i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet"

Transkript

1 i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 3/ årgang 7 Bo lengre hjemme med velferdsteknologien Grunnpensjon Kursing av tillitsvalgte Spesialsykehus for Innlandet Regjeringens budsjettforslag uten ambisjoner! ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du

2 i vindusposten Nr årgang Ansvarlig utgiver: Pensjonistpartiet K O N TA K T S I D E N Redaktør: Einar Lonstad Redaksjonell leder: Gjert-Are Valberg Redaksjon: Hovedstyret Bilder: Om ikke annet er oppgitt er bildene egenprodusert eller hentet fra Wikimedia Commons Forside: Den blå timen Foto: Gjert-Are Valberg 2 Vervekampanje På side 10 kan du lese mer om den nylig avsluttede vervekampanjen. Hele 57 nye medlemmer ble vervet i denne «aksjonen». Vi trenger flere medlemmer. Hovedstyret vil oppfordre alle til å fortsette verving av nye medlemmer, selv om kampanjen er over. Vi har plass til mange flere! Husk på å ta godt imot de nye Pensjonistpartimedlemmene! Hvordan komme i kontakt med Tlf: e-post: Besøksadr: Postadr: Prinsensgate 3 A, 0152 OSLO Postboks 6, Sentrum, 0101 OSLO Hovedstyret: Leder 1. Nestleder, politisk 2. Nestleder, org. Kasserer Studieleder Styremedlem Styremedlem 1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem Fylkesledere: Akershus Aust-Agder Hedmark Hordaland Nordland Oppland Oslo Rogaland Sør-Trøndelsg Telemark Vest-Agder Vestfold Østfold Einar Lonstad Harald Fagervold Tlf: Tlf Liv Remmen Ottar Gjermundnes Nordal Torstensen Gjert-Are Valberg Torgrim Nordgarden Borgny Irene Nygaard Marie T. Haugaløkken Tlf Tlf Tlf Tlf: Tlf Tlf Tlf Ragnar Dahl Odd V Jørgensen Leif Peder Østmo Frank Hansen Gjert-Are Valberg Mona Bergh Brustad Einar Lonstad Karl W. Sandvig Robert Johansen Berit S. Pedersen Ottar Gjermundnes Steinar Haraldsen Berit Minge Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: God jul og et godt nyttår ønskes alle tillitsvalgte og medlemmer i Pensjonistpartiet! Vi vil samtidig få takke for den frivillige innsatsen dere har gjort i året som snart er historie. Sammen skal vi bli sterke og skaffe oss innflytelse, så vi må også i fortsettelsen påregne at vi alle yter det vi makter til beste for Pensjonistpartiet. Det er dere alle som er Pensjonistpartiet. Er du ikke medlem og leser dette magasinet, bruk baksida til å melde deg inn! Vi sender Ottar Gjermundnes våre beste julehilsner med ønske om god bedring slik at du snart er med oss igjen i Hovedstyret. Layout & Trykk av: Norvald Strands veg 43, Siva 2212 Kongsvinger Tlf En spesiell hilsen til alle våre nye medlemmer. Velkommen i Pensjonistpartiet! Hovedstyret i Pensjonistpartiet

3 Ikke alt blir som planlagt! Jeg er den første til å beklage dette, og jeg har HS med meg når vi nå beklager dette, men samtidig kjente vi til hennes situasjon, slik den ble etter Landsmøtet, der hun fikk en brå og alvorlig melding om alvorlig sykdom i familien. Jeg må bare innrømme, selv om «hjertet kanskje følte det», at ting kunne skje. Brått var det uansett. Dette vil føre til endringer innad i vår organisasjon, og i en overgang, som også vil kunne ta noe tid. Men Pensjonistpartiet skal leve videre, om kanskje i et noe lengere tidsperspektiv. Ikke minst håper jeg at vår organi- sasjon har «tålmodighet» til at rutiner som er innarbeidet, også nå vil kunne ta noe lengere tid. Når nå «I Vindusposten» leses har HS sendt ut for høring i Fylkeslagene diverse høringsdokumenter som skal behandles i første Landsstyremøte i La meg nevne: Navnespørsmålet m/ logo og nytt slagord Strategiplan m/ 3-4 hovedvalgkampsaker Utkast til nytt Prinsipp- og handlingsprogram. Noen vil sikkert komme med kritikk av HS for sene høringer, dårlig planarbeid osv. La meg vise til de store partier med massevis av penger på bok og med rikelig administrasjon. De samme partier er i ferd med å avslutte det samme som Pensjonistpartiet i disse dager (begynnelsen av desember). LEDER At Cecilie så seg nødt til å ta den tunge avgjørelsen i oktober ved å si opp sin kontorlederstilling og samtidig også valgte å fratre som Org. nestleder i Pensjonistpartiet kom som et sjokk på mange i vår organisasjon. Gjennom sitt arbeid vet vi at hun kanskje er den som har hatt den største kontakten med våre tillitsvalgte rundt om i landet. Einar Lonstad, leder Alle disse høringene er viktige momenter for nytenkning i Pensjonistpartiet. Skal vi komme videre i Pensjonistpartiet må vi være villig til å gjøre endringer, ikke minst i forhold til vårt nye program som skal endelig vedtas på Landsmøtet i Men før dette, må vi ha en skikkelig idedugnad med innspill fra «grasrota». Her skal ingen utelates. Nestleder har ordet. Det har nå gått halve året siden årsmøtet på Gjøvik. Arbeidet i Hovedstyret har vært dominert av planer med Stortingsvalg og forbereding av program til dette. Det har kommet inn mange forslag til punkter i programmet, mange forslag er gode, noen er spenstige, men vi må selvsagt ikke miste av syne : Vi er et pensjonistparti! Og vi må lage et lettfattelig program, med noen få fanesaker. Disse sakene må frontes. Så til det triste: At Cicilie har sluttet. Men noe gledelig er det at hun har sagt seg villig til å jobbe noe for oss. Men vi ville helst hatt henne på partikontoret. Hele tiden! Nå må vi gjøre det beste ut av det. Mine tanker framover er at jeg vil prøve å samle alle/de fleste organisasjoner som jobber med/for eldre. Først til et avklarende møte, senere Vi får se. Slik det er nå jobber mange av disse organisasjonene mot hverandre, selv om de har felles mål: Gjøre livet bedre for de ca pensjonistene i dette landet. Det finnes mange organisasjoner, jeg har ikke oversikten. Kan noen av leserne tipse meg? For Pensjonistpartiet er det viktig at Harald Fagervold, Poltisk Nestleder Pensjonistpartiet Forts. på neste side. 3

4 Forts. fra foregående side 4 vi stiller liste i så mange fylker som mulig. Det vil føre til at Pensjonistpartiets liste vises i stemmelokalene, vil få en viss reklame under valgkampen, og partiet vil få ca. 80,- kr pr avlagte stemme. Det er penger som vil komme godt med. Vi får stadig meldinger fra medlemmer som synes at medlemmene i Hovedstyret er for usynlige. De har sikkert rett. Men vi mener faktisk at medlemmene kommer lengst med å bruke lokalpressen sin, vi må bygge partiet nedenfra, størst mulig blest lokalt. Et tips: Rissa Pensjonistparti har opprettet partikontor i en lokal bilforretning. Vi har betjent kontor hver onsdag, men lokalet er jo åpent alle dager. Der ligger alle offentlige kommunale dokumenter, med tilgang for alle. Vi får PR, bilbutikken får mange inn i butikken sin. PP er eneste parti i kommunen med partikontor. Ideen er gratis! Det går mot jul la oss bruke denne høytiden til å samle krefter, samles i familien. Og la oss ikke glemme de svakeste av de svake: De som er på institusjon. De har behov for særlig oppmerksomhet i høytidene. God jul fra Harald Fagervold, Poltisk Nestleder Pensjonistpartiet Pensjonistpartiet ditt politiske parti! Et sterkt Pensjonistpartiet er et politisk parti som i sin størrelse og kraft kan forme utviklingen for pensjonistenes i dagens og fremtidens Norge. Et sterkt Pensjonistpartiet skal tale vår sak i Stortinget, i fylkesting og i kommunestyrene. Et sterkt Pensjonistpartiet skal med sine klare meninger komme frem både i fjernsyn, radio, riksdekkende og lokal pressen. Et sterkt Pensjonistpartiet skal ta opp store og små saker for de enkelte mennesker. Et sterkt Pensjonistpartiet skal være grundig og seriøse i sitt arbeid og bygge på medlemmenes yrkeserfaring og livsvisdom Et sterkt Pensjonistpartiet skal nyte respekt i de politiske miljø og embetsverket. Et sterkt Pensjonistpartiet bygger opp sin organisasjonskultur gjennom utstrakt kontakt og dialog, mellom sentral ledelse, sekretariatet, fylke og lokallagene. Et sterkt Pensjonistparti skal lokallagene spille en hovedrolle i medlemsarbeid og skape det sosiale miljø som er viktig for engasjement og rekruttering til partiet. Våre hovedsaker er: a) Helse og omsorg b) Økonomisk trygghet c) Gode skoler d) Et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Et sterkt Pensjonistpartiet er ikke ute etter å oppnå særfordeler men hindre en ren diskriminering av eldre, uføre og svake. Et sterkt Pensjonistparti som har livserfaring i sine politiske handlinger. Et sterkt Pensjonistparti taler din sak og arbeider for dine interesser! Vi er så mange at når vi støtter hverandre og gjør hverandre gode skal vi bli uslåelige på den politiske arenaen. Kjell Sandanger Leder i Asker Pensjonistparti.

5 Spesialsykehus for Innlandet Oppland Pensjonistparti går i mot planlegging og bygging av spesialsykehus ved Mjøsbrua. (Biri/Moelv). Men vi har og en sterk følelse av at dette sykehuset blir liggende nær Hamar om det skulle bli realisert. Vi har merket oss rotet som har oppstått rundt A-Hus på Romerike. Et veldrevet Aker Sykehus ble vedtatt nedlagt i den forbindelse. Spesialsykehuset for Innlandet er anslått til å koste ca. 9 milliarder kroner, (9000 millioner kroner). Ved å bruke av disse midlene til vedlikehold og investeringer i nytt utstyr vil sykehusene kunne betjene befolkningen i mange tiår framover. Det som er viktig nå er at det skapes ro rundt sykehusene og at driften er forutsigbar slik at personell tør satse på stillinger ved sykehusene våre. De få tilfellene der det er behov for spesialtjenester er det rimelig at Rikshospitalet tar seg av, da det ikke er mer enn 20 minutter med helikopter dit. Det ser nå ut til at det går i orden med landingsplass for helikopter også ved sykehuset i Gjøvik. Det er ikke avgjort at stort er best bestandig. Derfor vil vi kjempe for at våre sykehus på Reinsvoll, Gjøvik og Lillehammer skal bestå som akuttsykehus her i Oppland. For Oppland Pensjonistparti Mona B. Brustad, leder Arne J. Grindal, pol. n.leder og leder Gjøvik Pp. Per Larsen, leder Østre Toten Pp. Geir Inge Brustad, leder Lillehammer Pp. L e s e r i n N l e g g 5 Reinsvoll sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus til ny MR-maskin på Kongsvinger Sykehus Sør-Odal Pensjonistparti ga til ny MR-maskin på Kongsvinger Sykehus. Til nå er det samlet inn vel 2,5 mill. kroner. Nå er det kanskje på tide at Jonas kommer med resten. Fra venstre: Oddvar Bekkholdt fra Sør-Odal Pensjonistparti, Steinar Ziem fra innsamlingskommiteen, Anni Ruud fra Sør-Odal Pensjonistparti og May Sønsterud fra innsamlingskommiteen.

6 6 Bo lengre hjemme med velferdsteknologien Av Kjell Sandanger Leder i Asker,nestleder i Akershus Pensjonistparti Alderdommen kan en stor sett deles i tre faser. Første fase er fortsatt og bo hjemme med en god livskvalitet og en klarer seg på alle måter bra, samfunnskostnaden er nå relativ lav. Neste fase i alderdommen er at dersom en blir syk og en får redusert sin livskvalitet men fortsatt kan bo hjemme. En trenger litt hjelp og samfunnskostnadenes øker noe. I den tredje fasen dersom en blir så hjelpeløs at en trenger heldagspleie og kommer på sykehjem at de virkelige samfunnskostnadene øker kraftig. En sykehjemsplass koster ca. årlig kr , og utsette den siste stopp lengst mulig er en stor kostnadsgevinst for kommunen, ved at de eldre får bo lengst mulig hjemme. Det er det de fleste eldre ønsker, og det gir et bedre og mer verdig liv. I dag kan det være vanskelig fordi sikkerheten ikke er god nok. Og det medfører at en må flytte fra egne hjem til institusjonsopphold. En ny teknikk er nå komme på markedet og er i stadig utvikling med benevnelse Velferdsteknologien Er dette svar på at en kan bo lengre hjemme dersom en blir syk? I dag har en teknologi som kan minne eldre om viktige saker, som eksempelvis ved utgangsdøren i eget hjem, et vindu står åpent, komfyren står på eller kaffetrakteren ikke er slått av. Tilsvarende beskjeder kan bli gitt til soverommet når natten kommer. Ved GPS-teknologien ved en medbrakt sender på kroppen er alltid hjelpen i nærheten når stedsansen eller hu-

7 kommelsen sviktet. Når det hele kan fanges opp på en overvåkingssentral kan noe av tryggheten være ivaretatt. Allerede i dag er det knapphet på kvalifisert personell i pleie- og omsorgssektoren og dette kommer til å bli i økende grad en av fremtidens viktigste omsorgsutfordringer. En må derfor se til forskning, kunnskapsutvikling og bruk av ny teknologi om den kan hjelpe til å bidra til å opprettholde en god kvalitet på tjenestene. Dette til tross for knapphet på menneskelige ressurser. Ved bruk av tekniske hjelpemidler som kan hjelpe til i hjemmetjenesten for å effektivisere sykepleiernes jobb-dag, slik at eldre kan få bo lengre hjemme. La oss se på Velferdsteknologiens intensjoner og dens bruk. Den er først og fremst en teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet. Denne teknologi skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen og gi støtte til pårørende med å bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet i eldreomsorgen. Hensikten er å bedre kvaliteten av eldreomsorgen i hjemmene. Den kan gi økt selvhjulpenhet og uavhengig og ikke minst kan brukerne beholde sin verdighet som mottaker av helse og omsorgstjenesten. Velferdsteknologi kan deles opp i følgende grupper: a) Smarthusløsninger b) Kroppssensorer, c) Sporingsteknologi d) Robotteknologi e) Internett og andre administrative teknologier. I tillegg vil flere helt nye teknologier etter hvert bli tilgjengelig. Den videre utvikling og implementering av omsorgsteknologi innen helsetjenester gir politikere og helsearbeidere nye utfordringer og øker deres behov for kompetanse slik at de skal være i stand til å ta kloke valg og informere om bruk av ny teknologi og dens funksjoner. For å møte framtidens utfordringer er det nødvendig med virkemidler som er tilpasset kommunenes behov samt tydelige regler for bruk i kommunale tjenester. Ansvaret for integrering av ny teknologi ligger i dag i hver enkelt kommune. Som praktisk hjelpemiddel kan teknologien utføre husholdningsoppgaver, hjelp til medisinering, personlig hygiene, eller minne på ting som skjer. Den kan gi mobilitet og trygghet utenfor hjemmet og en aktiv deltakelse i samfunnslivet. Her er noe av den teknologien som er på markedet. Fallsensor som automatisk tilkaller hjemmesykepleier Kroppsensor som automatisk kan dosere medisin og målte helsetilstand fortløpende Komfyrvakt som skrur av ovnen hvis den blir for varm. Spesialtilpassede nettbrett og tavleteknologi for sosial kontakt,huskelister etc. Røykvarsler automatisk tilknyttet brannvesenet. Robot til individuell trening og mosjon Robot til funksjonsstøtte for dem som har vanskeligheter med å spise.gå reise eller sette seg for eksempel. Roboter til personlig service og hygiene for eksempel i forbindelse med toalettbesøk. Brannrobot som kan slukke tilløp til brann. Robot for støvsuging GPS sporing av for eksempel demente pasienter. Pårørende eller helsepersonell kan følge ferden Bedre administrative verktøy for hjemmesykepleien som frigjør tid. Dagens teknologi som nå er utviklet har allerede et brukerperspektiv, og enda flere brukervennlige hjelpemiddel er under utvikling. Den kan hjelpe personer i alle aldrer som har kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse i ulike former som fortsatt kan føle seg trygg på å bo hjemme lengst mulig. Vi trenger sårt til en nytenkning i eldreomsorgen, og det er ikke realistisk at antallet sykepleiere kommer til å dobles, selv om antallet eldre gjør det. I Norge er det i dag ca mennesker med demens. Forekomsten av demens hos eldre øker med alderen. Dette gir press på dagens velferdsordninger og sette større fokus på forbedrings- og utviklingstiltak i eldreomsorgen. Kommunene slipper ikke unna eldrebølgen og det må tenkes nytt både lokalt og nasjonalt for å sikre kvalitet i eldreomsorgen. I Omsorgssektoren må, på samme måte som et moderne utviklet samfunn, gjøre seg til nytte av teknologi. Det handler både om å ta i bruk eksisterende teknologi som er tilgjengelig, og se til utvikling av nye teknologiske hjelpemidler og løsninger i samarbeid med næringsliv og forskning. Målet med dette må først og fremst være: Gi brukerne mulighet til selv å klare egen hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler, tilrettelegging og støtte og på den måten fremme selvstendighet og bidra til uavhengighet av andre Gi både brukere og pårørende større trygghet og avlaste dem for bekymring gjennom bruk av teknologi for sporing og observasjon, alarmer og sensorer Gi brukere og pårørende mulighet til å delta i brukernettverk og holde løpende kontakt med hverandre og med hjelpeapparatet gjennom bruk av nye sosiale medier Gi alle parter større muligheter til å skaffe seg opplysning og motta veiledning gjennom nettbaserte programmer og nye sosiale medier 7

8 8 Teknologien som smarthus eller sporingsløsninger kan avlaste og støtte pårørende i deres omsorgsarbeid. Den administrative teknologien kan hjelpe helsepersonell til å utføre en bedre og mer effektiv jobb. Det som kan bli en avgjørende faktor er at det blir satset på denne teknologien som et hjelpemiddel innen eldreomsorgen er at den er kostnadseffektiv. Den viser at denne løsningen vil bli langt billigere enn å bygge ut et stort antall sykehjem. En sykehjemsplass koster kommunen i netto utlegg ca. kr årlig. Rapporter fra forsøk med velferdsteknologi i forsøkskommuner viser at den har stor potensial, men må nøye tilpasse den enkelte bruker dersom den skal bidra til at den eldre kan bo lengre hjemme. Den viser også at enkelte produkter enda ikke er ferdigutviklet. Å få eldre til å bruke ny teknologi er ikke alltid så lett, her ligger nok en stor utfordring for dagens brukere. Om vi derimot ser fremover om noen år er folket som da har blitt eldre vil være mer i takt med bruk av andre teknologier, og de vil mestre bedre den nye informasjonsteknologien og lettere ta i bruk det som innbefatter bruk av velferdsteknologien. Helsedirektoratet foreslår også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient og brukerrettighetsloven slik at velferdsteknologien kan tas i bruk på mange områder. Tiden er nå inne til at kommunen kan starte opp å benytte noe av denne teknologien som har vært ute på prøving i noen år. I dag er det utarbeidet innen velferdsteknologien en «Trygghetspakke Den settes opp etter den enkelte beboers ønsker og behov, og etter samtykke fra pasienten. Men kommunene må stå fritt i å velge utstyrsleverandør og i å detaljere og eventuelt bygge ut pakken i forhold til lokale prioriteringer og behov. Følgende løsninger som er anbefalt i «Trygghetspakken» Medisineringautomater med innebygd varsling om medisiner som ikke er tatt. Sporing/orientering- løsninger ved bruk av GPS, varsling om inn og utgangskontroll av ytterdører, Temperatur og røykdeteksjoner eventuelt også knyttet til apparater på kjøkkenet. Sensor for måling av kritisk verdier for kroniske syke (eks, ved Kols, hjertesvakhet eller diabetes) Varsling om noe unormalt skulle skje f.eks.at en går ut om natten og ikke kommer tilbake innen en viss tid. Videokonferanse / billedtelefon for bruker og helsetjeneste. Energiøkonomisering ved styring av lys og varme etter tid på døgnet eller tilstedeværelse. Det er viktig å ta hensyn til personvernet ved innføring av omsorgsteknologi Ansvaret for integrering av ny teknologi ligger i dag i hver enkelt kommune. Både kommunepolitikere og administrasjonen må ha kunnskaper om bruk av ny teknologi i omsorgsektoren dersom en skal nyttiggjøre seg dens muligheter. Ser vi fremover på en 10 års perspektiv kan det kommet i bruk flere varianter tekniske hjelpemidler. En av dem er lab-on chip som gir øyeblikkelig svar ut fra ulike kroppsvæsker Det vil gjøre det mulig å utføre nye diagnostiske tester hjemme hos pasienten. Raske resultater gjør at legene kan ta beslutning om behandling uten ventetid, og kan bidra til å gjøre innleggelse unødvendig. Eldre sett, men også hørt Skal teknologien overta «de varme hendene»? «Nei, det er vel ikke meningen håper vi. Eldrerådet i Asker ble invitert til «fru Paulsens leilighet» på Henie Ohnstad senteret. Den var utstyrt med det meste som er naturlig i fremtidige «elektroniske» leiligheter. Vi ble imponert, men også noe betenkt. For å kunne nyttiggjøre seg denne hjelpen, må først og fremst brukeren være i kognitiv stand til å bruke teknologien. Men, hva med de andre brukere? Jeg observerer at det i stor grad blir fremhevet den store positive uttelling det kan bli på den kommunale omsorgsøkonomien. Her er vi tilbake til diskusjonen om hva som skal spares i eldreomsorgen. Her skal det spares på de varme hendene. Slik må det ikke bli! De eldre som ennå gjerne vil bo hjemme, trenger fremdeles mennesker til hjelp for mange ting som ikke teknologien kan gjøre. Det gjør også godt å vite at det kommer en hjelper som de kan snakke med og ordne opp i mange ting. Det er nemlig mange brukere som ikke har familie i nærheten og gamle venner trenger faktisk hjelp selv. Dette holder også angsten og ensomheten på avstand. Ergo: Teknologien er bra for noen, men jeg tør påstå at i de fleste tilfeller gjør de «varme hendene» bedre omsorg. Asker kommune må ikke spare slik at sykehjemmet blir løsningen tidligere enn nødvendig. Her er det nemlig også trangt om plassene. Asker kommune har også nå på sin agenda frivillighet. Det haster! Uttalelse fra vår kommunerepresentant i Asker Solveig Fossum som har god erfaring innen eldreomsorgen og hennes umiddelbare synspunkt om Velferdsteknologien.

9 Om særfradrag: Overgangs ordning ved sykdomsfradraget som overstiger kr fases ut i løpet av 3 år. En må være oppmerksom på at tidligere fradragsberettiget beløp på over kr ,- faller bort i Unntak er: Eksisterende brukere som har fått særfradrag for inntekstårene 2010 og Det er disse overgangs-ordningen kommer til å gjelde for. Det er viktig å huske på for selvangivelse for 2012, at de fortsatt fylle ut sine tidligere fradragsberettige beløp som overstigende kr 9.180,- Fradraget gir 28 prosent skattereduksjon. Det vil si at et fradrag på kr 9.180,-gir kr i lavere skatt. For å få særfradrag må du kunne dokumentere at du har hatt merkostnader på grunn av sykdom på minst kr ,- i løpet av året. Legeattest må vedlegges som bevis på sykdomstilfellet. Overgangsordningen skal gradvis trappes ned ved at en i 2013 får en fradrag for 67 prosent av det i utgangspunktet fradragsberettiget og 33 prosent i Frem til full avvikling av ordningen fra og med inntektsåret Fradragsretten for utgifter til tannbehandling, boligtilpasning og transport er tatt ut av særfradragsordningen fra og med inntektsåret Det betyr i praksis at utgifter til disse formål ikke vil inngå i grunnlaget for særfradrag fra og med Eventuell gjenstående utgifter må overstige kr for å gi rett til fradrag. Men også her er det unntak. Utgifter som er pådratt tidligere hvor fradraget er planlagt fordelt over flere år, som eksempelvis utgifter til tilpasning av bolig, er det fortsatt fradrag for. De som er berørt av sykdomsfradrag anbefaler jeg sterkt og ta kontakt med skatteetaten og NAV for å få verifisert sin egen sak. En begrunnelse for denne avvikling av særfradragsordningen er at den frigjør midler som er anslått til 363 millioner kroner. Disse midlene overføres til eksisterende støtteordninger på budsjettets utgiftsside med tilsvarende formål som under særfradragsordningen. Kjell Sandanger Leder i Asker Pensjonistparti. Grunnpensjon Grunnpensjonen i Folketrygden reduseres med 0,75%. Enslige pensjonister var forespeilet 2 G som grunnpensjon. Men i tillegg til at trygdeoppgjøret blir redusert med 0,75 % i forhold til lønnsoppgjør for yrkesaktive blir det også gjort et fradrag på 0,75% i grunnpensjonen. Grunnbeløpet etter 1. mai 2012 kr ,- pr år, det blir pr. mnd. kr 6.844,00. På lønnsslippen for juli 2012 er Alder Grunnpensjon oppført med kr 6.742,00- det blir en forskjell på kr 102,00. Kr 6.844,00-0,75 % blir kr 6.793,00 det må etter mitt skjønn være trukket 1,5 % av grunnbeløpet her. Olav Strangstadstuen. Fylkesstyremedlem i Oppland Pensjonistparti. 9

10 Godt resultat av verving i Ringsaker 10 Ringsaker Pensjonistparti har tatt vervekampanjen på alvor. Takket være vår engasjerte og topp motiverte og fremfor alt motiverende leder, Jan Ove Andersen, har vi vært aktive med leserinnlegg og stands. Vi har fått svært god respons. Lokallaget ble startet i mars 2011 og hadde ved årsskiftet 80 medlemmer. Pr dags dato har vi økt dette medlemsantallet med over 50%. Vedlagte bilde er fra vår stand i Brumunddal tidlig i høst. Vi serverte kaffe og nystekte vafler. Det var ingen problemer med å få folk i tale. Her opplevde vi at folk uoppfordret kom bort til oss for å melde seg inn som medlem! Den samme erfaring høstet vi også i sommer da vi hadde stand i Moelv. Nå forventer flere av våre nye medlemmer at vi også blir synlige på landsbasis. Det blir en utfordring som ikke bør være uoverkommelig. Vi tillegger også at vi lokalt ønsker å ta godt vare på våre nye medlemmer og har derfor sendt invitasjon til våre nye medlemmer om å komme til et møte 15. november hvor vi skal presentere hva PP står for både lokalt og sentralt. Leif Peder Østmo Kasserer i Ringsaker Pensjonistparti Vinnere og resultat av vervekampanjen VE Pensjonistpartiet vil gratulere følgende personer; 1. Anne Lise Hestsveen, som vervet 19 medlemmer for Ringsaker. 2. Lillian D. Bromseth, som vervet 16 medlemmer for Trondheim. 3. Arne J. Grindal, som vervet 10 medlemmer for Gjøvik. Dere bes å kontakte Pensjonistpartiets hovedkontor på tlf eller mail: for for premie. Totalt deltok 11 personer i vervekampanjen og det ble vervet 57 nye medlemmer. RVEKA M 15. aug n PANJE ov. Vi har tid våre lo ligere send t ut in kal- og formas vervek fylkes jon lag om ampa nje i år vår plan til. Få lagte 2013 tr r å stå sterke enger re rust August vi flere et til st vervek ortings til og ampa med 15 medlemmer valget nje fo Pensjo.. Fr i N a ov r og alle embe nistpa r blir de med 15 rtiets 1 medle t arrang. På de mmer ert to. ut av bl neste sidene ad er det flere, el et. Det er fu vervek up ler kont lt partie akte H mulig å kopi onger som t.no el ka ovedko ere de ler tlf: m, hvis n nappes på mai ntoret 21 l eller en tren per po , fo på mail: po ger r å få til st. Vervin nsjoni se ndt fle ge re kupo stmedle n er person nger mmer lig og de vi 1. Prem l bli pr emiert tre som har ie vervet som fø 2. Prem ; 3000,- Nor flest lger; sk ie 3. Prem ; 2000,- Nor e kroner ske kr ie; 1000 oner,- Nor ske kr Vervek on er uponge bekref n telse av vil være gy ld kontin lokal/ fylkes ig når Hoved gent. lag at medle kontoret få For lo r mmet kalhar in nbe av med og fylkesla etalt g lemm er mot betyr det en det se kontin Vinner ntrale ue rli ne vil g oppd medle bli off «i Vind msreg aterin en tliggjo g uspost isteret. rt i året en» s siste utgave av Lykke t il!

11 Den typiske oppegående pensjonist i våre kommuner? Da er det forstemmende at det offentlige er minst tilbøyelig til å følge opp dette ved å ha aldersgrense for de som skal være meddommere eller andre samfunnsoppgaver. Det har vært diskusjoner i pressen i det siste om meddommere, så jeg tenkte å presentere én som ønsker å bidra, men som diskrimineres på grunn av høy alder, med unntak av Arbeidsretten, hva nå det måtte skyldes. Han er 70 år og ønsker å være meddommer og gjøre sin borgerplikt: Jeg var i fullt arbeid inntil jeg fylte 68 år, som driftsdirektør i et skipsrederi. Jeg hadde rundt 60 reisedager i året, bare i utlandet og stort sett i Asia og Amerika. Da jeg sluttet i rederiet for 2 år siden, etablerte jeg mitt eget aksjeselskap, og arbeider nå som konsulent. Mitt arbeid består i å implementere et internett/web-basert management/ kvalitet/sikkerhets-system i rederier verden rundt. Jeg er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom, jeg er fysisk og psykisk i god form, og føler meg meget diskriminert, hvis grunnen til at jeg ikke kan arbeide som meddommer er at jeg har fylt 70 år. Da spør man seg om ikke dette er nettopp den kombinasjon av livserfaring og kompetanse en bør tilstrebe for meddommere. Med en CV og legeattest for syn og hørsel, burde rettssystemet være sjeleglade for slike frivillige. Frede Sund Asker & Akershus Pensjonistparti Det er en forutsetning i Pensjonsreformen at det skal være mulig å arbeide for våre seniorer, både fortsette i sin jobb så lenge de er kompetente eller i deltidsjobber som pensjonister. 11

12 Byråkrati og kunnskapsmangel koster milliarder 12 Det offentlige sløser bort 30 milliarder skattekroner når det handles inn varer og tjenester. 22 ringpermer med dokumentasjon og spesifikasjoner, nesten 60 kg papir, måtte Reid Husvæg i Stavangerbedriften Tre og Stål AS stille med for å kunne delta i konkurransen om å levere kontor- og skolemøbler for 40 millioner kroner i fjor. Det krever enormt mye arbeid for oss, men det krever også veldig mye arbeid for de i det offentlige som skal gå gjennom alt fra alle tilbyderne. Innkjøpere i stat og kommuner gjør det i beste hensikt, men de mangler kunnskap. Dermed setter de opp alt mulig av nødvendige og unødvendige krav, bare for å være på den sikre siden, sier Husvæg. Denne, og andre typer ressurssløsing i det offentlige, bekreftes i en fersk rapport utarbeidet av analyseselskapet Menon Economics for arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne. for forvaltning og IKT (Difi) og EU. Mange svakheter I rapporten pekes det blant annet på følgende svakheter som gir tapte skattemilliarder: Manglende eller uklar definisjon av hva som ønskes og dårlig formulerte anbudsbeskrivelser bidrar til feilleveranser uten verdi for brukerne. Innkjøpere klarer ikke å utlyse anbud som gir det beste tilbudet, eller avgjøre hvilke tilbud som er best. Dette fører også til at gode leverandører skyr anbudsrunder, noe som gir svekket konkurranse. Brukerne klarer ikke å bedømme om levert vare eller tjeneste er som bestilt. Leverandører kan dermed slippe unna med dårlige leveranser. Løsningen er, ifølge rapporten og de høyt utdannede medlemmene i Akademikerne, bedre kompetanse blant innkjøperne. Det er heftige tall, og jeg er overrasket over omfanget. Knut Aarbakke Leder i Akademikerne 10 til 15 prosent, tilsvarende 30 til 45 milliarder kroner, av pengene kunne vært spart hvis innkjøperne var flinkere, ifølge analytikerne. Dette er basert på om lag 25 dybdeintervjuer og en mengde litteratur, blant annet fra Riksrevisjonen, Direktoratet Det er heftige tall, og jeg er overrasket over omfanget. Men det er et forsiktig og realistisk anslag for hva man kunne spart seg. Bedre rutiner for innkjøp i det offentlige kunne frigjort enorme ressurser som kunne blitt brukt på andre ting, sier Akademikerne-leder Knut Aarbakke. Aarbakke presiserer at de ikke har hatt noen innflytelse på innholdet i rapporten. Men den kommer som bestilt for hans medlemmer. Jacob Landsvik har lang erfaring innenfor dette feltet, både som innkjøpssjef for Oslo kommune, rådgiver for offentlige anskaffelser i Difi, og nå som innkjøpssjef for Universitetet i Oslo. Han mener det ikke er nok med teoretisk kompetanse. For små hver for seg Innkjøp er et fag. Men innkjøperne rundt om i kommuner og statlige etater er små og mellomstore, og gjør ikke mange nok anskaffelser til å få nok kompetanse. Derfor er dette et vanskelig tema, sier Landsvik. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener innkjøpernes kompetanse er alfa og omega, fordi det fører til mer riktige anskaffelser. Jeg tror ofte at mange innkjøpere i det offentlige føler seg utrygge, og dermed stiller for mange krav for å være på den sikre siden. Men innkjøperen er også forpliktet til å gå gjennom dokumentasjonen den krever fra hver enkelt tilbyder. Oppdragsgiver bestemmer selv hvor omfattende konkurransen skal bli, både når det gjelder krav til spesifikasjon, dokumentasjon og kriterier, sier Gjønnes. Kan gjøres enklere Har vi egentlig behov for dette? Kan vi leie fremfor å kjøpe? Dette er spørsmål man kan stille seg i forkant, sier Gjønnes til Aftenposten. Av Frede Sund Pensjonistpartiet Akershus

13 STORTINGET HAR TALT: VI FORTJENER NÅ ET SOLID LØNNSLØFT! Hvorfor skal de folkevalgtes lønnsvekst være høyere enn ellers i landet, når denne trolig ligger på rundt fire prosent? Lønnsløftet for Oslopolitikerne følger godt opp, ettersom de følger satsene som Stortinget vedtar. Politikerforakt er et ord som vanlige folk i gata ofte bruker. Forståelig for de mange som til daglig kanskje har vanskeligheter med å få hjulene til å gå rundt. Uten tvil, forskjellen mellom våre politikere og vanlige arbeidstagere blir stadig større, for ikke å snakke om våre minste- pensjonister. Nok er nok, en grense er nådd i forskjells-norge. Einar Lonstad, leder i Pensjonistpartiet/ fylkesleder i Oslo Pensjonistparti Tenk om Om vi tar utgangspunkt i oppslutningen ved Stortingsvalget i 2009 (der ca. 76% av alle stemmeberettigede stemte), ville Pensjonistpartiet hvis 25% eller hver fjerde pensjonist (alders- og uførepensjonist) hadde stemt på oss ha hatt stemmer eller vel 9% av stemmene! Vi hadde fått god uttelling på utjevningsmandater slik at vi på Stortinget hadde vi rullet inn som en tung flodbølge med vel 20 delegater! Dette ville ha gitt vårt folkestyre et løft, hvor vår gruppe hadde stillet med livserfaring og erfaring fra arbeidslivet ingen broilere med kun eksamensvitnemål og snakketøy. Vi kunne ha talt våre eldres sak på en mye bedre måte enn det etablerte politiske system, som kun tar eldre med i valgkampen for å fiske stemmer, senere blir de ikke hørt. Vi har erfaring fra alle områder i samfunnet, så vi skulle nok ha kommet godt i fra de fleste viktige samfunnsspørsmål som ble behandlet. Med 20% av befolkningen som pensjonister, hadde det ikke vært noe å si på om dette hadde gjenspeilet seg i nasjonalforsamlingen. Da har vi kun èn ting å gjøre: Få flere pensjonister til å stemme PP. Hver fjerde er ikke umulig! Gjert-Are Valberg Uten diskusjon, uten debatt har nå stortingspolitikere gitt seg selv en solid lønnsøkning. 8,3 % eller kr. mer en før er godt påfyll i en ellers «slunken lommebok» for våre hardt arbeidende politikere. De folkevalgte som skal være landets tjenere, og som vi velger hvert 4. år. Håper inderlig at vi, Pensjonistpartiets medlemmer, ikke er blant disse. 13

14 14 Kursdeltagere. F.v. Arvid Nøtvedt, Astri G. Valberg, Anne Finnstein, Solfrid Wabnig, Robert Dearsley og Magne Reinhardtsen. Kursing av tillitsvalgte Første helga i november ble det avviklet opplæring for fylkesstyret i Pensjonistpartiet Nordland. Kursholder var Studieleder Torgrim Nordgarden fra hovedstyret, som loset oss gjennom Pensjonistpartiets studieopplegg som tilbys alle fylkespartiene. Pensjonistpartiet Nordland var først ut i den planlagte kursgjennomføringen i alle fylkeslag. Historien til det nye fylkesstyret i Nordland er fersk, da det ble reetablert vinteren for knappe 2 år siden. Fylkeslaget hadde da i flere år vært nedlagt, og stilte derfor ikke liste til Stortingsvalget i Foreløpig har vi bare et lokallag i Nordland, som er Pensjonistpartiet Steigen. Vi håper imidlertid på at vi kan få etablert flere lokallag, da det i fylket er 44 kommuner! Styret er klar på at til valget i 2013 skal en stille liste, selv om det blir overvekt av kandidater fra Stei- gen. Alle stemmer vi klarer å oppnå vil være vårt bidrag til bedre økonomi for Pensjonistpartiet på landsbasis. Jo flere stemmer, desto bedre økonomi for Hovedstyret, noe som i sin tur kommer hele partiet til gode. Av de rundt 50 medlemmene Pensjonistpartiet Steigen har, er det svært få som har noen politisk erfaring ut over den en har skaffet seg det siste halvannet året, da en oppnådde et godt valgresultat på over 12 % av stemmene i Steigen. Det var en forventningsfull gjeng med tillitsvalgte som tok i mot kursleder Torgrim Nordgarden den første helga i november. Vi møttes i kommunesenteret på Steigen Vertshus. Her led vi ingen nød med både middagsservering og kaffe og kaker. Ei flott perm for tillitsvalgte ble vi også utstyret med. Det rent faglige var grundig og spennende og framlagt på en pedagogisk god måte av Torgrim Nordgarden, studieleder i hovedstyret. Emnene ble grundig behandlet, noe som kom godt med siden de fleste av oss ikke hadde særlig politisk erfaring fra før. Atmosfæren var god og det ble reist flere spørsmål og en hadde en god toveis kommunikasjon mellom deltagere og kursleder. Et paradoks syntes flere at våre hovedsaker som gjelder bedre forhold for eldre, uføre, ungdom og barn ikke er enkelt å framsnakke i den praktiske politiske virksomhet i kommunestyret, råd og utvalg. Her er det først og fremst nedskjæringer i en fra før tung økonomisk situasjon som gjelder. Dette er grupper som ikke har sine selvklare representanter som taler deres sak i de øvrige partiene. Dette er likevel det som må gjennomsyre

15 vår politiske virksomhet og fremheves der det er mulig var vår konklusjon. Det er disse som er vår primærvelgergruppe. Viktigheten av å føre et politisk regnskap som viser våre «seire» og nederlag påpekte flere. Vi har vært en sterk bidragsyter til at vi fikk opprettet en Frivillighetssentral lokalt, skaffet ny (dyr) altan til bogruppene på Steigentunet, samt mange saker der vi har hevdet vår politikk uten å nå fram. Som eneste parti arrangerer vi formøter foran Plan- & Ressursmøtene i kommunen, der saker som opptar den enkelte blir behandlet. Vi taler enkeltmenneskets sak der byråkratiet følger sine rigide og ofte sentrale føringer, utarbeidet av byråkrater Styremedlem Solfrid Wabnig takker Torgrim for et interessant kurs langt unna den praktiske virksomhet. Dette samt stadige innlegg i lokal- og regionalavisen er også med på å vise oss fram. Vi fikk til og med hjemmelekse på kurset. I og med at partiets prinsipp og handlingsprogram skal revideres i vinter sentralt, fikk vi i oppdrag å gå gjennom det som gjelder fram til 2013 etter de interesser den enkelte har. På ei samling før jul skal vi diskutere forslag til endringer og tilføyelser og sende disse over til den sentrale programkomiteen. Gjør flere fylkeslag lignende opplegg, vil hovedstyret og senere landsstyremøte og lands- møte få fram de problemstillinger som opptar grasrota i partiet. Om vi hadde hatt flere lokallag i fylket, ville det ha vært oss i fylkesstyret sin oppgave å kurse styrene i de enkelte lokallag. Dette skulle vi gjerne ha gjort, men først må vi få flere lag opp å gå det er også vårt ansvar. Av Gjert-Are Valberg Fylkesleder i Nordland/HS-medlem Fylkesstyrene skal skoleres Hovedstyret (HS) har bestemt at tillitsvalgte skal skoleres. Saken ble tatt opp på Landsmøte 2012 der det ble fattet vedtak om at fylkesstyrene skal skoleres i organisasjonsarbeid, og at de utpeker en i fylkesstyret som skolerer tillitsvalgte i kommunepartiene. Når vi holder kurs for fylkesstyret er det anledning å ta med en fra kommunepartiene på samme tid. Fylkene sender inn ønske om tid for kurset og sørger for møtelokale, bevertning og ev. reise for deltakerne. Vi har transportabel projektor, slik at der det ikke kan skaffes slik, vil studielederen ta med vår. Vi tar sikte på kurslengde på 8 15 timer, over en eller flere dager. Dette i samarbeid med fylkeslederen. Har ikke deres fylke ytret ønske om kurs enda så kontakt studielederen så snart som råd. Vel møtt til kurs! HS dekker reise og opphold for studielederen. Telefon Vi har fått respons fra flere fylkesstyrer og vil sette opp en plan for kursene straks ønsket tidspunkt kommer inn til studielederen. Torgrim Nordgarden / Studieleder. Vi var også opptatt av våre muligheter som parti i fortsettelsen. Med den økning i antall eldre en opplever, er selve kardinalspørsmålet hvordan vi skal synliggjøre oss som det parti som er genuint opptatt av svake gruppers kår og taler deres sak, slik at de øvrige interessegrupper innser at de kun gjennom et politisk parti får kjempet for sine saker der avgjørelser tas. Finner vi nøkkelen til løsningen på denne knuten, kan vi vokse og bli et betydelig parti, ikke bare lokalt. Våre samarbeidspartnere vil være f.eks. Pensjonistforbundet, pensjonistforeninger, lokallag av LHL etc. 15

16 Vår hjemmeside og «i Vindusposten» 16 Etter at Cecilie sluttet, er det undertegnede som skal ha det redaksjonelle overoppsynet med våre hjemmesider og medlemsmagasinet «i Vindusposten». Leder Einar Lonstad er ansvarlig redaktør og hele Hovedstyret redaksjonskomite for magasinet. Jeg er for tiden under opplæring av Cecilie, og jeg ber om forståelse for at kanskje ikke alt blir som før, i hvert fall i starten. Joomla er ikke den enkleste programvaren å håndtere. Dette sier jeg på bakgrunn av at jeg også har ansvar for 5 andre hjemmesider av ulikt slag, med adskillig enklere «editor». Erfaring fra trykksaker har jeg fra Rådgivningstjenesten i landbruk i Nordland, der jeg var redaktør for «Våronnavisa» i en årrekke. Denne ble utsendt til om lag 4000 bønder i Nord-Norge. Send inn stoff/bilder! For begge våre publikasjoner, både magasin og web, er det viktig at vi får inn aktuelt stoff fra «grasrota». Det som har vært vanlig er at fylkesledere er blitt varslet om at et nytt nummer er på beddingen, og blir oppfordret til å sende inn aktuelt stoff, samtidig som de sprer budskapet ut til lokallagene. Jeg ønsker meg en kontinuerlig stofftilgang fra skriveføre Pensjonistparti-medlemmer, slik at vi både har tilgang på aktuelt stoff til begge fora, men også at vi har noe å velge fra. Send også bilder fra lokale arrangement, eller rett og slett gode bilder som kan tenkes brukt til forsiden av magasinet eller som illustrasjonsstoff. Slik det er nå må vi hente mye bilder fra databaser. På siste Landsstyremøte ble det rettet en del kritikk til vårt ansikt utad, spesielt hjemmesiden ble høylytt kritisert. Er helt enig i at den må bli bedre. Men for å gjøre den bedre må vi ha med oss dere som produsenter av aktuelt stoff, enten at dere legger ut selv (og fjerner foreldet stoff) eller at det skal skje via redaktør. La oss arbeide sammen for et bedre produkt, så kan vi heller kritisere når vi alle har bidratt og gjort vårt beste. Skriveregler for både web og magasin Ønsker stoffet tilsendt i Word, uten noe særlig formatering. Overskrifter kan dog utheves. Bruk helst Times New Roman eller Arial skrifttype i størrelse 12 pkt. Dette letter det redaksjonelle arbeid og bearbeiding før setting/trykking. Her et par tips om hvordan du oppnår det beste resultat: 1. Overskriften Denne bør være tenkt grundig gjennom for å fange leserens interesse, kort og konsis. Den bør selvsagt fange leserens oppmerksomhet for saken som artikkelen omhandler. 2. Ingress For at leseren skal få med seg innholdet, bør denne være kort og dekke essensen i artikkelen. Mange nøyer seg med å lese ingressen, før de går videre til neste artikkel. Samtidig skal ingressen gi mersmak til å fortsette å lese resten (brødteksten), som bør behandle det viktigste en har å si først. Flere detter av jo lengere en kommer ut i teksten. 3. Bilder Et bilde kan si mer enn 1000 ord Et hjertesukk lange avhandlinger er greit til sitt bruk, men passer ikke inn «i Vindusposten» Med en kort (og god) ingress kan slike best brukes på websida vår, slik at spesielt interesserte kan få med seg alt. Det er vanskelig å skrive kort og godt, men prøv! Send gjerne manus til gjennomlesning og positiv kritikk til venner eller likesinnede. Be om ærlig kritikk og vær ydmyk for andres mening. En kan fort bli en bedre skribent av slike øvelser.

17 være greit med noen enkle kjøreregler nesten i alt hva en foretar seg, også skriving. Jeg vil med dette ønske alle leserne ei god og fredfull jul og et nytt år hvor «blekket spruter»! Gjert-Are Valberg, redaksjonell medarbeider og HS-medlem Avis-oppslag o.a. mediaoppslag Vi er dyktige til å få ting med i aviser (lokalaviser), men kan helt sikker bli mye bedre til dette også. Jeg vil gjerne ha en PDF-fil av slike oppslag eventuelt en god kopi (eller originalen) om du ikke kan lage PDF-filer selv. Gjennom hjemmesida kan vi publisere disse slik at flere får ta del i hva andre er opptatt av og har oppnådd. Selv ikke den minste notis er for liten! Det kan virke inspirerende til at flere forsøker seg ut mot media, og vi oppnår større synlighet. Med ønske om ei god jul og et godt nytt Pensjonistparti-år! Jeg håper ikke disse skriblerier har fratatt deg lysten til å ta pennen eller PC en fatt heller tvert om. Det kan Væpnet politi hva vil dette føre til? For mange gikk Politiets Fellesforbund sitt Landsmøteflertall inn for at politiet nå bør bære synlig våpen til det daglige i sin tjeneste. At et slikt vedtak har ført til reaksjoner, er ikke unaturlig, sier Einar Lonstad. Et slikt ønske har ligget på lur over mange år, ikke minst fra deler av politiets ordenstjeneste i storbyene som til daglig skal «hanskes» med en sterkt økende og grovere voldsproblematikk, hvor de kriminelle ofte selv er bevæpnet. Norge er et av de få land hvor politiet ikke bærer våpen til vanlig, dette sammen med f.eks. politiet på Island, Irland og New Zealand, for å nevne noen. Tar man f.eks. våre naboland Sverige, Danmark og Finland, så har disse hatt våpen i beltet i mange år, uten at jeg kjenner til eventuelle debatter i disse landene. Vi vil nå sikkert få en diskusjon om et slikt vedtak vil gi flere farlige situasjoner, flere avfyrte skudd, flere skadde personer og ikke minst det alvorligste, flere drepte. Jeg synes det er overilet synsing av de som sier, «når politiet i Norge skyter, har man kontroll, i Sverige er det ofte i panikksituasjoner, det får følger». For å være ærlig, jeg tror ikke at det norske politiet nå skal gå ut i gatene for å skyte i panikk. Generelt er det ofte bevæpning i politiet i dag i forbindelse med «skarpe oppdrag». En slik bevæpning vil ikke føre til de store endringene, ut fra dagens praksis hvor våpen ofte er nedlåst i politiets biler. Forskjellen ligger på dagens praksis, hvor tillatelse for bruk av våpen må innhentes. Hva Pensjonistpartiet mener, ja det vil vedtak gjennom nytt program til våren vise, sier Pensjonistpartiets leder, Einar Lonstad. 17

18 Har vi god nok ernæringsplan i kommunene for våre sykehjem? 18 Det er store forskjeller på hvor mye de enkelte kommuner bruker på å kjøpe inn mat til sykehjemsbeboerne Vi viser til en undersøkelse i 2011 av Helsedirektoratet som i sin rapport tar blant annet for seg for seg forebygging og behandling av underernæring i 21 kommuner. Her ble det ble påvist brudd på kravene i 14 av de 21 kommunene og store mangler i det daglige arbeidet med å forebygge og behandling av underernæring hos eldre som mottar sosiale og helsetjenester. Vi viser også til stikkprøve fra media - undersøkelse av 22 kommuner. Her var det store forskjeller i kostpris pr pasient. En av kommunene hadde en oppsiktsvekkende kostpris for de eldre på kun kr. 39,-, Her kan en stille spørsmål om en virkelig får nok ernæringsriktig mat for den prisen? Den kommunen som var mest spandabel hadde en kostpris på kr. 122,-. Må en med loven i hånd pålegge egne satser på hvor mye kommunene må bruke på maten til de eldre. Helsedirektoratet har i dag ingen retningslinjer på kostøre ved norske sykehjem. Pasienter både på sykehjem og i hjemmetjenesten kan være i risikosonen på grunn av underernæring. En burde hatt et bedre kontroll- system i kommunene som sikre at pasi- entene får riktig ernæring. Dersom en ser at en pasient er underernært må vi ha strakstiltak som øyeblikkelig kan settes i gang. Det er viktig for personelle på et sykehjem å vite hva som er riktig og godt kosthold og få den riktige næring som kroppen trenger. Det som også teller er den totale helheten, det sosiale samvær og at mat og pasientene kan sitte rundt et bord og kose seg sammen med andre, det øker matlysten og med riktig og smakfull og god ernærings-mat. Det må være en bevist og klar målsetting for alle sykehjem i landet. Det som også kjennetegner et godt sykehjem er et eget kjøkken, slik at en får nylaget mat og at de selv kan komme med egne ønsker som er med på å øke både trivsel og matlysten. En InFact undersøkelse viser at mange nordmenn gruer seg til måltidene dersom de skulle komme på et sykehjem. Dessverre har de nok rett i at mange kommuner har for dårlig mat. Maten kan i mange tilfeller være kritikkverdig. Undersøkelsen viser også at maten ofte kommer fra et sentralkjøkken og varmes igjen opp. Den blir med andre ord kokt to ganger og den kan mange ganger serveres lunken. For Pensjonistpartiet er det viktig å ha førstehåndskjennskap til alt hva som skjer på et sykehjem. Få tak i personer som har jobbet aktivt og vet hva som internt skjer på et sykehjem, Få disse med førstehåndskjennskap inn i kommunestyrene, slik at en politisk kan forandre alt til det bedre. Det er her på grasrot-nivået at Pensjonistpartiet med sin kunnskap og politikk kan skape et godt sykehjem for alle pasienter. Kjell Sandanger Leder i Asker Pensjonistparti.

19 Regjeringens budsjettforslag uten ambisjoner! Innenfor helsevesenet ser en heller lite av strukturendringer. Det bevilges penger inn i et mangelfullt system hvor er f.eks. en IKT-satsing som alle etterlyser? Alle vet at dette må på plass, det går ikke i 2012 å kommunisere med hverandre gjennom faxsendinger, for å sette det på spissen. Et rekordstort budsjettforslag, men hvor er prioriteringene? Dette budsjettet møter ikke våre store utfordringer vi har f.eks. innenfor helse og trygghet. Hvor er de nye sykehjems- plassene innen 2015? Vi husker jo at vår tidligere Landsmoder Gro Harlem Brundtland var sannhetsvitnet. Men etter som tiden har gått, har dette løftet smuldret opp og blitt redusert til kun å dreie seg om oppussing av slitte sykehjemsplasser innen Nye malingstrøk på vegger og tak gir ikke de etterlengtede sykehjemsplasser i landet. Også rusomsorgen sviktes av Regjeringen. Forslaget om 45 mill. kroner i en rusomsorg der 3000 mennesker står i kø for behandling, gir neppe noe særlig håp for disse som tross alt sitter nederst ved bordet i dagens Norge. Det blir ikke bedre når øremerkede ettervernsmidler nå gjennom dette budsjettet er fjernet. Store ord og mange penger i Samferdselssektoren gir lite glede og trygghet for trafikantene. Regjeringen utropte selv dette området som den store vinneren, og hevdet selv at dagens transportplan ble overoppfylt med 1,5 milliarder. Her er det faktisk selv bilistene som er de store bidragsyterne, gjennom økte avgifter som f.eks. økt bruk av bompengefinansiering. Bare vent kjære bilister, sjokkene kommer, garantert. Vi husker også Gjørv-kommisjonens påpekninger i forbindelse med sin rapport etter 22. juli tragedien. Hvor er oppfølgingen av denne det er mer sikkerhet i tidligere festtaler fra Regjeringens medlemmer enn hva som nå ligger i budsjettet. Det dreier seg tross alt om vanlige folks sikkerhet, og da må det bevilges nok ressurser i en oppfølging av en slik rapport, som gjør at politi brann- og helsevesen kan løse sine oppgaver på en effektiv måte. Av Einar Lonstad Pensjonistpartiets leder, Rust opp barnevernet på alle nivå straks! I følge kilder som Kommunal Rapport, rapport fra Riksrevisjonen om barnevernet for perioden , kartlegging foretatt av Adresseavisen i 2011m. fl., har barnevernet i løpet av de siste ti år gradvis blitt utarmet, og nedprioritert som sikkerhetsnett for barn. Nesten daglig er det overskrifter i media som viser at barns rettigheter blir tilsidesatt og ignorert. Ikke minst gjelder det lang ventetid for barn som har vært utsatt for overgrep for å komme til dommeravhør. Det virker som en hån mot barns rettigheter. Barn i krise må vente på avklaring og hjelp hos et barnvern som ikke makter sine lovbestemte oppgaver; Barn som trenger det, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette gjelder både barn under omsorg og barn som trenger hjelpetiltak fra barnevernet. Pensjonistpartiet spør seg hvor Barneombudet er, i flere store mediafokuserte saker som handler om overgrep og overtramp mot barn? Pensjonistpartiet utfordrer Regjeringen til å stille seg bak Barne-, familie- og innkluderingsdepartementet og se til at det skjer en opprustning av barnevernet på alle nivå straks. Anna Steen Egersund Budsjett uten ambisjoner mer penger til forbruk, mindre til investeringer i f.eks. vekstfremmende tiltak som infrastruktur. Selv bistandsbudsjettet øker mer enn rammene til våre sykehus, dette til tross for stadig økende behandlingskøer og ventelister. 19

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet?

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Brannvernkonferansen 2012 Kan teknologi erstatte hender? Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Scandic Hotel Hamar, 7. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no / 930

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Klar for eldrebølgen?

Klar for eldrebølgen? Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Med støtte fra Helsedirektoratet Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Innen 2035 vil Norge ha dobbelt så mange innbyggere

Detaljer

LFH standpunkt velferdsteknologi. Videre avklaringer

LFH standpunkt velferdsteknologi. Videre avklaringer LFH standpunkt velferdsteknologi Videre avklaringer Agenda Definisjon av velferdsteknologi Samfunnsøkonomisk investeringsperspektiv Rollefordeling Bruker Fremtidens velferdsteknologi Definisjon (11.09.13)

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Velferdsteknologi utfordringer og muligheter Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Befolkningsprognose for eldre frem til 2040 - Bodø Gruppen 67-79 år og gruppen eldre enn 80 Befolkningsprognose for

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin 03.09.14 Flekkefjord Innhold 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne... 2 2.0 Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august).... 2 2.1 Vurdering frikjøp:...

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene

Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene Seminar Standard Norge: Standardisert helse og omsorg? Velferdsteknologi en løsning på utfordringene i kommunene Hotel Scandic KNA, Oslo, 24. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Hjemmet har blitt det nye sykehjemmet?

Hjemmet har blitt det nye sykehjemmet? Hjemmet har blitt det nye sykehjemmet? Oslo, 28. april 2015 seniorrådgiverne Trine Grøslie Stavn og Helga Katharina Haug, Helsedirektoratet Helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell

Detaljer

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Skaper livskvalitet Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Memoria er en digital minnebok der pårørende kan dele livshistorien til personen gjennom bilder, historier og relasjoner. I Memoria har

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Behovsbeskrivelse til konkurransegrunnlag om innovasjonspartnerskap

Behovsbeskrivelse til konkurransegrunnlag om innovasjonspartnerskap Behovsbeskrivelse til konkurransegrunnlag om innovasjonspartnerskap Stavanger Kommune, september 2017 Vi vil gjøre noe nytt! Hvordan kan Stavanger kommune gå sammen med private leverandører om å utvikle

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Planlagte forberedende samtaler En planlagt forberedende samtale innebærer at pasient og/eller pårørende

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 - nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Omsorgsplan 2012 Meld. St. nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg utforsker mulighetene

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Hvorfor planlegge for alderdom? FAKTA: - Andelen over 80 år vil fordobles mot 2030 - Andelen yrkes aktive reduseres i samme periode - Dagens omsorgstjenester

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2 n -e I sk nne riv n el 48 se t Ap av ime ril ka r 20 m 11 pa nj en be Innhold Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre Side 2 Om oss Initiativtaker Halvor Wilberg mistet sin

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge Å bli eldre i LAR 10. LAR-konferansen 16.-17. oktober 2014 Dag Myhre, LAR-Nett Norge Mange av oss som er godt voksne i LAR har mye bagasje å dra på. Mange har både psykiske og fysiske lidelser, mange er

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

Bruker behov og velferdsteknologi - hvem har behov og hva avgjør valg av løsning

Bruker behov og velferdsteknologi - hvem har behov og hva avgjør valg av løsning Bruker behov og velferdsteknologi - hvem har behov og hva avgjør valg av løsning Sigrid Aketun Ergoterapeut Velferdsteknologi Helsetjenesten Bruker og pårørende Økt trygghet og sikkerhet Økt aktivitet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, Kristiansand kommune 24.09.2015 Hva er velferdsteknologi? Teknologisk

Detaljer

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie.

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie. Utgivelse NR 4. Håper alle får glede av bladet, i denne utgaven er den siste utgaven for 2008 og innholdet denne gang har vi fokus på rekruttering til frivillig arbeid for F2F slik at vi får stablet et

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen

Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen Vigdis Sværen Fagskolen Oslo Akershus 16.mars 2016 EN LANDSFORENING I NHO Om Nelfo Nelfo er en landsforening i NHO Våre medlemmer leverer tekniske installasjoner

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Trygghetspakken i hjemmet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 19.03.14 Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Trygghetspakken i Lister

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER»

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Lyse Velferd 1 Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Forretningsidé: «Safemate skal gjennom produkter og tjenester være markedets foretrukne leverandør av trygghetsløsninger» 2 VISJON Mer enn et selskap Målet

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter og varme hender Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer