Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb"

Transkript

1 Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb

2 Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb Byneset Golfklubb 1. Innledning Byneset Golfklubb er et idrettslag organisert under Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund. Byneset Golfsenter er baneselskapet og omfattes ikke av denne årsberetningen. 2. Styrets sammensetning Funksjon Navn Leder Reidar Stølan Nestleder Astri Liland Styremedlem Jan Ivar Krog Styremedlem Arvid Oen Styremedlem Hilde A. Hopen Varamedlem Øyvind K. Ingul Varamedlem Steinar O. Olsen 1

3 3. Styremøter og andre møter Det har vært avholdt 18 styremøter siden forrige årsmøte. Det har vært avholdt 1 informasjonsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte. 4. Medlemsantall Jenter til og med 19 år Gutter til og med 19 år Kvinner Menn Totalt antall medlemmer som betaler kontingent ved utgangen av 2008: Fokusområder 2008 Styret har i tillegg til ordinær drift gjennom styre og komiteer i 2008 hatt 4 store satsningsområder: Rekruttering Byneset Golfskole Junior-NM Team Byneset Vårt fokus på rekruttering i samarbeid med Byneset Golfsenter resulterte i at over 300 personer gjennomgikk grønt-kort kurs. Dette er et meget høyt antall kontra et normalår. I den forbindelse har det vært utvist en stor dugnadsinnsats med tanke på teori-kurs og oppspills-aktiviteter. Det ble også arrangert en nybegynnerdag for å få de nyeste i gang med spill på banen. Her stilte en god del frivillige opp og var faddere i tillegg til de som allerede hadde med egen fadder. Erfaringen fra dette gjør at vi i samarbeid med Byneset Golfsenter planlegger en tilsvarende rekrutteringskampanje for Byneset Golfskole ble arrangert for første gang med cirka 35 deltakere i alderen 7-19 år. Golfskolen har tilbud for alle ferdighetsnivåer og ble gjennomført i samarbeid med våre proer. Murray Lott, pro fra vår vennskapsklubb Brisbane i Australia var også på besøk for å coache vår beste spillere. Golfskolen ble arrangert over 4 dager. Erfaringen fra pilotprosjektet er bra og ny golfskole er under planlegging for Junior-NM ble avholdt på Byneset i slutten av juli med stor suksess. Mange frivillige bidro til en vellykket gjennomføring og arrangementet fikk meget gode tilbakemeldinger fra Norges Golfforbund. Været var definitivt på vår side, og det ble til tider nesten for varmt for spillerne og funksjonærene. Gjennomføringen var så god at Byneset Golfklubb har fått tildelt NM for Dette vil være en fin markering av klubbens 10-årsjubileum. Team Byneset har vært et viktig satsningsområde å få på plass i året som gikk. Team Byneset skal være paraplyen over vår sportslige satsning og rekrutteringsarbeid. Helge Sannes ble etter formelle vedtak var gjort på ekstraordinært årsmøte leid inn som klubb-pro for Team Byneset, og startet offisielt Team Byneset skal gi alle, både bredde og topp et godt sportslig tilbud i tiden fremover. Dette er en meget viktig satsning for å rekruttere og beholde spillere på forskjellige nivåer. 2

4 6. Sportslig aktivitet Følgende har representert Byneset GK i norske mesterskap: Type Deltagere Plassering Kommentar Junior-NM Lag-NM junior, elitedivisjon Lag-NM herrer, elitedivisjon Lag-NM damer, 3. divisjon Lag-NM senior, 1. divisjon NM senior NM Andreas Thorvaldsen Oliver Holten Frode W. Aasen Andreas Thorvaldsen Oliver Holten Frode W. Aasen Leif J. Langø Ole Fremstad Andreas Thorvaldsen Børge Klungerbo Fredrik Mohall Brit Fallan Ann K. Leinum Eva Angvik Arvid Oen Per-Arne Helland Finn Petter Holm Carl Fredrik Hestbek Arvid Oen Finn Petter Holm Andreas Thorvaldsen Ole Fremstad T17.plass MC MC 15. plass Rykket ned til 1. divisjon 15. plass Rykket ned til 1. divisjon 2. plass Opprykk til 2. divisjon! 4. plass 29. plass MC MC T28. plass Klubbmestere 2008: Type Vinner Junior Herrer Senior Damer Andreas Thorvaldsen Andreas Thorvaldsen Per Arne Helland Helene Laukeland 3 7. Økonomi Økonomien i golfklubben er generelt sett god. Det har i forhold til budsjett vært en del endringer i så vel inntekter som utgifter. Dette skyldes en god del aktiviteter som ikke var endelig planlagt da budsjettet for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt rekrutterings-aktivitetene. Disse skal etter planen gi større inntekter i årene som kommer. Styret har valgt å disponere midler fra breddefondet til å dekke underskudd som følge av rekkruteringsaktivitetene.

5 8. Komiteér Byneset Golfklubb har i 2008 hatt følgende komiteér: Komité Turnering/Hcp Elite Grønt kort Junior Dame Senior Bane Leder Hans Krumsvik Kjell Thorvaldsen Astri Liland Nina Carlsson Ann Kristin Leinum Olav Meland (fra desember 2008) Øystein Pedersen Komiteéne har levert egne årsrapporter. Disse ligger som vedlegg. 4

6 9. Avslutningsord og veien fremover Det er stor aktivitet i klubben generelt og komiteéne spesielt. Turneringskomiteén som gjennomførte junior-nm med glans og den store aktiviteten i spesielt damekomiteén er veldig gledelig sett med styrets øyne. Flere komiteér har planer om større aktivitet, og det er veldig gledelig at vi har fått på plass leder av seniorkomiteén. Styret trenger innspill også fra denne gruppen for å kunne tilpasse klubbens aktiviteter mot disse. Vi fortsetter der vi slapp i 2008, og i 2009 blir det fortsatt rekruttering og økt aktivitet/tilbud til medlemmene som står i fokus. Det blir spennende å se hva nye rekrutteringskampanjer i samarbeid med Byneset Golfsenter kan bidra til i økt medlemsantall, samt at det blir veldig spennende å se resultatet av vår satsning på sportslige aktiviteter gjennom Team Byneset. Styret ved leder har på bakgrunn av innspill fra medlemmene både på informasjonsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet tatt kontakt med lederne av Trondheim Golfklubb, Stiklestad Golfklubb, Stjørdal Golfklubb og Klæbu Golfklubb for å sjekke av interessen for et bedret sportslig samarbeid. Hensikten er å få til et bedre å koordinert tilbud for talenter og elitespillere. Så langt har responsen vært positiv og de enkelte klubbene skal diskutere dette internt i sine styrer. Det vil bli tatt initiativ til et møte etter årsmøtene i klubbene. Klubbutvikler i NGF vil være med på eventuelle møter fremover. Da gjenstår det bare å takke alle frivillige som har bidratt til stor aktivitet i 2008, og vi håper på enda flere som vil bidra i 2009! 2. februar 2009 Styret i Byneset Golfklubb Reidar Stølan Astri Liland Arvid Oen Hilde A. Hopen Jan Ivar Krog Øyvind K. Ingul Steinar O. Olsen 5

7 Vedlegg: Årsrapporter fra komiteéne. 1. Turneringskomiteén Medlemmer i komité Hans Krumsvik (Leder) Roy Nesset (Gruppeleder 1) Brage Jensen Gaute Hæreid Asgeir Løkken Arvid Oen Øystein Pedersen (Gruppeleder 2) Joar Leksen Tore Wirkola Einar Olsvik Gudjon Gudjonsson (Gruppeleder 3) Bjarte Venås Hans Petter Skjærvold Franck Kjærsund Andreas Hegdal Aktiviteter/møter Arrangert 12 klubbturneringer med til sammen ca 660 påmeldte. Junior NM (91 startende) Ladies Tour(42 påmeldte) Resultater i forhold til målsetning Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Kunne ha tenkt oss noen flere påmeldte på enkelte turneringer. Turneringsgjennomføringen har gått bra på alle turneringene. Gjennomføringen av turneringene har gått rimelig greit. Forbedringsområder: Bedre markedsføring av turneringer. Oppmuntre ferske spillere til å delta på turneringer. Bedre kommunikasjon med Golfsenteret, noe kommunikasjonssvikt ved et par turneringer. 6

8 2. Grønt Kort komiteén Grønt kort komite Medlemmer i komité: Aktiviteter/møter Astri Liland, Hilde Hopen, Alise Polden 348 deltagere på grønt kort kurs gav Byneset golf en spesiell utfordring i år. Den store påmeldingen var i hovedsak et resultat av klubbens og senteret fellestilbud om kurs til kr. 499,-. Inkludert i prisen var teori- og praksiskurs, prøvespill, oppspill og greenfeemedlemskap og et par grennfees. Dette var et tilbud som gikk ut til klubbens medlemmer og som gav medlemmene rollen som fadder for de kursdeltagerne og videre i sesongen. Vårens kurs var fort fullbooket av kursdeltagere til tilbudspris, men det kom også kursdeltager til vanlige priser, spesielt på høsten Resultater i forhold til målsetning Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Det som var et mål for oss å få kursdeltagerne til å bli spillere på Byneset. Hvor mange aksjer dette bidrar til kan vi nok ikke se resultat av for neste år. Erfaringsmessig er det få som kjøper aksje første år. Første kurs startet 21 april. Det ble gjennomført doble kurs hver helg utover våren og kurs hver uke for å få gjennom alle de påmeldte. Kursene ble gjennomført av Astri Liland, Hans Petter Skjærvold, Steinar Olsen, Reidar Stølan og Håkon Fallan, som hadde teoridelen. Den praktiske delen ble gjennomført av Fredrik Mohall, Helge Sannes og Eva Angvik. I tillegg bidro mange frivillige med prøvespill og oppspill. 291 deltagere gjennomførte oppspill. Vi sender en stor takk til alle som har bidratt. Vi vil følge opp de som ikke har spilt opp til våren. Det ble også gjennomført en nybegynner dag hvor 70 deltagere møtte opp. Her fikk vi også hjelpe fra våre sponsorer med mat og drikke, i tillegg til at senteret spanderte gratis mynter til ballmaskinen. Proene innkalte også kursdeltagere til oppfriskningstimer. Vi ser gode resultater etter denne aktiviteten. Vi som var kursholdere traff våre elever ofte på banen gjennom sesongen, og vi fikk positive tilbakemeldinger til årets kursprogram. Spesielt ble det henvist til at fadderordningen var en suksessfaktor. Det tar alltid litt tid før man finner seg til rette på golfbanen og vi vet at fremgang er motiverende for fortsatt å trene og spille golf. Fadderne har bidratt godt til dette. Vi vil se på hvordan vi kan videreføre kursopplegg med fadderordning også neste år. Vi vil også følge opp årets kursdeltagere til våren. Planen er å kalle inn til oppfriskning av både teori og praksis, gjennom kurskvelder, grønn dag, og turneringer. 7

9 3. Elitekomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Kjell Thorvaldsen, Hans Krumsvik, Anny Fremstad Nationale turneringer, elitematcher Resultater i forhold til målsetning Rykket ned en divsjon i lag NM, middels resultater på P4 tour og NM herre. Vi er inne i et generasjonskifte, og må derfor legge langsiktige planer for den vidre utviklingen. Team Byneset er den nye satsnings modellen vi velger å bruke fremover. Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Mangel på strukturert trening og treningsmiljø. Det rekruteres for lite spillere til denne gruppen. Her må vi inn med trener/spillerutvikler som matcher dette nivået som får tilstrekkelig med tid til å utvikle gruppen. Elitematchene er et verdifult tiltak hvor spillere fra flere klubber deltar. 8

10 4. Damekomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Ann Kristin Leinum leder Elin Wean nestleder Linda Jacobsen kasserer Brit Fallan Mary Ann Røstum Lise Schjølberg sekretær Komiteen har avholdt møter ca 1 gang pr mnd gjennom hele sesongen Vi startet med innendørstrening i januar 2008 på Trondheim golfsenter. Det var 24 ivrige damer som deltok der. Oppstartmøte Oppstartmøte ble gjennomført tirsdag 15/4-08 med div.tema Reidar hadde innlegg om det nye hcp-kortet, Golfbox, nye og gamle regler og dugnad. Helge og Eva informerte om det nye coachingsystemet. Ca 40 damer møtte opp til en trivelig kveld med pizza/brus, kaffe og kaker. Sesongstart/Sommeravslutning 6. mai startet damekveldene, før sommerferien ble det gjennomført 8 turneringer, 5 stableford (2 runder fra gul tee, 1 runde 18 hull nord og 1 runde 18 hull syd) 1 foursome 1 texas scramble pluss avslutningsturnering før sommerferien flaggturnering med etterfølgende grillparty i fjæra regn og kaldt men trivelig blir det uansett med mange damer samlet. Dameturnering 31. mai ble avlyst da det ble for få påmeldte mulig prisen er en årsak til dette, ser nærmere på hvordan vi skal gjøre dette til neste år. Oppstart etter sommerferien ble 5.august, høst turneringer 9 stk. 6 stableford (1 runde 18 hull syd 2 runder fra gul tee) 1 Greensome 1 Texas Scramble avslutning 30.september Foursome. Etter endt runde dro alle til Meieriet på Byneset hvor det ble servert suppe. Ladies Tour Ladies Tour ble avviklet lørdag 23. august i strålende sol og varme, 41 stk. deltok fra både fjern og nær. Det ble ett meget vellykket arrangement, det ble servert tapas i klubbhuset etter endt runde for alle deltakerne, kjempegod mat. 24.august arrangerte Stjørdal Ladies Tour 8 damer fra Byneset deltok også der. Høst tur 9 Årets høsttur gikk til Idre i Sverige helgen 5. til 7. september

11 (23 damer på tur) det ble spilt en runde lørdag og en runde på søndag noen dro tidlig fra Trondheim fredag formiddag slik at de fikk med seg en runde også på fredag ettermiddag. Kjempefin bane, sol og fint vær hele helgen. Noe frost på natten slik at starten ble utsatt noe både lørdag og søndag. Mye godt spill med høye score og en hole in one (Mari Ann Adolfsen). Tror de fleste synes dette ble en kjempefin og hyggelig tur. Vi overnattet på Pernilla Wiberg Hotellet. Sesongavslutning Britannia 28.oktober Tirsdag 28.oktober hadde vi vår tradisjonelle lutefiskaften på Britannia. Der ble det premiering for det meste til de fleste. Det var 40 damer som deltok her, kjempebra. Resultater i forhold til målsetning Målet for sesongen var å klare å få med flere mye damer, og det har vi klart. I løpet av sesongen har det vært innom 60!! damer på tirsdagene, det er vi meget godt fornøyd med. Gjennomsnittlig deltagelse på tirsdag er ca 24 damer. Oppsummering og mål for neste år Damekomiteen er meget godt fornøyd med sesongen som har vært, med stor oppslutning på tirsdagene og Ladies Tour. Det som bli den største utfordringen til neste år er å klar å få med de nye damene som til grønn kort sist sommer. I tillegg må vi se på mulighetene til å kunne arrangere flere turneringer der damer fra andre klubber kan delta. 10

12 5. Juniorkomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Innendørs,Trondheim Golfsenter på tirsdager: Høst 2007: Trening med foreldre. Vinter 2008: Trening med Fredrik Mohall. Høst 2008: Trening med Helge Sannes. Utendørs på Byneset: Møter: Trening med Fredrik Mohall hver tirsdag. Høst 2008: Trening med Helge Sannes hver søndag. Fire små turneringer på syd. Premier til alle. Siste turnering i oktober: hamburger og brus til alle i kafeen. Golfskole, en uke. Mail/info om B-tourene, Suzann Junior Challenge, uttaksmelding til de aktuelle. Juniorleder har deltatt på noen styremøter i Resultater i forhold til målsetning Utfordringer Har gitt et treningstilbud sommer og vinter. Har organisert flere lokale turneringer for juniorer. Ved jevnlig bruk av mail er juniorene hele tiden informert aktiviteter, turneringer og treninger. Et apparat som kan informere flere juniorer (nye og gamle medlemmer) om tilbudet til Byneset Golfklubb. Et godt samarbeid mellom proer og juniorledere slik at alle har en oversikt over aktivitetene som tilbys juniorene i løpet av sesongen. Et samarbeid som også sikrer at alle betaler treningsavgift. Flere små turneringer på hjemmebanen neste sesong. Et spennende og engasjerende tilbud som fremmer treningslyst blant juniorene. 11

13 6. Banekomiteén Medlemmer i komité Aktiviteter/møter Tore Wirkola, Joar Leksen, Øystein Pedersen Mest aktivitet har det vært i forhold til å finne en god ballanse mellom klipping for reduserte kødannelser og mengden ekstraarbeid for greenkeepere/klippere. Samtidig ville vi ikke slippe opp for mye på utfordringene for de som slår langt. Tidlig i sesongen utpekte hull 4 og hull 7 seg ut som de største flaskehalsen, også tildels hull 6. På hull 6 satte vi opp røde pinner for å redusere leting i skogen for de som drivet litt ut høyre. For hull 7 har det vært mange vurdering frem og tilbake for å finne den passende klippingen. Vi har hatt 3-4 møter på banen både med/uten greenkeeper. Tilsammen ble det 4 runder med flytting av klippe grenser, men vi vil nok klippe mer til sommeren i forhold til det som nå er klippegrenser. På slutten sesongen så vi også at det bebudede naturlige uttynning av høyrøffen begynte å vises. I allefall så det slik ut for oss gressamatører. I forbindelse med Jr NM ble det etter møtet med forbundet sett på merking av banen, spesielt alle staken som evt. kunne være feil eller vanskelige å se (OB). Baneguide: Kontrollmåling av samtlige mål i baneguide før denne ble trykt. Resultater i forhold til målsetning Hvorfor gikk det som det gjorde og forbedringsområder Jr NM ble gjennomført uten at undertegnede har hørt en eneste kommentar på at banen ikke var i henhold til regler og bestemmelser. Kvaliteten på banen var også upåklagelig og æra for dette skal greenkeeperne ha. Tilpasning til høykandikaper er blitt bedre, men det er fremdeles potensiale for forbedringer. Forbedringsområder: Scorekort Baneguide Greens Index er IKKE i henholfd til NGFs retningslinjer Bruk bilde av alle hull som grunnlag for baneguide? Dele inn green i 6 forskjellige områder Lag 6x oppsett som kan være ferdige slik at man kan ha ett oppsett som er vanskelig Gå gjennom alle greens og se på mulige flaggplasseringer Banen 12

14 DrivingRange Sikkerhet: Fylle sand i bunkers Få satt opp flagg i henhold til NGFs CoachingSystem Alle Matter får en egen plate med "inngravert" avstand til hvert flagg Overbygde matter for de 3-4 første mattene mot hull 1 på syd. Speil inne i "burene" for å sjekke stance Tee-1 syd og matter til høyre på drivingrange. Løses enkelt og med ekstra funsjonalitet hvis man overbygger de 2-4 første mattene greit for Pro på kalde dager. 7. Seniorkomiteén (onsdagsgolfen) Det kom på plass ny leder av seniorkomiteén i desember Vedlagt er rapport fra onsdagsgolfen. Onsdagsgolfen 2008 I år hadde vi et år som om mulig var enda bedre enn året før. Bra oppmøte, mye bra vær og gode spilleforhold. Litt mer konkret var som følger. Vi hadde veldig bra oppmøte fra dag en. Det var tydelig at mange ventet på åpning av banen. Fra ca. 16 stk. til start første dag ble det fort 30 til 35 stk. hver onsdag. Vi var heldig med været og hadde mange flotte dager på banen. Det var noen greener som vel aldri kom helt til hektene etter vinteren, men de fleste greenene og resten av banen var i veldig bra stand nesten fra dag en. Det ble også i år avholdt tre turneringer som alle gikk over flere dager. To eclecticer og en årets spiller ble avholdt. Eclecticene ble vunnet av John A. Kirkholt og Bjørn Lindgren, mens årets spiller ble Leif Arestøl. Gratulerer til alle tre. Da takker Junior for samarbeidet og overlater seniorgolfen til Olav Meland som vil styre skuta fra neste sesong. Ole Junior Belsaas 13

Styrets beretning for sesongen 2011

Styrets beretning for sesongen 2011 Styrets beretning for sesongen 2011 Året 2011 ble et godt år for Byneset golfklubb. I sterk motsetning til sesongen 2010 kunne banene åpnes rekordtidlig i 2011. Byneset syd åpnet 16. april. Da det ble

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Årsrapport Solum Golfklubb 2007

Årsrapport Solum Golfklubb 2007 Årsrapport Solum Golfklubb 2007 Innhold 1. Rapport fra Styret side 2 2. Rapport fra Turnerings komiteen side 3 3. Rapport fra Grønt Kort/HcP- komiteen side 4 4. Rapport fra Senior komiteen side 4 5. Rapport

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24) Årsmøteagenda

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011

Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011 Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011 Årsmelding for Surnadal Golfklubb 2011 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlemmer: Geir P. Garte Trond Håskjold Heid Snekvik

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

NORGESMESTER DAMER 2011

NORGESMESTER DAMER 2011 BJØRNEFJORD PEGGEN Medlemsblad nr 2 - November 2011 - Årgang 15 NORGESMESTER DAMER 2011 [1] Alt innhold og bilder Copyright Bjørnefjord Peggen eller deres respektive eiere. Innholdet kan ikke - helt eller

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset INFORMASJONSMØTE 20. Oktober 2008 Klubbhuset Agenda 5 kjappe om golfåret 2008 Aktiviteter frem mot neste sesong Team Byneset Ekstraordinært årsmøte grunnet heving av klubbkontingenten Kontingenter og avgifter

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl 18.00 i Allrommet, Borre Golfbane.

For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl 18.00 i Allrommet, Borre Golfbane. Høst 2007 BorreGolfeŕ n For en bane! Borre har aldri vært bedre enn i år. Det fikk banen til fulle ros for av kritiske journalister, som har spilt sitt Pressemesterskap her siden banen ble til. Greenenes

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

BorreGolfer n. Til glede for alle! MEDLEMS- MØTE. ONSDAG 29. MARS KL 18.00 Allrommet, Borre Golfbane. Kåseri om golfhistorien av Lars Otto Bjørnland

BorreGolfer n. Til glede for alle! MEDLEMS- MØTE. ONSDAG 29. MARS KL 18.00 Allrommet, Borre Golfbane. Kåseri om golfhistorien av Lars Otto Bjørnland Borre-1-2006.qxp 27-03-06 20:02 Side 1 BorreGolfer n Våren 2006 Til glede for alle! Når dette skrives, ligger snøen fremdeles metertykk. Og selv om vinteren er praktfull- og banen brukes av store og små

Detaljer

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 PERIODEN 13. FEBRUAR TIL 25. NOVEMBER 2009 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak ÅRSMØTE 2012 Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer