Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb"

Transkript

1 Sakspapirer: Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Torsdag 7. februar 2013, kl Auditoriet i Vikingskipet, Hamar

2 Dagsorden Årsmøte, 7. februar Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Styrets beretning for valgperioden Regnskap 6. Innkomne forslag - Bevilging av midler til Atlungstad Golf AS for ferdigstillelse av hull 3 - Fastsette medlemskontingent for Fastsatt kontingent Vedta klubbens budsjett for Behandle klubbens organisasjonsplan 10. Valg: a. Leder (ny) og nestleder (ikke på valg) b. 3 styremedlemmer (2 ikke på valg, 1 ny) og 2 varamedlemmer (1 ikke på valg, 1 ny) c. Komitéledere ifølge organisasjonsplan d. 2 revisorer e. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet f. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 11. Premieutdeling klubbmestere Junior; jenter/gutter/rekrutt - Senior; damer/herrer - Damer/Herrer 12. Premieutdeling Atlungstad Match 2012 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 2

3 Sak 4: Styrets beretning for valgperioden 2012 Styret har bestått av: Leder Nestleder Styremedlem / sekretær Styremedlem / kasserer Styremedlem Varamedlem Varamedlem Kari Bjørseth Ove E. Engen Sonja Gussiås Viken Irina Lindblad Morten Aarhus Thron Jakobsen Are Pettersen Styre, komiteer og administrasjon Det er avholdt 11 styremøter i valgperioden. I tillegg har det vært 2 fellesmøter mellom styret og komitelederne. Styret har ikke hatt noen kontroversielle saker til behandling. Vi har en meget godt fungerende organisasjon i ATGK. Klubbens komiteer gjør en formidabel jobb og driver det sportslige, sosiale og dugnadsmessige på en utmerket måte. Samarbeidet mellom administrasjon, komiteer og klubbens styre fungerer bra, og dette samarbeidet er en forutsetning for å lykkes videre i framtiden. Rammeavtalen som ble opprettet i 2011 mellom klubben og headpro Pär Sundberg er, med noen små justeringer, videreført for Prislisten er uendret. Avtalen sikrer et fullverdig sportslig tilbud til medlemmene. Medlemsforhold Klubben hadde som målsetning for 2012 å klare en netto tilgang på 50 betalende medlemmer. Dette målet ble ikke nådd, og klubben hadde ved sesongslutt (15/ ) 712 personer registrert i golfklubbens medlemsregister en netto tilgang på 2 nye medlemmer. I løpet av 2012 ble det registrert 150 nyinnmeldinger og/eller aktivering av tidligere medlemskap, og styret anser tilsiget av nye medlemmer som fortsatt bra. Utfordringen ligger i å beholde medlemmene over tid, noe det må jobbes kontinuerlig med. Av deltakerne på VTG-kurs 2010 er 49 % fortsatt medlemmer i 2012, av deltakere på VTG-kurs 2011 er ca 62 % medlemmer i SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 3

4 Alders- og kjønnsfordelingen av medlemsmassen i 2012 er som følger: Ved siden av å øke medlemsmassen har klubben som målsetting at medlemmene skal bli bedre golfspillere. Fordelingen av hcp i medlemsmassen 2012 er som følger: Årsrevisjon av medlemmenes hcp er gjennomført ihht nytt system vedtatt av Norges Golfforbund. Revisjonen skjer automatisk i Golfbox, og kontrolleres av handicapkomiteen før godkjennelse. Revisjonen viser at om lag 36% av klubbens medlemmer har registrert 3 eller færre runder i sesongen. Dette anses som uheldig, da deres faktiske spillestyrke høyst sannsynlig avviker fra deres hcp. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 4

5 NGFs modell fra 2010 for opplæring og rekruttering av nye medlemmer, Veien Til Golf (VTG), ble også benyttet i 2012 og vi synes opplegget fungerer bra. Det ble gjennomført 4 ordinære VTG-kurs, samt 1 kurs arrangert spesielt tilrettelagt for en bedrift. Totalt gikk 67 deltakere på kurs alle ble medlemmer i klubben og de fleste har fått utstedt Golfkortet. Medlemskontingenten har i 2012 vært kr. 600,- for voksne / kr. 300,- juniorer (10 19 år / kr. 150,- juniorer (0 9 år). Arbeidet med å gi alle medlemmer et godt sportslig og sosialt tilbud vil bli vektlagt også i sesongene som kommer. Spill Atlungstad golfbane hadde også i 2012 en forholdsvis tidlig åpning 6. mai var bana åpen for vanlig spill, og sesongen varte til og med 24. oktober. Avgiftene for fritt spill og medlemskap i 2012 var: Voksne medlemmer med aksje: kr 6.900,- Voksne medlemmer uten aksje: kr 8.900,- Juniorer, avhengig av alder: kr 600,- / 2.100,- / kr 3.100,- I tillegg har det vært rabattert pris for juniorer i familier med minst 2 voksne medlemmer, for nybegynnere som tok golfkortet gjennom ATGK i 2011 eller tidligere, nye medlemmer fra andre klubber og studenter. Det har også vært tilbud om greenfee-medlemskap og klippekortmedlemskap. Banen 2012 må for banens vedkommende sies å være vellykket, til tross for problemer på enkelte av greenene. Dette har det blitt jobbet kontinuerlig med gjennom hele sesongen og til etter at banen stengte. Det er håp om at disse tiltakene vil gi oss en enda bedre bane neste år. Dessverre har vi igjen hatt en sesong preget av mye nedbør, men banen har i det store og hele tålt nedbøren godt. Treningsområdet for nærspill, mellom green på hull 18 og Mjøsa, ble tatt i bruk i Banearkitekt Paul Thomas besøkte Atlungstad i sommer. Han var stort sett meget godt fornøyd med det han så, og kom med innspill for videreutvikling av banen og råd for tiltak mot problemene med greenene. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 5

6 Banemannskapet med Stefan og Petter i spissen har nok en gang gjort en glimrende jobb på banen sammen med alle frivillige som har stilt opp på dugnad. Vi er fortsatt avhengig av frivillig innsats og dugnader for å opprettholde standarden på banen og styret håper at medlemmene også neste år stiller opp like entusiastisk som tidligere. Turneringer Turneringskomiteen har nok en gang gjort en kjempeinnsats, til tross for noe underbemanning i komiteen. Turneringene har også generert et betydelig økonomisk overskudd. Det er registrert totalt 68 ulike arrangement på banen i Av disse var 17 rene klubbturneringer. De øvrige arrangementene var sponsorturneringer, ukentlige juniorturneringer og eksterne arrangementer. I tillegg til dette er det arrangert uttaksturneringer til NM, ukentlige dame- og seniorturneringer, samt en ny eclecticturnering som gikk gjennom hele sesongen. Det har vært omtrent samme deltakelse på turneringer som i 2011, med en liten økning i antall damer som deltar. Det er for sesongen 2012 ikke gjennomført noen forbundsturneringer, men Norsk Seniorgolfs lag-nm i 3. divisjon nord ble arrangert på Atlungstad. Vi har fått tildelt en Titleist region Tour i Sportslig I Lag-NM junior gutter endte Atlungstads lag på 7. plass og beholdt dermed plassen i høyeste divisjon. Laget bestod av Simen Falck Larsen, Benjamin Chapman, Martin Røste, Frederick Landmark og Gustav Kringsjå. I år har vi også stilt lag i lag-nm junior jenter, og Emilie Kvamme og Ida Kristin Lindberg ble nr. 6 i 2. divisjon. I Lag-NM damer kom vårt lag, som besto av Veslemøy Kontorp Heramb, Emilie Kvamme og Aurora Kontorp Heramb, på 7. plass, og rykket ned til 2. divisjon. Herrelaget med Simen Falck Larsen, Benjamin Chapman, Amund Nygård Olsen, Daniel Rønning og Martin Røste kom på 13. plass og beholdt plassen i 1. divisjon. I NM junior kom Simen Falck Larsen på 23. plass og Benjamin Chapman på 31. plass. Veslemøy Kontorp Heramb ble nr. 16 i NM damer. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 6

7 Simen Falck Larsen har spilt på Titleist Tour gjennom hele sesongen, mens Benjamin Chapman, Martin Røste og Emilie Kvamme kvalifiserte seg til noen av turneringene. På Titleist Region Tour har vi i gjennomsnitt hatt fire spillere gjennom sesongen. Veslemøy Kontorp Heramb ble nr. 3 sammenlagt i Norges Cup, og ble også tatt ut til NGFs observasjonstropp for I Lag-NM senior (arrangert av Norsk Seniorgolf), 3. divisjon nord, stilte Atlungstad med 2 lag. Lag 1, med Bent Kleppe, John Skjemstad, Vidar Furulund og Tore Jensen tok 2. plass, mens lag 2, med Jan-Erik Bjørseth, Frode Evenstad, Jan Teksum og Tor Lillemoen tok 4. plass. Andre Toth deltok på Norges lag under EM for funksjonshemmede i Danmark, og ble nr 18 i sin klasse. Klubbmesterskapet fikk følgende vinnere: Rekrutt: Karen Maria Dæhli Junior jenter: Julie Boysen Hillestad Junior gutter: Simen Falck Larsen Senior damer: Olaug Bye Senior herrer: Tore Jensen Damer: Lena Boysen Hillestad Herrer: Simen Falck Larsen Atlungstad Match har blitt en årviss turnering hvor det er etablert en egen vandrepremie. Vinner i 2012 ble Martin Røste. Styret gratulerer alle med fin innsats gjennom sesongen! Ungdomsarbeide Junior- & Elitekomiteen har som målsetning å sikre et godt og trygt miljø for juniorer som ønsker å trene med tanke på å bli bedre golfspillere og spille turneringer. Videre er målsettingen å kunne gi et egnet treningstilbud og gjøre tiltak som sikrer at ATGK stiller med lag i NM i alle klasser. Antall juniormedlemmer i klubben har sunket siden i 2011, og det er også færre juniorer som deltar på klubbens organiserte treninger. Dette til tross for at vår satsing på barn og unge er i særstilling den største i Innlandet. Vi har flest juniorer, og på Junior Tour har vi også i år dominert med antall spillere i vår region. Samarbeidet med de andre klubbene i vår region har vært minimalt, da de har begrenset med juniorer og at det ikke er satsningsområde for disse klubbene. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 7

8 Sesongen ble innledet med 6 treningsgrupper, delt inn etter alder og ferdigheter. Men da frammøtet på noen av gruppene var for lavt til at det kunne forsvares økonomisk å opprettholde dem, ble det slått sammen til totalt 4 grupper. Dette medførte dessverre at det for den mellomste gruppen ble for stort sprik i både ferdighet og alder. Vi håper dette løser seg neste sesong, slik at vi kan tilby egnet treningsopplegg for alle nivåer. Det har vært gjennomført 5 samlinger med Barn & Golf (Knøttegolf) med et gjennomsnitt på 10 deltakere per gang. Kick-off tur til Moss og Rygge ga noen av juniorene en tidligere start på sesongen. Det er hyggelig å registrere at vi har flere aktive jenter, som deltar både på treninger og turneringer. Som et jentesatsingstiltak arrangerte vi i august jentetur til Mørk golfklubb. Trenere for våre juniorer i 2012 har vært: Pär Sundberg (headpro), Are Pettersen, Ken Stuen og Pål Stueflotten. Årets junior, basert på et Order Of Merit-system, ble Simen Falck Larsen. Framtidig juniorvirksomhet Samtidig som budsjettet til junior- og elitevirksomhet er høyere enn noensinne, ser vi at det per i dag brukes en høy andel av komiteens midler på forholdsvis få personer. Dette skyldes i stor grad gjeldende refusjonsordninger i forbindelse med deltakelse på Titleist Region Tour, Titleist Tour, Norges Cup og NM lag og individuelt, sett i sammenheng med at antall juniorer som spiller på dette nivået har økt med årene. Om dagens ordning legges til grunn, vil det bli enda høyere refusjonsutgifter i i 2013, da vi sannsynligvis vil ha enda flere spillere som kvalifiserer seg til turneringer på høyere nivå. Dette går naturlig nok på bekostning av breddesatsingen i juniorarbeidet, og vi ser at denne situasjonen ikke kan fortsette, da vi ikke har økonomisk ryggrad til å miste bredden. Vi har heller ikke økonomi til en reell elitesatsning, noe som ville krevd en betydelig inngang av sponsormidler. Dette var årsaken til at styret, i samarbeid med Junior- og Elitekomiteen, har behandlet klubbens juniorsatsing med ønske om å legge føringer for framtidens utnyttelse av ressursene bredde eller elite. Det ble vedtatt at man ønsker å satse mer på bredde. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 8

9 Treningsaktiviteter for voksne Det har også i 2012 vært treningstilbud til klubbens voksne medlemmer. Herretreningen hadde 2 treninger ukentlig før ferien, men det ble slått sammen til 1 etter ferien da responsen var noe lavere enn forventet. Både damekomiteen og seniorkomiteen har hatt stor oppslutning på sine treninger og turneringer i år. VTG-trening, for deltakere på VTG-kurs i 2011/2012 eller andre med høyt hcp, ble tilbudt også i Oppslutningen kunne vært bedre, og man vil vurdere hvilken form et eventuelt tilbud i 2013 skal ha. Dugnader 2012 var nok en gang et meget aktivt år på dugnadssiden. Bygg & Teknisk komite, som i praksis driver byggearbeider og teknisk vedlikehold, har i 2012 blant annet utvidet terasse, proshop og klubbhus, utført diverse arbeid på drivingrangen, produsert og vedlikeholdt krakker, stoler, bord, søplekasser og putekasser, bygget terasse og lagt stein ved frørenseriet, opparbeidet og vedlikehold blomsterbed rundt klubbhuset, planlagt bro over bekken, gjort mye rydding/hogst i ruffen over hele bana og mye annet forefallende arbeid. Utover dette har det blitt gjennomført ulike dugnader på banen, marshalltjeneste, og mange frivillige har bidratt til drift av proshop og Brennerikjelleren. VTG-opplæring krever også en dugnadsinnsats fra medlemmene, ca 75 har stilt opp som faddere i Mange medlemmer har lagt ned imponerende mye tid og energi på å bygge opp fellesskapet rundt klubben og banen. Tusen takk til alle dere som bidrar! For øvrig vises det til årsmeldingene fra komiteene, se eget vedlegg. Tilskudd Klubben har mottatt tilskudd fra idrettssystemet (lokale aktivitetsmidler) på kr ,- basert på medlemsmassen pr Grasrotandelen fra Norsk Tipping har blitt en vesentlig inntektskilde for klubben. Medlemmene oppfordres til å fortsette å verve venner og kjente til å gi sin grasrotandel til Atlungstad. For regnskapsåret 2012 mottok klubben kr ,- fra Norsk Tipping. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 9

10 Økonomi Atlungstad Golfklubb har en meget tilfredsstillende økonomi. Komiteene for øvrig har holdt seg innenfor sine tildelte budsjetter og har bidratt til klubbens overskudd. Det vises for øvrig til regnskapet. Representasjon og utdannelse Følgende har deltatt på NGFs kurs og arrangementer: Områdevist lederforum v/kari Bjørseth Are Pettersen og Ken Stuen har gjennomført Trener 1-kurs Godtgjørelser og kompensasjon Ingen av de tillitsvalgte i klubben mottar økonomisk eller annen form for kompensasjon for sitt frivillige arbeid. Komitéledere og andre som benytter privat telefon i stor utstrekning for klubben kan gis refusjon av utgifter etter søknad. Ingen tillitsvalgte søkte om dette i Klubben mottar hvert år 2 kort fra NGF som gir fritt spill inntil 3 ganger på andre norske golfbaner. Det ene av disse kortene har i henhold til bestemmelsene fra NGF vært disponert av styrets leder. Klubbens styre besluttet at det andre kortet i 2012 skulle disponeres av Christina Kringsjå for flere års innsats for klubben både i Junior-&Elitekomiteen og i Turneringskomiteen. Styret i Atlungstad Golfklubb Kari Bjørseth Ove E. Engen Irina Lindblad Sonja Gussiås Viken Thron Jakobsen Morten Aarhus Are Pettersen SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 10

11 Sak 5: Regnskap SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 11

12 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 12

13 Kommentarer til regnskap 2012 Klubbens inntekter i 2012 ble kr mot kr i 2011, en økning på ca 5 %. Resultatet ble kr som er svakere enn året før, men noe bedre enn budsjettert. Klubbens bokførte verdier utgjør per kr , derav er bankinnskudd kr Klubben eier aksjepost i Atlungstad Golf AS med verdi på kr (10 aksjer). Inntekter i 2012 ble noe lavere en budsjettert. Inntektene fordeles på følgende måte: 47 % utgjøres av årskontingenter og 21 % av grasrotandel samt diverse tilskudd. Resterende 32 % består av inntekter fra klubbens virksomhet, dvs. fra turneringer og diverse aktiviteter i komiteene inkludert treningsavgifter. Antall medlemmer i 2012 er 712 medlemmer mot 710 medlemmer i Budsjettert antall medlemmer for 2012 var 760. Totale kostnader etter finansnetto utgjør kr Ca 24 % er en videreoverføring av innbetalte medlemskontingenter, medieavgift og IT-avgift til Norges Golfforbund. 40 % er kostnader relatert til junior/elite samt Medlems- og aktivitetskomite (MAK) sin virksomhet. Administrative kostnader utgjør 8 %, og inkluderer administrativ bistand fra Atlungstad Golf AS på kr Resterende 28 % utgjør utgifter til turneringer, premier, opplæring og diverse. I 2012 ble det via Bygg & Teknisk komite og Banekomite sine budsjetter gitt bidrag til videre ferdigstillelse av driving range, innkjøp av byggematerialer og nytt verktøy, samt beplantning. Sammenliknet med budsjettet ligger driftskostnader 2012 ca 11 % lavere enn budsjettert, men allikevel har klubbens kostnader økt i relasjon til 2011 med ca 20 %. Den største økningen ligger i økt overføring til NGF som en følge av at medlemskontingenten økte med 15 % til 200 kr per medlem i 2012, samt betydelig større utgifter i Junior- & Elite-komiteen spesielt utgiftene til Lag-NM. Positiv resultat de siste årene og en god likviditet ved utgang av 2012 gjør at klubbens økonomiske situasjon må anses som tilfredsstillende. Klubben har innestående midler til ca 1 års drift, hvilket er i samsvar med styrets og Årsmøtets ønske. Økt overføring til NGF, samt en generell økning av kostnadsnivået gjør det allikevel nødvendig å ta en diskusjon om man bør justere klubbens medlemskontingent med tilsvarende sats. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 13

14 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 14

15 Sak 6: Innkomne forslag Det er kommet 2 (to) forslag for behandling av Årsmøtet. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 15

16 A. Avsetting av kr til Atlungstad Golf AS for ferdigstillelse av hull 3. Det er ønske om at banens hull 3 ferdigstilles, og at noe av klubbens midler avsettes som et bidrat til dette formålet. Forslag fra Vidar Furulund og Klaus Ove Liberg: Atlungstad golfklubb bevilger kr til Atlungstad Golf AS. Disse pengene skal brukes til ferdigstillelse av hull 3. Styrets forslag: Styret anser at forslaget må behandles nærmere i samarbeid med baneeier og Banekomite. Styret foreslår at Årsmøtet gir styret fullmakt til å behandle saken videre når mer detaljerte planer og budsjett foreligger. Styret gis fullmakt til å bevilge inntil kr for ferdigstillelse av hull 3. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 16

17 B. Fastsettelse av medlemskontingent 2014 Årsavgiften, inkl medlemskontingenten til klubben, forfaller i januar, noe som medfører at medlemskontingenten betales før den er vedtatt av årsmøtet. Dette vil få konsekvenser om medlemskontingenten ikke godkjennes av Årsmøtet. Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette kontingenten for 2014 innen utgangen av november En eventuell økning av kontingenten skal være begrunnet. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 17

18 Sak 7: Fastsatt kontingent for 2013 Styret har, i henhold til fullmakt fra Årsmøtet 2011, vedtatt samme kontingent for 2013 som klubben har hatt siden 2006, i tillegg til den nye kategorien for juniorer 9 år og yngre som ble innført i Voksne: Eldre junior: Yngre junior: Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret) Kr 300,- (10 19 år i kalenderåret) Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret) SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 18

19 Sak 8: Klubbens budsjett 2013 Budsjettforutsetninger: Medlemskategori Antall Kontingent Total Voksne 640 x Juniorer (10-19 år) 80 x Juniorer (0-9 år) 15 x Totalt SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 19

20 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 20

21 Sak 10: Valg Valgkomiteens forslag til Årsmøtet 7. februar 2013 Styret: Leder Runar Skjemstad 2 år (ny) Nestleder Ove E. Engen Ikke på valg Styremedlem/sekretær Tove Aune 2 år (ny) Styremedlem/kasserer Irina Lindblad Ikke på valg Styremedlem Morten Aarhus Ikke på valg Varamedlem Terje Sveum 2 år (ny) Varamedlem Are Pettersen Ikke på valg Revisorer: Knut Børre Fangberget 1 år (gjenvalg) Arild Wangen 1 år (gjenvalg) Kontrollkomite: Anne Kari Steen 1 år (gjenvalg) Jan Teksum 1 år (gjenvalg) Komiteledere (alle velges for 1 år): Turneringskomite Thomas Nordby Ny Damekomite Wenche Alfei Ny Seniorkomite Terje Kristoffersen Gjenvalg Junior- og elitekomite Sindre Landmark / Christina Kringsjå Ny / Gjenvalg Hcp komite Kjell Kringsjå Gjenvalg Banekomite Vidar Furulund Gjenvalg Bygg & teknisk komite Jarl Rasmussen Gjenvalg Medlems-/aktivitetskomite Kari Bjørseth Gjenvalg Styrets forslag til ny valgkomité for 2013 Leder Gorm Grøndahl (ny) Medlem Harald Høgmo Edvardsen (gjenvalg) Medlem Tor Einar Heia (ny) Varamedlem Kjell Arne Sjølie (ny) Styrets forslag til representanter til Golfting, Idrettsråd m.m. Styret foreslår at Årsmøtet gir Styret fullmakt til å utpeke representanter til Ting og Råd. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 21

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24) Årsmøteagenda

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak ÅRSMØTE 2012 Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 PERIODEN 13. FEBRUAR TIL 25. NOVEMBER 2009 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer