UTVIKLINGSTRAPP. BERETNING NVBFs FORBUNDSTING TRENER 1. NVBFs VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT TINGET 2014 HAMAR MAI Kurshefte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSTRAPP. BERETNING NVBFs FORBUNDSTING TRENER 1. NVBFs VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT TINGET 2014 HAMAR 24.-25. MAI 2014. Kurshefte 2013--2014"

Transkript

1 2014 BERETNING NVBFs FORBUNDSTING NVBFS TRENERLØYPE VOLLEYBALL / SANDVOLLEYBALL TRENER 1 Kurshefte NOTATER DEL 1: 1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT NVBFs UTVIKLINGSTRAPP TINGET 2014 HAMAR MAI 2014

2

3 NVBFs BERETNING NVBF Beretning 3

4 Produksjon: Redaktør: Bilder forside: Norges Volleyballforbund Vigdis Rake Helgesen Raymond Wardenær CEV FIVB 4 NVBF Beretning

5 INNHOLD FORBUNDETS TILLITSVALGTE/ANSATTE... 6 FORBUNDSSTYRETS BERETNING OG RAPPORT NVBFs REGNSKAP NVBFs REGNSKAP UTVALG OG KOMITÉRAPPORTER LANDSLAGENE RESULTATER 2012 OG FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN MARATONTABELL GRUNNSERIEN KVINNER MARATONTABELL GRUNNSERIEN MENN INTERNASJONAL AKTIVITET FOR KLUBBLAG MESTERSKAPENE RESULTATER SESONGEN MESTERSKAPENE RESULTATER NORSKE MESTERE SANDVOLLEYBALL NASJONALT 2012 OG SANDVOLLEYBALL INTERNASJONALT SANDVOLLEYBALL INTERNASJONALT SANDVOLLEYBALL RANKINGLISTER 2012 OG STATISTIKK SERIENE OG STATISTIKK MESTERSKAPENE OG STATISTIKK SANDVOLLEYBALL ANTALL KLUBBER OG AKTIVITETSTALL 2012 OG NYE KLUBBER/UTMELDTE KLUBBER 2012 og NVBF Beretning 5

6 FORBUNDETS TILLITSVALGTE/ANSATTE Fra Forbundstinget juni 2012 i Kristiansand, har Forbundsstyret og tingvalgte komiteer hatt følgende sammensetning: Forbundsstyret President: Stein-Gunnar Bondevik 1. Visepresident: Johanna Drivenes Kløvfjell 2. Visepresident: Petter Bjørbæk Styremedlem Geir Dahle Styremedlem: Sigrid Anna Eggen Styremedlem: May-Brith Ohman Nielsen Styremedlem: Bente Siljander Styremedlem: Håvard Hamansen Wallstad 1. vararepresentant: Tore Spangen 2. vararepresentant: Siv Janne Tveit Aarrestad 2. vararepresentant: Robert Spilmann Ansattes representant: David Cox Ansattes 1.vararepresentant: Ingrid Emilie Brevik Ansattes 2. vararepresentant: Beate Sødal Kontrollkomiteen: Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: Lovkomiteen: Leder: Medlem: Medlem: Roar Sundbø Gunnar Ingvald Røe Hanne Ragni Steen Ellen Mari Burheim Gunnar Nyhammer Gunnar Syrrist Marit Erlandsen Jonas Nerdal Valgkomiteen: Leder: Asbjørn Vølstad Medlem: Gunnar Alstad Medlem: Eva R. Øfstaas - til Medlem: Hanne Ersdal - fra Varamedlem: Hanne Ersdal - til NVBF Beretning

7 KOMITEER OPPNEVNT AV FORBUNDSSTYRET Dommer- og regelkomite: Leder: Medlem: Medlem: Geir Dahle Bente Skaug Hermansen Stein Oddvar Caspersen Protestjury: Leder: Medlem: Medlem: Kate Sønstebø Torill Gundersen Faleide Skule Osmoen Haagensen Sanksjonsutvalg: Leder: Medlem: Medlem: Ole Jonny Gigernes Elisabeth Key Kristensen Dagfinn E. Helland NVBF Beretning 7

8 NVBFs ANSATTE Forbundskontorets ansatte Generalsekretær: Kristian Gjerstadberget Rådgiver: Eva Lio Sportssjef: Jon Grydeland Administrasjonskonsulent: David Cox Administrasjonskonsulent: Beate Sødal Administrasjonskonsulent: Vigdis Rake Helgesen (35 %) Økonomikonsulent: Olle Karlsson Sjef for bredde, utvikling, utdanning: Beate Kristensen (til ) Prosjektleder integrering: Luis Francisco Gran (20 % fra , 60 % fra ) Ansatte i regionene Region Øst i Oslo: Mette M. Berg (permisjon fra ) Region Øst i Oslo: Line Busland (vikar fra ) Region Øst i Oslo: Trude Torgersen (til ) Region Øst i Oslo: Solveig Rauan Holten (vikar ) Region Øst i Oslo: Marko Milosevic (fra ) Region Agder i Kristiansand: Espen Åsheim Førland (50 %) Region Rogaland i Stavanger: Martin Frydnes (70 % til ) Region Rogaland i Stavanger: Eva Roald Øfstaas (70 % fra ) Hordaland Volleyballregion i Bergen: Otto Hatlebakk Sogn og Fjordane i Oslo: Ingrid Emilie Brevik (30% til ) Region Sogn og Fjordane i Førde: Jonas Kvalen (70 % fra ) Møre og Romsdal og Nord i Oslo: Ingrid Emilie Brevik (50% + 25%) Region Sør-Trøndelag og Region Nord-Trøndelag i Trondheim/ Irene Sand (fødselspermisjon til og fra ) Region Trøndelag * Solveig Rauan Holten vikar i permisjonstiden Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen til Region Trøndelag fra NVBFs REGIONER NVBF REGION ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark NVBF REGION AGDER: Aust-Agder og Vest-Agder NVBF REGION ROGALAND: Rogaland HORDALAND VOLLEYBALLREGION: Hordaland NVBF REGION SOGN OG FJORDANE: Sogn & Fjordane NVBF REGION MØRE OG ROMSDAL: Møre og Romsdal NVBF REGION TRØNDELAG: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, sammenslått fra NVBF REGION NORD: Nordland, Troms, Finnmark 8 NVBF Beretning

9 FORBUNDSSTYRETS BERETNING OG RAPPORT Innledning Norges Volleyballforbund (NVBF) vedtok på forbundstinget i 2012 en handlingsplan for Siden 2009 har det vært et overordnet mål å få orden på økonomien, og det er svært gledelig at forbundet for femte år på rad nå går med overskudd. Dersom årets budsjett holdes vil NVBF ha positiv egenkapital ved utgangen av Vi er også svært fornøyd med å ha sikret World Tour Stavanger for tre nye år, samt fått bedre orden på satsingen på landslagene våre. Utviklingstrapp og trenerløype er to andre byggestener som nå er på plass, sentrale element i vårt videre arbeid. Vi må også erkjenne at enkelte mål ikke er nådd, særlig med tanke på NVBFs ambisiøse mål om flere medlemmer. Det vil derfor være et overordnet mål i andre del av strategiperioden å fokusere på medlemsvekst og klubbutvikling. Utviklingsfokus og prioriteringer Handlingsplan er organisasjonens politiske styringsdokument. Volleyballforbundets viktigste oppgave er å legge forholdene best mulig til rette for at alle som ønsker det får et bra volleyball- og sandvolleyballtilbud. Dette er organisasjonens viktigste eksistensgrunnlag, og vil kreve et sterkt utviklingsfokus både sentralt, regionalt og i klubbene. Inneværende tingperiode har i stor grad vært preget av utviklingsfokus, fortsatt kostnadseffektiv organisering, endringer i konkurransetilbudet, kompetanseutvikling og en påbegynt endringsprosess for å skape en optimal og fremtidsrettet organisasjonsstruktur og styrking av vi-følelsen. God kvalitet på trenerne våre er en viktig forutsetning for trivsel og sportslig fremgang, og det er derfor svært positivt at vi har fått nytt Trener 1 på plass. Foreldreinvolvering i minivolleyball og minisandvolleyball er et arbeid som er påbegynt i denne perioden, og Forbundsstyret ser på dette som er sentralt element å bygge videre på i neste tingperiode. Konkurransetilbud for aldersbestemte regionlag har engasjert mange og her har regionene gjort en god jobb med sin tilrettelegging av aktivitet og mobilisering opp mot det første Norgesmesterskapet i Fokusområder og viktige prosjekter i perioden: - Prosjektorganisert arbeidsmetodikk innført - Kartlegging av klubbenes behov og ønsker - prosjekt Samspill for alle (NVBFs visjon) - Skape gode møteplasser for volleyball (Cupfinale-helg i volleyball og NM/Nevza- helg i sandvolleyball) - Tilrettelegge for gode utviklingsprosjekter (VUP og SVUP- verktøy) slik at klubbene kan starte ny aktivitet slik som minivolleyball og sandvolleyball for barn og unge - Utvikling av ny trenerløype og gjennomføring av kurs slik at alle regioner har kvalifiserte instruktører iht. nytt materiell i tråd med hovedmålet om flere og bedre kvalifiserte trenere - Utviklingstrapp og utdanningsprogram i volleyball - et sentralt kompetanseelement for vekst og utvikling på veien mot hovedmålet om flere medlemmer - Få World Tour Stvanger tilbake til Norge som et viktig fyrtårnarrangement, også som en viktig markedsstrategi for NVBF - Etablering av World Tour Stavanger AS, der NVBF står som eier - Innføring av NM Regionlag i volleyball og sandvolleyball - Fortsatt drifte organisasjonen med tilstrekkelig overskudd - Etablering av faste regionledermøter for å skape en bedre dialog i organisasjonen påbegynne prosessen med optimalisering av organisasjonen og starte et strategisk arbeid frem mot ny handlingsplan i Aktivitetsskapende fokus, spesielt for barn og ungdom felles regelverk i minivolleyball og etablering av miniligatilbud NVBF Beretning 9

10 - Ny aldersinndeling på juniorklassen i sandvolleyball og innføringen av U15 har vært er en suksess, og vi har en helhetlig konkurransestruktur fra mini og opp til senior - Etablering av tilbud for utøvere med nedsatt funksjonsevne, med spesiell fokus på sittevolleyball - Etablering av landslagsteam Rio 2016 i sandvolleyball, i tråd med prosjektsøknad og støtte fra Olympiatoppen - Oppbygging av ny landslagsstruktur og avtaler for alle utøvere og støtteapparat en påbegynt prosess. På bakgrunn av tildelte rammer har det vært sentralt å få en forutsigbar aktivitet med jevnlige treffpunkt med tanke på å kvalitetssikre sportslig utvikling og sportslige forberedelser. I dette arbeidet har det også vært viktig å bedre kompetanseoverføring og ressursutnyttelse på tvers av de ulike landslagsgruppene - Ny samarbeidspartner og utstyrsleverandør - Etablering av Mizunoliagen, i sluttfasen av en elektronisk håndbok - TV-sendte cupfinaler i 2013 og Omstilling av ny post 3 ordning, etter føringer gitt av bevilgende myndighet (KUD/NIF) - i 2014 gikk det ut 1.1 mill i utviklingsmidler ut til regioner/klubber innen for prioriterte kategorier. I perioden har Norge hatt herrelag i sandvolleyball som kvalifiserte seg til OL i London og ble nr. 9, og som også tok EM bronse i 2012 og 5. plass i EM i Norge vant også Continental Cup i Innenfor aldersbestemte landslag sandvolleyball har det vært gode resultater, herunder to sølvmedaljer, VM U19 og EM U22. Norge har også lag videre med i Ungdoms OL i I Nevza har Norge markert seg med svært gode sportslige resultater både i volleyball og sandvolleyball, og NVBF har også et organisatorisk ansvar for sandvolleyball i Nevza. Landslag menn deltok i VM kval. og var svært nær videre avansement, mens landslag for kvinner valgte å delta i Universiaden i Juniorlandslagene har tatt seg til 2. runde av EM kval. og kan vise til historiske resultater (youth og jr). Både senior kvinner og menn har hatt fokus på å bygge opp lagene med unge talentfulle spillere. Alle landslagene i volleyball er påmeldt til EM kval Det ser lovende ut for fremtiden for norsk volleyball, og det er viktig at klubbene tar del i målet om en attraktiv eliteserie der utøverne kan utvikle sine ferdigheter og sitt talent. Forbundsstyret har også lagt vekt på å øke Norges representasjon i internasjonale fora vi har derfor prioritert å møte på både CEV og FIVB sine kongresser, samt intensivert samarbeidet i NEVZA. Dette har gitt gode resultater, vårt internasjonale nettverk har bidratt til en styrket posisjon for Norge som volleyballnasjon, og var blant annet en direkte medvirkende årsak til at detaljer rundt World Tour Stavanger løste seg. Styret anser det som viktig å opprettholde vår internasjonale tilstedeværelse også i kommende tingperiode. Oslo, 29. april 2014 Stein-Gunnar Bondevik Johanna Drivenes Kløvfjell Petter Bjørbæk president 1. visepresident 2. visepresident Geir Dahle /s/ Sigrid Anna Eggen /s/ May-Brith Ohman Nielsen /s/ styremedlem styremedlem styremedlem Håvard H. Wallstad /s/ Bente Siljander /s/ David Cox /s/ Kristian Gjerstadberget /s/ styremedlem styremedlem ansattes repr. generalsekretær 10 NVBF Beretning

11 NVBFs REGNSKAP 2012 Norges Volleyballforbund Resultatregnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til egenkapital Sum disponering NVBF Beretning 11

12 Norges Volleyballforbund Balanse per 31.desember 2012 EIENDELER NOTE Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd/NIFs konsernkontoordning Andre bankinnskudd Sum bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NVBF Beretning

13 NVBF Beretning 13

14 Norges Volleyballforbund Noter til regnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Aksjer og andeler i andre selskap Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjon Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Pensjonsfondet som var framforhandlet spesielt for forbundets ansatte, ble ved forhandling mellom arbeidsgiver og fagforeningen besluttet avviklet. Dette ble påbegynt i desember 2012, og skal være endelig avsluttet i februar Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Endring av sammenligningstall Presentasjon av resultatregnskapet er endret fra 2011 til Sammenligningstall fra 2011 er korrigert i henhold til nye prinsipper. Skatter Norges Volleyballforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: NIF Post NIF Post 2 Utviklingsorientert ungdom NIF Post NIF utstyrsmidler NIF idrett/skole NIF OLT tilskudd Andre tilskudd Idrettens Studieforbund VO-midler Sum NVBF Beretning

15 Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Kurs og deltagerinntekter Årskontingenter Lisenser Overgangsinntekter Bingo Startkontingenter, deltageravgift Bøter Momskompensasjon fra NIF Andre inntekter Sum Note 4 Lønns- og personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Lønnsrefusjon fra regionene Sum Antall årsverk i Volleyballforbundet sentralt 7,8 7,9 Norges Volleyballforbund har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i regionene og utbetaler og innberetter lønn. Kostnadene blir viderefakturert regionene. Note 4 viser summert lønns- og personalkostnader for Norges Volleyballforbund sentralt, mens det i linje 1 vises brutto lønnskostnad, inkludert ansatte i regionene. Lønn til generalsekretær utgjør kr fra 1/5-31/ (i 2011 kr ) Eva Lio var midlertidig generalsekretær 1/1-30/ med en månedslønn på kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr inkl. mva. til lovpålagt revisjon (kr i 2011) og kr inkl. mva til andre attestasjonstjenester(kr i 2011) Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller president i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP per Note 5 Tilskudd Regnskapsposten består av: Tilskudd til idrettslag Tilskudd til særforbund Tilskudd til andre organisasjoner OLT-stipend Tilskudd til regioner Sum Note 6 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr og medisinsk utstyr Reise- og oppholdskostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum NVBF Beretning 15

16 Note 7 Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer Ansk.- Tidspunkt Forretningskontor Stemme og eierandel Kostpris Bokført verdi Aksjer Oslo Idrettshaller AS 2005 Oslo 7 % Aksjer Tribune AS Stavanger 50 % 1 1 Sum Note 8 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr Note 9 Andre kortsiktige fordringer Balanseposten består av: Forskuddsbetalte kostnader Utstyrsmidler NIF Sum Note 10 Fordringer på NIF i konsernkontoordningen Norges Volleyballforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning av, ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Volleyballforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto. Pr utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr Note 11 Andre bankinnskudd Av likvide midler på kr utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,33. Note 12 Egenkapital Annen Sum egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Egenkapital pr Note 13 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: Avsetninger for påløpte kostnader NIF utstyrsmidler Periodisering 1000 baner prosjekt Påløpte feriepenger Forskuddsbetalt inntekt Ansattfond Garanti dommerkostnader Sentral reisefordelingskasse Periodisert lisensinntekter Regionenes lisensandel Sum NVBF Beretning

17 NVBF Beretning 17

18 18 NVBF Beretning

19 NVBF Beretning 19

20 20 NVBF Beretning

21 NVBF Beretning 21

22 KONTROLLKOMITEENS BERETNING NVBF Beretning

23 NVBFs REGNSKAP 2013 NVBF Beretning 23

24 24 NVBF Beretning

25 NVBF Beretning 25

26 26 NVBF Beretning

27 NVBF Beretning 27

28 28 NVBF Beretning

29 NVBF Beretning 29

30 30 NVBF Beretning

31 NVBF Beretning 31

32 32 NVBF Beretning

33 NVBF Beretning 33

34 34 NVBF Beretning

35 NVBF Beretning 35

36 UTVALG OG KOMITÉRAPPORTER TINGVALGTE KOMITEER 36 NVBF Beretning

37 RAPPORTER FRA STYREOPPNEVNTE KOMITEER NVBF Beretning 37

38 Rapport fra Sanksjonsutvalget Periode Det er ikke kommet inn saker til Sanksjonsutvalget i denne perioden. Nes, 20. mars 2014 Ole Jonny Gigernes/s/ Elisabeth Key Kristiansen Dagfinn E. Helland Leder Medlem Medlem 38 NVBF Beretning

39 LANDSLAGENE RESULTATER 2012 OG 2013 SENIOR MENN Landskamper i Slovenia, 24. august september 2012 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper: Alvheim, Sondre Rossvoll 4 Bahr, Martin Aase Koll 4 Resultater: Berg, Rune Randaberg 4 Maribor: Norge - Qatar 3-1 (25-27, 26-24, 25-23, 25-21) Bjelland, Kristian Mjelde Nyborg 4 Norge - Iran 0-3 (15-25, 21-25, 23-25) Festøy, Sigurd vand Dijk Randaberg 4 Norge Slovakia 0-3 (15-25, 16-25, 12-25) Helland-Hansen, Ask Nyborg 4 Norge Slovenia 0-3 (13-25, 23-25, 19-25) Hylland, Vetle Nyborg 4 Larsen, Joakim Gentofte (DAN)4 Morken, kåre Helvik Nyborg 4 Siljander, Ørjan Nyborg 4 Sundfjord, Yngve Nyborg 4 Wollan, Marius Nyborg 4 Hovedtrener: Ass. Trener: Fysioterapeut: Ingen Dommer: Ingen Scott Olsen Ivar Bakken Debutanter, jubileum: (25, 50, 75, 100 landskamper) Debutanter: : Sondre Alvheim, Rune Berg, Ask Helland-Hansen, Vetle Hylland og Marius Wollan. NOVOTEL CUP i Luxembourg, januar 2013 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper i turneringen: Bahr, Martin Aase Koll 2 Berg, Rune Randaberg 2 Bjelland, Kristian Mjelde Nyborg 2 Festøy, Sigurd van Dijk Randaberg 2 Helland-Hansen, Ask Nyborg 2 Hylland, Vetle Nyborg 2 Loftesnes, Mathias Førde 2 Morken, Kåre Helvik Nyborg 2 Siljander, Ørjan Nyborg 2 Sundfjord, Yngve Nyborg 2 Tvinde, Lars Fredrik Førde 2 Wollan, Marius Nyborg 2 Resultater: d Coque, Luxembourg: Norge - Luxembourg 3-1 (25-22, 22-25, 25-15, 26-24) Norge - England 3-0 (25-14, 25-19, 25-21) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Luxembourg, 3. England Hovedtrener: Scott Olsen Ass. Trener: Ivar Bakken Fysioterapeut: Håvard Røneid Dommer: Ellen Mari Burheim Debutanter, jubileum: (25, 50, 75, 100 landskamper) Debutant: Mathias Loftesnes: landskamper: Kåre Helvik Morken: NVBF Beretning 39

40 Privatlandskamp og VM-kvalifisering, i Danmark og Sverige, mai 2013 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper i turneringen: Arnesen, Jon NTNUI 4 Berg, Rune Randaberg 4 Resultater: 2 Bjelland, Kristian Mjelde Nyborg 4 Danmark, 2 landskamp: Helland-Hansen, Ask Nyborg 4 Hylland, Vetle Nyborg 4 Kvalen, Jonas Olszyn (POL) 4 Kaasa, Lars Magnus Førde 4 Loftesnes, Mathias Førde 4 Morken, Kåre Helvik Nyborg 4 Siljander, Ørjan Nyborg 4 Sundfjord, Yngve Nyborg 4 Tvinde, Lars Fredrik Førde 4 Debutanter, jubileum: (25, 50, 75, 100 landskamper) Debutanter : Jon Arnesen og Lars Magnus Kaasa Norge Danmark 0-3 (12-25, 21-25, 15-25) Halmstad, Sverige, VM-kvalifisering: Norge - Hellas 2-3 (16-25, 25-21, 25-21, 21-25, 9-15) Norge - Sverige 2-3 (17-25, 25-23, 21-25, 30-28, 9-15) Norge - Island 3-0 (25-13, 25-16, 25-14) Sluttrekkefølge: 1. Hellas, 2. Sverige, 3. Norge, 4. Island Hovedtrener: Scott Olsen Ass. Trener: Ivar Bakken Fysioterapeut: Håvard Røneid Lagleder: Geir Opseth Totalt antall offisielle seniorlandskamper pr. spiller som har deltatt på landslaget i perioden: Navn: Antall landskamper: Alvheim, Sondre 4 Arnesen, Jon 4 Bahr, Martin Aase 9 Berg, Rune 10 Bjelland Kristian Mjelde 14 Festøy, Sigurd van Dijk 10 Helland-Hansen, Ask 10 Hylland, Vetle 10 Kvalen, Jonas 8 Kaasa, Lars Magnus 4 Larsen, Joakim 6 Loftesnes, Mathias 6 Morken, Kåre Helvik 30 Siljander, Ørjan 14 Sundfjord, Yngve 14 Tvinde, Lars Fredrik 10 Wollan, Marius 6 Fullstendig oversikt over samtlige landslagsspillere gjennom tidene med antall landskamper, link Statistikk landslag menn 40 NVBF Beretning

41 SENIOR KVINNER NOVOTEL CUP, Kristiansand, januar 2013 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper i turneringen: Aas, Ragnhild Oslo Volley 3 Elvebakk, Hilde BSI 3 Erdal, Ingri Malene BSI 3 Fossen, Mona Oslo Volley 3 Hole, Mari Aase Ohio State 3 2 Lavik, Nora Buvarp Stod Volley 3 Mikaelsen Julie Univ. of Wisconsin 3 Salanto, Susanna Uis Volley 3 Sandanger, Elise BSI 3 Skjelbred, Margrethe The George Washington University 3 Sørdal, Ingvild Oslo Volley 3 Hovedtrener: Ulveseth, Oda Oslo Volley 3 Ass. Trener: 2 Resultat: Norge - England 3-0 (26-24, 25-19, 25-22) Norge - Skottland 3-0 (25-13, 25-10, 25-22) Norge Luxembourg 3-0 (25-15, 25-18, 25-16) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Luxembourg, 3. England, 4. Skottland Martin Frydnes Jon Eirik Liseth Fysioterapeut: Håvard Røneid Dommer: Ellen Mari Burheim Debutanter: : Hilde Elvebakk, Ingri Malene Erdal og Susanna Salanto. Totalt antall offisielle seniorlandskamper pr. spiller som har deltatt på landslag i perioden: Antall Navn: landskamper Aas, Ragnhild 15 Elvebakk, Hilde 3 Erdal, Ingri Malene 3 Fossen, Mona 5 Hole, Mari Aase 7 Lavik, Nora Buvarp 5 Mikaelsen, Julie Heile 6 Salanto, Susanna 3 Skjelbred, Margrethe 5 Sørdal, Ingvild 5 Ulveseth, Oda 5 Fullstendig oversikt over samtlige landslagsspillere gjennom tidene med antall landskamper, link: Statistikk landslag kvinner NVBF Beretning 41

42 UNIVERSIADEN, KAZAN, RUSSLAND, JULI 2013 KVINNER: Spillere: Børsheim, Anja Øvregaard Elvebakk, Hilde Erdal, Ingri Malene Grydeland, Britt Hole, Mari Aase Lunde, Ingrid Sandanger, Elise Skjelbred, Margrethe Sørdal, Ingvild Ulveseth, Oda Johanne Vølstad Maria Skårdal Wennerberg, Alicia Klubb: UiS Volley BSI BSI BSI Ohio State University Oslo Volley/UiO BSI George Washington Univ. Oslo Volley/UiO Oslo Volley/UiO UiS Volley Temple University Resultater: Norge Canada 0-3 (21-25, 14-25, 19-25) Norge Brasil 0-3 (20-25, 17-25, 11-25) Norge Hongkong 1-3 (26-28, 25-22, 22-25, 23-25) Norge USA 0-3 (18-25, 15-25, 16-25) Sluttrekkefølge: 1. Russland, 2. Brasil, 3. Thailand, 15. Norge 15 land deltok. Hovedtrener: Martin Watne Frydnes Ass. trener: Jon Eirik Liseth Ass. trener: Paul Nes Fysioterapeut: Ina Tuzova Dommer: Andreas Myredal Norge deltok I Universiaden gjennom Norges Studentidrettsforbund. Kampene inngår ikke i landskampstatistikken for spillere eller for landslagets kampresultatoversikt. 42 NVBF Beretning

43 JUNIOR MENN 2012 NEVZA U17 Norge deltok ikke i NEVZA U19, Kristiansand, Norge, november 2012 Landslagstroppen: Buvarp, Simon Førde/TVN Festøy, Sigurd van Dijk KFUM Volda/TVN Hansen, Ask Helland Rossvoll Takvam, Andreas Nyborg VBK Berg, Rune Austrått/TVN Lillehagen, Morte Koll IL Tvinde, Lars Fredrik Førde VBK/TVN Kvalen, Jonas KFUM Volda/TVN Huus, Bendik Førde VBK Føyen, Sjur Nyborg VBK Rød, Daniel Eikeland Nyborg /TVN Andersen, Eivind E. Austrått/TVN Resultat: Norge - Færøyene 3-0 (25-20, 25-15, 25-11) Norge - Island 3-0 (25-09, 25-14, 25-15) Norge - Danmark 2-3 (25-23, 17-25, 27-25, 22-25, 06-15) Danmark - Norge 1-3 (25-22, 26-28, 21-25, 20-25) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Danmark, 3. Færøyene, 4. Island Hovedtrener: Ass. trener: Haruya Indo Nebojsa Djuric 2013 NEVZA U17, Kettering, England, november 2013 Spillere : Klubb: Andreassen, Kristian Farsund IL Bambir, Pedrag Austrått IL Fure, Sverre KFUM Volda Hjertvik, Simon Rovde KFUM Volda Mol, Anders Berntsen IL Dristug Olimstad, Martin Kløvfjell IL Dristug Roalkvam, Jarand Farsund IL Seljås, Eivind Leinebø Askim VBK Sørum, Aleksander S. Spirit Lørenskog Thue, Petter Førde VBK Tuzov, André Askim VBK Van Weert, Jonas Hjelle Blindheim IL Hovedtrener: Ass. trener Fysioterapeut: Jens Retterholt Dag Strømsvåg Hans Åge Aandahl Resultater: Norge England 3-1 (25-18, 26-28, 25-20, 25-20) Norge Island 3-0 (25-23, 25-23, 25-17) Norge Finland 1-3 (24-26, 25-21, 25-14, 25-14) Kvartfinale: Norge Færøyene 3-0 (25-12, 25-21, 25-20) Semifinale: Norge Danmark 1-3 (25-22, 19-25, 20-25, 20-25) Bronsefinale: Norge Finland 0-3(11-25, 19-25, 19-25) Sluttrekkefølge: 1. Sverige, 2. Danmark, 3. Finland, 4. Norge, 5. England, 6. Island, 7. Færøyene Kåringer: All-Star laget: Anders Berntsen Mol og Martin Kløvfjell Olimstad NVBF Beretning 43

44 U19 EM U19, Jelgava, Latvia, januar runde: Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Bergum, Øystein Fasteland, Rune Flåskjer, Sverre G. Fornes, Jarle Hole, Henrik Aase Huus, Bjarne Nikolai Husø, Torstein Lauten, Henrik Sørum, Christian S. Østvik, Kristoffer A. Aarrestad, Håvard Hovedtrener: Ass.trener: Rossvoll Førde/TVN Rossvoll Koll/TVN Spirit/TVN Koll/TVN Førde/TVN Førde/TVN Koll Førde/TVN BK Tromsø Austrått/TVN Indo, Haruya Duric, Nebojsa Resultater: Norge Latvia 3-2 (25-21, 21-25, 20-25, 25-20, 15-10) Norge Russland 0-3 (12-25, 11-25, 23-25) Norge Ukraina 2-3 (23-25, 25-11, 16-25, 25-23, 12-15) Norge Estland 2-3 (23-25, 25-22, 19-25, 25-21, 12-15) Norge Slovenia 1-3 (14-25, 22-25, 25-22, 21-25) Sluttrekkefølge: 1 Russland, 2. Slovenia, 3. Ukraina, 4. Estland, 5. Norge, 6. Latvia NEVZA U19, Ikast, Danmark, oktober 2013 Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Berntsen, Mathias Fasteland, Rune Flåskjer, Sverre G. Fornes, Jarle Hole, Henrik Aase Huus, Bjarne Nikolai Husø, Torstein Sørum, Aleksander S. Sørum, Christian S. Østvik, Kristoffer A. Aarrestad, Håvard Hovedtrener: Ass.trener: Rossvoll Dristug/TVN Rossvoll Koll/TVN Spirit/TVN Koll/TVN Førde/TVN Førde/TVN Spirit/TVN Førde/TVN BK Tromsø Austrått/TVN Indo, Haruya Duric, Nebojsa Resultater: Norge Sverige 0-3 (22-25, 21-25, 20-25) Norge Island 3-0 (25-14, 25-12, 25-06) Norge Færøyene 3-0 (25-18, 25-16, 25-17) Norge England 3-0 (25-21, 25-13, 25-22) Finale: Norge Sverige 3-2 (25-18, 25-19, 37-39, 26-28, 15-13) Sluttrekkefølge: 1 Norge, 2. Sverige 3. Danmark, 4. England, 5. Island, 6. Færøyene Kåringer, Dream Team: Beste setter: Henrik Aase Hole Beste blokker: Rune Fasteland 44 NVBF Beretning

45 U20 EM U20, Kettering, England, januar runde: Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Bergum, Øystein Fasteland, Rune Flåskjer, Sverre G. Fornes, Jarle Hole, Henrik Aase Huus, Bjarne Nikolai Husø, Torstein Lauten, Henrik Sørum, Christian S. Østvik, Kristoffer A. Aarrestad, Håvard Rossvoll Førde/TVN Rossvoll Koll/TVN Spirit/TVN Koll/TVN Førde/TVN Førde/TVN Koll Førde/TVN BK Tromsø Austrått/TVN Resultater: Norge Azerbaijan 3-0 (25-15, 25-14, 25-15) Norge England 3-0 (28-26, 25-13, 25-20) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. England, 3. Azerbaijan Hovedtrener: Ass.trener: Indo, Haruya Duric, Nebojsa EM U20, Iasi, Romania, april runde: Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Rossvoll Fasteland, Rune Rossvoll Fornes, Jarle Spirit/TVN Hesthammer, Kai Loyd Rossvoll Hole, Henrik Aase Koll/TVN Huus, Bjarne Nikolai Førde/TVN Husø, Torstein S.Søvik Førde/TVN Lauten, Henrik Falck Koll Sørum, Christian S. Førde/TVN Østvik, Kristoffer A. BK Tromsø Aarrestad, Håvard Austrått/TVN Resultater: Norge Romania 0-3 (22-25, 7-25, 21-25) Norge Spania 0-3 (20-25, 18-25, 21-25) Norge Danmark 3-1 (25-14, 25-20, 21-25, 25-19) Sluttrekkefølge: 1. Romania, 2. Spania, 3. Norge, 4. Danmark Med 3. plass gikk Norge ikke videre i EM. Hovedtrener: Ass.trener: Lagleder: Indo Haruya Toru Uesugi Jon Erlend Haukås NVBF Beretning 45

46 JUNIOR KVINNER 2012 NEVZA U17 Norge deltok ikke. NEVZA U19, Kristiansand, oktober 2012 Landslagstroppen: Benum Andersen, Henriette Brunstad, Heidi Dale, Marita Hjartåker, Randi Jægtnes Bech, Susann Lybeck Iversen, Martine Maaseide, Benedicte Rugland, Lise Berit Steen Knudsen, Ragni Viken, Martine Woie, Cecilie Aarseth, Synnøve Øksil/TVN KFUM Stav/ TVN Hana/TVN KFUM Hauges/ TVN Sortland/TVN Sortland/TVN Hana/TVN KFUM Stav/ TVN Øksil Førde Øksil Ellingsøy/TVN Resultater: Norge Færøyene 3-0 (25-13, 25-11, 25-11) Norge Island 3-0 (25-16, 25-21, 25-21) Norge Danmark 3-2 (21-25, 26-24, 24-26, 25-22, 15-10) Norge Danmark 0-3 (16-25, 24-26, 18-25) Sluttrekkefølge: 1. Danmark, 2. Norge, 3. Island, 4. Færøyene Beste Libero: Hovedtrener: Ass. trener: Cecilie Woie Magnus Borge Johansen Bjørnar Henriksveen EM U17, Moskva, Russland, januar 2013 Landslagstroppen: Aasbø, Live Bech, Susan Jægtnes Dale, Marita Bjørnøy Halkjelsvik, Kaspara Helland-Hansen, Sunniva Mallasvik, Martine Nore, Karoline Louise Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Kvam, Karina Thelle, Hele Sogaard Tvinde, Julie Schrøder Flint Sortland/TVN Hana/TVN Blindheim Rossvoll Førde Førde Flint KFUM Stav Nyborg Flint Førde Resultater: Norge Belgia 0-3 (25-12, 25-14, 25-14) Norge - Estland 3-1 (20-25, 26-24, 25-23, 26-24) Norge - Hvite-Russland 0-3 (12-25, 11-25, 15-25) Norge - Russland 0-3 (12-25, 15-25, 11-25) Norge - Italia 0-3 (15-25, 11-25, 10-25) Sluttrekkefølge: 1. Italia (ITA), 2. Russland (RUS), 3. Hvite-Russland (BLR), 4. Belgia (BEL), 5. Norge (NOR), 6. Estland (EST) Hovedtrener: Bonolo Ramphomane-Aandahl Ass. trener: Odd Atle Ekerhovd Fysioterapeut: Hans Åge Skibevaag Aandahl Statistikk: Bjørnar Hendriksveen 46 NVBF Beretning

47 NEVZA U17, Kettering, England, november 2013 Landslagstroppen: Aasbø, Live Berge, Andrea Kvamme Christophersen, Anne Demmene, Victoria Garder, Kirstine Halkjelsvik, Kaspara Helland-Hansen, Sunnniva Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Sørbø, Vilde Thelle, Helle Ås, Amalie Hovedtrener: Lagleder: Fysioterapeut: Flint Førde Flint Skjeberg Skjeberg Blindheim Rossvoll KFUM Stavanger Austrått KFUM Stavanger Flint Flint Odd Ekerhovd Torbjørn Aasbø Hans Åge Aandahl Resultater: Norge England 3-0 (25-8, 25-23, 25-11) Norge Danmark 3-2 (25-21, 21-25, 23-25, 25-17, 15-12) Norge Island 3-0 (25-16, 25-14, 25-22) Norge Sverige 3-1 (25-17, 25-22, 18-25, 25-21) Norge Danmark 3-0 (25-18, 25-13, 25-17) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Danmark, 3. Finland, 4. Sverige, 5. Island, 6. Færøyene, 7. England Kåringer: Live Aasbø og Sunniva Helland-Hansen kom på Super Six (Allstarteam) NEVZA U19, Ikast, Danmark, oktober 2013 Landslagstroppen: Live Aasbø Andersen, Henriette Benum Bech, Susanne Jægtnes Helland-Hansen, Sunniva Maaseide, Benedicte Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Kristiansen Solberg, Maria Celine Takvam, Karina Varga, Julie Walle, Lisa Løftingsmo Woie, Cecilie Klubb: Flint Øksil/TVN Sortland Rossvol/TVN Hana/TVN Flint KFUM Stavanger/TVN Austrått/TVN Hana/TVN Nyborg Hana/TVN Sortland Øksil/TVN Resultater: Norge England 3-0 (26-24, 25-6, 25-12) Norge Island 3-0 (25-18, 25-15, 25-18) Norge Danmark 0-3 (19-25, 22-25, 24-26) Norge Færøyene 3-0 ( Sluttrekkefølge: 1. Danmark, 2. Sverige, 3. Norge, 4. Færøyene, 5. Island, 6. England Kåring: Benedicte Maaseide, Kant - Allstar-laget Hovedtrener: Ass. trener: Aandahl Lagleder : Fysioterapeut: Magnus Borge Johansen Bonolo Ramphomane Torbjørn Aasbø Hans Åge Aandahl NVBF Beretning 47

48 EM U19 Kathrineholm, Sverige, januar runde: Landslagstroppen: Live Aasbø Bech, Susanne Jægtnes Berge, Andrea Kvamme Dale, Marita Bjørnøy Nore, Karoline Louise Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Kristiansen Solberg, Maria Celine Sørbø, Vilde Takvam, Karina Thelle, Helene Solgaard Klubb: Flint Sortland Førde Hana, TVN Førde Flint KFUM Stavanger/TVN Austrått/TVN Hana/TVN KFUMJ Stavanger/TVN Nyborg VBK Flint/TVN Resultater: Norge Latvia 0-3 (18-25, 22-25, 24-26) Norge Sverige 3-0 (25-21, 25-20, 25-16) Norge England 3-0 (25-11, 25-14, 25-22) Sluttrekkefølge: 1. Latvia, 2. Norge, 3. Sverige Hovedtrener: Ass. trener: Lagleder: Magnus Borgen Johansen Bjørnar Henriksveen Espen Sørbø EM U19 Rovinj, Kroatia, april runde: Landslagstroppen: Anfindsen, Marthe Bech, Susanne Jægtnes Dale, Marita Bjørnøy Halkjelsvik, Kaspara Helland-Hansen, Sunniva Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Kristiansen Solberg, Maria Celine Sørbø, Vilde Takvam, Karina Thelle, Helene Solgaard Klubb: Austrått IL Sortland Hana, TVN Blindheim Rossvoll/TVN Flint KFUM Stavanger/TVN Austrått/TVN Hana/TVN KFUM Stavanger/TVN Nyborg VBK Flint/TVN Resultater: Norge Kroatia 0-3 (16-25, 10-25, 14-25) Norge Tyrkia 0-3 (21-25, 20-25, 18-25) Norge Portugal 3-1 (25-23, 25-18,22-25, 26-24) Sluttrekkefølge: 1. Tyrkia, 2. Kroatia, 3. Norge, 4. Portugal Med 3. plass gikk Norge ikke videre i EM Hovedtrener: Ass. trener: Lagleder: Magnus Borge Johansen Bjørnar Henriksveen Espen Sørbø 48 NVBF Beretning

49 FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN ELITE MENN Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Førde Nyborg Randaberg NTNUI Volley Oslo Volley BK Tromsø Kristiansund Koll ELITE KVINNER For seriemestrene Førde VBK spilte: Simon Buvarp, Torgeir Dalen, Morten Holsæther, Bjarne Huus, Kenneth Jørgensen, Lars Magnus Kaasa, Tor Kristian Kvammen, Blazej Kubiak, Mathias Loftesnes, Marcin Lubijewskij, Lars Fredrik Tvinde Hovedtrener: Ass. trenere: Frank Kalstad Martin Berntsen Tor Kristian Kvammen Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Oslo Volley Stod Volley BSI Førde UiS Volley Koll NTNUI Volley For seriemestrene Oslo Volley spilte: Mari Bergum Berget, Ingrid Festø, Mona Fossen, Ane Kjosås, Janne Kongshavn, Ingrid Lunde, Trine Melsether, Ingvild Sørdal, Cindy Treland, Oda Ulveseth, Edyta Weclawek, Ida Østensjø, Ragnhild Aas Trener/lagleder: Ass trenere: Marko Milosevic Ivar Fossen, Øyvind Boxaspen, Dag Inge Nordby NVBF Beretning 49

50 1. DIVISJON 1. div. Menn avdeling 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg Rossvoll OSI Spirit Lørenskog NTNUI Volley Førde BSI div. Menn avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. TVN Askim Randaberg Riska KSK Bø STIL UiS Ranking, 1.divisjon, Menn Lag Rankingpoeng 1 Nyborg Rossvoll TVN Askim OSI Riska Spirit Lørenskog Bø KSK 213 Kvalifisering til 1. div. til sesongen april 2013 i Slagenhallen Følgende lag deltok i klassen for menn: Asker skiklubb, Blussuvoll VBK, Vegårshei IL og ØKSIL. ØKSIL og Blussuvoll kvalifiserte seg til 1.div. 10 NTNUI Volley STIL UiS Førde Randaberg BSI NVBF Beretning

51 1. div. Kvinner avdeling 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. TVN Austrått Blindheim KSK NTNUI Volley KFUM Stavanger Grong div. Kvinner avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. OSI ØKSIL Nyborg Lier TRIO Koll BSI Ranking, 1.divisjon, Kvinner Lag Rankingpoeng 1 OSI Austrått ØKSIL Blindheim TVN Nyborg KSK NTNUI Volley Lier Koll KFUM Stavanger TRIO Grong BSI Kvalifisering til 1. div. til sesongen april 2013 i Slagenhallen Følgende lag deltok i klassen for kvinner: Bø VBK, IL Flint, Sortland, Stod Volley. Sortland VBK og IL Flint kvalifiserte seg til 1.div. NVBF Beretning 51

52 FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN ELITE MENN Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg Førde Randaberg BK Tromsø Koll NTNUI Kristiansund Oslo Volley For seriemestrene Nyborg VBK spilte: Per Inge Belt, Kristian Mjelde Bjelland, Jan Christian Eliassen, Thomas Marum Flaa, Ask Helland-Hansen, Vetle Hylland, Jon Jarning, Andrej Khanevski, Kåre Helvik Morken, Ørjan Siljander, Yngve Sundfjord, Andreas Takvam, Andre Tolleshaug, Hovedtrener: Ivar Bakken Ass. trenere: Scott Olsen ELITE KVINNER Lag K V T Sett +/- P Trener: 1. Stod Volley 15 Ass. 15 trener: Oslo Volley Førde Koll Blindheim UiS Volley For seriemestrene Stod IL spilte: Adriana Bobi, Eline Bye, Marit Bye, Eirin Dieseth, Luana Gomes, Arjola Prenga, Amanda Sã, Camilla Solem, Lana Sorokina, Paulina Szpak, Alekandra Szymanska, Justine Young, Trener: Andre Fernando Sã Ass. trener: Carlos Ferreira Statistikk: Pedro Santos 52 NVBF Beretning

53 1. DIVISJON 1.divisjon Menn avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg Rossvoll Førde Spirit Lørenskog Bø Blussuvoll NTNUI divisjon Menn avd. 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. STIL UiS TVN Askim Riska OSI KSK ØKSIL Sluttranking 2014, 1.divisjon Menn Lag Rankingpoeng 1 Nyborg Rossvoll Askim TVN STIL UiS Spirit Lørenskog Bø Førde Blussuvoll Riska OSI NTNUI KSK ØKSIL 179 Kvalifisering til 1. div. til sesongen Oslo, april 2014: Følgende lag deltok i klassen for menn: Blindheim, BK Tromsø, BSI, Dristug, Oldenborg, Stod Volley BK Tromsø, Dristug og Stod Volley kvalifiserte seg til 1. divisjon. NVBF Beretning 53

54 1.div. Kvinner avdeling 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg TVN Austrått Stod Volley NTNUI KFUM Stavanger TRIO div. Kvinner avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Sortland OSI ØKSIL KSK Flint Lier Koll Sluttranking, 1.divisjon Kvinner Lag Rankingpoeng 1 Sortland TVN Nyborg OSI ØKSIL Austrått Stod Volley KSK Flint NTNUI KFUM Stavanger Lier Koll TRIO 162 Kvalifisering til 1.div. sesongen Kun 2 påmeldte lag til kvalik 1. div. kvinner: BSI 2 og SSK Skjetten. Begge fikk plass i 1. divisjon sesongen NVBF Beretning

55 MARATONTABELL GRUNNSERIEN KVINNER Maratontabell kvinner Oppdatert april 2014 Kamper Sett Baller Spilt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Poeng 1 Koll IL BSI Oslo Volley Sandnes VBK KFUM/Oslo Klepp VBL Bergkameratene IL NTNUI Volley Stod Harstad VBK NIHI KSI UIS Blindheim IL Sortland IL KFUM/Stavanger Ålesund VK Tromsø Volley Oslo VBK Aukra VBK St. Svithun VBK Porsgrunn VBK Fyllingen IL Førde VBK Tambarskjelvar IL Fyllingen Volley Topp Volley Norge Kolbotn IL Hellerasten VBK UIK KFUM/Bergen Austrått Sverresborg VBK Hånes VBK Tromsø BK OSI Flint IL KFUM/Volda Hisøy IL Stavanger VK Molde VBK Ålesund gymnas Lier VBK Molde gymnas Flint NLHI Dristug Oppdatert april 2014 NVBF Beretning 55

56 MARATONTABELL GRUNNSERIEN MENN Kamper Sett Baller Spilt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Poeng 1 Nyborg VBK Randaberg IL BK Tromsø Førde VBK KFUM/Oslo KFUM/Volda Kristiansund VBK OSI BSI Oslo Volley Brøstadbotn IL NTHI Skien VBK Ulriken VBK Kolbotn IL Askim VBK KFUM/Ålesund Båtsfjord SK Sandnes VBK NTNUI Volley Hellerasten VBK Koll IL Mosjøen VBK Åsheim VBK Dristug IL Austrått IL Sortland VBK Gimsøy VBK ToppVolleyNorge Halden VBK Ålesund VK NIHI KFUM/Bergen NHHI Egersund VBK VSOP Bergkameratene IL IF "W" Stokmarknes VBK Vegard Grong IL Gjøvik VBK Lier VBK Kolberg VBK Oppdatert april NVBF Beretning

57 INTERNASJONAL AKTIVITET FOR KLUBBLAG EUROPACUP 2013 Volleyball Challenge Cup MENN 1. runde: , Urheilutalo OULU (FIN): Etta OULU (FIN) Førde VBK 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) , Førdehuset: Førde VBK Etta OULU (FIN) 1-3 (25-23, 17-25, 27-29, 24-26) 2. runde: , SDK Dinamo UFA (RUS): Ural UFA (RUS) Nyborg VBK 3-0 (25-12, 25-13, 25-17) , Haukelandshallen: Nyborg VBK Ural UFA (RUS) 0-3 (18-25, 22-25, 23-25) KVINNER 2. runde: , Vasas Sportcsarnok BUDAPEST (HUN): Vasas Obuda BUDAPEST (HUN) Stod Volley 2-3 (25-27, 27-15, 24-26, 25-9, 12-15) , Steinkjerhallen: Stod Volley - Vasas Obuda BUDAPEST (HUN) 3-0 (25-20, 25,19, 27-25) 1/16-finale: , Sportska Dvorana Magnet BRCKO (BIH): Jedinstvo BRCKO (BIH) Stod Volley 3-0 (25-12, 25-17, 28-26) , Steinkjerhallen: Stod Volley - Jedinstvo BRCKO (BIH) 3-2 (25-19, 22-25, 23-25, 25-15, 15-10) 1/8-finale: Sala Polivalenta BUCHAREST (ROU) C.S.M. BUCURESTI(ROU) Stod Volley 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) , Steinkjerhallen Stod Volley - C.S.M. BUCURESTI (ROU) 0-3 (11-25, 18-25, 15-25) NVBF Beretning 57

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 73 333 114 636 Offentlige tilskudd 2 9 302 217 10 710 189 Andre inntekter 3 1 182 167 1 196

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2013 Østfold Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 Offentlige tilskudd 2 266 117 231 822 Andre inntekter 3 511 282 457 447 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite Organisasjonsnr. 917042179 Resultatregnskap Note apr-des 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 336 901 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2016 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Egenandeler stevner 2 30 360 24 845 Andre Driftsinntekter 3 22 870

Detaljer

Årsregnskap. Norges Cykleforbund

Årsregnskap. Norges Cykleforbund Årsregnskap Norges Cykleforbund 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 6 810 345 5 325 536 Offentlige tilskudd 2 14 506 671

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER

FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER 1 FORBUNDSTING NAIF 2016 ØKONOMIDOKUMENTER INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 sider 3-12 ÅRSREGNSKAP 2015 sider 13-22 REVISORBERETNING 2014 sider 23-24 REVISORBERETNING 2015 sider

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Stevneinntekter/egenandeler 2 24 845 25 603 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2016 RESULTATREGNSKAP Noter 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 13 613 892 10 172 536 Tilskudd 2 14 200 911 14 042 538 Andre inntekter 3 15 457 287 11

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Styreperioden 2012-2014. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 7/ 2013 26.-28. april 2013 Namsos

Styreperioden 2012-2014. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 7/ 2013 26.-28. april 2013 Namsos Styreperioden 2012-2014 Forbundsstyrets møte nr. 7/ 2013 26.-28. april 2013 Namsos Tilstede: Forbundsstyret: Ikke tilstede: Stein-Gunnar Bondevik, Petter Bjørbæk, Geir Dahle, Siv Janne Tveit Aarrestad,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Mizunoligaen 2015-2016

Mizunoligaen 2015-2016 Mizunoligaen 2015-2016 Mizunoligaen 2015-2016 Kjære volleballvenner. En ny sesong er i gang og for Nyborg ser det ut til å bli nok en spennende sesong. Til tross for en vanskelig økonomisk situasjon, tror

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bygdø Tennisklubb. Noter Cl regnskapet

Bygdø Tennisklubb. Noter Cl regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er sa, opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd 9lkny,et NIF. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

J,-;xd. Økonomisk Årsberetning 2013

J,-;xd. Økonomisk Årsberetning 2013 J,-;xd Økonomisk Årsberetning 2013 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyikil-k1i1l1111(..,..!

Årsregnskap. Norges Ishockeyikil-k1i1l1111(..,..! Årsregnskap Norges Ishockeyikil-k1i1l1111(..,..! 2015 RESULTATREGNSKAP Noter 2015 _. - _..... 2014 _.._. DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter 2 3 10 172 536 14 042 538 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 14/ april 2016 Videokonferanse

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 14/ april 2016 Videokonferanse Styreperioden 2014-2016 Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 14/2016 16.-17. april 2016 Videokonferanse Tilstede: Forbundsstyret: Stein-Gunnar Bondevik, Kristine Fossen Olsen, Petter Bjørbæk, May-Brith Ohman

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015 Resultatregnskap Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets Resultatregnskap 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 367 831 377014 Offentlig tilskudd 2 158 833 144 540 Andre

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer