UTVIKLINGSTRAPP. BERETNING NVBFs FORBUNDSTING TRENER 1. NVBFs VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT TINGET 2014 HAMAR MAI Kurshefte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSTRAPP. BERETNING NVBFs FORBUNDSTING TRENER 1. NVBFs VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT TINGET 2014 HAMAR 24.-25. MAI 2014. Kurshefte 2013--2014"

Transkript

1 2014 BERETNING NVBFs FORBUNDSTING NVBFS TRENERLØYPE VOLLEYBALL / SANDVOLLEYBALL TRENER 1 Kurshefte NOTATER DEL 1: 1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT NVBFs UTVIKLINGSTRAPP TINGET 2014 HAMAR MAI 2014

2

3 NVBFs BERETNING NVBF Beretning 3

4 Produksjon: Redaktør: Bilder forside: Norges Volleyballforbund Vigdis Rake Helgesen Raymond Wardenær CEV FIVB 4 NVBF Beretning

5 INNHOLD FORBUNDETS TILLITSVALGTE/ANSATTE... 6 FORBUNDSSTYRETS BERETNING OG RAPPORT NVBFs REGNSKAP NVBFs REGNSKAP UTVALG OG KOMITÉRAPPORTER LANDSLAGENE RESULTATER 2012 OG FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN MARATONTABELL GRUNNSERIEN KVINNER MARATONTABELL GRUNNSERIEN MENN INTERNASJONAL AKTIVITET FOR KLUBBLAG MESTERSKAPENE RESULTATER SESONGEN MESTERSKAPENE RESULTATER NORSKE MESTERE SANDVOLLEYBALL NASJONALT 2012 OG SANDVOLLEYBALL INTERNASJONALT SANDVOLLEYBALL INTERNASJONALT SANDVOLLEYBALL RANKINGLISTER 2012 OG STATISTIKK SERIENE OG STATISTIKK MESTERSKAPENE OG STATISTIKK SANDVOLLEYBALL ANTALL KLUBBER OG AKTIVITETSTALL 2012 OG NYE KLUBBER/UTMELDTE KLUBBER 2012 og NVBF Beretning 5

6 FORBUNDETS TILLITSVALGTE/ANSATTE Fra Forbundstinget juni 2012 i Kristiansand, har Forbundsstyret og tingvalgte komiteer hatt følgende sammensetning: Forbundsstyret President: Stein-Gunnar Bondevik 1. Visepresident: Johanna Drivenes Kløvfjell 2. Visepresident: Petter Bjørbæk Styremedlem Geir Dahle Styremedlem: Sigrid Anna Eggen Styremedlem: May-Brith Ohman Nielsen Styremedlem: Bente Siljander Styremedlem: Håvard Hamansen Wallstad 1. vararepresentant: Tore Spangen 2. vararepresentant: Siv Janne Tveit Aarrestad 2. vararepresentant: Robert Spilmann Ansattes representant: David Cox Ansattes 1.vararepresentant: Ingrid Emilie Brevik Ansattes 2. vararepresentant: Beate Sødal Kontrollkomiteen: Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: Lovkomiteen: Leder: Medlem: Medlem: Roar Sundbø Gunnar Ingvald Røe Hanne Ragni Steen Ellen Mari Burheim Gunnar Nyhammer Gunnar Syrrist Marit Erlandsen Jonas Nerdal Valgkomiteen: Leder: Asbjørn Vølstad Medlem: Gunnar Alstad Medlem: Eva R. Øfstaas - til Medlem: Hanne Ersdal - fra Varamedlem: Hanne Ersdal - til NVBF Beretning

7 KOMITEER OPPNEVNT AV FORBUNDSSTYRET Dommer- og regelkomite: Leder: Medlem: Medlem: Geir Dahle Bente Skaug Hermansen Stein Oddvar Caspersen Protestjury: Leder: Medlem: Medlem: Kate Sønstebø Torill Gundersen Faleide Skule Osmoen Haagensen Sanksjonsutvalg: Leder: Medlem: Medlem: Ole Jonny Gigernes Elisabeth Key Kristensen Dagfinn E. Helland NVBF Beretning 7

8 NVBFs ANSATTE Forbundskontorets ansatte Generalsekretær: Kristian Gjerstadberget Rådgiver: Eva Lio Sportssjef: Jon Grydeland Administrasjonskonsulent: David Cox Administrasjonskonsulent: Beate Sødal Administrasjonskonsulent: Vigdis Rake Helgesen (35 %) Økonomikonsulent: Olle Karlsson Sjef for bredde, utvikling, utdanning: Beate Kristensen (til ) Prosjektleder integrering: Luis Francisco Gran (20 % fra , 60 % fra ) Ansatte i regionene Region Øst i Oslo: Mette M. Berg (permisjon fra ) Region Øst i Oslo: Line Busland (vikar fra ) Region Øst i Oslo: Trude Torgersen (til ) Region Øst i Oslo: Solveig Rauan Holten (vikar ) Region Øst i Oslo: Marko Milosevic (fra ) Region Agder i Kristiansand: Espen Åsheim Førland (50 %) Region Rogaland i Stavanger: Martin Frydnes (70 % til ) Region Rogaland i Stavanger: Eva Roald Øfstaas (70 % fra ) Hordaland Volleyballregion i Bergen: Otto Hatlebakk Sogn og Fjordane i Oslo: Ingrid Emilie Brevik (30% til ) Region Sogn og Fjordane i Førde: Jonas Kvalen (70 % fra ) Møre og Romsdal og Nord i Oslo: Ingrid Emilie Brevik (50% + 25%) Region Sør-Trøndelag og Region Nord-Trøndelag i Trondheim/ Irene Sand (fødselspermisjon til og fra ) Region Trøndelag * Solveig Rauan Holten vikar i permisjonstiden Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen til Region Trøndelag fra NVBFs REGIONER NVBF REGION ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark NVBF REGION AGDER: Aust-Agder og Vest-Agder NVBF REGION ROGALAND: Rogaland HORDALAND VOLLEYBALLREGION: Hordaland NVBF REGION SOGN OG FJORDANE: Sogn & Fjordane NVBF REGION MØRE OG ROMSDAL: Møre og Romsdal NVBF REGION TRØNDELAG: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, sammenslått fra NVBF REGION NORD: Nordland, Troms, Finnmark 8 NVBF Beretning

9 FORBUNDSSTYRETS BERETNING OG RAPPORT Innledning Norges Volleyballforbund (NVBF) vedtok på forbundstinget i 2012 en handlingsplan for Siden 2009 har det vært et overordnet mål å få orden på økonomien, og det er svært gledelig at forbundet for femte år på rad nå går med overskudd. Dersom årets budsjett holdes vil NVBF ha positiv egenkapital ved utgangen av Vi er også svært fornøyd med å ha sikret World Tour Stavanger for tre nye år, samt fått bedre orden på satsingen på landslagene våre. Utviklingstrapp og trenerløype er to andre byggestener som nå er på plass, sentrale element i vårt videre arbeid. Vi må også erkjenne at enkelte mål ikke er nådd, særlig med tanke på NVBFs ambisiøse mål om flere medlemmer. Det vil derfor være et overordnet mål i andre del av strategiperioden å fokusere på medlemsvekst og klubbutvikling. Utviklingsfokus og prioriteringer Handlingsplan er organisasjonens politiske styringsdokument. Volleyballforbundets viktigste oppgave er å legge forholdene best mulig til rette for at alle som ønsker det får et bra volleyball- og sandvolleyballtilbud. Dette er organisasjonens viktigste eksistensgrunnlag, og vil kreve et sterkt utviklingsfokus både sentralt, regionalt og i klubbene. Inneværende tingperiode har i stor grad vært preget av utviklingsfokus, fortsatt kostnadseffektiv organisering, endringer i konkurransetilbudet, kompetanseutvikling og en påbegynt endringsprosess for å skape en optimal og fremtidsrettet organisasjonsstruktur og styrking av vi-følelsen. God kvalitet på trenerne våre er en viktig forutsetning for trivsel og sportslig fremgang, og det er derfor svært positivt at vi har fått nytt Trener 1 på plass. Foreldreinvolvering i minivolleyball og minisandvolleyball er et arbeid som er påbegynt i denne perioden, og Forbundsstyret ser på dette som er sentralt element å bygge videre på i neste tingperiode. Konkurransetilbud for aldersbestemte regionlag har engasjert mange og her har regionene gjort en god jobb med sin tilrettelegging av aktivitet og mobilisering opp mot det første Norgesmesterskapet i Fokusområder og viktige prosjekter i perioden: - Prosjektorganisert arbeidsmetodikk innført - Kartlegging av klubbenes behov og ønsker - prosjekt Samspill for alle (NVBFs visjon) - Skape gode møteplasser for volleyball (Cupfinale-helg i volleyball og NM/Nevza- helg i sandvolleyball) - Tilrettelegge for gode utviklingsprosjekter (VUP og SVUP- verktøy) slik at klubbene kan starte ny aktivitet slik som minivolleyball og sandvolleyball for barn og unge - Utvikling av ny trenerløype og gjennomføring av kurs slik at alle regioner har kvalifiserte instruktører iht. nytt materiell i tråd med hovedmålet om flere og bedre kvalifiserte trenere - Utviklingstrapp og utdanningsprogram i volleyball - et sentralt kompetanseelement for vekst og utvikling på veien mot hovedmålet om flere medlemmer - Få World Tour Stvanger tilbake til Norge som et viktig fyrtårnarrangement, også som en viktig markedsstrategi for NVBF - Etablering av World Tour Stavanger AS, der NVBF står som eier - Innføring av NM Regionlag i volleyball og sandvolleyball - Fortsatt drifte organisasjonen med tilstrekkelig overskudd - Etablering av faste regionledermøter for å skape en bedre dialog i organisasjonen påbegynne prosessen med optimalisering av organisasjonen og starte et strategisk arbeid frem mot ny handlingsplan i Aktivitetsskapende fokus, spesielt for barn og ungdom felles regelverk i minivolleyball og etablering av miniligatilbud NVBF Beretning 9

10 - Ny aldersinndeling på juniorklassen i sandvolleyball og innføringen av U15 har vært er en suksess, og vi har en helhetlig konkurransestruktur fra mini og opp til senior - Etablering av tilbud for utøvere med nedsatt funksjonsevne, med spesiell fokus på sittevolleyball - Etablering av landslagsteam Rio 2016 i sandvolleyball, i tråd med prosjektsøknad og støtte fra Olympiatoppen - Oppbygging av ny landslagsstruktur og avtaler for alle utøvere og støtteapparat en påbegynt prosess. På bakgrunn av tildelte rammer har det vært sentralt å få en forutsigbar aktivitet med jevnlige treffpunkt med tanke på å kvalitetssikre sportslig utvikling og sportslige forberedelser. I dette arbeidet har det også vært viktig å bedre kompetanseoverføring og ressursutnyttelse på tvers av de ulike landslagsgruppene - Ny samarbeidspartner og utstyrsleverandør - Etablering av Mizunoliagen, i sluttfasen av en elektronisk håndbok - TV-sendte cupfinaler i 2013 og Omstilling av ny post 3 ordning, etter føringer gitt av bevilgende myndighet (KUD/NIF) - i 2014 gikk det ut 1.1 mill i utviklingsmidler ut til regioner/klubber innen for prioriterte kategorier. I perioden har Norge hatt herrelag i sandvolleyball som kvalifiserte seg til OL i London og ble nr. 9, og som også tok EM bronse i 2012 og 5. plass i EM i Norge vant også Continental Cup i Innenfor aldersbestemte landslag sandvolleyball har det vært gode resultater, herunder to sølvmedaljer, VM U19 og EM U22. Norge har også lag videre med i Ungdoms OL i I Nevza har Norge markert seg med svært gode sportslige resultater både i volleyball og sandvolleyball, og NVBF har også et organisatorisk ansvar for sandvolleyball i Nevza. Landslag menn deltok i VM kval. og var svært nær videre avansement, mens landslag for kvinner valgte å delta i Universiaden i Juniorlandslagene har tatt seg til 2. runde av EM kval. og kan vise til historiske resultater (youth og jr). Både senior kvinner og menn har hatt fokus på å bygge opp lagene med unge talentfulle spillere. Alle landslagene i volleyball er påmeldt til EM kval Det ser lovende ut for fremtiden for norsk volleyball, og det er viktig at klubbene tar del i målet om en attraktiv eliteserie der utøverne kan utvikle sine ferdigheter og sitt talent. Forbundsstyret har også lagt vekt på å øke Norges representasjon i internasjonale fora vi har derfor prioritert å møte på både CEV og FIVB sine kongresser, samt intensivert samarbeidet i NEVZA. Dette har gitt gode resultater, vårt internasjonale nettverk har bidratt til en styrket posisjon for Norge som volleyballnasjon, og var blant annet en direkte medvirkende årsak til at detaljer rundt World Tour Stavanger løste seg. Styret anser det som viktig å opprettholde vår internasjonale tilstedeværelse også i kommende tingperiode. Oslo, 29. april 2014 Stein-Gunnar Bondevik Johanna Drivenes Kløvfjell Petter Bjørbæk president 1. visepresident 2. visepresident Geir Dahle /s/ Sigrid Anna Eggen /s/ May-Brith Ohman Nielsen /s/ styremedlem styremedlem styremedlem Håvard H. Wallstad /s/ Bente Siljander /s/ David Cox /s/ Kristian Gjerstadberget /s/ styremedlem styremedlem ansattes repr. generalsekretær 10 NVBF Beretning

11 NVBFs REGNSKAP 2012 Norges Volleyballforbund Resultatregnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til egenkapital Sum disponering NVBF Beretning 11

12 Norges Volleyballforbund Balanse per 31.desember 2012 EIENDELER NOTE Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd/NIFs konsernkontoordning Andre bankinnskudd Sum bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NVBF Beretning

13 NVBF Beretning 13

14 Norges Volleyballforbund Noter til regnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Aksjer og andeler i andre selskap Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjon Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Pensjonsfondet som var framforhandlet spesielt for forbundets ansatte, ble ved forhandling mellom arbeidsgiver og fagforeningen besluttet avviklet. Dette ble påbegynt i desember 2012, og skal være endelig avsluttet i februar Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Endring av sammenligningstall Presentasjon av resultatregnskapet er endret fra 2011 til Sammenligningstall fra 2011 er korrigert i henhold til nye prinsipper. Skatter Norges Volleyballforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: NIF Post NIF Post 2 Utviklingsorientert ungdom NIF Post NIF utstyrsmidler NIF idrett/skole NIF OLT tilskudd Andre tilskudd Idrettens Studieforbund VO-midler Sum NVBF Beretning

15 Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Kurs og deltagerinntekter Årskontingenter Lisenser Overgangsinntekter Bingo Startkontingenter, deltageravgift Bøter Momskompensasjon fra NIF Andre inntekter Sum Note 4 Lønns- og personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Lønnsrefusjon fra regionene Sum Antall årsverk i Volleyballforbundet sentralt 7,8 7,9 Norges Volleyballforbund har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i regionene og utbetaler og innberetter lønn. Kostnadene blir viderefakturert regionene. Note 4 viser summert lønns- og personalkostnader for Norges Volleyballforbund sentralt, mens det i linje 1 vises brutto lønnskostnad, inkludert ansatte i regionene. Lønn til generalsekretær utgjør kr fra 1/5-31/ (i 2011 kr ) Eva Lio var midlertidig generalsekretær 1/1-30/ med en månedslønn på kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr inkl. mva. til lovpålagt revisjon (kr i 2011) og kr inkl. mva til andre attestasjonstjenester(kr i 2011) Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller president i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP per Note 5 Tilskudd Regnskapsposten består av: Tilskudd til idrettslag Tilskudd til særforbund Tilskudd til andre organisasjoner OLT-stipend Tilskudd til regioner Sum Note 6 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr og medisinsk utstyr Reise- og oppholdskostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum NVBF Beretning 15

16 Note 7 Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer Ansk.- Tidspunkt Forretningskontor Stemme og eierandel Kostpris Bokført verdi Aksjer Oslo Idrettshaller AS 2005 Oslo 7 % Aksjer Tribune AS Stavanger 50 % 1 1 Sum Note 8 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr Note 9 Andre kortsiktige fordringer Balanseposten består av: Forskuddsbetalte kostnader Utstyrsmidler NIF Sum Note 10 Fordringer på NIF i konsernkontoordningen Norges Volleyballforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning av, ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Volleyballforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto. Pr utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr Note 11 Andre bankinnskudd Av likvide midler på kr utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,33. Note 12 Egenkapital Annen Sum egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Egenkapital pr Note 13 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: Avsetninger for påløpte kostnader NIF utstyrsmidler Periodisering 1000 baner prosjekt Påløpte feriepenger Forskuddsbetalt inntekt Ansattfond Garanti dommerkostnader Sentral reisefordelingskasse Periodisert lisensinntekter Regionenes lisensandel Sum NVBF Beretning

17 NVBF Beretning 17

18 18 NVBF Beretning

19 NVBF Beretning 19

20 20 NVBF Beretning

21 NVBF Beretning 21

22 KONTROLLKOMITEENS BERETNING NVBF Beretning

23 NVBFs REGNSKAP 2013 NVBF Beretning 23

24 24 NVBF Beretning

25 NVBF Beretning 25

26 26 NVBF Beretning

27 NVBF Beretning 27

28 28 NVBF Beretning

29 NVBF Beretning 29

30 30 NVBF Beretning

31 NVBF Beretning 31

32 32 NVBF Beretning

33 NVBF Beretning 33

34 34 NVBF Beretning

35 NVBF Beretning 35

36 UTVALG OG KOMITÉRAPPORTER TINGVALGTE KOMITEER 36 NVBF Beretning

37 RAPPORTER FRA STYREOPPNEVNTE KOMITEER NVBF Beretning 37

38 Rapport fra Sanksjonsutvalget Periode Det er ikke kommet inn saker til Sanksjonsutvalget i denne perioden. Nes, 20. mars 2014 Ole Jonny Gigernes/s/ Elisabeth Key Kristiansen Dagfinn E. Helland Leder Medlem Medlem 38 NVBF Beretning

39 LANDSLAGENE RESULTATER 2012 OG 2013 SENIOR MENN Landskamper i Slovenia, 24. august september 2012 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper: Alvheim, Sondre Rossvoll 4 Bahr, Martin Aase Koll 4 Resultater: Berg, Rune Randaberg 4 Maribor: Norge - Qatar 3-1 (25-27, 26-24, 25-23, 25-21) Bjelland, Kristian Mjelde Nyborg 4 Norge - Iran 0-3 (15-25, 21-25, 23-25) Festøy, Sigurd vand Dijk Randaberg 4 Norge Slovakia 0-3 (15-25, 16-25, 12-25) Helland-Hansen, Ask Nyborg 4 Norge Slovenia 0-3 (13-25, 23-25, 19-25) Hylland, Vetle Nyborg 4 Larsen, Joakim Gentofte (DAN)4 Morken, kåre Helvik Nyborg 4 Siljander, Ørjan Nyborg 4 Sundfjord, Yngve Nyborg 4 Wollan, Marius Nyborg 4 Hovedtrener: Ass. Trener: Fysioterapeut: Ingen Dommer: Ingen Scott Olsen Ivar Bakken Debutanter, jubileum: (25, 50, 75, 100 landskamper) Debutanter: : Sondre Alvheim, Rune Berg, Ask Helland-Hansen, Vetle Hylland og Marius Wollan. NOVOTEL CUP i Luxembourg, januar 2013 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper i turneringen: Bahr, Martin Aase Koll 2 Berg, Rune Randaberg 2 Bjelland, Kristian Mjelde Nyborg 2 Festøy, Sigurd van Dijk Randaberg 2 Helland-Hansen, Ask Nyborg 2 Hylland, Vetle Nyborg 2 Loftesnes, Mathias Førde 2 Morken, Kåre Helvik Nyborg 2 Siljander, Ørjan Nyborg 2 Sundfjord, Yngve Nyborg 2 Tvinde, Lars Fredrik Førde 2 Wollan, Marius Nyborg 2 Resultater: d Coque, Luxembourg: Norge - Luxembourg 3-1 (25-22, 22-25, 25-15, 26-24) Norge - England 3-0 (25-14, 25-19, 25-21) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Luxembourg, 3. England Hovedtrener: Scott Olsen Ass. Trener: Ivar Bakken Fysioterapeut: Håvard Røneid Dommer: Ellen Mari Burheim Debutanter, jubileum: (25, 50, 75, 100 landskamper) Debutant: Mathias Loftesnes: landskamper: Kåre Helvik Morken: NVBF Beretning 39

40 Privatlandskamp og VM-kvalifisering, i Danmark og Sverige, mai 2013 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper i turneringen: Arnesen, Jon NTNUI 4 Berg, Rune Randaberg 4 Resultater: 2 Bjelland, Kristian Mjelde Nyborg 4 Danmark, 2 landskamp: Helland-Hansen, Ask Nyborg 4 Hylland, Vetle Nyborg 4 Kvalen, Jonas Olszyn (POL) 4 Kaasa, Lars Magnus Førde 4 Loftesnes, Mathias Førde 4 Morken, Kåre Helvik Nyborg 4 Siljander, Ørjan Nyborg 4 Sundfjord, Yngve Nyborg 4 Tvinde, Lars Fredrik Førde 4 Debutanter, jubileum: (25, 50, 75, 100 landskamper) Debutanter : Jon Arnesen og Lars Magnus Kaasa Norge Danmark 0-3 (12-25, 21-25, 15-25) Halmstad, Sverige, VM-kvalifisering: Norge - Hellas 2-3 (16-25, 25-21, 25-21, 21-25, 9-15) Norge - Sverige 2-3 (17-25, 25-23, 21-25, 30-28, 9-15) Norge - Island 3-0 (25-13, 25-16, 25-14) Sluttrekkefølge: 1. Hellas, 2. Sverige, 3. Norge, 4. Island Hovedtrener: Scott Olsen Ass. Trener: Ivar Bakken Fysioterapeut: Håvard Røneid Lagleder: Geir Opseth Totalt antall offisielle seniorlandskamper pr. spiller som har deltatt på landslaget i perioden: Navn: Antall landskamper: Alvheim, Sondre 4 Arnesen, Jon 4 Bahr, Martin Aase 9 Berg, Rune 10 Bjelland Kristian Mjelde 14 Festøy, Sigurd van Dijk 10 Helland-Hansen, Ask 10 Hylland, Vetle 10 Kvalen, Jonas 8 Kaasa, Lars Magnus 4 Larsen, Joakim 6 Loftesnes, Mathias 6 Morken, Kåre Helvik 30 Siljander, Ørjan 14 Sundfjord, Yngve 14 Tvinde, Lars Fredrik 10 Wollan, Marius 6 Fullstendig oversikt over samtlige landslagsspillere gjennom tidene med antall landskamper, link Statistikk landslag menn 40 NVBF Beretning

41 SENIOR KVINNER NOVOTEL CUP, Kristiansand, januar 2013 Landslagstroppen: Klubb: Ant. landskamper i turneringen: Aas, Ragnhild Oslo Volley 3 Elvebakk, Hilde BSI 3 Erdal, Ingri Malene BSI 3 Fossen, Mona Oslo Volley 3 Hole, Mari Aase Ohio State 3 2 Lavik, Nora Buvarp Stod Volley 3 Mikaelsen Julie Univ. of Wisconsin 3 Salanto, Susanna Uis Volley 3 Sandanger, Elise BSI 3 Skjelbred, Margrethe The George Washington University 3 Sørdal, Ingvild Oslo Volley 3 Hovedtrener: Ulveseth, Oda Oslo Volley 3 Ass. Trener: 2 Resultat: Norge - England 3-0 (26-24, 25-19, 25-22) Norge - Skottland 3-0 (25-13, 25-10, 25-22) Norge Luxembourg 3-0 (25-15, 25-18, 25-16) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Luxembourg, 3. England, 4. Skottland Martin Frydnes Jon Eirik Liseth Fysioterapeut: Håvard Røneid Dommer: Ellen Mari Burheim Debutanter: : Hilde Elvebakk, Ingri Malene Erdal og Susanna Salanto. Totalt antall offisielle seniorlandskamper pr. spiller som har deltatt på landslag i perioden: Antall Navn: landskamper Aas, Ragnhild 15 Elvebakk, Hilde 3 Erdal, Ingri Malene 3 Fossen, Mona 5 Hole, Mari Aase 7 Lavik, Nora Buvarp 5 Mikaelsen, Julie Heile 6 Salanto, Susanna 3 Skjelbred, Margrethe 5 Sørdal, Ingvild 5 Ulveseth, Oda 5 Fullstendig oversikt over samtlige landslagsspillere gjennom tidene med antall landskamper, link: Statistikk landslag kvinner NVBF Beretning 41

42 UNIVERSIADEN, KAZAN, RUSSLAND, JULI 2013 KVINNER: Spillere: Børsheim, Anja Øvregaard Elvebakk, Hilde Erdal, Ingri Malene Grydeland, Britt Hole, Mari Aase Lunde, Ingrid Sandanger, Elise Skjelbred, Margrethe Sørdal, Ingvild Ulveseth, Oda Johanne Vølstad Maria Skårdal Wennerberg, Alicia Klubb: UiS Volley BSI BSI BSI Ohio State University Oslo Volley/UiO BSI George Washington Univ. Oslo Volley/UiO Oslo Volley/UiO UiS Volley Temple University Resultater: Norge Canada 0-3 (21-25, 14-25, 19-25) Norge Brasil 0-3 (20-25, 17-25, 11-25) Norge Hongkong 1-3 (26-28, 25-22, 22-25, 23-25) Norge USA 0-3 (18-25, 15-25, 16-25) Sluttrekkefølge: 1. Russland, 2. Brasil, 3. Thailand, 15. Norge 15 land deltok. Hovedtrener: Martin Watne Frydnes Ass. trener: Jon Eirik Liseth Ass. trener: Paul Nes Fysioterapeut: Ina Tuzova Dommer: Andreas Myredal Norge deltok I Universiaden gjennom Norges Studentidrettsforbund. Kampene inngår ikke i landskampstatistikken for spillere eller for landslagets kampresultatoversikt. 42 NVBF Beretning

43 JUNIOR MENN 2012 NEVZA U17 Norge deltok ikke i NEVZA U19, Kristiansand, Norge, november 2012 Landslagstroppen: Buvarp, Simon Førde/TVN Festøy, Sigurd van Dijk KFUM Volda/TVN Hansen, Ask Helland Rossvoll Takvam, Andreas Nyborg VBK Berg, Rune Austrått/TVN Lillehagen, Morte Koll IL Tvinde, Lars Fredrik Førde VBK/TVN Kvalen, Jonas KFUM Volda/TVN Huus, Bendik Førde VBK Føyen, Sjur Nyborg VBK Rød, Daniel Eikeland Nyborg /TVN Andersen, Eivind E. Austrått/TVN Resultat: Norge - Færøyene 3-0 (25-20, 25-15, 25-11) Norge - Island 3-0 (25-09, 25-14, 25-15) Norge - Danmark 2-3 (25-23, 17-25, 27-25, 22-25, 06-15) Danmark - Norge 1-3 (25-22, 26-28, 21-25, 20-25) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Danmark, 3. Færøyene, 4. Island Hovedtrener: Ass. trener: Haruya Indo Nebojsa Djuric 2013 NEVZA U17, Kettering, England, november 2013 Spillere : Klubb: Andreassen, Kristian Farsund IL Bambir, Pedrag Austrått IL Fure, Sverre KFUM Volda Hjertvik, Simon Rovde KFUM Volda Mol, Anders Berntsen IL Dristug Olimstad, Martin Kløvfjell IL Dristug Roalkvam, Jarand Farsund IL Seljås, Eivind Leinebø Askim VBK Sørum, Aleksander S. Spirit Lørenskog Thue, Petter Førde VBK Tuzov, André Askim VBK Van Weert, Jonas Hjelle Blindheim IL Hovedtrener: Ass. trener Fysioterapeut: Jens Retterholt Dag Strømsvåg Hans Åge Aandahl Resultater: Norge England 3-1 (25-18, 26-28, 25-20, 25-20) Norge Island 3-0 (25-23, 25-23, 25-17) Norge Finland 1-3 (24-26, 25-21, 25-14, 25-14) Kvartfinale: Norge Færøyene 3-0 (25-12, 25-21, 25-20) Semifinale: Norge Danmark 1-3 (25-22, 19-25, 20-25, 20-25) Bronsefinale: Norge Finland 0-3(11-25, 19-25, 19-25) Sluttrekkefølge: 1. Sverige, 2. Danmark, 3. Finland, 4. Norge, 5. England, 6. Island, 7. Færøyene Kåringer: All-Star laget: Anders Berntsen Mol og Martin Kløvfjell Olimstad NVBF Beretning 43

44 U19 EM U19, Jelgava, Latvia, januar runde: Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Bergum, Øystein Fasteland, Rune Flåskjer, Sverre G. Fornes, Jarle Hole, Henrik Aase Huus, Bjarne Nikolai Husø, Torstein Lauten, Henrik Sørum, Christian S. Østvik, Kristoffer A. Aarrestad, Håvard Hovedtrener: Ass.trener: Rossvoll Førde/TVN Rossvoll Koll/TVN Spirit/TVN Koll/TVN Førde/TVN Førde/TVN Koll Førde/TVN BK Tromsø Austrått/TVN Indo, Haruya Duric, Nebojsa Resultater: Norge Latvia 3-2 (25-21, 21-25, 20-25, 25-20, 15-10) Norge Russland 0-3 (12-25, 11-25, 23-25) Norge Ukraina 2-3 (23-25, 25-11, 16-25, 25-23, 12-15) Norge Estland 2-3 (23-25, 25-22, 19-25, 25-21, 12-15) Norge Slovenia 1-3 (14-25, 22-25, 25-22, 21-25) Sluttrekkefølge: 1 Russland, 2. Slovenia, 3. Ukraina, 4. Estland, 5. Norge, 6. Latvia NEVZA U19, Ikast, Danmark, oktober 2013 Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Berntsen, Mathias Fasteland, Rune Flåskjer, Sverre G. Fornes, Jarle Hole, Henrik Aase Huus, Bjarne Nikolai Husø, Torstein Sørum, Aleksander S. Sørum, Christian S. Østvik, Kristoffer A. Aarrestad, Håvard Hovedtrener: Ass.trener: Rossvoll Dristug/TVN Rossvoll Koll/TVN Spirit/TVN Koll/TVN Førde/TVN Førde/TVN Spirit/TVN Førde/TVN BK Tromsø Austrått/TVN Indo, Haruya Duric, Nebojsa Resultater: Norge Sverige 0-3 (22-25, 21-25, 20-25) Norge Island 3-0 (25-14, 25-12, 25-06) Norge Færøyene 3-0 (25-18, 25-16, 25-17) Norge England 3-0 (25-21, 25-13, 25-22) Finale: Norge Sverige 3-2 (25-18, 25-19, 37-39, 26-28, 15-13) Sluttrekkefølge: 1 Norge, 2. Sverige 3. Danmark, 4. England, 5. Island, 6. Færøyene Kåringer, Dream Team: Beste setter: Henrik Aase Hole Beste blokker: Rune Fasteland 44 NVBF Beretning

45 U20 EM U20, Kettering, England, januar runde: Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Bergum, Øystein Fasteland, Rune Flåskjer, Sverre G. Fornes, Jarle Hole, Henrik Aase Huus, Bjarne Nikolai Husø, Torstein Lauten, Henrik Sørum, Christian S. Østvik, Kristoffer A. Aarrestad, Håvard Rossvoll Førde/TVN Rossvoll Koll/TVN Spirit/TVN Koll/TVN Førde/TVN Førde/TVN Koll Førde/TVN BK Tromsø Austrått/TVN Resultater: Norge Azerbaijan 3-0 (25-15, 25-14, 25-15) Norge England 3-0 (28-26, 25-13, 25-20) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. England, 3. Azerbaijan Hovedtrener: Ass.trener: Indo, Haruya Duric, Nebojsa EM U20, Iasi, Romania, april runde: Landslagstroppen: Alvheim, Sondre Raa Rossvoll Fasteland, Rune Rossvoll Fornes, Jarle Spirit/TVN Hesthammer, Kai Loyd Rossvoll Hole, Henrik Aase Koll/TVN Huus, Bjarne Nikolai Førde/TVN Husø, Torstein S.Søvik Førde/TVN Lauten, Henrik Falck Koll Sørum, Christian S. Førde/TVN Østvik, Kristoffer A. BK Tromsø Aarrestad, Håvard Austrått/TVN Resultater: Norge Romania 0-3 (22-25, 7-25, 21-25) Norge Spania 0-3 (20-25, 18-25, 21-25) Norge Danmark 3-1 (25-14, 25-20, 21-25, 25-19) Sluttrekkefølge: 1. Romania, 2. Spania, 3. Norge, 4. Danmark Med 3. plass gikk Norge ikke videre i EM. Hovedtrener: Ass.trener: Lagleder: Indo Haruya Toru Uesugi Jon Erlend Haukås NVBF Beretning 45

46 JUNIOR KVINNER 2012 NEVZA U17 Norge deltok ikke. NEVZA U19, Kristiansand, oktober 2012 Landslagstroppen: Benum Andersen, Henriette Brunstad, Heidi Dale, Marita Hjartåker, Randi Jægtnes Bech, Susann Lybeck Iversen, Martine Maaseide, Benedicte Rugland, Lise Berit Steen Knudsen, Ragni Viken, Martine Woie, Cecilie Aarseth, Synnøve Øksil/TVN KFUM Stav/ TVN Hana/TVN KFUM Hauges/ TVN Sortland/TVN Sortland/TVN Hana/TVN KFUM Stav/ TVN Øksil Førde Øksil Ellingsøy/TVN Resultater: Norge Færøyene 3-0 (25-13, 25-11, 25-11) Norge Island 3-0 (25-16, 25-21, 25-21) Norge Danmark 3-2 (21-25, 26-24, 24-26, 25-22, 15-10) Norge Danmark 0-3 (16-25, 24-26, 18-25) Sluttrekkefølge: 1. Danmark, 2. Norge, 3. Island, 4. Færøyene Beste Libero: Hovedtrener: Ass. trener: Cecilie Woie Magnus Borge Johansen Bjørnar Henriksveen EM U17, Moskva, Russland, januar 2013 Landslagstroppen: Aasbø, Live Bech, Susan Jægtnes Dale, Marita Bjørnøy Halkjelsvik, Kaspara Helland-Hansen, Sunniva Mallasvik, Martine Nore, Karoline Louise Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Kvam, Karina Thelle, Hele Sogaard Tvinde, Julie Schrøder Flint Sortland/TVN Hana/TVN Blindheim Rossvoll Førde Førde Flint KFUM Stav Nyborg Flint Førde Resultater: Norge Belgia 0-3 (25-12, 25-14, 25-14) Norge - Estland 3-1 (20-25, 26-24, 25-23, 26-24) Norge - Hvite-Russland 0-3 (12-25, 11-25, 15-25) Norge - Russland 0-3 (12-25, 15-25, 11-25) Norge - Italia 0-3 (15-25, 11-25, 10-25) Sluttrekkefølge: 1. Italia (ITA), 2. Russland (RUS), 3. Hvite-Russland (BLR), 4. Belgia (BEL), 5. Norge (NOR), 6. Estland (EST) Hovedtrener: Bonolo Ramphomane-Aandahl Ass. trener: Odd Atle Ekerhovd Fysioterapeut: Hans Åge Skibevaag Aandahl Statistikk: Bjørnar Hendriksveen 46 NVBF Beretning

47 NEVZA U17, Kettering, England, november 2013 Landslagstroppen: Aasbø, Live Berge, Andrea Kvamme Christophersen, Anne Demmene, Victoria Garder, Kirstine Halkjelsvik, Kaspara Helland-Hansen, Sunnniva Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Sørbø, Vilde Thelle, Helle Ås, Amalie Hovedtrener: Lagleder: Fysioterapeut: Flint Førde Flint Skjeberg Skjeberg Blindheim Rossvoll KFUM Stavanger Austrått KFUM Stavanger Flint Flint Odd Ekerhovd Torbjørn Aasbø Hans Åge Aandahl Resultater: Norge England 3-0 (25-8, 25-23, 25-11) Norge Danmark 3-2 (25-21, 21-25, 23-25, 25-17, 15-12) Norge Island 3-0 (25-16, 25-14, 25-22) Norge Sverige 3-1 (25-17, 25-22, 18-25, 25-21) Norge Danmark 3-0 (25-18, 25-13, 25-17) Sluttrekkefølge: 1. Norge, 2. Danmark, 3. Finland, 4. Sverige, 5. Island, 6. Færøyene, 7. England Kåringer: Live Aasbø og Sunniva Helland-Hansen kom på Super Six (Allstarteam) NEVZA U19, Ikast, Danmark, oktober 2013 Landslagstroppen: Live Aasbø Andersen, Henriette Benum Bech, Susanne Jægtnes Helland-Hansen, Sunniva Maaseide, Benedicte Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Kristiansen Solberg, Maria Celine Takvam, Karina Varga, Julie Walle, Lisa Løftingsmo Woie, Cecilie Klubb: Flint Øksil/TVN Sortland Rossvol/TVN Hana/TVN Flint KFUM Stavanger/TVN Austrått/TVN Hana/TVN Nyborg Hana/TVN Sortland Øksil/TVN Resultater: Norge England 3-0 (26-24, 25-6, 25-12) Norge Island 3-0 (25-18, 25-15, 25-18) Norge Danmark 0-3 (19-25, 22-25, 24-26) Norge Færøyene 3-0 ( Sluttrekkefølge: 1. Danmark, 2. Sverige, 3. Norge, 4. Færøyene, 5. Island, 6. England Kåring: Benedicte Maaseide, Kant - Allstar-laget Hovedtrener: Ass. trener: Aandahl Lagleder : Fysioterapeut: Magnus Borge Johansen Bonolo Ramphomane Torbjørn Aasbø Hans Åge Aandahl NVBF Beretning 47

48 EM U19 Kathrineholm, Sverige, januar runde: Landslagstroppen: Live Aasbø Bech, Susanne Jægtnes Berge, Andrea Kvamme Dale, Marita Bjørnøy Nore, Karoline Louise Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Kristiansen Solberg, Maria Celine Sørbø, Vilde Takvam, Karina Thelle, Helene Solgaard Klubb: Flint Sortland Førde Hana, TVN Førde Flint KFUM Stavanger/TVN Austrått/TVN Hana/TVN KFUMJ Stavanger/TVN Nyborg VBK Flint/TVN Resultater: Norge Latvia 0-3 (18-25, 22-25, 24-26) Norge Sverige 3-0 (25-21, 25-20, 25-16) Norge England 3-0 (25-11, 25-14, 25-22) Sluttrekkefølge: 1. Latvia, 2. Norge, 3. Sverige Hovedtrener: Ass. trener: Lagleder: Magnus Borgen Johansen Bjørnar Henriksveen Espen Sørbø EM U19 Rovinj, Kroatia, april runde: Landslagstroppen: Anfindsen, Marthe Bech, Susanne Jægtnes Dale, Marita Bjørnøy Halkjelsvik, Kaspara Helland-Hansen, Sunniva Norveel, Kjersti Perrens, Hannah Sofie Poole, Maria Kristiansen Solberg, Maria Celine Sørbø, Vilde Takvam, Karina Thelle, Helene Solgaard Klubb: Austrått IL Sortland Hana, TVN Blindheim Rossvoll/TVN Flint KFUM Stavanger/TVN Austrått/TVN Hana/TVN KFUM Stavanger/TVN Nyborg VBK Flint/TVN Resultater: Norge Kroatia 0-3 (16-25, 10-25, 14-25) Norge Tyrkia 0-3 (21-25, 20-25, 18-25) Norge Portugal 3-1 (25-23, 25-18,22-25, 26-24) Sluttrekkefølge: 1. Tyrkia, 2. Kroatia, 3. Norge, 4. Portugal Med 3. plass gikk Norge ikke videre i EM Hovedtrener: Ass. trener: Lagleder: Magnus Borge Johansen Bjørnar Henriksveen Espen Sørbø 48 NVBF Beretning

49 FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN ELITE MENN Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Førde Nyborg Randaberg NTNUI Volley Oslo Volley BK Tromsø Kristiansund Koll ELITE KVINNER For seriemestrene Førde VBK spilte: Simon Buvarp, Torgeir Dalen, Morten Holsæther, Bjarne Huus, Kenneth Jørgensen, Lars Magnus Kaasa, Tor Kristian Kvammen, Blazej Kubiak, Mathias Loftesnes, Marcin Lubijewskij, Lars Fredrik Tvinde Hovedtrener: Ass. trenere: Frank Kalstad Martin Berntsen Tor Kristian Kvammen Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Oslo Volley Stod Volley BSI Førde UiS Volley Koll NTNUI Volley For seriemestrene Oslo Volley spilte: Mari Bergum Berget, Ingrid Festø, Mona Fossen, Ane Kjosås, Janne Kongshavn, Ingrid Lunde, Trine Melsether, Ingvild Sørdal, Cindy Treland, Oda Ulveseth, Edyta Weclawek, Ida Østensjø, Ragnhild Aas Trener/lagleder: Ass trenere: Marko Milosevic Ivar Fossen, Øyvind Boxaspen, Dag Inge Nordby NVBF Beretning 49

50 1. DIVISJON 1. div. Menn avdeling 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg Rossvoll OSI Spirit Lørenskog NTNUI Volley Førde BSI div. Menn avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. TVN Askim Randaberg Riska KSK Bø STIL UiS Ranking, 1.divisjon, Menn Lag Rankingpoeng 1 Nyborg Rossvoll TVN Askim OSI Riska Spirit Lørenskog Bø KSK 213 Kvalifisering til 1. div. til sesongen april 2013 i Slagenhallen Følgende lag deltok i klassen for menn: Asker skiklubb, Blussuvoll VBK, Vegårshei IL og ØKSIL. ØKSIL og Blussuvoll kvalifiserte seg til 1.div. 10 NTNUI Volley STIL UiS Førde Randaberg BSI NVBF Beretning

51 1. div. Kvinner avdeling 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. TVN Austrått Blindheim KSK NTNUI Volley KFUM Stavanger Grong div. Kvinner avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. OSI ØKSIL Nyborg Lier TRIO Koll BSI Ranking, 1.divisjon, Kvinner Lag Rankingpoeng 1 OSI Austrått ØKSIL Blindheim TVN Nyborg KSK NTNUI Volley Lier Koll KFUM Stavanger TRIO Grong BSI Kvalifisering til 1. div. til sesongen april 2013 i Slagenhallen Følgende lag deltok i klassen for kvinner: Bø VBK, IL Flint, Sortland, Stod Volley. Sortland VBK og IL Flint kvalifiserte seg til 1.div. NVBF Beretning 51

52 FORBUNDSSERIENE RESULTATER SESONGEN ELITE MENN Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg Førde Randaberg BK Tromsø Koll NTNUI Kristiansund Oslo Volley For seriemestrene Nyborg VBK spilte: Per Inge Belt, Kristian Mjelde Bjelland, Jan Christian Eliassen, Thomas Marum Flaa, Ask Helland-Hansen, Vetle Hylland, Jon Jarning, Andrej Khanevski, Kåre Helvik Morken, Ørjan Siljander, Yngve Sundfjord, Andreas Takvam, Andre Tolleshaug, Hovedtrener: Ivar Bakken Ass. trenere: Scott Olsen ELITE KVINNER Lag K V T Sett +/- P Trener: 1. Stod Volley 15 Ass. 15 trener: Oslo Volley Førde Koll Blindheim UiS Volley For seriemestrene Stod IL spilte: Adriana Bobi, Eline Bye, Marit Bye, Eirin Dieseth, Luana Gomes, Arjola Prenga, Amanda Sã, Camilla Solem, Lana Sorokina, Paulina Szpak, Alekandra Szymanska, Justine Young, Trener: Andre Fernando Sã Ass. trener: Carlos Ferreira Statistikk: Pedro Santos 52 NVBF Beretning

53 1. DIVISJON 1.divisjon Menn avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg Rossvoll Førde Spirit Lørenskog Bø Blussuvoll NTNUI divisjon Menn avd. 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. STIL UiS TVN Askim Riska OSI KSK ØKSIL Sluttranking 2014, 1.divisjon Menn Lag Rankingpoeng 1 Nyborg Rossvoll Askim TVN STIL UiS Spirit Lørenskog Bø Førde Blussuvoll Riska OSI NTNUI KSK ØKSIL 179 Kvalifisering til 1. div. til sesongen Oslo, april 2014: Følgende lag deltok i klassen for menn: Blindheim, BK Tromsø, BSI, Dristug, Oldenborg, Stod Volley BK Tromsø, Dristug og Stod Volley kvalifiserte seg til 1. divisjon. NVBF Beretning 53

54 1.div. Kvinner avdeling 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg TVN Austrått Stod Volley NTNUI KFUM Stavanger TRIO div. Kvinner avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Sortland OSI ØKSIL KSK Flint Lier Koll Sluttranking, 1.divisjon Kvinner Lag Rankingpoeng 1 Sortland TVN Nyborg OSI ØKSIL Austrått Stod Volley KSK Flint NTNUI KFUM Stavanger Lier Koll TRIO 162 Kvalifisering til 1.div. sesongen Kun 2 påmeldte lag til kvalik 1. div. kvinner: BSI 2 og SSK Skjetten. Begge fikk plass i 1. divisjon sesongen NVBF Beretning

55 MARATONTABELL GRUNNSERIEN KVINNER Maratontabell kvinner Oppdatert april 2014 Kamper Sett Baller Spilt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Poeng 1 Koll IL BSI Oslo Volley Sandnes VBK KFUM/Oslo Klepp VBL Bergkameratene IL NTNUI Volley Stod Harstad VBK NIHI KSI UIS Blindheim IL Sortland IL KFUM/Stavanger Ålesund VK Tromsø Volley Oslo VBK Aukra VBK St. Svithun VBK Porsgrunn VBK Fyllingen IL Førde VBK Tambarskjelvar IL Fyllingen Volley Topp Volley Norge Kolbotn IL Hellerasten VBK UIK KFUM/Bergen Austrått Sverresborg VBK Hånes VBK Tromsø BK OSI Flint IL KFUM/Volda Hisøy IL Stavanger VK Molde VBK Ålesund gymnas Lier VBK Molde gymnas Flint NLHI Dristug Oppdatert april 2014 NVBF Beretning 55

56 MARATONTABELL GRUNNSERIEN MENN Kamper Sett Baller Spilt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Vunnet Tapt Poeng 1 Nyborg VBK Randaberg IL BK Tromsø Førde VBK KFUM/Oslo KFUM/Volda Kristiansund VBK OSI BSI Oslo Volley Brøstadbotn IL NTHI Skien VBK Ulriken VBK Kolbotn IL Askim VBK KFUM/Ålesund Båtsfjord SK Sandnes VBK NTNUI Volley Hellerasten VBK Koll IL Mosjøen VBK Åsheim VBK Dristug IL Austrått IL Sortland VBK Gimsøy VBK ToppVolleyNorge Halden VBK Ålesund VK NIHI KFUM/Bergen NHHI Egersund VBK VSOP Bergkameratene IL IF "W" Stokmarknes VBK Vegard Grong IL Gjøvik VBK Lier VBK Kolberg VBK Oppdatert april NVBF Beretning

57 INTERNASJONAL AKTIVITET FOR KLUBBLAG EUROPACUP 2013 Volleyball Challenge Cup MENN 1. runde: , Urheilutalo OULU (FIN): Etta OULU (FIN) Førde VBK 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) , Førdehuset: Førde VBK Etta OULU (FIN) 1-3 (25-23, 17-25, 27-29, 24-26) 2. runde: , SDK Dinamo UFA (RUS): Ural UFA (RUS) Nyborg VBK 3-0 (25-12, 25-13, 25-17) , Haukelandshallen: Nyborg VBK Ural UFA (RUS) 0-3 (18-25, 22-25, 23-25) KVINNER 2. runde: , Vasas Sportcsarnok BUDAPEST (HUN): Vasas Obuda BUDAPEST (HUN) Stod Volley 2-3 (25-27, 27-15, 24-26, 25-9, 12-15) , Steinkjerhallen: Stod Volley - Vasas Obuda BUDAPEST (HUN) 3-0 (25-20, 25,19, 27-25) 1/16-finale: , Sportska Dvorana Magnet BRCKO (BIH): Jedinstvo BRCKO (BIH) Stod Volley 3-0 (25-12, 25-17, 28-26) , Steinkjerhallen: Stod Volley - Jedinstvo BRCKO (BIH) 3-2 (25-19, 22-25, 23-25, 25-15, 15-10) 1/8-finale: Sala Polivalenta BUCHAREST (ROU) C.S.M. BUCURESTI(ROU) Stod Volley 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) , Steinkjerhallen Stod Volley - C.S.M. BUCURESTI (ROU) 0-3 (11-25, 18-25, 15-25) NVBF Beretning 57

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2014 RESULTATREGNSKAP Noter 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 9 973 959 11 911 635 Tilskudd 2 13 189 850 13 451 217 Andre inntekter 3 10 835 476 10

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

Årsberetning 2014. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2014. Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2014 Teknisk-naturvitenskapelig forening HOVEDSTYRET I TEKNA Lise Lyngsnes Randeberg president Åsmund Knutsen visepresiden Bjørn Olav Bakka hovedstyremedlem Sverre Haug Lindseth hovedstyremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd ÅRSMELDING 2012 for Bodø Idrettsråd Vi ønsker alle klubbene i Bodø velkommen til ordinært årsmøte i Bodø Idrettsråd tirsdag 12.mars 2012 kl. 19.00 i kantina på Aspmyra stadion(3 etg) (husk å ta med årsmeldingen)

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 21. mars 2015 Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets KRETSTINGET Quality Hotel

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2011 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2012 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Styrets beretning... 7 III Medlemstall... 10 IV Økonomi

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2012-2013 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai Årsberetning 2013 Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013 USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning...

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

Årsberetning 2008. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2008. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2008 2009 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2009 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2009 for ADDISCO AS F LT ÅRSBERETNING 2009

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2007 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2008 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Styrets beretning...7 III Medlemstall...12 IV Komité

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND INNHOLDSFORTEGNELSE Forbundsstyrets beretning side 2 Styret og utvalg side 6 Sesongen som gikk side 10 Utmerkelser side 23 Økonomi side 35 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS

Detaljer