VÅR TIDS STØRSTE UTFORDRINGER HVA MÅ GJØRES? Av Steinar Lem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR TIDS STØRSTE UTFORDRINGER HVA MÅ GJØRES? Av Steinar Lem"

Transkript

1 VÅR TIDS STØRSTE UTFORDRINGER HVA MÅ GJØRES? Av Steinar Lem Da Titanic skipet som ikke kunne synke gikk på et isfjell i 1912, var det mange av passasjerene som merket selve grunnstøtingen som litt risting i skroget. Der er vi i Norge når det gjelder å merke miljøproblemene det rister litt av og til, mer og mer ekstremt vær, medieoppslag som fort blir glemt. Men da kapteinen, og en av konstruktørene som tilfeldigvis var om bord, gikk ned for å se på skadene, kunne konstruktøren gjøre et overslag og fortelle en lamslått kaptein at skipet ville synke om halvannen time. Stemningen på Titanics første klasse var stadig den aller beste. Norsk politisk debatt foregår på førsteklasse på Titanic det er knapt noen som snakker om de avgjørende spørsmålene. Temaet er hvordan velstanden for noen av jordas rikeste skal øke. I all evighet? Statsministerens motto er det samme som kaptein på Titanics: Stø kurs. Skipet hadde fått advarsler om isfjell, som ikke ble tatt hensyn til. Vi har også fått noen advarsler. New Orleans er ødelagt. Kurvene for oppvarming i Det karibiske hav og orkanenes økende ødeleggelseskraft følger hverandre helt begge går rett til værs. Dette betyr ikke at jorda kommer til å synke, gå under og avgjort ikke om halvannen time. Menneskeheten vil ikke forsvinne. Men ved stø kurs vil problemene i verden komme til å blåse overende et velferdssamfunn som det norske. Verst rammet blir selvsagt verdens fattige. Hvis jeg allerede nå skal røpe hemmeligheten min: Miljø og fattigdomsproblemene er enkle å løse vi har alt vi trenger av kunnskaper, mennesker, kapital til å sette i gang men det er ikke sikkert vi vil. Det koster penger på kort sikt. På litt lenger sikt er det ualminnelig lønnsomt. ROVDRIFT Da Framtiden i våre hender ble startet for 31 år siden, var det fordi det den gang døde over barn av unødvendig fattigdom daglig. Det har skjedd mye på 31 år. Levealderen er økt i alle u land. Mange har kommet ut av fattigdommen. Noen har blitt rike. Men et stykke på vei, særlig i Asia, har velstanden vokst fordi regnskogen brenner, jord og vann forsvinner og drivhusgasser pumpes inn i atmosfæren. Dette er en velstand som ikke vil vare. Og på grunn av befolkningsveksten er det fortsatt over barn som dør daglig. Daglig og unødvendig verden har ennå mat nok og ressurser til alle. Vi har hørt sånne tall før. Det betyr ikke at de kan glemmes. Det er fort gjort å bli født i et fattig land, det kan skje den beste, hvis du har litt uflaks. Ikke all fattigdom skyldes «systemet». Vesten, USA. Kvinneundertrykkelse i fattige land, kastesystemer, korrupsjonskultur og religiøs fundamentalisme er dype hindre for utvikling i u land. Men Vesten har ressursene til å avskaffe den verste fattigdommen. Fattigdom er også et enormt miljøproblem. Det er stor enighet om at fattigdom er hovedgrunnen til befolkningsvekst, som i Norge for 100 år siden. Fattige mennesker har ofte ikke tilgang på prevensjon og helsetjenester. Og når foreldrene vet at barna kanskje dør før de fyller 5 år, av banale barnesykdommer, får de mange barn så noen overlever, og kan brødfø foreldrene når de blir gamle. Gis mennesker sosial trygghet, er det lettere å flate ut befolkningsveksten. Det enkelttiltak som monner best mot befolkningsvekst, er mer enn fireårig utdannelse for jenter det gir dem større selvsikkerhet og status, de

2 gifter seg senere og får færre barn. Fattigdom tvinger ofte folk som ikke har fast jobb og ikke eier jord til å brenne regnskog for å dyrke bønner. Så forsvinner skogen og det blir ørken. Fattigfolk tvinges til å la beitedyr beite ned gress, fiskere må kanskje fiske opp fiskestammer. De skjønner like godt som norske fiskere at de rammes selv, hvis fisken forsvinner men de er nødt til å skaffe ungene mat. På den måten får vi en ødeleggende spiral: Fattigdom og befolkningsvekst betyr ødeleggelser av naturgrunnlaget som betyr mer fattigdom, sosial uro, flyktningestrømmer. Vi har sett regnskogen brenne på tv-skjermen. Det vi ikke så, var sjeldne fugler med fargerike fjær, som styrter brennende i bakken. Urbefolkningsgrupper mister livsgrunnlaget. Når skogen blir borte forandrer klimaet seg, det blir ørkenaktig av og til kommer voldsomme regnskyll slik at det blir vanskelig å dyrke mat for fattigfolk i områdene rundt. Og vi ser ikke dem som setter fyr på skogen, kanskje storselskaper som skal dyrke tobakk eller bomull for verdens rike. Så blir jorda borte, og det må brennes mer. Mitsubishi nøyer seg ikke med å lage biler. De hugger og hugger i verdens regnskoger, dag og natt. Overklassen i land som Malaysia, politikere inkludert, tjener penger på dette de eier skog, som kanskje blir til engangsspisepinner i Japan. De som taper er de fattige, urbefolkningen, planter og dyr som forsvinner, framtiden. Utryddelse av arter og ødeleggelsen av sjeldne landskapstyper er den eneste miljøforbrytelse våre etterkommere aldri vil tilgi oss. Alt annet kan gjøres godt igjen. Antallet arter kjenner vi ikke - kanskje kan vi snakke om 40 millioner arter - men de forsvinner, trolig mellom 10 til 100 hvert døgn, særlig fordi regnskogen forsvinner. KJÆRLIGHET TIL ALT LEVENDE Ikke mange er klar over at Stortinget for noen år siden vedtok å utrydde over arter fra norsk natur. Fjernsyn og aviser bryr seg lite om denne utryddelsen. De bryr seg lite om barskogvern. Hundrevis av arter forsvinner hvis det drives skogsdrift overalt. De er avhengig av skog som vokser opp og brytes ned naturlig. Forskerne mener at vi minst burde ha vernet 4,5 prosent av den drivverdige barskogen for å sikre disse artene. Costa Rica verner 30 prosent av sin regnskog. Andre u land motsetter seg verneplaner for sine artsrike skoger under henvisning til at rike land ikke tar seg bryet med å verne sine. Det er mange trestammer i Norge. Men hvis du med skog mener et område der trær, planter og dyr kan utfolde seg fritt, da er Norge nesten skogløst. Få mennesker har vært i en barskog. De har vært i plantefeltene, der granplanter står på geledd i granåkeren. Aftenposten skrev for en del år siden på lederplass «Vi for vår del synes at skogen er en ressurs som skal utnyttes.» Her er noe av ondets rot. At naturen bare er en ressurs, noe vi skal forvandle til penger. Selvsagt skal vi leve av naturen, vi har ikke noe annet å leve av. Men naturen har også egenverdi. I Norge har vi kanskje 40 bjørner og 12 ulver, men ikke levedyktige bestander, slik vi er internasjonalt forpliktet til. Vi har 2,3 millioner sauer. Selvsagt er matproduksjon viktig. Men vi skal ikke ha næringsvirksomhet som krever nasjonal utryddelse av dyrearter. Norge er nesten det eneste land i verden som slipper sau fritt på beite i rovdyrområder. Bønder som driver med villsau, som er tilpasset norsk natur og har instinktene i behold,

3 har nesten ikke rovdyrtap. De har også langt mindre tap på grunn av ulykker og sykdom, som i dag utgjør nærmere åtti prosent av sauetapene. Men villsau gir litt mindre og mer velsmakende kjøtt. Alt som lever skal møtes med respekt og helst kjærlighet. Men de som bare tenker på økonomi og egeninteresse, må være klar over at hvis vi taper mange arter, får det alvorlige konsekvenser som vi ikke overskuer i dag. Regnskogen avgir CO2 når den brenner eller råtner og bidrar til oppvarmingen, hvis den ikke vokser opp igjen. Omtrent halvparten av alle medisiner kommer fra dyr og planter. Når vi nå kan utføre organtransplantasjoner uten at kroppen støter ut det nye organet, skal vi takke en mikrosopp fra Hardangervidda. I regnskogen fins det etter all sannsynlighet planter med stoffer som gir medisiner mot aids. To svært forskjellige framtidsscenarier kan ligge foran oss: En hvor vi finner stoffer som kan stoppe hiv-epidemien, og en hvor plantene blir utryddet. Vår skjebne er på forskjellige måter knyttet til skjebnen til verdens dyr og skoger. Deres skjebne henger igjen sammen med de fattiges skjebne. Vi er i samme båt, og har ingen steder å gjemme oss. PROBLEMENE KAN LØSES Fattigdom er både en menneskelig tragedie og et miljøproblem. Men overforbruk er et større problem. Vi rike belaster jorda mest, slipper ut mest drivhusgasser, beslaglegger mest areal til eget bruk. Problemet og løsningen kan sies enkelt: Framtiden vår trues av fattigdom og av overforbruk. Altså må vi fordele rikdommene mer rettferdig. Alle må få nok. Og dessverre ingen kan få altfor mye. Problemene kan løses. Men det koster noe på kort sikt. Alle er for et billig miljøvern, billig solidaritet. Og jeg skjønner den som tenker: «Dette går da riktig bra! For meg! Jeg rekker nemlig å dø i tide.» Den som er 28, bør kanskje ikke tenke slik. Det er som å gå på restaurant Bagatelle i Oslo den har to stjerner i den berømte, franske Michelin guiden. En gang i livet bør man unne seg å gå dit. Men når regningen kommer, er ikke den en bagatelle. Du har hatt med deg kjæresten, og er ikke like avholdsmessig prinsippfast som Dagfinn Høybråten da koster det kroner. Nå fins det en lovlig måte å slippe unna regningen på. Du vinker på kelneren unnskyld, man vinker ikke på Bagatelle, man hever umerkelig på et øyebryn, så kommer det noen og du bestiller mer: Champagne, russisk kaviar. Da får du ingen regning men mat og drikke. Stemningen kommer til å stige utover kvelden. Men den som er klok og framsynt, aner etter hvert at regningen ikke blir borte for godt. Man utsetter betalingen med to timer. Klokken 24 stenger hele Bagatelle og det kommer en ny regning, kanskje på kr. Å betale prisen for å avskaffe fattigdommen, og ta vare på natur og miljø, er lav prisen for å ødelegge atmosfære, vann, jord, skog blir enorm. Hva koster det å bygge opp igjen New Orelans? Hva om det bare er to år til neste, rekordkraftige orkan? Og hvem skal betale for å bygge opp igjen Bangladesh? Hva er prisen for tusen mennesker, drept som følge av billig bensin og økende flytrafikk i rike land? Det er nesten ingen som er uenig i at utslipp av CO2 og et par, tre andre gasser legger seg rundt jorda som et lokk, og slipper ut litt mindre av solvarmen enn det som slippes inn.

4 FNs Klimapanel består av nærmere forskere. De er sikre på at vi er i ferd med å varme opp atmosfæren. Det er også liten tvil om at vi ser virkningene allerede, i form av ekstremt vær, orkaner, stadige varmerekorder men også uvanlig kulde. FN antyder at mennesker dør årlig som følge av menneskeskapte klimaendringer. Det er også viktig å se at Kyotoavtalen betyr at verden får øke sine utslipp totalt, fra et nivå som er skyhøyt over det forsvarlige, i og med at u landene av forståelige grunner ikke omfattes av avtalen. Og verre: Avtalen betyr lite. Norge fortsetter sin sterke vekst i utslipp, uavhengig av våre forpliktelser. De siste ti år har våre CO2 utslipp økt med 20 prosent, det er mer enn i USA. Selv om det er stor enighet om at det blir varmere, er det usikkert nøyaktig hva som skjer. Ved stø kurs kan vi få en oppvarming på 1,5 grader på 100 år eller seks grader. Lite? Ved siste istid var jordas gjennomsnittstemperatur bare fem grader lavere, og da lå det to kilometer med is over det norske slott. Forskerne regner med ekstremt vær, flom og malaria som vil spre seg og ta livet av millioner. Endringer i havets temperaturer kan utrydde mange arter i havet, og mange skoger vil antagelig dø. Noe av livet klarer seg, noe forsvinner. Får vi alvorlig tørke i innlandet, i de store kornbeltene i USA og Canada, og også Russland, kan vi raskt få matknapphet og sterkt stigende priser. Nordmenn blir sure hvis et brød skulle koste 143 kr i dagens priser. Fattigfolk uten tilgang på jord, vil dø. Sånne sjanser kan vi ikke ta. Det er bare en ting å gjøre: hindre oppvarmingen. Men da må klimagassutslippene nedover, etter hvert mot null. Med en gradvis økning i avgiftene på fossilt brensel kommer både solenergien og energisparingen raskt. Har du solenergi eller andre miljøvennlige energikilder, kan du lage hydrogen som drivstoff til biler og fly, og det kommer stort sett vanndamp ut av eksosrøret. Selv med en energiforsyning som mye baserer seg på solenergi, er det ikke fritt fram for energibruk. Solvarmen må fanges inn med noe, ofte aluminium, som det ikke kan produseres ubegrenset av. «CO2 frie» gasskraftverk er en dyr drøm, som med dagens modeller skal finansieres ved at det med CO2 som trykkgass skal pumpes ut mer olje fra feltene i Nordsjøen, olje som ikke vil bli renset, men forbrennes på motorveiene og i lufta. RESPEKT FOR GRENSER Norge øker sine CO2 utslipp, og sitt energiforbruk. Ikke bare på grunn av oljeutvinningen, men fordi vi hvert år blir så mye rikere, og dermed reiser mer og kjøper mer og bygger mer. På bakgrunn av at Kristelig Folkeparti har programfestet forbruksreduksjon i Norge, la Bondeviks annen regjering fram en «perspektivmelding» der det framgår at det private forbruket i Norge omtrent skal tredobles innen Forskeren John Hille har for Framtiden i våre hender laget en utredning som konkluderer med at hvis alle i verden skal ha den levestandarden som vi nordmenn tenker oss om bare 25 år, i 2030, ville flytrafikken globalt bli 50 ganger så stor. Verdens samferdselsministre måtte bygge nye Gardermoflyplasser rundt i verden, verdens skoger ville forsvinne på 15 år på grunn av tømmeretterspørselen. Dette kommer ikke til å skje men det som kan skje er at vi fortsetter å prøve, stø kurs ennå en stund og resultatet kan bli direkte uheldig. Evig vekst i et biologisk system er kreftcellens drøm. Og underlig mange andres, dessverre. Ideelt sett har hvert menneske på jorda til disposisjon en mengde ressurser som ikke bør

5 være større enn at andre får nok, i nåtid og framtid, innenfor naturens tålegrenser. Det anerkjente, tyske Wuppertalinstituttet har beregnet hva som er «din kvote» eller «andel» av jorda. Med solenergi og annen miljøvennlig energi, og energisparing, kan halvparten av det norske energiforbruket være mulig for alle mennesker. 30 kilo kjøtt kan hver og en spise uten at jord ødelegges, ferskvann forsvinner og arter utryddes. Norge ligger på 75 kilo og øker. En kilo kjøtt krever like mye dyrkingsjord som 120 flasker vin. Bomull beslaglegger dyrkingsjord og ferskvann, det betyr giftbruk og energikrevende kunstgjødsel. Tre til fire kilo årlig kan alle på jorda forbruke Norge ligger på 15 kilo. FORBRUKSVEKST ELLER LØSNINGER? på ti år har det private, norske forbruket økt med 40 prosent. Holdningsundersøkelser viser at vi de siste årene også er blitt mindre fornøyd med det vi har. Til og med gleden over ting blir mindre når vi får for mye. Sjokolade er godt. Men spiser du sjokolade døgnet rundt er det ikke bare usunt, du blir kvalm også. Kjell Magne Bondevik sa av og til at alle i Norge skulle få det bedre. Han mente at alle skulle få mer penger. Får vi det bedre? Hvis ikke vi i Norge får 35 milliarder mer å kjøpe for til neste år, snakker mange om krise. Dagbladet skrev nettopp om strammere privatøkonomi i 2006 begrunnelsen var at veksten ville avta noe. Slik klarer man å gjøre mer til mindre. Neste års rekordnivå vil uansett være altfor lavt for året etter, osv. Hva bør vi gjøre? Et barn kan spørre om vi ikke kan bruke luksusmilliardene til noe annet enn mer flyreiser og enda mer kjøtt og mindre poteter på tallerkenen. De neste ti år er det tanken at vi i Norge skal få nærmere 1500 milliarder kroner ekstra til å kjøpe for. De milliardene bør inndras gjennom økte skatter og avgifter til fordel for et enormt program for miljø og fattigdomsbekjempelse og mer glede i Norge. Kanskje har ti prosent i Norge for lite. De må få mer ved at vi omfordeler fra de rikeste. Uten å skade vår konkurranseevne med utlandet, og gratis i den forstand at vi nøyer oss med dagens rekordhøye forbruksnivå, kan Norge halvere sine CO2 utslipp på ti år med kjent teknologi. (Særlig energisparing og kollektivtransportsystemer i storbyene.) Samtidig kunne vi da fjerne all atomkraft og kullkraft fra de tre baltiske statene noe som truer oss i dag - ved å selge dem strøm som vi ikke lenger sløste bort selv. Vi kunne i tillegg reddet 40 millioner barneliv ved å finansiere et helseprogram som FNs barnetoppmøte for noen år siden vedtok. I hovedsak er det investeringer i enkle tiltak som vaksineprogrammer og midler mot diaré. Vi kunne også reddet store mengder regnskog ved å gi de fattige i områdene rundt muligheten til å leve gjennom enkle jordbruksprosjekter. 100 millioner fattige kunne få rent drikkevann. 100 millioner voksne analfabeter de fleste kvinner kunne lært å lese og skrive. Frp har rett i at mye u hjelp har slått feil. Vaksineprogrammer og alfabetisering slår ikke feil. Om alt dette blir gjort og mer til er statskassa fortsatt stappfull av penger som kan bedre den norske livskvaliteten kultur, omsorg, tiltak for barn? Det er ikke grenser for hva vi kan gjøre med disse pengene, hvis vi ikke spiser dem opp i privatøkonomien. Det er en stor, grønn løgn, som noen vil ha oss til å tro på, at det er så vanskelig å løse miljøproblemene, og at ingen vet hva vi skal gjøre og det er bare å holde stø kurs som en dinosaur eller en Titanic. Sannheten er at om rike nordmenn nøyde seg med dagens nivå, og kanaliserte ekstrapengene til å løse problemer i stedet for å skape flere, ville vi snu hele kursen og bidra til å løse de globale miljø og fattigdomsproblemene. Dette er mulig. Dette blir ikke gjort.

6 Et samfunn som bruker ressursene klokt slik det var en selvfølge i det gamle bondesamfunnet blir ikke, som mange morer seg med, et samfunn med utedo og brenneslepudding til middag. Vi kan beholde en levestandard som likner på dagens, hvis vi bare bruker teknologien mer effektivt. MOBILISERING Det var mye vanskeligere for de allierte å nedkjempe Hitler Tyskland enn for oss å løse de problemene vi står overfor nå det krevde millioner av menneskeliv, enorme forsakelser. Ingen protesterte den gang mot at skattene økte og levestandarden sank. Aldri har heller helsa i Norge, psykisk og fysisk, vært bedre enn under Den annen verdenskrig. Men å gi avkall på vekstkroner ekstra hvert år, er det ikke alle som vil. Blir det ikke arbeidsløshet? Vi trenger snart ikke kassadamer, bank-funksjonærer, fabrikkarbeidere. Men det behøver ikke være et problem at teknologien er effektiv og jobber for oss. Vi kan rett og slett dele på arbeidet. Fritid et er gode, og arbeid er et gode begge deler må fordeles mer rettferdig. Vi kan bevilge oss mer fritid framfor økt lønn lavtlønnsgruppene unntatt. Mer fritid er en ressurs vi kan bruke mer av, uten å skade noen. Opplevelser er vel egentlig det mennesker ønsker fellesskap med andre, kulturopplevelser, naturopplevelser. Vi kan ha vekst i tallet på fotturer på Hardangervidda iallfall en stund til. (Jeg framhever Hardangervidda, så får jeg fortsatt ha Romsdalsfjella for meg selv. Der er det nesten ingen som går. Av og til noen nederlendere men de har en tendens til raskt å falle ned i bresprekker eller breene kalver på dem.) Vi kan for eksempel ha vekst i informasjonsteknologi. Det er vekst i energiforbruk og andre knapphetsressurser som må stanses. Men vi lever ikke evig, kan ikke evig få mer fritid. Det er bare utviklingen av bevisstheten og evnen til å skape vi ikke kjenner noen grense for. Hvis Norge som det første landet i verden erklærte at det ikke var et mål for oss å øke det private forbruket, men heller ville bruke ressursene på å løse miljø og fordelingsproblemene, ville det være av enorm betydning. Det ville bli lagt merke til globalt. Verden trenger eksempler på at det er mulig å dreie forsiktig på kursen, bort fra de isfjell som ligger foran oss. Verdens nasjoner er i dag en lemenflokk som løper mot et stup. De fleste dyrene er klar over at stupet er der, skravler konferanseaktig mens de løper at de kanskje burde gjøre noe med saken. Noen vil redusere farten veksten men for enhver pris ikke endre retning. For eksempel importerer Norge fritt tropisk tømmer. Regnskogen forsvinner når dette er internasjonalt tillatt. Amazonas brennes blant annet til soyaproduksjon til det stigende kinesiske forbruket. Men noe havner også i magen til norske kuer, griser og sauer som kraftfôr. Det er faktisk et viktig og billig skritt å ikke importere tropisk tømmer eller soya fra Brasil. I neste omgang må verden skaffe seg et wto, en handelsorganisasjon, som ikke setter frihandel som øverste prioritet. Handel er flott når det kommer fattige mennesker til gode, uten vesentlige skader på natur og miljø. Verre når handel fører til utryddelse av arter, beslagleggelse av fattigfolks jord, giftspredning eller naturressurser på billigsalg for rike lands innbyggere.

7 INTERNASJONAL SOLIDARITET Kåre Willoch og andre har helt rett at vi kommer langt med grønne skatter: Energi og ressursforbruk må bli dyrt, arbeidskraft og miljøvennlige tjenester og noen varer må bli billige. Restaurantbesøk bør ikke avgiftsbelegges du betaler nesten bare for arbeidskraft mat ville du spist hjemme også. Og bare få synes de må spise fire prosent mer hvert år for å føle seg fornøyd, slik vi er opplært til å tenke når det gjelder økonomi. Kultur og undervisning belaster ikke nødvendigvis miljøet og stjeler ikke fra de fattige. Å prise energien så høyt at vi fikk mindre transport, ville bety enormt mye og utvikle flere lokale arbeidsplasser. Vi må få kontroll på den verdensomspennende handelen og konkurransen. De fattige må få bruke egne ressurser på seg selv. Norge gir under 1 prosent av bnp i bistand. Hvis du spiser en pizza på en restaurant, og gir kelneren en krone i driks, regnes det som en fornærmelse. Bistanden ligger altså på langt under drikkepengenivå. Og den er heller ikke fullkomment brukt. Mye går med til teknologiske prestisjeprosjekter, som gavner norsk næringsliv ved at penger brukes til kjøp i Norge, kanskje vannkraftturbiner til skadelige utbygginger. Avanserte fabrikker gir få arbeidsplasser, styrker kontrollen til overklassen, produserer gjerne varer for eksport eller for de med penger i landet selv. Norsk utviklingshjelp har støttet Unitor med en filetfabrikk i Uganda, ved Victoriasjøen. Først satte britene ut nilabor, som trist nok utryddet flere lokale fiskearter. Men nå fangster folk på nilabor. Noen land har bidratt med trålere som u hjelp. Men trålerne går langt ut, og får mye fisk som de sender til Unitors og andres fileteringsanlegg. Tusenvis av fattige kvinner har mistet jobbene de før hadde med å tørke fisken fra småbåtene. Nå lønner det seg å sende fisken til Israel og Sør Europa. Noen i Uganda blir ganske rike på det. Men de fattige opplever at prisene på fisk går opp med hundre prosent. De får nå kjøpt fiskebein med hode og hale på markedet resten er sendt ut av landet. Feilutvikling. Og, ja mye av feilen med u-hjelpen ligger i mottagerlandene. Korrupsjonen er utbredt, det er manglende interesse for å ta vare på det som kommer som gaver. Det kommer vel flere gaver Men mange bistandsorganisasjoner driver annerledes. Det norske Utviklingsfondet sender ikke dyre, norske eksperter. De samarbeider med lokale organisasjoner, som får støtte f.eks. til å sende solidaritetsarbeidere ut i landsbyene: Unge mennesker, som selv har en fattig bakgrunn, og har fått en viss utdannelse. De snakker med folk, identifiserer de fattigste, og spør dem hva de ønsker for å få en bedre framtid. Og organiserer grupper som prøver å gjøre noe med sine kår. Ofte starter de sparelag, der folk legger til side 50 øre dagen eller noen never ris. Dette er de fattigste av de fattige, som ofte ikke spiser seg mette. Så går de sammen i større grupper, og låner penger av hverandre etter tur. Det betyr at noen kan kjøpe seg fem bananplanter eller noen tebusker, og de lærer å dyrke uten giftbruk. Mennesker får en ny selvtillit og klarer seg selv. URETTFERDIG HANDEL Det skal verken glemmes eller overbetones at u land flest har vært holdt nede gjennom kolonitiden da de bare leverte råvarer, slaver, og landenes egen kultur og sosiale organisering ble sterkt skadelidende. Fortsatt er u landene gjerne avhengige av noen få råvarer. Og prisene for råvarene er for tiden rekordlave. Vi får billig kaffe og sukker, de må kjøpe dyre traktorer. Gjeldskrisen er heller ikke avblåst, noen ettergivelser til tross. En ufattelig gjeld skyldes

8 særlig at oljeprisene steg kraftig på 70-tallet og mye penger havnet i vestlige banker. Men banker tjener både på innskudd og på utlån. Store beløp ble dyttet på ledere i u land. Mye av pengene gikk til korrupsjon hos overklassen og bare forsvant. Mye gikk til uheldig modernisering damanlegg som demmet ned regnskog, fordrev lokalbefolkningen førte strømmen til fabrikker i nærmeste by, som laget dyre forbruksvarer. (Men det har også vært låneprosjekter, særlig i Asia, som har spredt velstand.) Nå lider de fattigste fordi mange u-land må betale tilbake gjeld framfor å utvikle skole og helsevesen. Mesteparten av denne gjelden må ettergis, i stedet for å tappe u-land for penger, frata dem mye av den politiske styringsretten og pådytte dem en økonomisk liberalisering som tjener vestlig kapital. Vi må få regler for handel og investeringer. I dag fins det noen få varer i matbutikken med tilnavnet «rettferdige». Men skal vi godta urettferdige varer, som er mer populære fordi de er billigere? Det må utvikles internasjonale merkeordninger, som garanterer at grunnleggende hensyn til mennesker og miljø er ivaretatt. Da blir produktene som regel dyrere. Det er også meningen og billigere på lengre sikt. Etter hvert skal det ikke produseres varer som ikke er rettferdige eller etiske. Og før det utvikles internasjonale standarder, bør Norge utvikle egne etiske krav til vår import. Noen økonomer foreslår en avgift på internasjonale pengeoverføringer, for å begrense spekulasjon. Vi trenger rett og slett en diskusjon om hvordan økonomien skal tjene menneskelige formål, og ikke bli et mål i seg selv som styrer oss. Samtidig må ikke styringsreglene bli så kompliserte at både politikere, fagfolk og interesserte mennesker mister oversikten. Og vi må unngå maktopphopning som bringer Stalin tilbake i førersetet. Det sier seg selv at denne balansen mellom etiske rammer for økonomien og frihet for selskaper og forbrukere ikke blir lett å finne. Det er ingen unnskyldning for ikke å prøve. POLITISKE LØSNINGER i Norge øker inntektsforskjellene. Hovedproblemet er ikke at Røkke og hans mange venner bruker så mye ressurser. Problemet er at vi andre vil likne på dem. Det er vanskelig å si til folk med vanlig inntekt at de nå må tenke på framtiden og miljøet og de fattige så nå får du ikke lov til å bli rikere når andre grupper ikke kjenner grenser. I dag er høy inntekt et tegn på vellykkethet. Du vil ikke være fornøyd med en cabincruiser som dupper på fjorden, hvis naboene dine på begge sider har en mer moderne, med radar. Det er ingen grenser for hva du synes du må ha hvis andre har det. Men det er grenser for hva jorda tåler. Det er få som gir fra seg mye av lønna til u land og miljø. Men mange ville være med på en kollektiv forandring: Nå er vi rike nok som samfunn. En omlegging ville ramme rettferdig, de med lite kan skånes, naboen måtte også være med på å betale prisen for en levelig framtid og det ville gi store og synlige resultater. Det er som med skattesystemet: Vi pålegger oss en frivillig tvang. Var det opp til den enkelte å betale skatt eller å ta et tak for miljøet lurer de fleste seg unna. Ingen vil vel ha samme lønn for alle. Det fins grunner til forskjellig lønn utdannelse, spesielt stort ansvar. En lokfører har ansvar for liv, sykepleiere har ansvar for liv, uten å kreve en million i året. Hva slags jobb lærere gjør, er avgjørende for framtiden. Hvis næringslivslederne nekter å jobbe uten å få millioner, er de nettopp den grådige, egoistiske typen mennesker som er farlige i viktige stillinger. Ikke er de så

9 konkurransedyktige at de drar til utlandet heller. De er dårlige i tysk, og trives godt på Tjøme om sommeren. Men hvis alternativet til å gi tannlegene atskillig høyere lønn enn gjennomsnittet er å skyte på dem fra marinefartøyer når de fossror mot England for å tjene mer, må de få såpass at de holder seg her og steller med jekslene våre. Det fins grupper i Nordsjøen som må få uanstendig høy lønn fordi de ellers drar til britisk sektor for å tjene mye, slik at Nordsjøoljen stopper opp og heller ikke fivh mener at den bør det, brått og uplanlagt. Hva kan den enkelte gjøre? Først og fremst la det spørsmålet ligge i eget bakhode. Så kommer det svar etter hvert. Alle er i forskjellig livssituasjon. Likevel: 1 BRY DEG: Alt starter med det. Poenget er ikke at du skal bli deprimert fordi verden ikke er fullkommen ennå, det hjelper ingen om du ligger våken om natta og svetter fordi du kjenner den globale temperaturen stige. Vi må glede oss det vi kan over livet, det er jo denne gleden vi skal unne andre også. Men av og til må vi se problemene i øynene for å løse dem. 2 SPRE BEVISSTHET: Det viktige er ikke faktakunnskap. Hvis du forstår sammenhengen mellom de rikes overforbruk, de fattiges fattigdom og at begge deler truer miljøet, har du skjønt mer enn flertallet på Stortinget. Bevissthet er også knyttet til verdier: Å ønske seg et samfunn som setter hensynet til mennesker og natur foran hensynet til økonomisk nivå. Du skal huske på at du påvirker mennesker du kjenner mye mer enn politikerne og mediene gjør. Jeg mener ikke at du skal være misjonær og kaste deg over uskyldige medmennesker i utide. Men snakk av og til om de viktige tingene. Det synker inn hos mennesker, gjør inntrykk selv om du kanskje ikke får noen rask tilbakemelding om det. 3 BRUK DEMOKRATIET: Ikke stem på partier som lover deg og alle andre mer penger, skattelettelser, vekst. Skattelettelsespropagandaen er noe av det mest miljøfarlige som fins. Spør hvilket parti du mener vil gjøre noe med de store utfordringene og betale en pris for det. Hvis du bryr deg om miljøet og er over 16 år, kan du også være med i en av miljø- eller solidaritetsorganisasjonene. Alle i Norge er for miljø. Men bare tre prosent er så ekstreme at de er med i en av organisasjonene det koster kanskje 300 kroner i året. Mange sier at verden er så trist, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre og tenker «gudskjelov, for da slipper jeg å prøve» men sannheten er at hvis ti prosent av befolkningen var medlemmer, ville hele Norge blitt forandret: Det hadde betydd andre stortingsvedtak, en miljøengasjert Dagsrevy. Så lite for den enkelte, så enormt mye i sum. 4 IKKE BYGG LIVET PÅ HØYT FORBRUK: Da får du et trist liv selv og det blir umulig å peke på Storting og kommunestyre og be politikerne ordne opp. 5 VÆR GLAD I MENNESKER OG NATUR: Det du er glad i vil du ta vare på. På fjellet eller i skogen eller på sjøen føler mange noe tidløst, evig, noe som er større enn oss og krever respekt. Det gir ydmykhet, men det gjør oss også større, fordi vi har del i det. Tanken på at dine barnebarn kanskje skal oppleve den samme skjønnheten, har mye å gjøre med solidaritet og miljøansvar.

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6 5G Drivhuseffekten 5.129 Om dagen kan temperaturen inne i et drivhus bli langt høyere enn temperaturen utenfor. Klarer du å forklare hvorfor? Drivhuseffekten har fått navnet sitt fra drivhus. Hvorfor?

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned?

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Given title: Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Årsaker Fordeler - Ulemper 1 Enkelte kretsløp kan vi ikke gjøre så mye med 2 Det hydrologiske kretsløpet Den globale oppvarmingen gir: Kortere

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Det grønne skiftet. ØstSamUng 12/ Thomas Cottis

Det grønne skiftet. ØstSamUng 12/ Thomas Cottis Det grønne skiftet ØstSamUng 12/11 2016 Thomas Cottis Hovedkilde: Forklarer klimaforskning; Forutsetninger, usikkerhet og risiko. Sorterer sannsynlige konsekvenser etter 2, 3 og 4 graders global oppvarming.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet?

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet? Fasit: 1. Miljøvennlig 2. Rettferdig handel 3. Økologisk produkt 4. Gjenbruk 5. 3) elektrisk avfall 6. 3) kylling 7. klare seg selv 8. Herre, din jord Speidersang nr. 43 9. Colaboks 10. 4) Vann fra bekken

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Miljø, forbruk og klima

Miljø, forbruk og klima Miljø, forbruk og klima Fakta og handlingsalternativ Grønt Flagg seminar 12. mars 2013 Signy R. Overbye Miljøstatus Norge Hovedutfordringer Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Foredrag Ung miljø: Klima konsekvenser urettferdighet og klimapolitikk. Thomas Cottis Klimaekspert Høgskolelektor Gårdbruker

Foredrag Ung miljø: Klima konsekvenser urettferdighet og klimapolitikk. Thomas Cottis Klimaekspert Høgskolelektor Gårdbruker Foredrag Ung miljø: Klima konsekvenser urettferdighet og klimapolitikk Thomas Cottis Klimaekspert Høgskolelektor Gårdbruker Drivhuseffekten Hva som øker drivhuseffekten er godt kjent Resultat så langt:

Detaljer

Framtidsscenarier for jordbruket

Framtidsscenarier for jordbruket Framtidsscenarier for jordbruket Thomas Cottis Høgskolelektor, Gårdbruker og Klimaekspert Kilde der ikke annet er oppgitt: Framtidsscenariene for natur og mennesker: Scenario 1 i 2030= + 1,5 grad Scenario

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Hilde Bojer April 2002. Hva er økonomiske verdier?

Hilde Bojer April 2002. Hva er økonomiske verdier? 1 Hilde Bojer April 2002 Hva er økonomiske verdier? 1. Innledning Verdi er som kjent et flertydig ord. Vi kan for eksempel snakke om økonomiske verdier, kulturelle verdier, etiske verdier. Vi føler også

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Geofag 1 og 2. Hvorfor velge Geofag? Geofag 1 og 2 kan velges som programfag. Faget har fem uketimer.

Geofag 1 og 2. Hvorfor velge Geofag? Geofag 1 og 2 kan velges som programfag. Faget har fem uketimer. Geofag 1 og 2 Geofag 1 og 2 kan velges som programfag. Faget har fem uketimer. Hvorfor velge Geofag? Er du interessert i naturfenomener? Hvilken hendelse vil utrydde menneskeheten først? Har det vært vulkaner

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Klima, miljø og livsstil

Klima, miljø og livsstil Klima, miljø og livsstil Fakta og handlingsalternativ Prosjekt Klima, miljø og livsstil Miljøutfordringene Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av biologisk mangfold Kampen mot miljøgifter

Detaljer

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Energikort Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Mål Elevene skal fargelegge bilder av, lese om og klassifisere energikilder. Dere trenger Energikort og energifaktakort (se

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår?

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Alle ting vi lager eller kjøper, kan påvirke miljøet rundt oss. Helt fra noe blir produsert, til det blir kastet, kan det være med på å skade

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Gro Wollebæk KAPITTELPRØVER. Bokmål

Gro Wollebæk KAPITTELPRØVER. Bokmål Gro Wollebæk KAPITTELPRØVER SpireRØD Bokmål Kapittelprøver Oppsummering av målene: Etter hvert kapittel i Spire rød er det en tekstramme som oppsummerer målene. Læreren bør ta seg tid til å gjennomgå disse

Detaljer

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007 Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 27 Energipriser - holdning Vi bør øke prisen på all energi (bensin, olje, parafin, strøm osv.) for å redusere forbruket og dermed miljøforurensningen Helt

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

TRUEDE DYREARTER. -For de eldre! MILJØAGENTENES. 1. Hva spiser pandaer mest av? c) Bambus

TRUEDE DYREARTER. -For de eldre! MILJØAGENTENES. 1. Hva spiser pandaer mest av? c) Bambus TRUEDE DYREARTER 1. Hva spiser pandaer mest av a) Fisk b) Insekter c) Bambus 2. Hvilket dyr var det første som kom på listen over truede arter på grunn av global oppvarming a) Isbjørn b) Kjempeoter c)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Frokostseminar 6. oktober 2014 Emil Mohr, seniorrådgiver i Debio Noen myter Rundt halvparten av fôret til norske husdyr er importert

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer