Askim. Menighetsblad. Jeg har verdens beste jobb! Trefelling på kirkegården. Fasteaksjonen 31. mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim. Menighetsblad. Jeg har verdens beste jobb! Trefelling på kirkegården. Fasteaksjonen 31. mars 2009"

Transkript

1 Askim Nr Årgang 63 Menighetsblad Trefelling på kirkegården I slutten av januar ble det store asketreet på den eldste delen av kirkegården felt. I samme anledning har vi fått beskjært en del av trærne ved veien, disse var til hinder for trafikken. Se side 5 Foto: Øyvind Woie Jeg har verdens beste jobb! - Ungdom er spennende folk. De er mer ærlige og direkte enn de fleste andre sier ungdomsarbeider, Kristine Skree Kristiansen, og smiler. Se side 6-7 Fasteaksjonen 31. mars 2009 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Se side 3

2 Kirkespeilet Kjell Halvard Flø, Kapellan, 52 år Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige 1. Kor. 13,11 Side - Askim menighetsblad I generasjoner har barn gått på søndagsskole, misjonsgrupper og deltatt i sangkor. Det er derfor ikke noe nytt at barn får opplæring til kristen tro før de dukker opp i kirken som konfirmanter. Likevel var det noe nytt at kirken satset på et stort trosopplæringsprosjekt støttet med offentlige midler. Askim menighet var heldig å få bli med i den forsøksperioden som nå har vart noen år. Nå går vi fra prosjekt til drift. Det betyr at babysang, småbarnsang og barnas gudstjenester ikke lenger er forsøk, men en naturlig del av menighetens liv. Nanna Engeseth er ansatt som barne- og familiearbeider, og er en av de som har arbeidet mest med de nye tilbudene for barn i Askim menighet. Hun har også ledet søndagsskolearbeidet på Normisjon, og driver flere klubber for barn i Askim menighet. Hun uttrykker det slik: Det er den lokale menighet som er verdens håp. Vi har evangeliet om Jesus Kristus som kom til vår jord for å frelse oss. Vi har en stor anledning til å formidle evangeliet og dette håpet til alle de som kommer i kirken for å døpe sine barn. Vi lover som menighet å stå sammen med foreldre og faddere om å lære barna om den kristne tro, lære dem å lese i Bibelen og be til Jesus. Vi vet at det er vi som kan være med LIKER DU FOTBALL, VOLLEYBALL, SKI, LEIRER OG GODE VENNER?? Velkommen med på KRIK i Askim! KRIK står for Kristen Idrettskontakt. I Askim starter vi dette semesteret opp med en gruppe for de fra 4. til 7. klasse, og to grupper for dem fra 8. klasse og oppover. KRIK er en nasjonal organisasjon med over medlemmer fordelt på lokallag over hele landet. Ungdommer fra hele Norge samles dermed hver sommer på ARENA-leir og på ACTIONleir om vinteren. KRIK er ikke et sted hvor man har oppmøteplikt eller må trene for å vinne. Men et sted hvor idrettsgleden og et kristent fellesskap står i sentrum. Dette er en kjempegod mulighet til å trene sammen med vennene dine, møte nye venner og å reise på leirer og turer sammen med lokallaget eller KRIK-ungdommer fra hele landet. Dersom du har lyst til å være med er det bare å møte opp på de følgende stedene klasse: Fredager kl i gymsalen v/askim videregående skole. å så evangeliet, Guds ord. Det er Gud som gir vekst ved Den Hellige Ånd. Etter prosjektperioden er erfaringen at vi bygger relasjoner. Prestene samtaler med dåpsfamiliene før dåpen. Vi inviterer til forskjellige aktiviteter i samarbeid med Normisjon og andre organisasjoner. De som døpes i kirken blir kjent med kirken som Guds hus og deres hus. Kirken er en bygning, men det er først og fremst et fellesskap og et sted for tilbedelse. Gjennom barnas gudstjeneste har vi øvd oss i så se på barna som medarbeidere. De dramatiserer tekster som gjenfortelles og synger sanger som er tilpasset deres alder og kultur. For tiden er vi inne i en omfattende evalueringsprosess. Vi ser på hva vi kan gjøre bedre og vi lytter til synspunkter fra de som går i kirken. Barn skal få være barn og voksne skal få lov til å være voksne, også på en gudstjeneste. Paulus skriver at Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Samtidig leser vi Jesus som velsignet barna og sa at Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Å lage gudstjenester som gir rom for alle generasjoner, er en utfordring. Men i Guds rikes sammenheng får vi øve oss i tålmodighet og oppfinnsomhet, og vi takker for innspill som hjelper oss til å utvikle gudstjenestene våre videre, inn i en ny tid som ligger foran oss. Fra 8. klasse: Mandager kl i gymsalen på Løken ungdomsskole. Og/eller Fredager kl i gymsalen på Askim Videregående skole. Og sjekk ut:

3 TRANSPORT TIL KIRKEN? Hvis du trenger transport for å komme deg til kirken, ta kontakt med Menighetskontoret, tlf KONSERT I ASKIM KIRKE Dixie Freaks ønsker velkommen til en spirituell aften, 18. mars, kl Inngang kr. 100,- SOS fra sør Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil bøssebærere fra Askim menighet gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den Asha er en en av ungdommene på øya Manushmarar som trår til med krisehjelp når flommen river bort grunnen under folks hus og hjem. vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighets-spørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker. Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra Askim menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (175 kroner) eller via kontonummer Ønsker du å være bøssebærer, ta kontakt med Askim menighetskontor tlf.: Tekst/Foto: Kirkens Nødhjelp Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk www. askimmenighet.no Askim menighetsblad - Side

4 Kirke nytt Nøtteliten tar for seg av fuglefrø Vi ansatte har satt ut fuglemat til småfuglene, men de er ikke alene om å nyte maten. Til stor fornøyelse for oss, kan vi se tre ekorn som med akrobatiske øvelser tar for seg av fuglematen. Det ser ikke ut til at fuglene bryr seg om at andre også liker deres mat. Ingen svidde skosåler mer! Nå har kirken endelig fått deksel på ovnene under kirkebenkene. I slutten av november i fjor var dekselet på plass. Nå slipper vi svidde skosåler og mulighet for andre uheldige situasjoner. Side - Askim menighetsblad Over ser du et ortografi av Askim kirkegård som viser det nye området, og hvor utvidelsen skal foregå UTVIDELSE AV ASKIM K Det begraves hvert år over hundre mennesker på Askim kirkegård. Nå må kirkegården utvides for å få plass til flere. Årets utvidelse ble planlagt i sammenheng med forrige utvidelse, og i prinsippet er dette en del 2 utvidelse hvor vi ferdiggjør eksisterende plan. Som dere kan se av tegningen til høyre, vil det nå bli fullført en ringvei med gatelys rundt hele kirkegården på østsiden av Kolstadveien. Det vil beplantes med både trær og busker og legges ny drenering. I tillegg blir det laget et nytt masselager på nordsiden slik at det blir mye enklere for de som jobber på kirkegården. Det vil bli 6 nye gravfelt som rommer over 600 gravplasser. Ettersom det årlig blir slettet og gjenbrukt en del graver vil vi med disse nye ha plass flere år fremover. Anbudsrunde vil holdes i begynnelsen av februar og byggestart så fort som mulig. Det er et firma i Fredrikstad som heter COWI som utarbeider anbudspapirer. Fylkeskonservatoren vil før bygging ta prøver av anleggsområdet. Det første som gjøres er graving og drenering. Deretter vil det sås til gress på gravplassområdet. Så vil ringvei og gatelys stå for tur før området beplantes. Gravplassområdet kan ikke tas i bruk til nye graver før det har ligget minst et år. Grunnen som kirkegården ligger på eies av Opplysningsvesenets Fond og festes av Askim Sokn. Vi vil følge utviklingen i menighetsbladet gjennom hele byggeperioden med reportasjer og bilder. Tekst: Bjørn Hasslgård Foto: Askim kommune - ortografi COWI - beplantningsplan

5 Et historisk tuntre har falt Det gamle asketreet på den eldste kirkegården måtte dessverre skjæres ned i slutten av januar. Treet var råttent. Stammeveggen var bare cm. tykk, og resten av stammen var hul. Sikkerheten måtte prioriteres før et gammelt og ærverdig tre. Ask blir normalt ca. 200 år, men enkelte trær kan bli 500 år. De blir meter høye og omkretsen kan bli over 4 meter. Vårt tre var ca. 20 meter høyt, og hadde en omkrets på 5 meter! Når jeg ser på et bilde fra Askims gamle stein- kirke fra 1860, mener jeg at treet er der, og da ser det ut som det er blitt beskåret før, så alderen på asken er nok år. Et asketre ble i gamle dager brukt til å lage redskap, ski og emner til pil og bue. Hvem har ikke hørt om askeavkok til medisinsk bruk? Som værtegn sier man: Ask føre eik blir plask, altså - det blir regnsommer hvis bladene på aska om våren skyter før eikas blader. Nå vil stubben stå som et historisk monument fra gamle dager, og til sommeren vil den bli pyntet med blomster. Tekst/Foto: Harald P Johnsen IRKEGÅRD Tegning av beplantningsplan, med vei, lys og trær/busker. To voksne mannfolk og ei motorsag gikk godt inn i den gamle asken. Askim menighetsblad - Side

6 Ungdom er sp - Fytti katta, dette er en fantastisk jobb, få med det da, sier Kristine Skree Kristiansen. Ungdomsarbeideren i Askim Menighet vil være store-søster for ungdom i Askim. -åringen er nettopp 26ferdig med sin tredje konfirmanttime på rad. 15 fjortenåringer har fått sin ukentlige dose Jesus- og kristendomskunnskap. - Undervisningen er faktisk veldig viktig. Mange mangler kunnskap om hva kristendommen lærer og hvem Jesus er. Men samtidig har denne generasjonen færre fordommer, de stiller mer med blanke ark, forteller ungdomsarbeideren som har jobbet i Askim menighet et halvt år. Kristine Skree Kristiansen er overbevist om at hun har verdens beste jobb, ungdom gir så mye tilbake, de er så - Men er ungdom i denne alderen opptatt av tro? - Ja, de er veldig opptatt av åndelighet. Ungdom i dag er mye mindre lært opp til at enten så er det kristendom eller så er det ingenting. De møter så utrolig mye åndelighet over alt, gjennom møte med andre religioner eller ved at de ser Åndenes makt på TV. Denne åndeligheten er noe de bærer med seg. Side - Askim menighetsblad Kristine Skree Kristiansen er 26 år gammel. Akkurat nå har hun tatt pause i prestestudiene sine for å jobbe med ungdom i Askim Menighet. Arbeidsdagene bruker hun i hovedsak på konfirmanter, ungdomskoret Svaret og KRIK. Kristine er overbevist om at hun har verdens beste jobb. - Ungdom er spennende folk. De er mer ærlige og direkte enn de fleste andre, sier Kristiansen og smiler. Hun vil være midt i mellom, som ungdomsarbeider kan hun ikke være en nær venn og ikke en som er på foreldrenes lag. - Men jeg er kanskje mer som en slags storesøster. En som de vet er der og som støtter dem, forklarer Kristine. - Hvordan er ungdom i Askim? - De er fryktelig snille! Jeg har jobbet masse med ungdom i Oslo sentrum, og det er stor forskjell. Ungdom i Askim er mye mer oppatt av hva de andre synes og mener. De er mer tilbakeholdne på å vise hva som er kult eller ikke. I Oslo er det større avstand mellom ulike miljøene ungdo beveger seg mellom. de være sammen me ungdommer på skole andre på trening elle Askim går man ofter samme folkene hele Kristine Skree Kristi sen sier at hun brenn ungdom, men når hu slappe av er venner o viktig. Aller best har hun de når hun tar frem gita går på scenen samme

7 ennende folk takknemlige og deler så masse. de mmene Der kan d noen n og helt r klubb. I e med de tiden. aner for n skal g kiting t trolig ren og n med Bluebliss og synger låter som Dead or alive og Hey little sister (gå inn på myspace.com/thebluebliss for en smakebit) - Vi spiller punkrock, holder konserter og har det veldig gøy. - Spiller Bluebliss musikk som kunne vært fremført i Askim kirke? - Ja, men musikken vår passer kanskje bedre på et utested. Gjennom musikken får jeg gitt utløp for mye energi, forklarer Kristine. Fem år av prestestudiet er tilbakelagt. Kristine har drømmer for kirken hun jobber i. - Jeg er veldig glad i kirka. Det er der jeg har hjertet mitt. Jeg liker så godt tanken om at kirken er stedet der hele Guds folk kan samles. At menigheten blir som en familie der det er plass til alle. Kristine håper flere ungdom får lyst til å komme til kirken og være med å skape liv i menigheten. - Folk forventer ofte at vi som jobber i kirka skal gjøre noe for dem. Men de er en like stor del av kirka som jeg er. Jeg tror mange mennesker har lyst til å være en del av et større fellesskap. Det er en kjempeutfordring som jeg ser spesielt blant ungdom. De vil så gjerne passe inn og være en del av en større helhet. - Hva er det beste med jobben som ungdomsarbeider? - Alt, jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Ungdom gir så mye tilbake, de er så takknemlige og deler så masse. Som ungdomsarbeider så får du lov å være en del av noe som mange ikke får lov til. Tekst og foto: Øyvind Woie Den lille ungdomstesten Hvor mye vet egentlig ungdomsarbeider Kristin Skree Kristiansen om ungdommenes egen verden? Askim Menighetsblad stilte henne sju spørsmål vi synes hun burde vite svaret på. 1: Hvem ligger på toppen av VGs singeliste akkurat nå? Kristine: Madcon! Riktig svar: Lady Gaga med Poker Face - 0 poeng 2: Hvem spiller hovedrollene i Disneyfilmen Camp rock? Kristine: Å det er han der i Jonas Brothers... Riktig svar: Og hva heter han? Jo, Joe Jonas spiller Shane Gray og Demi Lovato spiller Mitchie Torres. - ½ poeng 3: Hvem er eldst av Jonas Brothers? Kristine: Den ene av de derre brødrene Jonas... Riktig svar: Kevin Jonas. - 0 poeng 4: Hva er Twilight? Kristine: Ehhh... Riktig svar: En ekkel ungdomsfilm om vampyrer. - 0 poeng 5: Hva heter hun som spiller i TV-serien Ugly Betty? Kristine: Ja, hva heter hun mon tro? Riktig svar: America Ferrera - 0 poeng 6: Hvor mange størrelser har Jessica Simpson gått opp? Kristine: Mange, håper jeg, for hennes del! Riktig svar: Åtte - 0 poeng 7: Hva heter den kommunale ungdomsklubben i Askim? Kristine: Ehhemm, har vi det i Askim ja, den heter vel kanskje muligens... Riktig svar: Downstairs - 0 poeng Konklusjon: Gå hjem og pugg, Kristine! ½ poeng av sju mulige er ikke spesielt ungdommelig. Men etter tilbakemeldinger fra konfirmanter og ungdom i ungdomskoret Svaret, kommer Kristine svært langt uten disse kunnskapene. Askim menighetsblad - Side

8 Optikk Storgata 15, 1830 Askim Tlf Synssenteret Askim AS Askim Torget, Tlf Eidsbergveien 3, 1830 Askim Tlf Bruk gode merker i skotøy! Vammaveien 13, 1830 Askim Tlf Askim Servicesenter AS BENSIN - SERVICE - REKVISITA BILVASK - TILHENGERUTLEIE - DEKK Tlf.: Trøgstadvn Askim Eidsbergveien Askim Askim DIN INTERIØR- BUTIKK HAUGOMSENTERET ASKIM Tlf Begravelsesbyrå Alt innen maling, tapetsering og golvbelegg. Tlf.: Mob.: Telefon , Fax.: P.box 274, 1802, Askim. Besøksadr. Hovsvn. 8 Barnedåp - Konfirmasjon Bryllup - Jubileum Minnesamvær Smaalenene Hotell AS, Vammavn. 25, 1830 Askim. Tlf e-post: Bestilling av nye monumenter. Navnetilføyelse i gamle steiner. Stor innendørs utstilling. Ellers alt i stein. Granitt, marmor og skifer Åpningstider: Man.- fre Lør Eidsbergv Tlf: ASKIM - Fax: ØSTFOLD AS Regnskap - lønn - rådgivning Tlf HAUGOMSENTERET 8-22 (20) Side - Askim menighetsblad

9 G-Sport Askim Henstad Allè 3C 1809 Askim Telefon: E-post: Sunkost Askim Eidsbergveien 4, 1830 Askim Tlf.: Fax.: E-post: Bruden i Sentrum Antrekk til bryllup og fest Jernbanegata Askim Tlf: Mob: Telefon: Tusen takk! Vi takker alle våre annonsører og givere for bidrag til Menighetsbladet! Arne Hasle A/S Båter og julenisser Jernbanegata 12, Telefon: Askim Telefaks: Lunsjkonserter på Kirkekroa Vi fortsetter våren med lunsjkonserter kl , og vi ønsker deg velkommen innom følgende dager: Torsdag 26. mars blir det sang v/camilla Jensen. Torsdag 30. april kommer Torunn Bakken og en gruppe fra Puls innom og spiller for oss. I mai blir det Vårkonsert med allsang, og i juni blir det arrangement i forbindelse med Askim for full musikk. Mer informasjon kommer i neste Menighetsblad. Permisjon for Jan Mathisen Jan Mathisen, skal fra 1. februar ha 14 måneders permisjon fra sin stilling som diakon ved Askim menighet. Han skal i permisjonstiden jobbe som regionskonsulent for Østfold og Akershus i Kirkens Nødhjelp. Askim menighetsblad - Side

10 Askim menighetskontor Kirkegata 31, 1830 Askim Kontortid: , alle hverdager Tel: Faks: E-post: askim.kommune.no ukirkeverge Bjørn Hasselgård, , askim.kommune.no usokneprest Geir Braadlie, , askim.kommune.no ukapellan Kjell Halvard Flø, , askim.kommune.no u Kirke fakta ukantor, Gunn Randi Leite, , uungdomsarbeider, Kristine Skree Kristiansen, kommune.no ubarne- og ungdomsarbeider Nanna Engeseth, , no uprosjektmedarbeider Karen Braadlie, uaskim menighets barnehage, Styrer Lill Tove Solmyr uleder Askim Menighetsråd/ Fellesråd Dag Wengen, uredaktører: Gunn-Inger Jenic og Øyvind Woie, , no og Side 10- Askim menighetsblad Min sang For noen år siden hadde vi i menighetsbladet en føljetong over sanger som folk hadde et spesielt forhold til, denne føljetongen ønsker vi å ta opp igjen. Har du en kristelig sang som betyr mye for deg og som du ønsker å dele med andre, skriv noen ord om dette og hvorfor. Gi gjerne utfordringen videre til noen du kjenner som også kan tenke seg å dele sangen sin med andre. Tove Omvik Aune og Hans Olav Aune Første par ut er Tove Omvik Aune og Hans Olav Aune. Vår sang er Ver ikkje redd. Tekst: Trygve Bjerkrheim, 1979 Melodi Gunstein Draugedalen, 1979 Som formidlere av kristen sang og musikk leter vi alltid etter meningsfylte sanger med gode tekster og melodier som kler teksten. Denne sangen har vi hatt på repertoaret i flere år, den var faktisk en av de første sangene vi fremførte. Denne sangen betyr mye for oss, den har et tydelig kristent budskap, og melodien er lett å synge. Vi synger den tostemt med pianoakkompagnement, og har opptrådt mange ganger med den. Den er også å finne på den første CD`en vår. Ver ikkje redd innleder alle versene i sangen. Slik får Bjerkrheim poengtert hovedinnholdet, og her er han på trygg bibelsk grunn, for akkurat disse ordene skal være gjengitt 120 ganger i vår Bibel, altså et ord til oss hver 3. dag hele året. Disse ordene finnes jo også i Juleevangeliet : Frykt ikke!/ Vær ikke redd! Vi kan være trygge, for Jesus tar imot alle som vil komme til ham. Vår synd er sonet, Jesus har betalt for oss ved sin død og oppstandelse. Og Herren, vår Gud vil verne oss og føre oss trygt fram. Derfor trenger vi ikke å være redde. Døden er ikke det siste. Himmelen er vårt hjem. Derfor kan vi hvile i dette og ha et evig håp, skriver Trygve Bjerkrheim i denne sangen. Ver ikkje redd Ver ikkje redd, du har ein Frelsar som kjøpte deg til Gud med blodet sitt. Kvar ein som kjem, han varmt velkomen helsar. Guds barn du vert, eit evig liv er dit! Ver ikkje redd di synd er sona, Di gjeld betalt og Jesus leid din død. For Kristi skuld du kvila kan og vona Han sjølv di rettferd er og livsens brød Ver ikkje redd, for Faderhandi Deg verna vil den armen fast deg held. Han skal deg losa til du stend på strandi, For Kristi verk i tid og æva gjeld. Ver ikkje redd for framtidsdagen For solefallet og di siste stund. Din Frelsar fører deg til livsens hage. Der du for evig stend på sikker grunn. Vi utfordrer Brynjar Borgum til neste sang.

11 Døpte Mari-Elle Broholt Andersen Askim kirke Mathea Ljunggren Andresen Askim kirke Noah Rosseland Askim kirke Jenny Madelen Schie Askim kirke Milla Høglien Krade Vestby kirke Nora Sofie Torper Fremstad Askim kirke Fredrik Sell Trømborg Askim kirke Isabell Bakke Berntsen Askim kirke Bettina Hansen Askim kirke Kevin Holm Johansen Askim kirke Audun Magistad Kolbotn kirke Tristan Alexander Thy Askim kirke Gabriel Evasson Vasko Askim kirke Isak Veiby Askim kirke Emma Arnesen Askim kirke Kristoffer Brevigh Askim kirke Kevin Nygaard Askim kirke Adrian Escoto Andresen Askim kirke Nelli Juliussen Burås Askim kirke Silas Benjamin Jensen David Askim kirke Leah Isabell Møller Drøbak kirke Herman Bredesen Stenberg Askim kirke Vegard Vaksdal Husby Voss kyrkje Maja Celine Jakobsen Skiptvet kirke Vigde Margarita Alekseevna Vagina og Daniel Moravek Askim kirke Døde John Einar Hagen Tommy Denis Thygesen Roar Andresen Agathe Fjeld Jovana Janus Erling Daljord Gudrun Asora Frankrig Anne Lise Wahl Lier Øivind Robert Karlsen Bjarne Alf Babben Huuse Henry William Huuse Maud Winnie Holm Marit Synnøve Bjørkvist Hans Reidar Kaspersen May Sissel Grøttjord-Sunde Arne Johannes Garsegg Marit Sandaker Laila Synøve Løken Thor Hanch-Hansen Sigrid Maseng John Alfred Rogndal Glør Ove Nilsen Karsten Skallerud Odd Johansen Gerd Gansmo Arne Gunnar Hasle Gerd Turid Haugerud Jørgen Sønnesyn Pettersen Gudrun Othilie Torp Asbjørn Olaf Johannesen Erna Marie Dollis Einar Gåseidnes Liv Pauline Nygaard Victoria Try Jensen Astrid Aasvistad Karl Edvard Gjerstad Edith Synøve Henriksen Ingeborg Krogh Jan Karsten Jahren Eli Karlsen Sørgjerd HJELP I SORG Har du mistet en som stod deg nær og har behov for å snakke med noen, ta kontakt med Askim menighetskontor, tlf Du kan få tilbud om individuell samtale og/eller deltakelse i sorggruppe. Første torsdag hver måned kl , er det åpent samtaletilbud for sørgende på Palliativ enhet på Løkentunet. Askim menighetsblad -Side 11

12 Kirkeplakaten Søndag 1. mars 1. søndag i faste Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Dåp/Nattverd Søndag 8. mars 2. søndag i faste Gudstjeneste v/kjell. H. Flø, Dåp Kl Løkentunet Andaktstund v/kjell H. Flø Torsdag 9. april - forts. Kl Løkentunet Andaktstund v/geir Braadlie, Nattverd Kl Grøtvedt Menighetssenter Kveldsmat v/israelmisjonen Fredag 10. april - Langfredag Pasjonsgudstjeneste v/kjell H. Flø Barnas Gudstjeneste Denne våren ønsker vi alle barn og alle andre, velkommen til Barnas Gudstjeneste søndagene: mars april - 7. juni n Gudstjenestene starter kl Søndag 15. mars 3. søndag i faste Gudstjeneste v/geir Braadlie, Nattverd Kl Skansehytta Sportsandakt Søndag 22. mars - Maria budskapsdag Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Dåp Kl Løkentunet Andaktstund Onsdag 25. mars Kl Askim kirke Kveldsmesse v/geir Braadlie, Nattverd I stillhet og tillit Søndag 29. mars 5. søndag i faste Barnas Gudstjeneste v/geir Braadlie, Dåp Søndag 5. april - Palmesøndag Gudstjeneste v/geir Braadlie, Dåp Torsdag 9. april - Skjærtorsdag Kl Askim kirke Gudstjeneste v/geir Braadlie, Nattverd Denne våren blir Mannsgruppemøtene i Prestegården. Den siste mandagen i hver måned møtes vi kl Følgende tema blir tatt opp denne våren: Mandag 30. mars Tema: Israel v/sokneprest Geir Braadlie og kapellan Kjell H. Flø Lørdag 11. april - Påskenatt Kl Askim kirke Påskenattsgudstjeneste v/kjell H. Flø I samarbeid med Mysen menighet Søndag 12. april - Påskedag Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Nattverd Mandag 13. april - 2. Påskedag Kl Skansehytta Sportsandakt v/kjell H. Flø Frelsesarmeen deltar Søndag 19. april 1. søndag e. påske Gudstjeneste v/geir Braadlie, Dåp Onsdag 22. april Kl Askim kirke Kveldsmesse v/geir Braadlie, Nattverd I stillhet og tillit Søndag 26. april 2. søndag e. påske Barnas Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Dåp Kl Løkentunet Andaktstund v/kjell Halvard Flø Mannsgruppe møter våren 2009 Mandag 27. april Tema: Om Norsk Misjons bistandsnemd arbeid v/arne Kjell Raustøl Mandag 25. mai Tema: Om 1814 lokalt og nasjonalt v/per Kristian Skulberg.

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2010 Årgang 64 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 2. 2010 Årgang 64 Menighetsblad Kapellan Kjell Halvard Flø reiste i april på studietur til Sør-Afrika for å se på og lære om menighetsutvikling.

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2011 Årgang 65 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Askim Nr 2. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren! Over

Detaljer

Konfirmasjon i Askim kirke. 1. mai, 2. mai og 9. mai.

Konfirmasjon i Askim kirke. 1. mai, 2. mai og 9. mai. Askim Nr 1. 2010 Årgang 64 Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Menighetsblad Hva slags kirke vil du ha? Konfirmasjon i Askim kirke Menighetsplanting i Tallinn Menighetsråds-/ Fellesrådsleder

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Askim Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives

Detaljer

Askim. Menighetsblad NY BIBEL NYTT MENIGHETSRÅD. Side 2. Side 4. Side 3. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle

Askim. Menighetsblad NY BIBEL NYTT MENIGHETSRÅD. Side 2. Side 4. Side 3. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle Askim Nr 4-2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NY BIBEL Side 2 ny kirke Side 4 NYTT MENIGHETSRÅD Side 3 Kirkespeilet Nå En ny oversettelse kommer

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Kirkevalget 2011 avholdes 11. - 12. september

Askim. Menighetsblad. Kirkevalget 2011 avholdes 11. - 12. september Askim Nr 3. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Kirkevalget 2011 avholdes 11. - 12. september Det kirkelige valget er lagt til samme dag som kommune-

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik

Detaljer

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti...

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti... Nr. 1/2009 64. årgang Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4 Fastelavnsnatt i kirka... side 5 Jul i kirken?... side 6 Ny prost innsatt i Senja prosti... side 8 Takk medmennesker!... side 9 SOS fra sør...

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

KRIK i Sædalen. Saken er RIFF. www.slettebakken-kirke.no

KRIK i Sædalen. Saken er RIFF. www.slettebakken-kirke.no NR. 2/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Saken er RIFF - Vi må ta tak i trosopplæringen Prost Per Barsnes mener det var en stor feil å skille skole og trosopplæring uten at et

Detaljer

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene INFORMASJON Nr. 1 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2010 årgang 69

MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2010 årgang 69 Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene

Detaljer

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG Vinteraktivitet i barnehagen Diplomfest Hører du godt i kirken? se side 4 se side 5 se side 4 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG LIV OG (be)røre FESTIVAL Støttekonsert for Haithi

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer