kroner mer i året til melkebruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50.000 kroner mer i året til melkebruk"

Transkript

1 FLERE LESERE! TIRSDAG A-AVIS DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR LØSSALG KRONER kroner mer i året til melkebruk Et gjennomsnittlig melkebruk får økt inntekten med kroner. Det skjer fordi melkeprisen går opp og avgifter ned. Det er uklart om butikkprisen øker. Side 4 5 NÆRINGSLIV Fjellets konfekt Håkon Edvard og Elise Nesset har skapt sine egne arbeidsplasser. De lager konfekt med råvarer fra Rondane. KOMMENTAR 3 GRØNN AKSE «Seks småpartier definerer seg som grønne og spiser av hverandre. Den nye grønne landbruksopposisjonen kjenner seg politisk hjemløs.» Kari Gåsvatn er kommentator i Nationen. EU 6 EFTA-enighet om frihandelsframstøt Norge og de andre EFTAlandene ber om samtaler med USA om frihandelsavtale så snart som mulig. POLITIKK 8 KS vedtar krav til kommunereform KS-nestleder Bjørn Arild Gram ønsker ikke at organisasjonen skal presse på for kommunereform. EU 10 FOTO: SIRI JUELL RASMUSSEN Mektigere krisefond Det skal bli enklere for EUs krisefond å hjelpe banker som er truet av konkurs.

2 MENINGER NATIONEN MENER TIRSDAG Kommunekrav i forkant SAGT av andre Etter stortingsvalget kan vi vente en omfattende endring i kommunestrukturen. Alle partier med unntak av SV og Sp, åpner for bruk av tvang. I dag diskuterer hovedstyret i kommunenes interesseorganisasjon KS hvilke krav som skal stilles til en eventuell framtidig kommunestrukturreform. Det er en fornuftig måte å møte de sannsynlige endringene på. På det praktiske plan handler kommunestruktur om hva som er best for næringsliv, velferd og bosetting. Moderne kommunikasjon, mobilitet og krav til kompetanse har endret disse forholdene radikalt. Og begrepene «lokalt» og «nært» oppleves ofte annerledes av de yngre enn av de eldre. Det betyr ikke at ønske om å opprettholde små kommuner Pilegrimssommer DAGENS GJEST Endelig er sommeren her, og med den, muligheten til å reise og få nye opplevelser. Å være turist i eget land kan gi nye dimensjoner til forståelsen av egen kultur og historie. Pilegrimsvandring er den eldste formen for turisme. Til alle tider har mennesker beveget seg langs veiene til sine hellige steder. I middelalderen var Nidaros det største pilegrimsmålet i Nord- Europa. Det arbeides nå for at veien til Nidaros igjen fylles med vandrere og opplevelser. Høsten 2012 bestemte regjeringen at det nasjonale pilegrimssenteret i Trondheim skal bli en permanent satsning, tilknyttet Riksantikvaren. De fem regionale pilegrimssentrene og Nidaros pilegrimsgård skal være del av virksomheten. Dette gjør at vi får en etterlengtet satsning på arbeidet med pilegrimsleder i Norge. Det er kommunene langs ledene som har ansvar for merking, rydding og skilting. Det nasjonale pilegrimssenteret setter standarden for dette arbeidet. Dagens offisielle leder til Nidaros er i innlandet. Fra 2014 regner er gammeldags og feil. Men det krever at man ser hva nye tider faktisk betyr og tar det med i debatten. Kommunene er gitt mange nye, krevende oppgaver de siste årene, og fra kommuneadministrasjonene meldes det om behov for større miljø. En spørreundersøkelse fra TNS Gallup og KS tidligere i år viser også at et klart flertall i befolkningen er positiv til kommunesammenslåing. Men et stort flertall er imot tvang. KS har gjennomført en høring om kommunestrukturen i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Deres anbefaling er at en reell endring i kommunestruktur forutsetter et klart nasjonalt initiativ fra Stortinget, med overordnede føringer for både prosess og forventet resultat. «De gode løsningene må finnes med reell lokal medvirkning, hvor staten først og vi med at kystleden er innlemmet i blant pilegrimsledene våre. Historieskriveren Adam von Bremen, som var knyttet til erkebispesetet i Hamburg/Bremen, skrev så tidlig som i 1070 om veien til Nidaros. Den gangen handlet det om sjøleden, som uten tvil var den mest brukte. Veien over fjellet hadde langt færre pilegrimer fordi den var vanskelig og farlig, skrev Adam von Bremen. Det nasjonale pilegrimssenteret har som mål at både kystleden og innlandsleden skal bli trygge ferdselsveier som gir gode opplevelser til de som ferdes der. Pilegrimssenteret i Trondheim skal også oppmuntre til verdiskaping. For mange kan pilegrimsledene vise seg å være gode attåtnæringer. Det kan skape en rekke nye arbeidsplasser, både langs kysten og i innlandet. Allerede nå er mange små og mellomstore bedrifter langs ledene selve ryggraden i den nasjonale pilegrimssatsingen, og mange av dem arbeider med dette på fritiden. De har investert mye egenkapital, egne krefter og egen fritid. Disse ildsjelene er nøkkelen til å realisere potensialet til en av Norges mest spennende reiseruter. De som i dag arbeider langs ledene er selv den beste reklamen for sitt Oppsummert Kommunestruktur Etter stortingsvalget kan vi 1 vente en omfattende endring i kommunestrukturen. Tvang Alle partier med unntak av SV 2 og Sp, åpner for bruk av tvang. Lokal bestemmelse Et sentralt initiativ er kanskje 3 veien å gå for å få til kommunesammenslåinger. Men innbyggerne i hver enkelt kommune må kunne ta diskusjonen og avgjørelsen på fritt grunnlag. Jørn Holme Jørn Holme er riksantikvar GOD OPPLEVELSE «Skal flere ønske å tilbringe deler av sommeren som pilegrim, handler det om å sikre at de reisende får en sikker, trygg og god opplevelse.» fremst støtter opp om og bidrar inn i lokale prosesser», skriver KS. Stor eller liten kommune har ulike konsekvenser for ulike deler av livet i kommunen. Derfor vil det være en krevende prosess å avgjøre om det er flest fordeler eller ulemper ved en enkelt kommunesammenslåing. Det er ikke alltid ineffektivt å være liten. Men smått betyr heller ikke nødvendigvis mer demokrati. Samlet kompetanse og større enheter kan også gi kommunal styrke og selvstendighet. Antall kommuner kan med fordel reduseres, og et sentralt initiativ er kanskje veien å gå for å få det til. Men innbyggerne i hver enkelt kommune må kunne ta diskusjonen og avgjørelsen på fritt grunnlag. eget produkt. Skal flere ønske å tilbringe deler av sommeren som pilegrim, handler det om å legge til rette og sikre at de reisende får en sikker, trygg og god opplevelse. Norske vertskaper langs ledene får allerede i dag gode skussmål av pilegrimer fra fjern og nær. Pilegrimsleden er Norges lengste, sammenhengende kulturminne. Bare dét lover godt for en stadig økende turisme. Regjeringen har langsiktige mål om å gjøre Nidaros til «et viktig pilegrimsmål i Europa» og trekke et stort antall pilegrimer til Norge innen Reiselivet er verdens hurtigst voksende industri og religiøs turisme appellerer til mange. Riksantikvaren tror at stadig flere vil ta veien mot Nidaros, langs kysten eller vandrende over fjellet. Å vandre gjennom norske kulturlandskap i sommerhalvåret er uansett en skjellsettende opplevelse. For de som har en religiøs dimensjon til ferden, må veien mot Nidaros være en opplevelse man tar med seg for resten av livet. I august knytter jeg på meg vandreskoene og starter turen i retning av Trondheim og Nidaros. Jeg gleder meg til sommerens store opplevelse. God sommer og god tur! FOTO: MARIANN TVETE Mystisk: Knut Nærum. Syndebukker «Rovdyr er gode i rollen som syndebukk». VG på lederplass. Jukeboks «Når noen ber deg slutte å nynne på Vømmel Spelemannslag, raddisbandet fra Nord-Trøndelag som hadde så mange fengende kampsanger mot strukturrasjonalisering, kapitalinvestering, indoktrinering, hatlebakkisering, sentralisering og inflasjon, så klarer du ikke å stoppe. Jeg var som en hakkete jukeboks på Studentersamfunnet i Trondheim på 70-tallet, som det ikke gikk an å slå av.» VG-kommentator Anders Giæver tilstår sin Vømmøl-hangup. Vanskelig kombinasjon «Jeg ville være høy og mørk og mystisk, og det er vanskelig når du er lav og lys og fra Halden.» Knut Nærum om hvorfor han droppet dialekten. For vanskelig «Trøndersk er for vanskelig for østledninger og ikke-trøndere flest.» Per Egil Hegge, Nord-Trønder, redaktør og språkspaltist i Aftenposten. Geni og idiot «Når geniet peker mot stjernene, stirrer idioten på pekefingeren.» Ari Behn, forfatter og skribent. Etter 22. juli «Vi trenger en opposisjon som våger å være kritisk igjen. Jeg tror døren åpnet seg denne uken.» VGs politiske redaktør Hanne Skartveit om debatten etter rapporten om norsk politi. Nationen arbeider etter Vær varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale bes ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU holder til i Oslo, tlf: Epost: Telefon sentralbord: Sjefredaktør/daglig leder: Mari Velsand Nyhetsredaktør: Rino Andersen Politisk redaktør: Pernille Huseby Kommersiell sjef: Hege Wullum 2 NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

3 «Kampfly midt i matfatet.» Kronikk side 18 Ålreite dyr: Men finnes det et parti for dem som vil ha mer sau og mindre kylling? FOTO: SIRI JUELL RASMUSSEN Trangt på den grønne akse KOMMENTAR Kari Gåsvatn Sauer er ålreite dyr for folk på venstresida i politikken. Ulven også. På menyen står det ofte kylling. Sauer er bra for kulturlandskap og artsmangfold. Kylling er bra for monokulturer i latin-amerika og for Monsanto som selger sprøytemidler. Høyre og Frp vil liberalisere landbrukspolitikken og åpne for enda større kyllingfarmer, mer import av industrimat og mindre matsikkerhet. Her vet velgerne hva de får. Men hva med velgere som vil ha et grønt og bærekraftig landbruk, hva skal de stemme på? Det er etter hvert mange grønne partier i Norge. De tradisjonelle sentrumspartiene Venstre, KrF og Sp definerer seg som grønne. Det samme gjør SV og Rødt. I år er Miljøpartiet De Grønne (MDG) for første gang en reell utfordrer som spiser av de fem andre. På to meningsmålinger er MDG inne på Stortinget med et direktemandat. Partiet har alt invitert SV, Sp, Venstre og KrF til en blokkuavhengig miljøfraksjon, men har ifølge Klassekampen ikke fått noen respons. MDG ønsker å være en tredje, grønn akse i norsk politikk, uavhengig av blokkpolitikken. Det er ikke noe nytt at partier definerer seg som en tredje pol i politikken. Sentrum har tradisjon for det. Frontene går ofte på tvers av blokkpolitikken. Allianser på tvers av blokkene kan få gjennomført saker. På den grønne akse er det enda trangere enn i det tradisjonelle sentrum. Ifølge meningsmålingene stjeler de grønne småpartiene velgere fra hverandre, mens alle vaker rundt sperregrensa. Særlig SV lekker til alle kanter. Med så mange grønne partier er det et paradoks at velgere som ønsker et grønt og bærekraftig landbruk, kjenner seg politisk hjemløse. Da tenker jeg ikke på velgere som definerer landbruk som en særinteresse. De som vil ha billigst mulig mat på miljøets og matsikkerhetens bekostning. Og som ser stadig større enheter og mer langreist mat som en naturlov. Slike velgere blir ivaretatt av frisleppspartiene. Oppsummert Grønne småpartier Seks småparter kaller 1 seg grønne og spiser av hverandre. Partivalg Den nye landbruksopposisjonen kjenner 2 seg ikke hjemme i noen av dem. Nye allianser Det kan ligge kimer til 3 nye allianser for dem som vil ha mer sau og mindre kylling GRØNN AKSE «Men nye landbruksopposisjonen kjenner seg partipolitisk hjemløs» Nei, jeg tenker på dem som ønsker mer reell selvforsyning, mindre import av kraftfôr, mer beiting og bruk av lokale ressurser. På høyresida er det systemkritkkk av landbrukspolitiken. Hvem skal være politisk røst for dem som etterlyser systemkritikk fra et grønt ståsted? Spørsmålet er aktuelt på bakgrunn av at profilerte bønder som Berit Hundåla og Vegard Vigdenes har meldt seg ut av SV. De kjenner seg overkjørt av en vernepolitikk som er i konflikt med bruk av lokale ressurser og som det de opplever som manglende engasjement for matproduksjon. SVs stortingsrepresentant Alf Holmelid synes kritikken er urettferdig. Han er uten tvil en ildsjel for bruk av norske ressurser og står på bøndenes side i kampen om makt over maten. Kanskje er det medienes feil at SV likevel blir oppfattet mer som et parti for den moderne papparollen enn som et parti for matsikkerhet. Venstre vil ha økologisk mat, men har ikke noe forhold til mat på norske ressurser. Det gamle radikale bondepartiet er blitt et liberalistisk byparti og er neppe noe alternativ for hjemløse SV-ere. KrF markedsfører seg som landbruksparti, men har også låst seg til Frp og Høyre. Senterpartiet prøver å være alle til lags, både de som vil ha mat på norske ressurser og de som vil ha billig importfôr, de som vil drive stort og samle opp jord og de som vil klore seg fast på en jordlapp. Sp prøver å bremse bruksnedleggelsen, men har ikke åpnet for reell systemkritikk og motmakt mot dagens rådende utvikling. Slik blir heller ikke Sp et alternativ for de hjemløse på den grønne aksen. Og enda mindre dersom partiet ikke vil være trofast mot den rødgrønne alliansen etter valget, slik Klassekampen skrev igår. Miljøpartiets ene kandidat som har mulighet for å komme på Stortinget er Rasmus Hansson. Han har en fortid som ulvens beste venn og kommer fra en organisasjon som har markert seg for den urbane overklassens verneinteresser også globalt. Småbønder har liten plass på Verdens Naturfonds agenda. Frontkandidaten skygger for et systemkritisk grønt program. Det var Liv Finstad fra partiet som den gang het Rød Valgallianse som sa de berømte ordene om sauen som ålreit dyr. Men dagens Rødt oppleves heller ikke som tilfluktsted for dem som vil ha mer sau og mindre kylling. Den nye landbruksopposisjonen er partipolitisk hjemløs. Foreløbig spiser de seks små på den grønne aksen av hverandre. Men det kan ligge kimer til nye allianser der for dem som ønsker et bærekraftig landbruk. NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

4 NYHETER LANDBRUK Mange vil ha tippemidlar PENGESPEL. Lotteritilsynet har fått 383 søknader til utdelinga av nesten 617 millionar kroner frå overskotet i Norsk Tipping. Det er ein liten auke frå i fjor. Summen er 18 prosent av overskotet i Norsk Tipping og skal gå til lag og organisasjonar som tidlegare hadde inntekter frå automatar. I tillegg får dei store organisasjonane, til dømes Norges Røde Kors, Redningsselskapet, Handikapforbundet, Kreftforeningen, LHL, Redd Barna og Norsk Folkehjelp til saman 511 millionar kroner. NPK FOTO: MARIANN TVETE Noreg på topp i matprisar MAT. Noreg hadde dei høgste matprisane i Europa i fjor. Men vi brukar mindre av pengane våre på mat enn tidlegare år, viser tal frå SSB. Prisnivået på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Noreg var 86 prosent høgare enn det gjennomsnittlege prisnivået i dei 27 EU-landa vi blir samanlikna med. Sjølv om maten er dyr i Noreg, brukar vi relativt lite av inntekta på mat. I 2011 brukte vi 12,7 prosent av dei totale konsumutgiftene på mat, mot 15,8 prosent i Det er same nivå som Danmark, Sverige og Finland. NPK Auka mjølkepris og redusert avgift gir bonden 30 øre meir per liter mjølk frå neste veke. Inntektsveksten per mjølkebruk blir nær kroner i snitt. MATPRODUKSJON Bønder får 30 øre meir Konsernstyret i Tine vedtok før helga å auke mjølkeprisen til bonde med 23 øre per liter, noko som er i tråd med vilkåra i jordbruksoppgjeret. I tillegg blir omsetningsavgifta redusert med 7 øre per liter, noko som gjer at kvar bonde i snitt sit att med 30 øre meir per liter mjølk frå 1. juli. For eit gjennomsnittleg mjølkebruk betyr det nærare kroner i auka bruttoinntekter på årsbasis før kostnadsvekst. Vi følgjer opp jordbruksavtalen og tek ut 23 øre meir per liter. Saman med redusert omsetningsavgift blir det eit positivt bidrag til auka inntekter for mjølkebøndene. Mange mjølkebønder slit tungt og det er heilt avgjerande å styrkje økonomien, seier styreleiar Trond Reierstad i Tine. Sterk prisvekst sidan 2005 Den siste auken gjer at målprisen på mjølk passerer fem kroner per liter og blir 5,05 kroner frå 1. juli. Tine Råvare har ambisjon om å ta ut ein noteringspris for 2. halvår som i snitt vil liggje på same nivå. Utbetalingsprisen til bonden blir i snitt på 4,74 kroner per liter, inkludert alle tillegg. Auken i utbetalingspris til bonden har sidan 2005 vore på 1 krone og 20 øre i snitt, eller over 33 prosent. Reierstad i Tine legg ikkje skjul på at den store veksten i mjølkeprisen ikkje er udelt positiv. Vi møter ein valdsam konkurranse i marknaden, både frå importvarer og innalandske varer. Når mjølkeprisen aukar mykje over tid, og meir enn for andre varer, så er det utfordrande for volumet. Vi ser at veksten i forbruket av meierivarer er dekt av importen dei siste åra, seier Reierstad. Utfordra av importvarer Ifølgje Reierstad har mjølkeprisen internasjonalt på langt nær auka så mykje som her i landet dei siste åra. Samtidig har importen av meie- MJØLKE- PRISAUKE «Mange mjølkebønder slit tungt og det er heilt avgjerande å styrkje økonomien.» TROND REIERSTAD MJØLKEBONDE OG STYRELEIAR I TINE rivarer gått kraftig opp over tid. I 2011 åleine var importveksten på heile 22 prosent til tonn. Veksten sidan år 2000 hadde då vore på tonn meierivarer. Importveksten av ost og yoghurt utgjorde åleine rundt 65 millionar liter mjølk. Det var også litt av bakteppet for at regjeringa valde å leggje om tollen på ein del faste ostetypar til prosenttoll frå nyttår. Størst effekt for store bruk Prisauken på mjølk får relativt størst effekt for bønder med stor mjølkeproduksjon. Mindre bruk får ein relativt større del av inntekta frå tilskot. Reierstad vedgår prisveksten på mjølk kan få konsekvensar for struktur og nedleggingstakt. Mjølkeproduksjonen er svært viktig for landbruket og er ei politisk næring. Når partane i stor grad bruker pris for å auke inntekta, og lite politiske verkemiddel, så er det utfordrande. Det kan få konsekvensar for dei mindre bruka, seier Reierstad, som likevel legg til at det er ei sak for partane i jordbruksoppgjeret. Tine endrar ikkje på dei ulike kvalitetstillegga i denne omgang, men det siste året er tillegget for feitt gått kraftig opp. Totalt utgjer dei ulike kvalitetstillegga 59 øre per liter i snitt. Ekstra betaling for økologisk mjølk utgjer 3 prosent av snittprisen til alle bønder, medan trekket for dei som ikkje er med i husdyrkontrollen er på 5 øre. Før alle tillegg er basisprisen til bonde 4,07 kroner per liter frå 1. juli, mot tidlegare 3,84 kroner per liter. Andre endringar i avgifta I tillegg til å redusere omsetningsavgifta med 7 øre for mjølk, vedtok Omsetningsrådet òg andre endringar. For svin går avgifta opp 20 øre til 2,10 kroner per kilo frå 1. juli, medan det på egg ikkje er nokon endring. For sau og lam blir satsen 60 øre per kilo, som før, men med auke til 1 krone frå 16. september. For storfe blir avgifta verande på 50 øre per kilo til 5. august. Vidare til 4. november er satsen 1 kroner, før det blir 50 øre att etter det. For korn er satsen framleis null kroner, men makssatsen blei auka frå 4 til 5 øre pr kilo. Tause hos Tine Medan det er full openheit om prisauken til bøndene, er ikkje Tine villige til å fortelje kor mykje dyrare mjølka blir frå meieri til butikk. Vi har inga tradisjon for å gi slike opplysningar. Prisane frå oss varierer frå kjede til kjede etter kva for avtaler vi har og etter kor mykje de kjøper hos oss, seier kommunikasjonsrådgivar Sverre Stenseng hos Tine. Han er heller ikkje villig til å opplyse om kor stor prosentvis auke det blir verken på enkeltprodukt eller for mjølk totalt. Coop vil heller ikkje avsløre kor mykje mjølkeprisane skal aukast. Grunngjevinga er at det kan påverke konkurransen mellom kjedene i daglegvarehandelen. Av konkurransemessige årsaker vil vi ikkje på førehand opplyse om prisaukar, seier pressesjef Kristin Paus. Ingen av dei andre store matkjedene var i går tilgjengeleg for kommentar. Ica Norge vil heller ikkje opplyse kor mykje dyrare mjølka blir i deira butikkar. Vi forheld oss til prisauken frå leverandør og legger ikkje på noko ut over det prisen til oss aukar, seier pressevakt Bjørnar Mickelson hos Ica Norge. BJARNE BEKKEHEIEN AASE CARL HAMRE 4 NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

5 Pornostopp hos Stordalen REISELIV. Petter Stordalens hotellkjede, Nordic Choice Hotels, kutter betal-tv-porno som en del av arbeidet mot menneskehandel. Hotellkjeden har i sine nye etiske regler innført nulltoleranse ved mistanke om prostitusjon ved hotellene. I arbeidet med nye retningslinjer ble det også bestemt å fjerne tilbudet av pornofilmer fra hotellets TVapparater. Vi mener det er en naturlig del av vårt samfunnsansvar, sier Torgeir Silseth, direktør i Nordic Choice Hotels. NTB FOTO: NTB SCANPIX Anders Onarheim Kritiserer Cermaq-håndtering NÆRINGSLIV. Investoren Anders Onarheim mener statens innblanding i budkampen om oppdrettsselskapet Cermaq minner om markedsmanipulasjon. Dette må være norgesrekord i dårlig eierstyring, sier Onarheim til Dagens Næringsliv. Han mener staten fortjener kritikk for måten man har påvirket budkampen. Han mener det ble skapt usikkerhet i markedet da staten gikk ut og sa at den vil kjøpe en stor del av selskapet dagen før fristen for et frivillig bud fra Marine Harvest gikk ut. NTB for mjølka Fakta Gjennomsnitt av målprisen på mjølk Kroner per liter. 5,00 4,50 4,00 3,50 Fakta Mjølkeprisen Målprisen blei vedteke auka med 23 øre til 5,05 kr pr liter frå 1. juli. Tine følgjer opp og ventar at noteringspris på same nivå i 2. halvår. Utbetalingsprisen til bonden aukar 23 øre til 4,74 kr pr liter i snitt i 2. halvår. Det inkluderar alle tillegg, men er før eventuell etterbetaling frå Tine Industri. Tine Råvare blei skilt ut som eit eige selskap i Utbetalingsprisen til bøndene frå Tine Råvare har auka med 1,20 kr pr liter sidan Kjelde: Tine Råvare / Tine konsern FOTO: COLOURBOX Trøbbel: De siste ukene har en rekke jernbanestrekninger vært stengt på grunn av ras, flom og brudd på kjøreledninger. FOTO: NTB SCANPIX Togstans kan gi store tap for godsnæringen SAMFERDSEL Stengte jernbanestrekninger har ført til at godstransporten med tog er halvert på kort tid. Transportselskapene frykter flere hundre millioner kroner i tap. SAMFERDSEL Høyre, Frp, KrF og Venstre, som kan ende opp med regjeringsmakten til høsten, vil opprette et eget oljefond for store samferdselsprosjekter. Jernbanen er i krise. Godstransporten vår med tog er halvert på få uker. Vi har store problemer med å få varene fram i tide. Bransjen kan tape flere hundre millioner kroner, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Thorvaldsen i transportselskapet Tollpost Globe til Dagsavisen. Ifølge Thorvaldsen risikerer bransjen å tape mer enn i 2011, da det samlede tapet ble beregnet til 300 millioner kroner. De siste ukene har en rekke jernbanestrekninger vært stengt på grunn av ras, flom og brudd på kjøreledninger. Thorkildsen mener situasjonen er uholdbar. Målet vårt er å frakte 80 prosent av godset med tog, fordi tog er mest miljøvennlig, tryggest og kostnadsmessig det klart beste. Vanligvis ligger vi på en andel på 60 prosent. Siden midten av mai har togandelen falt til 27 prosent på gods fra Oslo, sier Thorvaldsen. Isteden fraktes nå mye gods med lastebil, noe som betyr både merkostnader og ekstraarbeid. NHO er sterkt kritisk til den manglende satsingen på vedlikehold av jernbanenettet. Jernbaneverket peker på at de trenger mer penger raskere for å kunne gjøre jernbanen mer robust for været. Statssekretær Lars-Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet er ikke enig i kritikken og sier regjeringen trapper opp bevilgningene til sektoren hvert år. NTB Opposisjonen vil ha oljefond for samferdsel Pengene som skal gå til vei- og bane, vil opposisjonspartiene hente fra dagens oljefond, skriver Aftenposten. Før var vi alene om å ønske dette. Men tirsdag 18. juni, under behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTB) i Stortinget, stemte både Høyre, KrF og Venstre for dette, sier Frps samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, til avisen. Han sier avkastningen til fondet utelukkende skal gå til samferdsel. Størrelsen på fondet bør ligge rundt 500 milliarder kroner. Vi har snakket om 500 milliarder kroner. Det høres mye ut, men det tilsvarer overskuddet i Oljefondet i fjor. Så det er ikke så mye når det kommer til stykket, sier Hoksrud. Høyre peker seg imidlertid ut om et parti som er mer ullent om når de vil ha store samferdselsprosjekter ferdig, skriver avisen. Både Frp og Høyre fastslo sist tirsdag at de skal klare å bli enige om veifinansiering i en blåblå regjering, men hvordan det skal skje, var uklart. Jeg er helt sikker på at hvis det blir et klart borgerlig flertall etter valget, så vil dette løse seg. Men jeg innrømmer at det er ulike holdninger til finansieringen, sa samferdselspolitisk talsmann Trond Helleland i Høyre da Stortinget behandlet NTP. NTB NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

6 NYHETER EU NOTERT HANDELSAVTALE MELLOM EU OG USA Ber om handels- Slår alarm: Sverre Diesen. TIDLEGARE FORSVARSSJEF Meiner Forsvaret manglar beredskap Tidlegare forsvarssjef Sverre Diesen meiner Forsvaret manglar beredskap til å møte truslane som norske styresmakter meiner landet står overfor. Diesen slår dette fast i eit debattinnlegg i Aftenposten måndag. Den tidlegare forsvarssjefen skriv at Noreg i lange periodar kvart år står utan beredskap på viktige område. Han meiner også at milliardar av kroner til skip og fly kan vere bortkasta. I lange periodar kvart år står vi utan beredskap på viktige område på grunn av vernepliktsmodellen. Samtidig som investeringar for milliardar av kroner til våpensystem, skip og fly kan vere bortkasta fordi vi ikkje har tilstrekkeleg trente besetningar når vi får bruk for det, seier Diesen til avisa. NPK UNIO Anders Folkestad tar ikkje attval Anders Folkestad (64) ønskjer avløysing som Unio-leiar. Eg synest framleis det er eit spanande og viktig verv, men eg har vore Unio-leiar i snart tolv år, og då er det på tide at andre tar over, seier han. Valet av ny Unio-leiar skjer på Unios representantskapsmøte 11. desember. NPK FOTO: NTB SCANPIX samtalar med USA kanarane, dersom det går mot Noreg og dei andre EFTA-landa Island, frihandel mellom EU og USA. Fakta EFTA-ministrane kom i går derimot ikkje med nokon konklusjon Liechtenstein og Sveits er samde om Handelsavtale for EU og USA Kjem til å omfatte ein tredjedel å be om frihandelsdialog med USA så om vegen vidare. av verdshandelen. EU og USA står Vi vil få på plass ein dialog saman for nær halvparten av verdas snart som mogleg. med USA utan å binde oss, og så BNP. vil vi samstundes starte ei kartlegging av kva moglegheiter og Kjem ikkje til å inkludere Noreg og Vi vil invitere USA til dialog så Ein handels- og investeringsavtale mellom dei to stormaktene kva utfordringar frihandel med dei andre EFTA-landa Island, Liechtenstein eller Sveits. snart som mogleg for å få betre informasjon om korleis dei ser kjem ikkje til å omfatte Noreg og USA kan gi oss, seier han. Skal etter planen verte så omfattande som mogleg og leie til stadig føre seg frihandelsprosessen med dei andre EFTA-landa. Det er førebels også uvisst om EU og USA av ein eventuell frihandelsav- Kartlegginga av konsekvensar EU og også korleis dei ser føre seg meir liberalisering av handelen. høva for at EFTA går inn i parallell prosess. til avtala. Det som vert sett som kvart enkelt EFTA-land og i regi kjem til å la andre land knyte seg tale med USA skal gjerast både av Skal inkludere harmonisering av regelverk og gjensidig godkjenning av Det seier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) til mellom dei to kjem til å få følgjer Giske syner til at dei fire landa sikkert, er at ein eventuell avtale av EFTA-landa saman. varestandardar. Forhandlingane skal etter planen Nationen etter at han i går møtte for verdshandelen. EU og USA har både likskapar og ulikskapar. starte i Washington 8. juli og vere ministrar frå EFTA-landa Island, står saman for ein tredjedel av ferdige innan utgangen av Liechtenstein og Sveits i Trondheim. verdshandelen. Alle EFTA-landa har ei interesse Der diskuterer dei korleis EFTA-landa skal posisjonere seg inn mot dei komande frihandelsforhandlingane mellom EU og Har ikkje konkludert Giske har tidlegare opna for at Noreg og EFTA-landa kan prøve av å ta vare på landbruket. Noreg og Island har i tillegg sterke interesser på sjømat. Sveits og Liechtenstein har særlege interesser Utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) fryktar svekking av handelssamarbeidet i Verdas USA. å få ein eigen avtale med ameri- på finanssektoren og Sveits også kva gjeld legemidlar. Vi må alle kartleggje kva utfordringar vi har og korleis vi kan ta vare på interessene våre på best mogleg måte, seier han. handelsorganisasjon (WTO) Ber om dialog: Nærings- og handelsminister Trond Giske skal på vegner av EFTA-landa invitere USA til dialog om mogleg handelssamarbeid. FOTO: EFTA I kontakt med næringsliv Nærings- og handelsministeren har vore tydeleg på at ein handelsavtale mellom EU og USA kan gi Noreg utfordringar, og påverke konkurranseforholda for norske bedrifter. UTAN BINDING «Vi vil få på plass ein dialog med USA utan å binde oss.» TROND GISKE (AP) NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER og ser heller ikkje vekk frå at Noregs posisjon i verdshandelen kan svekkjast av eit tettare handelssamarbeid mellom EU og USA. Av same grunn har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bede regjeringa jobbe for å få handelsforhandlingar med USA parallelt med at EU og USA forhandlar. Giske forsikrar at den komande kartlegginga av kva følgjer frihandel med USA kjem til å ha for Noreg, skal skje i kontakt med norsk næringsliv. EVA AALBERG UNDHEIM nationen.no Les fleire saker om handelssamtalane på nationen.no SISTE NYTT NATIONEN.NO Venstre svarer deg om landbruk Hva vil Venstre med norsk landbruk og matproduksjon? I dag mellom klokka 11 og 12 svarer nestleder Terje Breivik på dine spørsmål. NETT- MØTE nationen.no Spør i vei allerede nå. Møter leserne: Nestleder Terje Breivik i Venstre chatter med leserne på nationen.no i dag. FOTO: EVA AALBERG UNDHEIM 6 NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

7 NYHETER NÆRINGSLIV Strammere for transportører MINDRE KABOTASJE. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) varsler innstramminger i utenlandske transportørers adgang til å ta oppdrag internt i Norge. Etter EUutvidelsen har det vært en kraftig vekst i antall utenlandske transportører som utfører oppdrag internt i Norge, såkalt kabotasje. Arnstad sier til NTB at hun ønsker at Norge skal følge samme linje som Finland. Det vil si at et kabotasjeoppdrag kun kan bestå av én lasting og én lossing. Nå skal Norge drøfte med EU-kommisjonen om forslaget er i tråd med EØS-avtalen. NTB FOTO: NTB SCANPIX Ved godt mot: Lysbakken på mandagens pressekonferanse. SV holder fast i det rødgrønne FORTSATT RØDGRØNT. SV vil ikke gjøre det slutt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, selv om de rødgrønne taper valget. På partiets oppsummerende pressekonferanse sa SV-leder Audun Lysbakken at SV alltid har hatt et langsiktig perspektiv på den rødgrønne alliansen, og ikke vil bruke krefter på å diskutere hva som vil skje dersom det blir tap til høsten. Lysbakken ønsket ikke å komme med noen vurdering av om Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser det på samme måte. Flere Sppolitikere har sagt at de ikke tror det rødgrønne samarbeidet fortsetter i opposisjon. NTB Fakta Virkes tiltak Hovedorganisasjonen Virke har presentert flere politiske tiltak for å bremse veksten i antall konkurser, blant dem disse: Økt satsing på samferdsel. Skattefradrag for rehabilitering, opppussing og tilbygg. Lavere kapitalkrav til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter. Fjerning av formuesskatten. Økt adgang til midlertidige ansettelser. Mer fleksible arbeidstidsordninger. Kilde: Virke Nedlagt: Antall konkurser i varehandelen steg med 50 prosent i årets tre første måneder. Virke er bekymret. FOTO: COLOURBOX VAREHANDEL Krever tiltak mot konkurser Hovedorganisasjonen Virke etterlyser politisk handlekraft for å stoppe det økende antallet konkurser i næringslivet. I løpet av årets tre første måneder steg antall konkurser i varehandelen med 50 prosent sammenlignet med året før. Oversikten over økningen i antall konkurser kommer fra Hovedorganisasjonen Virke, som nå krever tiltak fra politikerne for å møte motgangen. Nå bremser det opp i alle næringer. Stigende arbeidsløshet og økt usikkerhet gjør dessuten at nordmenn holder hardere på lommeboka. Det rammer i stor grad varehandelen, som er den næringen som sysselsetter flest i Norge. Nå må definitivt politikerne komme på banen, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke. HANDLER MINDRE «Stigende arbeidsløshet og økt usikkerhet gjør at nordmenn holder hardere på lommeboka.» VIBEKE MADSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR I VIRKE Nedjusterte prognoser Organisasjonen nedjusterte sine egne prognoser for 2013 og har laget en liste med punkter over tiltak de mener er viktige for politikerne å ta med seg inn i valgkampen. Der trekkes det fram tiltak som lettere adgang til å bruke midlertidige ansettelser, mer fleksible arbeidstidsordninger og skattefradrag for rehabilitering og oppussing av bygninger. Virke krever at det kommer tiltak for å stimulere næringslivet og skape bedre vekstmuligheter. Verst i klesbransjen Foreløpig har vi ikke sett noe fra verken regjeringen eller opposisjonen som kan bedre omstillingsevnen og øke produksjonsveksten, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke til NTB. Det største antallet konkurser finner vi innenfor klesbransjen, mens små sportsbutikker sliter på grunn av bransjestrukturering. Også den tradisjonelle kioskhandelen viser en fallende kurve. I Virkes konjunkturbarometer konkluderes det også med at mye av handelen flyttes fra butikk til nett, og at norske forbrukere legger igjen stadig mer penger hos utenlandske nettbutikker. Dette skal være en av årsakene til redusert butikkomsetning i Norge og økt konkursrate i utsatte bransjer. Den norske varehandelen har per april en samlet vekst på litt i underkant av 1 prosent. Aktørene som kan vise til de beste resultatene befinner seg innen salg av husholdningsartikler og sportsutstyr. Begge bransjene er opp 4 prosent så langt i år. PÅL LENSCHOW MATHISEN, NTB NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

8 NYHETER POLITIKK NOTERT KOMMUNENE Vedtar krav til KONGEFAMILIEN Familielykke og sommerglede på Skaugum Kronprinsparet og barna har stilt opp til fotografering hjemme på Skaugum. Prinsesse Ingrid Alexandra (9) og prins Sverre Magnus (6) er nå ferdige med henholdsvis 3. og 2. klasse ved Jansløkka barneskole i Asker. Storebror Marius Borg Høiby (16) er ferdig med ungdomsskolen. Nå skal kronprinsfamilien ha sommerferie, og deler av den vil de tilbringe på Dvergsøya. I utgangspunktet var fotograferingen på Skaugum i anledning kronprins Haakons og kronprinsesse Mette-Marits 40-årsdager senere i sommer, henholdsvis 20. juli og 19. august. NTB FOLKEHELSE Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Regjeringen ønsker å etablere et nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal være et ressurssenter som arbeider tverrfaglig for å fremme god helse hos barn og unge. Det er Kunnskapsdepartementet sammen med Helse og omsorgsdepartementet som har ansvaret for prosjektet. Fire ulike høyskole- og universitetsmiljøer er invitert til å søke om å være vertskap for det planlagte senteret, melder Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier senteret skal synliggjøre sammenhengen mellom helse og barn. NTB TELEFON Reduserte mobilpriser i Europa Fra 1. juli blir maksprisene for samtaler, tekstmeldinger og datatrafikk redusert i hele EU/EØS-området. Ifølge Post- og teletilsynet er prisreduksjonen et nytt skritt på veien mot en felles prissetting. EU arbeider for å redusere forskjellene mellom nasjonale priser og priser for «internasjonal gjesting», skriver tilsynet på sine hjemsider. NTB 8 FOTO: NTB SCANPIX kommunereform Sp-politiker og KS-nestleder Bjørn Arild Gram er opptatt av at kommunenes interesseorganisasjon KS ikke skal være en aktiv pådriver for kommunereform. Alle vil ha tilflytting, få lykkast TILFLYTTING Heile 80 prosent av distriktskommunane her i landet arbeider aktivt for å trekkje til seg nye innbyggjar, men få lykkast. Dei som arbeider målretta mot utvalde grupper har best resultat, viser ny studie. Dei fleste kommunar vil ha nytte av å stoppe opp og tenkje gjennom tilflyttingsarbeidet sitt, seier direktør Halvor Holmli i Distriktssenteret som står bak undersøkinga. Trass i at «alle» kommunar driv med tilflyttingsarbeid, er det få som flyttar på grunn av denne aktiviteten. Det største problemet er at dei fleste satsar på generelle KS vedtar i dag sine krav til en eventuell kommunereform i Norge. Dagens Næringsliv skrev forrige uke om kravene KS stiller, under overskriften «Går for færre kommuner». Avisa skrev videre at kommunesektoren ber Stortinget ta initiativ til kommunesammenslåinger. Det er nok en erkjennelse av at dagens kommunestruktur kanskje ikke er så hensiktsmessig, uttalte styreleder i KS og Høyrepolitiker Gunn Marit Helgesen. Helgesens nestkommanderende, Sp-politiker Bjørn Arild Gram, vil ikke svare på om han vil støtte forslagene til KS-krav, slik de foreligger nå. Han sier han forventer aktiv debatt. Det tror jeg helt sikkert at det blir. Spørsmålet om kommunesammenslåing er omfattende og krevende. Det er ulike syn i de ulike partiene, og i KS hovedstyre representerer vi ulike partier. Samtidig skal vi som kollegium ivareta det som pleier å være en tradisjon i KS, nemlig samlende løsninger. Stemte ned frivillighetskrav Dagens forslag til KS-vedtak sier blant annet at «KS mener en mulig endring av kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og I Sp og KS: KS-nestleder og Sp-politiker Bjørn Arild Gram har måttet svelge at kommuneorganisasjonen ikke krever full frivillighet i sammenslåingsprosesser. FOTO: BJØRN TORE NÆSS målgrupper som «alle», barnefamiliar, tilbakeflyttarar og arbeidskraft generelt. SE BEHOVA «Kommunane må slutte å synse, og analysere behova på staden og behova til tilflyttarane.» HALVOR HOLMLI DIREKTØR DISTRIKTSSENTERET en overordnet tidsplan. Dette må utformes i nært samarbeid med kommunesektoren». Vedtaksforslaget er utformet på bakgrunn av en høringsprosess i KS fylkesstyrer og blant rådmenn. Fylkespolitikerne er ikke spurt om de ønsker en kommunereform eller ikke, men om hvilke rammebetingelser de vil kreve, dersom startskuddet for en kommunereform går. Sp-representantenes håp, om at KS skulle kreve at alle sammenslåinger skal være frivillige, brast allerede i fjor. Da la KS øverste organ, landstinget, til grunn at Stortinget kan sette overordnede rammer for langsiktige endringer i kommunestrukturen. Sp-representantenes forslag om å kreve frivillighet, ble stemt ned. Gram sier at debatten i KS handler om at kommunesektoren vil ha en selvstendig stemme i debatten om endrede rammevilkår. Det handler mer om det, enn at KS er en veldig aktiv pådriver for den ene eller andre løsningen. Jeg er 110 prosent enig i mitt partis syn på hvordan strukturendringer skal skje. Samtidig skal styringskollegiet i KS forvalte et landstingvedtak, etter en omfattende prosess. Vi får se hvordan vi håndterer det, sier han. VANSKELIG «Spørsmålet om kommunesammenslåing er omfattende og krevende.» BJØRN ARILD GRAM SP-POLITIKER Kven treng vi? Holmli meiner kommunane må finne ut kven dei vil ha og satse målretta mot spissa grupper. For å gjere det valet, må kommunane slutte å synse og gjere ein enkel analyse av behova på staden og behova til tilflyttarane. Då vil dei kunne treffe med tiltaka og få tilflyttingsarbeidet til å virke, seier han. Som døme på satsing på konkrete målgrupper som verkar, nemner Distriktssenteret Rauma som har vendt seg til nederlandske livsstilsflyttarar eller friluftsinteresserte, Sogndal som har satsa på dei som jaktar på den beste snøen og Hardanger som har etterlyst kunstnarar. Det gode liv Kommunane må så leggje til rette for dei spesifikke gruppene og fortelje dei kva dei har å tilby. Det Fakta Dette krever KS: At en kommunereform må ha en klar, formidlet og forstått, hensikt. At en reform må komme som resultat av et klart initiativ fra Stortinget, med lokal medvirkning. At kommunenes oppgaver må styre prosessen. At staten detaljstyrer kommunene mindre. At staten gir økonomiske incentiver i sammenslåingsprosesser. At utkantkommuner ikke blir tapere. At staten tilpasser seg en ny kommunestruktur. Punktene behandles i KS hovedstyre i dag. Gram sier han hadde ønsket at styreleders utspill om KS krav til kommunereform hadde kommet etter at hovedstyret hadde debattert saken ikke før. Tegner ikke kartet Styreleder Gunn Marit Helgesen sier at hovedstyret følger opp landstingets vedtak. Landstinget erkjenner at det med dagens oppgaver og ansvar kanskje er nødvendig å se på kommunestrukturen, sier hun. Det er forskjell på å diskutere noe og å gå inn for noe? KS kommer ikke til å bestemme om det blir en kommunereform. Så lenge det er en debatt om kommunestruktur, mener vi at vi må sette oss i førersetet. KS kommer ikke til å tegne kommunekartet, eller si når det skal skje. CHRISTIANE JORDHEIM LARSEN er viktig med ei positiv vinkling. Å signalisere desperasjon: «SOS, vi søkk», gjer ikkje staden attraktiv og eigna som framtidig bustad. Tilflyttingsprosjekta må kommunisere at «Dette kan vere eit godt liv for deg». Samtidig må ein vere ærleg og ikkje overselje staden, seier forskarane Gro Marit Grimsrud og Marit Aure, som har skrive rapporten. Distriktssenteret har samla tilflyttingstiltaka dei har funne i studien, i ein katalog. Fem tiltak er studert i detalj: Tilflyttingsteamet i Dyrøy, Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark, Flytt til Hardanger, Bratt moro og andre tiltak i Sogndal, og Placementsamarbeid. NPK NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

9 NYHETER NÆRINGSLIV MATINDUSTRI ASKO vil ta over Tines fraktruter Ambisiøs: Eier og direktør i Norgesgruppen og styreleder i ASKO Torbjørn Johannson ønsker å ha 100 prosent av distribusjonen til butikkene i dagligvare- og servicehandelen. Her sammen med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på konferanse i Hamar. FOTO: KJERSTI NELSON Tine vil ikke gå med på samarbeid med ASKO, som sier de kan utfordre Tines priser. Det ble klart da selskapene debatterte på konferanse i Hamar. Et pilotprosjekt har vist at vi kan distribuere billigere enn Tine, sier styreleder i ASKO og eier og direktør i Norgesgruppen Torbjørn Johannson. For noen år siden gjennomførte ASKO et eksperiment i samarbeid med Tine, hvor vi fant ut at vi kunne distribuere fem prosent billigere enn Tine i Agder-fylkene, sier Johannson. Næringslivslederen kommer med utspillet i en debatt ved konferansen «Vær så god, det er servert!» på Scandic Hotell i Hamar mandag. Konferansen blir arrangert av Hedmark Bondelag, LO i Hedmark og Sparebanken Hedmark. Johannson tar opp temaet som svar på reaksjoner fra Tine på sine uttalelser om at AS- KO satser på å få 100 prosent av all distribusjon til dagligvare- og servicehandelen. Han forteller at pilotprosjektet fort ble skrinlagt av Tine etter at det viste seg at ASKO kunne distribuere billigere enn Tine. Debatt om pris Jeg lurer på om ikke det hadde vært i bøndenes interesse å vite om de kunne fått distribuert produktene sine billigere, sier han til strategirådgiver i Tine, Kristin Hoff, som møter han til debatt i Hamar. Dette har vi regnet ut på nytt, svarer Hoff. Da har dere regnet alene, sier Johansson. Strategirådgiveren svarer at Tines interesser er styrt av bøndenes interesser, og at dersom bøndene ikke er fornøyde, må Tine endre strategi. Hoff påpeker at Tine er bondens selskap, og at det er bondens penger det er snakk om. Om noen vet å gjøre forsvarlige distribusjoner, så er det bønder, sier hun og legger til at Tine må endre strategi om bøndene hadde vært misfornøyde. Hoff poengterer at Tine ønsker også å gjøre økonomisk og strategiske fornuftige beslutninger akkurat slik som ASKO og Norgesgruppen. Vil ha samarbeid ASKO-lederen sier at han ønsker et samarbeid med Tine i distriktene, spesielt i Nord-Norge. Det er ikke noen vits at vi alle kjører etter hverandre med halvfulle biler i grisgrendte strøk, sier han. Johannson sier han ønsker få til et samarbeid som kan lønne seg økonomisk og miljømessig for alle parter. I samtale med Nationen sier Johannson at han har registrert at noen aktører synes det er problematisk at ASKO vil ha all distribusjon Norge. Blir det ikke litt monopoltilstander om ASKO har all distribusjon? Jeg ser at en del mener det, men jeg mener ikke det, sier Johannson. Johannson sier at nesten alle de store matvarekjedene ønsker også å ha egen distribusjon og at mange jobber mot det. Hvordan tror dere at produsentene opplever det dersom ASKO har fullt innsyn hos dem, samtidig som du eier Norgesgruppen som konkurrerer med andre matvarekjeder? Vi har uansett ingen innsikt i priskalkylene eller andre strategidokumenter hos produsentene, sier Johannson. Suksess En annen som besøkte konferansen var Jan Egil Pedersen, leder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. (LO) Pedersen sa at dagens industri er en suksess med gode muligheter. Vi har en stabil råvareproduksjon, fra sjø og landbruk, samt prisstabilitet, dette gir gode muligheter, sa han. Fakta Tine og Asko Tine Meierier holder på sine distribusjonskanaler og vil ikke ha et samarbeid med ASKO. ASKO ønsker å kontrollere all distribusjon av varer til dagligvare og servicehandelen i Norge. Torbjørn Johannson er eier og direktør i Norgesgruppen og styreleder i ASKO. Norgesgruppen er Norges største handelshus. Selskapet representerer 38,5 prosent markedsandel i dagligvarehandelen og størsteparten av engros virksomheten til dagligvare- og service industrien. Pedersen sa også at det er forventet åtte til ti tusen nye arbeidsplasser innen høyteknologi og ingrediensindustrien. Sysselsettingen kommer hovedsakelig av Tines mysesatsing og satsinger fra Nergård på verdier i restråstoff fra fisk. KJERSTI NELSON NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

10 TEMA EU MANDAG FORSKNING TIRSDAG EU ONSDAG NYSKAPNING TORSDAG VEKSTTORGET FREDAG INTERNASJONALT NÆRINGSLIV EU-PROFILEN Ilham Aliyev Land: Aserbajdsjan Stilling: President Aktuell: Var på besøk i EU i forrige uke. FOTO: POLENS SENAT (CC BY-SA 3.0 PL) EUs krisefond får nye fullmakter etter forrige ukes store bankavtale, men medlemslandene må også bidra mer. BANKAVTALEN Ilham Aliyev fikk det forholdsvis lett da han besøkte Brussel i slutten av forrige uke. Selv om regimet hans har fått høylytt kritikk for å fengsle politiske motstandere og å gå langt i å kvele politisk dissens, ville ikke José Manuel Barroso, sjef for EUkommisjonen, si for mye. Heller ikke vi i Europa er perfekte, sa Barroso, som blant annet har kritisert Hviterussland for mye av den samme praksisen. Barroso la til at Aserbajdsjan har gjort store fremskritt på de 20 årene landet har vært uavhengig. Årsaken til kommissærens neddempede tone kan ha vært temaet for møtet med Aliyev, som var samtaler om EUs tilgang på Aserbajdsjans store oljeressurser. Landet er en mulig samarbeidspartner når unionen forsøker å redusere sin avhengighet av Russlands olje og gassressurser. Aliyev startet sin karriere som forretningsmann og har vært president siden 2003, som hans far var før ham. Han vant det første valget med over 75 prosent av stemmene, og til store protester. I 2010 kom det fram i wikileakslekkasjene at amerikanske diplomater i området ser på Aliyev som en mafiasjef. Regjeringen hans blir beskrevet som en av verdens mest korrupte av Transparency International. DET SKJER I EU Tirsdag Ministermøte om landbruk og fiske Det er det månedlige møtet om landbruk og fiske denne uka. Medlemsstatenes ministere for fiskeri og landbruk møtes i Luxemburg for å blant annet diskutere matsikkerhet, dyrevelferd og plantehelse. Onsdag Bærekraftige dager i EU EU vier en uke til bærekraftig energi hvert år. Det er EU-kommisjonen som står som organisator. I år er temaet hvordan privat sektor kan bidra med enda mer finansiering av forskning på fornybar energi og bærekraftig energiforbruk. Torsdag Møte i det Europeiske Råd Statsoverhodene i EU møtes i Brussel for å fatte endelige vedtak om fremtiden til den økonomiske unionen. Forslagene er fremforhandlet av rådets president i samarbeid med EU-kommisjonen, den Europeiske sentralbanken og Eurogruppen. 10 Nye fullmakter til krisefondet Finansministrene i eurosonen satt i forrige uke i intense forhandlinger i Luxembourg for å bli enige om hvordan kriserammede banker skulle håndteres. På fredag kunne de 27 ministrene presentere en ny avtale om hva som skal skje om en bank i eurosonen går under eller trenger akutt økonomisk bistand. Avtalen innebærer blant annet at krisefondet i eurosonen, som på nåværende tidspunkt har nådd en størrelse på 500 milliarder euro, får fullmakter til å sprøyte midler rett inn i banker når krisen inntreffer. Holger Sandte, som er makroanalytiker i Nordea, mener at endringen i reglene kan få stor betydning, og at den er nok et skritt i å knytte eurosonen tettere sammen. Først og fremst har møtet flyttet bankunionen fremover på typis europeisk vis, hvilket vil si sakte og med et ikke helt perfekt resultat tvunget fram av at det måtte komme et kompromiss, sier han. På plass i 2014 Det nye instrumentet vil hjelpe til med å ivareta stabiliteten til eurosonen og redusere risikoen for at problemer fra finanssektoren smitter over i andre sektorer, sa Jeroen Dijsselbloem, den nederlandske finansministeren som leder ministergruppen for øyeblikket. Avtalen innebærer at 60 milliarder av fondet vil bli øremerket til rekapitalisering av banker. Tallet kan økes, om det er behov for det. Klaus Regling, tyskeren som Fakta Bankavtalen Vil sannsynligvis bli ratifisert på møtet i det Europeiske Råd på torsdag. Innebærer en stor utvidelse av fullmaktene til den Europeiske Stabiliseringsmekanismen (ESM), det såkalte krisefondet. ESM vil kunne sprøyte 60 milliarder euro rett inn i europeiske banker uten å måtte gå om statene. Midlene til rådighet kan økes i eksepsjonelle tilfeller. TILLIT «Markedene stoler for øyeblikket på at krisefondet gjør det som trengs.» OLE HÅKON EEK-NIELSEN SJEFSANALYTIKER I NORDEA er sjef for krisefondet, sier til EU Observer at ordningen vil være på plass i andre kvartal av Det er i tide til den neste runden med såkalte stresstester av europeiske banker. Da blir bankenes finansiering og praksis nøye gjennomgått, for å se om de vil være i stand til å takle nye uroligheter i markedet. Ikke øverst på agendaen Ifølge Regling vil de 60 milliardene være mer enn tilstrekkelig for å skape ro i det europeiske banksystemet. Ole Håkon Eek- Nielsen, som er sjefsanalytiker i Nordea, sier på sin side at han tror at avtalen vil få lite å si for markedenes tillit til den europeiske økonomien. Det ligger ikke helt på toppen av agendaen til markedene akkurat nå. Markedene stoler for øyeblikket på at krisefondet gjør det som trengs. Hvorvidt krisefondet må gå om statene eller sprøyte inn midler direkte er ikke så viktig i seg selv, sier han. Må bidra med 20 prosent Under det forrige regelverket kunne redningsfondet utelukkende låne penger til stater, som så måtte viderefordele pengene til de kriserammede bankene på egenhånd. Problemet med systemet ifølge mange statsledere i unionen var at det bidro til å øke statsgjelden i europeiske land og brakte dem lenger ut i uføret enn de allerede var. Når mye av byrden blir skiftet over til krisefondet, betyr det imidlertid ikke at landene selv er fritatt fra ansvar for rekapitaliseringen. Ifølge Financial Times må bankene innfri et minstemål av egenkapital før de kan søke om krisehjelpen. Det er ventet at statene selv i stor grad blir nødt til å ta ansvar for kapitaliseringen av banker med for stor gjeld for å utløse krisemidlene. I tillegg må landene selv bidra med 20 prosent av finansieringsmidlene. Tyskland var blant landene som krevde denne bestemmelsen. Etter to år med programmet, vil kravet bli senket til 10 prosent. I tillegg har Eurogruppen flettet inn et forbehold i bestemmelsene; i eksepsjonelle tilfeller faller kravet om nasjonale bidrag bort. Hva som er et eksepsjonelt tilfelle er ikke spesifisert. Irland på gjerdet Irland, som var nødt til å bruke over 60 milliarder euro på å refinansiere bankene sine, er blitt sett på som en av de mest sannsynlige kandidatene for direkteinnsprøytningene. Det er uvisst om de nye bestemmelsene har tilbakevirkende kraft, men om de har det kan det innebære at en stor del av den irske statsgjelden blir overført til krisefondet. Finansminister i landet, Michael Noonan, vil ikke si noe definitivt om landets intensjoner. Vi har alltid argumentert for at Irland var et eksepsjonelt tilfelle, men vi har ingen ønsker om å umiddelbart fremføre denne typen krav for kollegaene våre i eurosonen, sier han ifølge The Guardian. FILIP ROSHAUW NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Forbrukerrådet vil ha tydeligere matmerking

Forbrukerrådet vil ha tydeligere matmerking TIRSDAG 13.05.14 A-AVIS 82.000 DAGLIGE LESERE DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR. 108 2014 www.nationen.no no +12% REPORTASJE 12 13 Foretrekker å ta våronna med hest Jens Peder Nielsen. LANDBRUK 6 7 Oppgjøret

Detaljer

Eksperter mener Listhaug er svekket

Eksperter mener Listhaug er svekket FLERE LESERE! LØRDAG 26.10.13 A-AVIS DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR. 248 2013 www.nationen.no LØSSALG KRONER 20 NYSKAPNING 10-11 Lager eksklusive trefliser i Snåsa Arnt Einar Bardal REPORTASJE 12-14 Verden

Detaljer

Én av 20 lever bare av gården

Én av 20 lever bare av gården MANDAG 04.02.13 A-AVIS DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR. 28 2013 www.nationen.no LØSSALG KRONER 20 DISTRIKT 8 9 Nye perspektiver på ulvekonflikten Ketil Skogen og Helene Figari, forskere DISTRIKT 12 13 Videregående

Detaljer

Krever veto mot alkohol-reklame

Krever veto mot alkohol-reklame LØRDAG 17.09.11 A-AVIS DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR. 15 011 www.nationen.no HVER LØRDAG 1 SIDER > TV-SERIE Heltrøndersk dramadokumentar for barn MILJØBEVEGELSEN Makten og oppmerksomheten HELSE Høy trivselsfaktor

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 4651 Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 93): 1. Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

Møte tirsdag den 3. mars 2015 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 3. mars 2015 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2015 3. mars Dagsorden 2213 Møte tirsdag den 3. mars 2015 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 50): 1. Interpellasjon fra representanten Torstein Tvedt Solberg til finansministeren:

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Møte onsdag den 12. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 12. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 384 12. nov. Muntlig spørretime Møte onsdag den 12. november kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 17. juni Dagsorden 3415 Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 endringer

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal.

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal. 2238 19. mars Muntlig spørretime 2003 Møte onsdag den 19. mars kl. 10 President: Ø yvind Halleraker Dagsorden (nr. 61): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 16) 2. Referat Presidenten:

Detaljer

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Finansministeren Kristin presenterer statsbudsjettet Side 3 7 Intervju Vill vest eller veto Side 12 Oppsummering 365 dager med Soria Moria Side 16 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Stein

Detaljer

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel UTVEIER Utgitt av ATTAC 1 2014 TEMA: Investeringer og handel Hvis verden var enkel / Butikk og bistand, hand i hand? Frihandelsavtale etter 18 år med protester / Sult, subsidier og WTO Blå regjering i

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Stoler ikke på mobiltelefoner

Stoler ikke på mobiltelefoner MANDAG 23.0.0 A-AVIS Distrikts-Norges riksavis Grunnlagt 191 Nr. 142 200 Løssalg i pdf-format på www.nationen.no SKYTING 9 Hans Kristian Wear klar for Nationen-finalen TRAV 15 Holm vil ha Kings Sugarboy

Detaljer

NÆRINGSLIV 7 KOMMENTAR

NÆRINGSLIV 7 KOMMENTAR ONSAG.. A-AVIS HVER ONSAG SIER > ISTRITENES NÆRINGSAVIS NR. www.nationen.no ITUE GÅRSLIV Odelsjenta som ble bryllupsplanlegger YGG Norsk oppfinnelse gir stort løft for laftehus PLANTER Tid for å sette

Detaljer

Magasinet. Kommunekabalen 3 av 4 folkevalgte vil ha færre kommuner

Magasinet. Kommunekabalen 3 av 4 folkevalgte vil ha færre kommuner Magasinet Aktualitetsmagasin februar/mars 2010 01 I Fredrikstad benyttet mange seg av 1. mai til å protestere mot den nye storkommunen som består av gamle Fredrikstad kommune og fire omegnskommuner. Sammenslåingen

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Kan bli gullgruve. i Distrikts-Norge Mineralverdier for mer enn 1500 milliarder ONSDAG 02.11.11. GÅRDSLIV Odelsjenta som ble bryllupsplanlegger

Kan bli gullgruve. i Distrikts-Norge Mineralverdier for mer enn 1500 milliarder ONSDAG 02.11.11. GÅRDSLIV Odelsjenta som ble bryllupsplanlegger ONSAG.. A-AVIS HVER ONSAG SIER > ISTRITENES NÆRINGSAVIS NR. www.nationen.no ITUE GÅRSLIV Odelsjenta som ble bryllupsplanlegger YGG Norsk oppfinnelse gir stort løft for laftehus PLANTER Tid for å sette

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer