Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb"

Transkript

1 Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb

2 Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb Byneset Golfklubb 1. Innledning Byneset Golfklubb er et idrettslag organisert under Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund. Byneset Golfsenter er baneselskapet og omfattes ikke av denne årsberetningen. 2. Styrets sammensetning Funksjon Navn Leder Reidar Stølan Nestleder Astri Liland Styremedlem Jan Ivar Krog Styremedlem Arvid Oen Styremedlem Hilde A. Hopen Varamedlem Øyvind K. Ingul Varamedlem Steinar O. Olsen 1

3 3. Styremøter og andre møter Det har vært avholdt 18 styremøter siden forrige årsmøte. Det har vært avholdt 1 informasjonsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte. 4. Medlemsantall Jenter til og med 19 år Gutter til og med 19 år Kvinner Menn Totalt antall medlemmer som betaler kontingent ved utgangen av 2008: Fokusområder 2008 Styret har i tillegg til ordinær drift gjennom styre og komiteer i 2008 hatt 4 store satsningsområder: Rekruttering Byneset Golfskole Junior-NM Team Byneset Vårt fokus på rekruttering i samarbeid med Byneset Golfsenter resulterte i at over 300 personer gjennomgikk grønt-kort kurs. Dette er et meget høyt antall kontra et normalår. I den forbindelse har det vært utvist en stor dugnadsinnsats med tanke på teori-kurs og oppspills-aktiviteter. Det ble også arrangert en nybegynnerdag for å få de nyeste i gang med spill på banen. Her stilte en god del frivillige opp og var faddere i tillegg til de som allerede hadde med egen fadder. Erfaringen fra dette gjør at vi i samarbeid med Byneset Golfsenter planlegger en tilsvarende rekrutteringskampanje for Byneset Golfskole ble arrangert for første gang med cirka 35 deltakere i alderen 7-19 år. Golfskolen har tilbud for alle ferdighetsnivåer og ble gjennomført i samarbeid med våre proer. Murray Lott, pro fra vår vennskapsklubb Brisbane i Australia var også på besøk for å coache vår beste spillere. Golfskolen ble arrangert over 4 dager. Erfaringen fra pilotprosjektet er bra og ny golfskole er under planlegging for Junior-NM ble avholdt på Byneset i slutten av juli med stor suksess. Mange frivillige bidro til en vellykket gjennomføring og arrangementet fikk meget gode tilbakemeldinger fra Norges Golfforbund. Været var definitivt på vår side, og det ble til tider nesten for varmt for spillerne og funksjonærene. Gjennomføringen var så god at Byneset Golfklubb har fått tildelt NM for Dette vil være en fin markering av klubbens 10-årsjubileum. Team Byneset har vært et viktig satsningsområde å få på plass i året som gikk. Team Byneset skal være paraplyen over vår sportslige satsning og rekrutteringsarbeid. Helge Sannes ble etter formelle vedtak var gjort på ekstraordinært årsmøte leid inn som klubb-pro for Team Byneset, og startet offisielt Team Byneset skal gi alle, både bredde og topp et godt sportslig tilbud i tiden fremover. Dette er en meget viktig satsning for å rekruttere og beholde spillere på forskjellige nivåer. 2

4 6. Sportslig aktivitet Følgende har representert Byneset GK i norske mesterskap: Type Deltagere Plassering Kommentar Junior-NM Lag-NM junior, elitedivisjon Lag-NM herrer, elitedivisjon Lag-NM damer, 3. divisjon Lag-NM senior, 1. divisjon NM senior NM Andreas Thorvaldsen Oliver Holten Frode W. Aasen Andreas Thorvaldsen Oliver Holten Frode W. Aasen Leif J. Langø Ole Fremstad Andreas Thorvaldsen Børge Klungerbo Fredrik Mohall Brit Fallan Ann K. Leinum Eva Angvik Arvid Oen Per-Arne Helland Finn Petter Holm Carl Fredrik Hestbek Arvid Oen Finn Petter Holm Andreas Thorvaldsen Ole Fremstad T17.plass MC MC 15. plass Rykket ned til 1. divisjon 15. plass Rykket ned til 1. divisjon 2. plass Opprykk til 2. divisjon! 4. plass 29. plass MC MC T28. plass Klubbmestere 2008: Type Vinner Junior Herrer Senior Damer Andreas Thorvaldsen Andreas Thorvaldsen Per Arne Helland Helene Laukeland 3 7. Økonomi Økonomien i golfklubben er generelt sett god. Det har i forhold til budsjett vært en del endringer i så vel inntekter som utgifter. Dette skyldes en god del aktiviteter som ikke var endelig planlagt da budsjettet for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt rekrutterings-aktivitetene. Disse skal etter planen gi større inntekter i årene som kommer. Styret har valgt å disponere midler fra breddefondet til å dekke underskudd som følge av rekkruteringsaktivitetene.

5 8. Komiteér Byneset Golfklubb har i 2008 hatt følgende komiteér: Komité Turnering/Hcp Elite Grønt kort Junior Dame Senior Bane Leder Hans Krumsvik Kjell Thorvaldsen Astri Liland Nina Carlsson Ann Kristin Leinum Olav Meland (fra desember 2008) Øystein Pedersen Komiteéne har levert egne årsrapporter. Disse ligger som vedlegg. 4

6 9. Avslutningsord og veien fremover Det er stor aktivitet i klubben generelt og komiteéne spesielt. Turneringskomiteén som gjennomførte junior-nm med glans og den store aktiviteten i spesielt damekomiteén er veldig gledelig sett med styrets øyne. Flere komiteér har planer om større aktivitet, og det er veldig gledelig at vi har fått på plass leder av seniorkomiteén. Styret trenger innspill også fra denne gruppen for å kunne tilpasse klubbens aktiviteter mot disse. Vi fortsetter der vi slapp i 2008, og i 2009 blir det fortsatt rekruttering og økt aktivitet/tilbud til medlemmene som står i fokus. Det blir spennende å se hva nye rekrutteringskampanjer i samarbeid med Byneset Golfsenter kan bidra til i økt medlemsantall, samt at det blir veldig spennende å se resultatet av vår satsning på sportslige aktiviteter gjennom Team Byneset. Styret ved leder har på bakgrunn av innspill fra medlemmene både på informasjonsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet tatt kontakt med lederne av Trondheim Golfklubb, Stiklestad Golfklubb, Stjørdal Golfklubb og Klæbu Golfklubb for å sjekke av interessen for et bedret sportslig samarbeid. Hensikten er å få til et bedre å koordinert tilbud for talenter og elitespillere. Så langt har responsen vært positiv og de enkelte klubbene skal diskutere dette internt i sine styrer. Det vil bli tatt initiativ til et møte etter årsmøtene i klubbene. Klubbutvikler i NGF vil være med på eventuelle møter fremover. Da gjenstår det bare å takke alle frivillige som har bidratt til stor aktivitet i 2008, og vi håper på enda flere som vil bidra i 2009! 2. februar 2009 Styret i Byneset Golfklubb Reidar Stølan Astri Liland Arvid Oen Hilde A. Hopen Jan Ivar Krog Øyvind K. Ingul Steinar O. Olsen 5

7 Vedlegg: Årsrapporter fra komiteéne. 1. Turneringskomiteén Medlemmer i komité Hans Krumsvik (Leder) Roy Nesset (Gruppeleder 1) Brage Jensen Gaute Hæreid Asgeir Løkken Arvid Oen Øystein Pedersen (Gruppeleder 2) Joar Leksen Tore Wirkola Einar Olsvik Gudjon Gudjonsson (Gruppeleder 3) Bjarte Venås Hans Petter Skjærvold Franck Kjærsund Andreas Hegdal Aktiviteter/møter Arrangert 12 klubbturneringer med til sammen ca 660 påmeldte. Junior NM (91 startende) Ladies Tour(42 påmeldte) Resultater i forhold til målsetning Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Kunne ha tenkt oss noen flere påmeldte på enkelte turneringer. Turneringsgjennomføringen har gått bra på alle turneringene. Gjennomføringen av turneringene har gått rimelig greit. Forbedringsområder: Bedre markedsføring av turneringer. Oppmuntre ferske spillere til å delta på turneringer. Bedre kommunikasjon med Golfsenteret, noe kommunikasjonssvikt ved et par turneringer. 6

8 2. Grønt Kort komiteén Grønt kort komite Medlemmer i komité: Aktiviteter/møter Astri Liland, Hilde Hopen, Alise Polden 348 deltagere på grønt kort kurs gav Byneset golf en spesiell utfordring i år. Den store påmeldingen var i hovedsak et resultat av klubbens og senteret fellestilbud om kurs til kr. 499,-. Inkludert i prisen var teori- og praksiskurs, prøvespill, oppspill og greenfeemedlemskap og et par grennfees. Dette var et tilbud som gikk ut til klubbens medlemmer og som gav medlemmene rollen som fadder for de kursdeltagerne og videre i sesongen. Vårens kurs var fort fullbooket av kursdeltagere til tilbudspris, men det kom også kursdeltager til vanlige priser, spesielt på høsten Resultater i forhold til målsetning Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Det som var et mål for oss å få kursdeltagerne til å bli spillere på Byneset. Hvor mange aksjer dette bidrar til kan vi nok ikke se resultat av for neste år. Erfaringsmessig er det få som kjøper aksje første år. Første kurs startet 21 april. Det ble gjennomført doble kurs hver helg utover våren og kurs hver uke for å få gjennom alle de påmeldte. Kursene ble gjennomført av Astri Liland, Hans Petter Skjærvold, Steinar Olsen, Reidar Stølan og Håkon Fallan, som hadde teoridelen. Den praktiske delen ble gjennomført av Fredrik Mohall, Helge Sannes og Eva Angvik. I tillegg bidro mange frivillige med prøvespill og oppspill. 291 deltagere gjennomførte oppspill. Vi sender en stor takk til alle som har bidratt. Vi vil følge opp de som ikke har spilt opp til våren. Det ble også gjennomført en nybegynner dag hvor 70 deltagere møtte opp. Her fikk vi også hjelpe fra våre sponsorer med mat og drikke, i tillegg til at senteret spanderte gratis mynter til ballmaskinen. Proene innkalte også kursdeltagere til oppfriskningstimer. Vi ser gode resultater etter denne aktiviteten. Vi som var kursholdere traff våre elever ofte på banen gjennom sesongen, og vi fikk positive tilbakemeldinger til årets kursprogram. Spesielt ble det henvist til at fadderordningen var en suksessfaktor. Det tar alltid litt tid før man finner seg til rette på golfbanen og vi vet at fremgang er motiverende for fortsatt å trene og spille golf. Fadderne har bidratt godt til dette. Vi vil se på hvordan vi kan videreføre kursopplegg med fadderordning også neste år. Vi vil også følge opp årets kursdeltagere til våren. Planen er å kalle inn til oppfriskning av både teori og praksis, gjennom kurskvelder, grønn dag, og turneringer. 7

9 3. Elitekomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Kjell Thorvaldsen, Hans Krumsvik, Anny Fremstad Nationale turneringer, elitematcher Resultater i forhold til målsetning Rykket ned en divsjon i lag NM, middels resultater på P4 tour og NM herre. Vi er inne i et generasjonskifte, og må derfor legge langsiktige planer for den vidre utviklingen. Team Byneset er den nye satsnings modellen vi velger å bruke fremover. Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Mangel på strukturert trening og treningsmiljø. Det rekruteres for lite spillere til denne gruppen. Her må vi inn med trener/spillerutvikler som matcher dette nivået som får tilstrekkelig med tid til å utvikle gruppen. Elitematchene er et verdifult tiltak hvor spillere fra flere klubber deltar. 8

10 4. Damekomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Ann Kristin Leinum leder Elin Wean nestleder Linda Jacobsen kasserer Brit Fallan Mary Ann Røstum Lise Schjølberg sekretær Komiteen har avholdt møter ca 1 gang pr mnd gjennom hele sesongen Vi startet med innendørstrening i januar 2008 på Trondheim golfsenter. Det var 24 ivrige damer som deltok der. Oppstartmøte Oppstartmøte ble gjennomført tirsdag 15/4-08 med div.tema Reidar hadde innlegg om det nye hcp-kortet, Golfbox, nye og gamle regler og dugnad. Helge og Eva informerte om det nye coachingsystemet. Ca 40 damer møtte opp til en trivelig kveld med pizza/brus, kaffe og kaker. Sesongstart/Sommeravslutning 6. mai startet damekveldene, før sommerferien ble det gjennomført 8 turneringer, 5 stableford (2 runder fra gul tee, 1 runde 18 hull nord og 1 runde 18 hull syd) 1 foursome 1 texas scramble pluss avslutningsturnering før sommerferien flaggturnering med etterfølgende grillparty i fjæra regn og kaldt men trivelig blir det uansett med mange damer samlet. Dameturnering 31. mai ble avlyst da det ble for få påmeldte mulig prisen er en årsak til dette, ser nærmere på hvordan vi skal gjøre dette til neste år. Oppstart etter sommerferien ble 5.august, høst turneringer 9 stk. 6 stableford (1 runde 18 hull syd 2 runder fra gul tee) 1 Greensome 1 Texas Scramble avslutning 30.september Foursome. Etter endt runde dro alle til Meieriet på Byneset hvor det ble servert suppe. Ladies Tour Ladies Tour ble avviklet lørdag 23. august i strålende sol og varme, 41 stk. deltok fra både fjern og nær. Det ble ett meget vellykket arrangement, det ble servert tapas i klubbhuset etter endt runde for alle deltakerne, kjempegod mat. 24.august arrangerte Stjørdal Ladies Tour 8 damer fra Byneset deltok også der. Høst tur 9 Årets høsttur gikk til Idre i Sverige helgen 5. til 7. september

11 (23 damer på tur) det ble spilt en runde lørdag og en runde på søndag noen dro tidlig fra Trondheim fredag formiddag slik at de fikk med seg en runde også på fredag ettermiddag. Kjempefin bane, sol og fint vær hele helgen. Noe frost på natten slik at starten ble utsatt noe både lørdag og søndag. Mye godt spill med høye score og en hole in one (Mari Ann Adolfsen). Tror de fleste synes dette ble en kjempefin og hyggelig tur. Vi overnattet på Pernilla Wiberg Hotellet. Sesongavslutning Britannia 28.oktober Tirsdag 28.oktober hadde vi vår tradisjonelle lutefiskaften på Britannia. Der ble det premiering for det meste til de fleste. Det var 40 damer som deltok her, kjempebra. Resultater i forhold til målsetning Målet for sesongen var å klare å få med flere mye damer, og det har vi klart. I løpet av sesongen har det vært innom 60!! damer på tirsdagene, det er vi meget godt fornøyd med. Gjennomsnittlig deltagelse på tirsdag er ca 24 damer. Oppsummering og mål for neste år Damekomiteen er meget godt fornøyd med sesongen som har vært, med stor oppslutning på tirsdagene og Ladies Tour. Det som bli den største utfordringen til neste år er å klar å få med de nye damene som til grønn kort sist sommer. I tillegg må vi se på mulighetene til å kunne arrangere flere turneringer der damer fra andre klubber kan delta. 10

12 5. Juniorkomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Innendørs,Trondheim Golfsenter på tirsdager: Høst 2007: Trening med foreldre. Vinter 2008: Trening med Fredrik Mohall. Høst 2008: Trening med Helge Sannes. Utendørs på Byneset: Møter: Trening med Fredrik Mohall hver tirsdag. Høst 2008: Trening med Helge Sannes hver søndag. Fire små turneringer på syd. Premier til alle. Siste turnering i oktober: hamburger og brus til alle i kafeen. Golfskole, en uke. Mail/info om B-tourene, Suzann Junior Challenge, uttaksmelding til de aktuelle. Juniorleder har deltatt på noen styremøter i Resultater i forhold til målsetning Utfordringer Har gitt et treningstilbud sommer og vinter. Har organisert flere lokale turneringer for juniorer. Ved jevnlig bruk av mail er juniorene hele tiden informert aktiviteter, turneringer og treninger. Et apparat som kan informere flere juniorer (nye og gamle medlemmer) om tilbudet til Byneset Golfklubb. Et godt samarbeid mellom proer og juniorledere slik at alle har en oversikt over aktivitetene som tilbys juniorene i løpet av sesongen. Et samarbeid som også sikrer at alle betaler treningsavgift. Flere små turneringer på hjemmebanen neste sesong. Et spennende og engasjerende tilbud som fremmer treningslyst blant juniorene. 11

13 6. Banekomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Tore Wirkola, Joar Leksen, Øystein Pedersen Mest aktivitet har det vært i forhold til å finne en god ballanse mellom klipping for reduserte kødannelser og mengden ekstraarbeid for greenkeepere/klippere. Samtidig ville vi ikke slippe opp for mye på utfordringene for de som slår langt. Tidlig i sesongen utpekte hull 4 og hull 7 seg ut som de største flaskehalsen, også tildels hull 6. På hull 6 satte vi opp røde pinner for å redusere leting i skogen for de som drivet litt ut høyre. For hull 7 har det vært mange vurdering frem og tilbake for å finne den passende klippingen. Vi har hatt 3-4 møter på banen både med/uten greenkeeper. Tilsammen ble det 4 runder med flytting av klippe grenser, men vi vil nok klippe mer til sommeren i forhold til det som nå er klippegrenser. På slutten sesongen så vi også at det bebudede naturlige uttynning av høyrøffen begynte å vises. I allefall så det slik ut for oss gressamatører. I forbindelse med Jr NM ble det etter møtet med forbundet sett på merking av banen, spesielt alle staken som evt. kunne være feil eller vanskelige å se (OB). Baneguide: Kontrollmåling av samtlige mål i baneguide før denne ble trykt. Resultater i forhold til målsetning Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Jr NM ble gjennomført uten at undertegnede har hørt en eneste kommentar på at banen ikke var i henhold til regler og bestemmelser. Kvaliteten på banen var også upåklagelig og æra for dette skal greenkeeperne ha. Tilpasning til høykandikaper er blitt bedre, men det er fremdeles potensiale for forbedringer. Forbedringsområder: Scorekort Baneguide Greens Index er IKKE i henholfd til NGFs retningslinjer Bruk bilde av alle hull som grunnlag for baneguide? Dele inn green i 6 forskjellige områder Lag 6x oppsett som kan være ferdige slik at man kan ha ett oppsett som er vanskelig Gå gjennom alle greens og se på mulige flaggplasseringer Banen 12

14 DrivingRange Sikkerhet: Fylle sand i bunkers Få satt opp flagg i henhold til NGFs CoachingSystem Alle Matter får en egen plate med "inngravert" avstand til hvert flagg Overbygde matter for de 3-4 første mattene mot hull 1 på syd. Speil inne i "burene" for å sjekke stance Tee-1 syd og matter til høyre på drivingrange. Løses enkelt og med ekstra funsjonalitet hvis man overbygger de 2-4 første mattene greit for Pro på kalde dager. 7. Seniorkomiteén (onsdagsgolfen) Det kom på plass ny leder av seniorkomiteén i desember Vedlagt er rapport fra onsdagsgolfen. Onsdagsgolfen 2008 I år hadde vi et år som om mulig var enda bedre enn året før. Bra oppmøte, mye bra vær og gode spilleforhold. Litt mer konkret var som følger. Vi hadde veldig bra oppmøte fra dag en. Det var tydelig at mange ventet på åpning av banen. Fra ca. 16 stk. til start første dag ble det fort 30 til 35 stk. hver onsdag. Vi var heldig med været og hadde mange flotte dager på banen. Det var noen greener som vel aldri kom helt til hektene etter vinteren, men de fleste greenene og resten av banen var i veldig bra stand nesten fra dag en. Det ble også i år avholdt tre turneringer som alle gikk over flere dager. To eclecticer og en årets spiller ble avholdt. Eclecticene ble vunnet av John A. Kirkholt og Bjørn Lindgren, mens årets spiller ble Leif Arestøl. Gratulerer til alle tre. Da takker Junior for samarbeidet og overlater seniorgolfen til Olav Meland som vil styre skuta fra neste sesong. Ole Junior Belsaas 13

ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB 2009

ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB 2009 ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB 2009 Innhold: - Styrets beretning - Rapporter fra komiteene Styrets beretning Byneset Golfklubb er blant landets 20 største golfklubber. Vi var per 31.12.2009 1321 medlemmer,

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset INFORMASJONSMØTE 20. Oktober 2008 Klubbhuset Agenda 5 kjappe om golfåret 2008 Aktiviteter frem mot neste sesong Team Byneset Ekstraordinært årsmøte grunnet heving av klubbkontingenten Kontingenter og avgifter

Detaljer

ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB

ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB 2011 TRONDHEIM Innhold: - Styrets beretning - Rapporter fra komiteene Styrets beretning for sesongen 2010 Byneset Golfklubb har blitt en stor golfklubb i norsk målestokk. Medlemstallet

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2012

Styrets beretning for sesongen 2012 Styrets beretning for sesongen 2012 Året 2012 ble et spennende og hendelsesrikt år for Byneset golfklubb. I sentrum for hendelsene stod selvsagt gjennomføringen av turneringen Norwegian Challenge. Rundt

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2011

Styrets beretning for sesongen 2011 Styrets beretning for sesongen 2011 Året 2011 ble et godt år for Byneset golfklubb. I sterk motsetning til sesongen 2010 kunne banene åpnes rekordtidlig i 2011. Byneset syd åpnet 16. april. Da det ble

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Sommerprogrammet Golf 2009

Sommerprogrammet Golf 2009 Sommerprogrammet Golf 2009 Johan Elgborn, Head Professional, Estatia Resort Kragerø Kjære eier/gjest! Velkommen til en ny sommer her på Estatia Resort Kragerø. Målet for årets sommerprogram er at vi skal

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre!

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre! Styrets beretning/årsmelding Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Klubben er definert som en klubb med treningsanlegg i hht til NGF bestemmelser.

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk Molde Golfklubb Golf - en idrett for alle Vi har ingen innbytterbenk Fakta om Molde Golfklubb Kanskje Norges fineste 9 hulls bane Nydelige omgivelser i flott natur 450 medlemmer 80 medlemmer under 20 år

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

6 hull og en pizza. en morsom og enkel golf runde for gutter og jenter i Drøbak Golf Klubb

6 hull og en pizza. en morsom og enkel golf runde for gutter og jenter i Drøbak Golf Klubb 6 hull og en pizza en morsom og enkel golf runde for gutter og jenter i Drøbak Golf Klubb idéen Idéen er basert på en enkel og morsom golfsammenkomst som skal bidra til å fortsette golftrening enten man

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 6 Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2013: Styreleder: Pål Taraldsen Nestleder: Roald Yndestad Styremedlem: Jostein Hermansen Styremedlem: Hallvard

Detaljer

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010 Statusrapport Aktivitetsgruppa 2010 Generelt: Etter et par runder og møte med markedssjef Torve og formann Fredrikstad for å få klarhet i ansvarsområdene som Aktivitetsgruppa har jeg følgende status: Turneringsgruppa

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2016 16. 17. juli Meland Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din?

Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din? Hvordan skape et bedre trenings- og aktivitetstilbud for alle i klubben din? Drømmeklubben? Hvordan få dette til, mange ulike behov og ønsker? Konkurranse tilbud Moro! Klubb tilhørighet! Pris Mestring!

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

Velkommen til medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte Velkommen til medlemsmøte Agenda 1. Golfkortet (Mikael) 2. Protjenester (Mikael) 3. NGF Klubbutvikling (Sten) 4. Presentasjon av ny logo (Mikael) 5. Kaffepause 6. Presentasjon av utvalgsledere (Tom-Reidar)

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets

Detaljer

Sørlandets Trialklubb

Sørlandets Trialklubb 1. Organisasjon Sørlandets Trialklubb Årsberetning 2014 1.1 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 16. januar 2014 i kantina på rådhuset i Songdalen. 1.2 Styret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Kevin Nilsen

Detaljer

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000 C/D-tour junior søndag 24. juni 2007 kl 1000 Arrangør: Første start: Kl 1000 Spilleform: C-tour Fritzøe Gård Golfbane, 18 hullsbanen: 18 hull slagkonkurranse m/ hcp for klasse A 18 hull stableford for

Detaljer

Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø

Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø Møtereferat 06.05.10 17.00 20.00 Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø Møtedeltakere: Jens Grini Tor Erik Øistad Åse Jeweren

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE I OGNA GOLFKLUBB

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE I OGNA GOLFKLUBB ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE I OGNA GOLFKLUBB HELGÅLEIREN MANDAG 9. MARS 2015 KL.19:00 ÅRSMØTE PROGRAM: 1. KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4. GODKJENNING AV INNKALLING 5. GODKJENNING

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner.

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Årsmelding for Ålesund Golfklubb 2016. Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Sesongen startet med relativt dårlig spillevær,

Detaljer

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Foreldremøte 2017 Tema Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Navne bytte på gruppene Knøtter bytter til Birdie Mellom bytter til Eagle Bredde

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2015 Innhold Virksomhet... 3 Arbeidsmiljø og personale... 3 Forskning og utviklingsaktiviteter... 3 Miljørapport... 3

Detaljer