Anders A. Vik. Anders A. Vik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anders A. Vik. Anders A. Vik"

Transkript

1 Velkommen til fagtimer om TILSKUDDS- ORDNINGER Oslo, Den store kurshelga 23. oktober 2010 Nett - tilgang Himmelen.. Send en mail og få elektronisk ee tilgang: g 1

2 Fakta om TILSKUDD Årlig tildeles bl.a. følgende: Spillemidler, IDRETT kr millioner Spillemidler, KULTUR kr millioner stipend og legat kr 500 millioner Næringslivet deler ut kr millioner Kulturrådet kr 860 millioner De ulike departementene kr 850 millioner stiftelser kr millioner Gjensidigefondet deler alene ut kr 100 millioner hvert år!.. eller var det 200? Over milliarder kroner ligger hvert år og venter på deg! (MINST ) Satsningsområder Økt FYSISK AKTIVITET SUNDT KOSTHOLD Bruk folkehelsekoordinatorene, FYSAK koordinatorene i de kommunene de finnes! Forebygging av TOBAKK Forebygging av RUS Fokus på PSYKISK HELSE 2

3 VESTLI IL, -er sponset av; Ikke fond! Solo fondet. Ringnes fondet. Cola fondet. Gjensidigestiftelsen. Vi fokuserer på sunnhet, trygghet, sundt kosthold og rusforebyggende arbeid! Gjør et verdi - valg! Retningslinjer / drøftelser om; Sponsing Hvem kan vi motta sponsorstøtte fra? Gjenytelser eller ikke? Hva søker vi penger til? Økt aktivitet eller. Hvem kan vi drøfte dette med og i hvilke fora? Da er det bare å søke i hytt og pine! 3

4 Ny jungel - Rensvik Skole på Frei i Kristiansund Total kostnad kr TILSKUDD kr Dugnadsverdi kr Rabatter, leverandører kr Gaver, lokalt næringsliv kr FAU, gave/tilskudd kr Egenkapital skolen kr Anders A. Vik & Rune Berge Viktige stikkord: 1. Synliggjør de egentlige kostnadene. - Få opp totalkostnaden. 2. Rett DUGNADSVERDI. 3. Synliggjør RABATTENE. 4. Få tydlig frem GAVENE. DUGNAD = Anbud fra proffe aktører og dugnadsverdi skal være den samme, men med fratrekk for mva. Spennende og variert aktivitet. Lite område! Staten betalte kr ,- 4

5 Tilskudd til dette. Det ene idrettsanlegg, 33% tilskudd. Det andre nærmiljøanlegg, 50% tilskudd. 5

6 Tilskudd til dette. Ikke Lekeapparat! Ikke bord og benk men, - HVILEBENK 6

7 Lekeapparat? Klatrejungelen på Frei skole fikk tilskudd til dette da det ble en del av klatrejungelen. Tilskudd til det meste.. Uante muligheter. Bruk de rette ordene! Bruk fantasien. Inviter samarbeidsparter. 7

8 Kvernberget Trimstasjon 800 meter fra Kvernberget Flyplass, fra hoveddøra.. Trimstasjon basert på fysisk aktivitet, styrketrening bare med naturelement. Nesten gratis? Tilskudds - berettiget med inntil kr Fysisk aktivitet gjennom lek, latter og moro.. Helsestudio ute i naturen! Armheving - med føttene 8

9 9

10 10

11 Tør å tenke utradisjonelt! FRILUFTSLIV, hva er det? UTEAKIVITET = FRILUFTSLIV Nye muligheter til pengekilder.. Enkel BALANSEBOM ikke benk 11

12 Tursti med bruk av fiberduk og veigrus. PS: Universell utforming.. Så langt Anders som A. Vik mulig. 139 TILSKUDD -Sareptas krukke? 12

13 Helse og rehabilitering Over 230 millioner i 2009 Overskuddet fra EXTRA 27 medlems-organisasj. Ferske tall tirsdag 15. juni 2010 Det har kommet inn totalt 1711 søknader, derav 1504 nye, fra totalt 161 organisasjoner. Av de nye søknadene, er det 727 forebyggingssøknader, 450 rehabiliteringssøknader og 327 forskningssøknader. Tilsvarende tall i fjor var 1491 nye søknader. Det har altså vært en økning i antallet forebyggingssøknader i forhold til i fjor, mens det har kommet litt færre søknader innen de to andre områdene. Eksempler fra HelseRehab Se egen prosjektkatalog på nettet: 13

14 Du finner alle her: Kr ,- Kr , - Kr ,- Kr ,- 14

15 Kr ,- Medlemmer til Helse og Rehab Kreftforeningen. Nasjonalforeningen for folkehelsen. Landsforeningen for hjerte lungesyke. FFO. Norsk Folkehjelp. ADHD foreningen. Norske Kvinners Sanitetsforening. Redd Barna. Landsforbundet Mot Rusmisbruk. Norges Astma og Allergiforbund Hørselshemmedes Landsforbund. Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Norges Epilepsiforbund Norges Diabetsforbund. Norsk Revmatikerforening. Rådet for psykisk helse. Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Forbundet mot rusgift. Norges Døvefforening. NFU. Norges Handikapforbund. Norges Mosjons og bedriftsidrettsforbund. Foreningen for hjertesyke barn. Norges Blindeforbund. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Hest og Helse Norges Bedriftsidrettsforbund Flere andre organisasjoner er også godkjente som søkere! 15

16 Kategorier HelseRehab Forebygging 58 millioner Rehabilitering 58 millioner Forskning 63 millioner To uavhengige fagutvalg behandler søknadene. Kultursponsing Ny bok av BI-forsker Anne Britt Gran og Sophie Hofplass. Næringslivet bidrar hvert år med: Sponsorkaka utgjør i Norge over 3,5 milliarder Kultur henter inn kr 520 millioner kroner 17% Idretten henter inn kr 2,1 milliarder kroner - 61% BI-forsker Anne-Britt Gran har sammen med Sophie Hofplass gjennomført omfattende studier av kultursponsing i Norge. 16

17 Idretten taper terreng.. Idretten må skjerpe seg, andel går nedover Her må det jobbes mer aktivt for å holde på markedsandelen. Hva kan vi gi tilbake? festivaler kjemper om de samme kundene! -Sponsorer. e -Publikum. -Rabattene. 17

18 182 Sareptas krukke.. (kilde for god oversikt over tilskuddsordninger og ca 450 tilskuddsordninger for lag og foreninger) 18

19 kristiansund freikollen 19

20 Søk om finansiering av; villmarksleir, gamme, lavvu fra sametinget! 20

21 16 av 28 søknader fikk JA! 60% tilslag 21

22 Nyhetsbrev kommer hvert måned! Her er hva KULTUR hadde i mars.. 22

23 Klikk.. 23

24 ENKELT? Dette kan da ikke ta mer enn 10 minutter? Eller Sendes til: Frist: 15. mars Kriterier: For å kunne motta støtte, må prosjektene innfri følgende kriterier: De skal komme barn og unge til gode De skal gi klubben et løft og skape varighet Midlene må brukes i 2010 Det må rapporteres til NIF i form av bilde og en kort rapport når prosjektet er ferdigstilt eller gjennomført Frifond Bakgrunn for opprettelsen, hvor kommer pengene fra? Teater Musikk Barn- og unge Beløpsgrenser for ,- Statsbudsjettet avgjør for hvert år 24

25 25

26 Stiftelser i Norge: stiftelser totalt pr i fritid, kultur og sport. 930 interesseorganisasjoner helse og sosialtjenester 870 undervisning De fem største er: Sparebankstiftelsen, DnB NOR, 5,7 mrd. Gjensidigestiftelsen, 4,1 mrd. Fritt Ord, 2,2 mrd. CULTIVA (Kristiansand kommune), 1,6 mrd. GRIEG Foundation, 1,5 mrd 26

27 Søknadsfrister: 15. februar og 15. september hver år. Prioriterte formål i 2008 var: 1. Ut i naturen 2. Stolthet og tradisjoner 2009: Samlingsplassen vår. Fritids og ungdomsklubber 2010:Urbane møteplasser! 27

28 Onsdag 15. september! -Bare noen månder! (nesten da.. ) 28

29 29

30 Søknadsfrist : 15. september - Følg med.. Se også muligheten for lokale tildelinger i ditt distrikt! Utfylling av skjema tar kun 8 minutter. Sendes elektronisk. 30

31 Gir også støtte til drakter! Legathåndboken Samlet oversikt over 2500 ulike stipend og legat. Alt er skattefritt. Over 500 millioner å hente -> det er bare å søke Ligger på internett.. Ligger på biblioteket Ligger å venter i bokhandelen 31

32 32

33 Solofondet For de mellom 15 og 25 år med gode ideer.. Alt på nett! Søknadsskjema Referansenummer Lite penger Mye reklamesolofondet ble startet opp i 1993 av A/S Solo, selskapet som markedsfører Solo. Siden etableringen av fondet i 1993 har Solo fordelt ca. 12,7 millioner kroner på 1449 prosjekter. Det vil ikke være noen tildeling av stipendier i

34 34

35 Søknadsfrister: 15. april 15. oktober Hva er rusforebyggende arbeid? Prosjekt- og aktivitetstilskudd: Frist: 1. desember Noen her som ikke driver med rusforebyggende arbeid? 35

36 36

37 A/S Norske Shell Sponser hvert år i millionklassen Send søknad innen: 1. oktober til hovedkontoret: A/S Norske Shell, Box 40, 4098 Tananger. 37

38 38

39 39

40 Nordisk Kulturfond 40

41 Søknadsfrister.. Hvorfor har ikke DU fått penger herfra? - DU HAR TROLIG IKKE SØKT 41

42 HYDROFONDET 42

43 Alle store firma og konsern, har gjerne store FOND. Ormen Lange Aukra kommune 43

44 Søk i vei! Du kan få fra Deler hvert år ut kr 2,5 millioner. Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Nesten alle kan søke, ikke private og bedrifter. 44

45 VEDTEKTENE -Les disse, før du søker. Søk i vei! 45

46 Neste søknadsfrist: 1. desember mars

47 47

48 Kraftleverandørene Kraftselskapene / leverandørene utbetaler flere hundre millioner til allmennyttige formål. Ofte eid av kommunene. Søk i vei! Finn din lokale leverandør. 48

49 Faktisk hele 233 kraftleverandører i Norge! 49

50 Søk fortløpende.. Søknadsfrister: 1. februar september

51 51

52 Helgelandsfondet: Samfunn/sosial/ humanitær 14,4% Kultur 48,8% Idrett 26,8% Næring/næringsutvikling 10% 370 Tilskudd fra STATOIL til ulike kultur- og idrettsaktører. 52

53 spillepakker til en vedi av kr Frist: 22. april En viktigforutsetning for at Coop skal sponse et arrangement, en begivenhet, et idrettslag eller en enkeltutøver, er at det kan skapes aktiviteter rundt sponsoratet. Det betyr at butikkene og de ansatte helst skal knyttes opp mot sponsoravtalene, slik at det skapes engasjement i hele organisasjonen. Et sponsorat bør innfri minst tre av følgende mål: 1.Tilføre verdier til Coop som ikke kan oppnås gjennom tradisjonell reklame 2.Skape salg i butikkene gjennom aktiviteter knyttet opp mot sponsoratet 3.Skape engasjement, stolthet og motivasjon blant Coops ansatte 4.Gi positive assosiasjoner til Coop 5.Profilere og skape oppmerksomhet rundt Coop 53

54 54

55 55

56 Rauma kommune har to årlige festivaler: 1. Fjellfestivalen 2. RaumaRock 56

57 Dyktig, kreativ og blid festivalleder, Frode Nakken! 57

58 Kreativt! - nytenkning, kreativ tenkning.. Rockerne tenker på miljøet. De kjører; ROCKETOG! 58

59 Spill på lag! (finn samarbeidsparter) 4H Velforeninga Jeger og fiskeforeningen f i Skolekorpset Kunstforeningen Barnehagen Skogselskapet FAU Fjellstyret Kulturkontoret Skolekorpset Idrettslaget Folkehjelpa Handikaplaget Ungdomslaget Speiderne x 2 Helsesportslaget Røde Kors foreninga Helselaget Fritidsklubben (e) Politiets Idrettslag Andre? Trygg Trafikk Hvem mener du mangler? 59

60 Frivilligheten i Norge FRIVILLIGHETEN PÅ FRAMMARSJ 4,6 millioner innbyggere. 10 millioner medlemmer lag og foreninger med gjennomsnittlig 88 medlemmer. Frivillig innsats tilsvarende årsverk hvert år. Aldersgruppa mest aktiv (68%). 64% av norske menn og 51% av kvinnene deltar. 60

61 61

62 65 millioner Idrettens Gullgruve 32 siders hefte med oversikt over en rekke steder idretten kan søke penger.. 62

63 63

64 64

65 Kulturtilskudd fra fylket Søk din kulturavdeling i fylkeskommunen Tilskudd til prosjekt Tilskudd til kulturverntiltak Tilskudd til større idrettsarrangement Tilskudd til konsertarrangører Tilskudd til flerkulturelle arrangement Tilskudd til helseforebyggende tiltak Tilskudd til kulturbygg Tilskudd til private kirkebygg 65

TILSKUDDSKURS 2013. Kristiansund kommune. Anders A. Vik. Mobil: 926 34 131. anders.vik@kristiansund.kommune.no Nett tilgangen til; Himmelen..

TILSKUDDSKURS 2013. Kristiansund kommune. Anders A. Vik. Mobil: 926 34 131. anders.vik@kristiansund.kommune.no Nett tilgangen til; Himmelen.. TILSKUDDSKURS 2013 Kristiansund kommune Anders A. Vik Mobil: 926 34 131 anders.vik@kristiansund.kommune.no Nett tilgangen til; Himmelen.. Send Send hyggelig en mail og e-post. få elektronisk tilgang -Noen

Detaljer

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Tilskudd Steinkjer kommune 4.juni 2012 Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Side 2 Fakta Tilskudd. Det finnes over 13 milliarder kroner dere kan søke på Staten satser på følgende «faste» formål:

Detaljer

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten Jakten på penger... «Penger er ikke alt,» er det noe som heter - Men du verden hvor mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis

Detaljer

«IDRETTENS GULLGRUVE»

«IDRETTENS GULLGRUVE» «IDRETTENS GULLGRUVE» HVOR KAN NIF, SÆRFORBUND, IDRETTSKRETSER OG LAG SØKE MIDLER? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Innhold FORORD 3 NASJONALT 4 Helse 4 Sponsingav utstyr, drakter osv. 6 Barn

Detaljer

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER TILSKUDD - PENGER OG ANDRE SØKNADER. Det anbefales at velforeningene skriver ut denne siden, slik at søknadene nedenfor blir sendt

Detaljer

S E M I N A R R A P P O R T

S E M I N A R R A P P O R T Midtveismarkering for Mangfoldsåret 2008 TOTAL GLOBAL en grenseløs folkefest 14 juni 2008, Soria Moria Kulturslott, Oslo S E M I N A R R A P P O R T www.du-store-verden.no INNLEDNING Helgen 14. 15. juni

Detaljer

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3.

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3. Sted: Hytte H14 (Kristian Bay) Referat fra styremøte den 1.3.2015 Til stede: Kristian Bay, Bjørn Gunnar Feltstykket, Ragnar Lie, Ole Søren Sparsaas, Roland Larsen, Ole Petter Løite (for Felle IL) og Aage

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

www.artsbusiness.no Status 2013

www.artsbusiness.no Status 2013 www.artsbusiness.no Status 2013 Arts & Business Status 2013 Innhold Forord Privat kultur finansiering i Norge Innledning Privat kulturfinansiering og begrepsavklaringer Rapportens undersøkelser og metode

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Forebygging av hørselsskader

Forebygging av hørselsskader Forebygging av hørselsskader Informasjonsbrev til lokallagene HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Forebygging av hørsels skader er en populær og meningsfylt aktivitet blant medlemmer i

Detaljer

EXTRA BLADET. Extra-tildelingen 2008 side 6. Får barn bestemme over egen skjebne? side 14. Full rulle på to og fire side 16. Helse og Rehabilitering

EXTRA BLADET. Extra-tildelingen 2008 side 6. Får barn bestemme over egen skjebne? side 14. Full rulle på to og fire side 16. Helse og Rehabilitering EXTRA Helse og Rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av 26 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra. Overskuddet fra spillet går til frivillige

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

EXTRA BLADET. Skjønnheten i kromosom 21 side 8. Sterk TV-dokumentar om Berthold Grünfelds siste måneder side 12

EXTRA BLADET. Skjønnheten i kromosom 21 side 8. Sterk TV-dokumentar om Berthold Grünfelds siste måneder side 12 EXTRA Helse og Rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av 26 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra. Overskuddet fra spillet går til frivillige

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2003 Tilstandsrapport 23 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge Organisering og økonomi Aktivitet og medlemskap Idrettsanlegg Verdier og holdninger Akilles Oslo 23 INNHOLD 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Mål

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014 Bergen kommune Idrettsårbok 2014 1.0 Forord... 3 2.0 Idrettspolitikk... 4 2.1 Statlig idrettspolitikk... 4 2.2 Fylkeskommunal idrettspolitikk... 5 2.3 Kommunal idrettspolitikk... 5 3.0 Idrettsøkonomi...

Detaljer