Konjunkturer og utsikter for norsk verkstedindustri om leverandørsituasjonen og investeringsplaner. ved direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturer og utsikter for norsk verkstedindustri om leverandørsituasjonen og investeringsplaner. ved direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri"

Transkript

1 Konjunkturer og utsikter for norsk verkstedindustri om leverandørsituasjonen og investeringsplaner ved direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri

2 Bransjene som inngår i Norsk Industri Prosessindustrien, herunder treforedling, metall, kjemi (flere bransjer), oljeraffinering, plast, gjenvinning, bergverk, emballasje Verkstedsindustri, herunder maskin, elektro, metallvare, metallstøperier, transportmidler Bygging av skip og plattformer, samt engineering/konsulenter Møbel og teko Én servicebransje: Vaskeri og renseri 2

3 Produksjonsverdi Fiskeri mv. Jordbruk Finans Varehandel mv. Bygg og anlegg Industri og bergverk Norsk Industri Øvrig industri Olje- og gass Mrd kr (2005) Kilde: SSB/ Norsk Industri 3

4 Eksport fra fastlands-norge Norsk Industri Øvrige fastlands-norge Mrd kr Kilde: SSB/Norsk Industri 4

5 Industriens hovedparametere for bestemmelse av lokalisering av produksjonsvirksomhet Energipris Lønnsutvikling Valutakurs 5

6 Bedriftenes situasjon 2006 Bedriftens daglige liv styres av markeder i stadig forandring, jakt på kostnadsfortrinn og global benchmarking. Omstilling for å møte framtidige utfordringer. Kina og resten av Asia en sterk konkurrent, ikke bare på lavkostprodukter. 6

7 Norsk industri må investere mer Høyt lønnsnivå i Norge kombinert med utfordrende rammebetingelser på andre områder, krever stor verdiskaping per arbeidsplass for å være konkurransedyktig. Et titalls bedrifter, bl.a. Hydro Aluminium,Sunndal og Ekornes på Ikornnes har tatt utfordringen og investert i nye fabrikker med høy verdiskaping per ansatt. Et hundre- eller tusentalls industribedrifter står foran tilsvarende utfordring om investering eller utfasing. Dette krever at norske investeringsprosjekter kan hevde seg i bedriftens hverdag 7

8 Saldoavskrivingssats for maskiner 30 Endring fra Prosent Storbritannia Frankrike Tyskland Finland Danmark Sverige Norge Kilde: Nasjonalbudsjettet, Regierung-Online 8

9 Få svakhetstegn i verdensøkonomien BNP- realvekst 2006 og Prosent vekst USA Eurosonen Øst- Europa Asia Latin- Amerika Verden Kilde: Consensus Forecasts aug/2006 9

10 Høykonjunktur for oljerelatert og maritim industri Kinas vekst Oljepris Offshoreprosjekter Offshore-utstyr/ engineering Fraktbehov Offshorerelaterte skip Internasjonal skipsbygging Oljeraffinering Skipsutstyr/ konsulenter 10

11 Industrisysselsetting Norsk Industri :2 06:02 95:2 96:2 97:2 98:2 99:2 00:2 01:2 02:2 03:2 04:2 Kilde Statistisk Sentralbyrå

12 Investeringer, oljevirksomhet Påløpte kostnader, årsanslag gitt på ulike tidspunkt, mrd. kr mai aug år t+1 nov feb mai år t aug nov feb år t-1 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 12

13 Statens Pensjonsfond Utland 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, Kilde Revidert nasjonalbudsjett

14 2002: Ingen grunn til at Europa ikke skal være konkurransedyktig gjennom en variert kraftproduksjon fra vann, kull og kjernekraft Kraftpris til store industrielle forbrukere $/MWh $/MWh <= 20 $/MWh >=40 $/MWh Kilde: Uniden/Eurometaux 14

15 2006: Store endringer i løpet av fire år Kraftpris til store industrielle forbrukere $/MWh $/MWh <= 20 $/MWh >=40 $/MWh Kilde: Uniden/Eurometaux 15

16 Produksjonskapasiteten en nasjonal utfordring Forventer betydelige underskudd i normalår Energibalansen i Norden 2008 Stor del (50 %) av utvekslingskapasitet belagt til import i normalår Normalår Behov for økt produksjonskapasitet i Norge Norge -9 TWh Sverige 9 TWh 1650 Finland TWh Danmark-vest 12 TWh Danmark-øst 8 TWh Kilde: Nordel 16

17 Tørrår er en enda større utfordring 42 TWh mindre vannkraftproduksjon Importkapasitet ikke stor nok til å opprettholde forbruket i Norge Energibalansen i Norden 2008 (svært tørt) Tørrår Forutsatt 10 TWh redusert forbruk i Norge Behov for økt produksjonskapasitet i Norge Norge -22 TWh Sverige -8 TWh 1650 Finland TWh 1300 og forsterkninger i utenlandsforbindelsene Danmark-vest 10 TWh Danmark-øst 7 TWh Kilde: Nordel 17

18 Den dagsaktuelle situasjonen 1. Anstrengt generell kraftbalanse i utgangspunktet gjør at selv moderate hendelser skaper store rystelser i kraftmarkedet 2. Tørrår (lite snø vinteren 06 og lite regn i sommer) 3. Problemer med svensk kjernekraft i sommer og høst 4. Problemer med kraftutveksling med danskene 5. Historisk lav magasinfylling foran høsten 6. Høye olje-, gass- og kullpriser (og CO 2 -priser) i Europa Summen av disse forholdene gjør at markedet nå skaper leveringsusikkerhet og prisnivåer som samfunnet finner uakseptable. Selv om markedet finner en løsning også i dagens situasjon er denne løsningen ikke sosialt eller politisk til å leve med. 18

19 Hva er det fundamentale problemet? 1. Det produseres for lite kraft i Norge! 2. Norge har en vannkraftbasert elforsyning (store variasjoner uten at vi har tilgjengelig reservekapasitet eller effektive tiltak for å håndtere en krisesituasjon) 3. Fri etablering av forbruksvekst og store politiske hindringer på ny kapasitet gjennom mange år - trenering av foreslåtte vannkraftprosjekter - gasskraftverk - politisk vanskelig. Kårstø bygges gjenstår å se hva som skjer med de andre som har konsesjon og som har søkt. Mongstad det seneste eksempelet. 4. Det nordiske markedet henger på et dårlig fungerende marked i Europa. Sverige er også i gang med en granskning av sitt marked. 5. Det nordiske kraftmarkedet importerer konsekvenser og virkninger av det europeiske markedets svakheter 6. Europas CO 2 -regime foretar en formidabel omfordeling til fordel for norske vannkraftprodusenter og på bekostning av norske forbrukere (8-15 øres prispåslag pr kwh). 19

20 Utviklingen i energiintensiv industri sept 2005 aug 2006 Bedrift(arbeidsplasser) Produkt Hendelse Tidspunkt Finnfjord Smelteverk (100) ferrosilisium Midl. stengning sept05 Elkem Salten (100) silisium Red. produksjon okt05 Fesil Rana metall (100) ferrosilisium Midl. stengning okt05 Fesil Rana metall (30) ferrosilisium Red. produksjon jan06 Elkem Meraker (70) ferrosilisium Red. produksjon okt05 Elkem Meraker (50) silisium Nedleggelse Fesil Holla (150) silisium Red. produksjon nov05 Elkem Bremanger (200) silisium Red. produksjon okt05 Hydro Al Høyanger (80) aluminium Nedl. Søderberg-del Hydro Al Årdal (250) aluminium Nedl. Søderberg-del ca Elkem Fiskaa (300) silisium Nedleggelse feb06 Norske Skog Union (500) avispapir Nedleggelse okt05 Norske Skog Union (100) magasinpapir Nedleggelse mars06 Nordic Paper Geithus (120) spesialpapir Nedleggelse juni06 Yara Herøya (60) ammoniakk Midl. stengning juni-juli06 Larvik Cell cellulose Midl. stengning aug 06 I tillegg har Elkem varslet de ansatte i Ålvik om at det er grunn til å være urolig for fremtidig drift ved Elkem Bjølvefossen på grunn av at kraftkontrakter blir faset ut. Endelig beslutning er enda ikke tatt. Peterson varslet i september en større nedbemanning. 20

21 Økning av lønnskostnad per time i industrien Norge Handelspartnerene Prosent

22 Arbeidsklemmen Kortere arbeidstid Permisjoner Sykefravær Lengre ferie 100 Tidligpensjon Snitt 72,4 Opplevelser Uføre Levealder øker Yrkesdeltakelse -> Utdanning Pensjon 0 Unge Yrkesaktive Eldre 80 22

23 Utenlandsk arbeidskraft Outsourcing Lokal dimensjon Etter- og videreutdanning av eksisterende ansatte Nyutdannete Fra andre arbeidsgivere 23

24 24

25 Helt ledige endring fra august 2005 til august ,0 % -33,0 % -17,0 % TOTALT Ingen yrkesbakgrunn Service og annet Reiseliv og transport INDUSTRIARBEID Bygg og anlegg Primær Butikk og salg Kontor Meglere og konsulenter Barne- og ungdomsarbeid Helse, pleie og omsorg Undervisningsarbeid Akademiske yrker INGENIØR OG IKT Ledere -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 25

26 Helt ledige endring fra august 2005 til august % TOTALT Finnmark Troms Nordland N-Trøndelag S-Trøndelag M og R S og F Hordaland Rogaland V-Agder A-Agder Telemark V-fold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Ø-fold -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 26

27 27

28 Hvorfor fokus kronekurs? Skjerpet internasjonal konkurranse Særnorsk høyt lønnsnivå Tiden med særnorsk høy lønnsvekst ikke over? Industriens svar er spesialisering rundt produkter der hjemmemarkedet blir mindre viktig Eksportandelen stiger Valutaforholdene blir viktigere 28

29 Eksportsalg i valutaer: 30 % i dollar 40 % i euro 29

30 USD/NOK

31 31 USD/NOK siste to år 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7, ,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 Kilde Norges Bank

32 Dollarfallet Et generelt problem for europeisk industri Ikke et særnorsk problem, som eurofallet i var Et problem for norsk industri likevel Dollaren lever sitt eget liv Norsk Industri mener dollarkurs på 6-tallet er svært krevende for industriell virksomhet i Norge. 32

33 EUR/NOK ,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7, Kilde Norges Bank

34 34 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8, ,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 NOK EURO

35 Valutasituasjonen 2006 Fornuftig valutakurs overfor Euro Fremdeles sterk valutakurs overfor dollar Oljeprisen nådd toppen (?) Underliggende inflasjon i Norge fremdeles svært lav Norsk renteoppgang kommer noenlunde parallelt med internasjonal renteoppgang Dermed ikke noe grunnlag for nytt kjør mot kronekursen. selv om sjeføkonomene stadig spår det 35

36 Tre utfordrende områder e w? 36 LØNNSUTVIKLING ENERGIPRISER KRONEKURS w r e r?

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar Nøktern optimisme Bedriftene på Agder er mer måteholden i sin optimisme til, enn hva de var til. Har realismen overtatt for den rene optimismen? Hver tredje krone

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-27-5 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region sør Januar 2013 THEMA Rapport 2012-32 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND Indeks Nordland 2004 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling KunnskapsParken Nordland fylkeskommune NORDLAND Nordland - Mulighetens region Kjære leser, Det er en glede å presentere Indeks Nordland 2004

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Økonomiske analyser 4/26 Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Det nordiske kraftmarkedet er utsatt for

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2012

Økonomisk overblikk 1/2012 Økonomisk overblikk 1/2012 Utsikter for 2012-2013 Kontaktpersoner i NHO: Overordnet økonomisk analyse: Sjeføkonom Tor Steig, tor.steig@nho.no, tlf: 23088143 Avdelingsdirektør Dag Aarnes, dag.aarnes@nho.no,

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer