LYK-Z OG DØTRE AS. resultater Side ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9. Workshop om måling gav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYK-Z OG DØTRE AS. resultater Side 4 6 1. ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9. Workshop om måling gav"

Transkript

1 Det Norske Teatret - Oslo mai 2012 LYK-Z OG DØTRE AS ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9 Workshop om måling gav resultater Side 4 6 1

2 INNHOLD TALL FOR ÅRET 4-6 Idémyldring i teateret 8-9 MØT VINNEREN Siden sist 12 5 i foajeen 13 ForedragsholderNE SVARER 14 3 ARKETYPER 133 Millioner er den samlede omsetningen i FERDs sosiale entreprenører Mål deg bedre Tydelige mål er viktig for alle foretak. Måling er nødvendig for å vite hvordan du når de målene, sier Andresen.Han sammenligner samfunnseffekten av Ferds sosial-entreprenør-portefølje med økonomisk avkastning i investeringsporteføljen. Vi forventer at våre sosiale entreprenører gir en samfunnsmessige avkastning, sier Ferd-sjefen. Leiner forklarer at FSE jobber mye med mål og måling i avtalene de gjør med entreprenørene, på samlingene og i veiledningen underveis. Måling av resultatene dine kan vise de som betaler for arbeidet du gjør, at det gir konkrete og faktiske resultater. At du skaper resultater på den måten du påstår, sier Andresen. UTGIVER: Ferd sosiale entrepenører ANSV. RED.: Elisabeth Fosseli Olsen - REDAKTØR: Andreas Kjensli Knudsen - TEKST: Henrik Pryser Libell og Andreas Kjensli Knudsen Måling gjør det lettere å kontrollere om du er på rett vei til det målet du satte deg da du startet som sosial entreprenør, sier direktør i FSE, Katinka Leiner og direktør i Ferd, Johan Andresen. En del sosiale entreprenører i vår portefølje har kunder eller sponsorer uten tydelige krav til resultater. Vi ønsker likevel at de får på plass egne målinger, slik at de er forberedt når kravene kommer, sier Greve Leiner. Begge direktørene mener entreprenører kan bidra til å lære opp offentlig sektor. Det er ikke sikkert NAV, skoleverket, barnevern og rusomsorgen vet hvor effektive deres nåværende ordninger er. At våre sosiale entreprenører måler effekten av sine løsninger, betyr at andre også må gjøre det. Ingen ønsker å kaste bort tid og krefter på tiltak som ikke fungerer, sier Andresen. Andresen og Leiner mener overraskende mange entreprenører ikke er vant til å måle seg selv eller andre og at de derfor kan lære mye av det private næringslivet. Men tilsvarende kan bedrifter lære om hvordan de kan måle samfunnseffekten av sitt arbeid, sier de to lederne. Ferd-sjef Andresen mener resultatmåling sørger for at den sosiale entreprenøren holder fast på hovedoppgaven til selskapet og effekten hos mottakerene. Dermed unngår de å gå i den fella mange offentlige etater går i, nemlig å kun måle egne aktiviteter fremfor effekten av disse aktivitetene. FOTO: Elin Eike Worren, LAYOUT: Anne Wibstad Fjærvoll Årets VELFERDs konferanse handlet om måling «Jeg skal være ærlig. Jeg vet ikke så mye om sosialt entreprenørskap. Jeg får gjøre som kona sier «ta det som en mann lat som du kan det» 1. NAV-direktør Joakim Lystad om forberedelsene til velferdkonferansen 2012 «Vi slipper ikke taket i ungdommen før de er der de skal være, i jobb eller skole.» 2. Årets sosiale entreprenør Ingeborg Lykseth i Lyk-Z. «There is no fundamental difference between making money and doing good.» 3. Arthur Wood om økonomien i sosialt entreprenørskap. «Forebygging av kriminalitet er for viktig til at politiet kan gjøre det alene» 4. Politibetjent og kriminalitetsforebyggende koordinator Bjørn Øvrum om politiets oppgaver og Sosialt Entreprenørskap Personer i Norge anslår det internasjonale entreprenørskapsprogrammet Global Entrepreneurship Monitor jobber med en form for sosialt entreprenørskap 380 Søknader kom inn til Ferd Sosiale Entreprenører i Antall barn og unge FSE har nådd i Millioner Kostnadene av et skolekull som dropper ut før vgs. 409 Deltakere var påmeldt FERDkonferansen

3 MÅLING med mening «Måler du trivsel i aktivetet er det kanskje istedet folkehelse du måler» Trivselsskolen VelFERDkonferansen 2012 startet med en 2 timer lang, intens workshop om måling på scenen på Det Norske Teatret. Rundt de åtte store bordene handlet diskusjonen helt konkret om hvordan de fire sosiale entreprenørene Trivselsleder, Unicus, Kjør for livet og Aball 1, kan bruke måling for å øke effekten av sitt arbeid. På en skjerm strømmet twitter-meldinger og kommentarer inn, ment for å berike diskusjonene og spre inspirasjon til de som ikke fikk plass på workshopen. Diskusjonene startet lavmælt. Etter kort tid steg båd volumet og temperaturen i salen, og diskusjonene levde av seg selv. Etter en 2 timer lang intens workshop satt de fire sosiale entreprenørene igjen med helt konkrete tips og idéer til måling. Som du kan lese mer om på side 6. «Dagens støtter et prosjekt som hjelper folk til å hjelpe seg selv! Applaus også til #fse2012» Live Landmark «Da jeg så NAV på programmet på #fse2012 var jeg ikke forventningsfull. Hører om Pøbelprosjektet på NAV Løkka og fordom er gjort til skamme!» Marian Slettebakken «Hanne Finstad i Forskerfabrikken: Jeg er en stolt nerd. Fortell det gjerne til Kristin Halvorsen. #fse2012» Torbjørn Røe Isaksen 4 5

4 workshopresultater Eksempler på indikatorer som ble diskutert: Etter workshopen spurte vi lederne for de fire sosiale entreprenørene; «Hva fikk du ut av årets diskusjoner?» 1. Glenn Andresen Gladiator Det viktigste var at vi fikk gode forslag på enkle måleindikatorer vi kan bruke. Diskusjonen var høytsvevende og luftig starten, men ble konkret etter hvert. Det kjentes veldig bra å få så mye oppmerksomhet og andres øyne rett mot det man driver med! 2. Siri Mette Gynild Kjør for livet Dette var veldig nyttig. Genialt var det! Det vi driver med skal være økonomisk troverdig og vi fikk mange helt nye innspill og tanker om hva vi driver med. Vi har henvendt oss til NTNU og SINTEF og de skal nå måle oss og se på effekten av vårt arbeide, slik at vi kan bli mest mulig effektive i vårt videre arbeide. 3. Lars Johansson-Kjellerød Unicus Jeg fikk idéer som vi absolutt kan ta med videre. Det kom blant annet fram tips om nye type instrumenter for å måle lykke. Slikt har jeg ikke tenkt på muligheten av å måle tidligere, så det kjennes nyttig. Samtidig er måling av arbeidet vårt et ressursspørsmål. Når og hvordan dette materialiserer seg er vanskelig å si nå. 4. Kjartan Eide Trivselsleder Det var nyttig å møte folk som ikke kjenner oss så godt. Det er blant annet viktig for oss å korrigere budskapet vårt, forstod vi, og få fram at vi ikke driver et anti-mobbeprogram, men et aktivitetsprogram. Det er greit å rette opp i. Vi fikk dessuten idéer på hvordan vi kan endre vårt spørreskjema. Vi sitter også igjen med en del tanker om at vi kanskje burde lage våre egne undersøkelser, for å få svar på nettopp det vi lurer på. GLADIATOR - Måling av trivsel - Måle økt deltagelse i fysisk aktivitet - Måle antall timer ABall1 bli brukt - Bruke resultatet av Nasjonale prøver - Måling av «dropout» rate - Aktivitetsfrekvens-skrittteller - Aball1 læres videre TRIVSELSleder - Bruke elevrapporterte aktiviteter - Pluss: elevrapporter om trygghet/ konflinkt - Se på lærerrapporter - Måle volum på aktivitet - Ta styring - Lage gode planer UNICUS - Se på faktorer som samfunn, lykke, helse, og individer - Standard levekårsmåling - Unicus VS. Offentlige - Måle kjøpekraft - Lage «trivselsindeks» KJØR FOR LIVET - Nåverdi kontra alternativet - Måle endret adferd - Deltakelse over tid og gjenkjøp - Orden og oppførselskarakter i skole - Hvor mange består trafikksikkerhetstest - Var du en del av et fritidstilbud før? - Er du en del av et fritidstilbud? 6 7

5 Ingeborg og Lyk-Z ble Årets Sosiale Entreprenør Prisen som Årets Sosiale Entreprenør gikk til selskapet Lyk-Z og døtre AS, som har utviklet en mental karate-trening for ungdom Selskapet Lyk-Z og døtre AS jobber med ungdom som faller ut av skole og ikke klarer tilpasse seg jobb. Gründeren Ingeborg Omdahl Lykseth har laget konseptet. Ved å kombinere og bygge på en rekke allerede anerkjente metoder har kandidaten bygget sin egen teknikk for å skape positiv endring, var juryens begrunnelse. Ungdommene lærer å forstå sin egen adferd. Det er som en middagsmatoppskrift, alle kan gjøre det hvis de har oppskriften, sier en lykkelig Lykseth, som startet arbeidet med metoden i 1998 da hun jobbet i psykatri, og som stiftet Lyk-Z i 2006 etter å ha gått filmskole for å utvikle Lyk-Z-metoden. Jeg skjønte at premien gikk til oss da jeg hørte Johan bruke ordene fredsskapende kommunikasjon. Det er fra en av de internasjonale brukerne våre. Det var helt fantastisk! Jeg kunne knapt tro det, og så ble jeg så glad! Jeg tenkte at med disse pengene kan vi nå ut til mange! Pengene skal hun bruke til å lage ferdig nettsiden, som skal sikre spredning av metoden og gjøre denne tilgjengelig for alle målgruppene som er interessert. Metoden er rettet mot ungdom mellom 14 og 25 år. Skoler, NAV-kontorer, foreldre og til med ungdommene selv har til nå tatt kontakt for kursing. Over 700 ungdommer har vært gjennom programmet. Jeg håper alle skoler i hele Norge vil ha den, sier hun, og etterhvert ser hun også for seg å gjøre enda mer i utlandet. Ebou Taball, en ungdom som har gjennomført programmet til Lyk Z, fremførte sin egenkomponerte rappet live på konferansen, til stor applaus. Hvordan gikk det med noen AS? Fjorårets sosiale entreprenører brukte pengene til å vokse og utvide. ÅRETS NOMINERTE 1 Retretten er en brukerstyrt stiftelse som driver dagsenter for å gi alkoholikere, narkomane, legemiddelmisbrukere og LAR-pasienter hjelp og støtte til pårørende, med eget tilbud til rusavhenige i fengsler. Grunnlagt av Rita Nilsen i Alle medarbeidere har selv egenerfaring som bruker. 2 Pixellus er et spesialistselskap som tilbyr digitalisering, redigering og restaurering av fotografier. Bemannet av ansatte med Aspergers syndrom. Grunnlagt av Christian Wiig i PS:hotell er et arbeidstilretteleggingsprosjekt i Maridalsveien i Oslo som drives av selskapet ITAS (Inkludering, toleranse, ansvar og samhold). 90 % av de ansatte er del av tilretteleggingsprogram ved Nav og målet er å få dem i full jobb. Hotellet åpnet i Lydfarge AS I 2011 ble selskapet NOEN Årets NOEN ble stiftet i 2008, og har hatt franchiseforetak og flere avdelinger, tilbyr lydfargemetoden, et pedagogisk Sosiale Entreprenør. NOEN ble stiftet over 120 brukere. sier gründer Heidi Wang. Målet er å verktøy for lese- og skri- av gründer Heidi Wang og driver Overskuddet i firmaet tilfaller virksomheten, være landsdekkende i veopplæring for barn og ungdom aktivitets-og omsorgstjeneste for men da NOEN vant prisen - Ingen kan hjelpe alle, men i NOEN og norskopplæring for fremmed- demente, slagpasoenter, personer på kroner, brukte de den på kan vi hjelpe så mange vi kan, sier språklige. Lydfarges mål er å å med Parkinson og lignende. Brukeren vekst. Nå er de oppe i 18 antall ansatte Wang. gi alle barn og ungdommer nok blir hjulpet i praktiske oppgaver som og betjener 11 kommuner. lese- og skrivekunnskaper til å å gå tur, vaske huset eller treffe andre. Vi skal fortsette å vokse og starte fullføre videregående. 8 9

6 SIDEN SIST Det er et generelt problem ved vår sosiale struktur at vi ikke belønner forebyggingen av fremtidige problemer skikkelig, sier FSE-leder Katinka Leiner, som inviterte Arthur Wood, partner i Total Impact, Johan Andresen i FERD, og Anika Tverin fra Social Finance til en debatt om finansieringen av sosiale tjenester på VelFERDkonferansen Tverin forklarte om social impact bond, en slags aksje som representerer investering i sosial forandring. Kun hvis tiltaket lykkes, får innskyteren pengene tilbake - med avkastning. Avkastningen i kroner kommer fra myndighetene. De betaler ut dette i bytte mot penger myndighetene har spart på sosiale problemer som rusmisbruk, kriminalitet eller ledighet. Tverin forklarte hvordan man i Storbritannia har testet finanseringen av Burde tjene penger på forebygging «No cure, no pay». Suksessrike sosiale entreprenører burde tjene penger på forebygging når den gir resultater. et rehabiliteringsprosjekt for tidligere innsatte i fengsler, basert på hvor få av fangene som havnet i fengsel på ny. Dette får entreprenørene til å anstrange seg hardere for å nå målet i enda høyere grad, sa Andresen. Det gir myndighetene mulighet til å bruke mer på forebygging og ikke bare på akutte problemer, sa Tverin. Det vil føre til at sosiale entreprenører faktisk kan vokse som organisasjon og nå flere og utvide virkeområdet, sa Wood, som poengterte at tross at det har vært brukt trillioner av dollar på sosial forandring, så har mindre enn en halv prosent av alle stiftelser kommet seg over femti millioner dollar i omsetning. En finansiering som gir profitt ved å lykkes, vil gi sosiale entreprenører en mulighet til å vokse. De får midlert til å utvide og forsterke tiltaket, og sikrs videre stabil drift ved at de kan stå på egne bein i stedet sosialt entreprenørskap Nærings- og handelsdepartementet har nylig presentert en utredning om sosialt entreprenørskap utført av konsulentselskapet DAMWAD. Rapporten omtaler sosialt entreprenørskap og den økende rollen dette spiller i Norge. for å være styrt av tilskudd fra politikere og byråkrater som kan gi raus støtte i ett år, og fjerne alt det neste, poengterer Leiner. Vi må bruke kapitalistiske prinsipper for å løse de enormt store sosiale problemene som venter, som global oppvarming og rent vann. Hvis vi ikke gjør det, lar de seg ikke løse, sa Wood avslutningsvis. Utredning om Sosiale entreprenørers rolle i velferdsstaten Forskerkurs ga flere naturvitenskaps-elever Forskerfabrikken har målt samfunnseffekten av arbeidet de gjorde for år ti siden. Forskerfabrikken ble startet av forsker Hanne Finstad i Fabrikken har som mål å gi barn og unge en varig interesse for forskning og naturvitenskap. I 2011 hadde 7000 barn og unge vært på kurs og i år kunne Forskerfabrikken for første gang undersøke om 5. og 6. klasse-elevene fra det første kullet fortsatt var interessert i naturvitenskap. 75 ble intervjuet og 93% fortsatt var interessert i naturvitenskap, og 25% sa kursene var viktige for at de valgte fordypning i realfag på videregående skole. Vekst i FSE Ferds portefølje for sosiale entreprenører har vokst kraftig siden oppstarten i Da var det 92 ansatte i Ferds porteføljebedrifter, mot 145 i Omsetningen i de sosiale foretakene økte fra 87 millioner til 133 millioner. Mens barn og unge nådd av prosjektene i 2009, ble hele nådd i «Some amazing #socialentrepreneurs nominated for Ferd s 2012 Award - I m inspired #fse2012» Kate Murphy Flere fra offentlig sektor Flere påmeldte fra offentlig sektor enn i fjor er et tegn på modning i markedet for sosiale entreprenører. Vi vil at offentlig sektor skal evaluere de sosiale entreprenørene oftere, og vi vil at det offentlige i anbudsrunder blir bevisst på det å måle resultater, sier FSE-leder Katinka Leiner, som er glad for at årets VelFERDkonferanse fikk enda fler påmeldte fra offentlig sektor enn ifjor. Leine ser flere tegn til at det offentlige i stadig større grad evaluerer tiltakene de kjøper av eksterne, slik som NAV Rogaland har gjort med Pøbelprosjekt. Jeg er spesielt glad for at så mange ledere fra både offentlig og privat sektor fant veien til konferansen i år. Det gjør at vi er nærmere målet om å gjøre konferansen til en møteplass mellom de sosiale entreprenørene, offentlig sektor og næringslivet. Norges mangel på krise blir en utfordring At rike samfunn sliter med å være nyskapende blir Norges utfording. Krisen i Europa, spesielt i Sør-Europa, presser frem sosial innovasjon og entreprenørskap på hele kontinentet. I Norge blir utfordringen å gi rom for endringer uten å press på statsbudsjettet i form av store kutt. Vi er heldige i Norge som ikke utsettes for samme press til å endre oss raskt, men spørsmålet er om Norge klarer å henge med på utviklingen uten en krise. Norge risikerer å bli en sinke på velferdsendring. Selv nabolandet Danmark har en mer presset økonomi enn Norge, og går følgelig lenger i eksperimentering på det sosiale feltet

7 Fem i foajeen Vi spurte et utvalg av foredragsholderne om: 1 - hva som inspirerer dem mest med å arbeide med sosialt entreprenørskap, 2 hvilke nye muligheter de ser for sosialt entreprenørskap i Norge det neste året, og 3 hva de ser som den viktigste utfordringen den fjerde sektoren i dag står overfor. VelFERDkonferansen gikk av stabelen for tredje år på rad den 15. mai. Vi snakket med noen av de mange deltakerne som var i foajeen på Det Norske Teater om hva de kom til å huske best fra VelFERDkonferansen Tom Erik Myrland FERD, Alternative investeringer Å få se hvordan våre kollegere i FSE jobber. Det er ganske annerledes her iforhold til hva resten av oss i FERD driver med, der det går mer i kroner og øre. Det var en uvanlig god regi på opplegget. Heidi Aabrekk Intempo Diskusjonen om målbarhet i workshopen var det viktigste for meg. Det var imponerende å høre hvor mange tanker som kom frem når man utveksler erfaringer på slutten i plenum. Siri Klemetsaune Occupy Oslo Det viktigste som skjedde i dag var at jeg fikk et klapp på skulderen av Johan, og at jeg fikk en avtale som kan bety noe for virksomheten jeg vil starte. Niyoyita Anastase Oslo kommune Det er bra at de som jobber i det private kan støtte sosiale entreprenører. Det offentlige kan ikke hjelpe alle, og private selskaper i velferd er noe nytt. De kan kanskje nå innvandrere på en ny måte Irene Sandved Aid in Action, Global Shapers Behovet hos det offentlige for hjelp til tjenestene de vanligvis gjør var et nytt fokus for meg. Det samme var målingen av resultatene. Jeg jobber med bistand i Afrika. I bistand er det mange som ikke er vant til å måle resultater, slik de er i forretningslivet. Fra venstre til høyre: Bjørn Øvrum Kriminalitetsforebyggende koordinator, Oslo Politidistrikt 1. Det er ofte ildsjeler som driver med sosialt entreprenørskap. Dette er så viktig for dem at de kanskje slutter i den jobben de har for å få til dette. Det sier noe om at de som driver med sosialt entreprenørskap ofte har en unik drivkraft. 2. Det neste året tror jeg det i min bransje vil være dette med oppfølgingsteam, som skal bli nasjonalt med å følge opp kriminelle unge gjengangere, som blir viktig. Jeg tror ikke det systemet vi har nasjonalt klarer dette uten sosiale entreprenører. 3. Å kunne vise fram hvilke verktøy de benytter og bli sett på som pålitelige rett og slett. At disse går det an å stole på som troverdige aktører. De må fremstå profesjonelle og være profesjonelle til fingerspissene, for de har ikke fordelen av at de kommer fra stat og kommune, så de må vise at de er noe unikt. Hanne Aspelien og Ailin Strømsholm Sosialsjef - Nav Grünerløkka og Avd.leder i sosialtjenesten i Bydel Grünerløkka 1. ailin: Det tror jeg er at vi får utvikla oss og at vi tør og har mot til å utvikle tjenesten vår for eksempel. Hanne: Pluss det å samarbeide med folk som overhodet ikke er i systemet. Vi må kunne systemet og så må vi slippe dem inn sånn at systemet utfordres og hele menneske- og tjenestesynet. 2. Hanne: Jeg tenker at innenfor dette med bolig. Veldig mange av ungdommene våre står uten bolig. Det å samarbeide med sosiale entreprenører som gjør at det blir mulig for ungdom å bo, lære seg å bo, skaffe et hus som kan fylles med gode ting, det tror jeg er det nye. 3. ailin: Det er viktig å finne kombinasjonen av hard og myk måling, ikke bare tall, som vi har snakket om i dag. Hanne: Sosiale Entreprenører må bli flinkere til å selge seg inn til, for eksempel, NAV. De må få fram hva som blir resultatet for brukerne. Hva slags verdi skaper det og hvilke endringer gjøres i folks liv. Torbjørn Røe Isaksen Stortingsrepresentant Høyre, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 1. Dette er den neste store velferdsrevolusjonen i Norge. Det handler om alt det som vi ikke klarer å få systemene våre til å gjøre og der kommer sosiale entreprenør inn. 2. mulighetene er uendelige. Det neste året håper jeg NAV åpner seg opp. Så håper jeg vi får en litt større pot til eksperimenter på statsbudsjettet, også håper jeg de som driver sosialt entreprenørskap blir enda litt proffere og tenker litt mer business enn de gjør i dag. 3. mange sosiale entreprenører har i praksis det offentlige som eneste kunde, men ofte vil ikke det offentlige betale for tjenestene. Jeg har til og med hørt om NAV-kontorer som henviser folk videre til sosiale entreprenører, men ikke vil inngå avtale med dem. Vi må rett og slett ha en offentlig sektor som betaler for de tjenestene den bruker. Dr. Lisa Hehenberger Research Director, European Venture Philantropy Assosiation. 1. Det er historiene om hvordan en person og et foretak kan ha så utrolig stor sosial effekt. Historiene man hører blir man helt rørt av. Jeg jobber med investering og investerer i sosiale foretak. Så vi er to steg i fra de riktige effektene. Men det som er interessant er hvordan man skal kunne hjelpe disse foretakene å vokse og få en enda større effekt. Det er det som gjør at jeg vil gjøre denne jobben. 2. jeg kan snakke for Skandinavia. I morgen drar jeg til Sverige og jeg vet også litt om hva som skjer i Danmark. Jeg tror at ettersom den offentlige sektoren har mindre penger, så finnes det flere og flere hull i det sosiale nettverket. Da er det større og flere behov for innovasjoner. 3. jeg tror at den sosiale sektoren nå er fragmentert, med mange bedrifter som jobber med lignende ting, Det er ikke særlig effektivt. Det vil nære nyttig om de kan samarbeide og skape nettverk. Om de som investerer også kan se hvordan man kan ta en innovasjon og applisere i et annet foretak, så kan det bli mye mer kontakt mellom aktørene. Det ser jeg som en av de viktigste utfordringene. 13

8 3I forbindelse med en undersøkelse om Sosialt Entreprenørskap, gjort av Damvad for Nærings- og Handelsdepartementet, beskrives tre åpne kategorier av sosiale entreprenører. typiske sosiale entreprenører 1 IDÉUTVIKLEREN 2 FAGSPESIALISTEN 3 IDEALISTEN 1. Samfunnsengasjert idérik erfaren Ideutviklerens utgangspunktet er en god idé om hvordan en forretningsmodell kan løse et samfunnsproblem. Entreprenøren har et sterkt samfunnsengasjement, men ikke nødvendigvis nær forbindelse til problemet. Idéutvikleren har ofte gått i en årrekke og ventet på en mulighet til å jobbe med «noe som gir mening». Idéutvikleren er også fasinert av entreprenørskapstanken, og oppstarten er oftest veloverveid. 2. Innovativ profesjonell ambisiøs Fagspesialistens virksomhet er ofte basert på profesjonell erfaring fra et problemområde. Fagspesialisten har identifisert et problem, og funnet en innovativ løsning som fungerer. Virksomheter designet av fagspesialisten kjennetegnes av kontinuerlig innovasjon og det er ofte en utfordring å begrense satsingen til tjenester med størst omsetningspotensiale. Finansiering er en typisk utfordring for fagspesialisten. 3. Dedikert kreativ selvstendig Idealisten har den næreste forbindelsen til sin sosiale målsetting, og erfaringer med problemet er ofte personlige. Virksomheten fokuserer på å hjelpe spesifikke grupper eller individer med noe i det offentlige systemet som ikke virker. Idealisten er ofte kreativ med en enestående innsikt i målgruppens utfordringer. Dette gir gode forutsetninger for å designe en konkurransedyktig tjeneste. ER DU EN SOSIAL ENTREPENØR? Hva karakteriserer en sosial entrepenør? Hvordan vurderer Ashoka og Ferd sine kandidater? Knockout -testen: En ny idé Du har en ny løsning eller innfallsvinkel for å angripe et sosialt problem.innovasjonsnivået sammenlignes med gamleog nye eksempler, for å kunne vurdere potensialet for reelle endringer. Kreativitet Du må være en problemløser som evner å omsette visjoner til virkelighet. Kreativitet er ikke kvalitet som plutselig oppstår, kreativtet er en tydelig egenskap. Har du som individ en visjon om hvordan løse enkelte humanitære behov bedre enn noen har gjort før deg? Entreprenørens kvaliteter Førsteklasses entreprenører ser muligheter test deg selv til endring og innovasjon og dedikerer seg 110% til å gjennomføre disse endringene. Engasjementet er avgjørende for å kunne gjøre en ny idé til virkelighet. Er du en sivilsamfunnets Andrew Carnegie, Henry Ford eller Steve Jobs? Idéens sosiale gjennomslag Har din idé muligheten til å endre et felt eller område vesentlig? Har idéen regional eller nasjonal betydning? Det etiske fiber Sosiale entreprenører foreslår strukturelle samfunnsendringer og må be mennesker rundt seg om å endre sin vaner. Derfor er også tilliten til entreprenøren et viktig suksesskriterie. 14

Sosialt Entreprenørskap

Sosialt Entreprenørskap Sosialt Entreprenørskap Folkehelsekonferansen Oslo 14. oktober 2014 @oyvind_sandvold Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår

Detaljer

Hvem eier definisjons makten? Det er enkeltmennesker som forandrer verden ved å ha mot til å realisere sine drømmer til beste for fellesskapet.

Hvem eier definisjons makten? Det er enkeltmennesker som forandrer verden ved å ha mot til å realisere sine drømmer til beste for fellesskapet. Hvem eier definisjons makten? Det er enkeltmennesker som forandrer verden ved å ha mot til å realisere sine drømmer til beste for fellesskapet. Det er galskap å gjøre det samme om og om igjen og forvente

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner Sosialt Entreprenørskap November 2013 @katinkaleiner Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår vi Årets Sosiale Entreprenør 2014

Detaljer

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Eline Synneva Lorentzen Ingstad Senter for entreprenørskap Stipendiat i sosialt entreprenørskap Ferd Sosiale Entreprenører Studieprogrammet i sosialt entreprenørskap

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Mäta social effekter Et praktisk fallstudie. 10.12.2013 @oyvind_sandvold

Mäta social effekter Et praktisk fallstudie. 10.12.2013 @oyvind_sandvold Mäta social effekter Et praktisk fallstudie 10.12.2013 @oyvind_sandvold Et privateid norsk industri- og finansselskap Ferd Capital Invest Hedgefunds Special investments Eiendom Sosiale Entreprenører Elopak

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap hvordan ta risiko for å få effekt Stiftelseskonferansen 14. mai, 2013 Johan H. Andresen Agenda Sosialt Entreprenørskap hva er det? Hvordan vi engasjerer oss Forstått risiko gir

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører

Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører Ferd 7.mai 2014 Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Innhold Hva er Trenger velferdsstaten Norge sosiale entreprenører Utfordringer og forutsetninger for å lykkes

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett MadeToGrow sissel@humanpotential.no I www.humanpotential.no I Tlf: +47 922 90902 Mange føler de ikke mestrer

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Det perfekte møte av!

Det perfekte møte av! Det perfekte møte av! Roar Petajamaa & Odin Johansen www.petajamaa.no Agenda! Dette skal vi gjennom på 45 min: Prospektering Møtebooking Forberedelse Det perfekte møte Closing Referansekilder, teknikker

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

#2 Nyhetsbrev September 2015

#2 Nyhetsbrev September 2015 #2 Nyhetsbrev September 2015 The INSPIREYOWUp project is funded with support from European Comission EACEA under Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INSPIREYOWUP partnere er glad for å ønske

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere er en god match. Uten en gang

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap partnerskap for nye løsninger Jill Loga, Forsker ved Uni Research og koordinator for «Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor» Oppdraget Eksplorerende studie om

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Når myke verdier blir harde verdier

Når myke verdier blir harde verdier Når myke verdier blir harde verdier Om kulturnæringens vekst og potensial Seniorforsker, Dr. Art Kirsti Mathiesen Hjemdahl En uforløst næringssektor EU Green Paper 2010 Det er mye uforløst potensial innen

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby.

Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby. Side 1 av 11 ET CAMPHILL FELLESKAP NO 3158, ANDEBU Telefon: (+47) 33 44 41 00 Fax: (+47) 33 44 41 01 e mail: office@vidaraasen.no Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby. Informasjon om deg.

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen Fagkonferansen Hell 09.11.16 Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Barns barndom er prisgitt de voksne 16.11.2016 www.bergem.info

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer