Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte"

Transkript

1 Rita Algerøy Torsvik 6. mars (6) Tilstede Se logg Avbud Se logg Rektor deltar under eget punkt Agenda 1. Innleing v/nils Birger 2. Status aksjonsliste forrige møte 3. Informasjon fra SU v/nils Birger 4. Rektor informerer (hvis ho har saker) a. Foreldrekurs 5. Oppsummering/erfaringer etter Valentinsballet v/lillian 6. Russarstegen opp 7. Tilbud/forslag på aktivitet i skolegården 8. Status økonomi v/irene 9. Avtale tidspunkt for neste møte 10.Eventuelt a. Matematikkurs for foreldre Møte startet kl 18 på lærerværelset, ferdig kl 1930.

2 Rita Algerøy Torsvik 6. mars (6) 1. Innledning v/nils Birger Oppmøte ført, inkludert avbud. 2. Status aksjonsliste forrige møte # Oppgave Ansvarlig Status 6. mars 1 Kontaktinfo til seminarholder til Rita og Nils Birger Lilian Lillian sendt forespørsel. Koster kr for minutter. Det er for dyrt. Avventer billigere tilbakemeldinger. Bergen Coach Partner er en annen mulighet. Undersøker dette videre. Kommunepsykologer og barneverntjenesten kan være muligheter. Basecamp representant. Undersøkes nærmere 2 Avventer SU Tranevågen mht 9-10 klasse reiser, og tas på neste møte 3 Tar med mingletur ønske til SU, og kommunal representant 4 Calling løsning klasserom mv. Høy prioritet av oppgaven for rask løsning 5 Resultatene fra bussundersøkelsen er klare før jul. Rapport sendes også FAU Forsinkelse, nettopp avsluttet. Sak på neste FAU Rita Nils Birger Rektor, etter SU møte i dag. Info neste FAU møte Rektor. Info neste FAU møte De har vært i kontakt med skolesjefen rundt utenlandsturer. Dette er ikke politisk bestemt. Åpen for å endre dette hvis interessen er stor for utenlandstur. Rektor får et skriv om dette og så følges det opp deretter. I den forbindelse vil FAU også diskutere økonomiforhold rundt skoleturer uten at det er relatert til om turen er til utlandet eller ei. Ikke alle elever har god råd hvordan håndterer vi dette? Dugnadskrav, begrenset og gitt valgte turer man kan etc. Rammer må også avtales med skolen, så man har et helhetlig opplegg Siste SU møte var uten kommunal representant, så ikke tatt opp. Tas på dagens SU møte Ikke ny informasjon fra rektor. Kontakt med IT og verneombud, avventer 14 klasser har vært med, 241 elever har vært med. Mange er trygge på bussen, nesten alle kan ta bussen direkte, de fleste får sitte. De fleste har reisevei, som er OK. Mange bussjåførerer hyttelige. Flertallet i 11 klasser opplever at bussen kjører før tiden, og at de kjører selv om de ser elever kommer løpende. Når det er halve dager på skolen, så er dette et problem. Spesielt for Bjorøy elever. En del opplever urettferdige, frekke og barnslige sjåfører. En rekke eksempler på dette. Det har vært en del problemer. Dette gir et problem med dem som rollemodeller. Rektor har vært i kontakt med Nettbuss,

3 Rita Algerøy Torsvik 6. mars (6) 6 FAU ønsker tilbakemelding på hva ulike klasser har gjort av aktiviteter/turer etc. Hvilke erfaringer har man gjort seg. Dette vil samles og fungere som en god oversikt for nye klasser. 7 Varmmat i kantinen. Innspill og hjelp til rektor 8 Foreldremøte i vår. Tema, foredragsholder, dato, invitasjon. Dialog skolen. 9 Plan for hvordan foreldre/fau skal gi tilbakemelding på utviklingssamtalene. Utsatt til neste FAU møte. 10 Orientere rektor om FAU s holdning til matematikk kurs for foreldre 11 En klasse står uten klassekontakt. FAU laget skriv og avventer tilbakemelding 12 Agenda for neste FAU møte: * inkludere Russarstegen opp som eget agendapunkt med noe tid * Økonomigjenomgang Alle FAU medlemmer sender Rita før skoleårets slutt Alle i FAU vurderer hva som kan gjøres/ noen som kan jobbe med en løsning. Nils Birger & Rita Rektor Nils Birger Rita Nils Birger og de skal ha møte med rep. Fra elevrådet, de som gjorde undersøkelsen og rektor. Skjer etter påske. Har fått et par tilbakemelding. Stikkord er mer enn nok, oppfordres til å komme med flere. Kjøkkelvik har varm mat for 5-9 klasse, hver dag til lunsj. Koster 28 kroner hver lunsj. De har storkjøkken. De har ansatt kokk. Fått lønnsmidler fra kommunen for et år. Også faglærer for mat og helse samtidig. Typisk ikke minoriteter som ikke spiste. Det er ellers mange som spiser, og det har gitt en roligere skolehverdag. Dersom de hadde med frokost så kostet det totalt 33 kroner. Andre innspill til rektor: Ang. varmmat, hva med yrkesskolen, kokkelinjen? Hvem driver kantinen på videregående, har de varmmat? FAU kan være med i en komite. Nis Birger leder diskuterer med rektor. Se punkt 1 over. De skal forsøke å lage maler mv. Innspill og ønske om involvering er overbrakt rektor. Se ellers informasjon fra rektor Invitasjon ikke sendt ut enda. Ikke mottatt noen tilbakemelding på brev. FAU tar ikke noen ytterligere initativ. OK 3. Informasjon fra SU v/nils Birger Se punktene over Skolebruksplan er nå ute. Det vurderes ikke til å være en sak for FAU, men for de berørte skolen. Speil er oppe, hårtørkere er kjøpt (og ødelagt, og strammes opp). Skillevegger undersøkes.

4 Rita Algerøy Torsvik 6. mars (6) Juleverksted som ble arrangert før jul var bra. Neste skoleår start 0830, og ferdig 1150 om tirsdagene, ellers til Friminutter justeres for noe mer tid (35 min til spising og friminutt). Lengre sammenhengende timer (60 minutter, ikke 45), som er krevende for lærerne men positivt totalt sett. Buss ordnes. Rektor godt fornøyd. Nå er matpauser og andre forhold ordnet opp i. 4. Rektor informerer (hvis ho har saker) a. Foreldrekurs i matematikk. Informasjon ikke sendt ut enda. Varmmat avventer FAU tilbakemelding. Elevene er motiverte til dette Utviklingssamtale arbeidet har stoppet litt opp. Dog er it s learning for foreldre tema, og påmeldingsskjema er sendt ut. Går via min id, og tar noe tid. IT fra kommunen assisterer med dette. Innholdet i samtalen blir nedprioritert. Har ikke tid/ressurser til å jobbe med dette blant lærerne. Lærerne er motiverte, men for våren gjøres dette med ansvar hos den enkelte lærere. Noen mindre forbedringer gjøres med tilbakemelding til kontaktlærer fra faglærerne. It s learning benyttes også for tilbakemeldinger her, også før utviklingssamtalen. Når det blir større utvikling vil rektor orientere FAU på forhånd, også mht tilbakemelding. 5. Oppsummering/erfaringer etter Valentinsballet v/lillian Det er laget utkast til sluttrapport som blir ferdigstilt. Legges ved FAU materiell for neste år. Kort oppsummert: bra komitee arbeid, hyppige møter som var nødvendig, startet første møte 9. januar, deligering av oppgaver, mye samarbeid. Det var 5 i komiteen, som var nødvendig. Selve arrangementet fungerte bra. Registreringsopplegget var i år annerledes (ikke billetter), kun invitasjon med påmelding og klasselister. En del registreringsarbeid. Dette bør klassene selv kunne gjøre selv, via listen fra læreren. Det vil gjøre jobben mye enklere. Dropp påmeldingslapper. Arrangementet flyttet fra den dagen som var fri til en annen dag. Det var bra oppmøte, men det krever at foreldre kan komme på dagtid på den fredagen. Elevrådet var veldig flinke og til stor hjelp. Tidlig kontakt og to møter med elevrådet, og samarbeidet fungerte bra. Viktig at det går tidlig, og at vi sikrer involvering og at tidspunkt passer for alle. I skoletiden fungerte dette bra, ikke så enkelt på kveldstid. En del foreldre sa at det var bra at arrangementet ikke var i planleggingshelgen/fredagen. Utgifter på kroner, en del er innkjøpt som kan brukes igjen (duker mv). Overskudd på vel kroner. 258 påmeldte, 251 møtte. Anbefaler ellers at man starter i kantinen og så går til gymsalen, fremfor å starte i gymsalen, så til kantinen og tilbake til gymsalen.

5 Rita Algerøy Torsvik 6. mars (6) 6. Russarstegen opp Utsettes til neste møte. Viktig med diskusjon og holdning innen årsmøte i mai. 7. Tilbud/forslag på aktivitet i skolegården Utsettes til neste møte. Nils Birger med info er syk 8. Status økonomi v/irene Utsettes til neste møte. 9. Avtale tidspunkt for neste møte Tirsdag 23. april kl 18-19: Eventuelt a. Matematikkurs for foreldre Invitasjon skal være sendt for dette fra skolen.

6 Rita Algerøy Torsvik 6. mars (6) Oppgaver til oppfølging # Oppgave Ansvarlig 1 Undersøke foredragsholder for foreldremøte, samt Lillian & Monica invitere alle foreldrene til dette hvis aktuelt i år 2 De har vært i kontakt med skolesjefen rundt utenlandsturer. Dette er ikke politisk bestemt. Åpen for Nils Birger sikrer på aktuelt FAU møte å endre dette hvis interessen er stor for utenlandstur. Rektor får et skriv om dette og så følges det opp deretter. I den forbindelse vil FAU også diskutere økonomiforhold rundt skoleturer uten at det er relatert til om turen er til utlandet eller ei. Ikke alle elever har god råd hvordan håndterer vi dette? Dugnadskrav, begrenset og gitt valgte turer man kan etc. Rammer må også avtales med skolen, så man har et helhetlig opplegg 3 Tar med mingletur ønske til SU, og kommunal Rita følger opp representant. SU møte 6. mars status. 4 Calling løsning klasserom. Oppfølging/status Rektor gir status på neste FAU møte 5 Resultat fra møte med Nettbuss Rektor, neste FAU møte 6 Aktivitetsoversikt fra klassene til Rita Alle, innen sommerferien 7 Varmmat i kantinen. Innspill og hjelp til rektor. FAU er gjerne med i komitee, og innspill og tanker overbringes Rita/Nils Birger tar med rektor 8 Sluttrapport Valentinsballet ferdigstilles og arkiveres Lillian 9 Når utviklingssamtale mal og prosess utvikles (neste skoleår) vil rektor involvere FAU i forkant Rektor, neste skoleår 10 Det lages egen mappe for Diskotek, som arkiveres Hege Vedlegg FAU kontaktoversikt, inkludert roller og oppmøte (kun oppmøte er oppdatert)

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad DATO: TID Referat møte i FAU ANTALL FASTE MEDLEMMER 11.09.2014 Kl. 19-20 Larkollen skole, møterommet 7 Medlemmer Meldt forfall ANDRE, Vara hvis frafall i FAU Anders Reinholdt (1.tr) Ribe (3.tr) Leder Cathrin

Detaljer

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Tilstede: Foreløpig (ikke formelt godkjent) referat fra FAU møte 12. juni

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet Referat fra FAU møte -------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00 Sted: Personalrommet -------------------------------------------------- Tilstede: Astrid Skrindo (3a),

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape

Detaljer

1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET

1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET UTVIKLINGSPLAN 1. VISJON Nordlandet barneskole: Et godt sted å være et godt sted å lære. 2. VIRKSOMHETSIDÉ Nordlandet barneskole skal i samarbeid med de foresatte, og ut fra de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Tilstede: Cornelia Doberenz, Dag Petter Husby, Hilde Bratsvedal, Torhild H.Røssvik, Ingunn Ø. Hyndø, Bente P. Abelsen Torgunn Østbø

Tilstede: Cornelia Doberenz, Dag Petter Husby, Hilde Bratsvedal, Torhild H.Røssvik, Ingunn Ø. Hyndø, Bente P. Abelsen Torgunn Østbø Referat fra FAU-møte tirsdag 8.mars 2011 Møtet ble holdt på Frosta skoles personalrom kl 19.00-21.30 Tilstede: Cornelia Doberenz, Dag Petter Husby, Hilde Bratsvedal, Torhild H.Røssvik, Ingunn Ø. Hyndø,

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen Torgeir Midtgarden Holt ungdomsskole Kongsvinger 2004: Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen DU HAR DU SKAL OG - fått tillit - fått makt - fått ansvar - fått muligheter - lede klasseråd etter en

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016 ALVORLIG SKOLEFRAVÆR En veileder for forebygging og oppfølging Frogn kommune 2013-2016 Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 11. juni 2013 0 Innhold 1. ALVORLIG SKOLEFRAVÆR, TEORI... 2

Detaljer