LYK-Z OG DØTRE AS. resultater Side ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9. Workshop om måling gav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYK-Z OG DØTRE AS. resultater Side 4 6 1. ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9. Workshop om måling gav"

Transkript

1 Det Norske Teatret - Oslo mai 2012 LYK-Z OG DØTRE AS ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9 Workshop om måling gav resultater Side 4 6 1

2 INNHOLD TALL FOR ÅRET 4-6 Idémyldring i teateret 8-9 MØT VINNEREN Siden sist 12 5 i foajeen 13 ForedragsholderNE SVARER 14 3 ARKETYPER 133 Millioner er den samlede omsetningen i FERDs sosiale entreprenører Mål deg bedre Tydelige mål er viktig for alle foretak. Måling er nødvendig for å vite hvordan du når de målene, sier Andresen.Han sammenligner samfunnseffekten av Ferds sosial-entreprenør-portefølje med økonomisk avkastning i investeringsporteføljen. Vi forventer at våre sosiale entreprenører gir en samfunnsmessige avkastning, sier Ferd-sjefen. Leiner forklarer at FSE jobber mye med mål og måling i avtalene de gjør med entreprenørene, på samlingene og i veiledningen underveis. Måling av resultatene dine kan vise de som betaler for arbeidet du gjør, at det gir konkrete og faktiske resultater. At du skaper resultater på den måten du påstår, sier Andresen. UTGIVER: Ferd sosiale entrepenører ANSV. RED.: Elisabeth Fosseli Olsen - REDAKTØR: Andreas Kjensli Knudsen - TEKST: Henrik Pryser Libell og Andreas Kjensli Knudsen Måling gjør det lettere å kontrollere om du er på rett vei til det målet du satte deg da du startet som sosial entreprenør, sier direktør i FSE, Katinka Leiner og direktør i Ferd, Johan Andresen. En del sosiale entreprenører i vår portefølje har kunder eller sponsorer uten tydelige krav til resultater. Vi ønsker likevel at de får på plass egne målinger, slik at de er forberedt når kravene kommer, sier Greve Leiner. Begge direktørene mener entreprenører kan bidra til å lære opp offentlig sektor. Det er ikke sikkert NAV, skoleverket, barnevern og rusomsorgen vet hvor effektive deres nåværende ordninger er. At våre sosiale entreprenører måler effekten av sine løsninger, betyr at andre også må gjøre det. Ingen ønsker å kaste bort tid og krefter på tiltak som ikke fungerer, sier Andresen. Andresen og Leiner mener overraskende mange entreprenører ikke er vant til å måle seg selv eller andre og at de derfor kan lære mye av det private næringslivet. Men tilsvarende kan bedrifter lære om hvordan de kan måle samfunnseffekten av sitt arbeid, sier de to lederne. Ferd-sjef Andresen mener resultatmåling sørger for at den sosiale entreprenøren holder fast på hovedoppgaven til selskapet og effekten hos mottakerene. Dermed unngår de å gå i den fella mange offentlige etater går i, nemlig å kun måle egne aktiviteter fremfor effekten av disse aktivitetene. FOTO: Elin Eike Worren, LAYOUT: Anne Wibstad Fjærvoll Årets VELFERDs konferanse handlet om måling «Jeg skal være ærlig. Jeg vet ikke så mye om sosialt entreprenørskap. Jeg får gjøre som kona sier «ta det som en mann lat som du kan det» 1. NAV-direktør Joakim Lystad om forberedelsene til velferdkonferansen 2012 «Vi slipper ikke taket i ungdommen før de er der de skal være, i jobb eller skole.» 2. Årets sosiale entreprenør Ingeborg Lykseth i Lyk-Z. «There is no fundamental difference between making money and doing good.» 3. Arthur Wood om økonomien i sosialt entreprenørskap. «Forebygging av kriminalitet er for viktig til at politiet kan gjøre det alene» 4. Politibetjent og kriminalitetsforebyggende koordinator Bjørn Øvrum om politiets oppgaver og Sosialt Entreprenørskap Personer i Norge anslår det internasjonale entreprenørskapsprogrammet Global Entrepreneurship Monitor jobber med en form for sosialt entreprenørskap 380 Søknader kom inn til Ferd Sosiale Entreprenører i Antall barn og unge FSE har nådd i Millioner Kostnadene av et skolekull som dropper ut før vgs. 409 Deltakere var påmeldt FERDkonferansen

3 MÅLING med mening «Måler du trivsel i aktivetet er det kanskje istedet folkehelse du måler» Trivselsskolen VelFERDkonferansen 2012 startet med en 2 timer lang, intens workshop om måling på scenen på Det Norske Teatret. Rundt de åtte store bordene handlet diskusjonen helt konkret om hvordan de fire sosiale entreprenørene Trivselsleder, Unicus, Kjør for livet og Aball 1, kan bruke måling for å øke effekten av sitt arbeid. På en skjerm strømmet twitter-meldinger og kommentarer inn, ment for å berike diskusjonene og spre inspirasjon til de som ikke fikk plass på workshopen. Diskusjonene startet lavmælt. Etter kort tid steg båd volumet og temperaturen i salen, og diskusjonene levde av seg selv. Etter en 2 timer lang intens workshop satt de fire sosiale entreprenørene igjen med helt konkrete tips og idéer til måling. Som du kan lese mer om på side 6. «Dagens støtter et prosjekt som hjelper folk til å hjelpe seg selv! Applaus også til #fse2012» Live Landmark «Da jeg så NAV på programmet på #fse2012 var jeg ikke forventningsfull. Hører om Pøbelprosjektet på NAV Løkka og fordom er gjort til skamme!» Marian Slettebakken «Hanne Finstad i Forskerfabrikken: Jeg er en stolt nerd. Fortell det gjerne til Kristin Halvorsen. #fse2012» Torbjørn Røe Isaksen 4 5

4 workshopresultater Eksempler på indikatorer som ble diskutert: Etter workshopen spurte vi lederne for de fire sosiale entreprenørene; «Hva fikk du ut av årets diskusjoner?» 1. Glenn Andresen Gladiator Det viktigste var at vi fikk gode forslag på enkle måleindikatorer vi kan bruke. Diskusjonen var høytsvevende og luftig starten, men ble konkret etter hvert. Det kjentes veldig bra å få så mye oppmerksomhet og andres øyne rett mot det man driver med! 2. Siri Mette Gynild Kjør for livet Dette var veldig nyttig. Genialt var det! Det vi driver med skal være økonomisk troverdig og vi fikk mange helt nye innspill og tanker om hva vi driver med. Vi har henvendt oss til NTNU og SINTEF og de skal nå måle oss og se på effekten av vårt arbeide, slik at vi kan bli mest mulig effektive i vårt videre arbeide. 3. Lars Johansson-Kjellerød Unicus Jeg fikk idéer som vi absolutt kan ta med videre. Det kom blant annet fram tips om nye type instrumenter for å måle lykke. Slikt har jeg ikke tenkt på muligheten av å måle tidligere, så det kjennes nyttig. Samtidig er måling av arbeidet vårt et ressursspørsmål. Når og hvordan dette materialiserer seg er vanskelig å si nå. 4. Kjartan Eide Trivselsleder Det var nyttig å møte folk som ikke kjenner oss så godt. Det er blant annet viktig for oss å korrigere budskapet vårt, forstod vi, og få fram at vi ikke driver et anti-mobbeprogram, men et aktivitetsprogram. Det er greit å rette opp i. Vi fikk dessuten idéer på hvordan vi kan endre vårt spørreskjema. Vi sitter også igjen med en del tanker om at vi kanskje burde lage våre egne undersøkelser, for å få svar på nettopp det vi lurer på. GLADIATOR - Måling av trivsel - Måle økt deltagelse i fysisk aktivitet - Måle antall timer ABall1 bli brukt - Bruke resultatet av Nasjonale prøver - Måling av «dropout» rate - Aktivitetsfrekvens-skrittteller - Aball1 læres videre TRIVSELSleder - Bruke elevrapporterte aktiviteter - Pluss: elevrapporter om trygghet/ konflinkt - Se på lærerrapporter - Måle volum på aktivitet - Ta styring - Lage gode planer UNICUS - Se på faktorer som samfunn, lykke, helse, og individer - Standard levekårsmåling - Unicus VS. Offentlige - Måle kjøpekraft - Lage «trivselsindeks» KJØR FOR LIVET - Nåverdi kontra alternativet - Måle endret adferd - Deltakelse over tid og gjenkjøp - Orden og oppførselskarakter i skole - Hvor mange består trafikksikkerhetstest - Var du en del av et fritidstilbud før? - Er du en del av et fritidstilbud? 6 7

5 Ingeborg og Lyk-Z ble Årets Sosiale Entreprenør Prisen som Årets Sosiale Entreprenør gikk til selskapet Lyk-Z og døtre AS, som har utviklet en mental karate-trening for ungdom Selskapet Lyk-Z og døtre AS jobber med ungdom som faller ut av skole og ikke klarer tilpasse seg jobb. Gründeren Ingeborg Omdahl Lykseth har laget konseptet. Ved å kombinere og bygge på en rekke allerede anerkjente metoder har kandidaten bygget sin egen teknikk for å skape positiv endring, var juryens begrunnelse. Ungdommene lærer å forstå sin egen adferd. Det er som en middagsmatoppskrift, alle kan gjøre det hvis de har oppskriften, sier en lykkelig Lykseth, som startet arbeidet med metoden i 1998 da hun jobbet i psykatri, og som stiftet Lyk-Z i 2006 etter å ha gått filmskole for å utvikle Lyk-Z-metoden. Jeg skjønte at premien gikk til oss da jeg hørte Johan bruke ordene fredsskapende kommunikasjon. Det er fra en av de internasjonale brukerne våre. Det var helt fantastisk! Jeg kunne knapt tro det, og så ble jeg så glad! Jeg tenkte at med disse pengene kan vi nå ut til mange! Pengene skal hun bruke til å lage ferdig nettsiden, som skal sikre spredning av metoden og gjøre denne tilgjengelig for alle målgruppene som er interessert. Metoden er rettet mot ungdom mellom 14 og 25 år. Skoler, NAV-kontorer, foreldre og til med ungdommene selv har til nå tatt kontakt for kursing. Over 700 ungdommer har vært gjennom programmet. Jeg håper alle skoler i hele Norge vil ha den, sier hun, og etterhvert ser hun også for seg å gjøre enda mer i utlandet. Ebou Taball, en ungdom som har gjennomført programmet til Lyk Z, fremførte sin egenkomponerte rappet live på konferansen, til stor applaus. Hvordan gikk det med noen AS? Fjorårets sosiale entreprenører brukte pengene til å vokse og utvide. ÅRETS NOMINERTE 1 Retretten er en brukerstyrt stiftelse som driver dagsenter for å gi alkoholikere, narkomane, legemiddelmisbrukere og LAR-pasienter hjelp og støtte til pårørende, med eget tilbud til rusavhenige i fengsler. Grunnlagt av Rita Nilsen i Alle medarbeidere har selv egenerfaring som bruker. 2 Pixellus er et spesialistselskap som tilbyr digitalisering, redigering og restaurering av fotografier. Bemannet av ansatte med Aspergers syndrom. Grunnlagt av Christian Wiig i PS:hotell er et arbeidstilretteleggingsprosjekt i Maridalsveien i Oslo som drives av selskapet ITAS (Inkludering, toleranse, ansvar og samhold). 90 % av de ansatte er del av tilretteleggingsprogram ved Nav og målet er å få dem i full jobb. Hotellet åpnet i Lydfarge AS I 2011 ble selskapet NOEN Årets NOEN ble stiftet i 2008, og har hatt franchiseforetak og flere avdelinger, tilbyr lydfargemetoden, et pedagogisk Sosiale Entreprenør. NOEN ble stiftet over 120 brukere. sier gründer Heidi Wang. Målet er å verktøy for lese- og skri- av gründer Heidi Wang og driver Overskuddet i firmaet tilfaller virksomheten, være landsdekkende i veopplæring for barn og ungdom aktivitets-og omsorgstjeneste for men da NOEN vant prisen - Ingen kan hjelpe alle, men i NOEN og norskopplæring for fremmed- demente, slagpasoenter, personer på kroner, brukte de den på kan vi hjelpe så mange vi kan, sier språklige. Lydfarges mål er å å med Parkinson og lignende. Brukeren vekst. Nå er de oppe i 18 antall ansatte Wang. gi alle barn og ungdommer nok blir hjulpet i praktiske oppgaver som og betjener 11 kommuner. lese- og skrivekunnskaper til å å gå tur, vaske huset eller treffe andre. Vi skal fortsette å vokse og starte fullføre videregående. 8 9

6 SIDEN SIST Det er et generelt problem ved vår sosiale struktur at vi ikke belønner forebyggingen av fremtidige problemer skikkelig, sier FSE-leder Katinka Leiner, som inviterte Arthur Wood, partner i Total Impact, Johan Andresen i FERD, og Anika Tverin fra Social Finance til en debatt om finansieringen av sosiale tjenester på VelFERDkonferansen Tverin forklarte om social impact bond, en slags aksje som representerer investering i sosial forandring. Kun hvis tiltaket lykkes, får innskyteren pengene tilbake - med avkastning. Avkastningen i kroner kommer fra myndighetene. De betaler ut dette i bytte mot penger myndighetene har spart på sosiale problemer som rusmisbruk, kriminalitet eller ledighet. Tverin forklarte hvordan man i Storbritannia har testet finanseringen av Burde tjene penger på forebygging «No cure, no pay». Suksessrike sosiale entreprenører burde tjene penger på forebygging når den gir resultater. et rehabiliteringsprosjekt for tidligere innsatte i fengsler, basert på hvor få av fangene som havnet i fengsel på ny. Dette får entreprenørene til å anstrange seg hardere for å nå målet i enda høyere grad, sa Andresen. Det gir myndighetene mulighet til å bruke mer på forebygging og ikke bare på akutte problemer, sa Tverin. Det vil føre til at sosiale entreprenører faktisk kan vokse som organisasjon og nå flere og utvide virkeområdet, sa Wood, som poengterte at tross at det har vært brukt trillioner av dollar på sosial forandring, så har mindre enn en halv prosent av alle stiftelser kommet seg over femti millioner dollar i omsetning. En finansiering som gir profitt ved å lykkes, vil gi sosiale entreprenører en mulighet til å vokse. De får midlert til å utvide og forsterke tiltaket, og sikrs videre stabil drift ved at de kan stå på egne bein i stedet sosialt entreprenørskap Nærings- og handelsdepartementet har nylig presentert en utredning om sosialt entreprenørskap utført av konsulentselskapet DAMWAD. Rapporten omtaler sosialt entreprenørskap og den økende rollen dette spiller i Norge. for å være styrt av tilskudd fra politikere og byråkrater som kan gi raus støtte i ett år, og fjerne alt det neste, poengterer Leiner. Vi må bruke kapitalistiske prinsipper for å løse de enormt store sosiale problemene som venter, som global oppvarming og rent vann. Hvis vi ikke gjør det, lar de seg ikke løse, sa Wood avslutningsvis. Utredning om Sosiale entreprenørers rolle i velferdsstaten Forskerkurs ga flere naturvitenskaps-elever Forskerfabrikken har målt samfunnseffekten av arbeidet de gjorde for år ti siden. Forskerfabrikken ble startet av forsker Hanne Finstad i Fabrikken har som mål å gi barn og unge en varig interesse for forskning og naturvitenskap. I 2011 hadde 7000 barn og unge vært på kurs og i år kunne Forskerfabrikken for første gang undersøke om 5. og 6. klasse-elevene fra det første kullet fortsatt var interessert i naturvitenskap. 75 ble intervjuet og 93% fortsatt var interessert i naturvitenskap, og 25% sa kursene var viktige for at de valgte fordypning i realfag på videregående skole. Vekst i FSE Ferds portefølje for sosiale entreprenører har vokst kraftig siden oppstarten i Da var det 92 ansatte i Ferds porteføljebedrifter, mot 145 i Omsetningen i de sosiale foretakene økte fra 87 millioner til 133 millioner. Mens barn og unge nådd av prosjektene i 2009, ble hele nådd i «Some amazing #socialentrepreneurs nominated for Ferd s 2012 Award - I m inspired #fse2012» Kate Murphy Flere fra offentlig sektor Flere påmeldte fra offentlig sektor enn i fjor er et tegn på modning i markedet for sosiale entreprenører. Vi vil at offentlig sektor skal evaluere de sosiale entreprenørene oftere, og vi vil at det offentlige i anbudsrunder blir bevisst på det å måle resultater, sier FSE-leder Katinka Leiner, som er glad for at årets VelFERDkonferanse fikk enda fler påmeldte fra offentlig sektor enn ifjor. Leine ser flere tegn til at det offentlige i stadig større grad evaluerer tiltakene de kjøper av eksterne, slik som NAV Rogaland har gjort med Pøbelprosjekt. Jeg er spesielt glad for at så mange ledere fra både offentlig og privat sektor fant veien til konferansen i år. Det gjør at vi er nærmere målet om å gjøre konferansen til en møteplass mellom de sosiale entreprenørene, offentlig sektor og næringslivet. Norges mangel på krise blir en utfordring At rike samfunn sliter med å være nyskapende blir Norges utfording. Krisen i Europa, spesielt i Sør-Europa, presser frem sosial innovasjon og entreprenørskap på hele kontinentet. I Norge blir utfordringen å gi rom for endringer uten å press på statsbudsjettet i form av store kutt. Vi er heldige i Norge som ikke utsettes for samme press til å endre oss raskt, men spørsmålet er om Norge klarer å henge med på utviklingen uten en krise. Norge risikerer å bli en sinke på velferdsendring. Selv nabolandet Danmark har en mer presset økonomi enn Norge, og går følgelig lenger i eksperimentering på det sosiale feltet

7 Fem i foajeen Vi spurte et utvalg av foredragsholderne om: 1 - hva som inspirerer dem mest med å arbeide med sosialt entreprenørskap, 2 hvilke nye muligheter de ser for sosialt entreprenørskap i Norge det neste året, og 3 hva de ser som den viktigste utfordringen den fjerde sektoren i dag står overfor. VelFERDkonferansen gikk av stabelen for tredje år på rad den 15. mai. Vi snakket med noen av de mange deltakerne som var i foajeen på Det Norske Teater om hva de kom til å huske best fra VelFERDkonferansen Tom Erik Myrland FERD, Alternative investeringer Å få se hvordan våre kollegere i FSE jobber. Det er ganske annerledes her iforhold til hva resten av oss i FERD driver med, der det går mer i kroner og øre. Det var en uvanlig god regi på opplegget. Heidi Aabrekk Intempo Diskusjonen om målbarhet i workshopen var det viktigste for meg. Det var imponerende å høre hvor mange tanker som kom frem når man utveksler erfaringer på slutten i plenum. Siri Klemetsaune Occupy Oslo Det viktigste som skjedde i dag var at jeg fikk et klapp på skulderen av Johan, og at jeg fikk en avtale som kan bety noe for virksomheten jeg vil starte. Niyoyita Anastase Oslo kommune Det er bra at de som jobber i det private kan støtte sosiale entreprenører. Det offentlige kan ikke hjelpe alle, og private selskaper i velferd er noe nytt. De kan kanskje nå innvandrere på en ny måte Irene Sandved Aid in Action, Global Shapers Behovet hos det offentlige for hjelp til tjenestene de vanligvis gjør var et nytt fokus for meg. Det samme var målingen av resultatene. Jeg jobber med bistand i Afrika. I bistand er det mange som ikke er vant til å måle resultater, slik de er i forretningslivet. Fra venstre til høyre: Bjørn Øvrum Kriminalitetsforebyggende koordinator, Oslo Politidistrikt 1. Det er ofte ildsjeler som driver med sosialt entreprenørskap. Dette er så viktig for dem at de kanskje slutter i den jobben de har for å få til dette. Det sier noe om at de som driver med sosialt entreprenørskap ofte har en unik drivkraft. 2. Det neste året tror jeg det i min bransje vil være dette med oppfølgingsteam, som skal bli nasjonalt med å følge opp kriminelle unge gjengangere, som blir viktig. Jeg tror ikke det systemet vi har nasjonalt klarer dette uten sosiale entreprenører. 3. Å kunne vise fram hvilke verktøy de benytter og bli sett på som pålitelige rett og slett. At disse går det an å stole på som troverdige aktører. De må fremstå profesjonelle og være profesjonelle til fingerspissene, for de har ikke fordelen av at de kommer fra stat og kommune, så de må vise at de er noe unikt. Hanne Aspelien og Ailin Strømsholm Sosialsjef - Nav Grünerløkka og Avd.leder i sosialtjenesten i Bydel Grünerløkka 1. ailin: Det tror jeg er at vi får utvikla oss og at vi tør og har mot til å utvikle tjenesten vår for eksempel. Hanne: Pluss det å samarbeide med folk som overhodet ikke er i systemet. Vi må kunne systemet og så må vi slippe dem inn sånn at systemet utfordres og hele menneske- og tjenestesynet. 2. Hanne: Jeg tenker at innenfor dette med bolig. Veldig mange av ungdommene våre står uten bolig. Det å samarbeide med sosiale entreprenører som gjør at det blir mulig for ungdom å bo, lære seg å bo, skaffe et hus som kan fylles med gode ting, det tror jeg er det nye. 3. ailin: Det er viktig å finne kombinasjonen av hard og myk måling, ikke bare tall, som vi har snakket om i dag. Hanne: Sosiale Entreprenører må bli flinkere til å selge seg inn til, for eksempel, NAV. De må få fram hva som blir resultatet for brukerne. Hva slags verdi skaper det og hvilke endringer gjøres i folks liv. Torbjørn Røe Isaksen Stortingsrepresentant Høyre, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 1. Dette er den neste store velferdsrevolusjonen i Norge. Det handler om alt det som vi ikke klarer å få systemene våre til å gjøre og der kommer sosiale entreprenør inn. 2. mulighetene er uendelige. Det neste året håper jeg NAV åpner seg opp. Så håper jeg vi får en litt større pot til eksperimenter på statsbudsjettet, også håper jeg de som driver sosialt entreprenørskap blir enda litt proffere og tenker litt mer business enn de gjør i dag. 3. mange sosiale entreprenører har i praksis det offentlige som eneste kunde, men ofte vil ikke det offentlige betale for tjenestene. Jeg har til og med hørt om NAV-kontorer som henviser folk videre til sosiale entreprenører, men ikke vil inngå avtale med dem. Vi må rett og slett ha en offentlig sektor som betaler for de tjenestene den bruker. Dr. Lisa Hehenberger Research Director, European Venture Philantropy Assosiation. 1. Det er historiene om hvordan en person og et foretak kan ha så utrolig stor sosial effekt. Historiene man hører blir man helt rørt av. Jeg jobber med investering og investerer i sosiale foretak. Så vi er to steg i fra de riktige effektene. Men det som er interessant er hvordan man skal kunne hjelpe disse foretakene å vokse og få en enda større effekt. Det er det som gjør at jeg vil gjøre denne jobben. 2. jeg kan snakke for Skandinavia. I morgen drar jeg til Sverige og jeg vet også litt om hva som skjer i Danmark. Jeg tror at ettersom den offentlige sektoren har mindre penger, så finnes det flere og flere hull i det sosiale nettverket. Da er det større og flere behov for innovasjoner. 3. jeg tror at den sosiale sektoren nå er fragmentert, med mange bedrifter som jobber med lignende ting, Det er ikke særlig effektivt. Det vil nære nyttig om de kan samarbeide og skape nettverk. Om de som investerer også kan se hvordan man kan ta en innovasjon og applisere i et annet foretak, så kan det bli mye mer kontakt mellom aktørene. Det ser jeg som en av de viktigste utfordringene. 13

8 3I forbindelse med en undersøkelse om Sosialt Entreprenørskap, gjort av Damvad for Nærings- og Handelsdepartementet, beskrives tre åpne kategorier av sosiale entreprenører. typiske sosiale entreprenører 1 IDÉUTVIKLEREN 2 FAGSPESIALISTEN 3 IDEALISTEN 1. Samfunnsengasjert idérik erfaren Ideutviklerens utgangspunktet er en god idé om hvordan en forretningsmodell kan løse et samfunnsproblem. Entreprenøren har et sterkt samfunnsengasjement, men ikke nødvendigvis nær forbindelse til problemet. Idéutvikleren har ofte gått i en årrekke og ventet på en mulighet til å jobbe med «noe som gir mening». Idéutvikleren er også fasinert av entreprenørskapstanken, og oppstarten er oftest veloverveid. 2. Innovativ profesjonell ambisiøs Fagspesialistens virksomhet er ofte basert på profesjonell erfaring fra et problemområde. Fagspesialisten har identifisert et problem, og funnet en innovativ løsning som fungerer. Virksomheter designet av fagspesialisten kjennetegnes av kontinuerlig innovasjon og det er ofte en utfordring å begrense satsingen til tjenester med størst omsetningspotensiale. Finansiering er en typisk utfordring for fagspesialisten. 3. Dedikert kreativ selvstendig Idealisten har den næreste forbindelsen til sin sosiale målsetting, og erfaringer med problemet er ofte personlige. Virksomheten fokuserer på å hjelpe spesifikke grupper eller individer med noe i det offentlige systemet som ikke virker. Idealisten er ofte kreativ med en enestående innsikt i målgruppens utfordringer. Dette gir gode forutsetninger for å designe en konkurransedyktig tjeneste. ER DU EN SOSIAL ENTREPENØR? Hva karakteriserer en sosial entrepenør? Hvordan vurderer Ashoka og Ferd sine kandidater? Knockout -testen: En ny idé Du har en ny løsning eller innfallsvinkel for å angripe et sosialt problem.innovasjonsnivået sammenlignes med gamleog nye eksempler, for å kunne vurdere potensialet for reelle endringer. Kreativitet Du må være en problemløser som evner å omsette visjoner til virkelighet. Kreativitet er ikke kvalitet som plutselig oppstår, kreativtet er en tydelig egenskap. Har du som individ en visjon om hvordan løse enkelte humanitære behov bedre enn noen har gjort før deg? Entreprenørens kvaliteter Førsteklasses entreprenører ser muligheter test deg selv til endring og innovasjon og dedikerer seg 110% til å gjennomføre disse endringene. Engasjementet er avgjørende for å kunne gjøre en ny idé til virkelighet. Er du en sivilsamfunnets Andrew Carnegie, Henry Ford eller Steve Jobs? Idéens sosiale gjennomslag Har din idé muligheten til å endre et felt eller område vesentlig? Har idéen regional eller nasjonal betydning? Det etiske fiber Sosiale entreprenører foreslår strukturelle samfunnsendringer og må be mennesker rundt seg om å endre sin vaner. Derfor er også tilliten til entreprenøren et viktig suksesskriterie. 14

Sosialt Entreprenørskap

Sosialt Entreprenørskap Sosialt Entreprenørskap Folkehelsekonferansen Oslo 14. oktober 2014 @oyvind_sandvold Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner Sosialt Entreprenørskap November 2013 @katinkaleiner Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår vi Årets Sosiale Entreprenør 2014

Detaljer

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Eline Synneva Lorentzen Ingstad Senter for entreprenørskap Stipendiat i sosialt entreprenørskap Ferd Sosiale Entreprenører Studieprogrammet i sosialt entreprenørskap

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap hvordan ta risiko for å få effekt Stiftelseskonferansen 14. mai, 2013 Johan H. Andresen Agenda Sosialt Entreprenørskap hva er det? Hvordan vi engasjerer oss Forstått risiko gir

Detaljer

Mäta social effekter Et praktisk fallstudie. 10.12.2013 @oyvind_sandvold

Mäta social effekter Et praktisk fallstudie. 10.12.2013 @oyvind_sandvold Mäta social effekter Et praktisk fallstudie 10.12.2013 @oyvind_sandvold Et privateid norsk industri- og finansselskap Ferd Capital Invest Hedgefunds Special investments Eiendom Sosiale Entreprenører Elopak

Detaljer

Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører

Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører Ferd 7.mai 2014 Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Innhold Hva er Trenger velferdsstaten Norge sosiale entreprenører Utfordringer og forutsetninger for å lykkes

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa REFERAT Styre/organ: Prosjektarbeidsgruppa Sted: Mandal rådhus Dato: Møter 19.6. og 26.6.2013 Tidsrom: 13.00 15.30 og 08:30 10:45. Til stede: Mandal

Detaljer

Når myke verdier blir harde verdier

Når myke verdier blir harde verdier Når myke verdier blir harde verdier Om kulturnæringens vekst og potensial Seniorforsker, Dr. Art Kirsti Mathiesen Hjemdahl En uforløst næringssektor EU Green Paper 2010 Det er mye uforløst potensial innen

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Til deg som vil noe mer:

Til deg som vil noe mer: Til deg som vil noe mer: Ønsker du at starte egen sosial virksomhet? Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg? Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er? Vil du

Detaljer

Formålet med utredningen:

Formålet med utredningen: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom Seminar om forebygging for politiforebyggere og SLT-kooridinatorer Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Quality Værnes Airport Hotell i Stjørdal,

Detaljer

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag?

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Hvordan gjøre naturfag spennende og engasjerende? Praktisk etterutdanning i naturfag Forskerfabrikken tilbyr praktisk

Detaljer

Veileder 6: Veiledning for filmskapere som arbeider med personer med demens

Veileder 6: Veiledning for filmskapere som arbeider med personer med demens Veileder 6: Veiledning for filmskapere som arbeider med personer med demens Hovedbudskap Film er et kraftfullt medium å bruke for å øke forståelsen rundt en demensdiagnose. Hvis både filmprosessen og sluttresultatet

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Fang drømmen Dan Schimmel, prosjektleder og politisk konsulent for arbeids markedstematikk

Detaljer

Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2011

Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2011 Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2011 Side 4 Johan H. Andresen Vi bistår sosiale entreprenører over hele landet. Mennesker som har oppdaget et samfunnsproblem og funnet en løsning på problemet. Side

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon?

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Velferdsteknologi som eksempel NOKIOS 27. oktober 2010 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift SE : Piloten Stemmer fra grasrota Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift Thinkingoutsidethebox: Overcoming the limitations we put on ourself by other people. Ikke la oss undervurdere den

Detaljer

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget.

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget. Jr.FLL er et prosjekt for barn mellom 6-9 år og skal stimulere til undring, bruk av fantasi og kristisk tenkning. Dette får barna gjort gjennom å forske på en reell problemstilling som hvert år blir presentert

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Høringsuttalelse fra Universitetet i Oslo vedrørende rapport om sosialt entreprenørskap i Norge og videre arbeid med feltet: 1) Er det noen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Sosialt entreprenørskap samler folk som tenker likt, men gjør forskjellige ting.

Sosialt entreprenørskap samler folk som tenker likt, men gjør forskjellige ting. SE: Piloten 2011 Sosialt entreprenørskap samler folk som tenker likt, men gjør forskjellige ting. Sosialt entreprenørskap gir rom og tydeliggjør all den verdiskaping som faktisk skjer, men som ikke fanges

Detaljer

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene?

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? + Oslos mest innovative læringsarena Det lille hotellet midt i hjertet av Oslo Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? Randi Kvissel Haugen Hotellsjef PS:hotell Ett

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Prosessledelse av ungdomsrådet

Prosessledelse av ungdomsrådet Prosessledelse av ungdomsrådet "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?» spurte Alice. "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa katten. Alice

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Et bilde av ungdom i Norge i dag Over 10 % av norsk ungdom er utenfor arbeid og utdanning (neet) Hver tredje elev i vgo er utenfor utdanning Det er ca. 40000

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Frivillighet i eldreomsorgen Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Melding St. 39 (2006-2007) Frivillighetsmeldingen I meldingen legges det vekt på å sikre utviklingen

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø PROSJEKTTITTEL «Hakkebakkeskogen» FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.1 Kommunikasjon språk og tekst Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM LEDER FOR INNOVASJON NORGE RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE Lars Dahlgren 47852930 larsdahlgr1@gmail.com Sylvia Helene Lind 93220805 shl_hjerte@hotmail.com

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

#2 Nyhetsbrev September 2015

#2 Nyhetsbrev September 2015 #2 Nyhetsbrev September 2015 The INSPIREYOWUp project is funded with support from European Comission EACEA under Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INSPIREYOWUP partnere er glad for å ønske

Detaljer

Rettferdig fordeling av helse og trivsel et politisk valg. Om å sette folkehelse på det politiske kartet

Rettferdig fordeling av helse og trivsel et politisk valg. Om å sette folkehelse på det politiske kartet Rettferdig fordeling av helse og trivsel et politisk valg Om å sette folkehelse på det politiske kartet Et uforberedt forberedt innlegg Fikk forespørsel tirsdag ettermiddag Har hatt temaet på agendaen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Johan H. Andresen har gått fra å være tobakksprins til å bli sosialt fyrtårn:

Johan H. Andresen har gått fra å være tobakksprins til å bli sosialt fyrtårn: Johan H. Andresen har gått fra å være tobakksprins til å bli sosialt fyrtårn: Velgjøreren Å gjøre sosialt entreprenørskap til et forretningsområde for industri- og finanskonsernet Ferd har medført at styreleder

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer