Isolering av pasienter. Ingrid Smith, overlege/ 1. aman. Seksjon for pasientsikkerhet, FoU-avd., HUS/ Institutt for indremedisin, UiB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Isolering av pasienter. Ingrid Smith, overlege/ 1. aman. Seksjon for pasientsikkerhet, FoU-avd., HUS/ Institutt for indremedisin, UiB"

Transkript

1 Isolering av pasienter Ingrid Smith, overlege/ 1. aman. Seksjon for pasientsikkerhet, FoU-avd., HUS/ Institutt for indremedisin, UiB

2 Smittevern Alle tiltak som tar sikte på å hindre at infeksjoner oppstår og spres Tiltak baseres på kunnskap og erfaring om de ulike leddene i smittekjeden om infeksjonssykdommers natur om risikofaktorer for infeksjon

3 Smittekilde Smittekjeden

4 Smittekjeden Smittekilde Smittestoff

5 Smittekjeden Smittekilde Smittestoff Smittemåte

6 Smittekjeden Smittekilde Smittestoff Smittemåte Smittemottaker

7 Smitteverntiltak Smittekilde Smittestoff Smittemåte Smittemottaker

8 Smitteverntiltak Avstand til mikrobene Unngå direkte kontakt Pinsett ved sårstell No-touch teknikk

9 Smitteverntiltak Kjemiske barrierer Håndhygiene Hånddesinfeksjon Håndvask håndhygiene

10 Fysiske barrierer Smittefrakk Hansker Munnbind (Åndedrettsvern) Smitteverntiltak

11 Fysiske barrierer Smitteverntiltak Smittefrakk Hansker Munnbind (Åndedrettsvern) Enerom

12 Isolering av pasient Hindre at smittestoff fra pasient/ annen smittekilde forårsaker sykdom hos andre «Skille smittet og usmittet»

13 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2004

14 Styrende dokumentasjon

15 Styrende dokumentasjon

16 Overveielser ifm isolering Hvilke mikroorganismer? Hvordan smitter de? Hvor syke blir de smittede? Kan de dø av det?

17 Smitteregime avhenger av smittemåte Kontaktsmitte Tre smittemåter: tre smitteregimer Dråpesmitte Luftsmitte

18 Kvinne 23 år, retur Egypt 4 dager siden To dager feber og diaré x 15-20/dag T.D.:? Isoleringsregime?

19 Kvinne 23 år, retur Egypt 4 dager siden To dager feber og diaré x 15-20/dag T.D.: Salmonella, Campylobacter, amøber Isoleringsregime? Indikasjoner for kontaktsmitteregime: Mage-tarminfeksjoner som smitter fekal-oralt, Bakteriell, viral, og parasittær infeksjon Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Hep A, Rotavirus, Adenovirus, Giardia, Entamoeba

20 83 årig kvinne, behandles for pneumoni, inneliggende 5 dager. T.D.:? Grønnlig diaré x 6-8 siste døgn Isoleringsregime?

21 83 årig kvinne, behandles for pneumoni, inneliggende 5 dager. Grønnlig diaré x 6-8 siste døgn T.D.: Clostridium difficile Isoleringsregime? Indikasjoner for kontaktsmitteregime: Mage-tarminfeksjoner som smitter fekal-oralt, Bakteriell, viral, og parasittær infeksjon Salmonella, Shigella, og Clostridium difficile

22 Mann 68, alkoholisert, bor alene, Kløende utslett, tilsett av hudlege etter 1 uke T.D.:? Isoleringsregime?

23 Mann 68, alkoholisert, bor alene, Kløende utslett, tilsett av hudlege etter 1 uke T.D.: Skabb Indikasjoner for kontaktsmitteregime: Ubehandlet skabb

24 Mann 40, rusmisbruker. Pneumoni. Siste epikrise: Hepatitt B og C. Isoleringsregime?

25 Mann 40, rusmisbruker. Pneumoni. Siste epikrise: Hepatitt B og C. Isoleringsregime? Blodsmitte:HepB, C eller HIV skal ikke isoleres i sykehus Unntak:Pasient adferd er risikabel for helsepersonell og medpasienter Kurve, lab. ark og henvisninger til blodprøver og invasiv undersøkelser SKAL merkes med gul lapp

26 Abscess - drenasje Indikasjoner for kontaktsmitteregime Diarè > 4 tømminger/ døgn

27 Abscess - drenasje Indikasjoner for kontaktsmitteregime Sårinfeksjonmed ukontrollerbar sekresjon

28 Abscess - drenasje Indikasjoner for kontaktsmitteregime Infeksjon med resistente bakterier minus MRSA

29 Abscess - drenasje Indikasjoner for kontaktsmitteregime Skabb

30 Abscess - drenasje Indikasjoner for kontaktsmitteregime Herpes zoster -risikoavdeling

31 Kontaktsmitteregime Enerom og eget toalett Personale: Smittefrakk, hansker, god håndhygiene! Ingrid Smith,

32 29 år gammel førskolelærer 2 døgn med oppkast x 6-8, diaré x T.D.:? Isoleringsregime?

33 29 år gammel førskolelærer 2 døgn med oppkast x 6-8, diaré x T.D.: Viral gastroenteritt Isoleringsregime? Indikasjoner for dråpesmitteregime: Mage-tarminfeksjon med uttalt oppkast, som Norovirus

34 4 pasienter syke med oppkast og diaré, foruten 9 av personalet Utbrudd med? Tiltak:?

35 4 pasienter syke med oppkast og diaré, foruten 9 av personalet. Påvist norovirus Tiltak: Dråpesmitteisolering av hele kohorten dvs. ingen nye pas inn, kun utreise til hjemmet, helst ikke til andre helseinstitusjoner Alt helsepersonell med symptomer sendes hjem Arbeidsforbud til 48 hrs e. symptomfrihet

36 Pasient 2 dagers sykehistorie med febrilia, slapphet og hoste T.D. pneumoni, lagt på 4 mannsstue.

37 Pasient 2 dagers sykehistorie med febrilia, slapphet og hoste T.D. pneumoni To dager senere ytterligere 2 pasienter på samme rom med lignende symptomer Dagen etter uteblir behandlende lege fra jobb for det samme T.D.? Tiltak?

38 Fire pasienter og en lege med influensa Isoleringsregime? Indikasjoner for dråpesmitteregime: Influensa og andre smittsomme luftveisagens som RS-virus, Mumps (kusma), Pertussis (kikhoste) og Difteri

39 18 åring, russ, uttalt slapphet, febrilia, kvalme og oppkast Etter hvert petekkier

40 18 åring, russ, uttalt slapphet, febrilia, kvalme og oppkast Etter hvert petekkier T.D.? Isoleringsregime?

41 18 åring, russ, uttalt slapphet, febrilia, kvalme og oppkast Etter hvert petekkier T.D. Meningokokksyldom Indikasjoner for dråpesmitteregime: Meningitt (meningokokker/hemofilus )

42 Pasient på skiferie i Østerrike Brekker foten, må opereres på sykehus Overflyttes til sykehus i Norge T.D.? Tiltak?

43 Pasient på skiferie i Østerrike Brekker foten, må opereres på sykehus Overflyttes til sykehus i Norge T.D.uavklart MRSA-status v/ utenlandsopphold Indikasjoner for dråpesmitteregime: mulig MRSA infeksjon/ kolonisering

44 Dråpesmitteregime Enerom, helst med forgang og eget bad med toalett og dekontaminator Personale: Munnbind, smittefrakk, hansker og god håndhygiene! Ingrid Smith,

45 Abscess - drenasje Indikasjoner for dråpesmitteregime Oppkast Viralgastroenteritt, (norovirus) evt. salmonella, campylobacter

46 Abscess - drenasje Indikasjoner for dråpesmitteregime Influensa og andre smittsomme luftveisagens RS-virus, Mumps(kusma), Pertussis (kikhoste) og Difteri

47 Abscess - drenasje Indikasjoner for dråpesmitteregime Meningitt og sepsis: Meningokokker og hemofilus influensae

48 Abscess - drenasje Indikasjoner for dråpesmitteregime Uavklart MRSA både infeksjon og kolonisering

49 Pasient jobber som dataingeniør. Hoste, litt feber. Flere antibiotikakurer, kortvarig bedring. Rtg thorax normalt. T.D.?

50 Vekttap. Ikke reist, ikke nær familie med kjent TB Kollegaer fra Baltikum, afrikansk svoger Etter 3 mnd CT thorax: Mulig abscess apikalt hø lunge. T.D.? Tiltak?

51 Vekttap. Ikke reist, ikke nær familie med kjent TB Kollegaer fra Baltikum, afrikansk svoger CT thorax: Mulig abscess apikalt hø lunge. T.D.: lungetuberkulose Indikasjoner for luftsmitteregime: Smittsom lungetuberkulose

52 Mann 35 år med varicellaencefalitt og utbredt utslett Pasient er smitteførende Smitter 10 dager e. eksponering/ 2 dager før utslett Munnbind/ åndedrettsvern?

53 Mann 35 år med varicellaencefalitt og utbredt utslett Pasient er smitteførende Smitter 10 dager e. eksponering/ 2 dager før utslett Munnbind/åndedrettsvern? Indikasjoner for luftsmitteregime: Varicella? Isolat med forgang, ikke-immune/ alvorlig immunsvekkede skal bruke åndedrettsvern

54 Luftsmitteregime Luftsmitteisolat med undertrykksventilasjon. Isolatet består av sluse, pasientrom, kombinert dusj/wc og skyllerom m/dekontaminator og gjennomstikkskap fra skyllerom til korridor. Personale: Munnbind, smittefrakk, hansker og god håndhygiene! Åndedrettsvern ved tuberkulose Ingrid Smith,

55 Abscess - drenasje Indikasjoner for luftsmitteregime Smittsom lungetuberkulose Sick child by Edvard Munch

56 Abscess - drenasje Indikasjoner for luftsmitteregime Varicella Rikelig sårsekresjon med MRSA som ikke kan tildekkes Meslinger

57 Abscess - drenasje Indikasjoner for luftsmitteregime Pest, SARS, hemoragisk feber

58 Kv. 78 år fra sykehjem, KOLS/pneumoni. Bilaterale leggsår uten infeksjonstegn. Sårdyrkning: vekst av S aureus + G-neg Tiltak:?

59 Kv. 78 år fra sykehjem, KOLS/pneumoni. Bilaterale leggsår uten infeksjonstegn. Sårdyrkning: vekst av S aureus + G-neg Isolasjon ikke nødvendig -Kun ved ukontrollerbar sekresjon Alltid barrieretiltak ved sårstell

60 Mann 49, nylig vært i Italia. Klinisk mistanke om Legionella-pneumoni Tiltak:?

61 Mann 49, nylig vært i Italia. Klinisk mistanke om Legionella-pneumoni Legionella smitter kun via vann og innånding av aerosoler Ingen smitteoverføring mellom mennesker

62 Isolering som smitteverntiltak Isolat (forgang, bad & dekontaminator) Hansker og smittefrakk Munnbind Åndedrettsvern: Mikroorg. < 5 µm Luftsmitteisolat; undertrykksventilasjon NB! God håndhygiene & håndtering av rent/urent utstyr

63 Smittekjeden Smittekilde Smittestoff Smittemåte Smittemottaker

64 Smittetiltak Smittekilde Smittestoff Smittemåte Smittemottaker

65 Referanser Isoleringsveilederen, FHI, 2004 Siegel JD et al & the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, CDC, 2007

Basale smittevernrutiner i praksis. Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013

Basale smittevernrutiner i praksis. Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013 Basale smittevernrutiner i praksis Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013 Risikofaktorer for ervervelse av sykehusinfeksjoner 1. Økt konsentrasjon av mennesker 2. Økt konsentrasjon av mikrober

Detaljer

St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18

St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 1 av 18 Smittemåte Smitteregime Abscess, se sårinfeksjon Adenovirus-infeksjon Adenovirus Så lenge det er kliniske symptomer Acinetobacter

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Redaktør: Bjørg Marit Andersen Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin Avdeling for sykehushygiene og smittevern 2003 Håndboken bestilles

Detaljer

Smitterenhold. Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr

Smitterenhold. Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr Smitterenhold Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr Hensikten med renholdet Helse og hygiene Forebygge og motvirke infeksjoner Trivsel og estetikk

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Smittevern ved ebolavirussykdom

Smittevern ved ebolavirussykdom Smittevern ved ebolavirussykdom Ebolavirus tilhører virusfamilien Filoviridae som forårsaker alvorlig hemorragisk feber hos mennesker og non-humane primater. Så langt er det bare påvist to medlemmer av

Detaljer

Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD)

Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD) Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD) Ebolavirus tilhører virusfamilien Filoviridae som forårsaker alvorlig hemorragisk feber hos mennesker og non-humane primater. Så langt er det bare påvist to medlemmer

Detaljer

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral.. hygieniske prinsipper Ved å tenke smittevern i alle arbeidssituasjoner, bidrar

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger

Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger Eirik Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Biveileder(e):

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Rå d om syke bårn i bårnehåge

Rå d om syke bårn i bårnehåge Rå d om syke bårn i bårnehåge I utgangspunktet er det alltid barnet sin allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehage eller bør være hjemme. I tillegg kommer spørsmålet om barnet bør være hjemme

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager.

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager. Revidert av: Drude og Mona Tot. ant. sider: 1 av 7 FORMÅL: Kunne gi medisinsk faglig godt begrunnet informasjon/råd til foreldre og barnehageansatte i forbinnelse med infeksjonssykdommer hos barnehagebarn.

Detaljer

Hvordan forebygge utbrudd med Norovirus i institusjoner og ved overføring av pasienter mellom institusjoner

Hvordan forebygge utbrudd med Norovirus i institusjoner og ved overføring av pasienter mellom institusjoner Hvordan forebygge utbrudd med Norovirus i institusjoner og ved overføring av pasienter mellom institusjoner Horst Bentele Seniorrådgiver Folkehelseinstituttet Bakgrunn Oktober 1968: skole i Norwalk, Ohio,

Detaljer

RÅD OM SYKE BARN I BARNEHAGE

RÅD OM SYKE BARN I BARNEHAGE RÅD OM SYKE BARN I BARNEHAGE Folkehelseinstituttet gir råd vedrørende Barnehager og smittevern i kapittel 10 i Smittevernboka. Dette er grunnlaget for smittevernlegens anbefalinger og råd til ansatte i

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1

Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1 Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1 Sentrale begreper og definisjoner Antibiotikaassosiert diaré colitt forårsaket av antibiotikabehandling, hvor bakterien Clostridium difficile produserer toksiner

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 Innhold: Kap. 1 Formål, virkeområde, definisjoner 1.1 Lover og forskrifter side 4 1.2 Målsetning. side 4 1.2.1 Hovedmål 1.2.2 Delmål 1.3 Definisjoner... side 4 Kap.

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola Meningokokksykdom MSIS Tuberkulose Hepatitt C Distribusjon av ebolatilfeller Vest-Afrika de

Detaljer

EbolaVirusDisease EVD

EbolaVirusDisease EVD EbolaVirusDisease EVD EbolaVirusDisease Dyresykdom (zonoose) Flaggermus er naturlig reservoir Smitter apedyr og mennesker Høy blodvolum gjør at viruset reproduserer seg lettere? Sosial adferd gir spredning

Detaljer

Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer

Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer 1 Smittevern og Hygiene Generelle og spesielle råd. Trygve B. Torjusen Helsestasjonslege Spes. Allmennmedisin Kilde: Smittevernboka 4. utg, 2009, Kap 11: Barnehager

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS Revidert 14.10.2010 FORORD... 4 1.0 INNLEDNING... 5 1.1 TYDAL HELSEHUS... 5 1.2 MÅL FOR INFEKSJONSKONTROLLPROGRAMMET... 5 1.3 DOKUMENTSTYRING... 5 1.4 TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 2 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Smittevernplan Reipå skole

Smittevernplan Reipå skole Smittevernplan Reipå skole Gjelder fra og med oktober 2013 Innhold: 1. Innledning s. 3 2. Lovverk og veiledere s. 3 3. Smittevernlegens rolle s. 3 4. Generell hygiene s. 3 5. Rutiner for oppsamling av

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:4

Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium difficile infeksjon En kvantitativ tverrsnittsstudie blant helsepersonell i et norsk sykehus Grethe Ørnevik Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium

Detaljer