MRSA i kommunehelsetjenesten, utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MRSA i kommunehelsetjenesten, utfordringer"

Transkript

1 MRSA i kommunehelsetjenesten, utfordringer Jon Sundal 1

2 Stafylococcusaureus reservoar og smittekilder Finnes nesten over alt i sykehjem/sykehus I luften, på sengeklær, møbler, gulv etc. Kan holde seg i live uker til måneder Den viktigste smittekilden er menneskene, kontaktsmitte Pasienter og personalet 2

3 Stafylococcusaures nasale smittebærere 20-30% persisterende bærere i befolkningen 60% intermitterende bærer 20% er ikke-bærere en av de hyppigste patogener, infeksjoner i hud/slimhinner og indre organer Bærerfrekvens er størst hos personer med hud defekter, sår, eksem, psoriasis, fremmedlegemer 3

4 Hvordan smitter staf. aur. Elven = kontaktsmitte via hender Bekken = smitte via personalets tøy/annet tøy Duggregnet= nærdråpesmitte (kolonisering nese) 4

5 MRSA - Meticillin Resistent Stafylococcus Aureus Resistente for alle beta-laktamantibiotika Penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer Alvorlig trusselbilde Få nye antibiotika 5

6 MRSA typer CA-MRSA (community associated MRSA) ikke relasjon til helseinstitusjoner HA-MRSA (healthcare associated MRSA) LA-MRSA (livestock associated MRSA) 6

7 MRSA Europa

8 MRSA utviklingen i Norge 8

9 Tabell 1. Infeksjon og bæreskap med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) meldt MSIS etter diagnoseår og smittebakgrunn Smittet i helsetjenesten I Norge Smittet utenfor Helsetjenesten i Norge Smittet i utlandet

10 MRSA Rogaland År MRSA infeksjon MRSA bærer Total

11 MRSA kommuner 2012 Stavange r Sandnes Sola Randaberg Strand Gjesdal Hå Time Klepp Bjerkrei m Eigersu nd MRSA infeksj on MRSA bærer

12 Gule stafylokokker (inkl. MRSA) Helseinstitusjoner: en av de hyppigste bakterier som gir infeksjon MRSA må ikke få etablere seg i helseinstitusjoner, kostbart, økt resistens hos andre bakterier, økt dødelighet USA dør av MRSA pr. år, flere enn HIV 12

13 Hudinfeksjon/gule stafylokokker 13

14 Cellulitt/gule stafylokokker 14

15 Elektronmikroskopi/SVK/biofilm 15

16 MRSA Hvorfor har vi dette problemet? Resultat av antibiotika forbruket, totalmengde og feilbruk? Økt reiseaktivitet Økt smittepress, ved økt antall smittede 16

17 MRSA veileder 2009 (2004) Mål MRSA skal ikke etablere seg og bli en fast del av bakteriefloraen i norske sykehjem og sykehus Metode MRSA screening av pasienter og ansatte med økt risiko for å ha MRSA Behandling av MRSA-infeksjoner og sanering av bærere 17

18 Viktige prinsipper Ikke forsinke nødvendig undersøkelse og behandling Ikke unødig begrense folks liv Nødvendige tiltak skal være gratis for pasienten 18

19 Aktuelle tiltak i ulike helsetjenester 19

20 og sykehjem sykehjem hjemmesykpl 20

21 Problemer i sykehjem Sykehusinnleggelser, alvorlige infeksjoner, bærerskap Øker dødeligheten i sykehjem (Niclas, Suetens) 5 ganger økt risiko for spredning til medpasienter på samme rom (Suetens, AgeAgeing 2007;36) spredning til personalet/pårørende Etterleve basale smittevernrutiner over tid Infeksjonskontroll program 21

22 MRSA positive personer i Oslo , hvor stor andel helsearbeidere? 10% av alle 358 tilfeller, var helsearbeidere- flest fra sykehjem (Andersen et al. J Infection 2007; 55: ) 22

23 MRSA i Norge per nye tilfeller fra 2006 til (4,4%) hadde alvorlig systemisk infeksjon; blod, spinalvæske, indre organer 256 (7%) var helsepersonell Sykehjemsutbrudd: 356 personer, derav 71 helsepersonell og 45 pårørende Sykehusutbrudd: 64 pasienter, derav 13 ansatte og 5 pårørende Elstrøm et al. JHI

24 Underbemanning, overbelegg, overflytting - øker MRSA MRSA kryssinfeksjon øker ved *overbelegg *rask turn-over (flytting) av pasienter *særlig i akuttavdelinger (Cunningham et al. JHI 2005; 61: ) For stor belastning på pleiepersonell Belegg over 85% er risiko, over 90%- sengekrise bør ha overkapasitet på senger (Bagust et al BMJ 1999;319: ) Fremmes av personell i jobb flere steder 24

25 Isolering i sykehjem Den første tiden etter at MRSA er mistenkt eller oppdaget Langvarig isolering anbefales ikke Når kjent MRSA-positivbeboer har kliniske tegn på infeksjon 25

26 Smitteoppsporing Smitteoppsporing ved uventet funn av MRSA hos inneliggende beboer i sykehjem 26

27 Tiltak ved isolering Personalet bruker hansker, munnbind og smittefrakk ved us., behandling og pleie, håndtering av brukte tekstiler/rengjøring Håndtering av utstyr, avfall og renhold av rommetinf.kontr.pr. Beskyttelsesutstyr tas av og håndhygiene utføres før rommet forlates Besøkende behøver ikke bruke beskyttelsesutstyr, men utføre håndhygiene før rommet forlates Besøkende som er helsepersonell anbefales å bruke beskyttelsesutstyr 27

28 Tiltak når beboeren ikke isoleres For personalet er det som ved isolering ovenfor Før beboeren forlater rommet om morgenen anbefales: Ferdig stelt, rene klær, rene bandasjer/inkon.matr. Håndtak, armlener, andre berøringspunkter på evt. rullestol, rullator, annet som tas ut bør desinfiseres med sprit Beboeren utfører håndhygiene 28

29 Tiltak når beboeren ikke isoleres Skifte pas. sengetøy hver morgen Rengjøre pas. rom daglig Berøringspunkter desinfiseres daglig, dørhåndtak, lysbryter, håndtak, rullestol som over + evt. annet utstyr 29

30 Tiltak utenfor beboerens rom Bør kun oppholde seg i sin egen avdeling/enhet eller utenfor institusjonen Lengre opphold i andre avdelinger el. nær kontakt med beboere fra andre avd. bør unngås Under opphold i fellesrom etterleves basale rutiner og god håndhygiene 30

31 31

32 Arbeidsrestriksjoner/sykehjem Personale med individuelle risikofaktorer for bærerskap bør unngå pleie av MRSA + Personale som arbeider på avd. med MRSA + beboere som ikke isoleres skal alltid us. for MRSA før oppstart i arbeid ved annen avd./institusjon De som veksler avd. eller institusjon us. jevnlig for MRSA dersom det er pasientrettet arbeid Personalet som us. for MRSA i forbindelse med smitteoppsporing kan forts. å arbeide inntil evt. pos. prøvesvar foreligger Personalet som tester pos. skal ikke ha pasientkontakt. Bør tilbys sanering/systemisk antibiotika? 32

33 MRSA persisterer hos pasienter, obs reinnleggelser, sykehus 1032 MRSA positive pasienter fulgt opp - reinnlagt en eller flere ganger: , Hannover university hospital Etter 4 mndr var ca25% MRSA -negative Etter 18 mndr var ca50% negative MRSA halveringstid generelt: 549 dager MRSA bare i sår: 117 dager MRSA i nese, sår og andre steder: 801 dager Start sanering så tidlig som mulig for å unngå kolonisering multiple steder! Mattner et al. Infection 2010; 38: , Tyskland 33

34 Sykehjem/MRSA Letes aktivt etter MRSA tilfeller på lik linje som i sykehus Smittebegrensende tiltak, sanering, arbeidsrestriksjon og forsterkede smitteverntiltak rundt beboer som normalt ikke isoleres 34

35 Hjemmesykepleie/MRSA Us. ved mistanke om MRSA og smitteoppsporing rundt nye tilfeller Sanering av bærerskap og forsterkede smitteverntiltak rundt brukeren/mrsa Smittebegrensende tiltak ikke nødvendig når helsetjenesten ikke er involvert. 35

36 Tiltak i hjemmesykepleien Ingen forhåndsundersøkelse Generell plikt å la seg undersøke Lege har plikt til å us. personer som kan være smittet 36

37 Tiltak i hjemmesykepleien Smitteoppsporing Forsterkede smitteverntiltak rundt bruker -tiltak mot smitte i hjemmet -beskytte personalet Sanering 37

38 Smitteoppsporing ved uventet funn hos en bruker Ta prøve av personalet som har vært hos MRSA+ bruker Pos. funn/us. de brukerne personalet har vært hos Tilby prøvetaking av husstandsmedlemmer og evt. partnere til personalet og brukere som er MRSA+ 38

39 Tiltak ved uventet funn hos en av personalet Ta prøve av brukere vedkommende har vært hos Ta prøve av medarbeidere Dersom MRSA påvises hos noen av brukerne, us. også annet personal som har vært hos disse Dersom noen av dette personalet påvises pos. må ytterligere brukere us. Tilby prøvetaking av husstandsmedlemmer og partnere til personalet og brukere som er MRSA pos. 39

40 Tiltak overfor personalet Informasjon ad. smitteverntiltak Færrest mulig personal til MRSA-positiv bruker Obs. individuelle risikofaktorer Eget arbeidsantrekk, ikke privat Tilbud om sanering ved påvist MRSA Obs. arbeid andre steder 40

41 Sanering i hjemmesykepleien Personalet MRSA-pos. bærerskap anbefales sanert Brukere Anbefales sanert, men kan være en del hindre Smitteverntiltak oppheves når det foreligger 3 neg. prøver med 1 ukes mellomrom Svikt i saneringen??? Opplyse når MRSA+ pasienter henv. sykehjem/sykehus 41

42 Hjemmeboendeuten helsetjeneste God informasjon, dempe smittefrykt Unntaksvis: - smitteoppsporing - sanering av MRSA-positive pas. rettet helsearbeider mottar regelm. helsetj. planlagt innlagt gravide/før fødsel 42

43 Tiltak i helsetjenester utenfor inst. og hjem.sykepl. Basale smittevernrutiner/håndhygiene Internkontrollsystem for håndtering av MRSA+ pas. Pas kan vente på venterom sammen med andre pas., men bør komme på slutten av dagen Hansker, munnbind evt. smittefrakk Ved samtale med pas. ikke hansker/munnbind Desinfisere flater pas. har hatt kontakt med Personal med individuelle risikofaktorer? Med mistanke om smitte-ta prøve!! 43

44 Arbeidsrelatert MRSA infeksjon Tyskland 389 helsepersonell med 389 klager fra helsepersonell med MRSA infeksjon i Tyskland- arbeidsrelatert - 4/17 med langtidsskader Nr Yrke MRSA-eksponert Infeksjon Resultat 1 34 år hj. sykepl To pas. med kronisk sår+ kateter Abscess fot Medhold 2 52år sykepleier-sykehjem Ja-MRSA pos. pas. Skulderbetennelse Redusert aktivitet 3 45 år lege Hjertekirurgi-pas. m/mrsa Infeksjon munn/øyne Ikke i jobb etter 1 år 4 51 år assistent-syke barn MRSA blant barna, 1 død /MRSA Luftveisinf. KOLS Sluttet arbeid 5 59 år assistent-sykehjem Arbeidet med 3 MRSA pas. Fingerabscess/beinaff. Restskader 6 54 år assistent-sykehjem Arbeidet med 1 MRSA pas. Luftveisinfeksjon-svikt 70 % invalid 7 44 år sykepleier geriatri Ofte kontakt med MRSA Øreinfeksjon Redusert hørsel Haamann et al. Int Arch Occup Health 2011; 84:

45 Hva skjer dersom MRSA ikke blir tatt på alvor? Pasienter og pårørende/besøkende- unødig utsatt for smitte Pasient smitter familien sin Personell unødig utsatt for smitte Personell sykemeldes og ut av jobb- mndr Personell smitter familien sin Mange får problem med sanering, særlig for eldre og syke personer, og ved eksem Personell vegrer seg for å arbeide i helsesektoren dersom fare for å bli smittet 45

46 MRSA sanering Fucidin salve eller mupirocin nesesalve 5-10 dgr Hibiscrub helkroppsvask/hode, innsåpning x 2, rent håndkle dgl. Corsodyl munnskyllevann 2-4 ggr. dgl. Daglig skifte av sengetøy og egne klær, vask > 60 C Fuktighetskrem som ikke inaktiverer Hibiscrub ved tørr hud Systemisk antibiotika?? 46

47 MRSA Dersom vi klarer å begrense utbredelsen av disse mikrobene vil vi spare liv, lidelse og penger! 47

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger. Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer

Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger. Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Torgveien 15 C, 4016 Stvg Hilde.toresen@stavanger.kommune.no

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Uke 13, 2014, Smittevernseksjonen I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Hva er MRSA? Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er bakterier som tilhører menneskets normalflora på hud og

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 Innhold: Kap. 1 Formål, virkeområde, definisjoner 1.1 Lover og forskrifter side 4 1.2 Målsetning. side 4 1.2.1 Hovedmål 1.2.2 Delmål 1.3 Definisjoner... side 4 Kap.

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS Revidert 14.10.2010 FORORD... 4 1.0 INNLEDNING... 5 1.1 TYDAL HELSEHUS... 5 1.2 MÅL FOR INFEKSJONSKONTROLLPROGRAMMET... 5 1.3 DOKUMENTSTYRING... 5 1.4 TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL i institusjoner Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL - hva er det? Ekstendert spektrum betalaktamase Egenskap hos noen mikrober som gjør dem motstandsdyktige mot flere typer antibiotika Enzymer

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på?

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 1 2010 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 2 Sikre hender Nyhetsbrev om infeksjonsforebygging Mölnlycke Health Care AS Box 6229

Detaljer

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER!

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! MRSA MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus MRSA Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er resistente mot alle beta-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner,

Detaljer

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Redaktør: Bjørg Marit Andersen Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin Avdeling for sykehushygiene og smittevern 2003 Håndboken bestilles

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE) Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE) EA Høiby, AGR Hammerstad, P Bjark, GH Frøystad, A Bucher og E Lingaas Samarbeidsgruppen

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

barnehager og smittevern

barnehager og smittevern Informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehagene i Hamar kommune. barnehager og smittevern morguefile 1 Innhold Shutterstock 1. Innledning 3 2. Allmenntilstand 4 3. Hygiene og

Detaljer

MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus?

MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus? MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus? Smitteverndagene 2013 Merete Steen, bydelsoverlege Bydel Østensjø Aktørene Kriterier MRSA-risiko I løpet av siste 12 måneder vært utenfor

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Hvordan forebygge utbrudd med Norovirus i institusjoner og ved overføring av pasienter mellom institusjoner

Hvordan forebygge utbrudd med Norovirus i institusjoner og ved overføring av pasienter mellom institusjoner Hvordan forebygge utbrudd med Norovirus i institusjoner og ved overføring av pasienter mellom institusjoner Horst Bentele Seniorrådgiver Folkehelseinstituttet Bakgrunn Oktober 1968: skole i Norwalk, Ohio,

Detaljer

NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE

NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE FORORD. Smittevernplan for Krødsherad kommune er utarbeidet etter påbud fra sentrale myndigheter. Den er satt opp av smittevernlegen, kommunelege-i

Detaljer

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola Meningokokksykdom MSIS Tuberkulose Hepatitt C Distribusjon av ebolatilfeller Vest-Afrika de

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer