Vedlegg sak SP06, SP07 og SP08. Kandidatskjema. 6.1 Arbeidsutvalget, leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg sak SP06, SP07 og SP08. Kandidatskjema. 6.1 Arbeidsutvalget, leder"

Transkript

1 Vedlegg sak SP06, SP07 og SP08 Kandidatskjema 6.1 Arbeidsutvalget, leder Navn: Johanne Vaagland E-post: Studiebakgrunn: Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Årsstudium i internasjonalt sosialt arbeid fra HISF Organisasjonsbakgrunn: Internasjonalt, miljø- og likestillingsansvarlig i AU i SP-UiB 2014/2015. Studentrepresentant i likestillingskomiteen 2014/2015. Styremedlem i senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 2014/2015. Fast representant i Velferdstinget i Bergen 2014/2015. Medlem i internasjonal komité i Norsk Studentorganisasjon 2014/2015. Styremedlem i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) til d.d. Landsrådsrepresentant i SAIH, 2012 og Leder i SAIH-Bergen i 2011 og Motivasjon: Det siste året har jeg sittet i AU med ansvar for internasjonalt, miljø- og likestilling. Dette har gitt meg mye erfaring fra studentpolitikken, og jeg har god oversikt over prosessene i studentdemokratiet og høyere utdanning både lokalt og nasjonalt. Jeg har trivdes utrolig godt med å jobbe fulltid for studentenes interesser på UiB, og det har gitt meg motivasjon til å fortsette med å representere studentene også i året som kommer. Jeg stiller derfor til leder av studentparlamentet ved UiB. Med mitt engasjement og erfaring så tror jeg at jeg er en god kandidat til å lede SP-UiB i året som kommer, og jeg håper på deres støtte for å få lov til å gjøre det. Godt valg! 6.2 Arbeidsutvalget, nestleder Navn: Tord Lauvland Bjørnevik E-post: Studiebakgrunn: Jeg er nå i mitt fjerde studieår. Så langt har jeg fullført en bachelorgrad i Sammenliknende Politikk, med spesialisering i politisk økonomi og miljøpolitikk. Et semester av bachelorgraden ble gjennomført på utveksling i Frankrike ved universitetet Sciences Po. Jeg har også i løpet av studietiden benyttet meg av muligheten for å ta praksis som en del av studiet. Praksisen ble gjennomført i Bergen Næringsråd hvor jeg arbeidet i kommunikasjonsdelen av organisasjonen. For øyeblikket studerer jeg samfunnsøkonomi og vil fullføre en bachelorgrad i denne studieretningen i løpet av to semestre. Organisasjonsbakgrunn: Leder i Fagutvalget ved Institutt for Sammenliknende Politikk UiB Økonomiansvarlig i Fagutvalget ved Institutt for Sammenliknende Politikk UiB Aktivist i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Offisiell kontaktperson og styreleder i foreningene Arlie Mucks og COAST. Studentparlamentarisk leder i Studentparlamentet UiB Innvalgt medlem i Promoteringskomiteen i Studentparlamentet UiB Innvalgt medlem i Studentenes Valgstyre UiB 1. varamedlem i Læringsmiljøutvalget ved UiB Motivasjon: Jeg er svært motivert for et år der jeg kan være med på å bidra til en bedre studiehverdag for studentene ved Universitetet i Bergen. Det siste året hvor jeg har besittet flere ulike verv gjennom Studentparlamentet har vært meget lærerikt, og har resultert i at jeg har fått en stor interesse for studentpolitikk. Det vil være et privilegium å kunne benytte den interessen og kunnskapen jeg har opparbeidet i løpet av året til å bidra til gjennomslag for studentene i saker som er viktige for dem. Spesielt interessant har det for meg vært å delta i læringsmiljøutvalgsmøtene gjennom året. Flere saker, deriblant studentenes vern mot represalier ved varsling og enkeltfakulteters brudd på eget regelverk, er høyaktuelle og viktige for studentmassen. Hvis jeg skulle bli valgt har jeg derfor et ønske om å kunne arbeide med læringsmiljø som et av mine ansvarsområder. Dette er også et område hvor jeg har erfaring fra min tid som leder i Fagutvalget ved Institutt for Sammenliknende Politikk. 1

2 Navn: Jin Sigve Mæland E-post: Studiebakgrunn: For tiden studerer jeg første året på master i medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg har også en bachelor i retorikk fra UiB, samt 60 studiepoeng fra Gateway Collage. Til sammen har jeg studert i 6 år, hvor 5 av de har vært ved UiB. Organisasjonsbakgrunn: Ved siden av studiene har jeg alltid vært engasjert i ulike organisasjoner. Jeg har vært fotojournalist i Studvest i to år, samt fotoredaktør i ett år. Jeg har også vært engasjert i fakultetspolitikk gjennom engasjement i Humanistisk studentutvalg (HSU). Først et år som styremedlem og PR-ansvarlig, så et år som leder, et verv jeg fortsatt innehar. Jeg har også sittet et år i både Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) og i Velferdstinget i Bergen (VT) som representant for HF-listen. I samme periode har jeg også vært medlem av Utdanningsutvalget, Faglig komité for humanistiske fag hos NSO og sittet i arbeids- og prinsipp-programkomiteen til både SP-UiB og VT. I tillegg til dette er jeg varamedlem i SiB-styret og sitter i en rekke råd og utvalg gjennom mitt verv som leder av HSU. Utenom engasjement mitt i studentorganisasjoner har jeg jobbet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Operasjon Dagsverk (OD). I 2007 satt jeg i Hovedkomiteen til OD der jeg hadde ansvar for store skoler, internasjonal uke, samt fylkene Akershus og Østfold. Motivasjon: Jeg stiller som nestleder og fag- og forskningsansvarlig fordi jeg brenner for studentdemokratiet. Jeg ønsker at studiehverdagen skal bli best mulig for studentene ved UiB, og da spesielt at utdanningen til UiB skal ha et kvalitetsstempel ved seg. For å sikre dette må vi få på plass digitale løsninger som igjen kan skape rom for mer variert undervisning- og vurderingsformer. UiB må også i en større grad være flinkere til å skape kunnskapsarenaer også utenfor den vanlige klasseromsundervisningen. Tiltak som mentorordning og skrivesenter må følges opp. Vi må stimulere til økt engasjement rundt undervisningen og vise professorene at det kan være like givende å fremme god undervisning som god forskning. Utdanning og forskning må også integreres bedre i studiehverdagen til studentene, og vi må skape en arena der studentene kan få være mer delaktige i forskningen som foregår på universitetet. UiB er breddeuniversitet, og da må vi dra nytte av dette gjennom å skape tverrfaglige arenaer både for utdanningen og for forskningen. En annen viktig pilar i forskingsarbeidet til UiB er at vi skal ha akademisk frihet og jobbe med grunnforskning. Samtidig som vi skal ha disse to forankret i bunn, må vi kunne se til verden rundt oss når det gjelder både ekstern finansiering og synlighet. Nøkkelordene hær blir publisering i Open Access. Av personlige egenskaper er jeg arbeidsom, grundig, samarbeidsvillig og åpen. Gjennom ulike verv både i og utenfor studentorganisasjonene har jeg også opparbeidet meg mye erfaring med å jobbe i team og å lede. Dette er erfaringer jeg håper å kunne ta med meg inn i SP-UiB som nestleder og fag- og forskningsansvarlig. Student gjennom hele året: Vet ikke, spørs om jeg blir valgt. 6.3 AU-medlem Navn: Ingrid Fjellberg E-post: Studiebakgrunn: Miljø- og ressursfag siden høsten 2014, før det gikk jeg et år på Språkvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Jeg er nasjonal talsperson for Grønne Studenter og kommunikasjonssjef for Miljøpartiet De Grønne i Bergen under årets valgkamp. Jeg har så vidt representert Grønn liste i Studentparlamentet i forrige periode, sitter i Styringsgruppen for miljøledelse ved UiB og i arbeidsgruppen som gjennomfører Miljøfyrtårnsertifiseringen av Universitetet. I tillegg har jeg vært med i Studentenes valgstyre, og det er dette som hovedsakelig har motivert meg til å stille til AU. Motivasjon: Gjennom arbeidet med valgstyret, oppdaget jeg for alvor hvor viktig det er å ha et velfungerende studentdemokrati - og hvor langt igjen vi har å gå før vi får til dette ved UiB. Årets valgoppslutning på 22% er den høyeste på mange år, men langt fra høy nok. Jeg vil fortsette arbeidet vi startet i år og jobbe for at ALLE studenter ved UiB skal vite at vi har et Studentparlament og hvorfor de bør engasjere seg. I tillegg vil jeg bruke den kompetansen jeg har opparbeidet meg på miljø- og klimaspørsmål til å jobbe for et grønnere og mer klimabevisst UiB. Som ansvarlig for miljø og informasjon i arbeidsutvalget til SP-UiB tror jeg at jeg kan gjøre en veldig god jobb. Jeg er i hvert fall skikkelig motivert! 2

3 7.1 Utdanningsutvalget Navn: Eivind Valestrand E-post: Studiebakgrunn: Jeg er student på medisin- og forskerlinjestudiet Organisasjonsbakgrunn: Jeg har erfaring fra: - Leder av MOSU (MOF sitt Studentutvalg), Leder av to fagutvalg (Medisinsk Fagutvalg , Forskerlinjen - Eureka! 2012) - Fakultetsstyret , MOF - Utvidet studieledelse , MOF - Styringsgruppe for ny studieplan - medisin 2013-, MOF - Arbeidsgruppe for lærings- og vurderingsformer, ny studieplan - medisin, MOF - Arbeidsgruppe for insentiv for kvalitet i undervisning, MOF - Programutvalget for medisin , MOF - Nasjonal arbeidsgruppe for nasjonal deleksamen for medisin - Underviser i hjernedisseksjon for profesjonsstudenter i psykologi, med forelesninger og gruppearbeid - som gjør at jeg opplever undervisersiden av undervisning også Motivasjon: Som SU-leder i to år har jeg fulgt med på hva saker som går igjen i studentmassen, og på tvers av fakultetene. Jeg har et kritisk forhold til hvordan pedagogikk brukes, og har vært en aktiv forkjemper for studentaktiviserende læring, samt utvikling av undervisnings- og vurderingsformer. Gjennom å ha arbeidet med undervisning over flere år på ulike hold, har jeg opparbeidet meg en kompetanse som jeg er sikker på at studentene vil være tjent med at jeg tar med meg inn i Utdanningsutvalget som studentenes representant. Navn: Bård Emil Danielsen E-post: Studiebakgrunn: 1. året på master i geografi, 5. året ved UiB Organisasjonsbakgrunn: Sittet i fagutvalget for utviklingsstudier og geografi i flere år. De siste tre årene har jeg jobbet med å forbedre utviklingsstudier ved UiB (først selve studie og det siste året arvtakeren til utviklingsstudier) Motivasjon: Fordi jeg tør og si min mening og er klar og tydelig på hva som kreves for at tverrfaglige studier skal bli gode studier. Navn: E-post: Studiebakgrunn: Jeg går første året på Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Jeg sitter i styret til Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen. Motivasjon: Navn: Johannes S. Bolstad E-post: Studiebakgrunn: Jeg studerer for tiden miljø- og ressursfag, spesialisering biologi/geografi og begynte på dette høsten Året før det studerte jeg ved Universitetet i Oslo. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har mye organisasjonserfaring både i nasjonale og lokale organisasjoner. Her i Bergen har jeg vært styremedlem i Framtiden i Våre Hender og leder i Grønne Studenter. I tillegg til dette har jeg vært involvert i Miljøpartiet de Grønne og føler jeg har fått god kontroll på organisasjonsliv og formalia rundt det. Motivasjon: Jeg ønsker å sitte i Utdanningsutvalget pga. mitt studie og mine interesser. Først og fremst er jeg som student på miljø- og ressursfag frustrert over at UiB ikke tilbyr en mastergrad som tilsvarer den tverrfaglige bacheloren jeg går på. 3

4 Dette tror jeg blant annet skyldes at fakultetene ikke har gode insentiver for å sammarbeide, og dette ønsker jeg å få fram i et utdanningsutvalg; mer tverrfaglighet! Videre så har jeg opplevd at universitetet, etter min mening, oppfører seg mer som en skole overfor studentene, noe jeg synes er meget beklagelig og nysgjerrighetsdrepende. Jeg mener studentene igjen må ansvarligjøres for deres egne studier, og ikke loses igjennom et løp, som om universitetet var en høyskole. Disse problemstillingene ønsker jeg også å ta med til utvalget. Studentparlamentet burde altså velge meg for dette vervet ettersom jeg har egne erfaringen og opplevelser av saker jeg ønsker å ta med til utvalget og jobbe med der, i tillegg til at jeg er en engasjert fyr som vil bidra til mangfold og nytenkning i utdanningsutvalget. 7.2 Forskningsutvalget Namn: Sigbjørn Løland Torpe E-post: Studiebakgrunn: Masterstudent i Historie 1 året. Tilsaman 6 år (4 av dei ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og årsstudium i Religionsvitenskap ved UiB og no historie master). Organisasjonsbakgrunn: Eg er studentrepresentant i Forskingsutvalet ved UiB og vara studentrepresentant i styret for Universitetsmuseet i Bergen. Eg har tildlegare vore varamedlem i Studentparlamentet i Sogndal. 2 år som fast- og vara studentrepresentant i Forsking og Utviklingsutvalet (FoU) ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Motivasjon: Eg er studentrepresentant i Forskingsutvalet og kunne tenke meg å halde fram og lære meir om Forskingsutvalet. Sidan utvalet er eit rådgivende organ i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål samt best mogleg gode vilkår for universitetsforskning med særlig vekt på grunnforskningen. Som studentrepresentant har ein høve til å delta i diskusjonen og kome med innspel sett for studentane si perspektiv og interesse sidan dette er eit rådgjevande organ for Universitetsstyret. I tillegg trur eg det er bra med ein kombinasjon av både nye og gamle student representantar. Eg ser fram til å samarbeide med komande nyvalde studentrepersentantar. Namn: Camila Cimadamore-Werthein E-post: Studiebakgrunn: I study Molecular Biology and am now finishing my 4th semester (second year). Organisasjonsbakgrunn: In summer 2014, I was a laboratory assistant in the project "Sub-cloning of DNA Topoisomerase IIa cdna into a mammalian expression vector" at the University of Bergen. This experience gave me an insight of the world of research and made me acquainted with an area of the research environment at UiB. I believe this can help me contribute in the tackling of strategic questions on research, from the point of view of a student with some research experience, an open perspective and the desire to contribute to the improvement of the conditions for research at UiB and its impact in society. Motivasjon: Research is what I want to dedicate my life to. This is because I believe the knowledge generated through research plays a huge role in the development, sustainability and well-being of societies and thus, in improving people s quality of life. Therefore, I want to contribute, as a member of the forskningsuvalg, to the strengthening of crossdisciplinarity within research and the establishment of a focus on sustainability and environmental research. I am a problem-solving oriented person who likes to take on challenges and constructively work with others in order to provide the best possible outcomes. 7.3 Læringsmiljøutvalget Namn: Naomi Ghebiregzabher 4

5 E-post: Studiebakgrunn: Bachelor i Biologi, første året Organisasjonsbakgrunn: Jeg er styremedlem i Hordaland Unge Venstre og har erfaring fra mitt verv der. Motivasjon: At studenter skal kunne klage på noe de mener er urett uten at det skal ha store konsekvenser for dem mener jeg er viktig. Dette er noe jeg vil jobbe med om jeg kommer inn i læringsmiljøvalget Namn: Eivind Brandt E-post: Studiebakgrunn: Jeg går nå på mitt femte studieår i Bergen og kommer til å studere i minst tre år til. Studiebakgrunnen min er veldig relevant som representant i Læringsmiljøutvalget (LMU). Psykologi (210 studiepoeng): - Profesjonsstudiet i psykologi, UiB (2013 d.d.). - Årsstudium i psykologi ( ). Økonomi (40,6 studiepoeng): - Helseøkonomi (2012) semester på Norges handelshøyskole (2011). Organisasjonsbakgrunn: Et utvalg av tidligere erfaringer fra studentorganisasjoner og politikk som er relevante for vervet i Læringsmiljøutvalget: - Studentsamskipnaden i Bergen (2014 d.d.): Nestleder (2015) og styremedlem (2014). - Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet (2014 d.d.): Fakultetsstyremedlem. - Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen (2013 d.d.): Leders stedfortreder (2014/2015) og medlem ( ). - Velferdstinget i Bergen (2013 d.d.): Medlem i 2013, fast observatør etter at jeg ble valgt som styremedlem i SiB. - Psykologisk studentutvalg (2013 d.d.): Påtroppende leder 2015/2016, nestleder og webansvarlig (2014), ansvarlig for intern kommunikasjon (2013) og medlem i politisk komité. Har tatt initiativ til flere større prosjekter. - Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ( ): Initiativtaker og leder av Psykologisk studentutvalgs liste. Se LinkedIn for oversikt over flere erfaringer: https://no.linkedin.com/in/eivindbrandt/no Motivasjon: Jeg har sittet to år i Læringsmiljøutvalget og vil gjerne fortsette med det. Tidligere har jeg startet flere prosjekter som har blitt fulgt opp av Studentparlamentet og LMU, for eksempel vern mot gjengjeldelser ved varsling for studenter, flere studentarbeidsplasser gjennom bedre romutnyttelse, oppfølging av rettighetsbrudd og mer. Ved å velge meg bidrar du til kontinuitet i LMU, samtidig som Studentparlamentet velger en student som fortsatt ønsker å gjøre en god jobb for studentene ved UiB. Namn: Mari Bondevik E-post: Studiebakgrunn: Eg studerer no til ein Bachelor i Arabisk, og har studert i fire år. Organisasjonsbakgrunn: Eg har tidlegare erfaring frå Samfunnsviternes Arbeidslivsutvalg, Fagutvalget på Utviklingsstudiar og Amnesty. Gjennom desse verva har eg tilleigna meg kunnskapar både innanfor team-arbeid og individuelt arbeid som har gjort meg både effektiv og strukturert. Verva i Fagutvalet og i Amnesty har også gitt meg leiarerfaring. Motivasjon: Studentparlamentet skal velje meg fordi eg er effektiv og strukturert. Eg meiner at trivsel er viktig for at ein skal kunne prestere, og det er essensielt at me som studentar er med på å leggje føringar for universitetet. Namn: Ingvild Flornes Rustad E-post: Studiebakgrunn: Jeg studerer første året på Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. 5

6 Organisasjonsbakgrunn: Jeg sitter i styre for Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen, og satt i skolekomiteen for Operasjon Dagsverk på vgs. Motivasjon: Jeg er opptatt av læringsmiljø og at alle studenter skal trives ved studiet sitt. Jeg er og opptatt av at universitetet skal ha en aktiv og bred studentkultur. Namn: Jonas Virtanen E-post: Studiebakgrunn: Integrert master i aktuarfag. Første året. Organisasjonsbakgrunn: Har sittet i Realistutvalget, Matnat-fakultetets høyeste studentorgan, som representant for Matematisk fagutvalg. Er forøvrig nestleder i Matematisk fagutvalg. Videre var jeg også denne perioden utvekslingsansvarlig for IAESTE i Bergen. Studentorganisasjon som jobber med praktikanøutvekskling. Opererer i 86 medlemsland. Har omlag 25 medlemmer i Bergen og er basert i 6 byer i Norge. Ca 150 medlemmer nasjonalt. Motivasjon: Min motivasjon for å sitte i læringsmiljøtutvalget baserer seg på at jeg som student ved UiB har hatt det veldig bra og for min del er det helt naturlig å jobbe for å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned. Samtidig vil jeg også trekke frem at jeg har troen på at studentparlamentet og de tillitsvalgte gjør en god jobb for studentene. Likevel vil jeg trekke frem at vi ved UiB har en lang vei å gå når det gjelder læringsmiljøet. For meg er det viktig at studenter opplever at kvaliteten på studiet er bra, det begynner med et godt miljø, på campus og utenfor. Det er ikke til å stikke under en stol at studentene ved det mat.nat har en tendens utover det vanlige til å være misfornøyd med læringsmiljøet, de føler at deres behov ikke blir ivaretatt i stor nok grad. Samtidig bør det nok også nevnes at vi i svært liten grad har vist evne til å gjøre noe med utfordringene. Som en representant i læringsmiljøtutvalget vil jeg være tydelig på hvilke utfordringer vi må jobbe med, nå og i fremtiden. Som relativt ny student vil jeg også gi de nyere studentene en representativ stemme. Som sagt har jeg god innsikt i hvilke utfordringer vi må jobbe med når det kommer til læringsmiljøet, dette kommer som en følge av å sitte i Realistutvalget. Jeg håper at jeg kan få videreføre arbeidet vi har lagt ned der og samtidig få lov til å bidra med mer innsikt fra et fakultet som frem til idag ikke har vært godt nok representert. 7.4 Likestillingskomiteen Namn: Marius Prytz E-post: Studiebakgrunn: Profesjonsstudiet i psykologi. Jeg har studert siden høsten 2011, da ved UiO. Student ved UiB siden høsten Organisasjonsbakgrunn: Jeg har vært fast representant i Likestillingskomiteen ved inneværende periode (2014/2015), hvor jeg blant annet har ledet arbeidsgruppen som har sett på kjønnsbalansen ved UiB. I tillegg var jeg med i arbeidsgruppen som så på likestillingsperspektivet i pensum og forskning. Det siste året har jeg vært vara i SP og er redaktør for psykologistudentenes tidsskrift Katarsis. Tidligere har jeg jobbet i studentavisa Universitas i Oslo. For inneværende år skal jeg representere Sosialdemokratisk liste i SP. Motivasjon: Først og fremst med bakgrunn i at jeg har sittet det siste året i komiteen og vært svært aktiv der (se organisasjonsbakgrunn). Som personlig engasjert gjennom lista jeg representerer og mannlig psykologistudent ved UiB, søker jeg med stor motivasjon. 6

7 Namn: Marie Topaas Storm E-post: Studiebakgrunn: Blir denne våren ferdig med en bachelorgrad i sosiologi fra UiB. Etter dette semesteret, tre år. Mitt siste semester tilbringes på utveksling ved Utrecht Universitet i Nederland. I løpet av disse tre årene har jeg også tatt emner i kjønnsstudier. Planen for neste år er å ta obligatoriske emner i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, med mål om en ny bachelor på så kort tid som mulig. Organisasjonsbakgrunn: I løpet av mine år i Bergen har jeg engasjert meg i både konsertvirksomhet og sosiale arrangementer på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB. I Aktive Studenters Forening, som arrangerer konserter på Det Akademiske Kvartter, satt jeg blant annet ii styret som bookingansvarlig i ett år. Som leder av fadderuka på SV har jeg også der tilegnet meg erfaring som kan være nyttig for et verv som dette. Ved siden av disse to større vervene, har jeg vært aktivt medlem i Samfunnslogen, og organisert sosiale arrangementer. Ellers har nok mitt syn på hverdagen til de som av ulike grunner faller utenfor, blitt endret gjennom erfaring som støttekontakt. Motivasjon: Min motivasjon for å stille er en kombinasjon av flere ting. For det første er jeg glad I å være engasjert, og synes det er spennende å eventuelt få prøve meg på noe annerledes enn konserter og fadderuke, der fokuset i stor grad er å skape glede og moro. I tillegg har jeg et ønske om å få et innblikk i hvordan universitetet fungerer bak lukkede dører, og likestilling er et område som engasjerer meg. Med tanke på fremtiden er også likestilling noe jeg svært gjerne kunne tenkt meg å jobbe med "når jeg blir stor". Dermed vil et verv som dette gi uvurderlig erfaring, og bidra til at jeg vil gjøre en ekstra god innsats. Namn: Johanne Vaagland E-post: Studiebakgrunn: Bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Årsstudium i internasjonalt sosialt arbeid fra HISF. Organisasjonsbakgrunn: Internasjonalt, miljø- og likestillingsansvarlig i AU i SP-UiB 2014/2015. Studentrepresentant i likestillingskomiteen 2014/2015. Styremedlem i senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 2014/2015. Fast representant i Velferdstinget i Bergen 2014/2015. Medlem i internasjonal komité i Norsk Studentorganisasjon 2014/2015. Styremedlem i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) til d.d. Landsrådsrepresentant i SAIH, 2012 og Leder i SAIH-Bergen i 2011 og Motivasjon: Jeg har sittet som studentrepresentant i likestillingskomiteen det siste året, og ønsker å stille til gjenvalg. Det siste året har jeg også vært likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget, et ansvarsområde jeg kan mye om og som jeg syns er utrolig viktig og spennende å jobbe med. Jeg har god oversikt over likestillingssituasjonen på UiB, og har deltatt aktivt i komiteen det siste året, blant annet i debatten om kjønnsbalansen blant studentene. Namn: Ingvild Flornes Rustad E-post: Studiebakgrunn: Jeg studerer første året på Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Jeg sitter i styret til Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen. Motivasjon: 7.5 Den sentrale klagenemd Namn: Magnus Askeland E-post: 7

8 Studiebakgrunn: Jeg studerer rettsvitenskap, og jeg har studert ett år. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har erfaring fra politiske og ideelle organisasjoner, blant annet fra landets største ungdomsparti AUF, der jeg særlig har arbeidet med økonomi og andre administrative oppgaver. Motivasjon: Studentparlamentet bør velge meg fordi jeg er opptatt av rettferdighet og forsvarlig saksbehandling for alle studenter ved universitetet. Min bakgrunn fra jusstudiet og organisasjonsarbeid vil hjelpe meg å fatte korrekte beslutninger, samt å samarbeide godt med de andre i nemden - noe som jeg ser på som svært viktig for en gjennomgående god saksbehandling. Namn: Lise Strandenæs E-post: Studiebakgrunn: Jeg studerer juss og er snart ferdig med tredje studieår. Organisasjonsbakgrunn: Jeg er for tiden nestleder i faglig komité for juridiske fag i NSO og eksamensansvarlig samt styremedlem i Juridisk studentutvalg. Motivasjon: Jeg har naturligvis en spesiell interesse for juss og synes det er viktig at studentenes rettssikkerhet blir ivaretatt i størst mulig grad. Det kan være vanskelig for en enkelt student å stå opp mot f.eks. en festnet praksis ved deres studieinstitusjon. Av slike grunner er det svært viktig at studenter som påklager vedtak føler at deres sak får en god og informativ behandling og at klageinstansens behandling ikke påvirkes av førsteinstansens syn på saken. Men den faglige kunnskap og den etiske bevissthet jeg har omkring den type saker den sentrale klagenemnda behandler, tror jeg at jeg vil passe godt til å representere studentene i dette organet. Namn: Arne Bendik Rekve E-post: Fast/vara: Vara Studiebakgrunn: Rettsvitenskap, snart to år. Organisasjonsbakgrunn: Motivasjon: Interessert og engasjert i de juridiske problemstillinger som reises, har bla. fulgt interessert med på den såkalte "fuskesaken" i rettssystemet. Har generelt stor forståelse for studentenes situasjon i slike saker både menneskelig og juridisk sett. 7.6 Skikkethetsnemnda Namn: Pål Halle Johnsen E-post: Studiebakgrunn: Profesjonsstudiet i psykologi, halvveis i forløpet. Organisasjonsbakgrunn: Skikkethetsnemnda ved UiB - 1 år Studentparlamentet ved UiB år Læringsmiljøutvalget ved UiB - 1 år Vara i Utdanningsutvalget ved UiB - 1 år Psykologisk Studentutvalg (PSU) - 2 år Tillitsvalgtansvarlig i PSU - et semester Politisk Komité i PSU - et semester Styremedlem i Katarsis, studenttidsskriftet ved Psyk.fak - 1 år Journalist I Unikum, studentavisa på sørlandet - 1 år Ansvarlig redaktør i Unikum, studentavisa på sørlandet - 1 år 8

9 Motivasjon: Jeg er engasjert i skikkethetssaker, samt kvalitet i utdanning og yrkesutøvelse. Derfor var jeg medlem i skikkethetsnemda i fjor. Min største motivasjon for dette vervet er å være delaktig i å sørge for at studentens rettigheter følges, og at universitetet overholder sine plikter ovenfor studenter hvor bekymringsmeldinger leveres. Det er her viktig å sørge for at studenter ikke bare oppfordres til å søke permisjon eller slutte på studiet for å forhindre skikkethetsvurderinger og spare universitetet for byråkrati. Men å sørge for at de faktisk får den hjelpen og tilretteleggingen de har krav på og trenger hvis de skulle være i en situasjon hvor skikkethet kan betviles. Namn: Helene Kaland E-post: Studiebakgrunn: Profesjonsstudiet i psykologi. Årsstudium psykologi. Organisasjonsbakgrunn: Fast representant i skikkethetsnemda for perioden 2014/2015. Motivasjon: Student gjennom hele året: Utveksler høsten Styret for Universitetsmuseet i Bergen Namn: Cedrik Lyngroth E-post: Studiebakgrunn: Jeg studerer samfunnsøkonomi på 2 året. Har tidligere tatt årstudiet i psykologi, samt bachelor i økonomi og administrasjon. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har tidligere erfaring fra å være leder av barn og ungdomsrådet i Grimstad, partipolitisk ungdomspolitiker på lokalt og regionalt nivå, elevrådsleder på Dahlske videregående skole og lokal komite for operasjons dagsverk. Motivasjon: Jeg er museumsentusiast. Jeg har også jobbet 7 år som guide i Grimstad by museer. Dette tror jeg kan bidra til at jeg kan gjøre en god jobb i et slikt verv. Namn: Edvard Kvalvik E-post: Studiebakgrunn: Våren 2015 er eg ferdig med mitt andre år som student i Bergen. Eg studere bachelor i historie. Organisasjonsbakgrunn: Motivasjon: Namn: Eli Rugaard E-post: Studiebakgrunn: Jeg er første året på master i lingvistikk, har og vært innom nordisk og tysk i frie studiepoeng. Har vært student ved UiB siden høsten 2011, med unntak av et semester utveksling. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har vært med i de fleste utvalg og råd på instituttnivå, og var med på å starte opp fagutvalget for lingvistikk da jeg begynte som student. Jeg har vært leder av fagutvalget et par år, og er nå nestleder. Ellers er jeg medlem av instituttrådet, instituttutvalget og vara i UUI, og har vært medlem av programstyret. Motivasjon: Jeg elsker å engasjere meg i saker jeg brenner for. Jeg har jobbet på museum i snart 5 år, og er veldig interessert i formidling, kultur og historie, da spesielt norsk håndarbeidstradisjon og kultur. Jeg har jobber på Jærmuseet Vitengarden og Grødaland, som er levende museum med vekt på å lære ved å gjøre, jeg har veldig lyst å være med på å utvikle Universitetsmuseet videre! Jeg kan dessverre ikke være med på møtet 26. mai på grunn av en konferanse i Milano. 9

10 Jeg stiller også til valg som studentrepresentant i styret for universitetsbiblioteket. Student gjennom hele året: Namn: Naomi Ghebiregzabher E-post: Studiebakgrunn: Bachelor i Biologi, 1 året Organisasjonsbakgrunn: Jeg er styremedlen i Hordaland Unge Venstre, så jeg har erfarineger fra mitt verv der. Motivasjon: Da jeg startet som student i Bergen gikk jeg akkuratt glipp av muligheten for å dra på universitetsmuseet i Bergen. Dette er veldig trist og det er lite sannsylighet for at den blir åpen i den perioden jeg studerer her, men jeg har lyst til å gjøre det jeg kan for at museet skal bli åpent igjen. Ikke nødvendigvis for meg, men for andre studenter som kommer til Bergen for å studere. Student gjennom hele året: 7.9 Styret for Universitetsbiblioteket i Bergen Namn: Reber Roald Iversen E-post: Studiebakgrunn: Bachelor i samfunnsgeografi til sommeren, Starter på bachelor i filosofi til høsten, Utveksling til Buenos Aires, Argentina høsten 2013, Starter utdanning høsten Organisasjonsbakgrunn: Leder for Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Leder for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen, Medlem av Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Medlem av Fagutvalg for geografi, Vara til Studentparlamentet, fak.rep fra SVF 2014/2015, Leder for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen Motivasjon: Jeg elsker faglitteratur og universitetsbiblioteket! Det er 90 årsverk ansatt ved biblioteket og det er bevilget nesten 200 millioner kroner i budsjett for Universitetsbiblioteket er en stor del av det fagligpedagogiske tilbudet ved Universitetet. Jeg mener at universitetsbiblioteket har et særlig ansvar ovenfor studentene når det kommer til å være en formidler av faglitteratur til studentene, være tilgjengelig som kunskapsbase for studentene og være med å påvirke det akademiske miljøet rundt universitetet på en spennende måte. Jeg tror at jeg vil representere studentene på en god måte som kan bidra til å opprettholde og utvikle universitetsbiblioteket videre. Jeg har mye erfaring både når det gjelder å være studenttillitsvalgt og å jobbe med styrearbeid, men det viktigste jeg vil bidra med er energi og entusiasme for universitetsbiblioteket. Som leder av Studentutvalget ved SVF har jeg jobbet mye med digitaliseringsarbeidet og klart å fått det høyere opp på dagsorden ved SV-fak, dette er noe jeg synes er viktig at universitetsbiblioteket også er sterkt integrert i. En sak som jeg vil jobbe spesielt med er å klartlegge hvilket behov studentene etterspør hos biblioteket; alt i fra praktisk - åpningstider, leseplasser - til det faglige og finne tiltak som kan bedre tilbudet for studentene. Namn: Ingrid Handeland E-post: Studiebakgrunn: For tida studerer er integrert master i rettsvitskap ved det juridiske fakultet, UiB. Har studert i snart to år, og startar på tredjeåret til hausten. Organisasjonsbakgrunn: I dag sit eg som fylkesleiar i Hordaland Unge Venstre, og har vore det sidan januar. Har tidlegare vore kasserar for organisasjonen over eit par år, og før det sat eg som ordinært styremedlem. Elles har eg eitt år bak meg i Studentparlamentet som fast representant for Liberal Liste. I løpet av perioden sat eg i interimsstyret for Universitetsbiblioteka. 10

11 Motivasjon: Som fast representant i styret førre periode, var eg med på overgangen frå interimsstyre til slik styret fungerer i dag. Universitetsbiblioteka går også i gang med eit større strategiarbeide eg kunne tenke meg å ta del i. Sjølv er eg veldig glad i bibliotek, og nyttar mykje av tida mi der. Eg syntes det er spanande å bli kjend med prosessane bak systemet, og vil gjerne vere med når ein skal vurdere korleis dei framtidige universitetsbiblioteka skal vere. Som studentane si stemme innad i styret vil eg jobbe for at ein får eit bilete av korleis studentar nyttar biblioteket i dag, og ta med ynskjer frå studentane inn i arbeidet for korleis biblioteka skal sjå ut i framtida. Namn: Eli Rugaard E-post: Studiebakgrunn: Jeg er på første året master i lingvistikk, og har vært student ved UiB siden høsten 2011 med unntak av et semester utveksling. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har vært med i de fleste råd og utvalg på instituttnivå, og var med på å starte fagutvalget for lingvistikk da jeg begynte som student. Jeg har vært leder av fagutvalget et par år, og er nå nestleder. Jeg er og medlem av instituttutvalget, instituttrådet, vara i UUI, og har vært medlem av programstyret. Motivasjon: Jeg er veldig interessert i Universitetsbibliotekets allsidige rolle, spesielt nå når vedtekstsendringer har lagt fokus på bibliotek som aktive formidlere. Universitetsbiblioteket er mer enn en plass å sitte og lese, og jeg vil veldig gjerne være med på å videreutvikle dette fantastiske maskineriet. Namn: Khiem Tran E-post: Studiebakgrunn: Integrert master i rettsvitenskap, 4 år Organisasjonsbakgrunn: Jeg har primært bakgrunn fra studentkulturen, som leder for Det Akademiske Kvarter og som leder for Aktive Studenters Forening. Videre har jeg arbeidet som layoutmedarbeider i Studvest, og som frilans grafisk designer - hvor jeg har designet layouten for Frekvens, et ungdomsmagasin utgitt av Bergen kommune. Motivasjon: Jeg har bred erfaring fra ulike tillitsverv, og en brennende interesse for trykte medium. Spesielt er jeg meget interessert i tidsskrifter og videreformidlingen av disse. Jeg håper å kunne ta erfaringene mine med meg i eventuelt arbeid med styret i Universitetsbiblioteket. Med stort engasjement håper jeg på deres tillit. Namn: Sigbjørn Løland Torpe E-post: Studiebakgrunn: Masterstudent i Historie 1 året. Tilsaman 6 år (4 av dei ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og årsstudium i Religionsvitenskap ved UiB og no historie master). Organisasjonsbakgrunn: Eg er studentrepresentant i Forskingsutvalet ved UiB og vara studentrepresentant i styret for Universitetsmuseet i Bergen og medlem i arrangementgruppa til Ad fontes. Eg har vore varamedlem i Studentparlamentet i Sogndal. 2 år som fast- og vara studentrepresentant i Forsking og Utviklingsutvalet (FoU) ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Motivasjon: Eg stiller som fast eller som vara studentrepresentant. Sidan museet si verksemd er innsamling, dokumentasjon, bevaring, forsking og formidling innenfor museet sitt fagfelt fagfelt så ligg dette nært opp mitt interessefelt med både forsking og formidling og historie. Eg meiner studentane sine interesse spelar ei vesentleg rolle som verksemd og institusjon. 11

12 Namn: Gudrun Kringlebotn E-post: Studiebakgrunn: Jeg har studert i tre år, hvorav de to siste ved UiB. Jeg avslutter denne våren min bachelorgrad i litteraturvitenskap, og våren 2016 får jeg også en bachelor i spansk- og latinamerikastudier. Organisasjonsbakgrunn: Gjennom alle år har jeg vært aktiv i ulike organisasjoner, og hatt flere tillits- og lederverv. Mer enn noe annet har jeg viet min tid til formidling og kommunikasjon, som blant annet redaktør for to landsdekkende blader for en barne- og ungdomsorganisasjon, kulturjournalist i Kristiansands studentavis, norsklærer i regi av Caritas og nå som deltidsansatt på Akademika. I februar ble jeg utsendt som delegat for LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Motivasjon: Jeg er en mangfoldig og god representant for Bergens studenter, og dere bør velge meg på grunn av min faglige kompetanse og brede erfaring fra organisasjonsarbeid. Jeg har stor interesse for bibliotekenes faglige virksomhet og utvikling mot en stadig mer sentral kulturrolle i samfunnet. Etter endt utdanning er målet å jobbe med kommunikasjon, kultur- og organisasjonsadministrering, for det er dette jeg brenner for. Dette mener jeg gjør meg til en sterk kandidat til vervet i styret for Universitetsbiblioteket. Student gjennom hele året: Jobber muligens høsten 2015, vil da være deltidsstudent, det avhenger av jobbtilbud, men er tilbake som fulltidsstudent våren Programstyret for lektorutdanningen Namn: Sondre Lode E-post: Studiebakgrunn: Studerer integrert lektorutdanning. Er på mitt 4. av 5 år. Skal starte på mitt 5. år til høsten. Organisasjonsbakgrunn: Feb til dags dato: Studentrepresentant i lærerutdanningsutvalget på MN. Aug Aug 2014: Studentrepresentant i Programstyret for lektorutdanning Aug Aug 2014: Leder i fagutvalget for integrert lektor- og adjunktutdanning Jan Aug 2013: Styremedlem i Fagutvalget for integrert lektor- og adjunktutdanning Har også deltatt på to lektorkonferansen, hvor alle pedagoger og didaktikere møtes for å diskutere lektor- og PPU utdanningen ved UIB. Dette var i 2014 og 2015 Motivasjon: Erfaring. Jeg har gått 4 av 5 år på lektorutdanningen. Jeg har allerede sittet i programstyret for en periode( aug aug 2014), noe som betyr at jeg vet hva å sitte i programstyret handler om. Etter å vært leder i fagutvalget har jeg fått kjennskap til et stort antall av alle studentene som går på studiet, og etter å ha sittet i programstyret og deltatt på to lektorkonferanser har jeg også godt kjennskap til pedagogene og didaktikerne som holder til på lektorutdanningen. Min motivasjon for å sitte i programstyret er for å hjelpe til med å bedre lektorutdanningen på en best mulig måte. Med mine 4 år på utdanningen vet jeg hva som er bra, og hva som bør jobbes med. 4. året på lektorutdannelsen inneholder mye praksis, og lektorpraksisen er et tema som ofte kommer opp til diskusjon. Siden har hatt denne praksisen selv, så vet jeg hva det handler om, hvor utfordringene ligger Råd for førstesemesterstudier Namn: Eline Aresdatter Haakestad E-post: Studiebakgrunn: Fullfører det første året på miljø- og ressursfag nå i vår. Organisasjonsbakgrunn: Motivasjon: Jeg ønsker å være med på å endre på exphilopplegget slik at det blir et mer interessant og motiverende fag. I den forbindelse er det en fordel at jeg har hatt exphil dette halvåret. 12

13 Namn: Gite-Govinda Frimannslund Storegjerde E-post: Studiebakgrunn: Jeg tok førstesemesterstudiene mine ved UiB høsten 2012 og skal levere min bacheloroppgave i museologi, (Kulturvitenskap), neste uke. Som frie studiepoeng har jeg tatt fag på Ped. fag på 100-nivå, samt kunsthistorie. Jeg har også vært innom politisk idéhistorie og interkulturell kommunikasjon (SPiK250). Videre har jeg søkt opptak for Master i Kulturvitenskap høsten Organisasjonsbakgrunn: Jeg er student medlem i NTL og har tidligere erfaring fra elevrådet ved Årstad videregående skole, hvor jeg hadde organisasjonsarbeid som valgfag og var nestleder i fokusrådet. Jeg kan fremvise to attester på 8-timer kurs for tillitselever med bl.a. møteledelse på agendaen. Motivasjon: Jeg har etter flere år som student i kulturvitenskap og etter erfaring med kvalitativ forskning, blitt oppmerksom på hvordan mine medstudenter beskriver sin tid på førsteremesterstudiene, hvor lite motiverte mange var det første semesteret. Mange studenter ser tilsynelatende på førstesemesterstudiene som noe de bare må ""lide seg gjennom"", før de kan gå i gang med det de egentlig ønsker å studere. Denne manglende motivasjonen mener jeg fører til både dårlige resultater og at studentene får lite utbytte av det fantastiske mangfoldet av filosofi og argumentasjonslære/skrivekunst, som de får servert av foreleserne. Førstesemersterstudiene skal slik jeg forstår det utgjøre selve grunnlaget av kunnskaper og ferdigheter som studentene skal basere sin videre studievirksomhet på. Mange sliter for eksempel med å lære seg hvordan man refererer og bygger opp argumentasjonen i en tekst. Jeg har også opplevd at mine medstudenter husker svært lite av det de lærte på førstesemester studiene. Derfor ønsker jeg å arbeide for å styrke motivasjonen for førstesemesterstudiene, slik at de nye studentene vil få både bedre kvalitet, samt faglig og pesronlig utbytte av sitt første semester ved UiB Innstillingsrådet for studentlegat / Meltzerfondet Namn: Emilie Kreutzer E-post: Studiebakgrunn: Førsteåret utviklingsstudier, mitt første år som student. Organisasjonsbakgrunn: Har vært med i Amnesty Studentgruppen Bergen og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen siden september 2014, og har vært styremedlem i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen siden februar Motivasjon: Det virker som et kult verv å ha, og jeg tror jeg kommer til å gjøre en grundig og god jobb. Namn: Arne Bendik Rekve E-post: Studiebakgrunn: Rettsvitenskap, snart to år. Organisasjonsbakgrunn: Motivasjon: Jeg synes det høres spennende ut å lære hvordan hensyn i slike saker avveies og vektes. I tillegg til motivasjon, skal jeg sette meg godt inn i de ulike søknadene, slik at jeg bidrar til at vi får et mest mulig rettferdig resultat Studentenes valgstyre, SP-UiB Namn: Vebjørn Forthun E-post: 13

14 Studiebakgrunn: Studerer nå sosiologi ved UiB. Har studert ett år med Europastudium tidligere. Organisasjonsbakgrunn: Har vert med i Bergen Realistofrening ganske lenge, hvor jeg fortsetter, og har lært mye om teamwork der. Er også medlem i DERA for tiden, ett parti jeg hvis valgt vil trekke meg ut av listen til. Motivasjon: Har gjennom mitt medlemskap i DERA fått interesse for valgprosessen ved Studentparlamentet i UiB, et uvurdelig organ i det bergenske studentdemokrati. Jeg har lyst ved dette vervet å skape mer engasjemang blant medstudenter og vekke interessen for valgprosessen generelt. Namn: Ingrid Fjellberg E-post: Studiebakgrunn: Jeg har studert Miljø- og ressursfag siden høsten Før det gikk jeg et år på språkvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har allerede sittet i Studentenes valgstyre i et år. Motivasjon: Jeg vil veldig gjerne få bruke den erfaringen jeg har fått gjennom denne perioden i Studentenes valgstyre til å organisere et enda bedre valg til neste år! 7.19 Møteledelse, SP-UiB Namn: Sindre R. Dueland E-post: Studiebakgrunn: Master i adm.org. Master i rettsvitenskap. Div. enkeltemner her og der. Organisasjonsbakgrunn: Medlem av fagutvalget i adm.org. og noen andre verv. Motivasjon: Fordi jeg er den beste ordstyreren SP har hatt i studenters minne. Og det akter jeg å fortsette å være. Student gjennom hele året: Kanskje Namn: Daniel Nygård E-post: Studiebakgrunn: Bachelorgrad i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap ( ), Bachelorprogram i retorikk ( ). Starter etter planen på Masterprogram i Administrasjon og organisasjonsvitenskap fra høsten. Organisasjonsbakgrunn: Ordstyrer i Velferdstinget og SPUiB siden fra høsten 2013.Har vært debattansvarlig og rådsleder i Studentersamfunnet, og jobber i dag også deltid som journalist i BT og for Utdanning i Bergen. Motivasjon: For at Studentparlamentet skal fungere best mulig trengs opplysende debatter, som ikke drar ut i tid eller tar opp tema som ligger utenfor saken. Jeg ønsker å bidra med min erfaring til at møtene blir gode og effektive Internasjonal komite, SP-UiB Namn: Ingrid Flornes Rustad E-post: Studiebakgrunn: Jeg går første året på Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Jeg sitter i styret til Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen. Motivasjon: Namn: Gita-Govinda Frimannslund Storegjerde E-post: 14

15 Studiebakgrunn: Jeg startet studiene mine ved UiB høsten 2012 og skal levere min bacheloroppgave i museologi, (Kulturvitenskap), 19. mai. Som frie studiepoeng har jeg vært innom flere fakultet hvor jeg bl.a. har tatt emner i Pedagogikk, kunsthistorie, politisk idéhistorie og interkulturell kommunikasjon (SPiK250). Videre har jeg søkt opptak for Master i Kulturvitenskap høsten Organisasjonsbakgrunn: Jeg er medlem i Norsk Tjenestemannslag og har tidligere erfaring fra elevrådet og fokusrådet ved Årstad VGS. Uten om dette har jeg arbeidet på Universitetsmuseet i seks år og tidligere har jeg jobbet bl.a. på turistinformasjon og som Guide. I mitt verv som nestleder i fokusrådet på videregående var jeg bl. a. med og arrangerte Internasjonal dag og jeg var også med på en tur til oslo hvor jeg og lederen i forkusrådet holdt apell sammen på Folkets hus og fikk hilse på daværende utdanningsminister. Jeg kan bl. a. vise til to 8-timers kursbevis for tillitselever. Motivasjon: Min motivasjon for å delta i Internasjonal komité er min interrese for og bakgrunn fra det flerkulturelle. Jeg har bl. annet bodd og gått på skole i India og Stockholm. I tillegg til at jeg studerer kulturvitenskap fordi jeg er interresert av det meste som kan benevnes som kultur, er jeg opptatt av musikk og matkultur. Privat er jeg utøvende musiker og driver også med klassisk indisk tempel dans, (Kalakshetra style, se the Kalakshetra Foundation), som jeg bl. a. har optredd med på Asia festivalen i Stockholm. Namn: Vilde Havrevold E-post: Studiebakgrunn: Jeg studerer juss, og begynte med det i høst rett etter videregående. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har lenge vært aktivt med i AUF, og hatt flere verv i Fredrikstad AUF, blant annet som leder. Motivasjon: Jeg er veldig opptatt av samfunnet skal være mest mulig inkluderende for alle mennesker. Derfor vil jeg sitte i internasjonal komite og bidra med det jeg kan for at UiB skal være gode på internasjonalt samarbeid og for at internasjonale studenter skal ha et godt studiested her i Bergen. Dette er noe jeg synes det ville være veldig interessant å jobbe mer med og å gå dypere inn i, og jeg håper på å kunne lære masse nytt det kommende året! Namn: Camila Cimadamore-Werthein E-post: Studiebakgrunn: I study Molecular Biology and am now finishing my 4th semester (second year). Organisasjonsbakgrunn: I have an international background. I was born the USA, raised in Argentina and moved to Norway four years ago. Living in such different countries has given me the opportunity to interact in different societies and thus view issues that affect the North and the South from different perspectives. Having an international background facilitates my understanding of student life in different contexts and the challenges international students may face when living in another country. I was also a member of the group in charge of the promotion of the Alumni days 2014 at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. We were a group of four students from which I was the contact person for both the Biology and the Molecular Biology Institutes. Team-work and organisation abilities were crucial to engage alumni, students and the institutes in this initiative. Motivasjon: The internalisation of UiB is, in my opinion, a highly important element to achieve excellence in a globalized world. It makes UiB a more attractive institution for international students and gives its students more opportunities to travel to other educational and research institutions in order to gain expertise and improve their skills. The impression UiB gives to international students has an impact in the university s reputation outside of Norway, which is very important for the collaboration with other educational and research institutions. As a student with an international background, I can relate to the challenges international students go through and would like to work with the other members of the international committee in order to face them. I would also like to work in order to improve the exchange opportunities for UiB students, as to give everyone the possibility to study abroad. 15

16 Namn: Thobias Bashevkin E-post: Fast/vara: Vara Studiebakgrunn: Jeg studerer årstudium i psykologi og kommer enten til å komme inn på Profesjonstudiet, eller fortsette på årstudiet. Jeg er inne i første studieår. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har vært aktiv i Unge Venstre siden Der har jeg hatt flere lokale verv i Oslo frem til jeg ble valgt inn i Internasjonalt Utvalg i Der sitter jeg fortsatt. Jeg har gjennom Unge Venstre drevet med arbeid opp mot Unge Venstre sine internasjonale paraplyorganisasjoner. IFLRY (International Federation of Liberal Youth) og LYMEC (Liberal Youth of Europe) for sitnevnte er jeg nylig valgt til og delta som delegat på delegasjonen til ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) sin høst konferanse som er deres øverste årlige møte. I internasjonalt utvalg har jeg ansvaret for Europa, medier og uttalelser. Motivasjon: Jeg har lyst til og bidra til bedre UIB sin internasjonale profil, bedre utveksling blant annet gjennom og styrke informasjonsflyten til egne studenter, samt bedre måten vi tar imot internasjonale studenter. Jeg ønsker også og bidra med min kunnskap om Internasjonale tema. Jeg vil bare stille som vara da jeg har mye ansvar gjennom min stilling i Unge Venstre Styret for SP-UiB-fondet Namn: Sindre R. Dueland E-post: Studiebakgrunn: Master i adm.org. Master i rettsvitenskap. Div. enkeltemner her og der. Organisasjonsbakgrunn: Har erfaring fra de fleste verv i studentpolitikken. Samt forskjellige studentorganisasjoner og andre organisasjoner. Satt også i SiB-styret en periode. Motivasjon: Med meg vil SP få en person som gjør sitt ytterste for å få mest mulig demokratifremmende virksomhet ut av hver krone. Samtidig vil jeg følge opp investeringsporteføljen til fondet aktivt for å sikre en egenkapitalrentabilitet som gjør fondet levedyktig i mange år fremover. Også tenker jeg å påse at investeringsporteføljen plasseres på steder SP ikke har motforestillinger mot. Fornuftig og moralsk riktige plasseringer altså. Student gjennom hele året: Kanskje Namn: Magnus Nygaard E-post: Studiebakgrunn: Bachelor i sammenliknende politikk fra UiB - Spesialisering i ikke-anerkjente stater, regionalisering i EU, politisk økonomi og Midtøstens historie. - Utvekslingssemester med fordypning i sentraleuropeisk-, balkansk- og kaukasisk politikk ved Masaryk Universitetet i Tsjekkia. Etikk og militærmakt fra Forsvarets Høgskole i Bardufoss. Organisasjonsbakgrunn: Har sittet ett år i AU i Studentparlamentet som velferd-, informasjon-, og fakultetsansvarlig. Ett år som studentrepresenant i Alumnusrådet og Redaksjonsrådet for studentinformasjon ved UiB, 2014/2015 Var medlem av arbeidsutvalget til Velferdstinget høsten Prosjektmedansvarlig for Internasjonal Uke høsten Aktiv medlem i ESN Bergen våren % stilling som studentpraktikant i FN-sambandet våren Sitter i Universitetsstyret som studentrepresentant fra og med 1. august. 16

17 Motivasjon: Min hovedmotivasjon for å sitte i styret til SP-UiB fondet er at jeg vil at fondet skal gå fra å være et relativt passivt organ til å bli mer aktiv. Vi må øke synligheten til fondet slik at vi får flere reelle søknader. De siste søknadsrundene har vist at det ikke er mange nok søkere ved hver runde, og at en stor del av de som faktisk søker blir avvist på grunn av mangelfulle søknader. Dessuten er det gjerne de samme organisasjonene som søker gang på gang. Dette er beklagelig, da fondet i hovedsak skal gi prosjektstøtte til unike og nye prosjekter som kan fremme demokratisk arbeid på UiB. Samtidig er det viktig at vi plasserer fondets egenkapital hensiktsmessig. Jeg ønsker at vi plasserer mer av fondets investeringer i aksjer slik at egenkapitalen i fondet vil vokse raskere enn inflasjonen. Slik sørger vi for at fondet har penger å dele til kommende generasjoner demokratifremmere på UiB i lang tid Promoteringskomiteen, SP-UiB Namn: Eirik Lie Reikerås E-post: Studiebakgrunn: Går poststudier, har bach i utviklingsstudier, snart ferdig med 4. året på UiB. Organisasjonsbakgrunn: Et år i studentparlamentet, hvor jeg i hele perioden var aktivt medlem av promkom. To år som valgkampsjef for DERA.Styremedlem og medlemsansvarlig i Norsk Folkehjelp. Motivasjon: Fordi jeg er flink til promotering. Namn: Emilie Kreutzer E-post: Studiebakgrunn: Førsteåret utviklingsstudier, mitt første år som student. Organisasjonsbakgrunn: Motivasjon: Som førsteårsstudent syns jeg det er viktig å få kjennskap til studentparlamentet, og de forskjellige vervene man kan ha som student ellers på univeritetet, tidlig. Ved å ta dette vervet vil jeg bidra til at studenter får akkurat det. Namn: Ingrid Fjellberg E-post: Studiebakgrunn: Jeg har studert Miljø- og ressursfag siden høsten Før det gikk jeg et år på Språkvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Motivasjon: Hvis jeg blir valgt inn i AU, og får ansvar for informasjon, er det naturlig å også være med i promoteringskomiteen! Namn: Ingvild Flornes Rustad E-post: Studiebakgrunn: Jeg går første året på Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Jeg sitter i styret til Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen. Motivasjon: 17

18 Namn: Vebjørn Forthun E-post: Studiebakgrunn: Jeg studerer nå Sosiologi ved UiB, og har hittil studert Europastudium i ett semester, før det Organisasjonsbakgrunn: Er PR-ansvarlig i Bergen Realistforening, hvor jeg har arbeidet med å gjøre organisasjonen mye mer synlig og bidratt til å skape økt oppmerksomhet rundt studentorganisasjonen. Har der også erfaring i teamwork. Har også jobbet som skjenker ved Det Akademiske Kvarter tidligere. Motivasjon: Synes promotering er serdeles gøy, og dette gjør at jeg er serdeles motivert til å fortsette å gjøre en god jobb på dette punktet Estetisk utvalg Namn: Cedrik Lyngroth E-post: Studiebakgrunn: Studerer samfunnsøkonomi bachelor, 2 året. Har et årstudium psykologi, samt bachelor i økonomi og administrasjon ved UiA. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har drevet partipolitisk ungdomspolitikk på lokalt og regionalt nivå. Jeg har også vært elevrådsleder på Dahlske videregående skole, medlem av OD komite og leder av barn og undomsrådet i Grimstad. Jeg jobber i sommer for 7. år på rad som guide i Grimstad bymuseer. Motivasjon: Årsaken til jeg stiller er at jeg genuint interessert i kunst og estetikk. Min økonomiske bakgrunn gjør at jeg har god kompetanse når det kommer til spørsmål hvor estetikk og økonomi krysser. Jeg tror at estetikk og kunst er viktig for oss mennesker og genererer stor nytte. Jeg tror også at min erfaring med å jobbe på museum gjør at jeg har mye relevante kunnskaper Styringsgruppa for miljøledelse Namn: Ingrid Fjellberg E-post: Studiebakgrunn: Jeg har studert Miljø- og ressursfag siden høsten Før det gikk jeg et år på Språkvitenskap. Organisasjonsbakgrunn: Jeg har sittet i Styringsgruppen for miljøledelse i et år nå, og er også med i arbeidsgruppen som gjennomfører Miljøfyrtårnsertifiseringen av UiB. Motivasjon: Det har vært lite aktivitet i Styringsgruppen for miljøledelse det siste året. Hvis jeg blir valgt inn i AU, og får ansvar for miljø, vil jeg gjerne gjøre noe med dette. Dette er også et verv som det er naturlig å kombinere med vervet mitt som studentrepresentant i Miljøfyrtårngruppen (et verv som ikke er på valg igjen, jeg har det til Miljøfyrtårnsertifiseringen er gjennomført). Namn: Eline Aaresdatter Haakestad E-post: Studiebakgrunn: Studerer førsteåret på miljø- og ressursfag. Organisasjonsbakgrunn: Er nestleder og sekretær i Grønne Studenter Bergen, vara til styret i MDG Bergen og aktiv i Framtiden i Våre Hender i Bergen. Motivasjon: Siden jeg studerer miljø- og ressursfag og er engasjert i miljøorganisasjoner på fritiden, er jeg veldig motivert til å bidra til å gjøre UiB mer miljø- og klimavennlig i den daglige driften. Vervene jeg har og mitt studie gjør også at jeg har endel erfaring og kunnskap på området, og jeg ønsker å bruke dette for å bidra til en positiv endring ved UiB. 18

19 7.27 Styringsgruppa for DigUiB Namn: Jin Sigve Mæland E-post: Studiebakgrunn: For tiden studerer jeg første året på master i medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg har også en bachelor i retorikk fra UiB, samt 60 studiepoeng fra Gateway Collage. Til sammen har jeg studert i 6 år, hvor 5 av de har vært ved UiB. Organisasjonsbakgrunn: Ved siden av studiene har jeg alltid vært engasjert i ulike organisasjoner. Jeg har vært fotojournalist i Studvest i to år, samt fotoredaktør i ett år. Jeg har også vært engasjert i fakultetspolitikk gjennom engasjement i Humanistisk studentutvalg (HSU). Først et år som styremedlem og PR-ansvarlig, så et år som leder, et verv jeg fortsatt innehar. Jeg har også sittet et år i både Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) og i Velferdstinget i Bergen (VT) som representant for HF-listen. I samme periode har jeg også vært medlem av Utdanningsutvalget, Faglig komité for humanistiske fag hos NSO og sittet i arbeids- og prinsipp-programkomiteen til både SP-UiB og VT. I tillegg til dette er jeg varamedlem i SiB-styret og sitter i en rekke råd og utvalg gjennom mitt verv som leder av HSU. Utenom engasjement mitt i studentorganisasjoner har jeg jobbet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Operasjon Dagsverk (OD). I 2007 satt jeg i Hovedkomiteen til OD der jeg hadde ansvar for store skoler, internasjonal uke, samt fylkene Akershus og Østfold. Motivasjon: Jeg ønsker å sitte i stryringsgruppen for DigUiB for å sikre at digitaliseringsarbeiet blir gjort i samsvar med studentenes ønsker. Gode, gjennomarbeidede og effektiveløsninger hos DigUiB vil gi en økst studie kvalitet og åpne opp for mer varierte vurderings- og undervisningsformer. Spessielt ønsker jeg å være med i utformingen av den nye "MiSide" da det er denne som er hjerte i informasjonsstrømmen mellom UiB og studentene. En god MiSide med sømmløse integreringer vil gjøre studieverdagen til alle studene mye lettere. Student gjennom hele året: Spørs om jeg kommer inn i AU hos SP-UiB 7.29 UiBs infrastrukturutvalg Navn: Naomi Ghebiregzabher E-post: Studiebakgrunn: Bachelor i Bilogi, første året Organisasjonsbakgrunn: Jeg er styremedlen i Hordaland Unge Venstre og har erfaringer fra mitt ver der. Motivasjon: Det er ikke noe mer jeg elsker mer enn infrastrukktur. Veier, stier sykkelparkeringer. Jeg er veldig engasjert i det. 8.1 Prinsipprogramkomiteen, SP-UiB Navn: Eivind Valestrand E-post: Studiebakgrunn: Medisin- og forskerlinje, Organisasjonsbakgrunn: Jeg har erfaring fra: - Leder av MOSU (MOF sitt Studentutvalg), Leder av to fagutvalg (Medisinsk Fagutvalg , Forskerlinjen - Eureka! 2012) - Vara for fakultetsrepresentant i Studentparlamentet, MOF, Nestleder i Norsk medisinstudentforening, 2015 Motivasjon: Vervene listet opp over har gitt meg erfaring med å utforme styringsdokumenter til bruk i studentorganisasjoner. Som listeleder for SosDem etter SP sitt konstituerende møte vil det være naturlig å delta i prinsipprogramkomiteen. 19

1. Vara. 2. Vara. 3. Vara

1. Vara. 2. Vara. 3. Vara Navn Antall plasse /vara Kommentarer 6.1 Arbeidsutvalget, leder 1 Johanne Vaagland 6.2 Arbeidsutvalget nestleder 1 Tord Lauvland Bjørnevik 6.3 AU-medlemmer 2 Ingrid Fjellberg Jin Sigve Mæland 7.1 Utdanningsutvalget

Detaljer

Navn Antall plasse Fast/vara Kommentarer

Navn Antall plasse Fast/vara Kommentarer Navn Antall plasse /vara Kommentarer Arbeidsutvalget, leder 1 Johanne Vaagland Arbeidsutvalget nestleder 1 Tord Lauvland Bjørnevik AU-medlemmer 2 Ingrid Fjellberg Jin Sigve Mæland Utdanningsutvalget 3(2)+3

Detaljer

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs konstituerende møte 01/15-16 den 23. mai 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter Innledningsvis ønsket avtroppende leder, Tommy Mo Aarethun, og

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 01/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 01/15-16 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 0/5-6 Tid: Tirsdag 26. mai 205 kl. 7.00 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 05/15-16 den 25. januar2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/15-16 den 31. august 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget?

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget? Klagenemnda Runa Aas-Eng Jus Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil sørge for at studentene får rettighetene sine bevart. Det kan hende at studentenes side av en sak ikke blir belyst på en slik måte

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).... 1 Malin Helen Kleppe... 1 Erlend Blom...

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 84/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/15-16 den 28. september 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).... 1 Laiba Akhtar... 1 Jenera Kumar... 2 Josef

Detaljer

PROTOKOLL Konstituerende møte i Studentparlamentet ved UiB, møte 01/16-17

PROTOKOLL Konstituerende møte i Studentparlamentet ved UiB, møte 01/16-17 PROTOKOLL Konstituerende møte i Studentparlamentet ved UiB, møte 01/16-17 Den 30. mai 2016 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, fikk ordet.

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Referat fra møte i Studentutvalget Tirsdag, 1. februar 2011. Rom 210,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013 Elisabeth Staksrud, Undervisningsleder Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 3 (vedlegg studiekvalitetsrapporten 4) «[jeg vil] lære mer om mediene og hvordan de påvirker massene» Student på årsenheten

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Referat RU møte, onsdag kl

Referat RU møte, onsdag kl Referat RU møte, onsdag 25.11.2015 kl. 16.15 Tilstede: Realistutvalget : Roymond, Marie, Joris, Maria Matematisk Fagutvalg : Sverre Hartveit, Andreas Trohjell Biologisk Fagutvalg : Marie Hauso Geofysisk

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Navn Antall plasser Fast/vara

Navn Antall plasser Fast/vara Navn Antall plasser /vara Arbeidsutvalget, leder 1 Håkon Rangaard Mikalsen Arbeidsutvalget nestleder 1 AU-medlemmer 2 Henriette Vågen Aase Eirik Reikerås Utdanningsutvalget 3(2)+3 Håkon Rangaard Mikalsen

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 HF Det humanistiske fakultet Kandidatene er Anne Helene Bakke, Kathrine Bache Nilsen, Fredrik Aronsen, Espen Eigil Barrat-Due Solum, Eirik Juul Aafthen Jørgensen,

Detaljer

SP 14/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

SP 14/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra møte i Studentparlamentet ved UiB, møte 02/16-17 Avholdt den 29. august 2016 kl.17:00 i Integrerbar, Realfagsbygget SP 14/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefalinger om ny studieprogramportefølje ved HF.... 3 Styringsgruppens vurderinger... 3 Styringsgruppens anbefalinger... 4 1. Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap...

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Dekan Marit Reitan, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse RSA-møte 07.november 2014 Tema for presentasjonen Hva kjennetegner

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Kandidatpresentasjon andre råd og utvalg

Kandidatpresentasjon andre råd og utvalg Kandidatpresentasjon andre råd og utvalg Høgskolestyret Navn: Vegard Nilsen Studie, kull: Enkeltemner HIU Jeg ønsker å være med og bidra til at høgskolen oppfyller de krav og retningslinjer de skal. Dette

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/15-16 den 23. november 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/15-16 den 23. november 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/15-16 den 23. november 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 45/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 28/14: Sak 29/14: Faste orienteringer: Politisk

Detaljer

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 Møtedato 22. februar 2017 Møtetid kl. 09:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Svein-Martin,

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget

Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget Studentleder Navn: Christian Fredrik Tollefsen Studie, kull: Datateknikk, 2014H Et fast holdepunkt i disse usikre tider er at Høgskolen i Sørøst-Norge står ovenfor

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

DERA Det Eneste Reelle Alternativ

DERA Det Eneste Reelle Alternativ DERA Det Eneste Reelle Alternativ «Fordi trivsel er viktigst!» Valgplattform 2015/2015 Universitetet i Bergen 1 Dette kommer DERA til å kjempe for neste studieår: 1.0 - Våre 10 hovedsaker 1.1 Eksamensfri

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 SVT. Fakultet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse. Kandidatene er

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 SVT. Fakultet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse. Kandidatene er V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 SVT Fakultet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse Kandidatene er Maria Honerød, Kristian Sjøli, Tord Standsnes, Hanna Austli Pettersen, Siv Haarberg, Pål Øien,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer