Instruksjonsmanual. Modell GA-92 XT Magnetisk Lokalisator (Metallsøker)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsmanual. Modell GA-92 XT Magnetisk Lokalisator (Metallsøker)"

Transkript

1 Varenr.: Instruksjonsmanual Modell GA-92 XT Magnetisk Lokalisator (Metallsøker) Produsert av Schonstedt Instrument Company 100 Edmond Road Kearneysville, WV (304) Fax (304) Made in USA Innledning Den Magnetiske Lokalisator GA-92XT er resultatet av over 50 års erfaring med å produsere verdens beste flux-gate magnetometere og magnetiske detektorer til romindustrien, militære og sivile applikasjoner. GA-92XT inneholder kunnskaper ervervet ved produksjon under de strengeste kvalitetskontroller. Hovedkomponenten i GA-92XT er dens patenterte Schonstedt HeliFlux magnetfeltsensorer. Disse sensorer er akseptert som verdens beste, og muliggjør den uovertruffede ytelsen til lokalisatoren. -1-

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMÅTER Introduksjon Av / på, volum og følsomhetsinnstilling Batteri/nivåindikasjon Høretelefonkontakt Leteprosedyre Side APPLIKASJONSINFORMASJON Grunnleggende signalstrukturer Sterkt magnetiserte markører Korrekt orientering av staker Lokalisering av kumlokk, septiktanker og brønnlokk Lokalisering av objekter under snø, vann og jord Gjennomsøking av områder langs nettinggjerder Lokalisering av Gategutter Lokalisering av støpejernsrør Lokalisering av stålgjenstander Lokalisering av våpenmateriell Annen informasjon VEDLIKEHOLD Erstatte batteri Feilsøkingsveileder SERVICE INFORMASJON 17 SPESIFIKASJONER 17 Viktig Informasjon Schonstedt hevder at alle uttalelser i dette dokument er korrekte, pålitelige og fullstendige, uten at dette kan garanteres. -2-

3 ARBEIDSMÅTER Introduksjon Modell GA-92XT familien magnetiske lokalisatorer detekterer det magnetiske felt i ferromagnetiske objekter. De reagerer på forskjellen i det magnetiske felt mellom to sensorer med et mellomrom på ca. 24 cm. GA-92XT familien har to enheter, indikatorenheten (GA-92XTi) og displayenheten (GA-92XTd). Indikatorenheten leverer en lydtone sammen med et batteridrevet instrument og en relative styrkeindikator. I tillegg viser displayenheten signalets polaritet og et stolpediagram, som representerer den relative signalstyrken. Selv om de fleste objekter kan lokaliseres ved å bruke lydindikasjonen alene, vil samtidig bruk av lyd og visuell informasjon gi hjelp til å finne målet og bestemme dets plassering. Figur 1 illustrerer en applikasjon av lokalisatoren hvor den detekterer en jernmarkør av typen brukt til identifikasjon av grenselinjer. Som vist vil det magnetiske feltet fra jernmarkøren være sterkere ved sensor A enn ved B. Lydreaksjon i lokalisatoren er konstruert slik at tonens frekvens øker med økende magnetfeltstyrke. Som resultat vil lydtonens frekvens være høyere enn hvilefrekvensen (~ 10 Hz) som høres ved likt felt på begge sensorene. Dette sterkere signal vil også forårsake at stolpediagrammet i displayet (kun XTd modellen) vil toppe i enten positiv eller negativ retning når lydsignalet er på sin høyeste frekvens. Figur 1. Detektering av det magnetiske feltet til en jernmarkør -3-

4 GA-92XT enheten kan operere i enten åpen eller lukket posisjon og enhver posisjon i mellom (se figur 2). BEMERK: I lukket posisjon ved bruk av ikke-litium batterier vil et svakt signal detekteres ved høy følsomhets setting selv om det ikke er jernholdige materialer tilstede. Dette kan unngåes ved: 1) Minske følsomheten, 2) Operere enheten i uttrukket posisjon eller 3) Bruke et Litiumbatteri. Åpen posisjon Lukket posisjon Figur 2. Åpen og Lukket posisjon GA-92XT har en intern stoppmekanisme for å låse enheten i enten fullt uttrukket eller lukket posisjon. For åpne trekk i ringen ytterst på enheten til den låser seg på plass. For å returnere til lukket posisjon, trykk enden tilbake, inntill den låser seg. Av-på, volum og følsomhetssettinger GA-92XTi panel GA-92XTd panel Figur 3. GA-92XT paneler -4-

5 På-av og volum knapp (ON/OFF): For å slå enheten på, dra knappen opp. For å slå enheten av, trykk knappen ned. Volumet på enheten kan økes ved å dreie på knappen med klokken. Følsomhetsknappen (Gain): Følsomheten kan økes (for å detektere mindre objekter på større dyp) ved å justere følsomheten. Følsomheten justeres ved å dreie knappen med klokken. Følsomhetsindikator (Gain): Følsomhetsområdet på GA-92XT blir lest 4-segments LCD per ¼ omdreining av knappen som: L (Lav), M (Medium), H (Høy) og XH (Ekstra Høy). "Følsomheten" til enheten er kontinuerlig, og derfor vil den øke når knappen dreies mot høyre. Indikatoren gir operatøren en generell idé om det aktuelle, valgte følsomhetsområdet. Batterispenningsindikator: GA-92XT lokalisator viser den aktuelle batterispenningen med en 4-segments LCD indikator. Som vist i Figur 4, når alle fire segmentene er sorte, vil spenningen være mellom 100% og 25% (opp til 24 timer ved periodisk bruk). Ved synkende spenning vil antallet sorte segmenter synke. Batteriets levetid varierer med bruken og omgivelsestemperaturer. Kalde temperaturer reduserer batteriets levetid. Lave temperaturer kan resultere i at bare to eller tre segmenterer sorte, selv om batteriene er gode. Dette kan være midlertidig og alle segmentene vil gå tilbake til sort når temperaturen øker. 100 til 25% 25 til 20% 20 til 10% 10 til 1% Figur 4. Batteriets spenningsstatus indikator Hodetelfonkontakt: Kontakten er plassert på siden av enheten nær lokalisatorens panel. Enheten blir ikke levert med hodetelefon, men den kan bestilles fra Schonstedt som en opsjon. For best ytelse anbefaler vi å bruke hodetelefonene tilbudt av Schonstedt Instruments. Hodetelfonkontakten er mono, og derfor vil bruk av standard stereo hodetelefoner gi lyd bare i ett øre. Leteprosedyre Sett GAIN kontrollen på L og grip lokalisatoren som illustrert. Fordi den øvre sensor er nær håndtaket til operatørens hånd, vil armbåndsur skape uønskede forandringer i lydsignalet og i målerens indikasjoner, og bør fjernes. Hold lokalisatoren vekk fra skoene siden de kan inneholde magnetisk materiale. For å oppnå maksimalt områdedekning, beveg lokalisatoren fra side til side. Når lokalisatoren kommer innenfor et område hvor det er et jernobjekt, vil lydsignalet øke, og i XTd enheten vil stolpeindikatoren ekspandere i positiv eller negativ retning som vist i Figur 6. Figur 5. Leting med lokalisatoren -5-

6 Når GA-92XT er posisjonert direkte over et vertikalt rør, vil lydindikasjonen toppe, og det ekspanderende stolpediagrammet vill toppe enten med positivt eller negativt nivå (kun XTd enheten). + eller Lydsignal Figur 6. Lokalisatorens polaritetsindikasjoner hjelper til å bestemme målets plassering (Bare med XTd) Lydsignalet og stolpediagrammet (XTd) topper over hver ende av et horisontalt rør. Den ene enden er positiv, den andre negativ. Dette vil hjelpe til å skille mellom to vertikale rør eller ett horisontalt. Normalt vil to vertikale rør nedgravd nære hverandre produsere et stolpediagram med samme polaritet. -6-

7 APPLIKASJONS INFORMASJON Grunnleggende signalstrukturer Lydsignal topper direkte over vertikalt mål. Visuell indikasjon topper også som polaritet. Lydsignal topper over hver ende av ett horisontalt mål. Visuell indikasjon topper positiv over en ende og negativt over den andre. + + eller - - Figur 7. Signaler fra vertikale og horisontale mål Etter at man har detektert tilstedeværelse av ett mål, hold lokalisatoren vertikalt og beveg den sakte frem og tilbake i et "X" mønster, hele tiden lytte etter lydreaksjon og observere displayets stolpediagram indikator (XTd). For en gitt gain setting vil antallet sorte indikatorer være flest når lokalisatoren er direkte over et vertikalt mål, og over endene av et horisontalt mål. "X" mønsteret er praktisk for nøyaktig bestemmelse av små objekter. En 1-¼ tommes PK spiker nedgravd til 20cm, kan bli lokalisert så presist med denne teknikken at den kan avdekkes med ½ toms stjernedrill. Figur 8. "X" Mønster gir presisjonslokalisering Hvis man ser etter en hjørnemarkør og detekterer to eller tre signaler i det samme generelle området, reduser følsomheten før man starter gravingen. Et hvert signal som forsvinner når man reduserer følsomheten er mest sannsynlig fra ett mål nær overflaten. Signalet fra en rusten bolt eller annet lite objekt (se Figur 9.) er mye svakere enn signalet fra en større objekt, slik som en 18 tommers lengde med 3/4 toms armeringsjern, som kan lokaliseres på ned til 2,1 meters dyp. -7-

8 LYDSIGNAL HØYERE OVER BAKKEN + eller - LYDSIGNAL NÆRMERE BAKKEN + eller - Figur 9. Reduksjon av følsomheten fjerner uønskede signaler Sterkt magnetiserte markører Sterkt magnetisert markør på eller nær overflaten, genererer en svakere indikasjon på begge sider av markøren, som kan forveksles med den. Den kraftige linje i Figur 10 representerer økningen og minkingen i lyd- og stolpediagramindikeringene (kun XTd modell) mens man beveger lokalisator over en markør. Mellom punktene A og B vil signalene øke marginalt for så å minke. Like forbi B vil signalene øke raskt, og toppe seg direkte over markøren for så å minke ved punkt C. Fra C til D vil signalene øke og minske raskt igjen. Hvis man ikke beveger lokalisatoren over hele markøren, kan man anta at den svakere indikasjonen på hver side av markøren er markørens lokalisering. Lydsignal A + eller - B 0 C 0 + eller - D + eller - JERNRØR Figur 10. Signalmønster fra en sterkt magnetisert markør -8-

9 De to svakere utslagene skjer fordi lokalisatoren er meget følsom for magnetiske felt parallelt til dens lengdeakse. I punkt B og C er feltet vinkelrett til lokalisatoren slik at ingen topp lyd eller søylediagram (XTd modell) indikasjoner blir generert ved disse punkter. Korrekt Orientering av Staker Når staker plasseres, er korrekt orientering viktig Kontroller orienteringen av pinnen relativt til lokalisatoren som vist i figur 11. Kontroller orienteringen av pinnen i en posisjon. Drei pinnen 180. Orienteringen som gir den høyeste avlesningen er den som skal brukes. Denne avlesningen skal være positiv på den nordlig halvkule, og negativ på den sydlige. En jernpinne har to typer magnetiseringer. På den ene er magnetiseringen indusert av jordens magnetfelt, som alltid peker ned i nord, og genererer en positiv avlesning uansett hvilken ende som drives i bakken. Den andre typen er den permanente magnetiseringen til pinnen. For maksimal deteksjon må staken bli drevet ned i jorden slik at den permanente magnetiseringen er i den samme retningen som den induserte. Figur 11. Kontroll av stakens orientering Lokalisering av kumlokk, septiktanker og brønnlokk Magnetfeltet er sterkest ved kanten av et flatt kumlokk. Man kan lett spore kanten av lokket ved overflaten. Lokaliseringsdybdebegrensning ned til 8 fot, (ca. 2,44 m). Den normalt store lengden av et brønnrør utvikler et sterkt magnetfelt ved overflaten, som gjør det lett å lokalisere nedgravde rør helt ned til dyp på 15 fot, (ca. 4,57 m). Figur 12. Lokalisering av kumlokk Figur 13. Lokalisering av brønnlokk -9-

10 GA-92XT kan brukes til nøyaktig lokalisering av metallhåndtak eller armeringsjern på septiktanklokk ned til 4 fot, (ca. 1,22 m). Figur 14. Signalmønster for septiktanklokk Lokalisering av objekter under snø eller vann og sporing av piggtråd Selv om det ikke er anbefalt, kan lokalisatoren brukes i snø eller oversvømte områder så lenge den ikke blir neddykket dypere enn lengden av den nedtrekkbare delen. Figur 15. Lokalisering av objekter under snø eller vann

11 Det er mulig å spore skult piggtråd fra gamle gjerder, som ligger like under overflaten. Selv om tråden bare er et spor av rust, kan den bli detektert i nærheten av overflaten. Tip lokalisatoren lit laver enn normalt, men ikke parallelt med bakken. Figur 16. Sporing av piggtråd fra gamle gjerder Undersøk trærne for merker eller spor etter innesluttede biter av piggtråd. Hold lokalisatoren parallelt med trådretningen. Gjennomsøking av områder langs nettinggjerder Gjennomsøking i nærheten av nettinggjerder krever innstilling med redusert følsomhet, og noe kontroll over orienteringen av lokalisatoren. Plasser den horisontalt, med den lange aksen vinkelrett på gjerdet, som vist i Figur 17. Dette sikrer at den øvre sensoren ikke er i nærheten av gjerdet. Figur 17. Gjennomsøking i nærheten av nettinggjerder Gjennomfør søket ved å bevege lokalisatoren sakte forover og også ved å bevege den til begge sider. Denne teknikken tillater søkeområde i flere fots bredde

12 Lytt etter et plutselig dropp i signalet (som vist av nullen i Figur 18) som vil skje når den laveste sensoren, 1- ½ tomme fra enden av lokalisatoren, befinner seg rett over staken. Alle forandringer i plasseringen av lokalisatoren vil generere en plutselig økning av signalets frekvens. Figure 18. Plassering av lokalisator ved søking langs et nettinggjerde. Lokalisering av Gategutter, (ventilbokser). Både ventilen og dens hus, om de er laget av jern, vil generere kraftige magnetfelt, som gjør dem enkle å finne. Plasthus med innstøpte magneter er meget enkle å lokalisere ned til 6 fot, (ca. 1,83 m), eller mer. Figur 19. Lokalisering av ventiler og bokser. Som illustrert i Figur 20, støpejernsrør genererer de sterkeste magnetiske signaler i deres sammenføyninger, (muffer, flenser etc., størst masse). Figur 20. Signalmønster fra støpejernsrør

13 Forberedelser til søk bør gjøres som følger: Sett følsomhetskontrollen til maksimum (XH). Hold lokalisatoren vertikalt ca. 30 til 45 cm over overflaten. Gå rett frem uten å vri eller helle på lokalisatoren. Merk posisjonene med de sterkeste signalnivåer. Returner til et område med sterkt signal og hold lokalisatoren flere tommer over overflaten. Følsomheten vil muligens måtte senkes ved denne andre gjenomgangen. Firetommers rør kan bli lokalisert helt ned til 2,75 m. Lokalisering av Ståltønner Som vist i figur 21, vil signalmønstret til GA-92XTd variere avhengig av vertikal eller horisontal orientering av tønnene, samt hvor dypt de er begravet. En 200 liters tønne kan bli lokalisert ned til ca.1,8 m. Figur 21. Signalmønstre fra ståltønner Lokalisering av våpenmateriell Den allsidige, lette og kostnadseffektive GA-92XT er også konstruert for å hjelpe til med søk etter våpen eller lignende under områdesøk for militære sprengstoffeksperter eller andre, liknende organisasjoner. + ELLER Grunnleggende signalmønstre fra vertikale og horisontale mål som hjelp til å bestemme målets orientering

14 En 175mm prosjektil kan bli lokalisert på opp til 1,2m. 81mm morterammunisjon kan bli lokalisert opp til 30cm dyp. MK81 bomber kan bli lokalisert ned til mer enn 2m En jaktkniv under vann kan bli lokalisert ned til 35cm slam eller gjørme. Et håndvåpen kan bli lokalisert ned til 30cm

15 Diverse 1. En boblende lyd indikerer en kraftledning med strøm. Dette vil ikke influere på avlesningene, unntatt ved en magnetisk struktur. 2. Instrumentet vil ikke reagere på ikke magetiske metaller, slik som gull, sølv, kopper, messing eller aluminium. VEDLIKEHOLD GA-92XT er konstruert og produsert for feilfri drift. Normalt vedlikehold er begrenset til bytting av batterier. I tilfelle en feil oppstår, konsulter feilfinningsguiden på side 16 for noen få problemer som kan rettes i felten. Erstatte batteri GA-92XT blir drevet av et 9-volt litium batteri som har en lagringstid på over 10 år, og har dobbelt så lang brukstid som alkaliske batterier. Batteriet er plassert i håndtaket til instrumentet og kan nåes ved å skru lokket mot venstre med en skrutrekker eller en mynt. For å fjerne batteriet snu håndtaket ned og det vil skli ut. Når man erstatter batteriet, se på batterilokket for riktig orientering av batteripolene. (Den positive terminalen skal være til høyre) Som en sikkerhetsforanstalting vil ikke enheten få spenning hvis batteriet blir satt feil inn. Derfor vil man aldri ha problem med å sette på lokket igjen, hvis batteriet er riktig plassert. Hvis batteriet ikke ser ut til å gå helt inn, ta det ut og reverser. ADVARSEL GA-92XT blir skipet med et reservebatteri (Litium) beleilig plassert i oppbevaringskufferten. Hvis batteriet i enheten blir byttet ut med reservebatteriet, husk å snarest plassere et nytt batteri i den slik at man ikke er uten i felten. Figur 22. Batterilokk og Terminaler

16 Feilfinningsveiledning Symptom Dødt Mulig feil Dødt batteri Hva gjøres Erstatt Batteriet kontaktløst Sjekk for kontakt korrosjon Reparer Rens kontaktene Batterilekkasje Skift batteri Tilfeldige avbrudd Alarm for svakt batteri Batteriet har dårlig kontakt Svake batterier Sjekk for kontakt korrosjon Erstatt Rens kontakter

17 SERVICE INFORMASJON Hvis lokalisatoren trenger service, vennligst returner den til AxFlow AS sammen med følgende informasjon: Navn, adresse, telefon, faks nummer, hvor anskaffet, dato, og feilbeskrivelse(r). En vurdering vil bli foretatt og sendt til kunden før reparasjon blir igangsatt. FOR SERVICE ELLER REPARASJON Vennligst send lokalisator (i sin boks) til: AxFlow AS, Lilleakerveien 14, verkstedet, 0283 Oslo. SPESIFIKASJONER (Spesifikasjonene kan endres uten varsel) Utgang Lyd: Signalet øker gradvis i frekvens med feltstyrken. Hvilefrekvens = 10 Hz. Visuell: Ekspanderende barograf indikerer polaritet (positiv eller negativ) og relativ signalstyrke Batteri indikator 4-segment LCD Gain Kontinuerlig kontroll, område indikert av en 4-segment LCD ved hver kvarte omdreining, 0-1/4, 1/4-1/2, 1/2-3/4, XH 3/4Full Volum Kontinuerlig control Matespenning Supplert av et 9 V battery (Lithium anbefales, men ikke påkrevet) Batterilevetid 24 timer (periodisk anvendelse) Temperaturområde -25 C to +60 C Vannresistent lengde ~29 cm enhet uttrukket Lengde Enhet uttrukket: ~66 cm Enhet ikke uttrukket: ~39 cm Nominell sensoravstand ~24 cm Vekt 1,1 kg Konstruksjon 30 % glassfyllt, høy støtsikkerhet ABS, ~5 mm veggtykelse

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Brukerveiledning Magna-Trak 100 Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Magna Trak 100 og 102 Innhold Side Introduksjon 2 Bruk 2 Beskrivelse 3 Generell bruk og beskrivelse 3 Avvist sone ("erased") 4

Detaljer

Brukerveiledning Magna-Trak 102

Brukerveiledning Magna-Trak 102 Brukerveiledning Magna-Trak 102 Enkelt og effektivt søkeutstyr for metall Foto: Tore Wold-Anthonsen Magna Trak 100 og 102 1 Innhold Side Introduksjon 2 Bruk 2 Beskrivelse 3 Generell bruk og beskrivelse

Detaljer

Whites BullsEye TRX. Norsk bruksanvisning. Metallsøker AS, Holmestrand

Whites BullsEye TRX. Norsk bruksanvisning. Metallsøker AS, Holmestrand Whites BullsEye TRX Norsk bruksanvisning Metallsøker AS, Holmestrand www.metallsoker.no Gratulerer med å velge Whites BullsEye TRX pinpointer. TRX er ulik alle andre prober på markedet. Ved å bruke det

Detaljer

M-96. metalldetektor. Norsk brukerveiledning Utgave 1 av 14-02-2000 Utarbeidet av Eskeland Electronics

M-96. metalldetektor. Norsk brukerveiledning Utgave 1 av 14-02-2000 Utarbeidet av Eskeland Electronics M-96 metalldetektor Norsk brukerveiledning Utgave 1 av 14-02-2000 Utarbeidet av Eskeland Electronics Introduksjon Gratulerer med ditt valg av metalldetektor. Fisher M-96 regnes blant de beste og mest pålitelige

Detaljer

CableBuster. Gratulerer med din nye Cablebuster! Holte. din personlige kabelsøker. Electronics AS.

CableBuster. Gratulerer med din nye Cablebuster! Holte. din personlige kabelsøker. Electronics AS. CableBuster din personlige kabelsøker Gratulerer med din nye Cablebuster! Holte Electronics AS www.holte-electronics.no «Elektronisk ønskekvist» som lar deg høre kabler i bakken Du har nå skaffet deg et

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

IR-anlegg InfraLight DIR

IR-anlegg InfraLight DIR IR-anlegg InfraLight DIR direkte system Bruker- og vedlikeholdsveiledning IR-anlegg InfraLight DIR InfraLight DIR sender til DIR bøyle- og LR HMS art. nr.: 135146 Best. nr.: 1104970 halsslyngemottaker

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.:

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.: IR-anlegg InfraLight Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight InfraLight komplett sender og bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett sender og halsslyngemottaker HMS

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 Introduksjon Denne guiden beskriver betjeningen av VM-550 og VM-560 rør og kabel søker. Begge er generelle påvisningsinstrumenter der brukes til å detektere nedgravde rør

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

RadioLight FM åpent system

RadioLight FM åpent system RadioLight FM åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning RadioLight FM åpent system RadioLight FM komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020215 Best. nr.: 1104730 RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Rasmus Solbergs vei 1, 1400 Ski Leverandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere Lekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Elcometer 331² Modell BH armeringsjernsøker / covermeter

Elcometer 331² Modell BH armeringsjernsøker / covermeter Elcometer 331² Modell BH armeringsjernsøker / covermeter Covermeter Dette er Basicmodellen i Elcometer sitt produktspekter innen covermeter. B står for Basic, H for half-cell. Dette instrumentet er kostnadseffektivt

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

InfraLight åpent system

InfraLight åpent system IR-anlegg InfraLight åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight åpent system InfraLight komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett m/halsslynge

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

PROTIMETER. TimberMaster. Protimeter fuktmåler (BLD5605, BLD5609, BLD5605-SW, BLD5609-SW) Brukerhåndbok. Amphenol.

PROTIMETER. TimberMaster. Protimeter fuktmåler (BLD5605, BLD5609, BLD5605-SW, BLD5609-SW) Brukerhåndbok. Amphenol. PROTIMETER TimberMaster Protimeter fuktmåler (BLD5605, BLD5609, BLD5605-SW, BLD5609-SW) Brukerhåndbok Amphenol Advanced Sensors INS5605-NO rev. utg. B Oktober 2017 1 Sikkerhetshensyn Obs! om WME-nåler

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerveiledning for passiv kabelsøker

Brukerveiledning for passiv kabelsøker Revidert 16.02.2009 Brukerveiledning for passiv kabelsøker Bildet viser prototyper av kabelsøkemottaker og signalinjektor Siv. ing. Stian Holte Frogsv. 41 3611 Kongsberg stiaholt@online.no Stian Holte

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold Innhold Modeller... 86 Funksjon... 86 Endring av fabrikkinnstillinger... 86 Justerbare verdier... 87 Montering... 87 Justering av temperatur... 87 Rengjøring av smussfilter... 87 Service på termostatdel...

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Det trengs to personer for operere begge utrustningene.

Det trengs to personer for operere begge utrustningene. METODEBESKRIVELSE SLINGRAM Slingram er en elektromagnetisk målemetode med mobil sender og mottaker. Metoden brukes til å kartlegge elektriske ledere i undergrunnen, og egner seg godt for oppfølging av

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer