Håndbok for oppgradering og service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for oppgradering og service"

Transkript

1 Håndbok for oppgradering og service

2 Copyright-opplysninger De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlige for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, gjengis eller oversettes til et annet språk uten skriftlig tillatelse fra HP. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kan lisensieres i USA med ett av eller begge USA-patentnumrene 4,930,158 og 4,930,160 til 28. august Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Windows Vista er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. HP støtter lovlig bruk av teknologi, og godkjenner ikke eller oppmuntrer ikke til bruk av våre produkter til andre formål enn de som er tillatt i henhold til lovgivning for opphavsrett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

3 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon...1 Før du begynner...1 Finne komponenter i HP TouchSmart PC...2 Åpne din HP TouchSmart PC...3 Legge til minne...7 Før du begynner...7 Ta ut en minnemodul...8 Installere en minnemodul...10 Fjerne og installere harddisken...12 Ta ut harddiskstasjonen...12 Installere en harddiskstasjon...18 Lukke din HP TouchSmart PC...23 Innholdsfortegnelse iii

4 iv Håndbok for oppgradering og service

5 Håndbok for oppgradering og service Denne håndboken inneholder instruksjoner for oppgradering av minnet og harddiskstasjonen i din HP TouchSmart PC. Sikkerhetsinformasjon Dette produktet er ikke evaluert for tilkobling til IT -strømsystemer (distribusjonssystemer med vekselstrøm uten direkte kobling til jord, i henhold til IEC 60950). ADVARSEL: Les Tilleggsinformasjon om sikkerhet i Begrenset garanti, støtte og systemgjenopprettingsguide før du installerer og kobler PCen til strømsystemet. ADVARSEL: Ikke ta på skarpe kanter inne i datamaskinen. Før du begynner Før du bestemmer deg for å oppgradere eller utføre service på datamaskinen, bør du sjekke produktspesifikasjonene etter opplysninger om oppgraderbarhet for systemet. Se for produktinformasjon. Les punktene nedenfor før du prøver å oppgradere eller utføre service på din HP TouchSmart PC.! Fremgangsmåtene her forutsetter at du kjenner til generell PC-terminologi, og sikkerhetsforanstaltningene og regelverket som kreves for å bruke og endre elektronisk utstyr.! Skriv ned og lagre datamaskinmodellnummeret og serienumrene, alt installert utstyr og annen informasjon om datamaskinen. Det er lettere å se i denne informasjonen enn å åpne og undersøke datamaskinen. Håndbok for oppgradering og service 1

6 ! Det anbefales at du bruker en antistatisk håndleddsstropp og står på et underlag av skumplast når du arbeider med systemet.! Hewlett-Packard anbefaler at du bruker en skrutrekker med magnetisk tupp når du åpner og lukker din HP TouchSmart PC, dette vil gjøre det enklere å fjerne og sette inn skruene. ADVARSEL: Du må alltid koble din HP TouchSmart PC fra strømkilden før du fjerner minnedekselet eller dekselet på baksiden. Hvis ikke du gjør dette før du åpner din HP TouchSmart PC eller utfører en prosedyre, kan det føre til personskade eller skade på utstyret. Finne komponenter i HP TouchSmart PC Sjekk følgende illustrasjon hvis du har behov for å finne komponenter i din HP TouchSmart PC. A B C G F D E A: Optisk stasjonsdeksel D: Strømadapterkontakt G: Kontaktdeksel B: Bakdeksel E: Trådløst tastatur og musemottaker C: Datamaskinstativ F: Minnedeksel 2 Håndbok for oppgradering og service

7 Åpne din HP TouchSmart PC Unngå person- eller utstyrsskader ved å alltid følge trinnene nedenfor i riktig rekkefølge når du åpner din HP TouchSmart PC: 1 Fjern alle medier (CD, DVD, minnekort, USB-utstyr og eksterne harddisker) fra din HP TouchSmart PC. 2 Koble fra alle eksterne enheter som er tilkoblet datamaskinen. FORSIKTIG: Statisk elektrisitet kan skade de elektroniske komponentene i HP TouchSmart PC eller valgfritt utstyr. Pass på at du ikke kan overføre statisk elektrisitet ved å berøre et jordet metallobjekt først. 3 Berør Windows Vista start-knappen, og deretter Avslutte. ADVARSEL: Du reduserer faren for personskade fra elektrisk støt eller varme flater ved å trekke ut strømledningen fra stikkontakten og la de interne systemkomponentene kjøle seg ned før du berører dem. 4 Etter at systemet er slått helt av, kobler du fra strømadapteren (A) fra baksiden av din HP TouchSmart PC. A A Håndbok for oppgradering og service 3

8 5 Fjern kontaktdelkselet ved å dytte fingeren inn i mellomrommet nederst til venstre på dekselet (A) og trekke forsiktig. A 6 Koble fra alle andre tilkoblede ledninger fra baksiden av din HP TouchSmart PC. 4 Håndbok for oppgradering og service

9 7 Legg datamaskinen med forsiden ned på en flat og myk overflate. HP anbefaler at du legger ned et teppe, håndkle eller annet mykt tøystykke (A) for å beskytte berøringsskjermens overflate mot riper eller annen skade. 8 Legg på mer trykk slik at du løfter datamaskinstativet så langt det går til det står rett opp og ned, ca. 90 grader (B) fra datamaskinen, og flytt deretter smekklåsen mot venstre til den er i låst posisjon (C). C B A 9 Bruk hakket på den trådløse tastatur- og musemottakeren til å trekke mottakeren ut av og bort fra baksiden av datamaskinen. Håndbok for oppgradering og service 5

10 10 Fjern skruen (A) som sikrer minnedekselet på baksiden av datamaskinen. A 11 Trekk så vidt oppover på nederste kant av minnedekselet slik at det løsner (B), skyv dekselet forsiktig nedover mot bunnen på datamaskinen (C), og fjern det. B C ADVARSEL: Pass deg for skarpe kanter inne i chassiset. Hvis du vil oppgradere harddisken, kan du se Fjerne og installere harddisken på side Håndbok for oppgradering og service

11 Legge til minne Din HP TouchSmart PC leveres med minne (RAM), som lagrer data og instruksjoner midlertidig på datamaskinen. HP TouchSmart PC leveres med én eller to minnemoduler som kan erstattes. Før du begynner Legg merke til følgende krav før du tar ut og erstatter minnemodulen. Hovedkortet inneholder spor for SO-DIMMs (small outline dual in-line memory modules). En minnemodul med ring rundt nøkkelsporet vises i følgende illustrasjon. Hvis du vil finne ut hvilken type minnemodul din HP TouchSmart PC bruker og hvilken hastighet den har, og hvis du ønsker minnemodulinformasjon og -spesifikasjoner, går du til FORSIKTIG: Hvis du bruker feil type minnemodul, kan det skade datamaskinen. Håndbok for oppgradering og service 7

12 Ta ut en minnemodul 1 Fullfør fremgangsmåten for å forberede din HP TouchSmart PC. Se Åpne din HP TouchSmart PC på side 3. FORSIKTIG: Pass på at du ikke berører noen av kontaktene når du håndterer en minnemodul. Dette kan skade modulen. FORSIKTIG: Ikke dra minnemodulen ut av sporet. Bruk smekklåsene på holdeklemmene til å fjerne modulen. 2 Skyv de to smekklåsene på holdeklemmene bort fra minnemodulen. Det kan være lettere å skyve én av gangen. Minnemodulen spretter ut på skrå. Begge minnemoduler kan fjernes ved å bruke samme fremgangsmåte. 8 Håndbok for oppgradering og service

13 3 Løft minnemodulen ut av minnesporet. Merk deg plasseringen av nøkkelsporet på kontaktens kant. 4 Oppbevar minnemodulen i en antistatisk emballasje. Håndbok for oppgradering og service 9

14 Installere en minnemodul Oppgrader minnet i din HP TouchSmart PC med minne av samme type og hastighet som minnet som opprinnelig var installert. Kapasiteten for begge minnemoduler må være den samme for optimal ytelse. Begge minnemoduler kan installeres ved å bruke samme fremgangsmåte, se nedenfor. FORSIKTIG: Pass på at du ikke berører noen av kontaktene når du håndterer en minnemodul. Dette kan skade modulen. 1 Fjerne minnemodulen Se Ta ut en minnemodul på side 8. 2 Juster minnemodulen med sporet, slik at nøkkelsporet på kontaktens kant er lik den på modulen du fjernet. MERK: Sporene har nøkler. Hvis modulsporet ikke passer i sporet, snur du minnemodulen. 10 Håndbok for oppgradering og service

15 3 Skyv minnemodulen helt inn i minnesporet, til gullkanten er nesten helt skjult i sporet, og skyv deretter den ytre kanten på minnemodulen ned til holdeklemmene smekker på plass. FORSIKTIG: Minnemodulen må være satt helt inn i sporet før den smekkes på plass, ellers kommer den ikke til å fungere ordentlig. I følgende illustrasjon ser du en korrekt installert minnemodul (A), der gullkanten vises. A 4 Lukke din HP TouchSmart PC Se Lukke din HP TouchSmart PC på side 23. MERK: Hvis du får en tom skjerm når du har byttet ut eller lagt til en minnemodul, har du installert minnet på feil måte eller det er feil minnetype. Ta ut og installer minnemodulen på nytt. Håndbok for oppgradering og service 11

16 Fjerne og installere harddisken Du kan erstatte eller oppgradere harddiskstasjonen. Harddiskstasjonen er en Seriell ATA-stasjon (advanced technology attachment) som bruker en smal datakabel. FORSIKTIG: Før du tar ut harddiskstasjonen, må du sikkerhetskopiere de personlige filene dine på harddiskstasjonen og lagre dem på en ekstern lagringsenhet, for eksempel en DVD. Du kan miste data hvis du ikke gjør dette. Når du har byttet ut harddisken, må du kjøre systemgjenoppretting ved hjelp av gjenopprettingsdisketter for å laste inn de fabrikkinstallerte filene. Hvis du vil ha detaljert info om gjenopprettingsfremgangsmåten, kan du se Begrenset garanti, støtte og systemgjenopprettingsguide som fulgte med din HP TouchSmart PC. Ta ut harddiskstasjonen 1 Fullfør fremgangsmåten for å forberede din HP TouchSmart PC. Se Åpne din HP TouchSmart PC på side 3. ADVARSEL: Du reduserer faren for personskade fra elektrisk støt eller varme flater ved å trekke ut strømledningen fra stikkontakten og la de interne systemkomponentene kjøle seg ned før du berører dem. 2 Fjern maskinstativet ved å fjerne de fire skruene som fester det til baksiden av datamaskinen. 12 Håndbok for oppgradering og service

17 3 Fjern dekselet til den optiske diskstasjonen ved å løfte den nederste kanten med fingeren eller en skrutrekker og deretter rotere dekselet utover og bort fra datamaskinen. Flere fliker og to guidepinner holder dekselet på plass, så pass på at du ikke ødelegger dekselet ved å bruke for mye kraft. 4 Pass på at den trådløse tastatur- og musemottakeren (A) er fjernet. Se Åpne din HP TouchSmart PC på side 3. Fjern de ni skruene som fester bakdekselet til chassiset. Fire av skruene befinner seg langs nedersta kant av bakdekselet, to befinner seg på sidene av den optiske stasjonen, og tre befinner seg i kontaktområdet. A Håndbok for oppgradering og service 13

18 5 Løft bakdekselet opp fra nederste indre kant av minnedekselområdet for å løsne det, plasser begge hender under nederste kant på dekselet og løft det opp, og roter deretter bakdekselet opp så langt det går. 6 Løft bakdekselet vekk fra datamaskinen. 14 Håndbok for oppgradering og service

19 7 Fjern skruen som fester den optiske diskstasjonen til chassiset, og skyv deretter stasjonen mot midten av datamaskinen slik at du flytter den unna. Du trenger ikke å fjerne kablene til den optiske stasjonen. 8 Fjern skruen som fester harddiskstasjonsburet til chassiset. Håndbok for oppgradering og service 15

20 9 Skyv harddiskstasjonsburet mot toppen av datamaskinen, og dra det bort fra datamaskinen. 10 Koble fra strøm- og datakablene ved å trykke på smekklåsene og fjerne dem fra stasjonen. 16 Håndbok for oppgradering og service

21 11 Ta ut de fire skruene som holder harddisken festet til buret, og skyv harddisken ut av buret. Håndbok for oppgradering og service 17

22 Installere en harddiskstasjon 1 Ta ut harddiskstasjonen hvis det er nødvendig. Se Ta ut harddiskstasjonen på side Skyv harddiskstasjonen inn i buret og sett inn de fire skruene igjen. 3 Koble til strøm- og datakablene til harddiskstasjonen. 18 Håndbok for oppgradering og service

23 4 Senk harddiskstasjonsburet rett ned, juster de fire krokene på buret slik at de stemmer med de fire hullene på baksiden av chassiset, og skyv buret mot bunnen av datamaskinen til det hviler mot holderen på chassiset. 5 Sett inn skruen som fester harddiskstasjonsburet til chassiset igjen. Håndbok for oppgradering og service 19

24 6 Juster krokene på den optiske diskstasjonen med hullene på datamaskinen og skyv den optiske diskstasjonen mot datamaskinens ytre kant. 7 Sett inn skruen som fester den optiske diskstasjonen til chassiset igjen. 20 Håndbok for oppgradering og service

25 8 Sett bakdekselet på plass igjen. Juster krokene på øverste kant av bakdekselet slik at de stemmer med hullene øverst på datamaskinen. Skruehullene på bakdekselet må justeres slik at de stemmer med skruehullene på baksiden av datamaskinen. 9 Trykk på kantene øverst, på sidene og deretter nederst, så smekker dekselet på plass. Håndbok for oppgradering og service 21

26 10 Sett inn de ni skruene som fester bakdekselet til datamskinen igjen. Fire av skruene befinner seg langs nedersta kant av bakdekselet, to befinner seg på sidene av den optiske stasjonen, og tre befinner seg i kontaktområdet. FORSIKTIG: Du må sette inn skruene på hver side av den optiske diskstasjonen for å sikre at stasjonssporet stemmer ordentlig overens med bakdekselet. 11 Sett dekselet til den optiske diskstasjonen tilbake på plass ved å justere flikene nederst på dekselet slik at de passer med hullene på datamaskinen, og deretter smekke den øverste kanten på plass. 12 Følg trinnene i Lukke din HP TouchSmart PC på side Håndbok for oppgradering og service

27 Lukke din HP TouchSmart PC Unngå person- eller utstyrsskader ved å alltid følge trinnene nedenfor i riktig rekkefølge etter at du har lukket din HP TouchSmart PC: 1 Sett datamsakinstativet tilbake på plass hvis du har fjernet det. Juster de fire skruehullene på stativet over de fire hullene på baksiden av datamaskinen og sett de fire skruene som fester stativet til maskinen tilbake på plass. 2 Sett minnedekselet tilbake på plass. Juster minnedekselet slik at det befinner seg over datamaskinstativets to ben og skurehullet, og skyv mot stativet og på plass (A). Sky nedover på begge sider av nederste kant av minnedekselet slik at det smekker på plass (B). Skyv midten av den nedre kanten innover for å sikre at hele dekselet er skjøvet helt ned. B A Håndbok for oppgradering og service 23

28 3 Sett inn skruen som fester minnedekselet til datamskinen igjen. 4 Skyv datamaskinstativet bakover så vidt forbi låst posisjon (A), mens du holder det med én hånd slik at det ikke skyter bakover når låsen løsner, og løsne deretter låsen på stativet (B) med den andre hånden. B A 24 Håndbok for oppgradering og service

29 5 Sett tastatur- og musemottakeren tilbake på plass. 6 Sett datamaskinen stående på en flat overflate med stativet i en trygg og åpen posisjon. 10 min. 40 maks Håndbok for oppgradering og service 25

30 7 Koble til strømadapteren til baksiden av datamaskinen og koble deretter strømldeningen til strømkilden igjen. ADVARSEL: Hvis du vil redusere faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret, må du ikke feste telekommunikasjons- eller telefonkontakter i nettverkskortet (NIC) (merket som LAN). 8 Koble til alle andre ledninger igjen og sett deretter kontaktdekselet tilbake på plass ved å justere de tre flikene på siden av dekselet slik at de stemmer med hullene på datamaskinen og deretter rotere innover slik ay det smekker på plass. 9 Koble til eksterne enheter på nytt. 10 Slå på din HP TouchSmart PC og alle enheter som er koblet til den. 26 Håndbok for oppgradering og service

31

32 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in xxxxx

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service Copyright-opplysninger De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Oppgradering og service

Oppgradering og service Oppgradering og service De eneste garantiene for Hewlett Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Compaq Presario Desktop-produkter. Håndbok for oppgradering og service

Compaq Presario Desktop-produkter. Håndbok for oppgradering og service Compaq Presario Desktop-produkter Håndbok for oppgradering og service Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T700

Din bruksanvisning HP PAVILION T700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T700 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc håndbok for oppgradering og service

hp pavilion hjemme-pc håndbok for oppgradering og service hp pavilion hjemme-pc håndbok for oppgradering og service Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 407947-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler Legge til eller skifte

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 430223-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold Legge til eller bytte minnemoduler Legge til en minnemodul

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 393521-092 Desember 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler 2 Virkningen av

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 Resirkulering av maskinvare Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Forskriftsmodell: P22G Forskriftstype: P22G001; P22G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK! MERK angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer