NTL IMDi Studietur til Lisboa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL IMDi Studietur til Lisboa 31.10.2012-03.11.2012"

Transkript

1 NTL IMDi Studietur til Lisboa Program Onsdag Hovedtariffavtalen i Staten v/anne Henriksen Forbundskontoret NTL Torsdag Resultater fra årets lønnsforhandlinger v/marit Lund Larsen og Kaare-Andreas Krog, NTL IMDi Orientering om underveisevaluering i IMDi v/ Leonardo Doria de Souza, NTL IMDi Presentasjon av Migration Policy Index (MIPEX) v /NTL Katja Heradstveit, IMDi Guided tur gjennom Lisboa v/ Diogo Casal Fredag Inkludering av innvandrere i arbeidslivet v/joana Amorim (ACT-Autoridade para as condições de trabalho) Norges bilaterale relasjoner med Portugal og den økonomiske krisen v/ David Jourdan (Den norske ambassaden i Portugal) Inkludering av innvandrere i fagbevegelsen i Portugal v/catarina Tavares (UGT- União Geral do Trabalhadores) Integreringspolitikk i Portugal v/ Monica Frechaut (Centro de Acolhimento para refugiados) Oppsummering og evaluering v/leonardo Doria de Souza, NTL IMDi

2 Hovedtariffavtalen i Staten, v/anne Henriksen, Forbundskontoret NTL NTL IMDi fikk besøk fra Anne Henriksen fra NTL Forbundskontoret. Henriksen startet innlegget med å fortelle litt om seg selv og organiseringen av Forbundskontoret i NTL. Anne Henriksen jobber med tariffspørsmål i statlig sektor, med særskilt fokus på medbestemmelse (HA), tariff (HTA) og arbeidstid. Deretter hadde hun en gjennomgang av årets hovedforhandlinger mellom organisasjonene og staten. Flere i salen bidro med erfaring og eksempler fra lønnsforhandlingene lokalt i IMDi. IMDis lønnspolitikk og de ny-opprettede stillingskodene ble særlig diskutert. Et par punkter i NTLs kravliste i forhandlingene ble spesielt trukket frem som viktig: Beholde tariffavtalen og målet om likelønn mellom kjønn og for å forhindre for stort lønnsgap mellom ledere og øvrige ansatte. Andre tema i forbindelse med forhandlingene som ble gjennomgått var: forhandlingsgrunnlaget ( oktoberlønn ) tariffkonferanser prosentvis justering vs. lønnsrammer og lønnstrinn forklaring av begrepene som til sammen utgjør potten: Generelle tillegg, justeringer, overheng, glidning og resirkulerte midler organisering av drøftingsmøter (2 ganger i året) og forhandlingsmøter mellom LO Stat og organisasjonene (består av 3 nøytrale dommere, 4 fra hovedsammenslutninger og 4 fra LO Stat) bruk av særmøter og betenkningstid i lokale forhandlinger Streik. Hva skjer ved brudd? Videre jobber også NTL for: at velferdsdager skal kunne utløse lønn og jobber for en ny liste som ikke skal virke begrensende at tariffavtalen også skal virke for ansatte som jobber i utlandet på avtaler med byrå (kantine/renhold) og krever blant annet innsynsrett i kontrakter å hindre sosial dumping

3 Resultater fra året lønnsforhandlinger v /Marit Lund Larsen, NTL IMDi styreleder og Kaare-Andreas Krog, varamedlem i NTL IMDi styret Årets lønnsforhandlinger ble avholdt med en forhandlingspott på 1,8 millioner kroner. 0,8 millioner var innskudd fra ledelsen. NTL IMDi-styret er fornøyd med årets resultat og at 49 % av forhandlingspotten gikk til NTL medlemmer. Marit og Kaare- Andreas forklarte mer om forhandlingsprosedyren i IMDi: Hovedtillitsvalgte og ledelsen blir enige om fremdrift i et formøte; dato for overlevering av krav og forhandlingstidspunkt NTL avklarer krav med den enkelte og spisser ofte kravene med gode begrunnelser i hht kriteriene NTL prioriterer gjerne i 1. til 3. prioritet men alle krav fremmes slik medlemmer ønsker Forhold som NTL vektla under forhandlingene: De med vedvarende lav lønnsutvikling skulle få en økning Kvinneandelen skal være på plass NTL IMDi var opptatt av å informere om viktigheten av at alle som skulle sende inn krav, skulle sende inn krav via NTL også, dette uavhengig av om nærmeste lederen har lovet å sende inn et krav på vegne av dem. Diskusjon i etterkant: Lønnsforskjellene i IMDi øker og gapet mellom lavest og høyest lønn øker. Hva gjør vi med dette? Orientering om underveisevaluering i IMDi og utfordringer fremover / Leonardo Doria de Souza IMDi har nylig gjennomført en underveisevaluering av omorganisering i IMDi. Evalueringen ble gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). NTL IMDi (Leonardo Doria de Souza) var blitt invitert til å sitte i en referansegruppe sammen med andre fagforeninger i IMDi. Bakgrunnen for evalueringen kan spores i vedtaket om en ny strategisk retning fra oktober 2010 som dannet grunnlaget for en ny organisasjonsstruktur. Underveisevalueringen skulle skaffe til veie erfaringsog kunnskapsgrunnlag for å kunne trekke konklusjoner om omorganiseringen så lang.

4 Prosessen rundt evalueringen har vært god, er konklusjonen til Leonardo. Som medlem i referansegruppen har han fått god informasjon i forkant. Referansegruppen ble bedt om å komme med tilbakemeldinger underveis. Det ble så åpnet opp for diskusjon i salen. Presentasjon av Migration Policy Index (MIPEX) v/ Katarina Heradstveit, NTL IMDi Integrering handler om: 1. å leve sammen med familien sin 2. å fremme mobilitet av arbeidskraft 3. å respektere sivile rettigheter 4. å fremme politisk deltakelse 5. å bli medborger og statsborger 6. å bli behandlet med respekt/fravær av diskriminering 7. å sikre tilgang på utdanning/ å forbedre sine ferdigheter og kompetanse Hva er MIPEX? MIPEX måler staters engasjement og forpliktelse langs disse 7 dimensjonene. Slik ser Norge ut i forhold til Portugal:

5 I 2006 hevet MIPEX Portugals utlendings-/statsborgerloven som den mest effektive for integrering i de 31 landene. Parlamentet godkjente enstemmig en helhetlig reform; Gunstige betingelser for folk fra portugisisk-talende som snakker grunnleggende portugisisk med sterke koblinger til det nasjonale fellesskap. Dette gir dem rett til statsborgerskap (som i 9 andre MIPEX land). Veien til norsk statsborgerskap er lang i Norge. Portugisisk antidiskrimineringslov er den sterkeste i Sør-Europa, men mindre effektiv enn i andre ledende land. Disse landene scorer høyt i.f.t håndhevingsmekanismer og likestillingsorganer for å gjøre lovverket mer sammenhengende og offentlig tilgjengelig. Likestillingsorganene i Portugal kan ikke representere ofre i alle saker. Ifølge evalueringene av handlingsplanene fra Innvandrernes Integrasjons Plan, scoret Portugal lavest i å implementere mål i områder som rasisme og diskriminering. Norge-, plasserer seg på det europeiske gjennomsnittet. Norge ville ta igjen mer etablerte innvandringsland ved å forby diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og styrking av håndhevelse (f. eks større sanksjoner og rettshjelp). I 15 MIPEX-land kan innvandrere ikke behandles ulikt på de fleste områder utelukkende fordi de ikke er statsborgere. Norske myndigheters forpliktelser til likestilling er blant de sterkeste i Europa og Nord-Amerika. Myndighetene må fremme likestilling i sitt arbeid, mens bedrifter må rapportere om sine handlinger (aktivitetsplikt). Likestillings- og diskrimineringsombudet har få virkemidler for å hjelpe ofrene, bortsett fra å representere dem i retten. Guided tur gjennom Lisboa v/diogo Casal Diogo Casal tok gruppen med på guided tur i Lisboas gater. Lisboa (alternativt norsk navn: Lissabon) er hovedstad og største by i Portugal med sine 2 millioner innbyggere. I selve storbykommunen bor det ca innbyggere. Dette er en av verdens eldste byer, og er den eldste byen i Vesten. F. eks. er Lisboa hundrevis av år eldre enn London, Paris og Roma.

6 En kjent severdighet i Lisboa er det gamle Alfamaområdet. De trange smugene der trikkene snirkler seg frem har gitt Lisboa tilnavnet «Europas San Francisco». Trikkene er opprinnelig importert fra USA og kalles for americanos. Deres små størrelse passet utmerket til byen som har et utall bratte bakker og trange smug. Disse distinkte gule trikkene er blitt en turist attraksjon. Lisboa ligger idyllisk til ved nordbredden av elva Tejo (som ses nederst i dette bildet), omtrent 15 kilometer fra munningen der Tejo renner ut i Atlanterhavet. Byen har en vakker beliggenhet, og klimaet er mildt og maritimt. Utsikten her blir av portugisere og andre kalt for verdens flotteste utsikt. Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) arbeidstilsynet v/ Joana Amorim Organisatorisk struktur ACT ledes av en generalinspektør, med to underdirektører og flere underavdelinger under disse. Det finnes også en samarbeidsgruppe der man samarbeider med andre instanser

7 innen arbeidsmarkedet. Arbeidstakere er også representert i samarbeidsgruppen. Formålet med ACT er å: Forbedre arbeidsforhold Kontrollere at reglene overholdes Sikkerhet og helse (HMS) Det er utarbeidet en generalplan om sikkerhet og helse i arbeidsmarkedet. Der slås det fast at ACT har rett og plikt til å gripe inn dersom reglene ikke overholdes. ACT arbeider også for de som kommer utenfra, arbeidsinnvandrerne, og ser til at arbeidslivet overholdes. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Men kun sikkerhet og helse i det offentlige. På Azorene og på Madeira har de egne institusjoner. ACT kontrollerer både arbeidsinnvandrere og portugisere som jobber i utlandet. ACT har en strategisk plan for Gjennom denne skal de bidra til effektiv gjennomføring av en nasjonal plan. Hensikten er å få arbeidsinnvandrerne til å føle seg som en naturlig del av arbeidsmarkedet. Det jobbes også tett mot andre internasjonale organer og EU. Internasjonale konvensjoner gjelder også i Portugal. Alt er med på å understøtte et rettferdig arbeidsliv og forebygge skader. ATC følger opp de internasjonale konvensjonene og EUs strategi for sikkerhet på arbeidsplassen. Driver med kontrollvirksomhet På nasjonalt nivå er det egne strategier for sikkerhet og helse (HMS). ACT driver kontrollvirksomhet på arbeidsplasser. De har fokus på kjønnsdiskriminering, likestilling og arbeidsinnvandring. ACT følger opp antidiskrimineringsarbeid og jobber mot menneskesmugling og. På dette feltet koordinerer også ACT andre offentlige etater. ACT har utdannede inspektører som arbeider mot prostitusjon/menneskesmugling og andre depriverte arbeidstakere. Fra jobbet de etter en egen plan for integrering av immigranter på arbeidsmarkedet. Oversetter til en rekke språk ACT formidler informasjon på en rekke språk og da spesielt til byggebransjen. De har laget foldere på forskjellige språk med informasjon til arbeidsinnvandrere og utført inspeksjoner for å forhindre illegal arbeidskraft. En ny plan ble initiert i Der er det skissert 90 ulike mål som skal oppnås innen 17 forskjellige felt. Planen er omfattende. Innen de 17 feltene har ACT spesielt ansvar for arbeid, utdanning og rasisme/diskriminering. De samarbeider med politi, NAV (tilsvarende) og utdanningsmyndigheter, og arrangerer seminarer for personer i førstelinjen. Like rettigheter er hjemlet i portugisisk lov. Lovene omfatter også arbeidsinnvandrere tallet i Portugal var kjennetegnet av arbeidsutvandring. Dette varte fram til revolusjonen i -74. Etter den tid kom det mange innvandrere fra tidlige kolonier. Trenden varte til 90-tallet. Fra tallet kom også innvandrere fra Øst-Europa, spesielt Ukraina.

8 I 2011 var det personer som ikke var portugisere i Portugal. 47 % av disse har portugisisk som språk. Innvandringen har i de senere år gått noe ned, og i 2011 ble det gitt arbeidstillatelser. Dette er en nedgang på 10 % fra året før. Brasil er største eksportør av innvandrere til Portugal. Deretter kommer Kapp Verde, Romania, Ukraina og Guinea Bissau. Rapporterer til EU I 2011 utførte ACT 2416 inspeksjoner som avdekket 14 alvorlige forhold og 234 påpekninger. Det ble gitt bøter for euro. Arbeidsgivere skal rapportere til ACT om arbeidsinnvandrere. Ca ble innrapportert i ACT rapporterer videre til andre instanser. Blant annet EUs system for informasjonsdeling, IMI. Hit rapporteres: Henvendelser av generell art Spesielle enkeltsaker Arbeidsforhold Portugisiske arbeidstakere i utlandet Lovgivning Kontraktsforhold og rettigheter Stor arbeidsutvandring Portugal har nå blitt eksportør av bygningsarbeidere. ACT holder øye med firmaer som eksporterer arbeidskraft til utlandet. Firmaene rapporterer om aktiviteten til ACT. Disse arbeiderne er som regel underlagt lovgivningen i mottakerlandene, men det kan være unntak. I 2011 ble det gitt tillatelser til arbeid i utlandet for portugisere. (Gjennom portugisiske firma med virksomhet i utlandet.) De fleste arbeiderne dro til Frankrike. ACT følger opp kontakten med andre lands myndigheter i forhold til disse arbeiderne. I 2012 regner en med at et sted mellom og personer forlater Portugal for å jobbe i utlandet. ACT har laget en folder om det å jobbe utenlands Norges bilaterale relasjoner med Portugal. Håndtering av den økonomiske krisen v/ David Jourdan, Norsk ambassade i Portugal Generelt Portugal er særlig interessant for kystnasjonen Norge da de har enorme havrettigheter. Portugals havssone er stor, og det ligger fortsatt et stort potensiale. Blant annet utredes områdene for olje. Historie Han hadde en kort gjennomgang av Portugals historie, og fokuserte på de store endringene landet har gjennomgått fra å ha vært en stormakt som sjøfartsnasjon, til å henge etter i utviklingen sammenlignet med resten av Innlegg holdt av David Jourdan, Norsk ambassade i Portugal.

9 Europa under et fascistisk regime fra 1910 til Portugal var en nasjon med lav utdannelse og dårlig infrastruktur etter EU-medlemskapet i 1986 har hatt enorm betydning. Særlig infrastrukturen er blitt forbedret. Politikk og økonomi Portugal har stadig et nært forhold til sine tidligere kolonier. Landet styres i dag av en borgerlig koalisjonsregjering etter at den sosialistiske regjeringen måtte gå pga den økonomiske krisen. Landet er i dag i en økonomisk og finansiell krise. I 2010 var det et budsjettunderskudd på 9,8 % av BNP. Målet for sittende regjering er at underskuddet skal ned i 2,5 % i Utenlandsgjelden i 2012 er på 119 % av BNP. Arbeidsledigheten er på 15,9 % i 2012 og er forventet å bli 16,4 % i Arbeidsledigheten for ungdom er 35 %. Det er iverksatt omfattende sparetiltak og reformer for å snu trenden. Landet ønsker å være kredibelt for utenlandslån igjen i 2013, men dette virker svært usikkert. Lønnsnivået i Portugal er for høyt til å være konkurransedyktig og offentlige arbeidstagere har hatt særlig gunstige ordninger. Det strammes derfor betydelig inn på velferdsordningene. Leiemarkedene og justissektoren skal endres og effektiviseres betraktelig. Befolkningens reduserte kjøpekraft har særlig rammet næringslivet og de fattige innbyggerne, og dette har resultert i betydelig emigrasjon. Det er i dag 450 portugisiske ingeniører bare i Norge. Det satses i dag på eksport og økte investeringer for å snu trenden i økonomien. Særlig andre portugisisktalende land er prioriterte markeder. Det satses på turisme, tekstil, landbruk og fornybar energi. Kina har investert mye i Portugal de siste årene, dette har også resultert i lån fra Kina. Norge Portugal Norge og Portugal har langvarige og gode relasjoner, særlig maritime. Norges satsingsområder for samarbeid, er marin bioteknologi og fornybar energi. Migrasjon Portugal har veldig få flyktninger. Det er mange arbeidsinnvandrere fra portugisisktalende land. Disse integreres lett via felles språk, utdanningssystemer og til dels like juridiske tradisjoner. I nedgangstider emigrer mange portugisere til disse landene av samme årsak. Mange har nå reist til Brasil og Angola, hvor det er vekst i økonomiene.

10 Fagforeninger og inkludering av innvandrere i arbeidslivet v/ Catarina Tavares, União Geral dos Trabalhadores (UGT) - Portugisisk LO UGT- historie/bakgrunn Til høyre: Catarina Tavares Etter revolusjonen i 1974 reiste fagforeningene seg på nytt (under diktaturet var kun statlige organisasjoner tillatt ikke frittstående foreninger). Kommunistpartiet søkte å dominere både politikk og fagforeningene etter revolusjonen. Andre ønsket mer frittstående organisasjoner, og startet alternative organisasjoner, inspirert av ILO-konvensjonen. UGT ble dannet i UGT representerer en halv million arbeidere, både white & blue-collar. Fokus på sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Arbeiderrettigheter er under press i dagens globaliserte verden. Trepartsavtale I 2011 ble det gjennomført en generalstreik som satte fokus på konsekvensene ved deregulering av arbeidsmarkedet. Streiken la grunnlag for en trepartsavtale som ble inngått mellom sosialistene, sosialdemokratene og kristen-demokratene i Avtalen fremmer vekst og sysselsetting, og begrenser dereguleringen av arbeiderrettigheter. Dette har vært positivt for arbeiderne: Rett til kollektive forhandlinger Arbeidstidsbestemmelser blir beholdt Bremsing av dereguleringen av arbeidsmarkedet Mindre bruk av oppsigelser Avtalen introduserte positive endringer, og bidro til å dempe konflikter i tilknytning til de økonomiske innstramningene (innad i firmaer og sosial uro generelt). Man unngikk også en total deregulering av kollektive forhandlinger noe som ville gitt veldig negative effekter på fagforeningsarbeidet. Budsjett 2013 UGT sa seg enig i Memorandumet (som beskriver de økonomiske innstramningene) på et overordnet nivå, men ser at enkelte tiltak har meget negative konsekvenser. Viktig å oppnå hovedmålet med innstramningene, men man må samtidig motvirke de negative konsekvensene for arbeidere. UGT er ikke enige i det foreslåtte budsjettet for 2013, fordi de mener det ikke er grunnlag for så sterke innstramningstiltak. UGT mener disse vil føre Portugal inn i nedgangskrise (negativ spiral), fordi tiltakene gir konsekvenser som fører til at man stadig må innføre sterkere tiltak. Tiltakene medfører en brutal skatte-byrde på bekostning av lønn og pensjoner (økt skatt lavere

11 arbeidsgiveravgift). Dette blir spesielt tungt for lavinntektsfamilier. UGT mener de sterke tiltakene i offentlig sektor påvirker ansattes rettigheter og at det ikke bidrar til forbedring av offentlige tjenester. Budsjettet inneholder ingen tiltak for å øke vekst (offentlige investeringer). UGT mener man burde satset på enkelte sektorer hvor man kan styrke jobbskaping. Budsjettet inneholder forslag om å redusere antall offentlige ansatte (3 % reduksjon i tillegg til ikke å fornye avsluttede kontrakter). Det er dialog mellom de ulike organisasjonene på enkelte områder, men det er ingen sterk konsensus. UGT deltar ikke i general streiken 14. november, som arrangeres av den kommunistiske foreningen fordi de mener streiken er for politisk (mål om å kaste regjeringen, ikke endre regjeringens politikk). Migrasjon og krise i Portugal Det var god økonomi i Portugal på 90-tallet, og det kom nye innvandringsgrupper fra Øst-Europa. Dette førte med seg nye utfordringer, blant annet i forhold til språk og tilknytning (tidligere innvandring først og fremst fra tidligere kolonier, med felles språk og kultur, familieforbindelser i landet). Både NGOs og fagforeninger ønsket å gjøre noe for disse nye gruppene. UGT engasjerte seg i integrering av nyankomne og jobbet for at de skulle fagorganisere seg og kjempe for rettigheter. UGT er stolte av sin rolle som social partner, og sitt samarbeid med myndighetene mot diskriminering i arbeidslivet. Migranter har god tilgang til arbeidsmarkedet i Portugal, og alle har rett til å fagorganisere seg. Fagforeninger kan utstede garantier for folk som er i jobb, som igjen bidrar til mulighetene for oppholdstillatelse. Enkelte migrantgrupper (Øst-Europa) har vært vanskeligere å rekruttere til fagbevegelsen. Dette har sammenheng med historikken i deres hjemland. UGT søker måter å imøtekomme dette på, blant annet gjennom opplæring lokalt. UGT har opprettet en help-desk hvor man kan stille spørsmål åpen også for ikke-organiserte. Fagforeningene engasjerer seg i ulike problemstillinger knyttet til migrasjon, blant annet godkjenning av kvalifikasjoner fra andre land. De prøver å påvirke myndighetene/lovgivning. Lavt kvalifiserte migranter fra portugisisktalende afrikanske land er de første som mister jobben i nedgangstider. Den mest diskriminerte gruppen i Portugal er portugisisk Roma. Det er 15,7 % arbeidsledighet i Portugal, 35 % arbeidsledighet blant ungdommer. Dette fører til utvandring fra Portugal, også blant godt kvalifiserte. En utfordring for Portugal å holde på den kvalifiserte arbeidskraften.

12 Asylmottak og integreringspolitikk i Portugal v/ Monica Frechaut, Conselho Português para os Refugiados (CPR) CPR driver Portugals eneste asylmottak. De har ett senter for voksne og familier med 42 plasser (hvor det nå bor 65), og ett senter for enslige mindreårige asylsøkere som har 14 plasser. Fra venstre: Dora Estoura - sosial arbeider og koordinator, Maria Teresa T.M. Mendes - direktør CPR, Mónica Frechaut - ass. direktør. Når er person søker om asyl blir de sendt til dette senteret hvor de blir boende fram til de får svar på sin asylsøknad. I snitt blir de boende i 2-3 måneder. CPR får alltid informasjon om de som søker asyl, og de har mulighet for å følge opp saken underveis. De enslige mindreårige (EM)kan bli boende opp til 2 år, fram til de fyller 18 år. De fleste er år. De deler inn asylsøkerfasen i tre deler. 1. asylsøknad, 2. eventuelt innvilgelse av midlertidig opphold og arbeidstillatelse. Den midlertidige oppholdstillatelsen blir gitt for 4 måneder av gangen, 3. svar på asylsøknaden. Det er ca. 300 personer som søker asyl i året. Ca. 40 % blir innvilget asyl. Asylmottaket ble planlagt og bygget med formål om å være et asylmottak og at det skulle integreres i lokalsamfunnet. Lokalmiljøet fikk være med i planleggingsfasen og bestemme noe om hvilke fasiliteter lokalmiljøet også kunne ha nytte av. Senteret har derfor en barnehage som er åpen for alle (både lokalbefolkningen og beboere på senteret, 10 % av barna er asylsøkere), et auditorium som kan leies og brukes av alle, og et lite bibliotek som kan brukes av alle. Eu chamei (Jeg heter) På asylmottaket tilbys beboerne undervisning i portugisisk på ulike nivåer. Vår delegasjon fikk være med for å se på undervisningen og møte læreren som har jobbet med undervisning i mange år. Vi ble utfordret til å si hva vi heter og hvor vi kommer fra på portugisisk. Asylmottaket har et samarbeid med den Alle NTL-ere måtte si hva de heter og hvor de kommer fra på portugisisk. lokale arbeidsformidlingen hvor de kan komme når de har fått midlertidig opphold. Her blir asylsøkernes ønsker og ressurser kartlagt. Det er vanskelig å få jobb nå. Få arbeidsgivere vil gi jobb til noen som har arbeidstillatelse bare i 4 måneder, og det er en del uvitenhet hos arbeidsgiverne om denne gruppen. Et stort problem at mange mangler

13 sine vitnemål og papirer. Innenfor helsesektoren har det blitt laget et eget program for å verifisere og godkjenne, ulempen er at det er tidkrevende og tar lang tid. Etter 5 års botid i Portugal kan man søke om statsborgerskap, noe de fleste søker om. Det er lett å få familiegjenforening, det stilles ingen økonomiske krav. De fleste asylsøkerne kommer nå fra Elfenbenskysten, Colombia, Iran, Afghanistan, Irak, Eritrea, Sri Lanka, Guinea Bissau. Beboerne lager sin egen mat. Det er positivt at de handler og deltar i samfunnet. De som blir innvilget oppholdstillatelse går igjennom et intervju på sosialkontoret. De får hjelp til å finne en bolig innenfor en viss prisklasse, og mottar støtte for å dekke løpende utgifter, husleie, mat, etc. De kan bosette seg hvor de vil i Portugal innenfor den gitte prisklassen. Mottaket har et bibliotek som brukes av beboere og lokalbefolkningen. CPR har 46 ansatte på ulike avdelinger. De har frivillige som jobber i biblioteket, og 14 ansatte i barnehagen.

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter:

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter: 2001 KORT FORTALT Viktigste begivenheter: Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet og tiltrådte Dublin-konvensjonen Reformer i behandlingen av asylsaker Det ble enklere å søke om arbeidstillatelse Trygve

Detaljer

Innhold. Årsrapport 2000

Innhold. Årsrapport 2000 2 Innhold Årsrapport 2000 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo www.udi.no E-post: udi@udi.no Ansvarlig: Informasjonsenheten Design: Ashley Booth Design AS Trykk: Løren Grafisk

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 21. mars Dagsorden 2743 Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en helhetlig

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE Beregnet til Hamar kommune Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2011 HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

PLAN FOR MANGFOLD OG INTEGRERING I FREDRIKSTAD 2011-2018

PLAN FOR MANGFOLD OG INTEGRERING I FREDRIKSTAD 2011-2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2010/12438 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 96905/2010 Dato: 06.09.2010 Sb: Elisabeth Sofie Hansen Klassering: 144 FØRSTEUTKAST 6.9.10 PLAN FOR

Detaljer

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven Tittel Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping Av Grethe Selven Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Veileder:

Detaljer

Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg. IMDi-rapport 1-2009. Arbeidsinnvandring. Konsekvenser for det kommunale apparatet

Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg. IMDi-rapport 1-2009. Arbeidsinnvandring. Konsekvenser for det kommunale apparatet Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg IMDi-rapport 1-2009 Arbeidsinnvandring Konsekvenser for det kommunale apparatet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Illustrasjonsfoto

Detaljer

Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland. Sirkulær migrasjon. Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland

Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland. Sirkulær migrasjon. Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland Sirkulær migrasjon Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Tidspunkt: Daghøyskolen, St. Hansgt. 1. 3. etg (inngang fra Farmannsgate), møterom TIRSDAG 01.03.2011 kl. 18:00 (MERK TID) Eventuelle forfall meldes

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor? Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor?

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Innvandring og integrering

Unge Høyres Landsforbund 2010. Innvandring og integrering Unge Høyres Landsforbund 2010 Innvandring og integrering Forord Unge Høyres innvandrings- og integreringskomité ble satt ned på Landsstyremøtet 14.februar 2009. Komiteen har bestått av Rolf Erik Tveten

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Fellesrapport fra ambassadene i Roma, Lisboa, Aten og Madrid om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen, november 2011

Fellesrapport fra ambassadene i Roma, Lisboa, Aten og Madrid om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen, november 2011 Fellesrapport fra ambassadene i Roma, Lisboa, Aten og Madrid om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen, november 2011 Landene i Sør-Europa preges naturligvis av store ulikheter i økonomisk og sosial

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

Jeg har alltid drømt om å reise og jobbe i utlandet

Jeg har alltid drømt om å reise og jobbe i utlandet Jeg har alltid drømt om å reise og jobbe i utlandet En kvalitativ studie av østeuropeiske arbeidsinnvandreres motiver for migrasjon og erfaringer i det norske arbeidsmarkedet. Janne Lilletvedt Masteroppgave

Detaljer