NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 NSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 NSL"

Transkript

1 NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 NSL

2

3 Innhold 1. ORGANISASJONEN PERSONALET ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR ÅRSMØTE TILLITSVALGTE I Styret i NSL/NSS Valgkomité Bransjeutvalg i NSL Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Oppdrettsutvalget Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Innlandsutvalget 5 INNHOLD n NSL ÅRSBERETNING AKTIVITETER ARBEID I BRANSJEUTVALGENE Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Oppdrettsutvalget Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Innlandsutvalget PROSJEKTDELTAKELSE UTVALGTE SAKER NORSK-RUSSISK BRANSJEGRUPPE FOR LAKS RUSSISKE INSPEKSJONER AV NORSKE LAKSESLAKTERI PROSJEKT «TOPPFOREDLING» FERSK FISK KVALITET NORDISK RÅD FOR DETALJFISKEHANDLERE PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE REGULERINGSMØTET TILTAK MOT FISKEJUKS MATTILSYNETS HYGIENERAPPORT PD-STRATEGI NORD FOR HUSTADVIKA MULIGE ENDRINGER I MTB-REGELVERKET REGIONALISERING EIERSKAPSBEGRENSNINGER I OPPDRETT GRØNNE KONSESJONER MATTILSYNETS BEREDSKAPSØVELSE STELLA POLARIS MINSTEPRISUTVALGETS ARBEID MERKING AV FISKEKASSER IQ FRESH LABEL 14 n 1

4 INNHOLD n NSL ÅRSBERETNING SETT SJØBEIN HØRINGSUTTALELSER FAGBLADET NORSK SJØMAT FORMIDLING OG STUDIETURER SJØMATDAGENE PÅ HELL FELLESTUR TIL ESE BRUSSEL AQUANOR STUDIETUR TIL BOSTON SEAFOOD SHOW KONKURRANSER NM I SJØMAT NM I RØKT OG GRAVET LAKS NM I SJØMATPRODUKTER Vinnere av industriprodukter Vinnere av håndverksprodukter ÅRSREGNSKAP FIAS INNKJØPSAVTALER 23 2 n

5 NSL årsberetning 2013 n 3

6 1. Organisasjonen ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING PERSONALET Ved kontoret har følgende personer vært ansatt i 2013: Svein Reppe Kristin Sæther Kari Merete Griegel Jurgen Meinert Edel G. Lundereng Kathrine Schjetne Frode Kvamstad Adm. direktør og Fagsjef Foredling og Eksport Fagsjef Oppdrett Fagsjef Innland Fagsjef Hvitfisk Adm. sekretær Konsulent Norsk Sjømat Daglig leder FIAS 1.2 ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR Sykefraværet i 2013 har vært 33 dager, herav 28 egenmeldingsdager og 5 sykemeldingsdager. Dette utgjør 1,8 % av samlet arbeidstid, ned 0,4 % fra TILLITSVALGTE I 2013 Ved årets utgang har vi følgende tillitsvalgte i NSL og NSS: Styret i NSL/NSS Leder: Per Mjelva, Marine Sales AS Nestleder: Botholf Stolt-Nilsen, Ocean Supreme AS Styremedlem: Rune Simon Stokvold, Lofoten Fisk AS Styremedlem: Lars Heine Kåsa, Lingalaks AS Styremedlem: Kjetil Holen, Knutstad og Holen AS 1. varamedlem: Helge Myrseth, Seashell AS 2. varamedlem: Johnny Remø, Br. Remø AS Det er avholdt 4 styremøter for NSL og NSS i 2013, alle per telefon, og totalt er 23 saker behandlet. I tillegg er det avholdt ett felles fysisk møte mellom styrene i FIAS og NSL. Samarbeidsavtalen mellom FIAS og NSS var tema på møtet som ble avholdt under Aqua Nor i august. Det er ikke rapportert om skader og ulykker på arbeidsplassen. Av våre 6 ansatte er 4 kvinner. 1.3 ÅRSMØTE 2013 NSLs årsmøte ble arrangert på Mathallen i Oslo den 28. mai Valgkomité: Leder: Dagfinn Iversen, Fiskesalg AS Nestleder: Tor Nygård, Arnøylaks AS Medlem: Edgar Sandanger, Sunnmøre Seafood AS Medlem: Helge Myrseth, Seashell AS Sekretær: Svein Reppe, NSL 4 n

7 1.4.3 Bransjeutvalg i NSL: Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret: Leder: Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS Nestleder: Kato Fredriksen, Vega Delikatesser AS Medlem: Stein Martinsen, Norway Royal Salmon AS Medlem: Arthur Rønningen, Nils Williksen AS Medlem: Bård Sekkingstad, Sekkingstad AS Medlem: Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Medlem: Johnny Remø, Brød. Remø AS Sekretær: Svein Reppe, NSL Oppdrettsutvalget: Leder: Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett AS Nestleder: Harry-Osvald Hansen, Måsøval Fiskeoppdrett AS Medlem: Ivar Solberg, Framnessmolt AS Medlem: Ottar Bakke, Ballangen Sjøfarm AS Sekretær: Kristin Sæther, NSL Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr: Leder: Rune Simon Stokvold, Lofoten Fisk AS Nestleder: Nils M. Williksen, Nils Williksen AS Medlem: Steven Jensen, Snorre Seafood AS Medlem: Helge Myrseth, Seashell AS Medlem: Odd Fjelde, Harald Haagensen Trading AS Medlem: Per Olav Mevold, Vikenco AS Medlem: Georg Sjøset, Modolv Sjøset Pelagic AS Medlem: Kjell Inge Jakobsen, Seløy Fisk AS Sekretær: Jürgen Meinert, NSL Innlandsutvalget: Leder: Kjetil Holen, Knutstad & Holen AS Nestleder: Hans Chr. Berggren, Berggren AS Medlem: Reidar Fredriksen, Fiskeeksperten Reinhartsen AS Medlem: Kjell Rune Kirkeland, Horsgaard & Co Medlem: Kjell Henry Olsen, Brødrene Berggren AS Medlem: Anne-Britt Sandanger, SunSea AS Medlem: Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg AS Sekretær: Kari Merete Griegel, NSL ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING 2013 n 5

8 ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING n

9 2. Aktiviteter 2.1 ARBEID I BRANSJEUTVALGENE Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Det har vært avholdt i alt 3 telefonmøter i året som gikk. Utenom dette har det vært jevn kontakt mellom sekretær og medlemmene i utvalget. Det har i 2013 vært arbeidet med følgende saker: Inspeksjon av norske slakterier av russiske veterinærer. 18 slakterier spredd over hele kysten ble inspisert i to omganger, hhv. i juli og desember. Etablering av norsk/russisk bransjegruppe i regi av Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC). Gjennomføring av forprosjekt «Toppforedling» finansiert av Innovasjon Norge. Sjømatdagene 2013 Mye arbeid med generell markedsadgang for laks/ørret. Utstrakt myndighetskontakt Markedsadgang Russland og Kina Oppdrettsutvalget Det ble avholdt 7 møter i Prioriterte saker for fagområdet i 2013 har vært: MTB-regimet Regionalisering Transport av levende biologisk materiale Miljøspørsmål Myndighetskontakt Profilering av NSL innen fagområde oppdrett Diverse høringer Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Det har i 2013 vært avholdt seks telefonmøter. I tillegg har enkeltmedlemmer blitt kontaktet og rådspurt i en rekke saker. Arbeidet i utvalget har i stor grad dreid seg om spørsmål vedrørende minstepriser, marked, reguleringer, fiskefusk og den nye fiskesalgsloven. NSL har vært representert i prisdrøftelsene på fisk i følgende fiskesalgslag: Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Vest-Norges Fiskesalgslag. Følgende saker/saksområder var til behandling i 2013: Strategier i minsteprisdrøftelser Minstepriskalkyler Mattilsynets hygienerapport Høringssaker Innlandsutvalget Det ble på Årsmøtet 2013 bestemt å slå sammen det tidligere fiskehandler- og fiskegrossistutvalget og fiskematutvalget til Innlandsutvalget. Konstitusjonsmøtet ble gjennomført i november. Prioriterte saker i 2013: Sjømatdagene 2013 NM i Sjømat NM i Sjømatprodukter NM i røkt og gravet laks Fersk fisk kvalitet, måleinstrument Revisjon av Nøkkelhullet Nordisk Råd for Detaljfiskehandlere Myndighetskontakt Mattilsynets beredskapsøvelse Stella Polaris 2.2 PROSJEKTDELTAKELSE I 2013 har NSL vært involvert i følgende prosjekter: Videreføring av Listeriaprosjekt fra 2011; «Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen». Prosjektet regnes avsluttet i EU- IQ FreshLabel Metode for kvalitetsmåling på fersk fisk Felleskampanjen for Sjømatnæringa mulig TV-kampanje. Havbruksnæringens miljøfond Havbruksnæringens felles lusebekjempelse Nasjonal speilkomite for Fiskeri og havbruk Standard Norge komite 278 Merking av fiskekasser Norsk Standard NS 9405 Miljøovervåking av marine matfiskanlegg revisjon av Norsk Standard 9410 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2013 n 7

10 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING UTVALGTE SAKER NORSK-RUSSISK BRANSJEGRUPPE FOR LAKS Under AquaNor i august ble det avholdt et møte i Trondheim i regi av Sjømatrådet. På møtet deltok representanter fra Norsk-Russisk Handelskammer (NRCC), FHL, NSL og fra begge de to russiske næringsforeningene (forkortet Assosiasjonen og Unionen). Hensikten med møtet var å diskutere mulighetene for å danne en Bransjegruppe for laks under paraplyen NRCC. Formålet med etableringen av Bransjegruppen er å forbedre kommunikasjonen mellom aktørene og gjennom dette kunne rydde av veien uoverensstemmelser mellom de to lands veterinære bestemmelser. Bransjegruppen ble etablert i Moskva i september 2013 og arbeidet er kommet i gang RUSSISKE INSPEKSJONER AV NORSKE LAKSESLAKTERI Våren 2013 meldte Veterinærtjenesten i Russland at de i juni ville komme på inspeksjon av norske lakseslakterier. Tidspunktet ble noe forskjøvet, men første uka i juli kom de til Norge med to inspeksjonsteam. Det ene skulle dekke slakterier i Nord-Norge og det andre i Sør. Reiselogistikken ble ivaretatt av Sjømatrådet, mens bistand ved selve inspeksjonen ble ivaretatt av Mattilsynet, FHL og NSL. I alt 9 anlegg ble inspisert i denne omgang. Før inspektørene reiste hjem holdt de en pressekonferanse i Oslo hvor de framsatte mange klager over kvaliteten på alle de inspiserte slakterier. Det ble utarbeidet en rapport fra russisk side hvor alle avvik var angitt. Mattilsynet kommenterte rapporten, men ellers ikke noe nytt fra Veterinærtjenesten i skrivende stund om dette. I september fikk Mattilsynet offisiell beskjed at vi kunne vente en ny inspeksjonsrunde innen kort tid. 9 nye lakseslakterier, av disse var det 6 som ikke var inspisert tidligere, ble foreslått fra norsk side. Vi baserte oss også denne gang på at Veterinærtjenesten kom til landet med to team og la opp logistikken deretter. Opplegget ble kommunisert med russerne og vi fikk vite etter hvert at de ville ankomme første uka i desember. Ved ankomst ble vi fra norsk side presentert et opplegg fra Veterinærtjenesten som ikke var i samsvar med hvilke anlegg vi hadde planlagt å inspisere. I stedet for lakseslakterier ønske de denne gang å inspisere pelagiske- og kvitfiskanlegg. Logistikkmessig lot russernes ønsker seg ikke gjennomføre og dette ble tatt opp med dem i et formøte avholdt i Bergen. Etter lange forhandlinger entes vi om at opplegget som planlagt fra norsk side skulle gjennomføres. I skrivende stund har Mattilsynet ikke mottatt noe rapport fra denne siste inspeksjonsrunden. Men vi vet at de ved årsskiftet stenget ute fra det russiske marked hele den norske kvitfisknæring og store deler av den pelagiske. Ingen norske lakseslakterier er hittil åpnet for eksport til Russland som følge av de to inspeksjonsrundene i PROSJEKT «TOPPFOREDLING» Etter initiativ fra Norsk Sjømat AS ble prosjektet «Toppforedling» igangsatt høsten Prosjektet ble organisert som et bedriftsnettverk og forprosjektet ble finansiert av Innovasjon Norge med kr ,-. Formålet med prosjektet er å belyse rammevilkårene for høyforedlere av laks i Norge som ikke har egen produksjon av råstoff. Følgende bedrifter er med i nettverket: MaxMat AS Isfjord Norway AS Brødr. Remø AS Norsk Sjømat AS Sotra Fiskeindustri AS NSL har fungert som sekretariat og prosjektet har vært ledet av Jan Glendrange fra Zynk. I skrivende stund er forprosjektet avsluttet og medlemmene i nettverket vil konkluderer på om det skal søkes finansiering fra Innovasjon Norge på et hovedprosjekt FERSK FISK KVALITET På bakgrunn av Forbrukerrådet sin fersk fisk test i desember 2010 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Fiskeri- og kystdepartementet, Mattilsynet, NSL, FHL, dagligvarekjedene, fiskehandlerne, Nofima, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Forbrukerrådet. Arbeidsgruppen har jevnlige møter og har som mål at man skal komme frem til en felles oppfatning og enighet om hvordan man best kan måle kvalitet på fersk fisk. Arbeidsgruppa ønsker at det arbeides videre med å utvikle tre metoder som felles verktøy til bruk ved kvalitetsvurdering av fersk fisk i disk: sensoriske metode, mikrobiologisk metode og NIR-spektroskopi. Nofima har gjennomført et forprosjektet - en prosjektbeskrivelse av et samlet prosjekt for å utvikle disse tre verktøyene. Det videre arbeidet er i gang, hvor man også ser mulighet for at NIR-spektroskopi skal kunne predikere restholdbarhet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) NORDISK RÅD FOR DETALJFISKEHANDLERE Nordisk Råd for Detaljfiskehandlere (NRfD) ble startet i 2001 for å styrke samarbeidet mellom de nordiske landenes fiskehandlere gjennom å arbeide for gode relasjoner til konsumenten, myndighetene, leverandører, interesseorganisasjoner

11 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2013 og EU. Rådet har bestått av representanter fra Danmark, Sverige og Norge. Kjetil Holen er rådets formann. En egen webside er utviklet: samt en facebookside: Nordic Council of Seafood Retailers. Man kan også følge NRfD på Hvert andre år arrangeres Nordisk Mesterskap i Sjømat. Konkurransen arrangeres på rundgang i medlemslandene. Minsteprisforhandlingene med Norges Råfisklag ble gjennomført etter instruksene utarbeidet av hvitfiskutvalget i For å bedre forståelsen for fiskeindustrien under minsteprisdrøftelser er det utarbeidet en minstepriskalkyle i samarbeid med FHL, NSL og Nofima i Kalkylen er basert på erfaringstall fra næringen og skal bruke fra i år som grunnlag i alle forhandlinger med salgslagene PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE NSL deltar i prisforhandlingene med følgende salgslag; Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI) og Vest-Norges Fiskesalgslag. I forbindelse med fastsettelse av minstepris på taskekrabbe, stavsild (kvitlaks) og alle typer villfanget skjell i Norges Råfisklags distrikt, ledet NSL forhandlingene på vegne av industrien. NSL er utnevnt i et eget minsteprisutvalg som jobbet med å følge utviklingen av markedssituasjonen for breiflabb, lyr, lysing, uer, kveite og rødspette. Minsteprisene på disse fiskeslagene skal fortsatt drøftes og avgjøres på vanlig måte på de ordinære prisforhandlingene. I periodene mellom forhandlingene skal utvalget bestående av representanter fra NSL, FHL og Norges Råfisklag drøfte justeringer i minsteprisene når markedet tilsier dette REGULERINGSMØTET NSL har deltatt i Reguleringsmøtet i Fiskeridirektoratet i oktober For utvalget var det viktig at kvoten for notsei ikke blir forandret og at fisket etter uer reguleres på en annen måte enn med periodevis fritt fiske TILTAK MOT FISKEJUKS I vintersesongen 2013 har det gått betydelige rykter om ulovligheter ved leveringer av torsk. Dette medførte at Fiskeriministeren bestemte seg for å sette ned en gruppe bestående av representanter fra Fiskeridirektoratet og næringen. Et viktig tiltak mot fiskejuks og for å sikre etterlevelsen av regelverket var arbeidet for å gjennomføre dialogmøter med kjøperne og fiskerne. NSL var med på møter i Tromsø, Myre, Leknes og i Rørvik. n 9

12 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING n MATTILSYNETS HYGIENERAPPORT Sluttrapporten etter Mattilsynets nasjonale tilsyn i hvitfisknæringen, Prosjekt Hvitfisk 2013, ble offentligjort i oktober Sluttrapporten viser at næringen har mye å gå på når det kommer til orden, renhold og vedlikehold. NSL var i flere møter med både Mattilsynet og Fiskeriministeren, der vi påpekte medlemmers vilje og evne til forbedring. Samtidig var det viktig for NSL å få gehør for at Mattilsynets måte å summere bagateller, mindre avvik og klanderverdige forhold sammen til en tabloid rapport ikke er særlig egnet for å styrke hvitfiskens posisjon i markedet PD-STRATEGI NORD FOR HUSTADVIKA Det ble i 2012 fastsatt en ny forskrift om en egen sone for å begrense spredning og utbrudd av pankreassykdom forårsaket av virusvarianten SAV2 i Midt-Norge. Også i 2013 fikk næringa i Midt-Norge en rekke utbrudd av PD forårsaket av SAV2. Krav til håndteringen av fisk med påvist PD ble oppfattet som til dels svært forskjellig innenfor den etablerte sonen. NSL har engasjert seg i dette for å sikre likebehandling av aktørene i området MULIGE ENDRINGER I MTB-REGELVERKET Innføringen av produksjonsbegrensningssystemet med maksimalt tillatt biomasse, MTB, har i hovedsak vært positivt for oppdrettsnæringa. Det har likevel vært en del utfordringer som følge av den manglende fleksibilitet med systemet. NSL har derfor siden 2007 gått inn for at systemet burde endres til «gjennomsnittlig MTB». For mange av NSL sine ulike medlemmer oppleves dagens MTB-system som lite fleksibelt. For oppdrettsleddet er det et sterkt fokus på utslakting av fisk når den biologiske produksjonen er størst for å unngå å nå MTB-taket. For de minste aktørene i næringa har det som konsekvens at det har vært vanskelig å kunne utnytte produksjonskapasiteten like godt som større selskap kan. Dette gir større aktører et konkurransefortrinn. Uforutsette hendelser som avbrutt slakting, sykdomsutbrudd mv. har også vist seg å skape store utfordringer for mindre aktører pga. manglende fleksibilitet. I næringa har en også sett mange eksempler på at velbegrunnede ønsker om produksjonsendringer av fiskehelse- og smitterisikohensyn vanskelig kan ivaretas pga. manglende fleksibilitet i MTB-regelverket. Eksempelvis har anbefalinger om forsert utslakting på enkelte lokaliteter av hensyn til fiskehelse blitt unnlatt pga. en har nådd MTB-taket på andre lokaliteter. Et annet eksempel er innføring av produksjonssoner, som på grunn av MTB-taket har redusert produksjonsmulighetene dramatisk for mange mindre aktører. For lakseslakteriene har dagens MTB-system ført til stor aktivitet i deler av året, og i mange tilfeller permitteringer i andre perioder. Denne sykliske produksjonen er en stor utfordring mht. å skape helårsarbeidsplasser og stabil arbeidskraft langs kysten. Lakseforedlingsbedrifter opplever de samme utfordringer som slakteriene. I tillegg er det spesielt muligheten til å oppfylle kontrakter om stabile leveranser som er utfordringen med syklisk tilgang til råstoff. Lakseeksportører ser konsekvensene av dagens lite fleksible system i de store prissvingninger som kommer til syne i markedet. Det er store tilgjengelige kvantumet med tilhørende lave priser i deler av året, og underdekning av kvantum med tilhørende høye priser i andre deler av året. NSL ser et stort potensial for å øke produksjonen i norsk oppdrettsnæring. NSL ser grunn til å påpeke at lokalitets-mtb fortsatt vil ligge til grunn, selv om det innføres rullerende gjennomsnittlig MTB. Lokalitets-MTB skal være fastlagt ut i fra hva den enkelte lokalitet tåler av påvirkning. Næringa har også et mangfoldig regelverk som ivaretar miljøpåvirkning fra oppdrettsaktivitet. Innføring av gjennomsnitts-mtb vil også gi handlingsrom og fleksibilitet til ulike strategier i markedet. I dag følger tilbudet i stor grad biologiske variasjoner. NSL tror ikke en omlegging vil ha store effekter for produksjonen på makronivå. Den vil imidlertid kunne ha stor effekt for enkeltselskaper og lokalsamfunn REGIONALISERING FHL har tatt initiativ til en «regionalisering» i næringa som innebærer frivillige avtaler mellom oppdretterne for å stoppe transport av levende biologisk materiale over gitte grenser. Det er foreslått å etablere en grense ved Bodø i Nordland og ved Hustadvika i Møre og Romsdal. NSL synes begrensning av transporten av levende fisk langs kysten er bra og helt i tråd med hva vi mener er bra for videre utvikling av oppdrettsnæringa. NSL mener det er avgjørende at en regionalisering gjennomføres på en måte som gir balanse i markedet for settefisk. Det er fortsatt underdekning av smolt i regionen nord for Bodø. Spesielt for de få små oppdretterne som er igjen, kan det bli vanskelig å erstatte eksisterende smoltavtaler med ny produksjon nord for Bodø. Det må være klare retningslinjer for hvilke krav som skal stilles til dispensasjoner. Dette både for å sikre best mulig transport i et smittehygienisk perspektiv, og for å sikre likebehandling mellom avtalepartnerne. Disse retningslinjene bør fastsettes før avtalen inngås.

13 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2013 n 11

14 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING n

15 EIERSKAPSBEGRENSNINGER I OPPDRETT Regjeringen foreslo gjennom et lovendringsforslag våren 2013 å legge til rette for endring av reglene om eierkontroll i lakseoppdrettsnæringen. Bakgrunnen var ESA sin vurdering av regelverket etter at Norges største aktør, Marine Harvest, fremmet klage på denne. NSL mener en regelverksendring som dette må forventes å gi en videre sentralisering av aktiviteten i næringa. Dette er flott for de kystsamfunn hvor aktiviteten legges, men mindre bra for de kystsamfunn som aktiviteten tas fra. I Midt-Norge har vi f.eks. sett en klar vinner i Frøya og Hitra og en like klar «taper» i Smøla. For å kompensere for ulempene en ser som følge av å oppheve eierskapsbegrensningene, foreslo regjeringen innføring av «avgifter» i form av krav til foredlingsgrad, FoU-innsats og lærlingeplasser i kystdistriktene. Krav om «samfunnsansvar» fungerer ikke i andre næringer og vil heller ikke fungere på sikt i oppdrettsnæringen. Dette følger av at det naturligvis vil stilles krav til maksimal avkastning på investert kapital og størst mulig avkastning til eierne. Verdien av lokalt eierskap kan ikke kompenseres med krav og avgifter. NSL tror på et mangfold av eierskap og at dette vil tjene kystdistriktene best, både nå og i framtiden. NSL kan ikke se at verken samfunnet eller næringa er tjent med at et selskap kan kontrollere store deler av oppdrettsnæringa. NSL er derfor svært skuffet over at eierskapsbegrensningene ble opphevet. Akvakulturloven skal i følge hovedformålet i 1 bidra til verdiskaping på kysten. Det er videre et uttalt politisk ønske at vi skal ha en differensiert struktur i havbruksnæringa. NSL har på denne bakgrunn bedt myndighetene innta en aktiv rolle for å sikre fortsatt differensiert struktur i havbruksnæringa. Dette mener vi vil gagne både næringa og bidra til verdiskaping på kysten. NSL mener den beste måten å nå formålet med forskriften derfor vil være å fokusere på rammebetingelser som gjør det attraktivt å beholde lokalt eierskap i havbruksnæringa. Opprettholdelse av dagens mangfold i næringa vil i langt større grad enn høringsforslaget bidra til å ivareta regionalpolitiske hensyn, verdiskaping på kysten og hensynet til en rimelig fordeling av fordelen av å bruke fellesskapets arealer i norske kystdistrikt GRØNNE KONSESJONER Som all annen matproduksjon har oppdrett av laks og ørret påvirkning på miljøet. Lakseoppdrett er likevel i dag den måten å produsere mat på som har minst miljøpåvirkning. Dagens oppdrett av laks og regnbueørret er også gjennomregulert med tanke på miljøpåvirkning. NSL var derfor ikke udelt positiv til utlysningen av de såkalte «grønne» konsesjonene. NSL ser det slik at regelverket er satt ut i fra beste tilgjengelige kunnskap f.eks. om krav til utstyr for å hindre rømming. Å signalisere «grønn vekst» kan tolkes som et budskap om at dagens driftsform og regelverk ikke er godt nok. Tildelingsrunden skal medvirke til å kommersialisere løsninger som legger til rette for å redusere miljøutfordringer i akvakulturnæringa. NSL støtter at det legges til rette for utprøving av nye teknologiske og driftsmessige løsninger gjennom tildeling av egne konsesjoner. Dette burde imidlertid vært gjort gjennom midlertidig tildeling av egne «utviklingskonsesjoner». Forslaget om at det i gruppe A (Troms og Finnmark) skal konkurreres på løsning, mens det i gruppe B («hele landet») er minimumskrav, men konkurranse på pris, samsvarer ikke med like konkurransevilkår. Med bakgrunn i at formålet med tildelingsrunden er å kommersialisere gode løsninger, burde en prioritere de beste løsningene og ikke de som betales med høyest pris. NSL mener også det må være bedre at næringsaktørene prioriterer å bruke penger på utvikling av gode løsninger framfor at de skal prioriteres på en budrunde for innbetaling til staten som vederlag MATTILSYNETS BEREDSKAPSØVELSE STELLA POLARIS NSL deltok i 2013 i Mattilsynets beredskapsøvelse Stella Polaris som medlem av øvelsesledelsen. Hele Mattilsynet skulle øves i å oppklare et næringsmiddelbårent utbrudd. Det skulle øves på alle nivåer i Mattilsynet, mot departement og kunnskapsstøtteinstitusjoner, næring og kommunene ved kommuneoverlegene. Varslingsrutiner, intervju av pasienter, identifisering av årsak, prøveuttak / laboratoriekapasitet og sporing av aktuelle varer var viktige elementer i øvelsen. Øvelsesledelsen lagde en case hvor importert dill smittet med Salmonella Typhimurium var blitt brukt i produksjon av gravlaks. Reelle importører av krydder samt produsenter av gravlaks var deltakere i spillet. Selve øvelsen foregikk over tre dager i november og er den mest omfattende øvelsen på matbåren sykdom som er gjennomført i Europa MINSTEPRISUTVALGETS ARBEID Ikke uvanlig opplevde man også i 2013 store svingninger i ferskmarked og minstepriser i utakt med markedsprisene. Et eget Minsteprisutvalg for uer, breiflabb, lyr, lysing, kveite og rødspette har som oppgave å råde Norges Råfisklag om enten å forandre eller fristille (suspendere) minstepris. Etter mange møter i utvalget og under minsteprisdrøftelser er prisene for lysing og rødspette nå fristilt hele året. Utvalget hadde også et utall telefonmøter om breiflabb, kveite og uer som måtte fristilles eller settes ned periodevis i AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2013 n 13

16 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING MERKING AV FISKEKASSER I regi av Standard Norge og et utstrakt samarbeid med representanter for hele verdikjeden, er arbeidet med å utviklede en ny Norsk Standard, NS9405:2012 for merking av fiskekasser og paller, avsluttet i Målet var at alle ledd i verdikjeden skal benytte en og samme strekkode IQ FRESH LABEL IQ-FRESHLABEL er et forskningsprosjekt som er delvis finansiert av EU og det 7. rammeprogram Prosjektet har pågått siden august 2010, og ble avsluttet i januar Prosjektet hadde 18 partnere fra 9 ulike land og arbeidet med å utvikle en smart etikett for frosne produkter som skal følge med på om produktet utsettes for for høy temperatur, og for produkter pakket i modifisert atmosfære, hvor man ønsker å detektere innsig av oksygen. NSL har vært partner i prosjektet. Det er i et tidligere EU prosjekt, FreshLabel, utviklet tid- og temperaturindikatorer for ferske produkter, men på grunn av at frosne produkter har mye lengre lagringstid enn ferske er det behov for en egen indikator til frosne produkter. Videre skulle IQ-FRESHLABEL utvikle en indikator for MAP-pakkede produkter. Disse indikatorene vil gi en fargeforandring når oksygennivået i pakken økes/endres. I tillegg til utvikling av indikatorer utførte IQ-FRESHLABEL undersøkelser blant forbrukere og detaljleddet for å finne svar på hvordan disse gruppene ser på denne type teknologi, dette for å hjelpe implementeringen av smart etikettene. 2.4 SETT SJØBEIN NSL er medlem av referansesgruppen til Sett Sjøbein. Asgeir Johansen har vært vår representant i 2013, med Alf Albrigtsen som vara representant. Prosjektet forvaltes av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Overordnede målsetninger for prosjektet er å sikre og styrke rekrutteringen til marin sektor og effektivisere rekrutterings- og kompetansehevende tiltak innenfor marin sektor. Prosjektgruppen skal organisere og koordinerer det overordnede og nasjonale rekrutteringsarbeidet. 2.5 HØRINGSUTTALELSER NSL har også i løpet av 2013 levert mange høringsuttalelser. Blant de viktigste har vært: Forslag om grønne konsesjoner i oppdrett Nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden Videreutvikling av produksjonsbegrensningssystemet (MTB) Transport av akvakulturdyr nye krav til brønnbåter Endringer i eierskapsbegrensningene i akvakulturnæringen Bygging og tilsyn for mindre lasteskip Endring i avgift for tilsyn med akvakulturvirksomhet Utforming av overtredelsesgebyr Fritidsfiske Gjennomgang av Råfiskloven Kysttorskvern i Borgundfjorden Revisjon av Nøkkelhullsforskriften med særlig fokus på saltkriterier 14 n

17 Bladet Norsk Sjømat hadde et bra år i Gjennom 6 utgivelser har NSL satt søkelyset på mange aktuelle saker. Økonomisk har bladet levert som forventet i Svein Reppe har hatt ansvaret som redaktør. NUM MER NUMMER MER NUM Optimal kvalitet Er dei lok Kortreist på kamskj ell side 10 aleigde sel marinema skapa sna t side 24 ørje sid E 28 FA G B LA D E T N O RS K S J Ø M AT n N S L Å RS B E R ET N I N G Fagbladet Norsk Sjømat rt histor ie? side 16 Makrellst nye veier North går Taste Of ein del av senja som ord and Boston sw intervju side 6 8 et side annleisfylk E 16 Tuna sid Jensen nk Bakke- side 20 med Fra Ågot Lian sjømatkjøkken side 6 Fra sursild til sushi på Vega side 10 samla konkurransekraft i globale næringar side ER MM NU en på Kong Kontroll av lakselus side 24 de 6 en si de 8 år si rett 40 haug keoppd al fis Måsøv de liv si Messe 22 dt på t er go småt Husøy 34 a side i senj NUMMER er MM NU Fiskekroken 20 år i år SIDE 6 Nye verktøy for redusert klimapåvirkning SIDE 8 Juledrammen SIDE 16 Berlevågfisken SIDE 36 e6 t til ma Sjø alt sjon a n g av in Åpn s slak tt k Nors dre opp ye en n ring ti 2 e2 Sid ova lagsl ls esa 2 e1 Sid ter sen å v 40 ffek en e id et S folk 0 e4 Sid fisk d n 15

18 4. Formidling og studieturer FORMIDLING OG STUDIETURER n NSL ÅRSBERETNING SJØMATDAGENE PÅ HELL Sjømatdagene ble arrangert 22. og 23. januar Som vanlig var konferansen lagt til Hell. Sjømatdagene var i 2013 et samarbeid mellom Sparebank 1 SMN, If skadeforsikring, Bewi AS, Innovasjon Norge, FHF og NSL. Konferansen samlet nærmere 400 deltakere. Arrangementet ble av deltakere og presse karakterisert som vellykket. Sjømatdagene har vokst seg til å bli en av de viktigste arenaer som møteplass og for faglig påfyll i Norge. 16 n 4.2 FELLESTUR TIL ESE BRUSSEL 2013 FIAS og NSL arrangerte en fellestur til European Seafood Exposition (ESE) april ESE er Europas største sjømatmesse som alle besøker, og parallelt arrangeres utstyrs- og emballasjemessen Seafood Processing Europe. Vi var 33 stykker som reise ned og vi hadde en felles middag den første kvelden. Vi som reiste var en blanding av medlemsbedrifter, ikke-medlemmer og leverandører til FIAS.

19 4.3 AQUANOR 2013 NSL og FIAS delte en felles stand sammen med 11 av samarbeidspartnerne til FIAS. Totalt hadde vi ca. 120 kvm til sammen. I tillegg organiserte FIAS ca. 300 hotelldøgn til medlemmer, utstillere og leverandører. Oppslutningen ved standen var god og vi mener dette er en effektiv måte å treffe medlemsbedrifter på. Torsdag under messeuken ble det arrangert medlemstreff i kontorlokalene i Dronningens gate. Med den oppslutningen som ble registrert, så må vi si at dette var et vellykket arrangement. 4.4 STUDIETUR TIL BOSTON SEAFOOD SHOW FIAS arrangerte en studietur til Boston Seafood show fra 8. til 13. mars Vi var 17 personer som deltok på denne turen. Studieturen bestod av 2 dager med messebesøk, en butikkrunde i byen med mange stopp på dagligvarebutikker og ferskvaredisker i området rundt Boston by. Vi fikk også lagt inn et bedriftsbesøk mens vi var i byen. FORMIDLING OG STUDIETURER n NSL ÅRSBERETNING 2013 n 17

20 5. Konkurranser KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING NM I SJØMAT 2013 Fredag 13. september var det klart for finalen i NM i Sjømat Sju finalister skulle utfordres i sine kunnskaper som Sjømathandler. Fem dommere skulle vurdere alt de gjorde. Seks av finalistene hadde kvalifisert seg til finalen gjennom uttakskonkurranser i Oslo og Sandefjord og skulle møte regjerende mester fra 2012, Kent-Arild Løkken, i finalen. Konkurransen var oppdelt i flere forskjellige deler. Først skulle deltakerne foreta et varemottak hvor de vurderte kvaliteten til en kasse med sjømat. Del 2 handlet først om håndskjæring. Det skal skjæres og trimmes fileter, skiver og butterfly av ulike sorter fisk, samt en ukjent del som denne gangen var å gjøre klar en krabbe for salg. Nytt av året var publikumsvennlige tempokonkurranser under del 2. Filetering av rødspette og rekepilling på tid, samt åpning av 12 østers fikk virkelig opp temperaturen både hos finalistene og publikum. Del tre av konkurransen handlet om produktlaging. Finalistene skulle lage 5 innovative produkter samt en fiskefarse. Deler av farsen ble stekt og prøvesmakt av dommerne. I denne delen legges det vekt på kreativitet, men som i de andre delene av konkurransen er arbeidsteknikk, hygiene og orden områder dommerne vektlegger høyt. I siste del skulle finalistene bygge ferdig sin fiskedisk. Dommerne ser etter kreativitet, kvalitetsforståelse, mangfold og eksponering. Finalistenes kunnskaper om bedømmelse av kvalitet, råvarekunnskap og informasjon til kunden om tilberedning ble lagt vekt på. Hele konkurransen ble flott sydd sammen av konferansier Lise Mangseth fra Norges Råfisklag, og sammen med et engasjert publikum ble det en spennende og flott konkurransedag fra start til slutt. Premieutdelingen ble foretatt av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Linda Gitlesen fra Orkanger ble årets vinner. Sølvmedaljen gikk til fjorårets vinner Kent-Arild Løkken fra ICA Stjørdal mens bronsemedaljen gikk til Veronica Samuelsen fra Ultra Sandvika, som deltok i finalen for første gang. Etter premieutdelingen ble fiskediskene auksjonert bort. Pengene fra auksjon ble gitt til et veldedig formål. Mange står bak Gjennomføringen av NM i Sjømat er et samarbeid mellom flere aktører i sjømatnæringa. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er prosjekteier men har med seg økonomisk støtte fra Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, ICA, Meny-Ultra og Norges Sjømatråd. Til selve gjennomføringen utføres det en fantastisk jobb av Kurs- og opplæringskontoret for Salgs- og matfagene (KOM), dommerpanelet med hoveddommer Ole Jakob Holen i spissen og den meget entusiastiske konferansieren vår Lise Mangseth. 18 n

21 5.2 NM I RØKT OG GRAVET LAKS 2013 NM i røkt og gravet laks 2013, startet med bedømming i april. Premieutdelingen ble gjennomført under Aqua Nor, 15. august. Selve premieoverrekkelsen ble foretatt av Bjørn- Erik Stabel, bransjesjef for laks og ørret i Norges sjømatråd. Totalt deltok 23 produsenter med 62 produkter i de innledende rundene av arrangementet. Konkurransen er inndelt i fire klasser; kaldrøkt, varmrøkt, gravet og åpen klasse. I finalerunden ble gull-, sølv- og bronsevinnere kåret i hver klasse, og vinnerne ble: Åpen Klasse: 1. Mikals Laks AS, Skiftun, Rogaland, for produktet Einerrøykt pepperlaks 2. Bofisk AS, Bodø, Nordland, for produktet Sitronpepperlaks 3. Leiren Laks AS, Stamnes, Hordaland, for produktet Kaldrøkt ørret Klasse Gravet Laks: 1. Sotra Fiskeindustri AS, Sotra, Hordaland 2. Lofotprodukt AS, Leknes, Nordland 3. Leiren Laks AS, Stamnes, Hordaland Klasse Kaldrøkt Laks: 1. Seaman Seafood AS, Tønsberg, Vestfold 2. Karmøy Laks, Vedavågen, Rogaland 3. Fonn Egersund AS, Egersund, Rogaland 3. Sotra Fiskeindustri AS, Sotra, Hordaland Klasse Varmrøkt Laks: 1. Fonn Egersund AS, Egersund, Rogaland 2. Mikals Laks AS, Skiftun, Rogaland 3. Hansens Røkeri AS, Drammen, Buskerud KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING 2013 n 19

22 KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING NM I SJØMATPRODUKTER 2013 Fredag 13. september, på Matsreif i Oslo, foran et stort publikum mottok vinnerne sine premier av Fiskeri- og kystministeren Lisbeth Berg-Hansen. Konkurransen har to ulike kategorier, nærmere bestemt industriprodukter og håndverksprodukter. I disse to kategoriene er det igjen ulike klasser for beste fiskekaker, beste fiskekarbonader, beste fiskepudding, beste fiskeboller, beste Vinnere av industriprodukter: Fiskekaker Gullmedalje tildelt Lofotprodukt AS for Fiskekaker steinbit & hvitløk Sølvmedalje tildelt Rørvik Fiskemat AS for Fiskekaker Bronsemedalje tildelt Ferdigmat AS for Fiskekaker Fiskekarbonader Gullmedalje tildelt Fonn Egersund AS for Fonn Burgere Sølvmedalje tildelt Brødr. Hjønnevåg AS for Gourmet fiskeburger Bronsemedalje tildelt Lofotprodukt AS for Fiskeburger sei & purre Fiskepudding Gullmedalje tildelt Brødr. Hjønnevåg AS for Fersk fiskepudding fiskegrateng, beste ferdigrett og sist men ikke minst årets nyhet. I år var 13 bedrifter premievinnere av totalt 36 premier. Konkurransen ble arrangert med god støtte fra Tine og Brenntag. Bedømmingen er gjort i samarbeid med Høgskolen i Sør- Trøndelag hvor en fagjury og en folkejury smakte og vurderte og kom frem til vinnere i de ulike klassene. Gullmedalje tildelt Rørvik Fiskemat AS for Fiskepudding Bronsemedalje tildelt MaxMat AS for Fløtepudding Fiskeboller Gullmedalje tildelt Rørvik Fiskemat AS for Storball Sølvmedalje tildelt Rørvik Fiskemat AS for Fiskeboller Bronsemedalje tildelt MaxMat AS for Fiskeboller 52% Fiskegrateng Gullmedalje tildelt MaxMat AS for Fersk fiskegrateng Sølvmedalje tildelt Findus Norge AS for Fiskegrateng Bronsemedalje tildelt Lofotprodukt AS for Fiskegrateng Hjemmelagd 20 n

23 Ferdigrett Gullmedalje tildelt MaxMat AS for Fiskesuppe Sølvmedalje tildelt Lofotprodukt AS for Bacalao Glutenfri Bronsemedalje tildelt Findus Norge AS for Bacalao Nyhet Gullmedalje tildelt Lofotprodukt AS for Fiskeburger ørret & vårløk Sølvmedalje tildelt Lofotprodukt AS for Lunsjkake med grønnsaker Sølvmedalje tildelt Findus Norge AS for Laksegryte Creative Vinnere av håndverksprodukter: Fiskekaker Gullmedalje tildelt Trollkrabben AS for Vikjokaker Sølvmedalje tildelt Sjøgodt UB, Måløy VGS for Hysekaker med røkt hyse og ramsløk Bronsemedalje tildelt Tistedal Delikatesse AS for Fiskekaker Fiskekarbonader Gullmedalje tildelt Fiskeeksperten Reinhartsen AS for Piratburger Sølvmedalje tildelt Fiskeeksperten Reinhartsen AS for Skipperburger Bronsemedalje tildelt Trollkrabben AS for Fiskeburger med ost og bacon Fiskepudding Gullmedalje tildelt Fiskeeksperten Reinhartsen AS for Fiskepudding Sølvmedalje tildelt Tistedal Delikatesse AS for Fiskepudding Bronsemedalje tildelt Brødrene Berggren AS for Fiskepudding Ferdigrett Gullmedalje tildelt Sjøgodt UB, Måløy VGS for Fiskekuler Sølvmedalje tildelt Brødrene Berggren AS for Tomatisert fiskesuppe Bronsemedalje tildelt Fiskeeksperten Reinhartsen AS for Sjømatpai Nyhet Gullmedalje tildelt Brødrene Berggren AS for Bryggas skalldyrsalat Sølvmedalje tildelt Fiskeeksperten Reinhartsen AS for Paulinesalat Bronsemedalje tildelt Ågot Lian AS for Fiskekaker med soltørket tomat KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING 2013 n 21

24 6. Årsregnskap 2013 ÅRSREGNSKAP n NSL ÅRSBERETNING 2013 Årsregnskapet viser et samlet overskudd for NSL/NSS på ca ,- Nok. Dette har medført at den negative egenkapitalen i NSS på 1,22 millioner Nok fra 2012 nå kun er på noe i underkant av ,- Nok. Samlet egenkapital i NSL/NSS er på millioner Nok. Komplett årsregnskap for NSL/NSS legges fram på årsmøtet n

25 7. FIAS 7.1 INNKJØPSAVTALER Bedriftene i NSL har sitt eget innkjøpsselskap, Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS). Alle NSL-medlemmer kan kjøpe seg inn i innkjøpsselskapet med en aksje à 6078 kroner og bli aksjonær i selskapet. Formålet er å inngå innkjøpsavtaler som gir aksjonærene kostnadsbesparelser. Målet er at alle som er medlemmer/aksjonærer benytter flest mulig av de avtalene som er inngått og er lojale mot NSL/FIAS. Tilslutningen til de aller fleste avtalene er økende, dvs. ca. 10 % omsetningsøkning på avtalene i FIAS samarbeider med andre innkjøpslag om priser og forskjellige betingelser slik at vi kan oppnå enda bedre betingelser til våre bedrifter. FIAS har til sammen 41 avtaler på et bredt spekter av produktområder. 7.2 LOJALITETSPROGRAM i FIAS FIAS n NSL ÅRSBERETNING 2013 FIAS viderefører lojalitetsprogrammet for aksjonærene i selskapet og det ble i 2013 satt av i underkant av en halv million kroner til utbetaling til aksjonærene. Prinsippet er at de aksjonærene som legger igjen størst omsetning på avtalene får mest tilbake. FIAS har ca. 175 aksjonærer ved årsskiftet og ca.450 handlende bedrifter. Informasjon om avtaler og betingelser er tilgjengelig på FIAS sine egne hjemmesider Avtaleoversikt: PRODUKTOMRÅDER Gaveesker for laks og ørret Hotell Etiketter Ozon-løsninger (bekjempelse av bl.annet listeria) Strategiutvikling og merkevarebygging Rekvisita Forsikringsavtale og pensjon Analysetjenester Sukker Revisjon av kvalitetssystem Fyringsolje, diesel, marin LEVERANDØR FIAS sin egen eske Rica Hotels PSI Systems AS Redox AS Engasjert Byrå AS Stapels Norengros AS If Skadeforsikring for bedrift If Pensjon / Danica Pensjon. LabForum Jørgen Sørensen & Co AS Sai Global AS Statoil Norge AS for bedrift og ansatte Gassolje, bensin, el.strøm Telefonitjenester Web-basert avvik og kvalitetssystem Pappemballasje Maskiner, produksjonsrekvisita Telenor Mobil Mobildata/Nordialog Phonero Extend AS Peterson Packaging AS Bokken AS n 23

26 FIAS n NSL ÅRSBERETNING 2013 Avtaleoversikt forts.: PRODUKTOMRÅDER Produksjonsrekvisita Plastkar, paller, kasser, beholdere Plasthaller for sjømatindustrien Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr Krydder og krydderblandinger, tilsetningsstoffer og stivelser LEVERANDØR Skala Prosessteknikk AS Bewi Norplasta AS Nopla AS Rubb AS Ecolab AS ACO Norge AS Brenntag AS Arne B. Corneliussen AS World Pac AS Olje og stivelse Vakuumfilm og poser, laksebrett Skinnemaskiner, fiskedisker, ismaskiner, røykeskap, reoler PE og HD. film.poser og sekker Slanger og vedlikeholdsrekvisita Skadedyr/næringsmiddelhygiene Bemanningsløsninger Verkstedmateriell og driftsrekvisita Transportbånd Gass-produkter Arcon AS Arne B. Corneliussen, Skala J. Navestad AS T. Myhrvold AS-gruppen Rani Plast AS, C/O Desom AS TESS-slanger-service-DVHP Rentokil AS Anticimex AS Pelias AS Adecco Norge AS Wuerth Norge AS Intralox inc. Europe Yara AS 24 n

27

28 Pb. 639 Sentrum, 7406 Trondheim Tlf: Fax: E-post: Foto: Forside: Mikhailg Dreamstime.com. Oppslag 4-5: Harvepino Shutterstock.com. Alle andre: NSL. Grafisk design: Britt-Inger Håpnes

1. ORGANISASJONEN 4 2. AKTIVITETER 6

1. ORGANISASJONEN 4 2. AKTIVITETER 6 NSL Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONALET 4 1.2 ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR 5 1.3 ÅRSMØTE 2014 5 1.4 TILLITSVALGTE I 2014 5 1.4.1 Styret i NSL/NSS 5 1.4.2 Valgkomité 5 1.4.3 Bransjeutvalg i NSL 5

Detaljer

Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor. Årsberetning 2011 NSL

Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor. Årsberetning 2011 NSL Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Årsberetning 2011 NSL Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONAL 4 1.2 TILLITSVALGTE I 2011 4 1.3 AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE 6 1.3.1 Fiskematutvalget

Detaljer

NSL. Årsberetning 2010. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

NSL. Årsberetning 2010. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2010 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONAL 4 1.2 TILLITSVALGTE I 2010 4 1.3 AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE 6 1.3.1 Fiskematutvalget

Detaljer

Norsk Standard NS 9405:2012 Presentasjon implementering Sjømatdagene 23.1.2013 Per Dag Iversen

Norsk Standard NS 9405:2012 Presentasjon implementering Sjømatdagene 23.1.2013 Per Dag Iversen Norsk Standard NS 9405:2012 Presentasjon implementering Sjømatdagene 23.1.2013 Per Dag Iversen Fisk og fiskevarer Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk

Detaljer

NSL NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR

NSL NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR NSL NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2015 Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONALET 4 1.2 ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR 4 1.3 ÅRSMØTE 2015 4 1.4 TILLITSVALGTE I 2015 5

Detaljer

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Tilstede fra AMMT: Marianne Østerlie Deltakerliste er vedlagt Til alle som produserer, distribuerer og selger sjømat I Norge NSL Norske

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Fiskeindustriutvalget

Fiskeindustriutvalget Fiskeindustriutvalget Markedet sett fra Slottsgaten 3 i Bergen og oss Årsmøtet Norges Sildesalgslag 2015 Otto Gregussen, Adm.Dir Norges Sildesalgslag Otto Gregussen CEO NSS GIEK Kredittforsikring AS -

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

RAPPORT. Livet i havet vårt felles ansvar

RAPPORT. Livet i havet vårt felles ansvar RAPPORT Utvalg nedsatt av Fiskeridirektøren for å vurdere og foreslå kortsiktige tiltak som kan bidra til å sikre etterlevelse av regelverket og bidra til korrekt registrering av fangst ved levering Livet

Detaljer

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Jens Chr Holm Planforum sept 2016 Norsk oppdrettsproduksjon (tonn solgt) pr 01.07.2016 1600000 1400000

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen Journalpost:14/40452 Saksnummer Utvalg/komite Dato 221/2014 Fylkesrådet 23.09.2014 128/2014 Fylkestinget 13.10.2014 Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

Markedet sett fra Slottsgaten 3

Markedet sett fra Slottsgaten 3 Omsetningssituasjonen i pelagisk sektor hva betyr Tveteråsutvalget i denne Markedet sett fra Slottsgaten 3 sammenheng? i Bergen Årets torskemiddag Fosnavåg Shippingklubb Fosnavåg, 2 Mars, 2015 Otto Gregussen,

Detaljer

Pressekonferanse Aqua Nor - Trondheim

Pressekonferanse Aqua Nor - Trondheim Pressekonferanse 12.08.2003 Aqua Nor - Trondheim Fiskeriminister Svein Ludvigsen Menneskers innsatsvilje og fantasi skaper velstand Man kan ikke vedta verdiskapning Politikken kan gi rom for den, eller

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Formidling av forskning hvem har ansvaret? Hvilke planer har FHF i forhold til å gjøre resultater fra prosjektene tilgjengelige for

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen, 17. 18.okt 2012, Honningsvåg Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, Regionsjef FHL Nordnorsk havbrukslag Disposisjon Kort om produksjon

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 07.04.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 OSLO Vår referanse Deres referanse Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Sjømat

Detaljer

Workshop grønne konsesjoner Daglig leder Trude Olafsen

Workshop grønne konsesjoner Daglig leder Trude Olafsen Workshop grønne konsesjoner 11.04.2013 Daglig leder Trude Olafsen Program 11-12:00 Registrering og lunsj 12:00 Innledning ved Trude Olafsen, akvarena Gjennomgang av de viktigste punktene i forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune 1 Innledning I dette vedlegget til søknaden forsøker vi å gi en vurdering av økonomiske og sosiale konsekvenser som støtter opp om vår søknad

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Markeds- og omsetningssituasjonen - utsiktene videre inneværende sesong

Markeds- og omsetningssituasjonen - utsiktene videre inneværende sesong Markeds- og omsetningssituasjonen - utsiktene videre inneværende sesong Myre 29.1.2015 Tema Litt om fjoråret omsetning og marked Omsetningen og utsikter 2015 Ny kvalitetskontroll i regi av Råfisklaget

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010 Deres ref.: 200900464-/ASB Deres dato: 13.10.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 01.12.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Fiskeri- og kystdepartementet PB 8118 Dep 0032

Detaljer

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato:

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: 03.02.2016 Høring av forslag til innretning av havbruksfondet Saksnr. Utvalg Møtedato 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Rammebetingelser for havbruk:

Rammebetingelser for havbruk: Rammebetingelser for havbruk: - Tilgang på gode lokaliteter FHF-samling : "Verdikjede havbruk" Værnes, 22. oktober 2013 Otto Andreassen Roy Robertsen Nofima as Store ambisjoner for havbruksnæringen Forrige

Detaljer

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16.

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16. KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra adm/styre: Januar: 9. Ålesund Hav 21 Ole Morten Sorthe 11.-12. Trondheim Krabbekonferanse 17.-18. Trondheim Sjømatdagene på Hell 19. Ålesund Styremøte stiftelsen

Detaljer

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas!

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2017 Scandic Hell, Stjørdal 17. Januar - 2017 Årets Quiz: Hva har det vært konkurrert i her? Svar på Årets Quiz: Hvem har gjennom

Detaljer

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Viktig Norge en stor fiskerinasjon Forvalter et havområde 6 7 ganger større enn fastlandsnorge

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2008 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Innholdsfortegnelse 1. REGNSKAP 3 1.1 RESULTATREGNSKAP 3 1.2 BALANSE 4 note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 5 note 2 - LØNNSKOSTNADER,

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen. - Fra et Troms perspektiv

Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen. - Fra et Troms perspektiv Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen - Fra et Troms perspektiv Knut Werner Hansen fylkesordfører Medlemsmøte NFKK 25.11.13 Disposisjon Historikk Fakta om akvakulturnæringen i Troms Næringas

Detaljer

Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell

Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell Stig Nidar Selvåg Leder, FHL Midtnorsk Havbrukslag FHL Midtnorsk Havbrukslag NHO Generalforsamling og styre i FHL Bransjegruppe Industri Bransjegruppe

Detaljer

Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring

Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring Komite for næring Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen.

Detaljer

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Oslo, 18.06.2013 Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Meny SINTEF Fiskeri og havbruk Et klimavennlig måltid Hva er et klimaregnskap? Klimapåvirkning

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina Ålesund 24.08.2017 Espen Hanson Nordic Group Bodø Boston Bergen Trondheim Hovedkontor: Nordic Group AS Dronningens Gate 15 7401 Trondheim Leverandører Nordic

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Verdiskapning i Nordområdene Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, FHL Disposisjon Havbruksnæringas betydning

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Høringsuttalelse - diverse forslag til implementering av nytt system med produksjonsområder

Høringsuttalelse - diverse forslag til implementering av nytt system med produksjonsområder Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 17/2414-1 Fitjar, 29. juni 2017 Høringsuttalelse - diverse forslag til implementering av nytt system med produksjonsområder 1 INNLEDNING

Detaljer

Hva begrenser tilgangen på lokaliteter?

Hva begrenser tilgangen på lokaliteter? Rammebetingelser for havbruk: Hva begrenser tilgangen på lokaliteter? FHF-samling : "Verdikjede havbruk" Værnes, 23. september 2014 Otto Andreassen Roy Robertsen Nofima as Store vekstambisjoner for havbruk

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

SVAR HØRING - FORSKRIFT OM 5% ØKING AV MAKSIMALT TILLATT BIOMASSE FOR LØYVE TIL AKVAKULTUR MED LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET

SVAR HØRING - FORSKRIFT OM 5% ØKING AV MAKSIMALT TILLATT BIOMASSE FOR LØYVE TIL AKVAKULTUR MED LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Næringsetaten Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 9090 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/4818-5 Jarle Magnar Pedersen U43 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34976/14

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS Nofima FHF Workshop Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS har gleden av å invitere til workshop i Fangstbasert Akvakultur

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Henrik Hareide Boks 8118 Dep Telefon: 97147978 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 0032 OSLO Vår referanse: 13/14005 Deres referanse: Vår dato: 13.01.2014

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.01.2014 1731/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 28.01.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2013 Akvakulturforvalting:

Detaljer

NSL. Årsberetning 2009. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

NSL. Årsberetning 2009. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2009 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONALET 4 Arbeidsmiljø og sykefravær 4 1.2 TILLITSVALGTE I 2009 4 Styret i NSL

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å heve maksimalkvoten fra kg til kg utilvirket rognkjeksrogn.

Fiskeridirektøren foreslår å heve maksimalkvoten fra kg til kg utilvirket rognkjeksrogn. SAK 18/2015 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2016 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2016

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

en unik og nødvendig konstruksjon

en unik og nødvendig konstruksjon en unik og nødvendig konstruksjon Sikrer samlet forskningsinnsats Forskningsmessig kvalitet System for søknadsbehandling Forskning - NFR Næringsrettet? Næringsnytte / implementering? Brukerstyrt vs. generisk?

Detaljer

Stø kurs eller full brems?

Stø kurs eller full brems? 9/15/09 1 Agenda Stø kurs eller full brems? Regelverkets betydning for sjømattilførselens tilpasning til markedene 9/15/09 2 Kort om NorgesGruppen 9/15/09 3 Konseptene 9/15/09 4 Det norske dagligvaremarkedet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/5599-1 17/00213 06.12.2017 Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret

Detaljer

Akvakulturnæringen, verdens mest spennende arbeidsplass Marit Bærøe, regionsjef FHL Nord Bodø 18nov 14

Akvakulturnæringen, verdens mest spennende arbeidsplass Marit Bærøe, regionsjef FHL Nord Bodø 18nov 14 Akvakulturnæringen, verdens mest spennende arbeidsplass Marit Bærøe, regionsjef FHL Nord Bodø 18nov 14 Å finne den rette hyllen i livet. Mange muligheter, bare man vet om dem! Atlantisk laks Havbruk i

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Nytt regime for bærekraftig vekst i havbruksnæringen?

Nytt regime for bærekraftig vekst i havbruksnæringen? Nytt regime for bærekraftig vekst i havbruksnæringen? Håkan T. Sandersen Universitetet i Nordland Levende kyst levende fjord 29. januar 2015 1 Bakgrunn 2011: Arealutvalgets rapport: Areal til begjær Mitt

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Fiskeriutsending Frankrike & UK, Johan Kvalheim Hell,

Fiskeriutsending Frankrike & UK, Johan Kvalheim Hell, Kvalitet av norsk laks sett fra et markedsperspektiv hvilke utfordringer har laksenæringen for å løse kvalitetsproblemer og samtidig skape et produkt med gode egenskaper Fiskeriutsending Frankrike & UK,

Detaljer

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Trude Olafsen Prosjektleder Innhold Klynger i oppdrettsnæringen Kort om akvarena Erfaringer så langt Veien videre Teknologi AkvARENA et initiativ

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Kommunen som tilrettelegger Alta kommune så tidlig at oppdrettsnæringa ville bli ei viktig næring for utvikling av nye arbeidsplasser i distriktene.

Detaljer

Utfordringer på markedssiden

Utfordringer på markedssiden Konsumprodukter av krabbebiråstoff. Utfordringer på markedssiden Fridrik Sigurdsson Senior bedriftsrådgiver 4. Februar 2010 Sintef MRB as Innhold Litt om Sintef MRB AS Prosjekt finansiert av RUBIN/FHF,

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeri og havbruk 2003 Norge Nøkkeltall Fiskeridepartementet Besøksadresse: Grubbegata 1 Postadresse: Postboks 8118 Dep., 32 Oslo Telefon: 22 24 9 9 Telefaks: 22 24 95 85 E-post: postmottak@fid.dep.no Internett: www.fid.dep.no

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Deres ref.: 17/ november 2017

Deres ref.: 17/ november 2017 Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Deres ref.: 17/12338 21. november 2017 Høring - Deltakerforskriften 2018 Vi viser til høringsnotat om deltakerforskriften for 2018 som er sendt på høring fra

Detaljer

Kartlegging av ønskede og tilgjengelige lokaliteter for havbruk

Kartlegging av ønskede og tilgjengelige lokaliteter for havbruk 900911/FHF Lokalitetstilgang for havbruk Del 1 2013-11-11 Kartlegging av ønskede og tilgjengelige lokaliteter for havbruk Plan for regionmøter 1 Innledning I FHF-prosjektet `Lokalitetstilgang for havbruk`

Detaljer

Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010.

Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010. Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010. Einar Sande Tlf. 77 66 01 92 - Mob. 91 85 85 25 E-post einar.sande@rafisklaget.no Litt om Råfisklaget Tema Våre tjenester (omsetning, oppgjør, kontroll)

Detaljer

Høring - forslag til innretning på havbruksfondet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til innretning på havbruksfondet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/448-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til innretning på havbruksfondet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

PD i Trøndelag Utfordrende forvaltning. Aud Skrudland. Mattilsynet.

PD i Trøndelag Utfordrende forvaltning. Aud Skrudland. Mattilsynet. PD i Trøndelag Utfordrende forvaltning Aud Skrudland. Mattilsynet. Det store bildet er urovekkende i Midt Norge Resistens Sykdommer Velferd Svinn De store selskap sine rapporter 4.kvartal. 2016. Kyst.no

Detaljer