Vil bidra mer til etableringslyst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil bidra mer til etableringslyst"

Transkript

1 Nr. 4 Desember årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Vil bidra mer til etableringslyst Interkommunale Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ved direktør Kurt-Gøran Adriansen og Innovasjon Gardermoen ved daglig leder Steinar Kristensen har innledet samarbeid om Etablerertjenesten i nordre Akershus. Begge tror dette vi styrke etableringslysten og øke innsikten i hva en næringsetablering kan innebære. Side 2, 3, 6 og 7 Les om Gardermokonferansen Se side 5 og 8-12 Gründernes gründer Vidar Sannerhaugen leder Campus Kjeller og er dermed gründernes gründer. Side 8-9 Ny veg Prosjektleder Håkan Bergeå i Sverige vil ha ny E16 fra Bergen til Gävle. Side Årets navn Bjørn Kjos i Norwegian er kåret til Entrepreneur of the Year av Innovasjon Norge. Side 13 Regnskapskontor Autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr: Regnskapstjenester a - å Lønn Årsregnskap og ligningspapirer De fleste av våre tjenester kan tilbys til fastpris. Medlem av Regnskapsmedarbeider Grunnleggende regnskapsteori for nybegynnere VISMA Global trening Praksis KURS Datakortet Modul 1-7 eller enkeltmoduler Office 2003/Windows XP Office 2007/Vista Godkjent testsenter Autorisert testsenter OrbitArena postboks 73, 2051 Jessheim Besøksadresse Trondheimsvegen Jessheim Telefon Telefaks

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 4/ i håpets tegn Leder spalte For 10 år siden, ved ettårsfeiringen av hovedflyplassen på Gardermoen, uttalte daværende stortingsrepresentant og tidligere samferdsels- og kommunalminister Kjell Opseth ( ) at næringsutvikling skjer ikke av seg selv - noen må ta ansvar og trekke lasset. Når vi nå opplever økonomisk oppbremsing og redusert investeringsvilje og aktivitet rundt oss, er det viktig å minne om dette. For selv om utsiktene inn mot 2010 ser noe lysere ut enn for ett år siden, er den økonomiske nedturen fortsatt ikke er over. Det må tas nye grep framover for å snu utviklingen. Vi kan ikke bare lene oss tilbake og vente på at oppsvinget kommer - vi må både planlegge og jobbe for at det skal skje! Romerikes Blad 13. november slår fast at det har vært en kraftig økning av Romerike-bedrifter med tapt egenkapital. Ved årsskiftet 2008/2009 var det hele 598 bedrifter på Romerike som ikke kunne bokføre en eneste krone i egenkapital en økning på hele 140 bedrifter mot året før. Når man i tillegg ser at listen over selskap med tapt egenkapital inneholder flere større og kjente bedrifter i regionen, skjønner vi at finanskrisen har vært merkbar for mange. Jobben for å lykkes med nyskapning blir enda mer krevende; Finansavisen 11. november konstaterer at nesten 40 prosent av ferske, selvstendig næringsdrivende gir opp det første året, og 2/3 deler av nystartede bedrifter er borte etter bare tre år. IG tar ny - Vi har bak oss et år med en verdensomspennende finanskrise som vi må tilbake til 1930-årene for å trekke sammenligninger med. Hvem kunne tro at en slik krise kunne inntreffe på nytt i våre moderne, globale, velstyrte samfunn? Men det skjedde, og det har vært et år med store nedturer og dramatiske forandringer for mange rundt om i verden, og også for noen her hjemme. I noen næringer kommer virkningene hos oss først nå og neste år, og kanskje helt inn i 2011, mener Innovasjon Gardermoens daglige leder Steinar Kristensen. Blir 2010 det året hvor konjunkturene snur oppover? De makroøkonomiske signalene er langtfra entydige: Enkelte bransjer opplever nå gradvis økt etterspørsel, mens andre, blant andre bygg- og anleggsbransjen, fortsatt ser en betydelig tørke mht oppdrag, og flere permitterer og sier opp ansatte. På G-20 toppmøtet nylig ble de største landene enige om at det er for tidlig å stanse de økonomiske krisetiltakene. Bedringen i internasjonal økonomi er ujevn, og fortsatt avhengig av politisk støtte. Det norske statsbudsjettet for 2010 reflekterer da også fortsatt bruk av statlige midler langt utover handlingsregelen - spørsmålet er hvordan de økonomiske stimulansene vil bli brukt. Vil de fortsatt gå til å dekke store underskudd og manglende kostnadsinndekning i norsk offentlig sektor, eller vil de bli brukt til å stimulere til nyskaping, ny virksomhet og nye arbeidsplasser i Norge? Vi håper politikerne i vår region nå ser behovet for en mer aktiv og samordnet næringspolitikk. Kanskje kommer ikke veksten av seg selv - noen må ta ansvar og trekke lasset. Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen - Det må tas noen tak også i 2010, og det blir fortsatt viktig for næringsdrivende å søke impulser gjennom et organ som Innovasjon Gardermoen, mener daglig leder Steinar Kristensen. Han summerer opp mye fra gamleåret og trekker en del tråder til det nye, NOE GODT OGSÅ - Selv om mange er blitt hardt rammet, har det kommet mye godt ut av finanskrisen. Den har vist oss regelen om at intet tre vokser inn i himmelen fortsatt gjelder. Det har tvunget en hel verden til å tenke nytt, til å måtte omstille seg, og ta nye grep, sier IG-lederen. - Innovasjon Gardermoen har verdiskapning og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter som overordnet målsetting, med nettverksbygging, møteplasser og prosjektarbeid som hovedvirkemidler. Vi skal være fremtidsrettet i hele vår virksomhet, og gi impulser og ideer til nytenkning og utvikling. Det innebærer at vi ofte må opptre som myggen; stikke litt og fremprovosere oppmerksomhet gjennom å skape irritasjon, kløe, og svie. Målet er å bidra til tiltak og fortsatt vekst for våre medlemmer og vår region!, poengterer Kristensen. VÆRE GJENNOMTENKT - Når en bedrift, en kommune eller en region lykkes bedre enn andre så skyldes det ikke tilfeldigheter, men en vel gjennomtenkt strategi basert på nytenkning, risikovilje, satsing - og langsiktighet. Vi er opptatt av å synliggjøre hvordan de tenker og jobber, og å få politikerne Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Aktivitetsplan 2010 Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen sør-gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Følgende aktiviteter er planlagt for året Inivtasjon til hvert enkelt arrangement blir sendt ut på vårt intranett. Januar 14. Nettverksmøte 21. Temafrokost 28. Nettverksmøte Februar 11. Nettverksmøte 25. Nettverksmøte Mars Uke 9 Innovasjon og Næringsliv nr 1/ Møteforum romerike, Bygg og anlegg 11. Temafrokost 18. Årsmøte 25. Nettverksmøte

3 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 3 sats i 2010! For å lykkes i nedgangstider, kreves gjennomtenkte strategier Hva kan Allkopi levere til deg? Den store byggevirksomheten for hotellnæringen ved Gardermoen, er et tegn på at de økonomiske tidene er i ferd med å rette seg til det bedre. til å tenke større og regionalt, i stedet for smått og lokalt i næringsarbeidet i vårt område. -Disse målene vil være styrende for oss også i 2010, og vi vil fortsette å tilrettelegge for best mulig faglig kompetansebygging, informasjon om forretningsmuligheter og kontaktnett for våre medlemmer. Vårt etablerte samarbeid med Norsk Møteforum om to årlige møteforum på Romerike (vinter/høst) fortsetter, og vi ser etter andre samarbeidsallianser Nettverk gir styrke - for store og små! for utvikling av tilbud til vårt bedriftsnettverk, understreker han. STOR UTFORDRING I tillegg har Innovasjon Gardermoen fra november 2009 fått ansvaret for Etablererveiledningen på Øvre Romerike. Vi ser på dette som en meget viktig oppgave i det nye året, slutter Steinar Kristensen. - For nærmere informasjon se side 6 og 7 i denne avisen, tilføyer han raskt. Selvsagt vil Innovasjon Gardermoen også i 2010 arrangere Gardermo-konferansen! Sett av datoen allerede nå; torsdag 28. oktober. Trykksaker Brosjyrer Rapporter Variabel data Plakater Messevegger Roll-ups Gatebukker Bannere Fasadebekledning Byggeplass-skilt Tegningskopiering Byggetegninger Skanning Vektorisering Tekstil-trykk Klistremerker Vindusdekor Folie Grafi sk design og tilrettelegging Bøker Konvolutter Brevark Visittkort Permproduksjon Transaksjonsprint DM Prosjekthotell CD/DVD AllkopiOnline (bestilling via internett) ULLENSAKER April 15. Nettverksmøte 28. Nettverksmøte Mai 20. Temafrokost 27. Nettverksmøte Juni Uke 22 Innovasjon og Næringsliv nr 2/ Nettverksmøte 24. Nettverksmøte Juli Ferieavvikling fra og med 5. juli August 19. Nettverksmøte 26. Temafrokost September 02. Nettverksmøte 16. Nettverksmøte 21. Møteforum romerike B2B Uke 38 Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 3/ Nettverksmøte Oktober 07. Temafrokost 14. Nettverksmøte 28. Gardermokonferansen November 04. Nettverksmøte 18. Nettverksmøte Uke 48 Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 4/2010 Desember 09. Temafrokost m/julemat For mer informasjon: Allkopi Gardermoen Balder Allè 2, 2065 Gardermoen Telefon: Fax: E-post: Vidar Myhre Avdelingsleder Mobil: E-post:

4 4 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 Praktisk INNOVASJON ADVOKATEN Gründerjuss del 15 Praktisk juss Oppstart av virksomhet og organisasjonsformer Liker du selskaper? Åpningsreplikken gir assosiasjoner til hyggelige sosiale sammenkomster, men det er ikke tema. Det som skjer innenfor forskjellige organisatoriske rammer kan være både hyggelig, sosialt og verdiskapende. Kombinasjonen av nevnte faktorer er kanskje den ideelle. Ved oppstart av økonomisk virksomhet er et sentralt spørsmål valg av organisasjonsform og hvordan få på plass det valgte alternativ. I denne artikkel omhandles særlig selskapsformer som innebærer forskjellige former for personlig ansvar. Så godt som all økonomisk virksomhet innebærer ansvar og risiko. For å kontrollere ansvar og risiko har rettsamfunnet etablert forskjellige organisasjonsformer. Organisasjonsformer er verktøy for å skape, utnytte og sikre verdier. Det er knyttet viktige rettsvirkninger til de forskjellige organisasjonsformer. Blant sentrale rettsvirkninger nevnes forholdet til skatte- og avgiftsregler, offentlige godkjennelser og hvorvidt det oppstår personlig ansvar for den som driver økonomisk virksomhet. Dette er et meget vidtfavnende område, og det er umulig å berøre annet enn noen hovedpunkter innenfor denne rammen. Du kan starte en personlig økonomisk virksomhet alene på kjøkkenbenken hjemme. Enkelte virkelig suksessrike virksomheter har startet slik. Dette kan startes opp som et enkeltpersonforetak, eller enkeltmannsforetak som er den gamle betegnelsen. Det kreves ikke at et enkeltpersonforetak må formaliseres i bestemt dokument. Overskudd av slik virksomhet er i utgangspunktet skattepliktig næringsinntekt. Den som driver et enkeltmannsforetak er i prinsippet ubegrenset ansvarlig utad for den virksomheten som drives. Et worst case scenario er personlig konkurs dersom det går riktig dårlig. På den annen side er det store muligheter til personlige gevinster dersom virksomheten man driver er lønnsom. Det er bl.a. flere fradragsmuligheter som gjør en slik virksomhet attraktiv. Et obs punkt ved oppstart av slik virksomhet vil være å sikre seg mot senere gjeldsforfølgning ved overføring av verdier til særlig ektefelle og/eller barn. Av hensyn til enkelte kritiske tidsfrister bør slik overføring skje så tidlig som mulig. Starter man et enkeltpersonforetak er det viktig å foreta de registreringer og innberetninger som er påkrevd i forhold til offentlige myndigheter. Særlig gjelder det melding til Enhetsregisteret (gebyrfritt) og eventuelt Foretaksregisteret (gebyrbelagt). Da får man organisasjonsnummer, noe som er en viktig innfallsport til mange muligheter. Melding til skatt- avgiftsmyndighetene (mva. registeret er viktig) og eventuelle offentlige godkjennelsesorganer (bevillinger, tillatelser og lignende) må også ivaretas. Bemerk at et enkeltpersonforetak ikke uten videre må registreres i Foretaksregisteret. Dersom enkeltpersonforetaket driver handel med innkjøptevarer og har mer enn 5 fast ansatte i hovedstilling er det likevel registreringsplikt. En viktig faktor ved å starte enkeltpersonforetak er at det ikke er noe generelt krav til egenkapital, egen regnskapsfører eller revisor. Enkeltpersonforetak med store verdier (over 20 mill.) og mange ansatte (flere enn 20) har likevel regnskapsplikt. Dog er enkelte næringer underlagt spesielle krav som må overholdes, herunder krav om revisor. Det bør derfor sjekkes nøye. Uansett formelle krav bør regnskapsmessige, skattemessige og avgiftsmessige forhold være i skjønneste orden. Det kan være formålstjenlig å drive næringsvirksomhet sammen med andre personer. Disse andre personer kan også være juridiske personer (eksempelvis AS). Da kan et ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA) være aktuelt. Selskapsformen ANS og DA er lovregulert i selskapsloven og innebærer bl.a. krav til skriftlig selskapsavtale. Bemerk at et enkeltpersonforetak med mer enn 30 ansatte faller inn under enkelte bestemmelser i selskapsloven. Det er også lovkrav om registrering av ANS og DA i Foretaksregisteret. Det finnes en spesiell variant under begrepet indre selskap. Dette er en organisasjonsform som ikke opptrer utad. Bruk av indre selskap kan bl.a. være skattemessige betinget og brukes gjerne i kombinasjon med andre organisasjonsformer. Indre selskap er også underlagt bl.a. selskapsloven, men med litt andre regler enn for ANS og DA. De skattemessige konsekvenser av bruk av indre selskap er for tiden et noe uavklart spørsmål. Mellomformer, herunder løsere samarbeid mellom enkeltpersonforetak kan også tenkes. Da kan en samarbeidsavtale være formålstjenlig for å skape forutsigbarhet. Artiklene er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For korrekt informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Vi tar vare på dekkene dine Trygg oppbevaring Vask av dekk og felger Hjulskift Dekksjekk Dekkhotell kun kr 3,50 pr. døgn! TIBE Drammen Legg turen innom en av våre 260 forhandlere! - Tlf:

5 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 5 Ti år som binders i regionen Summen av gode og dårlige erfaringer gjør oss bedre rustet 2009 har vært et spesielt år for Innovasjon Gardermoen. Etter ti år som binders i Norges travle flyplassregion har vi sett at intet tre vokser inn i himmelen, ikke for noen av oss, åpnet IG-sjef Steinar Kristensen med på årets Gardermokonferanse. Han viste til at deler av næringslivet kan ha hatt godt av finanskrisa, mens andre har slitt og sliter veldig. Noen har også kastet inn håndkleet. -Slike tider gir oss grunnlag for å tenke over og ta nye grep, sørge for bedre kontroll. Dessuten blir det mindre av den lysskye virksomheten. Vi skal være en mygg som stadig stikker! -IG ivrer fortsatt for å løfte Romerike og denne regionen opp og ut i verden. Hittil har dette falt noe på død jord, men behovet for felles, strategiske mål for næringsutvikling er ikke blitt mindre. Vi skal være en mygg som stadig stikker og minner om dette, lovet Kristensen videre. -La oss få fram suksessfaktorene andre i næringslivet eller offentlig sektor har prøvd, og la oss ta fatt i de store og uforståelige forskjellene over kommunegrensene. Det er noe galt hvis en hotelletablering koster ti millioner kroner mer i forhold til hvilken side av ei kommunegrense man velger for å bygge hotellet, la han til. -Vi er nødt til å begynne med nye tanker, fordi vi ser at også det offentlige sliter med ballansen mellom demokratisk funksjon og økonomisk, forsvarlig drift. -Vi må tenke sammen og prøve ut nye ideer, mener IG-sjef Steinar Kristensen. Entrepriser, service- og ettermarked Hvem vil du ha besøk av? En elektriker på jobb - eller en brannmann på jobb! Gamle sikringskap kan være brannfeller. Antall elektriske apparater i hjemmene våre har økt betraktelig de siste 20 år. Belastningen på det elektriske anlegget er derfor langt større enn tidligere. Fare for varmgang evt. brann er større i eldre sikringskap og ledningsnett. Totaltek bytter hele, eller bare innmaten i ditt gamle sikringskap. Vi gir deg et bindende tilbud. Totaltek leverer tjenester i privat- og næringsmarked. Vi har 15 avdelinger i det sentrale østlandsområdet. Våre elektroinstallatører samarbeider ved behov og flytting av ressurser gir stor fleksibilitet. Leveringsområder: Næring Industri Offentlig Bolig Totaltek Romerike AS Daglig leder Knut Inngjerdingen Reduser brannfaren i ditt elektriske anlegg. Bytt ditt sikringskap. Totaltek Romerike AS - Trondheimsvegen 75, 2050 Jessheim - Telefon: Telefaks: E-post: Totaltek AS - Grenseveien 69, 0663 Oslo - Telefon: Telefaks:

6 6 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 Innovasjon Gardermoen skal Direktør Kurt-Gøran Adriansen i ØRU og daglig leder Steinar Kristensen i IG har innledet et spennende og krevende etablerersamarbeid fra 1. november. Etablerertjenesten i Akershus fylke er reorganisert og desentralisert. Øvre Romerike Utvikling har fått ansvaret i sitt område nord i fylket, og har engasjert Innovasjon Gardermoen til å organisere arbeidet i felten. Den nye logoen til Etablerertjenesten Øvre Romerike Dette blir en spennende utfordring for oss, sier IG-leder Steinar Kristensen til IG-avisen. Entreprenørskap og lokal vekstkraft Regjeringens mål er å styrke arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i Norge. Som et ledd i dette ønsker myndighetene å flytte arbeidet nærmere kommunene som førstelinje for å fremme entreprenørskap og lokal vekstkraft. Etablerertjenesten i Akershus fylke er derfor blitt reorganisert med virkning fra 2009, og regionrådene i Akershus er blitt invitert til å ta ansvaret for et toårig prosjekt med drift av en regional etablerertjeneste. I samsvar med vedtaket skal Øvre Romerike Utvikling (ØRU) stå for Etablerertjenesten på Øvre Romerike frem til årsskiftet 2010/2011. Ordningen vil da bli evaluert med sikte på en permanent organisering. Tjenesten skal bl.a. omfatte individuell etablererveiledning, etablererkurs, temaspesifikke næringskurs og mentorordning. Drift av Etablerertjenesten i ØRU Etter utlysning av oppdraget og evaluering av tilbyderne har ØRU valgt å inngå avtale med Innovasjon Gardermoen om drift av Etablerertjenesten på Øvre Romerike for prøveperioden ut Om begrunnelsen for valget sier direktør Kurt-Gøran Adriansen i ØRU følgende: - Som nettverksorganisasjon arbeider Innovasjon Gardermoen i dag over hele utviklingskjeden, fra idé - via innovasjon og etablering til verdiskapning, og passer derfor meget godt til oppgaven. IG stiller også scandic oslo airport åpner 6.april 2010! Åpent for booking! Tlf:

7 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 7 drifte Etablerertjenesten Målet er å sikre at kreativitet og nyskapning får muligheter til å utvikle seg fritt med et team av meget erfarne og kompetente veiledere, med lang erfaring fra det private næringsliv, og etableringserfaring gjennom etablering og drift av egne selskaper. Ut fra dette anser jeg at IG har de beste forutsetninger for å ta ansvar for etablererveiledningen på Øvre Romerike. De kan tilby nettopp det viktige nettverket som alle nyetablerere søker og trenger. Mål for tjenesten Målet for etablererveiledningen i ØRU er å tilby en tjeneste som sikrer at kreativitet og nyskaping får muligheter for å utvikle seg fritt i regionen. Alle som går svangre med ideer om å etablere egen virksomhet får den veileding og hjelp som trengs. Men etablerertjenesten er en mangfoldig og krevende oppgave, for det fins mange behov som skal dekkes i markedet. De fleste som etablerer egne bedrifter trenger veiledning, råd og hjelp for å komme i gang, særlig i virksomhetens første kritiske faser (første 1-3 år). God etablererveiledning er derfor ikke bare en engangstjeneste, men på mange måter en kontinuerlig prosess over tid. Minst like viktig er at gründere og etablerere får knyttet seg opp i nettverk, Idefasen Idesøk Screening Ideutvikling som de kan bruke og støtte seg på. Kontaktlinjer mot kommunene, samt kontaktlinjer mot IGs og andre etablerte næringsnettverk og kunnskaps-/ fagmiljøer i ØRU (og utenfor ØRU) er viktig for å sikre at alle behov/ forespørsler om etablerertjenester kan bli ivaretatt og oppfylt på en god måte. Innovasjon er viktigst også for etablerte selskap I en nylig undersøkelse gjort av konsulentselskapet Accenture sier 9 av 10 næringslivsledere at innovasjon er like viktig eller viktigere, enn å redusere kostnader for å få fremtidig vekst. Dette understreker behovet for nyskapning i næringslivet, og viser at satsing på etablerer-veiledning og hjelp til gründere er en kritisk viktig investering for videreutvikling av norsk næringsliv. Utviklingsfasen Etableringsfasen Inkubatorfasen Bedriftsetablering Evalueringsfasen Forretningsutvikling Produktutvikling Markedsutvikling Vekst mot lønnsomhet FAKTA Etablerertjenesten i Akershus er nå delt inn i regioner: Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike. Regionene vil samarbeide i planlegging og gjennomføring av tjenestene. Oppdraget finansieres av Innovasjon Norge og Akershus Fylkeskommune via respektive regionråd. Oppgavene vil bl.a. omfatte følgende: Markedsføring av tjenesten Kunngjøring og gjennomføring av etablerergrunnkurs Individuell veiledning Gjennomføre temakurs Bistå i etableringen av et Gründerforum Bistå i etablering av en mentor- og fadderordning samt nettverksgrupper Forestå evaluering og halvårsrapportering Være regionens representant i etableringsnettverk Aktivitetsplaner for Veiledertjenesten i Akerhus i 2010 vil bli fastlagt i nær fremtid, og informasjon vil bli lagt ut på IGs hjemmesider. SELSKAP CATERING - KURS - MØTE Eller ring oss på Vi leverer god hjemmelaget mat til alle anledninger Bruk oss når det gjelder mat, dere vil ikke angre på det. KLART DET VIRKER Hos oss får du komplette kommunikasjonsløsninger skreddersydd for din bedrift og dine behov. Fasttelefon, data og mobil klart det virker! MobilData Jessheim Trondheimsv Jessheim. Tlf

8 8 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 Romerike er blitt mulighetenes region En felles profileringsstrategi for Romerike er en investering i framtida Monica Tully hadde et budskap om ei stor bok for å markedsføre Romerike på en riktigere måte for omverdenen. Rådmannen i Ullensaker, Arne Bruknapp, støttet høyt og tydelig ideen om sterkere profilering av Romerike. Et stort bokprosjekt er startet med sikte på å lage en samlet presentasjon av Romerike mulighetens region. Slik presenterte Monica Tully, partner i Image Communications, tankene og ideene rundt dette prosjektet under Gardermokonferansen. FELLES STRATEGI Også Tully oppsummerte med at Romerike trenger en felles profileringsstrategi for å vite litt mer om hvor man vil før man setter i gang for alvor. Denne strategien er man i ferd med å meisle ut nå. Det dreier seg om å vite hva man har, hvem man vil nå som målgrupper, og klargjøre hva Romerike har i forhold til de konkurrerende regionene som Oslo, Follo, Asker og Bærum. -Profilering er et nødvendig gode i vår tid, og det er en investering i framtida ikke en kostnad. Profilering skaper dessuten entusiasme og optimisme. Se bare på det som har skjedd i Drammen: Der han man flest Gasellebedrifter i landet. Med vårt planlagte bokprosjekt ønsker vi å vise verden gullkornene fra Romerike, sa hun blant annet. OSLO-REGIONEN Terje Enger fra Ullensaker, SV-representant i herredsstyret, mente Ullensaker og Romerike burde markedsføre seg mer sammen med Oslo-regionen. Han mente grensene flyter sammen og at behovene og mulighetene utfyller hverandre. Rådmannen i Ullensaker, Arne Bruknapp, støttet ideen om å markedsføre og profilere og synliggjøre Romerike som region bedre. Han var også innstilt på samarbeid for å komme fram til større regionalisering for næringslivssamarbeid. Steinar Kristensen som IG-leder og konferanseleder påpekte at Lillestrøm-området har overtatt stadig flere oppgaver og bedrifter fra hovedstaden, som for eksempel det store messesenteret som før var på Sjølyst. Vi må gjøre noe så Romerike blir like attraktivt å bosette seg for de velutdannede, som det Oslo nå er. Vi må løfte oss betydelig på Romerike for å synliggjøre vårt mangfold slik at regionen også får de rette bedriftene, sa Kristensen blant annet. Har skapt 60 nye selskaper på 14 år Eidsvollingen Vidar Sannerhaugen var forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller ved Lillestrøm. Nå er han sjef for Campus Kjeller og har bidratt til start av 60 nye aksjeselskaper på 14 år flere av dem omsetter i dag i hundremillioner-klassen. -Da jeg startet ved FFI i 1976 snakket vi ikke om innovasjon, vi visste nesten ikke hva det var. Men all forskningen vi bedrev skulle resultere i nyskapning for samfunnet, ideer og muligheter som kunne nyttes ute i samfunnet. De nye, digitale telefonsentralene var bare ett av forskningsresultatene våre, fortalte Vidar Sannerhaugen til Gardermokonferansen for aller første gang. LANG HORISONT Han viste til at det må tenkes i lange tidshorisonter for slike utviklingsprosjekter, og innovasjon må det bygges opp en kultur for. Man legger stein på stein i dette arbeidet, det gjør vi også i Campus Kjeller som er en kommersialiseringspartner for de som har gode ideer å utvikle videre. Vi kombinerer forskning med bedriftsetablering og lisensiering. Innovasjon handler ikke om å bli stor, men få resultater innefor områder som for eksempel energi, miljø, samfunnssikkerhet og få gjort ideer kjent internasjonalt for å få en høy verdiskaping. På denne måten er Kjeller og oss en av Norges best bevarte hemmeligheter, sa Sannerhaugen blant annet. Forskningssentrene på Kjeller er viden kjent, og det hører med at Høgskolen i Akershus også er i samme område ARBEIDSPLASSER - Vårt samlede arbeid disse årene har nok skapt nærmere tusen arbeidsplasser direkte og indirekte. Vi disponerer etableringsfond, nå er det på 65 millioner kroner, men vi vet at enkelte industriideer trenger kanskje minst 100 millioner for å komme i gang. Vi tar eierskap i en startfase fra 5 til 70 Adm dir Vidar Sannerhaugen fra Eidsvoll leder Campus Kjeller som hjelper fram forskningsideer til kommersielle suksesser. prosent, og innen fire år selger vi oss ut. I snitt hadde vi åtte prosent fortjeneste på fondspengene vi satte inn da vi solgte oss ut i de sju siste selskapene. Så bruker vi fondspengene om igjen, forklarte Vidar Sannerhaugen, adm dir for Campus Kjeller.

9 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 9 Hotellene går tøffere tider i møte Hotellbelegget ville falle helt fram til 2013 Det kan hende at det verste fortsatt ligger foran oss. Finanskrisa har ikke så langt vært veldig dramatisk, hevdet administrerende direktør Torgeir Silseth i Choice Hotels Scandinavia under Gardermokonferansen. Likevel er det en kjensgjering at hotellbelegget på Gardermoen har gått ned, mens det i løpet av to år etableres 855 nye hotellrom. I 2013 er det lys i tunnelen, mener hotellfagfolkene. Innen det kan man se 40-tallet på beleggsprosenten. Hvis da ikke hotellene i Gardermoen-regionen er heldigere fordi de er godt forberedt til møter og konferanser. VOKSER MEST Alle har sett at Gardermoen har vært det kraftigst voksende overnattingsmarkedet i Norge de siste ti årene, men fra 2008 til 2009 viser tallene en nedgang i det totale hotellbelegget i området. Likevel bygges det altså 855 nye rom de neste par åra. Choice kommer med 303 nye rom, Scandic 252 og Rezidor 300 rom. Det er en klassisk overetablering og kapasitetsøkningen vil føre til ytterligere reduksjon i beleggsprosenten. Det blir beintøft framover og de med dårligst beliggenhet og belegg vil få store problemer med å holde ut kampen, sa administrerende direktør Silseth i sitt foredrag på konferansen. BEST PÅ GARDERMOEN Ifølge adm dir Silseth har Choicekjeden gjort sine beste hotellinvesteringer nettopp på Gardermoen. Han hevdet at Choice der har tjent gode penger og at mange fristes av dette markedet. - Beslutninger om etablering tas når alt peker oppover, mens realiseringen gjerne skjer når pila snur, sier Silseth. Han mener at dette handler om riktige beslutninger til riktig tid, men at det er et konjunkturberørt marked det er vanskelig å navigere i. Silseth mente derfor det er viktigere enn før med en litt annen orientering og profilering, der blant annet hotellenes Nå skal det nye Comfort Runway snart åpnes og Choice-kjeden gleder seg til enda skarpere konkurranse. samfunnsbevisste opplegg vil telle med. Det gjelder miljøbevissthet på økologisk mat, men også på miljøprofilen for hotellene generelt. Her mente han Choice går foran, fordi kjeden er blitt størst på økologisk mat i Skandinavia på to år. Nå har det vært møte med landbruks- og matministeren i Norge og prosessen går videre. Bygg nå, eller bli en taper! -Dette er veldig positivt, vi ser at denne omleggingen også kan skje i offentlig drift av sykehjem, sykehus, Statens kantiner, Forsvaret når vi med rom ved 169 hoteller med ansatte klarer det, påpekte Torgeir Silseth blant annet. GOD HISTORIE Silseth repeterte kort historien om Quality Airport som kom først på Jessheim Nord, om Fatma Jynge og Arthur Buchardt i spissen og fra 1980-talelt til i dag er konkurransesituasjonen er helt annen. I januar åpner kjeden sitt nye og helt spesielle Comfort Runway beliggende mellom Clarion og flyplassens gjerde mot vest. Silseth og Choice ser hotellene de etablerer ved Gardermoen samlet som Norges største konferansesenter, der Sør-Gardermoen-hotellene byr på store muligheter selv om Badeland ble Multiarena. Adm dir Torgeir Silseth spådde på konferansen at nedgangstidene vil føre til prisdumping og tvinge fram økt samarbeid mellom hotellene. Vi får et par beintøffe år. Den som ikke bygger, blir taperen i dette racet. Selv om belegget har vært redusert, har vi klart å holde prisene. Vi tjener penger ned til 48 prosents belegg. Kanskje ser vi 45-tallet før det snur igjen, men uansett, i 2013 ser vi lyset i tunnelen igjen, spådde Silseth. INGEN OVERFLOW Tidligere at overskuddet av hotellgjester i Oslo kommet til Gardermoen. Det er det lite av nå. Det er ikke fulle hoteller så mange dagene og nettene i Oslo, heller. Derfor mente -Dette blir noen få tøffe år, men fra 2013 ser vi lyset i tunnelen igjen. De som ikke bygger nå, blir tapere, mener adm dir Torgeir Silseth i Choice-kjeden. Silseth at næringsutviklingen i Gardermoen-regionen kan bidra positivt for hotellene på sikt. Han viste til utviklingen rundt Arlanda ved Stockholm. -Gardermoen er og blir en av Norges største vekstmotorer, og aksen Oslo-Gardermoen er en av landets sterkeste for vekst. Om år er dette stedet med stor S! hevdet Silseth og utfordret til mer samarbeid der man vanner og gjødsler de gode mulighetenes region sammen.

10 10 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 - Regional profilering er framtidsinvestering Stavanger er langt mer enn olje! Stavanger-området handler slett ikke bare om olje. Det handler mest om mat. Regional profilering er en betydningsfull framtidsinvestering. Vi har bevist det, hevdet kommunikasjonsrådgiver Cathrine Gjertsen fra Stavangerregionen Næringsutvikling under årets Gardermokonferanse. Ordfører Harald Espelund i Ullensaker gratulerte Stavanger og regionen rundt med de flotte resultatene av samhold og samarbeid. Ullensaker har også vært kåret som næringslivets favorittkommune et år, påpekte han. Dette utviklingsprosjektet eies og drives av 16 kommuner i fellesskap, og arbeidet knyttes tett opp mot en strategisk næringsplan felles for hele området. Et av hovedpoengene i planen og strategien er å få flere innbyggere til å bo og arbeide i regionen som har rundt innbyggere. MATSTEDET - De fleste oppfatter dette området som oljehovedstaden, men bildet er mye mer nyansert. Bare en liten del av innbyggerne er involvert i oljebransjen. Utallige andre steller med produksjon av mat. Foredling av matråvarer er en stor virksomhet, og i tillegg er det vokst fram en mengde gode restauranter. Vi har vært kulturhovedstad, også, der minnesmerket i Hafrsfjord står sentralt i Norges samling, la Gjertsen blant annet til. Som den gode profilbyggeren hun er, viste hun også til at området har verdenskjente Prekestolen, vannkraft, vindkraft, fiskeoppdrett, vakre strender og mye mer å vise fram. Likevel er det viktigst at regionen har vunnet nærings-nm fordi man har fått så mange gode hoder og hender til området. STOR KONKURRANSE Når man når stadig høyere, blir man også mer konjunkturutsatt og må konkurrere med flere. Cathrine Gjertsen påpekte konkurransen med hele verden som både en utfordring og en mulighet. Skagenfondene har man spilt på lag med, og ute i verden er også mulighetene mange når man er god. At Stavanger ble kulturhovedstad i Europa i fjor, var et absolutt vellykket tiltak og ikke minst en ekstra spennende utfordring med mange medier på besøk. I dag anses Stavangerregionen som åpen, energisk, nyskapende, der man virkelig setter pris på - I Stavanger er absolutt alle med på å dra lasset inn i framtida, sa kommunikasjonsrådgiver Cathrine Gjertsen. entreprenørskapsånden. Internasjonalt heter det at Stavanger gives you energy pure energy og har fått karakteren beste jobbested. -Om dere er enige med oss?, spurte Gjertsen. -Kanskje ikke, men dere har i hvert fall lagt merke til oss i Stavangerregionen, smilte hun til den store forsamlingen.

11 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 11 Vil ha en ny E16 fra Bergen til Gävle På tide at norske og svenske myndigheter bestemmer seg Vegforum Innlandet ved Harald Thoresen og Partnerskap E16 Gävle- Oslo i Sverige ved Håkan Bergeå ønsker egentlig en sammenhengende E16 merket, utbygd og av høy kvalitet fra Bergen til Bottenvika. Prosjektet er i gang samarbeidsmessig, men myndighetene i de to landene har ennå ikke sett budsjettet. GRENSEOVERSKRIDENDE Det er ikke ofte et så grenseoverskridende og transportviktig prosjekt presenteres på Gardermokonferansen, men ikke desto mindre er dette interessant for Oslo-regionen, for Romerike og for Gardermoen. Harald Thoresen kunne redegjøre for at både riksveg 2, riksveg 4, deler av E6, og likedan riksveg 3 og riksveg 35 kan berøres av en slik sammenhengende vegløsning. -En slik løsning forkorter transportlengder, avlaster Osloområdet, og Gardermoen er det beste argumentet for at vegen bør bygges. Denne hovedvegen i Skandinavia trenger ikke gå gjennom Oslo, men forbi Gardermoen, sa Thoresen blant annet. OMKLASSIFISERING Selvsagt er det snakk om en del nye vegprosjekter på en så lang strekning, spesielt gjennom Sverige der dagens veger går gjennom flere tettsteder. Etter europeisk vegnorm er det UNECE som står for omklassifisering og godkjenning av standarden på veger man skal oppgradere. I noen grad blir dette aktuelt for en ny E16 altså omskilting til grønne Europaveg-skilt. NHO-Innlandets Harald Thoresen har engasjert seg sterkt i spørsmålet om en ny mellomriksveg med rekkevidde fra Bergen til Bottenvika. En bedre E16-løsning vil bety mye for fisketransporten fra Vestlandet til Gardermoen, men også redusere og sikre transporttida Kongsvinger- Hønefoss. Dette kan bli en hovedstamveg for øst-vest i Sør-Norge og mellom-sverige, og det vil styrke Gardermoen som trafikkutepunkt til beste for reiselivet. STOPPER VED GRENSA Prosjektleder Håkan Bergeå fra Sverige poengterte at forbindelsen nå stopper ved grensa. Det er dårlige veger til Norge via Dalarna, spesielt de sju milene fra Kongsvinger til Torsby. Med en slik veg blir også vegen til Sälen og Trysil kortere og lettere. -Norske og svenske myndigheter må snart bestemme seg for om våre lands vegsystemer skal knyttes sammen på en god måte eller ikke, sa Bergeå. Prosjektleder Håkan Bergeå hadde mange spennende kartideer å vise Gardermokonferansen om ny E16 fra Bergen til Gävle. Horwath Revisjon gratulerer Innovasjon Gardermoen med 10 år i Gardermoregionen. tlf: Gardermoen Business Centre

12 12 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 God stemning og mange kjente ansikter på Gardermokonferansen. NHO Oslo og Akershus arbeider for å fremme forståelse for et privat, konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen. EVI A/S leverer alt innen varmdrikksautomater kantineløsninger og vannrensere. Se for mer info, eller kontakt oss på telefon:

13 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 13 Innovasjon Norge har markert Skaperkraft 2009 Målet er å skape positiv oppmerksomhet rundt mennesker som bidrar til nyskapning En fullsatt konsertsal hyllet de mest innovative i norsk næringsliv da årets Skaperkraft-vinnere ble kåret i Oslo Konserthus. Selveste kronprinsessen var til stede, sammen med profilerte prisutdelere, musikere og programledere. 90 aktører kjempet om Innovasjon Norges priser, og av de 12 nominerte stakk følgende av med seieren: Årets Reodor Setred AS fra Oslo ble kåret til årets Reodor. Setred har kjempet om en av de tre nominasjonsplassene blant 28 andre kandidater. Det Oslo-baserte selskapet har utviklet og produserer skjermer som viser bilder i tre dimensjoner. Skjermene brukes i alt fra oljeformål til medisinske behandlinger. Dette er avansert teknologi for et marked med stor vekst. Produktet springer ut fra arbeidet til gründeren, Christian Möllers, doktorgrad ved MIT i Boston og Cambridge University i England. Mange uavhengige eksperter anser Setred for å være teknologisk ledende innen 3D-skjermteknologien på verdensbasis. Årets Internasjonaliseringspris Pharmaq AS fra Nord-Trøndelag har vunnet årets Internasjonaliseringspris. Pharmaq har lykkes i å oppnå en ledende posisjon globalt innen vaksiner til laks og midler mot lakselus. Bedriften utvikler, produserer og selger legemidler til oppdrettsfisk, som gir økt fiskevelferd, eliminerer behovet for antibiotika og reduserer faren for at villfisk utsettes for smitte. De har en markedsandel på nesten 50 prosent i sitt segment, og konkurrentene er et par av verdens ledende farmasøytiske bedrifter. Produktene er basert på unik norskutviklet teknologi og innovasjon. Årets Reiselivspris Gikk til Sorrisniva AS i Alta. Sorrisniva er en helårig opplevelses- og serveringsbedrift lokalisert ved bredden av Altaelva. Bedriften bygger og drifter Iglo Hotell, og 2009 markerer 10-års jubileet til hotellet. Sorrisniva tilbyr alt fra snøscootersafarier og elvebåtturer, til måltider basert på lokale menyer i restaurant Laksestua. Sorrisniva er det lille reiselivsselskapet som tilbyr ikke-hverdagslige opplevelser langt nord i Norge. Årets Bygdeutviklingspris Edel Design fra Nes i Ringsaker, Hedmark, har vunnet årets Bygdeutviklingspris. Edel Design er et nytt, norsk klesmerke basert på rene naturmaterialer som designes og produseres i Norge. Gründeren bak er Edel Urstad, 38 år. Hun bruker kun naturmaterialer i produksjonen; ull, skinn, silke, lin og hamp. Bomull er konsekvent valgt bort på grunn av den ekstremt ressurskrevende og ødeleggende produksjonen. All produksjonen foregår på hennes gård, og bedriften driver også med design og produksjon av smykker. Edel Design har utsalg fra et 20-talls butikker over hele landet. Fornøyd prosjektleder I år er det femte gang Skaperkraft gjennomføres i samarbeid med Ernst & Young, som delte ut prisen for Entrepreneur of the Year. Den gikk i år til Bjørn Kjos i Norwegian. Videre ble det kåret nasjonale vinnere i kategoriene industri, tjenester og handel. Hedvig Braarud Poulsen er prosjektleder for Skaperkraft og er veldig fornøyd med Skaperkraft 09. Innovasjon Norge ønsker med dette arrangementet å skape positiv oppmerksomhet rundt de menneskene som bidrar til innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv, og det har vi klart, oppsummerer hun. Mangfoldig prisdryss til et næringsliv som vet å bli satt pris på! Norwegians sjef Bjørn Kjos er kåret til Entrepreneur of the Year.

14 14 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 OPPSLAGSTAVLA Nye medlemmer Firmapresentasjoner Bildet er av Lillestrøm-gjengen, Irene Rød, Anders Holt, Hilde Weisner. Jessheim-kontoret vil være på plass i løpet av året. BackUp Personell ser mot Gardermoen Siden etableringen av BackUp Personell på Lillestrøm i 2008 har bedriften vært i vekst. I begynnelsen var det et enmannsshow i regi av Anders Holt. I dag består BackUp Personell Romerike av Irene Rød og Hilde Weisner på den velykkede avdelingen i Lillestrøm. Så har BackUp Personell begynt å se mot Gardermoen og etablerer i disse dager eget avdelingskontor på Jessheim. Her vil du finne Ann-Christin Lerengen og Ann-Kristin Venner sammen med avdelingsleder for Romerike, Anders Holt. -Vi gleder oss til komme på plass i lokaler og tilby våre tjenester på Jessheim, sier Holt. Top Temp Bemanning Lillestrøm opplever gode tider Daglig leder av Top Temp Bemanning Lillestrøm, Nina Sennerud, har all grunn til å juble. Til tross for finanskrisen som rår, gjør byrået i Flisbyn det bra. Lillestrøm-kontoret foretar mange rekrutteringer til faste stillinger og oppnår gode resultater i disse dager. Byrået etablerte seg på Romerike for 10 år tilbake, og har siden den gang tilbudt rekruttering og personalutleie innenfor alle fagområder og bransjer. - Vi har gjennom disse årene bygget opp et omfattende nettverk av fornøyde kunder og kandidater som kommer tilbake og etterspør våre tjenester. Vi har faktisk vikarer som har vært med oss siden oppstarten i Dette er avgjørende for at det går vår vei, forteller hun. God oppfølging i høysete - Vi er veldig opptatt av å ha fokus på god oppfølging av både kunder og kandidater. Erfaringen vår viser at dette skaper trygghet og sikrer kundene våre riktig personell og jobbsøkere arbeid de mestrer og trives i. Slikt blir det fornøyde kunder og kandidater av, slår hun fast. Sennerud ser lyst på fremtiden Næringslivet i regionen gjør det godt, både med hensyn til omsetningsvekst, lønnsomhet og nyetableringer. - Dette i tillegg til vårt nye medlemskap i IG gjør at vi er veldig optimistiske til tross for magrere tider generelt i bransjen. Medlemskapet gir oss en unik mulighet for nettverksbygging som vi håper kan bidra til ytterligere næringslivsvekst i regionen vår, sier Sennerud. Her er hodejegerne som er opptatt av å ta vare på sine kunder og kandidater. Bak fra venstre: Daglig leder Nina Sennerud, Kristin Heiberg, Tone Eek, Lasse Kanstrup, Charlotte Silkebekken Næss, Hanne Frøyse, Eva Loftesnes og Rina Brenden Flisa Telefon Et skritt videre? -vi gir deg muligheten Folkeuniversitetet Innlandet har som hovedmål å drive voksenopplæring som kan gi deg utdanning, kompetanse og ny innsikt under mottoet: Livslang læring der du bor. Vi tilbyr: - Høgskolekurs - Yrkesrettet utdanning - Sertifiseringskurs - Fagskoleutdanning - Datakurs - Bedriftsintern opplæring - Fag- og svennebrev - Språkskole - Bedriftsintern opplæring For mer informasjon om studier og kurs - ta kontakt på tlf eller besøk NYE BEDRIFTER I IG Personalutvikling, Kjell-Asbjørn Zahl Grønnbekkv. 2A 2050 Jessheim Comfort Hotel RunWay 2060 Gardermoen System Kreditt AS Torvet 5, Postboks Lillestrøm TopTemp Bemanning Torvet Lillestrøm Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf:

15 Innovasjon & Næringsliv - 4/09 15 Møt Hegna Headhunting - Et litt annerledes rekrutteringsselskap Innovasjon Gardermoen har gleden av å introdusere Hegna Headhunting as som ny medlemsbedrift og spennende tilskudd til næringslivet på Romerike. Hegna er en kunnskapsbedrift med headhunting som kjernevirksomhet. I tillegg tilbyr de spisskompetanse innen HR, arbeidsrett og karriereutvikling. Det å skulle ansette mennesker handler om verdiskapning og konkurranse-kraft, og det er mange feller å gå i, sier headhunter Elin Steffenrud Andersen. Som profesjonelle headhuntere har vi i Hegna utviklet vår egen metode for å sikre rekruttering av mennesker med riktig kompetanse og egnethet. Selskapets kompetanse er et meget relevant og nyttig verktøy for næringslivet i området. Her er en mengde små og mellomstore bedrifter som ofte selv ikke har kapasitet eller egenkompetanse innen rekruttering og HR. Vil du vite mer? Besøk oss på eller kontakt Elin Steffenrud Andersen på tlf Comfort Hotel RunWay åpner 10. januar av 10 valg- og kjøpsprosesser starter på nettet. 10. januar 2010 åpner Comfort Hotel RunWay et effektivt og annerledes konferansehotell ved Oslo Lufthavn, Gardermoen. Hotellet eies av PASAB AB, et norsk hotell- og eiendomsutviklingsselskap med en betydelig prosjektmasse; totalt ni prosjekter fordelt på Norge, Sverige og Danmark. PASAB, som eies av Anders Buchardt, Arthur Buchardt og Petter A. Stordalen, bygger et hotell i høy kvalitet, med gjennomtenkte løsninger for både gjester, miljø og ansatte. Hotelldirektør Gry Eriksen ser frem til å tilby noe nytt og annerledes til sine gjester:- Hotellsituasjonen på Gardermoen, slik den er i dag med kapasitetsøkning og konjunkturnedgang, gjør at man må tørre å være annerledes om man skal ta markedsandeler. Vi åpner derfor et hotell som legger vekt på smarte, effektive og innovative løsninger i et urbant og annerledes hotellmiljø. Choice Hotels vil med Comfort Hotel RunWay være representert med tre hoteller på Gardermoen og vil med det kunne tilby sine kunder et komplett spekter av konferansehoteller hva gjelder prisnivå, størrelse og fasiliteter. Comfort Hotels har de siste tre årene gjennomgått en totalforandring i konsept og verdiord. Kjedens nye hoteller fremstår nå som ultramoder-ne, effektive, urbane og rimelige. Sentralt på dette fargerike og høyteknologiske hotellet finner man konseptrestauranten FoodCourt 24/7, Norges første døgnåpne restaurant. Her vil man til en hver tid av døgnet finne mat fra alle verdenshjørner. Det har aldri vært enklere og rimeligere å få gode nettsider! Ta kontakt nå, så evaluerer vi nettsiden din sammen. Dersom du ønsker et nytt, moderne nettsted, så kan vi garantere at du får en hyggelig pris og et resultat du kommer til å være stolt av! reklame - design - messer - web - skilt -strategi Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf createurene.no Gratis søkemotoroptimalisering! Gir du oss oppdraget med dine nye nettsider, gir vi også nettstedet ditt en oppgradering for å gi deg flere treff og besøk helt uten ekstra kostnader!

16 NISSAN QASHQAI+2. Anno Anno Kund Kjøp Førs Siste Anta Side: Selge Meld Farg Faxn E-po FRA KR ,- FRA KR ,- FRA KR ,-

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Det finnes ett kjennetegn som mange av våre medlemmer har felles: I Næringsforeningen finner du ca. 700 medlemsbedrifter som hver eneste dag

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Tore Olsen Pran Utviklingsdirektør, Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Fellesorganisasjon for Kunnskapsbedrifter

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere piler som burde peke oppover, peker nedover for Glåmdalsregionen. Om ikke regionen satser på et sterkt samarbeid for å skape vekst, vil

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Generalforsamling og kickoff

Generalforsamling og kickoff Generalforsamling og kickoff 31. mars - 01. april LØNNSOMHET KONKURRANSEKRAFT PROGRAM VELKOMMEN PROGRAM TORSDAG PROGRAM FREDAG MESSEPROGRAM PROGRAM LØRDAG HOTELLET NYTTIG INFO GÅ FOR SEIER - DET LØNNER

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Et bærekraftig Telemark

Et bærekraftig Telemark KART INTERNASJONAL STRATEGI 2010-2015 Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune er et styringsdokument som beskriver mål og strategiske prioriteringer for fylkeskommunens internasjonale virksomhet

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 Dette er Systemhus Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 50 000 boligdrømmer Har i løpet av årene oppfylt nesten 50.000 boligdrømmer Landsdekkende 80 forhandlere spredt over

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Et bærekraftig Telemark

Et bærekraftig Telemark KART INTERNASJONAL STRATEGI 2010 201? Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune er et styringsdokument som beskriver mål og strategiske prioriteringer for fylkeskommunens internasjonale virksomhet

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6 MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 6 Gjøvik, desember 2012 Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2 Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4 Foto : Esten Borgos G J Ø V I K R E G I O N E N T U R I

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen UB Tøv og fanteri Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen 1 UB Tøv og fanteri UB Tøv og fanteri Mære Landbruksskole 7710 Sparbu Mari Helene Gjetvik Mari_gjetvik92@hotmail.com OM BEDRIFTEN

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC Fylkesmannen i Møre og Romsdal 29. - 30. september 2015 trygve.sivertsen@no.pwc.com Verdens største nettverk av revisorer, rådgivere og advokater Globalt vel 190 000 ansatte, lokalisert i 750 byer i 160

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer