Bærekraftig matforbruk. Lena Lie Nymoen Ernæringsfysiolog Bioforsk Økologisk (Foto: Anita Land)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig matforbruk. Lena Lie Nymoen Ernæringsfysiolog Bioforsk Økologisk lena.nymoen@bioforsk.no (Foto: Anita Land)"

Transkript

1 Bærekraftig matforbruk Lena Lie Nymoen Ernæringsfysiolog Bioforsk Økologisk (Foto: Anita Land)

2 Bærekraftig utvikling Brundtland-kommisjonen, 1987: ( ) utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket deres egne behov Sosial rettferdighet som mål for utviklingen Egen generasjon Mellom generasjoner Sosiale hensyn kobles til naturen

3 Mat og miljøproblemer Klimagasser Høyt energiforbruk Nedhugging av skog Tap av plante og dyrearter Overfiske (Ref. FAO, 2006)

4 Både befolkningsvekst, høyere levestandard, forurensning, økt kjøttforbruk og produksjon av biodrivstoff truer verdens vannforekomster (Ref. Aftenposten; World Water Development Report 3 "Water in a Changing World )

5 Matvarekrise (Ref. ABS Nyheter, )

6

7 Penger brukt på mat og drikke (Ref. Helsedirektoratet, 2009; SSB; Framtiden i våre hender, 2008)

8 CO 2 fra ulik mat Gulrøtter, friland: 0,42 kg CO 2 -ekv./kg Tropisk frukt, fly: 11 kg CO 2 -ekv./kg Biff: 30 kg CO 2 -ekv./kg Makrell: 1,5 kg CO 2 -ekv./kg (Ref. Carlsson-Kanyama A., González A.D., 2009)

9 Bærekraftig matforbruk Bærekraftig mat skal produseres, foredles og forhandles på måter som Bidrar til å bedre lokal økonomi og bærekraftig levevilkår i produksjonslandet Beskytter biologisk mangfold og ikke skader naturressurser eller bidrar til klimaendringer (Foto: Anita Land) Gir sosiale fordeler, deriblant muligheter for utdanning

10 10 RÅD FOR ET BÆREKRAFTIG MATFORBRUK (Foto: Anita Land)

11 Råd 1 Spis lavt i næringskjeden Et kosthold basert på animalsk mat har store konsekvenser for Helse Kreft, diabetes etc. Miljø Klimagasser: 18% Energi og ressurser Forurensing av vann Redusert biologisk mangfold Utarming av jord (Ref. FAO, 2006; Pimentel D, 1989; World Cancer Research Fund, 2007; Fung TT et al 2004; Hodge A et al. 2007)

12 Forbruk av fossilt brensel: Utslipp av drivhusgasser (CO 2 -ekv.): (Ref. New York Times, )

13 Kjøttforbruk Kjøttforbruket per innbygger i Norge har økt med 23 kg siden kg/pers i 2007 >200 g/pers/dag U-land: 25 g/pers/dag (Ref. Helsedirektoratet, 2009)

14 Ikke sort-hvitt Husdyrhold under visse økologiske og etiske betingelser er nødvendig Utmarksbeite Holder beitemark åpen Biologisk mangfold Redusert import av fôr Vilt medfører ikke de samme miljøbelastningene som husdyr (Foto: Steffen Adler)

15 Men Moderne, intensivt husdyrhold er ikke veien å gå! Vi må spise mindre kjøtt! (Foto:The sustainable table, 2008; )

16 Råd 2 Velg økologisk mat Brukes ofte mindre energi per Hektar Produktenhet melk, korn og flerårige kulturer Mindre utslipp av klimagasser Positivt for jordfruktbarhet og binding av CO 2 Biologisk mangfold Matsikkerhet (Ref. ICROFS, 2009; Bellarby J et al, 2008; Niggli U et al, 2007; Wahlander J, 2008; Olesen JE et al, 2006 Hole DG et al, 2005; Soil Association, 2000; Stockdale EA et al, 2001; Ahnström J, 2002; Jordal JB og Gaarder G, 1993; UNEP- UNCTAD, 2008)

17 Regjeringen: 15% i 2015! Økologisk produksjon ( ) et korrektiv og en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. (Ref. ICROFS, 2009; Hole DG et al, 2005; Soil Association, 2000; Stockdale EA et al, 2001; Ahnström J, 2002; Jordal JB og Gaarder G, 1993; UNEP-UNCTAD, 2008)

18 Råd 3 Velg lokal mat

19 Food miles (Ref: Framtiden i våre hender, 2005)

20 Totalutslipp av CO 2 (gram) fra langreist og lokal mat, samt fra kjøttproduksjon (Ref. Framtiden i våre hender, 2005)

21 Merverdi av lokal mat Lokal økonomi og sosiale forhold Arbeidsplasser Nærhet til maten Matkultur Næringsverdi og helse Må veies opp mot globale hensyn Bedre prioritering av hvilke varer som skal importeres

22 Råd 4 Spis etter sesong Energi til produksjon Transport Lavt lagringsbehov Lokale sorter Ferskhet, smak, næring (Foto: Leif Arne Holme) Variert kost

23 Høst av naturen! Dyrk selv! (Foto: Leif Arne Holme)

24 Det er også ofte billigere å spise sesongens råvarer! (Foto: Anita Land)

25 Råd 5 Drikk springvann 1 liter vann på flaske: 3,4 MJ energi 3 liter vann Store mengder olje/naturgass i plastproduksjon Transport, nedkjøling Globalt: 154 milliarder liter (2004) Norge: 30 liter/pers (2007)

26 Råd 6 Velg fisk fra bærekraftige bestander 70% av de viktigste artene er på grensen til, eller berørt av overfiske Hvis ikke fisket blir dramatisk endret og redusert, vil bestander være utryddet om 40 år (mest optimistiske anslag) (Ref. York & Gossard Ecological Economics 2004)

27 Fisk forts. Kan kollapsen i globale fiskebestander forebygges? Ikke se på en og en bestand, men hele økosystemet Marinøkologer: ikke-fangst-soner (Foto: Eiliv Leren)

28 Helse vs. miljø Myndighetene anbefaler økt inntak av fisk Marinøkologer anbefaler sterk reduksjon i fiske Oppdrett Kan ikke dekke behov Er ikke bærekraftig

29 WWF s sjømatguide

30 Råd 7 Velg rettferdig produserte varer Ved kjøp av varer fra fattige land Produktene er bærekraftig produsert Arbeidsrettigheter er respektert Det er betalt en pris som står i forhold til produksjonsog levekostnader

31 Råd 8 Ikke spis mer enn du trenger Ugunstig både for helse og miljø Velg rene råvarer, ikke lettprodukter som krever mye energi i produksjon (Foto: The Economist)

32 Råd 9 Kast så lite mat som mulig Hver nordmann kaster kg mat/år Verdi: 10 milliarder kroner! USA (1997): kastet ½ kg mat/pers/dag ¼ kan fø 20 millioner daglig (Foto:

33 Råd 10 Begrens energiforbruket ved handling, tillaging og lagring av mat Planlegg innkjøp Gå eller sykle! Begrens antall gryter Tin maten i kjøleskap Kjøleskaptemperatur (Foto:

34 Hva skal vi ha til middag? (Foto: Eric Tucker for Newsweek, 2006)

35 (Foto: Hanoch Piven for Time, 2006)

36

37

38

39 Gjør det enkelt! Velg rene råvarer Mest planter I sesong Økologisk Følg sjømatguiden Spis mindre, prioriter kvalitet! Nyt maten! (Foto: Leif Arne Holme)

40 Neslesuppe 2 liter brennesle 20 g smør 1 liten løk 3 ss hvetemel 1 liter hønsebuljong 1 dl matfløte Salt og pepper 4 egg, hardkokte (Foto: Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt/astrid Hals)

41 Referanser Aldridge T, Schlubach H. Water requirements for Food Production. Soil and Water Fall 1978, No 38, University of California Cooperative Extension ICROFS. Organic Agriculture and Climate Challenges. Fact sheet no.3, February IPCC. Climate change The physical science basis. In: Solomon S, Chin D, Manning M, Marquis M, Averyt K, Tignor MMB, Le Roy Miller H Jr, Chen Z (eds) Contribution of working group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, New York Verdenskommisjonen for miljø og utvikling ( Brundtland-kommisjonen). Vår felles fremtid. Tiden, Oslo, Sustain. Eat well and save the planet! A guide for consumers on how to eat greener, healthier and more ethical food. London, Meinshausen M, Wigley TM, van Vuuren DP, den Elzen MGJ, Swart R (2006) Multi-gas emissions pathways to meet climate targets. Clim Change 75: Framtiden i våre hender. Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp. Framtiden i Våre Hender, 2005 Myers RA and Worm B. Rapid worldwide depletion of predatory fish communities. Nature. 2003;423:280. Pimentel D. Waste in Agriculture and Food Sectors: Environmental and Social Costs. (the Gross National Waste Product Forum, Arlington, 1989 Pimentel D et al. Water Resources: Agriculture, the environment, and society. Bioscience 1997;47(2): Saxe H et al. Fødevarers miljøeffekter. Det politiske ansvar og det personlige valg. Institut for Miljøvurdering, København, FAO. Livestock s long shadow. Drewnowski A. og Popkin B. The Nutrition Transition: New Trends in the Global Diet. Nutrition Reviews. 1997;55(2):31-43 Young L og Nestle M. The Contribution of Expanding Portion Sizes to the US Obesity Epidemic. Am J Public Health. 2002;92:

42 IPCC. Summary for policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report for the Intergovernmental Panel on Climate Change. Solomon S et al NY, USA, Cambridge University Press, United Kingdom and New York. Cambridge University Press, 881 pp.reijnders L og Soret S. Quantification of the environmental impact of different dietary protein choices. Am J Clin Nutr 2003;78(suppl):664S 8S Fung TT, Schulze M, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Dietary patterns, meat intake, and the risk of type 2 diabetes in women. Arch Intern Med Nov 8;164(20): Hodge A, English DR, O Dea K, Giles G.Dietary patterns and diabetes incidence in the Melbourne Collaborative Cohort Study. Am J Epidemiol Mar 15;165(6): Hole, D.G., A.J. Perkins, J.D. Wilson, I.H. Alexander, P.V. Grice & A.D. Evans Does organic farming benefits biodiversity? Biological Conservation 122, pp Soil Association The Biodiversity benefits of Organic Farming. Bristol. Stockdale, E.A., N. Lampkin, M. Hovi, R. Keatinge, E.K.M. Lennartsson, D.W. Macdonald, S. Padel, F.H. Tattersall, M.S. Wolfe & C.A. Watson Agronomic and environmental implications of organic farming systems. Advances in Agronomy, vol 70. Ahnström, J Ekologiskt lantbruk och biologisk mangfåld - en litteraturöversikt. CUL, Sveriges Lantbruksuniversitet. Jordal, J. B. og G. Gaarder Soppfloraen i en del naturbeiter og naturenger i Møre og Romsdal og Trøndelag. Rapport nr 9. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NORSØK. ISBN Bellarby, J., Foereid, A. Hastings & P. Smith Cool farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential. Greenpeace International, Amsterdam.

43 Bellarby, J., Foereid, A. Hastings & P. Smith Cool farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential. Greenpeace International, Amsterdam. Niggli, U., H. Schmid & A. Fliessbach Organic farming and the climate change. International Trade Center UNCTAD/WTO & FiBL, Geneve, 27 p. Wahlander, J Minska jordbrukets klimatpåverkan! Del 1. Rapport 2008:11, Jordbruksverket. Olesen, J.E., K. Schelde, A. Weiske, M.R. Weisbjerg, W.A.H. Asman & J. Djurhuus Modelling greenhouse gas emissions from European conventional and organic dairy farms. Agriculture, Ecosystems and Environment 112, pp Schmidhuber J og Tubiello FN. Global food security under climate change. PNAS. 2007;104(50): UNEP-UNCTAD Capacity-building Task Forceon Trade, Environment and Development. Organic Agriculture and Food Security in Africa. United Nations, New York and Geneva, BBC, od_miles? Sonesson U, Anteson F, Davis J, and Sjödén PO. Home Transport and Wastage: Environmentally Relevant Household Activities in the Life Cycle of Food. AMBIO. 2005;34(4): Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i Landbruks- og matdepartementet. Januar Carlsson-Kanyama A., González A.D. Potential contributions of food consumption patterns to climate change. American Journal of Clinical Nutrition 2009;2009:1S-6S.

Mat, ernæring og helse

Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2012 Holdninger til å inkludere bærekraftig kosthold i en profesjonell sammenheng blant kliniske ernæringsfysiologer Torill Enget Fakultet for helsefag Institutt for

Detaljer

M AT & M I L JØ. En veiledning om mer økologisk mat i storhusholdninger

M AT & M I L JØ. En veiledning om mer økologisk mat i storhusholdninger M AT & M I L JØ En veiledning om mer økologisk Innhold Innledning Introduksjon til økologisk mat globalt og nasjonalt Miljø og økologi fem enkle råd Hvorfor økologisk? Matens miljøpåvirkning Fem grunner

Detaljer

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede Veiledningshefte Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Forfattere: Lena Lie Bergheim, ernæringsfysiolog, Bioforsk Økologisk Liv Solemdal,

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

BÆREKRAFTIG TRANSPORT AV MAT?

BÆREKRAFTIG TRANSPORT AV MAT? BÆREKRAFTIG TRANSPORT AV MAT? Miljømessige og sosiale konsekvenser av langreist mat September 2006 Rapport utarbeidet av Forum for utvikling og miljø (ForUM), Temagruppe for bærekraftig produksjon og forbruk

Detaljer

Potensial og barrierer for fornybar energi

Potensial og barrierer for fornybar energi Potensial og barrierer for fornybar energi Aage Stangeland, Bellona, 30. mai 2007 * Oppsummering Fornybare energikilder dekker i dag 13 prosent av det globale energibehovet. Det forventes en kraftig økning

Detaljer

Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre

Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre Hanne K. Sjølie Per Kristian Rørstad Birger Solberg 07.03 2010 Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre 1. Innledning DP2 i Klimatre er delt inn i tre arbeidspakker, innbefattet

Detaljer

Vegetarkost: helse, miljø og dyreaspekter. Lars T. Fadnes Centre for International Health http://presentations.fadnes.net

Vegetarkost: helse, miljø og dyreaspekter. Lars T. Fadnes Centre for International Health http://presentations.fadnes.net Vegetarkost: helse, miljø og dyreaspekter Lars T. Fadnes Centre for International Health http://presentations.fadnes.net Forskning på mat En del forskning er hentet fra tverrsnittsstudier i befolkninger

Detaljer

Fordelene med bioteknologi. Vitenskapelige vurderinger av rollen landbruksbasert bioteknologi spiller i en tryggere og sunnere verden

Fordelene med bioteknologi. Vitenskapelige vurderinger av rollen landbruksbasert bioteknologi spiller i en tryggere og sunnere verden Fordelene med bioteknologi Vitenskapelige vurderinger av rollen landbruksbasert bioteknologi spiller i en tryggere og sunnere verden Avlinger forbedret gjennom landbruksbasert bioteknologi har vært dyrket

Detaljer

Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen Medlemsblad for IPPNW Norge Nr. 3-2011 - Årgang 29 Norske leger mot atomvåpen ICAN konferanse i Geneve NLA og sivil kjernekraft Atomvåpen og klimaendringer o en tryggere verden uten atomvapen Norsk avdeling

Detaljer

Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i utviklingsland?

Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i utviklingsland? 220 Ø. Sogn og J. M. Holten / Grønn kunnskap 9 (2) Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i utviklingsland? Øystein Sogn, Jon Magne Holten / oystein.sogn@norsok.no Norsk senter for

Detaljer

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene?

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? 1 Diskusjonsnotat Nr. 2015-03 Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? Hilde Helgesen Forfatter. Notater i denne serien er ment for å stimulere diskusjon.

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

Økologisk mat på sykehjem

Økologisk mat på sykehjem Masteroppgave Samfunnsernæring 2014 Økologisk mat på sykehjem Med hvilken hensikt og til hvilken nytte? Julia Kienlin Fakultetet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Innhold Tabeller og

Detaljer

NaturVest. Økologisk mat. på gården, i butikkhyllen

NaturVest. Økologisk mat. på gården, i butikkhyllen 42010 NaturVest Medlemsblad for Naturvernforbundet Hordaland Økologisk mat på gården, i butikkhyllen og på fatet Miljøvennlig lørdagskos Bergens miljøagenter tester utvalget i butikkene. Kan de finne økologisk

Detaljer

RAPPORT [2013/04] Norsk økonomi og økosystemer i utlandet: Kartlegging og virkninger. Rasmus Reinvang og Haakon Vennemo

RAPPORT [2013/04] Norsk økonomi og økosystemer i utlandet: Kartlegging og virkninger. Rasmus Reinvang og Haakon Vennemo RAPPORT [2013/04] Norsk økonomi og økosystemer i utlandet: Kartlegging og virkninger Rasmus Reinvang og Haakon Vennemo Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/04 Rapporttittel Norsk økonomi

Detaljer

Bilder og Gjenstander VERKTØYKASSE #2 FOR AKTIV LÆRING

Bilder og Gjenstander VERKTØYKASSE #2 FOR AKTIV LÆRING Bilder og Gjenstander VERKTØYKASSE #2 FOR AKTIV LÆRING Privat forbruk og klimaendringer Bilder og Gjenstander Verktøykasse #2 for aktiv læring Utgitt første gang i 2011 av PERL Partnership for Education

Detaljer

Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft

Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft Oppdragsrapport nr. 1-2015 Torvald Tangeland og Nina Heidenstrøm Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft SIFO 2015 Oppdragsrapport nr. 1 2015 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det?

Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? utviklingsfondets Sultrapport 2012 Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? Et diskusjonsnotat ULT 2012 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren

Detaljer

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 9 (2011 2012) Melding til Stortinget Velkommen til bords 2 Meld. St. 9 Innhold 1 Matproduksjon for framtiden.. 11 1.1 Landbruk og matsektor i utvikling... 13 1.2 Overordnede mål for norsk landbruks-

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

0. My background. 2. Increasing number of farm workes in earth. Not in Europe, but for instance in USA. Figure 3. 3. The situation now, figure 4.

0. My background. 2. Increasing number of farm workes in earth. Not in Europe, but for instance in USA. Figure 3. 3. The situation now, figure 4. 0. My background 1. Towards a stable, global number of inhabitants. Figure 1. Fighting poverty and war the most effective method Figure 2 Able to plan for future. 2. Increasing number of farm workes in

Detaljer

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007 Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv Rapport 11/2007 . Forsidefoto: Norges Naturvernforbund/Torhildur Fjola Kristjansdottir ISBN: 978-82-7478-260-0 Oslo, 05.09.2007 Torhildur Fjola Kristjansdottir tfk@naturvern.no

Detaljer

Nok mat til alle i 2050? Einar Risvik Forskningsdirektør Nofima

Nok mat til alle i 2050? Einar Risvik Forskningsdirektør Nofima Nok mat til alle i 2050? Einar Risvik Forskningsdirektør Nofima En verden i forandring Miljøproblemer Ikke nok mat til alle Høye råvarepriser Store helsekostnader knyttet til mat Regionalisering Et åpnere

Detaljer