Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Menighetsrådsvalg. Godt nytt fra. August 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Menighetsrådsvalg. Godt nytt fra. August 2009"

Transkript

1 Godt nytt fra Østenstad menighet August 2009 Trosopplæring Vår nye medarbeider Elin Rasmussen satser på å styrke trosopplæringen for aldersgruppen år. Se side 5 Tur for eldre Vi minner om årets tur til Søsterkirkene på Gran på Hadeland. Menighetsrådsvalg Alle kandidatene til menighetsrådet i Østenstad presenteres på side 2-3

2 Side 2 Godt Nytt fra Østenstad menighet Din kirke ditt valg 2009 er et helt spesielt valgår. Samtidig med stortingsvalget i september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet. Det er nå morgendagens kirke formes, og dette kan du være med på! Til Østenstad menighetsråd stiller følgende 15 kandidater. Vi har oppfordret dem til å svare på tre spørsmål: 1) Hva er det viktigste du kan bidra med i menighetsrådet? 2) Hvilke verdier ønsker du at menigheten skal formidle? 3) Hvilke utfordringer ser du som viktigst for menigheten de neste årene? Lars Chr. Iversen: 1. Jeg ønsker å bidra til at ulike grupper og virksomheter innen menigheten samarbeider best mulig. 2. Jeg ønsker at kirken skal formidle at kristen tro og kristent fellesskap er et grunnleggende fundament for oss som lever i vår tid, preget av vår tidsånd. 3. Jeg mener at hovedutfordringen for menigheten er å videreutvikle gode møteplasser og fellesskap hvor kristentroen styrkes for barn, ungdommer, unge voksne og barnefamilier. Marit Brandt Lågøyr: 1. Jeg kan bidra med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, samt god kjennskap til aktuelle kirkepolitiske saker. I tillegg kan jeg bidra med informasjonsarbeid for menigheten. 2. Nestekjærlighet, toleranse og solidaritet. 3. Jeg tror det viktigste menigheten kan ta tak i er å gi et bedre tilbud til aldersgruppen 10 til 14 år. I tillegg er det viktig å rekruttere og beholde frivillige medarbeidere i menigheten gjennom god oppfølging og gode arbeidsvilkår for de frivillige. Per Johannes Helgebostad: 1. Erfaring fra andre menigheter, særlig mhp. menighetens informasjonsarbeid. 2. Jesu kjærlighet opplevd som et inkluderende fellesskap. 3. At vi som menighet kan formidle budskap som kan forstås og oppleves ekte og relevant for alle som bor her. Anne Grete Westly: 1. Engasjement for gudstjenester og barne- og ungdomsarbeid. 2. Folkekirketanken, at alle som vil hører til i kirken enten de pleier å gå dit eller ikke, at flere kan føle seg hjemme og trives i kirken og i gudstjenesten gjennom aktiviteter og aktiv deltagelse. 3. Styrke barnearbeidet, spesielt for de eldste barna og guttene. Tone Cecilie Møgedal Skjellestad: 1. Perspektiv fra en barnefamilie. 2. Kirken som et inkluderende fellesskap. 3. Gjøre guds-tjenesten til et naturlig møtepunkt for barnefamilier. Øyvind Kvamme: 1. Jeg har erfaring fra menighetens ungdomsog konfirmantarbeid og vil hovedsakelig jobbe for dette. 2. At Østenstad kirke er åpent for alle og har et inkluderende felleskap. 3. Jeg tror den største utfordringen er å gi tilbud til barn og unge som har forskjellige interesser. En kirke der de føler seg hjemme. Sidsel Gaukstad Baardsen: 1. Bidra med meningsutvekslinger, se utfordringer og utføre praktiske oppgaver 2. Utfordre og bevisstgjøre den enkelte i menighets-kretsen på våre kristne grunnverdier. 3. Møte de utfordringer som er i tiden på en konstruktiv måte. Nina Samuelsen: 1. Å styrke og sikre det kirkemusikalske livet i menighetene og kirkens formidling av tradisjonell og ny kirkemusikk. Kirkemusik-ken forener et åndelig og et musikalsk siktemål. Kirkemusikken tolker og formidler kristen tro. Den er menighetens felles svar på Guds tale til oss, og støtter og gir næring til det åndelige

3 Godt nytt fra Østenstad menighet side 3 livet i menigheten. 2. Jeg ønsker at kirken skal oppleves som et sted som er åpen for alle med mulighet for refleksjon og ettertanke. At kirkebygget kan brukes med respekt av alle i sognet, og være et naturlig samlingssted. 3. -Barne og ungdomsarbeidet må prioriteres. Det er mer viktig enn før siden skolen gir mindre kristendomsundervisning. Barn/ ungdom vil i fremtiden være helt avhengig av hva kirken kan formidle selv, og her ligger det store utfordringer. Mette Elisabeth Bødtker Walstad: 1: Personlige erfaringer og erfaringer med mennesker i forskjellige livssituasjoner. Min diakonale bakgrunn med utdanning og yrkeserfaring fra flere diakonale institusjoner. 2. Det glade budskap. At alle mennesker er skapt i Guds bilde og har verdi i seg selv. Dette bygger ikke på menneskets prestasjoner, men på det å være menneske. At vi mennesker er skapt til å leve i fellesskap med Gud og andre mennesker. 3. At det er høyt under kirketaket! Gi mennesker hjelp til å leve/mestre dagliglivet med den kristne tro. Hjelpe barn, unge, voksne, eldre og spesielt ensomme mennesker inn i et fellesskap. Fortsette misjonsarbeidet som gjøres i Østenstad menighet. Per Trygve Normann: 1. Delta i dialogen med ulike grupperinger i og utenfor menighetens ansvarsområder. Bidra til at kirkerommet og dets aktiviteter blir tilgjengelig for menighetens medlemmer. 2. Menig-hetsrådet bør arbeide for at det skal være en lav terskel for at menighetens medlemmer skal kunne kjenne seg hjemme i gudstjenesterommet. 3. Bidra til å øke interessen for gudstjenesten. Solveig Aarsland Bruun: 1. Erfaring gjennom mange år i frivillig arbeid og som ansatt menighetssykepleier i Østenstad/ Heggedal menigheter, og admin-istrative stillinger fra Asker kommune som gir meg innsikt i mange felt. 2. Her er rom for alle, også for de som er noe kirkefremmende. Her skal alle føle omsorg og fellesskap. 3. Trosopplæringen blant de unge er et viktig satsningsområde, men vi må heller ikke glemme behovene til de eldre i menigheten vår. Ove J. Vestersjø: 1. Gi innspill på hva jeg synes er viktig å fokusere på, ta initativ til å utfordre og forbedre det etablerte, være en konstruktiv sparringspartner og sist men ikke minst å være løsningsorientert. 2. De kristne kjerneverdiene med fokus på å inkludere alle (stor takhøyde) og ta vare på de svakeste i samfunnet samt spesielt fokus på barn og unge. 3. Jeg har spesielt fokus på å fange opp og favne om barn og unge og sikre at menigheten har et best mulig tilbud til dem. Roald Sporild: 1. Fokus på sang og musikk i kirken. 2. Samhørighet på tvers av generasjonene. ALLE har lik betydning i fellesskapet og alle skal oppleve å være inkludert. 3. Rekruttering gjennom å fortelle naboer og venner om alt det flotte som skjer i Østenstad kirke. Gerd Stensrud Jensen: 1. Noe erfaring fra en periode i Menighetsrådet i Østenstad. 2. Være åpen og inkluderende. 3. Fokus på alle alderstrinn, men barn / ungdom er prioriteringsgrupper. Dette er menigheten og kirken sin fremtid. Trosopplæringsansvaret som nå er pålagt oss og hvilke muligheter vi som kirke har til å formidle Guds budskap blir spennende og utfordrende. Fortsette det gode og store ungdomsarbeidet som er godt etablert. Jan Johan Sandal: 1. Helhetssyn på menighetens utvikling, erfaringer fra mange ulike oppgaver, kontinuitet, forandringsvillighet og evne til inkludering 2. Viktig å evne være både en bekjennende kirke og en inkluderende og raus menighet 3. 1) Få en god oppfølging av barne- og ungdomsarbeidet/ trosopplæringen, 2) få til synergi mellom de ulike områdene i et godt felleskap og mellom frivillige medarbeidere og stab (skape vinn vinn) og 3) sikre menigheten god økonomi.

4 Side 4 Godt Nytt fra Østenstad menighet Vettres nye rektor Svein-Ivar Fors er mannen som sørger for menighetsbladets profesjonelle og flotte design. - God design fanger øyet fra første øyeblikk. - Noe han har lykkes med. Redaksjonen har fått mange tilbakemeldinger om dette. Menighetsblad er etter Svein-Ivars oppfatning den viktigste talerstol kirken har. Det er derfor av avgjørende betydning at det er et leseverdig og tilgjengelig blad. Svein-Ivar bor i Vollen, som angis å være Askers svar på Gosen, nærmere bestemt i Vollenveien 63, utskilt fra Schjerven, igjen utskilt fra nordre Gisle. Han bor faktisk på en eiendom som har vært i slekten eie siden 1758 da Gulbrand Olsen - som han stammer fra i 9de ledd - kjøpte hovedbølet Gisle. Oldefaren levde som folk flest av havebruk, isskjæring og sommerutleie. Morfaren Kristian Schjerven spesialiserte seg på bringebær, jordbær, vår- og høstblomster og frilandstomater. Svein-Ivar som er født 1952, husker stablene med bærkasser på lastebilen til naboen Arne Bjørndal. Blågrønne kasser med eiernavn i sjablonbokstaver. Mormoren Sofie Borsheim, som kom fra en gård på Jæren, var aktivt med i misjonsforeningen på Gui. Svein-Ivar hadde ikke hatt sertifikat lenge før han bilte henne ned til barndomshjemmet på Borsheim (hvor for øvrig mang en skute har strandet i gammel tid). Svein-Ivars mor Ragnhild Fors er velkjent i menighetssammenheng. Hun er æresmedlem av menighetspleien i Heggedal og Østenstad. Hun vokste altså opp på et småbruk og måtte fra hun var en neve stor ta del i arbeidet. Luke når hun kom fra skolen og i alle feriene. Flette sponkurver til bringebærene i vinterkveldene. De var 4 søsken. Svein-Ivars far Toralf Fors var fra Øksfjordbotn i Loppa og en av i alt 10 søsken. Foreldrene traff hverandre i Fredtunkoret i Asker. Faren gikk på småbrukerlærerskole. Han var også utlært møbelsnekker. Tyskerne befestet Loppa under krigen. Faren ble sendt i tysk fangeskap på Bardufoss som represalie for at to brødre som drev illegalt arbeid, klarte å rømme. I 1944 ble alle hus brent. Likeledes den 200 år gamle kirken og prestegården. Svein-Ivar gikk i 1. og 2. klasse på statsinternatet i Øksfjordbotn, hvor faren var lærer og internatbestyrer og moren lærer. Farens bestemor var av samisk slekt. Da familien flyttet sørover begynte Svein-Ivar i 3. klasse på Hasle skole i Oslo og fikk i oppdrag å fortelle klassen om samene. Han gav følgende prøve på samisk Sápmelačča let hui unnan Hvilket betyr: Det er meget få samer. Sant nok. I Asker er 28 personer oppført i samemanntallet, blant andre Svein-Ivar og hans to sønner. Og dette til tross for at han er rotfestet askerbøring, sågar født på det sagnomsuste fødehjemmet i Kattugledalen. Hans søster Randi, også født her, er bosatt i Øksfjordbotn og gift med en mann som har sittet i Sametinget. Svein-Ivar har for øvrig også en bror som heter Egil og bor i Trondheim og en søster

5 Godt nytt fra Østenstad menighet side 5 som heter Hanne og bor i Røyken. På spørsmål om sitt forhold til Stallo svarer Svein-Ivar at han har hørt mange skumle historier. (Stallo er som kjent menneskeeter og stjeler småbarn). Noen læstadiansk tilknytning har farsslekten ikke hatt. Svein-Ivar stammer også i 11te ledd fra Elias Fiigenschoug som er den betydeligste norske barokkmaler. Svein-Ivar hadde vært lærer på Gisle i 7 år da han giftet seg med Lina Engeland fra Manglerud. Det bør nevnes i vår sammenheng at svigermoren i mange år var sekretær på Oslo bispekontor. Som nygift var han ansatt ved den norske skole i London. Var deretter rektor på Vestbygda skole i Røyken og senere på Oddevall skole i Lier. Da data ble innført i skolen, fikk man på Oddeval en lærebok som var ubrukelig. Svein-Ivar skrev derfor en databok for begynnere som ble utgitt av Gyldendal. Fikk tilbud om å være redaktør av HjemmePC, utgitt av Hjemmet Mortensen. Etter 3 år begynte han som fagsjef i Den norske fagpresse (sammenslutning av 240 fagblad) hvor han var i 8 år. Fikk lyst til å være redaktør igjen og var redaktør av Bæringen i 1½ år. Svein-Ivar var inntil i sommer avdelingsleder på Elvebakken videregående skole i Oslo, avdeling for medier og kommunikasjon, som utdanner journalister og fotografer (film/ reklame) samt grafisk design. Nå er han ny rektor ved Vettre skole. Svein-Ivar var i sin tid redaktør av Kontakt som var det første menighetsbladet for Østenstad, deretter redaktør for Sareptas krukke som var Askermenighetenes fellesblad. Han har således 20 års erfaring som redaktør. Svein-Ivar Fors er en verdifull mann for vår menighet. Redaksjonen har i ettertid blitt kjent med at Fors er tilsatt i stillingen som rektor ved Vettre skole. Vi gratulerer hjerteligst. Ola Holst P.s. Sareptas krukke er et interessant begrep. Det betegner det uuttømmelige og anvendes i mange sammenheng. Sareptas krukke var imidlertid bare uuttømmelige i 3 år og 6 måneder da himmelen var lukket og hungersnød rådet. Profeten Elia oppholdt seg da hos enken i Sarepta i Sidons land. D.s. Trosopplæringsmedarbeideren vår Elin Rasmussen er ansatt som trosopplæringsmedarbeider og skal forestå trosopplæringen som nå igangsettes i h.t. stortingsvedtak. Hun er 29 år gammel, født og oppvokst i Froland, reiste 19 år gammel på et halvårlig bibelkurs i Frankrike, ble der ytterligere i 5 år og tok utdannelse i drama (Bachelor i teaterpedagogikk). Vel hjemme utdannet hun seg som ungdomsarbeider på Menighetsfakultetet (Bachelor i ungdom kultur og tro) Det må ha vært litt av en overgang å komme fra Bibelbeltet på Sørlandet til franske storbyer (Paris og Nice). Det gikk greit. Elin er ikke født i går og tørka på ommen, for å bruke hennes egne ord. I studietiden benyttet hun anledningen til å se seg om i utlandet. Studielånet rekker langt hvis du er nøysom og arbeidsom! Etter eksamen på Menighetsfakultetet fikk Elin stillingen hos oss. Hun har alt skaffet seg leilighet i Vollen. Hun og katten som ikke kunne hete annet enn Napoleon, trives. Elin er livsbejaende. Har allsidige interesser. Liker spenning og fart. Eksempelvis klatring. Reiser. Håndarbeid. Hagearbeid. Dessuten noe som er viktig for oss. Elin er glad i mennesker. Trosopplæringsprosjektet starter opp med en klubb for åringer som er gitt navnet Dig Deeper da målgruppen er ekstremt opptatt av engelsk. Overordnet målsetting: Relasjoner så vel mellom mennesker som mellom Gud og mennesker m.a.o. relasjoner vertikalt og horisontalt, noe som danner et kors. Varighet 1 ½ 2 timer pr. gang. Planlagte aktiviteter: Kreativitet - Andaktsstund - Kafé. Mye vil skje på deltakernes premisser. Det de ønsker å gjøre, vil bli fulgt opp så sant dette er mulig. Oppstarting til høsten. Elin skal også arbeide med ungdom mellom 14 og 18 år og vil bruke ettersommeren til å lage et opplegg for dem. Hun skal også delta på konfirmantleiren i august sammen med kateket og ungdomsarbeider. I sommerferien skal hun være en av lederne på en kristen ungdomsleir i Sveits. (Napoleon er imens plassert i Froland). Velkommen skal Elin Rasmusen være til Østenstad menighet. Ola Holst Høsten er moden! Vi trenger ledere til ulike oppgaver i sammenheng med menighetens satsing på 10-18åringer! Kan du tenke deg å engasjere deg i noen barn/ ungdommer et par timer i uken? Her er noe av det vi kommer å starte opp, kanskje har du flere ideer også? Leksehjelp og trosundervisning tirsdag og torsdag ettermiddag. Klubb og Kafé annenhver tirsdag kveld for 10-13åringer. Torsdager håper vi å få til et tilbud om film/ band/samtale -grupper og Kafé for 14-18åringer (for å utvide tensingarbeidet). Ta kontakt med Elin Rasmussen på menighetskontoret/ etter en gudstjeneste for mer informasjon Slemmestadveien Vettre Telefon

6 Side 6 Godt Nytt fra Østenstad menighet Gudstjenester Endringer kan forekomme, så følg med i avisene. August 23. august kl. 11:00 Ung Messe v/olav Valen-Sendstad. Presentasjon av konfirmanter. Pappas Barn medvirker. Nattverd 30. august kl Gudstjeneste med innsettelse av sokneprest Astrid Sætrang Morvik. Fungerende prost Caspar Thomassen deltar. Nattverd. Sang ved Østenstad sangeri. September 6. september kl. 11:00 Gudstjeneste v/olav Valen-Sendstad. Dåp 13. september kl. 11:00 Barnegudstjeneste v/astrid Sætrang Morvik. Høsttakkefest. Utedeling av 4-årsbok. Barnegospel medvirker 20. september kl. 11:00 Speidergudstjeneste v/olav Valen-Sendstad på Speiderhytta. Blakstadspeiderne 27. september kl. 11:00 Gudstjeneste v/astrid Sætrang Morvik. Dåp Oktober 4. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste v/olav Valen-Sendstad. Nattverd 11. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste v/olav Valen-Sendstad. Østenstad Sangeri medvirker. Nattverd 18. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste v/astrid Sætrang Morvik. Korgruppe medvirker. Dåp 25. oktober kl. 11:00 Ung messe v/olav Valen-Sendstad. Pappas Barn medvirker. Dåp av konfirmanter. Nattverd November 1. november kl. 11:00 Hva skjer i Østenstad? Oversikt over gudstjenester og andre arrangementer. Klassisk messe v/østenstad Sangeri og Asker Unge Strykere. Dirigent: Kristin Hesselberg Meland. Organist: Grethe Laugerud. Prest: Astrid Sætrang Morvik 1. november kl. 19:00 Minnegudstjeneste i Heggedal kirke For informasjon om kveldsmesser i Østenstad: Vennligst se i Vårt Land eller Budstikka. Kirkeskyss Ønsker du å komme til gudstjeneste i Østenstad kirke, men ikke har bil eller er avhengig av skyss? Benytt deg av menighetens kirkeskyssordning. Ta kontakt med diakonen på telefon DØPTE Nichlas Skaar Vegheim Mathias Skaar Vegheim Julian Normann Nathaniel Styve Einarsen Leah Lodtz-Johannessen Nils Ulrik Thorstad Jenny Simonsen Bjørkenes Jonas Max Rustad Gundersen Eskil Rønningen Syverstad Paul Hjorteland Martin Palm Rosness Aksel Harald Hareide Gamenius Lise Torres Heyerdahl Håkon Breie Charlotte Halseth Berg Linnea Line Unni Elisabeth Rustad Adrian Becher-Myhre Lisa Woie-Kraft DØDE Nils Kristian Drolsum Tore Snerten Gunnar Juvet Hjørdis Kristensen Ella Rigmor Walthinsen Ragna Romuld Bo Ragnar Nilsen Arne Olafsen Gudrun Dundas Jeanette Maria Sandaker Margit Oddbjørg Kristiansen Tore Brønner Sverre Tollefsen Møter Konferanser Hyggelige selskapslokaler ved konfirmasjon og barnedåp

7 Godt nytt fra Østenstad menighet side Thorleif Olsen Arne Andreas Kristoffersen Elsbeth Wøien Arne Eriksen Aud Christiansen Olav Randolf Løvseth Faste aktiviteter i Østenstad menighet Søndager Kl. 11:00 Gudstjenester i kirken Kl. 12:15 Kirkekaffe i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug Søndagsskole i undervisningsrommene Kontakt: Anne Kristine Merkesvik Tlf Familiespeiding samlinger for familie i tilknytning til gudstjenester. Kontakt: Irene Handeland Tlf / Kl Bønnevakt på hverdager i Mariakapellet. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Mandager Kl Kirkefrokost i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Kl Speiderne: Speidergruppa (11-16 år) Kontakt: Terje Berntsen tlf / Meisene (jenter 4-5 klasse) Kontakt:Tove Selnes tlf Ulvungene (gutter 4-5 klasse) Kontakt: Jon-Gunnar Pettersen tlf / Rover / Rangerlag (over 16 r) Kontakt: Ole Marius Bay Tlf Kl Østenstad Sangeri korøvelse i kirken. Kontakt: Kantor Kristin Hesselberg Meland. Tirsdager Kl Middagsservering i kirkestuene. Kontakt: Ingrid R. Tellsgård tlf Kl Småbarnssang øvelse i undervisningsrommet. Kontakt:Anne Kristine Merkesvik tlf Kl Barnegospel øvelse i menighetssalen. Kontakt: Anne Kristine Merkesvik Tlf / Kl Sorggruppe Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Onsdager Kl Y s men i kirkestuen 2. og 4. onsdag i mnd. Kontakt: Tormod Kollevold - Tlf Torsdager Kl Pappas Barn korøvelse Kontakt: Magnus Pettersen Kjellin Tlf / Fredager Kl Fredagstreff m/ tema i kirkestuene en gang pr måned. Se hva skjer. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Ønsker du å være med i samtalegruppe? Ca 10 samtalegrupper samles regelmessig i hjemmene rundt i menigheten. Det er i form av bibelstudiegrupper, husfellesskap, vennegruppe og kirkering. Ønsker du å oppleve fellesskap i en mindre gruppe, kontakt diakonen eller Ketil Hagen tlf Fredagstreffene høsten 2009 Det blir kun 2 fredagstreff i regi av Menighetspleien denne høsten. 16. oktober blir det treff på Heggetun. Da vil kapellan Olav Valen-Sendstad komme og fortelle og vise bilder fra tiden han var sjømannsprest. 20. november blir det treff i Østenstad kirke over temaet Religionsdialog en nøkkel i Palestinakonflikten?. Hanne Aspelund, bosatt i Vollen, har bachelor i juss og samfunnsfag og skriver for tiden bok om religionsdialog mellom jødedom, kristendom og islam. Hun har oppholdt seg i Midtøsten i flere perioder og kjenner konflikten fra flere hold. Gå ikke glipp av to spennende fredagstreff som starter kl 11 begge dager. Som vanlig blir det også servering, åresalg, musikkinnslag og andakt. Telefon

8 Side 8 Godt Nytt fra Østenstad menighet ANSATTE I ØSTENSTAD MENIGHET Sentralbord: fra kl Bruk gjerne direkte nummer. E-post: Sokneprest i Østenstad: Astrid Sætrang Morvik A: Kapellan: Olav Valen-Sendstad A M Kirketjener: Kristen Grønfæt A P M Kateket: Karianne Pettersen A Diakon: Jarle Klungrehaug A P M Daglig leder: Magda Flatmo A M Kantor: Kristin Hesselberg Meland A P M Barnearbeider: Sissel Meriles A M Trosopplæringsmedarbeider: Elin Rasmussen (fra medio juni) A Ungdomsarbeider: Magnus Pettersen Kjellin A M Sekretær: Rakel Sivertsen A Østenstad menighets barnehage Tlf.: Styrer: Anne Davidsen P Assistent: Jeanne Wickstrøm Assistent: Helén Kramer Assistent: Wenke Lykke Bøe Førskolelærer: Berit Funderud Velkommen til å ta kontakt! Kontonummer Menigheten: Kontonummer Menighetspleien: Godt nytt fra Østenstad menighet utgis av Østenstad menighet, telefon Redaksjon: Gunnar Tornøe, Ola Holst, Svein-Ivar Fors, Olav Valen-Sendstad Magda Flatmo Se kirkens sider på internett: velg underenhet Østenstad Gardemusikken kommer til Østenstad kirke! Konsert onsdag 26. august kl. 18:00 Fri entré, kollekt ved utgangen. Dirigent: Major Eldar Nilsen I nærmere 50 år har musikk- og drillgardister representert HM Kongens Garde, Forsvaret og ikke minst Norge på særdeles positiv måte. Avdelingen har med sin særegne karakteristikk og kombinasjonen av drill og musikk høstet mange suksesser i så vel inn- som utland. Bli med på en konsert med Musikktroppen, som teller ca 50 musikere i førstegangstjeneste. Konserten er den siste opptredenen for årets tropp før dimittering, noe som skulle borge for høy kvalitet og godt innarbeidet samspill. Programmet er variert med musikk fra flere sjangere, med mektig korpsmusikk, soliststykker og korsang av gardistene det beste av årets repertoar! Denne konserten burde derfor være av interesse for de fleste. En perfekt start på et nytt korpsår! Velkommen! Konsert med Frøydis Grorud med musikere i Østenstad kirke søndag 11. oktober kl Entré kr 150,- Frøydis Grorud er for de fleste kjent med sin fløyte og saxofon i musikk-programmet Beat for Beat på NRK. I tillegg er hun med i bandene Vintermåneog Trio de Janeiro, hun spiller med Torun Eriksen og hun er komponist. Hun har nettopp gitt ut sin første solo-cd, Himmeldryss, som er hennes tolkninger av kjente salmer. Frøydis er utdannet ved Agder musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Med seg denne kvelden har hun ekteparet Torjus Vierli og Hildegunn Garnes Reigstad. Torjus har medvirket ved flere konserter i Østenstad tidligere og samarbeider med størrelser som Oslo Gospel Choir, Sigvart Dagsland, Sissel Kyrkjebø, Anne Grete Preus, Carola m.fl. Hildegunn har en lang sangkarriere bak seg på tross av sin lave alder og er med i gruppa Garness Trio sammen med Torjus og tvillingsøster Ingelin Reigstad Norheim. Kristin Hesselberg Meland Kloke ord På siste loppemarked i Østenstad kjøpte jeg erindringer av Anton Christian Bang (1909). Han som selv var biskop forteller om biskop Essendrop: En gang Biskopen kattekiserede Børnene paa Kirkegulvet, spurgte han en Gut, hvori Adams Synd egentlig bestod. Hain lydde for mye paa Kjærringa si, svarede Gutten. Ja, sagde Biskopen, det kan nok saa være; men, tilføiede han med et lunt Smil, du kan tro, det er somme Tider bra at ly paa Kjærringa likevel. Vi får tro biskop Essendrop på hans ord. Ola Holst

Østenstad menighetsråd

Østenstad menighetsråd MØTEREFERAT TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no ARKIVKODE Møtedato: 9.desember 2009 012.1 Åpen GRADERING

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Ny sokneprest. Godt nytt fra. April 2009

Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Ny sokneprest. Godt nytt fra. April 2009 Godt nytt fra Østenstad menighet April 2009 Foto: Kristen Grønfæt Snøskavlene isolerer men ikke godt nok mot den iskalde trekken i kirken og menighetssalen i strenge vintere. Problemet er nå tatt opp med

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL M Ø T E R E F E R A T Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE. Østenstad menighet skal være både et sted å lære og et sted å være.

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE. Østenstad menighet skal være både et sted å lære og et sted å være. ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2009 VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad menighet skal være både et sted å lære og et sted å være. Vår kirke et møtested for alle i kjærlighet og tro som

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD P R O T O K O L L GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet.asker@kirken.no Møtedato:

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke.

For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke. Godt nytt fra Østenstad menighet Mars 2011 Vil DU være med å forme morgendagens kirke? Samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september, er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06 Morten Holmqvist Skal du si noe i dag, bli din egen kringkastingssjef YouTube - raskest voksende nettsted 100 millioner videoklipp sett

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL M Ø T E R E F E R A T Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer