Program FoU konferansen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program FoU konferansen 2015"

Transkript

1 22. april 2015 Program FoU konferansen 2015 TEMA: FOREDRAGSHOLDER: 11:00 Registrering 12:00 FoU i Statnett - en forutsetning for neste generasjon kraftsystem Om FoU i Statnett Konsernsjef Auke Lont TEKNOLOGI FOR NESTE GENERASJON SENTRALNETT 12:15 Sikker, effektiv og innovativ Teknologi for neste generasjon sentralnett Konserndirektør T&U Håkon Borgen 12:30 Finnes det en vei til lettere, enklere, bedre og billigere master? Komposittmaster og alternative mastedesign for 420 kv Ingeniør Ivar Brovold 12:55 Hva skjer mellom mastene? Liner og isolatorer, strategisk kompetanse Seksjonsleder Kjell Åge Halsan Sivilingeniør Boris Adum 13:20 Pause 13:40 Ute av syne ute av sinn? AC/DC kabler Avdelingsleder Carl Erik Hillesund 14:05 Fotavtrykk og ny teknologi Lean Substation Sivilingeniør Håkon Sundklakk 14:30 Slik kan man også se på det - Blikk utenfra Design av høyspenningsmaster Elena Paroucheva, kunstner 14:50 Pause / Lett servering PRIORITERTE SATSNINGER 15:30 Hvorfor skal en teknologibedrift som Statnett bry seg om miljø og omgivelser? Prioriterte satsninger Spesialrådgiver Jan Bråten 15:45 Våre km kraftgater hvem vil bo der? Biologisk mangfold i kraftledningsgater Planlegger Johan Olav Bjerke 16:10 Hører du ikke hva jeg sier? SUSgrid, konsesjonsprosesser Direktør S&K Erik Skjelbred 16:35 Samarbeid og utvikling for oss Internet Natives Minecraft Alexander Meldal Andersen, Sven Kvarngren (gamere) 17:30 Middag 23. april 2015 TEMA: FOREDRAGSHOLDER: SMART GRID 08:30 Utfordringer i systemdriften - FoU som døråpner Innledning Konserndirektør D&M Øivind Rue 08:45 Smart Grid - har nettet blitt smartere? Smart Grid FoU koordinator i D&M Lars Kristian Vormedal Pilot Nord Norge - fra forskning til anvendelse i systemdriften Pilot Nord Norge Avdelingsleder Stig Løvlund 09:20 PMU - en teknologi for fremtiden PMU Avdelingsleder Stig Løvlund 09:40 Laststyring - forbruksfleksibilitet til nytte for systemdriften Laststyring i Sør-Nettet Seniorrådgiver Virginia Hyde 10:00 Pause 10:30 GARPUR - et europeisk kraftsystem uten N-1? GARPUR Prosjektleder Håkon Kile 10:55 Kermit - et verktøy for frekvensanalyser Kermit Sivilingeniør Adele Moen Slotsvik, Sivilingeniør Viktor Johansson 11:20 Autodig - automatisk diagnose av kraftsystemet Autodig Ingeniør Jørn Schaug-Pettersen 11:50 Hvordan ser fremtiden ut? Programperiode FoU direktør Sonja Berlijn 12:05 Lunsj - Avslutning

2 Sikker, effektiv OG innovativ Konserndirektør Håkon Borgen Statnetts FoU-konferanse, 22. april 2015

3 Historisk løft for sikker strømforsyning Forventet investeringsnivå mot 2025 Økte kostnader Nye prosjekter mot slutten av tiårsperioden

4 FoU fokus : Teknologi for neste generasjon sentralnett - Ambisiøse mål for utvikling og bruk av ny teknologi 20% økt sikkerhet 80% av porteføljen 20% 20% økt kostnadseffektivitet økt tidseffektivitet

5 Lean Line Utvikle innovativ ledningsbygging Å bygge neste generasjon sentralnett raskere, smartere og mer kostnadseffektivt Hovedområder Fundament Anleggsteknikk Mastetyper Line- og isolatorteknologi Lean metodikk Sikkerhet Kostnader Tid

6 Lean Substation Ny teknologi Smart Stasjoner nye løsninger og funksjonalitet Digital stasjon Smart måling System design & arkitektur Bærekraftige stasjoner

7 AC/DC kabler Last flyt i massekabler Høyspent AC og DC sjøkabler for offshore vindparker Ikke-metalliske vannbarrierer Installasjonsanalyse

8 Kjernekompetanse Master Ledninger Stasjoner Miljø

9 Teknologiutvikling øker effektiviteten SK4: Første gang VSC-teknologi brukes på 500 kv Kan gjenoppbygge dødt nett Reaktiv kompensering Bidrar til et mer stabilt nett Balsfjord-Skaidi: Prefabrikkerte stålfundamenter Minimerer byggetid på mastepunkt Mulighet for transport og bygging på vinterstid Reduserer bruk av helikopter

10 FoU linkes tettere til våre hovedområder i Neste generasjon kraftsystem Nettutviklingsplan Prosjektportefølje Innovativ teknologi Bærekraftig nettutvikling Systemdrift- og markedsutviklingsplan Systemdrift- og markedsportefølje Smarte kraftsystem Neste generasjon kraftsystem Planverk Portefølje FoU-områder FoU områder: Spissing innenfor utvalgte programmer og områder, og med tydelige mål: Bærekraftig nettutvikling Innovativ teknologi Smarte kraftsystem 9 Løse miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer knyttet til utforming av fremtidens kraftsystem Miljø og ny teknologi Analyseverktøy Bygge raskere, billigere og sikkert Lean Line, Lean Cable, Lean Substation Arktiske utfordringer Drifte sikkert og kostnadseffektivt eksisterende nett Smart Grid: sanntids beslutningsstøttesystemer Strategiske FoU-initiativ

11 Sikker, effektiv OG innovativ H1-verdier Statnett (12 mnd rullende middel) H1 Statnett H1 intern H1 ekstern H1-målsetning 2017

12 Sikker: - Sikkerhet er alltid førstevalg

13 Planmessig introduksjon og standardisering gir sikker bruk av ny teknologi Teknologi fra markedet TBP1 TBP2 TBP3 TBP4 Førsteganngs Demonstrasjon bruk Standardisering Statnetts teknoloigportefølje Teknologi fra FoU

14 Effektiv: -Vi skal bygge og drive kostnadseffektivt!

15 Innovativ: Uten små og store innovasjoner stopper utviklingen

16 FoU : Innovativ teknologi Sikrere, raskere og billigere bygging Lean Line, Lean Cable, Lean Substation Strategisk kompetanse Arktiske utfordringer

17 Oppsummering FoU og teknologiutvikling i Statnett bidrar til å realisere vår strategi om å være en Sikker Effektiv Innovativ arbeidsplass og infrastrukturleverandør

18 Komposittmaster og alternativ mastedesign for 420 kv kraftledninger Finnes det en vei til lettere, enklere, bedre og billigere master? Oslo, 22. april 2015 Ivar Brovold

19 Alternative mastetyper Design Klimalaster Terreng Materialer Fundament

20 Landskapstilpasset mastedesign Bakgrunn for utvikling av alternative mastetyper Ot. Prp. nr. 62 fra 2008/ Avbøtende tiltak - Trasevalg - Kamuflasjetiltak - Materialvalg og farger - Estetikk

21 Mastedesign Miljømaster ved Rasta Tårnmaster langs Hjørundfjorden Stedstilpasset mast ved Lysebotn

22 Klimalaster

23 Bygge raskere, billigere og tryggere HMS Hvordan redusere antall helikopterturer?

24 Utvendig bardunerte master Norge Finland Island

25 Master av aluminium Forprosjekt 2014 EFLA / SINTEF v/tryland Hovedprosjekt 2015 SINTEF og aluminiumsbedrifter på Østlandet Prosjekt over 3 år Støtte fra Norsk Forskningsråd Utvikling av nye beregningsmetoder og knutepunktsløsninger Totalvekt 4 4,5 tonn?

26 Komposittmaster for 132 kv og 420 kv? RS Technologies Canada Glassfiber komposittrør på 132 kv Skogfoss- Varangerbotn i 2012 Vurdering av samme produkt på 420 kv kraftledning Stor utbøying av mastene Lave klimalaster Korte spenn Minimal vektbesparelse

27 Re-Turn og SINTEF Mars 2013 Kontrakt med SINTEF Kontrakt med Re-Turn Fase 1: Materialer og mastedesign Fase 2: Optimalisering, detalj design, produksjon og elektriske utfordringer for en selvbærende konstruksjon Fase 3: Prototype full skala testing og verifikasjon

28 Re-Turn Karbon/glassfiber Resultater så langt fase 2: Karbonfibermast ca. 4,5 tonn Pris 3-4 ganger stålmast Overgang til glassfiber i travers % økning i vekt ved bruk av glassfiber Vurderer igjen utvendig bardunert konsept med utforming på søyler for optimal utnyttelse av tverrsnittet Fase 3 prototype mast: 2016

29 Komposittmast Re-Turn Detaljer

30

31 Evaluering komposittmaster Kompositplank Elitkomposit RS Technologies / Melbye

32 Fundamentering

33 Takk for oppmerksomheten!

34 Vibrasjonsdemping Oslo,

35 Spennlengder i Norge På grunn av landskapet har Norge mange lange spenn 7 av 10 verdens lengste spenn er i Norge Lengste spenn Sognefjorden 4735 meter Dette er ikke alltid enkelt å vibrasjonsdempe slike spenn

36 Storfjorden eksempel Siste fase strukket Fra felten rapportert at fase B vibrerer, og de laget en video av vibrasjoner I felten har man sett vibrasjoner kun på fase A og B, og de kan ikke se eller høre noen på fase C og D Brudd på glassisolator på grunn av utmattelse

37 Storfjorden vibrasjoner

38 Vibrasjonsmåling på fase D

39 Vibrasjonsmåler installasjon

40 Resultater Fase D Time-Amplitude signaler f = 39 Hz, A = 308 µm, v = 15,4 m/s, t = 3 C, Time: :45:00 f = 65 Hz, A = 255 µm, v = 22,5 m/s, t = 2 C, Time: :00:00 f = 44 Hz, A = 228 µm, v = 3,2 m/s, t = 3 C, Time: :00:00

41 v vindhastighet [m/s] 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Resultater Fase D Time-Amplitude signaler 35 av 83 eller 42% signaler fra Vindhastighet , vist som 15-minuters gjennomsnittlig verdier Time

42 Fase B måling Sensor posisjon kaliber + trådløs kommunikasjon

43 Sammenligning av forskjellige klemmetyper UTMATTELSE TESTING GALOPPERING

44 Testing med galoppering Vi har galoppering testing som pågår hos PLP-USA

45 Testing med galoppering

46 Bedre metoder for testing av glassisolatorer Statnett FoU konferanse 2015 Kjell Halsan, UTLE, Kraftledningsavdelingen

47 Bakgrunn for prosjektet Glass er den viktigste isolatortypen for Statnett Ønske om flere godkjente produsenter Store kvalitesforskjeller mellom produsentene Usikker om gjeldende internasjonale testprosedyrer avdekker kvalitetsavvik God og jevn kvalitet viktig for ledningenes pålitelighet

48 Problem med radio støy (SvK) Intense utladninger i fuktig vær Får elektriske utladninger med hørbar støy Problem for dem som bor i nærheten Isolatorer kjøpt fra produsent i lavkostland

49 Lav kvalitet gir økt feilrate, flere utkoplinger og økte driftskostnader

50 Mål for prosjektet Lage bedre og mere praktiske test prosedyrer for å verifisere kvaliteten på glass isolatorer og produsenten

51 Deltakere i prosjektet Statnett Svenska Kraftnett Fingrid CEPS Det Tsjekkisk Nasjonale Nettselskap STRI Høyspenningslaboratorium i Sverige EGU Høyspenningslaboratorium i Tsjekkia

52 Hovedaktiviteter Gjennomgang av testprosedyrer og workshop med produsenter Innhente driftserfaringer fra de nordiske nettselskapene Finne testobjekter fra ulike produsenter som er levert til nettselskapene Definere testmetoder Testing av utplukkede isolatorer ved høyspenningslaboratoriene på STRI og EGU

53 Tester som er utført RIV (Radio Interference) test Lynimpulstester Mekaniske bruddtester "Preconditioning" tester Type test: Utføres en gang på hvert produkt Rutine test: Alle isolatorene testes i produksjon Sample test: Tilfeldig utplukkede isolatorer testes på FAT

54 Lynimpulstest Isolator som passerer test Isolator som ikke passerer test

55 RIV test oppsett

56 Eksempel på utladninger som ble oppdaget under testing Venstre: Utadninger på toppen av glass skålen Høyre: Utladninger i underkant av isolatorer Slike utladninger vil øke risikoen for defekte isolatorer

57 RIV level (db) RIV test 24 kv Krav: Lavere enn 60 (db) La Granja 300 kn La Granja 210 kn Sediver 210 kn Lviv 210 kn Insulator No.

58 Mekanisk test, gjenværende bruddlast Glass isolatorer som er knust dras til brudd Gjenværende bruddlast har ofte avdekket isolatorer med lav kvalitet Statnett krever 90% of SML for å motstå høye islaster (andre nettselskap har lavere krav) Anbefales at testen gjennomføres som både type og sample test

59 Sammendrag av resultatene for resistivitet, RIV, lynimpuls og mekanisk testing

60 Resultater Gjeldende standard IEC tester prosedyrer vil ikke avdekke kvalitetsavvik, og isolatorer av lav kvalitet vil derfor passere Det er mulig å avdekke isolatorer av lav kvalitet med bruk av de nevnte testene Kvalifisering av produsenter fra lavkostland krever omfattende testing Resultatene er publisert i paper på Cigre hovedsessjon Paris 2014: "Impact of glass cap and pin insulators on life cycle costs and proposals for screening test"

61 Mål for prosjektet for Sammenligne og analysere alle test resultatene tilgjengelige fra Europa og Brasil, bekrefte foreslåtte testmatrisen gjennom Round Robin test fra STRI, EGU og CEPEL Fremme forslag til ny CIGRE SC B2 working group Legge tilrette for mulige forandringer i eksisterende IEC standard for testing av glass isolatorer Fra 2015 kommer trolig følgene deltakere i tillegg: CEPEL Høyspenningslaboratorium i Brasil Elia Belgia ESB Irland

62 UTE AV SYNE UTE AV SINN? FoU - Høyspenningskabler i Statnett FoU Konferansen, Ullevål, Carl Erik Hillesund Avdelingsleder Kabelavdelingen Statnett

63 UTE AV SYNE UTE AV SINN? Selv om en jordkabel eller sjøkabel raskt blir "usynlig" Så snakker vi om HØYTEKNOLOGI

64 AC Sjøkabelanlegg i Statnett 145 kv Sjøkabelanlegg Ofotringen-Lofoten 6 sjøkabelforbindelser Gamle oljekabelanlegg Nye PEX kabelanlegg 420 kv Sjøkabelanlegg Ytre Oslofjord (13 km) 6 nye oljekabler 3 nye PEX kabler Indre Oslofjord (ca 2 km) Totalt 14 nye PEX kabler Idriftsettes i 2018 Gandsfjorden (ca 2 km) Totalt 9 nye PEX kabler Idriftsettes i Ormen Lange (Eies av Shell)

65 HVDC Sjøkabelanlegg I Statnett Skagerrak 1,2,3 and 4 (Statnett and Energinet.dk) Mass-Impregnated Cable Skagerrak 1 and 2 (1976/77) 2 x 270 MW 250 kv HVDC 124 km Skagerrak 3 (1993) 500 MW 350 kv HVDC 124 km Skagerrak 4 (end 2014) 700 MW 500 kv HVDC 140 km sea km land NSN (under utførelse) Statnett and National Grid Kvilldal - Blyth 2 Mass Impregnated cables 1400 MW 500 kv HVDC ~720 km Planned to be in operation in 2020 NorNed (2007) Statnett and TenneT 2 Mass Impregnated cables 700 MW 450 kv HVDC 580 km NordLink (Under utførelse) Statnett, TenneT and KfW Tonstad - Wilster 2 Mass Impregnated cables 1400 MW 500 kv HVDC 623 km (516 km submarine part) Planned to be in operation in 2019 Etter 2020 vil Statnett eie mere enn 2000 km Massekabler

66 De vanligste sjøkabeltyper AC kabler 1-leder PEX 3-leder PEX 1-leder Olje HVDC kabler Massekabel HVDC Ekstrudert

67 FoU Høyspenningskabler Statnett (i) Hvorfor FoU: Optimalisere drift, vedlikehold og eventuelt reparasjon av mange og store sjøkabelanlegg. Prosjektportefølje med mange og store sjøkabelprosjekter som skal bygges i den kommende 10 års perioden. Aktuelle områder for FoU prosjekter: Kabelteknologi Planlegging/survey Installasjon/beskyttelse Drift/vedlikehold Reparasjon

68 FoU Høyspenningskabler Statnett (ii) Fokusområder FoU: Kort sikt Masseimpregnert kabel Sjøkabellokalisering Lengre sikt (eksempler) Skjøter, overgangskjøter, hurtigskjøter, fleksible skjøter, mm Komposittisolatorer uten bruk av olje eller gass for høyere spenninger Testutstyr, testmetodikk, mm Kabelovervåking Beregningsprogram og simulering av kabelinstallasjon og mekaniske forhold

69 Load cycling and radial flow in mass impregnated HVDC subsea cables (1) Bakgrunn Bestemme hvilke lastforhold en HVDC MI-kabel kan utsettes for før hulromsinduserte gjennomslag oppstår under nedkjøling etter lastavslag Mål Oppnå en detaljert forståelse av prosesser som fører til hulromsdannelse og betydningen av drifts-, design og miljøforhold Utvikle en numerisk metode som beskriver radiell masseflyt og hulromsdannelse under varierende driftsforhold (lastsykling) Deltagere: Statnett, TenneT, National Grid, Sintef, NTNU 8

70 Load cycling and radial flow in mass impregnated HVDC subsea cables (2) Aktiviteter Lastsykling av fullskala kabelprøver Parameterestimering og småskala eksperimenter Modellering av radiell masseflyt Vurdering av operasjonelle grenser for kabler i drift Modifisering av kabelspesifikasjoner og testprosedyrer Videreføring Første fase i prosjektet avsluttes i Prosjektbeskrivelse for utvidelse og videreføring av prosjektet pågår. 9

71 Fjernstyrt Tonegenerator Bakgrunn Dagens system for tonesetting av kabler for lokalisering har svært mange begrensninger Mål Utvikle fullskala prototype av fjernstyrt tonegenerator: modellering av signal for gjenkjenning av passive sjøkabler utvikle fjernstyringsmekanisme som kan opereres fra fartøy.

72 Kabeldeteksjon Bakgrunn Dagens undervanns kabeldeteksjon og lokaliseringsutstyr: Ikke optimalisert for kraftkabel markedet Begrenset følsomhet eller rekkevidde Begrenset bruksområde i forhold til kabelens nedgravningsdybde + ROVens flyhøyde Mye kostbar nedetid og usikre data. Mål Utvikle prototyp deteksjonssystem for ROV utrustning med 2 stk 3 aksiale magnetometer Entydig kabeldeteksjon og posisjonering Enkel mobilisering og operasjon Enkel montering på ROV

73 Fotavtrykk og ny teknologi Lean Substation Oslo, 22. april 2015

74 Fotavtrykk og teknologi Mål er Virkemiddel: Fotavtrykk og teknologi Prosjekt Resultat: Georadar og laserdata Pålitlighet for kapslede SF 6 -anlegg Startet opp: EMP sikring av kontrollrom Nytt fundamenteringssystem for stasjoner Pgående, omtales ikke Prosessbus: protokoll og optisk måling Ny gass til erstatning for SF 6 Hybrid

75 Georadar Målsetting: Avdekke grunnforhold og strukturer i bakken for å unngå uventede kostnader i prosjektene. Test av høyfrekvent måling. Høyfrekvent måling i 3D Infrastruktur Dybde: 2-3 m Nøyaktighet ~0,1 m v/kalibrering Lavfrekvent måling Grunnfjell Dybde: ned til 300 m Nøyaktighet ~1m kalibrering v boreprøver Om metoden Avhenger av jordsmonn og homogenitet Ikke 100% fasit men høy verdi der infrastruktur under bakken er ukjent

76 Resultat Sylling Georadar Grønt omriss viser dekkede områder Kvalitet på måling: Rød= høy Oransj= Medium Gul= Lav Eksempel på detekterte strukturer under bakken, Sylling

77 Laserscanning: Sammenlikning av detaljeringsgrad Fly Bil Terrestrisk

78 Eksempel på detaljeringsgrad, bil vs terrestrisk, Sylling

79 Konklusjon testprosjekt Sylling Datafangst både over og under bakken vellykket tross vanskelige forhold (snø). Det er produsert en totalleveranse med 3D-data fra over og under bakken med felles georeferering, i tillegg til bilder. Data gi mulighet til visualisering i 3D samt direkte målinger.

80 Pålitlighet for kapslede SF6-anlegg Hensikt: Evaluere pålitelighet for forskjellige bryteroppsett i forhold til Statnetts standard luftisolert 420 kv anlegg. Dette gir underlag for å kunne velge rett løsning i forhold til pålitelighet og kostnader. Omfang: GIS konfigurasjon fra tre leverandører er vurdert sammen med konfigurasjoner foreslått av Statnett. Data Data for beregningene er hentet fra Cigré undersøkelser og i fra Norden. Begrensninger ved arbeid i kapslede anlegg: Tilstøtende seksjonen skal ha redusert trykk ved arbeide.

81 Pålitlighet for kapslede SF6-anlegg Konklusjon Beregningene viser at AIS normalt har mindre pålitlighet enn GIS, men pga kortere reperasjonstider er utetiden moderat. Riktig gassrominndeling er viktig for tilgjengeligheten. 2BB/2CB og 2BB/1½CB GIS har bedre pålitlighet og tilgjengelihet enn standard 420 kv luftisolert anlegg. 2BB/2CB 2BB/1½CB

82 Pålitlighet for kapslede SF6-anlegg

83 Nytt fundamentsystem Hensikt: Statnett ønsker å finne en ny kosteffektiv løsning som er mindre arbeidskrevende og tidsbesparende, og som samtidig tilfredsstiller alle relevante HMS-krav. Konsept fundamenteringssystem for 420 kv anlegg (eksklusiv innstrekkstativ). Tenk kreativt ved materialvalg. Opp til 5 leverandører tildeles fast pris kontrakt på NOK ,- for konseptutvikling. Planlagt: til juni Opsjon 1 Videreutvikling av konsept Ett eller to konsept(er) fra fase 1 vil kunne bli plukket ut for videreutvikling. Leveranse er oppdatert rapport, spesifikasjon og byggetegninger. Planlagt: September til november Opsjon 2 Produksjon og testing av prototyp Produksjon av av fundamentløsningen for mekanisk testing:verifikasjon av styrkeberegninger og stabilitet. Fundamentløsningen skal eventuelt monteres i et (midlertidig) anlegg. Planlagt: Første halvdel av 2016.

84 EMP-tiltak i Statnett kontrollanlegg Bakgrunn Beredskapsforskriftens krav til EMPsikring av anlegg i klasse 3 Statnett si løysing Skjerma rom (Faraday bur) for vern-, kontroll- og kommunikasjonsutstyr Jordingsstrategi etter soneprinsippet (elektromagnetisk topologi) Felles innføringspunkt kablar (EMP-ramme) Nyttar berre skjerma kablar Statnett si løsning Elektromagnetisk puls EMP: Samlebegrep for strålte, høg-frekvente elektromagnetiske felt med høg intensitet (typ. f > 100 khz, E > 1000 V/m) Typiske EMP-kjelder: LEMP Lightning EMP NEMP Nuclear EMP RFW Radio frequency weapon Kontrollanlegg plassert i skjermrom

85 EMP-sikring vha generalisert skjerm Demping skap Releskap Demping utstyr (immunitet) Utstyr Elektromagnetisk felt Lokalt jordplan Skjerma kablar Demping betongvegg

86 EMP-sikring vha stålfiberarmering i betong Demping skap Releskap Demping utstyr (immunitet) Utstyr Elektromagnetisk felt Lokalt jordplan Skjerma kablar Demping betongvegg Fokus: Demping i betongvegg (erstatning for metallisk skjerm)

87 Immunitetsnivå mot EMP for komponentar i kontrollanlegg Demping skap Releskap Fokus på immunitetsnivået til utstyret Demping utstyr (immunitet) Utstyr Elektromagnetisk felt Lokalt jordplan Skjerma kablar Demping betongvegg

88 Oppsummering Ting tar tid!

Program FoU konferansen 2015

Program FoU konferansen 2015 22. april 2015 Program FoU konferansen 2015 TEMA: FOREDRAGSHOLDER: 11:00 Registrering 12:00 FoU i Statnett - en forutsetning for neste generasjon kraftsystem Om FoU i Statnett Konsernsjef Auke Lont TEKNOLOGI

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Statnett presenterer FoU delprogrammet Lean Line ved Oddgeir Kaspersen Oslo, 12. november 2015

Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Statnett presenterer FoU delprogrammet Lean Line ved Oddgeir Kaspersen Oslo, 12. november 2015 Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Statnett presenterer FoU delprogrammet Lean Line ved Oddgeir Kaspersen Oslo, 12. november 2015 Om Statnett Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet Statnett

Detaljer

En smart vei til et smartere sentralnett

En smart vei til et smartere sentralnett En smart vei til et smartere sentralnett Sonja Monica Berlijn Frøydis Aakenes Morten Hellum Prof.dr.techn.ir. MBA Direktør - FoU Analytiker Plan og analyse Avdelingsleder - Teknologi Energidagene, 20.10.2017

Detaljer

Noen FOU-aktiviteter i Statnett

Noen FOU-aktiviteter i Statnett Noen FOU-aktiviteter i Statnett Ledningsprosjekter og FoU Prefabrikerte fjellfundament (uten betong). Prefabrikerte jordfundament (betong/stål) Nye mastetyper av kompositt Roterende betongtrommel. Prefabrikerte

Detaljer

01/12/2012. FOU som virkemiddel

01/12/2012. FOU som virkemiddel FOU som virkemiddel "Statnett satser på forskning og utvikling for å bygge opp under vår visjon, våre verdier og strategier. En av våre verdier er innovasjon som innebærer at Statnett er nyskapende i utvikling

Detaljer

Pilotprosjekt Nord-Norge

Pilotprosjekt Nord-Norge 2016 Pilotprosjekt Nord-Norge "Utviklingsplattform for testing og validering av nye løsninger for drift av kraftsystemet i Nord-Norge" Statnett FoU Innhold OPPSUMMERING... 3 1.1 NASJONAL DEMO - SMARTGRIDSENTERET...

Detaljer

Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte. Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett

Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte. Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett Det vi bygger i dag, skal passe for fremtidens forbruk og produksjon

Detaljer

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Håkon Borgen Konserndirektør Statnett «Vi bygger landet» Forsyningssikkerhet Øst-Finnmark Forsyningssikkerhet Lofoten Økt trafokapasitet Nord-Norge Ofoten- Hammerfest

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Nils Henrik Jendal Divisjon Teknologi og Prosjekt EBL Regional- og Sentralnettsdager Oslo 16. april 2008 Stikkord Hovedutfordringer i

Detaljer

B3 Georadar Praktisk anvendelser

B3 Georadar Praktisk anvendelser B3 Georadar Praktisk anvendelser Andreas Haugbotn, 3Dkoordinator i Vianova Plan og Trafikk Dagens agenda; Hva er georadar? Bruksområder Prosjekterende sin hverdag Eksempler fra prosjekter Infrastruktur

Detaljer

Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser

Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser Andreas Haugbotn, 3Dkoordinator i Vianova Plan og Trafikk Dagens agenda; Hva er georadar? Bruksområder Prosjekterende sin hverdag Eksempler

Detaljer

Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim

Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim Troll Power AS Presentasjon: Yngve Aabø, daglig leder Troll Power Børre Johansen, avdelingsleder Troll Power Trondheim Troll Power AS 20 ansatte Sivil/ing. Bergen og Trondheim Et av Norges største uavhengige

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

..og kraftelektronikk

..og kraftelektronikk Offshore vind.. offshore kraftnett..og kraftelektronikk Magnar Hernes SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 .du finner det over alt Fra mikrowatt til gigawatt SINTEF Energiforskning AS 2 Kraftelektronikk

Detaljer

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring SFE energikonferansen Kraft i Vest Håkon Borgen, Konserndirektør 27. September 2013 Tema Anstrengt nett og

Detaljer

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Utbyggingsplaner de neste 10 årene Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Disposisjon Politisk fornybarsatsing Planlagte produksjons- og overføringsanlegg Miljøvennlig nettutbygging? Hva gjør NVE 2 Fornybarsatsning

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Metodikk for tiltak mot høgfrekvent støy

Metodikk for tiltak mot høgfrekvent støy Kursdagene 2014: Jording og jordingssystemer 2014 Trondheim, 9. og 10. januar 2014. Metodikk for tiltak mot høgfrekvent støy av Nils Arild Ringheim, Statnett SF Innhald Innleiing Definisjonar og terminologi

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling Norges vassdrags- og energidirektorat Policy for kabling Plenumsmøte kraftsystemutredninger Seksjonssjef Tormod Eggan Norges vassdrags- og energidirektorat 1. april 2008 Disposisjon Kraftnettets utstrekning

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel.

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. TEKNOLOGI OG METODIKKER Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no 1 Innhold Design (12 /24 kv PEX-kabler) Feiltyper Diagnostiske

Detaljer

Høyspentmaster for 420 kv i komposittmaterialer

Høyspentmaster for 420 kv i komposittmaterialer Høyspentmaster for 420 kv i komposittmaterialer Polymerdagene 2014 Ivar Brovold STATNETT SF Hans Jørgen Fjeldvik RE-TURN AS Presentasjon Statnetts bakgrunn for prosjekt Re-Turn og samarbeidspartnere i

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

FoU Pilotprosjekt Nord-Norge

FoU Pilotprosjekt Nord-Norge FoU Pilotprosjekt Nord-Norge Pilotprosjekt Nord-Norge Nasjonalt demoanlegg under Demo Norge i regi av Smartgridsenteret Regionsentral Nord - Alta Varighet: -> 2016 Hovedmål: Installasjon, test og validering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger?

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line PD måling INNHOLDSFORTEGNELSE Partielle utladninger Typer utladninger Årsaker til partielle utladninger Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line måling Hvorfor on-line PD måling:

Detaljer

FOU Laststyring Sørnettet AMS

FOU Laststyring Sørnettet AMS FOU Laststyring Sørnettet AMS Virginia Hyde Smartgridkonferansen 2014, 110914 Agenda Målsetting Smart samarbeid Prosjektfakta Mulighetsrom vs begrensninger Bakgrunn Fremtidens kraftsystem inkl. økt renewables,

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Sammentænkning, København, 12. september 2014 2 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem i Norge Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

Advanced and Sustainable products through Knowledge-based development in Clusters: - ASK4Cluster- Ramme: 6,6 MNOK 2,5 år

Advanced and Sustainable products through Knowledge-based development in Clusters: - ASK4Cluster- Ramme: 6,6 MNOK 2,5 år Forskerprosjekt Regionale ForskningsFond Innlandet Advanced and Sustainable products through Knowledge-based development in Clusters: - ASK4Cluster- Ramme: 6,6 MNOK 2,5 år Silje H. Aschehoug (prosjektleder)

Detaljer

Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven

Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven EnergiNorge Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven Tilstandskontrollhåndbøker for massekabel - og PEX - kabelanlegg Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no Teknologi

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS

Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Hva bestemmer tilstanden til en komponent Tilstandskontrollmetoder Hvordan kartlegge tilstanden i et nett Bidrag fra

Detaljer

Kraftforsyningssituasjonen for Midt-Norge

Kraftforsyningssituasjonen for Midt-Norge Kraftforsyningssituasjonen for Midt-Norge - Tiltak på kort og mellomlang sikt for å normalisere situasjonen Jazzgass 19. juli 2011, Molde Auke Lont, Konsernsjef Historisk utbyggingstakt og produksjon -

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 Innsatsgruppe Energisystemer Energiforskningskonferansen 15.2.2011 IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 IG Energisystemer: Organisering Ledergruppe Transmisjon Onshore/Offshore RPM Regulatoriske forhold

Detaljer

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Statnett SF Statnett eier, drifter og bygger det landsdekkende sentralnettet for overføring av elektrisk kraft i Norge,

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER. Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS

TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER. Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS Sammendrag Mellom 1989 og 2005 ble det registrert opptil 1200 årlige hendelser forårsaket av feil på

Detaljer

Offshore vind i Statoil

Offshore vind i Statoil Offshore vind i Statoil Energidager på UMB Vår fornybar energi strategi Lønnsomhet Vekstmuligheter Kjernekompetanse 2 Utvikling av offshore vindkraft i Statoil Sheringham Shoal Dogger Bank Hywind 3 Hvordan

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014

Infrastrukturdagene 2014 Infrastrukturdagene 2014 Bruk av georadar og andre nye kartleggingsmetoder Rolf Sandven Senior rådgiver, faglig leder grunnundersøkelser Multiconsult Innhold Hensikt med grunnundersøkelser Gjennomføring

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Kva med sjøkabel? Inga E. Bruteig

Kva med sjøkabel? Inga E. Bruteig Kva med sjøkabel? Inga E. Bruteig www.nina.no www.nina.no Ot. Pr. 62 (2008 2009) Kabling skal også alltid vurderes når nye kraftledninger i regional- og sentralnettet skal bygges, men bruken skal være

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord. Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015

Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord. Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015 Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015 Statnetts hovedmål er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet Gjennomføre

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik

Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Nordiskt förslag på standardisering av drifthändelsestatistik Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no/prosjekt/opal Arbeidsgruppe 1 under OPAL Olve Mogstad, SINTEF Energiforskning

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Norges energidager Holmenkollen Park Hotell 18. oktober 2013 Konserndirektør Knut Hundhammer Statnett SF Tidlig 2000-tall var nettet preget av flere

Detaljer

Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift?

Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift? Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift? Motstridende interesser mellom D-netteier og systemansvarlig? FASIT-dagene 2016, Gardermoen, 23-24 november Olve Mogstad Separatnett og produksjonsanlegg

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Har vi et robust kraftsystem og hvordan måler vi det?

Har vi et robust kraftsystem og hvordan måler vi det? Har vi et robust kraftsystem og hvordan måler vi det? Gerd Kjølle, SINTEF Energi gerd.kjolle@sintef.no Nettkonferansen 2010, Tromsø SINTEF Energi AS 1 Er kraftsystemet robust? JA Men... Noen utfordringer

Detaljer

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Tilleggsutredning for bygging av ny 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett august 2011 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) søkte NVE den 7.januar 2009 om konsesjon for bygging

Detaljer

Teknologi for kystkabling av optiske nettverk. Ragnar Vogt

Teknologi for kystkabling av optiske nettverk. Ragnar Vogt Teknologi for kystkabling av optiske nettverk Ragnar Vogt Disposisjon Teknologi for kystkabling rundt 1920-30 Utvikling hjelpemidler Planlegging og gjennomføring av fiber sjøkabel anlegg Noen eksempler

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Vi nærmer oss realisering av de store prosjekt i Nord overordnede kontraktstrategier

Vi nærmer oss realisering av de store prosjekt i Nord overordnede kontraktstrategier Vi nærmer oss realisering av de store prosjekt i Nord overordnede kontraktstrategier Håkon Borgen, LUEN seminar Tromsø 21. februar 2012 AGENDA Del 1 Statnetts oppdrag Del 2 Kontraktstrategier store prosjekt

Detaljer

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon 10/11 Innhold Quadri*Sil strekkisolatorer 3 Quadri*Sil strekkisolatorer 4 Quadri*Sil linjestøtte 5 Linjestøtteisolatorer: Beslag 6 Forsterket linjestøtte

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.10

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 UTSTYR MED HENSYN TIL MILJØ... 3 2.1 Mekanisk og klimatisk miljø... 3 3 ANLEGG TILKOBLET SKINNEGANG... 7 4 JORDING... 8 5 ENERGIFORBRUK

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Status Vestre korridor

Status Vestre korridor Status Vestre korridor Nils Sirnes, Prosjektleder Vestre korridor - Spenningsoppgradering fra 300- til 420kV legger til rette for: Sikker drift av dagens nett og mellomlandsforbindelser Innfasing av ny

Detaljer

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Storskala laststyring CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Om Statnett Statnett er systemansvarlig (TSO) i det norske kraftsystemet Statnett skal sikre momentan balanse

Detaljer

Fremtidens måte å bygge på

Fremtidens måte å bygge på Fremtidens måte å bygge på Et sykehusprosjekt med ambisiøse mål Tønsbergprosjektet Prosjektleder Ellen Kongshaug 23/10 2014 «Jeg har lyst til å gratulere Vestfolds innbyggere, Sykehuset i Vestfold, og

Detaljer

Smart Grid aktiviteter og FoU

Smart Grid aktiviteter og FoU Albert Leirbukt, Teknisk Møteplass, 22. september 2010 Smart Grid aktiviteter og FoU October 26, 2010 Slide 1 Agenda October 26, 2010 Slide 2 ABB Smart Grid portefølje Smart Grid FoU behov Smart Grid Demo:

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Generelle tekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 SIGNALANLEGG...3 2.1 Sikkerhet og tilgjengelighet...3 2.1.1 Sikkerhetsprinsipper...3 2.1.2 Sikkerhetskrav...3 2.1.3 Tilgjengelighetskrav...4

Detaljer

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring NEX# LEVEL SIKKERHET ThyssenKrupp Rulletrapper 2 3 01 FALLSIKRINGER VELKOMMEN TIL NEX# LEVEL 02 SIKKERHET 03 FORSKRIFTER 04 UTFØRELSE 05 FABRIKK 06 LOKALT

Detaljer

Skagerrak 4. IEEE PES Oslo, 12. november 2015

Skagerrak 4. IEEE PES Oslo, 12. november 2015 Skagerrak 4 IEEE PES Oslo, 12. november 2015 Hvorfor Skagerrak 4 Forsyningssikkerhet større utvekslingskapasitet mellom Norge og Danmark Klima Legge til rette for utvikling av fornybar kraft i Danmark

Detaljer

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER Av Magne Lorentzen Kolstad, SINTEF Energi Sammendrag Begrensninger i nettkapasitet er i dag én av hovedutfordringene mot integrasjon av ny fornybar

Detaljer

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger aep Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger Norwea 30 mars 2011 Erik Skjelbred direktør Strategi og samfunnskontakt Hovedpillarer for Statnetts utvikling av fremtidens sentralnett Høy

Detaljer

ABB May 21, Slide 1

ABB May 21, Slide 1 Gøran Salomonsen, divisjonsdirektør Power Products, ABB, Energiforskningskonferansen, 21. mai 2015 Klimavennlige brytere i strømnettet Kompetanseutvikling Slide 1 «Ikke designet for å frakte passasjerer,

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

Statnett i Midt-Norge

Statnett i Midt-Norge Statnett i Midt-Norge Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef Statnett Håvard Moen, Prosjektleder for prosjektpakke Vindkraft Midt 7.mai, Trondheim Dette er Statnett Statnett er systemansvarlig i det

Detaljer

P Q A A S. Kort presentasjon av PQA. Henrik Kirkeby

P Q A A S. Kort presentasjon av PQA. Henrik Kirkeby P Q A A S Kort presentasjon av PQA Henrik Kirkeby henrik@pqa.no PQA AS http://pqa.no 1 K o r t o m P Q A Innhold Bakgrunn / kompetanse Henrik Kirkeby Hva kan PQA tilby? Hva ønsker dere eventuelt fra PQA?

Detaljer

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Neste generasjon sentralnett Planer innen 2025 Offshore elektrifisering og ny næringsvirksomhet i Finnmark

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri

TSLI flammehemmende og halogenfri TSLI flammehemmende og halogenfri Et vanntett alternativ halogenfrie kabler Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett

Detaljer

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MYNDIGHETER OG VANNKRAFTUTBYGGING kompetent - kreativ - komplett Hvordan planlegge et utbyggingsløp (jungelboka) Halvor Aarrestad, sivilingeniør elektro

Detaljer

Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet

Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet Prosjektbeskrivelse 2002-2006 Målsetting Prosjektet skal bidra til å finne optimale investeringer for vern, kontoll og automatisering

Detaljer

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Om Statnett o Ca 1100 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor (Alta) o Lokalkontor (Narvik, Bjerkvik, Bardefoss

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Nettutviklingsplan 2007-2025 Norske og nordiske nettutfordringer Grete Westerberg Statnett EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Hva er Nettutviklingsplanen? Bygger på Kraftsystemutredning for Sentralnettet, NVE-krav.

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Sammendrag Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen bestående av fem olje og gass plattformer og en

Detaljer

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Kontaktinformasjon Feilanalyse Bemannet Feilanalysekontor på dagtid mandag-fredag Statnett

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

KONTAKTLEDNINGSANLEGG

KONTAKTLEDNINGSANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG av Bjørn Ivar Olsen, ETE bygger på tidligere forelesning av Frode Nilsen, (versjon: TI02a), senere revidert av Hege Sveaas Fadum og Thorleif Pedersen. 1 av 46 INNHOLD: Introduksjon/hensikt

Detaljer

Smartnett og muligheter. Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre

Smartnett og muligheter. Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre Smartnett og muligheter Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre 2 Hvor kommer jeg fra? Innhold The Norwegian Smartgrid Centre Hva er Smart grids? Drivkrefter Muligheter Barrierer 3 4

Detaljer

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Om Statnett Statsforetak underlagt Olje- og Energidepartementet Statnett eier

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Beslutningsstøtte for drift av fartøy

Beslutningsstøtte for drift av fartøy Beslutningsstøtte for drift av fartøy Karl-Johan Reite, SINTEF Fiskeri og havbruk Overordnede mål Økonomiske mål Energieffektivitet [kg olje per innsats] Fangsteffektivitet [innsats per kg fisk] HMS Inntektsevne

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTSTYR MED HENSYN TIL MILJØ...3 2.1.1 Mekanisk og klimatisk miljø...3 2.2 Anlegg tilkoblet skinnegang...6 3 JORDING...7 4 ENERGIFORBRUK OG

Detaljer

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Konferanse i Øystese 6. februar 2007 Avdelingsdirektør Bjørn Wold Kraftnettets utstrekning Spenningsnivå (kv) Luftledning

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTSTYR MED HENSYN TIL MILJØ...3 2.1.1 Mekanisk og klimatisk miljø...3 2.2 Anlegg tilkoblet skinnegang...6 3 JORDING...7 4 ENERGIFORBRUK OG

Detaljer

IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear

IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear Boosting Separation Compression Power Ruben Johansen Svend Rocke Slide1 Applikasjon, virkemåte og teknologi Evaluering og konseptvalg Spesifikasjon

Detaljer

Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet

Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet Konseptvalgutredning (KVU) august 2015 4 Konseptvalgutredning Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet 2 Sammendrag Forord Det er flere store planer om

Detaljer

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05.

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05. OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE Tobias Hüttner, Statkraft 10.05.2012 AGENDA 1. Statkrafts vindkraftprosjekter 2. HMS under drift: risikoelementer,

Detaljer

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker - Vi skal ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn,

Detaljer

til betongbrønner med kjegle

til betongbrønner med kjegle Produktkatalog 2017 Innhold til betongbrønner med kjegle Universal SPESIALMÅL UNIVERSELL, konisk SPESIALMÅL konisk TX11 Ø100/110 universal... 10 TX11 Ø125 universell... 10 TX11 Ø150/160 universell... 10

Detaljer

Offshore vindkraft og elektrifisering: Nordlege Nordsjø som pilotområde? Førde, 15.10.2010

Offshore vindkraft og elektrifisering: Nordlege Nordsjø som pilotområde? Førde, 15.10.2010 Offshore vindkraft og elektrifisering: Nordlege Nordsjø som pilotområde? Førde, 15.10.2010 Vindkraftforum Sogn og Fjordane: Overordna mål Sikre utbygging og drift av vindkraft på brei front i fylket særleg

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Presentasjon Flytebro med skipspassasje

Presentasjon Flytebro med skipspassasje Presentasjon Flytebro med skipspassasje PontoMar Frokostmøte Multiconsult 17. Juni 2014 LMG Marin AS www.lmgmarin.no LMG Marin - en kort introduksjon Uavhengig skipsdesign og marin teknologi firma Arbeider

Detaljer