MENIGHETEN: ÅRGANG 112. Bjorbekk misjonsmenighet KRISTEN SKOLE. PORTRETTET: Turid Skjerve Leksbø AKTUELT: MISJONSFORBUNDETS DAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETEN: 3-2015 ÅRGANG 112. Bjorbekk misjonsmenighet KRISTEN SKOLE. PORTRETTET: Turid Skjerve Leksbø AKTUELT: MISJONSFORBUNDETS DAG"

Transkript

1 ÅRGANG 112 MENIGHETEN: Bjorbekk misjonsmenighet KRISTEN SKOLE PORTRETTET: Turid Skjerve Leksbø AKTUELT: MISJONSFORBUNDETS DAG

2 Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG. Utgitt siden I 2014 utgis fire nummer. KONTAKTINFO E-post: Chr. Krohgs g 36, 0186 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Trond Filberg Telefon: REDAKSJONSMEDARBEIDER: Rachel Olsen GRAFISK FORM: Ravnbø design, ravnbo.com TRYKK: Reklamehuset Wera, Porsgrunn wera.no Svanemerket trykkeri Bladet er trykket med 100 g G-Print og 170 g Multiart silk for omslaget. OPPLAG: stk. ABONNEMENT: Misjonsbladet er et gratisblad for hele Misjonsforbundet og andre som er interessert. Registrering av adresse skjer til bladet. Hver utgave er dessuten tilgjengelig som pdf fil på hjemmesiden misjonsforbundet. no/misjonsbladet ANNONSER: Annonsepriser er avhengig av størrelser og antall innrykk. Ta kontakt med redaktør eller til misjonsbladet.no REDAKSJONELL PLATTFORM: Misjonsbladet arbeider etter Værvarsom-plakatens regler for god presseskikk og redaktørplakaten. FORSIDEFOTO: Turid Skjerve Leksbø (foto: Trond Filberg) NESTE NUMMER: Misjonsbladet nummer 4-15 har planlagt utgivelse i november. Frist for innsending av stoff er 16. oktober. Tips og artikler kan sendes til Salem misjonsmenighet i Kristiansand opplever stor vekst av småbarnsfamilier. Det er ikke helt tilfeldig, forteller pastor Gjermund Igland.

3 32 Foto: Lasse Bernsen 30 INNHOLD HOVEDSAK: KRISTNE FRISKOLER 20 Til glede og besvær 22 Fagerhaug oppvekstsenter 25 Kristenboble? FASTE POSTER: 4 Kommentarer Leder Generalt Ord&Bønn 7 Speiderkonsulenten 8 Menigheten Bjorbekk misjonsmenighet 29 VI MØTER 30 Vekst Saker fra hjemmesidene 40 Portrettet 48 FOLK 51 Punktum AKTUELT: 6 Viggo og Chris for tweens 35 Bli en Vekst LØFTER 45 Enhet i Tuddal 50 Touchpoint startet i Oslo

4 GENERALT LEDER HVA LØFTER DU OPP? For litt over to år siden løftet jeg opp et lite barn. Den lille gutten var bare et par måneder gammel. Hjelpeløs lå han i mine armer, helt avhengig av at noen så ham og ga ham alt han trengte. Da han bare var noen uker gammel mistet han sin viktigste livslinje, sin biologiske mor. Hun døde helt plutselig. Hvordan skulle hans oppvekst bli nå? Sammen med den nyfødte guttens nærmeste, ble min familie viktige støttespillere som sørget for at omsorg, mat og helse ble ivaretatt. Ett år senere løftet den lille gutten sine egne armer, tok tak i mine fingre og trippet noen raske, små steg på egne bein over gulvet. Han slapp tak i meg og stod selv, litt svaiende. Misjonsforbundets prioritering av leder- og menighetsutvikling gir muligheter for sunn vekst. Satsingen Vekst 2020 handler om å ta livet fra Gud på alvor. Om å følge opp behovene for det som er født. Om å se mulighetene for å styrke det livskraftige. Vi løfter fram en felles tro om at Guds vekst skjer når vi er villige til å legge til side vårt eget. Da handler det ikke om å prestere eller kreve, men å leve ut det Gud har gitt oss. Vi har ulike roller og oppgaver. Noen planter, andre vanner i Guds hage. Misjonsbladet forsøker denne gangen å vise noe av bredden i veksten, både i nye og gamle miljøer. Det nystartede arbeidet Touchpoint blant unge voksne skyter fart. Men også i den livlige 70-årige menigheten i Aust-Agder får den nye generasjonen plass og prioritet i en kultur som forener generasjonene. Den tradisjonelle misjonsmenigheten Salem i Kristiansand så at noe måtte skje for å skape et attraktivt miljø for småbarnsfamiliene. De våget å legge forhold til rette for ny vekst, og vi har snakket med to av mødrene som er midt i babyboomen. Ved skolestart i år besøkte Misjonsbladet friskolen Fagerhaug i Stjørdal. Hvorfor velger menigheter og trossamfunn å starte kristne friskoler? Gir det en annen oppvekst for barna? Å våge seg inn i nye utfordringer, har gitt Turid mulighet til å vokse som menneske. Å være Oslo-pastor, småbarnsmor, psykologistudent og festivalprodusent fyller dagene hennes. I bladets portrett forteller hun om hva hennes egen oppvekst betyr for voksenlivet. En ung gutt hadde en gang med seg matpakke på tur med Jesus. Han tok guttens brød og fisk, løftet blikket i bønn og lot disiplene dele ut matpakken til en hel folkemengde som ble mette. Ser vi mulighetene i den neste generasjonen? Hva løfter vi opp i våre hjerter? ANSVARLIG REDAKTØR OG KOMMUNIKASJONSLEDER Ordet som for Iår er vi halvveis i Vekst 2020-satsingen. Dette gjør vi som et svar på Jesu befaling om å gå ut i all verden og gjøre disipler. Utgangspunktet for Misjonsforbundet og alt vi gjør, håper og tror på, er Guds åpenbaring. Gud har i sin nåde og kjærlighet gitt oss Bibelen der Hans vilje og hensikt for menneskene er åpenbart. Bibelen har derfor alltid hatt en sentral plass i Misjonsforbundet, og i våre menighetsprinsipper står det at «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære». Når vi snakker om utdanning og trosopplæring i kristen kontekst slår ofte den sekulære forståelse av utdannelse inn, der målet er å tilegne seg kunnskap. På en eksamen så er det eneste som teller hva du formidler av informasjon, og at du kan resonere godt i forhold til den informasjon du har fått gjennom studiene. Paradoksalt nok vil selv en eksamenskarakter i etikk bli satt etter disse premissene. Om faget faktisk har bygd studentens karakter, vil ingen stille spørsmål ved. De to vanligste måtene vi møter Bibelen på, er for det første å søke informasjon. Hvor står de ti bud? Hvem var Moses? Hvor mange dager er det fra påske til pinse? Vi vil gjerne mestre og vise at vi forstår. Den andre måten er å søke løsninger på akutte problemer og situasjoner i livet. Vi leter etter de skriftstedene som vi tror passer situasjon. Begge disse tilnærmingene har sin plass, men dersom dette blir det dominante perspektivet kommer vi ikke videre fra å «kontrollere 4

5 ORD & BØNN Foto: Trond Filberg Barn og elev mer oss teksten» til posisjonen der vi lar Bibelen lese oss og forme våre liv. Vi er ikke primært bibellesere for å søke informasjon, men for å oppleve transformasjon. «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv» (Joh. 5,39-40). Dette er tøffe ord fra Jesus til sin egen samtid. De hadde tekstene som omtalte Ham, men måten de studerte dem på hindret dem i å se Ham. Kan vi stå i fare for å gjør det samme? Jeg vil mene at det er en overhengende fare for at vi gjør det om vi ikke møter Bibelen med ydmykhet og vilje til å la den lese oss. Vi vil så gjerne være eksperter som har kontroll og forstår. Jesus kaller oss aldri til å bli hans eksperter, men å bli hans disipler. Det er kun disippelen som vil oppleve at Bibelen blir «mat» for livet. Eksperten vil «sulte ihjel foran brødboksen». Skal vår kirke lykkes så Gud gir oss vekst, må Bibelen være vårt primære treffsted med Jesus Kristus. Det er her Ordet kommer oss i møte, taler til oss og former oss i sitt bilde. Å bli en kristen og å leve et liv som kristen innebærer to ting: for det første å ta imot en gave helt gratis med to tomme hender. En blir ikke Guds barn av egen fortjeneste, kun av nåde: Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror (Rom. 4, 4-5). For det andre er en kristen en disippel, en elev, en etterfølger av Jesus. Disippelen har Jesus som herre og lever i en livslang lærings og formingsprosess der målet er å bli mer lik læremesteren: Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis (Jes ). Å være en kristen er altså på samme tid å være barn og disippel: å ha Jesus både som frelser og herre. De to sannhetene kan ikke rives fra hverandre, men rekkefølgen på dem er viktig. Grunnlaget for alt disippelliv er nåden, barnekåret som gis til den som ikke klarer å leve opp til disippellivets krav i egen kraft. Dette er spesielt viktig å holde fast på når vi som disipler ikke strekker til verken i forhold til Gud eller mennesker. Vi er frelst av nåde. Nåden og barnekåret er grunnen vi står på og huset vi bor i. Vår stilling «i Kristus» kan ingen ta fra oss. Den stillingen har Kristus vunnet for oss, og den holder i liv og død (Lukas 23, 42-43)! Disipler er de som lever av Guds nåde! Disippellivet er en livslang læringsprosess der Jesu karaktertrekk gradvis blir meislet ut i elevens liv. Disiplene representerer Jesus i denne verden. Han vil bruke vår tunge til å styrke de trøtte og motløse omkring oss. Hver morgen vekker han våre fysiske og åndelige ører for at vi skal høre, forstå og adlyde hans vilje og oppfatte våre medmenneskers behov. Barnet og disippelen lever av nåden og sprer Guds nådes frukt i vår verden. Det er bruk for oss! INGRID ESKILT FØRSTEAMANUENSIS ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE ØYVIND HARALDSEID, GENERALSEKRETÆR 5

6 NYHET DVD-slipp for TWE Trosforsvar er viktig, mener Viggo Klausen og Chris Duwe. De har derfor samarbeidet om en DVD som tar opp de litt vanskeligere spørsmålene i kristentroen. DVD-en er nå til salgs på Hermon forlags nettsider og har allerede solgt i over 400 eksemplarer. VIGGO KLAUSEN OG CHRIS DUWE kunne stolt presentere Misjonsforbundet UNGs nye satsing, DVD-en "Viggo og Chris for tweens", under årets Liv & Vekst. Sammen har de bred erfaring fra barneog familiearbeid og har sett et behov for å øke barnas bevisstheten rundt hva vi som kristne faktisk bygger vår tro på. Eksistensielle spørsmål DVD-en er laget hovedsakelig for barn i alderen før tenåringsalderen. Språk og form er derfor tilpasset for å fenge denne aldersgruppen og ta opp eksistensielle spørsmål på en enkel og forståelig måte. Hør følger vi guttene Anders og Vegar, som stiller aktuelle og alvorlige spørsmål ved troen. «Er alt relativt?», «Kan vi stole på Bibelen?» og «Hvorfor fikk vi fri vilje?" er noen av temaene som tas opp. Med andre ord spørsmål mange kristne stiller seg på et tidspunkt i livet, og ikke minst som vi må forholde oss til i samtale med mennesker som ikke deler vår tro. Godt samarbeid Duwe har solid bakgrunn fra apologetikk (trosforsvar) og har sammen med sin trofaste venn Øystein, gitt ut en rekke CD-er og reist landet rundt for å underholde og undervise barn. Han var derfor en naturlig samarbeidspartner da Klausen ønsket å gi ut en ny DVD rettet mot tweens. Under årets Liv&Vekst hadde Duwe og Klausen et seminar hvor de presenterte DVD-en og samtidig virkelig utfordret tilhørernes trosbevissthet. Solid tro Hva bygger du din tro på? spurte Duwe under seminaret. Han oppmuntret 6

7 Viggo og Chris tok det offisielle plateslippet helt bokstavelig under årets Liv&Vekst. Chris Duwe er for de minste mest kjent fra duoen Øystein og Chris. ENS kristne til å være nysgjerrige og våge stille spørsmål ved sin tro. Han presenterte deretter velbegrunnede byggesteiner for troen: Gud som skaper, Gud i historien, Bibelens troverdighet og våre egne opplevelser med Gud. Jeg foreslår at vi bygger vår tro, ikke bare på det som er inni oss, men også på det som er utenfor. Det er viktig med opplevelser, men hvis det er alt, blir det litt tynt når folk stiller spørsmål ved troen vår, sa Duwe, som virkelig satte i gang tankeprosesser hos tilhørerne som var både voksne og unge. Gjennom denne DVD-utgivelsen tar UNG virkelig barna på alvor. Man lærer at troen er noe som tåler spørsmål og som kan baseres på mer en bare følelser og opplevelser. TEKST OG FOTO: RACHEL E. OLSEN FAKTA n "Viggo og Chris for tweens" inneholder ni forskjellige episoder som hver varer om lag 10 minutter. n I coveret til DVD-en følger med et nytt ressurshefte for tweensledere. Heftet inneholder 30 sider med veiledning, spørsmål til samtaletiden, forslag til aktiviteter og opplegg for fordypning til hver episode. n DVD-en er utgitt av Misjonsforbundet UNG i samarbeid med Ungdom i Oppdrag og ble lansert sommeren n Undervisningsopplegget er en del av trosopplæringsplattformen «Levende Tro» n Viggo Klausen gav i 2013 også ut en DVD rettet mot de litt større barna, Viggo for tweens. Den tok opp temaer som Finnes det bevis?, Stillhet og Hva drømmer du om? DVD-ene kan bestilles fra Hermons nettbutikk, eller via UNGs nettsider, misjonsforbundet.no/ung. Speideren som disippelarena DA PADEN POWELL, STIFTEREN av speiderbevegelsen, ble spurt om hvor religionen kom inn i speiderarbeidet, svarte han: Religionen kom ikke inn i speideren. Den var allerede der. Det er en grunnleggende faktor bak speiderbevegelsen og ledertreningen. Speideren er basert på kristendom, men likevel er det ikke alle speidergrupper som opptrer som «en kristen gruppe» med fokus på Gud og Hans ord. Speidergruppene i Misjonsforbundet løfter fram Guds ord. Samtidig som vi trener ledere, så trener vi også disipler. Det er ikke alltid du ser det utenfra, men speideren er en viktig arena for disippeltrening. Noen kan spørre om hvorfor vi ikke har en enda sterkere kristen profil. På våre speidermøter er det ofte ikke satt av mer enn fem minutter til en andakt i tillegg til speiderbønnen. Er det for lite for å trene disipler? Husk da på at i speideren jobber vi på en annen måte enn for eksempel i søndagsskolen. Jeg liker å se på forkynnelsen i speideren som et levd liv med speiderledere som gode forbilder, og som har gode verdier som bygger på Guds ord og Speiderloven. Til og med ikke-kristne ledere er gode forbilder som viser respekt for Guds ord. I tillegg til forkynnelsen gjennom hvordan lederne oppfører seg og bryr seg om speiderne, så får speiderne selv prøvd seg med å holde andakt. Siden andaktene er så korte, blir det en lav terskel for at de nye kan prøve seg. Det blir det disipler av. Anita D. Isaksen Speiderkonsulent i MSK 7

8 MENIGHETEN BJORBEKK MISJONSKIRKE, BETEL Med åpe og 8

9 Godt synlig i veikrysset på Bjorbekk ligger Bjorbekk misjonskirke, Betel. Den hvite bygningen med kors på veggen og menneskene inni den, er en naturlig del av nærmiljøet. n dør lav terskel 9

10 MENIGHETEN Ungdomsarbeider og energibunt Thomas Toft setter stemningen. Her får han med gjengen på en gruppe-selfie. >> Energinivået er skyhøyt når menighetens ungdomsarbeid Betel Impact har sin første samling etter sommeren. At det er første ungdomsmøte med ny ungdomsleder bidrar nok og til at spenningen er ekstra høy. Thomas Toft har akkurat startet i jobben som barne- og ungdomsarbeider. Jeg ser veldig frem til denne høsten og tiden fremover, forteller Thomas entusiastisk. Han er allerede blitt godt kjent med ungdommene og setter raskt stemningen med sitt gode humør. Etter et møte med andakt og sang inne, samles ungdomsgjengen ute på plenen på andre siden av veien fra menighetsbygget. Let it go! Plenen tilhører et byggefirma som drives av en i menigheten, og brukes hyppig til ulike aktiviteter og samlinger, når været tillater det. I kveld er sommeren er varm, solen er på vei ned og knotten begynner å svirre i gresset. Grillen tennes og det spilles dansemusikk over anlegget. Let it go, let it go! Ungdomsgruppen, med Thomas i spissen, bryter spontant ut i allsang når dansemusikken plutselig erstattes med den mer rolige og velkjente melodien. Steffen og Joakim er 14 år og har allerede vært med ett år i ungdomsarbeidet. De synes Betel Impact er en koselig plass å være på fredagskvelden og at det er et fint sted å ta med skolekamerater til. Ikke minst er de fornøyd med den nye ungdomslederen. Han er kul. Og morsom. Vi liker at det skjer ting, forteller guttene. Ut fra energinivået denne kvelden, ser det ut til at de skal få sitt ønske oppfylt fremover. Rød løper Søndag to dager senere er det samlingsfest for hele menigheten. Her skal oppstarten etter ferien markeres, og det skal være of- 10

11 FAKTA BJORBEKK MISJONS- MENIGHET, BETEL Lokaler: Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk Hjemmeside: Medlemmer: 165 Historie: I 1943 kom en mektig vekkelse over Bjorbekk og omegn. Lokalet Fredheim på Bjorbekk ble leid til en møteserie med Sverre Spakmo fra Misjonsforbundet og deltagere fra Arendal Misjonsmenighet. Fra og med første møte var det fullt hus med særlig mye ungdom. Møtene fortsatte hver kveld utenom mandagene utover høsten. 30.oktober 1943 ble menigheten stiftet med 37 medlemmer. Vekkelsen fortsatte i flere måneder og før jul samme år var medlemstallet i den nye menigheten 68 medlemmer. I 1953 fikk menigheten sitt eget kirkebygg, Betel. Bygget brukes den dag i dag, men er utvidet og totalrenovert flere ganger, senest i Steffen og Joakim synes det er koselig på Impact! og at ungdomslederen er kul. Menighetens mangeårige pastor John David Wikstøl er godt likt både i menigheten og i lokalsamfunnet. Han er en trygg og romslig bauta, noe som gjenspeiler seg i menigheten. Nystartet barne- og ungdomsleder Thomas Toft, med sin fru, Rebekka Lois Toft. Ansatte: John David Wikstøl, hovedpastor Thomas Torp, barne- og ungdomsarbeider 80 % Jostein Medtveit, ungdomsarbeider 20 % Faste aktiviteter og samlinger: Mandag: Bibelgruppe for kvinner, Samson Gym, åpen trening mellom 20 og 21, Sykkelgruppa (trim) Tirsdag: Barnas Supertirsdag, øvelse for menighetskoret og bibelgruppe for menn. Formiddagstreff en tirsdag i måneden. Sykkelgruppe (Team Samson) Onsdag: Møte kl 19 Torsdag: Bønnemøte Fredag: Fredagsklubben (4.-7. Klasse) Ungdomsmøte, Betel Impact! (7.klasse pluss) Lørdag: Seniortreff sammen med Øyestad menighet en lørdag i semesteret. Konserter, fester osv. legges ofte til lørdager Søndag: Hovedsamling med søndagskole Vi er en generasjonsmenighet. Barn, unge, voksne og eldre er sammen og respekterer hverandres stil Pastor John David Wikstøl fisiell velkomst av Thomas Torp som er den nye barne- og ungdomsarbeideren. Pastor John David Wikstøl formelig strutter av stolthet og glede når han ønsker menigheten velkommen til møte. Dette har jeg ventet lenge på! I dag har vi rullet ut den røde løperen ved inngangsdøra. For vi vil at alle, hele menigheten, skal føle seg velkommen, åpner John David fra talerstolen. Han leder menigheten i fellessang med kraftig, flott røst, mens hans kone, Pia akkompagnerer med flygelet. Etterpå får menigheten hilse på sin nye barne- og ungdomsarbeider. John David kaster sjongleringsballer til Thomas, som symboliserer rollene han vil ha i menigheten. Til slutt sjonglerer Thomas med tre baller og høster applaus fra forsamlingen. Pia og John Davids datter, Rebekka, tar over flygelet, og sammen med lovsangsgruppa leder hun menigheten i lovsang av litt nyere dato. «Gud, din skjønnhet, slår meg over ende..», stemmer menigheten i av hjertens røst. Vi er en syngende menighet, forteller Pia og John David når de skal beskrive menigheten. Når det gjelder sang og musikk, så kjører vi etter tospors-modellen: nytt og >> 11

12 MENIGHETEN Den nye barne- og ungdomsarbeideren Thomas Toft og hans kone Rebekka Lois Toft for forbønn og bibelord fra menigheten. >> gammelt, salmer og lovsanger i lett blanding. Dessuten er vi en generasjonsmenighet. Barn, unge, voksne og eldre er sammen og respekterer hverandres stil, utdyper John David. Familievennlig Med mamma Mona i lovsangen, er pappa Andreas Hurvenes alene om å passe lille Jenny. Han synes Betel er flinke til å ta vare på barnefamiliene. Jenny liker godt å være her. Det gjør ikke noe om barna løper litt rundt før barnemøtet begynner, det er veldig fint sånn. Det er jo de som er fremtida, sier Andreas. Menigheten menighet er velsignet med flere foreldrene som tar ansvar for å få et godt barnearbeidet. Man får fort inntrykk av at også de eldre setter pris på de mange unge familiene som er her, noe som blir bekreftet etter en prat med et av de eldre ekteparene nede i kaféen etter møtet. Vi trenger ungdommen. Alle som er her har krav på sin plass, de unge og de eldre. Men sammen er vi en menighet, sier Berit Tufte Sæther (74) engasjert. Hun og mannen Knut Sæther (83) har vært medlemmer i Bjorbekk misjonskirke Betel i tre år nå, men de har bodd i området og vært med i andre misjonskirker i mange år. De beskriver menigheten som «en typisk misjonsforbundsmenighet, Berit Tufte Sæther (74) og Knut Sæther (83) mener de i misjonsmenigheten er velsignet med et unikt pastorpar i Pia og John David Wikstøl. Plenen utenfor benyttes ofte til fest og samlinger. Her er menigheten samlet til sommerfest. 12

13 Jenny Hurvenes (2) liker godt å være med på søndagsskolen. Pappa Andreas er glad for at barna har en fått god plass i menigheten. Alle som er her har krav på sin plass, de unge og de eldre. Men sammen er vi en menighet. Berit Tufte Sæther men kanskje litt mer karismatisk». Noe de ikke ser på som negativt! Unikt pastorpar Ikke minst kan de ikke få skrytt nok av pastorparet Pia og John David. De som pastorpar er helt unike. Man kan se at de jobber sammen som et team. Vi er heldige som har John David. Du vet, i en menighet er det alltid saker som skaper diskusjoner, men jeg tror ingen har noe imot John David. De som kjenner John David forstår godt Berit og Knuts begeistring for sin pastor. I over 27 år har han vært pastor på Bjorbekk. Med sin milde personlighet, omsorg for mennesker og et brennende hjerte og entusiasme for Jesus, er han anerkjent i nærmiljøet, både av sine «menighetsbarn» og av folk utenfor menighetsbarn. En livlig 70 åring For to år siden feiret menigheten 70 år. Årsdagen ble markert med en stor fest for hele menigheten, og samtidig ble kirkebyggets nye påbygg innviet. Formann Audun Madsen beskrev da Bjorbekk som «en ikke bare levende, men en livlig 70-åring». Kanskje er nøkkelen til dette at arbeidet for barn og ungdom har vært sentralt i hele menighetens historie. John David forteller at dette arbeidet fortsatt er høyt prioritert i menigheten. Vi ønsker å være en lokal menighet for mennesker i alle aldre. Samtidig vil være en menighet som søker fellesskap og samarbeid med alt Guds folk. Vår visjon er å få være en brobygger for alle menighetene i Arendal og området der vi bor. Vårt motto om Guds barns enhet og menneskers frelse er toppaktuelt for oss også i dag, toner det fra pastoren. TEKST OG FOTO: RACHEL E. OLSEN >> 13

14 MENIGHETEN Snø eller sol, disse karene skal ut på sin ukentlige tur, enten det er på hjul eller til fots. Fra venstre: Karl Kristian Kristiansen, Tonni Lindebæk, Olav Åsmund Birkedal, Carl Christian Bachke og Kristen Metveit. Foto:Signe M. Birkedal HOLDER FORMEN I MENIGHETEN Det har utviklet seg et miljø for fysisk aktivitet ut fra Bjorbekk misjonskirke. Samson Gym ligger i et rødt lite hus rett ved siden av menighetsbygget og er enkelt innredet med treningsapparater. Både gymmen og sykkelgruppene har fått en fast kjerne av mennesker, som er en god blanding av menighetsfolk og folk utenfra. Det er en kjempefin plass å få møte mennesker. Man får en helt annen kontakt med folk. Det blir mange fine samtaler fra sykkelsetet, forteller Audun Madsen, menighetsformann og en av de mest ivrige trimmerne. Møteplass Vi har en gjeng som går eller sykler hver mandag hele året, så har vi en gjeng som trener på treningsstudio Samson. I tillegg er vi en gjeng som jeg er med i, sykkelklubben Team Samson. Vi trener hver tirsdag og kjører litt hardere, forteller Audun. Team Samson har holdt på siden 2005, mens trimgruppen ble startet på initiativ av en i menigheten for seks år Audun Madsen og Karl Kristian Kristiansen er to av de ivrige trimmerne i sykkelgruppen Team Samson. siden. Team Samson har høyere tempo og deltar på ulike ritt, senest Birkebeinerrittet. Trimgruppen holder et lavere tempo, men er ikke mindre iherdige. I snø og sol Hver mandag, med unntak av noen helligdager, samles 8-10 faste deltakere på utsiden av Betel. Sykkelturene er på mellom tre og fire mil. I vinterhalvåret tar gruppa beina fatt og legger ut på en skikkelig langtur. En mil skal tilbakelegges, aller helst i skogen med hodelykt, om det ikke er for mye snø. Vi fant fort ut av at vi ville fortsette mandagsturene med å gå utover vinteren, forteller Olav Birkedal. Han har vært med i alle seks årene trimgruppen har eksistert og har regnet seg fram til at de nok har hatt rundt 290 turer i løpet av disse årene. Han er en av dem som har vært med på flest turer. For Olav er trimgruppen avgjørende for å holde seg i jevnlig fysisk aktivitet. Hadde jeg ikke hatt denne gruppen, hadde jeg ikke gjort dette på eget initiativ, bedyrer han. 14

15 Disse to dukker stadig opp på Barnas Supertirsdag og på søndagskolen. SUPERT FOR BARNA Til barnas store glede har Betel en egen hoppesklie, som benyttes på Supertirsdag og andre anledninger. BARNAS SUPERTIRSDAG er blitt en populær og velkjent aktivitet i nærmiljøet på Bjorbekk. Annenhver tirsdags ettermiddag samles barn fra området til sang, lek og andakt. Det er en flott gjeng med rundt 50 barn og mange foreldre. Det er både barn som er kjent i menigheten og barn som ikke har noen naturlig relasjon til me- nigheten, forteller hovedleder for Barnas Supertirsdag, Torild Ljøstad Bentsen. Barna er fra rundt tre år og til og med 4. klasse. En flott gjeng med 12 til 15 voksne er ledere for de forskjellige gruppene. Hver gang starter vi opp med en fellessamling på omtrent 20 minutter. Vi synger, har en lek eller to, bursdagsbarn får komme frem og det er en andakt. Deretter deler vi oss i grupper. De under skolealder går alltid på loftet og har hobbyaktiviteter. De som går på skolen blir delt i grupper og har hobby, matlaging, førstehjelp, turer og ballspill. I løpet av året har vi fellessamlinger som juleverksted, karneval, påskevandring og oppstart og sommerfest. TRESTEMT TRADISJONSKOR Foto: Arnfinn Nyland MENIGHETEN BLE STIFTET i 1943, og det tok ikke lange tiden ikke før Menighetsmusikken var i gang. Menighetsmusikken har vært aktiv i alle disse årene med ulike ledere. I 1991 byttet de navn til Betel Menighetskor og Pia Wikstøl ble leder. Hun er fortsatt leder for koret, som de siste årene har hatt om lag 30 medlemmer. Koret består av menn og kvinner i alderen 50 pluss og synger trestemt, akkompagnert av piano og bassgitar. Vi har variert musikk med salmer, sanger og gospel. Vi øver annenhver tirsdag og har noen ganger et korseminar en lørdag, forteller pastor John David som selv trives som kormedlem. Vi synger mest i egen menighet, men også litt i menighetene i distriktet. Av og til tar vi en tur til Østlandet eller Vest Agder og deltar i møter der etter som det kommer forespørsel. 15

16 Rubrikkannonser / egen annonse Kvinnefestivalen UNDER VEIS OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM JANUAR PÅMELDINGEN ER ÅPNET! Vi er veldig spente og forventningsfulle til denne festivalen! Anne Margrethe Mandt-Anfindsen og resten av festivalkomiteen ønsker Misjonsforbundets kvinner velkommen til Oslo misjonskirke Betlehem, januar Allerede nå kan du melde deg på festivalen og brosjyre med informasjon ligger vedlagt i denne utgaven av Misjonsbladet. Mandt-Anfindsen oppfordrer de som vet de ikke kan delta selv, til å ta ut brosjyren og gi den videre til andre. Vår erfaring er at festivalen alltid blir så mye større, flottere og vakrere enn vi klarer å se for oss på forhånd. Årets festival vil reflektere rundt det å være underveis, både i livet med Gud og i livet i verden. Det å være underveis krever at man er villig til endring, noe som ikke alltid er like enkelt.

17 kniftrygghet.no Foto: Dreamstime.com Når du sikrer verdier, skaper du verdier. Det kan vi forsikre. Vi er skapt av Kristen Norge for å verne og sikre verdier gjennom gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner. Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten. Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring

18 Nye muligheter og vekst i Romania Friluftsmøter med romfolket, matutdeling, menighetsutvikling og samtaler med kjente og nye ledere fikk den øverste ledelsen for både det danske og norske Misjonsforbundet oppleve på sin reise i Romania i mai. DE NORSKE OG DANSKE kirkelederne kom begeistret hjem og ser positivt på utviklingen og mulighetene både i Onesti og i Calarasi. Byen Onesti ligger i nordøstlige delen av landet, mens fylkeskommunen Calarasi ligger sydvest for Bukarest mot Svartehavet. Det er godt å se at menighetsplantingen i Onesti utvikler seg, sier John Nielsen. Han er misjonsforstander i Dansk Missionsforbund. I mai sammen om med generalsekretær Øyvind Haraldseid og misjonssekretær Eilif Tveit fra Norge. Styrket fellesskap Besøket i Romania gav meg energi, uttrykker Øyvind Haraldseid som opplevde at møtet med de lokale pastorene ga perspektiver på hva en lokal menighet kan bety for et lokalsamfunn. Åpenheten de viste oss og ydmykheten til å lære var spesiell. Samtidig er utfordringene forskjellige på de to stedene som vi besøkte. Samtalene ble derfor både nyttige og inspirerende, forteller generalsekretæren. Vekst i arbeidet Jeg ser nye mennesker som ikke var i med for under to år siden. De nye har gode vitnesbyrd om sin tro, og samtidig er det nå et lite team med medarbeidere i barneklubben, sier Nielsen optimistisk. Misjonærfamilien Dorthe og Cornel Pascu og deres to barn er utsendt fra Danmark. Sist høst besøkte de Norge for å fortelle om arbeidet, og flere misjonsmenigheter støtter arbeidet. Menighetsplantingen som nå er om lag fire år, er i vekst. På møtet lørdag kveld var det helt fullt med over seksti voksne og mange barn i kafelokalet midt i byen. Fredag kveld var det god stemning med over 25 barn. Mulighetene i Calarasi I Calarasi besøkte lederne et arbeid med flere menigheter som står sammen i et fritt fellesskap, men som de siste årene har fått gode forbindelser til misjonsmenigheter i Kristiansandsområdet. Fra Norge møtte de pastor Jens Kåre Lindal og Vilhelm Langemyr med familiemedlemmer. Det ble tid til kirkebesøk og deltagelse i gudstjenester der de norske deltok med hilsninger og forkynnelse. Generalsekretær Haraldseid tenker at det ikke bare handler om hva vi kan bidra med fra Norge og Danmark. Dette er venner som gir oss og våre skandinaviske kirker gode forbilder for begeistring i menighetslivet og konkret innsats med å hjelpe mennesker som har det vanskelig, uttrykker han. Møtet med de etterlatte barna i ett av de mange forfalne husene gjorde sterkt inntrykk. Foreldrene var reist langt vekk for å finne arbeid. TEKST OG FOTO: TROND FILBERG Eilif Tveit og Øyvind Haraldseid fra Norge, samt John Nielsen fra Danmark, reiste sammen en uke i Romania for å se hvordan arbeidet har utviklet seg. 18

19 ANSGARSKOLEN: Ingunn Folkestad Breistein ny rektor Vi ser virkelig frem til at Ingunn starter hos oss, er skolens kommentar som kjenner henne godt fra før. Hun har i en årrekke vært lærer ved Ansgar Teologiske Høyskole (ATH) og har selv vært student der. 1. Januar 2016 har hun sin første arbeidsdag som rektor ved skolen. På tide med en kvinne? Hundre år etter at Misjonsforbundet fikk sin første kvinnelige pastor var det kanskje på tide med en kvinnelig rektor? Men jeg kommer til å savne mine fantastiske kollegaer ved instituttet, skrev hun på sin facebookprofil da det ble kjent at hun ble ny rektor. Solid kompetanse Ingunn (52) som er førsteamanuensis, Dr. theol. fra Det teologiske menighetsfakultet, ble lærer ved Ansgar Teologiske Det er fortsatt mulig å booke team A:SM for din menighet for dette skoleåret. Men vær raskt ute, det begynner å tette seg til i teamets kalender. Team A:SM er et turnerende musikkteam med elever på team-linjen til Ansgar Bibelskole og er et samarbeid mellom Misjonsforbundet UNG, Ansgar Bibelskole og Skjærgårdsgospel. De reiser rundt i hele Norge for å besøke menigheter, konfirmasjonsleirer, konferanser eller ungdomsklubber. Teamet består av unge mennesker som med entusiasme formidler viktige elementer i den kristne troen. Hovedmålgruppen er fra konfirmasjonsalderen og oppover. Høyskole (ATH) i 1990, samt forskningsleder ved ATH i Hun har dessuten studieopphold ved Theologisches Seminar Ewersbach og Universitetet i Marburg. I årene var Ingunn ungdomspastor i Larvik misjonsmenighet. Hun er i dag instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Hun har særlig kompetanse på blant annet norsk kirkehistorie, teologihistorie, kirke og stat-forholdet, frikirkelighet, religionsfrihet, økumenikk, vekkelsesbevegelser og religionsdialog. Snart fullbooket for A:SM Ved et besøk av A:SM vil ungdommene få undervisning med utgangspunkt i temaene Levende tro og Med hjerte for en større verden, samt en konsert med Team A:SM-bandet. A:SM, eller awesome, kan bety kjempebra, fantastisk eller imponerende. Bokstavene er samtidig forkortelser for samarbeidspartnerne Ansgar Bibelskole, Skjærgårdsgospel og Misjonsforbundet UNG. Vårt mål er å gi bevissthet rundt hva det er å ha en Levende Tro, skape engasjement mot fattigdom og urettferdighet i verden, spre musikkglede og nå flere med evangeliet, sier teamet. For mer info, send oss en mail på misjonsforbundet.no eller se teamasm.no På vei til himmelen DA "NEW ORLEANS" KOM til Kristiansand ble en mektig påminnelse hvor vi er på vei! Ansgar Gospel Choir med John Yngvar "Syver" Syversen og USA-gjesten Tyronne G. Foster Syver i spissen, markerte 20 korår med en forrykende gospelfest i kulturhuset Kilden. Gospel handler om å kjenne på friheten og gleden i Jesus i en tøff hverdag. Nå er dere ikke lenger i Kristiansand, men i New Orleans der det ikke fins musikk uten at kroppen er i bevegelse, sa "Syver" i introduksjonen til publikum. Med over 700 i salen og 200 svingende sangere og musikere på scenen var konserten et eneste langt fyrverkeri av musikalske prestasjoner. Koret har til sammen hatt 1100 sangere og i kveld var mange samlet, av både avgangselevene og tidligere kull. Den ene solisten etter den andre stod fram og leverte kvalitetsuttrykk fra hjertet. Fantastisk mye energi, som en energibombe, uttrykte noen av avgangselevene om sin dirigent. Mot slutten av konserten fikk "Syver" takk av rektor Harald Nygaard, i form av blomster og maleri av kunsteren Nupen. Syver slutter ikke å dirigere, også dette nye skoleåret får flere nye elever være gospelsangere. I mai slapp koret sin tredje CD, "Believe I'll Testify", med releasekonsert i Salem Kristiansand. Plata selges på itunes eller ved henvendelse til Ansgarskolen. TEKST OG FOTO: TROND FILBERG 19

20 HOVEDSAKEN kristen skole 20

21 Debatten om friskoler og kristne skoler har pågått i mange år og vekker ofte store følelser. Er de private skolene en berikelse i samfunnet eller bør alle ressursene tillegges en god, offentlig skole? Debatten foregår også blant kristne: Blir barn fra kristne hjem for skjermet i en boble på kristne skoler? Bør ikke våre barn få en oppvekst med undervisning som ikke avviser kristne synspunkter, blant annet om skaperverket? Er det våre barn som skal fronte de kristne verdiene i samfunnet? 21

22 HOVEDSAKEN FRISKOLER TIL GLEDE OG TIL BESVÆR Alle private skoler må følge læreplanene for den offentlige skolen. Barn i privat og offentlig skole får derfor et likeverdig kunnskapsgrunnlag for videre utdanning. Men friskoler er pålagt å drive virksomheten på et særskilt grunnlag, som eksempel livssyn, for å bli godkjent etter friskoleloven. Skolens verdigrunnlag skal synliggjøres i stiftelsesdokumentene og i lærerplaner. Disse blir ofte gjenstand for debatt. Det skaper spenninger når de skolens verdigrunnlag ikke sammenfaller med det som er allmenn oppfatningen i samfunnet. Diskriminering, kristen-getto, mangelfull undervisning, ekstremistisk. Kristne skoler har blitt utsatt for en rekke beskrivelser og anklager siden Norge fikk sin første privatskolelov i Særlig har venstresiden i det poliske Norge vært tilbakeholdne i begeistringen for kristne friskoler. Også blant de kristne er det ulike meninger om kristne skoler. Kristne skolelag har stilt spørsmål ved hvilke konsekvenser det gir om de kristne blir fraværende på offentlige skoler. Både for den enkelte kristne elev, men også for skolene som får færre kristne elever. Så har du utfordringer knyttet til foreldrenes rettigheter og ansvar for sine barns oppdragelse. Dette er nedfelt i menneskerettighetene og for mange en viktig del av utøvelsen av trosfriheten og foreldreansvaret. Skal man ikke foreldrene ha mulighet til å velge det alternative man føler er tryggest for sine barn? Og til slutt: Hva gjør man som foreldre når barnet blir mobbet eller av andre årsaker mistrives og faller igjennom i den offentlige skolen? Hva om det ikke fantes noe alternativ? TEKST: RACHEL E. OLSEN TRO, TRYGGHET OG TRIV FAGERHAUG OPPVEKSTS Stjørdal misjonskirke har i over 14 år drevet grunnskole. Med over 180 barn fordelt på barnehage, kristen skole og internasjonal skole har Fagerhaug oppvekstsenteret vokst opp til å bli et anerkjent og veldrevet alternativ til de offentlige skolene i Værnes-regionen. Det er en egen stemning i skolegården når skolen åpner portene for et nytt skoleår. Mange av barna formelig sitrer av energi og forventning. De prater i munnen på hverandre når de møter læreren i skolegården og skal fortelle alt nytt som har skjedd siden sist. Noen har sin første skoledag på Fagerhaug og holder mamma eller pappa trygt i hånden og kikker litt overveldet rundt seg. Etter en dårlig sommer, ifølge stjørdalingene selv, har sommeren meldt sin ankomst med strålende sol og «Sydenvarme». Barnehagebarna, som også holder til på området, kikker nysgjerrig over gjerdet for å studere livet og lydene som plutselig surrer i skolegården etter en rolig sommer. Bibel og matematikk En kameratgjeng fra ungdomsskolen er tidlig ute før oppstart og er allerede i munter samtale med lærerne Torill og Liv Heidi. Jonas startet på Fagerhaug da han skulle på ungdomskolen, fordi skolen han hadde gått på frem til da hadde ikke ungdomsskole. Han hadde valget mellom å starte på ungdomsskolen i Stjørdal eller på Fagerhaug. Jonas valgte sistnevnte. Mamma jobber her, så det er lettvint å sitte på med henne til skolen. Men jeg valgte det selv, og angrer ikke på det, forteller han. 22

23 Våre skoler er «magnet-skoler». De tiltrekker seg elever på en annen måte enn den offentlige skolen. Rektor for den kristne skolen, Mirjam Elverum og barnehagestyrer Jorun Værnesbranden. SEL PÅ ENTER Maheen holder trygt i pappa Yawars hånd første skoledag på den internasjonale skolen. Kameratgjengen er enige i at miljøet er mindre her enn på den offentlige skolen, noe de ser på som positivt. De forteller at de ikke merker mye til skolens kristne profil i hverdagen, bortsett fra andakt og bønn. Og så har vi jo Liv Heidi som lærer, kommer det kontant fra en av guttene, og henviser til lærerens gode humør og bibelordet hun deler hver morgen. Engasjerte voksne De fleste barna samler seg nå foran scenen som er satt opp midt i skolegården, mens noen fortsatt holder seg trygt i bakgrunnen sammen med foreldrene. Vi er stolte av å ønske velkommen til første skoledag i nytt skoleår, lyder det høytidelig fra høyttaleranlegget. Daglig leder Vidar Lykkås og rektorer for den kristne skolen og den internasjonale skolen ønsker alle velkommen. Vi er kjempetakknemlige for å kunne dele enda et år med læring og felleskap med dere! Lærerne og de andre ansatte på skolen ser ut til å dele elevenes entusiasme for et nytt skoleår. De er godt synlige i skolegården der de snakker med foreldrene og hilser på nye og gamle elever. Syeda Maheen Yawar har i dag sin aller første dag på den internasjonale skolen og viser stolt frem ny skolesekk og ikke minst det nye Frost-pennalet. Pappa Syed Yawar Ali og lillesøster er trygge medfølgere, når lærere og rektorer kommer en etter en for å hilse på den nye eleven. Internasjonal skole Jeg jobber som ingeniør, og det er usikkert hvor lenge vi blir i Norge. Så det at hun får begynne på en internasjonal skole kan gjøre at hun kan tilpasse seg overgangen til skole i andre land bedre, forteller pappa Yawar. Den internasjonale skolen ble etablert for to år siden og er helt adskilt fra den kristne skolen i verdigrunnlag og formål, selv om de holder til i samme bygg. Etter fellesåpningen på skoleplassen, går de internasjonale elevene inn på baksiden av bygget, hvor en av klassene samles i en sirkel på gresset utenfor inngangen. Der legger den amerikanske læreren frem en rekke leker og gjenstander og ber elevene fortelle hvilke av disse som best beskriver dem selv. Alt foregår på engelsk, og elevene kappes om å hjelpe hverandre når noen sliter med å finne de engelske ordene. Tillitserklæring Vi har en ganske stor bredde i forhold til hvem som går der, sier Stjørdal misjonskirkes pastor, Lars Unstad. Det >> 23

24 En av de internasjonale klassene starter skoleåret ved å fortelle om seg selv gjennom ulike leker og gjenstander læreren har tatt med. >> er både folk fra menighetsmiljøet i området, men også mange som ikke har noen bakgrunn i kirkeliv. Ryktet går om at det er en bra skole, særlig for mennesker som har slitt i den offentlige skole og som har funnet seg til rette. Unstad sier det kan være en utfordring at vi har såpass mange som kommer med negative erfaringer og bagasje fra andre skoler. Samtidig er det en tillitserklæring at foreldre velger å søke ungene inn etter anbefaling fra andre foreldre, mener Unstad. Er tiltrekkende Den første skoledagen er nå godt i gang, og daglig leder Vidar Lykkås har trukket inn på lunsjværelset. Her er et samlingspunkt for de ansatte på oppvekstsenteret og huser morgenmøter og pauserom. Lykkås bekrefter Unstads betraktninger om at skolen tiltrekker barn som ikke har funnet sin plass i den offentlige skolen. Våre skoler er "magnet-skoler". De tiltrekker seg elever på en annen måte enn den offentlige skolen. En del av elevene har få "suksesshistorier" fra tidligere skolegang. Vi ser på det som et godt evangelium å bryte slike erfaringer hos barn og unge, se dem rette ryggen og få mestringsopplevelser. Barnehagestyrer Jorun Værnesbranden er også kommet innom lunsjrommet. Hun er enig med Lykkås. Barnehagens kjerneverdier er tro, trygghet og trivsel. Det er viktig at vi møter foreldrene på en god måte, slik at de opplever det er trygt å levere ungene her. Trygge barn vil lære, mener hun. Barnehagen legger vekt på en helhetlig pedagogisk tenkning, ut i fra kristne grunnverdier som nestekjærlighet, tilgivelse og etterfølgelse. Vi tror grunnopplæringen er 1 16 år, ikke kun skolealder, legger Lykkås til. Trygghet og mestring Lykkås forteller historien om en elev i tiende klasse som før sommerferien holdt tale ved avslutningen. Hun hadde slitt med skolevegring, sosial angst og hadde knapt vært på skolen de siste årene. Det var få som trodde hun skulle få en meningsfull avslutning på grunnskolen. Etter at hun startet på Fagerhaug fikk hun en ny start. Hun har hatt stort fremmøte, fått karakterer i alle fag og avlagt eksamen som de andre ungdommene. Jeg tror det i stor grad handler om bevisste voksne. Det er få her som «bare kommer på jobb». Dette smitter over på elevene. Noen ganger strekker lærerne seg nesten for langt i det å få til mestringsopplevelser for elevene, forteller Lykkås. Den erfarne skolelederen sier dette ikke bare er unikt for kristne privatskoler, men at betydningen av engasjerte lærere også er gjenkjennbart i den offentlige skolen Vi tror selvsagt på Guds velsignelse, men ikke som «magi». Mirakelet er det som skjer mellom menneskene og i menneskene. Det skaper en spesiell dynamikk på en arbeidsplass når man får dele slike suksesshistorier som blir spesielle for oss, sier Lykkås til Misjonsbladet som fikk være med på årets skolestart. TEKST OG FOTO: RACHEL E. OLSEN 24

25 HOVEDSAKEN BLIR DET KRISTNE «BOBLER» ELLER VEKSTSENTRE? Hva går tapt og hva vinnes når man samler kristne barn og unge i kristne skoler? Assisterende generalsekretær Silje Wiig Andersen i Laget og pastor Lars Unstad i Stjørdal misjonskirke utveksler synspunkter om dette. VED FÆRRE SKOLELAG og kristne ungdommer i skolen, står vi kristne i fare for å bli en ukjent kuriositet blant ungdommer flest, utfordrer assisterende generalsekretær i Laget, Silje Wiig Andersen. Pastor i Stjørdal misjonskirke, Lars Unstad, mener derimot at menighetens friskolem Fagerhaug, har åpnet dørene mellom menigheten og lokalsamfunnet. Vi har fått en goodwill i samfunnet som jeg tror vi ikke ville oppnådd på samme måte hvis vi ikke hadde hatt Fagerhaug, mener Lars Unstad. Kuriositet Silje Wiig Andersen på sin side er bekymret for at et mindre nærvær av kristne ungdommer i den offentlige skolen kan føre til at kristne oppfattes som noen som er på siden av samfunnet, og som dermed ikke er med å forme ungdomskulturen. En annen utfordring er at noen kristne skoler kan bli «kristne bobler», hvor barna har liten kontakt med den sekulære virkelighet. Dette fører til en generasjon privatskoleelever som føler seg fremmed for «vanlige» ungdommers liv. Det går ut over de ikke-kristne elevene som hadde trengt å ha kristne venner som kunne fungert som døråpnere til troen på Jesus. I tillegg går kristne elever glipp av spennende vennskap og kontakt med «vanlig ungdom», mener Wiig Andersen. Forstår bekymringen I tillegg til å være pastor for en menighet som driver grunnskole og barnehage, har Unstad selv vært lærer i den offentlige skolen i 17 år. Han har forståelse for Lagets bekymring og ser at de kristne skolene kan ha ulik suksess når det gjelder å lære elevene i å være relevante i samfunnet. Det er viktig at personalet og skolen er åpne og inkluderende, slik at man ikke får en sekterisk vinkling i skolen. Vi har hele tiden lagt vekt på at vår skole ikke skal være så sær at den blir sett på som «på siden» av samfunnet. I hvor stor grad vi har fått til det, må man snakke med de som er på skolen om. Mister nærmiljøet? Unstad mener det også er mindre fare for å bli sekterisk og utenfor slik samfunnet er i dag. Ungdommer i dag tilpasser seg, har private kontakter, bruker internett og er med i hva som skjer på en helt annen måte enn før. Ungdommene kommer tidsnok inn i en annen sammenheng etter grunnskolen. Men det er veldig viktig å være bevisst på hvordan skolen drives, både i samarbeidet med kommunen, men også med tanke på hvordan undervisningen påvir- >> 25

26 HOVEDSAKEN >> ker ungene. De skal lære å være åpne og inkluderende, sier han og ser samtidig risikoen for at barna kan miste noe i forhold til det sosiale ved å gå på en annen skole enn nærskolen. Noen elever kommer ganske langveis fra for å gå på vår skole. Men mange av disse er også med i fritidsaktiviteter i nærmiljøet og foreldrene sier de ikke opplever at barna mister noe. Men faren er der, og det er sikkert elever som har opplevd det. Lys og salt Wiig Andersen er tydelig på at Laget anerkjenner retten til å opprette skoler med religiøst verdigrunnlag, og at en del barn trenger et trygt, kristent felleskap, noe man ofte vil finne på kristne privatskoler. Hun ser ikke bort ifra at det lettere å være kristen på en kristen skole, der flere elever og lærerne deler samme tro. Samtidig ønsker Laget å oppfordre unge til å gå i den offentlige skolen. Vi har et kall til å være i verden, og hvis kristne holder seg unna den offentlige skolen hvem skal da peke på Jesus der, undrer Wiig Andersen. Som kristen i offentlig skole, får troen et møte med virkeligheten som kan være utfordrende, men som også kan føre til vekst. Hvis man går på kristne privatskoler går man fort glipp av venner som er annerledes enn seg selv, spennende samtaler og læring i å leve som kristen i den verden som vi tross alt er sendt til å være lys og salt i, sier Wiig Andersen til Misjonsbladet. TEKST: RACHEL E. OLSEN BAKGRUNN & HISTORIE Middelalderen Katedralskolene var kirkens skoler tallet en rekke private skoler side om side med offentlige skoler Katolske skoler var det 13 katolske skoler i Norge. ÅPNE SKOLER FOR ALLE Kristne Friskolers Forbund sier at deres medlemmer ikke driver skoler for kristne barn, men kristne skoler for barn. Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Jan-Erik Sundby, mener at det er naturlig at kristne skoler etableres og drives av de organisasjoner eller menigheter som foreldre, barn og unge tilhører. Ankerfeste Kristne friskoler er basert på foreldres oppdrageroppgave. Kristen tro har som konsekvens at man lærer opp sine barn i samme tro. I vårt samfunn skjer denne dannelsen i stor grad gjennom skolegang. Det er fullt mulig å gi barn en kristen forankring selv om de er elever i offentlig skole, men mange mener også at en kristen skole er det beste grunnlaget for dette, sier Sundby. Forbundet opplever stadig et visst trykk på det å drive skole med basis i kristent livssyn. Et ferskt eksempel er kritikken mot at mange kristne skoler i sitt verdidokument legger til grunn at 1866 Foreldre i Ramnes i Vestfold opponerte mot en kristendomsbok i den offentlig grunnskolen. Jarlsbergianerne, som de ble kalt, dannet egne skoler og senere eget kirkesamfunn: Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). De har i dag 5 grunnskoler. bibelsk forståelse av ekteskapet er at dette skal være mellom mann og kvinne En del politikere er raske til kritisere kristne skoler når disse avviker fra offentlige skoler og truer gjerne med økonomiske innstramminger, sier Sundby. Godt regulert Men det er ingen reell grunn til å mene at kristne skoler ikke bidrar til integrering og mangfold. Jevnt over er det en stor variasjon i elevgruppene når det gjelder økonomisk, sosial og religiøs bakgrunn. Sundby nevner at det både gjennom friskoleloven, generell læreplan, skolens egne læreplaner og grunnregler sikres en god ivaretakelse av alle elever uavhengig av elevens bakgrunn. Regelverket er slik at skolene er åpne for alle som tilfredsstiller kravet til inntak i offentlig skole. Vi tror at skoler med kristen forankring også imøtekommer elever med annen religiøs tilhørighet på en god måte. Enkelt sagt, våre medlemmer driver ikke skoler for kristne barn, men kristne skoler for barn. VISSTE DU AT? Norge er små i internasjonal sammenheng når det gjelder antall elever i private skoler. Selv om det har vært en kraftig økning av privatskoler og elever privatskoler de siste ti årene, går kun tre prosent av alle grunnskoleelever på en privat skole. I vårt naboland Danmark gikk 15 prosent av elevene på barnetrinnet og 27 prosent på ungdomstrinnet, på private skoler, i Syvendedagsadventistene startet skoler, da de ikke kunne ha skole på lørdagene som er deres sabbat. I dag har disse 11 grunnskoler og en videregående skole noen private høyere skoler fikk statsstøtte

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

4-2014 Årgang 111. Innsamling: På parti med de oversette. Nyhet: Stagedive Live gir ut plate. Portrettet: Gav hele livet til Gud. Hovedsak: Hva gir vi

4-2014 Årgang 111. Innsamling: På parti med de oversette. Nyhet: Stagedive Live gir ut plate. Portrettet: Gav hele livet til Gud. Hovedsak: Hva gir vi 4-2014 Årgang 111 Innsamling: På parti med de oversette Nyhet: Stagedive Live gir ut plate Portrettet: Gav hele livet til Gud Hovedsak: Hva gir vi TIL HVERANDRE? Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

Internasjonalt: 2-2014 Årgang 111. Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen. Portrettet: Hovedsak: Opptur. i Haugesund. Jan Elverum i Blå Kors

Internasjonalt: 2-2014 Årgang 111. Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen. Portrettet: Hovedsak: Opptur. i Haugesund. Jan Elverum i Blå Kors Internasjonalt: Besøk til Kina og Polen 2-2014 Årgang 111 Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen Portrettet: Jan Elverum i Blå Kors Hovedsak: Opptur i Haugesund Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling:

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling: 1-2014 Årgang 111 Hovedsak: Våre relasjoner Generalforsamling og landsmøte i Haugesund Portrettet: Ingfrid Mundal Innsamling: UNG- KAMPANJE Menigheten: Treffpunkt i Porsgrunn Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

3-13. Liv & Vekst MENIGHETEN: Det bobler i Larvik LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84)

3-13. Liv & Vekst MENIGHETEN: Det bobler i Larvik LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84) 3-13 Å r g a n g 1 1 0 Hovedsak: Liv & Vekst LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84) MENIGHETEN: Det bobler i Larvik Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 FUNG. ANSVARLIG REDAKTØR: Trond Filberg

Detaljer

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt 4-13 Årgang 110 innsamling: Flyktninger i Colombia Hovedsak: Musikkglede Portrett: Erna Søgaard Ultvedt Menigheten: Hjerterom i Bodø Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 FUNG. ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

åndelig liv Tromsø tør å tro Professoren i andre etasje Det spirer nye menigheter Innsamling: Hovedsak: Fordypning Menigheten: Portrettet:

åndelig liv Tromsø tør å tro Professoren i andre etasje Det spirer nye menigheter Innsamling: Hovedsak: Fordypning Menigheten: Portrettet: 3-2014 Årgang 111 Menigheten: Tromsø tør å tro Portrettet: Professoren i andre etasje Hovedsak: Fordypning åndelig liv Innsamling: Det spirer fram nye menigheter Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter 1-11 Å r g a n g 1 0 8 Menighetens livspuls Portrettet: carlos diaz Gjenggutten som ble menighetsplanter SPESIALUTGAVE: SAMMEN OM MISJON LOKALT OG GLOBALT Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG

Detaljer

1-13 SKOLEN 1913-2013. møt Torbjørg Oline Oustorp. Hovedsak: portrettet :

1-13 SKOLEN 1913-2013. møt Torbjørg Oline Oustorp. Hovedsak: portrettet : 1-13 Å r g a n g 1 1 0 Hovedsak: ANSGAR- SKOLEN 1913-2013 portrettet : Hjemreisen møt Torbjørg Oline Oustorp Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke:

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke: 2-10 Å r g a n g 1 0 7 HOVEDSAKEN: Menighetsplanting Narvik Misjonskirke: En stille vekkelse Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

2-09 HOVEDSAKEN: Giveriver alltid av det gode? Menighet på beina og underveis Angst, håp, fortvilelse og mirakler ÅRGANG 105.

2-09 HOVEDSAKEN: Giveriver alltid av det gode? Menighet på beina og underveis Angst, håp, fortvilelse og mirakler ÅRGANG 105. 2-09 ÅRGANG 105 HOVEDSAKEN: MONEY! MONEY. MONEY? Giveriver alltid av det gode? Menighet på beina og underveis Angst, håp, fortvilelse og mirakler 1 Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

2-13. Hovedsak: en DRØMMER OG

2-13. Hovedsak: en DRØMMER OG 2-13 Å r g a n g 1 1 0 Hovedsak: SENTRUM OG PERIFERI en DRØMMER OG VIRKELIGGJØRER Møt rektor Harald NygaarD Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 2/2012 Årgang 5 Opplag 34 000 Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse s 12 agnes på strand: Energi & galskap s 6 bibel og business: Møt

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal:

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder N r 1 / 2 0 1 1 Å r g a n g 4 Mission Kids i arendal: Mylder på Myra side 4 Supert i Sveits side 28 Møt Biskop Skjevesland side 12 Monica vasquez: til kamp

Detaljer

mylder Møt foreldrene Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Se side 4 Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder

mylder Møt foreldrene Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Se side 4 Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Møt foreldrene Se side 4 Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Påskespill s 6 Misjonskirkene: Arendal misjonskirke Stiftet

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket :

3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket : 3-12 Å r g a n g 1 0 9 Tilbakeblikket : Jarle Råmunddal Hovedtema: Evangelisering på dagsorden Liv, vekst og moro i Nord Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

tro og visjoner Den nye ordførerens Idol-Maren er tilbake s 18 Justneshalvøya: s 4 for Kristiansand, Søgne og Vennesla

tro og visjoner Den nye ordførerens Idol-Maren er tilbake s 18 Justneshalvøya: s 4 for Kristiansand, Søgne og Vennesla mylder N r 2 / 2 0 1 1 Å r g a n g 2 opplag: 44.000 Et magasin for Kristiansand, Søgne og Vennesla Magasin fra misjonskirkene i Kristiansandsregionen Den nye ordførerens tro og visjoner s 4 Idol-Maren

Detaljer