Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 20.oktober Gjødselplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010. Gjødselplanlegging"

Transkript

1 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010 Innhold: Økonomi og tiltak i melkeproduksjonen Biogasskurs på Agder Kurs i lagring av potet Vedlikehold av grøfter Mineralgjødsel Referat fra Ung Bonde samling System og priser for gjødselplanlegging Kontakt oss Møtekalender Gjødselplanlegging Vi starter snart opp med gjødselplanlegging for sesongen 2011/2012. Se utfyllende info i bladet. Her finner du også en avkrysning som viser om DU vil bli kontaktet for tilbud om gjødselplanlegging i vinter.

2 Melkeprodusenter i framtida - se her! Bli med på 2 dagers befaring/kurs om Økonomi og tiltak i melkeproduksjonen Dag 1: Torsdag 11. november. Tid: Kl Oppmøtested: Høye i Marnardal hos Oddgeir og Birte Usland Steinberg. Tema: Eldre båsfjøs med planer om utbygging. Neste besøk kl hos Simon Simonsen på Rødberg i Lindesnes. Tema: Bør dette fjøset bygges ut eller er nybygg mer aktuelt. Kl : Lindesnes rådhus. Presentasjon av Folkefjøsprosjektet i Rogaland v/ prosjektleder Geir Undheim Tema: Framtidsretta bygningsløsning med garden som produksjonsgrunnlag. Utgangspunkt i gardsbesøk tidligere på dagen. Muligheter for utbygging/ tilpassinger til eksisterende driftsbygninger. Mjølkerobot eller mjølkestall. Økonomiske beregninger og kalkyler. Dag 2. Fredag 19 november. Sted: Lindesnes Rådhus kl Bruk av driftsplan som grunnlag for framtidsretta valg. Viktige momenter ved planer om økologisk melkeproduksjon. Presentasjon av registrerte kostnader i grovforproduksjonen v/ Torleiv Roland. Vellykka grovforhåndtering som grunnlag for bedre økonomi i melkeproduksjonen. Kostnader ved ulike grashåndteringslinjer, økonomiske effekter av endringer. Resultater fra nyere forsøk i grashåndtering v/ Jan Karstein Henriksen. Økonomiske effekter ved foring av melkeku. Tilpasninger til ulike grovforkvaliteter. Foranalyser som grunnlag for bedre økonomi i melkeproduksjonen. v/ Cathinka Jerkø, Tine rådgiving og medlem. Kursavslutning begge dager: kl Det blir servert varm lunsj begge dager. Pris for hele kurset kr 1 500,- Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder i samarbeid med Tine rådgiving. Bindende påmelding innen fredag 29. oktober: tlf: , ; Tine Meieriet Sør

3 Velkommen til Biogasskurs på Agder. Bli med på et nettbasert kurs innen biogass på Agder høst 2010 og vår Vi kan tilby lokale med to-veis videokonferanseutstyr. TIDSPUNKT 5 undervisningsdager à 3 timer høsten oktober - 4. november november november november Alle dager fra kl undervisningsdager etterjulsvinter 2011 Fellessamling for deltakerne under Biogasskonferansen på Ørland høsten KURSAVGIFT Kr pr. semester (5 dager) Kr for deltakelse på fellessamlingen PÅMELDING: Snarest/ innen 27. okt. Til: Torleiv Roland tlf e-post : I Trøndelag har det i lenger tid vært arbeidet med å etablere biogassanlegg. Rundt dette har det vært etablert et forskningsprosjekt med SINTEF/ NTNU i samarbeid med kommuner og SLF. Gründer/bonde/ingeniør Svein Lilleengen og Fosen Næringshage AS har vært aktive pådrivere i prosjektet fra start. Det faglige ansvar for kurset som tilbys er Bioskiva AS v/svein Lilleengen og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag v/siv Nilsen. Svein er en nestor innen biogass i Norge. Han bygde sitt biogassanlegg i 1992 hjemme på gården som den første i Norge, og blant de første i Europa. Svein har en unik kompetanse bygd opp med god teoretisk kunnskap koblet sammen med praktisk erfaring gjennom snart 20 år. Siv er utdannet sivilagronom og har jobbet i landbruksrådgivinga siden Se ellers link:

4 Kurs i lagring av potet Kurset består av fagmøte med foredrag og presentasjoner, samt fagtur med gårdsbesøk og visning av nye potetlager. Arjen Baars fra Grimme Skandinavia AS og Jon Olav Forbord fra NLR Nord- Trøndelag er innleide foredragsholdere. Jon Olav er en av de som kjenner best til prinsippene for Findusmetoden, dvs. ventilasjonsteknikk utviklet av den svenske lagerspesialisten Alf Johansson. Fagmøte: Onsdag 24. november, kl 9-13, Felleskjøpets møtelokaler, Rigetjønnveien, Kristiansand. Fagtur 1: Onsdag 24. november, kl 14 16, Gårdsbesøk Per Try i Søgne. Helt nytt lager i betongelementer med ventilasjon og styringssystem fra AgroVent (levert av Grimme Skandinavia AS, tidligere Hylleberg AS) Fagtur 2: Til potetprodusenter i Vestfold med nye lager med ventilasjonssystem etter Findusmetoden. Dato foreløpig ikke fastsatt. Program fagmøte: Behov for mer lagringspotet til Sørlandschips. Utfordringer og økonomiske vurderinger ved lagring av chipspoteter. v/ Tommy Christiansen, Sørlandschips / Findus AS Sammenheng mellom potetkvalitet og lagringsresultat med fokus på potetsykdommer, avmodning og skallkvalitet. v/ Sigbjørn Leidal NLR Agder Ulike byggemetoder for potetlager, konstruksjoner, kostnader etc. v/ Tore Tønnesen NLR Agder Lagringsteknikk, ventilasjon, kjøling, kondens, styringssystem etc., med fokus på Findusmetoden etter Alf Johansson sine prinsipper. v/ Jon Olav Forbord, NLR Nord Trøndelag Presentasjon av ventilasjonsutstyr og styresystemer fra AgroVent. v/ Arjen Baars, Grimme Skandinavia AS. Pris: kr 1250,- inkl. middag på fagmøtet. Transport blir med privatbiler, og er ikke inkludert i prisen. Det vil være mulighet for å delta bare på fagmøtet eller på fagturene dersom det er ønskelig. Påmelding: SMS eller ring Sigbjørn Leidal på tlf: , eller mail: Påmeldingsfrist: 10. november

5 Grøfter - viktig med jevnlig vedlikehold Rens alle utløp, kummer og åpne kanaler for jord, slam og planterester. Det er viktig å holde grøftemunningene fri for gras, kratt og røtter. Gjengrodde kantgrøfter må renskes opp på nytt. Grøftespyling kan åpne drensrør som er tette av jernutfelling, slam og slim. Ved grøftespylingen vil en også oppdage rør som er skadet, for eksempel sammenklemt og hvor langt inn skaden er. Skader på rør må repareres snarest ved å grave opp og utbedre feilene. Lauvlispyleren er nå satt i produksjon igjen ved Sturla Hestø s Landbruksverksted, Engan, 7800 Namsos. Sturla Hestø har e-post adresse og mobilnr og fasttlf Spyleren leveres med ei Ferroni 300 pumpe, 150 m spyleslange og sju meter sugeslange med sil og vaskeslange, samt komplett kraftoverføring. Mekanisk inntrekk av spyleslange. Pris: kr ,- For de som har den gamle Lauvlispyleren eller FK grøftespyleren og har behov for deler, kan også dette ordnes. Funksjonstest av åkersprøyter Det er obligatorisk for alle åkersprøyter å bli funksjonstesten hver 5 år. Har du spørsmål eller ønsker få din sprøyte testet. Kontakt tlf

6 Mineralgjødsel høsten 2010 I august ble det enighet mellom Yara og Felleskjøpet/Norgesfôr om gjødselpriser fram til nyttår. Det er for tidlig å si noe om prisene fra januar 2011, men utvikling av kornpriser og råvarer vil nok ha stor betydning. Tabellen viser oktoberprisene for de vanligste gjødseltypene hos FKRA og Fiskå Mølle. Prisene på Fullgjødsel og NK-gjødsel er kampanjepriser, som ligger kr per tonn under prisene i desember. For N- og K-gjødsel blir prisene fastsatt hver måned. Prisene gjelder 600 kg storsekk uten frakt og eventuelle rabatter. Kampanjeprisene hos FKRA varer t.o.m. 23/10 og hos Fiskå t.o.m. 30/11. Det er begrenset lager av flere typer. Kr/tonn, okt Type FKRA FISKÅ Endring i % fra okt Kr/kg N (FKRA) Fullgjødsel ,17 Fullgjødsel ,26 Fullgjødsel ,28 Fullgjødsel (klorfri) ,87 Fullgjødsel ,74 Fullgjødsel Se/Na ,31 OPTI-NK ny 13,54 Kalksalpeter 15,5 % N ,90 OPTI-NS (4S) ,59 OPTI-KAS ,04 CAN 27N / CAN 28N ny 8,48 Ammoniumnitrat 34N ,53 Kaliumgjødsel 49 % Prisene har økt mest på N-gjødsel og nitrogenrike fullgjødseltyper, mens forholdet mellom de andre fullgjødseltypene er nokså uendret og fører ikke til endringer i praksis. Kaliumgjødsel har gått mye ned i pris, men den var også kunstig høg i Forskjellen mellom Fullgjødsel og NS-gjødsel er blitt noe mindre, og dermed noe mer aktuell sammen med husdyrgjødsel om våren. En vårgjødsling med 10 kg N/daa i koster nå 26 kr mer enn NS (4S), mens forskjellen i 2009 ca 30 kr. Men prisforskjellen er fortsatt så stor at NS-gjødsel bør velges der husdyrgjødsla dekker behovet for fosfor og kalium (3-4 tonn per dekar).

7 Referat fra Ung Bondesamling Hos Kirsten og Alf Eivind Myren på Vegårshei. Etter at Ung bonde samling på Sørlandssamlinga i januar 2010 hadde vært en suksess med 40 deltakere arrangerte NLR Agder, Tine og Nortura en ettermiddagssamling 22. september. Mellom 25 og 30 ungebønder møtte opp og fikk en glimrende omvisning i nytt grisehus hos Kirsten og Alf Eivind Myren. De fortalte også om hvordan de ønska å satse på garden og på landbruket som unge bønder. Tine, Nortura og NLR Agder orienterte om sine tilbud. Ordføreren i Vegårshei Maya Twedt Berli orienterte om Vegårshei kommune og tilbud til landbruket i kommunen. Lisbeth Kismul fra Fylkesmannen i Aust Agder orienterte om Inn på Tunet og hvordan det kan være et tilbud på en gard. Det ble servert mat på samlinga både til hygge og godt for kroppen. På Sørlandssamlinga 15. og 16. jan i Kristiansand blir det igjen ny Ung Bonde samling med aktuelle tema og sosial sammenkomst. Her er det allerede mange påmeldte, så er du under 35 år, har tilknytning til landbruket, kanskje skal overta gard er dette noe for deg. Du kan allerede nå melde deg på til Sørlandssamlinga 2011 til eller eller tlf eller Bli med du også eller send dine ungdommer.

8 System og priser for gjødselplanlegging Alle bruk som søker produksjonstillegg, må ha gjødslingsplan. De fleste har krav om årlig gjødslingsplan, mens en del med ensidig drift og lite husdyr har fra landbrukskontoret fått godkjent 5-årig plan. Det er landbrukskontoret som avgjør om du kan ha 5-årig plan, ta kontakt med dem hvis du f.eks. har redusert drifta og ønsker denne muligheten. Vi har fått aksept for at gårdsbruk med forutsigbar drift (f.eks. grovfôrbruk), kan tilfredsstille kravet til årlig plan hvis vi ved gårdsbesøk annethvert år lager gjødslingsplan samtidig for hvert av de 2 påfølgende år. Vi har derfor et system der alle med krav om årlig plan får tilbud om gjødslingsplanlegging annethvert år, og de med krav om femårig plan hvert femte år. Tidspunktet for når du får tilbud om gjødslingsplanlegging avhenger av når du tok jordprøver. De som har stor variasjon i drifta eller av andre grunner ønsker det, kan få utarbeidet plan hvert år. I mellomårene må dere selv bestille dette og for slike planer gjelder andre priser. Dette gjelder også de med femårig plan dersom de ønsker en plan i et mellomår. Se prislista for nærmere informasjon. Gjødslingsplan for medlemmer før vekstsesongen 2011 Du blir kontaktet av oss for utarbeidelse av gjødslingsplan: Gjødslingsplan nå før vekstsesongen 2011: (se medl.blad i post) Du har jordprøveår høsten 2010 med krav om årlig/femårig plan eller du hadde jordprøveår høsten 2008 med krav om årlig plan. For de av dere som har krav om årlig plan innebærer dette også tilbud om utarbeidelse av gjødslingsplan samtidig for ikke gjødslingsplan nå i vinter/før vekstsesongen 2011 : Du hadde jordprøveår høsten 2007 eller 2009 Dersom gjødslingsplan for kommende sesong ikke ønskes utarbeidet av oss, så er det fint om dere sier fra før 17. desember. Dersom dere ønsker gjødselplan utarbeidet snarlig, ta kontakt med oss. Priser: Plan for 2011: Grunnsats kr kr 35,-/skifte. Plan for 2012 samtidig: Grunnsats kr kr 25,-/skifte. Tillegg for innhenting av opplysninger ved besøk: kr. 525,-. For ikke-medlemmer gjelder egne høyere priser.

9 Gartnerdagene i vestfold oktober Mer info: Minner om søknadsfrist om erstatning ved avlingssvikt som er 31.oktober. Les mer på våre hjemmesider: Vekstnytt/grovfor/fellesskriv Aktuelle tilbud til deg som medlem: Gjødselplanlegging Oppmåling av arealer - GPS Grøfteplan - nydyrkingsplan Økonomirådgiving Kulturlandskapsplan Miljøplan trinn I og trinn II Funksjonstest av åkersprøyte og sentrifugalspreder Uttak av fôrprøve for grovfôranalyse Limfellestasjoner for gulrot og moreller Beskjæring av frukttrær Hjelp i erstatningssaker og taksering Teknikkrådgiving Økonomirådgiving Bygningsteknisk planlegging Hjelp med Miljøplan trinn I og trinn II. Vanlig timepris. Se agder.lr.no eller kontakt tlf Gratis Førsteråd og rådgivingspakke *Gratis vurdering av mulighetene for økologisk drift (GFR) *Gratis rådgivingstimer for økologiske medlemmer (rådgivingspakke) -Se agder.lr.no eller kontakt

10

11 Kontakt oss Du kan ringe og bli satt over, eller du kan ringe direkte til mobiltelefon: Wenche R. Høgetveit Ana Solberg Daglig leder, rådgiver frukt, kulturlandskap/miljøplan Nina Ryen Kontoransvarlig, medlemsblad Jan Karstein Henriksen Bær, teknikkrådgiving for tiden sykemeldt Inger Slågedal Økologisk rådgiving, miljøplan Aina Øverland Jordprøver, gjødselplaner, forsøksarbeid Tønnes Hamar Grovfôr, GPS oppmåling, grøfteplan Torleiv Roland Økonomirådgiving, driftsplan Jon Marvik Grovfôr, korn, fôrprøver Astrid Gissinger Grønnsaker, sprøytetesting, Plantevernkurs Rolf Inge Pettersen Grôvfor, engfrøavl, fôrprøver, oppmål GPS og grøfteplan Tore Tønnessen Byggteknisk planlegging, tegning Sigbjørn Leidal Potet, grovfôr Hjemmeside:

12 Navn og adresse Kontortelefon: , Bankgiro: E-post: Internett hjemmeside: Møtekalender 2010 (Arrangementene vil bli annonsert fortløpende) Retur/kontoradresse: Norsk Landbruksrådgiving Agder Brandsvoll, 4646 Finsland Trykkested: Finsland Ansvarlig redaktør: Nina Ryen Oktober 28-29/10 Vestfoldtur for storfekjøttprodusenter (EB- kurs) November 4/11 Teoridag Brandsvoll (3. dag, EB-kurs for storfekjøttprodusenter) 11/11 Kurs Økonomi og tiltak i melkeproduksjonen 19/11 Kurs Økonomi og tiltak i melkeproduksjonen 24/11 Kurs i lagring av potet 25/11 Samling 2 av kurs vanning og gjødsling i bær og frukt Desember Dyrkingsgruppe Økomelk, julemøte Kulturlandskapsdag demonstrasjon av kantrydding langs Songdalselva

God Jul og et godt nytt år!

God Jul og et godt nytt år! Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur

Detaljer

Husk! Årsmøte, 9.mars Kl 1000

Husk! Årsmøte, 9.mars Kl 1000 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 2 17. februar 2011 Husk! Årsmøte, 9.mars Kl 1000 På Landvik i Grimstad Innhold: Markdag moreller Fagmøte økologiske grønnsaker Medlemsmøte økologisk

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 6/2008 15.10.2008 Fagmøter og markdager Aktuelt om gjødsling Nytt fra styret Småplukk Økologisk Landbruk Faste tilbud i Fag

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Medlemsblad 2 12. februar 2014

Medlemsblad 2 12. februar 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad 2 12. februar 2014 Årsmøte 10. mars i Finsland Innhold: Foto: NLR Agder Landbrukets HMS s. 2 Fagmøte frukt s. 7 Økonomitips s. 3 Temamøte økologisk

Detaljer

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 27.november 2013 Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Innhold: Sørlandssamlinga 2014 s 2 Info om medlemskap s 7 Rotvekstdagen

Detaljer

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving SALTE EN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad Massebrev Nr 5 Oktober 2008 Markdager, kurs og møter: 21. og 24.

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12 Innhald Invitasjon til grovfôrmøter... s 3 Invitasjon til møter om jordpakking... s 4 Invitasjon til Ny bonde - kurs...

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr 3-2009

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr 3-2009 Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr 3-2009 Styrelederen har ordet 3 Velferdsordningene - småplukk 4 Personalnytt 5 Soneplassering for arbeidsgiveravgift endres 5 Priser i Landbruk Nord 2009/2010 6

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

Medlemsskriv. Vi ønsker deg en fin adventstid og fredfylt jul! Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD:

Medlemsskriv. Vi ønsker deg en fin adventstid og fredfylt jul! Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD: Medlemsskriv Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 NORSK JORDBRUKSJORD ER VIKTIG LOKALT OG GLOBALT!... 5 JORD OG PLANTEKULTUR BOKA 2012... 5 VELLYKKA GARTNERDAGER!... 6 HØNSEHIRSE

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer