Krokskogfestivalen. Eventyrlige opplevelser August 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krokskogfestivalen. Eventyrlige opplevelser 20-23 August 2009"

Transkript

1 Krokskogfestivalen Eventyrlige opplevelser August 2009

2 Krokskogfestivalen 2009 I årene fra 1999 til og med 2002 ble Krokskogfestivalen arrangert med blant andre Svein Olav Blindheim og Per Vollestad som initiativtakere. Nå gjenoppstår festivalen i kommunal regi ved kulturtjenesten i Hole kommune. I tillegg til kommunens støtte har velvillige sponsorer og stor innsats fra frivillige aktører bidratt til at Krokskogfestivalen 2009 blir realisert. Vår målsetting er at «Krokskogfestivalen skal være en kulturfestival med høy kvalitet i alle ledd og den skal formidle kunst i ulike uttrykksformer med en klar forankring i bygdas unike kultur- og naturskatter». Vi ønsker at Krokskogfestivalen skal ha sitt eget unike uttrykk i regionen. Det skal satses bredt, mangfoldig og nyskapende kreativt. Våre festivalarenaer er kjente og kjære steder i kommunen. «Festivalleden» i år går fra Hole kirke via Helgelandsmoen til Bønsnes kirke. Deretter fortsetter ferden opp Krokkleiva til Kleivstua og videre veien innover til Sørsetra.

3 Krokskogen Krokskogfestivalen knyttes naturlig opp til den flotte og majestetiske Krokskogen som med all dens historie gjør at vi kjenner suset fra gammel tid. Magnus Lagabøte var konge i Norge i 17 år fra 1263 til En gang skulle han reise fra Oslo til Ringerike. Året var Hans ærend er ukjent, men kanskje skulle kongen se til eiendommene sine på Ringerike og Hadeland. For å komme til Ringerike måtte kong Magnus reise gjennom et øde skogområde som kaltes Kroka skog. Og slik vet vi at både navnet Krokskogen og allfarveien gjennom skogen var i bruk alt i middelalderen. Her har mange gjennom tidene trasket og gått, og historien om veien over Krokskogen er som et eventyr for oss i dag. Vegen har vært brukt av alle slags farende folk, av konger og dronninger, fantefølger og straffanger, bønder og handelsmenn, tømmerhoggere og kølabrennere, finnekjerringer og seterbudeier, malere og diktere, og kanskje også noen huldre og underjordiske for lenge, lenge siden. Vegens historie er langt på vei også Krokskogens historie. De kjente folkeeventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe er også knyttet til Krokskogen. De reiste rundt og skrev ned folkeeventyr de ble fortalt, og er blitt et synonym for norske folkeeventyr. Nordkleiva og Krokkleiva Nordkleiva og Sørkleiva (i dag Krokkleiva) starter samme sted i Sundvollen. Etter ca. 300 meter svinger Nordkleiva vestover og går bratt opp lia, krysser Dronningveien og fortsetter gjennom Tavledalen og til Retthellaveien på Krokskogen. Nordkleiva var en del av hovedveien mellom Oslo og Ringerike fram til ca da Sørkleiva ble anlagt og tok over som hovedvei. Under biskop Jens Nilssøns besøk på Ringerike i 1591 og 1594 reiste han over «Krogekleffuen». Det vil si at navnet Krokkleiva allerede den gangen ble brukt. Nordkleiva er i dag del av den moderne pilegrimsleden som ble åpnet i 1997 mellom Oslo og Trondheim. Sørkleiva er dagens Krokkleiva, ei kleiv som er 1,5 km lang og stiger 300 meter fra bunn til 3

4 topp. Krokkleiva må ha vært ett av de bratteste og mest farefulle veistykkene på Kongeveien fra Oslo til Bergen. Kleivstua en gammel skysstasjon Da veien over Krokskogen ble lagt om rundt 1800, slik at Sørkleiva (Krokkleiva) erstattet den mer kronglete Nordkleiva fra Krokskogen og ned til Sundvollen, ble toppen av Sørkleiva et viktig punkt på allfarveien mellom Oslo og Ringerike. Den første Kleivstua som var ei lita stue med torvtak og blyglassvinduer, ble bygget tidlig på tallet. Akkurat her var det naturlig med en stopp både for hest og mennesker enten på vei ned eller opp den bratte kleiva. På folkemunne het det rundt 1820 at mannen på Kleivstua hadde plikt til å hjelpe de reisende. På Kleivstua har turister og andre reisende fått hvile og mat i over 200 år. Den 2. august 1822 fikk Paul Løken på Kleivstua bevilling til gjestgiveri og etter hvert ble Kleivstua et kjent og kjært turiststed. Husene ble påbygd og kunne ta bortimot 100 overnattingsgjester på det meste. Mange kjente kunstnere, malere og forfattere har gjennom årene blitt inspirert på Krokskogen og Kleivstua. Det er kunstmalere som Johannes Flintoe og Thomas Fearnley, og forfattere som Henrik Wergeland og Jørgen Moe, bare for å nevne noen. I ei gammel blyglassrute på Kleivstua skal Jørgen Moe ha risset inn navnet sitt. Berømte utsikter Ringerike fikk etter hvert besøk av mye fint folk. Krokskogen med Krokkleiva ble et populært reisemål også for kongelige. Det måtte selvsagt utnyttes og de fineste utsiktene på Krokskogen fikk navn som fortalte om kongelig besøk. I internasjonal reiselivslitteratur fra midten av 1800-tallet blir Kongens utsikt jevnlig omtalt og sammenliknet med andre berømte utsikter i Europa. Da heter det gjerne at den norske utsikten vinner prisen. Ukeavisen Hver 8. dag har i 1896 følgende beskrivelse av Kongens utsikt: «Hvilket eneståend panorama. Vann, sjøer, skog, mark, snøfjell. Lengst i syd Gausta, Lifjell og Blefjell, alle i Telemark. Så rett foran Norefjell og andre fjell i Hallingdal. Hvor evig snødekte tinder glitrer i solen og stråler utover landet. Også dette er Norge, vårt kjære Norge. Det er et herlig land, som fortjener all vår varme, all vår kjærlighet, ja vårt blod om det skulle kreves.» Taubanen en turistattraksjon Den 17. mars 1948 ble taubanen Sundvollen Kleivstua offisielt åpnet. Det var vertskapet på Kleivstua, Leif og 4

5 Inga Falck, som hadde fått bygget banen til en pris av kroner. Turen én vei tok 14 minutter, var 1250 meter lang og kostet to kroner. På en time kunne banen frakte 150 personer fra Sundvollen og opp til Kleivstua. Taubanen ble en stor suksess. I løpet av fem påskedager i 1948 ble 5000 personer fraktet opp og ned Kleiva og tidlig i juni kunne taubanen frakte passasjer nr Første sommeren hadde taubanen så mange som passasjerer. Fra tidlig i september ble driften redusert til lørdager og søndager, og i skisesongen var taubanen åpen for skiløpere på søndager. Taubanen ble omgjort fra stolheis til tønneheis i I 1965 ble Dronningveien som går fra Sundvollen og opp til Kleivstua, tatt i bruk. Dette og etter hvert strengere krav til sikkerhet førte til at banen etter nesten 30 års drift i 1978 ble nedlagt. Bildene er velvilligst utlånt fra Hole bygdearkiv

6 Torsdag kl Konsert i Bønsnes kirke «I barokkens musikalske overdådighet, prakt og glans» Ingeborg Christophersen blokkfløyte, Christian Kjos cembalo Cantus Olavi lokalt kor Ingeborg Christophersen (f. 1985) Våren 2008 holdt Ingeborg sin fem års diplomeksamen ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg etter studier med Nikolaj Ronimus. Siden 2006 har hun også studert ved Conservatorium van Amsterdam i Nederland. I tillegg til blokkfløytestudiene, studerer Ingeborg cembalo ved Vestjysk Musikkonservatorium samt ved Prince Claus Conservatorium i Nederland. Hun mottok Norsk Tonekunstnersamfunds ærespris Årets Musiker i Hun vant 1. pris i Ungdommens Musikkmesterskap både i 2003 og Ingeborg har spilt på Olavsfestdagene og Oslo kammermusikkfestival, samt for Nordisk Ministerråd og medlemmer av det norske og danske kongehus. I 2006 deltok Ingeborg med stor suksess i Kjempesjansen på NRK1. Ingeborg har holdt konserter i Norge, Sverige, Danmark, England, Holland, Tyskland, Ukraina og Slovenia. Christian Kjos (f. 1980) Etter cembalostudier ved Norges musikkhøgskole fortsatte Christian sine studier i Basel i Sveits for å studere ved Schola Cantorum Basiliensis, en av Europas viktigste utdanningsinstitusjoner for tidligmusikk. Her avsluttet han våren 2006 sitt diplomstudium i cembalo og generalbass med Jesper Christensen som lærer. Christian har i en årrekke vært meget aktiv i det norske tidligmusikkmiljøet som continuospiller i Norsk Barokkorkester, Barokkanerne m.fl., og har spilt i mange av landets moderne orkestre. Han har medvirket i flere radio-, TV- og operaproduksjoner. Christian er medlem av Ensemble Meridiana som i mars 2007 vant førstepris og publikumspris ved den internasjonale Telemannkonkurransen i Magdeburg. Ensemblet har gitt en rekke konserter i Tyskland, Sveits og Romania. 6

7 Cantus Olavi Lokalt kor dirigert av kantor Grethe Ulversøy. Grethe (f. 1967) er opprinnelig fra Stavanger. Hun studerte kirkemusikk og pedagogikk ved Rogaland Musikkonservatorium i Stavanger og avla sin eksamen der i Fra høsten 2004 har hun arbeidet som kantor i Hole kirke, Sollihøgda kapell og Bønsnes kirke. Hun har tidligere vært kantor i Eidsvåg kirke i Bergen og Ellingsrud kirke i Oslo. I 2006 startet hun prosjektkoret Ringerike Vocalis, og våren 2009 koret Cantus Olavi. Bønsnes kirke Bønsnes kirke er en liten langkirke fra tallet. Den ligger vakkert til på Bønsnes, ytterst på Røysehalvøya i Hole. Kirken har lange tradisjoner som lovekirke, Foto: Fylkesfotograf Bjørn Johnsen og ble tillagt mirakuløse egenskaper og omtalt som en helligdom. Alle som ba en bønn og lovet å yte en gave til kirken, ville få bønnen oppfyllt, og kirken hadde rett til å beholde gavene. Den enkle steinkirken ble trolig reist på 1100-tallet, på tuftene av en eldre trekirke Olav den Hellige lot oppføre tidlig på 1000-tallet. Noen mener også at Olav kan ha vokst opp på Bønsnes, som er en gammel storgård (nå delt). Andre mener at det var på Stein Gård han vokste opp. Bønsnes kirke kalles en middelalderkirke fordi den har vesentlige bevarte konstruksjonsdeler fra middelalderen. 7

8 Torsdag kl Offisiell åpning av Krokskogfestivalen på Kleivstua Lyrikk og musikkveld med dikt av Hans Børli «Vi sanser det sammen Børli på deling» Svein Olav Blindheim Arrangør og komponist Ingvild Hasund sanger Trond Brænne skuespiller Frøydis Grorud saksofonist tjue diktsamlinger samt sju romaner. Hans dikteriske utgangspunkt og «andre hjem» var skogen med sin trolske natur, drømmer, blodslit, sorg og glede. På Kleivstua har Blindheim fått med seg kjente kunstnere som Trond Brænne, Ingvild Hasund og Frøydis Grorud. Brænne er kjent for sitt virke som skuespiller, men også som tekstforfatter for blant annet May-Britt Andersen. Frøydis Grorud er mest kjent fra Beat for Beat og samarbeidet med Trond Lien. Ingvild Hasund er lærer ved musikklinjen på Ringerike videregående skole og vi kjenner henne fra mange flotte opptredener på Ringerike. I år er det tjue år siden Østerdalsskogenes store diktersønn Hans Børli døde. I den anledning har Svein Olav Blindheim arrangert og satt melodi til en samling av hans dikt. Disse ble gitt ut på CD i juni 2009, og det er noe av dette materialet som framføres på Kleivstua. Hans Børli var en av etterkrigstidens største lyrikere og ga ut over Svein Olav Blindheim har tidligere skrevet musikaler og teaterstykker og har vært musikkutøver i over tredve år. Med kontrabass som sitt hovedinstrument har han jazzen som referanse og musikalsk hjemsted. Blindheim har tidligere jobbet med navn som Erik Bye, Arild Nyquist, Lars Martin Myhre og Henning Sommerro. For tiden er han også aktuell med Per Vollestad i den kulturelle bistandsgruppa Gutta på skauen. 8

9 Torsdag til og med Søndag Kunstnerisk spasertur i Krokkleiva Bilder av Ronny Bank årets festivalkunstner Legg inn en kunstnerisk spaserturopplevelse på veg til konsertene på Kleivstua og Sørsetra! Fredag kl Guidet tur! Vår festivalkunstner stiller ut bildene sine i fredelige og fredede omgivelser. Vi starter fra bunnen i Krokkleiva og går turen opp til toppen. Det går godt an å gå motsatt vei også, så vi guider begge veier til samme klokkeslett. Bildene til Ronny Bank viser portretter av en eldre årgang innbyggere fra Hole og det kan være at du drar kjensel på noen. Hvert år vil Krokskogfestivalen ha en festivalkunstner. I år heter han Ronny Bank, og har sitt Studio Bank! på arena Vestfossen. Han er billedkunstner og hans kunstnernavn er Bank!. Han har i løpet av få år gjort seg bemerket som en solid norsk kunstner med sine store prosjekter og mange utstillinger. Bank! betegnes som en popmodernistisk kunstner med Andy Warhol, Per Kleiva og andre PopArt-kunstnere som sine inspirasjonskilder. Han jobber i en stilren linje med akryl som sitt primære medium, noe som passer kunstnerens særegne uttrykk enten han jobber med portrett, landskap eller mer tegneseriebaserte motiver. Ved bruk av foto og den lekende prosessen med bildet gir dette grunnlaget for mange av Bank!s maleriske arbeider. Bank! søker å formidle sitt budskap gjennom forenklede bilder av virkeligheten og ønsker gjennom sitt arbeid å gi betrakteren en positiv, monoton opplevelse av dette. 9

10 Lørdag kl Vandreteater fra Kleivstua til Sørsetra Små glimt fra Krokskogens folkeliv og eventyrverden Vandreteateret starter fra Kleivstua og går langs veien innover til Sørsetra. Turen starter presis kl fra Kleivstua, og publikum vil få følge av en liten artig skapning som vil vise vei. Underveis vil publikum få oppleve morsomme små teater-tablåer som skildrer litt av det eventyrlige folkelivet på Krokskogen. Vandreteateret har utspring og idé fra Historiske spill ved Gudbrand Hvattum. Det er administrert av Camilla Løkvik Lingaas og regissert av Kari Flock, begge ved Midtfylket Teater-verksted. Kostymer er laget av Frithjof Rustaden. Lørdag kl Visekonsert på Sørsetra, Krokskogen Aasmund Nordstoga og Abildsø spelemannslag Konserttittel «Ein visefugg» fra debutalbumet april -09 Konserten er en samling folkelige viser med musikalsk trøkk og brodd som både kritiserer og provoserer. Her er både rallar og prelat, himmel og helvete, kjærlighet og lyst. Aasmund Nordstoga som er bror til Odd, kommer fra Vinje i Telemark. I april 2009 platedebuterte han med albumprosjektet Ein visefugg. Aasmund har sammen med produsentene Jørund Fluge Samuelsen og John Vinge, samlet inn, bearbeidet og spilt inn et knippe gamle, flotte viser. Resultatet er en praktfull visefugg (fugg = bunke). 10

11 Søndag kl Eventyrcruise på Tyrifjorden med Dronning Tyra Underholdning og mat med start og slutt fra Helgelandsmoen Gratis skyss tur/retur fra Hønefoss kl Bli med Dronning Tyra på et flott cruise på Tyrifjorden. Mens du koser deg med mat og drikke om bord, får du blant annet høre interessante fortellinger om Krokskogen og bygdas historie. Fra båten kan vi betrakte Holebygdas fantastiske kulturlandskap og kaste blikket opp mot den eventyrlige Krokskogen. Søndag kl Orgelkonsert i Hole kirke Anders Eidsten Dahl konsertorganist fra Drammen Anders Eidsten Dahl (f. 1976) er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole i Oslo (1999), og avla diplomeksamen samme sted i Etter to års studier i solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, holdt han debutkonserter i København og Oslo høsten Han har studert hos 1. amanuensis Terje Winge, domorganist Kåre Nordstoga og professor Hans Fagius. Eidsten Dahl har studert cembalo med Knut Johannessen og klaver med Kaare Ørnung. Fra svunne tiders aktiviteter på fjorden. Bildet er velvilligst utlånt fra Hole bygdearkiv. Anders Eidsten Dahl arbeider som organist i Bragernes kirke i Drammen i en stilling med hovedvekt på orgelspill. Han konserterer jevnlig i Bragernes kirke. I tillegg er han aktiv som kammermusiker og solist ellers i Norge. Som solist har han også spilt på festivaler i Tyskland, Sverige, Danmark, Russland, Slovakia og Østerrike. Han har blitt 11

12 tildelt en rekke stipender, blant annet var han finalist i Rikskonsertenes lanseringstipend Intro Klassisk i Våren 2006 holdt han to solokonserter under festpillende i Bergen. Søndag kl Hamsunkveld på Kleivstua «Om hundrede år er allting glemt!» Juni Dahr har gjort stor suksess med sine Hamsunforestillinger, og nå markerer hun og Gutta på skauen Hamsuns 150-års jubileum. De samarbeider om en unik Hamsunkveld bygget på utdrag fra hans kjente romaner, samt utvalgte dikt med musikk av blant andre Kjetil Bjørnstad og Gutta på skauen. Juni Dahr er en sterk norsk scenepersonlighet som har tatt steget ut av institusjonsteatrene for å skape sitt eget teater. Hun har turnert og gjestet store deler av verden med sitt eget kompani Visjoner. Spillestedene er ofte utradisjonelle arenaer i inn- og utland. I flere av sine egne teaterproduksjoner står hun alene på scenen. Hun har søkt etter en nær og direkte spillestil og hun fikk sitt gjennombrudd som selvstendig kunstner med forestillingen Jeanne d`arc i USA i Siden 1988 har hun turnert internasjonalt, gjestet de nordiske landene og representert Norge ved store teaterfestivaler i Europa, USA, Sør-Amerika, Asia, Kina, Pakistan, India, Russland og De Baltiske land. Forestillingene hun er mest kjent for, er blant annet: Jeanne d`arc, Ibsens kvinner, Håvamål, Det kalles Kjærlighet, Kristin Lavransdatter og Cassandra. Idéen med Gutta på skauen oppstod i forbindelse med Krokskogfestivalen i Etter litt geriljavirksomhet på skogen har Gutta de siste årene oftere og oftere begitt seg ut av skogen og opp på diverse scener. De siste par årene har det blitt CD-debut, juleturnéer, Geirr Tveitt, skogsmusikk, reklamesang, opera og nå Knut Hamsun. Som tilfellet var med de originale Gutta på skauen er også denne gruppa satt sammen for å kunne mestre de forskjelligste oppdrag: En operasanger med rockebakgrunn og doktorgrad i musikk, en kombinert 12

13 jazzbassist, tekstforfatter og komponist og til slutt en storbandmann som også er pop-, jazz- og teatermusiker. Og gutta er Per Vollestad, Svein Olav Blindheim og Fredrik Øie Jensen. Billetter Kundesenter RingBlad og ved inngang. Festivalpass kr 550,- gjelder èn valgt kirkekonsert, èn valgt konsert på Kleivstua, vandreteater og konsert på Sørsetra (mat ikke inkludert) og kunstnerisk spasertur. Enkelt billetter inkl. avgift til Ringbillett Kirkekonserter kr. 110,- Konserter på Kleivstua kr. 275,- Konsert Sørsetra, kr. 240,- med mat kr. 330,- Kunstnerisk vandring kr. 20,- (betales ved oppmøte) Eventyrcruise kr. 440,- Ungdom med kulturkort, kr. 50,- (kan forhåndsbestilles på tlf , betales ved inngang) Barn under 12 år gratis. Transport til de ulike arrangementene Søndag Krokskogfestivalen tilbyr gratis skyss ut til Helgelandsmoen/ Eventyrcruise på Tyrifjorden med Dronning Tyra. Tur/retur fra Hønefoss rutebilstasjon via Vik, Røyse skole, Hole kirke og til Helgelandsmoen. Avreise kl Hole frivilligsentral stiller bussen til transporthjelp for bevegelseshemmede. For bestilling ring tlf Festivalnytt: Samarbeidspartnere Krokskogfestivalen takker alle frivillige, lag og foreninger for all støtte og engasjement! Lyst til å bli frivillig du også? Registrer deg på nettet: e-festival er et verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av festivalen. Kjernen i dette nettbaserte systemet er at festivaladministrasjonen kan få en grei oversikt over blant annet frivillige som ønsker å være med å jobbe. Det vil si at de frivillige kan søke som frivillig ved å registrere seg med navn, adresse, mobil, bilde, hvilket lag eller forening de tilhører. På denne måten dannes et arkiv, samtidig som den frivillige og administrasjon kan kommunisere via nettet med sms, vaktlister etc. 13

14 Kleivstua Kleivstua Hotell er et flott og populært konferansehotell med storslagen beliggenhet kun 45 km fra Oslo. Stedet har en perfekt ramme for konferanse og store selskaper som bryllup eller jubileum. Her vil du føle en unik atmosfære og få personlig service fra første sekund! Kleivstua består av 18 hus med totalt 42 værelser. Det er spisekapasasitet til totalt 250 gjester fordelt på 4 lokaler. Husene er bygget opp og restaurert etter alle gamle kunsters regler. Kleivstua er historie, tradisjon og skogsmysterier. Fra åskammen skuer du utover skogkledt landskap og Steinsfjorden langt der nede. Kleivstua er et sted for gode møter mellom mennesker både de som snakker forretninger, gifter seg eller har noe å feire. Velkommen skal du være! Sørsetra Sørsetra drives som et bevertningssted og eies av Vera og Tore Solheim. Den har åpent i vinterhalvåret hver fredag, lørdag og søndag. Her kan du få kjøpt skillingsboller, Sørsetras egne vafler, varme og kalde drikker. Sørsetra er også åpen for servering på høsten hver søndag fra 23.august til 4.oktober. Dronning Tyra Skulle kanskje stått noe her i tillegg til bilde? Bare litt om båten, turene osv. Og hvem som har bygget den...driver den... En stor takk til våre hovedsponsorer: Ringerikes Blad Sparebank1 Ringerike Ringeriks Kraft Og takk for hjelp til lyd og lys av Tormod Aune og Geir Rannekleiv, Hønefoss Lyd. Krokskogfestivalmeny: Spekemat og rømmegrøt kr. 100,- 14

15 Følg de røde markeringene, så kommer du etter all sannsynlighet fram dit du skal!

16 HOLE KOMMUNE Design: Trykk: Menova Grafisk Senter Trykket på MultiDesign 170 g.

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Europa Compostela 2010 er i mål! 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Europa Compostela 2010. Pilegrim i dag nr. 3 2010

Europa Compostela 2010 er i mål! 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Europa Compostela 2010. Pilegrim i dag nr. 3 2010 PILEGRIM I DAG nr. 3-2010 - Pilegrimsfellesskapet St. Olav i dag Nidaros Pilegrimsgård 1 Utgitt av: Pilegrimsfellesskapet St. Olav og Nidaros Pilegrimsgård Nr. 3-2010. Løssalg kr 25. Europa Compostela

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 1 2010 20. årgang Alexander i farta

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer.

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer. LYNGENFJORDEN OG MAGISKE LOFOTEN Nyt våren nordpå. Solen varmer igjen, og når mørket senker seg er det mulig å se det magiske nordlyset. Bestill nå på telefon 810 30 000 eller hos ditt nærmeste reisebyrå

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

6.-13. JUNI OPERA ØSTFOLD SCENEKUNST ØSTFOLD DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE

6.-13. JUNI OPERA ØSTFOLD SCENEKUNST ØSTFOLD DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE 1 6.-13. JUNI OPERA ØSTFOLD SCENEKUNST ØSTFOLD DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE 2 Foto: Christer Lundem 3 4 INVITASJON TIL EN MUSIKALSK FESTUKE FOR ALLE Det er en stor ære å få presentere programmet til den nyetablerte

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Utgave 1 2015 Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike DEVIL ON MY BACK om lidenskap, musikalitet og karma Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø

Detaljer

#ORKESTERLIV. OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Møt operasanger Audun Iversen. Vårens spreke konsertprogram

#ORKESTERLIV. OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Møt operasanger Audun Iversen. Vårens spreke konsertprogram #ORKESTERLIV NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER BODØ TROMSØ NR. 1 2015 OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Side 8 Side 11 Side 18 Møt operasanger Audun Iversen HARSTADVÆRINGEN

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2013 30. mai Årg. 36 Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold 1

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 NILS ARNE EGGEN TIL KULTURSKOLEDAGENE 2008 s:13 NYSIRKUS BLIR FAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE s:20 MUSIKALSTJERNE TAKKER KULTURSKOLEN FOTO: ANDREAS R.

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden?

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden? Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl Norges maritime stoltheter også for fremtiden? The Norwegian Tall Ships magazine Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

Julegave ÅRETS KONGSVINGER. Vi er her for deg velkommen til oss! God jul! Telefon 62970066 www.odal-sparebank.no INFORMASJON

Julegave ÅRETS KONGSVINGER. Vi er her for deg velkommen til oss! God jul! Telefon 62970066 www.odal-sparebank.no INFORMASJON Guiden NR. 12 DESEMBER 2013 - ÅRGANG 13 KONGSVINGER INFORMASJON Julegave ÅRETS Foto: Helene Ness Vi er her for deg velkommen til oss! God jul! Telefon 62970066 www.odal-sparebank.no Uno 2 LITT AV HVERT

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer