Innhold. Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap"

Transkript

1 ÅrsRapport 2012

2 Innhold Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering i det Nordiske markedet. Eqology 1 Årsrapport Viktige hendelser i Our Products 6 Our Business 8 Årsberetning for Eierstyring og selskapsledelse 16 Styret i Eqology 21 Resultatdisponering 22 Årsregnskap Konsolidert resultatregnskap 24 Konsolidert oppstilling over totalresultat 24 Konsolidert oppstilling over finansiell stilling 25 Konsolidert oppstilling over kontantstrømstrømmer 26 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital 27 Noter 28 Note 1 Generell informasjon 29 Note 2 Sammendrag av viktigste regnskapsprinsipper 29 Note 3 Segmenter 36 Note 4 Lønnskostnader 36 Note 5 Andre driftskostnader 37 Note 6 Skatt 37 Note 7 Resultat per aksje 38 Note 8 Varige driftsmidler 39 Note 9 Goodwill 40 Note 10 Andre immaterielle eiendeler 41 Note 11 Kundefordringer og andre fordringer 41 Note 12 Varelager 41 Note 13 Kontanter og kontantekvivalenter 42 Note 14 Aksjekapital 42 Note 15 Lån 42 Note 16 Leverandører og annen kortsiktig gjeld 43 Note 17 Kassakreditt 43 Note 18 Finansielle instrumenter 43 Note 19 Operasjonelle leieforpliktelser 45 Note 20 Aksjonærer 46 Note 21 Datterselskaper 48 Note 22 Avlønning av ledende ansatte og transaksjoner med nærstående parter 48 Note 23 Hendelser etter balansedagen 51 Eqology ASA 52 Resultatregnskap 52 Balanse 53 Kontantstrømoppstilling 54 Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Informasjon om ledende ansatte og styremedlemmer 55 Note 3 Andre driftskostnader 56 Note 4 Skattekostnad 56 Note 5 Datterselskaper 57 Note 6 Fordring på konsernselskaper 57 Note 7 Aksjekapital 57 Note 8 Lånegjeld 57 Note 9 Leverandør og annen gjeld 58 Note 10 Gjeld til konsernselskaper 58 Note 11 Aksjonærinformasjon 58 Note 12 Hendelser etter balansedagen 58 Erklæring fra styret og daglig leder 60 3

3 Viktige hendelser kvartal Incentiv tur til Sør-Afrika med 56 gjester etter kampanje gjennom 2011 Lokale event i flere storbyer i Norge og Danmark Odd Weidel begynner som ny finansdirektør i februar Nye produkter lansert Multichi Energy GEL og Promix 2. kvartal Lansering av EQ Skin i København og vår egen naturlighetsskala EQ Skin Tour i Norden Tone Aune blir ansatt som ny leder for kundeservice Naturen er vår inspirasjonskilde. Naturen er en stor kraft. Den er nøkkelen til våre ambisjoner og våre utfordringer. I Eqology er vi inspirert av naturen og dens enorme potensial. 3. kvartal Toppledersamling Bergen august ved Robert Heldal EQ kick-off med Eric Worre Lanserer første produkt i den nye EQ Body serien Hand Refreshing Soap Finansiell kalender 2013 Årsregnskap mandag 29-apr kvartal tirsdag 21-mai kvartal tirsdag 20-aug kvartal torsdag 14-nov kvartal Evolution Tour i Norge og Danmark med ipad og MacBook kampanje Get Ready 2013 Holmenkollen Park med Eric Worre Ansettelse av Hogne Vik som ny produktsjef Ny klinisk studie på K2 Plus offentliggjøres Ny og forbedret nettbutikk lanseres Kontaktpersoner Frank Bjordal Adm. direktør Telefon: Odd Weidel Finansdirektør Telefon: ir.eqology.com Drivkraften vår er naturlig. Vi er fast bestemt på å utnytte naturen til fulle for å utvikle en sunn og vital virksomhet som gir en fremgangsrik fremtid for oss selv og kundene våre. Det ligger i vår natur. I Eqology har vi en naturlig drivkraft. It s in our nature 4

4 OUR PRODUCTS Eqologys produktfilosofi er basert på balanse og det å være i harmoni - med seg selv, sin kropp og med omgivelsene. I Eqology tenker vi at denne helheten må komme fra naturen. Det samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter. VÅR PRODUKTFILOSOFI Produktene våre innen helsekost, nutricosmetics (kollagen) og hudpleie er utviklet i samarbeid med ledende naturmedisinere, homeopater og biokjemikere. Utvikling og produksjon foregår i Norge og EU, og følger GMP-standard (Good Manufacturing Practice). Vi er kompromissløse i produktutviklingen og har unike kvalitetsprodukter innen økt energi og overskudd, trening og prestasjon, rensing, balanse og velvære, samt en egen hudpleieserie, EQ SKIN, som vi lanserte 5. mai 2012 i København. Eqologys produktfilosofi er basert på balanse og det å være i harmoni - med seg selv, sin kropp og med omgivelsene. I Eqology tenker vi at denne helheten må komme fra naturen. Det samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter. Alle våre helsekostprodukter er basert på naturlige, høyeffektive ingredienser, som ikke finnes på WADAs dopingliste. Våre leverandører garanterer at ingen av Eqologys produkter er testet på dyr. 6 7

5 OUR BUSINESS Vår fremgangsmåte gjør at våre distributører lykkes. Jobber du fokusert etter metodene som beskrives i brosjyren vår Start Smart, vil du raskt få godt betalte resultater. Fremgangsmåten som presenteres her, er den samme som våre toppledere har brukt. Brosjyren Start Smart og vårt online e-læringsprogram EQ Academy Training, i kombinasjon med våre produkter og øvrig materiell, vil hjelpe deg som distributør til å starte og lykkes med din forretning på en enkel måte. MULIGHETENE Som distributør i Eqology disponerer du din egen tid og du er din egen sjef. Du kan skape en ekstrainntekt eller en solid gjentagende inntekt du kan leve av. Inntektspotensialet er ubegrenset. Du er en del av et sosialt nettverk og får mulighet til å delta på kurs, arrangementer og reiser sammen med dine kollegaer. Eqology Business Kit OG MATERIELL Eqology har utviklet mange gode hjelpemidler som bidrar til at du når målene dine. EQ Business Kit inneholder det du trenger av materiell for å komme i gang. Jobber du fokusert etter metodene som beskrives i brosjyren Start Smart og vårt online e-læringsprogram EQ Academy Training, vil du raskt få godt betalte resultater. Fremgangsmåten som presenteres her, er den samme som våre toppledere har brukt. Dette heftet, i kombinasjon med våre produkter og øvrig materiell, vil hjelpe deg til å starte og lykkes med din forretning på en enkel måte. KOMPENSASJON Eqology har en av de beste og mest rett-ferdige kompensasjonsplanene i vår bransje. Bonusmodellen er laget slik at du har like muligheter til å oppnå god inntekt som de som kom inn i nettverket før deg. Din fortjeneste avhenger kun av deg og ditt nettverk. All provisjon er basert på dine resultater når det gjelder omsetning og organisasjonsutvikling i Eqology. EQ life car program Vi vet at biler er noe av det som kan gi størst glede og størst bekymring for folk flest. Vårt bilprogram gir våre distributører rabatter på eksklusive, sikre og miljøvennlige biler. EQ life tour Hvert år arrangerer Eqology en tur til et eksotisk reisemål. Her kan du være sammen med positive kollegaer og utveksle ideer og tanker. Dette skal være en fem-stjerners opplevelse som du aldri skal glemme. 8 9

6 Topp-distributører i Eqology: Camilla Stene Helsem Tore Aakre Eli Johanne Birkeland Robert Heldal Tony Nilson Rannveig Wahll Nicolai Rud

7 Årsberetning for 2012 Eqology markedsfører og selger helsekost og hudpleieprodukter i det nordiske markedet direkte til forbruker gjennom nettverkssalg. Selskapets forretningside er å selge naturlige helsekost- og hudpleieprodukter via uavhengige distributører direkte til kunden gjennom abonnements konsepter. Virksomheten Eqology er et norsk børsnotert selskap, etablert i 1998 med virksomhet i hele Norden. Selskapet markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekost- og hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering i det nordiske markedet. Konsernet har legale selskaper kun i Norge og er lokalisert på Høvik i Bærum. Norge er konsernets største marked med 78 % av omsetningen, men selskapet bedriver også salg til Sverige, Danmark og Finland. Konsernet har ingen egen produksjonsfasilitet, men produserer sine produkter hos eksterne produksjonspartnere. Nye produkter utvikles av konsernet i samarbeid med eksterne aktører og produksjonsselskapene. Konsernet har i 2012 hatt forskning og utviklingskostnader relatert til internutviklede web-prosjekter på 5,2 mill. kroner. Prosjektet faller inn under Skattefunn ordningen. Eqology ASA er Notert på Oslo Axess. Hovedtrekk for 2012 Eqology ASA ble børsnotert i 2010 og selskapets nye profil ble lansert i Gjennom reprofileringen har selskapet etablert en profil som gjenspeiler våre verdier og høye kvalitet. Dette har i tillegg bevisstgjort organisasjonen, produktene og lagt til rette for den positive utvikling vi har sett i 2012 og som vi forventer skal fortsette også i årene som kommer. I juni 2012 ble Eqologys nye hudpleieserie EQ Skin lansert, og en ny klinisk studie på vitamin K2 ble offentliggjort. Mot slutten av året ble den nye og forbedrede nettbutikken lansert. IT-avdelingen ble besluttet outsourcet i fjerde kvartal med effekt fra og med 31.desember Hendelser etter balansedagen På ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013 ble det valgt inn nytt styre i Eqology. Se note 22 for mer utfyllende informasjon. Det er ikke registrert andre vesentlige hendelser etter balansedagens slutt som påvirker konsernets regnskap

8 Nærmere om konsernets resultat Konsernet har ikke sammenligningstall fra tilsvarende periode i 2010 før etablering av konsernet, men er basert på perioden fra stiftelsen av Eqology ASA den 1. august 2010 til 31. desember Salgsinntektene for konsernet i 2012 var på 91,5 mill. kroner. Det er en økning på 7 % sammenlignet med Inntektene fra det norske markedet var på 70,2 mill. kroner, mens inntekter fra de øvrige nordiske landene var på 21,3 mill. kroner. Driftsresultatet i 2012 var på -0,15 mill. kroner: Det er en forbedring på 11 mill. kroner sammenlignet med Morselskapets driftsresultat viser ett underskudd på 2,01 mill. kroner. Regnskapet er også belastet med 0,5 mill. kroner i internkostnader fra datterselskap. Nøkkeltall (Beløp i NOK tusen) Totale inntekter EBITDA (2 861) EBITDA-margin 3,7 % -3,4 % Resultat før skatt (1 670) (12 099) EBITDA for konsernet endte på 3,42 mill. kroner. Det er en forbedring på 6,2 mill. kroner sammenlignet med i fjor. Resultat før skatt var i 2012 på -1,67 mill. kroner var hhv. 32,2 mill. kroner og 53,3 %. Morselskapets bokførte egenkapital pr 31. desember 2012 var 43,17 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 57,8 %. Tilsvarende tall pr var hhv. 45,1 mill. kroner og 61 %. Kontantstrøm Konsernet hadde for året en netto endring i kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt på -0,8 mill. kroner. Kontantstrøm fra driften var 1,0 mill. kroner for perioden. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på -0,1 mill. kroner mot -4,0 mill. kroner i Fjorårets store investeringer var primært knyttet til investeringer i et nytt web-handelssystem og tilknyttet IT plattform. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på -1,7 mill. kroner i Det skyldes nedbetaling av langsiktig banklån på 2,2 mill. kroner og utstedelse av obligasjonslån på 0,50 mill. kroner. Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk på -5,2 mill. kroner pr. 31. desember 2012 sammenlignet med -4,44 mill. kroner pr. 31. desember Selskapet har tilgjengelig ubenyttet kassekreditt på 0,9 mill. kroner. Finansiering Selskapet utstedte i 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mainovember 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld ble 11. april 2013 økt til 9 mill. kroner (fra 7 mill. kroner). Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Fremtidig utvikling Eqology har gjennomført mange kampanjer og hatt gjennomgående høy aktivitet i 2012, noe som har medført ny omsetningsrekord. Selskapets nye nettbutikk ble lansert i 4. kvartal 2011 og det forventes at den omsetningsøkning vi har sett i 2012 forsetter også i Resultatene i fjor ble preget av et høyt kostnadsnivå knyttet til lansering av nytt merkenavn, logo, og design- og profilering. Det forventes et lavere kostnadsnivå i 2013 blant annet som en følge av lavere transaksjons- og IT-kostnader. IT-avdelingen ble outsourcet fra og med 31. desember Finansiell Risiko Selskapet er utsatt for finansiell risiko gjennom konsernets finansielle instrumenter, i første omgang knyttet til markedsrisiko gjennom endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. Konsernet administrer risikoen gjennom identifisering og evaluering av potensielle risikoer. Konsernet har ikke inngått derivater for å redusere finansiell risiko. om langsiktig lån (for ytterligere info se note 15 i konsernregnskapet), og er utsatt for kontantstrømsrisiko relatert til rentebetingelsene. Kredittrisiko Konsernet er ikke utsatt for kredittrisiko knyttet til kundefordringer da alt salg skjer med forskuddsbetaling. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen består av risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å møte sine gjeldsforpliktelser. Konsernets likviditet er pr på 0,87 mill. kroner. Selskapets likviditet tilgjengelig består primært av tilgjengelig kassekreditt da bankinnskudd, i alle vesentligheter, er bundet pr I tillegg har konsernet en ubenyttet kassekreditt på 0,9 mill. kroner. Konsernet forventer å møte operasjonelle og finansielle forpliktelser gjennom positiv kontantstrøm fra drift framover. Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin EBITDA og egenkapitalandel, som beskrevet i note 15. Eqology.no AS har pr fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Selskapet skal ha en ny vurdering av lånebetingelsene med banken i juni For ytterligere informasjon om finansiell risiko vises til note 18 i konsernregnskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Konsernet hadde ingen personskader i 2012, og det er ikke iverksatt tiltak gjennom året vedrørende arbeidsmiljøet. Sykefraværet i konsernet var i 2012 på 8 %. Likestilling Selskapet har som målsetting å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Ved utgangen av 2012 var 50 % av konsernets ansatte menn. Balansen Konsernets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2012 var 31 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 56 %. Tilsvarende tall pr Morselskapet hadde en netto endring i kontanter og kontantekvivalenter på 2 tusen kroner. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr var 5 tusen. Markedsrisiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt EUR, SEK og DKK, da ca. 22 % av konsernets salgsinntekter skjer i disse valutaene. Konsernets drift er delvis finansiert gjenn- Ytre miljø Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet av vesentlig betydning

9 Eierstyring og selskapsledelse Styret i Eqology ASA tilstreber å etterleve norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, revidert 23. oktober 2012 samt regnskapslovens bestemmelser 3-3b. Etterlevelse av anbefalingen og regnskapsloven skjer på bakgrunn av «følg eller forklar». Selskapets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlag for langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Prinsippene skal klargjøre rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som fremgår av lovgivningen. Prinsippene skal bidra til å styrke tilliten til selskapet blant aksjeeiere, i kapitalmarkedet og hos andre interessenter. Styret i Eqology ASA vil til enhver tid påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse, og er gjenstand for årlig vurdering og diskusjon i styret, der også teksten til dette kapitlet i årsrapporten blir behandlet. Den videre gjennomgang av Eqologys prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger systematikken i siste reviderte versjon av anbefalingen fra Redegjørelsen omfatter hvert enkelt punkt i anbefalingen og gir en beskrivelse av Eqologys etterlevelse. Eqology har utarbeidet egne etiske retningslinjer som er tilgjengelig på selskapets nettsider under «Eqology Shares Corporate Governance». Virksomheten Selskapets vedtekter har under paragrafen for selskapets virksomhet følgende ordlyd: «Selskapets virksomhet er å drive handel innen helsekostmarkedet og andre markeder som står i naturlig forbindelse med helsekostmarkedet, samt alt som hermed er forbundet, herunder å delta i andre selskap.». Eqology driver i tråd med sin formålsparagraf, med virksomhet innen handel av helsekost og hudpleie. Virksomheten er langsiktig, og det vurderes løpende potensielle forretningsmessige utvidelser i tråd med formålsparagrafen. Selskapskapital og utbytte Konsernets egenkapital pr var på 31 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 56 %. Eqology har en målsetting å følge en utbyttepolitikk som er til beste for aksjonærene. Utbyttets størrelse vil være avhengig av selskapets investeringsbehov, vekstrate og økonomisk utvikling, finansieringsbehovet i selskapet, samt utbyttebegrensning i form av fri egenkapital og datterselskapet Eqology.no AS begrensning i forhold til låneforutsetninger. Eqology har ikke utbetalt utbytte siden selskapets oppstart. Selskapet utstedte i 4. kvartal 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar I sammenheng med konverteringsretten på lånet ble utstedelse av aksjer autorisert på ekstraordinær generalforsamling 14-november Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Eqology har en aksjeklasse og hver aksje gir en stemme. Eqology følger anbefalingens prinsipper for likebehandling av aksjonærer. Transaksjoner med nærstående parter analyseres løpende, og er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet. Transaksjoner mellom nærstående parter gjøres til markedsbetingelser og vurderes opp mot alternative uavhengige parter. Samtlige av styrets medlemmer og den daglige ledelse er informert om deres meldeplikt hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. Fri omsettelighet Alle Eqology aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. Aksjen er ikke underlagt noen form for vedtektsfestet omsetningsbegrensninger. Generalforsamlingen Eqology søker å legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i generalforsamlingen, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen sendes aksjeeierne senest 21 før generalforsamlingen avholdes, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før avholdelse. Påmelding skjer via skriftlig tilbakemelding senest tre virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan avgi stemme ved bruk av skriftlig fullmakt. Det gis nærmere informasjon om bruk av fullmakt og aksjeeieres rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen i innkallingen. Selskapet tilstreber at saksdokumentene er utførlige slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Selskapet har for generalforsamlingen 2012 av tidsmessig årsaker ikke lagt til rette for elektronisk deltakelse eller fullmaktsgivning. Det følger av anbefalingen at styret, valgkomiteen og revisor skal være til stede i generalforsamlingen. Anbefalingen avvikes og til stede vil være styrets leder, selskapets administrerende direktør og finansdirektør. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Generalforsamlingen velger møteleder. Informasjon om saksdokumenter og innkallingen vil finnes på selskapets hjemmeside. Valgkomité Eqology har vedtektsfestet at selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Ny valgkomite ble valgt ved ekstraordinær generalforsamling 12. mars Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Av anbefalingen fremgår det at selskap med mer enn 200 ansatte som hovedregel skal ha en bedriftsforsamling. På bakgrunn av Eqology s størrelse (21 ansatte pr. 31. desember 2012), er det besluttet å fravike denne anbefalingen. Selskapet har således ingen bedriftsforsamling. Generalforsamlingen velger styrets leder og medlemmer til styret. Styret velges for to år av gangen, og ble valgt inn på generalforsamlingen i QV Private Equity AB ble ny hovedaksjonær i Eqology 21. desember da fondet kjøpte 26,5 % av aksjene til Karstein Gjersvik. Som en følge av at selskapet fikk ny hovedaksjonær ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. mars Der ble det valgt nytt styre. Ny styreformann er Frode Bohan, og styrets øvrige medlemmer er Anette Askvig og Kjell Hetland. Det er tilstrebet at styrets sammensetning er slik at den kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styresammensetnin

10 gen fyller anbefalingens krav til medlemmenes uavhengighet av selskapets ledelse, hovedaksjeeiere og vesentlige forretningsforbindelser. Representanter for den daglige ledelse er ikke medlemmer av selskapets styre. Samtlige av styremedlemmene er uavhengig av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser med unntak av styreformann Frode Bohan som beskrevet i note 22 i konsernregnskapet. Frode Bohan eide av aksjene i selskapet pr tilsvarende 4,5 %. Styreformann igjennom 2012, Karstein Gjersvik, er involvert i den daglige ledelse i datterselskapet Eqology.no AS ved sitt verv som styreformann der. Fire av fem av styremedlemmene er videre uavhengig av selskapets større aksjeeiere. Styreformann Karstein Gjersvik eide av aksjene i selskapet pr tilsvarende 3,9 %. Styremedlemmers oppmøte og deltakelse i avholdte styremøter har i perioden vært bra. Det er to styremedlemmer som har ett fravær hver. Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvar for ledelsen av selskapet. Dette inkluderer et ansvar for å overvåke og utføre kontroll med selskapets aktiviteter. Styret har fastsatt instruks for styret og den daglige ledelse. Instruksen er tilgjengelig på Eqology s hjemmeside under «Eqology Shares Corporate Governance». Styret vedtar to ganger i året plan for avholdelse av styremøter for det påfølgende halvår. Det har i perioden ikke vært etablert egne styreutvalg. Disse oppgavene er ivaretatt av styret som helhet. Dette gjelder også revisjonsutvalg, hvor det basert på selskapets størrelse er benyttet adgangen loven gir til å bestemme at det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg. Det er i perioden avholdt 4 styremøter og det er behandlet 16 saker. Risikostyring og intern kontroll Selskapet er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer, ansatte og samfunnet. Eqology s risikobilde blir gjennomgått i ledelsen på månedlig basis. Dette omfatter blant annet risikoer relatert til lønnsomhet, HMS, sikkerhet, informasjonssikkerhet, finansiell rapportering, omdømme, samfunnsansvar og compliance. Dersom ikke-akseptable forhold identifiseres, blir det iverksatt risikoreduserende tiltak. Målsetningen er at organisasjonen over tid skal øke kompetansen til å vurdere risiko i forhold til forventet avkastning, og at dette skal bidra ytterligere til forbedring av konsernets beslutningsprosesser. Vekstmuligheter skal alltid vurderes mot tilhørende risikobilde. Eqology s diversifiserte produktportefølje, segmentene helsekost og hudpleie, reduserer risikoen og virker konjunkturavdempende. Samtidig medfører den geografiske bredden i konsernets virksomhet at eksponeringen mot makroforhold reduseres. Det henvises for øvrig til Eqologys webside investor relations corporate governance (www.eqology.no), samt note 3 og note 18 for nærmere beskrivelse av konsernets risikofaktorer. Intern kontroll og risikostyring av finansiell rapportering Eqology ASA utgir fire delårsregnskap i tillegg til det ordinære årsregnskapet. Regnskapet skal tilfredsstille juridiske og regulatoriske krav og utarbeides i samsvar med de vedtatte regnskapsprinsipper, og skal publiseres i henhold til timeplanen fastsatt av styret. På månedlig basis avlegges det en rapport til styret hvor finansiell rapportering sammenlignes med budsjett og hvor sentrale risikoer analyseres. Eqology ASA har etablert en rekke risikovurdering og kontrolltiltak i forbindelse med utarbeidelse av regnskapet både på månedlig, kvartalsvis og årlig basis. I forbindelse med gruppens regnskapsavslutning foretas det avstemninger av alle vesentlige regnskapsposter samt kvalitetskontroll for å sikre samsvar med rapporteringskrav. I tillegg avholdes det separate ledelses møter holdes for å identifisere gruppens sentrale risikofaktorer. Styret har også separate møter med ekstern revisor til å gjennomgå overnevnte tiltak, og gjennomfører forberedende vurderinger av delårsregnskap og årsregnskap. Godtgjørelse til styret Styrehonorarene er ikke resultatavhengige og det er heller ikke tildelt opsjoner i Eqology ASA. Styret skal godkjenne eventuell annen godtgjørelse enn styrehonorar, revisjonsutvalgshonorar og kompensasjonsutvalgshonorar fra selskapet til medlemmer av styret. Note 22 i årsregnskapet viser godtgjørelser til styret i Eqology ASA. Godtgjørelse til ledende ansatte I styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. note 22 i konsernregnskapet, er det redegjort for godtgjørelse til ledende ansatte og konsernets betingelsespolitikk, herunder omfang og innretning av bonus- og aksjerelaterte ordninger. Resultatavhengig godtgjørelse er knyttet til verdiskapning for aksjonærene og resultatutvikling for selskapet. Styrets erklæring behandles på ordinær generalforsamling. Note 22 i årsregnskapet viser godtgjørelser til ledende ansatte i Eqology ASA. Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Selskapet publiserer årlig en oversikt over datoer for viktige hendelser. Informasjon til selskapets aksjeeiere legges ut på selskapets hjemmeside samtidig som den publiseres til markedet. Alle aksjonærer likebehandles når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Finansiell kalender for 2012 ligger på selskapets hjemmeside under «Financial Reports Financial Calendar». Hendelser av betydning for selskapet rapporteres til markedet umiddelbart. Overtakelse Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom en overtakelsessituasjon skulle oppstå, vil styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og regelverk, søke å følge de anbefaling som er gitt i punkt 14 Selskapsovertakelse, fra Norsk anbefaling revidert 23. oktober Det foreligger ingen ytterligere skriftlige retningslinjer for fremgangsmåte ved eventuelle overtakelsestilbud. Revisor Styret har utarbeidet retningslinjer vedrørende annet arbeid enn revisjon utført av revisor eller personer tilknyttet revisor. Retningslinjene er tilgjengelig på Eqologys hjemmeside under «Eqology Shares Corporate Governance». Revisor fremlegger årlig hovedtrekkene for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Her gir revisor en redegjørelse for eventuelle vesentlige forhold rundt endringer av regnskapsprinsipper, vurdering av regnskapsestimater og eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Det gis også en gjennomgang av selskapets internkontroll, herunder identifisering av svakheter og forslag til forbedringer. Revisor redegjør også for eventuelle forhold som har betydning for revisors uavhengighet. Ved revisors redegjørelse påser styret at aktuelle spørsmål kan drøftes med ekstern revisor uten at administrasjonen er til stede. Det er i note 5 i konsernregnskapet og note 3 i morselskapsregnskapet redegjort for honorar til revisor. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til norsk aksjelovgivning har styret også utarbeidet en egen erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som vil bli lagt frem for behandling på årets generalforsamling. Erklæring med en oversikt over godtgjørelser er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet. International Financial Reporting Standards (IFRS) Regnskapet for 2012 er avlagt etter IFRS. Morselskapets regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Ytterligere orientering om regnskapsprinsipper er gjengitt i note 2 i konsernregnskapet og note 1 i morselskapsregnskapet

11 Styret I EQOLOGY Frode Bohan Styreformann Bohan har studert markedsføring og informatikk. Bohan startet sin karriere i bransjen i 1991 og basert på erfaring fra bygging av MenaQ7 merkevare, grunnla han NoLabel og NutriCon, som er en av verdens ledende nutraceutical og farmasøytiske kommunikasjonsselskaper. I 2004 var han med på å grunnlegge NattoPharma Ltd, som senere ble NattoPharma ASA. Han har vært en betydelig aksjonær i både NattoPharma ASA og Eqology ASA i en årrekke. Med over 20 års erfaring grundererfaring jobber Bohan nå som arbeidende styreformann i både Eqology og NattoPharma. Videre er Bohan leder av styret ved ImmunoPharma AS. Bohan eier aksjer i Eqology. Anette Askvig styremedlem Askvig har i mange år jobbet som konsulent innen HR og rekruttering hos Manpower i Oslo. Arbeidet har primært vært rettet mot key account kunder innen bank, finans og forsikring. Hun har tidligere jobbet i rekrutteringsselskapet, Jobline Norge (Monster) som key account manager med salg, prosjektstyring, research og som kurs- og foredragsholder. Askvig har jobbet i Zürich Forsikring som rådgiver innen skadeforsikring hvor hun også her var involvert i markedsføringen av selskapet. Hun har omfattende ledelseserfaring og har også jobbet med salg, rådgivning og markedskommunikasjon innen helsekostbransjen. Askvig eier ingen aksjer i Eqology. Askvig eier ingen aksjer i Eqology. Kjell Hetland styremedlem Kjell Hetland begynte i Morten Werrings Rederi AS («MWR») i 1981, hvor han i dag er administrerende direktør. Han har også tidligere vært ansatt som partner/direktør i Hjalmar Bjørge Shipbrokers og som styremedlem i Eidsiva Rederi ASA. Hetlands har i tillegg bred og lang erfaring fra aktiviteter innen corporate finance, salg og kjøp, partnerskap, fusjoner og oppkjøp. Hetland er for tiden også direktør eller styreleder i en rekke selskaper i og utenfor MWR konsernet samt privat investor. Han holder en Master of Business and Marketing grad. Hetland eier aksjer i Eqology. 21

12 Eqology ASA hadde i 2012 et underskudd på 1,91 mill. kroner som styret foreslår overført fra annen egenkapital. Selskapet har ingen fri egenkapital til utdeling av utbytte ved utgangen av Høvik, 29. april 2013 Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig Styreleder Styremedlem Styremedlem Frank Erikstad Bjordal Administrerende direktør Resultatdisponering 22

13 Årsregnskap 2012 Konsolidert oppstilling over finansiell stilling pr. pr. Beløp i NOK tusen noter Varige driftsmidler 2, Goodwill 2, Andre immaterielle eiendeler 2, Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer 2, Varelager 2, Kontanter og kontantekvivalenter 2, 13, Konsolidert resultatregnskap Beløp i NOK tusen noter Salgsinntekt 2, Andre inntekter - - Sum inntekter Varekostnad (25 302) (26 176) Lønns- og personalkostnader 2,4,22 (13 888) (12 049) Avskrivning og amortisering 2,8,10 (3 565) (8 468) Andre driftskostnader 5 (48 883) (49 900) Driftsresultat (148) (11 329) Finansinntekter Finanskostnader 15,18 (1 605) (832) Resultat før skatt (1 670) (12 099) Skattekostnad 2, Resultat i perioden (1 249) (8 784) Tilordnet til: Aksjonærene i morselskapet (1 249) (8 784) Resultat per aksje 7 (0,06) (0,41) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital 14, Annen innskutt kapital Annen egenkapital (16 019) (14 770) Sum egenkapital Lånegjeld 2, 15, Utsatt skattegjeld 2, Langsiktig gjeld Kortsiktig del av lånegjeld Leverandører og annen kortsiktig gjeld 2, 16, Kassekredittgjeld 2, 17, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Høvik, 29. april 2013 Konsolidert oppstilling over totalresultat Resultat for perioden (1 249) (8 784) Andre inntekter og kostnader - Totalresultat for perioden (1 249) (8 784) Tilordnet aksjonærene i morselskapet (1 249) (8 784) Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig Styreleder Styremedlem Styremedlem Frank Erikstad Bjordal Administrerende direktør 24 25

14 Konsolidert oppstilling over kontantstrømstrømmer Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital Beløp i NOK tusen noter Kontantstrøm fra driften: Resultat før skattekostnad (underskudd) (1 670) (12 099) Avskrivninger og amortiseringer 8, Annen amortisering 70 9 Endringer i eiendeler og gjeld: Kundefordringer, andre fordringer og varelager 11, (4 166) Leverandører og annen gjeld (1 638) Netto kontantstrøm fra drift (3 807) Investeringer i immaterielle eiendeler 10 (74) (3 452) Investeringer i varige driftsmidler 8 - (530) Lån til andre selskaper - Tilbakebetaling på lån til andre selskaper - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (74) (3 982) annen Aksje innskutt Annen sum Beløp i NOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital pr (5 986) Totalresultat for perioden - - (8 784) (8 784) Egenkapitalkomponent fra obligasjoner Egenkapital pr (14 770) Egenkapital pr (14 770) Totalresultat for perioden - - (1 249) (1 249) Egenkapital pr (16 019) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter: Nedbetaling av lån 15 (2 230) (2 230) Utstedelse av obligasjonslån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 730) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (800) (5 350) Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 442) 908 Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt 13 (5 242) (4 442) Klassifisering i balansen: Kontanter og kontantekvivalenter Kassekredittgjeld (6 108) (6 094) Sum (5 242) (4 442) Annen kontantstrøm informasjon: Betalte renter

15 Noter til de finansielle resultatene NOTE 1 Generell informasjon Konsernregnskapet til Eqology ASA og datterselskaper (samlet konsern) ble vedtatt av styret den 29. april Eqology ASA er et allment aksjeselskap stiftet den 26. august 2010 og er hjemmehørende i Norge. Konsernet utvikler, markedsfører og selger produkter innen helsekost og velvære i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Konsernets forretningsadresse er Kirkeveien 59b, 1322 Høvik, Norge. NOTE 2 Sammendrag av viktigste regnskapsprinsipper 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelse Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og tolkninger utgitt av International Accounting Standards Board og er som fastsatt av EU. Konsernregnskapet har blitt utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Konsernregnskapet er presentert i og alle tall er avrundet til nærmeste tusen med mindre annet er opplyst. 2.2 Bruk av estimater og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i henhold til IFRS. Det innebærer at ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Dette gjelder spesielt for vurderinger knyttet til immaterielle eiendeler som goodwill og kundeforhold samt utsatt skattefordel. Fremtidige hendelser kan føre til at estimatene endres og faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Goodwill Konsernet vurderer nedskrivningsbehov for goodwill på en årlig basis. I tillegg blir goodwill testet for nedskrivning dersom det foreligger indikatorer på nedskrivning. Dette innebærer at bruksverdi av den kontantstrømgenererende enhet som goodwill er fordelt til må estimeres. Når bruksverdi skal estimeres må ledelsen estimere fremtidige kontantstrømmer fra den kontantstrømgenererende enhet og velge en diskonteringsrate for å beregne en nåverdi av disse kontantstrømmene. Endringer av nåværende estimater kan føre til nedskrivninger i fremtidige perioder. Andre immaterielle eiendeler Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp er virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt. Fastsettelse av brukstid krever at ledelsen anvender skjønn. På hver rapporteringsdato vurderer ledelsen om det finnes indikasjoner på nedskrivning. Dersom det er indikatorer på nedskrivning, må gjenvinnbart beløp beregnes. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel blir balanseført for ubenyttede skattemessige tap i den grad det er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å benytte fremførbare underskudd. Ledelsen må benytte skjønn ved utarbeidelse av beløpet som kan balanseføres, basert på beregnet tidspunkt og beløp for fremtidige skattemessig inntekt samt ved bruk av skatteplanlegging. Inntektsføring Konsernet selger varer med begrenset returrett. Konsernet estimerer prosentandelen returer basert på en omfattende salgsstatistikk. Ledelsen har vurdert at estimerte returer kan måles pålitelig og salg med returrett resultatføres ved levering

16 2.3 Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Eqology ASA og selskaper som kontrolleres av konsernet (datterselskaper). Kontroll foreligger normalt når konsernet eier, direkte eller indirekte, mer en 50 % av aksjene i selskapet og kontroll kan utøves. Ikke-kontrollerende eierinteresser blir inkludert i egenkapitalen. Konserninterne transaksjoner, balanseposter, inntekter og kostnader er eliminert i konsolideringen. Datterselskaper blir konsolidert fra oppkjøpstidspunkt, tidspunkt hvor konsernet får kontroll, og blir konsolidert fram til kontroll opphører. 2.4 Omregning av utenlandsk valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer regnskapet i norske kroner. Dette er også funksjonell valuta for alle enhetene i konsernet. b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet i resultatregnskapet. 2.5 Virksomhetsoppkjøp Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper og virksomheter. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Transaksjonskostnader ved virksomhetsoppkjøp resultatføres. 2.6 Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte nedskrivinger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen av eiendelen. Når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyttet til kostnaden vil tilflyte konsernet, og kostnaden kan måles pålitelig, legges etterfølgende kostnader til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat. Alle andre reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i den perioden de oppstår. Varige driftsmidler avskrives etter lineær metode slik at driftsmiddelets anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Eiendelens restverdi og brukstid vurderes, og justeres dersom nødvendig, ved hver balansedato. Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over estimert utnyttbar levetid som utgjør 3-5 år. Gevinst og tap ved avhendelse blir beregnet ved å trekke bokført verdi fra eventuell salgssum og blir presentert netto i resultatregnskapet. 2.7 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som blir kjøpt eksternt blir målt til anskaffelseskost. Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp blir målt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. I etterfølgende måling blir immaterielle eiendeler målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulert amortisering og akkumulerte nedskrivninger. Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når følgende kriterier er oppfylt: det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk; ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke den; det er mulig å bruke programvaren; det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk programvaren; og utgiftene kan måles pålitelig Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende estimert brukstid: internetthandel og IT plattform 5 år kundeforhold (virksomhetsoppkjøp) 5-6 år 2.8 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsernet vurderer balanseførte beløp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for å vurdere om det finnes indikatorer på verdifall. Når det foreligger indikatorer på verdifall, beregnes eiendelens gjenvinnbart beløp for å bestemme hvorvidt eiendelen skal nedskrives. Når det ikke er mulig å beregne gjenvinnbart beløp av en eiendel, så estimerer konsernet gjenvinnbart beløp til den kontantstrømgenererende enhet eiendeler tilhører. 2.9 Goodwill Goodwill som oppstår ved virksomhetsoppkjøp representerer forskjellen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på overtakelsestidspunkt. Goodwill blir initialt balanseført til anskaffelseskost og blir deretter målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte nedskrivninger. For testing av verdifall, blir goodwill fordelt til hver av konsernets kontantstrøms genererende enheter som forventes å oppnå synergier fra oppkjøpet. Kontantstrømgenererende enheter som inkluderer goodwill blir testet for nedskrivningsbehov årlig eller oftere dersom det foreligger indikatorer på verdifall. Dersom gjenvinnbart beløp til den kontantstrømgenererende enhet er mindre enn bokført verdi til enheten, blir nedskrivningen først fordelt til goodwill og eventuell videre nedskrivning fordeles til de andre eiendelene i enheten på en pro rata basis. Goodwill nedskrivninger reverseres ikke i senere perioder Varelager Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige salgskostnader. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Utdatert varelager har blitt fullt nedskrevet

17 2.11 Fordringer Fordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Objektive indikatorer på verdifall er normalt basert på antall dager kundefordringene er over forfallsdato. Konsernets selskaper benytter en kombinasjon av direkte avskrivninger og avsetningskonto for å balanseføre tapsavsetninger Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid Egenkapital 1. Egenkapital og gjeld Finansielle instrumenter blir klassifisert som henholdsvis gjeld eller egenkapital i henhold til kontraktens underliggende substans. 2. Egne aksjer Ved kjøp av egne aksjer blir disse vist som en egen linje i egenkapitalen til anskaffelseskost. Tap eller gevinster vedrørende transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført men føres direkte mot egenkapitalen. 3. Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader knyttet til egenkapitaltransaksjoner blir ført direkte mot egenkapitalen fratrukket skatt. Kun kostnader som er direkte henførbart til egenkapitaltransaksjonen blir ført direkte mot egenkapitalen. Balanseført verdi av utsatt skattefordel blir vurdert ved hver balansedato og redusert i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å utnytte skattefordelen Pensjoner Gruppen har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som oppfyller de norske lovkravene til tjenestepensjon. En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor selskapet ikke har noen juridisk eller underforstått plikt til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd resultatføres når de påløper Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er definert som: en mulig plikt som har oppstått som følge av tidligere hendelser og hvis eksistens vil bli bekreftet av fremtidige hendelser en plikt som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at den vil føre til en strøm av ressurser fra foretaket en plikt som ikke kan måles pålitelig. Betingede forpliktelser blir ikke balanseført i regnskapet bortsett fra betingede forpliktelser som har oppstått gjennom et kjøp av virksomhet. Vesentlige betingede forpliktelser blir gjenstand for noteopplysninger med unntak av betingede forpliktelser hvor det er usannsynlig at en forpliktelse vil oppstå Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, skal klassifiseres som finansielle leieavtaler Lån Lån blir regnskapsført til kost ved initial måling som er virkelig verdi av lånet med fradrag av direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Amortisert kost inkluderer transaksjonskostnader og eventuell over- eller underkurs Skatt Årets skattekostnad er summen av betalbar skatt og utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom balanseførte verdier på eiendeler og gjeld og relaterte skattemessige verdier benyttet for å beregne skattemessig resultat. Utsatt skatteforpliktelse blir normalt balanseført for alle midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Dersom utsatt skatt oppstår ved en førstegangs balanseføring av gjeld eller eiendel i en transaksjon som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført Inntektsføring Salgsinntekter resultatføres når varene er levert til kunden, det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og inntekten kan måles pålitelig. Salgsinntekter måles til virkelig verdi av salget av varer, netto merverdiavgift og rabatter og etter elimineringer av internsalg Hendelser etter balansedagen Ny informasjon om forhold vedrørende konsernets balanse som forelå på balansedato skal tas hensyn til i konsernregnskapet. Hendelser som vedrører forhold som oppstod etter balansedato skal opplyses om dersom vesentlig Segmentrapportering Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til konsernets øverste beslutningstaker. Konsernets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen

Årsrapport 2010. http://ir.shine.no

Årsrapport 2010. http://ir.shine.no Årsrapport 2010 http://ir.shine.no Shine ASA Årsberetning for 2010 Virksomheten Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 1 Innhold Styrets årsberetning 3 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

NEAS ASA Årsregnskap 2010. Konsernregnskap

NEAS ASA Årsregnskap 2010. Konsernregnskap NEAS ASA Årsregnskap 2010 Konsernregnskap NEAS Konsern Innhold konsernregnskap NEAS Konsern ff Oppstilling av totalresultatet 25 ff Oppstilling finansiell stilling 26 ff Oppstilling av endringer i konsernets

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5 Innhold Introduksjon til selskapet side 3 Høydepunkter i 2011 side 3 Hovedtall side 3 Budskap fra CEO side 4 Styrets beretning side 5 Årsregnskap for konsernet side 8 Regnskapsprinsipper og noter side

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 It s in our nature Hovedpunkter 1. kvartal 2 Underliggende økning i salgsinntekter var 5 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 1,24 mill.

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008 2007 Årsregnskap Etman International ASA 31.03.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er NTS ASA side 03 Året 2014 side 04 Styrets beretning side 05

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er NTS ASA side 03 Året 2014 side 04 Styrets beretning side 05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Dette er NTS ASA side 03 Året 2014 side 04 Styrets beretning side 05 Årsregnskap konsern Resultatregnskap side 10 Balanse side 12 Egenkapital side 13 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008 2008 Årsregnskap Etman International ASA 29.04.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer