ÅRSPLAN KALENDER TEMA PED.INNHOLD PERSONALET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2007-08 KALENDER TEMA PED.INNHOLD PERSONALET"

Transkript

1 ÅRSPLAN KALENDER TEMA PED.INNHOLD PERSONALET VEDTEKTER AKTIVITER FAGOMRÅDER M.M

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Vesentlig endring i årsplanen s. 3 Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s Personalet i Tunet Barnehage s. 9 3 Foreldresamarbeid s. 10 Kalender (planleggingsdager, bursdager, aktiviteter m.m.) s Barna i Tunet Barnehage s Dagsrytmen s Aldersbestemte grupper s Lover og rammeplan s Lover s Rammeplanens syv fagområder s Utvalgte planlagte aktiviteter s Sanserom s Magedans / dans på kulturskolen s Språksprell og TRAS s Tema s. 36 2

3 VESENTLIG ENDRING I ÅRSPLANEN Vi har nå lagt inn en kalender for barnehageåret i årsplanen, hvor vi har plottet inn faste aktiviteter, bursdager, planleggingsdager etc. Den vanlige månedsplanen vi henger opp blir da borte. I stedet vil det komme beskjeder om eventuelle endringer og tillegg underveis. Dere foreldre må da henge opp kalenderen, og følge med på den. Nederst på hver side er det et felt med evt tilleggsinformasjon, og der kan dere eventuelt også skrive inn beskjeder etc. Vi prøver dette nå, og hvis evaluering av oss og foreldre er positiv, vil vi fortsette med det. HVORFOR ÅRSPLAN I barnehagelovens 2 står det: Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplanen skal vise hvordan vi omsetter rammeplanens retningslinjer med sosial kompetanse og de syv fagområder til den daglige praksis i barnehagen. Vårt arbeide er preget av tverrfaglighet og fleksibilitet. De syv fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Videre skal årsplanen være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. gi grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 3

4 1 GENERELL INFORMASJON 1.1 EIERFORHOLD/ADRESSE mm Tunet Barnehage er en privat barnehage for barn i alderen 1-6 år, og det drives ved et enkeltmannsforetak. Joumana og Kjell Arne Sunde er eiere. Vi holder til i et toetasjers hus sentralt i Brumunddal, på en eiendom som fra gammelt av heter Tune, derav barnehagens navn. Barnehagens navn: Tunet Barnehage Firmaets navn: Tunet Barnehage Joumana H. Sunde Org.nr: Adresse: Skoleveien 7, 2380 Brumunddal Hjemmeside: Epostadresse: Tlf.nr Mobil: (KjellA) / (Joumana) 1.2 ÅPNINGSTIDER, STENGTE DAGER OG FERIE Åpningstider: man-fre. Barna skal ikke være i barnehagen mer enn 9 t pr. dag. Av hensyn til turer og planlegging vil vi ha beskjed når barna tar fri eller kommer senere enn kl 09.30, eller blir hentet tidligere enn Tiden innenfor disse tidspunktene kalles kjernetid. Om ettermiddagen skal alle barn være hentet og ute av barnehagen til kl 16.30, slik at barnehagen kan stenges. Barnehagen har stengt de tre siste ukene i juli. For sommeren 2008 gjelder det uke 29, 30 og 31 (også fre 1. aug er stengt). Barnehagen holder også stengt i juleaften, romjulen og nyttårsaften. Lille juleaften, og onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen åpent til kl , såfremt det er minst 6 barn eller fler som har behov for plass på de dagene (jfr. vedtektene pkt. 9). Barnehagen kan jmf. barnehageloven ha opptil 5 planleggingsdager pr. barnehageår, og barnehagen er da stengt på disse dagene. For barnehageåret gjelder dette følgende dager: Man 30.jul 07, fre 2.nov 07, ons 2.jan 08, fre 2.mai 07 og man 5.mai 08. For barnehageåret er det planleggingsdag mandag 4. august Første åpne dag blir da tirsdag 5. august FORSIKRING Alle barna i Tunet Barnehage er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige Nor. Denne forsikringen gjelder innenfor barnehagens inne- og utearealer, på turer organisert av barnehagen, og til/fra barnehagen (foreldres bringing/henting). 4

5 1.4 BARNEHAGENS UTE- OG INNEAREALER Tunet Barnehage holder til i et toetasjers hus, som er på til sammen ca. 200 kvm. Det er et godkjent leke- og oppholdsareal på ca. 125 kvm. Men normen for arealutnyttelse sier at det skal være minst 6 ganger så mye uteareal som inneareal. Utearealet er i overkant av 600 kmv, og derfor er det antall godkjente plasser begrenset til 25 (x 4 kvm pr barn o/3 år= 100 kvm). Det er da trukket ifra vindfang, toalett/bad, lagerrom, personalrom etc. Barnehagens arealer er fordelt slik: Kjeller 55 kvm Lagerrom 1. etasje 121 kvm Kjøkken, avdelingsrom, grupperom, sanserom, garderobe, kontor, rom for barnevogner, stellerom/wc/vask, wc/vask, vindfang/yttergarderobe. 2. etasje 80 kvm Pauserom for personale, wc/vask/bad, lagerrom, sanserom, avdelingsrom og gang. Uteareal ca. 650 kvm Hele eiendommen er forskriftsmessig inngjerdet. 1.5 BETALING Det betales for 11 måneder i året. Det er søskenrabatt på 30 % for barn nr 2 og 50 % rabatt for barn nr 3. Se også vedtektene. Priser pr. mnd barnehageåret : Dager pr. uke Grunnpris Mat- og turpenger Sum 5 dager dager dager /3 dager dager Prisene kan endres i løpet av barnehageåret, hvis maksprisen endres av myndigheter. Vi ser helst at det ordnes med autogiro (fast overføring/betaling), for de som har mulighet til det via nettbank. 1.6 KJØP AV EKSTRA DAGER Dersom det er ledig kapasitet, kan man kjøpe enkeltdager. Barnehagen forbeholder seg retten til å avgjøre om det er ledig kapasitet i hvert enkelt tilfelle. Pris: 200 kr/dagen. 5

6 1.7 SYKDOM OG FRAVÆR Det er viktig at vi i barnehagen får beskjed om barnet er sykt og må holde seg hjemme, slik at vi vet hvem som kommer i barnehagen og hvem som ikke kommer. Si også ifra hvis barnet kommer sent til barnehagen (kommer etter 9.30), i tilfelle vi skal på tur e.l. På lik linje med oss voksne, og kanskje enda viktigere for aktive barn, trenger barna hvile etter sykdom. Der er derfor tilrådelig at ved sykdom bør barnet ha en frisk dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Da er de mer i stand til å følge med i lek og sosialt samvær inne og ute. Men det er opp til dere foreldre å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. 1.8 MATORDNING Barna får frokost av oss hvis de kommer til barnehagen før Mandags morgen har vi havregrøt. Til lunsj spiser de sin medbrakte nistepakke, og får da drikke (melk) av oss. Unngå søte/klissete pålegg (sjokoladepålegg, syltetøy etc). På ettermiddagen (kl ) får de frukt. Av og til har vi et varmt måltid til lunsj i stedet for brødmat. Det er ikke lov til å ha med yoghurt og saft til barnehagen. 1.9 KLÆR I garderobene er det begrenset plass til hvert barn, det er derfor viktig at barnas kurver/plasser ikke innholder unødvendige klær og ting. Ta en kikk og rydd her innimellom. Sørg alltid for å ha nok/riktig skift i kurvene, ha riktig klær/skotøy etter årstid. Det er FORELDRES ansvar å ha orden i kurv/på hylle. Personalet kan hjelpe til med anbefalinger om hva som bør være i barnehagen til de ulike årstidene (man trenger for eksempel ikke tykk dress i juni). Når det gjelder møkkete tøy må dette tas med hjem til rengjøring, dette for blant annet å ha et tilfredstillende innemiljø. Flere og flere barn er plaget med astma og allergier, så dette må vi respektere. Klærne til barna bør også merkes for å hindre bytting eller at de blir borte. 6

7 1.10 BURSDAGER Bursdagsbarnet får sitte på en staslig stol og får en konge- eller prinsessekrone på hodet. Vi heiser flagg, synger bursdagssang og tenner levende lys (spesiell larvelysestake som vi bruker kun til bursdager). Bursdagsbarnet er i fokus den dagen. Dere foreldre trenger ikke ta med noe hjemmefra. Vi spiser et varmt måltid til lunsj den dagen. Hvis to eller flere bursdager tett på hverandre, kan det være et varmt måltid for flere bursdager KLARGJØRINGER ANSVAR OG SIKKERHET Ved bringing og henting av barnet hvor både foreldre og ansatte er til stede, kan det være litt uklart hvem som har ansvaret for barnet. Vi tolker det slik, at ved disse situasjonene er det foreldrene som har hovedansvaret. Det er viktig at vi i barnehagen får beskjed i de tilfeller barnet blir hentet av noen andre enn de som normalt gjør det. Porten må til enhver tid blir lukket/låst av alle oss voksne, også når man bare skal inn en liten tur, eller tenker som så; ingen barn kommer ut akkurat nå. Det er også meget viktig at ingen barn går ut av porten før de som henter dem er klare til å gå. Dette for å ivareta barnas sikkerhet. Hvis man kommer med bil ved henting og bringing av barnet, skal man parkere bilen på parkeringsplassen på andre siden av veien. IKKE parker langs veien eller foran porten. 7

8 1.12 HENTE- OG BRINGESITUASJONEN Dette kan være en vanskelig situasjon i barnehagen, spesielt ved oppstarten. Barna er usikre, og kanskje gjelder det også deg som voksen. Hva om barnet gråter når jeg går? Hvor lenge bør jeg være i barnehagen? Hvem bør jeg prate med når barnet hentes? Bringe-situasjonen Når dere kommer om morgenen er det vanlig å kle av barnet yttertøy og evt. ta på tøfler i garderoben. Det er hyggelig å bli møtt av en av personalet, men av og til kan det være praktisk umulig å gå i fra situasjonen for de ansatte, eller at de ikke hører eller ser at noen kommer inn i garderoben. Vis forståelse for dette og ta initiativ selv til å få kontakt med de voksne før du går. Dette er forsåvidt en nødvendighet; man etterlater ikke sitt barn i barnehagen uten å ha vært i kontakt med personalet. Skriv på cirka hentetidspunkt på hentelista. Hente-situasjonen Det er viktig å gi beskjed til personalet dersom noen andre enn de som vanligvis henter/bringer barnet, skal hente ditt barn slik at misforståelser unngås. På slutten av dagen er det ikke alltid like lett å få kontakt med personalet, og bemanningen er mindre. Da må du huske å selv gi beskjed til personalet når du tar med deg barnet hjem. Stryk ut (over navn/klokkeslett-kolonner) med markørpenn på hentelista. Når kommer du? Man må gi beskjed så raskt som mulig hvis dere uteblir en dag eller hvis dere vil hente barnet utenom den "vanlige" tiden. Kjernetiden bør også respekteres, blant annet er vi ferdige med frokosten i barnehagen kl Tilbakemelding om barnets dag Barnehagen har en oppslagstavle ( whiteboard en ) hvor vi skriver litt om det som har skjedd i løpet av dagen (brukes dog ikke hver dag). Dette blir som regel en veldig generell informasjon og man ønsker gjerne en mer detaljert beskrivelse av dagen til barnet. Som forelder ønsker man ofte en tilbakemelding på hvordan mitt barn har hatt det denne dagen, og om det er noe spesielt man har gjort. Når de er små er det informasjon om soving og mat, har de gått på do eller lekt med andre? Det kan av og til være vanskelig for personalet å gi slik informasjon, da man er opptatt med andre barn etc. Fullstendig tilfredstillende blir dette derfor nok ikke, men barnehagen ønsker å gi så mye informasjon som mulig til flest mulig. Vi foreldre har jo selv ofte dårlig tid, og i barnehagen er det mange som ønsker oppmerksomhet. For all del, ta kontakt med personalet dersom du har spørsmål. Bruk litt tid selv Erfaring viser at som foreldre er det er greit å ta litt ekstra tid en dag innimellom, bli med på frokosten eller hent litt tidlig og bli med i sandkassen. Da kan en oppnå å få bedre, og mer informasjon enn i en stresset hente/bringe-situasjon med mange foreldre. Barna forteller lite, men det er viktig å være på vakt når det er noe de ønsker å fortelle selv. Vi voksne har en tendens til å tro at de har lyst til å fortelle om sin dag, men som regel er de der og da opptatt av noe annet som for dem er mye viktigere. Så kan det gå en uke og en historie fra barnehagen blir igjen så interessant at barnet forteller, som om det hendte samme dag. 8

9 2 PERSONALET BARNEHAGEÅRET Joumana H. Sunde Styrer / ped.leder / eier Linn Holst Berntsen Førskolelærer Hilde Skansberg Barneveileder Chom Thomassen Barneveileder Kjell Arne Sunde Barneveileder / eier Hoa Ngoc Tran Tospråklig assistent (vietnamesisk) 12 t/uke 9

10 3 FORELDRESAMARBEID Forutsetningen for godt samarbeid, en god dialog og et fruktbart og lærerikt barnehageopphold for barnet, er kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen. Dette ønsker vi å sikre gjennom foreldreråd (alle foreldre/foresatte), foreldremøter (arr. av barnehagen), foreldresamtaler, foreldrekaffe, og samarbeidsutvalg, og vi glemmer selvsagt ikke den betydningsfulle, daglige kontakten vi får ved hente- og bringesituasjonene. 2.1 FORELDREMØTE Det vil være et foreldremøte på høsten som barnehagen tar initiativet til. Her velges to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget hvis det ikke ble valgt to nye på foreldremøte på våren. En av dem blir også leder i foreldrerådet, som består av alle foreldre/foresatte. Foreldrene bestemmer selv hvor ofte man skal ha foreldremøte, og innkalling foretas av rådets leder. 2.2 SAMARBEIDSUTVALG Utvalget godkjenner årsplanen. Det skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer og eier. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og skal ta opp/uttale seg om ulike forhold knyttet til driften av barnehagen. Utvalget konstituerer seg selv. Alle har taushetsplikt jfr. loven. 2.3 FORELDRESAMTALER Vi vil innkalle til en eller to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, og foreldrene selv kan avtale samtaler utover dette ved behov. 2.4 DAGLIG KONTAKT OG FORELDREKAFFE Den daglige kontakten er den viktigste kontaktformen i barnehagen, og her utveksles beskjeder, ideer og annen informasjon. Vi vil av og til invitere foreldrene til å være litt i barnehagen, enten ved bringe- eller hentetid, og by på kaffe/te/kaker. 10

11 AUGUST 2007 Uke/ dag Planleggingsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Første dag i barnehageåret Nhut Minh 2 år Velkommen til et nytt barnehageår! Tilvenning av nye barn. Ikke noe spesielt tema eller faste planlagte aktiviteter denne første måneden i barnehageåret. 11

12 4 BARNA I TUNET BARNEHAGE Født 2002: Navn Ant. dg/uke Skolekrets Jenny Ngo 5 Fagerlund Regine Vedal Fekstad 5 Dæhli Robert Harang 5 Mørkved Født 2005: Navn Ant. dg/uke Skolekrets Hedda Dynna Ålgård 3 Mørkved Nhut Minh Huynh 3 Fagerlund Vivian Bjørnstad 3 Mørkved Født 2003: Navn Ant. dg/uke Skolekrets Benny Vu 5 Fagerlund Elias Sørheim 5 Fagerlund Jendy Leandro Estevez Gonzalez 5 Hempa Jon Fredrik Koller 5 Fagerlund Kelly Thai 5 Fagerlund Sunniva Kristiansen 5 Fagerlund Tony Olstad 5 Fagerlund Født 2006: Navn Ant. dg/uke Skolekrets Amir Al-Idrisi 5 Fagerlund Født 2004: Navn Ant. dg/uke Skolekrets Emil Rosendal 5 Fagerlund Emma Venner Nyborg 5 Mørkved Malin Olstad Furulund 5 Fagerlund Maria Hanstad 5 Fagerlund Simone Vedal Fekstad 5 Dæhli Vivica Kristiansen 5 Fagerlund Jørgen Børkesveen 3 Fagerlund 12

13 SEPTEMBER 2007 Husk å merke klær og sko, sjekk jevnlig at barnet har skift i kurven! Uke/ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dag Foreldremøte kl Dans TR & V Magedans A & TU 13 Dans TR & V Bibliotek Troll Magedans A & TU 20 Dans TR & V Bibliotek Vetter Magedans A & TU 27 Dans TR & V Magedans A & TU 28 Fotografering Klingwall kommer kl Gruppebilde og portrett års jubileum for Tunet barnehage! Ang. fotografering: Husk å levere konvolutt med evt penger til barnehagen i god tid før dagen for fotografering. 5-års-jubileumet for Tunet barnehage feires på mandag 1. okt med foreldrekaffe/kake. Biblioteket: Samlingstund som holdes av en person fra biblioteket. Spontane turer av og til utenom fastsatte turer (hver mnd) NB: TR=Troll V=Vetter A=Alver TU=Tusser 13

14 5 DAGSRYTMEN Kl Barnehagen åpner Personalet tar imot barna, og mottar eventuell nødvendig informasjon. Kl Lunsj Kl Frokost Vi spiser den medbrakte nistepakken med melk som drikke. Det blir servert frokost i barnehagen. Frokost avvikles kl De som ikke drikker melk, får vann. Kl Frilek I frileken er det barna som bestemmer og lager reglene; ting skjer på deres premisser. Da har de fri fra oss voksne, og kan selv bestemme om de vil ha oss med. Kl Samlingsstund Vi samler da barna, og synger sammen, leser sammen, eller har sangleker o.l. Kl Utelek /sovetid for de minste Etter maten er det på med klær og sko for å gå ut. På vinteren går det gjerne en time før alle er ute og de som skal sove, ligger i seng/vogn, mens på sommeren tar påkledningsseansen selvsagt mye kortere tid. De barna som sover i barnehagen, må ha med egen vogn med tilbehør, evt. laken/dyne. Ute er det stort sett frilek, men av og til er det spesielle aktiviteter. Kl Fruktmåltid Hvis været tilsier det, er vi fremdeles ute, og vi spiser da fruktmåltidet på terrassen. Kl Tilrettelagt aktivitet / klubber Barna deles inn i aldersmessige grupper, og vi har blant annet klubber (se kap. 6). Kl Frilek ute/inne Frileken fortsetter etter fruktmåltidet, som regel ute, men også Kl Toalettbesøk, vask og bleieskift Vi samles i garderoben, og gjennomfører toalettbesøk, vasking av hender, bleieskift m.m. etter faste rutiner ( ikke alle stormende inn på badet samtidig, men to-tre av gangen). av av til inne, og barna får leke fritt helt til barnehagen stenger. Men det hender ofte at barna trenger å sette seg litt ned, roe seg litt etter en slitsom dag, og da er det godt å høre på en voksen lese litt for dem (bare vi unngår at de sovner!!). Kl Barnehagen stenger 14

15 OKTOBER 2007 Høsten er årstid for regn og kulde. Husk regntøy og støvler hver dag, godt tøy og ekstra skift i bhg. Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40 1 Foreldrekaffe Tunet bhg 5 år 41 8 Høstfest 2 9 Bibliotek Troll 3 10 Bibliotek Vetter 4 Dans TR & V Magedans A & TU Vivica 3 år 11 Magedans A & TU Feirer Hedda 2 år 5 12 Hedda 2 år Teater TR & V Kl. 11 Teatersalen 17 Bibliotek Troll Dans TR & V 18 Magedans A & TU Bibliotek Vetter Dans TR & V Robert 5 år 31 Bibliotek Troll Magedans A & TU Foreldrekaffe man 1.okt: Beregn litt ekstra til på morgenen, kaffe/te/kake i anledning at Tunet bhg feirer 5 år. Høstfest man 8.okt: Vi markerer høsten med å lage grønnsakssuppe. Tor 11. okt: Ikke kulturskole pga høstferie. 15

16 6 ALDERSBESTEMTE GRUPPER Vi har valgt å dele barna inn i aldersbestemte grupper. Dette gjør vi for å kunne legge tilrette et pedagogisk opplegg som passer til barnas alder. Det er vanskelig å ha samlingstunder/aktiviterer etc. som passer for alle alderstrinn. Barna får ta del i en mindre gruppe, noe som kanskje vil føles mer betryggende. Vi får også en mulighet til å komme nærmere innpå hvert enkelt barn. Vi gjennomfører aldersbestemt gruppeinndeling ca. 1-3 ganger i uka, slik at alle barna får en mulighet til å delta. De voksne rullerer på gruppene. Byttene blir gjort månedsvis eller etter tema. Gruppeinndelingen er som følger: 1- og 2-åringer (født 05-06) Tusser 3-åringer (født 04) Alver 4-åringer (født 03) Vetter 5-åringer (født 02) Troll 16

17 NOVEMBER 2007 Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 44 1 Dans TR & V 2 Planleggingsdag Bibliotek Vetter Magedans A & TU 8 Dans TR & V Jenny 5 år Magedans A & TU Feire Jenny s 5 år 13 Kosedyrfest Barna tar med hvert sitt kosedyr 14 Bibliotek Troll Dans TR & V Bibliotek Vetter Magedans A & TU 22 Dans TR & V Magedans A & TU Bibliotek Troll Dans TR & V Feire Regine s 5 år Magedans A & TU Foreldresamtaler i november. 17

18 7 LOVER OG RAMMEPLAN 7.1 LOVER Barnehagen drives i samsvar med: Rammeplanen, Lov om barnehager, og forskrifter, rundskriv og retningslinjer, fastsatt av Barne- og Familiedepartementet. Vedtekter for Tunet Barnehage Planer for Tunet Barnehage Det er nedfelt i vedtektene for Tunet Barnehage at annet ledd i formålsparagrafen ikke skal gjelde for barnehagen (se under). 5 mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager (barnehageloven). Se tidligere lov 6 juni 1975 nr. 30. Jfr. lov 17 juli 1992 nr. 100 (barnevern) Kapittel 1. Barnehagens formål, innhold og utforming 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med de kristne grunnverdier. Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske Kirke, kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål. 7.2 RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Rammeplanen, januar Utgangspunktet er rammeplanens syv fagområder endret fra fem, fra og med i år) som barna skal innom i løpet av ett år i barnehagen: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 18

19 DESEMBER 2007 Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 48 1 Regine 5 år Juleverksted Juleverksted 4 5 Bibliotek Vetter Dans TR & V 6 Juleverksted Emil 3 år Juleverksted Juleverksted 11 Juleverksted 12 Bibliotek Troll Juleverksted Magedans A & TU 13 Lucia-dagen Dans TR & V 14 Evt julegudsjeneste for barn kl 10 i Br-dal kirke Juleverksted Juleverksted 18 Nissefest 19 Dans TR & V Juleaften juledag juledag 27 Romjulen 28 Romjulen Benny & Elias 4 år Lucia-dagen: Vi tar på oss hvite klær og synger Lucia-sangen. Foreldre på kaffe. Nissefest: Tar på oss røde klær, spiser nissegrøt. Evt. juletrefest arrangeres av foreldrene (må holdes et annet sted enn i barnehagen pga plassmangel). Juleverksted: Vi lager juleting, og andre forberedelser til jul. Adventskalender hver dag. 19

20 7.2.1 Kommunikasjon, språk og tekst Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Lytter observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lytte til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Vår metode: Språket er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Vi vet at barna er i sin viktigste periode for utvikling av språket, og at alle aktiviteter og daglige situasjoner i barnehagen kan benyttes til å fremme talespråket. Dette skjer bl.a. gjennom: Måltidet Garderobesituasjoner Samlingsstunder Samtale barn/barn og voksne/barn Sanger, regler, bøker osv Dramatisering Terningspill. Mål og vekt (f.eks. ved baking) Gi barna erfaringer på området Bruke lytteleker (språksprell 20

21 JANUAR 2008 Uke/ dag 1 31 Nyttårsaften Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Maria 3 år nyttårsdag Planleggingsdag 9 Bibliotek Vetter Emma 4 år + feire Benny, Elias&Maria Simone 4 år 16 Bibliotek Troll Vivian 3 år Kelly 5 år 23 Bibliotek Vetter Sunniva 5 år Bibliotek Troll 31 Starter med språksprell 3 g/uke for troll og vetter. 21

22 7.2.2 Kropp, bevegelse og helse Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Få en positiv selvoppfattning gjennom kroppslig mestring. Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelsen og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydning av gode vaner og sunt kosthold. Vår metode: Barnehagen gir barna stor mulighet til å være i fysisk aktivitet, og dermed utvikle kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, samt å ivareta kropp og helse. Dette skjer gjennom: er i skog og mark Sykling i barnehagen Aking på vinteren Å være aktive ute, for eksempel en hinderløype. Ulike bevegelsesleker Bruk av ulike formingsmateriell. Eks. maling, klipping, tegning osv. Bruk av byggmaterialer som lego, duplo, treklosser osv. Smøre egen mat under måltidene og snakke om hvilken mat som er bra for kroppen vår. Påkledning og samtale om hvilke klær som hører til hvilket vær. Hygiene og toalettbesøk 22

23 FEBRUAR 2008 Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Amir 2 år Bibliotek Vetter 7 Karneval Bibliotek Troll Bibliotek Vetter Bibliotek Troll Evt skidag med barn og foreldre arrangeres av foreldrene (i feb eller mars?). 23

24 7.2.3 Kunst, kultur og kreativitet Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og utrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kulturer, kunst og estetikk. Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Utvikler elementer i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Vår metode: Vektlegge leken, tiden, rommet og utstyr til lek. Lese, synge, dramatisere og danse. Formingsaktiviteter: maling, klipping, liming, tegning osv. At barna får annerkjennelse får det de gjør. At barna får oppleve kunst og kultur. Gi rom får samhørighet og til å skape noe sammen. Gi barna mulighet til å utprøve og nyte sanseinntrykk. Formidling av kunst og kultur. 24

25 MARS 2008 Uke/ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dag Bibliotek Vetter 6 7 Feire Tony s 5 år Tony 5 år Varmt måltid Påskefrokost Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag 21 Langfredag Malin 4 år påskedag 25 Feire Malin s 4 år 26 Bibliotek Troll Påskefrokost: For foreldre og barn, dekker på langbord med gul pynt/mat. 25

26 7.2.4 Natur, miljø og teknikk Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener og den fysiske verden. Erfaringer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Vår metode: Gå turer i naturen, snakke under/etter turene om hva vi ser/opplever. Forske på det vi ser, og ha formingsaktiviteter med natur som tema. Følge med fuglene i fuglekassa vår. Sortere etter størrelse, farger osv. Gi barna opplevelser gjennom årstidene. Gi barna erfaringer og forståelse for planter og dyr. 26

27 APRIL 2008 Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Bibliotek Vetter Bibliotek Troll Bibliotek Vetter Jon Fredrik 5 år 23 Bibliotek Troll Bibliotek Vetter 27

28 7.2.5 Etikk, religion og filosofi Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres begrunn, uansett kulturell og religiøse eller livssynsmessige tilhørighet. Får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen. Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppa. Bli kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. Vår metode: Samtale om hos meg og hos deg jeg liker, du liker. Feire høytider Samtale med barna om hva som er rett og galt. Møte andre mennesker med ulik bakgrunn. Gi barna forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på. Gi barna opplevelser, samtaler, lese i bøker, vise bilder. 28

29 MAI 2008 Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 1 Offentlig høytidsdag 2 Planleggingsdag Planleggingsdag (felles for alle bhg i Ringsaker) 6 Russeslipp! Overnatting i bhg for Troll pinsedag 13 Jørgen 4 år mai: Foreldrerepresentanter/foreldre: Husk å ta med fane, rosarussplakat og evt tau til hotellet/barnehagetoget (gjøres på fredag). Mai er rosarusstid. Trollene har på rosa russeklær og får russekort. Overnatting i bhg for troll fra fre 9.mai til lør 10.mai: Møt Mer opplysninger kommer i egen lapp. 29

30 7.2.6 Nærmiljø og samfunn Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Utvikle tillit til egen deltagelse i og påvirkning avfellesskapet. Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i å bidra til barnehagens fellesskap. Bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Blir kjent med noen historiske endringer i lokalsamfunnet og samfunn. Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. Vår metode: Bruke nærmiljøet til turer. Bruke biblioteket. Løse oppgaver i fellesskap. Arrangere fester i barnehagen hvor ulike grupper har ulike oppgaver Følge demokratiske prinsipper. Likestilling mellom gutter og jenter. 30

31 JUNI 2008 Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juni er sommertid, og som august, ikke så mye planlagte aktiviteter. Vi er nok for det meste ute denne måneden. Sommeravslutning arrangeres av foreldrene. 31

32 7.2.7 Antall, rom og form Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. Erfare, utforske og leke med form og mønster. Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfare plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Vår metode: Spille spill, klosser, spille kort og bruk av ulikt formingsmateriell. Bruke riktige begreper. Bruke telling bevisst i samlingsstund og i hverdags aktiviteter. Mål og vekt i baking. Likheter, ulikheter, størrelser og antall. 32

33 JULI 2008 Uke/ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag dag Siste dag i barnehageåret God sommer!! LITT OM TEMAARBEID OG SATSNINGSOMRÅDER Vi viderefører mye av det samme som i fjor. 33

34 8.0 UTVALGTE PLANLAGTE AKTIVITETER 8.1. Sanserom Ved bruk av sanserommene vil barna få mulighet å bruke og utvikle fantasien. Dette ved at barna får gode muligheter til å drømme seg bort og foreta seg en reise, kanskje til eventyrland? Sjøgløtt heter sanserommet som er i førsteetasje. Det er brukt en del blått i dette rommet. Denne fargen har en beroligende og stimulerende effekt. Dette rommet er til de minste i barnehagen (alver og tusser). Der skal de små barna oppleve sjøen med sine skapninger og lyder. Det brukes luftmadrass, avslappende musikk og duftlys. Det hvite sanserom heter sanserommet i andreetasje. Den hvite fargen stimulerer interaksjon, avspenning og ro. Det er for de store i barnehagen (troll og vetter). Der har barnet et sted/sofa å hvile seg på, avslappende musikk, forskjellige type lys, bilder som barna kan kjenne på (noe grovt, noe mykt etc..), duftelys og oljer. Her får barna bruke de ulike sansene gjennom å se, å lukte, å høre og berøre. Disse to rommene skal ikke brukes daglig, men hver gruppe har sin faste dag med sanserom. Dette gjøres for at barna skal glede seg til å komme inn i sanserommet, et spesielt rom med spesielle opplevelser. Begge disse rommene er stillerom. 34

35 8.2. Magedans /dans på Dans i organiserte former begynte vi med i fjor. Begrepet magedans er noe misvisende idet man bruker hoftene, bekkenet og ryggen vel så mye som, om ikke mer enn magen når man danser. Dansens teknikk bygger på isolerte bevegelser i forskjellige deler av kroppen. I fjor hadde vi magedans kun for troll og vetter, men i år vil vi ha det for alle gruppene. I tillegg vil vi gå bort til (gml. Fagerlund skole) en gang i uka (torsdager) for å få undervisning i dans og bevegelse av en instruktør. Voksne fra barnehagen skal bare da observere mens danselæreren har barna. Dette vil også være for alle gruppene, høsten 2007 for troll/vetter og våren 2008 for tusser/alver Språksprell & TRAS Språksprell er et opplegg for troll og vetter for våren Det er et språkstimulerende opplegg som har med metodiske språkleker for barn mellom 4 og 6 år. Målet med disse lekene er å stimulere barnas språklige, og spesielt den fonologiske bevisstheten. Dette er med på å gi barna en felles plattform der de stiller med like forutsetninger og gjør dem bedre rustet til å ta fatt på veien inn i skriftspråkets verden ved skolestart. Opplegget tar i alt 28 dager, men det legges kun 3 økter til hver uke. Hver økt tar ca 15 minutter. TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet, som består av observasjonsskjema samt en håndbok, gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. TRAS er myntet på barn mellom 2 og 5 år. Hensikten med å utvikle TRAS har først og fremst vært å lage et sikkerhetsnett for å kunne fange opp barn som er i risiko for å utvikle leseog skrivevansker.det materiellet har vi hittil brukt kun ved behov, men i år satser vi litt mer på denne metoden og bruker det fast to ganger i året på 4- og 5-åringene og ved behov til de som er yngre enn det. Det vil også bli opprettet en språkgruppe der vi trener språket. Vi har språkgruppe en gang i uka. Det kan variere hvilke barn som er med. 35

36 9 TEMA Da barnehageloven ble revidert av Stortinget i 2005, kom det inn en bestemmelse som ble gjort gjeldende fra 1. januar Den lyder slik: 3 Barns rett til medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I forhold til dette ønsker vi å gjøre en forandring i forbindelse med vårt temaarbeid i barnehagen. Vi vil gjerne at barna skal delta i planleggingen av deres hverdag og at de kan være med å bestemme hva de har lyst til å jobbe med og lære mer om. På denne måten vil barna føle seg betydningsfulle. Vi vil gi barna en mulighet til medbestemmelse fordi det vil bidra til å øke deres selvfølelse, da de får føle at deres mening også er av betydning. Når barna får være med på å ta avgjørelser, vil dette være med på å lære dem å bli selvstendige og ansvarsbevisste. Barna vil da få kunnskaper og opplevelser ut i fra egne interesser og initiativ. Arbeidsmåte: Tradisjonelt har vi voksne bestemt på forhånd hva slags tema vi skal jobbe med. Først legges det planer for så å gjennomføre disse planene etter oppsatte mål. Nå vil planene bære preg av barnas innspill og dermed er det bare tradisjoner vi ønsker å føre videre, som er satt ned på en plan. For å klare dette må vi ha barnemøter. Tanken bak det er at barna skal få fram sine ønsker om hva slags tema de har lyst til å jobbe med. Og dette krever noe arbeid i forkant, både av foreldrene, barna og ansatte. Vi kommer til å bruke en hjemmelaget postkasse der barna skal legge sine forslag. Dette kan være enten via en tegning eller skriftlig ved hjelp av barnets foreldre eller barnehagens personale. Vi må prøve forskjellig teknikker slik at vi ser hva som passer best. Når alle har stemt blir det et barnemøte der vi teller opp stemmer ut ifra de forskjellige forslagene som er blitt gitt. Det forslaget som får mest stemmer vil bli tema for perioden. Her kan det også nevnes at lengden på perioden vil variere fra tema til tema. Det vil bli jevnlig barnemøter der barna også kan gi forslag på hvordan vi skal jobbe videre med tema.videre holder vi da et møte på slutten av den enkelte arbeidesperioden, der vi sammen med barna evaluerer arbeidet. I disse møtene vil det bli rom for diskusjoner. Om de små og store kommer til å jobbe med samme tema, vil bli en vurderingssak for personalet. I tillegg til hovedtemaet/ne vil vi jobbe med tema som året går der vi lærer om det som skjer i de forskjellige årstidene. Dette gjøres i samlingsstundene ved å lese bøker, sanger, rim, regler og formingsaktiviteter. Vi bruker også naturen for å se på prosessen på nært hold. Sosial kompetanse er en gjennomgående tema og handler om kunsten å omgås hverandre. 36

37 Kunstutstilling: I år har vi lyst til å ha en kunstutstilling. Barna lager mye fint i løpet av året og vi vil gjerne vise dem at vi setter pris på deres innsats. All kunsten spares på i barnehagen og til våren vil barna og personalet invitere foreldre, besteforeldre, venner og evt andre kjente til en åpen kveld der alle får anledning til å kjøpe kunstverk som barna har laget til de forskjellige anledningene i barnehagen. Den kvelden vil det også bli salg av kaker og kaffe. Vi gleder oss allerede. Rammeplanen sier: Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. 37

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no Å R S P L A N 2015-16 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell informasjon s. 3 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 3 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 3 1.3 Forsikring s. 3 1.4 Ute-

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage j VIRKSOMHETSPLAN Slingrebekken barnehage Stampeleina 2, 3475 SÆTRE 2015-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Presentasjon av barnehagen s. 3 2. Driften s. 3 2.1 Lov om barnehager 2.2 Rammeplanen 2.3 Vedtekter

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14 VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2014-2018 Vedtatt i samarbeidsutvalget 11.03.14 Ålen barnehage Elvland naturbarnehage Haltdalen oppvekstsenter INNHOLD 1. Innledning 3 1.1. Virksomhetsplanen bygger på 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer