Barnevaksiner i et globalt perspektiv: hva oppnår vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevaksiner i et globalt perspektiv: hva oppnår vi?"

Transkript

1 Barnevaksiner i et globalt perspektiv: hva oppnår vi? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Barn dør fortsatt av infeksjoner 7.6 mill. barn døde før 5 års alder i % døde av infeksjoner Lungebetennelse (18 %), diare (11 %) og malaria (7 %) dominerer Meslinger (1-2%), kikhoste (1%) og stivkrampe hos nyfødte (1 %) fortsatt med på listen 1

2 Expanded Program of Immunization (EPI) WHOs basisprogram for vaksinering i alle land 40 års-jubileum i 2014 Omfattet opprinnelig seks vaksiner: mot stivkrampe, difteri, kikhoste (DTP) polio (dråper - OPV), meslinger og tuberkulose (BCG) stivkrampevaksine til gravide Gis tidlig: DTP+OPV ved 6, 10 og 14 uker Kan bygges på med andre vaksiner Hva er forskjellen på vaksinasjonsprogram og annen vaksinasjon? All vaksinasjon tar sikte på å beskytte enkeltindividet Vaksinasjonsprogram har som mål å endre sykdommens epidemiologi utrydde sykdommen (eradication) redusere eller fjerne sykdommen i vår del av verden (elimination) i hvert fall beskytte flere en dem som blir vaksinert Vaksinasjonsprogram reduserer risikoen for sykdom også for ikke-vaksinerte 2

3 Flokkimmunitet To elementer: Hvis så mange blir immune at bakteriene / virusene ikke finner noen mottakelige, dør smitten ut av seg selv Hvis vaksinen hindrer smittebæring (ikke bare sykdom), blir det færre som kan smitte sykdommen videre Til sammen flokkimmunitet. Beskytter også dem som ikke er vaksinert. 100 Global vaksinering , vaksinasjonsdekning med tre doser DTP (DTP3) Global A frican American Eastern Mediterranean European South East Asian Western Pacific urce: WHO/UNICEF coverage estimates 2011 revision. July 2012 munization Vaccines and Biologicals, (IVB), World Health Organization. 4 WHO Member States. Date of slide: 18 July

4 22.4 millioner barn fikk ikke DTP3 i 2011 Western Pacific, 0.89 African, 8.45 South East Asian, 9 urce: WHO/UNICEF coverage estimates 2011 revision. July 2 munization Vaccines and Biologicals, (IVB), rld Health Organization. WHO Member States. Date of slide: 25 July European, 0.61 Eastern Mediterranean, 2.31 American, 1.16 Hvor pålitelige er tall for vaksinasjonsdekning? Beregningsgrunnlag varierer ofte beregnet på grunnlag at utsendte doser Ressurstilgang i regionene kan avhenge av at de når målene straff hvis dekningen ikke er høy nok Pålitelige tall bare der det er gjort «surveys» spørreundersøkelser som bekrefter tallene med ikke for lange mellomrom 4

5 Estimerte dødsfall forårsaket av vaksineforebyggbare sykdommer fordeling 9 Konkrete mål for EPI Utrydde av polio vedtatt av WHO i 1988 Eliminere stivkrampe hos nyfødte Definert som mindre enn ett tilfelle per 1000 levende fødte i alle distrikter 1988: dødsfall 2010: dødsfall, en reduksjon på 93 % Eliminere meslinger 5

6 Er det vanskeligere å utrydde polio enn kopper? Kopper lite smittsomt, 70 % vaksinasjonsdekning tilstrekkelig til å stoppe smitte Smitter bare fra tilfeller kliniske Alle tilfeller (ganske) typiske symptomer Vaksinering rundt tilfeller nok til å hindre spredning Polio Ganske smittsomt krever > 85 % immunitet å stoppe smitte i en befolkning Bare 1 % til 0,1% av tilfellene har klassiske symptomer. Resten har uspesifikke symptomer men smitter videre Vaksinering rundt tilfeller ikke gjennomførbart Poliovaksine - levende Består av levende svekkede virus Lett å gi, som dråper gjennom munnen De fleste får ingen bivirkninger men vaksineassosiert polio forekommer (ca. 1:1 million). Derfor ikke i bruk i Norge siden 1980 Standardvaksinen i land der polio finnes 6

7 Hvor langt er vi kommet? Problemer i utryddingsarbeidet Polio regnes som endemisk (smitte har pågått /pågår hele tiden) i Afghanistan (14 tilfeller i 2013), Pakistan (92), Nigeria (53) India hadde endemisk polio til 2011 Problemer i Afrika sør for Sahara: Stort utbrudd i Nord-Nigeria i 2004 ga spredning til Tchad, Yemen, Indonesia. I 2010 utbrudd i Kongo og andre afrikanske land Helsepersonell som jobber med poliovaksinering er blitt terrormål i Pakistan og Nigeria Utbrudd i Somalia 2013 (190 tilfeller) og Syria (32 tilfeller) i

8 Hva mer må til for å utrydde polio? Bedre sikkerheten for vaksinatører og befolkning, så vaksinasjonsprogrammene kan gjennomføres Stoppe sirkulasjon av vaksinederivert polio Innføre minst en dose inaktivert vaksine i alle land Bytte til to-komponent dråpevaksine Sikre tilstrekkelig overvåking til at vi vet hva som skjer overalt! GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunization Opprettet i 2001 Finansiert av Gate s Foundation og bistandsmidler fra mange land Støttet opprinnelig 72 land. Nå kan 56 land, som har GNI (Gross National Income) under US$ 1500 per innbygger, søke Støtteområder Helsesystem og vaksinasjonssystem særlig de første årene Nye og underutnyttede vaksiner Utvikling av nye vaksiner 8

9 (Nye og) underutnyttede vaksiner Utgangspunkt: det tok alt for lang tid fra Hib- og hepatitt B-vaksine ble tilgjengelig, til de ble introdusert i de landene som trengte dem mest Aktuelle vaksiner: Hib og hepatitt B- vaksine Pneumokokk Rotavirus Røde hunder HPV Pneumokokkvaksine Lungebetennelse er årsak til ca % av alle dødsfall hos barn under 5 år Pneumokokker er en viktig årsak, og pneumokokkvaksine har vært hovedsatsing for GAVI fra 2010 Innføring av vaksinen har begynt i alle GAVI-støttede land unntatt Sør-Sudan Tempoet i innføringen vil kunne bli mye større når produsenter i lav- og mellominntektsland får i gang produksjonen. 9

10 Blir tidsforskjellen mellom rike og fattige land mindre? Diare som dødsårsak Relative tall barn i India dør av diare hvert år 10

11 Vaksine mot rotavirus Mye viktigere i lavinntektsland enn i vår del av verden Tatt i bruk i mange land i Sør-Amerika, men tar tid andre steder Foreløpig bare to (vestlige) produsenter; vanskelig å skaffe nok av vaksine Selv om ca. 30 land er godkjent for støtte, tar det tid. India venter til indisk vaksine er tilgjengelig (2016?) Endringer i vaksinasjonsprogrammet er utfordrende Hver ny vaksine krever: Innkjøp av vaksine Tilstrekkelig lagerkapasitet (kjølelager) sentralt Tilstrekkelig transportkapasitet Økt lagerkapasitet på distriktsnivå Informasjon og opplæring av vaksinatører Informasjon til publikum Tilstrekkelig kapasitet til å gjøre jobben Oppfølging av uønskede hendelser 11

12 Uønskede hendelser og vaksineskepsis De tradisjonelle EPI-vaksinene var godt etablert Folk kjente dem og stolte på dem Uønskede hendelser opptrer også i dagene etter vaksinering Nye vaksiner gir usikkerhet døde barnet pga. vaksinen? Dødsfall etter vaksinering førte til at spedbarnsvaksiner ble tatt ut av bruk i opp til et år bl.a. i India og Myanmar Naboland utsatte introduksjonen av nye vaksiner Hvordan takle uønskede hendelser? Økende fokus på at alle land trenger rutiner og systemer for å takle slike hendelser Uønskede hendelser må registreres, følger opp undersøkes Ikke feies under teppet til de store medieoppslagene kommer! Helt nødvendig når mange nye vaksiner tas i bruk i rask rekkefølge Satsingsfelt for WHO: utvikling av mal for oppfølging av uønskede hendelser, og støtte som skal gjøre alle land i stand til en viss oppfølging 12

13 Global Vaccine Action Plan Alle land forplikter seg til å prioritere vaksinering Individer og samfunn skal forstå verdien av vaksiner og kreve vaksinering som en rettighet Vaksinasjon skal være like tilgjengelig for alle Sterke vaksinasjonssystemer er en integrert del av et velfungerende helsesystem. Fokus på rutinevaksinering Vaksinasjonsprogrammene har vedvarende tilgang til forutsigbar finansiering, nok vaksiner av god kvalitet og ny teknologi Nasjonal og global forskning og utvikling skal maksimere nytten av vaksinering Oppfølging av GVAP anbefaler fokus på fire konkrete områder: Kvaliteten på overvåkingsdata må bli bedre Innsatsen for å utrydde og eliminere sykdommer må bli bedre Innsatsen for å få opp vaksinasjonsdekningen i land som ligger lavt, må mangedobles Vaksinasjon må brukes som en hovedstrategi for å nå tusenårsmålene, uten at man glemmer betydningen av vaksinasjon ut over tusenårsmål-perioden 13

14 Meningitt i Afrika Årlige epidemier i et belte sør for Sahara fra Senegal til Etiopia Årlig fra tilfeller og oppover ved største utbrudd (1996 / 97) tilfeller 10 % dør Gruppe A meningokokker dominerer ca. 85 % av tilfellene Vaksinen vi har hatt til nå, har begrenset effekt MenAfriVac Meningokokk A konjugatvaksine utviklet gjennom samarbeid mellom WHO, Gate s foundation, PATH og en vaksineprodusent (India) Målet var en rimelig (max. US$ 0.40/dose) og effektiv vaksine. Gjennomført med utviklingskostnader på ca. 10 % av det vanlige Tatt i bruk i de første landene fra

15 MenAfriVac vaksinering i meningittbeltet (plan) Burkina Faso: 11 millioner vaksinert på 10 dager 150 millioner vaksinert! District Prioritization Tool: Høyest prioritet til de distrikter som tradisjonelt har hatt høyest forekomst MenAfriVAc effekt 14 land i meningittbeltet gjennomfører «forsterket meningittovervåking» Sesongen 2008/2009: tilfeller : 54 mill. vaksinert Sesongen 2012 / 2013: 9000 tilfeller Ingen rapporter om Men A-infeksjoner hos vaksinerte 15

16 Estimerte dødsfall forårsaket av vaksineforebyggbare sykdommer Sykdom Dødsfall <5 år Dødsfall <5 år Vaksineforebyggbare sykdommer hvor vaksine inngår i de fleste lands vaksinasjonsprogram Meslinger Hib Kikhoste Stivkrampe Neonatal Andre Difteri Polio <1 000 Hepatitt B < Sykdommer hvor vaksine er tilgjengelig men ikke inngår i de fleste lands program Japans encefalitt Meningokokk Rotavirus Pneumokokksykdom Dødsfall totalt (alle årsaker) Kilde: WHO 16

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010 rapport 212:1 Barnevaksinasjonsprogrammet Rapport for perioden 21-21 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 444 Nydalen 43 Oslo Tel: +47-21 7 7 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no www.fhi.no

Detaljer

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013 Hva er forskjellen

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer.

Detaljer

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utvikling av nye vaksiner Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utfordringer De vaksinene som er «lette å lage» har vi allerede De vaksinene det nå arbeides med, er vanskelige: Gjennomgått sykdom

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt... 1 Vitenskapelige publikasjoner... 1 Effekt av den tetravalente

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Side 1 av 1 24.06.2015 Sykehjemmene kan bli overfylt av polioskadde 01.11.2014 - Nærmere 60 år etter de siste polio-utbruddene i Norge

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING 2013 RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING Forord 5 Sammendrag 6 Hovedbudskap 10 Resultatkart 12 Status for tusenårsmålene og delmålene som handler om helse og utdanning 14 Del 1. Helse, utdanning og utvikling

Detaljer

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet?

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet? FORORD Selv om risikoen for de fleste smittsomme sykdommer (VPDs) har falt dramatisk i Europa som følge av høyt opptak av effektive vaksiner, har smittsomme sykdommer ikke forsvunnet. Som et eksempel,

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Tema: Reisemedisin I Tidsskriftet nr. 16 og 17/2002 publiseres en del artikler om reisemedisin. Artiklene er redigert av Pål Gulbrandsen Feriereiser

Detaljer

Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8

Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Til: Mattilsynet Fra: Veterinærinstituttet Dato: 26.02.2009 Emne: Vurdering av vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Formål med vaksinasjon En vaksinasjonskampanje mot

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Vaksineproduksjon i Norge for beredskap, næringsutvikling og bistand. Forprosjekt: Bakgrunn og utredning av mulige modeller

Vaksineproduksjon i Norge for beredskap, næringsutvikling og bistand. Forprosjekt: Bakgrunn og utredning av mulige modeller Vaksineproduksjon i Norge for beredskap, næringsutvikling og bistand Forprosjekt: Bakgrunn og utredning av mulige modeller 19. mai 2010 1 Innledning Fagforbundet Industri Energi, landsforeningen Norsk

Detaljer

Erfaringer med resultatbasert finansiering i helsesektoren i lav- og mellominntektsland

Erfaringer med resultatbasert finansiering i helsesektoren i lav- og mellominntektsland Erfaringer med resultatbasert finansiering i helsesektoren i lav- og mellominntektsland Ingvar Theo Olsen, Norad HELSE August 2012 1 Innhold 1. Hva notatet omhandler... 3 2. Resultatbasert finansiering

Detaljer

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Forord Virker bistanden? Forsvinner pengene i korrupsjon? Hvorfor er det fremdeles fattigdom og krig etter mange års bistand og utviklingspolitikk

Detaljer

Hjelpearbeid med fokus på svangerskap og fødsel i et u- landsperspektiv 5. årsoppgave i stadium IV- medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Hjelpearbeid med fokus på svangerskap og fødsel i et u- landsperspektiv 5. årsoppgave i stadium IV- medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Hjelpearbeid med fokus på svangerskap og fødsel i et u- landsperspektiv 5. årsoppgave i stadium IV- medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Mirjam Punsvik og Line Skogsaas MK-04 Veileder: Jan Martin

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Ved reise til utlandet (EU/EFTA-land minus Sverige) kreves også vaksine mot rabies leptospirose

Ved reise til utlandet (EU/EFTA-land minus Sverige) kreves også vaksine mot rabies leptospirose Vaksinasjon Vaksinasjon er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet. En av årsakene til at vi har kun få tilfeller av disse alvorlige sykdommene i Norge i dag, er nettopp at de fleste norske hunder

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer