Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar Dokument nr. 12:10 ( ) Grunnlovsforslag fra Torfinn Opheim, Anders Anundsen, ne Marie Eriksen Søreide, Rolf Reikvam, Dagrun Eriksen, Rune J. Skjælaaen og Odd Einar Dørum endringer i Grunnloven 2, 4,12, 16, 21, 22 og 27 med sikte på ny organise 2008/ / Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråden Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar Dokument nr. 12:10 ( ) Grunnlovsforslag fra Torfinn Opheim, Anders Anundsen, ne Marie Eriksen Søreide, Rolf Reikvam, Dagrun Eriksen, Rune J. Skjælaaen og Odd Einar Dørum endringer i Grunnloven 2, 4,12, 16, 21, 22 og 27 med sikte på ny organise 2008/ / Kirkerådet Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar Dokument nr. 12:10 ( ) Grunnlovsforslag fra Torfinn Opheim, Anders Anundsen, ne Marie Eriksen Søreide, Rolf Reikvam, Dagrun Eriksen, Rune J. Skjælaaen og Odd Einar Dørum endringer i Grunnloven 2, 4,12, 16, 21, 22 og 27 med sikte på ny organise 2008/ / Stiftelsen Kirkeforskning Side: 1 av 19

2 Referatprotokoll - oversikt over forskrifter og liste med utnevninger og konstitusjoner for perioden Ref.sak, nr. 4 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2011 til 31. desember / /2012 Justis- og beredskapsdepartementet Kopi av brev til utenriksministeren vedrørende saken til Yousef Nadarkhani i ran FK Henvendelser til komiteen - tenrikssaker / /2012 Norodd Berge Menneskerettighetsutvalget - sekretærhjelp - godtgjørelse for arbeidet som fagsekretær Menneskerettighetsutvalget - sekretærhjelp 2011/ / Menneskerettighetsutvalget - sekretærhjelp Menneskerettighetsutvalget - sekretærhjelp 2011/ / Side: 2 av 19

3 Menneskerettighetsutvalget - møte litteraturliste Menneskerettighetsutvalget - møte / / Menneskerettighetsutvalget - reiser - kort reisenotat Helsinki Menneskerettighetsutvalget - reiser 2010/ / Menneskerettighetsutvalget - møte notat om miljøvernbestemmelsen i Grunnloven 110b Menneskerettighetsutvalget - møte / / Hans Chr. Bugge Menneskerettighetsutvalget - møte notat fra Advokatforeningen Menneskerettighetsutvalget - møte / / Advokatforeningen Side: 3 av 19

4 Menneskerettighetsutvalget - møte i Stortinget - notat fra Sandberg Menneskerettighetsutvalget - møte i Stortinget 2011/ / Kirsten Sandberg Menneskerettighetsutvalget - innkalling til utvalgsmøte i Stortinget notat fra Skirbekk Menneskerettighetsutvalget - innkalling til utvalgsmøte i Stortinget / / Sigurd Skirbekk Henvendelse - Lønns- og trekkoppgave fra NAV Kopi av brev til / fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra diverse avsendere / /2012 Roger Hågensen Oppdrag - utprøving av nettbrett i stabsmøtet KT-strategi - en oppdatering på administrasjonens tanker om nye tjenester - nettbrett 2010/ /2012 Frode Rein Side: 4 av 19

5 Menneskerettighetsutvalget - møte 25 på Voksenåsen og notat fra Vinje Menneskerettighetsutvalget - møte 25 på Voksenåsen og / / Finn-Erik Vinje Menneskerettighetsutvalget - møte 26 på Stortinget på Stortinget - innkalling Menneskerettighetsutvalget - møte 26 på Stortinget på Stortinget 2012/ / Menneskerettighetsutvalget - møte 26 på Stortinget på Stortinget - protokoll Menneskerettighetsutvalget - møte 26 på Stortinget på Stortinget 2012/ / Prisoversikt for 2012 Prisregulering av rammeavtaler for Teknisk seksjon / /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Låshuset Larsens Side: 5 av 19

6 Ber om møte med komiteen - frilandstolkenes takstsystem og forhandlingsrett ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Tolkeforbundet Menneskerettighetsutvalget - møte 27 på Stortinget protokoll Menneskerettighetsutvalget - møte 27 på Stortinget / / Menneskerettighetsutvalget - møte 27 på Stortinget oppfølging av seminar om menneskerettigheter og grunnloven Menneskerettighetsutvalget - møte 27 på Stortinget / / Likestillings- og diskrimineringsombudet nvitasjon til perspektivkveld på Litteraturhuset i Oslo Voldtekt i krig og fred FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Flyktninghjelpen Side: 6 av 19

7 Menneskerettighetsutvalget - møte 28 på Stortinget innkalling Menneskerettighetsutvalget - møte 28 på Stortinget / / Tilbud på serviceavtale nødstrømsanlegg Anskaffelse av serviceavtale på nødstrømsanlegg med dieselaggregater og tilhørende styringsenheter - sak DL 2012/ /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Reservekraft nvitasjon til perspektivkveld på Litteraturhuset i Oslo Voldtekt i krig og fred HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Flyktninghjelpen Menneskerettighetsutvalget - møte 28 på Stortinget protokoll Menneskerettighetsutvalget - møte 28 på Stortinget / / Side: 7 av 19

8 Tilbud på serviceavtale nødstrømsanlegg Anskaffelse av serviceavtale på nødstrømsanlegg med dieselaggregater og tilhørende styringsenheter - sak DL 2012/ /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp YT FK - KFFs aksjon mot F35-fly FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / /2012 KFF nternasjonal kvinneliga for fred og frihet Dokument 8:53 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om opprettelse av en antislaveri-dag i Norge Dokument 8:53 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide om innføring av en antislaveridag i Norge 2012/ /2012 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Tilbud på videokonferanseutstyr Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis 2012/ /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ntelecom Group Side: 8 av 19

9 Komitereise til Berlin og Frankfurt mars 2012 JK - justiskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norges ambassade Berlin Dokument 8:51 S nnspill - sjablonreglene for beskatning av elektroniske kommunikasjonstjenester Dokument 8:51 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en gjennomgang av sjablongreglene for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester 2012/ /2012 Næringslivets Hovedorganisasjon Tilbud på videokonferanseutstyr Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis 2012/ /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Atea Henvendelse - forbedring og bygging av nye motorveier må prioriteres framfor tog Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2147/2012 Jill Fanebust Side: 9 av 19

10 Tilbud på videokonferanseutstyr Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis 2012/ /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Datametrix Klage på saksbehandling hos NAV Gausdal Klage på saksbehandling hos NAV Gausdal 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Endring i pristilbud på videokonferanseutstyr MC med oppdatert prisark Anskaffelse av videokonferanse løsning på leiebasis 2012/ /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Datametrix Henvendelse - kollektive transportløsninger Kollektivtrafikken - klima - henvendelser / /2012 Økotaxi Side: 10 av 19

11 Kopi av brev til - Lik tilgjengelighet til fly fra bakkenivå for alle passasjerer inklusiv rullestolbrukere. Kopi av brev til / fra Samferdselsdepartementet / /2012 Per Thjømøe Dokument 8:8 S Henvendelse - rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjon - feil i innstilling - vedlagt merknad fra Bent Høie Dokument 8:8 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Kari Kjønaas Kjos, Solveig Horne og Åse Michaelsen om tiltak for å sikre kvinner rask rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner 2011/ /2012 Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- Prop 52 S tkast til innstilling til uttalelse Prop. 52 S ( ) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av pas N 2011/ /2012 Øystein Bø ttalelse - forsvarets aktiviteter i Bodø og Midt Troms er avgjørende å styrke i fremtidig forsvarskultur FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / / Målselv kommune Side: 11 av 19

12 nvitasjon til sjefskurs nr.9 ved Forsvarets høgskole/sjefskurs FK - nvitasjoner / / Forsvarets høgskole nterpellasjon fra Bård Vegar Solhjell om tiltak for å legge forholdene til rette for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen NT74 ( ) Eksistensen av verdens atomvåpen utgjør et alvorlig sikkerhetspolitisk, humanitærrettslig og miljømessig problem. Den stadig mer tilspissede situasjonen i Midtøsten viser at atomvåpen skaper ustabilitet og frykt. kke-spredningsa 2012/ /2012 tenriksdepartementet tenriksministeren FMA kinosal PM05 - detaljprosjekt - referat fra prosjekteringsmøte Oppgradering av Stortinget FMA - fløy mot Akersgata - Referat fra prosjektmøter - byggemøter - prosjektnr FMA A prosjektnr kinosal A / /2012 Høyer Finseth Henvendelse vedrørende diskriminering - tjenestegjøring i forsvaret FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / /2012 Stig Even Eide Side: 12 av 19

13 Kopi av brev - Lik tilgjengelighet til fly fra bakkenivå for alle passasjerer inklusiv rullestolbrukere Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2162/2012 Per Thjømøe Svar på komiteens spørsmål i brev av om ligningssaker og forholdet til EMK Statens brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon - EMK - i ligningssaker og andre saker 2012/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren Oppfølging av svarbrev av oversikt over tilskuddsordninger fra BLD - tildelinger 2011 Tilskudd til selvforsvarskurs 2012/ / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Rammeavtale for rørleggertjenester - Hans Haugerud Rammeavtale for rørleggertjenester - Hans Haugerud / / Hans Haugerud Side: 13 av 19

14 Henvendelse - spørsmål arbeidsavklaringspenger Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2166/2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokument 8:59 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behandling - ikke bare som bro til transplantasjon Dokument 8:59 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behandling, ikke bare som bro til transplantasjon 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Dokument 8:58 S Ber om departementets vurdering av forslag om gradvis å innføre en takordning for tannhelseutgifter Dokument 8:58 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om gradvis å innføre en takordning for tannhelseutgifter 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 14 av 19

15 Dokument 8:54 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Dokument 8:54 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Stortingspresidenten - vurdering av mulig besøk til Vest-Balkan Stortingspresidenten - Vurdering av mulig besøk til Vest-Balkan N 2012/ /2012 O 4.2 Kollegiale organer uttalelser Dag Terje Andersen Dok8:66 S Forslag om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren DOK8:66 S Forslag om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren 2012/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dok8: 67 S Forslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret DOK8: 67 S Forslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret 2012/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 15 av 19

16 Generalsekretærmøte NB8 i Helsinki program Generalsekretærmøte NB8 i Helsinki / / Finland parlamentet Dok8:68 S Forslag om fritt rehabiliteringsvalg og kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet DOK8:68 S Forslag om fritt rehabiliteringsvalg og kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet 2012/ /2012 Høyres stortingsgruppe Generalsekretærmøte NB8 i Helsinki program for møtet Generalsekretærmøte NB8 i Helsinki / / VE - møte mellom E-landenes parlamentspresidenter i april relevansen for Norge VE - Status om den videre utviklingen - nedleggelse av VE PA N 2010/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser Dag Terje Andersen Side: 16 av 19

17 Dokument 8:40 S Svar på komiteens spørsmål i brev av Dokument 8:40 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Torbjørn Røe saksen, Anders B. Werp og Svein Harberg om motorferdsel i utmark 2011/ /2012 Miljøverndepartementet Statsråden Henvendelse - har blitt fratatt førerkort på grunn av feilaktig diagnose Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2179/2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokument 8:60 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet Dokument 8:60 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Komiteens oversendelse av egen sak til Stortinget Tilskudd til selvforsvarskurs N 2012/ /2012 Brit Brenno Side: 17 av 19

18 Tilskudd til selvforsvarskurs åpning av sak Tilskudd til selvforsvarskurs 2012/ /2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Søknad om komitereise til Nepal KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Stortingets presidentskap og direktør Referat fra åpen høring Den særskilte komite til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte om angrepene 22 juli Redegjørelse, nr. 3 ( ) Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli / / Svar på brev av Norsk Sykepleierforbund bekrefter deltakelse på kontrollhøring Ref.sak, nr. 3 ( ) Omstillingen ved Oslo universitetssykehus 2011/ /2012 Norsk Sykepleierforbund Side: 18 av 19

19 nvitasjon til åpning av Teknisk senter - samarbeid mellom skolene og industrien - Flekkefjord KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Flekkefjord og Omegns ndustriforening Side: 19 av 19

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Dokument 8:30 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.04.2011 Søknad om samtykke til deltakelse på middag med

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget. Anskaffelse av kantinetjenester - Sak 200900317 eph

Offentlig journal. Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget. Anskaffelse av kantinetjenester - Sak 200900317 eph Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.02.2011 Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget Anskaffelse av kantinetjenester

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.12.2010 Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 FKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer