LYK-Z OG DØTRE AS. resultater Side ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9. Workshop om måling gav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYK-Z OG DØTRE AS. resultater Side 4 6 1. ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9. Workshop om måling gav"

Transkript

1 Det Norske Teatret - Oslo mai 2012 LYK-Z OG DØTRE AS ble Årets sosiale entreprenører 2012 Side 8 9 Workshop om måling gav resultater Side 4 6 1

2 INNHOLD TALL FOR ÅRET 4-6 Idémyldring i teateret 8-9 MØT VINNEREN Siden sist 12 5 i foajeen 13 ForedragsholderNE SVARER 14 3 ARKETYPER 133 Millioner er den samlede omsetningen i FERDs sosiale entreprenører Mål deg bedre Tydelige mål er viktig for alle foretak. Måling er nødvendig for å vite hvordan du når de målene, sier Andresen.Han sammenligner samfunnseffekten av Ferds sosial-entreprenør-portefølje med økonomisk avkastning i investeringsporteføljen. Vi forventer at våre sosiale entreprenører gir en samfunnsmessige avkastning, sier Ferd-sjefen. Leiner forklarer at FSE jobber mye med mål og måling i avtalene de gjør med entreprenørene, på samlingene og i veiledningen underveis. Måling av resultatene dine kan vise de som betaler for arbeidet du gjør, at det gir konkrete og faktiske resultater. At du skaper resultater på den måten du påstår, sier Andresen. UTGIVER: Ferd sosiale entrepenører ANSV. RED.: Elisabeth Fosseli Olsen - REDAKTØR: Andreas Kjensli Knudsen - TEKST: Henrik Pryser Libell og Andreas Kjensli Knudsen Måling gjør det lettere å kontrollere om du er på rett vei til det målet du satte deg da du startet som sosial entreprenør, sier direktør i FSE, Katinka Leiner og direktør i Ferd, Johan Andresen. En del sosiale entreprenører i vår portefølje har kunder eller sponsorer uten tydelige krav til resultater. Vi ønsker likevel at de får på plass egne målinger, slik at de er forberedt når kravene kommer, sier Greve Leiner. Begge direktørene mener entreprenører kan bidra til å lære opp offentlig sektor. Det er ikke sikkert NAV, skoleverket, barnevern og rusomsorgen vet hvor effektive deres nåværende ordninger er. At våre sosiale entreprenører måler effekten av sine løsninger, betyr at andre også må gjøre det. Ingen ønsker å kaste bort tid og krefter på tiltak som ikke fungerer, sier Andresen. Andresen og Leiner mener overraskende mange entreprenører ikke er vant til å måle seg selv eller andre og at de derfor kan lære mye av det private næringslivet. Men tilsvarende kan bedrifter lære om hvordan de kan måle samfunnseffekten av sitt arbeid, sier de to lederne. Ferd-sjef Andresen mener resultatmåling sørger for at den sosiale entreprenøren holder fast på hovedoppgaven til selskapet og effekten hos mottakerene. Dermed unngår de å gå i den fella mange offentlige etater går i, nemlig å kun måle egne aktiviteter fremfor effekten av disse aktivitetene. FOTO: Elin Eike Worren, LAYOUT: Anne Wibstad Fjærvoll Årets VELFERDs konferanse handlet om måling «Jeg skal være ærlig. Jeg vet ikke så mye om sosialt entreprenørskap. Jeg får gjøre som kona sier «ta det som en mann lat som du kan det» 1. NAV-direktør Joakim Lystad om forberedelsene til velferdkonferansen 2012 «Vi slipper ikke taket i ungdommen før de er der de skal være, i jobb eller skole.» 2. Årets sosiale entreprenør Ingeborg Lykseth i Lyk-Z. «There is no fundamental difference between making money and doing good.» 3. Arthur Wood om økonomien i sosialt entreprenørskap. «Forebygging av kriminalitet er for viktig til at politiet kan gjøre det alene» 4. Politibetjent og kriminalitetsforebyggende koordinator Bjørn Øvrum om politiets oppgaver og Sosialt Entreprenørskap Personer i Norge anslår det internasjonale entreprenørskapsprogrammet Global Entrepreneurship Monitor jobber med en form for sosialt entreprenørskap 380 Søknader kom inn til Ferd Sosiale Entreprenører i Antall barn og unge FSE har nådd i Millioner Kostnadene av et skolekull som dropper ut før vgs. 409 Deltakere var påmeldt FERDkonferansen

3 MÅLING med mening «Måler du trivsel i aktivetet er det kanskje istedet folkehelse du måler» Trivselsskolen VelFERDkonferansen 2012 startet med en 2 timer lang, intens workshop om måling på scenen på Det Norske Teatret. Rundt de åtte store bordene handlet diskusjonen helt konkret om hvordan de fire sosiale entreprenørene Trivselsleder, Unicus, Kjør for livet og Aball 1, kan bruke måling for å øke effekten av sitt arbeid. På en skjerm strømmet twitter-meldinger og kommentarer inn, ment for å berike diskusjonene og spre inspirasjon til de som ikke fikk plass på workshopen. Diskusjonene startet lavmælt. Etter kort tid steg båd volumet og temperaturen i salen, og diskusjonene levde av seg selv. Etter en 2 timer lang intens workshop satt de fire sosiale entreprenørene igjen med helt konkrete tips og idéer til måling. Som du kan lese mer om på side 6. «Dagens støtter et prosjekt som hjelper folk til å hjelpe seg selv! Applaus også til #fse2012» Live Landmark «Da jeg så NAV på programmet på #fse2012 var jeg ikke forventningsfull. Hører om Pøbelprosjektet på NAV Løkka og fordom er gjort til skamme!» Marian Slettebakken «Hanne Finstad i Forskerfabrikken: Jeg er en stolt nerd. Fortell det gjerne til Kristin Halvorsen. #fse2012» Torbjørn Røe Isaksen 4 5

4 workshopresultater Eksempler på indikatorer som ble diskutert: Etter workshopen spurte vi lederne for de fire sosiale entreprenørene; «Hva fikk du ut av årets diskusjoner?» 1. Glenn Andresen Gladiator Det viktigste var at vi fikk gode forslag på enkle måleindikatorer vi kan bruke. Diskusjonen var høytsvevende og luftig starten, men ble konkret etter hvert. Det kjentes veldig bra å få så mye oppmerksomhet og andres øyne rett mot det man driver med! 2. Siri Mette Gynild Kjør for livet Dette var veldig nyttig. Genialt var det! Det vi driver med skal være økonomisk troverdig og vi fikk mange helt nye innspill og tanker om hva vi driver med. Vi har henvendt oss til NTNU og SINTEF og de skal nå måle oss og se på effekten av vårt arbeide, slik at vi kan bli mest mulig effektive i vårt videre arbeide. 3. Lars Johansson-Kjellerød Unicus Jeg fikk idéer som vi absolutt kan ta med videre. Det kom blant annet fram tips om nye type instrumenter for å måle lykke. Slikt har jeg ikke tenkt på muligheten av å måle tidligere, så det kjennes nyttig. Samtidig er måling av arbeidet vårt et ressursspørsmål. Når og hvordan dette materialiserer seg er vanskelig å si nå. 4. Kjartan Eide Trivselsleder Det var nyttig å møte folk som ikke kjenner oss så godt. Det er blant annet viktig for oss å korrigere budskapet vårt, forstod vi, og få fram at vi ikke driver et anti-mobbeprogram, men et aktivitetsprogram. Det er greit å rette opp i. Vi fikk dessuten idéer på hvordan vi kan endre vårt spørreskjema. Vi sitter også igjen med en del tanker om at vi kanskje burde lage våre egne undersøkelser, for å få svar på nettopp det vi lurer på. GLADIATOR - Måling av trivsel - Måle økt deltagelse i fysisk aktivitet - Måle antall timer ABall1 bli brukt - Bruke resultatet av Nasjonale prøver - Måling av «dropout» rate - Aktivitetsfrekvens-skrittteller - Aball1 læres videre TRIVSELSleder - Bruke elevrapporterte aktiviteter - Pluss: elevrapporter om trygghet/ konflinkt - Se på lærerrapporter - Måle volum på aktivitet - Ta styring - Lage gode planer UNICUS - Se på faktorer som samfunn, lykke, helse, og individer - Standard levekårsmåling - Unicus VS. Offentlige - Måle kjøpekraft - Lage «trivselsindeks» KJØR FOR LIVET - Nåverdi kontra alternativet - Måle endret adferd - Deltakelse over tid og gjenkjøp - Orden og oppførselskarakter i skole - Hvor mange består trafikksikkerhetstest - Var du en del av et fritidstilbud før? - Er du en del av et fritidstilbud? 6 7

5 Ingeborg og Lyk-Z ble Årets Sosiale Entreprenør Prisen som Årets Sosiale Entreprenør gikk til selskapet Lyk-Z og døtre AS, som har utviklet en mental karate-trening for ungdom Selskapet Lyk-Z og døtre AS jobber med ungdom som faller ut av skole og ikke klarer tilpasse seg jobb. Gründeren Ingeborg Omdahl Lykseth har laget konseptet. Ved å kombinere og bygge på en rekke allerede anerkjente metoder har kandidaten bygget sin egen teknikk for å skape positiv endring, var juryens begrunnelse. Ungdommene lærer å forstå sin egen adferd. Det er som en middagsmatoppskrift, alle kan gjøre det hvis de har oppskriften, sier en lykkelig Lykseth, som startet arbeidet med metoden i 1998 da hun jobbet i psykatri, og som stiftet Lyk-Z i 2006 etter å ha gått filmskole for å utvikle Lyk-Z-metoden. Jeg skjønte at premien gikk til oss da jeg hørte Johan bruke ordene fredsskapende kommunikasjon. Det er fra en av de internasjonale brukerne våre. Det var helt fantastisk! Jeg kunne knapt tro det, og så ble jeg så glad! Jeg tenkte at med disse pengene kan vi nå ut til mange! Pengene skal hun bruke til å lage ferdig nettsiden, som skal sikre spredning av metoden og gjøre denne tilgjengelig for alle målgruppene som er interessert. Metoden er rettet mot ungdom mellom 14 og 25 år. Skoler, NAV-kontorer, foreldre og til med ungdommene selv har til nå tatt kontakt for kursing. Over 700 ungdommer har vært gjennom programmet. Jeg håper alle skoler i hele Norge vil ha den, sier hun, og etterhvert ser hun også for seg å gjøre enda mer i utlandet. Ebou Taball, en ungdom som har gjennomført programmet til Lyk Z, fremførte sin egenkomponerte rappet live på konferansen, til stor applaus. Hvordan gikk det med noen AS? Fjorårets sosiale entreprenører brukte pengene til å vokse og utvide. ÅRETS NOMINERTE 1 Retretten er en brukerstyrt stiftelse som driver dagsenter for å gi alkoholikere, narkomane, legemiddelmisbrukere og LAR-pasienter hjelp og støtte til pårørende, med eget tilbud til rusavhenige i fengsler. Grunnlagt av Rita Nilsen i Alle medarbeidere har selv egenerfaring som bruker. 2 Pixellus er et spesialistselskap som tilbyr digitalisering, redigering og restaurering av fotografier. Bemannet av ansatte med Aspergers syndrom. Grunnlagt av Christian Wiig i PS:hotell er et arbeidstilretteleggingsprosjekt i Maridalsveien i Oslo som drives av selskapet ITAS (Inkludering, toleranse, ansvar og samhold). 90 % av de ansatte er del av tilretteleggingsprogram ved Nav og målet er å få dem i full jobb. Hotellet åpnet i Lydfarge AS I 2011 ble selskapet NOEN Årets NOEN ble stiftet i 2008, og har hatt franchiseforetak og flere avdelinger, tilbyr lydfargemetoden, et pedagogisk Sosiale Entreprenør. NOEN ble stiftet over 120 brukere. sier gründer Heidi Wang. Målet er å verktøy for lese- og skri- av gründer Heidi Wang og driver Overskuddet i firmaet tilfaller virksomheten, være landsdekkende i veopplæring for barn og ungdom aktivitets-og omsorgstjeneste for men da NOEN vant prisen - Ingen kan hjelpe alle, men i NOEN og norskopplæring for fremmed- demente, slagpasoenter, personer på kroner, brukte de den på kan vi hjelpe så mange vi kan, sier språklige. Lydfarges mål er å å med Parkinson og lignende. Brukeren vekst. Nå er de oppe i 18 antall ansatte Wang. gi alle barn og ungdommer nok blir hjulpet i praktiske oppgaver som og betjener 11 kommuner. lese- og skrivekunnskaper til å å gå tur, vaske huset eller treffe andre. Vi skal fortsette å vokse og starte fullføre videregående. 8 9

6 SIDEN SIST Det er et generelt problem ved vår sosiale struktur at vi ikke belønner forebyggingen av fremtidige problemer skikkelig, sier FSE-leder Katinka Leiner, som inviterte Arthur Wood, partner i Total Impact, Johan Andresen i FERD, og Anika Tverin fra Social Finance til en debatt om finansieringen av sosiale tjenester på VelFERDkonferansen Tverin forklarte om social impact bond, en slags aksje som representerer investering i sosial forandring. Kun hvis tiltaket lykkes, får innskyteren pengene tilbake - med avkastning. Avkastningen i kroner kommer fra myndighetene. De betaler ut dette i bytte mot penger myndighetene har spart på sosiale problemer som rusmisbruk, kriminalitet eller ledighet. Tverin forklarte hvordan man i Storbritannia har testet finanseringen av Burde tjene penger på forebygging «No cure, no pay». Suksessrike sosiale entreprenører burde tjene penger på forebygging når den gir resultater. et rehabiliteringsprosjekt for tidligere innsatte i fengsler, basert på hvor få av fangene som havnet i fengsel på ny. Dette får entreprenørene til å anstrange seg hardere for å nå målet i enda høyere grad, sa Andresen. Det gir myndighetene mulighet til å bruke mer på forebygging og ikke bare på akutte problemer, sa Tverin. Det vil føre til at sosiale entreprenører faktisk kan vokse som organisasjon og nå flere og utvide virkeområdet, sa Wood, som poengterte at tross at det har vært brukt trillioner av dollar på sosial forandring, så har mindre enn en halv prosent av alle stiftelser kommet seg over femti millioner dollar i omsetning. En finansiering som gir profitt ved å lykkes, vil gi sosiale entreprenører en mulighet til å vokse. De får midlert til å utvide og forsterke tiltaket, og sikrs videre stabil drift ved at de kan stå på egne bein i stedet sosialt entreprenørskap Nærings- og handelsdepartementet har nylig presentert en utredning om sosialt entreprenørskap utført av konsulentselskapet DAMWAD. Rapporten omtaler sosialt entreprenørskap og den økende rollen dette spiller i Norge. for å være styrt av tilskudd fra politikere og byråkrater som kan gi raus støtte i ett år, og fjerne alt det neste, poengterer Leiner. Vi må bruke kapitalistiske prinsipper for å løse de enormt store sosiale problemene som venter, som global oppvarming og rent vann. Hvis vi ikke gjør det, lar de seg ikke løse, sa Wood avslutningsvis. Utredning om Sosiale entreprenørers rolle i velferdsstaten Forskerkurs ga flere naturvitenskaps-elever Forskerfabrikken har målt samfunnseffekten av arbeidet de gjorde for år ti siden. Forskerfabrikken ble startet av forsker Hanne Finstad i Fabrikken har som mål å gi barn og unge en varig interesse for forskning og naturvitenskap. I 2011 hadde 7000 barn og unge vært på kurs og i år kunne Forskerfabrikken for første gang undersøke om 5. og 6. klasse-elevene fra det første kullet fortsatt var interessert i naturvitenskap. 75 ble intervjuet og 93% fortsatt var interessert i naturvitenskap, og 25% sa kursene var viktige for at de valgte fordypning i realfag på videregående skole. Vekst i FSE Ferds portefølje for sosiale entreprenører har vokst kraftig siden oppstarten i Da var det 92 ansatte i Ferds porteføljebedrifter, mot 145 i Omsetningen i de sosiale foretakene økte fra 87 millioner til 133 millioner. Mens barn og unge nådd av prosjektene i 2009, ble hele nådd i «Some amazing #socialentrepreneurs nominated for Ferd s 2012 Award - I m inspired #fse2012» Kate Murphy Flere fra offentlig sektor Flere påmeldte fra offentlig sektor enn i fjor er et tegn på modning i markedet for sosiale entreprenører. Vi vil at offentlig sektor skal evaluere de sosiale entreprenørene oftere, og vi vil at det offentlige i anbudsrunder blir bevisst på det å måle resultater, sier FSE-leder Katinka Leiner, som er glad for at årets VelFERDkonferanse fikk enda fler påmeldte fra offentlig sektor enn ifjor. Leine ser flere tegn til at det offentlige i stadig større grad evaluerer tiltakene de kjøper av eksterne, slik som NAV Rogaland har gjort med Pøbelprosjekt. Jeg er spesielt glad for at så mange ledere fra både offentlig og privat sektor fant veien til konferansen i år. Det gjør at vi er nærmere målet om å gjøre konferansen til en møteplass mellom de sosiale entreprenørene, offentlig sektor og næringslivet. Norges mangel på krise blir en utfordring At rike samfunn sliter med å være nyskapende blir Norges utfording. Krisen i Europa, spesielt i Sør-Europa, presser frem sosial innovasjon og entreprenørskap på hele kontinentet. I Norge blir utfordringen å gi rom for endringer uten å press på statsbudsjettet i form av store kutt. Vi er heldige i Norge som ikke utsettes for samme press til å endre oss raskt, men spørsmålet er om Norge klarer å henge med på utviklingen uten en krise. Norge risikerer å bli en sinke på velferdsendring. Selv nabolandet Danmark har en mer presset økonomi enn Norge, og går følgelig lenger i eksperimentering på det sosiale feltet

7 Fem i foajeen Vi spurte et utvalg av foredragsholderne om: 1 - hva som inspirerer dem mest med å arbeide med sosialt entreprenørskap, 2 hvilke nye muligheter de ser for sosialt entreprenørskap i Norge det neste året, og 3 hva de ser som den viktigste utfordringen den fjerde sektoren i dag står overfor. VelFERDkonferansen gikk av stabelen for tredje år på rad den 15. mai. Vi snakket med noen av de mange deltakerne som var i foajeen på Det Norske Teater om hva de kom til å huske best fra VelFERDkonferansen Tom Erik Myrland FERD, Alternative investeringer Å få se hvordan våre kollegere i FSE jobber. Det er ganske annerledes her iforhold til hva resten av oss i FERD driver med, der det går mer i kroner og øre. Det var en uvanlig god regi på opplegget. Heidi Aabrekk Intempo Diskusjonen om målbarhet i workshopen var det viktigste for meg. Det var imponerende å høre hvor mange tanker som kom frem når man utveksler erfaringer på slutten i plenum. Siri Klemetsaune Occupy Oslo Det viktigste som skjedde i dag var at jeg fikk et klapp på skulderen av Johan, og at jeg fikk en avtale som kan bety noe for virksomheten jeg vil starte. Niyoyita Anastase Oslo kommune Det er bra at de som jobber i det private kan støtte sosiale entreprenører. Det offentlige kan ikke hjelpe alle, og private selskaper i velferd er noe nytt. De kan kanskje nå innvandrere på en ny måte Irene Sandved Aid in Action, Global Shapers Behovet hos det offentlige for hjelp til tjenestene de vanligvis gjør var et nytt fokus for meg. Det samme var målingen av resultatene. Jeg jobber med bistand i Afrika. I bistand er det mange som ikke er vant til å måle resultater, slik de er i forretningslivet. Fra venstre til høyre: Bjørn Øvrum Kriminalitetsforebyggende koordinator, Oslo Politidistrikt 1. Det er ofte ildsjeler som driver med sosialt entreprenørskap. Dette er så viktig for dem at de kanskje slutter i den jobben de har for å få til dette. Det sier noe om at de som driver med sosialt entreprenørskap ofte har en unik drivkraft. 2. Det neste året tror jeg det i min bransje vil være dette med oppfølgingsteam, som skal bli nasjonalt med å følge opp kriminelle unge gjengangere, som blir viktig. Jeg tror ikke det systemet vi har nasjonalt klarer dette uten sosiale entreprenører. 3. Å kunne vise fram hvilke verktøy de benytter og bli sett på som pålitelige rett og slett. At disse går det an å stole på som troverdige aktører. De må fremstå profesjonelle og være profesjonelle til fingerspissene, for de har ikke fordelen av at de kommer fra stat og kommune, så de må vise at de er noe unikt. Hanne Aspelien og Ailin Strømsholm Sosialsjef - Nav Grünerløkka og Avd.leder i sosialtjenesten i Bydel Grünerløkka 1. ailin: Det tror jeg er at vi får utvikla oss og at vi tør og har mot til å utvikle tjenesten vår for eksempel. Hanne: Pluss det å samarbeide med folk som overhodet ikke er i systemet. Vi må kunne systemet og så må vi slippe dem inn sånn at systemet utfordres og hele menneske- og tjenestesynet. 2. Hanne: Jeg tenker at innenfor dette med bolig. Veldig mange av ungdommene våre står uten bolig. Det å samarbeide med sosiale entreprenører som gjør at det blir mulig for ungdom å bo, lære seg å bo, skaffe et hus som kan fylles med gode ting, det tror jeg er det nye. 3. ailin: Det er viktig å finne kombinasjonen av hard og myk måling, ikke bare tall, som vi har snakket om i dag. Hanne: Sosiale Entreprenører må bli flinkere til å selge seg inn til, for eksempel, NAV. De må få fram hva som blir resultatet for brukerne. Hva slags verdi skaper det og hvilke endringer gjøres i folks liv. Torbjørn Røe Isaksen Stortingsrepresentant Høyre, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 1. Dette er den neste store velferdsrevolusjonen i Norge. Det handler om alt det som vi ikke klarer å få systemene våre til å gjøre og der kommer sosiale entreprenør inn. 2. mulighetene er uendelige. Det neste året håper jeg NAV åpner seg opp. Så håper jeg vi får en litt større pot til eksperimenter på statsbudsjettet, også håper jeg de som driver sosialt entreprenørskap blir enda litt proffere og tenker litt mer business enn de gjør i dag. 3. mange sosiale entreprenører har i praksis det offentlige som eneste kunde, men ofte vil ikke det offentlige betale for tjenestene. Jeg har til og med hørt om NAV-kontorer som henviser folk videre til sosiale entreprenører, men ikke vil inngå avtale med dem. Vi må rett og slett ha en offentlig sektor som betaler for de tjenestene den bruker. Dr. Lisa Hehenberger Research Director, European Venture Philantropy Assosiation. 1. Det er historiene om hvordan en person og et foretak kan ha så utrolig stor sosial effekt. Historiene man hører blir man helt rørt av. Jeg jobber med investering og investerer i sosiale foretak. Så vi er to steg i fra de riktige effektene. Men det som er interessant er hvordan man skal kunne hjelpe disse foretakene å vokse og få en enda større effekt. Det er det som gjør at jeg vil gjøre denne jobben. 2. jeg kan snakke for Skandinavia. I morgen drar jeg til Sverige og jeg vet også litt om hva som skjer i Danmark. Jeg tror at ettersom den offentlige sektoren har mindre penger, så finnes det flere og flere hull i det sosiale nettverket. Da er det større og flere behov for innovasjoner. 3. jeg tror at den sosiale sektoren nå er fragmentert, med mange bedrifter som jobber med lignende ting, Det er ikke særlig effektivt. Det vil nære nyttig om de kan samarbeide og skape nettverk. Om de som investerer også kan se hvordan man kan ta en innovasjon og applisere i et annet foretak, så kan det bli mye mer kontakt mellom aktørene. Det ser jeg som en av de viktigste utfordringene. 13

8 3I forbindelse med en undersøkelse om Sosialt Entreprenørskap, gjort av Damvad for Nærings- og Handelsdepartementet, beskrives tre åpne kategorier av sosiale entreprenører. typiske sosiale entreprenører 1 IDÉUTVIKLEREN 2 FAGSPESIALISTEN 3 IDEALISTEN 1. Samfunnsengasjert idérik erfaren Ideutviklerens utgangspunktet er en god idé om hvordan en forretningsmodell kan løse et samfunnsproblem. Entreprenøren har et sterkt samfunnsengasjement, men ikke nødvendigvis nær forbindelse til problemet. Idéutvikleren har ofte gått i en årrekke og ventet på en mulighet til å jobbe med «noe som gir mening». Idéutvikleren er også fasinert av entreprenørskapstanken, og oppstarten er oftest veloverveid. 2. Innovativ profesjonell ambisiøs Fagspesialistens virksomhet er ofte basert på profesjonell erfaring fra et problemområde. Fagspesialisten har identifisert et problem, og funnet en innovativ løsning som fungerer. Virksomheter designet av fagspesialisten kjennetegnes av kontinuerlig innovasjon og det er ofte en utfordring å begrense satsingen til tjenester med størst omsetningspotensiale. Finansiering er en typisk utfordring for fagspesialisten. 3. Dedikert kreativ selvstendig Idealisten har den næreste forbindelsen til sin sosiale målsetting, og erfaringer med problemet er ofte personlige. Virksomheten fokuserer på å hjelpe spesifikke grupper eller individer med noe i det offentlige systemet som ikke virker. Idealisten er ofte kreativ med en enestående innsikt i målgruppens utfordringer. Dette gir gode forutsetninger for å designe en konkurransedyktig tjeneste. ER DU EN SOSIAL ENTREPENØR? Hva karakteriserer en sosial entrepenør? Hvordan vurderer Ashoka og Ferd sine kandidater? Knockout -testen: En ny idé Du har en ny løsning eller innfallsvinkel for å angripe et sosialt problem.innovasjonsnivået sammenlignes med gamleog nye eksempler, for å kunne vurdere potensialet for reelle endringer. Kreativitet Du må være en problemløser som evner å omsette visjoner til virkelighet. Kreativitet er ikke kvalitet som plutselig oppstår, kreativtet er en tydelig egenskap. Har du som individ en visjon om hvordan løse enkelte humanitære behov bedre enn noen har gjort før deg? Entreprenørens kvaliteter Førsteklasses entreprenører ser muligheter test deg selv til endring og innovasjon og dedikerer seg 110% til å gjennomføre disse endringene. Engasjementet er avgjørende for å kunne gjøre en ny idé til virkelighet. Er du en sivilsamfunnets Andrew Carnegie, Henry Ford eller Steve Jobs? Idéens sosiale gjennomslag Har din idé muligheten til å endre et felt eller område vesentlig? Har idéen regional eller nasjonal betydning? Det etiske fiber Sosiale entreprenører foreslår strukturelle samfunnsendringer og må be mennesker rundt seg om å endre sin vaner. Derfor er også tilliten til entreprenøren et viktig suksesskriterie. 14

Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2011

Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2011 Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2011 Side 4 Johan H. Andresen Vi bistår sosiale entreprenører over hele landet. Mennesker som har oppdaget et samfunnsproblem og funnet en løsning på problemet. Side

Detaljer

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Ferd Sosiale Entreprenører 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Gjør det umulige mulig Styreleder, Johan H. Andresen jr. 2 Leder, Katinka Greve Leiner 3 Norges første Phd kandidat i sosialt

Detaljer

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2012 Side 4 Johan H. Andresen Sosialt entreprenørskap har stor effekt, men kan vi nå si noe er om hvor stor? Vi ønsker å vise det vi har målt siste året. Side 5 Katinka

Detaljer

VelFERDkonferansens workshop

VelFERDkonferansens workshop VelFERDkonferansens workshop Oppsummering og presentasjon av hva gruppene kom frem til. Utgangspunktet for workshopen Workshopen ble arrangert på formiddagen før velferdkonferansen tirsdag 3.mai 2011.

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra Stemmer fra gra s rota endring nedenfra H A N D L I N G S P L A N I S O S I A LT E N T R E P R E N Ø R S K A P O G I N N OVA S J O N Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

REPORTASJE Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

REPORTASJE Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Henrik Omtvedt Jenssen REPORTASJE Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Henrik Omtvedt Jenssen Lærelyst: På Forskerfabrikken samles barn for å leke og lære det de ikke får vite på skolen. Det er mulig takket være sosialt entreprenørskap.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon Innledning Innhold Formålet med denne boken er å gi råd og tips om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). MDI dreier seg om hvordan ledelse og ansatte kan samarbeide

Detaljer