Instruksjonsmanual. Modell GA-92 XT Magnetisk Lokalisator (Metallsøker)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsmanual. Modell GA-92 XT Magnetisk Lokalisator (Metallsøker)"

Transkript

1 Varenr.: Instruksjonsmanual Modell GA-92 XT Magnetisk Lokalisator (Metallsøker) Produsert av Schonstedt Instrument Company 100 Edmond Road Kearneysville, WV (304) Fax (304) Made in USA Innledning Den Magnetiske Lokalisator GA-92XT er resultatet av over 50 års erfaring med å produsere verdens beste flux-gate magnetometere og magnetiske detektorer til romindustrien, militære og sivile applikasjoner. GA-92XT inneholder kunnskaper ervervet ved produksjon under de strengeste kvalitetskontroller. Hovedkomponenten i GA-92XT er dens patenterte Schonstedt HeliFlux magnetfeltsensorer. Disse sensorer er akseptert som verdens beste, og muliggjør den uovertruffede ytelsen til lokalisatoren. -1-

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMÅTER Introduksjon Av / på, volum og følsomhetsinnstilling Batteri/nivåindikasjon Høretelefonkontakt Leteprosedyre Side APPLIKASJONSINFORMASJON Grunnleggende signalstrukturer Sterkt magnetiserte markører Korrekt orientering av staker Lokalisering av kumlokk, septiktanker og brønnlokk Lokalisering av objekter under snø, vann og jord Gjennomsøking av områder langs nettinggjerder Lokalisering av Gategutter Lokalisering av støpejernsrør Lokalisering av stålgjenstander Lokalisering av våpenmateriell Annen informasjon VEDLIKEHOLD Erstatte batteri Feilsøkingsveileder SERVICE INFORMASJON 17 SPESIFIKASJONER 17 Viktig Informasjon Schonstedt hevder at alle uttalelser i dette dokument er korrekte, pålitelige og fullstendige, uten at dette kan garanteres. -2-

3 ARBEIDSMÅTER Introduksjon Modell GA-92XT familien magnetiske lokalisatorer detekterer det magnetiske felt i ferromagnetiske objekter. De reagerer på forskjellen i det magnetiske felt mellom to sensorer med et mellomrom på ca. 24 cm. GA-92XT familien har to enheter, indikatorenheten (GA-92XTi) og displayenheten (GA-92XTd). Indikatorenheten leverer en lydtone sammen med et batteridrevet instrument og en relative styrkeindikator. I tillegg viser displayenheten signalets polaritet og et stolpediagram, som representerer den relative signalstyrken. Selv om de fleste objekter kan lokaliseres ved å bruke lydindikasjonen alene, vil samtidig bruk av lyd og visuell informasjon gi hjelp til å finne målet og bestemme dets plassering. Figur 1 illustrerer en applikasjon av lokalisatoren hvor den detekterer en jernmarkør av typen brukt til identifikasjon av grenselinjer. Som vist vil det magnetiske feltet fra jernmarkøren være sterkere ved sensor A enn ved B. Lydreaksjon i lokalisatoren er konstruert slik at tonens frekvens øker med økende magnetfeltstyrke. Som resultat vil lydtonens frekvens være høyere enn hvilefrekvensen (~ 10 Hz) som høres ved likt felt på begge sensorene. Dette sterkere signal vil også forårsake at stolpediagrammet i displayet (kun XTd modellen) vil toppe i enten positiv eller negativ retning når lydsignalet er på sin høyeste frekvens. Figur 1. Detektering av det magnetiske feltet til en jernmarkør -3-

4 GA-92XT enheten kan operere i enten åpen eller lukket posisjon og enhver posisjon i mellom (se figur 2). BEMERK: I lukket posisjon ved bruk av ikke-litium batterier vil et svakt signal detekteres ved høy følsomhets setting selv om det ikke er jernholdige materialer tilstede. Dette kan unngåes ved: 1) Minske følsomheten, 2) Operere enheten i uttrukket posisjon eller 3) Bruke et Litiumbatteri. Åpen posisjon Lukket posisjon Figur 2. Åpen og Lukket posisjon GA-92XT har en intern stoppmekanisme for å låse enheten i enten fullt uttrukket eller lukket posisjon. For åpne trekk i ringen ytterst på enheten til den låser seg på plass. For å returnere til lukket posisjon, trykk enden tilbake, inntill den låser seg. Av-på, volum og følsomhetssettinger GA-92XTi panel GA-92XTd panel Figur 3. GA-92XT paneler -4-

5 På-av og volum knapp (ON/OFF): For å slå enheten på, dra knappen opp. For å slå enheten av, trykk knappen ned. Volumet på enheten kan økes ved å dreie på knappen med klokken. Følsomhetsknappen (Gain): Følsomheten kan økes (for å detektere mindre objekter på større dyp) ved å justere følsomheten. Følsomheten justeres ved å dreie knappen med klokken. Følsomhetsindikator (Gain): Følsomhetsområdet på GA-92XT blir lest 4-segments LCD per ¼ omdreining av knappen som: L (Lav), M (Medium), H (Høy) og XH (Ekstra Høy). "Følsomheten" til enheten er kontinuerlig, og derfor vil den øke når knappen dreies mot høyre. Indikatoren gir operatøren en generell idé om det aktuelle, valgte følsomhetsområdet. Batterispenningsindikator: GA-92XT lokalisator viser den aktuelle batterispenningen med en 4-segments LCD indikator. Som vist i Figur 4, når alle fire segmentene er sorte, vil spenningen være mellom 100% og 25% (opp til 24 timer ved periodisk bruk). Ved synkende spenning vil antallet sorte segmenter synke. Batteriets levetid varierer med bruken og omgivelsestemperaturer. Kalde temperaturer reduserer batteriets levetid. Lave temperaturer kan resultere i at bare to eller tre segmenterer sorte, selv om batteriene er gode. Dette kan være midlertidig og alle segmentene vil gå tilbake til sort når temperaturen øker. 100 til 25% 25 til 20% 20 til 10% 10 til 1% Figur 4. Batteriets spenningsstatus indikator Hodetelfonkontakt: Kontakten er plassert på siden av enheten nær lokalisatorens panel. Enheten blir ikke levert med hodetelefon, men den kan bestilles fra Schonstedt som en opsjon. For best ytelse anbefaler vi å bruke hodetelefonene tilbudt av Schonstedt Instruments. Hodetelfonkontakten er mono, og derfor vil bruk av standard stereo hodetelefoner gi lyd bare i ett øre. Leteprosedyre Sett GAIN kontrollen på L og grip lokalisatoren som illustrert. Fordi den øvre sensor er nær håndtaket til operatørens hånd, vil armbåndsur skape uønskede forandringer i lydsignalet og i målerens indikasjoner, og bør fjernes. Hold lokalisatoren vekk fra skoene siden de kan inneholde magnetisk materiale. For å oppnå maksimalt områdedekning, beveg lokalisatoren fra side til side. Når lokalisatoren kommer innenfor et område hvor det er et jernobjekt, vil lydsignalet øke, og i XTd enheten vil stolpeindikatoren ekspandere i positiv eller negativ retning som vist i Figur 6. Figur 5. Leting med lokalisatoren -5-

6 Når GA-92XT er posisjonert direkte over et vertikalt rør, vil lydindikasjonen toppe, og det ekspanderende stolpediagrammet vill toppe enten med positivt eller negativt nivå (kun XTd enheten). + eller Lydsignal Figur 6. Lokalisatorens polaritetsindikasjoner hjelper til å bestemme målets plassering (Bare med XTd) Lydsignalet og stolpediagrammet (XTd) topper over hver ende av et horisontalt rør. Den ene enden er positiv, den andre negativ. Dette vil hjelpe til å skille mellom to vertikale rør eller ett horisontalt. Normalt vil to vertikale rør nedgravd nære hverandre produsere et stolpediagram med samme polaritet. -6-

7 APPLIKASJONS INFORMASJON Grunnleggende signalstrukturer Lydsignal topper direkte over vertikalt mål. Visuell indikasjon topper også som polaritet. Lydsignal topper over hver ende av ett horisontalt mål. Visuell indikasjon topper positiv over en ende og negativt over den andre. + + eller - - Figur 7. Signaler fra vertikale og horisontale mål Etter at man har detektert tilstedeværelse av ett mål, hold lokalisatoren vertikalt og beveg den sakte frem og tilbake i et "X" mønster, hele tiden lytte etter lydreaksjon og observere displayets stolpediagram indikator (XTd). For en gitt gain setting vil antallet sorte indikatorer være flest når lokalisatoren er direkte over et vertikalt mål, og over endene av et horisontalt mål. "X" mønsteret er praktisk for nøyaktig bestemmelse av små objekter. En 1-¼ tommes PK spiker nedgravd til 20cm, kan bli lokalisert så presist med denne teknikken at den kan avdekkes med ½ toms stjernedrill. Figur 8. "X" Mønster gir presisjonslokalisering Hvis man ser etter en hjørnemarkør og detekterer to eller tre signaler i det samme generelle området, reduser følsomheten før man starter gravingen. Et hvert signal som forsvinner når man reduserer følsomheten er mest sannsynlig fra ett mål nær overflaten. Signalet fra en rusten bolt eller annet lite objekt (se Figur 9.) er mye svakere enn signalet fra en større objekt, slik som en 18 tommers lengde med 3/4 toms armeringsjern, som kan lokaliseres på ned til 2,1 meters dyp. -7-

8 LYDSIGNAL HØYERE OVER BAKKEN + eller - LYDSIGNAL NÆRMERE BAKKEN + eller - Figur 9. Reduksjon av følsomheten fjerner uønskede signaler Sterkt magnetiserte markører Sterkt magnetisert markør på eller nær overflaten, genererer en svakere indikasjon på begge sider av markøren, som kan forveksles med den. Den kraftige linje i Figur 10 representerer økningen og minkingen i lyd- og stolpediagramindikeringene (kun XTd modell) mens man beveger lokalisator over en markør. Mellom punktene A og B vil signalene øke marginalt for så å minke. Like forbi B vil signalene øke raskt, og toppe seg direkte over markøren for så å minke ved punkt C. Fra C til D vil signalene øke og minske raskt igjen. Hvis man ikke beveger lokalisatoren over hele markøren, kan man anta at den svakere indikasjonen på hver side av markøren er markørens lokalisering. Lydsignal A + eller - B 0 C 0 + eller - D + eller - JERNRØR Figur 10. Signalmønster fra en sterkt magnetisert markør -8-

9 De to svakere utslagene skjer fordi lokalisatoren er meget følsom for magnetiske felt parallelt til dens lengdeakse. I punkt B og C er feltet vinkelrett til lokalisatoren slik at ingen topp lyd eller søylediagram (XTd modell) indikasjoner blir generert ved disse punkter. Korrekt Orientering av Staker Når staker plasseres, er korrekt orientering viktig Kontroller orienteringen av pinnen relativt til lokalisatoren som vist i figur 11. Kontroller orienteringen av pinnen i en posisjon. Drei pinnen 180. Orienteringen som gir den høyeste avlesningen er den som skal brukes. Denne avlesningen skal være positiv på den nordlig halvkule, og negativ på den sydlige. En jernpinne har to typer magnetiseringer. På den ene er magnetiseringen indusert av jordens magnetfelt, som alltid peker ned i nord, og genererer en positiv avlesning uansett hvilken ende som drives i bakken. Den andre typen er den permanente magnetiseringen til pinnen. For maksimal deteksjon må staken bli drevet ned i jorden slik at den permanente magnetiseringen er i den samme retningen som den induserte. Figur 11. Kontroll av stakens orientering Lokalisering av kumlokk, septiktanker og brønnlokk Magnetfeltet er sterkest ved kanten av et flatt kumlokk. Man kan lett spore kanten av lokket ved overflaten. Lokaliseringsdybdebegrensning ned til 8 fot, (ca. 2,44 m). Den normalt store lengden av et brønnrør utvikler et sterkt magnetfelt ved overflaten, som gjør det lett å lokalisere nedgravde rør helt ned til dyp på 15 fot, (ca. 4,57 m). Figur 12. Lokalisering av kumlokk Figur 13. Lokalisering av brønnlokk -9-

10 GA-92XT kan brukes til nøyaktig lokalisering av metallhåndtak eller armeringsjern på septiktanklokk ned til 4 fot, (ca. 1,22 m). Figur 14. Signalmønster for septiktanklokk Lokalisering av objekter under snø eller vann og sporing av piggtråd Selv om det ikke er anbefalt, kan lokalisatoren brukes i snø eller oversvømte områder så lenge den ikke blir neddykket dypere enn lengden av den nedtrekkbare delen. Figur 15. Lokalisering av objekter under snø eller vann

11 Det er mulig å spore skult piggtråd fra gamle gjerder, som ligger like under overflaten. Selv om tråden bare er et spor av rust, kan den bli detektert i nærheten av overflaten. Tip lokalisatoren lit laver enn normalt, men ikke parallelt med bakken. Figur 16. Sporing av piggtråd fra gamle gjerder Undersøk trærne for merker eller spor etter innesluttede biter av piggtråd. Hold lokalisatoren parallelt med trådretningen. Gjennomsøking av områder langs nettinggjerder Gjennomsøking i nærheten av nettinggjerder krever innstilling med redusert følsomhet, og noe kontroll over orienteringen av lokalisatoren. Plasser den horisontalt, med den lange aksen vinkelrett på gjerdet, som vist i Figur 17. Dette sikrer at den øvre sensoren ikke er i nærheten av gjerdet. Figur 17. Gjennomsøking i nærheten av nettinggjerder Gjennomfør søket ved å bevege lokalisatoren sakte forover og også ved å bevege den til begge sider. Denne teknikken tillater søkeområde i flere fots bredde

12 Lytt etter et plutselig dropp i signalet (som vist av nullen i Figur 18) som vil skje når den laveste sensoren, 1- ½ tomme fra enden av lokalisatoren, befinner seg rett over staken. Alle forandringer i plasseringen av lokalisatoren vil generere en plutselig økning av signalets frekvens. Figure 18. Plassering av lokalisator ved søking langs et nettinggjerde. Lokalisering av Gategutter, (ventilbokser). Både ventilen og dens hus, om de er laget av jern, vil generere kraftige magnetfelt, som gjør dem enkle å finne. Plasthus med innstøpte magneter er meget enkle å lokalisere ned til 6 fot, (ca. 1,83 m), eller mer. Figur 19. Lokalisering av ventiler og bokser. Som illustrert i Figur 20, støpejernsrør genererer de sterkeste magnetiske signaler i deres sammenføyninger, (muffer, flenser etc., størst masse). Figur 20. Signalmønster fra støpejernsrør

13 Forberedelser til søk bør gjøres som følger: Sett følsomhetskontrollen til maksimum (XH). Hold lokalisatoren vertikalt ca. 30 til 45 cm over overflaten. Gå rett frem uten å vri eller helle på lokalisatoren. Merk posisjonene med de sterkeste signalnivåer. Returner til et område med sterkt signal og hold lokalisatoren flere tommer over overflaten. Følsomheten vil muligens måtte senkes ved denne andre gjenomgangen. Firetommers rør kan bli lokalisert helt ned til 2,75 m. Lokalisering av Ståltønner Som vist i figur 21, vil signalmønstret til GA-92XTd variere avhengig av vertikal eller horisontal orientering av tønnene, samt hvor dypt de er begravet. En 200 liters tønne kan bli lokalisert ned til ca.1,8 m. Figur 21. Signalmønstre fra ståltønner Lokalisering av våpenmateriell Den allsidige, lette og kostnadseffektive GA-92XT er også konstruert for å hjelpe til med søk etter våpen eller lignende under områdesøk for militære sprengstoffeksperter eller andre, liknende organisasjoner. + ELLER Grunnleggende signalmønstre fra vertikale og horisontale mål som hjelp til å bestemme målets orientering

14 En 175mm prosjektil kan bli lokalisert på opp til 1,2m. 81mm morterammunisjon kan bli lokalisert opp til 30cm dyp. MK81 bomber kan bli lokalisert ned til mer enn 2m En jaktkniv under vann kan bli lokalisert ned til 35cm slam eller gjørme. Et håndvåpen kan bli lokalisert ned til 30cm

15 Diverse 1. En boblende lyd indikerer en kraftledning med strøm. Dette vil ikke influere på avlesningene, unntatt ved en magnetisk struktur. 2. Instrumentet vil ikke reagere på ikke magetiske metaller, slik som gull, sølv, kopper, messing eller aluminium. VEDLIKEHOLD GA-92XT er konstruert og produsert for feilfri drift. Normalt vedlikehold er begrenset til bytting av batterier. I tilfelle en feil oppstår, konsulter feilfinningsguiden på side 16 for noen få problemer som kan rettes i felten. Erstatte batteri GA-92XT blir drevet av et 9-volt litium batteri som har en lagringstid på over 10 år, og har dobbelt så lang brukstid som alkaliske batterier. Batteriet er plassert i håndtaket til instrumentet og kan nåes ved å skru lokket mot venstre med en skrutrekker eller en mynt. For å fjerne batteriet snu håndtaket ned og det vil skli ut. Når man erstatter batteriet, se på batterilokket for riktig orientering av batteripolene. (Den positive terminalen skal være til høyre) Som en sikkerhetsforanstalting vil ikke enheten få spenning hvis batteriet blir satt feil inn. Derfor vil man aldri ha problem med å sette på lokket igjen, hvis batteriet er riktig plassert. Hvis batteriet ikke ser ut til å gå helt inn, ta det ut og reverser. ADVARSEL GA-92XT blir skipet med et reservebatteri (Litium) beleilig plassert i oppbevaringskufferten. Hvis batteriet i enheten blir byttet ut med reservebatteriet, husk å snarest plassere et nytt batteri i den slik at man ikke er uten i felten. Figur 22. Batterilokk og Terminaler

16 Feilfinningsveiledning Symptom Dødt Mulig feil Dødt batteri Hva gjøres Erstatt Batteriet kontaktløst Sjekk for kontakt korrosjon Reparer Rens kontaktene Batterilekkasje Skift batteri Tilfeldige avbrudd Alarm for svakt batteri Batteriet har dårlig kontakt Svake batterier Sjekk for kontakt korrosjon Erstatt Rens kontakter

17 SERVICE INFORMASJON Hvis lokalisatoren trenger service, vennligst returner den til AxFlow AS sammen med følgende informasjon: Navn, adresse, telefon, faks nummer, hvor anskaffet, dato, og feilbeskrivelse(r). En vurdering vil bli foretatt og sendt til kunden før reparasjon blir igangsatt. FOR SERVICE ELLER REPARASJON Vennligst send lokalisator (i sin boks) til: AxFlow AS, Lilleakerveien 14, verkstedet, 0283 Oslo. SPESIFIKASJONER (Spesifikasjonene kan endres uten varsel) Utgang Lyd: Signalet øker gradvis i frekvens med feltstyrken. Hvilefrekvens = 10 Hz. Visuell: Ekspanderende barograf indikerer polaritet (positiv eller negativ) og relativ signalstyrke Batteri indikator 4-segment LCD Gain Kontinuerlig kontroll, område indikert av en 4-segment LCD ved hver kvarte omdreining, 0-1/4, 1/4-1/2, 1/2-3/4, XH 3/4Full Volum Kontinuerlig control Matespenning Supplert av et 9 V battery (Lithium anbefales, men ikke påkrevet) Batterilevetid 24 timer (periodisk anvendelse) Temperaturområde -25 C to +60 C Vannresistent lengde ~29 cm enhet uttrukket Lengde Enhet uttrukket: ~66 cm Enhet ikke uttrukket: ~39 cm Nominell sensoravstand ~24 cm Vekt 1,1 kg Konstruksjon 30 % glassfyllt, høy støtsikkerhet ABS, ~5 mm veggtykelse

TW-770 RØR/KABELSØKER BRUKERVEILEDNING. Utgave 3.2 av 26-08-1999 Utarbeidet av Eskeland Electronics

TW-770 RØR/KABELSØKER BRUKERVEILEDNING. Utgave 3.2 av 26-08-1999 Utarbeidet av Eskeland Electronics TW-770 RØR/KABELSØKER BRUKERVEILEDNING Utgave 3.2 av 26-08-1999 Utarbeidet av Eskeland Electronics Vi har gjort vårt beste for at innholdet i dette instruksjonsheftet skal være så nøyaktig som mulig. Vi

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor med henvisning til bilder i engelsk utgave 1. Innledning Gratulerer med ditt valg av metalldetektor. Din Fisher 1235-X er et valg for den seriøse nybegynner

Detaljer

BRUKERMANUAL digiphone+ marklytter

BRUKERMANUAL digiphone+ marklytter BRUKERMANUAL digiphone+ marklytter Innhold 1 Råd om sikkerhet... 3 2 Teknisk beskrivelse... 5 2.1 Beskrivelse av systemet... 5 2.2 Tekniske data... 7 2.3 Tilkoblinger og betjeningsorganer på indikatorenheten...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Røykvarsler Ei605 serien

Røykvarsler Ei605 serien B16477-R0-Ei605-U&C-NOR.QXD 6/11/08 12:49 PM Page 1 Røykvarsler Ei605 serien Model Nr. Utbyttbart batteri 10 års Lithium batteri (TY) Trådløs sammenkobling (RF) Kablet sammenkobling (C) Ei605 Ei605C Ei605CRF

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin 1 2 Utgave 4.00 Brukerveiledning for utgave 5.02 av C-6000i programvare. Brukerveiledningen kan også være nyttig for tidligere av C-6000i, men noen valgmuligheter

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

Manual. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se

Manual. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Manual REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Contact Pro er en hundepeiler med god retningssikkerhet og 200 kanaler for å

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIMRAD SX90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIMRAD SX90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Hydraulisk Nivåregulerings System Bobil

Hydraulisk Nivåregulerings System Bobil Hydraulisk Nivåregulerings System Bobil LEVELSYSTEM Norsk - Hydraulisk Nivåregulerings System (vers. ams/ms 06-05-2013) Innholdsfortegnelse Forord... Side 1 Systemet Bruk av systemet... Side 2 Funksjoner

Detaljer

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2. MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer