Askim. Menighetsblad. Jeg har verdens beste jobb! Trefelling på kirkegården. Fasteaksjonen 31. mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim. Menighetsblad. Jeg har verdens beste jobb! Trefelling på kirkegården. Fasteaksjonen 31. mars 2009"

Transkript

1 Askim Nr Årgang 63 Menighetsblad Trefelling på kirkegården I slutten av januar ble det store asketreet på den eldste delen av kirkegården felt. I samme anledning har vi fått beskjært en del av trærne ved veien, disse var til hinder for trafikken. Se side 5 Foto: Øyvind Woie Jeg har verdens beste jobb! - Ungdom er spennende folk. De er mer ærlige og direkte enn de fleste andre sier ungdomsarbeider, Kristine Skree Kristiansen, og smiler. Se side 6-7 Fasteaksjonen 31. mars 2009 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Se side 3

2 Kirkespeilet Kjell Halvard Flø, Kapellan, 52 år Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige 1. Kor. 13,11 Side - Askim menighetsblad I generasjoner har barn gått på søndagsskole, misjonsgrupper og deltatt i sangkor. Det er derfor ikke noe nytt at barn får opplæring til kristen tro før de dukker opp i kirken som konfirmanter. Likevel var det noe nytt at kirken satset på et stort trosopplæringsprosjekt støttet med offentlige midler. Askim menighet var heldig å få bli med i den forsøksperioden som nå har vart noen år. Nå går vi fra prosjekt til drift. Det betyr at babysang, småbarnsang og barnas gudstjenester ikke lenger er forsøk, men en naturlig del av menighetens liv. Nanna Engeseth er ansatt som barne- og familiearbeider, og er en av de som har arbeidet mest med de nye tilbudene for barn i Askim menighet. Hun har også ledet søndagsskolearbeidet på Normisjon, og driver flere klubber for barn i Askim menighet. Hun uttrykker det slik: Det er den lokale menighet som er verdens håp. Vi har evangeliet om Jesus Kristus som kom til vår jord for å frelse oss. Vi har en stor anledning til å formidle evangeliet og dette håpet til alle de som kommer i kirken for å døpe sine barn. Vi lover som menighet å stå sammen med foreldre og faddere om å lære barna om den kristne tro, lære dem å lese i Bibelen og be til Jesus. Vi vet at det er vi som kan være med LIKER DU FOTBALL, VOLLEYBALL, SKI, LEIRER OG GODE VENNER?? Velkommen med på KRIK i Askim! KRIK står for Kristen Idrettskontakt. I Askim starter vi dette semesteret opp med en gruppe for de fra 4. til 7. klasse, og to grupper for dem fra 8. klasse og oppover. KRIK er en nasjonal organisasjon med over medlemmer fordelt på lokallag over hele landet. Ungdommer fra hele Norge samles dermed hver sommer på ARENA-leir og på ACTIONleir om vinteren. KRIK er ikke et sted hvor man har oppmøteplikt eller må trene for å vinne. Men et sted hvor idrettsgleden og et kristent fellesskap står i sentrum. Dette er en kjempegod mulighet til å trene sammen med vennene dine, møte nye venner og å reise på leirer og turer sammen med lokallaget eller KRIK-ungdommer fra hele landet. Dersom du har lyst til å være med er det bare å møte opp på de følgende stedene klasse: Fredager kl i gymsalen v/askim videregående skole. å så evangeliet, Guds ord. Det er Gud som gir vekst ved Den Hellige Ånd. Etter prosjektperioden er erfaringen at vi bygger relasjoner. Prestene samtaler med dåpsfamiliene før dåpen. Vi inviterer til forskjellige aktiviteter i samarbeid med Normisjon og andre organisasjoner. De som døpes i kirken blir kjent med kirken som Guds hus og deres hus. Kirken er en bygning, men det er først og fremst et fellesskap og et sted for tilbedelse. Gjennom barnas gudstjeneste har vi øvd oss i så se på barna som medarbeidere. De dramatiserer tekster som gjenfortelles og synger sanger som er tilpasset deres alder og kultur. For tiden er vi inne i en omfattende evalueringsprosess. Vi ser på hva vi kan gjøre bedre og vi lytter til synspunkter fra de som går i kirken. Barn skal få være barn og voksne skal få lov til å være voksne, også på en gudstjeneste. Paulus skriver at Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Samtidig leser vi Jesus som velsignet barna og sa at Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Å lage gudstjenester som gir rom for alle generasjoner, er en utfordring. Men i Guds rikes sammenheng får vi øve oss i tålmodighet og oppfinnsomhet, og vi takker for innspill som hjelper oss til å utvikle gudstjenestene våre videre, inn i en ny tid som ligger foran oss. Fra 8. klasse: Mandager kl i gymsalen på Løken ungdomsskole. Og/eller Fredager kl i gymsalen på Askim Videregående skole. Og sjekk ut:

3 TRANSPORT TIL KIRKEN? Hvis du trenger transport for å komme deg til kirken, ta kontakt med Menighetskontoret, tlf KONSERT I ASKIM KIRKE Dixie Freaks ønsker velkommen til en spirituell aften, 18. mars, kl Inngang kr. 100,- SOS fra sør Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil bøssebærere fra Askim menighet gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den Asha er en en av ungdommene på øya Manushmarar som trår til med krisehjelp når flommen river bort grunnen under folks hus og hjem. vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighets-spørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker. Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra Askim menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (175 kroner) eller via kontonummer Ønsker du å være bøssebærer, ta kontakt med Askim menighetskontor tlf.: Tekst/Foto: Kirkens Nødhjelp Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk www. askimmenighet.no Askim menighetsblad - Side

4 Kirke nytt Nøtteliten tar for seg av fuglefrø Vi ansatte har satt ut fuglemat til småfuglene, men de er ikke alene om å nyte maten. Til stor fornøyelse for oss, kan vi se tre ekorn som med akrobatiske øvelser tar for seg av fuglematen. Det ser ikke ut til at fuglene bryr seg om at andre også liker deres mat. Ingen svidde skosåler mer! Nå har kirken endelig fått deksel på ovnene under kirkebenkene. I slutten av november i fjor var dekselet på plass. Nå slipper vi svidde skosåler og mulighet for andre uheldige situasjoner. Side - Askim menighetsblad Over ser du et ortografi av Askim kirkegård som viser det nye området, og hvor utvidelsen skal foregå UTVIDELSE AV ASKIM K Det begraves hvert år over hundre mennesker på Askim kirkegård. Nå må kirkegården utvides for å få plass til flere. Årets utvidelse ble planlagt i sammenheng med forrige utvidelse, og i prinsippet er dette en del 2 utvidelse hvor vi ferdiggjør eksisterende plan. Som dere kan se av tegningen til høyre, vil det nå bli fullført en ringvei med gatelys rundt hele kirkegården på østsiden av Kolstadveien. Det vil beplantes med både trær og busker og legges ny drenering. I tillegg blir det laget et nytt masselager på nordsiden slik at det blir mye enklere for de som jobber på kirkegården. Det vil bli 6 nye gravfelt som rommer over 600 gravplasser. Ettersom det årlig blir slettet og gjenbrukt en del graver vil vi med disse nye ha plass flere år fremover. Anbudsrunde vil holdes i begynnelsen av februar og byggestart så fort som mulig. Det er et firma i Fredrikstad som heter COWI som utarbeider anbudspapirer. Fylkeskonservatoren vil før bygging ta prøver av anleggsområdet. Det første som gjøres er graving og drenering. Deretter vil det sås til gress på gravplassområdet. Så vil ringvei og gatelys stå for tur før området beplantes. Gravplassområdet kan ikke tas i bruk til nye graver før det har ligget minst et år. Grunnen som kirkegården ligger på eies av Opplysningsvesenets Fond og festes av Askim Sokn. Vi vil følge utviklingen i menighetsbladet gjennom hele byggeperioden med reportasjer og bilder. Tekst: Bjørn Hasslgård Foto: Askim kommune - ortografi COWI - beplantningsplan

5 Et historisk tuntre har falt Det gamle asketreet på den eldste kirkegården måtte dessverre skjæres ned i slutten av januar. Treet var råttent. Stammeveggen var bare cm. tykk, og resten av stammen var hul. Sikkerheten måtte prioriteres før et gammelt og ærverdig tre. Ask blir normalt ca. 200 år, men enkelte trær kan bli 500 år. De blir meter høye og omkretsen kan bli over 4 meter. Vårt tre var ca. 20 meter høyt, og hadde en omkrets på 5 meter! Når jeg ser på et bilde fra Askims gamle stein- kirke fra 1860, mener jeg at treet er der, og da ser det ut som det er blitt beskåret før, så alderen på asken er nok år. Et asketre ble i gamle dager brukt til å lage redskap, ski og emner til pil og bue. Hvem har ikke hørt om askeavkok til medisinsk bruk? Som værtegn sier man: Ask føre eik blir plask, altså - det blir regnsommer hvis bladene på aska om våren skyter før eikas blader. Nå vil stubben stå som et historisk monument fra gamle dager, og til sommeren vil den bli pyntet med blomster. Tekst/Foto: Harald P Johnsen IRKEGÅRD Tegning av beplantningsplan, med vei, lys og trær/busker. To voksne mannfolk og ei motorsag gikk godt inn i den gamle asken. Askim menighetsblad - Side

6 Ungdom er sp - Fytti katta, dette er en fantastisk jobb, få med det da, sier Kristine Skree Kristiansen. Ungdomsarbeideren i Askim Menighet vil være store-søster for ungdom i Askim. -åringen er nettopp 26ferdig med sin tredje konfirmanttime på rad. 15 fjortenåringer har fått sin ukentlige dose Jesus- og kristendomskunnskap. - Undervisningen er faktisk veldig viktig. Mange mangler kunnskap om hva kristendommen lærer og hvem Jesus er. Men samtidig har denne generasjonen færre fordommer, de stiller mer med blanke ark, forteller ungdomsarbeideren som har jobbet i Askim menighet et halvt år. Kristine Skree Kristiansen er overbevist om at hun har verdens beste jobb, ungdom gir så mye tilbake, de er så - Men er ungdom i denne alderen opptatt av tro? - Ja, de er veldig opptatt av åndelighet. Ungdom i dag er mye mindre lært opp til at enten så er det kristendom eller så er det ingenting. De møter så utrolig mye åndelighet over alt, gjennom møte med andre religioner eller ved at de ser Åndenes makt på TV. Denne åndeligheten er noe de bærer med seg. Side - Askim menighetsblad Kristine Skree Kristiansen er 26 år gammel. Akkurat nå har hun tatt pause i prestestudiene sine for å jobbe med ungdom i Askim Menighet. Arbeidsdagene bruker hun i hovedsak på konfirmanter, ungdomskoret Svaret og KRIK. Kristine er overbevist om at hun har verdens beste jobb. - Ungdom er spennende folk. De er mer ærlige og direkte enn de fleste andre, sier Kristiansen og smiler. Hun vil være midt i mellom, som ungdomsarbeider kan hun ikke være en nær venn og ikke en som er på foreldrenes lag. - Men jeg er kanskje mer som en slags storesøster. En som de vet er der og som støtter dem, forklarer Kristine. - Hvordan er ungdom i Askim? - De er fryktelig snille! Jeg har jobbet masse med ungdom i Oslo sentrum, og det er stor forskjell. Ungdom i Askim er mye mer oppatt av hva de andre synes og mener. De er mer tilbakeholdne på å vise hva som er kult eller ikke. I Oslo er det større avstand mellom ulike miljøene ungdo beveger seg mellom. de være sammen me ungdommer på skole andre på trening elle Askim går man ofter samme folkene hele Kristine Skree Kristi sen sier at hun brenn ungdom, men når hu slappe av er venner o viktig. Aller best har hun de når hun tar frem gita går på scenen samme

7 ennende folk takknemlige og deler så masse. de mmene Der kan d noen n og helt r klubb. I e med de tiden. aner for n skal g kiting t trolig ren og n med Bluebliss og synger låter som Dead or alive og Hey little sister (gå inn på myspace.com/thebluebliss for en smakebit) - Vi spiller punkrock, holder konserter og har det veldig gøy. - Spiller Bluebliss musikk som kunne vært fremført i Askim kirke? - Ja, men musikken vår passer kanskje bedre på et utested. Gjennom musikken får jeg gitt utløp for mye energi, forklarer Kristine. Fem år av prestestudiet er tilbakelagt. Kristine har drømmer for kirken hun jobber i. - Jeg er veldig glad i kirka. Det er der jeg har hjertet mitt. Jeg liker så godt tanken om at kirken er stedet der hele Guds folk kan samles. At menigheten blir som en familie der det er plass til alle. Kristine håper flere ungdom får lyst til å komme til kirken og være med å skape liv i menigheten. - Folk forventer ofte at vi som jobber i kirka skal gjøre noe for dem. Men de er en like stor del av kirka som jeg er. Jeg tror mange mennesker har lyst til å være en del av et større fellesskap. Det er en kjempeutfordring som jeg ser spesielt blant ungdom. De vil så gjerne passe inn og være en del av en større helhet. - Hva er det beste med jobben som ungdomsarbeider? - Alt, jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Ungdom gir så mye tilbake, de er så takknemlige og deler så masse. Som ungdomsarbeider så får du lov å være en del av noe som mange ikke får lov til. Tekst og foto: Øyvind Woie Den lille ungdomstesten Hvor mye vet egentlig ungdomsarbeider Kristin Skree Kristiansen om ungdommenes egen verden? Askim Menighetsblad stilte henne sju spørsmål vi synes hun burde vite svaret på. 1: Hvem ligger på toppen av VGs singeliste akkurat nå? Kristine: Madcon! Riktig svar: Lady Gaga med Poker Face - 0 poeng 2: Hvem spiller hovedrollene i Disneyfilmen Camp rock? Kristine: Å det er han der i Jonas Brothers... Riktig svar: Og hva heter han? Jo, Joe Jonas spiller Shane Gray og Demi Lovato spiller Mitchie Torres. - ½ poeng 3: Hvem er eldst av Jonas Brothers? Kristine: Den ene av de derre brødrene Jonas... Riktig svar: Kevin Jonas. - 0 poeng 4: Hva er Twilight? Kristine: Ehhh... Riktig svar: En ekkel ungdomsfilm om vampyrer. - 0 poeng 5: Hva heter hun som spiller i TV-serien Ugly Betty? Kristine: Ja, hva heter hun mon tro? Riktig svar: America Ferrera - 0 poeng 6: Hvor mange størrelser har Jessica Simpson gått opp? Kristine: Mange, håper jeg, for hennes del! Riktig svar: Åtte - 0 poeng 7: Hva heter den kommunale ungdomsklubben i Askim? Kristine: Ehhemm, har vi det i Askim ja, den heter vel kanskje muligens... Riktig svar: Downstairs - 0 poeng Konklusjon: Gå hjem og pugg, Kristine! ½ poeng av sju mulige er ikke spesielt ungdommelig. Men etter tilbakemeldinger fra konfirmanter og ungdom i ungdomskoret Svaret, kommer Kristine svært langt uten disse kunnskapene. Askim menighetsblad - Side

8 Optikk Storgata 15, 1830 Askim Tlf Synssenteret Askim AS Askim Torget, Tlf Eidsbergveien 3, 1830 Askim Tlf Bruk gode merker i skotøy! Vammaveien 13, 1830 Askim Tlf Askim Servicesenter AS BENSIN - SERVICE - REKVISITA BILVASK - TILHENGERUTLEIE - DEKK Tlf.: Trøgstadvn Askim Eidsbergveien Askim Askim DIN INTERIØR- BUTIKK HAUGOMSENTERET ASKIM Tlf Begravelsesbyrå Alt innen maling, tapetsering og golvbelegg. Tlf.: Mob.: Telefon , Fax.: P.box 274, 1802, Askim. Besøksadr. Hovsvn. 8 Barnedåp - Konfirmasjon Bryllup - Jubileum Minnesamvær Smaalenene Hotell AS, Vammavn. 25, 1830 Askim. Tlf e-post: Bestilling av nye monumenter. Navnetilføyelse i gamle steiner. Stor innendørs utstilling. Ellers alt i stein. Granitt, marmor og skifer Åpningstider: Man.- fre Lør Eidsbergv Tlf: ASKIM - Fax: ØSTFOLD AS Regnskap - lønn - rådgivning Tlf HAUGOMSENTERET 8-22 (20) Side - Askim menighetsblad

9 G-Sport Askim Henstad Allè 3C 1809 Askim Telefon: E-post: Sunkost Askim Eidsbergveien 4, 1830 Askim Tlf.: Fax.: E-post: Bruden i Sentrum Antrekk til bryllup og fest Jernbanegata Askim Tlf: Mob: Telefon: Tusen takk! Vi takker alle våre annonsører og givere for bidrag til Menighetsbladet! Arne Hasle A/S Båter og julenisser Jernbanegata 12, Telefon: Askim Telefaks: Lunsjkonserter på Kirkekroa Vi fortsetter våren med lunsjkonserter kl , og vi ønsker deg velkommen innom følgende dager: Torsdag 26. mars blir det sang v/camilla Jensen. Torsdag 30. april kommer Torunn Bakken og en gruppe fra Puls innom og spiller for oss. I mai blir det Vårkonsert med allsang, og i juni blir det arrangement i forbindelse med Askim for full musikk. Mer informasjon kommer i neste Menighetsblad. Permisjon for Jan Mathisen Jan Mathisen, skal fra 1. februar ha 14 måneders permisjon fra sin stilling som diakon ved Askim menighet. Han skal i permisjonstiden jobbe som regionskonsulent for Østfold og Akershus i Kirkens Nødhjelp. Askim menighetsblad - Side

10 Askim menighetskontor Kirkegata 31, 1830 Askim Kontortid: , alle hverdager Tel: Faks: E-post: askim.kommune.no ukirkeverge Bjørn Hasselgård, , askim.kommune.no usokneprest Geir Braadlie, , askim.kommune.no ukapellan Kjell Halvard Flø, , askim.kommune.no u Kirke fakta ukantor, Gunn Randi Leite, , uungdomsarbeider, Kristine Skree Kristiansen, kommune.no ubarne- og ungdomsarbeider Nanna Engeseth, , no uprosjektmedarbeider Karen Braadlie, uaskim menighets barnehage, Styrer Lill Tove Solmyr uleder Askim Menighetsråd/ Fellesråd Dag Wengen, uredaktører: Gunn-Inger Jenic og Øyvind Woie, , no og Side 10- Askim menighetsblad Min sang For noen år siden hadde vi i menighetsbladet en føljetong over sanger som folk hadde et spesielt forhold til, denne føljetongen ønsker vi å ta opp igjen. Har du en kristelig sang som betyr mye for deg og som du ønsker å dele med andre, skriv noen ord om dette og hvorfor. Gi gjerne utfordringen videre til noen du kjenner som også kan tenke seg å dele sangen sin med andre. Tove Omvik Aune og Hans Olav Aune Første par ut er Tove Omvik Aune og Hans Olav Aune. Vår sang er Ver ikkje redd. Tekst: Trygve Bjerkrheim, 1979 Melodi Gunstein Draugedalen, 1979 Som formidlere av kristen sang og musikk leter vi alltid etter meningsfylte sanger med gode tekster og melodier som kler teksten. Denne sangen har vi hatt på repertoaret i flere år, den var faktisk en av de første sangene vi fremførte. Denne sangen betyr mye for oss, den har et tydelig kristent budskap, og melodien er lett å synge. Vi synger den tostemt med pianoakkompagnement, og har opptrådt mange ganger med den. Den er også å finne på den første CD`en vår. Ver ikkje redd innleder alle versene i sangen. Slik får Bjerkrheim poengtert hovedinnholdet, og her er han på trygg bibelsk grunn, for akkurat disse ordene skal være gjengitt 120 ganger i vår Bibel, altså et ord til oss hver 3. dag hele året. Disse ordene finnes jo også i Juleevangeliet : Frykt ikke!/ Vær ikke redd! Vi kan være trygge, for Jesus tar imot alle som vil komme til ham. Vår synd er sonet, Jesus har betalt for oss ved sin død og oppstandelse. Og Herren, vår Gud vil verne oss og føre oss trygt fram. Derfor trenger vi ikke å være redde. Døden er ikke det siste. Himmelen er vårt hjem. Derfor kan vi hvile i dette og ha et evig håp, skriver Trygve Bjerkrheim i denne sangen. Ver ikkje redd Ver ikkje redd, du har ein Frelsar som kjøpte deg til Gud med blodet sitt. Kvar ein som kjem, han varmt velkomen helsar. Guds barn du vert, eit evig liv er dit! Ver ikkje redd di synd er sona, Di gjeld betalt og Jesus leid din død. For Kristi skuld du kvila kan og vona Han sjølv di rettferd er og livsens brød Ver ikkje redd, for Faderhandi Deg verna vil den armen fast deg held. Han skal deg losa til du stend på strandi, For Kristi verk i tid og æva gjeld. Ver ikkje redd for framtidsdagen For solefallet og di siste stund. Din Frelsar fører deg til livsens hage. Der du for evig stend på sikker grunn. Vi utfordrer Brynjar Borgum til neste sang.

11 Døpte Mari-Elle Broholt Andersen Askim kirke Mathea Ljunggren Andresen Askim kirke Noah Rosseland Askim kirke Jenny Madelen Schie Askim kirke Milla Høglien Krade Vestby kirke Nora Sofie Torper Fremstad Askim kirke Fredrik Sell Trømborg Askim kirke Isabell Bakke Berntsen Askim kirke Bettina Hansen Askim kirke Kevin Holm Johansen Askim kirke Audun Magistad Kolbotn kirke Tristan Alexander Thy Askim kirke Gabriel Evasson Vasko Askim kirke Isak Veiby Askim kirke Emma Arnesen Askim kirke Kristoffer Brevigh Askim kirke Kevin Nygaard Askim kirke Adrian Escoto Andresen Askim kirke Nelli Juliussen Burås Askim kirke Silas Benjamin Jensen David Askim kirke Leah Isabell Møller Drøbak kirke Herman Bredesen Stenberg Askim kirke Vegard Vaksdal Husby Voss kyrkje Maja Celine Jakobsen Skiptvet kirke Vigde Margarita Alekseevna Vagina og Daniel Moravek Askim kirke Døde John Einar Hagen Tommy Denis Thygesen Roar Andresen Agathe Fjeld Jovana Janus Erling Daljord Gudrun Asora Frankrig Anne Lise Wahl Lier Øivind Robert Karlsen Bjarne Alf Babben Huuse Henry William Huuse Maud Winnie Holm Marit Synnøve Bjørkvist Hans Reidar Kaspersen May Sissel Grøttjord-Sunde Arne Johannes Garsegg Marit Sandaker Laila Synøve Løken Thor Hanch-Hansen Sigrid Maseng John Alfred Rogndal Glør Ove Nilsen Karsten Skallerud Odd Johansen Gerd Gansmo Arne Gunnar Hasle Gerd Turid Haugerud Jørgen Sønnesyn Pettersen Gudrun Othilie Torp Asbjørn Olaf Johannesen Erna Marie Dollis Einar Gåseidnes Liv Pauline Nygaard Victoria Try Jensen Astrid Aasvistad Karl Edvard Gjerstad Edith Synøve Henriksen Ingeborg Krogh Jan Karsten Jahren Eli Karlsen Sørgjerd HJELP I SORG Har du mistet en som stod deg nær og har behov for å snakke med noen, ta kontakt med Askim menighetskontor, tlf Du kan få tilbud om individuell samtale og/eller deltakelse i sorggruppe. Første torsdag hver måned kl , er det åpent samtaletilbud for sørgende på Palliativ enhet på Løkentunet. Askim menighetsblad -Side 11

12 Kirkeplakaten Søndag 1. mars 1. søndag i faste Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Dåp/Nattverd Søndag 8. mars 2. søndag i faste Gudstjeneste v/kjell. H. Flø, Dåp Kl Løkentunet Andaktstund v/kjell H. Flø Torsdag 9. april - forts. Kl Løkentunet Andaktstund v/geir Braadlie, Nattverd Kl Grøtvedt Menighetssenter Kveldsmat v/israelmisjonen Fredag 10. april - Langfredag Pasjonsgudstjeneste v/kjell H. Flø Barnas Gudstjeneste Denne våren ønsker vi alle barn og alle andre, velkommen til Barnas Gudstjeneste søndagene: mars april - 7. juni n Gudstjenestene starter kl Søndag 15. mars 3. søndag i faste Gudstjeneste v/geir Braadlie, Nattverd Kl Skansehytta Sportsandakt Søndag 22. mars - Maria budskapsdag Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Dåp Kl Løkentunet Andaktstund Onsdag 25. mars Kl Askim kirke Kveldsmesse v/geir Braadlie, Nattverd I stillhet og tillit Søndag 29. mars 5. søndag i faste Barnas Gudstjeneste v/geir Braadlie, Dåp Søndag 5. april - Palmesøndag Gudstjeneste v/geir Braadlie, Dåp Torsdag 9. april - Skjærtorsdag Kl Askim kirke Gudstjeneste v/geir Braadlie, Nattverd Denne våren blir Mannsgruppemøtene i Prestegården. Den siste mandagen i hver måned møtes vi kl Følgende tema blir tatt opp denne våren: Mandag 30. mars Tema: Israel v/sokneprest Geir Braadlie og kapellan Kjell H. Flø Lørdag 11. april - Påskenatt Kl Askim kirke Påskenattsgudstjeneste v/kjell H. Flø I samarbeid med Mysen menighet Søndag 12. april - Påskedag Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Nattverd Mandag 13. april - 2. Påskedag Kl Skansehytta Sportsandakt v/kjell H. Flø Frelsesarmeen deltar Søndag 19. april 1. søndag e. påske Gudstjeneste v/geir Braadlie, Dåp Onsdag 22. april Kl Askim kirke Kveldsmesse v/geir Braadlie, Nattverd I stillhet og tillit Søndag 26. april 2. søndag e. påske Barnas Gudstjeneste v/kjell H. Flø, Dåp Kl Løkentunet Andaktstund v/kjell Halvard Flø Mannsgruppe møter våren 2009 Mandag 27. april Tema: Om Norsk Misjons bistandsnemd arbeid v/arne Kjell Raustøl Mandag 25. mai Tema: Om 1814 lokalt og nasjonalt v/per Kristian Skulberg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer