VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE. Frydenbergløkka, 10 eneboliger. Illustrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE. Frydenbergløkka, 10 eneboliger. Illustrasjon"

Transkript

1 VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE Frydenbergløkka, 10 eneboliger Illustrasjon

2 Frydenbergløkka Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) og er således en del av kontrakten. Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si boligenhet med tilhørende uteareal, boder, garasjer samt eier- og bruksrettigheter til fellesareal og bygninger. Prosjektbeskrivelsen er utgitt av JM Norge AS, som også er ansvarlig for innholdet. Innhold: 1. Eiendommen 2. Energi, miljø og sikkerhet 3. Utvendige anlegg 4. Tekniske opplysninger 5. Innredninger og overflater 6. Innredningsvalg 7. Dokumentasjon 8. Kontraktsmessige forhold, selveid bolig 1. Eiendommen ANSVARLIGE AKTØRER Byggherre, tiltakshaver, selger JM Norge AS, Åslyveien 21, 3170 SEM - Telefon: , Postadresse: Postboks 2053, 3103 Tønsberg Salgsansvarlig Alf Weiseth, E-post; Telefon: REGULERINGSMESSIG STATUS Reguleringsplan - Reguleringsplan for boligområde, syd for Stokke sentrum, vedtatt BYGGETOMTA Terreng/grunnforhold - Tidligere jordbruksareal med svak helning mot syd. Vest for feltet ligger det et steingjerde, nord for feltet går skitrassè forbi. Feltet grenser mot vei, eksisterende og ny bebyggelse. ATKOMST/PARKERING Adkomst til feltet - Innkjøring til feltet fra Frydenbergveien. Ta deretter ned Bærefjellveien. Garasjeløsning/biloppstilling - Alle tomtene har to biloppstillingsplasser. Til noen av boligene følger det med carport. På de øvrige tomtene er det mulig å bestille garasje som tilvalg, eventuelt bygge dette selv. OMFANG/STØRRELSE Størrelse på eiendommen - Feltet har gnr/bnr 58/79, med størrelse m². Fra dette arealet fradeles det 10 eneboligtomter samt fellesareal til vei og friområde. Antall boenheter - 10 stk. FREMTIDIG EIERFORHOLD Eiendommen skal deles slik at hver bolig får sitt eget gårds- og bruksnummer. Kjøper får tinglyst skjøte på tomt med bolig. Fellesarealene får egne bruksnummer. Hver boligkjøper blir eier av en ideell andel av angitte fellesarealene, som driftes av et veilag som stiftes og som alle kjøpere har rett og plikt å være medlem av. 2

3 2. Energi, miljø og sikkerhet LAVENERGIHUS Boligene bygges i samsvar med krav i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift av 2010 (TEK 10). TEK 10 angir minstekravet for nybygg. JM har imidlertid besluttet at alle boliger skal prosjekteres til å være minst 25% bedre enn krav i TEK 10 når det gjelder beregnet behov for levert energi til oppvarming, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l. Det ekstra gode klimaskallet, sammen med balansert ventilasjon med energigjenvinning, sikrer lavt energiforbruk og en god og jevn temperaturfordeling uten trekk. LYD OG AKUSTIKK Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. SIKKERHET Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelsene som myndighetene har pålagt, og leveres med blant annet: Husbrannslange Vannstopper i kjøkkenbenk Elektrisk anlegg etter el-norm NEK-400, med jordfeilbryter, overspenningsvern og komfyrvakt Seriekoblede røykvarslere på strømnett med batteri backup Vendbare vinduer med sikringsbeslag, som kan pusses fra innsiden. Faste vinduer pusses fra bakken, fra balkong/ terrasse eller fra åpningsvindu ved siden. Boligen er utstyrt med ekstra godt isolerende vinduer. Dette medfører imidlertid at det kan forekomme dugg på utsiden av glasset (spesielt om morgenen etter en klar nattehimmel). Dette er imidlertid en naturlig konsekvens av lite varmetap fra vinduet, og er ikke skadelig for vinduet. For ytterligere å redusere energiforbruket, er dusj utstyrt med armatur og dusjhode som gir god komfort samtidig med redusert vannforbruk. ENERGIMERKING Energimerke utstedes av JM og er eget vedlegg til kjøpekontrakten. I leilighetsbygg vil ulik plassering av leilighetene med hensyn på varmetap føre til at energimerket kan variere. SUNNE MATERIALER JM følger føre var - prinsippet som innebærer at vi velger bort produkter allerede ved mistanke om negativ miljøpåvirkning. Vi unngår helse- og miljøfarlige materialer i våre hus, som f.eks mykgjørere i plast (f.eks. ftalater) og brommerede flammehemmingsmidler. JM bruker i størst mulig grad tradisjonelle og utprøvde naturmaterialer som tre, stein, tegl og keramiske fliser. ALLERGIHENSYN Boligene leveres med PVC-frie overflater og tettesjikt, ettersom forskning har vist mulig sammenheng mellom allergiske plager hos barn og forekomst av PVC-plast. Vi unngår også allergifremkallende treslag som f.eks rød seder, santor palisander, merbau og sapelli. I plantefelt som omgir boligene benyttes trær som er giftfrie og gunstige for allergikere, f.eks epletrær og roser. KILDESORTERING Alle boligene leveres med innredning for kildesortering av avfall. FUKTSIKRING Vi bruker mugg- og soppresistente plater på våtrom som underlag for fliser. 3

4 3. Utvendige anlegg TEKNISKE ANLEGG I GRUNNEN Overvannshåndtering Regn- og smeltevann fra terreng og takflater skal i mest mulig utstrekning fordrøyes ned i grunnen på egen tomt. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsnett. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, tele og bredbånd føres i grøfter fram til hhv hovedtavle med fordelingsskap og svakstrømskap. Boligene vil få et utvendig målerskap prosjektert og plassert på en fasade av utbygger. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for sine ledninger frem til fordelingsskap og svakstrømskap. OFFENTLIGE/PRIVATE AREALER Offentlig veiareal Veiene «Bærefjellveien» og «Helgerødsletta» er offentlige kjøreveier og driftes og vedlikeholdes av kommunen. Privat veiareal Adkomstveien inne i feltet er en privat vei. Veien blir asfaltert. Eierskap og drifts- og vedlikeholdsansvar til denne private veien med veilys er beskrevet i erklæring som vedlegges kjøpekontrakt, og administreres av veilag som alle 10 boligene er pliktige til å være medlem av. Bærefjellveien 50 vil få egen undermåler på sin eiendom som strømmåler for veilysene. Kostnaden for veilys legges inn i veilagets kostnader som alle 10 boligene er ansvarlige for. Private fellesarealer Fellesarealene opparbeides som angitt på kontraktstegning. Lekeplass i feltet blir opparbeidet av utbygger og er felles privat. Eierskap og drifts- og vedlikeholdsansvar til denne er beskrevet i erklæring som vedlegges kjøpekontrakt, og administreres av veilag som alle 10 boligene er pliktige til å være medlem av. Private arealer Atkomstarealer og gangstier til inngang blir gruset. Foran inngangsdør legges betongheller som vist på prospekttegning. For terrasser gruses det opp areal som vist i prospekt. På de flate arealene på hver tomt som på situasjonsplanen i prospektet er merket grønt vil det bli levert grovplanert med matjord. Kjøper finplanerer og sår gress. Det tas forbehold om å utføre utlegging av matjord når årstidene tillater dette, noe som kan bli etter overlevering. Langs felles privat vei vil det bli plantet noen allétrær. Disse trærne vil bli plantet 0,5m inn på den enkeltes eiendom. SKILT JM vil sørge for at det blir montert nødvendig husnummerskilt for adressering av boligene. 4

5 4. Tekniske opplysninger FUNDAMENTERING Plate på ringmur og såle av betong med isolasjon på stabil grunn. YTTERVEGGER Yttervegger utføres av bindingsverk av tre fylt med isolasjon. Kledning blir levert grunnet og med ett strøk oljedekkbeis. Strøk nummer to utføres av kjøper som egeninnsats innen 1-2 år. Merker etter krymp i kledning den første tiden vil da bli dekket over. VINDUER Vindu og vindusdører leveres med 3-lags energiglass. FASADEMATERIALE For det meste liggende trepanel, noen felter med spilekledning. INNVENDIGE VEGGER Innvendige lettvegger bygges av trestendere og isoleres med 5 cm mineralull for å dempe lyd. Der veggene skal kles med fliser legges ett lag sopp- og fuktresistent plate og ett lag kryssfiner. ETASJESKILLERE Etasjeskillere utføres av I-bjelker av tre med undergulv av sponplater på oversiden og 10 cm mineralull isolasjon for å dempe lyd. Ventilasjon og rør legges i bjelkelaget. CARPORT/GARASJE Til bolig nr 46, 48, 50, 52 og 54 leveres det carport. Til bolig 42 og 56 kan det bestilles enkelgarasje som tilvalg eller bygge selv. Til bolig 44, 58 og 60 kan det bestilles enkelgarasje, garasje med carport eller dobbelgarasje som tilvalg eller bygge selv. Alle garasjer/ carporter må oppføres i henhold til JM s tegninger. BODER Til hver bolig følger det med en utvendig uisolert sportsbod på minimum 5 m². Vannledningene påsettes stoppekran for hver bolig. Det leveres en varmesentral i hver bolig som består av varmegjenvinner for ventilasjonsluft, varmepumpe og varmtvannsbereder. Det leveres 1 stk hagevanningskran til hver bolig. ELEKTRO STERKSTRØM El-anlegg leveres med automatsikringer, jordfeilbryter, overspenningsvern og nødvendige antall el-punkter i samsvar med bransjenorm NEK-400. Det leveres elektrisk gulvvarme i entre og bad. Det leveres panelovn i stue. Ved inngangsdør leveres det utelampe, i utebod leveres det lyskuppel og under overskap i kjøkken leveres det lysarmatur. Baderomsinnredninger og ventilator har integrert lysarmatur. Øvrige lysarmaturer er ikke medtatt. VENTILASJON Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Filtrert og forvarmet luft tilføres i oppholdsrom. Avtrekk skjer fra våtrom og kjøkken. Kjøkkenhette er utstyrt med egen vifte og styretablå og er ikke tilsluttet øvrig ventilasjon. TV OG BREDBÅND Kabler for TV og bredbånd føres fra svakstrømskap frem til 1 stk koblingspunkt i hver bolig. Kunden bestiller selv abonnement etter avtale med signalleverandør. TRAPP Trapp leveres som hvitmalt furu. Da trappa er overflatebehandlet før montering vil det være synlige spikerhoder. PIPE Pipe leveres ikke som standard. FASADEFARGER JM har sammen med arkitekt fargesatt alle boligene på feltet. AVFALLSHÅNDTERING Det leveres et eget stativ ved hver innkjøring med gulv og trevegger for plassering av renovasjonsbeholdere. POSTKASSER JM monterer postkasse på renovasjonsstativ. VARME, VANN OG SANITÆR Boligene leveres med sanitærutstyr og hvitevarer som er vist på kontraktstegning, i tillegg til opplegg for vaskemaskin. Vannledninger føres via privat stikkledning under bakken inn i hver bolig og fordeles i vegger, bjelkelag og himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Rørfordelingskap plasseres i forbindelse med bad eller vaskerom. 5

6 5. Innredninger og overflater LISTVERK Fotlister leveres som lakkert eik parkettlist i alle rom bortsett fra våtrom (rom med sluk). Dør- og vindusgerikter leveres med glatt, malt overflate. Overgang til tak leveres listefritt. VINDUER OG VINDUSDØRER Vinduer og vindusdører er av tre og leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. INNREDNINGER Leveringsomfang framgår av kontraktstegningene og innredningsguiden. Møbler og stiplede innredninger på tegninger leveres ikke. Kjøkken og garderobeskap leveres av Marbodal eller tilsvarende. Baderomsinnredninger leveres av Aspen eller tilsvarende. Skyvedørsgarderobe leveres av Elfa eller tilsvarende. DØRER, LUKER Inngangsdør leveres i isolert utførelse med vindu. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Dørene blir utstyrt med FG-godkjente låser. Innvendige dører leveres med karmer og dørblad i malt, hvit, slett utførelse. ROMSKJEMA BOLIGENE Rom Gulv Vegger Himling Entré Keramiske fliser Malt (gips) Malt, hvit (gips) Kjøkken Eikeparkett Malt (gips) Malt, hvit (gips) Stue Eikeparkett Malt (gips) Malt, hvit (gips) Soverom Eikeparkett Malt (gips) Malt, hvit (gips) Baderom Keramiske fliser. Sluk Keramiske fliser Malt, hvit (gips) Vaskerom/ teknisk Keramiske fliser. Sluk Malt (gips) Malt, hvit (gips) Nedforet himling Bod i boligen Eikeparkett Malt (gips) Malt, hvit (gips) 6

7 6. Innredningsvalg JM ORIGINAL OG TILVALGSSORTIMENT Boligen leveres med en nøye utvalgt innredning, kalt JM Original. I tillegg er det mulig å velge ulike produkter og løsninger på tilvalg. JM Original og tilvalgssortimentet presenteres i katalogen Innredningsguiden som er spesielt utviklet for prosjektet. JM tar forbehold om at det kan forekomme endringer i sortiment og spesifikasjoner på innredningen som følge av at produkter utgår og endres hos JMs leverandører. I så fall blir det aktuelle produktet erstattet med et tilsvarende produkt. FORUTSETNINGER FOR TILVALGSSORTIMENT Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres med rasjonell serieproduksjon. Det er lagt opp til at det ikke skal gjøres andre endringer enn de som er beskrevet i Innredningsguiden, og JM tar forbehold om å nekte utførelse av endringer utover dette. Kjøper gjøres oppmerksom på at eventuelle endringer utover Innredningsguiden er ikke-standardiserte og vil være forbundet med særskilte kostnader til administrasjon, prosjektering osv. JM har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. bustadsoppføringslova 44. TILVALGSMØTE Etter at byggestart er besluttet for prosjektet, vil kjøper bli kontaktet av en representant for JM og invitert til et møte for å gjennomgå JM Original og tilvalg. I forkant av møtet vil kjøper få tilsendt Innredningsguiden som og viser pris for de ulike tilvalgene. TILVALGSBESTILLING Hvis kjøper ikke ønsker tilvalg eller ikke ser behov for å komme i tilvalgsmøte, vil boligen bli levert i henhold til JM Original. Hvis kjøper ønsker tilvalg vil de aktuelle tilvalgene bli inkludert i bestillingen med tilhørende priskonsekvens. Alle priser er inklusive MVA og viser merkostnaden for å oppgradere fra JM Original til det aktuelle tilvalgsproduktet. Montering er normalt inkludert i prisen hvis annet ikke er opplyst. JM forbeholder seg retten til å delfakturerere tilvalgsbeløpet ved bestilling, jf. bustadoppføringslova 47. KONTROLL AV BESTILLING Det er svært viktig at kjøper ser nøye gjennom bestillingen og sjekker at den er i overenstemmelse med ønsker og avtaler som er inngått. Overenskomster som ikke finnes i bestillingen har ikke gyldighet. Avtalen er bindende og kan ikke endres etter at den er signert og returnert. Skulle det være avvik eller uklarheter i bestillingen må kjøper umiddelbart ta kontakt med JMs representant og avklare forholdene. Bestillingen er underlag for leveransen JM mottar fra leverandørene. Produktene er spesialbestilt til prosjektet og kan ikke avbestilles eller returneres. Dersom boligen avbestilles, skal bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. TILVALGSFRIST JMs representant vil opplyse kjøper om siste frist for bestilling av tilvalg i prosjektet. Frister for tilvalg og endringer fastsettes før byggestart. Inngås kjøpsavtale etter at tilvalgsfristen har utløpt, vil muligheten for tilvalg i utgangspunktet ikke være tilstede. Dersom bestillingen ikke blir godkjent og signert av kjøper før tilvalgsfristen utløper vil boligen bli levert i henhold til JM Original. 7

8 7. Dokumentasjon HUSEIERBOK Ved overtakelse av din bolig vil du få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. ERKLÆRINGER Erklæring om hjemmelshavers rettigheter og plikter vil bli tinglyst på eiendommen: NB! Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boligene bør derfor ventileres godt den første vinteren/ året, og man bør i denne perioden være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig. Rettighet til bruk av naboeiendom for vedlikehold av eget hus. Rettighet og plikt til vedlikehold av felles VA-anlegg og veier. Plikt til medlemskap i veilag som administrerer oppfølgning av fellesanlegg med vedlikehold og brøyting. JM Norge AS er behjelpelig med å etablere slikt veilag. DRIFTSANSVAR Du overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drifts- og vedlikehold. 8. Kontraktsmessige forhold, selveid bolig BETALINGSPLAN Straks kontrakt er signert stiller JM sikkerhet iht. buofl % av kjøpesummen forfaller til betaling 3 dager etter at slik sikkerhet er stilt. Beløpet skal være fri egenkapital, dvs. at betaling ikke forutsetter pant i boligen og det kan ikke være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at JM ikke kan disponere over beløpet. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger betales ved overtakelse. Alle innbetalinger skjer til klientkonto hos megler/oppgjørsmegler. SIKKERHETSSTILLELSE JM stiller sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser iht. kontrakten i samsvar med buofl 12. Sikkerheten utgjør 3 % av vederlaget frem til overtakelse, deretter øker sikkerheten til 5 % og vil gjelde i fem år etter overtakelsen. Tilvalg/ endringer vil ikke påvirke størrelsen på JMs sikkerhetsstillelse. JM kan stille garanti iht. buofl 47 for å kunne disponere over innbetalt del av kjøpesum. Renter av innbetalingen vil da også tilfalle JM. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen betales 2,5 % dokumentavgift av tomteverdien, som utgjør kr ,-. I tillegg påløper tinglysingsgebyr på kr 525,- for skjøte og for hvert pantedokument som skal tinglyses, pluss kostnader til pantattest på kr. 202,-. Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og gebyrer. PRISER Boligene selges til faste priser (kjøpesummen skal ikke indeksreguleres). JM står fritt til når som helst å endre priser eller betalingsbetingelser på boliger som ikke er solgt. KREDITTVURDERING, FINANSIERINGSBEVIS JM og megler har rett til å foreta kredittvurdering av kjøper samt til å kreve fremleggelse av finansieringsbevis (lånebevis) før bud aksepteres. Kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet kan bli avvist. OVERTAKELSE JM kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. JM skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse. Befaringen ledes av en representant for JM. Kjøper bør delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger til overtakelsen samt kontrollere tilvalg. Innkalling til overtakelse sendes i god tid. 8

9 8. Kontraktsmessige forhold, selveid bolig, forts. Ved overtakelse leveres boligen i byggerengjort stand. Synlige skader/mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels pga uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet. ENDREDE LØSNINGER M.V. Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler og funksjoner, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. JM forbeholder seg rett til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. Endelig utforming av utomhusarealer fastsettes av JM, og støttemurer, belysning, kummer, trafoer og lignende blir plassert der dette finnes hensiktsmessig. JM forbeholder seg rett til å foreta endringer knyttet til en eventuell deling, sammenslåing eller bruksendring av usolgte boliger. JM har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. JM skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer. Alle presentasjoner, planer, skisser og bilder i salgsmaterialet er av illustrativ karakter og kan derfor vise bygningsvolumer og inneholde innredning og detaljer m.v som ikke inngår i leveransen. I tilfelle motstrid mellom salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen vil beskrivelsen ha forrang, og leveransens omfang er begrenset til denne. FORSIKRING JM holder eiendommen forsikret i byggeperioden. Eiendommen skal være forsikret av JM til 2 uker etter at boligen er overtatt. Kjøper skal ved overtakelsen tegne egen forsikring av boligen. Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut idet erstatningen tilfaller JM, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. JM vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for kjøpers forsinkede innflytting jf. buofl 17. OFFENTLIGE FORHOLD Vei, vann og kloakk er offentlig. Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. JM er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før lang tid etter overtakelse. TOMTEFORHOLD, FELLESAREALER Tomten er eiet. Tomten er ikke endelig oppmålt, noe som skjer ved oppmålingsforretning som avholdes av kommunen. Det tas således forbehold om justering av endelig tomteareal og tomtegrenser. Tilsvarende forbehold tas dersom fradeling eller sammenføyning skal finne sted etter krav fra offentlige myndigheter. HEFTELSER Kommunen har lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse). Boligen overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnbokutskriften. I tillegg har JM rett til å tinglyse bestemmelser knyttet til bruk av fellesarealer eller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige. LIKNINGSVERDI Likningsverdi for boligen er ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Skatteetaten. 1-ÅRSBEFARING Cirka 1 år etter overtakelsen vil JM innkalle til en kontrollbefaring av boligen. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av begge parter. Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, kan JM kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. AVBESTILLING Kjøper kan iht. bustadoppføringsloven (buofl) kapittel VI avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Hvis avbestilling skjer før det er gitt igangsettingstillatelse, skal avbestillingsgebyret utgjøre 5 % av vederlaget inkl. mva. Ved senere avbestilling gjelder bestemmelsen i buofl 53, slik at JM i et slikt tilfelle skal ha dekket hele sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. 9

10 8. Kontraktsmessige forhold, selveid bolig, forts. TRANSPORT AV KONTRAKT O.L Transport av kjøpekontrakten skjer kun etter samtykke fra JM. Ved transport og videresalg påløper et gebyr på kr ,-. Ved transport skal transportavtale utarbeidet av JM benyttes. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport av garantier kan kun skje etter samtykke fra garantisten, og endringer av garantier som følge av transporten bekostes av kjøper. KJØPERS MISLIGHOLD Dersom kjøpesum, omkostningene eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall, påløper forsinkelsesrente av det til enhver tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted. Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 30 dager etter forfall, regnes dette som vesentlig mislighold som gir JM rett til å heve kontrakten en uke etter skriftlig varsel. JM kan ta dekning for sitt tilgodehavende (herunder renter og omkostninger) i de innbetalinger som kjøper har foretatt. JM har deretter rett til å selge boligen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som JM måtte være påført. Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt oppgjør, godtar kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum. KONTRAKTSMALER/LOVGRUNNLAG Salg av bolig under oppføring til forbrukere reguleres av buofl, og JM benytter standard byggeblankett Prosjektbeskrivelsen er et vedlegg til blanketten og utgjør således en del av kontrakten. Ved eventuell motstrid mellom bestemmelsene i byggeblanketten og beskrivelsen, går beskrivelsen foran. Dersom boligen er ferdigstilt på salgstidspunktet, skal det inngås en kontrakt basert på bestemmelsene i avhendingsloven. 10

11 11

12 Lang erfaring - trygghet i alle ledd JJM Norge AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Bergen og Rogaland, og inngår i den nordiske boligutvikleren JM AB som med en årlig omsetning på ca. 11,7 milliarder norske kroner, er nordens ledende aktør på feltet. JM Norge AS har 50 års erfaring i Norge og har i et normalår en produksjon på ca. 800 boliger. Selskapet ivaretar hele verdikjeden frem til nøkkelferdig bolig og besitter et bredt spekter av kompetanse innen akkvisisjon, prosjektering, prosjektutvikling, salg og entreprenørvirksomhet. JM forbeholder seg retten til eventuelle endringer. Vi tar forbehold mot eventuelle trykkfeil. Noen av illustrasjonene er idébilder som kan avvike fra virkeligheten. Design & produksjon JM Vestfold Visualiseringsbilder Carbonwhite AB Foto JM Trykk LOS Produksjon SALG VED JM Norge AS Region Syd avdeling Vestfold Salgsleder Alf Weiseth, telefon , jm.no/frydenberglokka JM NORGE AS Postadr. Pb. 2053, 3103 Tønsberg I Besøksadr. Åslyveien 21, 3170 Sem I Telefon I E-post I Internett

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE Bjerkejordet Bjerkejordet 35 selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig

Detaljer

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III OSLO LØREN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III SPIREA PARK III 16.09.2015 Spireaveien 14, 0580 Oslo Gårdsnr. 124, bruksnr. 113 i Oslo kommune BYGGHERRE OG TILTAKSHAVER JM Norge Region Oslo ARKITEKT Derlick

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet ØVRE HØVIK LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet HØVIKTUNET 2015.05.21 Kirkeveien 28 og 30, 1363 Høvik Gnr. 10, Bnr. 241 og 247 i Bærum kommune. Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP.

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. 07.11.14. Eirik Prestmo Side 1 av 17 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge S foretaksnummer 89301 PB 33, 130 BÆRUM POSTTERMINL (heretter kalt Selger ) og E-post: Tlf. / (heretter kalt Kjøper ) er i dag inngått følgende

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer