Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb"

Transkript

1 Sakspapirer: Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Torsdag 7. februar 2013, kl Auditoriet i Vikingskipet, Hamar

2 Dagsorden Årsmøte, 7. februar Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Styrets beretning for valgperioden Regnskap 6. Innkomne forslag - Bevilging av midler til Atlungstad Golf AS for ferdigstillelse av hull 3 - Fastsette medlemskontingent for Fastsatt kontingent Vedta klubbens budsjett for Behandle klubbens organisasjonsplan 10. Valg: a. Leder (ny) og nestleder (ikke på valg) b. 3 styremedlemmer (2 ikke på valg, 1 ny) og 2 varamedlemmer (1 ikke på valg, 1 ny) c. Komitéledere ifølge organisasjonsplan d. 2 revisorer e. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet f. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 11. Premieutdeling klubbmestere Junior; jenter/gutter/rekrutt - Senior; damer/herrer - Damer/Herrer 12. Premieutdeling Atlungstad Match 2012 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 2

3 Sak 4: Styrets beretning for valgperioden 2012 Styret har bestått av: Leder Nestleder Styremedlem / sekretær Styremedlem / kasserer Styremedlem Varamedlem Varamedlem Kari Bjørseth Ove E. Engen Sonja Gussiås Viken Irina Lindblad Morten Aarhus Thron Jakobsen Are Pettersen Styre, komiteer og administrasjon Det er avholdt 11 styremøter i valgperioden. I tillegg har det vært 2 fellesmøter mellom styret og komitelederne. Styret har ikke hatt noen kontroversielle saker til behandling. Vi har en meget godt fungerende organisasjon i ATGK. Klubbens komiteer gjør en formidabel jobb og driver det sportslige, sosiale og dugnadsmessige på en utmerket måte. Samarbeidet mellom administrasjon, komiteer og klubbens styre fungerer bra, og dette samarbeidet er en forutsetning for å lykkes videre i framtiden. Rammeavtalen som ble opprettet i 2011 mellom klubben og headpro Pär Sundberg er, med noen små justeringer, videreført for Prislisten er uendret. Avtalen sikrer et fullverdig sportslig tilbud til medlemmene. Medlemsforhold Klubben hadde som målsetning for 2012 å klare en netto tilgang på 50 betalende medlemmer. Dette målet ble ikke nådd, og klubben hadde ved sesongslutt (15/ ) 712 personer registrert i golfklubbens medlemsregister en netto tilgang på 2 nye medlemmer. I løpet av 2012 ble det registrert 150 nyinnmeldinger og/eller aktivering av tidligere medlemskap, og styret anser tilsiget av nye medlemmer som fortsatt bra. Utfordringen ligger i å beholde medlemmene over tid, noe det må jobbes kontinuerlig med. Av deltakerne på VTG-kurs 2010 er 49 % fortsatt medlemmer i 2012, av deltakere på VTG-kurs 2011 er ca 62 % medlemmer i SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 3

4 Alders- og kjønnsfordelingen av medlemsmassen i 2012 er som følger: Ved siden av å øke medlemsmassen har klubben som målsetting at medlemmene skal bli bedre golfspillere. Fordelingen av hcp i medlemsmassen 2012 er som følger: Årsrevisjon av medlemmenes hcp er gjennomført ihht nytt system vedtatt av Norges Golfforbund. Revisjonen skjer automatisk i Golfbox, og kontrolleres av handicapkomiteen før godkjennelse. Revisjonen viser at om lag 36% av klubbens medlemmer har registrert 3 eller færre runder i sesongen. Dette anses som uheldig, da deres faktiske spillestyrke høyst sannsynlig avviker fra deres hcp. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 4

5 NGFs modell fra 2010 for opplæring og rekruttering av nye medlemmer, Veien Til Golf (VTG), ble også benyttet i 2012 og vi synes opplegget fungerer bra. Det ble gjennomført 4 ordinære VTG-kurs, samt 1 kurs arrangert spesielt tilrettelagt for en bedrift. Totalt gikk 67 deltakere på kurs alle ble medlemmer i klubben og de fleste har fått utstedt Golfkortet. Medlemskontingenten har i 2012 vært kr. 600,- for voksne / kr. 300,- juniorer (10 19 år / kr. 150,- juniorer (0 9 år). Arbeidet med å gi alle medlemmer et godt sportslig og sosialt tilbud vil bli vektlagt også i sesongene som kommer. Spill Atlungstad golfbane hadde også i 2012 en forholdsvis tidlig åpning 6. mai var bana åpen for vanlig spill, og sesongen varte til og med 24. oktober. Avgiftene for fritt spill og medlemskap i 2012 var: Voksne medlemmer med aksje: kr 6.900,- Voksne medlemmer uten aksje: kr 8.900,- Juniorer, avhengig av alder: kr 600,- / 2.100,- / kr 3.100,- I tillegg har det vært rabattert pris for juniorer i familier med minst 2 voksne medlemmer, for nybegynnere som tok golfkortet gjennom ATGK i 2011 eller tidligere, nye medlemmer fra andre klubber og studenter. Det har også vært tilbud om greenfee-medlemskap og klippekortmedlemskap. Banen 2012 må for banens vedkommende sies å være vellykket, til tross for problemer på enkelte av greenene. Dette har det blitt jobbet kontinuerlig med gjennom hele sesongen og til etter at banen stengte. Det er håp om at disse tiltakene vil gi oss en enda bedre bane neste år. Dessverre har vi igjen hatt en sesong preget av mye nedbør, men banen har i det store og hele tålt nedbøren godt. Treningsområdet for nærspill, mellom green på hull 18 og Mjøsa, ble tatt i bruk i Banearkitekt Paul Thomas besøkte Atlungstad i sommer. Han var stort sett meget godt fornøyd med det han så, og kom med innspill for videreutvikling av banen og råd for tiltak mot problemene med greenene. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 5

6 Banemannskapet med Stefan og Petter i spissen har nok en gang gjort en glimrende jobb på banen sammen med alle frivillige som har stilt opp på dugnad. Vi er fortsatt avhengig av frivillig innsats og dugnader for å opprettholde standarden på banen og styret håper at medlemmene også neste år stiller opp like entusiastisk som tidligere. Turneringer Turneringskomiteen har nok en gang gjort en kjempeinnsats, til tross for noe underbemanning i komiteen. Turneringene har også generert et betydelig økonomisk overskudd. Det er registrert totalt 68 ulike arrangement på banen i Av disse var 17 rene klubbturneringer. De øvrige arrangementene var sponsorturneringer, ukentlige juniorturneringer og eksterne arrangementer. I tillegg til dette er det arrangert uttaksturneringer til NM, ukentlige dame- og seniorturneringer, samt en ny eclecticturnering som gikk gjennom hele sesongen. Det har vært omtrent samme deltakelse på turneringer som i 2011, med en liten økning i antall damer som deltar. Det er for sesongen 2012 ikke gjennomført noen forbundsturneringer, men Norsk Seniorgolfs lag-nm i 3. divisjon nord ble arrangert på Atlungstad. Vi har fått tildelt en Titleist region Tour i Sportslig I Lag-NM junior gutter endte Atlungstads lag på 7. plass og beholdt dermed plassen i høyeste divisjon. Laget bestod av Simen Falck Larsen, Benjamin Chapman, Martin Røste, Frederick Landmark og Gustav Kringsjå. I år har vi også stilt lag i lag-nm junior jenter, og Emilie Kvamme og Ida Kristin Lindberg ble nr. 6 i 2. divisjon. I Lag-NM damer kom vårt lag, som besto av Veslemøy Kontorp Heramb, Emilie Kvamme og Aurora Kontorp Heramb, på 7. plass, og rykket ned til 2. divisjon. Herrelaget med Simen Falck Larsen, Benjamin Chapman, Amund Nygård Olsen, Daniel Rønning og Martin Røste kom på 13. plass og beholdt plassen i 1. divisjon. I NM junior kom Simen Falck Larsen på 23. plass og Benjamin Chapman på 31. plass. Veslemøy Kontorp Heramb ble nr. 16 i NM damer. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 6

7 Simen Falck Larsen har spilt på Titleist Tour gjennom hele sesongen, mens Benjamin Chapman, Martin Røste og Emilie Kvamme kvalifiserte seg til noen av turneringene. På Titleist Region Tour har vi i gjennomsnitt hatt fire spillere gjennom sesongen. Veslemøy Kontorp Heramb ble nr. 3 sammenlagt i Norges Cup, og ble også tatt ut til NGFs observasjonstropp for I Lag-NM senior (arrangert av Norsk Seniorgolf), 3. divisjon nord, stilte Atlungstad med 2 lag. Lag 1, med Bent Kleppe, John Skjemstad, Vidar Furulund og Tore Jensen tok 2. plass, mens lag 2, med Jan-Erik Bjørseth, Frode Evenstad, Jan Teksum og Tor Lillemoen tok 4. plass. Andre Toth deltok på Norges lag under EM for funksjonshemmede i Danmark, og ble nr 18 i sin klasse. Klubbmesterskapet fikk følgende vinnere: Rekrutt: Karen Maria Dæhli Junior jenter: Julie Boysen Hillestad Junior gutter: Simen Falck Larsen Senior damer: Olaug Bye Senior herrer: Tore Jensen Damer: Lena Boysen Hillestad Herrer: Simen Falck Larsen Atlungstad Match har blitt en årviss turnering hvor det er etablert en egen vandrepremie. Vinner i 2012 ble Martin Røste. Styret gratulerer alle med fin innsats gjennom sesongen! Ungdomsarbeide Junior- & Elitekomiteen har som målsetning å sikre et godt og trygt miljø for juniorer som ønsker å trene med tanke på å bli bedre golfspillere og spille turneringer. Videre er målsettingen å kunne gi et egnet treningstilbud og gjøre tiltak som sikrer at ATGK stiller med lag i NM i alle klasser. Antall juniormedlemmer i klubben har sunket siden i 2011, og det er også færre juniorer som deltar på klubbens organiserte treninger. Dette til tross for at vår satsing på barn og unge er i særstilling den største i Innlandet. Vi har flest juniorer, og på Junior Tour har vi også i år dominert med antall spillere i vår region. Samarbeidet med de andre klubbene i vår region har vært minimalt, da de har begrenset med juniorer og at det ikke er satsningsområde for disse klubbene. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 7

8 Sesongen ble innledet med 6 treningsgrupper, delt inn etter alder og ferdigheter. Men da frammøtet på noen av gruppene var for lavt til at det kunne forsvares økonomisk å opprettholde dem, ble det slått sammen til totalt 4 grupper. Dette medførte dessverre at det for den mellomste gruppen ble for stort sprik i både ferdighet og alder. Vi håper dette løser seg neste sesong, slik at vi kan tilby egnet treningsopplegg for alle nivåer. Det har vært gjennomført 5 samlinger med Barn & Golf (Knøttegolf) med et gjennomsnitt på 10 deltakere per gang. Kick-off tur til Moss og Rygge ga noen av juniorene en tidligere start på sesongen. Det er hyggelig å registrere at vi har flere aktive jenter, som deltar både på treninger og turneringer. Som et jentesatsingstiltak arrangerte vi i august jentetur til Mørk golfklubb. Trenere for våre juniorer i 2012 har vært: Pär Sundberg (headpro), Are Pettersen, Ken Stuen og Pål Stueflotten. Årets junior, basert på et Order Of Merit-system, ble Simen Falck Larsen. Framtidig juniorvirksomhet Samtidig som budsjettet til junior- og elitevirksomhet er høyere enn noensinne, ser vi at det per i dag brukes en høy andel av komiteens midler på forholdsvis få personer. Dette skyldes i stor grad gjeldende refusjonsordninger i forbindelse med deltakelse på Titleist Region Tour, Titleist Tour, Norges Cup og NM lag og individuelt, sett i sammenheng med at antall juniorer som spiller på dette nivået har økt med årene. Om dagens ordning legges til grunn, vil det bli enda høyere refusjonsutgifter i i 2013, da vi sannsynligvis vil ha enda flere spillere som kvalifiserer seg til turneringer på høyere nivå. Dette går naturlig nok på bekostning av breddesatsingen i juniorarbeidet, og vi ser at denne situasjonen ikke kan fortsette, da vi ikke har økonomisk ryggrad til å miste bredden. Vi har heller ikke økonomi til en reell elitesatsning, noe som ville krevd en betydelig inngang av sponsormidler. Dette var årsaken til at styret, i samarbeid med Junior- og Elitekomiteen, har behandlet klubbens juniorsatsing med ønske om å legge føringer for framtidens utnyttelse av ressursene bredde eller elite. Det ble vedtatt at man ønsker å satse mer på bredde. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 8

9 Treningsaktiviteter for voksne Det har også i 2012 vært treningstilbud til klubbens voksne medlemmer. Herretreningen hadde 2 treninger ukentlig før ferien, men det ble slått sammen til 1 etter ferien da responsen var noe lavere enn forventet. Både damekomiteen og seniorkomiteen har hatt stor oppslutning på sine treninger og turneringer i år. VTG-trening, for deltakere på VTG-kurs i 2011/2012 eller andre med høyt hcp, ble tilbudt også i Oppslutningen kunne vært bedre, og man vil vurdere hvilken form et eventuelt tilbud i 2013 skal ha. Dugnader 2012 var nok en gang et meget aktivt år på dugnadssiden. Bygg & Teknisk komite, som i praksis driver byggearbeider og teknisk vedlikehold, har i 2012 blant annet utvidet terasse, proshop og klubbhus, utført diverse arbeid på drivingrangen, produsert og vedlikeholdt krakker, stoler, bord, søplekasser og putekasser, bygget terasse og lagt stein ved frørenseriet, opparbeidet og vedlikehold blomsterbed rundt klubbhuset, planlagt bro over bekken, gjort mye rydding/hogst i ruffen over hele bana og mye annet forefallende arbeid. Utover dette har det blitt gjennomført ulike dugnader på banen, marshalltjeneste, og mange frivillige har bidratt til drift av proshop og Brennerikjelleren. VTG-opplæring krever også en dugnadsinnsats fra medlemmene, ca 75 har stilt opp som faddere i Mange medlemmer har lagt ned imponerende mye tid og energi på å bygge opp fellesskapet rundt klubben og banen. Tusen takk til alle dere som bidrar! For øvrig vises det til årsmeldingene fra komiteene, se eget vedlegg. Tilskudd Klubben har mottatt tilskudd fra idrettssystemet (lokale aktivitetsmidler) på kr ,- basert på medlemsmassen pr Grasrotandelen fra Norsk Tipping har blitt en vesentlig inntektskilde for klubben. Medlemmene oppfordres til å fortsette å verve venner og kjente til å gi sin grasrotandel til Atlungstad. For regnskapsåret 2012 mottok klubben kr ,- fra Norsk Tipping. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 9

10 Økonomi Atlungstad Golfklubb har en meget tilfredsstillende økonomi. Komiteene for øvrig har holdt seg innenfor sine tildelte budsjetter og har bidratt til klubbens overskudd. Det vises for øvrig til regnskapet. Representasjon og utdannelse Følgende har deltatt på NGFs kurs og arrangementer: Områdevist lederforum v/kari Bjørseth Are Pettersen og Ken Stuen har gjennomført Trener 1-kurs Godtgjørelser og kompensasjon Ingen av de tillitsvalgte i klubben mottar økonomisk eller annen form for kompensasjon for sitt frivillige arbeid. Komitéledere og andre som benytter privat telefon i stor utstrekning for klubben kan gis refusjon av utgifter etter søknad. Ingen tillitsvalgte søkte om dette i Klubben mottar hvert år 2 kort fra NGF som gir fritt spill inntil 3 ganger på andre norske golfbaner. Det ene av disse kortene har i henhold til bestemmelsene fra NGF vært disponert av styrets leder. Klubbens styre besluttet at det andre kortet i 2012 skulle disponeres av Christina Kringsjå for flere års innsats for klubben både i Junior-&Elitekomiteen og i Turneringskomiteen. Styret i Atlungstad Golfklubb Kari Bjørseth Ove E. Engen Irina Lindblad Sonja Gussiås Viken Thron Jakobsen Morten Aarhus Are Pettersen SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 10

11 Sak 5: Regnskap SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 11

12 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 12

13 Kommentarer til regnskap 2012 Klubbens inntekter i 2012 ble kr mot kr i 2011, en økning på ca 5 %. Resultatet ble kr som er svakere enn året før, men noe bedre enn budsjettert. Klubbens bokførte verdier utgjør per kr , derav er bankinnskudd kr Klubben eier aksjepost i Atlungstad Golf AS med verdi på kr (10 aksjer). Inntekter i 2012 ble noe lavere en budsjettert. Inntektene fordeles på følgende måte: 47 % utgjøres av årskontingenter og 21 % av grasrotandel samt diverse tilskudd. Resterende 32 % består av inntekter fra klubbens virksomhet, dvs. fra turneringer og diverse aktiviteter i komiteene inkludert treningsavgifter. Antall medlemmer i 2012 er 712 medlemmer mot 710 medlemmer i Budsjettert antall medlemmer for 2012 var 760. Totale kostnader etter finansnetto utgjør kr Ca 24 % er en videreoverføring av innbetalte medlemskontingenter, medieavgift og IT-avgift til Norges Golfforbund. 40 % er kostnader relatert til junior/elite samt Medlems- og aktivitetskomite (MAK) sin virksomhet. Administrative kostnader utgjør 8 %, og inkluderer administrativ bistand fra Atlungstad Golf AS på kr Resterende 28 % utgjør utgifter til turneringer, premier, opplæring og diverse. I 2012 ble det via Bygg & Teknisk komite og Banekomite sine budsjetter gitt bidrag til videre ferdigstillelse av driving range, innkjøp av byggematerialer og nytt verktøy, samt beplantning. Sammenliknet med budsjettet ligger driftskostnader 2012 ca 11 % lavere enn budsjettert, men allikevel har klubbens kostnader økt i relasjon til 2011 med ca 20 %. Den største økningen ligger i økt overføring til NGF som en følge av at medlemskontingenten økte med 15 % til 200 kr per medlem i 2012, samt betydelig større utgifter i Junior- & Elite-komiteen spesielt utgiftene til Lag-NM. Positiv resultat de siste årene og en god likviditet ved utgang av 2012 gjør at klubbens økonomiske situasjon må anses som tilfredsstillende. Klubben har innestående midler til ca 1 års drift, hvilket er i samsvar med styrets og Årsmøtets ønske. Økt overføring til NGF, samt en generell økning av kostnadsnivået gjør det allikevel nødvendig å ta en diskusjon om man bør justere klubbens medlemskontingent med tilsvarende sats. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 13

14 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 14

15 Sak 6: Innkomne forslag Det er kommet 2 (to) forslag for behandling av Årsmøtet. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 15

16 A. Avsetting av kr til Atlungstad Golf AS for ferdigstillelse av hull 3. Det er ønske om at banens hull 3 ferdigstilles, og at noe av klubbens midler avsettes som et bidrat til dette formålet. Forslag fra Vidar Furulund og Klaus Ove Liberg: Atlungstad golfklubb bevilger kr til Atlungstad Golf AS. Disse pengene skal brukes til ferdigstillelse av hull 3. Styrets forslag: Styret anser at forslaget må behandles nærmere i samarbeid med baneeier og Banekomite. Styret foreslår at Årsmøtet gir styret fullmakt til å behandle saken videre når mer detaljerte planer og budsjett foreligger. Styret gis fullmakt til å bevilge inntil kr for ferdigstillelse av hull 3. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 16

17 B. Fastsettelse av medlemskontingent 2014 Årsavgiften, inkl medlemskontingenten til klubben, forfaller i januar, noe som medfører at medlemskontingenten betales før den er vedtatt av årsmøtet. Dette vil få konsekvenser om medlemskontingenten ikke godkjennes av Årsmøtet. Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette kontingenten for 2014 innen utgangen av november En eventuell økning av kontingenten skal være begrunnet. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 17

18 Sak 7: Fastsatt kontingent for 2013 Styret har, i henhold til fullmakt fra Årsmøtet 2011, vedtatt samme kontingent for 2013 som klubben har hatt siden 2006, i tillegg til den nye kategorien for juniorer 9 år og yngre som ble innført i Voksne: Eldre junior: Yngre junior: Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret) Kr 300,- (10 19 år i kalenderåret) Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret) SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 18

19 Sak 8: Klubbens budsjett 2013 Budsjettforutsetninger: Medlemskategori Antall Kontingent Total Voksne 640 x Juniorer (10-19 år) 80 x Juniorer (0-9 år) 15 x Totalt SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 19

20 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 20

21 Sak 10: Valg Valgkomiteens forslag til Årsmøtet 7. februar 2013 Styret: Leder Runar Skjemstad 2 år (ny) Nestleder Ove E. Engen Ikke på valg Styremedlem/sekretær Tove Aune 2 år (ny) Styremedlem/kasserer Irina Lindblad Ikke på valg Styremedlem Morten Aarhus Ikke på valg Varamedlem Terje Sveum 2 år (ny) Varamedlem Are Pettersen Ikke på valg Revisorer: Knut Børre Fangberget 1 år (gjenvalg) Arild Wangen 1 år (gjenvalg) Kontrollkomite: Anne Kari Steen 1 år (gjenvalg) Jan Teksum 1 år (gjenvalg) Komiteledere (alle velges for 1 år): Turneringskomite Thomas Nordby Ny Damekomite Wenche Alfei Ny Seniorkomite Terje Kristoffersen Gjenvalg Junior- og elitekomite Sindre Landmark / Christina Kringsjå Ny / Gjenvalg Hcp komite Kjell Kringsjå Gjenvalg Banekomite Vidar Furulund Gjenvalg Bygg & teknisk komite Jarl Rasmussen Gjenvalg Medlems-/aktivitetskomite Kari Bjørseth Gjenvalg Styrets forslag til ny valgkomité for 2013 Leder Gorm Grøndahl (ny) Medlem Harald Høgmo Edvardsen (gjenvalg) Medlem Tor Einar Heia (ny) Varamedlem Kjell Arne Sjølie (ny) Styrets forslag til representanter til Golfting, Idrettsråd m.m. Styret foreslår at Årsmøtet gir Styret fullmakt til å utpeke representanter til Ting og Råd. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2012 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 21

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2016 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2016 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2016 Atlungstad Golfklubb Mandag 27. februar 2017, kl. 18.00 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 27. februar 2017 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2012. Atlungstad Golfklubb

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2012. Atlungstad Golfklubb Komiteenes årsberetninger Sesongen 2012 Atlungstad Golfklubb Rapport fra Kontrollkomiteen 2012 Kontrollkomiteen har i 2012 bestått av Jan Teksum og Anne Kari Steen. Kontrollkomiteens kontroll er foretatt

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014. Atlungstad Golfklubb

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014. Atlungstad Golfklubb Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014 Atlungstad Golfklubb Rapport fra Kontrollkomiteen 2014 Kontrollkomiteens oppgaver er: Kontrollere styrets forvaltning av økonomiske verdier innenfor vedtatte rammer

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Retningslinjer/instruks for styre og komiteer. Atlungstad Golfklubb

Retningslinjer/instruks for styre og komiteer. Atlungstad Golfklubb Retningslinjer/instruks for styre og komiteer Atlungstad Golfklubb 1 Retningslinjer for styrearbeidet Atlungstad Golfklubbs lov sier: 15 Klubbens styre Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2014 Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb Protokoll fra Årsmøtet Drammen Roklubb 23.2.2017 Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb. Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 23.februar 2017. Leder

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00 Sted: Klubbhytta Dagsorden og saksinnstillinger 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte. Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016

Velkommen til Informasjonsmøte. Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016 Velkommen til Informasjonsmøte Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016 Informasjonsmøte 1. Gjennomgang av de viktigste forbedringene i 2015 pluss prioriteringer for 2016 2. Banedrift i 2016 pluss at det

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017

Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017 Sak 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede. Det ble registrert 59 stemmeberettigede ved start av

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL KLUBBHUSET

DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL KLUBBHUSET M5 OL Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ANDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: N017 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb Årsmøte FOR Notodden BridgeKlubb. ØTA-BYGGET fredag Side 1 av 10

Årsmøte Notodden Bridgeklubb Årsmøte FOR Notodden BridgeKlubb. ØTA-BYGGET fredag Side 1 av 10 Årsmøte 2016 FOR Notodden BridgeKlubb ØTA-BYGGET fredag 10.02.2017 Side 1 av 10 Agenda Godkjennelse av innkalling. Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av 2 protokollunderskrivere Godkjennelse av årsberetning

Detaljer

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner.

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Årsmelding for Ålesund Golfklubb 2016. Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Sesongen startet med relativt dårlig spillevær,

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy. Mandag 20.april 2015 kl 1900. HiL-huset Børstad Idrettspark

Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy. Mandag 20.april 2015 kl 1900. HiL-huset Børstad Idrettspark Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy Mandag 20.april 2015 kl 1900 HiL-huset Børstad Idrettspark Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede -forretningsorden 15 stemmeberettigede og forretningsorden godkjent.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2013 Haugesund Golfklubb - ' 19. februar 2014 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2013 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer