RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 6 Dato: September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 6 Dato: September 2011"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 6 Dato: September 2011 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning (lovverk) 2 Videresending fra / arkivseksjonen 1 Arkivbegrensning Arkivbegrensning betyr å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, og som ofte har en tidsbegrenset interesse. Slike dokumenter kan oppbevares i bibliotek, rundskrivmapper, egne kurspermer eller lignende, eller slettes/makuleres/kastes. Dokumenter som ikke blir vurdert som arkivverdige, men som kan ha administrativ interesse for en begrenset periode, kan skannes inn i relevante mapper, og gjøres tilgjenglige for de som har interesse av innholdet. Eksempler på slike dokumenter kan være invitasjon til kurs, seminarer og lignende: Arkivforskriften 3-19 beskriver materiale som skal skilles ut ved arkivbegrensning: Arkivavgrensing Arkivavgrensing bør gjennomførast i samband med postbehandling eller arkivlegging. Dersom dette ikkje er skjedd, skal det gjerast ved bortsetjing eller seinast ved avlevering til arkivdepot. Materiale som blir skilt ut ved arkivavgrensing, kan oppbevarast separat utanfor arkivet, slettast eller kastast. Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkivavgrensing: 1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og blankettar som ikkje er utfylte. Frå dette er det følgjande unntak: a) det organet som har utferda slikt materiale, skal arkivere eitt eksemplar og dei nødvendige forarbeida, b) dokument som fører til saksbehandling, eller som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 2. Konsept, utkast, kladdar og kladdenotat, ekstra kopiar, interne meldingar o.l. som ikkje har verdi for saksbehandling eller dokumentasjon. Frå dette er det følgjande unntak: a) konsept som har noteringar og påteikningar som er nødvendige for å forstå saka og den samanhengen ho står i, skal arkiverast, b) kopi av utgåande dokument skal arkiverast, c) andre kopiar m.v. som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 3. Tekstbehandlingsfiler o.l., bortsett frå det som eventuelt inngår i elektronisk sakarkiv, jf Sakspapir som medlemene av offentlege utval mottek, med mindre dokumenta må reknast som saksdokument for det organet medlemen representerer. 5. Anna materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.

2 Oversikt pr. 26. august 2011 Videresending av henvendelser om: 1. NKS-studier 2. Opptak på TF / Y-veien 3. Gateway / AF 4. Forfatterstudiet / AF og Institutt for IKH (Kultur- og humanistiske fag) 5. Institutt for Økonomi og Informatikk 6. Fronter kontaktpersoner 7. Flyttemeldinger studenter 8. Støttetjenester HiT 9. Eksamen kontaktpersoner 10. Praksisadministrasjon kontaktpersoner 11. E-post Postlister HiT 12. Hovedtillitsvalgte HiT 13. Post fra UDI - oppholdstillatelser 14. Post vedr. Folkeuniversitetet 15. Styreprotokoller fra andre høgskoler 16. Opptak oversikt over kontaktpersoner 17. Behandling av henvendelser fra studenter

3 1 NKS-studier Mon, 04 Apr :09: Dato: Fra: Else Kasin Haugen Til: Alle henvendelser som nevner NKS kan dere videresende til meg. Alle "gamle fag" står nok ikke i oversikten fra Trond, så da er det ikke så godt å vite, men NKS er stikkordet. Hilsen Else 2 Opptak på TF og Y-veien Se følgende melding fra Anne Blichfeldt : Alt som har med opptak å gjøre skal enten til Gro Wærstad eller meg. Gro har y-veien og jeg har resten. 3 Gateway / karakterutskrifter Gateway ved Avdeling AF Fra (beskjed fra KMI pr. e-post): 4 Forfatterstudiet ved Avdeling AF og institutt IKH Eline skal også ha alt som gjelder IKH (meld. Fra KMI ) 5 Institutt IØI Økonomi og informatikk Alt som gjelder dette instituttet skal til: (Meld. Fra KMI ) 6 Fronter kontaktpersoner Se adressen: 7 Flyttemeldinger studenter E-post fra Hans Jacob Berntsen: Forslag til returmelding til studenter som melder adresseendring via postmottak: Studenter ved Høgskolen i Telemark er selv ansvarlig for å oppdatere sin hjemstedsadresse og semesteradresse. Dette gjør du ved å logge deg inn på Studentweb. Under menyvalget adresse, kan du oppdatere adresser, telefonnummer og privat epostadresse. Adresse studentweb: https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=hit 8 Støttetjenester HiT Se adressen: 9 Eksamen kontaktpersoner avdelingene Se adressen: 10 Praksisadministrasjons - kontaktpersoner Se adressene:

4 11 E-post postlister HiT Oversikt over HiT's postlister Begrensinger: Samleliste for fakultet Administrasjonsliste Maks 512kb pr melding. Maks 50 mottakere når en postliste er en av mottakerene + en del andre innstillinger som skal skjerme mot at uønsket post skal distribueres via store lister. Meld. Fra AH : Informasjon om kulturelle eller miljøskapende tiltak bør avgrenses til relevante e-postlister (ikke send informasjon til hele høgskolen om lokale tilbud på et studiested). Unngå å sende e-post med vedlegg til e-postlister (hvis mulig). Reklame for kommersiell virksomhet skal ikke distribueres via høgskolens e-postlister. Samleliste for fakultet Gruppe etter studiested Gruppe etter studiested etter studiested Samleliste for fakultet Gruppe etter studiested Gruppe etter studiested Gruppe etter studiested Samleliste for fakultet Postlister for institusjoner som nytter høgskolens postsystem: Administrasjonsliste Akademika Grødegaard Pensjonerte fra HiT som fortsatt har tilganger Samleliste for fakultet SITEL

5 Samleliste for fakultet Statsbygg ved HiT Administrasjonsliste Telemarksforsking Bø Telemarksforsking Notodden Samleliste for fakultet Samleliste for fakultet Administrasjonsliste Samleliste for studiested Samleliste for studiested Samleliste for studiested

6 12 Hovedtillitsvalgte HiT Se adressen: 13 Post mottatt fra UDI oppholdstillatelser 1. Brev mottatt fra UDI legges direkte til opptakskontoret (uten å registreres). 2. Opptakskontoret påfører avdeling og returnerer dokumentet til arkivet. 3. Arkivet registrerer brevet og påfører Trine Ellefsen som saksbehandler. 4. Trine Ellefsen påfører nødvendige kopimottakere 14 Post vedr. Folkeuniversitetet Meld. Fra Else Kasin Haugen: Kontaktperson er 15 Styreprotokoller fra andre høgskoler Videresendes til høgskolens ledelse+ informasjonstjenesten + forkontor 16 Opptak - kontaktpersoner Kontaktpersoner for ulike studier og opptak - hvem svarer på hva? Sist oppdatert: Opptakskontoret Fax: Mari H. Hegna 5085 Trond Kvasjord 5302 Mette Venheim 5303 Opptaksansvarlige på avdelingene AF Trond Kvasjord 5302 (Helle Friis Knutzen 2712) EFL Sissel Rønningsland HS Bjørg Megrund 5411 SO Jane Asdal 5407 LOK TF: Anne Blichfeldt 5114 Sentralbord 6200 Servicetorg, Porsgrunn 5070/(5071) Ekspedisjon, Bø 2510/2511 Ekspedisjon, Notodden 6210/6211 Studium Avd Retn. 1. Valg 2. Valg 3. valg nr Aldring og eldreomsorg, videreutd HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Alpine Ecology and Environmental AF 3595 Arvid Odland 2769 Anette Fredly 2714 Management Autocad (EVU) TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Odd-Sverre Kolstad 5208 Barnehage og ledelse, førsk EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Barnehagepedagogikk EFL 3502 Sissel Rønningsland Hilde Bergendal 6406 Inger Lindstad 6411 Barnevern I et flerkulturelt samfunn, BA HS 3557 Bjørg Megrund 5411 Elin Nordbø 5474 Jane Asdal 5407 Bedriftsøkonomi, årsstudium AF 3595 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen2712 Biologi, i samarbeid med NKS EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419

7 Biologi og miljø, nettkurs (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Datakortet IT-kurs (EVU) AF 3595 Anette Fredly 2714 Digital bildeskapning og visuell EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Juusola 6383 kommunikasjon Digital mediedesign EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Morteza Amari 6433 Drama, årsstud, 1 og førsk. EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Hilde Bergendal 6406 Ecotourism and Sustainability AF 3595 Bergit Grivi 2716 Anette Fredly 2714 Eiendomsmegling, BA AF 3595 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2707 Engelsk 1 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308 Engelsk årsstudium og fordypning AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Ex.phil, ex.fac og enkeltemner AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Faglærer i formgiving, kunst og EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 håndverk, BA Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, BA EFL 3502 Bjørnar Kjelkenes 6308 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Faglærer i praktiske og estetiske fag EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Kristiansen 6451 Flerkulturelt arbeid for barn og unge, MA HS 3557 Geir Rougthvedt 5421 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Flerkulturelt arbeid, videreutdanning HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Folkekunst, BA, 1, 2, 3 EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Folkemusikk, BA, 1, 2, 3 EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Folkeuniversitetene Faglig samarbeid EFL 3502 Tone Marit Tesdal 6419 Anne Hegard 6419/17 Else K. Haugen 6317 om diverse fag (EVU) Forebyggende og tidlig innsats (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419/17 Tone Marit Tesdal Else K. Haugen Forfatterstudium AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Forkurs til ingeniørstudier TF 3557 Stig Nilsen 5115 Anne Blichfeldt 5114 Form og design EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Gowland 6422 Formgiving, kunst og håndverk, MA EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Melbye 6438 Forming, førskole EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Forurensing og miljø, BA AF 3595 Anette Fredly 2714 Tone Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Friluftsliv, kultur og naturveiledning, BA, AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly , 2, 3 Fri programvare AF 3595 Bergit Grivi 2716 Tor Lønnestad 2752 Jon Kvisli 2755 Fysisk aktivitet I skolen (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else Haugen / Førskolelærer EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Gatewaystudier studier I utlandet AF 3595 Per E. Hestetun 2748 Kristian Hanto 2623 Eline Flesjø 2707 Geografiske informasjonssystemer, GIS AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Anette Fredly 2714 Geologi, nettkurs (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Live Semb Vestgarden 2797 GLSM (EVU), i samarbeid med NKS EFL 3502 Else K. Haugen 6419 Anne Hegard 6419 Solveig Tokle 6314 Grunnskolelærer utdanning (og allmennlærer) EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Davidsen 6331 Halvårsenheter i lærerutdanninga EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308

8 Helsesøster HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Historie, årsstud og nordisk historie AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Historiske fag, BA AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Idéhistorie AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Idrett, årsstud og MA AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Idrettsfaglig spesialisering AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Idrettsvitenskap, BA AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 IKT I læring EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308 Informasjonssystemer, BA AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Informatikk, årsstud og BA AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Ingeniør, BA, alle linjer TF 3557 Anne Blichfeldt 5114 Inger Kristiansen 5109 Ingeniør, MA, alle linjer TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Anne Blichfeldt 5114 Ingeniør, Y-VEI, alle linjer TF 3557 Gro Wærstad 5184 Anne Blichfeldt 5114 Innovasjon og entreprenørskap, BA og AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 påb Internasjonal markedsføring, BA og påb AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Karriereveiledning (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Solveig Tokle / Kjemi, praktisk (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Bjørn Steen 2774 Tone Jøran Oredalen Klima, energi og miljø (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Inger Hanssen-Bauer 2782 Tone Jøran Oredalen Kompetanse for kvalitet (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else K. Haugen 6317 Matematikk 1 og / Matematikk 1 og 2 Lesing 1 og 2 - Lesing 1 og 2 - Lesing 1 og 2 Kunst og H håndverk 1 og 2 - Kunst og H håndverk 1 og 2 - Kunst og H håndverk 1 og 2 Kompetanse for læring (EVU) EFL 3502 Solveig Tokle 6314 Ellen Baskår 6467 Else K. Haugen 6317 Kreativ maskinstrikking 1 og 2 EFL 3502 Anne Margit Barstad 2900 Sissel Rønningsland kropp, helse og bevegelse AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Solfrid Bratland-Sanda 2760 Kroppsøving og idrettsfag, årsstud, 1 og EFL 3502 Bjørnar Kjelkenes 6308 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland 2 Kroppsøving, idrett og friluftsliv, MA AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Kulturarbeid, BA, kand og påb AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Kultur for Helse, videreutdanning (EVU) HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Kultur og leiing (EVU) AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Kulturstudier, MA AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Kunst, kultur og kreativitet (PUB)(EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419/6417 Tone Marit Tesdal 6419 Kunst og håndverk, årsstud, 1 og 2 EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kuratorstudiet (ikke opptak i 2011) AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Else K. Haugen 6317 Lav- og mosefloristikk (EVU) AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Tone Jøran Oredalen, Leire kunst og design, 1 og 2 EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451

9 Lesing i alle fag (EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else K. Haugen / Litteratur og språk, BA AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Litteratur før 1900 samlings og AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 nettbasert Mat og helse EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Matematikk 1, 2, 3 og 4 nettbaser EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 t(evu) Matematikk 2 og 3 (ordinært tilbud, ikke EVU) EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Matematikk, nettkurs AF 3595 Anette N. Fredly 2714 Bjørn Steen 2774 Tone Jøran Oredalen Matematikk for økologar? MOVIDA (våren uten studipoeng) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Jorunn Halvorsen 6415 (EVU) 6419/ Musikk 1, 2 og førsk EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Natur og friluftsliv, BA og årsstud AF 3595 Anette Fredly 2714 Toen Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Natur, helse og miljøvern, MA, alle typer AF 3595 Anette Fredly 2714 Toen Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Natur, teknikk og miljø (PUB)(EVU) EFL 3502 Anne Hegard Tone Marit Tesdal Else K. Haugen / Naturfag (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419 Solveig Tokle 6314 Else K. Haugen 6317 Naturfag 1 og 2 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Nordisk årsstudium, nett- og AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 samlingsbasert NKS Faglig samarbeid om diverse fag EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 (EVU) Nordisk friluftsliv AF 3595 Kjersti Moe 2659 Helle Friis Knutzen Anette Fredly Norsk 2, også nett EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Norsk for barnetrinnet, i samarbeid med EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 NKS Norsk for språklige minoriteter (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419 Tone Marit Tesdal Else K. Haugen Norsk språk og samf.kunnskap for utenl. AF 3595 Lisa Hjelmeland 2747 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 stud. Norsk årsstud AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Helle Friis Knutzen 2712 Organisasjon og ledelse, I samarbeid EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 med NKS Outdoor life, Culture and Ecophilosophy AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Physical Education, Sports, Culture and EFL 3502 Dag Aasland 6307 Hilde Bergendal 6406 Society Praktisk-pedagogisk utdanning, PPU hel- EFL 3502 Sissel Rønningsland Randi Skonseng 6318 Inger Lindstad 6411 /deltid Praktisk veiledning (EVU) EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Anne Hegard Tone Marit Tesdal /6417 Process Energy and Automation TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Engineering (PhD) Psykisk helsearbeid HS 3557 Jane Asdal 5407 Elin Nordbø 5474 Bjørg Megrund 5411 Reiseliv, BA og påb AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Revisjon, BA og påb AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen 2712 Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa, 2 Samfunnsfag med vekt på Norge og Midtøsten, 1 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Sissel Rønningsland Bjørnar Kjelkenes 6308

10 Samspill og tilknytning mellom barn og HS 3557 Kirsti Rosenvold Bruun Jane Asdal 5407 nære omsorgspersoner 5442 Småbarnspedagogikk EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Småbarnspedagogikk, i samarbeid med EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 NKS Småbarnspedagogikk for andre EFL 3502 Sissel Rønningsland Hilde Bergendal 6406 pedagoger Spansk og latinamerikansk språk og kultur AF 3595 Eline Flesjø 2707 Bergit Grivi 2716 Mario Ramirez-Orozco 2629 Spesialpedagogikk EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Kjelkenes 6308 Spesialpedagogikk, i samarbeid med NKS EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 Spesialpedagogikk, påbygging 2 (EVU) Spesialpedagogikk Tilpasset opplæring vgs (EVU) EFL 3502 Anne Hegard 6419/6417 EFL 3502 Anne Hegard 6419/6417 Tone Marit Tesdal 6419 Tone Marit Tesdal 6419 Else Haugen 6317 Else Haugen 6317 Sykepleier, BA HS 3557 Bjørg Megrund 5411 Elin Nordbø 5474 Jane Asdal 5407 Tegning bilde, årsstud EFL 3502 Sissel Rønningsland Tegning og bildekommunikasjon EFL 3502 Sissel Rønningsland Teknologiske fag (EVU) TF 3557 Inger Kristiansen 5109 Inger Lindstad 6411 Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 Tekstil kunst og design EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 Tilsyn og kvalitet EFL 3502 Else Haugen 6317 Anne Hegard Tone Marit Tesdal 6419 (barnehagemyndigheter) (EVU) 6417/6419 Tradisjonskunst, MA EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Tradisjonsmat EFL 3502 Anne Margit Barstad Sissel Rønningsland Inger Lindstad Tre med metall kunst, håndverk og EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 design Trenerstudium AF 3595 Helle Friis Knutzen 2712 Anette Fredly 2714 Trener IV-utdanning, volleyball og AF 3595 Peter Jørgensen 2758 sandvolleyball TRES tresemesterordning/sommerkurs for ing. TF 3557 Anne Blichfeldt 5114 Jens Harald Aarnes 5212 Tverrfaglig veiledning 1 og 2 EFL 3502 Else Haugen 6317 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Utefag, førsk EFL 3502 Hilde Bergendal 6406 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Uteskole EFL 3502 Inger Lindstad 6411 Sissel Rønningsland Vernepleier, BA HS 3557 Bjørg Megrund 5411 Elin Nordbø 5474 Jane Asdal 5407 Visuelle kunstfag og design, BA EFL 3502 Sissel Rønningsland Inger Lindstad 6411 Kristiansen 6451 Voksenpedagogikk, faglig samarbeid EFL 3502 Else K. Haugen 6317 Solveig Tokle 6314 Tone M. Tesdal 6419 med NKI (EVU) Y-veien TF 3557 Gro Wærstad 5184 Anne Blichfeldt 5114 Økologi og naturressurser, BA AF 3595 Anette Fredly 2714 Tone Jøran Oredalen Helle Friis Knutzen 2712 Økonomi og administrasjon, BA og kand AF 3595 Bergit Grivi 2716 Eline Flesjø 2707 Helle Friis Knutzen2712

11 Diverse Eksamen, kontaktpersoner E-phorte, aktuelle saksnummer Søkere med reservert studieplass Epost-kontoer Kristian Førde: 6222 EVU / eksternt finansiert studietilbud Studiene med kontaktpersoner ligger i den alfabetiske listen ovenfor. Felles e-postadresse er Forfatterstudiet, adresse Høgskolen i Telemark Forfatterstudiet v/ Eline Flesjø Gullbringvegen Bø FS-ansvarlige på avdelingene AF: Anette Fredly 2714 EFL: Inger Lindstad 6411 HS: Elin Nordbø 5474 TF: Dina Kleiva 5110 Gateway College GC har kuttet ut kontoret i Oslo. Nå går kontakten direkte til studiestedene og da fortrinnsvis til studieledere: Bali: Avdelingsleder Ivar Schou, Studieleder Elisabeth Solberg, Mexico: Avdelingsleder Kalle Ossiannilsson, Studieleder Vigdis Hølen, New York: Avdelingsleder Jon Benjaminsen, Studieleder Mari Stangerhaugen, Paris: Avdelingsleder Eirik Gismervik, Studieleder Ingrid Kleven, Sydney: Avdelingsleder Marie Ringer, Studieleder Ulf Stigen, Hege Oleivsgard, daglig leder GC, Oslo Kontaktpersoner som jobber med opptak til studier i samarbeid med GC ved andre høgskoler: Tine Rønning Lund, Åse Bakken, International Baccalaureat Innloggingsside: https://ibis.ibo.org/ Vår konto står på Mari Helle Hegna. Innloggingsinformasjon: UserID: Passord: opptak75 Pin: fa98 Både passord og pin må oppgis ved pålogging. I tillegg er det registrert to sikkerhetsspørsmål, til bruk hvis man mister passord eller pin. Disse er som følger: 1. De som ikke liker katter liker. Fotball 2. Fin lunsjhobby for opptakskontoret. Quiz registrere ny bruker her: Kontaktpersoner for internasjonalisering: AF: Lisa Hjelmeland 2747 eller Per E. Hestetun 2748 EFL: Dag Aasland 6307 TF: Unni S. Kaasin 5108 HS: Rolf Heimdal 5499 Lånekassen For søkerne: For lærestedene (oss): Kontonummer NB! HELT verdiløst UTEN kidkode!!!! Fra utlandet: Swiftkode: DNBANOKK NO Lånekassen

12 Telefon og e-post for læresteder: NB! Skal kun brukes i spesielle tilfeller hvor HiT på en eller annen måte er involvert. Alt annet, treg saksbehandling etc., er en sak mellom studenten og Lånekassen. MinID Den enkelte søker skal ringe for hjelp NUS kontaktpersoner våren 2011 Opptakskontoret: Trond Kvasjord 5302 AF: Lisa Hjelmeland 2747 EFL: Dag Aasland 6307 HS: Rolf Heimdal 5499 TF: Anne Blichfeldt 5114 SiTel, kontaktpersoner Porsgrunn (TF-master): Ida G. Johansen: Bø: (NUS): Hege C. Rottem Organisasjonsnummer:

13 17 Behandling av henvendelser fra studenter

14 3 Hvor skal henvendelser fra studenter - mottatt på - videresendes? Videresendes til Utdanningsplaner Feil i planen Spørsmål vedr. planen Mangler fag i planen Oppført med feil fag/studium Problemer med å fordele emnene Finner ikke emnebeskrivelser Navneendring /adresseendring i Studentweb (ikke Flytteportalen) Studentweb - registrering Studentkort Endringer i Studentweb Studentkort Får ikke endret semesteradresse Spørsmål vedr. Registrering Aktivering av konto Feil med studentnummer + personnummer Mangler studentnummer Mangler karakterer Manglende tilgang (ikke bare passord) Har mottatt studentkort uten bilde Betaling Ber om å få sjekket registrering + betaling Har ikke fått krav om avgift Har ikke mottatt e-post om registreringen (sendes også til Ønsker betalingsinfo Feil KID-nummer Videresendes til Tilgang Fronter Har ikke tilgang på fagene (hvis mangler passord send til Spørsmål om bruk av Fronter, vis til siden: eller videresend til oppgitt kontaktperson Retur til avsender Adresseendring Retur fra arkivet med flg. melding: Studenter ved Høgskolen i Telemark er selv ansvarlig for å oppdatere sin hjemstedsadresse og semesteradresse. Dette gjør du ved å logge deg inn på Studentweb. Under menyvalget adresse, kan du oppdatere adresser, telefonnummer og privat epostadresse. Adresse studentweb: https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=hit Videresendes eller Venter på svar vedr. restetorget Ettersender søknadspapirer Ønsker å bli oppført på venteliste Mangler opptaksbrev (har fått stud.nr.) Spm om ledig studieplass Ber om tilbakemelding vedr. søknad Forespørsel om kurs (som arkivet ikke kan finne tilbud om) Spm fra utenlandske studenter om Utdanning Studier Søknadsskjemaer Videresendes til SiTel Spm. vedr. boforhold / studentleiligheter Registreres i ephorte med tilbakemelding til avsender om at henvendelsen er registrert og info om saksnummer

15 Eksamen Søknad om utsatt innlevering (sak på fakultetet) Søknad om ekstra hjelpemidler/tid (sak på fakultetet) Klage på vedtak Klage på formelle feil ved eksamen Begrunnelse eksamenskarakter Klager på eksamenskarakter (sak på fakultetet) Vitnemål Søknad om nytt vitnemål (sak på fakultetet) Opptak Reservering av studieplass (sak på opptakskontoret) Bachelor Vurdering/søknad om bachelor Studiet Søknad om permisjon Søknad om godkjenning av tidligere fag/utdanning Søknad om utvidet studietid Søknad om fritak fra fag Søknad om fritak fra samling Søknad om bytte av veileder Søknad om fri pga ferie Klage på undervisning

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Høgskolen i Telemark RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Utarbeidet av Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning (lovverk) 2 Videresending

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7

Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7 Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7 ephorte RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST Versjon 4 Dato: Desember -09 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning 2 Fordeling

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10,

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Notodden og desentralisert 63 657 GLU 5-10, nett 45 651 GLU

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

Økonomidata studieportefølje EFL 2007

Økonomidata studieportefølje EFL 2007 1 SUM realisert SUM fordelt kroner Fordelt i % av realisert 110 130 131 132 133 140 Allmennlærerut danning, Notodden førskolelærer Notodden tud ium - førskolelærer, samlingsbasert førskolelærer Drammen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

02.06.2008 23:18 QuestBack export - Oppstartsevaluering. Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique)

02.06.2008 23:18 QuestBack export - Oppstartsevaluering. Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique) Oppstartsevaluering Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique) 1. Velg klasse/studie (alfabetisk liste) 1 AU 2006 3,2 % 1 2 AU 2007 0,0 % 0 3 Barn og unge i bevegelse 0,0 % 0 4 DALU

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen har pr 16. juli 1 815 søkere i det lokale opptaket. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 1 245 søkere

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Brukes Blackboard i dag? Bruk av Blackboard i 2006? Avd Studieprogramnavn stp JA NEI ant. stud. JA NEI LU 4-årig allmennlærerutdanning 240 x x LU

Detaljer

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Thi der var Papirer overalt. Det væltede du av Hylderne langs Væggen, foran og ved Siden av hver Mand laa det i svære Dynger. Der var gaat Papir, gult Papir, Karduspapir,

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk Søkerstatistikk 2009-2010 Alle studier -sluttstatistikk 01.10.2009 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Frafall Frafall Møtt HUMANISTISK FAKULTET plasser 1.prio studieplass fra % 2008 2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

Undervisningsplan for studieåret 2015-2016

Undervisningsplan for studieåret 2015-2016 Undervisningsplan for studieåret 2015-2016 Forklaringer: Rød uke = helligdager/off. høytidsdager: Uke 52+53 jul, påske uke 12, 2. påskedag mandag 28. mars (uke 13), Torsdag 5. mai Kristi Himmelsfartsdag

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 28.05.2010 Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark - Utkast til sluttrapport

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr. 13.03.17. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01595-25 Søknader om I-midler vår 2016 - søknader fra HS I-midler 2014-2016- Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt

Detaljer

A. Eksisterende prosjekter B. Planlagte/forventede prosjekter C. Eksisterende/Planlagte/for ventede prosjekter

A. Eksisterende prosjekter B. Planlagte/forventede prosjekter C. Eksisterende/Planlagte/for ventede prosjekter VEDLEGG 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUM AF - 750 000 750 000 1 050 762 4 144 760 8 969 000 7 071 000 6 276 000 7 095 000 1 900 000 1 900 000-39 906 522 EFL - 938 000 1

Detaljer

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier 15.09.2010 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Møtt HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i religionsstudier 19 0 2009 plasser 1.prio studieplass 2010 2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 16.12.10 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Trine Ellefsen 10/1008 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2011. Klassering: 510. (enhet/initialer): TF/MCM UTDANNING/MV. Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 002 UTDANNING/ÅK

Dok.dato: 06.12.2011. Klassering: 510. (enhet/initialer): TF/MCM UTDANNING/MV. Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 002 UTDANNING/ÅK Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.12.2011 Forslag til retningslinjer for opptak til engelskspråklige masterstudier - intern høring Retningslinjer for opptak til

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK februar 2010 Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01592-2 Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap - 2013-1-BE3-LEO04-07511 9 Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10.

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 26.10.2011 nformasjon til organisasjoner uten plasstillitsvalgt ved HiT Lokale forhandlinger i 2011 etter pkt. 2.3.3 i hovedtariffavtalen

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2012-17.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2012 Oppnevning av dekaner som medlem og varamedlem i LMU Læringsmiljøutvalget 2011 2010/1771-36 9287/2011

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune Kontor 2000 esak Grunnkurs Lunner kommune 1 Dokumentasjon i offentlig forvaltning Krav om skriftlighet Forutsigbarhet Likebehandling Dokumentasjon av handlinger Offentlige organer plikter å ha arkiv og

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/14 fra SU-møte onsdag 29. oktober 2014

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/14 fra SU-møte onsdag 29. oktober 2014 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/14 fra SU-møte onsdag 29. oktober 2014 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Jens Bojsen-Møller (SFP), Per Øystein Hansen (SKS), Trine Stensrud (SIM), Frank

Detaljer