TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2013 vedtatt av styret 18. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2013 vedtatt av styret 18. mars 2013"

Transkript

1 TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2013 vedtatt av styret 18. mars 2013 Nr Søker Tiltak/prosjekt Kostnader og finansiering Sekretariatets merknader og innstilling Styrets avgjørelse Ørnes skole, 8150 Ørnes Innkjøp av tre kanoer Storglomfjordfondet kr Egne midler (kantinemedarb) kr Kommunen kr Fylkeskommunen kr.? Sum kr Som et ledd i satsingsområdet «Helse og kosthold» ønsker skolen å etablere muligheter for unge til et mer helsefremmende og aktivt liv. Det er etablert kantine med sunn mat til lav pris og igangsatt valgfag for helse og fysisk aktivitet. Som et ledd i satsingen søker skolen om midler til innkjøp av tre kanoer. Sekretariatet anbefaler at tiltaket ikke prioriteres Enga skole, 8170 Engavågen Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps, pb. 71, 8161 Glomfjord Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps, pb. 71, 8161 Glomfjord Glomfjord Grendeutvalg, Fjellveien v/ Leif Kristiansen, Speiderveien 3, 8160 Glomfjord Mårnes velforening v/ Henry Fredriksen, Mårnesstranda, 8130 Innkjøp av utstyr og apparater for fysisk aktivitet i skolens utemiljø Kjøp av repeater med tilbehør Løypemerking i fjellet nord og øst for Glomfjord Brøyting av Fjellveien våren 2013 Grillplass, bord og benker i friluftsområde Oksdalen Storglomfjordfondet kr Dugnad kr Egne midler kr Annet kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Meløy kommune kr Annet kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Dugnad kr Side 1 av 6 Det er behov for opprusting av skolens utemiljø med tanke på anlegg for fysisk aktivitet. Det søkes om midler til innkjøp av utstyr til klatrevegg, bordtennisbord, taubane, fotballmål m.m. Sekretariatet anbefaler at tiltaket ikke prioriteres For å få til et godt VHF samband på Glomfjellet er det behov for en repeater på Synkhøgda. Dagens repeater er defekt etter 25 års bruk. Dette er et viktig sikkerhetstiltak i fjellområdet. med inntil kr Tiltaket vurderes som viktig for sikkerheten i fjellområdet vinterstid. Styret vedtok i sak 4/2010 å støtte dette tiltaket med et fast årlig beløp på kr Det bes om at Storglomfjordfondet øker tilskuddet til kr som et fast årlig bidrag fram til Dette for å få til et forutsigbart spleiselag for dette tiltaket noen år framover. Det bør arbeides for å få viktige aktører som Statskog og Midtre Nordland nasjonalparkstyre med på spleiselaget. Styret vedtok i sak 4/2010 å støtte dette tiltaket med et fast årlig beløp på kr Sekretariatet anbefaler at det faste årlige beløpet økes til kr i perioden Søker mottok i 2007 kr fra fondet til renovering og utvidelse av eksisterende natursti i dette friluftsområdet. Det er ikke søkt andre med et årlig tilskudd på inntil kr i perioden

2 Sandhornøy Sum kr tilskuddsordninger Sekretariatet anbefaler at tiltaket ikke prioriteres Meløy kommune, kulturenheten, 8150 Ørnes Hustad camping v/ Nils Kristensen, Hustad, 8130 Sandhornøy Meløy Næringsutvikling KF, pb. 84, 8161 Glomfjord Sundsfjordfjellet hytteforening v/ Erlend Hansten, 8140 Inndyr UL Framhug, Kjelling, 8120 Nygårdsjøen Meløy grendeutvalg, Meløy sameie og Fjellheim Sommerleir på Meløya 2013 Nytt strømanlegg på Hustad camping Merking av 40 turløyper i Meløy Merking av skuterløype på Sundsfjordfjellet Annet kr Meløy kommune m.fl. kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Nordland fylkeskommune kr Meløy kommune kr Annet kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Sum kr Ny bru i lysløypetrasé Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Opprusting av veien til Bremnes på Meløya Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Meløy kommune har fått midler av varierende størrelse til dette tiltaket hvert år siden Tiltaket gir tilbud om friluftsaktiviteter i fire dager til 40 barn og unge i 4 7. klasse. med inntil kr. Målgruppa for tilskuddsordningen til Storglomfjordfondet er frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter. Tilskuddsmidlene skal benyttes til friluftsliv. Det gis ikke tilskudd til private foretak eller privatpersoner, heller ikke til oppgradering av strømanlegg på en campingplass. Sekretariatet anbefaler at søknaden avslås. Dette er et stort prosjekt som tar sikte på å få flere innbyggere og besøkende til å bruke kommunens friluftsområder. Det tas sikte på å senke terskelen for aktiv bruk av naturen ved å skilte og merke 40 turløyper. med inntil kr Tiltaket vurderes som viktig for sikkerheten på Sundsfjordfjellet vinterstid. med inntil kr Det søkes om et tilskudd på 70 % av totalkostnadene for prosjektet. Fondet kan bare gi inntil 60 %, jf. vedtektene 4. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Veien fra Nordmarka til Bremnes på Meløya er mye benyttet som innfartsåre til friluftsområdene I henhold til vedtektene for Storglomfjordfondet skal det ikke gis tilskudd til private foretak eller privatpersoner, heller ikke til oppgradering av strømanlegg på en campingplass. Styret i Storglomfjordfondet avslår søknaden. Styret oppfordrer Meløy Næringsutvikling KF om å søke om midler til tiltaket i den nye tilskuddsordningen for tilrettelegging av turløyper, som er etablert av Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Styret innvilger søknaden med et tilskudd på inntil kr under forutsetning av at MNU KF ikke oppnår tilskudd fra Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen Side 2 av 6

3 v/ Mia van Rijn Jansen, 8157 Meløy Mosvold barnehage, Nedre Mosvold, 8150 Ørnes Havnedagan i Nordfjorden v/ Bertil Pettersen, 8120 Nygårdsjøen Åg grendelag v/ Aud Angell, 8184 Ågskardet Laksådalsvassdragets fiskerlag v/ Rune Amundsen, Holstveien 5c, 8011 Bodø Utstyr til friluftsområdet Drømmeplassen Tilskudd til arrangementet Havnedagan i Nordfjorden 2013 Bygging av gapahuk/ gamme ved Ågvatnet Video /PC utstyr for å filme oppvandrende fisk Nordland fylkeskommune kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Dugnad kr Annet kr Sum kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Dugnad kr Sum kr Dugnad kr Sum kr Side 3 av 6 Bremnes og Storvatnet. Veien er i dårlig forfatning, og det søkes om midler til å bedre tilgjengeligheten. Det søkes om midler til utstyr, materialer og verktøy for å utvikle Drømmeplassen, som er et nyoppdaget turområde under fjellet ovenfor barnehagen. Kostnader og søknadsbeløp er begrenset til den delen av arrangementet som gjelder foredrag med Lars Monsen og/eller å fremme aktivitet og skape gode holdninger til naturen. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Ågvatnet er et viktig friluftsområde både sommer og vinter, og grendelaget ønsker å tilrettelegge området med en gapahuk og på sikt få til en turvei rundt vatnet som er universelt utformet. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger med inntil kr. Søker mottok kr til solcelleanlegg til fisketeller i For prosjekter med totalkostnad over kr , kan fondet bare gi tilskudd som tilsvarer inntil 60 % av prosjektets totalkostnad, det vil i dette tilfellet si kr Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Målgruppa for tilskuddsordningen til Storglomfjordfondet er frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter. Det gis ikke tilskudd til private foretak eller privatpersoner. Sekretariatet anbefaler at søknaden avslås Grønøy Aktivitetsgård v/ Caroline D. Myrvang, Jektvikveien 26, 8170 Engavågen Innkjøp av lavvo Storglomfjordfondet kr Sum kr I henhold til vedtektene for Storglomfjordfondet skal det ikke gis tilskudd til private foretak eller privatpersoner. Styret i Storglomfjordfondet avslår søknaden Glomfjord Jeger og Fis Ny båt ved Fiskvatnet Storglomfjordfondet kr Dagens trebåt er lekk og vanskelig å vedlikholde

4 kerforening, v/ Leif Kristiansen, Speiderveien 3, 8160 Glomfjord Glomfjord Jeger og Fiskerforening, v/ Leif Kristiansen, Speiderveien 3, 8160 Glomfjord Bolga Fritidslag / Bolga Idrettslag v/ Stig Jonassen, 8158 Bolga Reipå skole, Hans Bruns vei 9, 8146 Reipå Newton Beiarn v/beiarn kommune, Trones, 8114 Tollå Stiftelsen Duoddara Ráfe, pb. 14, 8118 Moldjord Bodø og Omegns Turistforening, pb. 751, 8001 Bodø Nytt naust ved Fiskvatnet Grillhytte for allmennheten Egne midler kr Annet kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Annet kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Sum kr Klatretrær i skolegården Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Støtte til Newton Beiarn Grotterommet Reparasjon av Kristinegammen i Tverrådalen Turaktiviteter i Beiarn, Gildeskål og Meløy 2013 Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Sum kr Egne midler kr Dugnad kr Fylkeskommunen kr Annet kr Sum kr Side 4 av 6 langt til fjells. Den skal byttes ut med en vedlikeholdsfri plastbåt. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Tiltaket vil kunne få midler fra Meløy kommunes innlandsfiskefond, som har søknadsfrist 15. april. med inntil kr Dagens naust er meget vanskelig å sette ut båt fra, med 50 meter grunt vann som båten må trekkes over. Nytt naust vil forenkle båtutsett. Tiltaket vil kunne få midler fra Meløy kommunes innlandsfiskefond, som har søknadsfrist 15. april. med inntil kr For prosjekter med totalkostnad over kr , kan fondet bare gi tilskudd som tilsvarer inntil 60 % av prosjektets totalkostnad, det vil i dette tilfellet si kr Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Skolen ønsker å beplante skolegården med trær, primært med tanke på klatre og lekeverdien av tiltaket. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Det søkes om generell støtte til Newtonrommet i Beiarn. Stiftelsen fikk et tilskudd på kr i 2010 til reparasjon av Kristinegammen. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger BOT har fått midler fra fondet til samme formål siden Totalt planlegges det ca. 50 turer i regi av turlagene i de tre kommunene, hvor alle som ønsker kan delta. med inntil kr Bodø og Omegns Turistfo Oppgradering av Storglomfjordfondet kr Oppgraderingen gjelder etablering av oppholds

5 rening, pb. 751, 8001 Bodø Gildeskål Jeger og Fiskerforening v/ Daniel Antonsen, 8140 Inndyr Gildeskål Jeger og Fiskerforening v/ Daniel Antonsen, 8140 Inndyr Reipå barnehage, Lyngveien 16, 8146 Reipå Meløy kommune, kulturenheten, 8150 Ørnes FAU Glomfjord skole, Skoleveien 7, 8160 Glomfjord Beiarstua Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Rømningsvindu i Sundvannshytta Skjå med utedo ved Sundvannshytta Oppgradering av Tuven friluftsområde med nytt toalett, stellerom og varmebu. Storglomfjordfondet kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Dugnadsinnsats kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Sum kr toppstur i Meløy Kommunen kr Annet kr Dugnadsinnsats kr Sum kr Innkjøp av skøyter, turorienteringsutstyr og fotballer Storglomfjordfondet kr Sum kr rom i soveannekset ved Beiarstua. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger med inntil kr Dører og vinduer på hytta fyker igjen vinterstid, og det kan være vanskelig å komme seg. Som et sikkerhetstiltak ønskes etablert et vindu øverst i røstet på hytta. Fondet kan gi tilskudd på inntil 100 % for prosjekter med totalkostnader under kroner. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Den gamle sjåen er meget dårlig og fyker full med snø vinterstid. Det planlegges å rive denne og bygge ny i samme størrelse. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger med inntil kr Tuven friluftsområde er mye brukt av barnehagen og skolen på Reipå. Området har dårlig toalettforhold, og det er behov for stellerom for de minste ungene og et rom med varme for å kunne tørke klær. For prosjekter med totalkostnad over kr , kan fondet bare gi tilskudd som tilsvarer inntil 60 % av prosjektets totalkostnad, det vil i dette tilfellet si kr Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Kommunen ønsker å motivere til fysisk aktivitet ved å arrangere en turmarsj der deltakerne kan gå på tre eller fem turmål/fjelltopper. Opplegget skal tilpasses turgåere i alle aldre. For prosjekter med totalkostnad over kr , kan fondet bare gi tilskudd som tilsvarer inntil 60 % av prosjektets totalkostnad, det vil i dette tilfellet si kr Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Sekretariatet anbefaler at tiltaket ikke priorite Side 5 av 6

6 13 31 Nordfugløy velforening v/merethe Hol, Bråmyra 17B, 7074 Spongdal Norges Jeger og Fiskerforbund Nordland, pb. 222, 8201 Fauske Gildeskål kommune, oppvekst og kultur, pb. 54, 8138 Inndyr Grillplass med sittegrupper og leskur ved kaiområdet på Nordfugløy Vilmarkscampen i Beiarn 2013 Kirkespill Gildeskål kirkested Storglomfjordfondet kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Kommunen kr Fylkeskommunen kr Annet kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Nordland fylkeskommune kr Kommunen kr Salten næringsfond kr Opplysningsvesenets fond kr Diverse andre kr Sum kr res For prosjekter med totalkostnad over kr , kan fondet bare gi tilskudd som tilsvarer inntil 60 % av prosjektets totalkostnad, det vil i dette tilfellet si kr Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Søker har mottatt tilskudd fra fondet til dette arrangementet hvert år siden Om lag 40 ungdommer vil få tilbud om ulike friluftsaktiviteter på Villmarkscampen. med inntil kr. Søknaden er innsendt 14 dager etter fristen. Med grunnlag i historien til Gildeskål gamle kirkested er det planer om å skape et kirkespill/ forestilling sommeren Sekretariatet vurderer et kirkespill å være utenfor det formålet som fondet skal støtte, som er friluftsliv. Sekretariatet anbefaler at søknaden avslås. I henhold til vedtektene for Storglomfjordfondet skal fondet gi tilskudd til tilretteleggingstiltak for tradisjonelt friluftsliv. Styret vurderer tiltaket å være utenfor det formålet som fondet skal støtte. Styret avslår søknaden. Totalt omsøkt beløp kr Foreslått innvilget beløp kr Innvilget beløp kr Side 6 av 6

Storglomfjordfondet (50 %) kr. 10.000 Egne midler kr. 10.000 Sum kr. 20.000

Storglomfjordfondet (50 %) kr. 10.000 Egne midler kr. 10.000 Sum kr. 20.000 TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2009 Styrets vedtak i møtet den 25. mars 2009 Vår ref. 08/1807-6051/09 Nr Søker Tiltak/prosjekt Kostnader og finansiering Sekretariatets merknader og innstilling 09/01

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Evaluering av ordningen Grønne midler

Evaluering av ordningen Grønne midler Fremlagt på møte 09.12.2009 Orienteringssak Saknr. 09/01790 Arknr. 141 Rapport Evaluering av ordningen Grønne midler Finnmarkseiendommen 26. november 2009 Side 1 av 30 1. Innledning Styret i Finnmarkseiendommen

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannsskapsalen på rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering av handlingsprogram 2012-2013 aaab/01.02.13 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune 1 Innhold 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Formål med planen... 3 2.2 Prosess... 3 2.3 Forholdet til andre planer... 3 2.4 Planens oppbygging...

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Revidert 2012 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANEN... 5 1.2 KOMMUNEDELPLANEN SOM STYRINGSVERKTØY...

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Prosjektrapport. "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune

Prosjektrapport. Aktive Bo- og nærmiljer Fauske kommune Prosjektrapport "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune Juni 2012 0 Fauske kommune Innhold Bakgrunn for prosjektet 2 Prosjektbeskrivelse 2 2.1. Formål 2 2.2. Målgruppe 3 2.3. Prosjektorganisering 3 2.4.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 2018. 1 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Status... 4 2.1 Beskrivelse av

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Birkenes kommune 2009-2012 Vedtatt kommunestyret 11.des 2008 sak 59 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...2 1.1 HVORFOR SKAL VI LAGE EN PLAN FOR IDRETT OG FYSISK

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer