ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

3 DETTE ER ROM 6 Året som gikk 8 Pål Berger: Markedet har blitt grønnere 10 Erik Solheim: Bygg tett og lag knutepunkter 12 KNUTEPUNKTSUTVIKLING 14 Ordfører Espen Granberg Johnsen, Lillehammer 16 Lillehammer skysstasjon: Morgendagens kollektivløsning 20 Gjøvik stasjonsområde: Store moderniseringsplaner 21 Nye Oslo S: Skal på Europatoppen 22 Nye Trondheim S: Spennende knutepunkt 23 Elverum skysstasjon: Ønsker flere reisende velkommen 24 Drammen stasjon: Lys, åpen og moderne 25 ROMKONFERANSEN 26 EIENDOMSUTVIKLING 28 Fremtiden er BREAAM 30 Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen 32 Nært Oslo S og Bjørvika: Nye hovedkontorer 36 Operakvarteret i Bjørvika: Miljøstyrt utbygging 37 Filipstad: Bypark og havneområde 38 Grefsen stasjon: Miljøvennlige leiligheter 39 Groruddalen: En grønn perle 40 Trondheim S: Hotell ved kanalen 41 Østbanekvartalet: Spektakulært hotell 42 Skien: Fremtidsrettet byutvikling 43 Ved Jessheim stasjon: Ny, miljøvennlig bydel 44 Ved Bergen stasjon: Nytt kontorbygg i kollektivknutepunkt 45 EIENDOMSFORVALTNING 46 God forvaltning = godt miljø 48 Et knippe leietakere 50 Våre bygg 52 Tilbygg som byggekunst 54 Skatter fra 1800-tallet 55 Byantikvar Gunnar Houen, Trondheim 56 Vedlikehold 60 Roms vedlikeholdsstrategi 61 Ny driftsavtale 62 Avfallshåndtering 62 Energiledelse 63 Opprensning av forurenset grunn 63 SAMFUNNSENGASJEMENT 64 Ordfører Fabian Stang, Oslo 66 Kirkens Bymisjon 70 SOS-barnebyer 70 Utsmykning av våre bygg 71 Rom for kunst 71 Kunstprosjekter 72 ROM PÅ INNSIDEN 88 Ledelsen 92 Styret 94 ÅRSBERETNING 96 Resultatregnskap 101 Balanse 102 Revisors beretning ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

4 Rom Eiendom SKAPER BEDRE BYROM ANTALL BYGG: 990 Derav 330 stasjoner VERDIER: ROMSLIG OFFENSIV MILJØSKAPENDE VERDIUTVIKLING SAMLET PORTEFØLJE Inkludert realiserte tilbakelagte inntekter. Kilde: Akershus Eiendom og Newsec Millioner kroner ANSATTE: Verdiutvikling samlet portefølje 8000 Realiserte tilbakelagte inntekter Rom Eiendom AS er en av Norges ledende eiendomsselskaper og utvikler knute punkter, eiendommer og stasjoner. Selskapet eier 990 eiendommer med en total bygningsmasse på kvadrat meter som forvaltes, driftes og vedlikeholdes i egen regi. Rom har som visjon å skape bedre byrom der mennesker møtes. Ambisjonen er å utvikle funksjonelle, estetiske og miljøvennlige byrom, og samtidig være Norges viktigste knutepunktsutvikler og en viktig bidragsyter til at flere reiser kollektivt. ANSVAR: Ha kontroll over forurensinger fra tidligere aktiviteter BYGNINGSMASSE I KVADRATMETER ANSVAR: Utvikle gode kollektivknutepunkt som bidrar til at flere reiser kollektivt ANSVAR: Utvikle og drifte bygg som bidrar til å redusere energiforbruket og legge vekt på fornybare energikilder Rom er et heleid datterselskap av NSB AS. Rom-konsernet består av morselskapet Rom Eiendom AS med tilhørende datterselskaper og Single Purpose-selskaper. Konsernet har hovedkontor i Oslo, og utøver sin virksomhet i Sør-, Øst- og Midt-Norge, med regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim. FINANSIELLE NØKKELTALL, MNOK TOTALOMSETNING DRIFTSRESULTAT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT INVESTERINGER Rom opererer i alle ledd i eiendomsutviklingen; fra idé- og konseptutviklingen til ferdigstillelse og forvaltning. Å satse på gode miljøtiltak er en viktig del av Roms samfunnsansvar, og en egen miljøstrategi legger føringene for miljøarbeidet. ANTALL BYGG SOM ER BYGD PR 20-ÅRSPERIODE ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

5 Året som gikk [Q1] [Q2] [Q3] [Q4] JANUAR - MARS APRIL - JUNI JULI - SEPTEMBER OKTOBER - DESEMBER ROM 10 ÅR Januar 2011 fylte Rom 10 år. I disse årene har Rom gått fra å være et lite utviklingsselskap til et fullskala eiendomsselskap. UTVIKLINGEN AV NYE TRONDHEIM S PANGSTART PÅ JESSHEIM To tredjedeler av leilighetene i første byggetrinn på Jessheim er solgt. Prosjektet består av 120 leiligheter og 8092 kvm forretningslokaler, samt parkeringskjeller. NYTT GIGANTVERKSTED KLART 5. september fikk NSB overlevert et splitter nytt jernbaneverksted til over 300 millioner på Sundland i Drammen. Rom ferdig stilte verksted- og servicehall skreddersydd for NSBs nye toggenerasjon. ØSTBANEBYGGET SKIFTER FARGE Gjennom generasjoner har Østbanen satt sitt preg på Oslo. For mange kom det som en liten overraskelse at dette flotte bygget nå skiftet farge, og har fått tilbake den fargen det opprinnelig hadde. ER PÅBEGYNT Arbeidet med å erstatte stasjonsbygget med ei ny bru over til Brattørkaia begynte 15. mars med riving av stasjonen. KANALHOTELLET Hotellet med 128 rom ligger rett ved Trondheim S og kanalen og skal driftes av P-Hotels. Byggestart var våren 2011, og hotellet ferdigstilles mai NY SAMARBEIDSAVTALE I HALDEN Rom og Halden kommune undertegnet 23. mars en avtale om samarbeid om utvikling av kollektivknutepunktet Halden stasjon. Kollektivknutepunktsutvikling er bærebjelken i prosjektet. AVTALE OM SCHWEIGAARDSGATE 21 OG 23 Avtale inngått med Skanska Norge om å bygge forretningsbygg i Schweigaardsgate 21 og 23. Leietaker i Schweigaardsgate 21 er Gjensidige Forsikring, og i nr 23 skal NSBkonsernet samlokalisere sin virksomhet. EN SPENNENDE REISE ER OVER Einar Enger sluttet i NSB konsernet etter 10 år som konsernets leder. VI ER I GANG PÅ GREFSEN Anleggsarbeidene er i gang på Grefsen med de to første blokkene av i alt 27. Det er solgt 84 % av det første salgstrinnet. ROM TILDELT IPD PRIS Rom mottok 19. mai IPDs (European Investment Property Databank) pris for høyeste relative avkastning siste 3 år blant samtlige diversifiserte porteføljer i Skandinavia. GEIR ISAKSEN NY KONSERNSJEF I NSB Styret i NSB ansatte Geir Isaksen som ny konsernsjef i NSB-konsernet. Geir Isaksen kom fra stillingen som konsernsjef i Cermaq ASA. NY LEDER FOR UTVIKLINGSAVDELINGEN I ROM Morten Austestad begynte i Rom som direktør for utvikling 1. august etter tre år i Aberdeen Asset Management and Fund Development. ROMKONFERANSEN 2011 TA SENTRUM TILBAKE! 17. november ble årets konferanse gjennomført med 200 deltakere. Sentrale aktører som på hver sin måte har engasjert seg i arbeidet med å utvikle et levende sentrum var til stede. OFFISIELL ÅPNING AV NMD Oslos ordfører Fabian Stang åpnet Norsk Medisinaldepot sitt bygg den 6. desember. Aspelin Ramm og Rom solgte næringsbygget i oktober OFFISIELL ÅPNING AV LILLEHAMMER SKYSSTASJON 13. desember ble Lillehammers «nye» skysstasjon åpnet med besøk av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. EN MERKEDAG IFT. DRIFT- OG VEDLIKEHOLD 1. juni overtok ISS Facility Services AS ansvaret for drift- og vedlikeholdet av Roms eiendomsportefølje. TO STASJONER ÅPNES Åndalsnes stasjon ble offisielt åpnet 8. juni av Samferdselsministeren etter en omfattende oppgradering og modernisering. Drammen jernbanestasjons nyrenoverte inneområde ble åpnet 15. juni. 8 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

6 Markedet har blitt grønnere I årsrapporten for 2010 skrev vi at dette var året da miljø for alvor inntok eiendomsbransjen. I året som gikk har utviklingen gått et langt skritt videre, - de som ikke er med, vil være ute av markedet. Flere aktører i bransjen iverksetter prosjekter med miljøprofil for å møte etterspørselen etter konkrete, fungerende og lønnsomme miljøtiltak. Eiendomsbransjen er i økende grad opptatt av miljø- og samfunnsansvar. Utviklingen drives av globale trender, politiske føringer, kunder, opinion og ikke minst eiendomsbransjen selv. Disse driverne bidrar til at det stilles økende forventninger til eiendomsselskapers prestasjoner på området, og miljø blir derfor et stadig viktigere konkurranseparameter. Rom vedtok sin første miljøstrategi i I løpet av det siste året har imidlertid utviklingstakten og forventningene til miljøprestasjoner i eiendomsbransjen økt ytterligere. Derfor vedtok vi allerede i 2011 å lage en ny og mer ambisiøs strategi, tilpasset dagens marked og vårt eget ambisjonsnivå. Den nye strategien skal legge en tydelig miljøstrategisk retning og prioriteringer for perioden 2012 til I Rom ser vi ikke på det å satse miljøvennlig og miljøeffektivt som en ekstra utgift, men en forutsetning for å kunne drive langsiktig verdiskaping og tiltrekke oss gode leietakere. Som Norges viktigste kollektivknutepunktsutvikler og en av landets ledende eiendomsselskaper har Rom et ansvar for å legge til rette for en bærekraftig utvikling av byer og tettsteder for å møte befolkningsveksten. Som miljøvernminister Erik Solheim har formulert det: «Kampen om byen er et av de viktigste miljøslagene i årene framover. Vi skal ha plass til mange flere mennesker samtidig som vi tar vare på marka, parkene og grøntområdene. Da må vi tenke nytt og bygge tettere og høyere». Det er riks- og tverrpolitisk enighet om at det skal bygges konsentrert og legges til rette for arbeidsintensive virksomheter rundt kollektivknutepunkt, samtidig som man ønsker å begrense antallet parkeringsplasser. Målsettingen er at en høyere andel av befolkningen skal bruke bane (tog, t-bane, trikk) og buss, samtidig som man utvikler handel, boliger, kontorbygg, kaféer og restauranter, kulturtilbud og opplevelser for å sikre et helhetlig tilbud og en bærekraftig by- og stedsutvikling. Erfaringen fra knutepunktsutviklingen rundt Oslo S, Bjørvika og Schweigaardsgate er et godt eksempel på at en helhetlig utvikling både er bærekraftig, bidrar til avkastning for eier og en ønsket utvikling for samfunnet. Rom har ansvar for revitalisering, istandsetting og vedlikehold av fredete og vernete jernbanebygninger. Dette gjøres i nært samarbeid med fagmyndighetene i den aktuelle fylkeskommunen. Rom eier om lag 285 bygninger og stasjoner som er omfattet av fredning eller annet bygningsvern. I 2011 har Rom jobbet med å øke bevisstheten både utad og innad om vår rolle som ivaretaker av viktige kulturminner som disse byggene representerer. Vi har hatt et godt samarbeid med Riksantikvaren i flere saker i 2011, blant annet på Tinnosbanen (også fremmet for nominasjon til UNESCOs verdensarvliste), renoveringen av Østbanebygget og Notodden stasjon. I Norge ønsker stadig flere å bosette seg i byer og tettsteder. Dette er en betydelig utfordring for samfunnet. For oss som jobber i Rom ser vi det som en stor og viktig utfordring å bidra til at tilflyttingen til sentrale områder blir så bra for samfunnet som mulig. Derfor vil vi fortsette å skape bygg med gode miljøkvaliteter, vi vil fortsette det viktige arbeidet med å skape skysstasjoner som bidrar til at flere reiser kollektivt og vi vil skape gode byrom med boliger, næring og service på og rundt knutepunktene. På denne måten kan Rom bidra til at en fortetting og urbanisering ikke blir en miljøulempe, men et skritt i retning av mer bærekraftige samfunn. Av Pål Berger Adm. dir. Rom Eiendom Foto: Hilde Lillejord, JBV 10 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

7 Bygg tett og lag knutepunkter AV MILJØ- OG UTVIKLINGSMINISTER ERIK SOLHEIM Foto: Bjørn H. Stuedal Biltrafikk kveler byene og øker klimagassutslippene. Derfor er det så avgjørende med god kollektivtrafikk og tette byer. Hvis vi samler arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunkter, trenger vi ikke bruke bilen så ofte. Det tjener alle på! Mer enn halvparten av jordens befolkning bor i byer, og flere vil det bli. I Norge bor nesten 80 prosent i byer og tettsteder. Derfor er det i stor grad her vi må finne løsningen på vår tids utfordringer. Godt bymiljø er også etterspurt av næringslivet som et konkurransefortrinn. Erfaringene med den nye bybanen i Bergen viser at områdene rundt holdeplassene er blitt mer populære og verdifulle etter at banen kom. Bergen kommune bruker det bevisst for å fortette enda mer rundt holdeplassene. Det er veldig bra. Det er ikke uten grunn at boligannonser reklamerer med «kort avstand til kollektivtrafikk». Forskning fra Stockholm viser at kort avstand til kollektivholdeplass er noe av det viktigste for folk når de skal velge hvor de vil bo. En stor strøm av mennesker passerer gjennom knutepunktene hver dag. Dermed blir de både gode salgsplasser og attraktive møteplasser. Her er det grunnlag både for kaféer og butikker i tillegg til boliger og venterom. Nye idéer oppstår i møter mellom mennesker. Rom Eiendom eier attraktive gamle NSBtomter midt i byene. Deres utbyggingsplaner rundt kollektivknutepunktene er en riktig og viktig strategi. På Lillehammer har Rom Eiendom utviklet det som heter Lillehammer skysstasjon der buss og tog har felles venterom. Dette gjør det mer praktisk for folk å bruke kollektivtransport til jobb, og dermed er det blitt mer attraktivt for bedrifter å søke seg tilbake til sentrum. I Drammen har Rom Eiendom oppført et miljøvennlig, energieffektivt bygg med mange funksjoner på det gamle industriområdet Sundland. Dette er gjennomført med utgangspunkt i en strategi for klimariktig byutvikling. Bygg står for en stor andel av klimagassutslippene og energibruken her i landet. Miljøvennlige bygg sparer energi. Det er viktig både å tenke på hvordan man bygger og hvor man bygger. Jeg ønsker Rom Eiendom lykke til videre i arbeidet med å skape levende bysentrum, miljøvennlige bygg og gode knutepunkter for kollektivtrafikken. Foto: Terje Borud. Operakvarteret i Oslo. 12 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

8 Knutepunktsutvikling MÅL: FLERE REISER KOLLEKTIVT! Roms eiendomsportefølje er spesiell, både i art og geografisk spredning. Våre 990 bygg er fordelt over hele landet, men de aller fleste ligger i sentrum av de store byene og langs jernbanesporene. Med disse eiendommene spiller Rom en viktig rolle som knute punktutvikler. Vi skal utvikle gode trafikk knutepunkt som bidrar til at flere velger å reise kollektivt, og at mer godstrafikk flyttes fra vei til bane. Ved å utnytte arealmulighetene i utviklingen av eiendommene nær kollektivknutepunkt bidrar vi til miljøvennlig og effektiv byutvikling. Handel, service, arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunkt er attraktive, reduserer bilbruken betraktelig og gir en samfunnsøkonomisk gevinst. Rom har ansvar for å sikre fremtidsrettede stasjoner og terminaler, og har også en betydelig oppgave med å få de ulike kollektivaktørene til å samarbeide om å få flere til å reise kollektivt. Togstasjonene vil ikke lenger bare være et stoppested for tog, men ha felles venterom og servicetilbud for både tog, buss, trikk, T- bane og taxi. Med fellesterminaler for de ulike kollektivaktørene får vi et mer publikumsvennlig tilbud, samtidig som vi bidrar til en mer miljøvennlig transportsektor. Foto: Øivind Haug 14 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

9 ORDFØRER ESPEN GRANBERG JOHNSEN I LILLEHAMMER Et godt førsteinntrykk ÅPNINGEN AV DEN NYE SKYSSTASJONEN VAR ET AV DE STORE HØYDEPUNKTENE I LILLEHAMMER I FJOR. ET MODERNE KNUTEPUNKT ER VIKTIG FOR BYEN, NÆRINGSLIVET OG INNBYGGERNE, MENER ORDFØRER ESPEN GRANBERG JOHNSEN I LILLEHAMMER. - Den nye skysstasjonen gir et veldig godt førsteinntrykk av byen. Reisende har fått et effektivt og moderne kollektivknutepunkt som gjør det hyggeligere og lettere å komme hit og reise videre, sier ordfører Espen Granberg Johnsen. Han mener at skysstasjonen fyller tre viktige funksjoner: Det er et reisesenter, et kommunikasjonssenter og et møtested for folk. I tillegg har stasjonen flere gode teknologiske løsninger som gjør besøket effektivt og bra, blant annet god sanntidsinformasjon og oversiktlige kommunikasjonstavler. - I tillegg har den fått en veldig fin kunstnerisk utforming som understreker Lillehammers status som vintersport- og kulturby. Johnsen mener at den nye skysstasjonen vil bidra til å videreutvikle Lillehammer sentrum i mer miljøvennlig retning. Vi ønsker å få flere til å reise kollektivt og ønsker å legge til rette for at flere kan bevege seg til fots i sentrum. Vi ønsker også å gjøre det enklere for folk å bruke den rike naturen vi har. Lillehammer kjennetegnes jo ved en aktiv livsstil med mye fokus på snø, ski og fjellturer. I denne sammenhengen er det flott at den nye skysstasjonen gjør det enklere å komme seg ut i den friske lufta, sier ordfører Granberg Johnsen. Foto: Lillehammer kommune «ET MODERNE KNUTEPUNKT ER VIKTIG FOR BYEN, NÆRINGSLIVET OG INNBYGGERNE.» Espen Granberg Johnsen 16 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

10 «Det er flott at den nye skysstasjonen gjør det enklere å komme seg ut i den friske lufta.» ORDFØRER ESPEN GRANBERG JOHNSEN I LILLEHAMMER 18 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

11 LILLEHAMMER SKYSSTASJON: Morgendagens kollektivløsning GJØVIK STASJONSOMRÅDE: Store moderniseringsplaner LILLEHAMMER SKYSSTASJON BLE OFFISIELT ÅPNET 13. DESEMBER MED SAMFERDSELSMINISTEREN TIL STEDE, OG FREMSTÅR ETTER OMBYGGINGEN SOM NORGES MEST MODERNE OG TIDSRIKTIGE KOLLEKTIVKNUTEPUNKT. GJØVIK STASJON ER ENDESTASJON PÅ GJØVIKBANEN OG ET VIKTIG KNUTEPUNKT FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I HELE MJØSREGIONEN. ROM HAR PLANER OM Å UTVIKLE STASJONEN TIL EN MODERNE SKYSSTASJON FOR Å GI ET BEDRE TILBUD TIL DE REISENDE. Foto: Sam Hughes Illustrasjon: IN BY AS Skysstasjonen har blitt en åpen arena for alle reisende. Mellom den gamle, ærverdige togstasjonen og den nyere bussterminalen er det bygget et moderne mellombygg i laftet treverk med bruk av lokale håndverkstradisjoner, et såkalt glissverk. Den overordnede målsetting med prosjektet «Morgendagens skysstasjon», var at Lillehammer kollektivknutepunkt skulle bli Norges mest moderne og tidsriktig kollektivknutepunkt. Dette kommer til uttrykk både i gode løsninger for den reisende, men også med sterk miljøprofil og god lokal forankring tilpasset morgendagens reisende. Slik fremstår skysstasjonen i dag og er et pilotprosjekt for nye kollektivløsninger i Norge. Tiltak innen universell utforming, miljø, samferdsel, reiseliv, kultur og kunst er bærende elementer. Lillehammer skysstasjon er blant landets store og viktige kollektivknutepunkt med over 6500 reisende per dag. Den totale bygningsmassen er på 4000 kvadratmeter. Det er etablert et regionalt reisesenter på stasjonen, hvor de reisende finner Lillehammer Turistkontor, Den Norske Turistforening og NSBs kundesenter. De reisende får god informasjon om tog- og bussavganger, og kan slappe av foran peisen i kaféen mens de venter. Vandrerhjemmet har etablert seg her med 100 sengeplasser. Prosjektet har vært ledet og gjennomført av Rom i nært samarbeid med Oppland Fylkeskommune, NSB, Jernbaneverket, Lillehammer kommune, Statens vegvesen og turistnæringen i området, og har vært støttet av Samferdselsdepartementet gjennom KID-ordningen. Målet for prosjektet er å etablere en skysstasjon hvor fasiliteter for reisende med tog og buss samlokaliseres. Stasjonsbygget rehabiliteres og omstruktureres innvendig, og blir et mer miljøriktig bygg. Ny leietaker med publikumsrettede funksjoner skal etablere seg i dagens venterom i stasjonsbygget, og det er forslag om et tilbygg til dagens Narvesenkiosk. Reguleringsplanen for stasjonsområdet ble godkjent i 2010 og muliggjør en fortetting av kollektivknutepunktet med kontor, boliger, forretninger og bevertning. Planen inklu- derer nytt torg samt bussterminalen som en gateterminal nær stasjonen. Dette vil gi gode overgangsmuligheter til de reisende. Arbeidene med ny skysstasjon, oppgradering av stasjonsbygget, gateterminal, nytt jernbanetorg samt oppgradering av jernbaneparken planlegges igangsatt sommeren Disse tiltakene, sammen med de øvrige utviklingsmulighetene i kollektivknutepunktet, vil bidra til at flere reiser kollektivt i Gjøvikregionen i fremtiden. Utviklingen skjer i nært samarbeid med Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen. 20 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

12 NYE OSLO S: Skal på Europatoppen NYE TRONDHEIM S: Spennende knutepunkt NYE OSLO S SKAL BLI EUROPAS MEST MODERNE KOLLEKTIVKNUTEPUNKT, MED ALLE KVALITETER SOM KREVES BÅDE MILJØMESSIG, BYPLANMESSIG, TRAFIKKMESSIG OG MED TILGJENGELIGHET FOR ALLE. TRONDHEIM S UTVIKLES GRADVIS TIL ET VIKTIG KNUTEPUNKT FOR HANDEL, REISER, OPPLEVELSER OG KULTUR. Illustrasjon: Space Group Illustrasjon: Pir II AS Oslo S er allerede i dag landets travleste møteplass og kollektivknutepunkt, men må bygges om og utvikles for å møte en fordobling av trafikken til mennesker per dag om mindre enn 20 år. I 2010 ble skisseprosjektet for Nye Oslo S ferdigstilt, basert på Space Groups vinnerforslag i arkitektkonkurransen i Store deler av dagens Oslo S skal rives og bygges nytt, mens det historiske Østbanebygget skal bevares og gis nytt liv som hotell. Gjennom prosjektutviklingen er det lagt betydelig vekt på å finne miljøeffektive løsninger både med hensyn til energibruk, materialbruk, grønne tak og fremtidsrettede avfallsløsninger. Den største miljøgevinsten ligger likevel i en bærekraftig byutvikling gjennom fortetting og effektiv arealbruk rundt knutepunktene, noe som blir stadig viktigere for fremtidens byer. Det er også svært viktig å få de ulike kollektivaktørene som tog, buss, taxi og T-bane til å samarbeide, og her har Rom en viktig koordinerende rolle. Spesielt har samarbeidet med Ruter som lokal og regional kollektivtransportaktør ført til enighet om en frem- tidig bussterminal i tilknytning til Oslo S, og saken er nå til videre behandling. Med felles kollektivknutepunkt får kunden et bedre tilbud, arealbruken blir effektiv, byen får bedre byrom samtidig som miljøet ivaretas på en god måte. Nye Oslo S blir et nytt og helt annerledes innslag i bybildet, og får karakteristiske innganger fra nord, syd og vest. En stasjonsakse fra nord til syd skal binde sammen byen og fjorden. Over dagens Flytogterminal er det foreslått et spennende bygg som planlegges å huse et konferansehotell med opp til 3000 deltakere (som Oslo mangler). Hele det nye bygningsvolumet utgjør cirka kvadratmeter. Byggingen planlegges etappevis med full drift av stasjonen i perioden 2014 til I 2011 har ikke utviklingsprosjektet blitt bearbeidet videre, men det har pågått en politisk prosess rundt Oslo S. Områdeprogrammet, hvor Nye Oslo S og øvrige utviklingsprosjekter sees i sammenheng, er under bearbeidelse. Samtidig har Jernbaneverket jobbet med utredninger av fremtidig kapasitet for togtrafikken gjennom Oslo og vurderer behov for eventuelle tilpasninger for Nye Oslo S. Det nye knutepunktet knytter tog, buss, taxi og hurtigbåttrafikken nærmere hverandre og vil omkranses av store næringsareal og servicefasiliteter. Næringsbygget Trapphuset og gang- og sykkelbroen Tverrforbindelsen er de første skrittene i utviklingen. Trapphuset blir et nytt og spennende næringsbygg mellom dagens trafikkhall og den nye Tverrforbindelsen. Med en relativt smal bygningskropp fordelt over fire etasjer er Trapphuset på ca 4000 kvadratmeter Norges første bebyggelse over spor. Bygget fordeler seg over sporområdet og perrongene med atkomst fra Tverrforbindelsen. Undersiden av Trapphuset, på cirka 4000 kvadratmeter, danner taket over perrongene, og vil huse kontorer, service- og turistfunksjoner. Planlagt byggestart er september 2012 med ferdigstilling i februar Bygget har en miljøprofil som imøtekommer kravene til energiklasse B. Det nye knutepunktet vil knytte fjorden og Brattøra til stasjonsområdet med den nye Tverrforbindelsen og dermed gi de reisende med hurtigbåter bedre overgangsmuligheter. Gang- og sykkelbroen har forbindelse inn til Trapphuset og vil ferdigstilles høsten Trondheim har landets høyeste vekstrate og flere virksomheter ønsker å etablere seg i sentrumsområdene. Et godt og effektivt kollektivknutepunkt er det viktigste grepet for å skape bedre byrom der mennesker møtes, og for å bidra til en mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av byen. Det forventes en betydelig vekst i trafikken ved Trondheim S, og i et miljøperspektiv er det svært positivt å skape betydelige nye næringsareal i direkte tilknytning til regionens viktigste kollektivknutepunkt. På stasjonssiden er det hovedsakelig Rom som bygger i samarbeid med Jernbaneverket, Trondheim Parkering og Trondheim Bussterminal. På sjøsiden er det Brattørkaia AS og Trondheim Havn som er hovedaktørene. Med cirka nye kvadratmeter næringsareal på Brattøra og Trondheim S vil det over de kommende årene gi 3500 nye arbeidsplasser. Når Trondheim S blir ferdigstilt med ny fellesterminal vil det totale bruksarealet være på til sammen kvadratmeter. Dagens trafikkhall blir vurdert som fremtidig kunsthall på grunn av sin tilgjengelighet og miljøriktige plassering. 22 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

13 ELVERUM SKYSSTASJON: Ønsker flere reisende velkommen DRAMMEN STASJON: Lys, åpen og moderne ROM HAR PLANER OM Å UTVIKLE ELVERUM STASJON TIL EN MODERNE, FREMTIDSRETTET SKYSSTASJON FOR Å GI ET BEDRE TILBUD TIL DE REISENDE. OMBYGGINGEN OG MODERNISERINGEN AV STASJONEN STOD FERDIG TIL DRAMMEN BYS 200-ÅRSJUBILEUM I JUNI. Illustrasjon: Anderssen + Fremming AS, Sivilarkitekter MNAL Foto: Jiri Havran I et nært samarbeid mellom Elverum kommune, Hedmark fylkeskommune v/hedmark Trafikk, Jernbaneverket, Statens vegvesen og NSB har Rom i 2011 bygget et universelt utformet utomhusanlegg med ny bussterminal, parkering, oppstillingsplass for taxi, sykkel parkering og gangveier. I regi av Elverum kommune, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen pågår bygging av to nye gateterminaler for buss i Elverum sentrum. Disse gateterminalene vil gi en god korrespondanse til og fra skysstasjonen, og bidra til en ytterligere styrking av kollektivtrafikken. For å oppgradere publikumsfasiliteter til dagens standard samt å møte forventet trafikkvekst fra både tog og buss, skal Rom bygge et nybygg på 250 kvadratmeter mellom eksisterende stasjonsbygg og godshuset. På grunn av de eksisterende byggenes bevaringsverdige karakter, har Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren vært involvert i utviklingen, og nybygget vil bli en selvstendig enhet i harmoni med eksisterende bygningsmasse. I nybygget legges det stor vekt på miljø og energi gjennom materialvalg og energiløsninger. Hedmark Trafikk og Jernbaneverket vil være leietakere i nybygget som planlegges ferdigstilt sommeren Den nye trafikkhallen har blitt lys, åpen og tilgjengelig, og hele stasjonsområdet er revitalisert for å gjøre det mer levende og moderne. Stasjonen er mer publikumsvennlig, åpen og tilgjengelig, og med et bredt handels- og servicetilbud. Årlig reiser godt over to millioner mennesker med tog til og fra Drammen stasjon. Et utvidet rutetilbud i vil bety en vesentlig økning i antall reisende. Ombyggingen og moderniseringen av Drammen stasjon ble påbegynt i 2010, og ferdigstilt i forbindelse med Drammen bys 200-årsjubileum i juni den gamle stasjonsbygningen. Arbeidene i denne bygningen har vært gjennomført i tett samarbeid med lokale vernemyndigheter. Det har blant annet ført til at fasaden, det opprinnelige venterommet og nye vinduer nå er tilbakeført med originale fargekombinasjoner. Det er gjennomført energi- og miljøtiltak som blant annet omfatter tilkobling av fjernvarme, og nye og oppdaterte ventilasjonsanlegg. Bruk av vannbåren varme, glassfasader og vinduer med bedre u-verdi, tilleggsisolering i takkonstruksjon og bruk av lysarmaturer med lysstyring senker energiforbruket. I tillegg til arbeidene med publikumsarealer er det også ferdigstilt nye kontorer for NSB i 24 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

14 Romkonferansen I NOVEMBER BLE DEN ÅRLIGE ROMKONFERANSEN AVHOLDT, DENNE GANGEN VAR OVERSKRIFTEN «TA SENTRUM TILBAKE». Mer enn 200 deltakere som arbeider med byplanlegging, handel, forebyggende og trygghetsskapende arbeid, arkitektur, kultur, kollektivtransport og byutvikling møtte frem for å høre sentrale aktører som har engasjert seg i arbeidet med å utvikle levende sentrum. Blant innlederne var byrådsleder i Oslo Stian Berger Røssland, ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen og eiendomsutvikler Carl-Erik Krefting. En viktig problemstilling som ble reist, var byer som blir tømt for handel til fordel for store kjøpesentre utenfor byene, samtidig som arbeidsplasser flyttes ut og det legges restriksjoner på parkering i sentrum. Et sentrum med yrende liv er en forutsetning for en livskraftig by. For Rom er et vitalt sentrum en viktig forutsetning for innbyggernes trivsel og trygghet, for nærings livets verdiskaping og ikke minst for miljøet. Målet med den årlige Romkonferansen er å skape debatt mellom offentlige aktører og næringsliv om hvordan det skapes gode forutsetninger for en bærekraftig by- og stedsutvikling. Oppmøtet på Romkonferansen 2011 viser at det er stor interesse for dette. Foto: Terje Borud. Ved Akershus festning. 26 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

15 Eiendomsutvikling VI HAR HØYE MILJØMÅL OG HØY AMBISJON OM Å VÆRE EN LEDENDE AKTØR VED Å SKAPE MILJØVENNLIGE LØSNINGER FOR KUNDER OG SAMFUNN. Illustrasjon: Placebo Effekcts. Operakvarteret i Oslo. 28 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

16 Fremtiden er BREEAM HØSTEN 2011 BLE ET SYSTEM FOR OBJEKTIV MILJØSERTIFISERING AV BYGG, BREAAM NOR, LANSERT. Systemet skal integrere norske rammebetingelser knyttet til miljø og utførelse, eksempelvis energimerkeordningen, og norske lover og forskrifter. En hel bransje har stått bak utviklingen av BREEAM NOR, og BREEAM vil fremover bli den ledende kvalitetsreferansen innen miljø. En BREEAM-sertifisering gir et helhetlig perspektiv på nye og eksisterende bygg. BREEAM favner videre enn for eksempel energiklassifiseringer den tar også for seg elementer som materialvalg, bruk av vann, transport, innovasjon, forurensing/co2 og avfallshåndtering. Sertifiseringen er troverdig ved at den gjennomføres av uavhengige tredjeparter. Resultater fra land som USA og Storbritannia har skapt en tro på at bygg med høy miljøstandard vil øke lønnsomheten. En relativt fersk rapport fra eiendomsrådgiveren CB Richard Ellis viser at grønne bygg er mer lønnsomme enn tradisjonelle bygg. Tendensen i det norske markedet er tydelig ved at leietakere i større grad etterspør sunne og miljøeffektive lokaler. Leietakere ser verdien av bærekraftige bygg, hvor lavere forbruk og bedret image er de viktigste driverne for å etterspørre miljøriktige bygg. Rom har om lag 100 aktive prosjekter rundt i landet og et totalt utviklingsareal på cirka to millioner kvadratmeter. Vi har høye miljømål og har ambisjon om å være en ledende aktør i å skape miljøvennlige løsninger for kunder og samfunn. For våre nye bygg er ambisjonen energimerke A og sertifisering som BREEAM Excellent samtidig som de arkitektonisk skal ha høye estetiske kvaliteter. Rom gjennomfører et pilotprosjekt i BREEAM- NOR i Schweigaardsgate, hvor Rom bygger nytt hovedkontor for henholdsvis Gjensidige Forsikring og NSB-konsernet. Disse byggene vil til sammen inneholde cirka 1300 kontorarbeidsplasser og forventet ferdigstillelse er i løpet av Det er et særlig fokus på miljøriktige og varige løsninger. Byggene skal minimum tilfredsstille energiklasse B. Relativt tidlig i prosjektprosessen ble det besluttet å klassifisere prosjektet i BREEAM NOR, og er med dette et av pilotprosjektene i Norge. Minimumskravet er satt til «Very Good», og det jobbes nå målrettet med tiltak for å nå «Excellent». Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter AS. Schweigaardsgate VERDIUTVIKLING DRIFTSUAVHENGIG PORTEFØLJE EKSL. OSLO S Millioner kroner INVESTERINGER SAMLET FOR ROM EIENDOM KONSERN INKL ANDEL SP-SELSKAP Millioner kroner Utleid areal Utviklingsprosjekter Realiserte tilbakelagte inntekter 30 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

17 ORDFØRER TORE OPDAL HANSEN I DRAMMEN Historisk byutvikling for Drammen - DRAMMEN HAR BRUKT 400 ÅR PÅ Å BLI INNBYGGERE. I LØPET AV DE NESTE ÅRENE REGNINGER VI MED Å BLI INNBYGGERE. I DETTE PERSPEKTIVET ER DET VIKTIG Å GJØRE KLOKE MILJØVALG, SIER ORDFØRER TORE OPDAL HANSEN I DRAMMEN. 1. februar i år undertegnet Drammen kommune en historisk byutviklingsavtale med Rom Eiendom, Jernbaneverket og NSB. Avtalen sikrer at til sammen 435 mål i sentrum skal frigjøres til nye boliger og næringsvirksomhet. Først ut er den nye bydelen Sundland, som er det største området på 300 mål, og som får ny infrastruktur med nye veier, boliger og næringsvirksomhet. Her legges det vekt på klimaeffektive hus som både skal være økonomisk bærekraftige og energibesparende. Drammen er sammen med Oslo med på prosjektet FutureBuilt, som skal utvikle klimanøytrale byområder og satse på arkitektur av høy kvalitet. Målet er en halvering av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk i forhold til dagens praksis, forteller Tore Opdal Hansen, som har store visjoner for byen: Drammen skal være med på å utvikle framtidens byer, med grensesprengende klimavennlige løsninger. I tillegg er vi avhengig av å utvikle Drammen på en måte som gjør at folk kan bo, leve og arbeide uten å bruke bilen så mye. Det betyr at vi må gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt samtidig med at folk bor nært til butikker og servicefunksjoner, sier Hansen. I 2008, ble Drammen kåret til best i Europa på byutvikling. Vi har jobbet målbevisst over tid og det har gitt resultater. I løpet av 2012 skal vi finne svar på spørsmålet om hva vi skal bli når vi blir større. Og så skal vi sette opp fyrlyktene som vi skal navigere etter fram mot 2036, avslutter Tore Opdal Hansen. «I LØPET AV DE NESTE ÅRENE REGNER VI MED Å BLI INNBYGGERE. I DETTE PERSPEKTIVET ER DET VIKTIG Å GJØRE KLOKE MILJØVALG.» Tore Opdal Hansen Foto: Drammen kommune 32 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

18 «Drammen skal være med på å utvikle framtidens byer, med grensesprengende klimavennlige løsninger.» ORDFØRER TORE OPDAL HANSEN I DRAMMEN 34 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

19 NÆRT OSLO S OG BJØRVIKA: Nye hovedkontorer OPERAKVARTERET I BJØRVIKA: Miljøstyrt utbygging I SCHWEIGAARDSGATE BYGGER ROM NYE HOVEDKONTOR FOR HENHOLDSVIS GJENSIDIGE FORSIKRING ASA I NR. 21 OG NSB-KONSERNET I NR. 23. I OPERAKVARTERET VIL OSLO S UTVIKLING SKAPE BYMILJØ PÅ HØYDE MED DET BESTE I EUROPA. OSU ER DET STØRSTE SINGLE PURPOSE-SELSKAPET TILKNYTTET ROM. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter AS Illustrasjon: OSU/eve images. Nærheten til Oslo S og Bjørvika gjør prosjektene i Schweigaardsgate spennende og attraktive, og med disse fortsetter transformasjonen og næringsutviklingen videre østover fra lokalene til Skatt øst. Byggene vil gi området nye arkitektoniske kvaliteter og en generell opprusting av dette området. Det helhetlige prosjektet på tomten innebærer oppføring av to bygg på åtte etasjer, med et felles kjellerareal over tre plan. Samlet blir byggene på til sammen kvadratmeter BTA og rommer cirka 1300 arbeidsplasser. Mellom byggene vil det åpne seg et byrom hvor det blir busker og trær, sittekanter i tre og granitt, som i seg selv vil bidra til å gi området et løft. Fasadene vil være i granitt, og lysgårdene vil åpne seg for omverdenen med sammenhengende glassflater slik at de innvendige arealene får maksimalt dagslys. Byggeprosjektene er planlagt med høy grad av fleksibilitet. Lokalene er tilpasset effektiv kontordrift, effektiv arealbruk og virksomhetstilpassede arbeidsplasser for medarbeiderne. Det blir parkering for cirka 40 biler og 270 sykler i underetasjene. Det vil være egen trimavdeling i hvert av byggene, med en felles gymsal. Med gang- og sykkeladkomst via Nordenga bru og adkomst via den nye gangbroen som har nedgang til Annette Thommessens plass, er det etablert gode tverrforbindelser til den sentrale delen av Bjørvika. I prosjektene er det spesiell fokus på de miljøriktige og varige løsningene. Gjennom kravene til maksimalt energiforbruk som er gitt fra leietakerne skal byggeprosjektene som minimum tilfredsstille energiklasse B. Tidlig i prosjektprosessen ble det besluttet å klassifisere prosjektet i BREEAM, og det jobbes målrettet med alle tiltak som gjør at BREEAM NOR Excellent er innen rekkevidde. Leietakerne har underveis vært delaktige i utviklingen av prosjektet, flere avdelinger har vært og er involvert, med en konstruktiv og utviklende prosess som resultat. Rammesøknad ble sendt inn i november 2010, byggestart var tidlig i april 2011 og prosjektene vil bli ferdigstilt sommeren og høsten Stadig flere mennesker får sin arbeidsplass eller bolig i OperaKvarteret i Bjørvika. Når alle tolv byggene står ferdig vil det bo cirka 3000 mennesker her og rundt mennesker vil ha sin arbeidsplass her. Ytterst få trenger å bruke bil til Bjørvika, og bydelen vil være tilgjengelig med kollektivtransport for nesten alle i Østlandsområdet. I tillegg har stort sett alle som bor i Oslo indre by, gang- eller sykkelavstand til bydelen. Byggene til PwC, KLP og Visma er ferdigstilte, og byggene til Deloitte og DNB er under oppføring. På gateplanet etableres det cirka kvadratmeter næringsarealer. Her blir det blant annet handel, en mengde serveringssteder og ulike kulturtilbud. Sammen med romslige allmenninger og intime smug vil blandingen gi publikum gode opplevelser. Det er bra for miljøet å bygge tett rundt knutepunkt. Beliggenheten ved Oslo S gjør at folk kan sette igjen bilen hjemme. Hvis de til sammen Bjørvika-arbeidsplassene legges andre steder, ville det innebære en langt større økning i biltrafikken enn med lokalisering tett til Oslo S. Det er realistisk å anta at bilandelen på arbeidsreiser til og fra Bjørvika blir 10 prosent, mens ved en lokalisering for eksempel i Oslo ytre by, ville bilandelen være 60 prosent og i Akershus 70 prosent. Lokalisering i Bjørvika vil gi mindre bilkø, mindre lokal luftforurensning og lavere utslipp av klimagasser. OSU jobber etter prinsippet om miljøstyrt utbygging i Bjørvika. Det blir arbeidet mål rettet og systematisk for å minimere energibruk i byggene og for å finne miljøvennlige materialer. Målet for OSU er at byggene skal komme godt under energikravene som nye tekniske forskrifter stiller. 36 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

20 FILIPSTAD: GREFSEN STASJON: Bypark og havneområde Miljøvennlige leiligheter TI MINUTTERS GANGE FRA OSLO RÅDHUS SKAL DET BYGGES EN NY BYDEL MENNESKER VIL FÅ SINE HJEM I DEN GAMLE CONTAINERHAVNA PÅ FILIPSTAD. LEILIGHETENE PÅ GREFSEN TILBYR BÅDE URBANE KVALITETER OG MASSE PLASS I ET GRØNT OG RIKT BOMILJØ. s. 4 s. 8 ITID s. 16 LIV s RSKJELLER s. 40 Design &Layout: DIIZ Visualisering: DIIZ Foto: Oslo Havn, Innovasjon Norge og Folio Trykk: Haslum Grafisk Illustrasjon: DIIZ Illustrasjon: HRTB Arkitekter AS Rom har sammen med Oslo Havn KF utarbeidet Planen har cirka 40 prosent boligandel og kan På Grefsen stasjon samarbeider Rom og JM Det er målsetning om at alle leiligheter i første en plan med inntil kvadratmeter på romme inntil kvadratmeter forret- gjennom selskapet Grefsen Utvikling AS byggetrinn skal oppfylle kravene til energi- Filipstad. Den nye bydelen er en utvidelse av ning. Samtidig tilgodesees området med om byggingen av cirka 1100 nye miljøvenn- klasse B, med ambisjoner om energiklasse A sentrum vil blant annet kunne få 2200 boli- cirka 100 da grøntareal inklusive en større lige leiligheter. Utvikling av eiendommen er for fremtidige byggetrinn, der forutsetnin- ger, arbeidsplasser og skole for bypark ytterst i vest samt mange nye spen- miljøriktig arealbruk, da tomten har svært gene ligger bedre til rette for det. Godt inne- 560 elever. nende byrom. Allmenninger fra Tinkeren og god kollektivdekning med T-bane, tog, buss, miljø ivaretas ved å bruke materialer som GD-boligen mot vannet etableres i tillegg til trikk og flybuss. ikke avgir gasser eller lukt som kan være til Rom eier cirka 40 da som er fordelt både sør og en bred havnepromenade. plage for beboere. Oppvarming skjer med nord for E18. Oslo Havn KF, Jernbaneverket Bygging av de to første blokkene med til sammen bruk av miljøvennlig vannbåren fjernvarme, og Statens vegvesen eier resterende. Grunn- Grunneierne og kommunen har i fellesskap utfor- 85 leiligheter er godt i gang. som også gir et godt og behagelig innemiljø. eiernes (Rom og Oslo Havn KF) forslag omfat- met et eget kvalitetsprogram som skal bidra Ved utgraving av tomten blir forurenset jord ter kort tunnel for E18 ved Hjortneskrysset til at bydelen kan bli selvforsynt og godt til- Rom og JM fokuserer på godt utemiljø med miljøriktig håndtert. som i dag, pir for ett cruiseskip samt plasse- rettelagt for gående og syklende slik at byde- store solrike grøntarealer mellom boligene, ring av skole i Hjortnesbuen som er bymessig lens brukere og beboere skal inspireres til en tilpasset alle brukere. Leilighetene er areal- omkransning av en ny og mer konsentrert miljøvennlig livsstil. effektive, noe som gir et positivt miljøbidrag ferjeterminal. i form av redusert energiforbruk. 38 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Roms visjon, verdier og hovedmål

Roms visjon, verdier og hovedmål Rom Eiendom AS ROM for byutvikling og gode møteplasser Ottar Remman regiondirektør Trondheim 23.03.2010 Roms visjon, verdier og hovedmål Visjon: bedre byrom der mennesker møtes Verdier: romslig offensiv

Detaljer

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 ROM eiendom er NSBs eiendomsselskap Jernbanen Jernbaneverket - infrastruktur 1996 NSB AS - operatør ROM eiendom AS Kort om Rom Eiendom Norges største

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17 Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lagerog kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Det er noe spesielt med det nye hovedkvarteret til Norsk Medisinaldepot(NMD); passerer man langs Østre Aker vei er det akkurat som bygget skifter farge. Når man kommer inn

Detaljer

Nødvendigheten av og utfordringene knyttet til fortetting rundt knutepunkt

Nødvendigheten av og utfordringene knyttet til fortetting rundt knutepunkt Nødvendigheten av og utfordringene knyttet til fortetting rundt knutepunkt Signe Horn, direktør strategi og samfunnskontakt 10.9.14 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hvordan

Detaljer

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg Fremtidsvisjoner mot 2030 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg 1. Kort om Rom 2. Roms miljøstrategi 3. Hvordan skape bærekraftige bygg 1. BREEAM NOR og Schweigaardsgate 21-23 som eksempel

Detaljer

Årsrapport 2010. norges viktigste knutepunktsutvikler

Årsrapport 2010. norges viktigste knutepunktsutvikler Årsrapport 2010 norges viktigste knutepunktsutvikler 04 dette er rom 10 knutepunktsutvikling 26 eiendomsutvikling 42 eiendomsforvaltning 52 samfunnsansvar 68 miljø 76 rom på innsiden 82 årsberetning 3

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Eiendomsdagen Drammen

Eiendomsdagen Drammen Eiendomsdagen Drammen Rom Eiendom Petter Eiken, adm.dir. Alle veier fører til Rom (via Drammen) Bedre byrom der mennesker møtes Hva er galt med Drammen? Er det dårlig kommunikasjon mellom administrasjon

Detaljer

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling Ellen Haug, 27.10.2015 på Hamar kommunes folkemøte Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Om Alna Nord. tomt 135 da. 109.000 kvm. 50.000 kvm

Om Alna Nord. tomt 135 da. 109.000 kvm. 50.000 kvm 2 innledning Om Alna Nord Alna Nord er et etablert og velfungerende næringsområde bestående av lager- og kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Aker vei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON 30.000 kvm kontorlokaler til leie PROSJEKTANSVARLIGE Gårdeier: Entrepenør: Anbudskonkurranse pågår Arkitekt: Interiørarkitekt: Endelig i gang Byggestart: 2016 Ferdigstillelse:

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 KONTORER TIL LEIE Tjuvholmen allé 19 4200m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 2 Etablering på Tjuvholmen 1 TJUVHOLMEN allé 2 Byggestart: Sommeren 2005 Innflytning: 2007 Kontorer utleid: ca 3.200

Detaljer

Alle veier fører til Lysaker

Alle veier fører til Lysaker Alle veier fører til Lysaker 1 2 3 En lønnsom arbeidsplass 4 T i d e r p e n g e r Vollsveien 2 A B er kontorlokaler beliggende på Lysakerlokket, direkte tilkoblet nær sagt alt som er av transportmidler:

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

bærekraftig stedsutvikling

bærekraftig stedsutvikling bærekraftig stedsutvikling 1 Viva, Odense, Danmark Økern Sentrum, Oslo, Norge Kristianstad, Sverige bærekraftig utvikling I Steen & Strøm har vi fokus på miljø i alle ledd, både i eksisterende kjøpesentre

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Avantor presenterer. Nydalsveien 12

Avantor presenterer. Nydalsveien 12 Avantor presenterer Nydalsveien 12 Avantor presenterer Nydalsveien 12 I et av Nydalens mest karakteristiske bygg, Nydalsveien serveringssteder, samt et utvidet servicetilbud. 12, har vi nå et flott kontorlokale

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

ROM Eiendom - Miljøstrategi med tydelige ambisjoner -holdningsendring gjennom å møte og integrere de som har ansvar

ROM Eiendom - Miljøstrategi med tydelige ambisjoner -holdningsendring gjennom å møte og integrere de som har ansvar ROM Eiendom - Miljøstrategi med tydelige ambisjoner -holdningsendring gjennom å møte og integrere de som har ansvar Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Ressursforbruk Kunde og marked Organisasjon Samfunn Ressursforbruk henspiller på Roms reduksjonsmål innen ressurskategorier som energi, avfall, vann, materialer og

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 PERSVEIEN KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 28 plass til de største og rom FOR de små ulven.oslo.no BELIGGENHET EIENDOMMEN KONTOR OG LAGER LOKALET 4-5 6-9 10-11 12-13 PLANTEGNINGER KONTOR PLANTEGNINGER

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO

UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO 1 INNLEDNING Gamle Kirkeplass er et historisk sted i Drammen. Her lå den gamle kirken i byen som brant i 1866. Etter

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Agenda

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Pecunia Vital Eiendom Oslo S Utvikling Siemens Eiendom Norwegian Property Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Eiendomsdagen i Drammen

Eiendomsdagen i Drammen Eiendomsdagen i Drammen Byutvikling ved stasjonene kutter bilbruken Petter Eiken 12. oktober 2017 2 3 Eiendom er en av fem divisjoner i Bane NOR Konsernsjef Gorm Frimannslund Virksomhetsstyring Jørn Johansen

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2015 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug, 22.09.2015 på Osloregionens høringskonferanse Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer