RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 6 Dato: September 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 6 Dato: September 2011"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 6 Dato: September 2011 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning (lovverk) 2 Videresending fra / arkivseksjonen 1 Arkivbegrensning Arkivbegrensning betyr å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, og som ofte har en tidsbegrenset interesse. Slike dokumenter kan oppbevares i bibliotek, rundskrivmapper, egne kurspermer eller lignende, eller slettes/makuleres/kastes. Dokumenter som ikke blir vurdert som arkivverdige, men som kan ha administrativ interesse for en begrenset periode, kan skannes inn i relevante mapper, og gjøres tilgjenglige for de som har interesse av innholdet. Eksempler på slike dokumenter kan være invitasjon til kurs, seminarer og lignende: Arkivforskriften 3-19 beskriver materiale som skal skilles ut ved arkivbegrensning: Arkivavgrensing Arkivavgrensing bør gjennomførast i samband med postbehandling eller arkivlegging. Dersom dette ikkje er skjedd, skal det gjerast ved bortsetjing eller seinast ved avlevering til arkivdepot. Materiale som blir skilt ut ved arkivavgrensing, kan oppbevarast separat utanfor arkivet, slettast eller kastast. Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkivavgrensing: 1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og blankettar som ikkje er utfylte. Frå dette er det følgjande unntak: a) det organet som har utferda slikt materiale, skal arkivere eitt eksemplar og dei nødvendige forarbeida, b) dokument som fører til saksbehandling, eller som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 2. Konsept, utkast, kladdar og kladdenotat, ekstra kopiar, interne meldingar o.l. som ikkje har verdi for saksbehandling eller dokumentasjon. Frå dette er det følgjande unntak: a) konsept som har noteringar og påteikningar som er nødvendige for å forstå saka og den samanhengen ho står i, skal arkiverast, b) kopi av utgåande dokument skal arkiverast, c) andre kopiar m.v. som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 3. Tekstbehandlingsfiler o.l., bortsett frå det som eventuelt inngår i elektronisk sakarkiv, jf Sakspapir som medlemene av offentlege utval mottek, med mindre dokumenta må reknast som saksdokument for det organet medlemen representerer. 5. Anna materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.

2 Oversikt pr. 26. august 2011 Videresending av henvendelser om: 1. NKS-studier 2. Opptak på TF / Y-veien 3. Gateway / AF 4. Forfatterstudiet / AF og Institutt for IKH (Kultur- og humanistiske fag) 5. Institutt for Økonomi og Informatikk 6. Fronter kontaktpersoner 7. Flyttemeldinger studenter 8. Støttetjenester HiT 9. Eksamen kontaktpersoner 10. Praksisadministrasjon kontaktpersoner 11. E-post Postlister HiT 12. Hovedtillitsvalgte HiT 13. Post fra UDI - oppholdstillatelser 14. Post vedr. Folkeuniversitetet 15. Styreprotokoller fra andre høgskoler 16. Opptak oversikt over kontaktpersoner 17. Behandling av henvendelser fra studenter

3 1 NKS-studier Mon, 04 Apr :09: Dato: Fra: Else Kasin Haugen Til: Alle henvendelser som nevner NKS kan dere videresende til meg. Alle "gamle fag" står nok ikke i oversikten fra Trond, så da er det ikke så godt å vite, men NKS er stikkordet. Hilsen Else 2 Opptak på TF og Y-veien Se følgende melding fra Anne Blichfeldt : Alt som har med opptak å gjøre skal enten til Gro Wærstad eller meg. Gro har y-veien og jeg har resten. 3 Gateway / karakterutskrifter Gateway ved Avdeling AF Fra (beskjed fra KMI pr. e-post): 4 Forfatterstudiet ved Avdeling AF og institutt IKH Eline skal også ha alt som gjelder IKH (meld. Fra KMI ) 5 Institutt IØI Økonomi og informatikk Alt som gjelder dette instituttet skal til: (Meld. Fra KMI ) 6 Fronter kontaktpersoner Se adressen: 7 Flyttemeldinger studenter E-post fra Hans Jacob Berntsen: Forslag til returmelding til studenter som melder adresseendring via postmottak: Studenter ved Høgskolen i Telemark er selv ansvarlig for å oppdatere sin hjemstedsadresse og semesteradresse. Dette gjør du ved å logge deg inn på Studentweb. Under menyvalget adresse, kan du oppdatere adresser, telefonnummer og privat epostadresse. Adresse studentweb: https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=hit 8 Støttetjenester HiT Se adressen: 9 Eksamen kontaktpersoner avdelingene Se adressen: 10 Praksisadministrasjons - kontaktpersoner Se adressene:

4 11 E-post postlister HiT Oversikt over HiT's postlister Begrensinger: Samleliste for fakultet Administrasjonsliste Maks 512kb pr melding. Maks 50 mottakere når en postliste er en av mottakerene + en del andre innstillinger som skal skjerme mot at uønsket post skal distribueres via store lister. Meld. Fra AH : Informasjon om kulturelle eller miljøskapende tiltak bør avgrenses til relevante e-postlister (ikke send informasjon til hele høgskolen om lokale tilbud på et studiested). Unngå å sende e-post med vedlegg til e-postlister (hvis mulig). Reklame for kommersiell virksomhet skal ikke distribueres via høgskolens e-postlister. Samleliste for fakultet Gruppe etter studiested Gruppe etter studiested etter studiested Samleliste for fakultet Gruppe etter studiested Gruppe etter studiested Gruppe etter studiested Samleliste for fakultet Postlister for institusjoner som nytter høgskolens postsystem: Administrasjonsliste Akademika Grødegaard Pensjonerte fra HiT som fortsatt har tilganger Samleliste for fakultet SITEL

5 Samleliste for fakultet Statsbygg ved HiT Administrasjonsliste Telemarksforsking Bø Telemarksforsking Notodden Samleliste for fakultet Samleliste for fakultet Administrasjonsliste Samleliste for studiested Samleliste for studiested Samleliste for studiested

6 12 Hovedtillitsvalgte HiT Se adressen: 13 Post mottatt fra UDI oppholdstillatelser 1. Brev mottatt fra UDI legges direkte til opptakskontoret (uten å registreres). 2. Opptakskontoret påfører avdeling og returnerer dokumentet til arkivet. 3. Arkivet registrerer brevet og påfører Trine Ellefsen som saksbehandler. 4. Trine Ellefsen påfører nødvendige kopimottakere 14 Post vedr. Folkeuniversitetet Meld. Fra Else Kasin Haugen: Kontaktperson er 15 Styreprotokoller fra andre høgskoler Videresendes til høgskolens ledelse+ informasjonstjenesten + forkontor 16 Opptak - kontaktpersoner Kontaktpersoner for ulike studier og opptak - hvem svarer på hva? Sist oppdatert: Opptakskontoret Fax: Mari H. Hegna 5085 Trond Kvasjord 5302 Mette Venheim 5303 Opptaksansvarlige på avdelingene AF Trond Kvasjord 5302 (Helle Friis Knutzen 2712) EFL Sissel Rønningsland HS Bjørg Megrund 5411 SO Jane Asdal 5407 LOK TF: Anne Blichfeldt 5114 Sentralbord 6200 Servicetorg, Porsgrunn 5070/(5071) Ekspedisjon, Bø 2510/2511 Ekspedisjon, Notodden 6210/6211 Studium Avd Retn. 1. Valg 2. Valg 3. valg nr Aldring og eldreomsorg, videreutd HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Alpine Ecology and Environmental AF 3595 Arvid Odland 2769 Anette Fredly 2714 Management Autocad (EVU) TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Odd-Sverre Kolstad 5208 Barnehage og ledelse, førsk EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Barnehagepedagogikk EFL 3502 Sissel Rønningsland Hilde Bergendal 6406 Inger Lindstad 6411 Barnevern I et flerkulturelt samfunn, BA HS 3557 Bjørg Megrund 5411 Elin Nordbø 5474 Jane Asdal 5407 Bedriftsøkonomi, årsstudium AF 3595 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen2712 Biologi, i samarbeid med NKS EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419

7 Biologi og miljø, nettkurs (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Datakortet IT-kurs (EVU) AF 3595 Anette Fredly 2714 Digital bildeskapning og visuell EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Juusola 6383 kommunikasjon Digital mediedesign EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Morteza Amari 6433 Drama, årsstud, 1 og førsk. EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Hilde Bergendal 6406 Ecotourism and Sustainability AF 3595 Bergit Grivi 2716 Anette Fredly 2714 Eiendomsmegling, BA AF 3595 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2707 Engelsk 1 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308 Engelsk årsstudium og fordypning AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Ex.phil, ex.fac og enkeltemner AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Faglærer i formgiving, kunst og EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 håndverk, BA Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, BA EFL 3502 Bjørnar Kjelkenes 6308 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Faglærer i praktiske og estetiske fag EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Kristiansen 6451 Flerkulturelt arbeid for barn og unge, MA HS 3557 Geir Rougthvedt 5421 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Flerkulturelt arbeid, videreutdanning HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Folkekunst, BA, 1, 2, 3 EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Folkemusikk, BA, 1, 2, 3 EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Folkeuniversitetene Faglig samarbeid EFL 3502 Tone Marit Tesdal 6419 Anne Hegard 6419/17 Else K. Haugen 6317 om diverse fag (EVU) Forebyggende og tidlig innsats (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419/17 Tone Marit Tesdal Else K. Haugen Forfatterstudium AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Forkurs til ingeniørstudier TF 3557 Stig Nilsen 5115 Anne Blichfeldt 5114 Form og design EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Gowland 6422 Formgiving, kunst og håndverk, MA EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Melbye 6438 Forming, førskole EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Forurensing og miljø, BA AF 3595 Anette Fredly 2714 Tone Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Friluftsliv, kultur og naturveiledning, BA, AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly , 2, 3 Fri programvare AF 3595 Bergit Grivi 2716 Tor Lønnestad 2752 Jon Kvisli 2755 Fysisk aktivitet I skolen (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else Haugen / Førskolelærer EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Gatewaystudier studier I utlandet AF 3595 Per E. Hestetun 2748 Kristian Hanto 2623 Eline Flesjø 2707 Geografiske informasjonssystemer, GIS AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Anette Fredly 2714 Geologi, nettkurs (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Live Semb Vestgarden 2797 GLSM (EVU), i samarbeid med NKS EFL 3502 Else K. Haugen 6419 Anne Hegard 6419 Solveig Tokle 6314 Grunnskolelærer utdanning (og allmennlærer) EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Davidsen 6331 Halvårsenheter i lærerutdanninga EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308

8 Helsesøster HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Historie, årsstud og nordisk historie AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Historiske fag, BA AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Idéhistorie AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Idrett, årsstud og MA AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Idrettsfaglig spesialisering AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Idrettsvitenskap, BA AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 IKT I læring EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308 Informasjonssystemer, BA AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Informatikk, årsstud og BA AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Ingeniør, BA, alle linjer TF 3557 Anne Blichfeldt 5114 Inger Kristiansen 5109 Ingeniør, MA, alle linjer TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Anne Blichfeldt 5114 Ingeniør, Y-VEI, alle linjer TF 3557 Gro Wærstad 5184 Anne Blichfeldt 5114 Innovasjon og entreprenørskap, BA og AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 påb Internasjonal markedsføring, BA og påb AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Karriereveiledning (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Solveig Tokle / Kjemi, praktisk (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Bjørn Steen 2774 Tone Jøran Oredalen Klima, energi og miljø (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Inger Hanssen-Bauer 2782 Tone Jøran Oredalen Kompetanse for kvalitet (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else K. Haugen 6317 Matematikk 1 og / Matematikk 1 og 2 Lesing 1 og 2 - Lesing 1 og 2 - Lesing 1 og 2 Kunst og H håndverk 1 og 2 - Kunst og H håndverk 1 og 2 - Kunst og H håndverk 1 og 2 Kompetanse for læring (EVU) EFL 3502 Solveig Tokle 6314 Ellen Baskår 6467 Else K. Haugen 6317 Kreativ maskinstrikking 1 og 2 EFL 3502 Anne Margit Barstad 2900 Sissel Rønningsland kropp, helse og bevegelse AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Solfrid Bratland-Sanda 2760 Kroppsøving og idrettsfag, årsstud, 1 og EFL 3502 Bjørnar Kjelkenes 6308 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland 2 Kroppsøving, idrett og friluftsliv, MA AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Kulturarbeid, BA, kand og påb AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Kultur for Helse, videreutdanning (EVU) HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Kultur og leiing (EVU) AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Kulturstudier, MA AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Kunst, kultur og kreativitet (PUB)(EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419/6417 Tone Marit Tesdal 6419 Kunst og håndverk, årsstud, 1 og 2 EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kuratorstudiet (ikke opptak i 2011) AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Else K. Haugen 6317 Lav- og mosefloristikk (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Tone Jøran Oredalen, Leire kunst og design, 1 og 2 EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451

9 Lesing i alle fag (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else K. Haugen / Litteratur og språk, BA AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Litteratur før 1900 samlings og AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 nettbasert Mat og helse EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Matematikk 1, 2, 3 og 4 nettbaser EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 t(evu) Matematikk 2 og 3 (ordinært tilbud, ikke EVU) EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Matematikk, nettkurs AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Bjørn Steen 2774 Tone Jøran Oredalen Matematikk for økologar? MOVIDA (våren uten studipoeng) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Jorunn Halvorsen 6415 (EVU) 6419/ Musikk 1, 2 og førsk EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Natur og friluftsliv, BA og årsstud AF 3595 Anette Fredly 2714 Toen Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Natur, helse og miljøvern, MA, alle typer AF 3595 Anette Fredly 2714 Toen Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Natur, teknikk og miljø (PUB)(EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else K. Haugen / Naturfag (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419 Solveig Tokle 6314 Else K. Haugen 6317 Naturfag 1 og 2 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Nordisk årsstudium, nett- og AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 samlingsbasert NKS Faglig samarbeid om diverse fag EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 (EVU) Nordisk friluftsliv AF 3595 Kjersti Moe 2659 Helle Friis Knutzen Anette Fredly Norsk 2, også nett EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Norsk for barnetrinnet, i samarbeid med EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 NKS Norsk for språklige minoriteter (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419 Tone Marit Tesdal Else K. Haugen Norsk språk og samf.kunnskap for utenl. AF 3595 Lisa Hjelmeland 2747 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 stud. Norsk årsstud AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Organisasjon og ledelse, I samarbeid EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 med NKS Outdoor life, Culture and Ecophilosophy AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Physical Education, Sports, Culture and EFL 3502 Dag Aasland 6307 Hilde Bergendal 6406 Society Praktisk-pedagogisk utdanning, PPU hel- EFL 3502 Sissel Rønningsland Randi Skonseng 6318 Inger Lindstad 6411 /deltid Praktisk veiledning (EVU) EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Anne Hegard Tone Marit Tesdal /6417 Process Energy and Automation TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Engineering (PhD) Psykisk helsearbeid HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Reiseliv, BA og påb AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Revisjon, BA og påb AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa, 2 Samfunnsfag med vekt på Norge og Midtøsten, 1 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308

10 Samspill og tilknytning mellom barn og HS 3557 Kirsti Rosenvold Bruun Jane Asdal 5407 nære omsorgspersoner 5442 Småbarnspedagogikk EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Småbarnspedagogikk, i samarbeid med EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 NKS Småbarnspedagogikk for andre EFL 3502 Sissel Rønningsland Hilde Bergendal 6406 pedagoger Spansk og latinamerikansk språk og kultur AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Mario Ramirez-Orozco 2629 Spesialpedagogikk EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Kjelkenes 6308 Spesialpedagogikk, i samarbeid med NKS EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 Spesialpedagogikk, påbygging 2 (EVU) Spesialpedagogikk Tilpasset opplæring vgs (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419/6417 EFL 3502 Anne Hegard 6419/6417 Tone Marit Tesdal 6419 Tone Marit Tesdal 6419 Else Haugen 6317 Else Haugen 6317 Sykepleier, BA HS 3557 Bjørg Megrund 5411 Elin Nordbø 5474 Jane Asdal 5407 Tegning bilde, årsstud EFL 3502 Sissel Rønningsland Tegning og bildekommunikasjon EFL 3502 Sissel Rønningsland Teknologiske fag (EVU) TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Inger Lindstad 6411 Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 Tekstil kunst og design EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 Tilsyn og kvalitet EFL 3502 Else Haugen 6317 Anne Hegard Tone Marit Tesdal 6419 (barnehagemyndigheter) (EVU) 6417/6419 Tradisjonskunst, MA EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Tradisjonsmat EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Tre med metall kunst, håndverk og EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 design Trenerstudium AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Trener IV-utdanning, volleyball og AF 3595 Peter Jørgensen 2758 sandvolleyball TRES tresemesterordning/sommerkurs for ing. TF 3557 Anne Blichfeldt 5114 Jens Harald Aarnes 5212 Tverrfaglig veiledning 1 og 2 EFL 3502 Else Haugen 6317 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Utefag, førsk EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Uteskole EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Vernepleier, BA HS 3557 Bjørg Megrund 5411 Elin Nordbø 5474 Jane Asdal 5407 Visuelle kunstfag og design, BA EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 Voksenpedagogikk, faglig samarbeid EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 med NKI (EVU) Y-veien TF 3557 Gro Wærstad 5184 Anne Blichfeldt 5114 Økologi og naturressurser, BA AF 3595 Anette Fredly 2714 Tone Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Økonomi og administrasjon, BA og kand AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen2712

11 Diverse Eksamen, kontaktpersoner E-phorte, aktuelle saksnummer Søkere med reservert studieplass Epost-kontoer Kristian Førde: 6222 EVU / eksternt finansiert studietilbud Studiene med kontaktpersoner ligger i den alfabetiske listen ovenfor. Felles e-postadresse er Forfatterstudiet, adresse Høgskolen i Telemark Forfatterstudiet v/ Eline Flesjø Gullbringvegen Bø FS-ansvarlige på avdelingene AF: Anette Fredly 2714 EFL: Inger Lindstad 6411 HS: Elin Nordbø 5474 TF: Dina Kleiva 5110 Gateway College GC har kuttet ut kontoret i Oslo. Nå går kontakten direkte til studiestedene og da fortrinnsvis til studieledere: Bali: Avdelingsleder Ivar Schou, Studieleder Elisabeth Solberg, Mexico: Avdelingsleder Kalle Ossiannilsson, Studieleder Vigdis Hølen, New York: Avdelingsleder Jon Benjaminsen, Studieleder Mari Stangerhaugen, Paris: Avdelingsleder Eirik Gismervik, Studieleder Ingrid Kleven, Sydney: Avdelingsleder Marie Ringer, Studieleder Ulf Stigen, Hege Oleivsgard, daglig leder GC, Oslo Kontaktpersoner som jobber med opptak til studier i samarbeid med GC ved andre høgskoler: Tine Rønning Lund, Åse Bakken, International Baccalaureat Innloggingsside: https://ibis.ibo.org/ Vår konto står på Mari Helle Hegna. Innloggingsinformasjon: UserID: Passord: opptak75 Pin: fa98 Både passord og pin må oppgis ved pålogging. I tillegg er det registrert to sikkerhetsspørsmål, til bruk hvis man mister passord eller pin. Disse er som følger: 1. De som ikke liker katter liker. Fotball 2. Fin lunsjhobby for opptakskontoret. Quiz registrere ny bruker her: Kontaktpersoner for internasjonalisering: AF: Lisa Hjelmeland 2747 eller Per E. Hestetun 2748 EFL: Dag Aasland 6307 TF: Unni S. Kaasin 5108 HS: Rolf Heimdal 5499 Lånekassen For søkerne: For lærestedene (oss): Kontonummer NB! HELT verdiløst UTEN kidkode!!!! Fra utlandet: Swiftkode: DNBANOKK NO Lånekassen

12 Telefon og e-post for læresteder: NB! Skal kun brukes i spesielle tilfeller hvor HiT på en eller annen måte er involvert. Alt annet, treg saksbehandling etc., er en sak mellom studenten og Lånekassen. MinID Den enkelte søker skal ringe for hjelp NUS kontaktpersoner våren 2011 Opptakskontoret: Trond Kvasjord 5302 AF: Lisa Hjelmeland 2747 EFL: Dag Aasland 6307 HS: Rolf Heimdal 5499 TF: Anne Blichfeldt 5114 SiTel, kontaktpersoner Porsgrunn (TF-master): Ida G. Johansen: Bø: (NUS): Hege C. Rottem Organisasjonsnummer:

13 17 Behandling av henvendelser fra studenter

14 3 Hvor skal henvendelser fra studenter - mottatt på - videresendes? Videresendes til Utdanningsplaner Feil i planen Spørsmål vedr. planen Mangler fag i planen Oppført med feil fag/studium Problemer med å fordele emnene Finner ikke emnebeskrivelser Navneendring /adresseendring i Studentweb (ikke Flytteportalen) Studentweb - registrering Studentkort Endringer i Studentweb Studentkort Får ikke endret semesteradresse Spørsmål vedr. Registrering Aktivering av konto Feil med studentnummer + personnummer Mangler studentnummer Mangler karakterer Manglende tilgang (ikke bare passord) Har mottatt studentkort uten bilde Betaling Ber om å få sjekket registrering + betaling Har ikke fått krav om avgift Har ikke mottatt e-post om registreringen (sendes også til Ønsker betalingsinfo Feil KID-nummer Videresendes til Tilgang Fronter Har ikke tilgang på fagene (hvis mangler passord send til Spørsmål om bruk av Fronter, vis til siden: eller videresend til oppgitt kontaktperson Retur til avsender Adresseendring Retur fra arkivet med flg. melding: Studenter ved Høgskolen i Telemark er selv ansvarlig for å oppdatere sin hjemstedsadresse og semesteradresse. Dette gjør du ved å logge deg inn på Studentweb. Under menyvalget adresse, kan du oppdatere adresser, telefonnummer og privat epostadresse. Adresse studentweb: https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=hit Videresendes eller Venter på svar vedr. restetorget Ettersender søknadspapirer Ønsker å bli oppført på venteliste Mangler opptaksbrev (har fått stud.nr.) Spm om ledig studieplass Ber om tilbakemelding vedr. søknad Forespørsel om kurs (som arkivet ikke kan finne tilbud om) Spm fra utenlandske studenter om Utdanning Studier Søknadsskjemaer Videresendes til SiTel Spm. vedr. boforhold / studentleiligheter Registreres i ephorte med tilbakemelding til avsender om at henvendelsen er registrert og info om saksnummer

15 Eksamen Søknad om utsatt innlevering (sak på fakultetet) Søknad om ekstra hjelpemidler/tid (sak på fakultetet) Klage på vedtak Klage på formelle feil ved eksamen Begrunnelse eksamenskarakter Klager på eksamenskarakter (sak på fakultetet) Vitnemål Søknad om nytt vitnemål (sak på fakultetet) Opptak Reservering av studieplass (sak på opptakskontoret) Bachelor Vurdering/søknad om bachelor Studiet Søknad om permisjon Søknad om godkjenning av tidligere fag/utdanning Søknad om utvidet studietid Søknad om fritak fra fag Søknad om fritak fra samling Søknad om bytte av veileder Søknad om fri pga ferie Klage på undervisning

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Høgskolen i Telemark RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Utarbeidet av Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning (lovverk) 2 Videresending

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Oslo, 14. desember 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

STUDENT 2012. Bestill studiekatalog på hit.no eller via SMS. Send HIT navn og adresse til 1932. Storbyscene på hjul. bygda

STUDENT 2012. Bestill studiekatalog på hit.no eller via SMS. Send HIT navn og adresse til 1932. Storbyscene på hjul. bygda Annonsebilag fra Høgskolen i Telemark STUDENT 2012 Bestill studiekatalog på hit.no eller via SMS. Send HIT navn og adresse til 1932 Ingeniørutdanning på fire Storbyscene på 13 18 Grenlseløse 20 hjul bygda

Detaljer

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr.

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr. Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 25.10.2010 Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark. Justert sluttrapport.

Detaljer

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 16.12.10 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Trine Ellefsen 10/1008 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET... 2 A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD... 2 1. Mottak... 2 2. Finn søker og dokumentasjon

Detaljer