din vegvisar i det offentlege

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "din vegvisar i det offentlege www.noreg.no"

Transkript

1

2 Norge.no Tor Alvik Seksjonssjef Minside Norge.no

3 Vi vil gjerne fortelle deg: Hva Norge.no er og hvilken rolle vi har Hva Minside er Hvordan Norske myndigheter prioriterer e-tjenester Om arbeidet med sikker pålogging og borgerkortet Om den norske Gull-lenken Vise deg Minside Norge.no blir større!

4 Norge.no er underlagt Fornyings og administrasjons departementet Norge.no skal være en veiviser til offentlig informasjon og tjenester Norge.no Er et viktig redskap i utviklingen av e- goverment i Norge

5 Historikk Januar 2000: Norge.no blir etablert. Et nasjonalt prosjekt administrert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 24. januar 2000: Nettstedet blir lansert, initiert av Regjeringen og KS. Formål: Etablere en felles inngang til all offentlig informasjon på Internett. 2002: Opplysningstjenesten i staten blir overført til Norge.no. 2003: Arbeids- og administrasjonsdepartementet tildeler Norge.no nye oppgaver og større ansvar. 1. januar 2005: Norge.no blir etablert som egen virksomhet under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

6

7 Statens hus Sogn og Fjordane Norge.no Fylkesmannen Fylkesskattekontoret Skattefuten Statens kartverk Riksrevisjonen

8 Hovedmål: Pådrivarrolle: Norge.no er også en vegbygger Norge.no er en vegviser Kvalitet, tilgjengelegheit, universell utforming, nyttig innhald, brukartilpassing, ny teknologi, samordning, felles struktur Informasjon Tenesteformidling

9 enkel informasjonsoversikt Januar 2000

10 Publikumstjeneste Premissleverandør: Medvirke til å øke kvaliteten på de offentlige tjenestene på Internett Tilgjengelige nettsider LivsIT Rettledning Pådriver og utvikler av gode offentlige tjenester på Internett Koordinerende rolle innenfor portal- og tjenesteutviklingen i offentlig sektor

11 Noreg.no vegvisar til offentleg informasjon og offentlege tenester 26,7 millioner sidevisningar spørsmål i % telefon 50% mail+chat Mest leste tema: 1. Skatt 2. Arbeidssøker 3. Utdanning 4. Bolig/eiendom 5. Trygd

12 Viktige funksjoner på nettsidene Tematisk struktur Brukeren finner frem uten å vite hvilken offentlig etat som har ansvar for tjenesten han eller hun søker. Ditt nærområde Gir oversikt over offentlige etater i brukeren sin kommune. Dekningskart Viser hvor nærmeste offentlige etat er lokalisert. Personlig tilpasning Tjenestene en sist brukte blir husket. Nyhetsovervåkning Tjeneste med nyheter fra forvaltningen.

13 Brukergrupper Norge.no Privatpersoner Forvaltningen Etablerere og næringsliv Skole-elever og studenter Norway.no Turister Innvandrere Utenlandske bedrifter Personer som skal flytte til / arbeide i / studere i Norge Personer som skal spore slekt i Norge

14 Brukerkontakt Brukeren kan kontakte oss via telefon (grønt nummer) nettprat e-post sms Vi har flest henvendelser via telefon og nettprat. Vanlige problemstillinger for brukeren: Finner ikke frem til rett offentlig instans. Kjenner ikke til navne- og strukturendringer i det offentlige. Finner ikke frem til offentlig informasjon på Internett. Trenger offentlig informasjon, og har ikke tilgang til Internett.

15 Hva spør brukerne om?

16 Les mer om Norge.no på våre nettsider: Om norge.no Statistikk

17 Fra...

18 ... til

19

20 Politisk forankring Alle nye interaktive, offentlige tjenester skal kunne tilbys i MinSide I løpet av 2007: mulig å velge elektronisk kommunikasjon med det offentlige I løpet av 2009: alle offentlige, interaktive tjenester tilgjengelige i MinSide

21 Døgnåpen forvaltning Innbyggjarportalen Miside skal gi samla tilgang til offentlege tenester og dialog med offentleg forvaltning. På Miside kan kvar einskild innbyggjar få utført offentlege tenester, få innsyn i informasjon om seg sjølv i offentlege register, og sikker elektronisk postkasse for meldingar til og frå forvaltninga

22 Beste offentlege sektor i heile verda Enklare kvardag for brukarane Elektroniske tenester skal bli ein fullverdig kanal inn mot offentleg sektor Vi ynskjer fleire interaktive løysingar Etablere felles løysing for elektronisk identifikasjon Inkludere alle i IKT samfunnet

23 Forventninger til MinSide Minside skal være stedet hvor Jeg finner alle tjenester knytt til det offentlige På MinSide skal Jeg kunne se hva det offentlige vet om meg Minside skal være sikker. Ingen skal kunne mine opplysninger. Minside skal være enkel å bruke Jeg vil kunne snakke direkte med forvaltningen Jeg skal ikke trenge mye om kunnskap om offentlig forvaltning for å kunne bruke Minside

24 Tjenestetyper i Minside Transaksjonstjeneste En tjeneste hvor innbyggeren kan utføre en aktiv handling Eksempel: Barnehagesøknad Registerinformasjon En tjeneste hvor innbyggeren får innsyn i informasjon lagret om seg selv i offentlige registre Eksempel: Mine søknader i kommune A, Min renovasjon Meldingstjeneste Kommunikasjon mellom innbygger og tjenesteleverandør Kan sendes på fødselsnummer til en eller flere innbyggere Varsel om ny melding sendes på e-post/sms (innbyggers valg) Tilrettelagt for strukturerte svar basert på kommunens behov Eksempel: Svar på behandling av søknad Kalendertjeneste Oversikt over viktige offentlige datoer og hendelser Kan sendes på fødselsnummer til en eller flere innbyggere Eksempel: Husk årsavgift på bil, betalingsfrist x/x-07, Purring: barnehageavgiften i Bamsebrakar forfalt x/x-07

25 Meldinger: strukturerte svar Som avsender kan du styre hvilke svaralternativ som kan gis. Svarene kan mottas som både maskin- og menneskelesbar informasjon Vis melding Du er her Forside > Meldingsboks > Vis melding Svar Du er her Forside > Meldingsboks > Svar SKRIV NY SVAR LAGRE SLETT AVBRYT FLYTT HJELP SEND AVBRYT HJELP Mapper Meldingsboks Avsender: Statens innkrevnings sentral Tittel: Manglende betaling til skatte etaten Dato: :45 Du har en utstående regning til skatteetaten. Det regningen vil nå bli sendt til inkasso. For å unngå flere utgifter ber vi deg om å komme i dialog med oss for hvordan dette forholdet kan løses Med vennlig hilsen Statens innkrevningssentral Svar på: Manglende betaling til skatteetaten Mottaker: Statens innkrevnings sentral Jeg vil gjerne komme i kontakt med en rådgiver Jeg ønsker en nedbetalingsplan for beløpet Jeg trenger utsettelse på betalingen

26

27 Storparten av offentleg sektor står overfor utfordringa med å komme seg frå passiv informasjonsformidling og enkle elektroniske tenester til å kunne tilby meir avanserte tenester (trinn 3 og 4). Då først kan offentleg sektor og brukarane hauste store gevinstar av digitaliseringa. berre knapt fem prosent av kommunane og mindre enn 10 prosent av statlege verksemder har avanserte/interaktive elektroniske tenester som samspeler med systema i andre verksemder.

28 Enkel innlogging. Skal vi etablere et kort med elektronisk identitet og signatur for alle innbyggerne? For å fylle Minside med tjenester som også innholder personsensitive opplysninger trenger vi et høyere sikkerhetsnivå. Vi må ha singel signon funksjonalitet knytt til tjenestene i MinSide

29 Autentiseringsløsning for MinSide og tjenesteleverandører til MinSide Innbyggeren vil logge seg på MinSide og har pinkoder fra skattekortet MinSide Dersom nei MinId Sendes tilbake 1. MinSide sjekker om innbyggeren er innlogget 2 innbyggeren sendes til MinId og går gjennom autentisering 4 Innbyggeren gis tilgang til MinSide

30 Minside som Serviceprovider til id løsning Service provider 1 Kommune med egen portal ISS Federation manager fra sun IDP hos norge.no. MinId Service provider 3 Statsetat med egne løsning Service provider 2 Kommune portal hos leverandør Apache

31 Kvalitetsarbeidet hos norge.no Norge.no har et pådriveransvar for å bedre kvaliteten på offentlige nettsteder Virkemidler: Kvalitets vurdering av offentlige nettsteder Veilednings materiell Nettverks bygging

32 Årlig kvalitetskonferanse Kvalitets vurdering av 691 nettsteder, 243 statlige og 448 kommunale, 34 indikatorer Gjennomført for 5. gang. Foredrag og prisutdeling Stor interesse: 150 fremmøte

33 Statlege nettstader Maks poeng Tilgjengelegheit Brukartilpassing Nyttig innhald Kommunale nettstader Maks poeng Tilgjengelegheit Brukartilpassing Nyttig innhald

34 Veiledningsmateriell Samarbeider med Deltasenteret om å gi ut ein serie med rettleiarar om tilgjengelegheit på nettsider. Serien skal bestå av tre rettleiarar, og har fått namnet Tilgjengelige nettsteder. For å nå ut til fleire målgrupper har vi utvikla ein CD som fungerer som ein startpakke om tilgjengelegheit.

35 Semantikk å setje namn på ting:

36 Los - informasjonsstandard for offentlege tenester Los består av ein felles temastruktur for informasjon om offentlege tenester for heile offentleg sektor Infrastruktur for utveksling av informasjon og vedlikehold av emnestruktur Ein database med metadata om offentlege tenester og nettressursar om tenestene. Dette er nettressursar frå vevtenestene til statlege etatar, fylkeskommunar og kommunar.

37

38 Virtuell klagebehandling Visuell kontakt saksbehandler Statistikk Min bruk av renovasjonstenester Historiske data Mine renovasjonsutgifter

39 Virtuell søknad

40 Takk for oss! Noreg.no Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Tlf: E-post: Internett:

REOLJDWRULVNHRSSJDYH

REOLJDWRULVNHRSSJDYH REOLJDWRULVNHRSSJDYH Lena Larsen, Marius Lifvergren og Marius Jahren DRI 1001, 2. obligatoriske oppgave H2005 Siden gruppemedlemmene bor ett stykke unna skolen og ikke har forelesning før forelesning tirsdag

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside VERSJON 2.0 DATO 25.08.2008 ANSVARLIG Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA og Svein Ølnes, Vestlandsforskning Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 METODE...3 3 ANALYSE...4 3.1 HVA

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek.

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Digitalt først og fremst Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Tema Om Difi Norge.no Digitalt førstevalg og sikker digital post Fakta om Difi Opprettet 1. januar 2008 240 ansatte i Leikanger

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Vår digitaliserte hverdag

Vår digitaliserte hverdag Vår digitaliserte hverdag Seniornett Larvik 28. april 2014 Stein Kristiansen Agenda Digitaliseringen av det offentlige Norge Forvaltningsloven Digital kommunikasjon ID-porten Jeg vil ikke være med. Hva

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning og IKT Sikker Digital Postkasse Utkast Kundens kravspesifikasjon - Side 1 av 4 Innhold 1 BKGRUNN... 4 1.1 HENSIKT MED POSTBOKSEN... 4 1.2 DEFINISJONER... 4 1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer