Landets kontrollkommisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landets kontrollkommisjoner"

Transkript

1 Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Medlemmer Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Reidun Dalbro Turi Bondeson Jørn Klepper Tom G. Nilsen Jo Inge Meisingset Wenche Høiaas Berit Gundersen Skaug Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad Larkollen Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Ragnhild Borgerud Skjervikat Ungdomspsykiatriske behandlingshjem Jens Smith-Sivertsen Halden/Sarpsborg DPS Øystein Røstad Moss DPS Svend Ervik Edwind Ruud DPS Anne-Barbro Aastorp Sykehuset Østfold HF, Klinikk for akuttpsykiatri Cathrine Silseth Fredrikstad DPS Aase Berit Lande Jansen Østfold III Intermediæravdelingen, Divisjon for psykiatri, Østfold Alderspsykiatrisk poliklinikk Stein Schjølberg Tina Bergstrøm Agnalt Hans Morten Sundt Anne Berit Pettersen Rita Gulbrandsen Siv Try Bakke Tormod Ropeid Kristin Gurvin Akershus Aker Universitetssykehus I Aker Universitets sykehus HF klinikk for psykiatri Liv Solveig Pettersen Oslo/ Avdeling II, akuttpsykiatri: Kirsten Langseth post 1, Aker Universitetssykehus Stein Wiel 1

2 post 2, Aker Universitetssykehus post 3, Aker Universitetssykehus post 4, Aker Universitetssykehus AvdelingVIII: Avdeling for psykosebehandling, sikkerhetsavdeling: SPA 1 SPA 2 Jørstadvillaen Alna Distriktpsykiatriske senter avd. Sinsenveien Arne Scheel Sonja Borg Torstenrud Margit Sandset Brit Borge Lilly Sofie Haugene Grethe Horn Mathismoen Thor Foss Aker Universitetssykehus II Alderspsykiatrisk avdeling, Gaustad Cato Johannessen Dag Svensson Skjelfoss psykiatriske senter Gunnar Kvalvaag Ingunn Cecilie Haakenrud Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, Gaustad Aslaug E. Bahr Magnus Betten Else M. Falch Gulbrandsen Grethe H Mathismoen Akershus Område I Akershus Uni.sykehus, Ungdomspsykiatrisk Klinikk Petter Wulfsberg Bjerketun ungd.psyk.bahandlingshjem Bernt Bahr Østbytunet barnepsyk.behandlingshjem Ola Nordviste Akershus uni.sykehus, Bråten ung.ps.beh.senter Unni B Skjervheim Aker univ.s.hus, Follo DPS/Poliklinikken Rune Stenslet Aker univ.s.hus, Follo DPS/Døgnenheten Vigdis Aas Aker univ.s.hus, Follo DPS/Follo akkutteam Signora Gåsland Anna Baksæter Leoul Mekonen Akershus Område II Ahus Asbjørn Finholt Lillestrøm DPS Åse K Eriksson Grorud DPS Rune Stenslet Jessheim DPS Unni B Skjervheim Furukollen Kristin Ellingsen Grefsenlia Ellen Kahrs 2

3 Ranveig Engh #REF! Blakstad Sykehus Blakstad sykehus Tone Wilberg Dr. Høsts vei Rore Roald Riedl Psykiatrisk senter Asker Unn Beate Kristensen Sikta Arne Scheel Hvalstadåsen Joachim Solum Psykiatrisk senter Bærum Berit Østvold Storenga Bjørn Lindstad Strandveien Evelyn Svea Diakonhjm.sykehus Diakonhj.sykehus, psyk.avd. Vindern Marianne Grimsø Diakonhj.sykehus, DPS Vindern Arild Farstadvoll Else Gjesti Diakonhj. sykehus, alderspsy.av. Søndre Borgen Unni Berit Schjervheim Diakonhj. sykehus, Alderspsyk. Poliklinikk Finn Jensen TEDD Jan Svele Randi Enes Geir Wilhelmsen Else- Marie Falch Gulbrandsen Gry Haukåsen Lovisenberg diakon.syk I Lovisenberg Diakonale sykehus Psykiatrisk akuttavdeling Lovisenberg DPS Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus Else Gjesti Helene Braanen Arne Scheel Gunnar Kvalvaag Margit Sandset Kristin Ellingsen Sigrid M Refsum Reidun Berger Lovisenberg Vår Frue hospital Trine Fernsjø diakon.syk II Tøyen DPS Manifestsenteret Anne Ohrt Bjørn Arvid Lervik0 Morten Calmeyer 3

4 Jan Svele Finn Jensen Per- Kristian Vistung Tim Henne Gry Haukåen Hilde Krogh Psyk.helse-v BUP, Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Ulrik Hegnar f. barn/unge UPS, Ungdomspsykiatrisk akuttenhet Barnepsykiatrisk avdeling Tore Rodal Riedl Johan Fosse Klinikk for psykisk helse - Barn og Ungdom Gunnar Kvalvaag Nydalen barnepsykiatriske døgnenhet Bjørn Lindstad Avdeling for førstegangspsykoser (17-30 år) Kari Backer Kari Wille Rekdal Magnus Betten Ullevål Univ. Ullevål univ.sykehus avd. for akuttpsykiatri Reidun Lauvstad sykehus I Søndre Oslo DPS (Ryen/Holmlia DPS) Petter Wulfsberg Tora Moland Gaarder Brynjulf Egeberg Herina Brandtzæg Arne B. Eikås Jan Svele Otto Steenfeldt-Foss Randi Enes Brit Borge Aslaug Elsbutangen Bahr Trond Dale Magnus Betten Ullevål Univ. Allmennpsykiatrisk avd. Ullevål univ.sykehus Petter Johnsen sykehus II Alderspsykiatrisk avd Ullevål univer.sykehus Alderspsykiatrisk senter (APS) Ulrik Hegnar Tollef Jahren Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) Morten Calmeyer Josefinegate DPS (Geitemyrsv.67 og Pilestredet 77) Christian Vesseltun Aslaug Elsbutangen Bahr 4

5 Kari Wille Rekdal Torill Vestly Ullevål Univ. Regional Sikkerhetsavdeling, Dikemark Kirsten Langseth sykehus III Avdeling for Psykisk Utviklingshemmede Siv Bjørklid Hans Braadland Lars Harald Os Grete Wiederøe Geir Wilhelmsen Kari Sundby Sigrid M. Refsum Kari Wille Rekdal Hedmark Sanderud Avd. A Akutt- og allmennpsykiatri Avd. B Psykose rehabilitering Avd. C Alderspsykiatri Sverre Nyhus Mari Bø Haugstad Sissel Helene Bergaust Harald Stenersen Jan Kristen Rangmel Marianne O. Sandnes Liv Christophersen Gry Nørstenget Köymen Vest-Hedmark Sykehuset Innlandet Hagen behandlingsenhet Kay Olaf Loftet Gro Enochsen Frank Grund Harald Sanaker Gro Beston Liv Christophersen Inger Lise W. Nygård Mona Engen Øst-Hedmark Sykehuset Innlandet DPS Tynset UPK Elverum Sykehuset Innlandet DPS Kongsvinger Lars Erik Hermansen Kay Olaf Loftet Johan Wictorin Christen Ringnes Gry Nørstenget Køymen 5

6 Magne Haug Ronald Andersen Randi Standerholen Oppland Sykehuset Innlandet HF Fekjær psykiatriske senter Ståle Hovden Avdeling Reinsvoll Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll Privatperson Elisabeth M Bendixen Gro Leonardsen Berit Nyyhus Øverlie Susanne Wienke Gerd Guthu Inger Nordby Kari Kirbakk Gudbrandsdalen Sykehuset Innlandet Kringsjåtunet Kløverhagen DPS SI avd. Bredebygden Tor Kolden Elisabeth M Bendixen Antonia Karper Per Kristian Moen Dag Tore Morken Erna Rundsveen Anne Marie Johnsen Else Elvenes Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres DPS Døgnenhet Gjøvik sykehus DPS Aurdal NKS Petershagen Seljelia Hadeland poliklinikk Harald Gjølme Knut E Nyheim Stefan Løvsletten Bodil H Sægrov Helga Kristine Bergheim Rune Arenfeldt Berg Solveig Fagereng Amund Ringen Buskerud Psyk. avd. og Drammen psyk.senter, Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud HF, psyk avd., Lier Buskerud Ungdomspsyk. Senter ungdomsenheten Bergfløtt behandlingssenter (Kirkens Sosialtjeneste) DPS Drammen, avd. Brøholt Eli Aas Åse Schei Christian Steenfeldt- Foss Øyvind Kjelsvik 6

7 DPS Drammen, avd. Thorsberg Spesialenheten i Buskerud BUPA Astri Tøge Åsegard Ragnhild Håkonsen Bjørn Nilse Hæhre Janne Karine Køtterheinrich Guro Weie Knut Bakken Øvre Buskerud Modum Bads Nervesanatorium, Hallingdal Sjukestugu Ringerike Sykehus, psyk. Døgnavd. Røysetoppen Ringerike Sykehus, psyk. Poliklinikk Blefjell sykehus, Notodden poliklinikk Blefjell sykehus, avd. Kongsberg DPS Blefjell sykehus, avd. Seljord Bragernes behandlingssenter Finnerud Gård Stein Husby Marit Nervik Paul Aa. Bjerke Oddmund Grønvold Liv Eek Ikke oppnevnt Knut Stubben Bjørn Hæhre Vestfold Psykiatrien i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF, Psykiatrisk fylkesavdeling Dag Carlstedt Jan Helliesen Svein-Erik Ekeid Ann-Christin Johansen Kari K. Kristoffersen Gro Sondresen Birgitte Skoglund Vestfold Søndre Vestfold DPS Tønsberg DPS Nordre Vestfold DPS BUPA, Tønsberg Stig Viken Jens Kr. Elstad Hege Marie Wahl Per Fevang Ragnhild Bjørnvall Anne Hestnes Per Bentsen Roar Norbotten Telemark Psykisk helsevern i Telemark Sykehuset Telemark HF Bamble Psyk. Senter Siri Vigmostad Gustav Søvde 7

8 Blefjell sykehus Notodden Blefjell sykehus Seljord Vestmar distriktspsykiatrisk Sandvoll Per Øyvind Berstad Bjørn Rød Erik Fløholm Margareth Østenå Bjerva Inger-Lise Aarhus Monika Landsverk Anne Sund Aust-Agder Aust-Agder Sørlandet sykehus, Arendal I - psyk avd Post A Post B Post C Post D Post Bjorbekk Post Høyveien Døgnpost Byglandsfjord Ungdomspsykiatrisk avd. Barnepsykiatrisk avdeling Døgnpost Arendal Sørlandet sykehus, Arendal II - psyk avd Post A Post B Post C Post D Cecilie Helberg Trond S. Berg Bjørn Rener- Larsen Inger Tori Solberg Knut Tuv Sigrid Søisdal Unni Halle Wenche Madshaven Alf Reiar Berge Reidun A Lund Sølvi Sanden Daniel Løstegaard Olsen Bjørn Bratland Bente Skram Knudsen Bjørn Notto Eppeland Anne Midtlien Anna Margrethe Andersen Lene Eikelia Vest-Agder Vest-Agder DPS Solvang DPS Lister DPS Lovisenlund/Mandal Alf Tore Nilsen Solrun Vik Aase Aamland Ruth Føreland Jan Terje Einarsmo Linda Anita Hansen Torhild Djupesland 8

9 Vest-Agder Storavdeling Sørlandet sykehus Kristiansand PSA Knut Otterbech Alf T Nilsen Charlotte Haslerud Øyvind Tvedt Nils Bjelland Odd Volden Lise Kristiansen Martin Eikeland Trine Habberstad Guri Wold Rogaland Kontrollkommisjon I - psykiatrisk klinikk, Stavanger Uni.sykehus (Midt-sektor) Ryfylke DPS Ryfylke DPS - Strand psykiatriske senter Ryfylke DPS - Randaberg psykiatriske senter Lassahagen psykiatriske senter Ryfylke Poliklinikk Stavanger DPS Lassahagen psykiatriske senter Stavanger uni.sjukehus Audun Stornes Rune Høgberg Paul D. Norheim Oddvin Mørch Rogstad Ingvar Bjørheim Marian Marlen Sævereide Arne Haraldsvik Grete Tveito Kontrollkommisjon II - psykiatrisk klinikk, Stavanger Uni.sykehus (Tverrsektor) Spesialavd.Voksne, Seksjon sikkerhet, post A1 Spesialavd.Voksne, Seksjon Multiseksjon, post B2 Spesialavd.Voksne, Seksjon Multiseksjon, post A3 Spesialavd.Voksne, Seksjon multiseksjon, post E2 Barne og ungdomspsykiatrisk avd. C1A Ungdom Barne og ungdomspsykiatrisk avd. C1B Ungdom Barne og ungdomspsykiatrisk avd. Dag/døgn Barn Barne og ungdomspsykiatrisk avd. Familiepost Avdeling for Unge voksne, Behandlingspost Gausel Sandnes DPS, Varatun psykiatriske senter, post B Sandnes DPS, Varatun psykiatriske senter, post C Ragnar Falck Paulsen Monica Solberg- Leinebø Alf Midtskog Elisabeth Smith- Solbakken Anne M Aasland Anninette Tharaldsen Eivind Vestbø Elin Knudsen Sør-Rogaland Jæren DPS Tor Christian Carlsen 9

10 Dalane DPS Helena Grødeland, privatforpleier Sola DPS AUV - Seksjon Engelsvoll Elisabeth Staphansen Birger Vårdal Anne Grete Huseby Hildegunn Sagvaag Jan Gjøse Eilert Hjørnevik Aud Klingen Nord-Rogaland Haugesund sjukehus, psykiatrisk blokk Helse Fonna, Haugesund Haugaland DPS Lysskar, Haugesund, Helse Fonna Per Annstein Aarvik Arne Vikse Lars Bua Teis Vidar Qvale Tone Berntsen Steinvåg Ellen Andreassen Johannes Høyland Gurid F. Øygard Hordaland Haukeland sykehus psyk.klinikk Haukeland sykehus, Psykiatrisk klinikk Margareth Elin Christophersen Nina Cathrine Noss Haakon Meyer Grethe Fosse Kristian A. Simonsen Pål N. Vallevik Bjørn H Jensen Veslemøy Elisabeth Kleivland Hatlevik Maria Loftshus Sandviken sykehus Sandviken sykehus Bjørgvin DPS Hospitalet Betanien Håvard Romarheim Haakon Meyer Nina Noss Tove Legernes Kari Møen Astrid Veseth Hobrad Gro Heidi Skoge Geirr Abelsen Håvard Hatlevik 10

11 Valen sykehus, Stord DPS og Folgefonn DPS Valen Sjukehus, Helse Fonna Stord DPS Folgefonn DPS avd. Valen og Jondal Voss DPS Bjørkly Psykiatriske senter BUP Stord, Helse Fonna Audvald Kvamme Haldor Tveit Oddvar Larsen Kristian Ertresvåg Myklevoll Aasmund Storebø Kjell Martin Håvik Tina Eriksen Sigrun Tufteland Anne Steintveit Nordhordland, Midhordland og Sotra NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus Fjell og Arstad DPS, Solheimsviken psyk.rehab.pol. Fjell og Arstad DPS,avd. Knappentunet Fjell og Arstad DPS, seksjon Fjell Solli Sykehus Askviknes VPS PBU, avd. sykehustjenester, seksjon Osheim Bjørgvin DPS, døgnavn. Mangnar Nordhordland Voksenpsykiatriske Poliklinikk 1. pasient 2. Pasient Åge Fred Pedersen Arne Langeland Kjetil Lorentsen Kari Møen Ingrid Liavik Astrid D. Hysing Randi E Utama Eva Marie Buberg Sogn og Fjordane Psyk. klinikk FSS Førde Psykiatrisk klinikk Helse Førde, 6800 Førde Ungdomsavdelingen for psykisk helsevern, 6800 Førde Terje Mowatt Gunnar Steintveit Camilla Savland Einar Melvær Sandven Bjarte Lending Nils Kåre Enstad Marit Risnes Ellen Haugøy Sogn og Fjordane Psykiatrisk klinikk. Avd. Tronvik Nordfjord Psykiatrisenter Indre Sogn Psykiatrisenter Harald Hjermann Bjørn Gunnar Sælen Olav Furnes Annelise Skeie 11

12 Åse Skjølberg Myklebust Iren Norheim Lillian Bruland Heidi Skaar Beinnes Møre og Romsdal Nordmøre og Romsdal HF - psyk. avd. Molde sjukehus, psyk. avd. Hjelset Molde sjukehus, psyk. avd. Molde Molde sjukehus, BUP Kristiansund sjukehus, BUP Kristiansund sjukehus, poliklinikk Kristiansund sjukehus, Halsa Eide psyk. senter Nordlandet psyk. senter Tingsvoll psyk. senter Oddne Hansen Geir Kristoffersen Hanne Tenggren Torbjørn Kvernberg Oddbjørn Solenes Heidrun Avdem Ronald Småge Sissel Tove Sandnes Sunnmøre Ålesund sjukehus, vaksenpsykiatrisk avdeling Ålesund sjukehus, ungdomspsykiatrisk avdeling Vegsund psyk. senter Sjøholt psyk senter Volda psyk. senter Nils Jakob Grytten Inger Marie Sperre Reidar Andersen Nielsen Kirsti Framhus Øyvind Vebenstad Tore Johan Øvstebø Eva Anne Eidheim Kåre Arne Helle Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag, Reisende Tiller med.poliklinikk Leistad med.poliklinikk Orkdal med.poliklinikk BUP Helge Olav Fugelsøy Berit Langeland Sigurd Førre Harald Torske Anne- Ma Ødegaard Astrid Nøstdahl Per Erik Krogstad Anita Halseth Førde St Olavs Hospital, avd. Østmarka Østmarka sykehus Morten Gunnes Kari Stephansen Astrid Irene Eggen 12

13 Torun Hilstad Kjell Røhmyr Lund Elisabeth Finne Kristin Viggen Aud Irene Thoresen Randi Krogstad St. Olavs hospital, Brøset Brøset sykehus Birte Mjønes Mette Skoklefald Einar Skjegstad Kristin Lamvik Kjørholt Berit Berbu Vesna Forbergskog Per Erik Krogstad Dagfinn Bjørgen St. Olavs hospital, psyk. Helsevern Sentral Fagenhet Brøset sykehus Berit Langeland Odd Hugo Palmer Helge Hatlevoll Henriette Kahn Inga Karin Ellingsen Aune Eldar Bromstad Steinar Nyland Karsten Engen Nord-Trøndelag Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos Inger J Dehli Gard S.G. Lyng Realf Helgesen Jan Laugen Anne Therese Gransmo Karin Bergstrøm Frank Hjertvik Randi Rørvik Sykehuset Levanger Sykehuset Levanger Trond Peder Nilsen Sykehuset Levangerm BUP Per Ove Sørholt 13

14 Betania Psykiatriske senter Halsen Psykiatriske senter DPS Stjørdal Søren Folvik Kåre Fossvik Gunnbjørg Westerfjell Benny Hovland Karl Johan Amdal Hans Henrik Nørholm Nordland Nordland psykiatriske sykehus Nordlandssykehuset HF, avdeling psykiatri Jens Kr. Hansen Bjørn Storli Karin Nilsen Kaj B. Hagen Guri Gregersen Arne Arntzen Gerd Petersen Salten Røsvik Bo- og behandlingssenter Hårek M Vang Maren E Nilsen-Nygaard Stig Rune Rørvik Irene Larssen Torild Jakobsen Beate S Hansen Gerd Petersen Helgeland VOP, Helgeland sykehus. Avd. Rana Ytteren Sykehjem Senter for psyk. helsevern David Øverli Gislaug Øygarden Trond Rydså Irene Lieng Dag Brygfjell Arne Mjelle Solveig Nilsen Ofoten Senter for psykisk helse Ofoten, Narvik Kjell Øymo Annette Olsen Knut Karstad Idar Hansen Eli Tyldum 14

15 Marianne Benonisen Arne Arntzen Lofoten og Vesterålen Hålogalandssykehuset, Stokmarknes - Vesterålen Avd. Andenes Avd. Stokmarknes Avd. Bø Nordlandssykehuset Lofoten Voksenpsyk Poliklinikk (VOP) Egil Berg Sigve Hansen Ellen B Pedersen Jan Hanna Karin Blix Nilsen Alf Natland Arne Arntzen Frits Jan Strømnes Troms Universitetssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge i Nord-Norge Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Kjell M Haug Inger Lyng Eigil Thorsen Sigbjørn Rønbeck Thorbjørg Guttormsen Kari Bakken Toril A Larsen Herbjørn Lysnes Psykiatrisk senter for Midt-Troms UNN Senter for psykisk helse Sør- Troms (Harstad) UNN Senter for psykisk helse Midt- Troms (Silsand) UNN DPS for Nord-Troms UNN Ungdomspsykiatriske avdeling (Tromsø) Tage Karlsen Aina Kane Anna S Chaboud Bjørn Ringstad Anita Skoglund Wenche Roksøy Skjalg Holm Sigmund Djupnes Finnmark Øst-Finnmark DPS Øst-Finnmark Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem Lisbeth E Rønning Ingrid J Lillevik Geir I Alexsandersen Marie Tveit Sigrunn Hegge Anny Gerd Marki 15

16 Synnøve Ballari Johansen Aslaug Dervola Midt- og Vest-Finnmark Distriktspsykiatriske senter, Vestfinnmark Distriktspsykiatriske senter, Midtfinnmark, Lakselv Pasient i privat pleie, Øksfjord Bjørn P. Eidhammer Cecilie Lysjø Jacobsen Egil Myklebust Frode Grøndahl Kåre Ringen Thordis Helene Wilhelmsen Hilbjørg Lund Solbjørg Henningsen 16

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Medlemmer Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Reidun Dalbro Turi Bondeson Jørn Klepper Tom G. Nilsen

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Fylke Kontrollkommisjon for Funksjon Tittel Fornavn Etternavn Telefon Østfold Østfold I Leder Fylkesnemdleder Asbjørn Bøe

Fylke Kontrollkommisjon for Funksjon Tittel Fornavn Etternavn Telefon Østfold Østfold I Leder Fylkesnemdleder Asbjørn Bøe 56 totalt Østfold Østfold I Leder Fylkesnemdleder Asbjørn Bøe 69 24 00 40 3 Varaleder Reidun Dalbro Legekyn. Lege Turi Bondeson Varalege Jørn Klepper Medlem Tom G. Nilsen Varamedl. Jo Inge Meisingset Medlem

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Sørlandet sykehus HF, sosionom,ergoterapi og fys.enheten. Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern

Sørlandet sykehus HF, sosionom,ergoterapi og fys.enheten. Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern A B D E F G Navn Arbeidssted Aas, Katja Lumbe Røyken kommune Ackenhausen, Torhild Lindhom Asker kommune Adamson, Helen Sola kommune Almås, Nina Skogli helse- og rehabiliteringssenter Andersen, Beate Stavanger

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B 1. divisjon 1 Midt-Trøndelag 1 Våge john.vage@jbv.no 2 Midt-Trøndelag 3 Hornslien akselhorn@hotmail.no 3 Hordaland 1 Charlsen thomas.charlsen@gmail.com 4 Vest-Agder 2 JS Hansen jonsolli@broadpark.no 5

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

DSKs beste JENTER 10-16 år gjennom tidene pr. 1.juli 2015 Utlistet av Magne Teigen, BSK / SRU

DSKs beste JENTER 10-16 år gjennom tidene pr. 1.juli 2015 Utlistet av Magne Teigen, BSK / SRU DSKs beste JENTER 10-16 år gjennom tidene pr. 1.juli 2015 Utlistet av Magne Teigen, BSK / SRU Jenter 10 år 400 meter 1 Ingun Førde 17.08.1970 44,3 1 Hønefoss 24.02.1982 2 Marie Fossen 05.11.2001 46,31

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Navn Fylke Studiested Verv *

Navn Fylke Studiested Verv * Navn Fylke Studiested Verv * * S=Skoledelegat, F=Fylkesrepresentant, VF=Varafylkesrepresentant Daniel Østrem Bartz Hordaland Betanien Diakonale Høgskole S/VF Eivind Berglien Werring Oslo Diakonhjemmet

Detaljer

Åpningsløpet. Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets. Dato: 1. mai 2011. Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss

Åpningsløpet. Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets. Dato: 1. mai 2011. Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss Åpningsløpet Arrangør: Viul Orienteringsklubb, Buskerud Orienteringskrets Dato: 1. mai 2011 Sted: Valderstømoen/nord Hønefoss Kart: 1 : 10 000, ekvdistanse 5 meter, utgitt 2011 N Åpen, 1.1 km, 6 poster

Detaljer

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim 1. divisjon: Trondheim 1 Vest-Agder 1 Mæsel helgemae@hotmail.com 2 Midt-Trøndelag 2 Våge john.vage@jbv.no 3 Rogaland 1 Hauge rune@007.gg 4 Nord-Trøndelag 1 Davidsen ragnar.davidsen@ntebb.no 5 Hordaland

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Berit Olga Flåmo 1961 Strømøy 2 Pål Terje Bekken 1958 Uttian 3 Kristin Reppe Storø 1962 Espnes 4 Arne Ervik 1964 Hamarvik 5 Gunn Heidi Kristiansen Hallaren 1966 Hallaren 6 Harald Lassen

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer