kroner mer i året til melkebruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50.000 kroner mer i året til melkebruk"

Transkript

1 FLERE LESERE! TIRSDAG A-AVIS DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR LØSSALG KRONER kroner mer i året til melkebruk Et gjennomsnittlig melkebruk får økt inntekten med kroner. Det skjer fordi melkeprisen går opp og avgifter ned. Det er uklart om butikkprisen øker. Side 4 5 NÆRINGSLIV Fjellets konfekt Håkon Edvard og Elise Nesset har skapt sine egne arbeidsplasser. De lager konfekt med råvarer fra Rondane. KOMMENTAR 3 GRØNN AKSE «Seks småpartier definerer seg som grønne og spiser av hverandre. Den nye grønne landbruksopposisjonen kjenner seg politisk hjemløs.» Kari Gåsvatn er kommentator i Nationen. EU 6 EFTA-enighet om frihandelsframstøt Norge og de andre EFTAlandene ber om samtaler med USA om frihandelsavtale så snart som mulig. POLITIKK 8 KS vedtar krav til kommunereform KS-nestleder Bjørn Arild Gram ønsker ikke at organisasjonen skal presse på for kommunereform. EU 10 FOTO: SIRI JUELL RASMUSSEN Mektigere krisefond Det skal bli enklere for EUs krisefond å hjelpe banker som er truet av konkurs.

2 MENINGER NATIONEN MENER TIRSDAG Kommunekrav i forkant SAGT av andre Etter stortingsvalget kan vi vente en omfattende endring i kommunestrukturen. Alle partier med unntak av SV og Sp, åpner for bruk av tvang. I dag diskuterer hovedstyret i kommunenes interesseorganisasjon KS hvilke krav som skal stilles til en eventuell framtidig kommunestrukturreform. Det er en fornuftig måte å møte de sannsynlige endringene på. På det praktiske plan handler kommunestruktur om hva som er best for næringsliv, velferd og bosetting. Moderne kommunikasjon, mobilitet og krav til kompetanse har endret disse forholdene radikalt. Og begrepene «lokalt» og «nært» oppleves ofte annerledes av de yngre enn av de eldre. Det betyr ikke at ønske om å opprettholde små kommuner Pilegrimssommer DAGENS GJEST Endelig er sommeren her, og med den, muligheten til å reise og få nye opplevelser. Å være turist i eget land kan gi nye dimensjoner til forståelsen av egen kultur og historie. Pilegrimsvandring er den eldste formen for turisme. Til alle tider har mennesker beveget seg langs veiene til sine hellige steder. I middelalderen var Nidaros det største pilegrimsmålet i Nord- Europa. Det arbeides nå for at veien til Nidaros igjen fylles med vandrere og opplevelser. Høsten 2012 bestemte regjeringen at det nasjonale pilegrimssenteret i Trondheim skal bli en permanent satsning, tilknyttet Riksantikvaren. De fem regionale pilegrimssentrene og Nidaros pilegrimsgård skal være del av virksomheten. Dette gjør at vi får en etterlengtet satsning på arbeidet med pilegrimsleder i Norge. Det er kommunene langs ledene som har ansvar for merking, rydding og skilting. Det nasjonale pilegrimssenteret setter standarden for dette arbeidet. Dagens offisielle leder til Nidaros er i innlandet. Fra 2014 regner er gammeldags og feil. Men det krever at man ser hva nye tider faktisk betyr og tar det med i debatten. Kommunene er gitt mange nye, krevende oppgaver de siste årene, og fra kommuneadministrasjonene meldes det om behov for større miljø. En spørreundersøkelse fra TNS Gallup og KS tidligere i år viser også at et klart flertall i befolkningen er positiv til kommunesammenslåing. Men et stort flertall er imot tvang. KS har gjennomført en høring om kommunestrukturen i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Deres anbefaling er at en reell endring i kommunestruktur forutsetter et klart nasjonalt initiativ fra Stortinget, med overordnede føringer for både prosess og forventet resultat. «De gode løsningene må finnes med reell lokal medvirkning, hvor staten først og vi med at kystleden er innlemmet i blant pilegrimsledene våre. Historieskriveren Adam von Bremen, som var knyttet til erkebispesetet i Hamburg/Bremen, skrev så tidlig som i 1070 om veien til Nidaros. Den gangen handlet det om sjøleden, som uten tvil var den mest brukte. Veien over fjellet hadde langt færre pilegrimer fordi den var vanskelig og farlig, skrev Adam von Bremen. Det nasjonale pilegrimssenteret har som mål at både kystleden og innlandsleden skal bli trygge ferdselsveier som gir gode opplevelser til de som ferdes der. Pilegrimssenteret i Trondheim skal også oppmuntre til verdiskaping. For mange kan pilegrimsledene vise seg å være gode attåtnæringer. Det kan skape en rekke nye arbeidsplasser, både langs kysten og i innlandet. Allerede nå er mange små og mellomstore bedrifter langs ledene selve ryggraden i den nasjonale pilegrimssatsingen, og mange av dem arbeider med dette på fritiden. De har investert mye egenkapital, egne krefter og egen fritid. Disse ildsjelene er nøkkelen til å realisere potensialet til en av Norges mest spennende reiseruter. De som i dag arbeider langs ledene er selv den beste reklamen for sitt Oppsummert Kommunestruktur Etter stortingsvalget kan vi 1 vente en omfattende endring i kommunestrukturen. Tvang Alle partier med unntak av SV 2 og Sp, åpner for bruk av tvang. Lokal bestemmelse Et sentralt initiativ er kanskje 3 veien å gå for å få til kommunesammenslåinger. Men innbyggerne i hver enkelt kommune må kunne ta diskusjonen og avgjørelsen på fritt grunnlag. Jørn Holme Jørn Holme er riksantikvar GOD OPPLEVELSE «Skal flere ønske å tilbringe deler av sommeren som pilegrim, handler det om å sikre at de reisende får en sikker, trygg og god opplevelse.» fremst støtter opp om og bidrar inn i lokale prosesser», skriver KS. Stor eller liten kommune har ulike konsekvenser for ulike deler av livet i kommunen. Derfor vil det være en krevende prosess å avgjøre om det er flest fordeler eller ulemper ved en enkelt kommunesammenslåing. Det er ikke alltid ineffektivt å være liten. Men smått betyr heller ikke nødvendigvis mer demokrati. Samlet kompetanse og større enheter kan også gi kommunal styrke og selvstendighet. Antall kommuner kan med fordel reduseres, og et sentralt initiativ er kanskje veien å gå for å få det til. Men innbyggerne i hver enkelt kommune må kunne ta diskusjonen og avgjørelsen på fritt grunnlag. eget produkt. Skal flere ønske å tilbringe deler av sommeren som pilegrim, handler det om å legge til rette og sikre at de reisende får en sikker, trygg og god opplevelse. Norske vertskaper langs ledene får allerede i dag gode skussmål av pilegrimer fra fjern og nær. Pilegrimsleden er Norges lengste, sammenhengende kulturminne. Bare dét lover godt for en stadig økende turisme. Regjeringen har langsiktige mål om å gjøre Nidaros til «et viktig pilegrimsmål i Europa» og trekke et stort antall pilegrimer til Norge innen Reiselivet er verdens hurtigst voksende industri og religiøs turisme appellerer til mange. Riksantikvaren tror at stadig flere vil ta veien mot Nidaros, langs kysten eller vandrende over fjellet. Å vandre gjennom norske kulturlandskap i sommerhalvåret er uansett en skjellsettende opplevelse. For de som har en religiøs dimensjon til ferden, må veien mot Nidaros være en opplevelse man tar med seg for resten av livet. I august knytter jeg på meg vandreskoene og starter turen i retning av Trondheim og Nidaros. Jeg gleder meg til sommerens store opplevelse. God sommer og god tur! FOTO: MARIANN TVETE Mystisk: Knut Nærum. Syndebukker «Rovdyr er gode i rollen som syndebukk». VG på lederplass. Jukeboks «Når noen ber deg slutte å nynne på Vømmel Spelemannslag, raddisbandet fra Nord-Trøndelag som hadde så mange fengende kampsanger mot strukturrasjonalisering, kapitalinvestering, indoktrinering, hatlebakkisering, sentralisering og inflasjon, så klarer du ikke å stoppe. Jeg var som en hakkete jukeboks på Studentersamfunnet i Trondheim på 70-tallet, som det ikke gikk an å slå av.» VG-kommentator Anders Giæver tilstår sin Vømmøl-hangup. Vanskelig kombinasjon «Jeg ville være høy og mørk og mystisk, og det er vanskelig når du er lav og lys og fra Halden.» Knut Nærum om hvorfor han droppet dialekten. For vanskelig «Trøndersk er for vanskelig for østledninger og ikke-trøndere flest.» Per Egil Hegge, Nord-Trønder, redaktør og språkspaltist i Aftenposten. Geni og idiot «Når geniet peker mot stjernene, stirrer idioten på pekefingeren.» Ari Behn, forfatter og skribent. Etter 22. juli «Vi trenger en opposisjon som våger å være kritisk igjen. Jeg tror døren åpnet seg denne uken.» VGs politiske redaktør Hanne Skartveit om debatten etter rapporten om norsk politi. Nationen arbeider etter Vær varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale bes ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU holder til i Oslo, tlf: Epost: Telefon sentralbord: Sjefredaktør/daglig leder: Mari Velsand Nyhetsredaktør: Rino Andersen Politisk redaktør: Pernille Huseby Kommersiell sjef: Hege Wullum 2 NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

3 «Kampfly midt i matfatet.» Kronikk side 18 Ålreite dyr: Men finnes det et parti for dem som vil ha mer sau og mindre kylling? FOTO: SIRI JUELL RASMUSSEN Trangt på den grønne akse KOMMENTAR Kari Gåsvatn Sauer er ålreite dyr for folk på venstresida i politikken. Ulven også. På menyen står det ofte kylling. Sauer er bra for kulturlandskap og artsmangfold. Kylling er bra for monokulturer i latin-amerika og for Monsanto som selger sprøytemidler. Høyre og Frp vil liberalisere landbrukspolitikken og åpne for enda større kyllingfarmer, mer import av industrimat og mindre matsikkerhet. Her vet velgerne hva de får. Men hva med velgere som vil ha et grønt og bærekraftig landbruk, hva skal de stemme på? Det er etter hvert mange grønne partier i Norge. De tradisjonelle sentrumspartiene Venstre, KrF og Sp definerer seg som grønne. Det samme gjør SV og Rødt. I år er Miljøpartiet De Grønne (MDG) for første gang en reell utfordrer som spiser av de fem andre. På to meningsmålinger er MDG inne på Stortinget med et direktemandat. Partiet har alt invitert SV, Sp, Venstre og KrF til en blokkuavhengig miljøfraksjon, men har ifølge Klassekampen ikke fått noen respons. MDG ønsker å være en tredje, grønn akse i norsk politikk, uavhengig av blokkpolitikken. Det er ikke noe nytt at partier definerer seg som en tredje pol i politikken. Sentrum har tradisjon for det. Frontene går ofte på tvers av blokkpolitikken. Allianser på tvers av blokkene kan få gjennomført saker. På den grønne akse er det enda trangere enn i det tradisjonelle sentrum. Ifølge meningsmålingene stjeler de grønne småpartiene velgere fra hverandre, mens alle vaker rundt sperregrensa. Særlig SV lekker til alle kanter. Med så mange grønne partier er det et paradoks at velgere som ønsker et grønt og bærekraftig landbruk, kjenner seg politisk hjemløse. Da tenker jeg ikke på velgere som definerer landbruk som en særinteresse. De som vil ha billigst mulig mat på miljøets og matsikkerhetens bekostning. Og som ser stadig større enheter og mer langreist mat som en naturlov. Slike velgere blir ivaretatt av frisleppspartiene. Oppsummert Grønne småpartier Seks småparter kaller 1 seg grønne og spiser av hverandre. Partivalg Den nye landbruksopposisjonen kjenner 2 seg ikke hjemme i noen av dem. Nye allianser Det kan ligge kimer til 3 nye allianser for dem som vil ha mer sau og mindre kylling GRØNN AKSE «Men nye landbruksopposisjonen kjenner seg partipolitisk hjemløs» Nei, jeg tenker på dem som ønsker mer reell selvforsyning, mindre import av kraftfôr, mer beiting og bruk av lokale ressurser. På høyresida er det systemkritkkk av landbrukspolitiken. Hvem skal være politisk røst for dem som etterlyser systemkritikk fra et grønt ståsted? Spørsmålet er aktuelt på bakgrunn av at profilerte bønder som Berit Hundåla og Vegard Vigdenes har meldt seg ut av SV. De kjenner seg overkjørt av en vernepolitikk som er i konflikt med bruk av lokale ressurser og som det de opplever som manglende engasjement for matproduksjon. SVs stortingsrepresentant Alf Holmelid synes kritikken er urettferdig. Han er uten tvil en ildsjel for bruk av norske ressurser og står på bøndenes side i kampen om makt over maten. Kanskje er det medienes feil at SV likevel blir oppfattet mer som et parti for den moderne papparollen enn som et parti for matsikkerhet. Venstre vil ha økologisk mat, men har ikke noe forhold til mat på norske ressurser. Det gamle radikale bondepartiet er blitt et liberalistisk byparti og er neppe noe alternativ for hjemløse SV-ere. KrF markedsfører seg som landbruksparti, men har også låst seg til Frp og Høyre. Senterpartiet prøver å være alle til lags, både de som vil ha mat på norske ressurser og de som vil ha billig importfôr, de som vil drive stort og samle opp jord og de som vil klore seg fast på en jordlapp. Sp prøver å bremse bruksnedleggelsen, men har ikke åpnet for reell systemkritikk og motmakt mot dagens rådende utvikling. Slik blir heller ikke Sp et alternativ for de hjemløse på den grønne aksen. Og enda mindre dersom partiet ikke vil være trofast mot den rødgrønne alliansen etter valget, slik Klassekampen skrev igår. Miljøpartiets ene kandidat som har mulighet for å komme på Stortinget er Rasmus Hansson. Han har en fortid som ulvens beste venn og kommer fra en organisasjon som har markert seg for den urbane overklassens verneinteresser også globalt. Småbønder har liten plass på Verdens Naturfonds agenda. Frontkandidaten skygger for et systemkritisk grønt program. Det var Liv Finstad fra partiet som den gang het Rød Valgallianse som sa de berømte ordene om sauen som ålreit dyr. Men dagens Rødt oppleves heller ikke som tilfluktsted for dem som vil ha mer sau og mindre kylling. Den nye landbruksopposisjonen er partipolitisk hjemløs. Foreløbig spiser de seks små på den grønne aksen av hverandre. Men det kan ligge kimer til nye allianser der for dem som ønsker et bærekraftig landbruk. NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

4 NYHETER LANDBRUK Mange vil ha tippemidlar PENGESPEL. Lotteritilsynet har fått 383 søknader til utdelinga av nesten 617 millionar kroner frå overskotet i Norsk Tipping. Det er ein liten auke frå i fjor. Summen er 18 prosent av overskotet i Norsk Tipping og skal gå til lag og organisasjonar som tidlegare hadde inntekter frå automatar. I tillegg får dei store organisasjonane, til dømes Norges Røde Kors, Redningsselskapet, Handikapforbundet, Kreftforeningen, LHL, Redd Barna og Norsk Folkehjelp til saman 511 millionar kroner. NPK FOTO: MARIANN TVETE Noreg på topp i matprisar MAT. Noreg hadde dei høgste matprisane i Europa i fjor. Men vi brukar mindre av pengane våre på mat enn tidlegare år, viser tal frå SSB. Prisnivået på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Noreg var 86 prosent høgare enn det gjennomsnittlege prisnivået i dei 27 EU-landa vi blir samanlikna med. Sjølv om maten er dyr i Noreg, brukar vi relativt lite av inntekta på mat. I 2011 brukte vi 12,7 prosent av dei totale konsumutgiftene på mat, mot 15,8 prosent i Det er same nivå som Danmark, Sverige og Finland. NPK Auka mjølkepris og redusert avgift gir bonden 30 øre meir per liter mjølk frå neste veke. Inntektsveksten per mjølkebruk blir nær kroner i snitt. MATPRODUKSJON Bønder får 30 øre meir Konsernstyret i Tine vedtok før helga å auke mjølkeprisen til bonde med 23 øre per liter, noko som er i tråd med vilkåra i jordbruksoppgjeret. I tillegg blir omsetningsavgifta redusert med 7 øre per liter, noko som gjer at kvar bonde i snitt sit att med 30 øre meir per liter mjølk frå 1. juli. For eit gjennomsnittleg mjølkebruk betyr det nærare kroner i auka bruttoinntekter på årsbasis før kostnadsvekst. Vi følgjer opp jordbruksavtalen og tek ut 23 øre meir per liter. Saman med redusert omsetningsavgift blir det eit positivt bidrag til auka inntekter for mjølkebøndene. Mange mjølkebønder slit tungt og det er heilt avgjerande å styrkje økonomien, seier styreleiar Trond Reierstad i Tine. Sterk prisvekst sidan 2005 Den siste auken gjer at målprisen på mjølk passerer fem kroner per liter og blir 5,05 kroner frå 1. juli. Tine Råvare har ambisjon om å ta ut ein noteringspris for 2. halvår som i snitt vil liggje på same nivå. Utbetalingsprisen til bonden blir i snitt på 4,74 kroner per liter, inkludert alle tillegg. Auken i utbetalingspris til bonden har sidan 2005 vore på 1 krone og 20 øre i snitt, eller over 33 prosent. Reierstad i Tine legg ikkje skjul på at den store veksten i mjølkeprisen ikkje er udelt positiv. Vi møter ein valdsam konkurranse i marknaden, både frå importvarer og innalandske varer. Når mjølkeprisen aukar mykje over tid, og meir enn for andre varer, så er det utfordrande for volumet. Vi ser at veksten i forbruket av meierivarer er dekt av importen dei siste åra, seier Reierstad. Utfordra av importvarer Ifølgje Reierstad har mjølkeprisen internasjonalt på langt nær auka så mykje som her i landet dei siste åra. Samtidig har importen av meie- MJØLKE- PRISAUKE «Mange mjølkebønder slit tungt og det er heilt avgjerande å styrkje økonomien.» TROND REIERSTAD MJØLKEBONDE OG STYRELEIAR I TINE rivarer gått kraftig opp over tid. I 2011 åleine var importveksten på heile 22 prosent til tonn. Veksten sidan år 2000 hadde då vore på tonn meierivarer. Importveksten av ost og yoghurt utgjorde åleine rundt 65 millionar liter mjølk. Det var også litt av bakteppet for at regjeringa valde å leggje om tollen på ein del faste ostetypar til prosenttoll frå nyttår. Størst effekt for store bruk Prisauken på mjølk får relativt størst effekt for bønder med stor mjølkeproduksjon. Mindre bruk får ein relativt større del av inntekta frå tilskot. Reierstad vedgår prisveksten på mjølk kan få konsekvensar for struktur og nedleggingstakt. Mjølkeproduksjonen er svært viktig for landbruket og er ei politisk næring. Når partane i stor grad bruker pris for å auke inntekta, og lite politiske verkemiddel, så er det utfordrande. Det kan få konsekvensar for dei mindre bruka, seier Reierstad, som likevel legg til at det er ei sak for partane i jordbruksoppgjeret. Tine endrar ikkje på dei ulike kvalitetstillegga i denne omgang, men det siste året er tillegget for feitt gått kraftig opp. Totalt utgjer dei ulike kvalitetstillegga 59 øre per liter i snitt. Ekstra betaling for økologisk mjølk utgjer 3 prosent av snittprisen til alle bønder, medan trekket for dei som ikkje er med i husdyrkontrollen er på 5 øre. Før alle tillegg er basisprisen til bonde 4,07 kroner per liter frå 1. juli, mot tidlegare 3,84 kroner per liter. Andre endringar i avgifta I tillegg til å redusere omsetningsavgifta med 7 øre for mjølk, vedtok Omsetningsrådet òg andre endringar. For svin går avgifta opp 20 øre til 2,10 kroner per kilo frå 1. juli, medan det på egg ikkje er nokon endring. For sau og lam blir satsen 60 øre per kilo, som før, men med auke til 1 krone frå 16. september. For storfe blir avgifta verande på 50 øre per kilo til 5. august. Vidare til 4. november er satsen 1 kroner, før det blir 50 øre att etter det. For korn er satsen framleis null kroner, men makssatsen blei auka frå 4 til 5 øre pr kilo. Tause hos Tine Medan det er full openheit om prisauken til bøndene, er ikkje Tine villige til å fortelje kor mykje dyrare mjølka blir frå meieri til butikk. Vi har inga tradisjon for å gi slike opplysningar. Prisane frå oss varierer frå kjede til kjede etter kva for avtaler vi har og etter kor mykje de kjøper hos oss, seier kommunikasjonsrådgivar Sverre Stenseng hos Tine. Han er heller ikkje villig til å opplyse om kor stor prosentvis auke det blir verken på enkeltprodukt eller for mjølk totalt. Coop vil heller ikkje avsløre kor mykje mjølkeprisane skal aukast. Grunngjevinga er at det kan påverke konkurransen mellom kjedene i daglegvarehandelen. Av konkurransemessige årsaker vil vi ikkje på førehand opplyse om prisaukar, seier pressesjef Kristin Paus. Ingen av dei andre store matkjedene var i går tilgjengeleg for kommentar. Ica Norge vil heller ikkje opplyse kor mykje dyrare mjølka blir i deira butikkar. Vi forheld oss til prisauken frå leverandør og legger ikkje på noko ut over det prisen til oss aukar, seier pressevakt Bjørnar Mickelson hos Ica Norge. BJARNE BEKKEHEIEN AASE CARL HAMRE 4 NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

5 Pornostopp hos Stordalen REISELIV. Petter Stordalens hotellkjede, Nordic Choice Hotels, kutter betal-tv-porno som en del av arbeidet mot menneskehandel. Hotellkjeden har i sine nye etiske regler innført nulltoleranse ved mistanke om prostitusjon ved hotellene. I arbeidet med nye retningslinjer ble det også bestemt å fjerne tilbudet av pornofilmer fra hotellets TVapparater. Vi mener det er en naturlig del av vårt samfunnsansvar, sier Torgeir Silseth, direktør i Nordic Choice Hotels. NTB FOTO: NTB SCANPIX Anders Onarheim Kritiserer Cermaq-håndtering NÆRINGSLIV. Investoren Anders Onarheim mener statens innblanding i budkampen om oppdrettsselskapet Cermaq minner om markedsmanipulasjon. Dette må være norgesrekord i dårlig eierstyring, sier Onarheim til Dagens Næringsliv. Han mener staten fortjener kritikk for måten man har påvirket budkampen. Han mener det ble skapt usikkerhet i markedet da staten gikk ut og sa at den vil kjøpe en stor del av selskapet dagen før fristen for et frivillig bud fra Marine Harvest gikk ut. NTB for mjølka Fakta Gjennomsnitt av målprisen på mjølk Kroner per liter. 5,00 4,50 4,00 3,50 Fakta Mjølkeprisen Målprisen blei vedteke auka med 23 øre til 5,05 kr pr liter frå 1. juli. Tine følgjer opp og ventar at noteringspris på same nivå i 2. halvår. Utbetalingsprisen til bonden aukar 23 øre til 4,74 kr pr liter i snitt i 2. halvår. Det inkluderar alle tillegg, men er før eventuell etterbetaling frå Tine Industri. Tine Råvare blei skilt ut som eit eige selskap i Utbetalingsprisen til bøndene frå Tine Råvare har auka med 1,20 kr pr liter sidan Kjelde: Tine Råvare / Tine konsern FOTO: COLOURBOX Trøbbel: De siste ukene har en rekke jernbanestrekninger vært stengt på grunn av ras, flom og brudd på kjøreledninger. FOTO: NTB SCANPIX Togstans kan gi store tap for godsnæringen SAMFERDSEL Stengte jernbanestrekninger har ført til at godstransporten med tog er halvert på kort tid. Transportselskapene frykter flere hundre millioner kroner i tap. SAMFERDSEL Høyre, Frp, KrF og Venstre, som kan ende opp med regjeringsmakten til høsten, vil opprette et eget oljefond for store samferdselsprosjekter. Jernbanen er i krise. Godstransporten vår med tog er halvert på få uker. Vi har store problemer med å få varene fram i tide. Bransjen kan tape flere hundre millioner kroner, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Thorvaldsen i transportselskapet Tollpost Globe til Dagsavisen. Ifølge Thorvaldsen risikerer bransjen å tape mer enn i 2011, da det samlede tapet ble beregnet til 300 millioner kroner. De siste ukene har en rekke jernbanestrekninger vært stengt på grunn av ras, flom og brudd på kjøreledninger. Thorkildsen mener situasjonen er uholdbar. Målet vårt er å frakte 80 prosent av godset med tog, fordi tog er mest miljøvennlig, tryggest og kostnadsmessig det klart beste. Vanligvis ligger vi på en andel på 60 prosent. Siden midten av mai har togandelen falt til 27 prosent på gods fra Oslo, sier Thorvaldsen. Isteden fraktes nå mye gods med lastebil, noe som betyr både merkostnader og ekstraarbeid. NHO er sterkt kritisk til den manglende satsingen på vedlikehold av jernbanenettet. Jernbaneverket peker på at de trenger mer penger raskere for å kunne gjøre jernbanen mer robust for været. Statssekretær Lars-Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet er ikke enig i kritikken og sier regjeringen trapper opp bevilgningene til sektoren hvert år. NTB Opposisjonen vil ha oljefond for samferdsel Pengene som skal gå til vei- og bane, vil opposisjonspartiene hente fra dagens oljefond, skriver Aftenposten. Før var vi alene om å ønske dette. Men tirsdag 18. juni, under behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTB) i Stortinget, stemte både Høyre, KrF og Venstre for dette, sier Frps samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, til avisen. Han sier avkastningen til fondet utelukkende skal gå til samferdsel. Størrelsen på fondet bør ligge rundt 500 milliarder kroner. Vi har snakket om 500 milliarder kroner. Det høres mye ut, men det tilsvarer overskuddet i Oljefondet i fjor. Så det er ikke så mye når det kommer til stykket, sier Hoksrud. Høyre peker seg imidlertid ut om et parti som er mer ullent om når de vil ha store samferdselsprosjekter ferdig, skriver avisen. Både Frp og Høyre fastslo sist tirsdag at de skal klare å bli enige om veifinansiering i en blåblå regjering, men hvordan det skal skje, var uklart. Jeg er helt sikker på at hvis det blir et klart borgerlig flertall etter valget, så vil dette løse seg. Men jeg innrømmer at det er ulike holdninger til finansieringen, sa samferdselspolitisk talsmann Trond Helleland i Høyre da Stortinget behandlet NTP. NTB NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

6 NYHETER EU NOTERT HANDELSAVTALE MELLOM EU OG USA Ber om handels- Slår alarm: Sverre Diesen. TIDLEGARE FORSVARSSJEF Meiner Forsvaret manglar beredskap Tidlegare forsvarssjef Sverre Diesen meiner Forsvaret manglar beredskap til å møte truslane som norske styresmakter meiner landet står overfor. Diesen slår dette fast i eit debattinnlegg i Aftenposten måndag. Den tidlegare forsvarssjefen skriv at Noreg i lange periodar kvart år står utan beredskap på viktige område. Han meiner også at milliardar av kroner til skip og fly kan vere bortkasta. I lange periodar kvart år står vi utan beredskap på viktige område på grunn av vernepliktsmodellen. Samtidig som investeringar for milliardar av kroner til våpensystem, skip og fly kan vere bortkasta fordi vi ikkje har tilstrekkeleg trente besetningar når vi får bruk for det, seier Diesen til avisa. NPK UNIO Anders Folkestad tar ikkje attval Anders Folkestad (64) ønskjer avløysing som Unio-leiar. Eg synest framleis det er eit spanande og viktig verv, men eg har vore Unio-leiar i snart tolv år, og då er det på tide at andre tar over, seier han. Valet av ny Unio-leiar skjer på Unios representantskapsmøte 11. desember. NPK FOTO: NTB SCANPIX samtalar med USA kanarane, dersom det går mot Noreg og dei andre EFTA-landa Island, frihandel mellom EU og USA. Fakta EFTA-ministrane kom i går derimot ikkje med nokon konklusjon Liechtenstein og Sveits er samde om Handelsavtale for EU og USA Kjem til å omfatte ein tredjedel å be om frihandelsdialog med USA så om vegen vidare. av verdshandelen. EU og USA står Vi vil få på plass ein dialog saman for nær halvparten av verdas snart som mogleg. med USA utan å binde oss, og så BNP. vil vi samstundes starte ei kartlegging av kva moglegheiter og Kjem ikkje til å inkludere Noreg og Vi vil invitere USA til dialog så Ein handels- og investeringsavtale mellom dei to stormaktene kva utfordringar frihandel med dei andre EFTA-landa Island, Liechtenstein eller Sveits. snart som mogleg for å få betre informasjon om korleis dei ser kjem ikkje til å omfatte Noreg og USA kan gi oss, seier han. Skal etter planen verte så omfattande som mogleg og leie til stadig føre seg frihandelsprosessen med dei andre EFTA-landa. Det er førebels også uvisst om EU og USA av ein eventuell frihandelsav- Kartlegginga av konsekvensar EU og også korleis dei ser føre seg meir liberalisering av handelen. høva for at EFTA går inn i parallell prosess. til avtala. Det som vert sett som kvart enkelt EFTA-land og i regi kjem til å la andre land knyte seg tale med USA skal gjerast både av Skal inkludere harmonisering av regelverk og gjensidig godkjenning av Det seier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) til mellom dei to kjem til å få følgjer Giske syner til at dei fire landa sikkert, er at ein eventuell avtale av EFTA-landa saman. varestandardar. Forhandlingane skal etter planen Nationen etter at han i går møtte for verdshandelen. EU og USA har både likskapar og ulikskapar. starte i Washington 8. juli og vere ministrar frå EFTA-landa Island, står saman for ein tredjedel av ferdige innan utgangen av Liechtenstein og Sveits i Trondheim. verdshandelen. Alle EFTA-landa har ei interesse Der diskuterer dei korleis EFTA-landa skal posisjonere seg inn mot dei komande frihandelsforhandlingane mellom EU og Har ikkje konkludert Giske har tidlegare opna for at Noreg og EFTA-landa kan prøve av å ta vare på landbruket. Noreg og Island har i tillegg sterke interesser på sjømat. Sveits og Liechtenstein har særlege interesser Utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) fryktar svekking av handelssamarbeidet i Verdas USA. å få ein eigen avtale med ameri- på finanssektoren og Sveits også kva gjeld legemidlar. Vi må alle kartleggje kva utfordringar vi har og korleis vi kan ta vare på interessene våre på best mogleg måte, seier han. handelsorganisasjon (WTO) Ber om dialog: Nærings- og handelsminister Trond Giske skal på vegner av EFTA-landa invitere USA til dialog om mogleg handelssamarbeid. FOTO: EFTA I kontakt med næringsliv Nærings- og handelsministeren har vore tydeleg på at ein handelsavtale mellom EU og USA kan gi Noreg utfordringar, og påverke konkurranseforholda for norske bedrifter. UTAN BINDING «Vi vil få på plass ein dialog med USA utan å binde oss.» TROND GISKE (AP) NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER og ser heller ikkje vekk frå at Noregs posisjon i verdshandelen kan svekkjast av eit tettare handelssamarbeid mellom EU og USA. Av same grunn har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bede regjeringa jobbe for å få handelsforhandlingar med USA parallelt med at EU og USA forhandlar. Giske forsikrar at den komande kartlegginga av kva følgjer frihandel med USA kjem til å ha for Noreg, skal skje i kontakt med norsk næringsliv. EVA AALBERG UNDHEIM nationen.no Les fleire saker om handelssamtalane på nationen.no SISTE NYTT NATIONEN.NO Venstre svarer deg om landbruk Hva vil Venstre med norsk landbruk og matproduksjon? I dag mellom klokka 11 og 12 svarer nestleder Terje Breivik på dine spørsmål. NETT- MØTE nationen.no Spør i vei allerede nå. Møter leserne: Nestleder Terje Breivik i Venstre chatter med leserne på nationen.no i dag. FOTO: EVA AALBERG UNDHEIM 6 NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

7 NYHETER NÆRINGSLIV Strammere for transportører MINDRE KABOTASJE. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) varsler innstramminger i utenlandske transportørers adgang til å ta oppdrag internt i Norge. Etter EUutvidelsen har det vært en kraftig vekst i antall utenlandske transportører som utfører oppdrag internt i Norge, såkalt kabotasje. Arnstad sier til NTB at hun ønsker at Norge skal følge samme linje som Finland. Det vil si at et kabotasjeoppdrag kun kan bestå av én lasting og én lossing. Nå skal Norge drøfte med EU-kommisjonen om forslaget er i tråd med EØS-avtalen. NTB FOTO: NTB SCANPIX Ved godt mot: Lysbakken på mandagens pressekonferanse. SV holder fast i det rødgrønne FORTSATT RØDGRØNT. SV vil ikke gjøre det slutt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, selv om de rødgrønne taper valget. På partiets oppsummerende pressekonferanse sa SV-leder Audun Lysbakken at SV alltid har hatt et langsiktig perspektiv på den rødgrønne alliansen, og ikke vil bruke krefter på å diskutere hva som vil skje dersom det blir tap til høsten. Lysbakken ønsket ikke å komme med noen vurdering av om Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser det på samme måte. Flere Sppolitikere har sagt at de ikke tror det rødgrønne samarbeidet fortsetter i opposisjon. NTB Fakta Virkes tiltak Hovedorganisasjonen Virke har presentert flere politiske tiltak for å bremse veksten i antall konkurser, blant dem disse: Økt satsing på samferdsel. Skattefradrag for rehabilitering, opppussing og tilbygg. Lavere kapitalkrav til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter. Fjerning av formuesskatten. Økt adgang til midlertidige ansettelser. Mer fleksible arbeidstidsordninger. Kilde: Virke Nedlagt: Antall konkurser i varehandelen steg med 50 prosent i årets tre første måneder. Virke er bekymret. FOTO: COLOURBOX VAREHANDEL Krever tiltak mot konkurser Hovedorganisasjonen Virke etterlyser politisk handlekraft for å stoppe det økende antallet konkurser i næringslivet. I løpet av årets tre første måneder steg antall konkurser i varehandelen med 50 prosent sammenlignet med året før. Oversikten over økningen i antall konkurser kommer fra Hovedorganisasjonen Virke, som nå krever tiltak fra politikerne for å møte motgangen. Nå bremser det opp i alle næringer. Stigende arbeidsløshet og økt usikkerhet gjør dessuten at nordmenn holder hardere på lommeboka. Det rammer i stor grad varehandelen, som er den næringen som sysselsetter flest i Norge. Nå må definitivt politikerne komme på banen, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke. HANDLER MINDRE «Stigende arbeidsløshet og økt usikkerhet gjør at nordmenn holder hardere på lommeboka.» VIBEKE MADSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR I VIRKE Nedjusterte prognoser Organisasjonen nedjusterte sine egne prognoser for 2013 og har laget en liste med punkter over tiltak de mener er viktige for politikerne å ta med seg inn i valgkampen. Der trekkes det fram tiltak som lettere adgang til å bruke midlertidige ansettelser, mer fleksible arbeidstidsordninger og skattefradrag for rehabilitering og oppussing av bygninger. Virke krever at det kommer tiltak for å stimulere næringslivet og skape bedre vekstmuligheter. Verst i klesbransjen Foreløpig har vi ikke sett noe fra verken regjeringen eller opposisjonen som kan bedre omstillingsevnen og øke produksjonsveksten, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke til NTB. Det største antallet konkurser finner vi innenfor klesbransjen, mens små sportsbutikker sliter på grunn av bransjestrukturering. Også den tradisjonelle kioskhandelen viser en fallende kurve. I Virkes konjunkturbarometer konkluderes det også med at mye av handelen flyttes fra butikk til nett, og at norske forbrukere legger igjen stadig mer penger hos utenlandske nettbutikker. Dette skal være en av årsakene til redusert butikkomsetning i Norge og økt konkursrate i utsatte bransjer. Den norske varehandelen har per april en samlet vekst på litt i underkant av 1 prosent. Aktørene som kan vise til de beste resultatene befinner seg innen salg av husholdningsartikler og sportsutstyr. Begge bransjene er opp 4 prosent så langt i år. PÅL LENSCHOW MATHISEN, NTB NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

8 NYHETER POLITIKK NOTERT KOMMUNENE Vedtar krav til KONGEFAMILIEN Familielykke og sommerglede på Skaugum Kronprinsparet og barna har stilt opp til fotografering hjemme på Skaugum. Prinsesse Ingrid Alexandra (9) og prins Sverre Magnus (6) er nå ferdige med henholdsvis 3. og 2. klasse ved Jansløkka barneskole i Asker. Storebror Marius Borg Høiby (16) er ferdig med ungdomsskolen. Nå skal kronprinsfamilien ha sommerferie, og deler av den vil de tilbringe på Dvergsøya. I utgangspunktet var fotograferingen på Skaugum i anledning kronprins Haakons og kronprinsesse Mette-Marits 40-årsdager senere i sommer, henholdsvis 20. juli og 19. august. NTB FOLKEHELSE Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Regjeringen ønsker å etablere et nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal være et ressurssenter som arbeider tverrfaglig for å fremme god helse hos barn og unge. Det er Kunnskapsdepartementet sammen med Helse og omsorgsdepartementet som har ansvaret for prosjektet. Fire ulike høyskole- og universitetsmiljøer er invitert til å søke om å være vertskap for det planlagte senteret, melder Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier senteret skal synliggjøre sammenhengen mellom helse og barn. NTB TELEFON Reduserte mobilpriser i Europa Fra 1. juli blir maksprisene for samtaler, tekstmeldinger og datatrafikk redusert i hele EU/EØS-området. Ifølge Post- og teletilsynet er prisreduksjonen et nytt skritt på veien mot en felles prissetting. EU arbeider for å redusere forskjellene mellom nasjonale priser og priser for «internasjonal gjesting», skriver tilsynet på sine hjemsider. NTB 8 FOTO: NTB SCANPIX kommunereform Sp-politiker og KS-nestleder Bjørn Arild Gram er opptatt av at kommunenes interesseorganisasjon KS ikke skal være en aktiv pådriver for kommunereform. Alle vil ha tilflytting, få lykkast TILFLYTTING Heile 80 prosent av distriktskommunane her i landet arbeider aktivt for å trekkje til seg nye innbyggjar, men få lykkast. Dei som arbeider målretta mot utvalde grupper har best resultat, viser ny studie. Dei fleste kommunar vil ha nytte av å stoppe opp og tenkje gjennom tilflyttingsarbeidet sitt, seier direktør Halvor Holmli i Distriktssenteret som står bak undersøkinga. Trass i at «alle» kommunar driv med tilflyttingsarbeid, er det få som flyttar på grunn av denne aktiviteten. Det største problemet er at dei fleste satsar på generelle KS vedtar i dag sine krav til en eventuell kommunereform i Norge. Dagens Næringsliv skrev forrige uke om kravene KS stiller, under overskriften «Går for færre kommuner». Avisa skrev videre at kommunesektoren ber Stortinget ta initiativ til kommunesammenslåinger. Det er nok en erkjennelse av at dagens kommunestruktur kanskje ikke er så hensiktsmessig, uttalte styreleder i KS og Høyrepolitiker Gunn Marit Helgesen. Helgesens nestkommanderende, Sp-politiker Bjørn Arild Gram, vil ikke svare på om han vil støtte forslagene til KS-krav, slik de foreligger nå. Han sier han forventer aktiv debatt. Det tror jeg helt sikkert at det blir. Spørsmålet om kommunesammenslåing er omfattende og krevende. Det er ulike syn i de ulike partiene, og i KS hovedstyre representerer vi ulike partier. Samtidig skal vi som kollegium ivareta det som pleier å være en tradisjon i KS, nemlig samlende løsninger. Stemte ned frivillighetskrav Dagens forslag til KS-vedtak sier blant annet at «KS mener en mulig endring av kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og I Sp og KS: KS-nestleder og Sp-politiker Bjørn Arild Gram har måttet svelge at kommuneorganisasjonen ikke krever full frivillighet i sammenslåingsprosesser. FOTO: BJØRN TORE NÆSS målgrupper som «alle», barnefamiliar, tilbakeflyttarar og arbeidskraft generelt. SE BEHOVA «Kommunane må slutte å synse, og analysere behova på staden og behova til tilflyttarane.» HALVOR HOLMLI DIREKTØR DISTRIKTSSENTERET en overordnet tidsplan. Dette må utformes i nært samarbeid med kommunesektoren». Vedtaksforslaget er utformet på bakgrunn av en høringsprosess i KS fylkesstyrer og blant rådmenn. Fylkespolitikerne er ikke spurt om de ønsker en kommunereform eller ikke, men om hvilke rammebetingelser de vil kreve, dersom startskuddet for en kommunereform går. Sp-representantenes håp, om at KS skulle kreve at alle sammenslåinger skal være frivillige, brast allerede i fjor. Da la KS øverste organ, landstinget, til grunn at Stortinget kan sette overordnede rammer for langsiktige endringer i kommunestrukturen. Sp-representantenes forslag om å kreve frivillighet, ble stemt ned. Gram sier at debatten i KS handler om at kommunesektoren vil ha en selvstendig stemme i debatten om endrede rammevilkår. Det handler mer om det, enn at KS er en veldig aktiv pådriver for den ene eller andre løsningen. Jeg er 110 prosent enig i mitt partis syn på hvordan strukturendringer skal skje. Samtidig skal styringskollegiet i KS forvalte et landstingvedtak, etter en omfattende prosess. Vi får se hvordan vi håndterer det, sier han. VANSKELIG «Spørsmålet om kommunesammenslåing er omfattende og krevende.» BJØRN ARILD GRAM SP-POLITIKER Kven treng vi? Holmli meiner kommunane må finne ut kven dei vil ha og satse målretta mot spissa grupper. For å gjere det valet, må kommunane slutte å synse og gjere ein enkel analyse av behova på staden og behova til tilflyttarane. Då vil dei kunne treffe med tiltaka og få tilflyttingsarbeidet til å virke, seier han. Som døme på satsing på konkrete målgrupper som verkar, nemner Distriktssenteret Rauma som har vendt seg til nederlandske livsstilsflyttarar eller friluftsinteresserte, Sogndal som har satsa på dei som jaktar på den beste snøen og Hardanger som har etterlyst kunstnarar. Det gode liv Kommunane må så leggje til rette for dei spesifikke gruppene og fortelje dei kva dei har å tilby. Det Fakta Dette krever KS: At en kommunereform må ha en klar, formidlet og forstått, hensikt. At en reform må komme som resultat av et klart initiativ fra Stortinget, med lokal medvirkning. At kommunenes oppgaver må styre prosessen. At staten detaljstyrer kommunene mindre. At staten gir økonomiske incentiver i sammenslåingsprosesser. At utkantkommuner ikke blir tapere. At staten tilpasser seg en ny kommunestruktur. Punktene behandles i KS hovedstyre i dag. Gram sier han hadde ønsket at styreleders utspill om KS krav til kommunereform hadde kommet etter at hovedstyret hadde debattert saken ikke før. Tegner ikke kartet Styreleder Gunn Marit Helgesen sier at hovedstyret følger opp landstingets vedtak. Landstinget erkjenner at det med dagens oppgaver og ansvar kanskje er nødvendig å se på kommunestrukturen, sier hun. Det er forskjell på å diskutere noe og å gå inn for noe? KS kommer ikke til å bestemme om det blir en kommunereform. Så lenge det er en debatt om kommunestruktur, mener vi at vi må sette oss i førersetet. KS kommer ikke til å tegne kommunekartet, eller si når det skal skje. CHRISTIANE JORDHEIM LARSEN er viktig med ei positiv vinkling. Å signalisere desperasjon: «SOS, vi søkk», gjer ikkje staden attraktiv og eigna som framtidig bustad. Tilflyttingsprosjekta må kommunisere at «Dette kan vere eit godt liv for deg». Samtidig må ein vere ærleg og ikkje overselje staden, seier forskarane Gro Marit Grimsrud og Marit Aure, som har skrive rapporten. Distriktssenteret har samla tilflyttingstiltaka dei har funne i studien, i ein katalog. Fem tiltak er studert i detalj: Tilflyttingsteamet i Dyrøy, Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark, Flytt til Hardanger, Bratt moro og andre tiltak i Sogndal, og Placementsamarbeid. NPK NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

9 NYHETER NÆRINGSLIV MATINDUSTRI ASKO vil ta over Tines fraktruter Ambisiøs: Eier og direktør i Norgesgruppen og styreleder i ASKO Torbjørn Johannson ønsker å ha 100 prosent av distribusjonen til butikkene i dagligvare- og servicehandelen. Her sammen med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på konferanse i Hamar. FOTO: KJERSTI NELSON Tine vil ikke gå med på samarbeid med ASKO, som sier de kan utfordre Tines priser. Det ble klart da selskapene debatterte på konferanse i Hamar. Et pilotprosjekt har vist at vi kan distribuere billigere enn Tine, sier styreleder i ASKO og eier og direktør i Norgesgruppen Torbjørn Johannson. For noen år siden gjennomførte ASKO et eksperiment i samarbeid med Tine, hvor vi fant ut at vi kunne distribuere fem prosent billigere enn Tine i Agder-fylkene, sier Johannson. Næringslivslederen kommer med utspillet i en debatt ved konferansen «Vær så god, det er servert!» på Scandic Hotell i Hamar mandag. Konferansen blir arrangert av Hedmark Bondelag, LO i Hedmark og Sparebanken Hedmark. Johannson tar opp temaet som svar på reaksjoner fra Tine på sine uttalelser om at AS- KO satser på å få 100 prosent av all distribusjon til dagligvare- og servicehandelen. Han forteller at pilotprosjektet fort ble skrinlagt av Tine etter at det viste seg at ASKO kunne distribuere billigere enn Tine. Debatt om pris Jeg lurer på om ikke det hadde vært i bøndenes interesse å vite om de kunne fått distribuert produktene sine billigere, sier han til strategirådgiver i Tine, Kristin Hoff, som møter han til debatt i Hamar. Dette har vi regnet ut på nytt, svarer Hoff. Da har dere regnet alene, sier Johansson. Strategirådgiveren svarer at Tines interesser er styrt av bøndenes interesser, og at dersom bøndene ikke er fornøyde, må Tine endre strategi. Hoff påpeker at Tine er bondens selskap, og at det er bondens penger det er snakk om. Om noen vet å gjøre forsvarlige distribusjoner, så er det bønder, sier hun og legger til at Tine må endre strategi om bøndene hadde vært misfornøyde. Hoff poengterer at Tine ønsker også å gjøre økonomisk og strategiske fornuftige beslutninger akkurat slik som ASKO og Norgesgruppen. Vil ha samarbeid ASKO-lederen sier at han ønsker et samarbeid med Tine i distriktene, spesielt i Nord-Norge. Det er ikke noen vits at vi alle kjører etter hverandre med halvfulle biler i grisgrendte strøk, sier han. Johannson sier han ønsker få til et samarbeid som kan lønne seg økonomisk og miljømessig for alle parter. I samtale med Nationen sier Johannson at han har registrert at noen aktører synes det er problematisk at ASKO vil ha all distribusjon Norge. Blir det ikke litt monopoltilstander om ASKO har all distribusjon? Jeg ser at en del mener det, men jeg mener ikke det, sier Johannson. Johannson sier at nesten alle de store matvarekjedene ønsker også å ha egen distribusjon og at mange jobber mot det. Hvordan tror dere at produsentene opplever det dersom ASKO har fullt innsyn hos dem, samtidig som du eier Norgesgruppen som konkurrerer med andre matvarekjeder? Vi har uansett ingen innsikt i priskalkylene eller andre strategidokumenter hos produsentene, sier Johannson. Suksess En annen som besøkte konferansen var Jan Egil Pedersen, leder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. (LO) Pedersen sa at dagens industri er en suksess med gode muligheter. Vi har en stabil råvareproduksjon, fra sjø og landbruk, samt prisstabilitet, dette gir gode muligheter, sa han. Fakta Tine og Asko Tine Meierier holder på sine distribusjonskanaler og vil ikke ha et samarbeid med ASKO. ASKO ønsker å kontrollere all distribusjon av varer til dagligvare og servicehandelen i Norge. Torbjørn Johannson er eier og direktør i Norgesgruppen og styreleder i ASKO. Norgesgruppen er Norges største handelshus. Selskapet representerer 38,5 prosent markedsandel i dagligvarehandelen og størsteparten av engros virksomheten til dagligvare- og service industrien. Pedersen sa også at det er forventet åtte til ti tusen nye arbeidsplasser innen høyteknologi og ingrediensindustrien. Sysselsettingen kommer hovedsakelig av Tines mysesatsing og satsinger fra Nergård på verdier i restråstoff fra fisk. KJERSTI NELSON NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI

10 TEMA EU MANDAG FORSKNING TIRSDAG EU ONSDAG NYSKAPNING TORSDAG VEKSTTORGET FREDAG INTERNASJONALT NÆRINGSLIV EU-PROFILEN Ilham Aliyev Land: Aserbajdsjan Stilling: President Aktuell: Var på besøk i EU i forrige uke. FOTO: POLENS SENAT (CC BY-SA 3.0 PL) EUs krisefond får nye fullmakter etter forrige ukes store bankavtale, men medlemslandene må også bidra mer. BANKAVTALEN Ilham Aliyev fikk det forholdsvis lett da han besøkte Brussel i slutten av forrige uke. Selv om regimet hans har fått høylytt kritikk for å fengsle politiske motstandere og å gå langt i å kvele politisk dissens, ville ikke José Manuel Barroso, sjef for EUkommisjonen, si for mye. Heller ikke vi i Europa er perfekte, sa Barroso, som blant annet har kritisert Hviterussland for mye av den samme praksisen. Barroso la til at Aserbajdsjan har gjort store fremskritt på de 20 årene landet har vært uavhengig. Årsaken til kommissærens neddempede tone kan ha vært temaet for møtet med Aliyev, som var samtaler om EUs tilgang på Aserbajdsjans store oljeressurser. Landet er en mulig samarbeidspartner når unionen forsøker å redusere sin avhengighet av Russlands olje og gassressurser. Aliyev startet sin karriere som forretningsmann og har vært president siden 2003, som hans far var før ham. Han vant det første valget med over 75 prosent av stemmene, og til store protester. I 2010 kom det fram i wikileakslekkasjene at amerikanske diplomater i området ser på Aliyev som en mafiasjef. Regjeringen hans blir beskrevet som en av verdens mest korrupte av Transparency International. DET SKJER I EU Tirsdag Ministermøte om landbruk og fiske Det er det månedlige møtet om landbruk og fiske denne uka. Medlemsstatenes ministere for fiskeri og landbruk møtes i Luxemburg for å blant annet diskutere matsikkerhet, dyrevelferd og plantehelse. Onsdag Bærekraftige dager i EU EU vier en uke til bærekraftig energi hvert år. Det er EU-kommisjonen som står som organisator. I år er temaet hvordan privat sektor kan bidra med enda mer finansiering av forskning på fornybar energi og bærekraftig energiforbruk. Torsdag Møte i det Europeiske Råd Statsoverhodene i EU møtes i Brussel for å fatte endelige vedtak om fremtiden til den økonomiske unionen. Forslagene er fremforhandlet av rådets president i samarbeid med EU-kommisjonen, den Europeiske sentralbanken og Eurogruppen. 10 Nye fullmakter til krisefondet Finansministrene i eurosonen satt i forrige uke i intense forhandlinger i Luxembourg for å bli enige om hvordan kriserammede banker skulle håndteres. På fredag kunne de 27 ministrene presentere en ny avtale om hva som skal skje om en bank i eurosonen går under eller trenger akutt økonomisk bistand. Avtalen innebærer blant annet at krisefondet i eurosonen, som på nåværende tidspunkt har nådd en størrelse på 500 milliarder euro, får fullmakter til å sprøyte midler rett inn i banker når krisen inntreffer. Holger Sandte, som er makroanalytiker i Nordea, mener at endringen i reglene kan få stor betydning, og at den er nok et skritt i å knytte eurosonen tettere sammen. Først og fremst har møtet flyttet bankunionen fremover på typis europeisk vis, hvilket vil si sakte og med et ikke helt perfekt resultat tvunget fram av at det måtte komme et kompromiss, sier han. På plass i 2014 Det nye instrumentet vil hjelpe til med å ivareta stabiliteten til eurosonen og redusere risikoen for at problemer fra finanssektoren smitter over i andre sektorer, sa Jeroen Dijsselbloem, den nederlandske finansministeren som leder ministergruppen for øyeblikket. Avtalen innebærer at 60 milliarder av fondet vil bli øremerket til rekapitalisering av banker. Tallet kan økes, om det er behov for det. Klaus Regling, tyskeren som Fakta Bankavtalen Vil sannsynligvis bli ratifisert på møtet i det Europeiske Råd på torsdag. Innebærer en stor utvidelse av fullmaktene til den Europeiske Stabiliseringsmekanismen (ESM), det såkalte krisefondet. ESM vil kunne sprøyte 60 milliarder euro rett inn i europeiske banker uten å måtte gå om statene. Midlene til rådighet kan økes i eksepsjonelle tilfeller. TILLIT «Markedene stoler for øyeblikket på at krisefondet gjør det som trengs.» OLE HÅKON EEK-NIELSEN SJEFSANALYTIKER I NORDEA er sjef for krisefondet, sier til EU Observer at ordningen vil være på plass i andre kvartal av Det er i tide til den neste runden med såkalte stresstester av europeiske banker. Da blir bankenes finansiering og praksis nøye gjennomgått, for å se om de vil være i stand til å takle nye uroligheter i markedet. Ikke øverst på agendaen Ifølge Regling vil de 60 milliardene være mer enn tilstrekkelig for å skape ro i det europeiske banksystemet. Ole Håkon Eek- Nielsen, som er sjefsanalytiker i Nordea, sier på sin side at han tror at avtalen vil få lite å si for markedenes tillit til den europeiske økonomien. Det ligger ikke helt på toppen av agendaen til markedene akkurat nå. Markedene stoler for øyeblikket på at krisefondet gjør det som trengs. Hvorvidt krisefondet må gå om statene eller sprøyte inn midler direkte er ikke så viktig i seg selv, sier han. Må bidra med 20 prosent Under det forrige regelverket kunne redningsfondet utelukkende låne penger til stater, som så måtte viderefordele pengene til de kriserammede bankene på egenhånd. Problemet med systemet ifølge mange statsledere i unionen var at det bidro til å øke statsgjelden i europeiske land og brakte dem lenger ut i uføret enn de allerede var. Når mye av byrden blir skiftet over til krisefondet, betyr det imidlertid ikke at landene selv er fritatt fra ansvar for rekapitaliseringen. Ifølge Financial Times må bankene innfri et minstemål av egenkapital før de kan søke om krisehjelpen. Det er ventet at statene selv i stor grad blir nødt til å ta ansvar for kapitaliseringen av banker med for stor gjeld for å utløse krisemidlene. I tillegg må landene selv bidra med 20 prosent av finansieringsmidlene. Tyskland var blant landene som krevde denne bestemmelsen. Etter to år med programmet, vil kravet bli senket til 10 prosent. I tillegg har Eurogruppen flettet inn et forbehold i bestemmelsene; i eksepsjonelle tilfeller faller kravet om nasjonale bidrag bort. Hva som er et eksepsjonelt tilfelle er ikke spesifisert. Irland på gjerdet Irland, som var nødt til å bruke over 60 milliarder euro på å refinansiere bankene sine, er blitt sett på som en av de mest sannsynlige kandidatene for direkteinnsprøytningene. Det er uvisst om de nye bestemmelsene har tilbakevirkende kraft, men om de har det kan det innebære at en stor del av den irske statsgjelden blir overført til krisefondet. Finansminister i landet, Michael Noonan, vil ikke si noe definitivt om landets intensjoner. Vi har alltid argumentert for at Irland var et eksepsjonelt tilfelle, men vi har ingen ønsker om å umiddelbart fremføre denne typen krav for kollegaene våre i eurosonen, sier han ifølge The Guardian. FILIP ROSHAUW NATIONEN TIRSDAG 25. JUNI 2013

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Sveinung Svebestad Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i

Detaljer

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet www.merkur programmet.no Mål Opprettholde levekraftige bygder utvikle nærbutikken som et viktig serviceelement Sikre lokalbefolkning

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94 Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus KVA ER DETTE? Ein analyse av medlemskapsforhandlingane EU/Norge på landbruksområdet 1993/94 Basert på

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Muligheter for norske bønder fram mot 2030

Muligheter for norske bønder fram mot 2030 ! Muligheter for norske bønder fram mot 2030 Korleis skal vi skaffe mat til 1 million fleire nordmenn? Agrovisjon, Stavanger, 21. oktober 2010 Dette notatet inneholder stikkord fra et foredrag Ole Christen

Detaljer

TTIP. Torbjørn Tufte 27/2-2015

TTIP. Torbjørn Tufte 27/2-2015 TTIP Torbjørn Tufte 27/2-2015 Kven forhandlar Til saman utgjer bruttonasjonalproduktet til USA og EU nær halvparten av verdas samla BNP. Dei har om lag 30 prosent av verdshandelen målt i verdi. Nøkkeltall

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik)

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik) Bjørnar Dagstad, rådgiver Kvam herad. 40% avsatt til utgreiing av alternativ sør (2 alternativ) Alt 1: Ullensvang, Odda og Jondal Alt 2: Odda, Jondal og Kvam Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Pressemelding: Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- årsperiode har ein fylgt utviklinga på

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Innhald Nytt prosjekt: Korleis integrere berekraft Resultat frå undersøkingar

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

NMBU 2013. Johnny Ødegård

NMBU 2013. Johnny Ødegård NMBU 2013 Johnny Ødegård TINE - Nøkkeltall Meierianlegg/sentrallagre Terminaler Økonomi Omsetning 19.400 MNOK Driftsresultat 1.176 MNOK Egenkapital 41% Industri 40 meierier -> 35 i løpet av 2013 2 sentrallagre

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

BOOM or BUST GRØNNE SERTIFIKAT OG INVESTERING I NY FORNYBAR ENERGI. Olvar Bergland

BOOM or BUST GRØNNE SERTIFIKAT OG INVESTERING I NY FORNYBAR ENERGI. Olvar Bergland BOOM or BUST I NY FORNYBAR ENERGI Olvar Bergland Kva er sertifikat Bakgrunn Design av sertifikat systemet Investering i ny fornybar energi Energipris risiko Sertifkatpris risiko Politisk risiko Konklusjon

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer