INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER. RL-H2Sa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER. RL-H2Sa"

Transkript

1 INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-H2Sa

2 Forord Takk for at du kjøpte Topcon RL-H2Sa roterende laser. Den er én av verdens mest avanserte lasere. For å kunne bruke RL-H2Sa raskt og effektivt, bør du lese disse korte instruksjonene nøye og oppbevare dem på et hensiktsmessig sted til senere bruk. Forholdsregler ved håndtering Før arbeid eller drift, må du kontrollere at instrumentet fungerer som det skal og med normal ytelse. 1 Beskyttelse mot vibrasjoner og støt Når instrumentet skal transporteres, må det beskyttes for å redusere risikoen for sterke vibrasjoner eller støt. Sterke vibrasjoner eller støt kan påvirke strålens nøyaktighet. 2 Lagre instrumentet over lengre tid Ta batteriene ut av instrumentet hvis du ikke skal bruke det over lengre tid. Forsiktig: Bruk av andre justeringskontroller eller ytelsesprosedyrer enn de som er spesifisert i dette dokumentet kan forårsake riskofylt utsettelse for bestråling. 1

3 Sikkerhetsinformasjon For å sikre trygg bruk av dette produktet og unngå farlige situasjoner for brukeren og andre eller skade på eiendeler, er viktige advarsler både merket av på produktene og tatt med i instruksjonshåndboken. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med betydningen av følgende advarsler og forsiktighetsregler før du går videre. Display ADVARSEL FORSIKTIG Betydning Å ignorere eller overse dette, kan medføre død eller alvorlig personskade. Å ignorere eller overse dette, kan medføre personskade eller fysisk skade på instrumentet. Skade vil si kvestelse, forbrenning, elektrisk støt osv. Skade på eiendeler vil si skader på utstyr, bygningsstruktur eller innredning. 2

4 Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Du risikerer brann, elektrisk støt og fysisk skade hvis du forsøker å demontere eller reparere instrumentet selv. Reparasjoner må KUN utføres av TOPCON eller en autoriserte forhandler! Laserstråler kan være farlige og kan skade øynene hvis de ikke brukes riktig. Prøv aldri å reparere instrumentet selv. Laserstråler kan være farlige. De kan føre til skader på øynene. Du må ikke stirre direkte inn i strålen eller se direkte på den gjennom optiske instrumenter. Fare for brann eller elektrisk støt. Ikke bruk våte batterier. Kan antennes eksplosivt. Du må aldri bruke et instrument i nærheten av brennbar gass, væsker, eller i kullgruver. Batteriet kan forårsake eksplosjon eller personskade. Må ikke kastes på bål eller varme steder. Kortslutninger kan forårsake brann. Batteriet må ikke være i kontakt med andre ting under oppbevaring. 3

5 FORSIKTIG Bruk av kontroller, justeringer av laseren eller prosedyrer som ikke er spesifisert i dette dokumentet kan føre til riskofylt utsettelse for bestråling. TILLAT ALDRI noen å arbeide direkte i banen for laserstrålen. Forsikre deg alltid om at laseren peker ovenfor hodene på medlemmene av arbeidsgruppen din. Du kan bli midlertidig blind hvis du utsettes for laserlys. Vær alltid meget forsiktig når du betjener utstyr i nærheten av en laser. La ikke hud eller klær komme i kontakt med syre fra batteriene. Hvis dette skjer, vask den av med rikelig vann og oppsøk lege. Skadede bærevesker eller vesker med brist kan åpne seg og forårsake personskade eller skade på laseren. Bruk ikke en bæreveske med skader på remmer, håndtak eller låser. Det kan være farlig hvis instrumentet faller av stativet sitt. Forsikre deg om at du har montert instrumentet trygt og riktig til veggfestet eller stativet. Et ustabilt stativ utgjør en potensiell risiko for personskade eller skade på laseren. Sjekk alltid at skruene eller benlåsene er godt tilstrammet og at stativet står trygt. Vennligst merk at spissene på stativet kan være farlige. Vær oppmerksom på dette når du installerer eller bærer stativet. 4

6 Forholdsregler for brukerne 1 Bruk alltid verneutstyr (vernesko, hjelm osv.) under drift. Ansvarsfraskrivelse 1 Brukeren av dette produktet er forventet å følge alle driftsinstruksjoner og regelmessig sjekke produktets ytelse. 2 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for resultatene av feilaktig bruk eller forsettlig misbruk, inklusive eventuelle direkte eller indirekte skader, avbruddstap eller tap av fortjeneste. 3 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for avbruddstap og tap av fortjeneste forårsaket av eventuelle naturkatastrofer (jordskjelv, storm, flom osv.), brann, ulykke eller handling utført av tredjepart og/eller bruk under andre forhold enn de normale. 4 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for avbruddstap og tap av fortjeneste forårsaket av endring eller tap av data, avbrudd i forretningsdriften osv. forårsaket av bruk ved produktet eller et ubrukelig produkt. 5 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for eventuell skade og tap av fortjeneste forårsaket av annen bruk enn den som er foreskrevet i brukerhåndboken. 6 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for skade forårsaket av feilaktig bevegelse eller handlinger utført i forbindelse med tilkobling til andre produkter. 5

7 Lasersikkerhet Dette produktet bruker en usynlig laserstråle og produseres og selges i henhold til Performance Standards for Light-Emitting Products (FDA/BRH 21 CFR 1040) eller Radiation Safety of Laser Products, Equipment Classification, Requirements and User s Guide (IEC-publikasjon 825) som foreligger om sikkerhetsstandardene for laserprodukter. Ifølge nevnte standard er dette produktet klassifisert som Klasse 3A (IIIA) Laserprodukt. Dette produktet er enkelt å anvende og krever ikke opplæring gitt av en spesialist på lasersikkerhet. I tilfelle svikt, skal instrumentet ikke demonteres. Kontakt TOPCON eller TOPCONforhandleren. Merkelapper Stråleåpning 6 Merkelapper varierer avhengig av markedet.

8 Innhold Forord...1 Forholdsregler ved håndtering... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 Sikkerhetsinformasjon... 3 Forholdsregler for brukerne... 5 Ansvarsfraskrivelse... 5 Lasersikkerhet... 6 Innhold... 7 Standard systemdeler... 8 Termer og funksjoner...9 RL-H2Sa... 9 Kontrollpanel Grunnleggende betjening...11 Forberedelse og funksjoner...12 Installere batteriet Stille inn instrumentet Varsellampe batteri Auto-tilpassningslampe Slå automatisk tilpassning av Hellingsvarsel Endre rotasjonshastighet Høydevarselfunksjon Aktivere høydevarselfunksjonen Justere hellingsretning Angi fall Legge inn fall...19 Maskering (laserstrålelukker)...21 Håndtere strømforsyningen Installere...22 Lade opp...22 Kontrollere og justere kalibrering Horisontal kalibrering...24 (1) Sjekke kalibrering...24 (2) Justere kalibrering Horisontal rotasjonsfeil på kjegle...31 Feil i angivelse av fall...33 (1) Kontroll...33 Forholdsregler ved lagring Standard-/ tilleggsutstyr Holder til lasermottaker modell Holder til lasermottaker modell LS-70A Lasermottaker...36 LS-70B Lasermatter Kikkertsikte Holder for oppladbart batteri DB Feilkode Spesifikasjoner RL-H2Sa...43 Lasersensor LS-70A/B

9 Standard systemdeler 1 RL-H2Sa... 1 stk. 2 BT-51Q (Ni-MH) Oppladbart batteri... 1 stk. 3 DB-51C Holder for oppladbart batteri... 1 stk. 4 AD-9A/7C AC/DC-omformer... 1 stk. 5 LS-70B Lasermottaker... 1 stk. 6 Holder til lasermottaker modell stk. 7 Transportkoffert... 1 stk. 8 Instruksjonshåndbok... 1 bind Forsikre deg om at alt dette finnes i transportkofferten når du pakker den ut. 8

10 Termer og funksjoner RL-H2Sa Sikte Roterende hode Stråleåpning Kontrollpanel Håndtak Batteriholder Lås på batterirommet 9

11 Kontrollpanel Maskeringsretningsviser Rotasjonshastighet Display X-akse Display Y-akse Auto-tilpasnings indikator Batteri-indikator Enter-tast Lampe for manuell modus X-akse tast Y-akse tast (Piltast for maskekvadrant 4) Rotasjonskontrolltast (Piltast for maskekvadrant 2) Piltaster Endrer rotasjonshastighet Endrer angivelse av helling Kontrollerer maskekvadranter 1og 3 AV/PÅ Tast for auto-/ manuell tilpasning Maskeringstast 10

12 Grunnleggende betjening 1 Sett RL-H2Sa på et stativ eller plan overflate. (Se "Stille inn instrumentet " på side 12.) 2 Slå instrumentet PÅ, og angi om nødvendig et fall. (Se "Angi fall " på side 18.) 3 Still inn strålerotasjonen på ønsket hastighet. (Se "Endre rotasjonshastighet " på side 16.) 4 Still inn den elektroniske maskeringen (masken) for spesifikke kvadranter, hvis ønskelig. (Se "Maskering " på side 21.) 5 Slå på lasermottakeren LS-70A Hvis det er ønskelig med sporing med høy presisjon, velg denne innstillingen på LS-70. (Se "Standard-/ tilleggsutstyr " på side 35 for mer informasjon.). 6 Bruk LS-70 til å oppfange den roterende laserstrålen for å sjekke en gitt høyde. 11

13 Forberedelse og funksjoner Installere batteriet For instruksjoner om installasjon av batteriet, se "Håndtere strømforsyningen " på side 22. Stille inn instrumentet 1 Sett instrumentet på en hvilken som helst plan overflate som er innenfor ±5 sant plan. RL-H2Sa auto-kompensasjonsfunksjonen virker ikke hvis enheten er plassert mer enn 5 utenfor plan. For beste drift, anbefales det å montere instrumentet på et stativ. Fallinnstilling kan angis i X-aksen (Se "Angi fall " på side 18.) Horisontal Tilpasningsområde 12

14 Varsellampe batteri Batteriets varsellampe angir batteristrømmen. Batteriet er tilstrekkelig. Strømmen er svak, men laseren kan fremdeles brukes. I denne tilstanden overfører laseren batteriets varselsignal til lasersensoren. AC/DC-omformer AD-9A eller AD-7C er tilgjengelig for fortsettelse av driften. Blinking Døde batterier. Det roterende hodet stopper og det sendes ingen stråle fra laseren. Lade opp batteriet (BT-51Q Ni-MH oppladbart batteri) eller bytt ut de tørre batteriene med nye. (Laseren slår seg av noen få minutter etter at det blinkende lyset starter.) AC/DC-omformer AD-9A eller AD-7C er tilgjengelig, men du må først slå instrumentet AV én gang, og så slå det PÅ igjen. Merk Når du bruker BT-51Q (Ni-MH oppladbart batteri), blir blinketiden kortere på grunn av batteriets egenskaper. LS-70A og LS-70B lasersensorer kan spore og signalisere tilstander med lav strømstyrke i laseren. 13

15 Auto-horisonteringslampe Blinker: Auto-horisontering pågår. Når auto-horisontering er nesten fullført, blinker lampen langsomt. Hodet roterer ikke og det avgis ingen laserstråle under auto-horisontering. PÅ fast: Auto-horisontering er fullført. Det roterende hodet er aktivt og sender laserstrålen. Slå automatisk horisontering av For å slå auto-horisonteringsfunksjonen AV (manuell modus), trykk to ganger i rask rekkefølge på kontrolltasten for auto-/manuell horisontering. Indikatorlyset for manuell modus begynner å lyse. Instrumentet kan stilles i en hvilken som helst retning, laserstrålen er fortsatt på og hodet roterer. VIKTIG: I manuell modus slår laserstrålen seg ikke av hvis den blir forstyrret! For å gå tilbake til auto-horisonteringsmodus, trykk én gang på kontrolltasten for auto-/manuell horisontering. 14

16 Hellingsvarsel Hvis instrumentet heller ut over automatisk hellingsområde (vanligvis cirka ±5, men ±2 i henhold til de angitte hellinger. Auto-horisonteringslampen begynner å blinke, og fallinnstillingene blir borte. Sett instrumentet så horisontalt som mulig og slå det så av/på igjen. (Denne advarselen kan vises på skjermen i omtrent seks minutter eller mer etter at strømmen er slått PÅ.). Blinking 15

17 Endre rotasjonshastighet Trykk rotasjonskontrolltasten for å aktivere rotasjonshastighetsmodus. Velg rotasjonshastighet 300 RPM, 600 RPM eller 900 RPM ved hjelp av piltastene. Trykk Enter-tasten for å godta innstillingen. Høydevarselfunksjon Når auto-horisontering og høydevarselfunksjonen er aktive, forhindrer denne funksjonen instrumentet i å fungere hvis det forstyrres. Dette sikrer nøyaktig kontroll. Hvis enheten forstyrres, begynner alle displayene og auto-horisonteringslampen å blinke. Høyden (på instrumentet) bør sjekkes og om nødvendig gjenopprettes. Merk LS-70A og LS-70B lasersensorer kan spore og signalisere høydevarslingen. Aktivere høydevarselfunksjonen Når du skal aktivere høydevarselfunksjonen, trykk og hold Manuell-tasten [MANU] mens du slår instrumentet på ved å trykke strømtasten. Displayet viser HiON i to sekunder før autotilpasningen starter. Høydevarselfunksjonen slås automatisk PÅ 10 minutter etter at autotilpasningen er fullført. Slå strømbryteren AV og så PÅ igjen, så blir høydevarselfunksjonen deaktivert igjen. 16

18 Justere fallretning Når du bruker laseren etter å ha lagt inn en fall iprosent, må laseren justeres riktig slik at laserstrålens fall er parallell med ønsket fallretning. Siktekollimatoren på toppen av instrumentet er kalibrert til fallaksen på laserstrålen. Følg trinnene nedenfor for å justere laseren til den fallretningen du vil ha: 1 Fastsett en referanslinje som er parallell med ønsket gradretning. 2 Sett opp laseren over denne linjen (slipp ned en loddsensor fra stativets monteringsskrue). 3 Juster instrumentet omtrentlig med fallretningen. Forsikre deg om at det er orientert riktig slik at fallet kan angis, positivt eller negativt. (See page 18) 4 Plasser en stang eller annen referanse i nedre område av retningsstikket. 5 Mens du sikter gjennom kollimatoren, justerer du instrumentet til siktet er justert mot retningsstikket. (se til høyre) Retningsstikket Plussretning Minusretning 17

19 Angi fall Laserstrålen kan helles enten i X- eller i Y-aksen (1-fall) eller i begge akser (2-fall). Hellingsområde: 1 akse: to %, 2 akser: X + Y % Kombinert helling 1 fall 2 fall Pluss (+) +8% - 8% Minus (-) X-akse - 8% +8% Minus (-) X-akse Horisontal Pluss (+) Pluss (+) +8% - 8% Minus (-) Y-akse Kontrollpanelside - 8% +8% Minus (-) Y-akse Horisontal Pluss (+) 18

20 Legge inn fall Angi eksempel: Fall i X-akse -2,8 % Driftsprosedyre Drift Display 1 Slå på strømmen ved å trykke på AV/PÅ tasten. Auto-horisontering starter. 2 Trykk [X]-tasten for å aktivere innleggingen av fall. Plasseringen av andre siffer til venstre for desimaltegnet begynner å blinke. 3 Trykk [^] eller [v]-tasten for å angi "-" (negativ fall). 4 Trykk [X]-tasten for å aktivere første siffer til venstre for desimaltegnet. 5 Trykk [^]-tasten to ganger for å angi 2. 6 Trykk [X]-tasten for å aktivere første siffer til høyre for desimaltegnet. 7 Trykk [v]-tasten to ganger for å angi 8. 8 Trykk [ENT]-tasten for å godta X-akseinnstillingen. Strøm PÅ [X] [^]eller[v] [X] [^]to ganger [X] [v]to ganger [ENT] 19

21 9 Trykk [Y]-tasten for å aktivere innleggingen av fall. Plasseringen av andre siffer til venstre for desimaltegnet begynner å blinke. 10 Trykk [Y]-tasten for å aktivere første siffer til venstre for desimaltegnet. 11 Trykk [^]-tasten tre ganger for å angi Legg inn de neste sifrene på samme måte. 13 Trykk [ENT]-tasten for å godta Y-akseinnstillingen. [Y] [Y] [^]tre ganger [ENT] Fallområde: 1-akse, % til %; 2-akser, X + Y % helling. Etter at fallet er angitt, tar det cirka to minutter før strålen er tilbakestilt og rotasjonen starter. DU MÅ IKKE røre eller vippe instrumentet under automatisk horisontering, siden dette kan påvirke nøyaktigheten i tilpasningen. 20

22 Maskering RL-H2Sa har en funksjon for "maskering" av den elektroniske strålen, for å forhindre at strålen sender på én eller flere sider av instrumentet. Dette kan være nyttig for å eliminere duplisering av laserstråler på arbeidsplasser hvor det kan være flere enn én laser i bruk. Stråleplanet er inndelt i fire maskeringskvadranter, som vist på maskeringsskjermen. Retningen på de fire maskeringskvadrantene kan angis som vist nedenfor. 1 Trykk Mask (maskering)-tasten. 2 Vil du endre modus for maskeringsretning, trykk Mask-tasten igjen. Hvert trykk veksler mellom de to modusene for maskeringsretning. 3 Når du skal maskere en bestemt kvadrant, trykk piltasten som tilsvarer den kvadranten. Hvert trykk veksler mellom aktivering og oppheving av maskeringen for denne kvadranten. 4 Når du skal maskere andre kvadranter, gjenta trinn 3 med piltasten for hver kvadrant du vil maskere. 5 Trykk Enter-tasten for å godta maskeringsinnstillingene. Skjermvisning maskering og retning Skjermvisning ved maskering ved Betjeningstaster 21

23 Håndtere strømforsyningen Installere 1 Sett det oppladbare batteriet BT-51Q inn i instrumentet. 2 Sett batteriholderen DB-51C for det oppladbare batteriet godt inn i instrumentet og skru knappen på batteridekselet til "LOCK" (lås) Lade opp 1 Plugg AC/DC-omformeren (AD-9B eller AD-7C) inn i laderkontakten på batteriholderen DB-51C for det oppladbare batteriet. 2 Plugg omformerledningen inn i riktig strømuttak (AD-9B er for AC 120V, AD-7C er for AC 230V) 3 Fullfør oppladningen ved å trekke omformeren ut av kontakten til batteriholderen DB-51C etter cirka 9 timer. 4 Trekk omformerpluggen ut av stikkontakten. DB-51C AC/DC-omformer AD-9B/7C 22

24 Lysdioden på DB-51C viser oppladningsstatus på denne måten: Rød PÅ : Lader Grønn PÅ : Lading fullført Grønn blinker : DB-51C er ikke koblet til det oppladbare batteriet BT-51Q. Rød blinker : BT-51Qs beskyttelsesfunksjon virker automatisk. I denne tilstanden kan du bruke RL-H2Sa. Automatisk beskyttelsesfunksjon: I tilfelle overoppheting eller høye eller lave temperaturtilstander som overskrider oppladningsgrensene, blir oppladningen stanset eller endret for å beskytte batteriet. Merk 1) RL-H2Sa kan lades opp mens du bruker laseren. 2) Du kan bruke alkaliske batterier med holderen DB-51C for oppladbare batterier. 3) Oppladning bør foregå i et lokale med en omgivelsestemperatur i området 10 C to 40 C. 4) Batterikilden kommer til å lade seg ut under lagring, og må derfor sjekkes før den igjen brukes med instrumentet. 5) Lagrede batterier bør absolutt lades opp hver 3. eller 4. måned. De må lagres på et sted hvor temperaturen er 30 C eller lavere. Hvis du lar batteriet lade seg ut fullstendig, kommer dette til å påvirke fremtidig oppladning. 6) Oppladningen av BT-51Q kan av og til ta under 9 timer, på grunn av gjenværende kapasitet på oppladningstidspunktet. 23

25 Kontrollere og justere kalibrering Det finnes tre ytelsesområder som brukeren bør sjekke med jevne mellomrom. Horisontal kalibrering Horisontal rotasjonskonus Feil i angivelse av fall Den horisontale kalibreringen er enkel å sjekke, og i de fleste tilfeller kan brukeren justere den selv. Horisontal rotasjonskonus og feil ved angivelse av helling kan sjekkes av brukeren. Hvis det oppdages en feil, må imidlertid justeringene utføres av et Topcon servicekontor. Horisontal kalibrering (1) Sjekke kalibrering Laserstråle ved X1 Lasermottaker 1. Gradert Posisjon Instrumentet sett ovenfra Panelside 50m Vegg Håndtak 1 Sett opp et stativ 50 meter fra en vegg. Fest instrumentet til stativet, med X1-siden vendt mot veggen. 24

26 2 Slå enheten på og la auto-horisonteringen bli fullført. Bekreft at fallet er satt til %. 3 Sett lasermottakeren i finmodus for presisjonssporing ved å trykke modusbryteren.(see page 36.) 4 Plasser kompensatoren slik at den finner den roterende laserstrålen og signaliserer gradert ved å vise en horisontal linje og avgi en kontinuerlig pipetone. 5 Merk av gradert -posisjonen og slå instrumentet av. 6 Løsne stativskruen, roter instrumentet 180 grader og fest det godt til stativet igjen. Merk Når du roterer instrumentet, unngå å skyve det ut av nivå eller endre høyden. 7 Slå enheten på igjen og la autohorisontering. bli fullført. Bekreft at hellingen er satt til %. 8 Plasser kompensatoren slik at den finner den roterende laserstrålen og signaliserer gradert. 9 Merk av gradert-posisjonen (X2). 10 Mål avstanden mellom det første merket (X1) og det andre merket 50m X1 laserstråle X2 laserstråle 1. Gradert Posisjon (X1) Hvis mindre enn 5 mm( 0,2 tommer) Ingen kalibrering er nødvendig 2. Gradert Posisjon (X2) 25

27 (X2). Ingen kalibrering er nødvendig hvis avstanden er innenfor 5mm (0,2 tommer). Hvis avstanden er større enn 5mm (0,2 tommer), foreta justering på følgende måte. 11 Gjenta prosessen for Y-aksen. Merk Vennligst kontakt Topcon-forhandleren hvis avstanden mellom det første og det andre merket overskrider ±40mm (1,6 tommer). (2) Justere kalibrering For å kalibrere X-aksen: 1 Trykk én gang på AV/PÅ tasten for å slå laseren av. Slå laseren på igjen ved å trykke og holde strømknappen mens du trykker på knappen X AXIS. Dette aktiverer kalibreringsmodus for X-aksen. Bekreft at rotasjonshastigheten er satt til 1. Trykk og hold Trykk 2 Etter at CAL -skjermen har endret seg til POS 1, flytt lastermottakaren opp eller ned til den finner den roterende laserstrålen og signaliserer gradert. 26

28 Merk Når auto-horisonteringen av instrumentet er fullført, slutter POS 1 å blinke. 3 Når lasersensoren signaliserer gradert, fest den i posisjon. Flytt lasermottakeren opp eller ned til strålen er registrert. Når strålen er registrert, fest lasermottakeren. 50m 50m 4 Trykk ENT-tasten. Skjermen endrer seg til POS 2. TRYKK ENTER 27

29 5 Når POS 2 vises på skjermen, roter instrumentet 180 grader; instrumentet utfører en selvhorisontering. Når auto-horisonteringen av instrumentet er fullført, slutter POS 2 å blinke. Merk Når du roterer instrumentet, unngå å skyve det ut av nivå eller endre høyden. Juster laserstrålen i forhold til sensoren til det blir vist et gradert -signal. Du justerer TRYKK s ELLER t- KNAPPEN FOR Å BEVEGE STRÅLEN laserstrålens posisjon ved å trykke opp- eller nedpilen på panelet. X1 laserstråle X2 laserstråle Juster strålen til festet lasermottaker en 50m 28

30 "Gradert"-signal betyr at X2-strålen er blitt justert til samme høyde som X1-strålen. 50m 6 Når du har oppnådd et kontinuerlig "gradert"-signal, trykk ENT-tasten. CALC kommer frem på displayet. Hold instrumentet stille til det kommer frem en feilkorrigeringsverdi. (Hvis instrumentet blir forstyrret under beregningsprosessen, vil du måtte utføre hele justeringen om igjen.) Etter en kort stund får du se CAL END. TRYKK ENTER Merk Hvis feilen er større enn selvkorrigeringsområdet, vises feilkoden E72 og lysdiodene blinker alternerende. Kontakt Topcon-forhandleren. 29

31 7 Slå instrumentet av ved å trykke på AV/PÅ. 8 Slå strømmen PÅ igjen og gå gjennom kontrollprosedyren på nytt for å få bekreftet at riktig kalibrering er fullført. 9 Gjenta kontrollen for Y-aksen, og om nødvendig også justeringsprosessen. 10 Hvis Y-aksen krever justering, start med trinn 1 på side 24. Da er det imidlertid Y AXISknappen du må trykke og holde mens du trykker AV/PÅ. Dette aktiverer kalibreringsmodus for Y-aksen og bekreftes med et 2-tall på rotasjonsindikatoren. For Y-aksekalibrering Trykk og hold Trykk 30

32 Horisontal rotasjonsfeil på kjegle Utfør denne kontrollene etter å ha fullført "Horisontal kalibrering" som forklart på foregående sider. Minimum cirka 40m Konusfeil Vegg A Datumposisjon Vegg B Vegg A Vegg B 1 Sett opp laseren midtveis mellom to vegger som er cirka 40m fra hverandre. Plasser instrumentet slik at én av aksene, enten X eller Y, er vendt mot veggene. Bekreft at fallet er satt til %. 2 Finn og merk posisjonen for den roterende laserstrålen på begge vegger ved hjelp av kompensatoren. 3 Slå instrumentet av og flytt det nærmere vegg A (1 til 2 m). Endre ikke instrumentets akseorientering. Slå instrumentet på. 4 Igjen, finn og merk posisjonen for den roterende laserstrålen på begge vegger ved hjelp av kompensatoren. 5 Mål avstanden mellom de første og andre merkene på hver vegg. 6 Hvis differansen mellom hvert sett med merker er mindre enn 4 mm, foreligger det ikke feil. Merk Hvis feilen er større enn 4mm ( 5/32 tomme), kontakt Topcon-forhandleren. 31

33 Feil i angivelse av fall Utfør denne kontrollene først etter å ha fullført prosessene "Horisontal kalibrering" og "Horisontal roteringsfeil på kjegle". (1) Kontroll Merk På grunn av den nøyaktigheten som kreves for å utføre denne kontrollen, må staven som brukes være gradert i millimeter. 1 Fest omhyggelig to fastmerker eller nivellerstenger i nøyaktig 30 m avstand. Vi kan kalle disse posisjonene FM 1 og FM 2. Lasermottaker Nivellerstang Nivellerstang FM 1 FM 2 2 Sett instrumentet på et stativ cirka 1 til 2 m foran FM 1 på linjen mellom FM 1 og FM 2. Plasser instrumentet slik at X-aksen er direkte justert mot denne linjen skapt av Spiker 1 og Spiker 2. 3 Slå instrumentet på og sjekk at fallet er %. Slå på lasermottakeren LS-70 og still den inn for sporing med høy presisjon. Ved hjelp av staven, les av laserstrålens høyde i 32

34 millimeter ved Spiker 1 og ved Spiker 2. Kall høyden ved Spiker 1 for "h1" og ved Spiker 2 for "h2". 4 Sett X-fallet til 1.000%. Les igjen av laserstrålens høyde i millimeter ved Spiker 1 og ved Spiker 2. Kall disse høydene for "h3" ved Spiker 1 og "h4" ved Spiker 2. Spiker 1 Spiker 2 5 Ved hjelp av høydeavlesningene i millimeter for h1, h2, h3 og h4 og ved å konvertere den 30mm avstanden mellom Spiker 1 og Spiker 2 til 30000mm, fullfør ligningen nedenfor. x(%)= (h2-h4) - (h1-h3) x (mm) Hvis det beregnede resultatet er innenfor området 0,990 % - 1,010 %, er instrumentet innenfor spesifikasjonene. 33

35 Merk Hvis det beregnede resultatet er utenfor verdiområdet, kontakt forhandleren eller Topcon. Eksempel; h1 = 1370; h2 = 1390; h3 = 1362; h4 = 1080 Instrumentets X-akse er normal fordi 1,006 er innenfor området 0,990 til 1,010. Forholdsregler ved lagring Instrumentet må alltid rengjøres etter bruk. Bruk en ren klut, fuktet med et nøytralt vaskemiddel eller vann. Det må aldri brukes skuremiddel, eter, fortynnerbenzen eller andre løsemidler. Sørg alltid for at instrumentet er helt tørt før det settes på lager. Tørk av all fuktighet med en myk, ren klut. 34 x(%)= ( )-( ) x 100 x(%)= x x(%)= x 100 x(%)= 1.006% 30000

36 Standard-/ tilleggsutstyr Holder til lasermottaker modell 3 Holder til lasermottaker modell 5 Festeskrue Festeskrue Holder modell 3 Holder modell 5 Lasermottaker Lasermottaker Med holdermodell 5 kan lasersensoren beveges opp eller ned på staven ved å klemme på fjærklemmen på baksiden av den, uten å ta sensoren av staven. 35

37 Strålemottaksvindu Gradert-indeks LS-70A Lasermottaker Strålemottaksvindu Indikator Gradert-indeks LS-70B Lasermottaker Indikator Gradertindeks Lydbryter (Stille/Høy/AV) Gradert presisjonsbryter Det finnes to tilgjengelige alternativer for gradertpresisjon: Normal presisjon og høy presisjon. Ved å trykke på denne bryteren, veksles presisjonsalternativene alternerende. Bekreft presisjonsvalget i følge indikatoren. (Normal presisjon er standardinnstillingen hver gang du slår sensoren på.) Strømbryter Belysningsbryter Strømbryter Høyttaler Lydbryter (Stille/Høy/AV) Høyttaler Automatisk av-funksjon (LS-70A og LS-70B) Strømmen slås automatisk av hvis det ikke registreres noen laserstråle i løpet av cirka 30 minutter. (Slå sensoren på igjen ved å trykke strømbryteren.) 36

38 Skjerm (LS-70A/70B) RL-H2Sa Høydevarselmelding * Modus høy presisjon Mottakeren sier fra hvis laseren er blitt forstyrret, slik at man kan sjekke høyden på instrumentet. Summeren høres i cirka fem sekunder og symbolet for høydevarselmelding blinker helt til sensoren registrerer normal strålerotasjon fra laseren. For å oppnå normal strålerotasjon, må RL-H2Sa slås av og så på igjen. Sjekk så at strålehøyden ikke har endret seg (See page 16). RL-H2Sa Batterivarsel* Sensoren signaliserer det hvis batteriet på RL-H2Sa er svakt. Varselsymbolet for svakt batteri på laseren blinker på LS-70- displayet. Det genereres ikke noe lydsignal for dette varselet. *Varselregistrering på LS-70 kan avbrytes ved å slå LS-70 av og så slå den på igjen mens man trykker summerlydbryteren. Modus normal presisjon Indikator "over helling" Flytt mottakeren ned. Pilen blir kortere etter hvert som gradert-posisjonen nærmer seg (se detaljer på neste side). Lydsignal: Gjentatt piping i høyt toneleie. Gradert-indikator (Lydsignal: Kontinuerlig pipetone) Indikator "under helling" Flytt sensoren opp. Pilen blir kortere etter hvert som gradert-posisjonen nærmer seg (se detaljer på neste side). Lydsignal: Langsom piping i lavt toneleie. Sensorbatteri-indikator Angir batteristatus for LS-70A/70B på denne måten. Batteriet er tilstrekkelig. Strømmen er svak, men mottakeren kan fremdeles brukes. Blinker vekselsvis Dødt batteri. Bytt ut det 9V alkaliske batteriet som forklart på neste side. 37

39 Registreringsområde (LS-70A/70B) HØYT LS-70A ±1mm/±.0032ft (2mm/.0064ft bredde) LS-70B ±1mm/±.0032ft (2mm/.0064ft bredde) ±5mm/±.016ft (10mm/.032ft bredde) ±10mm/±.033ft (20mm/.066ft bredde) ±15mm/±.05ft (30mm/.10ft bredde) NORMAL ±2mm/±0,0064mm (4mm/.013 ft bredde) Bytte batteri (LS-70A/70B) 1 Trykk lokket i pilretningen og løft det av. 2 Ta batteriet ut og sett inn et nytt 9V alkalisk batteri. 3 Trykk lokket ned og klikk det låst. Fjerndisplay med spiralledning (kun for LS-70A) Et fjerndisplay som tilleggsutstyr kan kobles til baksiden av LS-70A. Fjerndisplayet med flytende krystaller kan plasseres opptil 5m fra lasermottakeren. Mer enn ±15mm/±.05ft Kontakt Spiralledning Fjerndisplay 38 Lasersensoren er blitt flyttet over eller under laserstrålen. Flytt sensoren i pilretningen for å motta laseren.

40 Kikkertsikte modell 3 Skopet, som er tilleggsutstyr, erstatter siktekollimatoren (se page 17) på toppen av instrumentet og gir større nøyaktighet ved justering av laseren i forhold til fallretningen. Kikkertsikte kan svinges og låses på plass slik at det peker mot en hvilken som helst av de fire aksene. Ved bruk av kikkertsikte, følg trinnene på page 17 for å justere instrumentet. 39

41 Holder for oppladbart batteri DB-51 Slik bytter du tørrbatterier 1 Fjern batteriholderen DB-51 ved å skru batteri låsen til "OPEN" (åpen). 2 Ta ut de gamle batteriene og sett inn fire (4) nye "D"- celle alkaliske batterier. Forsikre deg om at alle er satt inn i riktig retning, som angitt. 3 Sett batteriholderen (DB-51) på plass igjen og skru knappen til "Lock" (lås) Batteri lås DB-51 Merk Alle fire batteriene må byttes ut med nye. Du må ikke blande brukte og nye batterier, og du må ikke blande sammen batterier av forskjellige typer. Sett batteriene inn med de positive (+) og negative (-) terminalene i riktig retning. 40

42 Feilkode Feilkode Beskrivelse Mottiltak E30, 31 Unormal funksjon i vippesystemet registrert. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen. E62 E72 E99 Unormal funksjon i registreringssystemet for intern vertikal vinkel har oppstått. Kalibreringsfeil er større en selvkorrigeringsområdet. Unormal funksjon i internt minnesystem registrert. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen og utfør kalibreringen på nytt. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen. Hvis feilene vedvarer etter at det er gjort forsøk på å løse dem, kontakt Topcon eller forhandleren. 41

43 Spesifikasjoner RL-H2Sa Auto-horisonteringsområde : ±5 Stråleregistreringsområde : 2m 700m diameter (Ved bruk med LS-70A/70B) Laserkilde : Laserdiode (synlig) Laserklasse : Klasse 3A laserprodukt Rotasjonshastigheter : Valgbare: 300, 600, 900 RPM Fallområde : 1-akse: % to % 2-akser: X + Y % Strømforsyning : 4 D-cellebatterier (DC6 V), Oppladbart batteri BT-51Q Driftstid i kontinuerlig drift (+20 C) Alkaliske (tørre) batterier : Cirka 45 timer Oppladbart batteri BT-51Q (valgfritt tilleggsutstyr) : Cirka 30 timer Stativskrue : Type flatt og hvelvet hode, 5 /8 11-gjenging Driftstemperatur : -20 C to +50 C Mål : 169 (L) 169(B) 250(H) mm Vekt : 2,7 kg (med fire tørrbatterier) 42

44 Lasermottaker LS-70A/B Stråleregistreringsvindu : 50 mm Stråleregistreringspresisjon : Høy presisjon:±1mm Normal presisjon:±2mm Indikering : Flytende krystall og lyd Strømforsyning : DC 9 V alkalisk (tørt) batteri Automatisk avstengning : Cirka 30 min. uten stråleregistrering Driftstemperatur : -20 C to +50 C Driftstid i kontinuerlig drift ved +20 C (68 F) Alkaliske mangan tørrbatterier : Cirka 80 timer Mål LS-70A : 167(l) 78(b) 27(h) mm LS-70B : 165(l) 78(b) 26(h) mm Vekt : 0,25 kg (med tørrbatterier) Fjerndisplay : Valgfritt tilleggsutstyr kun for LS-70A 43

45

46 TOPCON AMERICA CORPORATION KONSERNHOVEDKONTOR 37 West Century Road, Paramus, New Jersey 07652, USA. Telefon: Fax: TOPCON CALIFORNIA 3380 Industrial BLVD, Suite 105, West Sacramento, CA 95691, USA Telefon: Fax: TOPCON MIDWEST 891 Busse Road, Elk Grove Village, IL 60007, USA Telefon: Fax: TOPCON LASER SYSTEMS, INC West Las Positas Blvd., Pleasanton, CA 94588, USA Telefon: Fax: TOPCON EUROPE B.V. Esse Baan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, Nederland Telefon: Fax: TOPCON BELGIA Preenakker 8, 1785 Merchtem, Belgia Telefon: Fax: TOPCON DEUTSCHLAND G.m.b.H. Halskestr. 7, Willich, Tyskland. Telefon: Fax: Telex: TOPC D TOPCON S.A.R.L. 89, rue de Paris Clichy, Cedex Frankrike. Telefon: (MEDISINSK) (TOPOGRAFISK) Fax: TOPCON ESPAÑA S.A. HOVEDKONTOR Frederic Mompou 5, ED. EUR , Sant Just Desvern Barcelona, Spania. Telefon: Fax: MADRID-KONTOR Avenida Burgos,16E, , Madrid, Spania. Telefon: Fax: TOPCON SCANDINAVIA A. B. Industrivägen 4 P. O. Box Sävedalen, Sverige. Telefon: Fax: Telex: TOPCON (GREAT BRITAIN) LTD. HOVEDKONTOR Topcon House Kennet Side, Bone Lane Newbury Berkshire RG14 5PX, Storbritannia. Telefon: Fax: TOPCON SINGAPORE PTE. LTD. Alexandra Distripark Block 4, #05-15, Pasir Panjang Road, Singapore Telefon: Fax: E-post: TOPCON AUSTRALIA PTY. LTD. 408 Victoria Road, Gladesville, NSW 2111, Australia Telefon: Fax: TOPCON INSTRUMENTS (THAILAND) CO., LTD. 77/162 Sinn Sathorn Tower, 37th Fl., Krungdhonburi Rd., Klonglonsai, Klongsarn, Bangkok Thailand. Telefon: ~7 Fax: TOPCON INSTRUMENTS (MALAYSIA) SDN. BHD. Lot 226 Jalan Negara 2, Pusat Bandar Taman Melawati, Taman Melawati, 53100, Kuala Lumpur, Malaysia. Telefon: Fax: TOPCON KOREA CORPORATION Hyobong Bldg., , Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea. Telefon: Fax: TOPCON OPTICAL (H.K.) LIMITED 2/F., Meeco Industrial Bldg., No Au Pui Wan Street, Fo Tan Road, Shatin, N.T., Hong Kong Telefon: Fax: E-post: TOPCON CORPORATION BEIJING-KONTOR Room No. 962 Poly Plaza Building, 14 Dongzhimen Nandajie, Dongcheng District, Beijing, , Kina Telefon: ~2 Fax: TOPCON CORPORATION BEIRUT-KONTOR P. O. BOX Antelias, BEIRUT-LIBANON. Telefon: / Fax: TOPCON CORPORATION DUBAI-KONTOR Offce No. 102,Khalaf Rashd AI Nayli Bldg., 245 Abu Hail Road, Deira,Dubai,UAE Telefon: Fax: TOPCON CORPORATION 75-1 Hasunuma-cho,Itabashi-ku,Tokyo, Japan Telefon: Fax : RL-H2Sa 0102(2b)

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Interactive Unit Brukerhåndbok

Interactive Unit Brukerhåndbok Interactive Unit Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Sørg for å lese Quick Setup Guide og følge instruksjonene i dette dokumentet for å installere Interactive Unit. Ta vare på Quick Setup Guide

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning

Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning Elektronisk blits FL-36R NO Bruksanvisning Blitsens deler Blits Vidvinkelpanel gs. 20 Lysavgivende område AF-illuminator, lysavgivende område gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller mangler kontrast, avgir

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer