Kvaløynytt. Nr ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd!"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Menighetsrådsvalget 2005: Bruk stemmeretten, Gi menigheten din et godt råd! Gi kirken et godt råd! Av Holger R. Raste Vi har nettopp hatt stortingsvalg, og du er kanskje både trøtt og lei av valgprat? Vi håper at du ikke er det, men møter opp ved valgurnen på årets menighetsrådsvalg, bruker stemmeretten din, og sørger for at menighetene våre får gode råd. Gjennom Menighetsrådet kan du påvirke utviklingen i menigheten slik at menigheten og kirken din: - Er åpen og tilgjengelig. - Gir håp og tro på evangeliet. - Er tydelig i sin kamp mot ufred og urett. - Gir kristen kunnskap og identitet. - Fremmer respekt og dialog! For at du skal være mest mulig informert om årets valg til nytt menighetsråd for kommende fire år, vil dette nummeret av Menighetsbladet ha mye valgstoff, det være seg hvem som har stemmerett, valglister for hvert sokn, hvordan man kan bruke valglistene, oppgaver for råd og utvalg. Hvem har stemmerett? Alle som har fylt 18 år innen utgangen av 2005 og er medlem av Den norske kirke, kan stemme ved menighetsrådsvalg. Du har stemmerett i det soknet (den menigheten) der du er bosatt. Ved henvendelse til ditt lokale menighetskontor får du bekreftet om du står oppført i det kirkelige manntallet. Hvor og når kan du stemme? Årets menighetsrådsvalg foregår 9. og 16. oktober. For øvrig viser vi til egen artikkel/ annonse om valgsteder og klokkeslett. Hvordan stemmer man? På stemmesedlene er navnene på kandidatene satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan kumulere navn, det vil si, - føre opp navn en gang til ved å sette et kryss (x), eller ved å skrive kum ved navnet; eller ved å skrive navnet en gang til. Du kan også føye til nye navn på valglisten (og tydelig angi hvor på listen navnet skal stå), - stryke navn på valglisten ved å sette et strek over navnet, og endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer foran navnene eller endre plassen på stemmeseddelen. forts. s 4 AV INNHOLDET: s. 1 Menighetsrådsvalget 2005 s. 2 Elske Gud. Andakt v. R. Reknes s. 2 Leder: Kristent fellesskap s. 3 Menighetsrådsledernes hilsen s. 4 Menighetsrådsvalget 2005 s. 5 Menighetsrådsvalget Hvor og når? s. 6 Konfirmantene kommer s. 7 Kvaløy på internett s. 8-9 Jartrud Sofie (23) Norges yngste prestekjerring? s. 10 Hillesøyvisjonen s. 11 Slekters gang s. 12 Velkommen til gudstjeneste!

2 2 Andakt ved Runar Reknes Andakten Elske Gud? Da jeg var 18, var jeg og ungdomskoret mitt på besøk i Hamburg i Tyskland. Der møtte jeg ei jente, som jeg gikk og prata med en hel dag mens vi vandra rundt i Hamburg. Hun snakket om at det gikk an å elske Gud. Det syntes jeg hørtes rart ut, men hun hadde gitt meg noe å tenke på. For ikke mange søndager siden var prekenteksten nettopp dette: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. (Mark 12,30) Jeg er vokst opp i en familie der det var naturlig å tro på Gud, men jeg hadde aldri fått med meg det med å elske Gud. Samtidig er kjærligheten den verdien de fleste av oss setter høyest. Uten vennskap og kjærlighet oppleves lett det meste av andre ting i livene våre som meningsløst. Du skal elske din neste som deg selv (Mark 12,31) er et av de mest kjente bibelversene blant folk flest. Men å elske Gud? Men hva er egentlig å elske? I samlivsboka Kjærlighetens fem språk (anbefales) står det: Kjærlighet er den innstillingen som sier: Jeg er gift med deg, og jeg velger å være oppmerksom på dine interesser. Denne lille setningen kan lett overføres til andre områder som Jeg er din mamma eller pappa eller Jeg er din venn... og den kan overføres til vårt forhold til Gud: Du er min Gud, og jeg velger å være oppmerksom på dine interesser. Det ligger mye kjærlighet i dette utsagnet, uansett hvem det retter seg mot. Det er ikke så veldig vanskelig å finne ut hva som er Guds interesser. Vi skal ikke lese mye i Det nye testamentet før vi oppdager hans viktigste interesse: Han vil at du skal være hans Gud vil at hver og en av oss ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Guds viktigste interesse er å ha deg med til himmelen! Derfor er egentlig vår første kjærlighetsgjerning å ta imot frelsen i Jesus Kristus. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1 Joh 4,10). Hva som er Guds nest viktigste interesse vet jeg ikke, men han har i hvert fall følgende interesser: Han vil ha kontakt med deg På samme måte som kommunikasjon er en viktig del av et ekteskap eller et vennskap, er kontakt med Gud en viktig del av forholdet til ham. Uten kommunikasjon, er det vanskelig å holde kjærligheten i live. Derfor sier han at vi skal komme til ham med alt vi har på hjertet (Fil 4,6). Han blir glad når vi lovpriser ham eller synger lovsanger hvis vi liker å synge. Og dette er ikke bare å være oppmerksom på Guds interesser, det er med og beriker og styrker vårt forhold til Gud. forts. s. 8 Lederen Hvordan kan vi få til et godt kristent fellesskap? Inspirert av gudstjenesten i Interimskriken vår, søndag 25. september, der kapellan Jon Børge Frafjord hadde begrepet fellesskap som utgangspunkt for sin preken, var det noen av oss som under kirkekaffen etterpå, spurte oss selv: Hvordan er det med det kristne fellesskapet i vårt prestegjeld? Er vi godt nok kjent med hverandre? Er soknegrensene våre åpne nok for et godt kristent fellesskap, eller er de mer grensesettende, mer isolerende? I så fall er det noe vi lemmer i menighetene kan gjøre for å bli bedre kjente med hverandre? Leve som brødre og søstre sammen? Arbeide sammen om det sentrale, det kristne budskap? Vi vet at befolkningstilveksten i alle våre tre sokn har økt betydelig i de siste årene. Vi har fått stadig nye tilflyttere, og det er vi alle glad over. Men det fører til at vi blir stadig mindre kjent med hverandre, både innenfor menighetene og menighetene imellom. Det fører til at det historiske fellesskapet er i ferd med å forsvinne. I gamle dager omgikkes man hverandre på en åpnere måte; vi var alle mer sosial, vi hadde tid både til og for hverandre. Den gode nabopraten over gjerdet er borte. Likeså samtalen på krambua er erstattet med jag og mas på de store varesentrene; selv i køen ved kassaapparatene finner man ikke tid nok til den gode samtalen. Under samtalen ved kirkekaffen var vi inne på flere måter man kan gå fram på for å bli bedre kjente. Jeg vil driste meg til å nevne noen; uten at det må tas ille opp; det må ikke forstås som en anklage mot noen, og slett ikke prestene våre: Et forslag var å få til en felles kirkedag. Et kristent slektstreff! Et kirkestevne. Der et av soknene fikk/påtok seg arrangementet. Fikk satt opp kirkebusser slik at flest mulig kunne komme dit uansett alder og mobilitet? Dette arrangementet kunne/burde så gå på omgang soknene imellom. Hyppigheten kan man diskutere ut fra erfaring. En åpen kirkedag der både preken, sang og samtale hører med. Gjerne også litt lokal kirkehistorie; her tror jeg de eldre spesielt har mye å bidra med. En verdifull arv de kan bringe videre til nye generasjoner. Eller hva med å få etablert noe helt nytt, - et menighetenes fellesforum, der man også kan ta opp saker som angår kirkens og menighetenes store fellesskap. Her vil jeg bare nevne en, sånn i farten: Diakonien! Hvordan få den på bena også i vårt prestegjeld? Et samlet krav om å få etablert en diakonistilling i Kvaløy prestegjeld? Nå er det menighetsrådsvalg. Vi skal få valgt et best mulig råd i hvert sokn. La de nye rådene sette seg ned hver for seg og gjerne også sammen for å drøfte situasjonen. Ta opp spørsmålet som vår kapellan Jon Børge Frafjord så fint talte om, - et godt kristent fellesskap. På tvers av snevre soknegrenser i Kvaløy prestegjeld! Til beste for både leg og lærd HRR

3 Foran et viktig valg i våre menigheter! v/ Andreas Pettersen Kvaløy menighetsråd presenterer sin Lederne hilser liste for årets menighetsrådsvalg i dette bladet. Jeg vil benytte anledningen til å takke nominasjonskomiteen for et godt arbeid. Vi har fått en liste med god sammensetning i alder av både kvinner og menn. Det er en liste med kandidater som er nye og kandidater som har vært med tidligere. Dette gjør at det blir en god kontinuitet i det nye rådet. Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Menighetsrådet vil understreke betydningen av at alle medlemmer i Den norske kirke som bor i soknet og som har fylt 18 år innen utgangen av året, avgir sin stemme. 3 Søndag 16 okt. er det valg, både i Kvaløy kirke og i Tromvik helsehus. Det er også anledning til å avgi forhåndsstemme på menighetskontoret i forbindelse med valget (se for øvrig nærmere omtale om valget og listen annet sted i bladet) Har du ikke stemt før, bør du gjøre det denne gangen. Du kan foreta endringer på stemmeseddelen og dermed påvirke utfallet av valget. Møt opp og stem på de kandidater du gjerne ser blir valgt inn i rådet å gi dem din støtte. Godt valg! Også høsten er ei fin tid! v/ Oddmar Nilsen Ja jeg mener faktisk at årstiden vi nå er inne i,- høsten, også er en fin periode på mange måter. Se på alle de flotte farger i naturen, skogens lauvverk og alt annet plantemateriale. Det er et helt utrolig fargespekter som vises. Samtidig viser det jo naturens gang, planteverkets jobb for i år er over. Nå går planten over i en dvale for så å våkne til nytt liv neste vår. Også alt regn vi har fått denne ettersommeren har sikkert hatt sin misjon, - i det minste å fylle kraftmagasinene slik at vi kan fortsette å sløse med elektrisk kraft kommende vinter. Selv om plantene som nevnt nå går inn i en dvale, - så har ikke vi mennesker tenkt å gjøre det! Etter en hektisk vår og en flott markering av Norges 100 årsdag her i Hillesøy, har vi nå fått hvilt kropp og sjel og er klare for nye oppgaver. Vår første oppgave er nå å avholde valg av nytt menighetsråd. Valglista er klar og mange flotte kandidater stiller til valg. I følge nominasjonskomiteen gikk det greit å finne kandidater til erstatning for oss som ikke stiller til gjenvalg. Ja faktisk opplevde komiteen at kandidater sa det føltes som en ære å bli forespurt om å stå på lista, Slike utsagn gjør det morsomt å jobbe for menigheten vår. Nå gjenstår det bare at folket gjør sin plikt å avgir sin stemme. Ved å avgi sin stemme kan man få være med på å gi signaler til arbeidet i vår egen menighet, men også til øvrige nivå i Den Norske Kirke. Jeg vil bare ønske alle lykke til med høstens aktiviteter, - og godt valg! Kjære lesere! v/ Lillian Kvarsnes Sommeren er over og høsten har festet grepet. Denne høsten er preget av valg først Stortingsvalg og nå er menighetsrådsvalgene nært forestående. Det siste kommer noe i skyggen av det første, men det er like fullt et viktig valg. Menighetsrådet sammen med presten, skal arbeide for å skape en kirke og en menighet som er åpen, tjenende og inkluderende, og som fremstår som bekjennende og misjonerende. Slik er det formulert i Håndbok for menighetsråd. Det er av stor betydning at noen gir av sin tid og sine krefter og går inn i dette arbeidet. Et menighetsråd er bare én av bitene for å skape en levende menighet. En annen viktig brikke er alle de som bidrar for å holde hjulene i gang med barnearbeid, korvirksomhet, kirkeforeninger, misjonsforeninger og de som er med og legger rammen rundt gudstjenester. Det er deres innsats som gir menigheten innhold. På et område kan alle være aktivt med i arbeidet med å bygge menighet: i bønn til Han som er oppdragsgiver. Bønnen er viktigste redskapet i arbeidet. Lykke til med arbeidet enten det er i råd og utvalg, eller det er på kammerset!

4 4 forts. fra s. 1. Menighetsrådenes oppgave Menighetsrådene er viktig både for kirken og lokalsamfunnet. Oppgavene er mange og spennende i den fireårige valgperioden. Hvordan oppgavene løses, varierer fra menighet til menighet. Menighetsrådet har ansvar for undervisning, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Det er menighetsrådet som for eksempel bestemmer hvem/hva det skal samles inn penger til under gudstjenesten, hvordan kirkehuset skal brukes og hvordan man samarbeider med andre fra det lokale kulturmiljøet. Menighetsrådet har også ansvar for at konfirmantene får en innholdsrik konfirmanttid. Eller som det heter i forskriftene: - Menighetsrådet skal være med å skape et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål. Rådet skal være med å bygge en kirke som tilbyr fellesskap og et sted å høre til for alle som ønsker det. Kirkelig fellesråd De som velges til menighetsrådet skal først og fremst arbeide i sin lokale kirke. Men de har også andre oppgaver: - I Den norske kirke er det imidlertid indirekte valg til kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. Det betyr at det er menighetsrådene i kommunen som velger sine representanter til kirkelig fellesråd. Bispedømmerådene fra alle de 11 bispedømmene utgjør igjen Kirkemøtet som er det øverste organ i Den norske kirke. Av delegatene på Kirkemøtet velges Kirkerådet og Mellomkrikelig råd. De som sitter i menighetsrådet har derfor en mulighet til å påvirke hele kirkeorganisasjonen. Det er viktig å få valgt inn de man mener er best egnet til å ha disse oppgavene. Menighetsrådsvalget 2005 VALGLISTER til menighetsrådsvalget 9. og 16. oktober 2005: HILLESØY SOKN: 01 Jon Olav Hansen, Bakkejord, 61 år 02 Helen Einaren, Hillesøy, 41 år 03 Kjell B. Lorentsen, Sjøtun, 62 år 04 Kirsti N. Ludvigsen, Hillesøy, 55 år 05 Linda Berge Lorentsen, Brensholmen, 29 år 06 Ullrik Pettersen, Vikran, 63 år 07 Britt Roland, Straumsbukta, 43 år 08 Odd Ivar Larsen, Brensholmen, 46 år 09 Wenche Hunstad, Bakkejord, 37 år 10 Janne G. Nordseth, Skavberg, 46 år 11 Gerd Marit Nilsen, Kvalnes, 51 år 12 Øystein Haugen, Bakkejord, 46 år 13 Herlaug Hansen, Brensholmen, 55 år KVALØY SOKN: 01 Kurt Egil Henriksen, Oladalsveien, 38 år 02 Bengt-Christian Pettersen, Innelvveien, 29 år 03 Ragnhild Johansen, Tromvik, 59 år 04 Marie Myreng Nilsen, Innelvveien 66 år 05 Arild Olsen Berglund, Storvolltunet, 38 år 06 Øyvind Pettersen, Eidkjosveien, 25 år 07 Sigmund Pedersen, Håkøyveien, 49 år 08 Linda Hansen, Innelvveien, 30 år 09 Alvin Berntsen, Tromvik, 54 år 10 Tore Olsen, Eidkjosveien, 30 år 11 Åse Irene Berntsen, Eidkjosveien, 49 år 12 Torill Mortensen, Nymohagen, 42 år 13 Svein Olsen, Fjordveien, 48 år 14 Leonore Stenersen, Dalveien, 25 år SANDNESSUND SOKN: 01 Lillian B. Kvarsnes, Ringselveien, 54 år 02 Roar Holmstad, Liljeveien, 47 år 03 Reidar Fagerholt, Morildveien, 41 år 04 Erik Egeberg, Kvitungveien, 64 år 05 Gerd-May Mathiassen, Trondjord, 54 år 06 Eva Sann Evensen, Morildveien, 62 år 07 Torstein Berg Pedersen, Ytre Kårvik, 62 år 08 Knut-Bjørnar Henriksen, Ryllikveien, 38 år 09 Kari Olufsen Finnset, Blåklokkeveien, 50 år 10 Ellinor Sanden Jensen, Skulsfjord, 48 år 11 Venke Kopland, Ringselveien, 41 år Tlf Mail

5 Menighetsrådsvalget 2005 i Sandnessund sokn Søndag 9. oktober og søndag 16. oktober skal det velges nytt menighetsråd. Det er mulig å avgi stemme følgende steder: Søndag 9. oktober i Kvaløysletta interimskirke etter gudstjenestens slutt (ca kl. 12:15) og fram til kl. 13:30. Likeså i Vengsøy bedehus etter gudstjenestens slutt (ca kl. 19:00) og fram til kl Søndag 16. oktober på Trondjord skole etter gudstjenestens slutt (ca kl.18:00) og fram til kl. 19:00. Torsdag 13. oktober på Kvaløysletta sykehjem fra kl.11:30 til kl. 12:00 Velgere som er forhindret fra å møte fram til nevnte tider kan avgi sin stemme på Kvaløy Menighetskontor tirsdag 4., onsdag 5. eller torsdag 6. oktober mellom kl og Menighetsrådsvalget Hvor og når? kl 13.00, samt fredag 7. oktober mellom kl 17:00 og 19:00. Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Menighetsrådsvalget 2005 i Kvaløy sokn 5 Menighetsrådsvalget i Kvaløy kirke finner sted etter gudstjenesten ca. kl 1215 og fram til kl Menighetsrådsvalget i Tromvik helsehus holdes etter gudstjenesten ca. kl 1200 og fram til kl Det blir anledning til å forhåndsstemme på menighetskontoret tirsdag og onsdag 11. og mellom kl 1000 og kl Menighetsrådsvalget 2005 i Hillesøy sokn Valget finner sted slik: Straumsbukta etter gudstjenesten fra ca. kl 1200 Hillesøy kirke etter gudstjenesten fra ca. kl Mjelde etter gudstjenesten fra ca. kl Bentsjord etter sangmøtet fra ca. kl Hagtun Radio Tv & Maritime Slåttnes Kvaløysletta Tlf fax Atle mobil: Solstrandveien 25, 9020 Tromsdalen Tlf Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax Vær trygg, du får det hos EIDE BYGG

6 6 Konfirmantene kommer NOEN AV DE PÅMELDTE: Det var så mange som hadde meldt seg på at vi dessverre ikke hadde vidvinkel stor nok på kameraet vårt for å få med alle da de ble presentert i Kvaløy kirke forleden. Gledelig mange vil bli konfirmert Tekst og foto: Holger R. Raste - Det er kjempegledelig at så mange vil la seg konfirmere! Hittil har vi fått 172 påmeldte, og det kan komme flere! Tarald Varhaug, kateket i Kvaløy prestegjeld, skjulte ikke sin glede over at påmeldingene fra ungdom i prestegjeldet har strømmet inn til Menighetskontoret i de siste ukene, da han sammen med kapellan Jon Børge Frafjord, presenterte noen av de nye konfirmantene ved gudstjenestene i Kvaløy kirke (18.9) og i Interimskirka på Kvaløysletta (25. 9). Det var så mange at det nesten ikke var plass nok til å få disse oppstilt foran menighetene. Varhaug kan fortelle at alle tidligere rekorder er slått i det 172 ungdommer til nå har meldt seg på til konfirmasjon i Kvaløy prestegjeld. - De fleste kommer fra Sandnessund sokn, med Kvaløy sokn og Hillesøy sokn på de neste plassene, røpet han. Diakoni er populært Varhaug forteller at man også i det nye konfirmantåret vil prioritere diakoniarbeidet som en viktig del av konfirmantundervisningen. - Vi har god erfaring fra tidligere med eldrebesøk og eldrekafè. Det faller i god smak både hos konfirmantene og de eldre Vi kan bekrefte at besøk med eldrekafè, sang og en kort andakt, pluss litt annen underholdning på Kvaløya sykehjem, viste seg å være særdeles populært. Her serverte konfirmantene heimbakte kaker, nystekte vafler og annet godt til de eldre. - Det er både en fin avkobling for oss som bor her på hjemmet, og det varmer så godt å se at de unge bryr seg om oss! Dette må både Kirken og de unge ha stor takk for! Derfor ber vi til Gud at dette må de fortsette med, er det flere eldre som har sagt til Menighetsbladet. - Det var godt å høre, og jeg skal love at vi skal fortsette med det, sier kateket Tarald Varhaug. ELDREKAFE: Diakoniarbeidet blant de eldre har vist seg å være særdeles populært, forteller Tarald Varhaug (i midten) med seks av fjorårets konfirmanter som står klar med heimbakte kaker på Kvaløysletta sykehjem. Vi kan bekrefte at det smakte!

7 Kvaløy prestegjeld Hovedside Gudstjenester Dåp Konfirmasjon Bryllup Gravferd Tirsdagsskolen Barnegospel Ten-Sing Kirkekor Menighetsråd Kontakt oss Snakke med presten Behov for å snakke med noen om tro og tvil, liv og død eller livet i sin alminnelighet? Ta gjerne kontakt! Menighetsrådsvalg I Kvaløy, Sandnessund og Hillesøy sokn skal det i høst velges nytt Kvaløy menighetsråd. prestegjeld Bruk din stemmerett og gi med menigheten egen din et nettside.. godt råd! Med noen få tastetrykk på din pc, vips, så er du inne på Kvaløy prestegjeld sin egen nettside! Der kan du få god oversikt om hva som skjer i hver menighet, hva de arbeider med og for. Her kan du lese om gudstjenester, barnedåp, konfirmantarbeid og om andre møter innenfor menighetslivet. Akkurat nå er det Menighetsrådsvalget du kan holde deg informert om! ICA-senteret v. Giæverbukta Tlf Velkommen til Kvaløy Her vil du finne informasjon om hva som skjer i Kvaløy Prestegjeld. Hvis du savner noe på denne siden, må du gjerne ta kontakt med oss. Gudstjenester 02.okt Kvaløy kirke: Dåp og nattverd 1700 Kårvik bedehus: Fam. gudstjeneste Valglisten til Kvaløy Menighetsråd Her kan du lese listen som stiller til valg for Kvaløy menighet, som menighetsråds kandidater. Kurs: Sett sunne grenser! Hvordan si ja og nei med god samvittighet? Det handler kurset "Sett sunne grenser" om som skal være i Tromsdalen 22. oktober. Valglisten Vi har til Sandnessund vært innom prestegjeldets menighetsråd nettside, Her kan du lese listen og må si at ansvarshavende som stiller for den, til valg kapellan Jon Børge Frafjord, Sandnessund har gjort et fint for arbeid. Vi har fått en nyhetskanal menighetsråd. vi kan være stolt av! Vi er også enig med kapellan Frafjord, der ALPHA-middag i Straumsbukta torsdag 6. oktoberhan inviterer: På middagen som starter kl 1900, vil du få mer informasjon om ALPHA-kurset som arrangeres i Straumsbuktaområdet i høst. Hva ALPHA er? internett. ALPHA er et kurs om kristen tro. Stikkord: A Alle som leter L Læring og latter P Pizza og pasta H Hjelpe hverandre A Alt du vil vite - Ellers er det fritt fram for menighetene til å legge ut hva de brenner for og få andre tent. Jesus Kristus og hans budskap til verden må gjøres kjent også gjennom det mediet som flest bruker i dag, nemlig Men først og fremst hva Kvaløy prestegjeld driver med, dette vil vi besvare på disse "Gå av sted så sterk som du er..." Kirkelige handlinger Dåp Les mer.. Konfirmasjon Les mer.. Bryllup Les mer.. Gravferd Les mer.. Søndagsportalen Les om førstkommende søndags gudstjeneste og bibeltekster Nytt fra kirken.no Forventningene om konflikt ble ikke innfridd Borgs første kvinnelige biskop vigsles 11. desember Kirke og helsetjeneste samarbeider bredt Linker Kirken.no Bispedømme Tromsø Fellesråd sidene. Dere er hjertelig velkommen til å komme med saker og fortelle hva dere vil ha på disse sidene. Vi kan føye til at pc og internett er blitt Kvaløy prestegjeld 2005 et redskap et kommunikasjonsverktøy Design: Jon Børge Frafjord som finnes Webløsning: i de fleste Wsoft.no heimer, spesielt der det er ungdom. Nå er det blitt enda lettere å holde seg informert om hva som skjer på den kirkelige front i vårt prestegjeld. Nøkkelen for å komme inn på siden er: Lykke til! HRR. Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Side 1 av 2 Arbeidstøy, sko og støvler Regntøy og oljeklær Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr

8 8 Jartrud Sofie (23): - Norges yngste prestekjerring? Tekst og foto: Holger R. Raste Den 23. januar i år ble det skrevet kirkehistorie i Kvaløy kirke. Da ble det for første gang foretatt en presteordinasjon her, og Jon Børge Frafjord (27) ble ordinert og innsatt som kapellan i Sandnessund sokn. Samtidig ble det satt en rekord: Soknet og prestegjeldet vårt fikk landets yngste prestefrue, Jartrud Sofie, 23 år ung! Kapellanen har vi i Kvaløynytt både presentert, ønsket velkommen og skrevet om flere ganger. Og mange har også truffet ham, både som forkynner, forvalter av sakramentene, som sjelesørger og som medmenneske. Derimot, prestefruen har vi aldri tidligere presentert skikkelig i våre spalter. Familiens midtpunkt Dette ville vi gjøre noe med, og inviterte oss like godt heim til presteboligen i Eineveien 40 på Kvaløysletta. Der ble vi tatt vel imot av den unge familien, som nå er på tre: For fem måneder siden ble de velsignet med en flott prestesønn, døpt Johannes Eliah, som nå er familiens midtpunkt. En smilende, vital og skjønn gutt! Møteplassen Arvelig belastet Nå er det ikke sjelden at yrkesvalg er arvelig. Det har vi eksempler på i de aller fleste yrker, ikke minst her på kysten der sjøfolk, fiskere, gårdbrukere og fangstfolk gjerne gikk igjen i mange familier. Også lærere, vet vi. Prester likeså. Slik er det også med vår nye prestefamilie: Jon Børge er prestesønn, Jartrud Sofie er prestedatter. Siden det var hun vi skulle skrive om denne gang, lar vi henne presentere seg sjøl: Født i Lakselv i Finnmark, av Annhild fra Sotra, og Paul Fyhn fra Balsfjord. Han prest og moren prestefrue. Hun som nest yngst i en søskenflokk på 4. Familien flyttet fra Lakselv til Sørreisa, da Jartrud Sofie var 6 år. Har bodd både i Sørreisa, på Finsnes og på Stonglandseidet, der faren var prest. - Kall meg prestekjerring! Jartrud Sofie er velsignet uformell. Typisk nordnorsk, i så måte. For kort tid siden mottok mange her i soknet invitasjon til en sang- og kosekveld i Interimskirka vår, med hilsning fra: Jartrud Sofie, prestekjerring! Under kaffepraten med henne forklarte hun det så fint med at hun hadde både hørt og lest om at i gamle dager, i alle fall her nord, gikk prestefruene for prestekjerringer! Og da i god, og folkelig mening! Det samme hadde hun opplevd at moren ble kalt. Vi føyer til at i gamle dager, var prestefruene, ikke bare kjerringa til presten, men de var en institusjon i seg selv. Var aktiv med i menighetens indre og ytre liv, drev gjerne også det man i dag kaller, diakonien i bygda. Pluss at de var prestens gode og faste støtte. Slik var det også med bispefruene, eller mer fint, - bispinnene. Personlig minnes jeg så vel vår bispinne Margrethe Wiig, som omtrent alltid presenterte seg som: Bispinne, fru Margrethe Wiig. Noe vi journalister, respekterte. Selvsagt! Ikke bare for hennes stand, men for alt hun gjorde, spesielt for samene og de psykisk syke her nord. Tilbake til vår egen unge prestekjerring: Traff sin mann på internett Nå er det slik med en journalist, han spør gjerne: Hvordan fant du din mann? Eller var det han som fant deg? Da smilte hun godt, så kom det: Jeg fant ham på internett! Det ville jeg selvsagt ha en nærmere forklaring på, og fikk det. Under et opphold på Ecuador fant Jartrud Sofie på at hun skulle prøve pc-en sin. Logget seg inn på Internett, på et spesielt treffsted, der man kunne treffe andre mennesker. Gjerne også en gutt. - Da var det at Gud styrte søket. For samme dag hadde Jon Børge sittet med sin pc hjemme i Norge, lagt bilde av seg ut på skjermen, med ønske om å treffe en pike! Og det første bilde jeg så der var Jon Børge! Bildet ble jeg tiltrukket av, og vi vekslet noen ord. Da fikk jeg vite at han var prestesønn, studerte teologi. Da ble jeg trygg på at dette nok var en bra kar! Gud styrte våre veier Før vi går videre så skynder Jartrud Sofie og understreke at det var første og siste gang Andakten. forts. fra s. 2 Når vi er i kirka og synger Du som veien er og livet eller Så ta da mine hender har du noen gang tenkt på at du kan synge salmen til Gud? Den kan gå fra ditt hjerte og opp til Gud? Han vil at du skal lytte til det han har å si deg De vi bryr oss om, lytter vi til. Vi bryr oss om hva den andre tenker, mener, ønsker, føler, brenner for, liker, hva den andre er opptatt av. Et element i kjærligheten til Gud er å lytte til det han har å si, til det han har på hjertet. Gud kan tale inn i våre liv gjennom Bibelen, forkynnelse og når vi ber til ham. Jeg har også opplevd at Gud har talt til meg gjennom bøker jeg har lest og personer jeg har møtt. Hver gang du åpner Bibelen, si til Gud før du begynner å lese: Herre, tal til meg gjennom det jeg leser! Når du kommer til gudstjeneste, si til Gud når du kommer inn, eller før du går dit: Herre, la meg få høre noe fra deg i dag! Når du ber til Gud, be ham svare deg slik at du forstår hva han vil deg. Ikke alt vi tror er Guds tale, er Guds tale, men prøv alt og hold fast på det gode (1 Tess 5,21). Han vil at du skal følge ham Jesus sa: Følg meg! Ditt svar kan være: Her er jeg, send meg! Du er Guds elskede og betrodde medarbeider som skal arbeide i team med andre elskede og betrodde medarbeidere. Dette teamet kalles menigheten. Den er full av feil og mangler (fordi den består av vanlige mennesker), og det er ikke vanskelig å finne ting å kritisere. Likevel kalles vi til å følge Gud og være hans medarbeidere sammen med andre elskede, betrodde og ufullkomne medarbeidere. Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. (1 Kor 13,13) Dette er mine tanker en onsdags morgen om det å elske Gud. Dersom du ønsker å snakke om dette, eller hjelp til å gjøre noe av det som står over, så ta kontakt med meg. (Se baksiden av bladet) Runar Reknes

9 9 Møteplassen Akkurat nå har hun morspermisjon, en rolle hun tar med alvor og varme. Videre har hun noe igjen av sine studier i psykologi ved Universitetet i Tromsø. - Når jeg er ferdig med det så vil jeg bedre kunne være en støtte for presten i hans virke. Også den siden har jeg kjennskap til. Videre ønsker jeg å kunne bidra aktivt med noe i menigheten. For eksempel innenfor diakonien. Med min utdannelse og interesser tror jeg å ha mye å bidra der. BILDE: EN SMILENDE PRESTEFAMILIE: En glad og smilende prestefamilie i Eineveien 40, stortrives her på Kvaløya; presten Jon Børge Frafjord og prestekjerringa sjøl, Jartrud Sofie, og familiens skjønne midtpunkt, Johannes Eliah. hun gjorde et slikt søk på Internett. - Vil du anbefale det for andre kvinner? - Tja, hva skal jeg si? Jeg var i alle fall heldig! Jeg hadde Gud med meg, og det var kanskje hans vilje at jeg skulle prøve det. Jeg tror Gud styrte våre veier sammen! Jon Børge er enig med henne i det, og legger til: Jartrud Sofie var i alle fall den eneste som tente på bildet av meg, sier han og ler godt. Han falt i mine armer Kort fortalt videre var at da hun kom tilbake til Tromsø, der hun studerte psykologi, holdt de kontakten. Tre måneder senere avtalte de at Jon Børge skulle komme på besøk til henne, slik at de kunne møte hverandre og bli bedre kjent, om kjemien passet? Det var vinter, og glatt på flyplassen i Tromsø. - Plutselig glei han og falt pladask i mine armer! Fra da hadde jeg grepet på han!! De ler begge godt når de minnes sitt første ordentlige møte. Kontakten var gjensidig og god. Fem måneder senere giftet de seg i Stonglandseidet kirke, der begge prestefedrene deltok i vielsen. Forlovet på galleriet i Tromsø Domkirke. Jartrud kan videre fortelle at forlovelsen skjedde i Tromsø Domkirke, på galleriet, mens han fungerte som prestevikar der. Samtidig forteller de at de er betatt av altertavlen i Tromsø domkirke. En tilsvarende kopi henger i Stonglandseidet kirke. Støtte for presten og med oppdrag i menigheten Vi kommer så inn på prestekjerringa si rolle her i Sandnessund sokn. Jartrud Sofie er vel kjent med rollen ikke minst gjennom sin oppvekst i en prestefamilie. Liker musikk, sang og er naturelsker Jartrud Sofie forteller at hun har mange interesser. Musikk (spiller piano), sang, dans og drama, ungdomsarbeid, liker å lage mat, lese og gå turer. - Det har ikke blitt så mye skigåing, men nå har jeg kjøpt meg ski. Vi bor jo så fint til med en vakker natur like utenfor huset, og med lysløypa like ved., sier hun. - Målet er å få bruke den fantastiske naturen både her på Kvaløya, og ellers omkring her i Tromsø, sier Jon Børge, og innrømmer at han ikke har fått det store taket på skiene enda. - Du vet at jeg er jo født og oppvokst på Madagaskar, der mine foreldre var misjonærer. Og der var det jo ikke bruk for ski. Men nå har jeg muligheten til bli bedre venner med skiene også, sier han og ler. Vi føyer til at de begge stortrives her på Kvaløya, og håper å kunne bli her mange år. - Noe beror jo også på hvor mange barn vi får. Vi vet jo at de kapellanene som var her før oss, de fikk jo flere barn på kort tid. Så det må jo være noe spesielt med Kvaløya! Vi takker for gjestfriheten og ønsker både presten, prestekjerringa og alle prestesønner og døtre som måtte komme, lykke til videre! Må Guds velsignelse følge dem! Best Kvaløysletta Åpent alle dager til kl Kvaløysletta Tlf I Kaldfjord og på Storelva Fast lavpris Stort utvalg Gode tilbud AVD. STORELVA Tlf Ferskvaredisk / Catering Skipsproviant / kjøtt engros KALDFJORD - TLF

10 10 Målsetning for Hillesøy menighet Prestene og menighetsrådet arbeider dette året med å finne en setning som kan uttrykke hva som er Hillesøy menighets hovedmålsetning. I denne prosessen ønsker vi gjerne innspill fra dere lesere av menighetsbladet. Som prest i menigheten har jeg fundert lenge på dette og hatt forskjellige formuleringer. Den jeg synes er finest akkurat nå er: Vi vil - sammen med den Gud vi tror på - gi folk en sunn tro i en sunn menighet. 100-årsmarkering gav stort overskudd! Lederen i Hillesøy menighetsråd har sendt oss resultatregnskapet fra den avholdte 100 årsmarkeringen her i Hillesøy. Nytt fra Hillesøy Vi vil... betyr at blant alle oppgaver og gjøremål i menigheten vil vi at det følgende alltid skal være vårt hovedfokus. - sammen med den Gud vi tror på handler om at vi i menigheten ikke bare arbeider ut i fra egen kraft, tanker og ideer. Vi fikk et oppdrag av Jesus før han dro opp til himmelen, og han lovte å være med oss alle dager. Vi er ikke fullkomne, men samtidig får vi lov å regne oss som Guds medarbeidere. Resultatregnskapet ser slik ut: Salgsinntekter kr ,50 Gaver kr ,00 Sum inntekter kr ,50 Varekjøp kr ,50 Sum utgifter kr ,50 Driftsresultat: Kr ,00...gi folk en sunn tro... De fleste har en ganske god forestilling av hva en usunn tro er. Fanatisme og undertykkende tro ønsker vi ikke. Men hva er en sunn tro? Her er noen tanker: En sunn tro, er selvfølgelig en sunn tro på Gud, men også på seg selv, på verden og framtida. Det er naturlig at Bibelens budskap (hvor Jesus er sentrum) gir grunnlag for og innhold til vår tro. Et naturlig resultat av en sunn tro er kjærlighet som vises i gjerning og tjeneste for Gud og vår neste....i en sunn menighet. I menigheten vår har vi en egen strategi for å arbeide for at menigheten skal være så sunn som mulig: H.i.l.l.e.s.ø.y.-strategien. Den kan du lese mer om ved å gå inn på og klikke deg videre til Hillesøy menighets sider. Jeg vil igjen på vegne av Hillesøy Menighet få rette en STOR TAKK til alle lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som ved sin innsats gjorde arrangementet mulig, og som derved var med på å gi menigheten et slikt økonomisk bidrag til det påtenkte høyttalerannlegg til Hillesøy kirke. Beste hilsen Oddmar Nilsen Hvordan har du det - egentlig? Ring anonymt til Kirkens SOS TLF På nett: Stakkevollvn 49 tlf ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Symaskinreparatøren Slettatorget 8, 9100 Kvaløysletta Tlf: Symaskiner til de fleste! Reparasjon av det meste!

11 DØPTE KVALØY Ine Hansen, stadf Viktoria Kristine Blomstereng Noa Andreas Bakkehaug, stadf Sander André Jenssen Regine Søreng Caroline Norum Hofsøy Bjørnar Pettersen Kristine Pettersen Skatter Sandra Norø Trondsen Hedda Bjerke Ruben Aleksander Stensland Frida Kaspersen Thea Mariell Mathisen Julie Kristine Worum Aronsen Christer Nicolai Håkonsen Adrian Sæthre David Holmstad, stadf Elias Vorland Emil Steen-Berntsen Michelle Mortensen, stadf Ida Nordnes Othelie Ramsdal Bartholsen Martine Mikkelsen Sondre Kristoffersen Vilde Sofie Larsen Tiril Indianna Lavold Eliassen Gabriel Scott Johansen Erlend André Jacobsen Julia Aurora Henriksen DØPTE SANDNESSUND Johannes Botn, stadf Ingrid Johanne Thorsteinsen Sandra Rydningen Sofie Haldorsen Brendeløkken Nora Jensen Furumo Signe Kristiansen Joakim Mikkelsen Tøndel Julie Kristine Worum Aronsen Henry Skjønsfjell Johannes Eliah Frafjord David Kristensen Nicolai Seetong Enoksen Emilie Nylund Karlsen Daniel Bergmo Hansen Elias Colin Antonsen Simen Isaksen Pål Anders Marthinsen Celina Nyheim Johansen Stein-Vidar Hansen Julianne Halsnes Eline Astrid Bjørnsund Slekters gang Hanna Surgenor Pettersen Benjamin Simonsen Erik Schløpke DØPTE HILLESØY Tobias Hansen Bror Mikal Andersen Martin André Dønnem Nathalie Larsen Johanne Krogh Nilsen Anders Reece Mosli Munday Kristian Marinius Kløvstad Jøran Bakke VIGDE KVALØY Lotte Antone Hanssen og Tor-Ivan Larsen Anette Fagerheim Vangen og Per Jonny Johansen Tanja Thon og Per Magnus Edberg Ellen Varhaug og Andreas Sørensen Tone-Linda Storjord og Erik Olsen Line Ludvigsen og Espen Berg Therese Bjørnflaten Ytterstad og Yngve Johnsen Karina Kolflaath og Geir Johnsen Stine Dale Hugo Rystrøm Laila Kristiansen og Raymond Brattsti VIGDE SANDNESSUND Lena Karlsen og Trond Ivar Albrigtsen Maria Kristiansen og Tom Willy Thomassen Anita Johannesen og Jonny Johansen Gøril Ottarsen og Frank Johan Nøstvik VIGDE HILLESØY Tove Evelyn Myrstad og Oddvar Willy Marinius Moberg Hanne Kristin Wikran og Per Jøran Østerås Turid Hustad og Per Tore Uteng Hege Bekkelund og Gudmund Dag Moe Liv Ester Renland og Hans Henriksen Marianne Ludvigsen og Cris Alexander Tokt Hege Kristin Johannesen og Arne Olav Berg Mariann Karlsen og Torleif Brattsti Adelinn Fønnebø og Ole Jakob Larsen DØDE KVALØY Hanny Regine Hansen Otmar Nikolai Hay Harriet Elise Stokmo Elin Synnøve Haug DØDE SANDNESSUND Ingeborg Lovise Cebakk Svanhild Asbjørg Pedersen Jens Aldor Johansen Valborg Pauline Johansen Edvin Hagbart Wikan Erna Susanne Andorsen Erling Emil Enoksen Arne Mikal Martinsen DØDE HILLESØY Karl Adolf Ingebrigtsen Aslaug Olly Ingegerd Sagatun Harald Thode Andreas Hansen Valborg Wilsgård Hermann Sigurd Hermansen Arne Evald Edvartsen Oddlaug Bergljot Thorbjørnsen Alfhild Hågensen Gudrun Alfie Hanssen Asmund Kåre Kristiansen Leikny Sofie Johanne Johansen Emil Johansen Redaksjonen beklager at de døde i forrige nummer ble notert med begravelsesdato istedet for dødsdato. 11

12 12 Kirkens medarbeidere Kvaløy prestekontor Slettatorget 8, postboks Tromsø Fax: E-post: Hjemmeside: E-postadresser til de andre ansatte finner du på Prestekontoret er betjent mandag, tirsdag,onsdag, fredag fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest: Knut Olstad, Akkarvn Kapellan i Kvaløy: Jon Børge Frafjord Eineveien Kapellan i Hillesøy: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Sekretærvikar: Turid Gerhardsen Organister Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Glenn Fagervik, Sandnessund int. kirke Einar Hansen, Hillesøy krk Turid Gerhardsen, Mjelde Klokker i Kvaløy: Viggo Berglund Kvaløy menighetsråd Leder: Andreas Pettersen Sandnessund menighetsråd Leder: Lillian Kvarsnes Hillesøy menighetsråd Leder: Oddmar Nilsen Kvaløynytt Utgis av menighetene i Kvaløy prestegjeld Redaktør Holger R. Raste Redaksjonsmedlemmer: Gunnar Kvernenes Knut Olstad Frivillig kontingent kr. 100,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til prestekontoret innen Trykkeri: Peder Norbye Grafisk A/S Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste s.e. pinse 1100 Kvaløysletta JBF Høsttakkefest, Mr.-valg 1800 Vengsøy JBF Høsttakkefest. Konf.pres. Mr.valg 1100 Straumsbukta KR Sangmøte. Mr.valg 1700 Hillesøy KR Fam.gtj. Utd. av årsbøker til 4+6åringer og CD til 8åringer.Barnegospel. Mrvalg Kvaløy KO Nattverd s.e. pinse 1100 Kvaløy KO Dåp, Mr.valg 1100 Mjelde KR Nattverd, Mr.valg 1100 Tromvik h.hus JBF Familiegudstj. m. utd. av 4-årsbok, Mr.valg 1700 Trondjord KO Konf.presentasjon Utd. av 4-årsbok, Mr.valg Kvaløy kirkekor deltar 1600 Bentsjord KR Sangmøte, Mr.valg s.e. pinse 1100 Kvaløysletta JBF Fam.gtj. utd. av 4-årsbok 1700 Kvaløy KO Menighetens sangkveld Havtun R Temakveld om Bibelen Bededag 1100 Kvaløy JBF Nattverd 1100 Tromvik skole KO Fam.gtj. i anl. konf.leir 1700 Hillesøy RR Menighetens sangkveld, Kvaløy k.kor 1800 Kvaløysletta JBF Sangkveld Alle Helgen 1100 Kvaløysletta JBF Allehelgensgudstj. Minnemarkering 1130 Bentsjord KR Allehelgensgudstj. Minnemarkering 1700 Hillesøy KR Allehelgensgudstj. Minnemarkering s.e. pinse 1100 Kvaløy JBF Fam.gtj. Utd. 4-årsbok. Dåp Siste s. i k.å 1100 Kvaløysletta JBF Familiegudstj s. i advent 1100 Kvaløy KO Dåp. Nattverd Kvaløy kirkekor. (1977-liturgi) Mjelde RR Lysmesse, Selmas og konfirmantene Kvaløysletta JBF Sangkveld s. i advent 1100 Kvaløysletta JBF Lysmesse m. Ten Sing 1500 Skogvik JBF Lysmesse m. skolebarn 1700 Hillesøy RR Adventsgudstjeneste 1700 Kvaløy KO Adventssang m. kirkekor og konfirmanter Kvaløy KO Nattverd s. i advent 1700 Bentsjord KR Førjulsgudstjeneste 1800 Kvaløysletta JBF Sangkveld s. i advent 1100 Kvaløysletta s.hjem/ko Julaften 1100 Mjelde KR Julaftensgtj Hillesøy KR Julaftensgtj Kvaløysletta JBF Julaftensgtj Kvaløysletta JBF Julaftensgtj Kvaløy KO Julaftensgtj Juledag 1100 Kvaløy JBF Høytidsgtj Hillesøy KR Høytidsgtj juledag 1100 Straumsbukta KR Julegudstjeneste 1100 Tromvik h.hus KO Høytidsgtj. m. nattv Vengsøy JBF Julegudstjeneste Nyttårsaften 1700 Kvaløy KO Nyttårsgudstjeneste Forkortelser: JBF.: Jon Børge Frafjord, KO.: Knut Olstad, KR.: Kjersti Haave Reknes, RR.: Runar Reknes, TV.: Tarald Varhaug. Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i den oppsatte gudstjenestelista. Se for sikkerhets skyld i avisenes kirkeannonse på fredager eller les

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker.

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. SANDNESSUND MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2006 1) Innledning I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. Menighetens årsmøte ble holdt på Kvaløysletta ungdomsskole,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Kvaløynytt. Nr 4. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Konfirmantene tenner lys i mørke

Kvaløynytt. Nr 4. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Konfirmantene tenner lys i mørke Kvaløynytt Nr 4. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Konfirmantene tenner lys i mørke Konfirmantene fra v. Helle, Susann og Lene står klar til å gå ut og selge lys til inntekt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer