MENIGHETEN: ÅRGANG 112. Bjorbekk misjonsmenighet KRISTEN SKOLE. PORTRETTET: Turid Skjerve Leksbø AKTUELT: MISJONSFORBUNDETS DAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETEN: 3-2015 ÅRGANG 112. Bjorbekk misjonsmenighet KRISTEN SKOLE. PORTRETTET: Turid Skjerve Leksbø AKTUELT: MISJONSFORBUNDETS DAG"

Transkript

1 ÅRGANG 112 MENIGHETEN: Bjorbekk misjonsmenighet KRISTEN SKOLE PORTRETTET: Turid Skjerve Leksbø AKTUELT: MISJONSFORBUNDETS DAG

2 Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG. Utgitt siden I 2014 utgis fire nummer. KONTAKTINFO E-post: Chr. Krohgs g 36, 0186 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Trond Filberg Telefon: REDAKSJONSMEDARBEIDER: Rachel Olsen GRAFISK FORM: Ravnbø design, ravnbo.com TRYKK: Reklamehuset Wera, Porsgrunn wera.no Svanemerket trykkeri Bladet er trykket med 100 g G-Print og 170 g Multiart silk for omslaget. OPPLAG: stk. ABONNEMENT: Misjonsbladet er et gratisblad for hele Misjonsforbundet og andre som er interessert. Registrering av adresse skjer til bladet. Hver utgave er dessuten tilgjengelig som pdf fil på hjemmesiden misjonsforbundet. no/misjonsbladet ANNONSER: Annonsepriser er avhengig av størrelser og antall innrykk. Ta kontakt med redaktør eller til misjonsbladet.no REDAKSJONELL PLATTFORM: Misjonsbladet arbeider etter Værvarsom-plakatens regler for god presseskikk og redaktørplakaten. FORSIDEFOTO: Turid Skjerve Leksbø (foto: Trond Filberg) NESTE NUMMER: Misjonsbladet nummer 4-15 har planlagt utgivelse i november. Frist for innsending av stoff er 16. oktober. Tips og artikler kan sendes til Salem misjonsmenighet i Kristiansand opplever stor vekst av småbarnsfamilier. Det er ikke helt tilfeldig, forteller pastor Gjermund Igland.

3 32 Foto: Lasse Bernsen 30 INNHOLD HOVEDSAK: KRISTNE FRISKOLER 20 Til glede og besvær 22 Fagerhaug oppvekstsenter 25 Kristenboble? FASTE POSTER: 4 Kommentarer Leder Generalt Ord&Bønn 7 Speiderkonsulenten 8 Menigheten Bjorbekk misjonsmenighet 29 VI MØTER 30 Vekst Saker fra hjemmesidene 40 Portrettet 48 FOLK 51 Punktum AKTUELT: 6 Viggo og Chris for tweens 35 Bli en Vekst LØFTER 45 Enhet i Tuddal 50 Touchpoint startet i Oslo

4 GENERALT LEDER HVA LØFTER DU OPP? For litt over to år siden løftet jeg opp et lite barn. Den lille gutten var bare et par måneder gammel. Hjelpeløs lå han i mine armer, helt avhengig av at noen så ham og ga ham alt han trengte. Da han bare var noen uker gammel mistet han sin viktigste livslinje, sin biologiske mor. Hun døde helt plutselig. Hvordan skulle hans oppvekst bli nå? Sammen med den nyfødte guttens nærmeste, ble min familie viktige støttespillere som sørget for at omsorg, mat og helse ble ivaretatt. Ett år senere løftet den lille gutten sine egne armer, tok tak i mine fingre og trippet noen raske, små steg på egne bein over gulvet. Han slapp tak i meg og stod selv, litt svaiende. Misjonsforbundets prioritering av leder- og menighetsutvikling gir muligheter for sunn vekst. Satsingen Vekst 2020 handler om å ta livet fra Gud på alvor. Om å følge opp behovene for det som er født. Om å se mulighetene for å styrke det livskraftige. Vi løfter fram en felles tro om at Guds vekst skjer når vi er villige til å legge til side vårt eget. Da handler det ikke om å prestere eller kreve, men å leve ut det Gud har gitt oss. Vi har ulike roller og oppgaver. Noen planter, andre vanner i Guds hage. Misjonsbladet forsøker denne gangen å vise noe av bredden i veksten, både i nye og gamle miljøer. Det nystartede arbeidet Touchpoint blant unge voksne skyter fart. Men også i den livlige 70-årige menigheten i Aust-Agder får den nye generasjonen plass og prioritet i en kultur som forener generasjonene. Den tradisjonelle misjonsmenigheten Salem i Kristiansand så at noe måtte skje for å skape et attraktivt miljø for småbarnsfamiliene. De våget å legge forhold til rette for ny vekst, og vi har snakket med to av mødrene som er midt i babyboomen. Ved skolestart i år besøkte Misjonsbladet friskolen Fagerhaug i Stjørdal. Hvorfor velger menigheter og trossamfunn å starte kristne friskoler? Gir det en annen oppvekst for barna? Å våge seg inn i nye utfordringer, har gitt Turid mulighet til å vokse som menneske. Å være Oslo-pastor, småbarnsmor, psykologistudent og festivalprodusent fyller dagene hennes. I bladets portrett forteller hun om hva hennes egen oppvekst betyr for voksenlivet. En ung gutt hadde en gang med seg matpakke på tur med Jesus. Han tok guttens brød og fisk, løftet blikket i bønn og lot disiplene dele ut matpakken til en hel folkemengde som ble mette. Ser vi mulighetene i den neste generasjonen? Hva løfter vi opp i våre hjerter? ANSVARLIG REDAKTØR OG KOMMUNIKASJONSLEDER Ordet som for Iår er vi halvveis i Vekst 2020-satsingen. Dette gjør vi som et svar på Jesu befaling om å gå ut i all verden og gjøre disipler. Utgangspunktet for Misjonsforbundet og alt vi gjør, håper og tror på, er Guds åpenbaring. Gud har i sin nåde og kjærlighet gitt oss Bibelen der Hans vilje og hensikt for menneskene er åpenbart. Bibelen har derfor alltid hatt en sentral plass i Misjonsforbundet, og i våre menighetsprinsipper står det at «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære». Når vi snakker om utdanning og trosopplæring i kristen kontekst slår ofte den sekulære forståelse av utdannelse inn, der målet er å tilegne seg kunnskap. På en eksamen så er det eneste som teller hva du formidler av informasjon, og at du kan resonere godt i forhold til den informasjon du har fått gjennom studiene. Paradoksalt nok vil selv en eksamenskarakter i etikk bli satt etter disse premissene. Om faget faktisk har bygd studentens karakter, vil ingen stille spørsmål ved. De to vanligste måtene vi møter Bibelen på, er for det første å søke informasjon. Hvor står de ti bud? Hvem var Moses? Hvor mange dager er det fra påske til pinse? Vi vil gjerne mestre og vise at vi forstår. Den andre måten er å søke løsninger på akutte problemer og situasjoner i livet. Vi leter etter de skriftstedene som vi tror passer situasjon. Begge disse tilnærmingene har sin plass, men dersom dette blir det dominante perspektivet kommer vi ikke videre fra å «kontrollere 4

5 ORD & BØNN Foto: Trond Filberg Barn og elev mer oss teksten» til posisjonen der vi lar Bibelen lese oss og forme våre liv. Vi er ikke primært bibellesere for å søke informasjon, men for å oppleve transformasjon. «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv» (Joh. 5,39-40). Dette er tøffe ord fra Jesus til sin egen samtid. De hadde tekstene som omtalte Ham, men måten de studerte dem på hindret dem i å se Ham. Kan vi stå i fare for å gjør det samme? Jeg vil mene at det er en overhengende fare for at vi gjør det om vi ikke møter Bibelen med ydmykhet og vilje til å la den lese oss. Vi vil så gjerne være eksperter som har kontroll og forstår. Jesus kaller oss aldri til å bli hans eksperter, men å bli hans disipler. Det er kun disippelen som vil oppleve at Bibelen blir «mat» for livet. Eksperten vil «sulte ihjel foran brødboksen». Skal vår kirke lykkes så Gud gir oss vekst, må Bibelen være vårt primære treffsted med Jesus Kristus. Det er her Ordet kommer oss i møte, taler til oss og former oss i sitt bilde. Å bli en kristen og å leve et liv som kristen innebærer to ting: for det første å ta imot en gave helt gratis med to tomme hender. En blir ikke Guds barn av egen fortjeneste, kun av nåde: Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror (Rom. 4, 4-5). For det andre er en kristen en disippel, en elev, en etterfølger av Jesus. Disippelen har Jesus som herre og lever i en livslang lærings og formingsprosess der målet er å bli mer lik læremesteren: Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis (Jes ). Å være en kristen er altså på samme tid å være barn og disippel: å ha Jesus både som frelser og herre. De to sannhetene kan ikke rives fra hverandre, men rekkefølgen på dem er viktig. Grunnlaget for alt disippelliv er nåden, barnekåret som gis til den som ikke klarer å leve opp til disippellivets krav i egen kraft. Dette er spesielt viktig å holde fast på når vi som disipler ikke strekker til verken i forhold til Gud eller mennesker. Vi er frelst av nåde. Nåden og barnekåret er grunnen vi står på og huset vi bor i. Vår stilling «i Kristus» kan ingen ta fra oss. Den stillingen har Kristus vunnet for oss, og den holder i liv og død (Lukas 23, 42-43)! Disipler er de som lever av Guds nåde! Disippellivet er en livslang læringsprosess der Jesu karaktertrekk gradvis blir meislet ut i elevens liv. Disiplene representerer Jesus i denne verden. Han vil bruke vår tunge til å styrke de trøtte og motløse omkring oss. Hver morgen vekker han våre fysiske og åndelige ører for at vi skal høre, forstå og adlyde hans vilje og oppfatte våre medmenneskers behov. Barnet og disippelen lever av nåden og sprer Guds nådes frukt i vår verden. Det er bruk for oss! INGRID ESKILT FØRSTEAMANUENSIS ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE ØYVIND HARALDSEID, GENERALSEKRETÆR 5

6 NYHET DVD-slipp for TWE Trosforsvar er viktig, mener Viggo Klausen og Chris Duwe. De har derfor samarbeidet om en DVD som tar opp de litt vanskeligere spørsmålene i kristentroen. DVD-en er nå til salgs på Hermon forlags nettsider og har allerede solgt i over 400 eksemplarer. VIGGO KLAUSEN OG CHRIS DUWE kunne stolt presentere Misjonsforbundet UNGs nye satsing, DVD-en "Viggo og Chris for tweens", under årets Liv & Vekst. Sammen har de bred erfaring fra barneog familiearbeid og har sett et behov for å øke barnas bevisstheten rundt hva vi som kristne faktisk bygger vår tro på. Eksistensielle spørsmål DVD-en er laget hovedsakelig for barn i alderen før tenåringsalderen. Språk og form er derfor tilpasset for å fenge denne aldersgruppen og ta opp eksistensielle spørsmål på en enkel og forståelig måte. Hør følger vi guttene Anders og Vegar, som stiller aktuelle og alvorlige spørsmål ved troen. «Er alt relativt?», «Kan vi stole på Bibelen?» og «Hvorfor fikk vi fri vilje?" er noen av temaene som tas opp. Med andre ord spørsmål mange kristne stiller seg på et tidspunkt i livet, og ikke minst som vi må forholde oss til i samtale med mennesker som ikke deler vår tro. Godt samarbeid Duwe har solid bakgrunn fra apologetikk (trosforsvar) og har sammen med sin trofaste venn Øystein, gitt ut en rekke CD-er og reist landet rundt for å underholde og undervise barn. Han var derfor en naturlig samarbeidspartner da Klausen ønsket å gi ut en ny DVD rettet mot tweens. Under årets Liv&Vekst hadde Duwe og Klausen et seminar hvor de presenterte DVD-en og samtidig virkelig utfordret tilhørernes trosbevissthet. Solid tro Hva bygger du din tro på? spurte Duwe under seminaret. Han oppmuntret 6

7 Viggo og Chris tok det offisielle plateslippet helt bokstavelig under årets Liv&Vekst. Chris Duwe er for de minste mest kjent fra duoen Øystein og Chris. ENS kristne til å være nysgjerrige og våge stille spørsmål ved sin tro. Han presenterte deretter velbegrunnede byggesteiner for troen: Gud som skaper, Gud i historien, Bibelens troverdighet og våre egne opplevelser med Gud. Jeg foreslår at vi bygger vår tro, ikke bare på det som er inni oss, men også på det som er utenfor. Det er viktig med opplevelser, men hvis det er alt, blir det litt tynt når folk stiller spørsmål ved troen vår, sa Duwe, som virkelig satte i gang tankeprosesser hos tilhørerne som var både voksne og unge. Gjennom denne DVD-utgivelsen tar UNG virkelig barna på alvor. Man lærer at troen er noe som tåler spørsmål og som kan baseres på mer en bare følelser og opplevelser. TEKST OG FOTO: RACHEL E. OLSEN FAKTA n "Viggo og Chris for tweens" inneholder ni forskjellige episoder som hver varer om lag 10 minutter. n I coveret til DVD-en følger med et nytt ressurshefte for tweensledere. Heftet inneholder 30 sider med veiledning, spørsmål til samtaletiden, forslag til aktiviteter og opplegg for fordypning til hver episode. n DVD-en er utgitt av Misjonsforbundet UNG i samarbeid med Ungdom i Oppdrag og ble lansert sommeren n Undervisningsopplegget er en del av trosopplæringsplattformen «Levende Tro» n Viggo Klausen gav i 2013 også ut en DVD rettet mot de litt større barna, Viggo for tweens. Den tok opp temaer som Finnes det bevis?, Stillhet og Hva drømmer du om? DVD-ene kan bestilles fra Hermons nettbutikk, eller via UNGs nettsider, misjonsforbundet.no/ung. Speideren som disippelarena DA PADEN POWELL, STIFTEREN av speiderbevegelsen, ble spurt om hvor religionen kom inn i speiderarbeidet, svarte han: Religionen kom ikke inn i speideren. Den var allerede der. Det er en grunnleggende faktor bak speiderbevegelsen og ledertreningen. Speideren er basert på kristendom, men likevel er det ikke alle speidergrupper som opptrer som «en kristen gruppe» med fokus på Gud og Hans ord. Speidergruppene i Misjonsforbundet løfter fram Guds ord. Samtidig som vi trener ledere, så trener vi også disipler. Det er ikke alltid du ser det utenfra, men speideren er en viktig arena for disippeltrening. Noen kan spørre om hvorfor vi ikke har en enda sterkere kristen profil. På våre speidermøter er det ofte ikke satt av mer enn fem minutter til en andakt i tillegg til speiderbønnen. Er det for lite for å trene disipler? Husk da på at i speideren jobber vi på en annen måte enn for eksempel i søndagsskolen. Jeg liker å se på forkynnelsen i speideren som et levd liv med speiderledere som gode forbilder, og som har gode verdier som bygger på Guds ord og Speiderloven. Til og med ikke-kristne ledere er gode forbilder som viser respekt for Guds ord. I tillegg til forkynnelsen gjennom hvordan lederne oppfører seg og bryr seg om speiderne, så får speiderne selv prøvd seg med å holde andakt. Siden andaktene er så korte, blir det en lav terskel for at de nye kan prøve seg. Det blir det disipler av. Anita D. Isaksen Speiderkonsulent i MSK 7

8 MENIGHETEN BJORBEKK MISJONSKIRKE, BETEL Med åpe og 8

9 Godt synlig i veikrysset på Bjorbekk ligger Bjorbekk misjonskirke, Betel. Den hvite bygningen med kors på veggen og menneskene inni den, er en naturlig del av nærmiljøet. n dør lav terskel 9

10 MENIGHETEN Ungdomsarbeider og energibunt Thomas Toft setter stemningen. Her får han med gjengen på en gruppe-selfie. >> Energinivået er skyhøyt når menighetens ungdomsarbeid Betel Impact har sin første samling etter sommeren. At det er første ungdomsmøte med ny ungdomsleder bidrar nok og til at spenningen er ekstra høy. Thomas Toft har akkurat startet i jobben som barne- og ungdomsarbeider. Jeg ser veldig frem til denne høsten og tiden fremover, forteller Thomas entusiastisk. Han er allerede blitt godt kjent med ungdommene og setter raskt stemningen med sitt gode humør. Etter et møte med andakt og sang inne, samles ungdomsgjengen ute på plenen på andre siden av veien fra menighetsbygget. Let it go! Plenen tilhører et byggefirma som drives av en i menigheten, og brukes hyppig til ulike aktiviteter og samlinger, når været tillater det. I kveld er sommeren er varm, solen er på vei ned og knotten begynner å svirre i gresset. Grillen tennes og det spilles dansemusikk over anlegget. Let it go, let it go! Ungdomsgruppen, med Thomas i spissen, bryter spontant ut i allsang når dansemusikken plutselig erstattes med den mer rolige og velkjente melodien. Steffen og Joakim er 14 år og har allerede vært med ett år i ungdomsarbeidet. De synes Betel Impact er en koselig plass å være på fredagskvelden og at det er et fint sted å ta med skolekamerater til. Ikke minst er de fornøyd med den nye ungdomslederen. Han er kul. Og morsom. Vi liker at det skjer ting, forteller guttene. Ut fra energinivået denne kvelden, ser det ut til at de skal få sitt ønske oppfylt fremover. Rød løper Søndag to dager senere er det samlingsfest for hele menigheten. Her skal oppstarten etter ferien markeres, og det skal være of- 10

11 FAKTA BJORBEKK MISJONS- MENIGHET, BETEL Lokaler: Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk Hjemmeside: Medlemmer: 165 Historie: I 1943 kom en mektig vekkelse over Bjorbekk og omegn. Lokalet Fredheim på Bjorbekk ble leid til en møteserie med Sverre Spakmo fra Misjonsforbundet og deltagere fra Arendal Misjonsmenighet. Fra og med første møte var det fullt hus med særlig mye ungdom. Møtene fortsatte hver kveld utenom mandagene utover høsten. 30.oktober 1943 ble menigheten stiftet med 37 medlemmer. Vekkelsen fortsatte i flere måneder og før jul samme år var medlemstallet i den nye menigheten 68 medlemmer. I 1953 fikk menigheten sitt eget kirkebygg, Betel. Bygget brukes den dag i dag, men er utvidet og totalrenovert flere ganger, senest i Steffen og Joakim synes det er koselig på Impact! og at ungdomslederen er kul. Menighetens mangeårige pastor John David Wikstøl er godt likt både i menigheten og i lokalsamfunnet. Han er en trygg og romslig bauta, noe som gjenspeiler seg i menigheten. Nystartet barne- og ungdomsleder Thomas Toft, med sin fru, Rebekka Lois Toft. Ansatte: John David Wikstøl, hovedpastor Thomas Torp, barne- og ungdomsarbeider 80 % Jostein Medtveit, ungdomsarbeider 20 % Faste aktiviteter og samlinger: Mandag: Bibelgruppe for kvinner, Samson Gym, åpen trening mellom 20 og 21, Sykkelgruppa (trim) Tirsdag: Barnas Supertirsdag, øvelse for menighetskoret og bibelgruppe for menn. Formiddagstreff en tirsdag i måneden. Sykkelgruppe (Team Samson) Onsdag: Møte kl 19 Torsdag: Bønnemøte Fredag: Fredagsklubben (4.-7. Klasse) Ungdomsmøte, Betel Impact! (7.klasse pluss) Lørdag: Seniortreff sammen med Øyestad menighet en lørdag i semesteret. Konserter, fester osv. legges ofte til lørdager Søndag: Hovedsamling med søndagskole Vi er en generasjonsmenighet. Barn, unge, voksne og eldre er sammen og respekterer hverandres stil Pastor John David Wikstøl fisiell velkomst av Thomas Torp som er den nye barne- og ungdomsarbeideren. Pastor John David Wikstøl formelig strutter av stolthet og glede når han ønsker menigheten velkommen til møte. Dette har jeg ventet lenge på! I dag har vi rullet ut den røde løperen ved inngangsdøra. For vi vil at alle, hele menigheten, skal føle seg velkommen, åpner John David fra talerstolen. Han leder menigheten i fellessang med kraftig, flott røst, mens hans kone, Pia akkompagnerer med flygelet. Etterpå får menigheten hilse på sin nye barne- og ungdomsarbeider. John David kaster sjongleringsballer til Thomas, som symboliserer rollene han vil ha i menigheten. Til slutt sjonglerer Thomas med tre baller og høster applaus fra forsamlingen. Pia og John Davids datter, Rebekka, tar over flygelet, og sammen med lovsangsgruppa leder hun menigheten i lovsang av litt nyere dato. «Gud, din skjønnhet, slår meg over ende..», stemmer menigheten i av hjertens røst. Vi er en syngende menighet, forteller Pia og John David når de skal beskrive menigheten. Når det gjelder sang og musikk, så kjører vi etter tospors-modellen: nytt og >> 11

12 MENIGHETEN Den nye barne- og ungdomsarbeideren Thomas Toft og hans kone Rebekka Lois Toft for forbønn og bibelord fra menigheten. >> gammelt, salmer og lovsanger i lett blanding. Dessuten er vi en generasjonsmenighet. Barn, unge, voksne og eldre er sammen og respekterer hverandres stil, utdyper John David. Familievennlig Med mamma Mona i lovsangen, er pappa Andreas Hurvenes alene om å passe lille Jenny. Han synes Betel er flinke til å ta vare på barnefamiliene. Jenny liker godt å være her. Det gjør ikke noe om barna løper litt rundt før barnemøtet begynner, det er veldig fint sånn. Det er jo de som er fremtida, sier Andreas. Menigheten menighet er velsignet med flere foreldrene som tar ansvar for å få et godt barnearbeidet. Man får fort inntrykk av at også de eldre setter pris på de mange unge familiene som er her, noe som blir bekreftet etter en prat med et av de eldre ekteparene nede i kaféen etter møtet. Vi trenger ungdommen. Alle som er her har krav på sin plass, de unge og de eldre. Men sammen er vi en menighet, sier Berit Tufte Sæther (74) engasjert. Hun og mannen Knut Sæther (83) har vært medlemmer i Bjorbekk misjonskirke Betel i tre år nå, men de har bodd i området og vært med i andre misjonskirker i mange år. De beskriver menigheten som «en typisk misjonsforbundsmenighet, Berit Tufte Sæther (74) og Knut Sæther (83) mener de i misjonsmenigheten er velsignet med et unikt pastorpar i Pia og John David Wikstøl. Plenen utenfor benyttes ofte til fest og samlinger. Her er menigheten samlet til sommerfest. 12

13 Jenny Hurvenes (2) liker godt å være med på søndagsskolen. Pappa Andreas er glad for at barna har en fått god plass i menigheten. Alle som er her har krav på sin plass, de unge og de eldre. Men sammen er vi en menighet. Berit Tufte Sæther men kanskje litt mer karismatisk». Noe de ikke ser på som negativt! Unikt pastorpar Ikke minst kan de ikke få skrytt nok av pastorparet Pia og John David. De som pastorpar er helt unike. Man kan se at de jobber sammen som et team. Vi er heldige som har John David. Du vet, i en menighet er det alltid saker som skaper diskusjoner, men jeg tror ingen har noe imot John David. De som kjenner John David forstår godt Berit og Knuts begeistring for sin pastor. I over 27 år har han vært pastor på Bjorbekk. Med sin milde personlighet, omsorg for mennesker og et brennende hjerte og entusiasme for Jesus, er han anerkjent i nærmiljøet, både av sine «menighetsbarn» og av folk utenfor menighetsbarn. En livlig 70 åring For to år siden feiret menigheten 70 år. Årsdagen ble markert med en stor fest for hele menigheten, og samtidig ble kirkebyggets nye påbygg innviet. Formann Audun Madsen beskrev da Bjorbekk som «en ikke bare levende, men en livlig 70-åring». Kanskje er nøkkelen til dette at arbeidet for barn og ungdom har vært sentralt i hele menighetens historie. John David forteller at dette arbeidet fortsatt er høyt prioritert i menigheten. Vi ønsker å være en lokal menighet for mennesker i alle aldre. Samtidig vil være en menighet som søker fellesskap og samarbeid med alt Guds folk. Vår visjon er å få være en brobygger for alle menighetene i Arendal og området der vi bor. Vårt motto om Guds barns enhet og menneskers frelse er toppaktuelt for oss også i dag, toner det fra pastoren. TEKST OG FOTO: RACHEL E. OLSEN >> 13

14 MENIGHETEN Snø eller sol, disse karene skal ut på sin ukentlige tur, enten det er på hjul eller til fots. Fra venstre: Karl Kristian Kristiansen, Tonni Lindebæk, Olav Åsmund Birkedal, Carl Christian Bachke og Kristen Metveit. Foto:Signe M. Birkedal HOLDER FORMEN I MENIGHETEN Det har utviklet seg et miljø for fysisk aktivitet ut fra Bjorbekk misjonskirke. Samson Gym ligger i et rødt lite hus rett ved siden av menighetsbygget og er enkelt innredet med treningsapparater. Både gymmen og sykkelgruppene har fått en fast kjerne av mennesker, som er en god blanding av menighetsfolk og folk utenfra. Det er en kjempefin plass å få møte mennesker. Man får en helt annen kontakt med folk. Det blir mange fine samtaler fra sykkelsetet, forteller Audun Madsen, menighetsformann og en av de mest ivrige trimmerne. Møteplass Vi har en gjeng som går eller sykler hver mandag hele året, så har vi en gjeng som trener på treningsstudio Samson. I tillegg er vi en gjeng som jeg er med i, sykkelklubben Team Samson. Vi trener hver tirsdag og kjører litt hardere, forteller Audun. Team Samson har holdt på siden 2005, mens trimgruppen ble startet på initiativ av en i menigheten for seks år Audun Madsen og Karl Kristian Kristiansen er to av de ivrige trimmerne i sykkelgruppen Team Samson. siden. Team Samson har høyere tempo og deltar på ulike ritt, senest Birkebeinerrittet. Trimgruppen holder et lavere tempo, men er ikke mindre iherdige. I snø og sol Hver mandag, med unntak av noen helligdager, samles 8-10 faste deltakere på utsiden av Betel. Sykkelturene er på mellom tre og fire mil. I vinterhalvåret tar gruppa beina fatt og legger ut på en skikkelig langtur. En mil skal tilbakelegges, aller helst i skogen med hodelykt, om det ikke er for mye snø. Vi fant fort ut av at vi ville fortsette mandagsturene med å gå utover vinteren, forteller Olav Birkedal. Han har vært med i alle seks årene trimgruppen har eksistert og har regnet seg fram til at de nok har hatt rundt 290 turer i løpet av disse årene. Han er en av dem som har vært med på flest turer. For Olav er trimgruppen avgjørende for å holde seg i jevnlig fysisk aktivitet. Hadde jeg ikke hatt denne gruppen, hadde jeg ikke gjort dette på eget initiativ, bedyrer han. 14

15 Disse to dukker stadig opp på Barnas Supertirsdag og på søndagskolen. SUPERT FOR BARNA Til barnas store glede har Betel en egen hoppesklie, som benyttes på Supertirsdag og andre anledninger. BARNAS SUPERTIRSDAG er blitt en populær og velkjent aktivitet i nærmiljøet på Bjorbekk. Annenhver tirsdags ettermiddag samles barn fra området til sang, lek og andakt. Det er en flott gjeng med rundt 50 barn og mange foreldre. Det er både barn som er kjent i menigheten og barn som ikke har noen naturlig relasjon til me- nigheten, forteller hovedleder for Barnas Supertirsdag, Torild Ljøstad Bentsen. Barna er fra rundt tre år og til og med 4. klasse. En flott gjeng med 12 til 15 voksne er ledere for de forskjellige gruppene. Hver gang starter vi opp med en fellessamling på omtrent 20 minutter. Vi synger, har en lek eller to, bursdagsbarn får komme frem og det er en andakt. Deretter deler vi oss i grupper. De under skolealder går alltid på loftet og har hobbyaktiviteter. De som går på skolen blir delt i grupper og har hobby, matlaging, førstehjelp, turer og ballspill. I løpet av året har vi fellessamlinger som juleverksted, karneval, påskevandring og oppstart og sommerfest. TRESTEMT TRADISJONSKOR Foto: Arnfinn Nyland MENIGHETEN BLE STIFTET i 1943, og det tok ikke lange tiden ikke før Menighetsmusikken var i gang. Menighetsmusikken har vært aktiv i alle disse årene med ulike ledere. I 1991 byttet de navn til Betel Menighetskor og Pia Wikstøl ble leder. Hun er fortsatt leder for koret, som de siste årene har hatt om lag 30 medlemmer. Koret består av menn og kvinner i alderen 50 pluss og synger trestemt, akkompagnert av piano og bassgitar. Vi har variert musikk med salmer, sanger og gospel. Vi øver annenhver tirsdag og har noen ganger et korseminar en lørdag, forteller pastor John David som selv trives som kormedlem. Vi synger mest i egen menighet, men også litt i menighetene i distriktet. Av og til tar vi en tur til Østlandet eller Vest Agder og deltar i møter der etter som det kommer forespørsel. 15

16 Rubrikkannonser / egen annonse Kvinnefestivalen UNDER VEIS OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM JANUAR PÅMELDINGEN ER ÅPNET! Vi er veldig spente og forventningsfulle til denne festivalen! Anne Margrethe Mandt-Anfindsen og resten av festivalkomiteen ønsker Misjonsforbundets kvinner velkommen til Oslo misjonskirke Betlehem, januar Allerede nå kan du melde deg på festivalen og brosjyre med informasjon ligger vedlagt i denne utgaven av Misjonsbladet. Mandt-Anfindsen oppfordrer de som vet de ikke kan delta selv, til å ta ut brosjyren og gi den videre til andre. Vår erfaring er at festivalen alltid blir så mye større, flottere og vakrere enn vi klarer å se for oss på forhånd. Årets festival vil reflektere rundt det å være underveis, både i livet med Gud og i livet i verden. Det å være underveis krever at man er villig til endring, noe som ikke alltid er like enkelt.

17 kniftrygghet.no Foto: Dreamstime.com Når du sikrer verdier, skaper du verdier. Det kan vi forsikre. Vi er skapt av Kristen Norge for å verne og sikre verdier gjennom gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner. Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten. Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring

18 Nye muligheter og vekst i Romania Friluftsmøter med romfolket, matutdeling, menighetsutvikling og samtaler med kjente og nye ledere fikk den øverste ledelsen for både det danske og norske Misjonsforbundet oppleve på sin reise i Romania i mai. DE NORSKE OG DANSKE kirkelederne kom begeistret hjem og ser positivt på utviklingen og mulighetene både i Onesti og i Calarasi. Byen Onesti ligger i nordøstlige delen av landet, mens fylkeskommunen Calarasi ligger sydvest for Bukarest mot Svartehavet. Det er godt å se at menighetsplantingen i Onesti utvikler seg, sier John Nielsen. Han er misjonsforstander i Dansk Missionsforbund. I mai sammen om med generalsekretær Øyvind Haraldseid og misjonssekretær Eilif Tveit fra Norge. Styrket fellesskap Besøket i Romania gav meg energi, uttrykker Øyvind Haraldseid som opplevde at møtet med de lokale pastorene ga perspektiver på hva en lokal menighet kan bety for et lokalsamfunn. Åpenheten de viste oss og ydmykheten til å lære var spesiell. Samtidig er utfordringene forskjellige på de to stedene som vi besøkte. Samtalene ble derfor både nyttige og inspirerende, forteller generalsekretæren. Vekst i arbeidet Jeg ser nye mennesker som ikke var i med for under to år siden. De nye har gode vitnesbyrd om sin tro, og samtidig er det nå et lite team med medarbeidere i barneklubben, sier Nielsen optimistisk. Misjonærfamilien Dorthe og Cornel Pascu og deres to barn er utsendt fra Danmark. Sist høst besøkte de Norge for å fortelle om arbeidet, og flere misjonsmenigheter støtter arbeidet. Menighetsplantingen som nå er om lag fire år, er i vekst. På møtet lørdag kveld var det helt fullt med over seksti voksne og mange barn i kafelokalet midt i byen. Fredag kveld var det god stemning med over 25 barn. Mulighetene i Calarasi I Calarasi besøkte lederne et arbeid med flere menigheter som står sammen i et fritt fellesskap, men som de siste årene har fått gode forbindelser til misjonsmenigheter i Kristiansandsområdet. Fra Norge møtte de pastor Jens Kåre Lindal og Vilhelm Langemyr med familiemedlemmer. Det ble tid til kirkebesøk og deltagelse i gudstjenester der de norske deltok med hilsninger og forkynnelse. Generalsekretær Haraldseid tenker at det ikke bare handler om hva vi kan bidra med fra Norge og Danmark. Dette er venner som gir oss og våre skandinaviske kirker gode forbilder for begeistring i menighetslivet og konkret innsats med å hjelpe mennesker som har det vanskelig, uttrykker han. Møtet med de etterlatte barna i ett av de mange forfalne husene gjorde sterkt inntrykk. Foreldrene var reist langt vekk for å finne arbeid. TEKST OG FOTO: TROND FILBERG Eilif Tveit og Øyvind Haraldseid fra Norge, samt John Nielsen fra Danmark, reiste sammen en uke i Romania for å se hvordan arbeidet har utviklet seg. 18

19 ANSGARSKOLEN: Ingunn Folkestad Breistein ny rektor Vi ser virkelig frem til at Ingunn starter hos oss, er skolens kommentar som kjenner henne godt fra før. Hun har i en årrekke vært lærer ved Ansgar Teologiske Høyskole (ATH) og har selv vært student der. 1. Januar 2016 har hun sin første arbeidsdag som rektor ved skolen. På tide med en kvinne? Hundre år etter at Misjonsforbundet fikk sin første kvinnelige pastor var det kanskje på tide med en kvinnelig rektor? Men jeg kommer til å savne mine fantastiske kollegaer ved instituttet, skrev hun på sin facebookprofil da det ble kjent at hun ble ny rektor. Solid kompetanse Ingunn (52) som er førsteamanuensis, Dr. theol. fra Det teologiske menighetsfakultet, ble lærer ved Ansgar Teologiske Det er fortsatt mulig å booke team A:SM for din menighet for dette skoleåret. Men vær raskt ute, det begynner å tette seg til i teamets kalender. Team A:SM er et turnerende musikkteam med elever på team-linjen til Ansgar Bibelskole og er et samarbeid mellom Misjonsforbundet UNG, Ansgar Bibelskole og Skjærgårdsgospel. De reiser rundt i hele Norge for å besøke menigheter, konfirmasjonsleirer, konferanser eller ungdomsklubber. Teamet består av unge mennesker som med entusiasme formidler viktige elementer i den kristne troen. Hovedmålgruppen er fra konfirmasjonsalderen og oppover. Høyskole (ATH) i 1990, samt forskningsleder ved ATH i Hun har dessuten studieopphold ved Theologisches Seminar Ewersbach og Universitetet i Marburg. I årene var Ingunn ungdomspastor i Larvik misjonsmenighet. Hun er i dag instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Hun har særlig kompetanse på blant annet norsk kirkehistorie, teologihistorie, kirke og stat-forholdet, frikirkelighet, religionsfrihet, økumenikk, vekkelsesbevegelser og religionsdialog. Snart fullbooket for A:SM Ved et besøk av A:SM vil ungdommene få undervisning med utgangspunkt i temaene Levende tro og Med hjerte for en større verden, samt en konsert med Team A:SM-bandet. A:SM, eller awesome, kan bety kjempebra, fantastisk eller imponerende. Bokstavene er samtidig forkortelser for samarbeidspartnerne Ansgar Bibelskole, Skjærgårdsgospel og Misjonsforbundet UNG. Vårt mål er å gi bevissthet rundt hva det er å ha en Levende Tro, skape engasjement mot fattigdom og urettferdighet i verden, spre musikkglede og nå flere med evangeliet, sier teamet. For mer info, send oss en mail på misjonsforbundet.no eller se teamasm.no På vei til himmelen DA "NEW ORLEANS" KOM til Kristiansand ble en mektig påminnelse hvor vi er på vei! Ansgar Gospel Choir med John Yngvar "Syver" Syversen og USA-gjesten Tyronne G. Foster Syver i spissen, markerte 20 korår med en forrykende gospelfest i kulturhuset Kilden. Gospel handler om å kjenne på friheten og gleden i Jesus i en tøff hverdag. Nå er dere ikke lenger i Kristiansand, men i New Orleans der det ikke fins musikk uten at kroppen er i bevegelse, sa "Syver" i introduksjonen til publikum. Med over 700 i salen og 200 svingende sangere og musikere på scenen var konserten et eneste langt fyrverkeri av musikalske prestasjoner. Koret har til sammen hatt 1100 sangere og i kveld var mange samlet, av både avgangselevene og tidligere kull. Den ene solisten etter den andre stod fram og leverte kvalitetsuttrykk fra hjertet. Fantastisk mye energi, som en energibombe, uttrykte noen av avgangselevene om sin dirigent. Mot slutten av konserten fikk "Syver" takk av rektor Harald Nygaard, i form av blomster og maleri av kunsteren Nupen. Syver slutter ikke å dirigere, også dette nye skoleåret får flere nye elever være gospelsangere. I mai slapp koret sin tredje CD, "Believe I'll Testify", med releasekonsert i Salem Kristiansand. Plata selges på itunes eller ved henvendelse til Ansgarskolen. TEKST OG FOTO: TROND FILBERG 19

20 HOVEDSAKEN kristen skole 20

21 Debatten om friskoler og kristne skoler har pågått i mange år og vekker ofte store følelser. Er de private skolene en berikelse i samfunnet eller bør alle ressursene tillegges en god, offentlig skole? Debatten foregår også blant kristne: Blir barn fra kristne hjem for skjermet i en boble på kristne skoler? Bør ikke våre barn få en oppvekst med undervisning som ikke avviser kristne synspunkter, blant annet om skaperverket? Er det våre barn som skal fronte de kristne verdiene i samfunnet? 21

22 HOVEDSAKEN FRISKOLER TIL GLEDE OG TIL BESVÆR Alle private skoler må følge læreplanene for den offentlige skolen. Barn i privat og offentlig skole får derfor et likeverdig kunnskapsgrunnlag for videre utdanning. Men friskoler er pålagt å drive virksomheten på et særskilt grunnlag, som eksempel livssyn, for å bli godkjent etter friskoleloven. Skolens verdigrunnlag skal synliggjøres i stiftelsesdokumentene og i lærerplaner. Disse blir ofte gjenstand for debatt. Det skaper spenninger når de skolens verdigrunnlag ikke sammenfaller med det som er allmenn oppfatningen i samfunnet. Diskriminering, kristen-getto, mangelfull undervisning, ekstremistisk. Kristne skoler har blitt utsatt for en rekke beskrivelser og anklager siden Norge fikk sin første privatskolelov i Særlig har venstresiden i det poliske Norge vært tilbakeholdne i begeistringen for kristne friskoler. Også blant de kristne er det ulike meninger om kristne skoler. Kristne skolelag har stilt spørsmål ved hvilke konsekvenser det gir om de kristne blir fraværende på offentlige skoler. Både for den enkelte kristne elev, men også for skolene som får færre kristne elever. Så har du utfordringer knyttet til foreldrenes rettigheter og ansvar for sine barns oppdragelse. Dette er nedfelt i menneskerettighetene og for mange en viktig del av utøvelsen av trosfriheten og foreldreansvaret. Skal man ikke foreldrene ha mulighet til å velge det alternative man føler er tryggest for sine barn? Og til slutt: Hva gjør man som foreldre når barnet blir mobbet eller av andre årsaker mistrives og faller igjennom i den offentlige skolen? Hva om det ikke fantes noe alternativ? TEKST: RACHEL E. OLSEN TRO, TRYGGHET OG TRIV FAGERHAUG OPPVEKSTS Stjørdal misjonskirke har i over 14 år drevet grunnskole. Med over 180 barn fordelt på barnehage, kristen skole og internasjonal skole har Fagerhaug oppvekstsenteret vokst opp til å bli et anerkjent og veldrevet alternativ til de offentlige skolene i Værnes-regionen. Det er en egen stemning i skolegården når skolen åpner portene for et nytt skoleår. Mange av barna formelig sitrer av energi og forventning. De prater i munnen på hverandre når de møter læreren i skolegården og skal fortelle alt nytt som har skjedd siden sist. Noen har sin første skoledag på Fagerhaug og holder mamma eller pappa trygt i hånden og kikker litt overveldet rundt seg. Etter en dårlig sommer, ifølge stjørdalingene selv, har sommeren meldt sin ankomst med strålende sol og «Sydenvarme». Barnehagebarna, som også holder til på området, kikker nysgjerrig over gjerdet for å studere livet og lydene som plutselig surrer i skolegården etter en rolig sommer. Bibel og matematikk En kameratgjeng fra ungdomsskolen er tidlig ute før oppstart og er allerede i munter samtale med lærerne Torill og Liv Heidi. Jonas startet på Fagerhaug da han skulle på ungdomskolen, fordi skolen han hadde gått på frem til da hadde ikke ungdomsskole. Han hadde valget mellom å starte på ungdomsskolen i Stjørdal eller på Fagerhaug. Jonas valgte sistnevnte. Mamma jobber her, så det er lettvint å sitte på med henne til skolen. Men jeg valgte det selv, og angrer ikke på det, forteller han. 22

23 Våre skoler er «magnet-skoler». De tiltrekker seg elever på en annen måte enn den offentlige skolen. Rektor for den kristne skolen, Mirjam Elverum og barnehagestyrer Jorun Værnesbranden. SEL PÅ ENTER Maheen holder trygt i pappa Yawars hånd første skoledag på den internasjonale skolen. Kameratgjengen er enige i at miljøet er mindre her enn på den offentlige skolen, noe de ser på som positivt. De forteller at de ikke merker mye til skolens kristne profil i hverdagen, bortsett fra andakt og bønn. Og så har vi jo Liv Heidi som lærer, kommer det kontant fra en av guttene, og henviser til lærerens gode humør og bibelordet hun deler hver morgen. Engasjerte voksne De fleste barna samler seg nå foran scenen som er satt opp midt i skolegården, mens noen fortsatt holder seg trygt i bakgrunnen sammen med foreldrene. Vi er stolte av å ønske velkommen til første skoledag i nytt skoleår, lyder det høytidelig fra høyttaleranlegget. Daglig leder Vidar Lykkås og rektorer for den kristne skolen og den internasjonale skolen ønsker alle velkommen. Vi er kjempetakknemlige for å kunne dele enda et år med læring og felleskap med dere! Lærerne og de andre ansatte på skolen ser ut til å dele elevenes entusiasme for et nytt skoleår. De er godt synlige i skolegården der de snakker med foreldrene og hilser på nye og gamle elever. Syeda Maheen Yawar har i dag sin aller første dag på den internasjonale skolen og viser stolt frem ny skolesekk og ikke minst det nye Frost-pennalet. Pappa Syed Yawar Ali og lillesøster er trygge medfølgere, når lærere og rektorer kommer en etter en for å hilse på den nye eleven. Internasjonal skole Jeg jobber som ingeniør, og det er usikkert hvor lenge vi blir i Norge. Så det at hun får begynne på en internasjonal skole kan gjøre at hun kan tilpasse seg overgangen til skole i andre land bedre, forteller pappa Yawar. Den internasjonale skolen ble etablert for to år siden og er helt adskilt fra den kristne skolen i verdigrunnlag og formål, selv om de holder til i samme bygg. Etter fellesåpningen på skoleplassen, går de internasjonale elevene inn på baksiden av bygget, hvor en av klassene samles i en sirkel på gresset utenfor inngangen. Der legger den amerikanske læreren frem en rekke leker og gjenstander og ber elevene fortelle hvilke av disse som best beskriver dem selv. Alt foregår på engelsk, og elevene kappes om å hjelpe hverandre når noen sliter med å finne de engelske ordene. Tillitserklæring Vi har en ganske stor bredde i forhold til hvem som går der, sier Stjørdal misjonskirkes pastor, Lars Unstad. Det >> 23

24 En av de internasjonale klassene starter skoleåret ved å fortelle om seg selv gjennom ulike leker og gjenstander læreren har tatt med. >> er både folk fra menighetsmiljøet i området, men også mange som ikke har noen bakgrunn i kirkeliv. Ryktet går om at det er en bra skole, særlig for mennesker som har slitt i den offentlige skole og som har funnet seg til rette. Unstad sier det kan være en utfordring at vi har såpass mange som kommer med negative erfaringer og bagasje fra andre skoler. Samtidig er det en tillitserklæring at foreldre velger å søke ungene inn etter anbefaling fra andre foreldre, mener Unstad. Er tiltrekkende Den første skoledagen er nå godt i gang, og daglig leder Vidar Lykkås har trukket inn på lunsjværelset. Her er et samlingspunkt for de ansatte på oppvekstsenteret og huser morgenmøter og pauserom. Lykkås bekrefter Unstads betraktninger om at skolen tiltrekker barn som ikke har funnet sin plass i den offentlige skolen. Våre skoler er "magnet-skoler". De tiltrekker seg elever på en annen måte enn den offentlige skolen. En del av elevene har få "suksesshistorier" fra tidligere skolegang. Vi ser på det som et godt evangelium å bryte slike erfaringer hos barn og unge, se dem rette ryggen og få mestringsopplevelser. Barnehagestyrer Jorun Værnesbranden er også kommet innom lunsjrommet. Hun er enig med Lykkås. Barnehagens kjerneverdier er tro, trygghet og trivsel. Det er viktig at vi møter foreldrene på en god måte, slik at de opplever det er trygt å levere ungene her. Trygge barn vil lære, mener hun. Barnehagen legger vekt på en helhetlig pedagogisk tenkning, ut i fra kristne grunnverdier som nestekjærlighet, tilgivelse og etterfølgelse. Vi tror grunnopplæringen er 1 16 år, ikke kun skolealder, legger Lykkås til. Trygghet og mestring Lykkås forteller historien om en elev i tiende klasse som før sommerferien holdt tale ved avslutningen. Hun hadde slitt med skolevegring, sosial angst og hadde knapt vært på skolen de siste årene. Det var få som trodde hun skulle få en meningsfull avslutning på grunnskolen. Etter at hun startet på Fagerhaug fikk hun en ny start. Hun har hatt stort fremmøte, fått karakterer i alle fag og avlagt eksamen som de andre ungdommene. Jeg tror det i stor grad handler om bevisste voksne. Det er få her som «bare kommer på jobb». Dette smitter over på elevene. Noen ganger strekker lærerne seg nesten for langt i det å få til mestringsopplevelser for elevene, forteller Lykkås. Den erfarne skolelederen sier dette ikke bare er unikt for kristne privatskoler, men at betydningen av engasjerte lærere også er gjenkjennbart i den offentlige skolen Vi tror selvsagt på Guds velsignelse, men ikke som «magi». Mirakelet er det som skjer mellom menneskene og i menneskene. Det skaper en spesiell dynamikk på en arbeidsplass når man får dele slike suksesshistorier som blir spesielle for oss, sier Lykkås til Misjonsbladet som fikk være med på årets skolestart. TEKST OG FOTO: RACHEL E. OLSEN 24

25 HOVEDSAKEN BLIR DET KRISTNE «BOBLER» ELLER VEKSTSENTRE? Hva går tapt og hva vinnes når man samler kristne barn og unge i kristne skoler? Assisterende generalsekretær Silje Wiig Andersen i Laget og pastor Lars Unstad i Stjørdal misjonskirke utveksler synspunkter om dette. VED FÆRRE SKOLELAG og kristne ungdommer i skolen, står vi kristne i fare for å bli en ukjent kuriositet blant ungdommer flest, utfordrer assisterende generalsekretær i Laget, Silje Wiig Andersen. Pastor i Stjørdal misjonskirke, Lars Unstad, mener derimot at menighetens friskolem Fagerhaug, har åpnet dørene mellom menigheten og lokalsamfunnet. Vi har fått en goodwill i samfunnet som jeg tror vi ikke ville oppnådd på samme måte hvis vi ikke hadde hatt Fagerhaug, mener Lars Unstad. Kuriositet Silje Wiig Andersen på sin side er bekymret for at et mindre nærvær av kristne ungdommer i den offentlige skolen kan føre til at kristne oppfattes som noen som er på siden av samfunnet, og som dermed ikke er med å forme ungdomskulturen. En annen utfordring er at noen kristne skoler kan bli «kristne bobler», hvor barna har liten kontakt med den sekulære virkelighet. Dette fører til en generasjon privatskoleelever som føler seg fremmed for «vanlige» ungdommers liv. Det går ut over de ikke-kristne elevene som hadde trengt å ha kristne venner som kunne fungert som døråpnere til troen på Jesus. I tillegg går kristne elever glipp av spennende vennskap og kontakt med «vanlig ungdom», mener Wiig Andersen. Forstår bekymringen I tillegg til å være pastor for en menighet som driver grunnskole og barnehage, har Unstad selv vært lærer i den offentlige skolen i 17 år. Han har forståelse for Lagets bekymring og ser at de kristne skolene kan ha ulik suksess når det gjelder å lære elevene i å være relevante i samfunnet. Det er viktig at personalet og skolen er åpne og inkluderende, slik at man ikke får en sekterisk vinkling i skolen. Vi har hele tiden lagt vekt på at vår skole ikke skal være så sær at den blir sett på som «på siden» av samfunnet. I hvor stor grad vi har fått til det, må man snakke med de som er på skolen om. Mister nærmiljøet? Unstad mener det også er mindre fare for å bli sekterisk og utenfor slik samfunnet er i dag. Ungdommer i dag tilpasser seg, har private kontakter, bruker internett og er med i hva som skjer på en helt annen måte enn før. Ungdommene kommer tidsnok inn i en annen sammenheng etter grunnskolen. Men det er veldig viktig å være bevisst på hvordan skolen drives, både i samarbeidet med kommunen, men også med tanke på hvordan undervisningen påvir- >> 25

26 HOVEDSAKEN >> ker ungene. De skal lære å være åpne og inkluderende, sier han og ser samtidig risikoen for at barna kan miste noe i forhold til det sosiale ved å gå på en annen skole enn nærskolen. Noen elever kommer ganske langveis fra for å gå på vår skole. Men mange av disse er også med i fritidsaktiviteter i nærmiljøet og foreldrene sier de ikke opplever at barna mister noe. Men faren er der, og det er sikkert elever som har opplevd det. Lys og salt Wiig Andersen er tydelig på at Laget anerkjenner retten til å opprette skoler med religiøst verdigrunnlag, og at en del barn trenger et trygt, kristent felleskap, noe man ofte vil finne på kristne privatskoler. Hun ser ikke bort ifra at det lettere å være kristen på en kristen skole, der flere elever og lærerne deler samme tro. Samtidig ønsker Laget å oppfordre unge til å gå i den offentlige skolen. Vi har et kall til å være i verden, og hvis kristne holder seg unna den offentlige skolen hvem skal da peke på Jesus der, undrer Wiig Andersen. Som kristen i offentlig skole, får troen et møte med virkeligheten som kan være utfordrende, men som også kan føre til vekst. Hvis man går på kristne privatskoler går man fort glipp av venner som er annerledes enn seg selv, spennende samtaler og læring i å leve som kristen i den verden som vi tross alt er sendt til å være lys og salt i, sier Wiig Andersen til Misjonsbladet. TEKST: RACHEL E. OLSEN BAKGRUNN & HISTORIE Middelalderen Katedralskolene var kirkens skoler tallet en rekke private skoler side om side med offentlige skoler Katolske skoler var det 13 katolske skoler i Norge. ÅPNE SKOLER FOR ALLE Kristne Friskolers Forbund sier at deres medlemmer ikke driver skoler for kristne barn, men kristne skoler for barn. Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Jan-Erik Sundby, mener at det er naturlig at kristne skoler etableres og drives av de organisasjoner eller menigheter som foreldre, barn og unge tilhører. Ankerfeste Kristne friskoler er basert på foreldres oppdrageroppgave. Kristen tro har som konsekvens at man lærer opp sine barn i samme tro. I vårt samfunn skjer denne dannelsen i stor grad gjennom skolegang. Det er fullt mulig å gi barn en kristen forankring selv om de er elever i offentlig skole, men mange mener også at en kristen skole er det beste grunnlaget for dette, sier Sundby. Forbundet opplever stadig et visst trykk på det å drive skole med basis i kristent livssyn. Et ferskt eksempel er kritikken mot at mange kristne skoler i sitt verdidokument legger til grunn at 1866 Foreldre i Ramnes i Vestfold opponerte mot en kristendomsbok i den offentlig grunnskolen. Jarlsbergianerne, som de ble kalt, dannet egne skoler og senere eget kirkesamfunn: Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). De har i dag 5 grunnskoler. bibelsk forståelse av ekteskapet er at dette skal være mellom mann og kvinne En del politikere er raske til kritisere kristne skoler når disse avviker fra offentlige skoler og truer gjerne med økonomiske innstramminger, sier Sundby. Godt regulert Men det er ingen reell grunn til å mene at kristne skoler ikke bidrar til integrering og mangfold. Jevnt over er det en stor variasjon i elevgruppene når det gjelder økonomisk, sosial og religiøs bakgrunn. Sundby nevner at det både gjennom friskoleloven, generell læreplan, skolens egne læreplaner og grunnregler sikres en god ivaretakelse av alle elever uavhengig av elevens bakgrunn. Regelverket er slik at skolene er åpne for alle som tilfredsstiller kravet til inntak i offentlig skole. Vi tror at skoler med kristen forankring også imøtekommer elever med annen religiøs tilhørighet på en god måte. Enkelt sagt, våre medlemmer driver ikke skoler for kristne barn, men kristne skoler for barn. VISSTE DU AT? Norge er små i internasjonal sammenheng når det gjelder antall elever i private skoler. Selv om det har vært en kraftig økning av privatskoler og elever privatskoler de siste ti årene, går kun tre prosent av alle grunnskoleelever på en privat skole. I vårt naboland Danmark gikk 15 prosent av elevene på barnetrinnet og 27 prosent på ungdomstrinnet, på private skoler, i Syvendedagsadventistene startet skoler, da de ikke kunne ha skole på lørdagene som er deres sabbat. I dag har disse 11 grunnskoler og en videregående skole noen private høyere skoler fikk statsstøtte

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer