INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER. RL-H2Sa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER. RL-H2Sa"

Transkript

1 INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-H2Sa

2 Forord Takk for at du kjøpte Topcon RL-H2Sa roterende laser. Den er én av verdens mest avanserte lasere. For å kunne bruke RL-H2Sa raskt og effektivt, bør du lese disse korte instruksjonene nøye og oppbevare dem på et hensiktsmessig sted til senere bruk. Forholdsregler ved håndtering Før arbeid eller drift, må du kontrollere at instrumentet fungerer som det skal og med normal ytelse. 1 Beskyttelse mot vibrasjoner og støt Når instrumentet skal transporteres, må det beskyttes for å redusere risikoen for sterke vibrasjoner eller støt. Sterke vibrasjoner eller støt kan påvirke strålens nøyaktighet. 2 Lagre instrumentet over lengre tid Ta batteriene ut av instrumentet hvis du ikke skal bruke det over lengre tid. Forsiktig: Bruk av andre justeringskontroller eller ytelsesprosedyrer enn de som er spesifisert i dette dokumentet kan forårsake riskofylt utsettelse for bestråling. 1

3 Sikkerhetsinformasjon For å sikre trygg bruk av dette produktet og unngå farlige situasjoner for brukeren og andre eller skade på eiendeler, er viktige advarsler både merket av på produktene og tatt med i instruksjonshåndboken. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med betydningen av følgende advarsler og forsiktighetsregler før du går videre. Display ADVARSEL FORSIKTIG Betydning Å ignorere eller overse dette, kan medføre død eller alvorlig personskade. Å ignorere eller overse dette, kan medføre personskade eller fysisk skade på instrumentet. Skade vil si kvestelse, forbrenning, elektrisk støt osv. Skade på eiendeler vil si skader på utstyr, bygningsstruktur eller innredning. 2

4 Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Du risikerer brann, elektrisk støt og fysisk skade hvis du forsøker å demontere eller reparere instrumentet selv. Reparasjoner må KUN utføres av TOPCON eller en autoriserte forhandler! Laserstråler kan være farlige og kan skade øynene hvis de ikke brukes riktig. Prøv aldri å reparere instrumentet selv. Laserstråler kan være farlige. De kan føre til skader på øynene. Du må ikke stirre direkte inn i strålen eller se direkte på den gjennom optiske instrumenter. Fare for brann eller elektrisk støt. Ikke bruk våte batterier. Kan antennes eksplosivt. Du må aldri bruke et instrument i nærheten av brennbar gass, væsker, eller i kullgruver. Batteriet kan forårsake eksplosjon eller personskade. Må ikke kastes på bål eller varme steder. Kortslutninger kan forårsake brann. Batteriet må ikke være i kontakt med andre ting under oppbevaring. 3

5 FORSIKTIG Bruk av kontroller, justeringer av laseren eller prosedyrer som ikke er spesifisert i dette dokumentet kan føre til riskofylt utsettelse for bestråling. TILLAT ALDRI noen å arbeide direkte i banen for laserstrålen. Forsikre deg alltid om at laseren peker ovenfor hodene på medlemmene av arbeidsgruppen din. Du kan bli midlertidig blind hvis du utsettes for laserlys. Vær alltid meget forsiktig når du betjener utstyr i nærheten av en laser. La ikke hud eller klær komme i kontakt med syre fra batteriene. Hvis dette skjer, vask den av med rikelig vann og oppsøk lege. Skadede bærevesker eller vesker med brist kan åpne seg og forårsake personskade eller skade på laseren. Bruk ikke en bæreveske med skader på remmer, håndtak eller låser. Det kan være farlig hvis instrumentet faller av stativet sitt. Forsikre deg om at du har montert instrumentet trygt og riktig til veggfestet eller stativet. Et ustabilt stativ utgjør en potensiell risiko for personskade eller skade på laseren. Sjekk alltid at skruene eller benlåsene er godt tilstrammet og at stativet står trygt. Vennligst merk at spissene på stativet kan være farlige. Vær oppmerksom på dette når du installerer eller bærer stativet. 4

6 Forholdsregler for brukerne 1 Bruk alltid verneutstyr (vernesko, hjelm osv.) under drift. Ansvarsfraskrivelse 1 Brukeren av dette produktet er forventet å følge alle driftsinstruksjoner og regelmessig sjekke produktets ytelse. 2 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for resultatene av feilaktig bruk eller forsettlig misbruk, inklusive eventuelle direkte eller indirekte skader, avbruddstap eller tap av fortjeneste. 3 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for avbruddstap og tap av fortjeneste forårsaket av eventuelle naturkatastrofer (jordskjelv, storm, flom osv.), brann, ulykke eller handling utført av tredjepart og/eller bruk under andre forhold enn de normale. 4 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for avbruddstap og tap av fortjeneste forårsaket av endring eller tap av data, avbrudd i forretningsdriften osv. forårsaket av bruk ved produktet eller et ubrukelig produkt. 5 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for eventuell skade og tap av fortjeneste forårsaket av annen bruk enn den som er foreskrevet i brukerhåndboken. 6 Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansvar for skade forårsaket av feilaktig bevegelse eller handlinger utført i forbindelse med tilkobling til andre produkter. 5

7 Lasersikkerhet Dette produktet bruker en usynlig laserstråle og produseres og selges i henhold til Performance Standards for Light-Emitting Products (FDA/BRH 21 CFR 1040) eller Radiation Safety of Laser Products, Equipment Classification, Requirements and User s Guide (IEC-publikasjon 825) som foreligger om sikkerhetsstandardene for laserprodukter. Ifølge nevnte standard er dette produktet klassifisert som Klasse 3A (IIIA) Laserprodukt. Dette produktet er enkelt å anvende og krever ikke opplæring gitt av en spesialist på lasersikkerhet. I tilfelle svikt, skal instrumentet ikke demonteres. Kontakt TOPCON eller TOPCONforhandleren. Merkelapper Stråleåpning 6 Merkelapper varierer avhengig av markedet.

8 Innhold Forord...1 Forholdsregler ved håndtering... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 Sikkerhetsinformasjon... 3 Forholdsregler for brukerne... 5 Ansvarsfraskrivelse... 5 Lasersikkerhet... 6 Innhold... 7 Standard systemdeler... 8 Termer og funksjoner...9 RL-H2Sa... 9 Kontrollpanel Grunnleggende betjening...11 Forberedelse og funksjoner...12 Installere batteriet Stille inn instrumentet Varsellampe batteri Auto-tilpassningslampe Slå automatisk tilpassning av Hellingsvarsel Endre rotasjonshastighet Høydevarselfunksjon Aktivere høydevarselfunksjonen Justere hellingsretning Angi fall Legge inn fall...19 Maskering (laserstrålelukker)...21 Håndtere strømforsyningen Installere...22 Lade opp...22 Kontrollere og justere kalibrering Horisontal kalibrering...24 (1) Sjekke kalibrering...24 (2) Justere kalibrering Horisontal rotasjonsfeil på kjegle...31 Feil i angivelse av fall...33 (1) Kontroll...33 Forholdsregler ved lagring Standard-/ tilleggsutstyr Holder til lasermottaker modell Holder til lasermottaker modell LS-70A Lasermottaker...36 LS-70B Lasermatter Kikkertsikte Holder for oppladbart batteri DB Feilkode Spesifikasjoner RL-H2Sa...43 Lasersensor LS-70A/B

9 Standard systemdeler 1 RL-H2Sa... 1 stk. 2 BT-51Q (Ni-MH) Oppladbart batteri... 1 stk. 3 DB-51C Holder for oppladbart batteri... 1 stk. 4 AD-9A/7C AC/DC-omformer... 1 stk. 5 LS-70B Lasermottaker... 1 stk. 6 Holder til lasermottaker modell stk. 7 Transportkoffert... 1 stk. 8 Instruksjonshåndbok... 1 bind Forsikre deg om at alt dette finnes i transportkofferten når du pakker den ut. 8

10 Termer og funksjoner RL-H2Sa Sikte Roterende hode Stråleåpning Kontrollpanel Håndtak Batteriholder Lås på batterirommet 9

11 Kontrollpanel Maskeringsretningsviser Rotasjonshastighet Display X-akse Display Y-akse Auto-tilpasnings indikator Batteri-indikator Enter-tast Lampe for manuell modus X-akse tast Y-akse tast (Piltast for maskekvadrant 4) Rotasjonskontrolltast (Piltast for maskekvadrant 2) Piltaster Endrer rotasjonshastighet Endrer angivelse av helling Kontrollerer maskekvadranter 1og 3 AV/PÅ Tast for auto-/ manuell tilpasning Maskeringstast 10

12 Grunnleggende betjening 1 Sett RL-H2Sa på et stativ eller plan overflate. (Se "Stille inn instrumentet " på side 12.) 2 Slå instrumentet PÅ, og angi om nødvendig et fall. (Se "Angi fall " på side 18.) 3 Still inn strålerotasjonen på ønsket hastighet. (Se "Endre rotasjonshastighet " på side 16.) 4 Still inn den elektroniske maskeringen (masken) for spesifikke kvadranter, hvis ønskelig. (Se "Maskering " på side 21.) 5 Slå på lasermottakeren LS-70A Hvis det er ønskelig med sporing med høy presisjon, velg denne innstillingen på LS-70. (Se "Standard-/ tilleggsutstyr " på side 35 for mer informasjon.). 6 Bruk LS-70 til å oppfange den roterende laserstrålen for å sjekke en gitt høyde. 11

13 Forberedelse og funksjoner Installere batteriet For instruksjoner om installasjon av batteriet, se "Håndtere strømforsyningen " på side 22. Stille inn instrumentet 1 Sett instrumentet på en hvilken som helst plan overflate som er innenfor ±5 sant plan. RL-H2Sa auto-kompensasjonsfunksjonen virker ikke hvis enheten er plassert mer enn 5 utenfor plan. For beste drift, anbefales det å montere instrumentet på et stativ. Fallinnstilling kan angis i X-aksen (Se "Angi fall " på side 18.) Horisontal Tilpasningsområde 12

14 Varsellampe batteri Batteriets varsellampe angir batteristrømmen. Batteriet er tilstrekkelig. Strømmen er svak, men laseren kan fremdeles brukes. I denne tilstanden overfører laseren batteriets varselsignal til lasersensoren. AC/DC-omformer AD-9A eller AD-7C er tilgjengelig for fortsettelse av driften. Blinking Døde batterier. Det roterende hodet stopper og det sendes ingen stråle fra laseren. Lade opp batteriet (BT-51Q Ni-MH oppladbart batteri) eller bytt ut de tørre batteriene med nye. (Laseren slår seg av noen få minutter etter at det blinkende lyset starter.) AC/DC-omformer AD-9A eller AD-7C er tilgjengelig, men du må først slå instrumentet AV én gang, og så slå det PÅ igjen. Merk Når du bruker BT-51Q (Ni-MH oppladbart batteri), blir blinketiden kortere på grunn av batteriets egenskaper. LS-70A og LS-70B lasersensorer kan spore og signalisere tilstander med lav strømstyrke i laseren. 13

15 Auto-horisonteringslampe Blinker: Auto-horisontering pågår. Når auto-horisontering er nesten fullført, blinker lampen langsomt. Hodet roterer ikke og det avgis ingen laserstråle under auto-horisontering. PÅ fast: Auto-horisontering er fullført. Det roterende hodet er aktivt og sender laserstrålen. Slå automatisk horisontering av For å slå auto-horisonteringsfunksjonen AV (manuell modus), trykk to ganger i rask rekkefølge på kontrolltasten for auto-/manuell horisontering. Indikatorlyset for manuell modus begynner å lyse. Instrumentet kan stilles i en hvilken som helst retning, laserstrålen er fortsatt på og hodet roterer. VIKTIG: I manuell modus slår laserstrålen seg ikke av hvis den blir forstyrret! For å gå tilbake til auto-horisonteringsmodus, trykk én gang på kontrolltasten for auto-/manuell horisontering. 14

16 Hellingsvarsel Hvis instrumentet heller ut over automatisk hellingsområde (vanligvis cirka ±5, men ±2 i henhold til de angitte hellinger. Auto-horisonteringslampen begynner å blinke, og fallinnstillingene blir borte. Sett instrumentet så horisontalt som mulig og slå det så av/på igjen. (Denne advarselen kan vises på skjermen i omtrent seks minutter eller mer etter at strømmen er slått PÅ.). Blinking 15

17 Endre rotasjonshastighet Trykk rotasjonskontrolltasten for å aktivere rotasjonshastighetsmodus. Velg rotasjonshastighet 300 RPM, 600 RPM eller 900 RPM ved hjelp av piltastene. Trykk Enter-tasten for å godta innstillingen. Høydevarselfunksjon Når auto-horisontering og høydevarselfunksjonen er aktive, forhindrer denne funksjonen instrumentet i å fungere hvis det forstyrres. Dette sikrer nøyaktig kontroll. Hvis enheten forstyrres, begynner alle displayene og auto-horisonteringslampen å blinke. Høyden (på instrumentet) bør sjekkes og om nødvendig gjenopprettes. Merk LS-70A og LS-70B lasersensorer kan spore og signalisere høydevarslingen. Aktivere høydevarselfunksjonen Når du skal aktivere høydevarselfunksjonen, trykk og hold Manuell-tasten [MANU] mens du slår instrumentet på ved å trykke strømtasten. Displayet viser HiON i to sekunder før autotilpasningen starter. Høydevarselfunksjonen slås automatisk PÅ 10 minutter etter at autotilpasningen er fullført. Slå strømbryteren AV og så PÅ igjen, så blir høydevarselfunksjonen deaktivert igjen. 16

18 Justere fallretning Når du bruker laseren etter å ha lagt inn en fall iprosent, må laseren justeres riktig slik at laserstrålens fall er parallell med ønsket fallretning. Siktekollimatoren på toppen av instrumentet er kalibrert til fallaksen på laserstrålen. Følg trinnene nedenfor for å justere laseren til den fallretningen du vil ha: 1 Fastsett en referanslinje som er parallell med ønsket gradretning. 2 Sett opp laseren over denne linjen (slipp ned en loddsensor fra stativets monteringsskrue). 3 Juster instrumentet omtrentlig med fallretningen. Forsikre deg om at det er orientert riktig slik at fallet kan angis, positivt eller negativt. (See page 18) 4 Plasser en stang eller annen referanse i nedre område av retningsstikket. 5 Mens du sikter gjennom kollimatoren, justerer du instrumentet til siktet er justert mot retningsstikket. (se til høyre) Retningsstikket Plussretning Minusretning 17

19 Angi fall Laserstrålen kan helles enten i X- eller i Y-aksen (1-fall) eller i begge akser (2-fall). Hellingsområde: 1 akse: to %, 2 akser: X + Y % Kombinert helling 1 fall 2 fall Pluss (+) +8% - 8% Minus (-) X-akse - 8% +8% Minus (-) X-akse Horisontal Pluss (+) Pluss (+) +8% - 8% Minus (-) Y-akse Kontrollpanelside - 8% +8% Minus (-) Y-akse Horisontal Pluss (+) 18

20 Legge inn fall Angi eksempel: Fall i X-akse -2,8 % Driftsprosedyre Drift Display 1 Slå på strømmen ved å trykke på AV/PÅ tasten. Auto-horisontering starter. 2 Trykk [X]-tasten for å aktivere innleggingen av fall. Plasseringen av andre siffer til venstre for desimaltegnet begynner å blinke. 3 Trykk [^] eller [v]-tasten for å angi "-" (negativ fall). 4 Trykk [X]-tasten for å aktivere første siffer til venstre for desimaltegnet. 5 Trykk [^]-tasten to ganger for å angi 2. 6 Trykk [X]-tasten for å aktivere første siffer til høyre for desimaltegnet. 7 Trykk [v]-tasten to ganger for å angi 8. 8 Trykk [ENT]-tasten for å godta X-akseinnstillingen. Strøm PÅ [X] [^]eller[v] [X] [^]to ganger [X] [v]to ganger [ENT] 19

21 9 Trykk [Y]-tasten for å aktivere innleggingen av fall. Plasseringen av andre siffer til venstre for desimaltegnet begynner å blinke. 10 Trykk [Y]-tasten for å aktivere første siffer til venstre for desimaltegnet. 11 Trykk [^]-tasten tre ganger for å angi Legg inn de neste sifrene på samme måte. 13 Trykk [ENT]-tasten for å godta Y-akseinnstillingen. [Y] [Y] [^]tre ganger [ENT] Fallområde: 1-akse, % til %; 2-akser, X + Y % helling. Etter at fallet er angitt, tar det cirka to minutter før strålen er tilbakestilt og rotasjonen starter. DU MÅ IKKE røre eller vippe instrumentet under automatisk horisontering, siden dette kan påvirke nøyaktigheten i tilpasningen. 20

22 Maskering RL-H2Sa har en funksjon for "maskering" av den elektroniske strålen, for å forhindre at strålen sender på én eller flere sider av instrumentet. Dette kan være nyttig for å eliminere duplisering av laserstråler på arbeidsplasser hvor det kan være flere enn én laser i bruk. Stråleplanet er inndelt i fire maskeringskvadranter, som vist på maskeringsskjermen. Retningen på de fire maskeringskvadrantene kan angis som vist nedenfor. 1 Trykk Mask (maskering)-tasten. 2 Vil du endre modus for maskeringsretning, trykk Mask-tasten igjen. Hvert trykk veksler mellom de to modusene for maskeringsretning. 3 Når du skal maskere en bestemt kvadrant, trykk piltasten som tilsvarer den kvadranten. Hvert trykk veksler mellom aktivering og oppheving av maskeringen for denne kvadranten. 4 Når du skal maskere andre kvadranter, gjenta trinn 3 med piltasten for hver kvadrant du vil maskere. 5 Trykk Enter-tasten for å godta maskeringsinnstillingene. Skjermvisning maskering og retning Skjermvisning ved maskering ved Betjeningstaster 21

23 Håndtere strømforsyningen Installere 1 Sett det oppladbare batteriet BT-51Q inn i instrumentet. 2 Sett batteriholderen DB-51C for det oppladbare batteriet godt inn i instrumentet og skru knappen på batteridekselet til "LOCK" (lås) Lade opp 1 Plugg AC/DC-omformeren (AD-9B eller AD-7C) inn i laderkontakten på batteriholderen DB-51C for det oppladbare batteriet. 2 Plugg omformerledningen inn i riktig strømuttak (AD-9B er for AC 120V, AD-7C er for AC 230V) 3 Fullfør oppladningen ved å trekke omformeren ut av kontakten til batteriholderen DB-51C etter cirka 9 timer. 4 Trekk omformerpluggen ut av stikkontakten. DB-51C AC/DC-omformer AD-9B/7C 22

24 Lysdioden på DB-51C viser oppladningsstatus på denne måten: Rød PÅ : Lader Grønn PÅ : Lading fullført Grønn blinker : DB-51C er ikke koblet til det oppladbare batteriet BT-51Q. Rød blinker : BT-51Qs beskyttelsesfunksjon virker automatisk. I denne tilstanden kan du bruke RL-H2Sa. Automatisk beskyttelsesfunksjon: I tilfelle overoppheting eller høye eller lave temperaturtilstander som overskrider oppladningsgrensene, blir oppladningen stanset eller endret for å beskytte batteriet. Merk 1) RL-H2Sa kan lades opp mens du bruker laseren. 2) Du kan bruke alkaliske batterier med holderen DB-51C for oppladbare batterier. 3) Oppladning bør foregå i et lokale med en omgivelsestemperatur i området 10 C to 40 C. 4) Batterikilden kommer til å lade seg ut under lagring, og må derfor sjekkes før den igjen brukes med instrumentet. 5) Lagrede batterier bør absolutt lades opp hver 3. eller 4. måned. De må lagres på et sted hvor temperaturen er 30 C eller lavere. Hvis du lar batteriet lade seg ut fullstendig, kommer dette til å påvirke fremtidig oppladning. 6) Oppladningen av BT-51Q kan av og til ta under 9 timer, på grunn av gjenværende kapasitet på oppladningstidspunktet. 23

25 Kontrollere og justere kalibrering Det finnes tre ytelsesområder som brukeren bør sjekke med jevne mellomrom. Horisontal kalibrering Horisontal rotasjonskonus Feil i angivelse av fall Den horisontale kalibreringen er enkel å sjekke, og i de fleste tilfeller kan brukeren justere den selv. Horisontal rotasjonskonus og feil ved angivelse av helling kan sjekkes av brukeren. Hvis det oppdages en feil, må imidlertid justeringene utføres av et Topcon servicekontor. Horisontal kalibrering (1) Sjekke kalibrering Laserstråle ved X1 Lasermottaker 1. Gradert Posisjon Instrumentet sett ovenfra Panelside 50m Vegg Håndtak 1 Sett opp et stativ 50 meter fra en vegg. Fest instrumentet til stativet, med X1-siden vendt mot veggen. 24

26 2 Slå enheten på og la auto-horisonteringen bli fullført. Bekreft at fallet er satt til %. 3 Sett lasermottakeren i finmodus for presisjonssporing ved å trykke modusbryteren.(see page 36.) 4 Plasser kompensatoren slik at den finner den roterende laserstrålen og signaliserer gradert ved å vise en horisontal linje og avgi en kontinuerlig pipetone. 5 Merk av gradert -posisjonen og slå instrumentet av. 6 Løsne stativskruen, roter instrumentet 180 grader og fest det godt til stativet igjen. Merk Når du roterer instrumentet, unngå å skyve det ut av nivå eller endre høyden. 7 Slå enheten på igjen og la autohorisontering. bli fullført. Bekreft at hellingen er satt til %. 8 Plasser kompensatoren slik at den finner den roterende laserstrålen og signaliserer gradert. 9 Merk av gradert-posisjonen (X2). 10 Mål avstanden mellom det første merket (X1) og det andre merket 50m X1 laserstråle X2 laserstråle 1. Gradert Posisjon (X1) Hvis mindre enn 5 mm( 0,2 tommer) Ingen kalibrering er nødvendig 2. Gradert Posisjon (X2) 25

27 (X2). Ingen kalibrering er nødvendig hvis avstanden er innenfor 5mm (0,2 tommer). Hvis avstanden er større enn 5mm (0,2 tommer), foreta justering på følgende måte. 11 Gjenta prosessen for Y-aksen. Merk Vennligst kontakt Topcon-forhandleren hvis avstanden mellom det første og det andre merket overskrider ±40mm (1,6 tommer). (2) Justere kalibrering For å kalibrere X-aksen: 1 Trykk én gang på AV/PÅ tasten for å slå laseren av. Slå laseren på igjen ved å trykke og holde strømknappen mens du trykker på knappen X AXIS. Dette aktiverer kalibreringsmodus for X-aksen. Bekreft at rotasjonshastigheten er satt til 1. Trykk og hold Trykk 2 Etter at CAL -skjermen har endret seg til POS 1, flytt lastermottakaren opp eller ned til den finner den roterende laserstrålen og signaliserer gradert. 26

28 Merk Når auto-horisonteringen av instrumentet er fullført, slutter POS 1 å blinke. 3 Når lasersensoren signaliserer gradert, fest den i posisjon. Flytt lasermottakeren opp eller ned til strålen er registrert. Når strålen er registrert, fest lasermottakeren. 50m 50m 4 Trykk ENT-tasten. Skjermen endrer seg til POS 2. TRYKK ENTER 27

29 5 Når POS 2 vises på skjermen, roter instrumentet 180 grader; instrumentet utfører en selvhorisontering. Når auto-horisonteringen av instrumentet er fullført, slutter POS 2 å blinke. Merk Når du roterer instrumentet, unngå å skyve det ut av nivå eller endre høyden. Juster laserstrålen i forhold til sensoren til det blir vist et gradert -signal. Du justerer TRYKK s ELLER t- KNAPPEN FOR Å BEVEGE STRÅLEN laserstrålens posisjon ved å trykke opp- eller nedpilen på panelet. X1 laserstråle X2 laserstråle Juster strålen til festet lasermottaker en 50m 28

30 "Gradert"-signal betyr at X2-strålen er blitt justert til samme høyde som X1-strålen. 50m 6 Når du har oppnådd et kontinuerlig "gradert"-signal, trykk ENT-tasten. CALC kommer frem på displayet. Hold instrumentet stille til det kommer frem en feilkorrigeringsverdi. (Hvis instrumentet blir forstyrret under beregningsprosessen, vil du måtte utføre hele justeringen om igjen.) Etter en kort stund får du se CAL END. TRYKK ENTER Merk Hvis feilen er større enn selvkorrigeringsområdet, vises feilkoden E72 og lysdiodene blinker alternerende. Kontakt Topcon-forhandleren. 29

31 7 Slå instrumentet av ved å trykke på AV/PÅ. 8 Slå strømmen PÅ igjen og gå gjennom kontrollprosedyren på nytt for å få bekreftet at riktig kalibrering er fullført. 9 Gjenta kontrollen for Y-aksen, og om nødvendig også justeringsprosessen. 10 Hvis Y-aksen krever justering, start med trinn 1 på side 24. Da er det imidlertid Y AXISknappen du må trykke og holde mens du trykker AV/PÅ. Dette aktiverer kalibreringsmodus for Y-aksen og bekreftes med et 2-tall på rotasjonsindikatoren. For Y-aksekalibrering Trykk og hold Trykk 30

32 Horisontal rotasjonsfeil på kjegle Utfør denne kontrollene etter å ha fullført "Horisontal kalibrering" som forklart på foregående sider. Minimum cirka 40m Konusfeil Vegg A Datumposisjon Vegg B Vegg A Vegg B 1 Sett opp laseren midtveis mellom to vegger som er cirka 40m fra hverandre. Plasser instrumentet slik at én av aksene, enten X eller Y, er vendt mot veggene. Bekreft at fallet er satt til %. 2 Finn og merk posisjonen for den roterende laserstrålen på begge vegger ved hjelp av kompensatoren. 3 Slå instrumentet av og flytt det nærmere vegg A (1 til 2 m). Endre ikke instrumentets akseorientering. Slå instrumentet på. 4 Igjen, finn og merk posisjonen for den roterende laserstrålen på begge vegger ved hjelp av kompensatoren. 5 Mål avstanden mellom de første og andre merkene på hver vegg. 6 Hvis differansen mellom hvert sett med merker er mindre enn 4 mm, foreligger det ikke feil. Merk Hvis feilen er større enn 4mm ( 5/32 tomme), kontakt Topcon-forhandleren. 31

33 Feil i angivelse av fall Utfør denne kontrollene først etter å ha fullført prosessene "Horisontal kalibrering" og "Horisontal roteringsfeil på kjegle". (1) Kontroll Merk På grunn av den nøyaktigheten som kreves for å utføre denne kontrollen, må staven som brukes være gradert i millimeter. 1 Fest omhyggelig to fastmerker eller nivellerstenger i nøyaktig 30 m avstand. Vi kan kalle disse posisjonene FM 1 og FM 2. Lasermottaker Nivellerstang Nivellerstang FM 1 FM 2 2 Sett instrumentet på et stativ cirka 1 til 2 m foran FM 1 på linjen mellom FM 1 og FM 2. Plasser instrumentet slik at X-aksen er direkte justert mot denne linjen skapt av Spiker 1 og Spiker 2. 3 Slå instrumentet på og sjekk at fallet er %. Slå på lasermottakeren LS-70 og still den inn for sporing med høy presisjon. Ved hjelp av staven, les av laserstrålens høyde i 32

34 millimeter ved Spiker 1 og ved Spiker 2. Kall høyden ved Spiker 1 for "h1" og ved Spiker 2 for "h2". 4 Sett X-fallet til 1.000%. Les igjen av laserstrålens høyde i millimeter ved Spiker 1 og ved Spiker 2. Kall disse høydene for "h3" ved Spiker 1 og "h4" ved Spiker 2. Spiker 1 Spiker 2 5 Ved hjelp av høydeavlesningene i millimeter for h1, h2, h3 og h4 og ved å konvertere den 30mm avstanden mellom Spiker 1 og Spiker 2 til 30000mm, fullfør ligningen nedenfor. x(%)= (h2-h4) - (h1-h3) x (mm) Hvis det beregnede resultatet er innenfor området 0,990 % - 1,010 %, er instrumentet innenfor spesifikasjonene. 33

35 Merk Hvis det beregnede resultatet er utenfor verdiområdet, kontakt forhandleren eller Topcon. Eksempel; h1 = 1370; h2 = 1390; h3 = 1362; h4 = 1080 Instrumentets X-akse er normal fordi 1,006 er innenfor området 0,990 til 1,010. Forholdsregler ved lagring Instrumentet må alltid rengjøres etter bruk. Bruk en ren klut, fuktet med et nøytralt vaskemiddel eller vann. Det må aldri brukes skuremiddel, eter, fortynnerbenzen eller andre løsemidler. Sørg alltid for at instrumentet er helt tørt før det settes på lager. Tørk av all fuktighet med en myk, ren klut. 34 x(%)= ( )-( ) x 100 x(%)= x x(%)= x 100 x(%)= 1.006% 30000

36 Standard-/ tilleggsutstyr Holder til lasermottaker modell 3 Holder til lasermottaker modell 5 Festeskrue Festeskrue Holder modell 3 Holder modell 5 Lasermottaker Lasermottaker Med holdermodell 5 kan lasersensoren beveges opp eller ned på staven ved å klemme på fjærklemmen på baksiden av den, uten å ta sensoren av staven. 35

37 Strålemottaksvindu Gradert-indeks LS-70A Lasermottaker Strålemottaksvindu Indikator Gradert-indeks LS-70B Lasermottaker Indikator Gradertindeks Lydbryter (Stille/Høy/AV) Gradert presisjonsbryter Det finnes to tilgjengelige alternativer for gradertpresisjon: Normal presisjon og høy presisjon. Ved å trykke på denne bryteren, veksles presisjonsalternativene alternerende. Bekreft presisjonsvalget i følge indikatoren. (Normal presisjon er standardinnstillingen hver gang du slår sensoren på.) Strømbryter Belysningsbryter Strømbryter Høyttaler Lydbryter (Stille/Høy/AV) Høyttaler Automatisk av-funksjon (LS-70A og LS-70B) Strømmen slås automatisk av hvis det ikke registreres noen laserstråle i løpet av cirka 30 minutter. (Slå sensoren på igjen ved å trykke strømbryteren.) 36

38 Skjerm (LS-70A/70B) RL-H2Sa Høydevarselmelding * Modus høy presisjon Mottakeren sier fra hvis laseren er blitt forstyrret, slik at man kan sjekke høyden på instrumentet. Summeren høres i cirka fem sekunder og symbolet for høydevarselmelding blinker helt til sensoren registrerer normal strålerotasjon fra laseren. For å oppnå normal strålerotasjon, må RL-H2Sa slås av og så på igjen. Sjekk så at strålehøyden ikke har endret seg (See page 16). RL-H2Sa Batterivarsel* Sensoren signaliserer det hvis batteriet på RL-H2Sa er svakt. Varselsymbolet for svakt batteri på laseren blinker på LS-70- displayet. Det genereres ikke noe lydsignal for dette varselet. *Varselregistrering på LS-70 kan avbrytes ved å slå LS-70 av og så slå den på igjen mens man trykker summerlydbryteren. Modus normal presisjon Indikator "over helling" Flytt mottakeren ned. Pilen blir kortere etter hvert som gradert-posisjonen nærmer seg (se detaljer på neste side). Lydsignal: Gjentatt piping i høyt toneleie. Gradert-indikator (Lydsignal: Kontinuerlig pipetone) Indikator "under helling" Flytt sensoren opp. Pilen blir kortere etter hvert som gradert-posisjonen nærmer seg (se detaljer på neste side). Lydsignal: Langsom piping i lavt toneleie. Sensorbatteri-indikator Angir batteristatus for LS-70A/70B på denne måten. Batteriet er tilstrekkelig. Strømmen er svak, men mottakeren kan fremdeles brukes. Blinker vekselsvis Dødt batteri. Bytt ut det 9V alkaliske batteriet som forklart på neste side. 37

39 Registreringsområde (LS-70A/70B) HØYT LS-70A ±1mm/±.0032ft (2mm/.0064ft bredde) LS-70B ±1mm/±.0032ft (2mm/.0064ft bredde) ±5mm/±.016ft (10mm/.032ft bredde) ±10mm/±.033ft (20mm/.066ft bredde) ±15mm/±.05ft (30mm/.10ft bredde) NORMAL ±2mm/±0,0064mm (4mm/.013 ft bredde) Bytte batteri (LS-70A/70B) 1 Trykk lokket i pilretningen og løft det av. 2 Ta batteriet ut og sett inn et nytt 9V alkalisk batteri. 3 Trykk lokket ned og klikk det låst. Fjerndisplay med spiralledning (kun for LS-70A) Et fjerndisplay som tilleggsutstyr kan kobles til baksiden av LS-70A. Fjerndisplayet med flytende krystaller kan plasseres opptil 5m fra lasermottakeren. Mer enn ±15mm/±.05ft Kontakt Spiralledning Fjerndisplay 38 Lasersensoren er blitt flyttet over eller under laserstrålen. Flytt sensoren i pilretningen for å motta laseren.

40 Kikkertsikte modell 3 Skopet, som er tilleggsutstyr, erstatter siktekollimatoren (se page 17) på toppen av instrumentet og gir større nøyaktighet ved justering av laseren i forhold til fallretningen. Kikkertsikte kan svinges og låses på plass slik at det peker mot en hvilken som helst av de fire aksene. Ved bruk av kikkertsikte, følg trinnene på page 17 for å justere instrumentet. 39

41 Holder for oppladbart batteri DB-51 Slik bytter du tørrbatterier 1 Fjern batteriholderen DB-51 ved å skru batteri låsen til "OPEN" (åpen). 2 Ta ut de gamle batteriene og sett inn fire (4) nye "D"- celle alkaliske batterier. Forsikre deg om at alle er satt inn i riktig retning, som angitt. 3 Sett batteriholderen (DB-51) på plass igjen og skru knappen til "Lock" (lås) Batteri lås DB-51 Merk Alle fire batteriene må byttes ut med nye. Du må ikke blande brukte og nye batterier, og du må ikke blande sammen batterier av forskjellige typer. Sett batteriene inn med de positive (+) og negative (-) terminalene i riktig retning. 40

42 Feilkode Feilkode Beskrivelse Mottiltak E30, 31 Unormal funksjon i vippesystemet registrert. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen. E62 E72 E99 Unormal funksjon i registreringssystemet for intern vertikal vinkel har oppstått. Kalibreringsfeil er større en selvkorrigeringsområdet. Unormal funksjon i internt minnesystem registrert. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen og utfør kalibreringen på nytt. Slå instrumentet AV og så PÅ igjen. Hvis feilene vedvarer etter at det er gjort forsøk på å løse dem, kontakt Topcon eller forhandleren. 41

43 Spesifikasjoner RL-H2Sa Auto-horisonteringsområde : ±5 Stråleregistreringsområde : 2m 700m diameter (Ved bruk med LS-70A/70B) Laserkilde : Laserdiode (synlig) Laserklasse : Klasse 3A laserprodukt Rotasjonshastigheter : Valgbare: 300, 600, 900 RPM Fallområde : 1-akse: % to % 2-akser: X + Y % Strømforsyning : 4 D-cellebatterier (DC6 V), Oppladbart batteri BT-51Q Driftstid i kontinuerlig drift (+20 C) Alkaliske (tørre) batterier : Cirka 45 timer Oppladbart batteri BT-51Q (valgfritt tilleggsutstyr) : Cirka 30 timer Stativskrue : Type flatt og hvelvet hode, 5 /8 11-gjenging Driftstemperatur : -20 C to +50 C Mål : 169 (L) 169(B) 250(H) mm Vekt : 2,7 kg (med fire tørrbatterier) 42

44 Lasermottaker LS-70A/B Stråleregistreringsvindu : 50 mm Stråleregistreringspresisjon : Høy presisjon:±1mm Normal presisjon:±2mm Indikering : Flytende krystall og lyd Strømforsyning : DC 9 V alkalisk (tørt) batteri Automatisk avstengning : Cirka 30 min. uten stråleregistrering Driftstemperatur : -20 C to +50 C Driftstid i kontinuerlig drift ved +20 C (68 F) Alkaliske mangan tørrbatterier : Cirka 80 timer Mål LS-70A : 167(l) 78(b) 27(h) mm LS-70B : 165(l) 78(b) 26(h) mm Vekt : 0,25 kg (med tørrbatterier) Fjerndisplay : Valgfritt tilleggsutstyr kun for LS-70A 43

45

46 TOPCON AMERICA CORPORATION KONSERNHOVEDKONTOR 37 West Century Road, Paramus, New Jersey 07652, USA. Telefon: Fax: TOPCON CALIFORNIA 3380 Industrial BLVD, Suite 105, West Sacramento, CA 95691, USA Telefon: Fax: TOPCON MIDWEST 891 Busse Road, Elk Grove Village, IL 60007, USA Telefon: Fax: TOPCON LASER SYSTEMS, INC West Las Positas Blvd., Pleasanton, CA 94588, USA Telefon: Fax: TOPCON EUROPE B.V. Esse Baan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, Nederland Telefon: Fax: TOPCON BELGIA Preenakker 8, 1785 Merchtem, Belgia Telefon: Fax: TOPCON DEUTSCHLAND G.m.b.H. Halskestr. 7, Willich, Tyskland. Telefon: Fax: Telex: TOPC D TOPCON S.A.R.L. 89, rue de Paris Clichy, Cedex Frankrike. Telefon: (MEDISINSK) (TOPOGRAFISK) Fax: TOPCON ESPAÑA S.A. HOVEDKONTOR Frederic Mompou 5, ED. EUR , Sant Just Desvern Barcelona, Spania. Telefon: Fax: MADRID-KONTOR Avenida Burgos,16E, , Madrid, Spania. Telefon: Fax: TOPCON SCANDINAVIA A. B. Industrivägen 4 P. O. Box Sävedalen, Sverige. Telefon: Fax: Telex: TOPCON (GREAT BRITAIN) LTD. HOVEDKONTOR Topcon House Kennet Side, Bone Lane Newbury Berkshire RG14 5PX, Storbritannia. Telefon: Fax: TOPCON SINGAPORE PTE. LTD. Alexandra Distripark Block 4, #05-15, Pasir Panjang Road, Singapore Telefon: Fax: E-post: TOPCON AUSTRALIA PTY. LTD. 408 Victoria Road, Gladesville, NSW 2111, Australia Telefon: Fax: TOPCON INSTRUMENTS (THAILAND) CO., LTD. 77/162 Sinn Sathorn Tower, 37th Fl., Krungdhonburi Rd., Klonglonsai, Klongsarn, Bangkok Thailand. Telefon: ~7 Fax: TOPCON INSTRUMENTS (MALAYSIA) SDN. BHD. Lot 226 Jalan Negara 2, Pusat Bandar Taman Melawati, Taman Melawati, 53100, Kuala Lumpur, Malaysia. Telefon: Fax: TOPCON KOREA CORPORATION Hyobong Bldg., , Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea. Telefon: Fax: TOPCON OPTICAL (H.K.) LIMITED 2/F., Meeco Industrial Bldg., No Au Pui Wan Street, Fo Tan Road, Shatin, N.T., Hong Kong Telefon: Fax: E-post: TOPCON CORPORATION BEIJING-KONTOR Room No. 962 Poly Plaza Building, 14 Dongzhimen Nandajie, Dongcheng District, Beijing, , Kina Telefon: ~2 Fax: TOPCON CORPORATION BEIRUT-KONTOR P. O. BOX Antelias, BEIRUT-LIBANON. Telefon: / Fax: TOPCON CORPORATION DUBAI-KONTOR Offce No. 102,Khalaf Rashd AI Nayli Bldg., 245 Abu Hail Road, Deira,Dubai,UAE Telefon: Fax: TOPCON CORPORATION 75-1 Hasunuma-cho,Itabashi-ku,Tokyo, Japan Telefon: Fax : RL-H2Sa 0102(2b)

INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-VH3D

INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-VH3D INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-VH3D TE Declaration of Confomity R&TTE-Directive:99/5/EC WE: TOPCON EUROPE B.V. Esse Baan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands. declare on our own responsibility,

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK LASERSENSOR LS-B4

INSTRUKSJONSHÅNDBOK LASERSENSOR LS-B4 INSTRUKSJONSHÅNDBOK LASERSENSOR LS-B4 FORORD FORORD Takk for at du valgte TOPCON LS-B4 lasersensor. Du oppnår optimal produktytelse hvis du leser nøye gjennom disse instruksjonene før bruk. Oppbevar dem

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK INSTRUCTION MANUAL

INSTRUKSJONSHÅNDBOK INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSHÅNDBOK INSTRUCTION MANUAL ROTERENDE ROTATING LASER TE Declaration of Confomity R&TTE-Directive:99/5/EC WE: TOPCON EUROPE B.V. Esse Baan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands. declare

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK LASERSENSOR

INSTRUKSJONSHÅNDBOK LASERSENSOR INSTRUKSJONSHÅNDBOK LASERSENSOR Forord Takk for at du valgte TOPCON LS-B3 lasersensor. Du oppnår optimal produktytelse hvis du leser nøye gjennom disse instruksjonene før bruk. Oppbevar dem på et lett

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-SV2S

INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-SV2S INSTRUKSJONSHÅNDBOK ROTERENDE LASER RL-SV2S 31366 90032 FORORD Takk for at du valgte et TOPCON instrument. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk instrumentet. Sjekk at alt av

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver no Bruksanvisning Bruksanvisning STABILA er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser +47 63 85 40 80 post@scanlaser.no www.scanlaser.no Dette er en forkortet versjon av produsentens brukermanual på norsk. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H I K s L M N Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR-100 er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy for vannrett og loddrett nivellering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK RØRLASER TP-L4 SERIEN TP-L4G TP-L4A TP-L4B TP-L4BG

INSTRUKSJONSHÅNDBOK RØRLASER TP-L4 SERIEN TP-L4G TP-L4A TP-L4B TP-L4BG INSTRUKSJONSHÅNDBOK RØRLASER TP-L4 SERIEN TP-L4G TP-L4A TP-L4B TP-L4BG TE FORORD FORORD Takk for at du valgte TOPCON rørlaser TP-L4-serien. TP-L4-instrumentet har unike funksjoner basert på modell. Disse

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer