Landets kontrollkommisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landets kontrollkommisjoner"

Transkript

1 Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Medlemmer Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Reidun Dalbro Turi Bondeson Jørn Klepper Tom G. Nilsen Jo Inge Meisingset Wenche Høiaas Berit Gundersen Skaug Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad Larkollen Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Ragnhild Borgerud Skjervikat Ungdomspsykiatriske behandlingshjem Jens Smith-Sivertsen Halden/Sarpsborg DPS Øystein Røstad Moss DPS Svend Ervik Edwind Ruud DPS Anne-Barbro Aastorp Sykehuset Østfold HF, Klinikk for akuttpsykiatri Cathrine Silseth Fredrikstad DPS Aase Berit Lande Jansen Østfold III Intermediæravdelingen, Divisjon for psykiatri, Østfold Alderspsykiatrisk poliklinikk Stein Schjølberg Tina Bergstrøm Agnalt Hans Morten Sundt Anne Berit Pettersen Rita Gulbrandsen Siv Try Bakke Tormod Ropeid Kristin Gurvin Akershus Aker Universitetssykehus I Aker Universitets sykehus HF klinikk for psykiatri Liv Solveig Pettersen Oslo/ Avdeling II, akuttpsykiatri: Kirsten Langseth post 1, Aker Universitetssykehus Stein Wiel 1

2 post 2, Aker Universitetssykehus post 3, Aker Universitetssykehus post 4, Aker Universitetssykehus AvdelingVIII: Avdeling for psykosebehandling, sikkerhetsavdeling: SPA 1 SPA 2 Jørstadvillaen Alna Distriktpsykiatriske senter avd. Sinsenveien Arne Scheel Sonja Borg Torstenrud Margit Sandset Brit Borge Lilly Sofie Haugene Grethe Horn Mathismoen Thor Foss Aker Universitetssykehus II Alderspsykiatrisk avdeling, Gaustad Cato Johannessen Dag Svensson Skjelfoss psykiatriske senter Gunnar Kvalvaag Ingunn Cecilie Haakenrud Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, Gaustad Aslaug E. Bahr Magnus Betten Else M. Falch Gulbrandsen Grethe H Mathismoen Akershus Område I Akershus Uni.sykehus, Ungdomspsykiatrisk Klinikk Petter Wulfsberg Bjerketun ungd.psyk.bahandlingshjem Bernt Bahr Østbytunet barnepsyk.behandlingshjem Ola Nordviste Akershus uni.sykehus, Bråten ung.ps.beh.senter Unni B Skjervheim Aker univ.s.hus, Follo DPS/Poliklinikken Rune Stenslet Aker univ.s.hus, Follo DPS/Døgnenheten Vigdis Aas Aker univ.s.hus, Follo DPS/Follo akkutteam Signora Gåsland Anna Baksæter Leoul Mekonen Akershus Område II Ahus Asbjørn Finholt Lillestrøm DPS Åse K Eriksson Grorud DPS Rune Stenslet Jessheim DPS Unni B Skjervheim Furukollen Kristin Ellingsen Grefsenlia Ellen Kahrs 2

3 Ranveig Engh #REF! Blakstad Sykehus Blakstad sykehus Tone Wilberg Dr. Høsts vei Rore Roald Riedl Psykiatrisk senter Asker Unn Beate Kristensen Sikta Arne Scheel Hvalstadåsen Joachim Solum Psykiatrisk senter Bærum Berit Østvold Storenga Bjørn Lindstad Strandveien Evelyn Svea Diakonhjm.sykehus Diakonhj.sykehus, psyk.avd. Vindern Marianne Grimsø Diakonhj.sykehus, DPS Vindern Arild Farstadvoll Else Gjesti Diakonhj. sykehus, alderspsy.av. Søndre Borgen Unni Berit Schjervheim Diakonhj. sykehus, Alderspsyk. Poliklinikk Finn Jensen TEDD Jan Svele Randi Enes Geir Wilhelmsen Else- Marie Falch Gulbrandsen Gry Haukåsen Lovisenberg diakon.syk I Lovisenberg Diakonale sykehus Psykiatrisk akuttavdeling Lovisenberg DPS Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus Else Gjesti Helene Braanen Arne Scheel Gunnar Kvalvaag Margit Sandset Kristin Ellingsen Sigrid M Refsum Reidun Berger Lovisenberg Vår Frue hospital Trine Fernsjø diakon.syk II Tøyen DPS Manifestsenteret Anne Ohrt Bjørn Arvid Lervik0 Morten Calmeyer 3

4 Jan Svele Finn Jensen Per- Kristian Vistung Tim Henne Gry Haukåen Hilde Krogh Psyk.helse-v BUP, Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Ulrik Hegnar f. barn/unge UPS, Ungdomspsykiatrisk akuttenhet Barnepsykiatrisk avdeling Tore Rodal Riedl Johan Fosse Klinikk for psykisk helse - Barn og Ungdom Gunnar Kvalvaag Nydalen barnepsykiatriske døgnenhet Bjørn Lindstad Avdeling for førstegangspsykoser (17-30 år) Kari Backer Kari Wille Rekdal Magnus Betten Ullevål Univ. Ullevål univ.sykehus avd. for akuttpsykiatri Reidun Lauvstad sykehus I Søndre Oslo DPS (Ryen/Holmlia DPS) Petter Wulfsberg Tora Moland Gaarder Brynjulf Egeberg Herina Brandtzæg Arne B. Eikås Jan Svele Otto Steenfeldt-Foss Randi Enes Brit Borge Aslaug Elsbutangen Bahr Trond Dale Magnus Betten Ullevål Univ. Allmennpsykiatrisk avd. Ullevål univ.sykehus Petter Johnsen sykehus II Alderspsykiatrisk avd Ullevål univer.sykehus Alderspsykiatrisk senter (APS) Ulrik Hegnar Tollef Jahren Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) Morten Calmeyer Josefinegate DPS (Geitemyrsv.67 og Pilestredet 77) Christian Vesseltun Aslaug Elsbutangen Bahr 4

5 Kari Wille Rekdal Torill Vestly Ullevål Univ. Regional Sikkerhetsavdeling, Dikemark Kirsten Langseth sykehus III Avdeling for Psykisk Utviklingshemmede Siv Bjørklid Hans Braadland Lars Harald Os Grete Wiederøe Geir Wilhelmsen Kari Sundby Sigrid M. Refsum Kari Wille Rekdal Hedmark Sanderud Avd. A Akutt- og allmennpsykiatri Avd. B Psykose rehabilitering Avd. C Alderspsykiatri Sverre Nyhus Mari Bø Haugstad Sissel Helene Bergaust Harald Stenersen Jan Kristen Rangmel Marianne O. Sandnes Liv Christophersen Gry Nørstenget Köymen Vest-Hedmark Sykehuset Innlandet Hagen behandlingsenhet Kay Olaf Loftet Gro Enochsen Frank Grund Harald Sanaker Gro Beston Liv Christophersen Inger Lise W. Nygård Mona Engen Øst-Hedmark Sykehuset Innlandet DPS Tynset UPK Elverum Sykehuset Innlandet DPS Kongsvinger Lars Erik Hermansen Kay Olaf Loftet Johan Wictorin Christen Ringnes Gry Nørstenget Køymen 5

6 Magne Haug Ronald Andersen Randi Standerholen Oppland Sykehuset Innlandet HF Fekjær psykiatriske senter Ståle Hovden Avdeling Reinsvoll Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll Privatperson Elisabeth M Bendixen Gro Leonardsen Berit Nyyhus Øverlie Susanne Wienke Gerd Guthu Inger Nordby Kari Kirbakk Gudbrandsdalen Sykehuset Innlandet Kringsjåtunet Kløverhagen DPS SI avd. Bredebygden Tor Kolden Elisabeth M Bendixen Antonia Karper Per Kristian Moen Dag Tore Morken Erna Rundsveen Anne Marie Johnsen Else Elvenes Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres DPS Døgnenhet Gjøvik sykehus DPS Aurdal NKS Petershagen Seljelia Hadeland poliklinikk Harald Gjølme Knut E Nyheim Stefan Løvsletten Bodil H Sægrov Helga Kristine Bergheim Rune Arenfeldt Berg Solveig Fagereng Amund Ringen Buskerud Psyk. avd. og Drammen psyk.senter, Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud HF, psyk avd., Lier Buskerud Ungdomspsyk. Senter ungdomsenheten Bergfløtt behandlingssenter (Kirkens Sosialtjeneste) DPS Drammen, avd. Brøholt Eli Aas Åse Schei Christian Steenfeldt- Foss Øyvind Kjelsvik 6

7 DPS Drammen, avd. Thorsberg Spesialenheten i Buskerud BUPA Astri Tøge Åsegard Ragnhild Håkonsen Bjørn Nilse Hæhre Janne Karine Køtterheinrich Guro Weie Knut Bakken Øvre Buskerud Modum Bads Nervesanatorium, Hallingdal Sjukestugu Ringerike Sykehus, psyk. Døgnavd. Røysetoppen Ringerike Sykehus, psyk. Poliklinikk Blefjell sykehus, Notodden poliklinikk Blefjell sykehus, avd. Kongsberg DPS Blefjell sykehus, avd. Seljord Bragernes behandlingssenter Finnerud Gård Stein Husby Marit Nervik Paul Aa. Bjerke Oddmund Grønvold Liv Eek Ikke oppnevnt Knut Stubben Bjørn Hæhre Vestfold Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF, Psykiatrisk fylkesavdeling Dag Carlstedt Jan Helliesen Svein-Erik Ekeid Ann-Christin Johansen Kari K. Kristoffersen Gro Sondresen Birgitte Skoglund Vestfold Søndre Vestfold DPS Tønsberg DPS Nordre Vestfold DPS BUPA, Tønsberg Stig Viken Jens Kr. Elstad Hege Marie Wahl Per Fevang Ragnhild Bjørnvall Anne Hestnes Per Bentsen Roar Norbotten Telemark Psykisk helsevern i Telemark Sykehuset Telemark HF Bamble Psyk. Senter Siri Vigmostad Gustav Søvde 7

8 Blefjell sykehus Notodden Blefjell sykehus Seljord Vestmar distriktspsykiatrisk Sandvoll Per Øyvind Berstad Bjørn Rød Erik Fløholm Margareth Østenå Bjerva Inger-Lise Aarhus Monika Landsverk Anne Sund Aust-Agder Aust-Agder Sørlandet sykehus, Arendal I - psyk avd Post A Post B Post C Post D Post Bjorbekk Post Høyveien Døgnpost Byglandsfjord Ungdomspsykiatrisk avd. Barnepsykiatrisk avdeling Døgnpost Arendal Sørlandet sykehus, Arendal II - psyk avd Post A Post B Post C Post D Cecilie Helberg Trond S. Berg Bjørn Rener- Larsen Inger Tori Solberg Knut Tuv Sigrid Søisdal Unni Halle Wenche Madshaven Alf Reiar Berge Reidun A Lund Sølvi Sanden Daniel Løstegaard Olsen Bjørn Bratland Bente Skram Knudsen Bjørn Notto Eppeland Anne Midtlien Anna Margrethe Andersen Lene Eikelia Vest-Agder Vest-Agder DPS Solvang DPS Lister DPS Lovisenlund/Mandal Alf Tore Nilsen Solrun Vik Aase Aamland Ruth Føreland Jan Terje Einarsmo Linda Anita Hansen Torhild Djupesland 8

9 Vest-Agder Storavdeling Sørlandet sykehus Kristiansand PSA Knut Otterbech Alf T Nilsen Charlotte Haslerud Øyvind Tvedt Nils Bjelland Odd Volden Lise Kristiansen Martin Eikeland Trine Habberstad Guri Wold Rogaland Kontrollkommisjon I - psykiatrisk klinikk, Stavanger Uni.sykehus (Midt-sektor) Ryfylke DPS Ryfylke DPS - Strand psykiatriske senter Ryfylke DPS - Randaberg psykiatriske senter Lassahagen psykiatriske senter Ryfylke Poliklinikk Stavanger DPS Lassahagen psykiatriske senter Stavanger uni.sjukehus Audun Stornes Rune Høgberg Paul D. Norheim Oddvin Mørch Rogstad Ingvar Bjørheim Marian Marlen Sævereide Arne Haraldsvik Grete Tveito Kontrollkommisjon II - psykiatrisk klinikk, Stavanger Uni.sykehus (Tverrsektor) Spesialavd.Voksne, Seksjon sikkerhet, post A1 Spesialavd.Voksne, Seksjon Multiseksjon, post B2 Spesialavd.Voksne, Seksjon Multiseksjon, post A3 Spesialavd.Voksne, Seksjon multiseksjon, post E2 Barne og ungdomspsykiatrisk avd. C1A Ungdom Barne og ungdomspsykiatrisk avd. C1B Ungdom Barne og ungdomspsykiatrisk avd. Dag/døgn Barn Barne og ungdomspsykiatrisk avd. Familiepost Avdeling for Unge voksne, Behandlingspost Gausel Sandnes DPS, Varatun psykiatriske senter, post B Sandnes DPS, Varatun psykiatriske senter, post C Ragnar Falck Paulsen Monica Solberg- Leinebø Alf Midtskog Elisabeth Smith- Solbakken Anne M Aasland Anninette Tharaldsen Eivind Vestbø Elin Knudsen Sør-Rogaland Jæren DPS Tor Christian Carlsen 9

10 Dalane DPS Helena Grødeland, privatforpleier Sola DPS AUV - Seksjon Engelsvoll Elisabeth Staphansen Birger Vårdal Anne Grete Huseby Hildegunn Sagvaag Jan Gjøse Eilert Hjørnevik Aud Klingen Nord-Rogaland Haugesund sjukehus, psykiatrisk blokk Helse Fonna, Haugesund Haugaland DPS Lysskar, Haugesund, Helse Fonna Per Annstein Aarvik Arne Vikse Lars Bua Teis Vidar Qvale Tone Berntsen Steinvåg Ellen Andreassen Johannes Høyland Gurid F. Øygard Hordaland Haukeland sykehus psyk.klinikk Haukeland sykehus, Psykiatrisk klinikk Margareth Elin Christophersen Nina Cathrine Noss Haakon Meyer Grethe Fosse Kristian A. Simonsen Pål N. Vallevik Bjørn H Jensen Veslemøy Elisabeth Kleivland Hatlevik Maria Loftshus Sandviken sykehus Sandviken sykehus Bjørgvin DPS Hospitalet Betanien Håvard Romarheim Haakon Meyer Nina Noss Tove Legernes Kari Møen Astrid Veseth Hobrad Gro Heidi Skoge Geirr Abelsen Håvard Hatlevik 10

11 Valen sykehus, Stord DPS og Folgefonn DPS Valen Sjukehus, Helse Fonna Stord DPS Folgefonn DPS avd. Valen og Jondal Voss DPS Bjørkly Psykiatriske senter BUP Stord, Helse Fonna Audvald Kvamme Haldor Tveit Oddvar Larsen Kristian Ertresvåg Myklevoll Aasmund Storebø Kjell Martin Håvik Tina Eriksen Sigrun Tufteland Anne Steintveit Nordhordland, Midhordland og Sotra NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus Fjell og Arstad DPS, Solheimsviken psyk.rehab.pol. Fjell og Arstad DPS,avd. Knappentunet Fjell og Arstad DPS, seksjon Fjell Solli Sykehus Askviknes VPS PBU, avd. sykehustjenester, seksjon Osheim Bjørgvin DPS, døgnavn. Mangnar Nordhordland Voksenpsykiatriske Poliklinikk 1. pasient 2. Pasient Åge Fred Pedersen Arne Langeland Kjetil Lorentsen Kari Møen Ingrid Liavik Astrid D. Hysing Randi E Utama Eva Marie Buberg Sogn og Fjordane Psyk. klinikk FSS Førde Psykiatrisk klinikk Helse Førde, 6800 Førde Ungdomsavdelingen for psykisk helsevern, 6800 Førde Terje Mowatt Gunnar Steintveit Camilla Savland Einar Melvær Sandven Bjarte Lending Nils Kåre Enstad Marit Risnes Ellen Haugøy Sogn og Fjordane Psykiatrisk klinikk. Avd. Tronvik Nordfjord Psykiatrisenter Indre Sogn Psykiatrisenter Harald Hjermann Bjørn Gunnar Sælen Olav Furnes Annelise Skeie 11

12 Åse Skjølberg Myklebust Iren Norheim Lillian Bruland Heidi Skaar Beinnes Møre og Romsdal Nordmøre og Romsdal HF - psyk. avd. Molde sjukehus, psyk. avd. Hjelset Molde sjukehus, psyk. avd. Molde Molde sjukehus, BUP Kristiansund sjukehus, BUP Kristiansund sjukehus, poliklinikk Kristiansund sjukehus, Halsa Eide psyk. senter Nordlandet psyk. senter Tingsvoll psyk. senter Oddne Hansen Geir Kristoffersen Hanne Tenggren Torbjørn Kvernberg Oddbjørn Solenes Heidrun Avdem Ronald Småge Sissel Tove Sandnes Sunnmøre Ålesund sjukehus, vaksenpsykiatrisk avdeling Ålesund sjukehus, ungdomspsykiatrisk avdeling Vegsund psyk. senter Sjøholt psyk senter Volda psyk. senter Nils Jakob Grytten Inger Marie Sperre Reidar Andersen Nielsen Kirsti Framhus Øyvind Vebenstad Tore Johan Øvstebø Eva Anne Eidheim Kåre Arne Helle Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag, Reisende Tiller med.poliklinikk Leistad med.poliklinikk Orkdal med.poliklinikk BUP Helge Olav Fugelsøy Berit Langeland Sigurd Førre Harald Torske Anne- Ma Ødegaard Astrid Nøstdahl Per Erik Krogstad Anita Halseth Førde St Olavs Hospital, avd. Østmarka Østmarka sykehus Morten Gunnes Kari Stephansen Astrid Irene Eggen 12

13 Torun Hilstad Kjell Røhmyr Lund Elisabeth Finne Kristin Viggen Aud Irene Thoresen Randi Krogstad St. Olavs hospital, Brøset Brøset sykehus Birte Mjønes Mette Skoklefald Einar Skjegstad Kristin Lamvik Kjørholt Berit Berbu Vesna Forbergskog Per Erik Krogstad Dagfinn Bjørgen St. Olavs hospital, psyk. Helsevern Sentral Fagenhet Brøset sykehus Berit Langeland Odd Hugo Palmer Helge Hatlevoll Henriette Kahn Inga Karin Ellingsen Aune Eldar Bromstad Steinar Nyland Karsten Engen Nord-Trøndelag Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos Inger J Dehli Gard S.G. Lyng Realf Helgesen Jan Laugen Anne Therese Gransmo Karin Bergstrøm Frank Hjertvik Randi Rørvik Sykehuset Levanger Sykehuset Levanger Trond Peder Nilsen Sykehuset Levangerm BUP Per Ove Sørholt 13

14 Betania Psykiatriske senter Halsen Psykiatriske senter DPS Stjørdal Søren Folvik Kåre Fossvik Gunnbjørg Westerfjell Benny Hovland Karl Johan Amdal Hans Henrik Nørholm Nordland Nordland psykiatriske sykehus Nordlandssykehuset HF, avdeling psykiatri Jens Kr. Hansen Bjørn Storli Karin Nilsen Kaj B. Hagen Guri Gregersen Arne Arntzen Gerd Petersen Salten Røsvik Bo- og behandlingssenter Hårek M Vang Maren E Nilsen-Nygaard Stig Rune Rørvik Irene Larssen Torild Jakobsen Beate S Hansen Gerd Petersen Helgeland VOP, Helgeland sykehus. Avd. Rana Ytteren Sykehjem Senter for psyk. helsevern David Øverli Gislaug Øygarden Trond Rydså Irene Lieng Dag Brygfjell Arne Mjelle Solveig Nilsen Ofoten Senter for psykisk helse Ofoten, Narvik Kjell Øymo Annette Olsen Knut Karstad Idar Hansen Eli Tyldum 14

15 Marianne Benonisen Arne Arntzen Lofoten og Vesterålen Hålogalandssykehuset, Stokmarknes - Vesterålen Avd. Andenes Avd. Stokmarknes Avd. Bø Nordlandssykehuset Lofoten Voksenpsyk Poliklinikk (VOP) Egil Berg Sigve Hansen Ellen B Pedersen Jan Hanna Karin Blix Nilsen Alf Natland Arne Arntzen Frits Jan Strømnes Troms Universitetssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge i Nord-Norge Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Kjell M Haug Inger Lyng Eigil Thorsen Sigbjørn Rønbeck Thorbjørg Guttormsen Kari Bakken Toril A Larsen Herbjørn Lysnes Psykiatrisk senter for Midt-Troms UNN Senter for psykisk helse Sør- Troms (Harstad) UNN Senter for psykisk helse Midt- Troms (Silsand) UNN DPS for Nord-Troms UNN Ungdomspsykiatriske avdeling (Tromsø) Tage Karlsen Aina Kane Anna S Chaboud Bjørn Ringstad Anita Skoglund Wenche Roksøy Skjalg Holm Sigmund Djupnes Finnmark Øst-Finnmark DPS Øst-Finnmark Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem Lisbeth E Rønning Ingrid J Lillevik Geir I Alexsandersen Marie Tveit Sigrunn Hegge Anny Gerd Marki 15

16 Synnøve Ballari Johansen Aslaug Dervola Midt- og Vest-Finnmark Distriktspsykiatriske senter, Vestfinnmark Distriktspsykiatriske senter, Midtfinnmark, Lakselv Pasient i privat pleie, Øksfjord Bjørn P. Eidhammer Cecilie Lysjø Jacobsen Egil Myklebust Frode Grøndahl Kåre Ringen Thordis Helene Wilhelmsen Hilbjørg Lund Solbjørg Henningsen 16

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Fagkongress i Ergoterapi Oslo Kongressenter 18. - 20. sept. 2013

Fagkongress i Ergoterapi Oslo Kongressenter 18. - 20. sept. 2013 Etternavn Fornavn Firma 1 Aabol Randi Oslo Universitetssykehus 2 Aae Vigdis Haugen Asker kommune 3 Aam Hilde Kristin A. Sykehuset Innlandet HF 4 Aasebø Kathrine Innsatsteam-rehabilitering, Bergen kommune

Detaljer

Deltakere. 39. landsmøte

Deltakere. 39. landsmøte Deltakere 39. landsmøte Innhold Landsstyret...4 Kontrollkomiteen...4 Sentral valgkomité...4 Det sentrale råd...4 Landsråd Røde Kors Hjelpekorps...5 Landsråd Røde Kors Omsorg...5 Landsråd Røde Kors Ungdom...5

Detaljer

Sertifiserte kursledere i PREP. Fylke Etternavn Fornavn Tittel Arbeidsted Kontaktadresse: Adresse 2: stnumm

Sertifiserte kursledere i PREP. Fylke Etternavn Fornavn Tittel Arbeidsted Kontaktadresse: Adresse 2: stnumm Fylke Etternavn Fornavn Tittel Arbeidsted Kontaktadresse: Adresse 2: stnumm Akershus Andersen Ole-Jørgen kateket og diakon Ski og Enebakk menigheter Revefaret 25 1914 Akershus Austlid Hallvard høyesterettsadvokat

Detaljer

Finnmark Utsendinger Navn Kommune Runar Sjåstad Finnmark fylkeskommune Anne Toril Eriksen Balto Karasjok kommune

Finnmark Utsendinger Navn Kommune Runar Sjåstad Finnmark fylkeskommune Anne Toril Eriksen Balto Karasjok kommune Finnmark Runar Sjåstad Finnmark fylkeskommune Anne Toril Eriksen Balto Karasjok kommune Ann Solveig Sørensen Finnmark fylkeskommune Inga Mandal Gamvik kommune Valgstyre Navn Leder Rolf Arne Hanssen Vadsø

Detaljer

Det må opplyses hvilke forhold og sak som gjør at du mener vedkommende kvalifiserer til en oppføring på våre lister, samt hvor vedkommende er ansatt.

Det må opplyses hvilke forhold og sak som gjør at du mener vedkommende kvalifiserer til en oppføring på våre lister, samt hvor vedkommende er ansatt. Navn på psykologer og psykiatere vi ikke kan anbefale: Har du erfaringer med psykologer som du mener burde stå på denne listen kan du sende navnet på de/denne til post@gfsr.no Det må opplyses hvilke forhold

Detaljer

Deltakere Sak- og portaldagene 2015

Deltakere Sak- og portaldagene 2015 Etternavn Fornavn Kunde Aanderaa Jenny Bømlo kommune Aas Ann Elin Malvik kommune Aas Gunn Hege Trondheim byarkiv, Trondheim kommune Aas Mette Mattilsynet Aas Per Arne Fredrikstad kommune Abrahamsen Gry

Detaljer

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 01:15:38 02:07:37 03:01:36 03:43:33 K 2 41109 Viken

Detaljer

Faste bistandsadvokater til Agder lagdømme:

Faste bistandsadvokater til Agder lagdømme: I Faste bistandsadvokater til Agder lagdømme: Aust-Agder tingrett Øyvind Aakerøy Postboks 80 37 15 65 00 37 15 65 01 advokat-aakeroy@c2i.net 4951 Risør 470 11 696 Eva Johnsen Holm Advokatfellesskap 37

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer

LISTE OVERSIGNATURER*

LISTE OVERSIGNATURER* Vedlegg 2, Brev til helseminister vedrørende forslag til ny fastlegeforskrift: LISTE OVERSIGNATURER* Akershus Aase Brit Hertzenberg Fæhn, fastlege, Solli Klinikk, Ullensaker Aasmund Ørbeck-Nilssen, fastlege,

Detaljer

Color Line Setesdal Tour Resultater fordelt på klasser

Color Line Setesdal Tour Resultater fordelt på klasser Color Line Tour 210 km: Kvinner 17-19 år 1 2090 Trine Josdal 7:47:50 2 2107 Ellisiv Østrem KVS-Lyngdal 7:47:51 3 2110 Inga Radic KVS-Lyngdal 7:47:53 4 2116 Tone Juliane Fossdal KVS-Lyngdal 7:47:53 5 2088

Detaljer

Fornavn Etternavn Klubb Lag/Klubb Startpulje Reidar Aamdal Flekkerøy CK - 6 timers pulje 1 Tor Ingve Aamodt Otra IL - Sykkel - 6 timers pulje 1 Jan

Fornavn Etternavn Klubb Lag/Klubb Startpulje Reidar Aamdal Flekkerøy CK - 6 timers pulje 1 Tor Ingve Aamodt Otra IL - Sykkel - 6 timers pulje 1 Jan Reidar Aamdal Flekkerøy CK - 6 timers pulje 1 Tor Ingve Aamodt Otra IL - Sykkel - 6 timers pulje 1 Jan Oddvar Andersen Kristiansands CK PwC Accounting 6 timers pulje 1 Bernhard Arntsen Risør CK - 6 timers

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

Djupadalten lang Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Djupadalten lang Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Kvinner (Påmeldt: 372 - Startet: 349 - Fullført: 335 - Premier: 0) 1 Elisabeth Angell Bergh Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 663 34:10 00:00 2 Hanne Steinstø Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 629

Detaljer

Klasse Navn LøpKlasse LøpKlubb LøpTid SumTid

Klasse Navn LøpKlasse LøpKlubb LøpTid SumTid Klasse Navn LøpKlasse LøpKlubb LøpTid SumTid Påmeldt Ritt / FB sykkel FHM Gisholt Håkon FHM Team RP 01:58:51 01:58:51 Yes FHM Henriksen Rainer FHM Team RP 02:10:53 02:10:53 Yes FHM Næss Harald FHM Team

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Det Norske Travselskap (DNT)

Det Norske Travselskap (DNT) Det Norske Travselskap (DNT) Sentralforbundet Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Besøksadresse: Bjerke Travbane, Trondheimsveien 273, Oslo Telefon 22 95 60 00 Faks 22 95 60 60 E-post: dnt@travsport.no

Detaljer

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: *****

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: ***** Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: Har du erfaringer med barnevernere som du mener burde stå på denne listen kan du sende navnet på de/denne til post@gfsr.no Det må opplyses hvilke forhold

Detaljer

10 Kirsti Sønstabø Spirit Friidrettsklubb 534 00:07:24.860 Djupadalten lang

10 Kirsti Sønstabø Spirit Friidrettsklubb 534 00:07:24.860 Djupadalten lang Kvinner 1 Elisabeth Angell Bergh Haugesund Idrettslag Friidrett - 663 00:06:16.550 Djupadalten lang 2 Hanne Steinstø Haugesund Idrettslag Friidrett - 629 00:06:41.580 Djupadalten lang 3 Marianne Stensletten

Detaljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer 91 km: Team Velux Isola Leca Seeding 1 12027 Gunn-Rita Dahle Flesjå Kvinner 35-39 år 3:13:38 0:00:00 2 10062 Kenneth Flesjå Menn 30-34 år 3:13:38 0:00:01 3 12049 Georg Feed FRØILAND BYGG Menn 30-34 år

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etternavn Fornavn Virksomhet Aas Geir Olav EVRY Aasgard Åshild Helse Bergen Abrahamsen Ove Stortingets administrasjon Agersborg Grete Ballangen kommune Agnalt Karl Fredrik Storyboard AS Aklestad Elisabet

Detaljer

Deltagerliste Ambulanseforum 2012.10.05

Deltagerliste Ambulanseforum 2012.10.05 Deltagerliste Ambulanseforum 2012.10.05 Etternavn Fornavn Tittel/stilling Firma/org. Aarflot Merete Lønseth Lærling, Sunndal Helse Møre og Romsdal Aarhus Rigmor Fagansvarlig Sykkulven Aktiv Omsorg AS Aarsæther

Detaljer

Resultatliste 09.06.2012

Resultatliste 09.06.2012 K 17-19 Fauske-Mørkved 1 Ingrid Sofie Storteig innstranda 1:54:46 02:07 2 Marte Pedersen elev Bodin vg.skole 1:59:06 04:20 02:12 3 Emilie Ness Olsen Team Skibabes 1:59:08 04:22 02:12 4 Trine Sønstelien

Detaljer

Deltakerliste Finansnæringens dag 24. mars 2015 Etternavn Fornavn Firma

Deltakerliste Finansnæringens dag 24. mars 2015 Etternavn Fornavn Firma Etternavn Fornavn Firma Drougge Charlotte Accenture Garvik Morten Accenture Halsbog John Accenture Nyflot Ina Accenture Rødevand Sissel Actecan Kavlie-Borge Andreas Admincontrol AS Endre Knut Advokatfirmaet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Bergen Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Harald Schjelderup 1968 Fana Gruppeleder 2 Marte Mjøs Persen 1975 Åsane Komiteleder 3 Pål Hafstad Thorsen 1980 Årstad Komiteleder 4

Detaljer

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 Arbeidsutvalget KVL Linda Cathrine Hofstad Helleland

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

Skienern 2013 IL Snøhetta RESULTATLISTE 23.02.2013

Skienern 2013 IL Snøhetta RESULTATLISTE 23.02.2013 13 km Gutter 12år (Påmeldt: 0 - Startet: 0 - Fullført: 0 - Premier: 0) 1 Njaal Aakvik Surnadal IL 2041 52:31 00:00 2 Håkon Halseth Rennebu IL 2099 53:44 01:13 3 Frederik A Rogstad Njård 2037 53:54 01:23

Detaljer