Innhold. Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap"

Transkript

1 ÅrsRapport 2012

2 Innhold Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering i det Nordiske markedet. Eqology 1 Årsrapport Viktige hendelser i Our Products 6 Our Business 8 Årsberetning for Eierstyring og selskapsledelse 16 Styret i Eqology 21 Resultatdisponering 22 Årsregnskap Konsolidert resultatregnskap 24 Konsolidert oppstilling over totalresultat 24 Konsolidert oppstilling over finansiell stilling 25 Konsolidert oppstilling over kontantstrømstrømmer 26 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital 27 Noter 28 Note 1 Generell informasjon 29 Note 2 Sammendrag av viktigste regnskapsprinsipper 29 Note 3 Segmenter 36 Note 4 Lønnskostnader 36 Note 5 Andre driftskostnader 37 Note 6 Skatt 37 Note 7 Resultat per aksje 38 Note 8 Varige driftsmidler 39 Note 9 Goodwill 40 Note 10 Andre immaterielle eiendeler 41 Note 11 Kundefordringer og andre fordringer 41 Note 12 Varelager 41 Note 13 Kontanter og kontantekvivalenter 42 Note 14 Aksjekapital 42 Note 15 Lån 42 Note 16 Leverandører og annen kortsiktig gjeld 43 Note 17 Kassakreditt 43 Note 18 Finansielle instrumenter 43 Note 19 Operasjonelle leieforpliktelser 45 Note 20 Aksjonærer 46 Note 21 Datterselskaper 48 Note 22 Avlønning av ledende ansatte og transaksjoner med nærstående parter 48 Note 23 Hendelser etter balansedagen 51 Eqology ASA 52 Resultatregnskap 52 Balanse 53 Kontantstrømoppstilling 54 Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Informasjon om ledende ansatte og styremedlemmer 55 Note 3 Andre driftskostnader 56 Note 4 Skattekostnad 56 Note 5 Datterselskaper 57 Note 6 Fordring på konsernselskaper 57 Note 7 Aksjekapital 57 Note 8 Lånegjeld 57 Note 9 Leverandør og annen gjeld 58 Note 10 Gjeld til konsernselskaper 58 Note 11 Aksjonærinformasjon 58 Note 12 Hendelser etter balansedagen 58 Erklæring fra styret og daglig leder 60 3

3 Viktige hendelser kvartal Incentiv tur til Sør-Afrika med 56 gjester etter kampanje gjennom 2011 Lokale event i flere storbyer i Norge og Danmark Odd Weidel begynner som ny finansdirektør i februar Nye produkter lansert Multichi Energy GEL og Promix 2. kvartal Lansering av EQ Skin i København og vår egen naturlighetsskala EQ Skin Tour i Norden Tone Aune blir ansatt som ny leder for kundeservice Naturen er vår inspirasjonskilde. Naturen er en stor kraft. Den er nøkkelen til våre ambisjoner og våre utfordringer. I Eqology er vi inspirert av naturen og dens enorme potensial. 3. kvartal Toppledersamling Bergen august ved Robert Heldal EQ kick-off med Eric Worre Lanserer første produkt i den nye EQ Body serien Hand Refreshing Soap Finansiell kalender 2013 Årsregnskap mandag 29-apr kvartal tirsdag 21-mai kvartal tirsdag 20-aug kvartal torsdag 14-nov kvartal Evolution Tour i Norge og Danmark med ipad og MacBook kampanje Get Ready 2013 Holmenkollen Park med Eric Worre Ansettelse av Hogne Vik som ny produktsjef Ny klinisk studie på K2 Plus offentliggjøres Ny og forbedret nettbutikk lanseres Kontaktpersoner Frank Bjordal Adm. direktør Telefon: Odd Weidel Finansdirektør Telefon: ir.eqology.com Drivkraften vår er naturlig. Vi er fast bestemt på å utnytte naturen til fulle for å utvikle en sunn og vital virksomhet som gir en fremgangsrik fremtid for oss selv og kundene våre. Det ligger i vår natur. I Eqology har vi en naturlig drivkraft. It s in our nature 4

4 OUR PRODUCTS Eqologys produktfilosofi er basert på balanse og det å være i harmoni - med seg selv, sin kropp og med omgivelsene. I Eqology tenker vi at denne helheten må komme fra naturen. Det samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter. VÅR PRODUKTFILOSOFI Produktene våre innen helsekost, nutricosmetics (kollagen) og hudpleie er utviklet i samarbeid med ledende naturmedisinere, homeopater og biokjemikere. Utvikling og produksjon foregår i Norge og EU, og følger GMP-standard (Good Manufacturing Practice). Vi er kompromissløse i produktutviklingen og har unike kvalitetsprodukter innen økt energi og overskudd, trening og prestasjon, rensing, balanse og velvære, samt en egen hudpleieserie, EQ SKIN, som vi lanserte 5. mai 2012 i København. Eqologys produktfilosofi er basert på balanse og det å være i harmoni - med seg selv, sin kropp og med omgivelsene. I Eqology tenker vi at denne helheten må komme fra naturen. Det samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter. Alle våre helsekostprodukter er basert på naturlige, høyeffektive ingredienser, som ikke finnes på WADAs dopingliste. Våre leverandører garanterer at ingen av Eqologys produkter er testet på dyr. 6 7

5 OUR BUSINESS Vår fremgangsmåte gjør at våre distributører lykkes. Jobber du fokusert etter metodene som beskrives i brosjyren vår Start Smart, vil du raskt få godt betalte resultater. Fremgangsmåten som presenteres her, er den samme som våre toppledere har brukt. Brosjyren Start Smart og vårt online e-læringsprogram EQ Academy Training, i kombinasjon med våre produkter og øvrig materiell, vil hjelpe deg som distributør til å starte og lykkes med din forretning på en enkel måte. MULIGHETENE Som distributør i Eqology disponerer du din egen tid og du er din egen sjef. Du kan skape en ekstrainntekt eller en solid gjentagende inntekt du kan leve av. Inntektspotensialet er ubegrenset. Du er en del av et sosialt nettverk og får mulighet til å delta på kurs, arrangementer og reiser sammen med dine kollegaer. Eqology Business Kit OG MATERIELL Eqology har utviklet mange gode hjelpemidler som bidrar til at du når målene dine. EQ Business Kit inneholder det du trenger av materiell for å komme i gang. Jobber du fokusert etter metodene som beskrives i brosjyren Start Smart og vårt online e-læringsprogram EQ Academy Training, vil du raskt få godt betalte resultater. Fremgangsmåten som presenteres her, er den samme som våre toppledere har brukt. Dette heftet, i kombinasjon med våre produkter og øvrig materiell, vil hjelpe deg til å starte og lykkes med din forretning på en enkel måte. KOMPENSASJON Eqology har en av de beste og mest rett-ferdige kompensasjonsplanene i vår bransje. Bonusmodellen er laget slik at du har like muligheter til å oppnå god inntekt som de som kom inn i nettverket før deg. Din fortjeneste avhenger kun av deg og ditt nettverk. All provisjon er basert på dine resultater når det gjelder omsetning og organisasjonsutvikling i Eqology. EQ life car program Vi vet at biler er noe av det som kan gi størst glede og størst bekymring for folk flest. Vårt bilprogram gir våre distributører rabatter på eksklusive, sikre og miljøvennlige biler. EQ life tour Hvert år arrangerer Eqology en tur til et eksotisk reisemål. Her kan du være sammen med positive kollegaer og utveksle ideer og tanker. Dette skal være en fem-stjerners opplevelse som du aldri skal glemme. 8 9

6 Topp-distributører i Eqology: Camilla Stene Helsem Tore Aakre Eli Johanne Birkeland Robert Heldal Tony Nilson Rannveig Wahll Nicolai Rud

7 Årsberetning for 2012 Eqology markedsfører og selger helsekost og hudpleieprodukter i det nordiske markedet direkte til forbruker gjennom nettverkssalg. Selskapets forretningside er å selge naturlige helsekost- og hudpleieprodukter via uavhengige distributører direkte til kunden gjennom abonnements konsepter. Virksomheten Eqology er et norsk børsnotert selskap, etablert i 1998 med virksomhet i hele Norden. Selskapet markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekost- og hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering i det nordiske markedet. Konsernet har legale selskaper kun i Norge og er lokalisert på Høvik i Bærum. Norge er konsernets største marked med 78 % av omsetningen, men selskapet bedriver også salg til Sverige, Danmark og Finland. Konsernet har ingen egen produksjonsfasilitet, men produserer sine produkter hos eksterne produksjonspartnere. Nye produkter utvikles av konsernet i samarbeid med eksterne aktører og produksjonsselskapene. Konsernet har i 2012 hatt forskning og utviklingskostnader relatert til internutviklede web-prosjekter på 5,2 mill. kroner. Prosjektet faller inn under Skattefunn ordningen. Eqology ASA er Notert på Oslo Axess. Hovedtrekk for 2012 Eqology ASA ble børsnotert i 2010 og selskapets nye profil ble lansert i Gjennom reprofileringen har selskapet etablert en profil som gjenspeiler våre verdier og høye kvalitet. Dette har i tillegg bevisstgjort organisasjonen, produktene og lagt til rette for den positive utvikling vi har sett i 2012 og som vi forventer skal fortsette også i årene som kommer. I juni 2012 ble Eqologys nye hudpleieserie EQ Skin lansert, og en ny klinisk studie på vitamin K2 ble offentliggjort. Mot slutten av året ble den nye og forbedrede nettbutikken lansert. IT-avdelingen ble besluttet outsourcet i fjerde kvartal med effekt fra og med 31.desember Hendelser etter balansedagen På ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013 ble det valgt inn nytt styre i Eqology. Se note 22 for mer utfyllende informasjon. Det er ikke registrert andre vesentlige hendelser etter balansedagens slutt som påvirker konsernets regnskap

8 Nærmere om konsernets resultat Konsernet har ikke sammenligningstall fra tilsvarende periode i 2010 før etablering av konsernet, men er basert på perioden fra stiftelsen av Eqology ASA den 1. august 2010 til 31. desember Salgsinntektene for konsernet i 2012 var på 91,5 mill. kroner. Det er en økning på 7 % sammenlignet med Inntektene fra det norske markedet var på 70,2 mill. kroner, mens inntekter fra de øvrige nordiske landene var på 21,3 mill. kroner. Driftsresultatet i 2012 var på -0,15 mill. kroner: Det er en forbedring på 11 mill. kroner sammenlignet med Morselskapets driftsresultat viser ett underskudd på 2,01 mill. kroner. Regnskapet er også belastet med 0,5 mill. kroner i internkostnader fra datterselskap. Nøkkeltall (Beløp i NOK tusen) Totale inntekter EBITDA (2 861) EBITDA-margin 3,7 % -3,4 % Resultat før skatt (1 670) (12 099) EBITDA for konsernet endte på 3,42 mill. kroner. Det er en forbedring på 6,2 mill. kroner sammenlignet med i fjor. Resultat før skatt var i 2012 på -1,67 mill. kroner var hhv. 32,2 mill. kroner og 53,3 %. Morselskapets bokførte egenkapital pr 31. desember 2012 var 43,17 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 57,8 %. Tilsvarende tall pr var hhv. 45,1 mill. kroner og 61 %. Kontantstrøm Konsernet hadde for året en netto endring i kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt på -0,8 mill. kroner. Kontantstrøm fra driften var 1,0 mill. kroner for perioden. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på -0,1 mill. kroner mot -4,0 mill. kroner i Fjorårets store investeringer var primært knyttet til investeringer i et nytt web-handelssystem og tilknyttet IT plattform. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på -1,7 mill. kroner i Det skyldes nedbetaling av langsiktig banklån på 2,2 mill. kroner og utstedelse av obligasjonslån på 0,50 mill. kroner. Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk på -5,2 mill. kroner pr. 31. desember 2012 sammenlignet med -4,44 mill. kroner pr. 31. desember Selskapet har tilgjengelig ubenyttet kassekreditt på 0,9 mill. kroner. Finansiering Selskapet utstedte i 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mainovember 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld ble 11. april 2013 økt til 9 mill. kroner (fra 7 mill. kroner). Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Fremtidig utvikling Eqology har gjennomført mange kampanjer og hatt gjennomgående høy aktivitet i 2012, noe som har medført ny omsetningsrekord. Selskapets nye nettbutikk ble lansert i 4. kvartal 2011 og det forventes at den omsetningsøkning vi har sett i 2012 forsetter også i Resultatene i fjor ble preget av et høyt kostnadsnivå knyttet til lansering av nytt merkenavn, logo, og design- og profilering. Det forventes et lavere kostnadsnivå i 2013 blant annet som en følge av lavere transaksjons- og IT-kostnader. IT-avdelingen ble outsourcet fra og med 31. desember Finansiell Risiko Selskapet er utsatt for finansiell risiko gjennom konsernets finansielle instrumenter, i første omgang knyttet til markedsrisiko gjennom endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. Konsernet administrer risikoen gjennom identifisering og evaluering av potensielle risikoer. Konsernet har ikke inngått derivater for å redusere finansiell risiko. om langsiktig lån (for ytterligere info se note 15 i konsernregnskapet), og er utsatt for kontantstrømsrisiko relatert til rentebetingelsene. Kredittrisiko Konsernet er ikke utsatt for kredittrisiko knyttet til kundefordringer da alt salg skjer med forskuddsbetaling. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen består av risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å møte sine gjeldsforpliktelser. Konsernets likviditet er pr på 0,87 mill. kroner. Selskapets likviditet tilgjengelig består primært av tilgjengelig kassekreditt da bankinnskudd, i alle vesentligheter, er bundet pr I tillegg har konsernet en ubenyttet kassekreditt på 0,9 mill. kroner. Konsernet forventer å møte operasjonelle og finansielle forpliktelser gjennom positiv kontantstrøm fra drift framover. Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin EBITDA og egenkapitalandel, som beskrevet i note 15. Eqology.no AS har pr fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Selskapet skal ha en ny vurdering av lånebetingelsene med banken i juni For ytterligere informasjon om finansiell risiko vises til note 18 i konsernregnskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Konsernet hadde ingen personskader i 2012, og det er ikke iverksatt tiltak gjennom året vedrørende arbeidsmiljøet. Sykefraværet i konsernet var i 2012 på 8 %. Likestilling Selskapet har som målsetting å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Ved utgangen av 2012 var 50 % av konsernets ansatte menn. Balansen Konsernets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2012 var 31 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 56 %. Tilsvarende tall pr Morselskapet hadde en netto endring i kontanter og kontantekvivalenter på 2 tusen kroner. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr var 5 tusen. Markedsrisiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt EUR, SEK og DKK, da ca. 22 % av konsernets salgsinntekter skjer i disse valutaene. Konsernets drift er delvis finansiert gjenn- Ytre miljø Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet av vesentlig betydning

9 Eierstyring og selskapsledelse Styret i Eqology ASA tilstreber å etterleve norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, revidert 23. oktober 2012 samt regnskapslovens bestemmelser 3-3b. Etterlevelse av anbefalingen og regnskapsloven skjer på bakgrunn av «følg eller forklar». Selskapets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlag for langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Prinsippene skal klargjøre rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som fremgår av lovgivningen. Prinsippene skal bidra til å styrke tilliten til selskapet blant aksjeeiere, i kapitalmarkedet og hos andre interessenter. Styret i Eqology ASA vil til enhver tid påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse, og er gjenstand for årlig vurdering og diskusjon i styret, der også teksten til dette kapitlet i årsrapporten blir behandlet. Den videre gjennomgang av Eqologys prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger systematikken i siste reviderte versjon av anbefalingen fra Redegjørelsen omfatter hvert enkelt punkt i anbefalingen og gir en beskrivelse av Eqologys etterlevelse. Eqology har utarbeidet egne etiske retningslinjer som er tilgjengelig på selskapets nettsider under «Eqology Shares Corporate Governance». Virksomheten Selskapets vedtekter har under paragrafen for selskapets virksomhet følgende ordlyd: «Selskapets virksomhet er å drive handel innen helsekostmarkedet og andre markeder som står i naturlig forbindelse med helsekostmarkedet, samt alt som hermed er forbundet, herunder å delta i andre selskap.». Eqology driver i tråd med sin formålsparagraf, med virksomhet innen handel av helsekost og hudpleie. Virksomheten er langsiktig, og det vurderes løpende potensielle forretningsmessige utvidelser i tråd med formålsparagrafen. Selskapskapital og utbytte Konsernets egenkapital pr var på 31 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 56 %. Eqology har en målsetting å følge en utbyttepolitikk som er til beste for aksjonærene. Utbyttets størrelse vil være avhengig av selskapets investeringsbehov, vekstrate og økonomisk utvikling, finansieringsbehovet i selskapet, samt utbyttebegrensning i form av fri egenkapital og datterselskapet Eqology.no AS begrensning i forhold til låneforutsetninger. Eqology har ikke utbetalt utbytte siden selskapets oppstart. Selskapet utstedte i 4. kvartal 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar I sammenheng med konverteringsretten på lånet ble utstedelse av aksjer autorisert på ekstraordinær generalforsamling 14-november Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Eqology har en aksjeklasse og hver aksje gir en stemme. Eqology følger anbefalingens prinsipper for likebehandling av aksjonærer. Transaksjoner med nærstående parter analyseres løpende, og er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet. Transaksjoner mellom nærstående parter gjøres til markedsbetingelser og vurderes opp mot alternative uavhengige parter. Samtlige av styrets medlemmer og den daglige ledelse er informert om deres meldeplikt hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. Fri omsettelighet Alle Eqology aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. Aksjen er ikke underlagt noen form for vedtektsfestet omsetningsbegrensninger. Generalforsamlingen Eqology søker å legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i generalforsamlingen, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen sendes aksjeeierne senest 21 før generalforsamlingen avholdes, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før avholdelse. Påmelding skjer via skriftlig tilbakemelding senest tre virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan avgi stemme ved bruk av skriftlig fullmakt. Det gis nærmere informasjon om bruk av fullmakt og aksjeeieres rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen i innkallingen. Selskapet tilstreber at saksdokumentene er utførlige slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Selskapet har for generalforsamlingen 2012 av tidsmessig årsaker ikke lagt til rette for elektronisk deltakelse eller fullmaktsgivning. Det følger av anbefalingen at styret, valgkomiteen og revisor skal være til stede i generalforsamlingen. Anbefalingen avvikes og til stede vil være styrets leder, selskapets administrerende direktør og finansdirektør. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Generalforsamlingen velger møteleder. Informasjon om saksdokumenter og innkallingen vil finnes på selskapets hjemmeside. Valgkomité Eqology har vedtektsfestet at selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Ny valgkomite ble valgt ved ekstraordinær generalforsamling 12. mars Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Av anbefalingen fremgår det at selskap med mer enn 200 ansatte som hovedregel skal ha en bedriftsforsamling. På bakgrunn av Eqology s størrelse (21 ansatte pr. 31. desember 2012), er det besluttet å fravike denne anbefalingen. Selskapet har således ingen bedriftsforsamling. Generalforsamlingen velger styrets leder og medlemmer til styret. Styret velges for to år av gangen, og ble valgt inn på generalforsamlingen i QV Private Equity AB ble ny hovedaksjonær i Eqology 21. desember da fondet kjøpte 26,5 % av aksjene til Karstein Gjersvik. Som en følge av at selskapet fikk ny hovedaksjonær ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. mars Der ble det valgt nytt styre. Ny styreformann er Frode Bohan, og styrets øvrige medlemmer er Anette Askvig og Kjell Hetland. Det er tilstrebet at styrets sammensetning er slik at den kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styresammensetnin

10 gen fyller anbefalingens krav til medlemmenes uavhengighet av selskapets ledelse, hovedaksjeeiere og vesentlige forretningsforbindelser. Representanter for den daglige ledelse er ikke medlemmer av selskapets styre. Samtlige av styremedlemmene er uavhengig av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser med unntak av styreformann Frode Bohan som beskrevet i note 22 i konsernregnskapet. Frode Bohan eide av aksjene i selskapet pr tilsvarende 4,5 %. Styreformann igjennom 2012, Karstein Gjersvik, er involvert i den daglige ledelse i datterselskapet Eqology.no AS ved sitt verv som styreformann der. Fire av fem av styremedlemmene er videre uavhengig av selskapets større aksjeeiere. Styreformann Karstein Gjersvik eide av aksjene i selskapet pr tilsvarende 3,9 %. Styremedlemmers oppmøte og deltakelse i avholdte styremøter har i perioden vært bra. Det er to styremedlemmer som har ett fravær hver. Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvar for ledelsen av selskapet. Dette inkluderer et ansvar for å overvåke og utføre kontroll med selskapets aktiviteter. Styret har fastsatt instruks for styret og den daglige ledelse. Instruksen er tilgjengelig på Eqology s hjemmeside under «Eqology Shares Corporate Governance». Styret vedtar to ganger i året plan for avholdelse av styremøter for det påfølgende halvår. Det har i perioden ikke vært etablert egne styreutvalg. Disse oppgavene er ivaretatt av styret som helhet. Dette gjelder også revisjonsutvalg, hvor det basert på selskapets størrelse er benyttet adgangen loven gir til å bestemme at det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg. Det er i perioden avholdt 4 styremøter og det er behandlet 16 saker. Risikostyring og intern kontroll Selskapet er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer, ansatte og samfunnet. Eqology s risikobilde blir gjennomgått i ledelsen på månedlig basis. Dette omfatter blant annet risikoer relatert til lønnsomhet, HMS, sikkerhet, informasjonssikkerhet, finansiell rapportering, omdømme, samfunnsansvar og compliance. Dersom ikke-akseptable forhold identifiseres, blir det iverksatt risikoreduserende tiltak. Målsetningen er at organisasjonen over tid skal øke kompetansen til å vurdere risiko i forhold til forventet avkastning, og at dette skal bidra ytterligere til forbedring av konsernets beslutningsprosesser. Vekstmuligheter skal alltid vurderes mot tilhørende risikobilde. Eqology s diversifiserte produktportefølje, segmentene helsekost og hudpleie, reduserer risikoen og virker konjunkturavdempende. Samtidig medfører den geografiske bredden i konsernets virksomhet at eksponeringen mot makroforhold reduseres. Det henvises for øvrig til Eqologys webside investor relations corporate governance (www.eqology.no), samt note 3 og note 18 for nærmere beskrivelse av konsernets risikofaktorer. Intern kontroll og risikostyring av finansiell rapportering Eqology ASA utgir fire delårsregnskap i tillegg til det ordinære årsregnskapet. Regnskapet skal tilfredsstille juridiske og regulatoriske krav og utarbeides i samsvar med de vedtatte regnskapsprinsipper, og skal publiseres i henhold til timeplanen fastsatt av styret. På månedlig basis avlegges det en rapport til styret hvor finansiell rapportering sammenlignes med budsjett og hvor sentrale risikoer analyseres. Eqology ASA har etablert en rekke risikovurdering og kontrolltiltak i forbindelse med utarbeidelse av regnskapet både på månedlig, kvartalsvis og årlig basis. I forbindelse med gruppens regnskapsavslutning foretas det avstemninger av alle vesentlige regnskapsposter samt kvalitetskontroll for å sikre samsvar med rapporteringskrav. I tillegg avholdes det separate ledelses møter holdes for å identifisere gruppens sentrale risikofaktorer. Styret har også separate møter med ekstern revisor til å gjennomgå overnevnte tiltak, og gjennomfører forberedende vurderinger av delårsregnskap og årsregnskap. Godtgjørelse til styret Styrehonorarene er ikke resultatavhengige og det er heller ikke tildelt opsjoner i Eqology ASA. Styret skal godkjenne eventuell annen godtgjørelse enn styrehonorar, revisjonsutvalgshonorar og kompensasjonsutvalgshonorar fra selskapet til medlemmer av styret. Note 22 i årsregnskapet viser godtgjørelser til styret i Eqology ASA. Godtgjørelse til ledende ansatte I styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. note 22 i konsernregnskapet, er det redegjort for godtgjørelse til ledende ansatte og konsernets betingelsespolitikk, herunder omfang og innretning av bonus- og aksjerelaterte ordninger. Resultatavhengig godtgjørelse er knyttet til verdiskapning for aksjonærene og resultatutvikling for selskapet. Styrets erklæring behandles på ordinær generalforsamling. Note 22 i årsregnskapet viser godtgjørelser til ledende ansatte i Eqology ASA. Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Selskapet publiserer årlig en oversikt over datoer for viktige hendelser. Informasjon til selskapets aksjeeiere legges ut på selskapets hjemmeside samtidig som den publiseres til markedet. Alle aksjonærer likebehandles når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Finansiell kalender for 2012 ligger på selskapets hjemmeside under «Financial Reports Financial Calendar». Hendelser av betydning for selskapet rapporteres til markedet umiddelbart. Overtakelse Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom en overtakelsessituasjon skulle oppstå, vil styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og regelverk, søke å følge de anbefaling som er gitt i punkt 14 Selskapsovertakelse, fra Norsk anbefaling revidert 23. oktober Det foreligger ingen ytterligere skriftlige retningslinjer for fremgangsmåte ved eventuelle overtakelsestilbud. Revisor Styret har utarbeidet retningslinjer vedrørende annet arbeid enn revisjon utført av revisor eller personer tilknyttet revisor. Retningslinjene er tilgjengelig på Eqologys hjemmeside under «Eqology Shares Corporate Governance». Revisor fremlegger årlig hovedtrekkene for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Her gir revisor en redegjørelse for eventuelle vesentlige forhold rundt endringer av regnskapsprinsipper, vurdering av regnskapsestimater og eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Det gis også en gjennomgang av selskapets internkontroll, herunder identifisering av svakheter og forslag til forbedringer. Revisor redegjør også for eventuelle forhold som har betydning for revisors uavhengighet. Ved revisors redegjørelse påser styret at aktuelle spørsmål kan drøftes med ekstern revisor uten at administrasjonen er til stede. Det er i note 5 i konsernregnskapet og note 3 i morselskapsregnskapet redegjort for honorar til revisor. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til norsk aksjelovgivning har styret også utarbeidet en egen erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som vil bli lagt frem for behandling på årets generalforsamling. Erklæring med en oversikt over godtgjørelser er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet. International Financial Reporting Standards (IFRS) Regnskapet for 2012 er avlagt etter IFRS. Morselskapets regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Ytterligere orientering om regnskapsprinsipper er gjengitt i note 2 i konsernregnskapet og note 1 i morselskapsregnskapet

11 Styret I EQOLOGY Frode Bohan Styreformann Bohan har studert markedsføring og informatikk. Bohan startet sin karriere i bransjen i 1991 og basert på erfaring fra bygging av MenaQ7 merkevare, grunnla han NoLabel og NutriCon, som er en av verdens ledende nutraceutical og farmasøytiske kommunikasjonsselskaper. I 2004 var han med på å grunnlegge NattoPharma Ltd, som senere ble NattoPharma ASA. Han har vært en betydelig aksjonær i både NattoPharma ASA og Eqology ASA i en årrekke. Med over 20 års erfaring grundererfaring jobber Bohan nå som arbeidende styreformann i både Eqology og NattoPharma. Videre er Bohan leder av styret ved ImmunoPharma AS. Bohan eier aksjer i Eqology. Anette Askvig styremedlem Askvig har i mange år jobbet som konsulent innen HR og rekruttering hos Manpower i Oslo. Arbeidet har primært vært rettet mot key account kunder innen bank, finans og forsikring. Hun har tidligere jobbet i rekrutteringsselskapet, Jobline Norge (Monster) som key account manager med salg, prosjektstyring, research og som kurs- og foredragsholder. Askvig har jobbet i Zürich Forsikring som rådgiver innen skadeforsikring hvor hun også her var involvert i markedsføringen av selskapet. Hun har omfattende ledelseserfaring og har også jobbet med salg, rådgivning og markedskommunikasjon innen helsekostbransjen. Askvig eier ingen aksjer i Eqology. Askvig eier ingen aksjer i Eqology. Kjell Hetland styremedlem Kjell Hetland begynte i Morten Werrings Rederi AS («MWR») i 1981, hvor han i dag er administrerende direktør. Han har også tidligere vært ansatt som partner/direktør i Hjalmar Bjørge Shipbrokers og som styremedlem i Eidsiva Rederi ASA. Hetlands har i tillegg bred og lang erfaring fra aktiviteter innen corporate finance, salg og kjøp, partnerskap, fusjoner og oppkjøp. Hetland er for tiden også direktør eller styreleder i en rekke selskaper i og utenfor MWR konsernet samt privat investor. Han holder en Master of Business and Marketing grad. Hetland eier aksjer i Eqology. 21

12 Eqology ASA hadde i 2012 et underskudd på 1,91 mill. kroner som styret foreslår overført fra annen egenkapital. Selskapet har ingen fri egenkapital til utdeling av utbytte ved utgangen av Høvik, 29. april 2013 Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig Styreleder Styremedlem Styremedlem Frank Erikstad Bjordal Administrerende direktør Resultatdisponering 22

13 Årsregnskap 2012 Konsolidert oppstilling over finansiell stilling pr. pr. Beløp i NOK tusen noter Varige driftsmidler 2, Goodwill 2, Andre immaterielle eiendeler 2, Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer 2, Varelager 2, Kontanter og kontantekvivalenter 2, 13, Konsolidert resultatregnskap Beløp i NOK tusen noter Salgsinntekt 2, Andre inntekter - - Sum inntekter Varekostnad (25 302) (26 176) Lønns- og personalkostnader 2,4,22 (13 888) (12 049) Avskrivning og amortisering 2,8,10 (3 565) (8 468) Andre driftskostnader 5 (48 883) (49 900) Driftsresultat (148) (11 329) Finansinntekter Finanskostnader 15,18 (1 605) (832) Resultat før skatt (1 670) (12 099) Skattekostnad 2, Resultat i perioden (1 249) (8 784) Tilordnet til: Aksjonærene i morselskapet (1 249) (8 784) Resultat per aksje 7 (0,06) (0,41) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital 14, Annen innskutt kapital Annen egenkapital (16 019) (14 770) Sum egenkapital Lånegjeld 2, 15, Utsatt skattegjeld 2, Langsiktig gjeld Kortsiktig del av lånegjeld Leverandører og annen kortsiktig gjeld 2, 16, Kassekredittgjeld 2, 17, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Høvik, 29. april 2013 Konsolidert oppstilling over totalresultat Resultat for perioden (1 249) (8 784) Andre inntekter og kostnader - Totalresultat for perioden (1 249) (8 784) Tilordnet aksjonærene i morselskapet (1 249) (8 784) Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig Styreleder Styremedlem Styremedlem Frank Erikstad Bjordal Administrerende direktør 24 25

14 Konsolidert oppstilling over kontantstrømstrømmer Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital Beløp i NOK tusen noter Kontantstrøm fra driften: Resultat før skattekostnad (underskudd) (1 670) (12 099) Avskrivninger og amortiseringer 8, Annen amortisering 70 9 Endringer i eiendeler og gjeld: Kundefordringer, andre fordringer og varelager 11, (4 166) Leverandører og annen gjeld (1 638) Netto kontantstrøm fra drift (3 807) Investeringer i immaterielle eiendeler 10 (74) (3 452) Investeringer i varige driftsmidler 8 - (530) Lån til andre selskaper - Tilbakebetaling på lån til andre selskaper - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (74) (3 982) annen Aksje innskutt Annen sum Beløp i NOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital pr (5 986) Totalresultat for perioden - - (8 784) (8 784) Egenkapitalkomponent fra obligasjoner Egenkapital pr (14 770) Egenkapital pr (14 770) Totalresultat for perioden - - (1 249) (1 249) Egenkapital pr (16 019) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter: Nedbetaling av lån 15 (2 230) (2 230) Utstedelse av obligasjonslån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 730) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (800) (5 350) Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 442) 908 Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt 13 (5 242) (4 442) Klassifisering i balansen: Kontanter og kontantekvivalenter Kassekredittgjeld (6 108) (6 094) Sum (5 242) (4 442) Annen kontantstrøm informasjon: Betalte renter

15 Noter til de finansielle resultatene NOTE 1 Generell informasjon Konsernregnskapet til Eqology ASA og datterselskaper (samlet konsern) ble vedtatt av styret den 29. april Eqology ASA er et allment aksjeselskap stiftet den 26. august 2010 og er hjemmehørende i Norge. Konsernet utvikler, markedsfører og selger produkter innen helsekost og velvære i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Konsernets forretningsadresse er Kirkeveien 59b, 1322 Høvik, Norge. NOTE 2 Sammendrag av viktigste regnskapsprinsipper 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelse Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og tolkninger utgitt av International Accounting Standards Board og er som fastsatt av EU. Konsernregnskapet har blitt utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Konsernregnskapet er presentert i og alle tall er avrundet til nærmeste tusen med mindre annet er opplyst. 2.2 Bruk av estimater og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i henhold til IFRS. Det innebærer at ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Dette gjelder spesielt for vurderinger knyttet til immaterielle eiendeler som goodwill og kundeforhold samt utsatt skattefordel. Fremtidige hendelser kan føre til at estimatene endres og faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Goodwill Konsernet vurderer nedskrivningsbehov for goodwill på en årlig basis. I tillegg blir goodwill testet for nedskrivning dersom det foreligger indikatorer på nedskrivning. Dette innebærer at bruksverdi av den kontantstrømgenererende enhet som goodwill er fordelt til må estimeres. Når bruksverdi skal estimeres må ledelsen estimere fremtidige kontantstrømmer fra den kontantstrømgenererende enhet og velge en diskonteringsrate for å beregne en nåverdi av disse kontantstrømmene. Endringer av nåværende estimater kan føre til nedskrivninger i fremtidige perioder. Andre immaterielle eiendeler Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp er virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt. Fastsettelse av brukstid krever at ledelsen anvender skjønn. På hver rapporteringsdato vurderer ledelsen om det finnes indikasjoner på nedskrivning. Dersom det er indikatorer på nedskrivning, må gjenvinnbart beløp beregnes. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel blir balanseført for ubenyttede skattemessige tap i den grad det er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å benytte fremførbare underskudd. Ledelsen må benytte skjønn ved utarbeidelse av beløpet som kan balanseføres, basert på beregnet tidspunkt og beløp for fremtidige skattemessig inntekt samt ved bruk av skatteplanlegging. Inntektsføring Konsernet selger varer med begrenset returrett. Konsernet estimerer prosentandelen returer basert på en omfattende salgsstatistikk. Ledelsen har vurdert at estimerte returer kan måles pålitelig og salg med returrett resultatføres ved levering

16 2.3 Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Eqology ASA og selskaper som kontrolleres av konsernet (datterselskaper). Kontroll foreligger normalt når konsernet eier, direkte eller indirekte, mer en 50 % av aksjene i selskapet og kontroll kan utøves. Ikke-kontrollerende eierinteresser blir inkludert i egenkapitalen. Konserninterne transaksjoner, balanseposter, inntekter og kostnader er eliminert i konsolideringen. Datterselskaper blir konsolidert fra oppkjøpstidspunkt, tidspunkt hvor konsernet får kontroll, og blir konsolidert fram til kontroll opphører. 2.4 Omregning av utenlandsk valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer regnskapet i norske kroner. Dette er også funksjonell valuta for alle enhetene i konsernet. b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet i resultatregnskapet. 2.5 Virksomhetsoppkjøp Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper og virksomheter. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Transaksjonskostnader ved virksomhetsoppkjøp resultatføres. 2.6 Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte nedskrivinger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen av eiendelen. Når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyttet til kostnaden vil tilflyte konsernet, og kostnaden kan måles pålitelig, legges etterfølgende kostnader til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat. Alle andre reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i den perioden de oppstår. Varige driftsmidler avskrives etter lineær metode slik at driftsmiddelets anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Eiendelens restverdi og brukstid vurderes, og justeres dersom nødvendig, ved hver balansedato. Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over estimert utnyttbar levetid som utgjør 3-5 år. Gevinst og tap ved avhendelse blir beregnet ved å trekke bokført verdi fra eventuell salgssum og blir presentert netto i resultatregnskapet. 2.7 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som blir kjøpt eksternt blir målt til anskaffelseskost. Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp blir målt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. I etterfølgende måling blir immaterielle eiendeler målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulert amortisering og akkumulerte nedskrivninger. Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når følgende kriterier er oppfylt: det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk; ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke den; det er mulig å bruke programvaren; det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk programvaren; og utgiftene kan måles pålitelig Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende estimert brukstid: internetthandel og IT plattform 5 år kundeforhold (virksomhetsoppkjøp) 5-6 år 2.8 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsernet vurderer balanseførte beløp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for å vurdere om det finnes indikatorer på verdifall. Når det foreligger indikatorer på verdifall, beregnes eiendelens gjenvinnbart beløp for å bestemme hvorvidt eiendelen skal nedskrives. Når det ikke er mulig å beregne gjenvinnbart beløp av en eiendel, så estimerer konsernet gjenvinnbart beløp til den kontantstrømgenererende enhet eiendeler tilhører. 2.9 Goodwill Goodwill som oppstår ved virksomhetsoppkjøp representerer forskjellen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på overtakelsestidspunkt. Goodwill blir initialt balanseført til anskaffelseskost og blir deretter målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte nedskrivninger. For testing av verdifall, blir goodwill fordelt til hver av konsernets kontantstrøms genererende enheter som forventes å oppnå synergier fra oppkjøpet. Kontantstrømgenererende enheter som inkluderer goodwill blir testet for nedskrivningsbehov årlig eller oftere dersom det foreligger indikatorer på verdifall. Dersom gjenvinnbart beløp til den kontantstrømgenererende enhet er mindre enn bokført verdi til enheten, blir nedskrivningen først fordelt til goodwill og eventuell videre nedskrivning fordeles til de andre eiendelene i enheten på en pro rata basis. Goodwill nedskrivninger reverseres ikke i senere perioder Varelager Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige salgskostnader. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Utdatert varelager har blitt fullt nedskrevet

17 2.11 Fordringer Fordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Objektive indikatorer på verdifall er normalt basert på antall dager kundefordringene er over forfallsdato. Konsernets selskaper benytter en kombinasjon av direkte avskrivninger og avsetningskonto for å balanseføre tapsavsetninger Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid Egenkapital 1. Egenkapital og gjeld Finansielle instrumenter blir klassifisert som henholdsvis gjeld eller egenkapital i henhold til kontraktens underliggende substans. 2. Egne aksjer Ved kjøp av egne aksjer blir disse vist som en egen linje i egenkapitalen til anskaffelseskost. Tap eller gevinster vedrørende transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført men føres direkte mot egenkapitalen. 3. Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader knyttet til egenkapitaltransaksjoner blir ført direkte mot egenkapitalen fratrukket skatt. Kun kostnader som er direkte henførbart til egenkapitaltransaksjonen blir ført direkte mot egenkapitalen. Balanseført verdi av utsatt skattefordel blir vurdert ved hver balansedato og redusert i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å utnytte skattefordelen Pensjoner Gruppen har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som oppfyller de norske lovkravene til tjenestepensjon. En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor selskapet ikke har noen juridisk eller underforstått plikt til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd resultatføres når de påløper Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er definert som: en mulig plikt som har oppstått som følge av tidligere hendelser og hvis eksistens vil bli bekreftet av fremtidige hendelser en plikt som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at den vil føre til en strøm av ressurser fra foretaket en plikt som ikke kan måles pålitelig. Betingede forpliktelser blir ikke balanseført i regnskapet bortsett fra betingede forpliktelser som har oppstått gjennom et kjøp av virksomhet. Vesentlige betingede forpliktelser blir gjenstand for noteopplysninger med unntak av betingede forpliktelser hvor det er usannsynlig at en forpliktelse vil oppstå Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, skal klassifiseres som finansielle leieavtaler Lån Lån blir regnskapsført til kost ved initial måling som er virkelig verdi av lånet med fradrag av direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Amortisert kost inkluderer transaksjonskostnader og eventuell over- eller underkurs Skatt Årets skattekostnad er summen av betalbar skatt og utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom balanseførte verdier på eiendeler og gjeld og relaterte skattemessige verdier benyttet for å beregne skattemessig resultat. Utsatt skatteforpliktelse blir normalt balanseført for alle midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Dersom utsatt skatt oppstår ved en førstegangs balanseføring av gjeld eller eiendel i en transaksjon som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført Inntektsføring Salgsinntekter resultatføres når varene er levert til kunden, det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og inntekten kan måles pålitelig. Salgsinntekter måles til virkelig verdi av salget av varer, netto merverdiavgift og rabatter og etter elimineringer av internsalg Hendelser etter balansedagen Ny informasjon om forhold vedrørende konsernets balanse som forelå på balansedato skal tas hensyn til i konsernregnskapet. Hendelser som vedrører forhold som oppstod etter balansedato skal opplyses om dersom vesentlig Segmentrapportering Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til konsernets øverste beslutningstaker. Konsernets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen

18 2.23 Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger a) Nye og endrede standarder og fortolkninger Endringer i standarder og fortolkinger gjeldende for regnskapsår som starter 1. januar 2012 har ikke hatt noen innvirkning på konsernets regnskap. b) Standarder og fortolkninger som ennå ikke har blitt tatt i bruk av konsernet Følgende nye standarder og endring i standarder er vedtatt av IASB og er pliktig anvendt for konsernet for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av disse. (IASBs engelske benevnelse er benyttet der offisiell norsk oversettelse ikke foreligger.) Basert på de vurderinger som er gjort så langt, forventes disse standardene og fortolkningsuttalelsene ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Presentasjon av poster under andre inntekter og kostnader (Other Comprehensive Income) (Endring) Endringen i IAS 1 medfører krav om å gruppere postene under andre inntekter og kostnader (Other Comprehensive Income (OCI)) basert på om postene i senere perioder kan reklassifiseres over resultatet eller ikke. Endringen vil bare ha effekt på presentasjon. Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. juli 2012 eller senere. IAS 27 Separate Financial Statements (som revidert i 2011) Som en følge av utgivelsen av IFRS 10 og 12 (se nedenfor) har IASB måttet foreta endringer i IAS 27. IAS 27 omfatter nå kun selskapsregnskapet. Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013). IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (som revidert i 2011) Som en følge av utgivelsen av IFRS 10 og 12 har IASB måttet foreta endringer i IAS 28. Regnskapsføring av investering i «joint ventures» skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden, og IAS 28 omfatter nå både regnskapsføring av investering i tilknyttet selskap og «joint ventures» (felles virksomhet). Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013). IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement IFRS 9 slik den foreligger nå reflekterer første fase i IASB sitt arbeid med å lage en standard med formål å erstatte dagens IAS 39. Den del av IFRS 9 som er ferdigstilt omhandler klassifikasjon og måling av finansielle eiendeler og gjeld slik de er definert i IAS 39. I henhold til IASB er standarden effektiv for regnskapsår som starter 1. januar 2015 eller senere, men EU har på nåværende tidspunkt ikke fastsatt ikrafttredelsesdato. Anvendelse av første fase av IFRS 9 kan gi effekt på klassifikasjon og måling av konsernets finansielle eiendeler og gjeld. IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 10 erstatter den delen av IAS 27 som omhandler konsoliderte regnskaper, i tillegg til å ta opp forholdene som diskuteres i SIC-12. IFRS 10 legger til grunn at én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter, inkludert foretak med særskilt formål (Special Purpose Entities). Endringer som følger av IFRS 10 vil kreve at ledelsen anvender betydelig grad av skjønn for å avgjøre hvilke selskaper en kontrollerer, og som følge av det, skal konsolideres av morselskapet. Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013). IFRS 11 Joint Arrangements IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet og SIC-13 Felleskontrollert foretak ikke monetære overføringer fra deltakere. IFRS 11 fjerner muligheten til å kunne benytte proporsjonal konsolidering for felleskontrollerte foretak (jointly controlled entities), og egenkapitalmetoden må således anvendes. Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013). IFRS 12 Disclosure of Involvement with Other Entities IFRS 12 inneholder alle opplysningskrav som tidligere lå i IAS 27 relatert til konsoliderte regnskaper, i tillegg til tilleggsopplysningskrav som tidligere var inkludert i IAS 28 og IAS 31. Disse pplysningskravene relaterer seg til en enhets investering i datterselskaper, «joint arrangements», tilknyttede selskaper og «structured entities» I tillegg innføres det nye krav til tilleggsopplysninger. Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013). IFRS 13 Fair Value Measurement IFRS 13 etablerer en kilde til og klargjør veiledningen for hvordan man skal måle virkelig verdi. IFRS 13 endrer ikke når en enhet må anvende virkelig verdi, men gir veiledning om hvordan virkelig verdi skal måles i henhold til IFRS når det er krav om virkelig verdi måling. Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. IAS 19 Ytelser til ansatte (Endring) Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. IFRS 11 Joint Arrangements Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013). IAS 32 - Amendment: Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities. Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. IFRS 7 Financial Instruments: Amendment, New disclosure requirements - Offsetting of Financial Assets and Financial Liabilities. Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. juli 2013 eller senere

19 NOTE 3 SEGMENTER Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Eqology vurdert det som nødvendig å dele virksomheten inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på segmenter. På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er således avgrenset til den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter. Informasjon om omsetning per produktgruppe: Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakt etc Sum Omsetning per produktgruppe: (Beløp i NOK tusen) 2012 Helsekost % Hudpleie % Reklame etc % Sum % Geografisk informasjon relatert til konsernets aktiviteter: Pensjoner Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Antall ansatte Det er 21 ansatte i konsernet pr. 31. desember 2012, og for regnskapsperioden har det vært ansatt 21 årsverk. NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Provisjons- og markedsføringskostnader Revisjons-, konsulent-, og advokathonorarer Operasjonelle leieavtaler inkl. felleskostnader Andre driftskostnader Sum Spesifikasjon av honorarer til revisor: Lovpålagt revisjon Skatterådgivning Sum Geografisk informasjon relatert til konsernets aktiviteter er vist i tabellen under: Norge Danmark Sverige Finland Sum Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varige driftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10 % av totale salgsinntekter NOTE 4 LØNNSKOSTNADER Lønn og godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styrehonorar Andre lønnskostnader Sum Beløp i NOK tusen 2012 Norge % Danmark % Sverige % Finland % Sum % Lønnskostnader: Beløp i NOK tusen 2012 Lønn og godtgjørelse % Arbeidsgiveravgift % Pensjonskostnader % Styrehonorar % Andre lønnskostnader % Sum % NOTE 6 SKATT Betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt Skatte(kostnad)/inntekt Endringer i balanseført utsatt skattefordel og utsatt skattegjeld relatert til midlertidige forskjeller var: Ført mot Beløp i NOK tusen Resultatført egenkapital Varige driftsmidler Varelager Immaterielle eiendeler Fremførbare underskudd Sum Ført mot Beløp i NOK tusen Resultatført egenkapital 2011 Varige driftsmidler Varelager Immaterielle eiendeler Fremførbare underskudd Sum

20 I balansen er utsatt skatt presentert brutto, der utsatt skatt på merverdier fremkommer som utsatt skatteforpliktelse på 1,23 mill. kroner, og utsatt skattefordel utgjør 5,4 mill. kroner. Det er ikke noe tidsbegrensning på anvendelse av skattemessig underskudd. Det fremførbare underskuddet relaterer seg i eshop Holding, og utfisjonert underskudd fra Nordic Health ASA.Avstemming av effektiv skattesats for perioden: Resultat før skatt (1 670) (12 099) Nominell skatterate 28 % 28 % Forventet skattekostnad/(skatteinntekt) (468) (3 388) Skatteffekt av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader Annet Sum skatteinntekt (421) (3 315) Effektiv skattesats i prosent 25,2 % 27,4 % NOTE 7 RESULTAT PER AKSJE Beregning av resultat per aksje tilordnet ordinære aksjonærer og utvannet resultat per aksje er basert på følgende data: Ordinært og utvannet resultat per aksje (0,06) (0,41) Resultat Overskudd (tap) for året tilordnet selskapets aksjonærer (1 249) (8 784) NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER Beløp i NOK tusen inventar, maskiner og utstyr totalt Anskaffelseskost: 1. januar Tilgang Avgang desember Tilgang - - Avgang desember Akkumulerte avskrivninger: 1. januar Avskrivninger desember Avskrivninger desember Balanseført verdi: 1. januar desember desember Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over estimert utnyttbar levetid som utgjør 3-5 år. Antall aksjer (i tusen) Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer Selskapet har utestående potensielt utvannende aksjer i sammenheng med det konvertible lånet. På grunn av at selskapet har et negativt resultat og fordi de ikke har utvannende effekt pr er ikke disse tatt med i beregningen

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 It s in our nature Hovedpunkter 1. kvartal 2 Underliggende økning i salgsinntekter var 5 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 1,24 mill.

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2012

Delårsrapport 4. kvartal 2012 Delårsrapport 4. kvartal 2012 It s in our nature 2 Hovedpunkter 4. kvartal Underliggende økning i salgsinntekter var 7 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 4. kvartal -0,86 mill.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA

Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA Rapport for 1. kvartal 2011 for Eqology ASA (Tidligere Shine ASA) http://ir.shine.no Rapport for 1. kvartal 2011 Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap ÅrsRapport 2012 Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert

Detaljer

INNHOLD. Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

INNHOLD. Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap Årsrapport 2013 Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2014

Hovedpunkter 1. kvartal 2014 Delårsrapport 2014 Hovedpunkter 1. kvartal 2014 2 Eqology ASA 1. kvartal 2014 Omsetningen for 1. kv. endte på NOK 19,5 mill., ned fra NOK 22,7 i 1. kv. 2013. Konsernets EBITDA for. 1 kv. endte på NOK -0,6

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap Årsrapport 2014 2 Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2010. http://ir.shine.no

Årsrapport 2010. http://ir.shine.no Årsrapport 2010 http://ir.shine.no Shine ASA Årsberetning for 2010 Virksomheten Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer