OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON"

Transkript

1 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-58 Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Vibeke Andersen Arkivkode 1-ARKV- Purring på innsyn strømløse basestasjoner Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 11/130-9 Sakstittel Dok.dato Avtale - Service Level Agreement Avsender Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV-414 SLA-meeting - New KP/KPM structure Saksansv. DR-SFD-TEMY Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Radionett- mplemementering - Civil Works Avsender Motorola Solutions Norway and T AS Arkivkode 1-ARKV- Regarding signed contract Saksansv. DR-OP-ERFO Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Radionett- mplemementering - Civil Works Avsender Motorola Solutions Norway and T AS Arkivkode 1-ARKV- Regarding subcontractor Saksansv. DR-OP-ERFO Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Radionett- mplemementering - Civil Works Avsender Motorola Solutions Norway and T AS Arkivkode 1-ARKV- Regarding subcontractor Saksansv. DR-OP-ERFO

2 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - Acos Websak - Generelt Avsender Acos AS Arkivkode 1-ARKV ntegrasjon mot rekrutteringssystemer Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Agenda for andre forhandlingsmøte - Justerte Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd papirer Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Justert tilbud - Teamsammensetning Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand *** til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** E-post med referat fra møte nr. 2 Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/15-59 Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Vibeke Andersen Arkivkode 1-ARKV- Purring på innsyn ROS-analyse Saksansv. DR-ØPA-DOKS

3 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Avsender Postrom Maskiner AS til arkivet Arkivkode 1-ARKV Frankeringsmaskinavtale avdeling Moss Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Avsender Postrom Maskiner AS til arkivet Arkivkode 1-ARKV Frankeringsmaskinavtale DNK Saksansv. DR-ØPA-DOKS Dokumentsenter Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Bestilling av nødnettabonnement - Avsender Helses driftorganisasjon helsetjenesten Arkivkode 1-ARKV-350 Bestilling av nødnettabonnement Saksansv. DR-MAR-MOHA Arkivsak/doknr. 12/275-1 Sakstittel Dok.dato Personalmappe *** Arkivkode 1--***-***; Tilbud om ansettelse 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 07/158-9 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-*** nnkalling til dialogmøte Saksansv. DR-ØPA-MAAK

4 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 09/354-6 Sakstittel Dok.dato Juridisk - Call Detailed Records - MiAnalyzer Avsender Motorola Solutions Norway - Personvern AS Arkivkode 1-ARKV-49 Kopibrev: Veiledningsmøte vedrørende Saksansv. DR-SAS-BES 13, 1. ledd (2) personvern Arkivsak/doknr. 12/4-23 Sakstittel Dok.dato Radionett - Radio Rollout Status Reports 2012 Avsender Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV- Radio Rollout Status Reports week Saksansv. DR-OP-ERFO Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Prosjekt fase 0- Leveranser til Helse generelt Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV Telenors omlegging til P-teknologi - Saksansv. DR-OP-DASJ Konsekvenser for Nødnett Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Økonomi - Revisjon av 2011-regnskapet Riksrevisjonen Arkivkode 1--***-*** Oversendelse av dokumenter i forbindelse Saksansv. DR-ØPA-ANH med revisjon Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - Acos Websak - Generelt Acos AS Arkivkode 1-ARKV Debuggingsfiler fra DNK - Fremdrift på Saksansv. DR-ØPA-DOKS feilsøking

5 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato nternasjonalt samarbeid - E Avsender Selex Elsag samarbeidsprogram Arkivkode STEP- Negotiations preparation Saksansv. DR-MAR-JAHE Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - Acos Websak - Generelt Acos AS Arkivkode 1-ARKV Debuggingsfiler fra DNK - Videre prosess i Saksansv. DR-ØPA-DOKS arbeidet Arkivsak/doknr. 12/45-11 Sakstittel Dok.dato Robusthet i nødnettet Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Robusthet i Nødnett Svar på brev av Saksansv. DR- -TOLY Offl. 15, første ledd Arkivsak/doknr. 11/65-19 Sakstittel Dok.dato Prosjekt - Oppfølging av teknisk Motorola Solutions Norway dokumentasjon AS Arkivkode 1-ARKV Discussion of official approval of CDR Saksansv. DR-OP-ARO documents of Arkivsak/doknr. 12/165-2 Sakstittel Dok.dato Dokumentmaler for trinn 2 - Teknisk Motorola Solutions Norway dokumentasjon AS Arkivkode 1-ARKV-300 Oppdatering av F01 dokumentmaler for trinn Saksansv. DR-ØPA-ARO 13, 1. ledd (2) 2

6 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/234-3 Sakstittel Dok.dato Evaluering av pilot i Drammen Avsender Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Referat fra telefonmøte om evaluering av Saksansv. DR-SAS-MAST SAMLOK Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Kommuneforlaget til arkivet Arkivkode 1-ARKV Adresse til alle kommuner i Excel ark Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Avsender Kommuneforlaget til arkivet Arkivkode 1-ARKV Tilbud adresser Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato nvitasjoner til møter, konferanser og kurs Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV-274 nvitasjon til møte om etablering av Saksansv. DR- -TOLY brukerforum krisestøtteverktøy for statlige etater Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - Ansvarlig for kravspesifikasjon og implementering av programvare 2012 Arkivkode 1-ARKV CV, vitnemål og attester Saksansv. DR-ØPA-KAJE Offl. 25

7 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 7 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - Ansvarlig for kravspesifikasjon og implementering av programvare 2012 Arkivkode 1-ARKV Vitnemål og attest Saksansv. DR-ØPA-KAJE Offl. 25 Arkivsak/doknr. 12/275-2 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-***; Vitnemål og attest 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Prosjekt fase 0- Leveranser til Helse generelt Telenor Norge AS Arkivkode 1-ARKV Behov for mer informasjon vedrørende Saksansv. DR-OP-DASJ avvikling av tjenestene PSTN og SDN Arkivsak/doknr. 12/275-3 Sakstittel Dok.dato Personalmappe *** Arkivkode 1--***-***; Revidert tilbud om ansettelse 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1)

8 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 8 Arkivsak/doknr. 12/259-3 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-***; 2-ARKV-221 Signert arbeidsavtale og melding om prøvetidsreglene Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 08/286-8 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for videokonferanseutstyr Avsender Domstoladministrasjonen Arkivkode 1-ARKV-045 Purring på invitasjon oppstartsmøte Saksansv. DR-SAS-NMY Arkivsak/doknr. 07/80-13 Sakstittel Dok.dato Drift - Frekvenser i nødnettet Avsender Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV-331 Frekvenssøknad 7GHz til NPT Saksansv. DR-SFD-TEMY Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Planlegging Politi Avsender Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV Fungerende programleder Saksansv. DR-OP-BJTO 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato nternasjonalt samarbeid - E Avsender European Commission samarbeidsprogram Arkivkode STEP - PC validation letters Saksansv. DR-MAR-JAHE

9 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 9 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato nternasjonalt samarbeid - E Avsender Rakel - Myndigheten för samarbeidsprogram samhällsskydd och beredskap Arkivkode Sammenknytning av Nødnett og Rakel Saksansv. DR-MAR-JAHE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato nternasjonalt samarbeid - E Rakel - Myndigheten för samarbeidsprogram samhällsskydd och beredskap Arkivkode Sammenknytning av Nødnett og Rakel Saksansv. DR-MAR-JAHE Arkivsak/doknr. 09/354-7 Sakstittel Dok.dato Juridisk - Call Detailed Records - MiAnalyzer Avsender Datatilsynet - Personvern Arkivkode 1-ARKV-49 Ber om møte Saksansv. DR-SAS-BES Arkivsak/doknr. 08/286-9 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for videokonferanseutstyr Viju AS Arkivkode 1-ARKV-045 Avrop på rammeavtale for Saksansv. DR-SAS-NMY videokonferanseutstyr til justissektoren av Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Prosjekt - Lydkvalitet i nettet Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV-300 Central Voice Recording Saksansv. DR-OP-DASJ

10 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 10 Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - Acos Websak - Generelt Avsender Acos AS Arkivkode 1-ARKV Systemanalyse - Debugging Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 07/80-14 Sakstittel Dok.dato Drift - Frekvenser i nødnettet Post- og teletilsynet Arkivkode 1-ARKV-331 Søknad om spektrumstillatelse Saksansv. DR-SFD-TEMY Arkivsak/doknr. 07/28-25 Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Generell informasjon til/fra Språkrådet statlige instanser Arkivkode 1-ARKV-090 Rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2011 Saksansv. DR-ØPA-ANH Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Kommuneforlaget til arkivet Arkivkode 1-ARKV Tilbud adresser Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Avsender Viju Arkivkode 1-ARKV- E-post korrespondanse vedrørende brannmur Saksansv. DR-SFD-JOMA

11 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 11 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Avsender Viju Arkivkode 1-ARKV- Ordrebekreftelse Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 12/114-4 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-***; Stansing av lønn 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-MASO 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelser av radioterminaler - trinn 2 - *** evaluering Arkivkode 1--***-*** Vedrørende evalueringsmodellen Saksansv. DR-SFD-REL Arkivsak/doknr. 12/178-2 Sakstittel Dok.dato Kriterier for å bruke Nødnett Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-319 Nødnett - kriterier for bruk Saksansv. DR-MAR-SYBO Arkivsak/doknr. 12/301-1 Sakstittel Dok.dato Bistand fra DNK Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-220 Anmodning om bistand fra DNK Saksansv. DR-ØPA-ANH

12 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 12 Arkivsak/doknr. 07/51-15 Sakstittel Dok.dato Site-spesifikk informasjon Avsender Oslo Lufthavn AS co/ Avinor AS Arkivkode 1--***-*** Erklæring om bruk av leide lokaler og anlegg Saksansv. DR-SAS-BES Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand *** til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Videre fremdrift i forhandlingsprosessen Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/138-5 Sakstittel Dok.dato Endring P-1004 Arkivkode 1-ARKV-418 P Price discussion on purchase order Saksansv. DR-ØPA-GFO for training Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for videokonferanseutstyr Avsender Domstoladministrasjonen Arkivkode 1-ARKV-045 tsatt oppstartsmøte Saksansv. DR-SAS-NMY Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Avsender Kommuneforlaget til arkivet Arkivkode 1-ARKV Ber om referanseperson Saksansv. DR-ØPA-DOKS

13 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 13 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Avtale - Service Level Agreement Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV-414 SLA-meeting - New KP/KPM structure Saksansv. DR-SFD-TEMY

14 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Referat fra forhandlingsmøte nr Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler 2011 Arkivkode 1-ARKV- Vedrørende ombygging i 7. etasje Saksansv. DR-ØPA-KRRA Arkivsak/doknr. 12/259-2 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-***; CV, vitnemål og attest 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 12/30-10 Sakstittel Dok.dato Møtereferat fra Project Management Office møter (PMO) nternt DNK Arkivkode 1-ARKV-300 Referat fra DNK PMO Saksansv. DR-OP-OYJO Offl. 14, første ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Justert tilbud videokonferanseutstyr Saksansv. DR-SFD-JOMA

15 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Justert tilbud videokonferanseutstyr Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - Brukermanualer og rutiner for Acos websak Arkivkode 1-ARKV Hurtigguide for Websak Fokus - DNK Saksansv. DR-ØPA-NRE Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - OSS Arkivkode 1-ARKV Kandidatrapport Saksansv. DR-ØPA-KAJE Offl. 25 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - Seksjonssjef radioterminaler Arkivkode 1-ARKV Kandidatrapport Saksansv. DR-ØPA-KAJE Offl. 25 Arkivsak/doknr. 12/253-6 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Vedrørende justert tilbud Saksansv. DR-SFD-JOMA videokonferanseutstyr

16 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/253-7 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Justert tilbud videokonferanseutstyr Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - Ansvarlig for kravspesifikasjon og implementering av programvare 2012 Arkivkode 1-ARKV Vedtak i ansettelsesrådet Saksansv. DR-ØPA-KAJE Offl. 25 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - Ansvarlig for kravspesifikasjon og implementering av programvare 2012 Arkivkode 1-ARKV nnstillingsnotat Saksansv. DR-ØPA-KAJE Offl. 25 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Ansettelsessak - Ansvarlig for kravspesifikasjon og implementering av programvare 2012 Arkivkode 1-ARKV tvidet søkerliste Saksansv. DR-ØPA-KAJE Offl. 25

17 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Justert tilbud videokonferanseutstyr Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Justert tilbud videokonferanseutstyr Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 09/260-9 Sakstittel Dok.dato Prosjekt - Organisering av prosjektorganisasjon Arkivkode 1-ARKV-300 New PO box number and Reception Saksansv. DR-OP-BJTO Telephone for Motorola Arkivsak/doknr. 10/79-14 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Offentlig elektronisk postjournal (OEP) Arkivkode 1-ARKV Møte Saksansv. DR-ØPA-NRE Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Prosjekt - Teknisk dokumentasjon - rutiner og prosedyrer for behandling og godkjenning Arkivkode 1-ARKV Hvordan legge ut tekniske dokumenter på Saksansv. DR-OP-ARO Ekstranettet

18 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 12/293-8 Sakstittel Dok.dato Site - spesifikk dokumentasjon Arkivkode 1--***-***; Site - spesifikk dokumentasjon 2--***-***; 3-CRD-S Saksansv. DR-OP-ARO 13, 1. ledd (2) Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Justert tilbud etter arbeidsmøte Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita til arkivet Arkivkode 1-ARKV Vedrørende tilbud adresser til kommuner og Saksansv. DR-ØPA-DOKS fylkeskommuner Arkivsak/doknr. 12/253-9 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- E-post korrespondanse vedrørende brannmur Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Status på bestilling Saksansv. DR-SFD-JOMA

19 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Bestilling av videokonferanseutstyr Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Arkivkode 1-ARKV- Virksomhetsplan ny versjon Saksansv. DR-SFD-JOMA Arkivsak/doknr. 12/49-4 Sakstittel Dok.dato Endring A-1207 Arkivkode 1-ARKV-418; 2-E-STATS-PARKERT A-1207 Avklaringer knyttet til hva som ønskes avbestilt Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Referansekontakter Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 11/300-6 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-***; Kursbevis NSB 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1)

20 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 7 Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-*** Bestått fagprøve Saksansv. DR-ØPA-MAAK 13, 1. ledd (1)

21 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Kommuneforlaget til arkivet Arkivkode 1-ARKV Referanseperson for abonnement Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelser av radioterminaler - trinn 2 - ***; evaluering *** Arkivkode 1--***-*** Dokumenter til brukerevalueringen Saksansv. DR-SFD-REL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Spørsmål om presisering av innholdet i Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd forrige e-post om videre fremdrift i forhandlingene Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand *** til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Svar på spørsmål om presisering av innholdet Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd i forrige e-post om videre fremdrift i forhandlingene Arkivsak/doknr. 12/268-2 Sakstittel Dok.dato Elektronisk faktura til statlige virksomheter Avsender Monster Worldwide Scandinavia AB Arkivkode 1-ARKV-10 Tilbakemelding på brev vedrørende Saksansv. DR-ØPA-DOHA elektronisk faktura

22 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Avsender Kommuneforlaget til arkivet Arkivkode 1-ARKV Adresseabonnement fra Kommuneforlaget Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/324-1 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Personal - Velferdstiltak Avsender Sats Norge AS ansatte Arkivkode 1-ARKV-255 Rammeavtale Saksansv. DR-ØPA-KAJE Arkivsak/doknr. 07/3-29 Sakstittel Dok.dato Regnskap - Bank og offentlige etater Avsender DnB Nor Finans AB Arkivkode 1-ARKV-10 Morecom AS - Factoringavtale med DNB Saksansv. DR-ØPA-ANH Bank ASA Arkivsak/doknr. 12/268-3 Sakstittel Dok.dato Elektronisk faktura til statlige virksomheter Avsender Norsk rikskringkasting Arkivkode 1-ARKV-10 Tilbakemelding elektronisk faktura Saksansv. DR-ØPA-DOHA Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Prosjekt fase 0- Leveranser til Helse generelt Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV Kopibrev - Konsekvenser ved omlegging av Saksansv. DR-OP-DASJ telenettet til P teknologi

23 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/304-1 Sakstittel Dok.dato Site - spesifikk informasjon Arkivkode 1--***-*** Site - spesifikk informasjon Saksansv. DR-SAS-BES Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Norsk Folkehjelp utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Norsk folkehjelps bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Norske redningshunder utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Norske redningshunders bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Røde Kors utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Røde kors bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere NSB AS utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Statistikk for NSBs bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE

24 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Stortingets administrasjon utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 SAs bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Departementenes utenfor nødetatene servicesenter Arkivkode 1-ARKV-350 DSS bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Redningsselskapet utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Redningsselskapets bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 12/310-1 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pager Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV- Referat fra møte 3 Saksansv. DR-SAS-VEKA Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelser av radioterminaler - trinn 2 - ***; evaluering ***; *** Arkivkode 1--***-*** Dokumenter til brukerevalueringen Saksansv. DR-SFD-REL

25 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 07/80-14 Sakstittel Dok.dato Drift - Frekvenser i nødnettet Post- og teletilsynet Arkivkode 1-ARKV-331 Søknad om spektrumstillatelse Saksansv. DR-SFD-TEMY Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Driftssamarbeidsavtale med etatenes Politidirektoratet driftsorganisasjoner Arkivkode 1-ARKV-420 Driftssamarbeidsavtale - Trinn 2 Saksansv. DR-MAR-JOHE Arkivsak/doknr. 10/74-10 Sakstittel Dok.dato Samordningsrådet for nødrelaterte Avsender Post- og teletilsynet; problemstillinger Northern Norway Joint Rescue Coordination Centre; Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommuinikasjonsberedskap; Det kongelige justis- og beredskapsdepartement; Politiets data- og materielltjeneste; Helsedirektoratet; Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV- nnkalling til møte Saksansv. DR-MAR-JAHE Offl. 24, tredje ledd Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avsender AS Scenario nteriørarkitekter 2011 MNL Arkivkode 1-ARKV- Beskrivelse av bygningsmessige arbeider Saksansv. DR-ØPA-KRRA

26 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/4-24 Sakstittel Dok.dato tbygging - Radio Rollout Status Reports Avsender Motorola Solutions Norway 2012 AS Arkivkode 1-ARKV- Radio Rollout Status Reports week Saksansv. DR-OP-ERFO Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Driftsmøter mellom MS og etat (Ops) Avsender Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV-300 Månedsmøte nr. 20 mellom HDO og MS Saksansv. DR-SFD-TEMY Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Driftsmøter mellom MS og etat (Ops) Avsender Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV-300 Månedsmøte nr. 18 mellom BDO og MS Saksansv. DR-SFD-TEMY Arkivsak/doknr. 12/275-4 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-***; Signert arbeidsavtale 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 08/9-27 Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Kurs ved Forsvarets Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement høgskole og Forsvarets skolesenter/stabsskole Arkivkode 1-ARKV-274 ttak av deltakere til sjefskurs nr 9/ Saksansv. DR-ØPA-ANH Resultat

27 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 7 Arkivsak/doknr. 12/310-6 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pager Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV- Kommentarer til referat fra møte 3 Saksansv. DR-SAS-VEKA arbeidsgruppe anskaffelse pagere Arkivsak/doknr. 07/80-15 Sakstittel Dok.dato Drift - Frekvenser i nødnettet Avsender Simonsen Advokatfirma DA Arkivkode 1-ARKV-331 Vedrørende Nødnetts frekvenstillatelse Saksansv. DR-SFD-TEMY Offl. 15 andre ledd Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Avsender Postrom Maskiner AS til arkivet Arkivkode 1-ARKV Kontrakt for portolading Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita Postrom Maskiner AS til arkivet Arkivkode 1-ARKV Signert kontrakt for portolading Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato nternasjonalt samarbeid - E Avsender Selex Elsag samarbeidsprogram Arkivkode STEP: Check legal and financial Viability of Saksansv. DR-MAR-JAHE your entity

28 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 8 Arkivsak/doknr. 12/318-1 Sakstittel Dok.dato Endring A-1261 *** Arkivkode 1-ARKV-418 A rev Change Request Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/322-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1018 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO request Arkivsak/doknr. 12/310-8 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pager Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Ber om kommentarer til forslag Saksansv. DR-SAS-VEKA Arkivsak/doknr. 12/269-3 Sakstittel Dok.dato Referansegruppe for pilot prosjekt i Avsender Det kongelige justis- og Drammen beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Helses representanter til referansegruppen - Saksansv. DR-MAR-MAME Pilot Drammen Arkivsak/doknr. 07/ Sakstittel Dok.dato Økonomi - Belastningsfullmakter Avsender Direktoratet for økonomistyring Arkivkode 1-ARKV-123 Rammeoverføring fra 2013 Saksansv. DR-ØPA-ANH

29 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 9 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelser av radioterminaler - trinn 2 - evaluering Arkivkode 1--***-*** Vedrørende riktig radio betegnelser Saksansv. DR-SFD-REL Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelser av radioterminaler - trinn 2 - evaluering Arkivkode 1--***-*** Plan for evaluering RT2 Saksansv. DR-SFD-REL Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avsender AS Scenario nteriørarkitekter 2011 MNL Arkivkode 1-ARKV- Entreprenører til ombygging DNK Saksansv. DR-ØPA-KRRA Arkivsak/doknr. 07/281-6 Sakstittel Dok.dato Personal - Yrkesskadeforsikring Avsender Statens pensjonskasse Arkivkode 1-ARKV-29 Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen i Saksansv. DR-ØPA-MAAK 2013 Arkivsak/doknr. 07/ Sakstittel Dok.dato Sentralt totalforsvarsforum Avsender Forsvarets operativt hovedkvarter Arkivkode 1-ARKV-016 Referat fra møte i Sentral Totalforsvarsforum Saksansv. DR- -TOLY

30 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 10 Arkivsak/doknr. 11/215-3 Sakstittel Dok.dato Endring A-1183 *** Arkivkode 1-ARKV-418 A-1183 Quotation - Rejected Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/321-1 Sakstittel Dok.dato Site - spesifikk informasjon - kontrollrom Arkivkode 1--***-*** Nytt navn på legevakt Saksansv. DR-OP-DASJ Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Planlegging Politi Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV Tidsplan for utrulling av politiets kontrollrom Saksansv. DR-OP-BJTO fase 3-4 Arkivsak/doknr. 10/79-16 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Offentlig elektronisk postjournal Direktoratet for forvaltning og (OEP) KT Arkivkode 1-ARKV Tidspunkt for andre pulje 2012 Saksansv. DR-ØPA-NRE Arkivsak/doknr. 12/138-6 Sakstittel Dok.dato Endring P-1004 Arkivkode 1-ARKV-418 P-1004 Quotation - rev Saksansv. DR-ØPA-GFO Quatation

31 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 11 Arkivsak/doknr. 12/138-7 Sakstittel Dok.dato Endring P-1004 Arkivkode 1-ARKV-418 pdated P-1004 Quotation (unsigned) Saksansv. DR-ØPA-GFO Reflecting the agreement from the clarification meeting between FRQ MS DNK. Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Site-spesifikk informasjon Arkivkode 1-ARKV Ekspropriasjon - PT stadfester sin tidligere Saksansv. DR-SAS-BES beslutning om samtykke til ekspropriasjon og oversender klagen til Samferdselsdepartementet for videre behandling Arkivsak/doknr. 12/257-2 Sakstittel Dok.dato tleieavtale for telelosji Arkivkode 1--***-*** Vilkår med vedlegg vedrørende Saksansv. DR-SAS-BES Offl. 24, tredje ledd telelosjitjenester Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Site-spesifikk informasjon Arkivkode 1-ARKV Kommentar til oppslag i Dagens Næringsliv Saksansv. DR-SAS-BES Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Site-spesifikk informasjon Arkivkode 1-ARKV Kommentar til oppslag i Dagens Næringsliv Saksansv. DR-SAS-BES

32 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 12 Arkivsak/doknr. 12/320-1 Sakstittel Dok.dato Bedre stat-prisen 2013 Avsender Direktoratet for økonomistyring Arkivkode 1-ARKV- Tid for å dele gode erfaringer om Saksansv. DR-ØPA-ANH virksomhetsstyring - Bedre stat-prisen 2013 Arkivsak/doknr. 12/138-8 Sakstittel Dok.dato Endring P-1004 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purhcase Order Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 10/79-17 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Offentlig elektronisk postjournal Avsender Direktoratet for forvaltning og (OEP) KT Arkivkode 1-ARKV Vedrørende neste pulje for OEP i 2012 Saksansv. DR-ØPA-NRE

33 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/79-15 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Offentlig elektronisk postjournal (OEP) Arkivkode 1-ARKV Ressursbruk- Dokumentsenter -SAS - referat Saksansv. DR-ØPA-NRE fra møte 8. juni 12 Arkivsak/doknr. 12/265-5 Sakstittel Dok.dato Møtereferat - Oppfølging av OS1 og OS2 (Operational Services) Arkivkode 1-ARKV MOM OS1 and OS2 Saksansv. DR-OP-TOSO Offl. 14, første ledd Arkivsak/doknr. 12/294-2 Sakstittel Dok.dato Site - spesifikk dokumentasjon for CR033 Arkivkode 2-ARKV ; Site - spesifikk dokumentasjon for CR033 3-STATS-2Ba Saksansv. DR-OP-ARO 13, 1. ledd (2) Arkivsak/doknr. 12/294-3 Sakstittel Dok.dato Site - spesifikk dokumentasjon for CR033 Arkivkode 2-ARKV ; Site - spesifikk dokumentasjon for CR033 3-STATS-2Ba Saksansv. DR-OP-ARO 13, 1. ledd (2) Arkivsak/doknr. 12/304-2 Sakstittel Dok.dato Site - spesifikk informasjon Arkivkode 1--***-*** Signert leiekontrakt Saksansv. DR-SAS-BES Offl. 24, tredje ledd

34 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 12/305-1 Sakstittel Dok.dato Site - spesifikk informasjon Arkivkode 1--***-*** Signert avtale Saksansv. DR-SAS-BES Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/310-2 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pager Arkivkode 1-ARKV- tarbeidelse av anskaffelsesprosedyren Saksansv. DR-SAS-VEKA Arkivsak/doknr. 12/310-3 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pager Arkivkode 1-ARKV- Møte nr. 3, Anskaffelse pagere underlag til Saksansv. DR-SAS-VEKA fredagens møte Arkivsak/doknr. 12/310-5 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pager Arkivkode 1-ARKV- Teknisk møte med leverandører før utlysning Saksansv. DR-SAS-VEKA Offl. 14, første ledd - Anskaffelsesregelverket Arkivsak/doknr. 12/30-12 Sakstittel Dok.dato Møtereferat fra Project Management Office møter (PMO) nternt DNK Arkivkode 1-ARKV-300 Referat fra DNK-PMO Saksansv. DR-OP-OYJO Offl. 14, første ledd

35 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/267-1 Sakstittel Dok.dato Møtereferat fra DNK tvidet Programledelse (PL) Trinn 2 Arkivkode Referat fra utvidet programledelse Saksansv. DR-OP-OYJO Offl. 14, første ledd Arkivsak/doknr. 12/310-7 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pager Arkivkode 1-ARKV- Tekniske spørsmål til Pager leverandør Saksansv. DR-SAS-VEKA Arkivsak/doknr. 12/314-1 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Referat fra møte nr. 1 - Arbeidsgruppe Saksansv. DR-SFD-ARBO anskaffelse Pagere Arkivsak/doknr. 12/314-2 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Referat fra møte nr. 2 - Arbeidsgruppe Saksansv. DR-SFD-ARBO anskaffelse Pagere Arkivsak/doknr. 12/314-3 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Referat fra møte nr. 3 - Arbeidsgruppe Saksansv. DR-SFD-ARBO anskaffelse Pagere

36 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 12/314-4 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Tidsplan anskaffelse Pagere Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/314-5 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Memo fra telefonkonferanse Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/314-7 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Tetra utalarmeringsenhet - Kommentarer Saksansv. DR-SFD-ARBO Brann Arkivsak/doknr. 12/314-8 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Teknisk møte med leverandører før utlysning Saksansv. DR-SFD-ARBO Offl. 14, første ledd - Anskaffelsesregelverket Arkivsak/doknr. 12/32-13 Sakstittel Dok.dato Ledergruppemøter 2012 Arkivkode 1--***-*** Referat fra ledermøte Saksansv. DR-SAS-PEPE Offl. 14, første ledd

37 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 12/315-1 Sakstittel Dok.dato Tjenesteavtaler med 110 sentraler fase 0 Arkivkode 1-ARKV-300 Tjenesteavtale med 110 sentral fase 0 Saksansv. SFD-BDO-BEOT Arkivsak/doknr. 12/315-2 Sakstittel Dok.dato Tjenesteavtaler med 110 sentraler fase 0 Arkivkode 1-ARKV-300 Tjenesteavtale med 110 sentral fase 0 Saksansv. SFD-BDO-BEOT Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Møter mellom avdelingene marked og systemforvaltning og drift Arkivkode 1-ARKV- Møte mellom marked og drift Saksansv. DR-SFD-KARE

38 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/323-1 Sakstittel Dok.dato Personalmappe *** Arkivkode 1--***-***; Tilbud om ansettelse 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 08/53-4 Sakstittel Dok.dato Personalmappe *** Arkivkode 1--***-*** Tilbud om ansettelse Saksansv. DR-ØPA-MAAK 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til *** oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Svar på tilbudsbrev på oppgradering av Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd dinkom.no Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til *** oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Svar på tilbudsbrev på oppdatering av Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd dinkom.no Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avantor Drift AS 2011 Arkivkode 1-ARKV- Vedrørende bekreftelse på tilbud Saksansv. DR-ØPA-KRRA

39 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 10/81-5 Sakstittel Dok.dato Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) Avsender Nasjonalt Redningsfaglig Råd Arkivkode 1-ARKV Medlemsinfo Nasjonalt Redningsfaglig Råd Saksansv. DR-MAR-LALA Arkivsak/doknr. 10/81-6 Sakstittel Dok.dato Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) Avsender Nasjonalt Redningsfaglig Råd Arkivkode 1-ARKV nvitasjon til NORDRED konferanse Saksansv. DR-MAR-LALA Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Vedal 2011 Arkivkode 1-ARKV- Forespørsel om tilbud på arbeider for DNK Saksansv. DR-ØPA-KRRA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Ønske om utfyllende tilbakemelding Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-*** Signert arbeidsavtale og melding om Saksansv. DR-ØPA-MAAK 13, 1. ledd (1) prøvetidsreglene

40 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/71-12 Sakstittel Dok.dato nnføring av SharePoint i prosjektet Avsender Acos AS Arkivkode 1-ARKV Bekreftelse på møtedato for visning av Acos Saksansv. DR-ØPA-ARO Sharepoint modul Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rammeavtale - Videokonferanseutstyr Avsender Viju Arkivkode 1-ARKV- Signert ordrebekreftelse Saksansv. DR-SFD-JOMA 13, 1. ledd (2) Arkivsak/doknr. 12/169-2 Sakstittel Dok.dato Høring - nntak for utøvelse av offentlig administrasjons- og kirkedepartementet Fornyingsmyndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften Arkivkode 1-ARKV-008 ngen merkninger til foreslåtte endringer Saksansv. DR-SAS-BES Arkivsak/doknr. 11/339-3 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale om mobilløsning Move AS Arkivkode 1-ARKV-053 verksettelse levering av DME Saksansv. DR-ØPA-TOSK Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - innkjøp av diverse utstyr og rekvisita til Postrom Maskiner AS arkivet Arkivkode 1-ARKV Leverings og betalingsbekreftelse Saksansv. DR-ØPA-DOKS

41 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Økonomi - Revisjon av 2011-regnskapet Avsender Riksrevisjonen Arkivkode 1-ARKV-130 Vedrørende tilbakemelding - Revidert KTprofil Saksansv. DR-ØPA-ANH fra DNK Arkivsak/doknr. 11/324-8 Sakstittel Dok.dato Kontaktmøter fylkesmenn Fylkesmannen i Rogaland Arkivkode 1-ARKV- Kontatkmøte mellom fylkesmannen og Saksansv. DR-MAR-RORO direktøren i Direktoratet for Nødkommunikasjon Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til *** oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Avklaring roller - Prosessdriver Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til *** oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Ber om gjennomgang av dokumentasjon Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjekt 2012: Konkurranse om «bistand til oppgradering av dinkom.no» Arkivkode 1--***-*** Svar på spørsmål om rollefordeling i prosjektet Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 23, tredje ledd

42 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 12/15-60 Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Spørsmål vedrørende innsynsbegjæring Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/15-61 Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Svar vedrørende vurdering av dokument Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av kaffemaskiner til Nydalshøyden Avsender Café Bar Norge Bygg A Arkivkode 1-ARKV Spørsmål til avtale Saksansv. DR-ØPA-LAT Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Bestilling av nødnettabonnement - Avsender Helses driftorganisasjon helsetjenesten Arkivkode 1-ARKV-350 Bestilling av nødnettabonnement Saksansv. DR-MAR-MOHA Arkivsak/doknr. 07/ Sakstittel Dok.dato Site-spesifikk informasjon Arkivkode 1--***-*** Ber om avklaring av møte knyttet til Saksansv. DR-SAS-BES Offl. 24, tredje ledd leieforholdet

43 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Branns innføringsprosjekt Avsender Karmøy brann- og redningsvesen Arkivkode 1-ARKV-300 Vedrørende frist for overflytting av 110-sentral Saksansv. DR-OP-ANKV Arkivsak/doknr. 09/329-9 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av kaffemaskiner til Nydalshøyden Cafebar Bygg A Arkivkode 1-ARKV Oversendelse av leieavtale Saksansv. DR-ØPA-LAT Arkivsak/doknr. 12/332-1 Sakstittel Dok.dato Nordisk møte for operatører av nasjonale Rakel; nødnett Rigspolitiet; Erillis Verkot; National Security Networks Arkivkode 1-ARKV-07 Nordisk operatørforum i Oslo oktober Saksansv. DR-SSK-CELO 2012 Arkivsak/doknr. 12/333-1 Sakstittel Dok.dato Økonomi - Statsbudsjett 2013 Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-113 Rammeoverføring fra DNK til DFØ for Saksansv. DR-ØPA-KRRA budsjettåret 2013 Arkivsak/doknr. 11/347-5 Sakstittel Dok.dato Stortingsmelding om samfunnssikkerhet 2012 Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-008 Oversendelse av Stortingsmeldingen Saksansv. DR-SSK-CELO samfunnssikkerhet

44 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 7 Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Personalmappe Arkivkode 1--***-*** Personalsak Saksansv. DR-ØPA-MAAK 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 07/3-30 Sakstittel Dok.dato Regnskap - Bank og offentlige etater Avsender DnB Nor Finans AB Arkivkode 1-ARKV-10 Ventelo AS - Factoringavtale med DNB Bank Saksansv. DR-ØPA-ANH AS Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Økonomi - Revisjon av 2011-regnskapet Avsender Riksrevisjonen Arkivkode 1--***-*** KT-profil DNK Saksansv. DR-ØPA-ANH Offl. 5, andre ledd Arkivsak/doknr. 11/235-2 Sakstittel Dok.dato Responsmiljø for justissektoren Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- nnkalling til møte om KT-responsmiljø i Saksansv. DR-SFD-TEMY justissektoren Arkivsak/doknr. 12/4-25 Sakstittel Dok.dato tbygging - Radio Rollout Status Reports 2012 Avsender Motorola Solutions Norway AS Arkivkode 1-ARKV- Radio Rollout Status Reports week Saksansv. DR-OP-ERFO

45 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 8 Arkivsak/doknr. 11/293-3 Sakstittel Dok.dato Endring A-1198 *** Arkivkode 1-ARKV-418 A updated draft for Change Offer Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/334-1 Sakstittel Dok.dato Henvendelse til KT-Norge vedrørende KT-Norge Nødnett Arkivkode 1-ARKV-39 Henvendelse vedrørende Nødnett Saksansv. DR-SSK-SVST Arkivsak/doknr. 10/153-3 Sakstittel Dok.dato Endring A-1113 *** Arkivkode 1--***-***; nvoice of A E-STATS-BESTLT; 3-E-NT-BRANN Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 11/280-3 Sakstittel Dok.dato Endring A-1197 *** Arkivkode 1-ARKV-418 A-1197 Quotation - VODED Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 11/145-7 Sakstittel Dok.dato T - KT tiltak for fornyelse i offentlig sektor Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- KT-rapporter fra Direktoratet for Saksansv. DR-SFD-TEMY nødkommunikasjon jf tildelingsbrev 2012

46 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 9 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Motorola Solutions Norway AS; VHF Communication AS; sle Systems; TPL Systèmes; Search ResultsOelmann Elektronik GmbH; Sedgewall; TC Connect AS Arkivkode 1-ARKV-300 nvitation to Technical Feasibility Study for Saksansv. DR-SFD-ARBO TETRA Pagers, DNK Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Pagere Helsedirektoratet; Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV-300 nvitation to Technical Feasibility Study for Saksansv. DR-SFD-ARBO TETRA Pagers, DNK Arkivsak/doknr. 12/205-1 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Rammeavtale for konsulenttjenester innen lederopplæring og lederstøtte Arkivkode 1--***-*** Tilbud for konsulenttjenester innen Saksansv. DR-ØPA-TOSK Offl. 23, tredje ledd lederopplæring og lederstøtte Arkivsak/doknr. 12/205-2 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Rammeavtale for konsulenttjenester innen lederopplæring og lederstøtte Arkivkode 1--***-*** Tilbud for konsulenttjenester innen Saksansv. DR-ØPA-TOSK Offl. 23, tredje ledd lederopplæring og lederstøtte

47 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 10 Arkivsak/doknr. 12/205-3 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Rammeavtale for konsulenttjenester innen lederopplæring og lederstøtte Arkivkode 1--***-*** Tilbud for konsulenttjenester innen Saksansv. DR-ØPA-TOSK Offl. 23, tredje ledd lederopplæring og lederstøtte Arkivsak/doknr. 12/205-4 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Rammeavtale for konsulenttjenester innen lederopplæring og lederstøtte Arkivkode 1--***-*** Tilbud for konsulenttjenester innen Saksansv. DR-ØPA-TOSK Offl. 23, tredje ledd lederopplæring og lederstøtte Arkivsak/doknr. 12/205-5 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Rammeavtale for konsulenttjenester innen lederopplæring og lederstøtte Arkivkode 1--***-*** Tilbud for konsulenttjenester innen Saksansv. DR-ØPA-TOSK Offl. 23, tredje ledd lederopplæring og lederstøtte Arkivsak/doknr. 12/205-6 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Rammeavtale for konsulenttjenester innen lederopplæring og lederstøtte Arkivkode 1--***-*** Tilbud for konsulenttjenester innen Saksansv. DR-ØPA-TOSK Offl. 23, tredje ledd lederopplæring og lederstøtte Arkivsak/doknr. 12/205-7 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse - Rammeavtale for konsulenttjenester innen lederopplæring og lederstøtte Arkivkode 1--***-*** Tilbud for konsulenttjenester innen Saksansv. DR-ØPA-TOSK lederopplæring og lederstøtte Offl. 23, tredje ledd

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 30.04.2012-06.05.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/99-4 Sakstittel Dok.dato 27.04.2012 Frequentis Avsender

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.02.2012-04.03.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/113-1 Sakstittel Dok.dato 27.02.2012 Personalmappe ***

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 06.02.2012-12.02.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-4 Sakstittel Dok.dato 31.01.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 03.09.2012-09.09.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/421-1 Sakstittel Dok.dato 31.08.2012 Høring - Endringsforslag

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.01.2012-08.01.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 11/237-10 Sakstittel Dok.dato 19.12.2011 tbygging - Rollout

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010 RAPPORT: Bergen, mars 2011 Årsrapport KoKom 2010 Bakgrunn for senteret KoKom ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997, og skal: - Monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste. - Bidra

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Direktøren Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: 30.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat

Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat 28. 29. april 2014 Park Inn Radisson Oslo Airport Tilstede var representanter fra: Ole Gladsø, FORF Lars Otto Laukvik, DNK Anne Hjort, Norsk brannbefals landsforbund

Detaljer

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Nødnettdagene 2014 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna er et todelt konferansehotell med mulighet for å bo på enten Radisson Blu sine

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

JD/RBA Forenkling og Effektivisering av Nødmeldetjenesten, versjon 2.0 29.04.2004. UtredniFo

JD/RBA Forenkling og Effektivisering av Nødmeldetjenesten, versjon 2.0 29.04.2004. UtredniFo UtredniFo Sammendrag Nødmeldetjenesten er en del av den offentlige operative beredskapen som skal komme nødstilte til unnsetning. Nødmeldetjenestens oppgaver omfatter å motta nødanrop fra nødstilte, å

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 22. 23. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk brannbefals Landsforbund, Sivilforsvaret,

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer