Vil bidra mer til etableringslyst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil bidra mer til etableringslyst"

Transkript

1 Nr. 4 Desember årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Vil bidra mer til etableringslyst Interkommunale Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ved direktør Kurt-Gøran Adriansen og Innovasjon Gardermoen ved daglig leder Steinar Kristensen har innledet samarbeid om Etablerertjenesten i nordre Akershus. Begge tror dette vi styrke etableringslysten og øke innsikten i hva en næringsetablering kan innebære. Side 2, 3, 6 og 7 Les om Gardermokonferansen Se side 5 og 8-12 Gründernes gründer Vidar Sannerhaugen leder Campus Kjeller og er dermed gründernes gründer. Side 8-9 Ny veg Prosjektleder Håkan Bergeå i Sverige vil ha ny E16 fra Bergen til Gävle. Side Årets navn Bjørn Kjos i Norwegian er kåret til Entrepreneur of the Year av Innovasjon Norge. Side 13 Regnskapskontor Autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr: Regnskapstjenester a - å Lønn Årsregnskap og ligningspapirer De fleste av våre tjenester kan tilbys til fastpris. Medlem av Regnskapsmedarbeider Grunnleggende regnskapsteori for nybegynnere VISMA Global trening Praksis KURS Datakortet Modul 1-7 eller enkeltmoduler Office 2003/Windows XP Office 2007/Vista Godkjent testsenter Autorisert testsenter OrbitArena postboks 73, 2051 Jessheim Besøksadresse Trondheimsvegen Jessheim Telefon Telefaks

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 4/ i håpets tegn Leder spalte For 10 år siden, ved ettårsfeiringen av hovedflyplassen på Gardermoen, uttalte daværende stortingsrepresentant og tidligere samferdsels- og kommunalminister Kjell Opseth ( ) at næringsutvikling skjer ikke av seg selv - noen må ta ansvar og trekke lasset. Når vi nå opplever økonomisk oppbremsing og redusert investeringsvilje og aktivitet rundt oss, er det viktig å minne om dette. For selv om utsiktene inn mot 2010 ser noe lysere ut enn for ett år siden, er den økonomiske nedturen fortsatt ikke er over. Det må tas nye grep framover for å snu utviklingen. Vi kan ikke bare lene oss tilbake og vente på at oppsvinget kommer - vi må både planlegge og jobbe for at det skal skje! Romerikes Blad 13. november slår fast at det har vært en kraftig økning av Romerike-bedrifter med tapt egenkapital. Ved årsskiftet 2008/2009 var det hele 598 bedrifter på Romerike som ikke kunne bokføre en eneste krone i egenkapital en økning på hele 140 bedrifter mot året før. Når man i tillegg ser at listen over selskap med tapt egenkapital inneholder flere større og kjente bedrifter i regionen, skjønner vi at finanskrisen har vært merkbar for mange. Jobben for å lykkes med nyskapning blir enda mer krevende; Finansavisen 11. november konstaterer at nesten 40 prosent av ferske, selvstendig næringsdrivende gir opp det første året, og 2/3 deler av nystartede bedrifter er borte etter bare tre år. IG tar ny - Vi har bak oss et år med en verdensomspennende finanskrise som vi må tilbake til 1930-årene for å trekke sammenligninger med. Hvem kunne tro at en slik krise kunne inntreffe på nytt i våre moderne, globale, velstyrte samfunn? Men det skjedde, og det har vært et år med store nedturer og dramatiske forandringer for mange rundt om i verden, og også for noen her hjemme. I noen næringer kommer virkningene hos oss først nå og neste år, og kanskje helt inn i 2011, mener Innovasjon Gardermoens daglige leder Steinar Kristensen. Blir 2010 det året hvor konjunkturene snur oppover? De makroøkonomiske signalene er langtfra entydige: Enkelte bransjer opplever nå gradvis økt etterspørsel, mens andre, blant andre bygg- og anleggsbransjen, fortsatt ser en betydelig tørke mht oppdrag, og flere permitterer og sier opp ansatte. På G-20 toppmøtet nylig ble de største landene enige om at det er for tidlig å stanse de økonomiske krisetiltakene. Bedringen i internasjonal økonomi er ujevn, og fortsatt avhengig av politisk støtte. Det norske statsbudsjettet for 2010 reflekterer da også fortsatt bruk av statlige midler langt utover handlingsregelen - spørsmålet er hvordan de økonomiske stimulansene vil bli brukt. Vil de fortsatt gå til å dekke store underskudd og manglende kostnadsinndekning i norsk offentlig sektor, eller vil de bli brukt til å stimulere til nyskaping, ny virksomhet og nye arbeidsplasser i Norge? Vi håper politikerne i vår region nå ser behovet for en mer aktiv og samordnet næringspolitikk. Kanskje kommer ikke veksten av seg selv - noen må ta ansvar og trekke lasset. Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen - Det må tas noen tak også i 2010, og det blir fortsatt viktig for næringsdrivende å søke impulser gjennom et organ som Innovasjon Gardermoen, mener daglig leder Steinar Kristensen. Han summerer opp mye fra gamleåret og trekker en del tråder til det nye, NOE GODT OGSÅ - Selv om mange er blitt hardt rammet, har det kommet mye godt ut av finanskrisen. Den har vist oss regelen om at intet tre vokser inn i himmelen fortsatt gjelder. Det har tvunget en hel verden til å tenke nytt, til å måtte omstille seg, og ta nye grep, sier IG-lederen. - Innovasjon Gardermoen har verdiskapning og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter som overordnet målsetting, med nettverksbygging, møteplasser og prosjektarbeid som hovedvirkemidler. Vi skal være fremtidsrettet i hele vår virksomhet, og gi impulser og ideer til nytenkning og utvikling. Det innebærer at vi ofte må opptre som myggen; stikke litt og fremprovosere oppmerksomhet gjennom å skape irritasjon, kløe, og svie. Målet er å bidra til tiltak og fortsatt vekst for våre medlemmer og vår region!, poengterer Kristensen. VÆRE GJENNOMTENKT - Når en bedrift, en kommune eller en region lykkes bedre enn andre så skyldes det ikke tilfeldigheter, men en vel gjennomtenkt strategi basert på nytenkning, risikovilje, satsing - og langsiktighet. Vi er opptatt av å synliggjøre hvordan de tenker og jobber, og å få politikerne Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Aktivitetsplan 2010 Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen sør-gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Følgende aktiviteter er planlagt for året Inivtasjon til hvert enkelt arrangement blir sendt ut på vårt intranett. Januar 14. Nettverksmøte 21. Temafrokost 28. Nettverksmøte Februar 11. Nettverksmøte 25. Nettverksmøte Mars Uke 9 Innovasjon og Næringsliv nr 1/ Møteforum romerike, Bygg og anlegg 11. Temafrokost 18. Årsmøte 25. Nettverksmøte

3 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 3 sats i 2010! For å lykkes i nedgangstider, kreves gjennomtenkte strategier Hva kan Allkopi levere til deg? Den store byggevirksomheten for hotellnæringen ved Gardermoen, er et tegn på at de økonomiske tidene er i ferd med å rette seg til det bedre. til å tenke større og regionalt, i stedet for smått og lokalt i næringsarbeidet i vårt område. -Disse målene vil være styrende for oss også i 2010, og vi vil fortsette å tilrettelegge for best mulig faglig kompetansebygging, informasjon om forretningsmuligheter og kontaktnett for våre medlemmer. Vårt etablerte samarbeid med Norsk Møteforum om to årlige møteforum på Romerike (vinter/høst) fortsetter, og vi ser etter andre samarbeidsallianser Nettverk gir styrke - for store og små! for utvikling av tilbud til vårt bedriftsnettverk, understreker han. STOR UTFORDRING I tillegg har Innovasjon Gardermoen fra november 2009 fått ansvaret for Etablererveiledningen på Øvre Romerike. Vi ser på dette som en meget viktig oppgave i det nye året, slutter Steinar Kristensen. - For nærmere informasjon se side 6 og 7 i denne avisen, tilføyer han raskt. Selvsagt vil Innovasjon Gardermoen også i 2010 arrangere Gardermo-konferansen! Sett av datoen allerede nå; torsdag 28. oktober. Trykksaker Brosjyrer Rapporter Variabel data Plakater Messevegger Roll-ups Gatebukker Bannere Fasadebekledning Byggeplass-skilt Tegningskopiering Byggetegninger Skanning Vektorisering Tekstil-trykk Klistremerker Vindusdekor Folie Grafi sk design og tilrettelegging Bøker Konvolutter Brevark Visittkort Permproduksjon Transaksjonsprint DM Prosjekthotell CD/DVD AllkopiOnline (bestilling via internett) ULLENSAKER April 15. Nettverksmøte 28. Nettverksmøte Mai 20. Temafrokost 27. Nettverksmøte Juni Uke 22 Innovasjon og Næringsliv nr 2/ Nettverksmøte 24. Nettverksmøte Juli Ferieavvikling fra og med 5. juli August 19. Nettverksmøte 26. Temafrokost September 02. Nettverksmøte 16. Nettverksmøte 21. Møteforum romerike B2B Uke 38 Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 3/ Nettverksmøte Oktober 07. Temafrokost 14. Nettverksmøte 28. Gardermokonferansen November 04. Nettverksmøte 18. Nettverksmøte Uke 48 Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 4/2010 Desember 09. Temafrokost m/julemat For mer informasjon: Allkopi Gardermoen Balder Allè 2, 2065 Gardermoen Telefon: Fax: E-post: Vidar Myhre Avdelingsleder Mobil: E-post:

4 4 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 Praktisk INNOVASJON ADVOKATEN Gründerjuss del 15 Praktisk juss Oppstart av virksomhet og organisasjonsformer Liker du selskaper? Åpningsreplikken gir assosiasjoner til hyggelige sosiale sammenkomster, men det er ikke tema. Det som skjer innenfor forskjellige organisatoriske rammer kan være både hyggelig, sosialt og verdiskapende. Kombinasjonen av nevnte faktorer er kanskje den ideelle. Ved oppstart av økonomisk virksomhet er et sentralt spørsmål valg av organisasjonsform og hvordan få på plass det valgte alternativ. I denne artikkel omhandles særlig selskapsformer som innebærer forskjellige former for personlig ansvar. Så godt som all økonomisk virksomhet innebærer ansvar og risiko. For å kontrollere ansvar og risiko har rettsamfunnet etablert forskjellige organisasjonsformer. Organisasjonsformer er verktøy for å skape, utnytte og sikre verdier. Det er knyttet viktige rettsvirkninger til de forskjellige organisasjonsformer. Blant sentrale rettsvirkninger nevnes forholdet til skatte- og avgiftsregler, offentlige godkjennelser og hvorvidt det oppstår personlig ansvar for den som driver økonomisk virksomhet. Dette er et meget vidtfavnende område, og det er umulig å berøre annet enn noen hovedpunkter innenfor denne rammen. Du kan starte en personlig økonomisk virksomhet alene på kjøkkenbenken hjemme. Enkelte virkelig suksessrike virksomheter har startet slik. Dette kan startes opp som et enkeltpersonforetak, eller enkeltmannsforetak som er den gamle betegnelsen. Det kreves ikke at et enkeltpersonforetak må formaliseres i bestemt dokument. Overskudd av slik virksomhet er i utgangspunktet skattepliktig næringsinntekt. Den som driver et enkeltmannsforetak er i prinsippet ubegrenset ansvarlig utad for den virksomheten som drives. Et worst case scenario er personlig konkurs dersom det går riktig dårlig. På den annen side er det store muligheter til personlige gevinster dersom virksomheten man driver er lønnsom. Det er bl.a. flere fradragsmuligheter som gjør en slik virksomhet attraktiv. Et obs punkt ved oppstart av slik virksomhet vil være å sikre seg mot senere gjeldsforfølgning ved overføring av verdier til særlig ektefelle og/eller barn. Av hensyn til enkelte kritiske tidsfrister bør slik overføring skje så tidlig som mulig. Starter man et enkeltpersonforetak er det viktig å foreta de registreringer og innberetninger som er påkrevd i forhold til offentlige myndigheter. Særlig gjelder det melding til Enhetsregisteret (gebyrfritt) og eventuelt Foretaksregisteret (gebyrbelagt). Da får man organisasjonsnummer, noe som er en viktig innfallsport til mange muligheter. Melding til skatt- avgiftsmyndighetene (mva. registeret er viktig) og eventuelle offentlige godkjennelsesorganer (bevillinger, tillatelser og lignende) må også ivaretas. Bemerk at et enkeltpersonforetak ikke uten videre må registreres i Foretaksregisteret. Dersom enkeltpersonforetaket driver handel med innkjøptevarer og har mer enn 5 fast ansatte i hovedstilling er det likevel registreringsplikt. En viktig faktor ved å starte enkeltpersonforetak er at det ikke er noe generelt krav til egenkapital, egen regnskapsfører eller revisor. Enkeltpersonforetak med store verdier (over 20 mill.) og mange ansatte (flere enn 20) har likevel regnskapsplikt. Dog er enkelte næringer underlagt spesielle krav som må overholdes, herunder krav om revisor. Det bør derfor sjekkes nøye. Uansett formelle krav bør regnskapsmessige, skattemessige og avgiftsmessige forhold være i skjønneste orden. Det kan være formålstjenlig å drive næringsvirksomhet sammen med andre personer. Disse andre personer kan også være juridiske personer (eksempelvis AS). Da kan et ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA) være aktuelt. Selskapsformen ANS og DA er lovregulert i selskapsloven og innebærer bl.a. krav til skriftlig selskapsavtale. Bemerk at et enkeltpersonforetak med mer enn 30 ansatte faller inn under enkelte bestemmelser i selskapsloven. Det er også lovkrav om registrering av ANS og DA i Foretaksregisteret. Det finnes en spesiell variant under begrepet indre selskap. Dette er en organisasjonsform som ikke opptrer utad. Bruk av indre selskap kan bl.a. være skattemessige betinget og brukes gjerne i kombinasjon med andre organisasjonsformer. Indre selskap er også underlagt bl.a. selskapsloven, men med litt andre regler enn for ANS og DA. De skattemessige konsekvenser av bruk av indre selskap er for tiden et noe uavklart spørsmål. Mellomformer, herunder løsere samarbeid mellom enkeltpersonforetak kan også tenkes. Da kan en samarbeidsavtale være formålstjenlig for å skape forutsigbarhet. Artiklene er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For korrekt informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Vi tar vare på dekkene dine Trygg oppbevaring Vask av dekk og felger Hjulskift Dekksjekk Dekkhotell kun kr 3,50 pr. døgn! TIBE Drammen Legg turen innom en av våre 260 forhandlere! - Tlf:

5 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 5 Ti år som binders i regionen Summen av gode og dårlige erfaringer gjør oss bedre rustet 2009 har vært et spesielt år for Innovasjon Gardermoen. Etter ti år som binders i Norges travle flyplassregion har vi sett at intet tre vokser inn i himmelen, ikke for noen av oss, åpnet IG-sjef Steinar Kristensen med på årets Gardermokonferanse. Han viste til at deler av næringslivet kan ha hatt godt av finanskrisa, mens andre har slitt og sliter veldig. Noen har også kastet inn håndkleet. -Slike tider gir oss grunnlag for å tenke over og ta nye grep, sørge for bedre kontroll. Dessuten blir det mindre av den lysskye virksomheten. Vi skal være en mygg som stadig stikker! -IG ivrer fortsatt for å løfte Romerike og denne regionen opp og ut i verden. Hittil har dette falt noe på død jord, men behovet for felles, strategiske mål for næringsutvikling er ikke blitt mindre. Vi skal være en mygg som stadig stikker og minner om dette, lovet Kristensen videre. -La oss få fram suksessfaktorene andre i næringslivet eller offentlig sektor har prøvd, og la oss ta fatt i de store og uforståelige forskjellene over kommunegrensene. Det er noe galt hvis en hotelletablering koster ti millioner kroner mer i forhold til hvilken side av ei kommunegrense man velger for å bygge hotellet, la han til. -Vi er nødt til å begynne med nye tanker, fordi vi ser at også det offentlige sliter med ballansen mellom demokratisk funksjon og økonomisk, forsvarlig drift. -Vi må tenke sammen og prøve ut nye ideer, mener IG-sjef Steinar Kristensen. Entrepriser, service- og ettermarked Hvem vil du ha besøk av? En elektriker på jobb - eller en brannmann på jobb! Gamle sikringskap kan være brannfeller. Antall elektriske apparater i hjemmene våre har økt betraktelig de siste 20 år. Belastningen på det elektriske anlegget er derfor langt større enn tidligere. Fare for varmgang evt. brann er større i eldre sikringskap og ledningsnett. Totaltek bytter hele, eller bare innmaten i ditt gamle sikringskap. Vi gir deg et bindende tilbud. Totaltek leverer tjenester i privat- og næringsmarked. Vi har 15 avdelinger i det sentrale østlandsområdet. Våre elektroinstallatører samarbeider ved behov og flytting av ressurser gir stor fleksibilitet. Leveringsområder: Næring Industri Offentlig Bolig Totaltek Romerike AS Daglig leder Knut Inngjerdingen Reduser brannfaren i ditt elektriske anlegg. Bytt ditt sikringskap. Totaltek Romerike AS - Trondheimsvegen 75, 2050 Jessheim - Telefon: Telefaks: E-post: Totaltek AS - Grenseveien 69, 0663 Oslo - Telefon: Telefaks:

6 6 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 Innovasjon Gardermoen skal Direktør Kurt-Gøran Adriansen i ØRU og daglig leder Steinar Kristensen i IG har innledet et spennende og krevende etablerersamarbeid fra 1. november. Etablerertjenesten i Akershus fylke er reorganisert og desentralisert. Øvre Romerike Utvikling har fått ansvaret i sitt område nord i fylket, og har engasjert Innovasjon Gardermoen til å organisere arbeidet i felten. Den nye logoen til Etablerertjenesten Øvre Romerike Dette blir en spennende utfordring for oss, sier IG-leder Steinar Kristensen til IG-avisen. Entreprenørskap og lokal vekstkraft Regjeringens mål er å styrke arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i Norge. Som et ledd i dette ønsker myndighetene å flytte arbeidet nærmere kommunene som førstelinje for å fremme entreprenørskap og lokal vekstkraft. Etablerertjenesten i Akershus fylke er derfor blitt reorganisert med virkning fra 2009, og regionrådene i Akershus er blitt invitert til å ta ansvaret for et toårig prosjekt med drift av en regional etablerertjeneste. I samsvar med vedtaket skal Øvre Romerike Utvikling (ØRU) stå for Etablerertjenesten på Øvre Romerike frem til årsskiftet 2010/2011. Ordningen vil da bli evaluert med sikte på en permanent organisering. Tjenesten skal bl.a. omfatte individuell etablererveiledning, etablererkurs, temaspesifikke næringskurs og mentorordning. Drift av Etablerertjenesten i ØRU Etter utlysning av oppdraget og evaluering av tilbyderne har ØRU valgt å inngå avtale med Innovasjon Gardermoen om drift av Etablerertjenesten på Øvre Romerike for prøveperioden ut Om begrunnelsen for valget sier direktør Kurt-Gøran Adriansen i ØRU følgende: - Som nettverksorganisasjon arbeider Innovasjon Gardermoen i dag over hele utviklingskjeden, fra idé - via innovasjon og etablering til verdiskapning, og passer derfor meget godt til oppgaven. IG stiller også scandic oslo airport åpner 6.april 2010! Åpent for booking! Tlf:

7 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 7 drifte Etablerertjenesten Målet er å sikre at kreativitet og nyskapning får muligheter til å utvikle seg fritt med et team av meget erfarne og kompetente veiledere, med lang erfaring fra det private næringsliv, og etableringserfaring gjennom etablering og drift av egne selskaper. Ut fra dette anser jeg at IG har de beste forutsetninger for å ta ansvar for etablererveiledningen på Øvre Romerike. De kan tilby nettopp det viktige nettverket som alle nyetablerere søker og trenger. Mål for tjenesten Målet for etablererveiledningen i ØRU er å tilby en tjeneste som sikrer at kreativitet og nyskaping får muligheter for å utvikle seg fritt i regionen. Alle som går svangre med ideer om å etablere egen virksomhet får den veileding og hjelp som trengs. Men etablerertjenesten er en mangfoldig og krevende oppgave, for det fins mange behov som skal dekkes i markedet. De fleste som etablerer egne bedrifter trenger veiledning, råd og hjelp for å komme i gang, særlig i virksomhetens første kritiske faser (første 1-3 år). God etablererveiledning er derfor ikke bare en engangstjeneste, men på mange måter en kontinuerlig prosess over tid. Minst like viktig er at gründere og etablerere får knyttet seg opp i nettverk, Idefasen Idesøk Screening Ideutvikling som de kan bruke og støtte seg på. Kontaktlinjer mot kommunene, samt kontaktlinjer mot IGs og andre etablerte næringsnettverk og kunnskaps-/ fagmiljøer i ØRU (og utenfor ØRU) er viktig for å sikre at alle behov/ forespørsler om etablerertjenester kan bli ivaretatt og oppfylt på en god måte. Innovasjon er viktigst også for etablerte selskap I en nylig undersøkelse gjort av konsulentselskapet Accenture sier 9 av 10 næringslivsledere at innovasjon er like viktig eller viktigere, enn å redusere kostnader for å få fremtidig vekst. Dette understreker behovet for nyskapning i næringslivet, og viser at satsing på etablerer-veiledning og hjelp til gründere er en kritisk viktig investering for videreutvikling av norsk næringsliv. Utviklingsfasen Etableringsfasen Inkubatorfasen Bedriftsetablering Evalueringsfasen Forretningsutvikling Produktutvikling Markedsutvikling Vekst mot lønnsomhet FAKTA Etablerertjenesten i Akershus er nå delt inn i regioner: Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike. Regionene vil samarbeide i planlegging og gjennomføring av tjenestene. Oppdraget finansieres av Innovasjon Norge og Akershus Fylkeskommune via respektive regionråd. Oppgavene vil bl.a. omfatte følgende: Markedsføring av tjenesten Kunngjøring og gjennomføring av etablerergrunnkurs Individuell veiledning Gjennomføre temakurs Bistå i etableringen av et Gründerforum Bistå i etablering av en mentor- og fadderordning samt nettverksgrupper Forestå evaluering og halvårsrapportering Være regionens representant i etableringsnettverk Aktivitetsplaner for Veiledertjenesten i Akerhus i 2010 vil bli fastlagt i nær fremtid, og informasjon vil bli lagt ut på IGs hjemmesider. SELSKAP CATERING - KURS - MØTE Eller ring oss på Vi leverer god hjemmelaget mat til alle anledninger Bruk oss når det gjelder mat, dere vil ikke angre på det. KLART DET VIRKER Hos oss får du komplette kommunikasjonsløsninger skreddersydd for din bedrift og dine behov. Fasttelefon, data og mobil klart det virker! MobilData Jessheim Trondheimsv Jessheim. Tlf

8 8 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 Romerike er blitt mulighetenes region En felles profileringsstrategi for Romerike er en investering i framtida Monica Tully hadde et budskap om ei stor bok for å markedsføre Romerike på en riktigere måte for omverdenen. Rådmannen i Ullensaker, Arne Bruknapp, støttet høyt og tydelig ideen om sterkere profilering av Romerike. Et stort bokprosjekt er startet med sikte på å lage en samlet presentasjon av Romerike mulighetens region. Slik presenterte Monica Tully, partner i Image Communications, tankene og ideene rundt dette prosjektet under Gardermokonferansen. FELLES STRATEGI Også Tully oppsummerte med at Romerike trenger en felles profileringsstrategi for å vite litt mer om hvor man vil før man setter i gang for alvor. Denne strategien er man i ferd med å meisle ut nå. Det dreier seg om å vite hva man har, hvem man vil nå som målgrupper, og klargjøre hva Romerike har i forhold til de konkurrerende regionene som Oslo, Follo, Asker og Bærum. -Profilering er et nødvendig gode i vår tid, og det er en investering i framtida ikke en kostnad. Profilering skaper dessuten entusiasme og optimisme. Se bare på det som har skjedd i Drammen: Der han man flest Gasellebedrifter i landet. Med vårt planlagte bokprosjekt ønsker vi å vise verden gullkornene fra Romerike, sa hun blant annet. OSLO-REGIONEN Terje Enger fra Ullensaker, SV-representant i herredsstyret, mente Ullensaker og Romerike burde markedsføre seg mer sammen med Oslo-regionen. Han mente grensene flyter sammen og at behovene og mulighetene utfyller hverandre. Rådmannen i Ullensaker, Arne Bruknapp, støttet ideen om å markedsføre og profilere og synliggjøre Romerike som region bedre. Han var også innstilt på samarbeid for å komme fram til større regionalisering for næringslivssamarbeid. Steinar Kristensen som IG-leder og konferanseleder påpekte at Lillestrøm-området har overtatt stadig flere oppgaver og bedrifter fra hovedstaden, som for eksempel det store messesenteret som før var på Sjølyst. Vi må gjøre noe så Romerike blir like attraktivt å bosette seg for de velutdannede, som det Oslo nå er. Vi må løfte oss betydelig på Romerike for å synliggjøre vårt mangfold slik at regionen også får de rette bedriftene, sa Kristensen blant annet. Har skapt 60 nye selskaper på 14 år Eidsvollingen Vidar Sannerhaugen var forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller ved Lillestrøm. Nå er han sjef for Campus Kjeller og har bidratt til start av 60 nye aksjeselskaper på 14 år flere av dem omsetter i dag i hundremillioner-klassen. -Da jeg startet ved FFI i 1976 snakket vi ikke om innovasjon, vi visste nesten ikke hva det var. Men all forskningen vi bedrev skulle resultere i nyskapning for samfunnet, ideer og muligheter som kunne nyttes ute i samfunnet. De nye, digitale telefonsentralene var bare ett av forskningsresultatene våre, fortalte Vidar Sannerhaugen til Gardermokonferansen for aller første gang. LANG HORISONT Han viste til at det må tenkes i lange tidshorisonter for slike utviklingsprosjekter, og innovasjon må det bygges opp en kultur for. Man legger stein på stein i dette arbeidet, det gjør vi også i Campus Kjeller som er en kommersialiseringspartner for de som har gode ideer å utvikle videre. Vi kombinerer forskning med bedriftsetablering og lisensiering. Innovasjon handler ikke om å bli stor, men få resultater innefor områder som for eksempel energi, miljø, samfunnssikkerhet og få gjort ideer kjent internasjonalt for å få en høy verdiskaping. På denne måten er Kjeller og oss en av Norges best bevarte hemmeligheter, sa Sannerhaugen blant annet. Forskningssentrene på Kjeller er viden kjent, og det hører med at Høgskolen i Akershus også er i samme område ARBEIDSPLASSER - Vårt samlede arbeid disse årene har nok skapt nærmere tusen arbeidsplasser direkte og indirekte. Vi disponerer etableringsfond, nå er det på 65 millioner kroner, men vi vet at enkelte industriideer trenger kanskje minst 100 millioner for å komme i gang. Vi tar eierskap i en startfase fra 5 til 70 Adm dir Vidar Sannerhaugen fra Eidsvoll leder Campus Kjeller som hjelper fram forskningsideer til kommersielle suksesser. prosent, og innen fire år selger vi oss ut. I snitt hadde vi åtte prosent fortjeneste på fondspengene vi satte inn da vi solgte oss ut i de sju siste selskapene. Så bruker vi fondspengene om igjen, forklarte Vidar Sannerhaugen, adm dir for Campus Kjeller.

9 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 9 Hotellene går tøffere tider i møte Hotellbelegget ville falle helt fram til 2013 Det kan hende at det verste fortsatt ligger foran oss. Finanskrisa har ikke så langt vært veldig dramatisk, hevdet administrerende direktør Torgeir Silseth i Choice Hotels Scandinavia under Gardermokonferansen. Likevel er det en kjensgjering at hotellbelegget på Gardermoen har gått ned, mens det i løpet av to år etableres 855 nye hotellrom. I 2013 er det lys i tunnelen, mener hotellfagfolkene. Innen det kan man se 40-tallet på beleggsprosenten. Hvis da ikke hotellene i Gardermoen-regionen er heldigere fordi de er godt forberedt til møter og konferanser. VOKSER MEST Alle har sett at Gardermoen har vært det kraftigst voksende overnattingsmarkedet i Norge de siste ti årene, men fra 2008 til 2009 viser tallene en nedgang i det totale hotellbelegget i området. Likevel bygges det altså 855 nye rom de neste par åra. Choice kommer med 303 nye rom, Scandic 252 og Rezidor 300 rom. Det er en klassisk overetablering og kapasitetsøkningen vil føre til ytterligere reduksjon i beleggsprosenten. Det blir beintøft framover og de med dårligst beliggenhet og belegg vil få store problemer med å holde ut kampen, sa administrerende direktør Silseth i sitt foredrag på konferansen. BEST PÅ GARDERMOEN Ifølge adm dir Silseth har Choicekjeden gjort sine beste hotellinvesteringer nettopp på Gardermoen. Han hevdet at Choice der har tjent gode penger og at mange fristes av dette markedet. - Beslutninger om etablering tas når alt peker oppover, mens realiseringen gjerne skjer når pila snur, sier Silseth. Han mener at dette handler om riktige beslutninger til riktig tid, men at det er et konjunkturberørt marked det er vanskelig å navigere i. Silseth mente derfor det er viktigere enn før med en litt annen orientering og profilering, der blant annet hotellenes Nå skal det nye Comfort Runway snart åpnes og Choice-kjeden gleder seg til enda skarpere konkurranse. samfunnsbevisste opplegg vil telle med. Det gjelder miljøbevissthet på økologisk mat, men også på miljøprofilen for hotellene generelt. Her mente han Choice går foran, fordi kjeden er blitt størst på økologisk mat i Skandinavia på to år. Nå har det vært møte med landbruks- og matministeren i Norge og prosessen går videre. Bygg nå, eller bli en taper! -Dette er veldig positivt, vi ser at denne omleggingen også kan skje i offentlig drift av sykehjem, sykehus, Statens kantiner, Forsvaret når vi med rom ved 169 hoteller med ansatte klarer det, påpekte Torgeir Silseth blant annet. GOD HISTORIE Silseth repeterte kort historien om Quality Airport som kom først på Jessheim Nord, om Fatma Jynge og Arthur Buchardt i spissen og fra 1980-talelt til i dag er konkurransesituasjonen er helt annen. I januar åpner kjeden sitt nye og helt spesielle Comfort Runway beliggende mellom Clarion og flyplassens gjerde mot vest. Silseth og Choice ser hotellene de etablerer ved Gardermoen samlet som Norges største konferansesenter, der Sør-Gardermoen-hotellene byr på store muligheter selv om Badeland ble Multiarena. Adm dir Torgeir Silseth spådde på konferansen at nedgangstidene vil føre til prisdumping og tvinge fram økt samarbeid mellom hotellene. Vi får et par beintøffe år. Den som ikke bygger, blir taperen i dette racet. Selv om belegget har vært redusert, har vi klart å holde prisene. Vi tjener penger ned til 48 prosents belegg. Kanskje ser vi 45-tallet før det snur igjen, men uansett, i 2013 ser vi lyset i tunnelen igjen, spådde Silseth. INGEN OVERFLOW Tidligere at overskuddet av hotellgjester i Oslo kommet til Gardermoen. Det er det lite av nå. Det er ikke fulle hoteller så mange dagene og nettene i Oslo, heller. Derfor mente -Dette blir noen få tøffe år, men fra 2013 ser vi lyset i tunnelen igjen. De som ikke bygger nå, blir tapere, mener adm dir Torgeir Silseth i Choice-kjeden. Silseth at næringsutviklingen i Gardermoen-regionen kan bidra positivt for hotellene på sikt. Han viste til utviklingen rundt Arlanda ved Stockholm. -Gardermoen er og blir en av Norges største vekstmotorer, og aksen Oslo-Gardermoen er en av landets sterkeste for vekst. Om år er dette stedet med stor S! hevdet Silseth og utfordret til mer samarbeid der man vanner og gjødsler de gode mulighetenes region sammen.

10 10 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 - Regional profilering er framtidsinvestering Stavanger er langt mer enn olje! Stavanger-området handler slett ikke bare om olje. Det handler mest om mat. Regional profilering er en betydningsfull framtidsinvestering. Vi har bevist det, hevdet kommunikasjonsrådgiver Cathrine Gjertsen fra Stavangerregionen Næringsutvikling under årets Gardermokonferanse. Ordfører Harald Espelund i Ullensaker gratulerte Stavanger og regionen rundt med de flotte resultatene av samhold og samarbeid. Ullensaker har også vært kåret som næringslivets favorittkommune et år, påpekte han. Dette utviklingsprosjektet eies og drives av 16 kommuner i fellesskap, og arbeidet knyttes tett opp mot en strategisk næringsplan felles for hele området. Et av hovedpoengene i planen og strategien er å få flere innbyggere til å bo og arbeide i regionen som har rundt innbyggere. MATSTEDET - De fleste oppfatter dette området som oljehovedstaden, men bildet er mye mer nyansert. Bare en liten del av innbyggerne er involvert i oljebransjen. Utallige andre steller med produksjon av mat. Foredling av matråvarer er en stor virksomhet, og i tillegg er det vokst fram en mengde gode restauranter. Vi har vært kulturhovedstad, også, der minnesmerket i Hafrsfjord står sentralt i Norges samling, la Gjertsen blant annet til. Som den gode profilbyggeren hun er, viste hun også til at området har verdenskjente Prekestolen, vannkraft, vindkraft, fiskeoppdrett, vakre strender og mye mer å vise fram. Likevel er det viktigst at regionen har vunnet nærings-nm fordi man har fått så mange gode hoder og hender til området. STOR KONKURRANSE Når man når stadig høyere, blir man også mer konjunkturutsatt og må konkurrere med flere. Cathrine Gjertsen påpekte konkurransen med hele verden som både en utfordring og en mulighet. Skagenfondene har man spilt på lag med, og ute i verden er også mulighetene mange når man er god. At Stavanger ble kulturhovedstad i Europa i fjor, var et absolutt vellykket tiltak og ikke minst en ekstra spennende utfordring med mange medier på besøk. I dag anses Stavangerregionen som åpen, energisk, nyskapende, der man virkelig setter pris på - I Stavanger er absolutt alle med på å dra lasset inn i framtida, sa kommunikasjonsrådgiver Cathrine Gjertsen. entreprenørskapsånden. Internasjonalt heter det at Stavanger gives you energy pure energy og har fått karakteren beste jobbested. -Om dere er enige med oss?, spurte Gjertsen. -Kanskje ikke, men dere har i hvert fall lagt merke til oss i Stavangerregionen, smilte hun til den store forsamlingen.

11 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 11 Vil ha en ny E16 fra Bergen til Gävle På tide at norske og svenske myndigheter bestemmer seg Vegforum Innlandet ved Harald Thoresen og Partnerskap E16 Gävle- Oslo i Sverige ved Håkan Bergeå ønsker egentlig en sammenhengende E16 merket, utbygd og av høy kvalitet fra Bergen til Bottenvika. Prosjektet er i gang samarbeidsmessig, men myndighetene i de to landene har ennå ikke sett budsjettet. GRENSEOVERSKRIDENDE Det er ikke ofte et så grenseoverskridende og transportviktig prosjekt presenteres på Gardermokonferansen, men ikke desto mindre er dette interessant for Oslo-regionen, for Romerike og for Gardermoen. Harald Thoresen kunne redegjøre for at både riksveg 2, riksveg 4, deler av E6, og likedan riksveg 3 og riksveg 35 kan berøres av en slik sammenhengende vegløsning. -En slik løsning forkorter transportlengder, avlaster Osloområdet, og Gardermoen er det beste argumentet for at vegen bør bygges. Denne hovedvegen i Skandinavia trenger ikke gå gjennom Oslo, men forbi Gardermoen, sa Thoresen blant annet. OMKLASSIFISERING Selvsagt er det snakk om en del nye vegprosjekter på en så lang strekning, spesielt gjennom Sverige der dagens veger går gjennom flere tettsteder. Etter europeisk vegnorm er det UNECE som står for omklassifisering og godkjenning av standarden på veger man skal oppgradere. I noen grad blir dette aktuelt for en ny E16 altså omskilting til grønne Europaveg-skilt. NHO-Innlandets Harald Thoresen har engasjert seg sterkt i spørsmålet om en ny mellomriksveg med rekkevidde fra Bergen til Bottenvika. En bedre E16-løsning vil bety mye for fisketransporten fra Vestlandet til Gardermoen, men også redusere og sikre transporttida Kongsvinger- Hønefoss. Dette kan bli en hovedstamveg for øst-vest i Sør-Norge og mellom-sverige, og det vil styrke Gardermoen som trafikkutepunkt til beste for reiselivet. STOPPER VED GRENSA Prosjektleder Håkan Bergeå fra Sverige poengterte at forbindelsen nå stopper ved grensa. Det er dårlige veger til Norge via Dalarna, spesielt de sju milene fra Kongsvinger til Torsby. Med en slik veg blir også vegen til Sälen og Trysil kortere og lettere. -Norske og svenske myndigheter må snart bestemme seg for om våre lands vegsystemer skal knyttes sammen på en god måte eller ikke, sa Bergeå. Prosjektleder Håkan Bergeå hadde mange spennende kartideer å vise Gardermokonferansen om ny E16 fra Bergen til Gävle. Horwath Revisjon gratulerer Innovasjon Gardermoen med 10 år i Gardermoregionen. tlf: Gardermoen Business Centre

12 12 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 God stemning og mange kjente ansikter på Gardermokonferansen. NHO Oslo og Akershus arbeider for å fremme forståelse for et privat, konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen. EVI A/S leverer alt innen varmdrikksautomater kantineløsninger og vannrensere. Se for mer info, eller kontakt oss på telefon:

13 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 13 Innovasjon Norge har markert Skaperkraft 2009 Målet er å skape positiv oppmerksomhet rundt mennesker som bidrar til nyskapning En fullsatt konsertsal hyllet de mest innovative i norsk næringsliv da årets Skaperkraft-vinnere ble kåret i Oslo Konserthus. Selveste kronprinsessen var til stede, sammen med profilerte prisutdelere, musikere og programledere. 90 aktører kjempet om Innovasjon Norges priser, og av de 12 nominerte stakk følgende av med seieren: Årets Reodor Setred AS fra Oslo ble kåret til årets Reodor. Setred har kjempet om en av de tre nominasjonsplassene blant 28 andre kandidater. Det Oslo-baserte selskapet har utviklet og produserer skjermer som viser bilder i tre dimensjoner. Skjermene brukes i alt fra oljeformål til medisinske behandlinger. Dette er avansert teknologi for et marked med stor vekst. Produktet springer ut fra arbeidet til gründeren, Christian Möllers, doktorgrad ved MIT i Boston og Cambridge University i England. Mange uavhengige eksperter anser Setred for å være teknologisk ledende innen 3D-skjermteknologien på verdensbasis. Årets Internasjonaliseringspris Pharmaq AS fra Nord-Trøndelag har vunnet årets Internasjonaliseringspris. Pharmaq har lykkes i å oppnå en ledende posisjon globalt innen vaksiner til laks og midler mot lakselus. Bedriften utvikler, produserer og selger legemidler til oppdrettsfisk, som gir økt fiskevelferd, eliminerer behovet for antibiotika og reduserer faren for at villfisk utsettes for smitte. De har en markedsandel på nesten 50 prosent i sitt segment, og konkurrentene er et par av verdens ledende farmasøytiske bedrifter. Produktene er basert på unik norskutviklet teknologi og innovasjon. Årets Reiselivspris Gikk til Sorrisniva AS i Alta. Sorrisniva er en helårig opplevelses- og serveringsbedrift lokalisert ved bredden av Altaelva. Bedriften bygger og drifter Iglo Hotell, og 2009 markerer 10-års jubileet til hotellet. Sorrisniva tilbyr alt fra snøscootersafarier og elvebåtturer, til måltider basert på lokale menyer i restaurant Laksestua. Sorrisniva er det lille reiselivsselskapet som tilbyr ikke-hverdagslige opplevelser langt nord i Norge. Årets Bygdeutviklingspris Edel Design fra Nes i Ringsaker, Hedmark, har vunnet årets Bygdeutviklingspris. Edel Design er et nytt, norsk klesmerke basert på rene naturmaterialer som designes og produseres i Norge. Gründeren bak er Edel Urstad, 38 år. Hun bruker kun naturmaterialer i produksjonen; ull, skinn, silke, lin og hamp. Bomull er konsekvent valgt bort på grunn av den ekstremt ressurskrevende og ødeleggende produksjonen. All produksjonen foregår på hennes gård, og bedriften driver også med design og produksjon av smykker. Edel Design har utsalg fra et 20-talls butikker over hele landet. Fornøyd prosjektleder I år er det femte gang Skaperkraft gjennomføres i samarbeid med Ernst & Young, som delte ut prisen for Entrepreneur of the Year. Den gikk i år til Bjørn Kjos i Norwegian. Videre ble det kåret nasjonale vinnere i kategoriene industri, tjenester og handel. Hedvig Braarud Poulsen er prosjektleder for Skaperkraft og er veldig fornøyd med Skaperkraft 09. Innovasjon Norge ønsker med dette arrangementet å skape positiv oppmerksomhet rundt de menneskene som bidrar til innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv, og det har vi klart, oppsummerer hun. Mangfoldig prisdryss til et næringsliv som vet å bli satt pris på! Norwegians sjef Bjørn Kjos er kåret til Entrepreneur of the Year.

14 14 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 OPPSLAGSTAVLA Nye medlemmer Firmapresentasjoner Bildet er av Lillestrøm-gjengen, Irene Rød, Anders Holt, Hilde Weisner. Jessheim-kontoret vil være på plass i løpet av året. BackUp Personell ser mot Gardermoen Siden etableringen av BackUp Personell på Lillestrøm i 2008 har bedriften vært i vekst. I begynnelsen var det et enmannsshow i regi av Anders Holt. I dag består BackUp Personell Romerike av Irene Rød og Hilde Weisner på den velykkede avdelingen i Lillestrøm. Så har BackUp Personell begynt å se mot Gardermoen og etablerer i disse dager eget avdelingskontor på Jessheim. Her vil du finne Ann-Christin Lerengen og Ann-Kristin Venner sammen med avdelingsleder for Romerike, Anders Holt. -Vi gleder oss til komme på plass i lokaler og tilby våre tjenester på Jessheim, sier Holt. Top Temp Bemanning Lillestrøm opplever gode tider Daglig leder av Top Temp Bemanning Lillestrøm, Nina Sennerud, har all grunn til å juble. Til tross for finanskrisen som rår, gjør byrået i Flisbyn det bra. Lillestrøm-kontoret foretar mange rekrutteringer til faste stillinger og oppnår gode resultater i disse dager. Byrået etablerte seg på Romerike for 10 år tilbake, og har siden den gang tilbudt rekruttering og personalutleie innenfor alle fagområder og bransjer. - Vi har gjennom disse årene bygget opp et omfattende nettverk av fornøyde kunder og kandidater som kommer tilbake og etterspør våre tjenester. Vi har faktisk vikarer som har vært med oss siden oppstarten i Dette er avgjørende for at det går vår vei, forteller hun. God oppfølging i høysete - Vi er veldig opptatt av å ha fokus på god oppfølging av både kunder og kandidater. Erfaringen vår viser at dette skaper trygghet og sikrer kundene våre riktig personell og jobbsøkere arbeid de mestrer og trives i. Slikt blir det fornøyde kunder og kandidater av, slår hun fast. Sennerud ser lyst på fremtiden Næringslivet i regionen gjør det godt, både med hensyn til omsetningsvekst, lønnsomhet og nyetableringer. - Dette i tillegg til vårt nye medlemskap i IG gjør at vi er veldig optimistiske til tross for magrere tider generelt i bransjen. Medlemskapet gir oss en unik mulighet for nettverksbygging som vi håper kan bidra til ytterligere næringslivsvekst i regionen vår, sier Sennerud. Her er hodejegerne som er opptatt av å ta vare på sine kunder og kandidater. Bak fra venstre: Daglig leder Nina Sennerud, Kristin Heiberg, Tone Eek, Lasse Kanstrup, Charlotte Silkebekken Næss, Hanne Frøyse, Eva Loftesnes og Rina Brenden Flisa Telefon Et skritt videre? -vi gir deg muligheten Folkeuniversitetet Innlandet har som hovedmål å drive voksenopplæring som kan gi deg utdanning, kompetanse og ny innsikt under mottoet: Livslang læring der du bor. Vi tilbyr: - Høgskolekurs - Yrkesrettet utdanning - Sertifiseringskurs - Fagskoleutdanning - Datakurs - Bedriftsintern opplæring - Fag- og svennebrev - Språkskole - Bedriftsintern opplæring For mer informasjon om studier og kurs - ta kontakt på tlf eller besøk NYE BEDRIFTER I IG Personalutvikling, Kjell-Asbjørn Zahl Grønnbekkv. 2A 2050 Jessheim Comfort Hotel RunWay 2060 Gardermoen System Kreditt AS Torvet 5, Postboks Lillestrøm TopTemp Bemanning Torvet Lillestrøm Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf:

15 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 15 Møt Hegna Headhunting - Et litt annerledes rekrutteringsselskap Innovasjon Gardermoen har gleden av å introdusere Hegna Headhunting as som ny medlemsbedrift og spennende tilskudd til næringslivet på Romerike. Hegna er en kunnskapsbedrift med headhunting som kjernevirksomhet. I tillegg tilbyr de spisskompetanse innen HR, arbeidsrett og karriereutvikling. Det å skulle ansette mennesker handler om verdiskapning og konkurranse-kraft, og det er mange feller å gå i, sier headhunter Elin Steffenrud Andersen. Som profesjonelle headhuntere har vi i Hegna utviklet vår egen metode for å sikre rekruttering av mennesker med riktig kompetanse og egnethet. Selskapets kompetanse er et meget relevant og nyttig verktøy for næringslivet i området. Her er en mengde små og mellomstore bedrifter som ofte selv ikke har kapasitet eller egenkompetanse innen rekruttering og HR. Vil du vite mer? Besøk oss på eller kontakt Elin Steffenrud Andersen på tlf Comfort Hotel RunWay åpner 10. januar av 10 valg- og kjøpsprosesser starter på nettet. 10. januar 2010 åpner Comfort Hotel RunWay et effektivt og annerledes konferansehotell ved Oslo Lufthavn, Gardermoen. Hotellet eies av PASAB AB, et norsk hotell- og eiendomsutviklingsselskap med en betydelig prosjektmasse; totalt ni prosjekter fordelt på Norge, Sverige og Danmark. PASAB, som eies av Anders Buchardt, Arthur Buchardt og Petter A. Stordalen, bygger et hotell i høy kvalitet, med gjennomtenkte løsninger for både gjester, miljø og ansatte. Hotelldirektør Gry Eriksen ser frem til å tilby noe nytt og annerledes til sine gjester:- Hotellsituasjonen på Gardermoen, slik den er i dag med kapasitetsøkning og konjunkturnedgang, gjør at man må tørre å være annerledes om man skal ta markedsandeler. Vi åpner derfor et hotell som legger vekt på smarte, effektive og innovative løsninger i et urbant og annerledes hotellmiljø. Choice Hotels vil med Comfort Hotel RunWay være representert med tre hoteller på Gardermoen og vil med det kunne tilby sine kunder et komplett spekter av konferansehoteller hva gjelder prisnivå, størrelse og fasiliteter. Comfort Hotels har de siste tre årene gjennomgått en totalforandring i konsept og verdiord. Kjedens nye hoteller fremstår nå som ultramoder-ne, effektive, urbane og rimelige. Sentralt på dette fargerike og høyteknologiske hotellet finner man konseptrestauranten FoodCourt 24/7, Norges første døgnåpne restaurant. Her vil man til en hver tid av døgnet finne mat fra alle verdenshjørner. Det har aldri vært enklere og rimeligere å få gode nettsider! Ta kontakt nå, så evaluerer vi nettsiden din sammen. Dersom du ønsker et nytt, moderne nettsted, så kan vi garantere at du får en hyggelig pris og et resultat du kommer til å være stolt av! reklame - design - messer - web - skilt -strategi Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf createurene.no Gratis søkemotoroptimalisering! Gir du oss oppdraget med dine nye nettsider, gir vi også nettstedet ditt en oppgradering for å gi deg flere treff og besøk helt uten ekstra kostnader!

16 NISSAN QASHQAI+2. Anno Anno Kund Kjøp Førs Siste Anta Side: Selge Meld Farg Faxn E-po FRA KR ,- FRA KR ,- FRA KR ,-

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer