Island håper på oljesaga. Havets diplomater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Island håper på oljesaga. Havets diplomater"

Transkript

1 Island håper på oljesaga Havets diplomater Fortsetter offensiven på norsk sokkel Dagny tok sin tid tidsskrift fra oljedirektoratet Nr

2 2 3 4 Modne områder og nye INNHOLD 4 Ventetid 6 Tror på dragen 8 Har lært av naboene 9 Den som leter, finner muligens 12 Når krisen inntreffer 13 Skeptisk til eventyret 14 Fortsatt hjemmekjær 17 Teknologi på prøve 18 Fra laboratorium til oljefelt 19 Berg- og dalbane innen boring 20 Måler etter tre kriterier 22 Ting tar tid 24 Skal lose seismikken i havn 28 Viktig å ta vare på barns undring 30 Olje som kulturminne 32 Etterfølgerne De store feltene på norsk sokkel eldes. Det betyr et økt behov for løsninger for å øke utvinningsgraden. Hvis vi ikke handler raskt, blir store volumer med olje liggende igjen i reservoarene når felt stenges ned. Samfunnet risikerer at store verdier ikke blir realisert. Oljedirektoratet ønsker å være en pådriver for nytenking og stadig teknologiutvikling innen økt utvinning (IOR). I en artikkel i denne utgaven beskrives eksempelvis flerkomponentsensorer brukt ved 4D-seismikk. Uttestingen har gitt gode resultater på Snorrefeltet i Nordsjøen. Nå vurderes videre utplassering av teknologien. Utfordringen har vært og er fortsatt å få flyttet IORløsninger opp fra skrivebordene og ut til feltene på sokkelen. Det er først når IOR-løsninger tas i bruk i stor skala at vi virkelig kan si om dette har noe for seg. Vi er opptatt av at tempoet økes for å kvalifisere ny teknologi før økt utvinning gjennom pilotprosjekter. Dette ikke minst fordi vi har et begrenset tidsvindu på flere av de store feltene på sokkelen. Orkustofnun den islandske parallellen til Olje direk toratet opplever spennende tider. Mer enn 40 år etter Norge utlyser våre naboer i vest sin første konsesjonsrunde med søknadsfrist i disse dager. Den islandske konsesjonsrunden er interessant for oss av minst to årsaker. Den ene er at det utlyste Dreki-området berører begge lands kontinentalsokler. Norge og Island kan delta med en andel på inntil 25 prosent i petroleumsvirksomhet i den delen av samarbeidsområdet som ligger på det andre landets kontinentalsokkel. Den andre er at området har geologiske fellestrekk med Vøringryggen i Norskehavet. Det er et av de lite utforskede områdene på norsk sokkel. Derfor er det knyttet betydelig usikkerhet til mulighetene for å finne olje og gass der. Islendingenes vilje til å utforske Dreki-området kan bidra til ny kunnskap som også kan komme til nytte på norsk sokkel. Men det er langt fram. Reportasjen i denne utgaven viser en behersket stemning og en realisme i forhold til den alvorlige økonomiske situasjonen Island er kommet opp i. Kartlegging av kontinentalsokkelen er også et mye diskutert tema i Norge. I en begrenset periode på seks uker skal Oljedirektoratet gjennomføre den tredje og siste sommeren med innsamling av seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Resultatene fra disse innsamlingene danner grunnlag for en ny forvaltningsplan som skal behandles i Stortinget i Oljedirektoratet har, sammen med en rekke involverte parter, kommet fram til mange tiltak for at både fiskerier og seismiske undersøkelser kan ha gode arbeidsbetingelser. Tiltakene gjelder for hele den norske sokkelen. Historien viser at dette er mulig når partene bruker fornuft. Ett av tiltakene er obligatoriske kurs for fiskerikyndige. Den uavhengige rollen fiskernes representant om bord på seismikkfartøyene har, tydeliggjøres. Tilbakemeldingene fra de mer enn 80 som har fullført kursene i vår, har vært gode. De drevne fiskerikyndige som uttaler seg i reportasjen i denne utgaven av Norsk Sokkel mener det er rom for begge aktiviteter dersom det gis god informasjon tidligst mulig og at partene fører en løsningsorientert dialog ute på havet. Nå arrangerer Oljedirektoratet også det første kurset for rettighetshaverne og seismikkselskapene. For oss er dette en naturlig oppfølging av kurset for de fiskerikyndige. Det handler om å forstå sin egen rolle og å forstå den andre parten. Med økt gjensidig respekt så tror vi på en fredlig sameksistens mellom de to næringene. 35 Steinbra 36 Sokkeldrypp Bente Nyland oljedirektør

3 4 5 PÅ ISLAND Bente Bergøy Miljeteig Bjarki Reyr (foto) Ventetid Hardt prøvede islendinger håper på et oljeeventyr. Fisker Sævar Jonsson i Vopnafjordur kan tenke seg en framtid i oljebransjen når Dreki-området åpnes for petroleumsvirksomhet. Det kan ta lang tid før Jonsson og islendingene får vite om oljeeventyret ender godt. a

4 6 7 Tror på dragen Øst i havet, 300 kilometer unna, ligger Dreki (drage). Der ute har myndighetene åpnet et område for leting etter olje og gass. På land i Vopnafjordur venter de på oljeeventyret. Når oljeselskapene kommer til islandsk sokkel for å lete, trenger de basetjenester. Vopnafjordur, nordøst på Island, er et naturlig valg, mener ordfører Thorsteinn Steinsson, fordi det ligger nærmest Dreki-området. Derfor bør servicefunksjonene legges hit, i alle fall i leteperioden. Han og administrasjonssjef Magnus M. Thorvaldsson holder til i et enkelt, litt slitent kommunalt bygg et par steinkast fra sjøen. Verken oppturen eller nedturen i den islandske økonomien er synlig i dette kystsamfunnet med vel 700 innbyggere. Vi merker lite til finanskrisen. Folk flest har ikke tatt opp store lån for å kjøpe fine hus og dyre biler. Her har vi det bra så lenge fiskekvotene er gode, sier Thorvaldsson. En sur vind feier over Vopnafjordur denne februardagen. Bare i havna er det synlig aktivitet. Notbåten Lundey gjøres klar til neste tur, i fiskemottaket like ved renskes lodde for rogn. Det lukter stramt av tjære og fisk. Vi har kjørt på isete, øde veier gjennom skodde og snø i tre timer fra flyplassen i Egilsstadir, hovedstaden øst på Island. Vopnafjordur ligger så langt fra hovedstaden Reykjavik som det er mulig å komme. Området er kjent for storslagen natur og gode fiskeelver. I 2006 fisket USAs daværende president George W. Bush laks her. Arbeidsplasser. De fleste her er positive til oljeleting. Vi trenger nye arbeidsplasser, i dag er vi svært avhengige av fisken. Vopnafjordur trenger flere bein å stå på, sier Steinsson. Han mener at naturressurser som fisk, jordvarme, vannkraft og eventuelt olje må utnyttes men på en forsvarlig, langsiktig og fornuftig måte: Her er elvene så rene at vi kan drikke vannet. Sånn vil vi ha det også i framtiden. Ordføreren forteller at folk her er opptatt av oljeletingen, ikke minst etter et folkemøte i januar. Daværende industriminister (nå utenriksminister) Øssur Skarhedinssonog og representanter fra det islandske oljedirektoratet, Orkustofnun, orienterte om planer og muligheter. Oppmøtet var stort. I Vopnafjordur finnes det flere bedrifter som yter tjenester til fiskeindustrien. Ordføreren mener at disse selskapene har kompetanse som kan være nyttig for en forsyningsbase for oljeindustrien. Rundt 100 personer arbeider med fisk her, enten på båt eller i foredlingsindustrien. På HB Grandis-fabrikken prosesseres lodde, sild og hvitting. Servicebasen for oljejegerne skal etter planen legges like ved fiskehavna. En god løsning, ifølge en konsekvensutredning utført av konsulentselskapene Efla værkfrædistofa og Almenna verkfrædistofan. Havneforhold, vanndyp og nærhet til Dreki er gode grunner til å gå for Vopnafjordur, mener konsulentene, som også tror at dette vil bli den klart billigste løsningen. Stor kai. I letefasen, som kommer til å pågå i rundt 10 år, blir det ifølge rapporten, behov for et serviceområde på om lag tre mål og en 100 meter lang kai. Vanndypet ved kaien må være minst 10 meter. Et meter langt Ordfører Thorsteinn Steinsson (t.v.) og administrasjonssjef Magnus M. Thorvaldsson vil ha servicefunksjonene til Vopnafjordur. fartøy kommer til å frakte mat og teknisk utstyr til boreinnretningene flere ganger i uka. På returen har fartøyet med avfall, containere og brukt utstyr. Flere mindre fartøy blir liggende stand-by ved boreinnretningene. Konsulentselskapene anslår rundt 100 personer på hver boreinnretning, og at de fleste av disse er utlendinger. De mener at helikopterflyvningene i forbindelse med mannskapsskifte bør gå fra Egilsstadir. Blir det gjort drivverdige funn, kan det bli aktuelt å bygge mottaks- og behandlingsanlegg for petroleum. I så fall trengs det mer plass og en langt dypere havn. Konsulentene mener at et slikt anlegg bør legges til Gunnolfsvik i nabokommunen Langanes, som har rundt 300 innbyggere. Steinsson og Thorvaldsson vet at flere oljeselskaper er interessert i å lete i Dreki-området. Selskapene har helt sikkert synspunkter på hvor en forsyningsbase bør ligge. Ingenting er avgjort, og ting tar tid. Får vi basen, skjer store endringer her. Det blir ny aktivitet, optimisme og mange nye arbeidsplasser. I oppgangstidene flyttet mange til byene, til Akureyri og Reykjavik. Jeg håper trenden snur og at folk vil tilbake til utkantene, sier Steinsson. Fra fisk til oljeservice. Det håper også Sævar Jonsson, som bor noen kilometer utenfor kommunesenteret. Sævar har vært fisker, for det meste på tråler, siden De siste årene har han vært om bord på notbåten Lundey. Nå kan han tenke seg jobb på et oljeservicefartøy. Oljeletingen blir bra for landet og for Vopnafjordur. Vi trenger arbeidsplasser, inntekter og unge med utdannelse. Blir Island oljenasjon, håper han at overskuddet forvaltes på en god måte, for eksempel i fond. Også kommende generasjoner av islendinger skal ha glede av oljeinntektene. Sævar forteller at fraflytting og en stadig eldre befolkning er en utfordring for små kystsamfunn som a Vel 700 bor i Vopnafjordur.

5 8 9 Vopnafjordur. Selv har han fire barn. En sønn har slått seg ned i nærheten, de andre har flyttet til byen. Steinsson tror på kraftig vekst, kanskje en fordobling av folketallet. Kommunen planlegger hvordan den skal håndtere en kjapp og kraftig befolkningsvekst. Vopnafjordur har mange kvaliteter som kan trekke folk. Her er det trygt og godt for barn å vokse opp, en god skole og flott og ren natur. Dessuten er prisnivået lavere enn i byen. Som et paradoks, kanskje kan den økonomiske krisen som rammer Island føre til at flere nå velger å etablere seg ute i distriktene en positiv virkning av den økonomiske kollapsen. Tro meg, det var mye morsommere å ha mye penger, smiler Steinsson, men folk har en tendens til å være mer oppfinnsomme i nedgangstider. Den kreativiteten skulle vi hatt da vi var rike. Administrasjonssjef Magnus M.Thorvaldsson (t.v.) og ordfører Thorsteinn Steinsson håper på oljearbeidsplasser og flere innbyggere. Island Befolkning 2008: innbyggere Hovedstad: Reykjavik (rundt innbyggere) Areal: kvadratkilometer Styreform: Republikk siden 17. juni Selvstendig stat siden 1. desember i Vopnafjordur ligger relativt langt fra Reykjavik, men relativt nært Dreki-området. Har lært av naboene Hadde ikke oljeindustrien stått på for å få slippe til på islandsk sokkel, er det ikke sikkert at det hadde blitt noen konsesjonsrunde. Temaet har vært på dagsordenen opp gjennom tidene, vi har fulgt med på hva våre naboland har gjort innen olje og gass. At vi åpner sokkelen nå, har nok sammenheng med interessen fra oljeselskapene, sier Petur Ørn Sverrisson, som er juridisk rådgiver i det islandske energidepartementet. Startskuddet gikk den 22. januar I mellomtiden har verden, og ikke minst Island, blitt rammet av finanskrise, uten at det av den grunn var aktuelt å avblåse runden. Det skal deles ut inntil fem utvinningstillatelser, hver omfatter 800 kvadratkilometer. Det igjen utgjør to blokker. En del av leteområdet ligger innenfor det norsk-islandske samarbeidsområdet (se egen sak. journ. komm.), sier Asdis Elva Rognvaldsdottir, spesialist i energidepartementet. Venter i spenning. Søknadsfristen er satt til 15. mai. I energidepartementet venter Sverrisson spent: Vi håper at de store, internasjonale selskapene kommer på banen. Vi trenger aktører med bred kunnskap og kompetanse siden dette er nytt for oss. Runden er åpen, alle kan søke. Selskapene som får rettigheter må tenke langsiktig og ha solid økonomisk ryggrad, erfaring og teknisk ekspertise. Etter gjennomgang av søknadene starter forhandlingene mellom myndigheter og søkere. Partene skal blant annet bli enige om et arbeidsprogram. Hvor mye seismiske og eventuelt elektromagnetiske data skal samles inn? Hvor mange brønner skal bores? Hvilke tidsfrister må overholdes? Utvinningstillatelsene skal etter planen deles ut i slutten av oktober Regulering. Energidepartementet har hatt ansvaret for å få et juridisk rammeverk for regulering av petroleumsvirksomhet på plass. Den nasjonale energimyndigheten (Orkustofnun) står for den praktiske gjennomføringen. Island har valgt en modell som, ifølge Sverrisson, har mange likhetstrekk med den norske. En forskjell er at Island ikke har et petroleumstilsyn med myndighetsansvar for sikkerheten på sokkelen. Elleve ulike instanser har sektoransvar for at aktørene på sokkelen blant annet får den informasjonen de skal ha, og at de følger lover og prosedyrer. Det kommer til å bli stilt strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, sa daværende energiministre Ossur Skarphedinsson da det islandske alltinget besluttet å åpne for leting etter petroleum i desember 2007: Selskapene må bruke den beste tilgjengelige teknologien for å begrense påvirkningen på miljøet og redusere risikoen for ulykker og uønskede hendelser. i Thorarinn S. Arnarsson (t.v.), Gudni A. Johannesson og Kristinn Einarsson (t.h.) har forberedt konsesjonsrunden i Orkustofnun; islands oljedirektorat. Den som leter, finner muligens Orkustofnun, Islands nasjonale energimyndighet, er sikre på at det finnes hydrokarboner i Dreki-området på Jan Mayen-ryggen. Men utover det, er usikkerheten stor. Orkustofnun Islands energimyndighet har ansvar for å gi råd til regjeringen om energispørsmål og relaterte tema. Det skal også tildele tillatelser for undersøkelse og produksjon av hydrokarboner og holde oppsyn med utføringen i henhold til lover, reglement og lisensbestemmelser. Og det skal samle inn data og få utført forskning knyttet til utvikling og bruk av energiressurser. Hos Orkustofnun i Reykjavik har firefem medarbeidere arbeidet med konsesjonsrunden siden den islandske regjeringen ga grønt lys for oljeleting i desember Vi vet ikke om det dreier seg om olje eller gass. Vi er også usikre på hvor mye det er snakk om, og om det vil være lønnsomt å bygge ut et eventuelt funn, sier Gudni A. Johannesson, direktør for Orkustofnun, som ivaretar en del av de oppgavene som i Norge ligger under Oljedirektoratet. Den viktigste grunnen til usikkerheten rundt undergrunnen på Dreki er at området er lite utforsket. Det geofysisike grunnlaget er tynt. Området er bare kartlagt med 2D-seismikk, og det er stor avstand mellom linjene. Det er heller ikke boret noen letebrønner, sier Kristinn Einarsson, koordinator for konsesjonsrunden i Orkustofnun. Seismikk. I 1985 og i 1988 samlet norske og islandske myndigheter inn seismikk i området. Rapporten i etterkant var ikke positiv. Sannsynligheten for å gjøre drivverdige funn ble ansett som liten. Selskapet Wavefield InSeis (nå CGG Veritas) samlet inn seismikk i 2001 og igjen i 2008, da med dypere kabel. Resultatet var at selskapet lyktes med å se gjennom de harde basaltlagene og fikk et klarere bilde av undergrunnen. I forkant av konsesjonsrunden reprosesserte selskapet Spectrum 5237 kilometer 2D-seismikk a fra

6 Dreki ligger 300 kilometer fra nordøstkysten av Island. Konsesjonsrunden omfatter nordre del av Dreki, som dekker kvadratkilometer. Området grenser til norsk sokkel rundt Jan Mayen. Vanndypet er meter i 80 prosent av området. Om sommeren er middeltemperaturen 5-8 grader celsius, vintertemperaturen er -2-0 grader celsius. I gjennomsnitt 6 sekundmeter vind om sommeren, 10 sekundmeter om vinteren. Ofte er det tåke i sommerhalvåret. Av og til ising i vinterhalvåret, men ingen fare for havis med dagens klima. Lavere bølger enn utenfor Vest-Norge, hundreårsbølge rundt 12 meter 65 (som er 14 meter i Nordsjøen) Norge gå inn i utvinningstillatelsen med en andel på inntil 25 prosent. Norge, sannsynligvis gjennom Petoro, har 30 dager på seg før tildelingen finner sted for å gi tilbakemelding om eventuell deltakelse. Det vil si fra slutten av september til slutten av oktober, sier Einarsson. Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Siden oljeselskapene stadig etterlyser leteareal, regner Orkustofnun med at islandsk sokkel er interessant. Mange tror at store deler av de gjenværende, uoppdagede ressursene befinner seg i arktiske strøk. Dreki kan inngå som en del av leteporteføljen til selskaper som vil satse i nordområdene Jan Mayen Det pågår lite fiske i området. Bare relativt vanlige arter 63 av hval og sjøfugl er påvist. Island 67 Området som omfattes av den islandske konsesjonsrunden (nordre Dreki), er markert med oransje. Den lilla boksen viser området hvor Norge og Island har en avtale om utvinning av grenseoverskridende hydrokarbonforekomster. Det røde feltet viser den delen av avtaleområdet som er omfattet av konsesjonsrunden Olje eller gass? I Orkustofnun er de klare på at dersom det påvises gass, må funnet være svært stort for at det skal være lønnsomt å bygge det ut. I så fall er det mest sannsynlig at rettighetshaverne vil gå for en hav bunnsutbygging med transport av ubehandlet brønnstrøm (flerfase) til et prosessanlegg på land. Der blir gassen kjølt ned til den går over til flytende form LNG. Den flytende gassen fraktes så til kundene med skip. Dersom det finnes olje, er det mest aktuelt å bygge ut med produksjonsskip (FPSO, floating production, storage and offloading vessel). Oljen vil da bli hentet ute på feltet med bøyelasteskip. Kompetanse. Siden islendingene ikke har drevet med olje og gass fram til nå, har de naturlig nok lite kompetanse på leting, utvinning og forvaltning av hydrokarboner. De er omtrent der Norge var da de internasjonale selskapene kom for å lete etter olje sør i Nordsjøen på 1960-tallet. Men Island har solide fagmiljøer innen geotermisk energi, noe som vil være et godt utgangspunkt om det blir nødvendig å bygge egen kompetanse innen petroleum. Det blir som å trekke oss selv opp etter håret. Heldigvis har vi fått verdifull hjelp fra våre naboland, blant annet fra Oljedirektoratet i Norge, sier Johannesson. Strategien nå er ikke å gå aktivt inn i kostbare prosjekter. Alle data er gjort tilgjengelige, så får selskapene gjøre jobben og ta den økonomiske risikoen. Selskapene betaler et lite beløp for å få lov til å lete, for å dekke administrasjonskostnader. Ellers betaler de for seg gjennom skatteregimet. Foreløpig finnes det ingen islandske oljeselskaper. Loven åpner for at vi kan opprette et statlig selskap tilsvarende det norske Petoro. Dersom den norske delen av avtaleområdet på Jan Mayenryggen åpnes for oljevirksomhet, blir det aktuelt, sier Einarsson. Det er også aktuelt å stifte et forskningsfond som finansieres av rettighetshaverne på sokkelen. Avkastningen av fondet kan tilføres forskningsmiljøene på Island. i Norge Papirrullene: Det er samlet inn 2D seismikk i Dreki-området. undersøkelsene på 1980-tallet. Ved hjelp av ny og bedre teknologi hevder Spectrums geospesialister nå å ha et dramatisk bedre bilde av hva som skjuler seg under basalten. Spectrum konkluderer med at lite informasjon om prospektiviteten sannsynligheten for å finne olje og gass i området er kjent. Likevel gir en godt dokumentert korrelasjon av kilde- og reservoarbergarter i tilstøtende områder på norsk og grønlandsk side lovende indikasjoner på hydrokarboner. En lik geologisk utvikling kan sannsynligvis gjelde på islandsk side. Jan Mayen-ryggen er et mikrokontinent med likheter til Øst-Grønland og Midt-Norge. Ryggen er en del av kontinental skorpe med sedimenter av tilstrekkelig mektighet og alder for å kunne inneholde mye hydrokarboner med mange formasjoner med likhet til kildebergarter funnet på Grønland. Submarine vifter i området indikerer potensielle reservoarer, og de klassiske felletypene, som roterte forkastningsblokker, er attraktive letemål. Ligner trolig Norskehavet. I undergrunnen på Dreki er det basaltlag. Lagene er imidlertid ikke så tykke som på færøysk sokkel, hvor det til nå ikke er blitt gjort drivverdige funn. Orkustofnun regner med at Dreki ligner mer på dypvannsområdene i Norskehavet enn på færøysk sokkel. Men området må undersøkes bedre, med 3D seismikk og kanskje også elektromagnetisk kartlegging (EM), før det er aktuelt å bore undersøkelsesbrønner, understreker Einarsson. Det han og kollegene vet, er at Dreki ligger langt fra land og at havet i området er dypt, mellom 1000 og 2000 meter. Bølgeforholdene er gunstigere enn på norsk sokkel, fordi Island sperrer for mye av vinden fra sør og sørvest. Imidlertid er temperaturene lave, og tåke kan være et problem i sommerhalvåret. Men vi vet at det er mulig å mestre disse forholdene. Teknologien er i bruk i dag, for eksempel på dypt vann i Mexicogolfen og i Barentshavet, sier Thorarinn S. Arnarsson, som er ansvarlig for konsesjonsrunden i Orkustofnun. En drøy måned etter at konsesjonsrunden ble lyst ut, i slutten av februar, var det ikke kommet inn søknader på noen av blokkene, men mange selskaper har bedt Orkustofnun om geologiske data og informasjon. Fristen for å søke går ut 15. mai. Orkustofnun tar sikte på å tildele utvinningstillatelser i slutten av oktober Dersom det blir tildelt leteareal i samarbeidsområdet (se egen sak), kan Samarbeid på Jan Mayen-ryggen OD Norge og Island kan delta med en andel på inntil 25 prosent i petroleumsvirksomhet i den delen av samarbeidsområdet som ligger på det andre landets kontinentalsokkel. Det går fram av Overenskomst av 22. Oktober 1981 mellom Norge og Island om kontinentalsokkelen i området mellom Island og Jan Mayen. Kontinentalsokkelen rundt Jan Mayen, som er norsk, grenser opp til islandsk sokkel. Avtalen mellom landene gjelder felles utnyttelse av eventuelle forekomster og gjensidig deltakelse innenfor et definert areal på begge sider av delelinjen. Avtaleområdet er på kvadratkilometer. Dette tilsvarer 94 prosent av Finnmark fylke. I november 2008 inngikk Island og Norge en avtale og en forhandlingsprotokoll om utvinning av grenseoverskridende hydrokarbonforekomster i havområdene mellom Island og Jan Mayen. Avtalen fastsetter vilkår for at en part skal kunne iverksette slik utvinning. Norge har tidligere inngått en rekke slike avtaler, særlig i Nordsjøen. Avtalen med Island bygger på og videreutvikler prinsippene nedfelt i disse avtalene. Den er i tråd med etablert folkerettslig praksis og legger opp til at hele det grenseoverskridende feltet skal utnyttes som en enhet, noe som er ressursmessig hensiktsmessig. Samarbeidsavtalen gjelder for hele delelinjen mellom norsk og islandsk sokkel. Avtalen ble godkjent i statsråd 27. februar Ettersom avtalen anses som særlig viktig, skal også Stortinget behandle saken (St.prp. nr. 43, ). Norsk sokkel innenfor 200 nautiske mil rundt Jan Mayen dekker totalt kvadratkilometer, det tilsvarer 90 prosent av fastlands-norge. Dette området er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet.

7 12 13 Skeptisk til eventyret Når krisen inntreffer Økonomien falt sammen som et korthus da islandske banker fikk likviditetsproblemer i fjor høst, og oljeleting havnet litt i skyggen. En oljebasert økonomi ser neppe lyset med det første. Den store finanskrisen førte til at islandske myndigheter, ved Kredittilsynet, tok full kontroll over storbankene Glitnir, Landsbanki og Kaupthing, og landet fikk etter hvert økonomisk krisehjelp fra blant annet det internasjonale pengefondet (IMF). Kapitalflyten fra utlandet stoppet opp, kronen styrtet og britene brukte terrorlovgivning mot oss. Vi ble ensomme og venneløse, oppsummerer Jon Steindor Valdimarsson, direktør i Samtök Idnadarins, en interesseorganisasjon for islandske bedrifter. Organisasjonen tilsvarer på mange måter Næringslivets hovedorganisasjon i Norge. Situasjonen er godt synlig i Reykjavik på seinvinteren. Heisekranene står stille, bygg står halvferdige. Ett av dem er Islands nasjonale konsert- og konferansesenter, et storprosjekt i den østre havnen. Ikke en bygningsarbeider er å se. I Laugavegur, byens største handlegate, er påfallende mange butikklokaler tomme. Overalt er det salg. Fortvilt. Mange fortvilte medlemmer var i kontakt med Jon Steindor Valdimarsson og Samtök Idnadarins etter kollapsen. En kriseorganisasjon med rundt 30 personer fra Samtök Idnadarins, arbeidsgiverforbundet, bransjeforeninger og islandsk LO møttes daglig de første ukene. De jobbet tett med politikere og finansnæring. Vi forsøkte å skaffe oss oversikt over situasjonen for raskest mulig å få ting tilbake på skinnene igjen. Blant annet jobbet vi med å bygge opp tillit mellom Island og utenlandske finansinstitusjoner, sier Valdimarsson. Fortsatt er tilgang på penger et stort problem for det islandske næringslivet. Banksystemet fungerer ikke, de nye offentlig eide bankene trenger mer kapital. En løsning kan være at en eller flere solide, utenlandske banker tar over de islandske. En annen vei ut av uføret kan være EU-medlemsskap og få innført euro som valuta: Det ville gitt bedre muligheter for stabilitet og forutsigbarhet. Svingninger i økonomien, i renter, kronekurs og inflasjon, har alltid vært vår ulykke. Nye muligheter. Han mener islendingene har vært mer opptatt av krisen enn mulighetene knyttet til oljeleting. Hvis det gjøres funn av olje eller gass, så er Valdimarsson opptatt av å lære av tidligere feil. Ressursene og inntektene må forvaltes på en langsiktig måte. For å unngå at oppturen er over før den har begynt, er god styring viktig. Vi islendinger har en tendens til å tenke kortsiktig, vi vil helst bruke opp det vi har med en gang, sier han. Islendingene har vært mer opptatt av finanskrisen enn mulighetene knyttet til oljeleting, sier Jon Steindor Valdimarsson, direktør i Samtök Idnadarins, en interesseorganisasjonfor islandske bedrifter. Den islandske industrien har hatt lite å smile over etter at økonomien veltet i oktober i fjor. Storindustrien er hardest rammet, men elendet har forplantet seg. Svingende kronekurs, høye renter på lån og inflasjon på oppimot 20 prosent forsterker problemene. Valdimarsson synes likevel ikke at alt er svart: Vi må ikke glemme at 90 prosent av arbeidsstyrken fortsatt er i jobb, og at kanskje 70 prosent av bedriftene går som normalt, uten å være veldig hardt rammet av krisen. Nedgangstidene kom brått på. Ingen hadde sett for seg at det kunne skje: Vi islendinger har vært uforsiktige, og vi må ta mye av ansvaret for at det gikk som det gikk. Organisasjonen arbeider for driftsvilkårene for medlemsbedriftene, som er alt fra enkeltmannsforetak til storbedrifter. Rundt halvparten av bedriftene i målgruppen er organisert Fiskeriindustri, banker og restaurantnæringen er ikke med. Industri foran fisk. Fiskeri har tradisjonelt vært en hjørnestein i den islandske økonomien, rundt 1970 sto fisken for hele 90 prosent av landets eksportinntekter. I 2008 genererte eksport av industriprodukter, for første gang, større inntekter enn eksport av fisk. Valutainntektene for fisk var bare 30 prosent av de totale valutainntektene i i Myndighetene har oversolgt det islandske oljeeventyret, mener Ragnar Arnason, økonomiprofessor ved universitetet i Reykjavik. Finnes det hydrokarboner i Dreki? Er det i så fall olje eller gass, og er funnet kommersielt drivverdig? Finnes teknologien? Spørsmålene, og usikkerhetsmomentene, er mange. De sier at det er gode muligheter for at det finnes olje eller gass i Drekiområdet. Men mye skal klaffe for at Island skal blir en oljenasjon, påpeker Arnason. Han sammenligner leteprosjektet med et lotteri. Dreki ligger langt fra land og på dypt vann. Området er værhardt. Dersom det blir gjort funn, antar han at det blir dyrt å bygge det ut. Oljeprisen må følgelig være høy. Arnason kommer til intervjuet rett fra et oljeseminar: Der ble det sagt at selskapene legger til grunn en langsiktig oljepris på mellom 40 og 50 US-dollar før de vil investere. Han framholder at en utbygging av Dreki trolig krever en oljepris på US-dollar per fat. Han medgir likevel at det på lang sikt blir knapphet på olje i verden, og at knapphet fører til et høyere oljeprisnivå. Mye skal klaffe for at Island skal blir en oljenasjon, mener Ragnar Arnason, økonomiprofessor ved universitetet i Reykjavik. Vil vente. Kanskje er det en fordel for Island å vente, sier professoren. På kort sikt tror han at oljeprosjektet har liten effekt på den islandske økonomien, bortsett fra lokalt, i de grisgrendte områdene i nordøst. Der blir det en viss utbygging av servicefunksjoner i undersøkelsesfasen. Blir det gjort et drivverdig funn, derimot, får dette store konsekvenser for en liten økonomi som den islandske. Men Arnason minner om at det går mange, mange år før pengene strømmer inn i statskassen. Mens naboland som Norge, Storbritannia og Danmark har vært oljenasjoner i flere tiår, har Island valgt å vente til nå. Vi har ikke hatt nok kunnskap om undergrunnen. Vi har lang erfaring med å bore brønner på land i forbindelse med kraftproduksjon med geotermisk energi, men vi har ikke peiling på å lete etter, eller produsere, olje og gass til havs, sier Arnason. Derfor mener han at det er rett strategi å la oljeselskapene ta seg av investeringer og leting i denne fasen, og at de gjør opp for seg over skatteseddelen. Bedrifter betaler 15 prosent skatt på inntekter på Island. Blir det produksjon, må de i tillegg betale skatt på avkastning og produksjonsavgift. Resulterer konsesjonsrunden i funn, utbygginger og produksjon over flere tiår, er det mer hensiktsmessig å bygge opp petroleumskompetanse i Island, mener han. Oljefond ikke løsningen. På spørsmål om hvordan islendingene vil bruke inntektene ved eventuelle utbygginger, svarer Arnason at det bør skapes noe varig av pengene. Men han tror ikke at den norske modellen, med et oljefond (Statens pensjonsfond utland), er den beste løsningen for Island. Verdien av fondet har sikkert gått betydelig ned i kjølvannet av finanskrisen. Island er blant landene som er hardest rammet av den internasjonale finanskrisen. Mange islendinger er skuffet over finanssektoren og har mistet troen på politikere. Finanskrisen kom brått på oss. Fram til i fjor høst hadde vi en eventyrlig vekst og var kåret til verdens beste land å bo i. Mange klandrer myndighetene for at det veltet, sier han. Krisen kan ha ført til økt oppmerksomhet rundt konsesjonsrunden, og for noen er den kanskje et lyspunkt i en vanskelig hverdag. For andre er det motsatt. Staten har investert i flere næringer de siste årene, som tungmetall, akvakultur og pelsdyr, uten nevneverdig suksess. Mange lurer på om oljeletingen blir enda en fiasko, ifølge Arnason. Miljø ikke-tema. Klima- og miljøutfordringene knyttet til oljeindustrien er ikke et tema i dag, sier han: Folk flest synes det er kaldt nok her. Global oppvarming vil slå positivt ut for Island, blant annet for landbruket. Ikke tror han det blir store konflikter med fiskeriene heller. En grunn er at det foregår det relativt lite fiske på Dreki en annen er mentaliteten i fiskerinæringen: Her handler fiskeri om industri og kapitalisme, ikke følelser. Dersom fiskerne tilbys gode kompensasjonsordninger, og dersom oljenæringen betaler for eventuelle skader og utslipp, kommer dette til å gå bra. Mer han er skeptisk til forholdet til nabolandet Norge. Det blir garantert spetakkel hvis det blir gjort funn. Bare tenk på alle konfliktene rundt fiskerier og fiskekvoter i årenes løp, ler han, og utdyper: Det er jo slett ikke sikkert at landene har sammenfallende interesser når det gjelder utbygging og utvinning. i

8 14 15 Fortsatt hjemmekjær Selv om StatoilHydros vekst skjer internasjonalt, fastholder konserndirektør Øystein Michelsen at norsk sokkel forblir den viktigste arenaen også de 10 neste årene. Om resultatene på norsk sokkel er gode nok, diskuteres også i StatoilHydro. Her er Øystein Michelsen i hyggelig passiar med Anne Aae (t.v.) og Eileen Doig i kaffebaren. Bjørn Rasen Emile Ashley (foto) Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon, Norge, er ansvarlig for de fleste funnene på norsk sokkel. Relativt små, men dog. Han er den eneste som fortsatt borer letebrønner i norsk del av Barentshavet. Riktignok uttaler han seg nå langt mer forsiktig enn tidligere om fortsettelsen i nord. Men Nordsjøen er han ikke ferdig med, selv om det er mest småpytter igjen. Eventuelle større funn er mest sannsynlige vest i Norskehavet. Kontinuerlig optimist Michelsen ler når det dukker opp spørsmål om hvor mye bærekraft norsk sokkel representerer for StatoilHydro. StatoilHydros utsagn om norsk sokkel som hjemmebane og viktigste arena, hvor lenge kan vi ta det for gitt? Jeg tror at den vesentligste delen av vår produksjon de 10 neste årene kommer fra norsk sokkel. Vår ambisjon er å holde produksjonen på 1,5 millioner fat hver dag de neste 10 årene, noe som er en kjempeutfordring. Når vi ser hvordan de modne feltene faller av, så betyr det at vi må inn med mye nytt for å klare det. Vi har en offensiv holdning til, og stor entusiasme for, å utvikle norsk sokkel. Hva er vektingen mellom norsk og internasjonal sokkel og hvordan ser dette bildet ut om 5-10 år? Vi må kjempe for å holde produksjonen oppe på norsk sokkel. Og vi må etter hvert kjempe knallhardt for å holde vårt totale produksjonsmål. Veksten i selskapet kommer internasjonalt, det er det ingen tvil om. Det kommer til å prege vår satsing framover. Samtidig er det viktig å si at vi bruker de samme kriteriene og avkastningskrav ute som hjemme, så nei, norsk sokkel sponser ikke de internasjonale prosjektene. Men for hver tjente krone går nok en større del av investeringene til prosjekter ute. Norsk sokkel er vår ryggrad og vår store ressursbase, selv om vi i Mexicogolfen bygger opp en ressursbase som begynner å ligne på den vi har på norsk sokkel. Produksjonsmessig er Norge suveren. Det samme gjelder for menneskelige ressurser. Det er her vi gjør tingene og utvikler teknologi. Vi har så smått begynt å ta det ut, eksempelvis til Peregrinofeltet utenfor Brasil. Her bruker vi vår erfaring med tyngre olje fra Granefeltet i Nordsjøen. StatoilHydro erstatter ikke all produsert olje med nye reserver. Hva gjør du for å motvirke en synkende erstatningsrate? Det stemmer at vår erstatningsrate i 2008, ifølge det amerikanske kredittilsynet SEC, er på kun 34 prosent. Det reflekterer kun rene reserver. Vi hadde en ressurstilvekst i fjor på 850 millioner fat, gjennom funn i Norge og internasjonalt og inklusive oppkjøp. En vesentlig del av dette skal vi klare å modne fram til reserver. På norsk sokkel produserte vi i fjor tre ganger mer enn vi klarte å erstatte gjennom nye prosjekter. Det er for dårlig for et selskap med en lang tidshorisont. Forklaringen er at vi blør for de årene vi hadde laber letevirksomhet (gjelder både Statoil og Hydro rundt århundreskiftet da oljeprisen var nede i 10 dollar per fat. red.komm). Men nå er utviklingen snudd. De siste tre årene er erstatningsraten cirka 60 prosent. Likevel, det betyr at vi hvert av disse tre årene har tært på det vi har i banken. Porteføljen vurderes løpende. På norsk sokkel er vi åpen for det som måtte være av gode løsninger; en god kommersiell løsning vil vi alltid vurdere nøye. Rundt 40 norske prosjekter lagt i skuffen som følge av konjunkturnedgangen. Hva må til for at de hentes opp igjen? Og, er det tidskritiske prosjekter blant disse som kan gå tapt? Vi har foretatt en prioritering av alle prosjektene som ikke er besluttet. I lys av finanskrisen som vi ikke vet hvor lenge varer, så vi er beredt til å strupe aktiviteten. Dette for å beholde vår finansielle handlefrihet. De tidskritiske prosjektene kjører vi. Vi er opptatt av ikke å miste reservene. Trass i kortsiktige dystre utsikter, tror vi at dette blir gode prosjekter lenger nede i veien. Vi har skjøvet på prosjektene som ligger nederst på prioriteringslisten. Dette er ikke dramatisk. Uansett, langt inn i 2010 så har vi et rekordhøyt aktivitetsnivå. Vi må ikke glemme at vi kommer fra et feberaktig nivå i StatoilHydro har vært ute i markedet og lånt 30 milliarder kroner. Hvor mye av disse pengene skal investeres på norsk sokkel? Vi har hentet inn disse pengene for å sikre vår finansielle posisjon og for å sikre likviditet til å gjennomføre våre prosjekter og strategi for utbytte. Er dagens oljepris krise for norsk sokkel? (52 USD) Dagens oljepris kan vi leve med. Men de nye prosjektene våre, med dagens kostnadsnivå, er utsatt med dagens oljepris. Det er utfordringen. Funnene vi gjør er vesentlig mindre, og med det øker kostnadene per fat. De mest lønnsomme prosjektene, og de gjør vi mange av, er nye brønner på eksisterende felt. Skal vi hente ut hele potensialet på norsk sokkel så trenger vi høyere oljepriser enn 50 dollar per fat. Når det gjelder de store feltene, så skaper ytterligere oljeprisreduksjon i første omgang problemer for Statfjord. Gullfaks skal vi få mye mer ut av, horisonten går mot 2030 og videre. Men om 10 år kan vi selvsagt ha en annen mening om det. De store feltene er det fortsatt mye å gjøre med. Flere hevder oljeselskapene utøver et utidig press mot leverandørene. Hva er din kommentar? Deler av leverandørmarkedet er på et nivå som norsk sokkel ikke kan leve med. Vår ambisjon på Troll olje, hvor det er pøst inn store investeringer i nye brønner, får problemer med dagens prisnivå; riggratenivå, subsea-utstyr osv. a

9 16 17 Er jobben rundt eksisterende infrastruktur og felter i Nordsjøen gjort? Alle forpliktelsesbrønnene er gjennomført med et omfattende program i plattformnære områder. Vi gjorde 27 funn i fjor med vår telling, som ikke er helt lik Oljedirektoratets og har med det bygget opp en ressursbank. Det er disse fatene som skal holde produksjonsnivået oppe på norsk sokkel. Etter nyttår har vi gjort flere funn. Et par av disse har betydelig størrelse, eksempelvis Asterix på 100 millioner fat. Men ingen av funnene er store elefanter. Funnene ligger i nærheten av infrastruktur og kan bygges ut raskt. Kostnadene blir ikke så store og det lønner seg å bygge dem ut. Vi har gjort en kjempejobb i våre områder for å støvsuge for ikke å si teppebore det er ikke mange reservoarer som slipper unna. Som et eksempel kan jeg nevne Osebergområdet hvor det ble gjort mange gode funn. Lenger sør har vi suksess med funnene Dagny og Ermintrude. Jobben i Nordsjøen er ikke gjort. Det gjenstår masse arbeid, eksempelvis innen økt utvinning. Vi har så langt modnet fram 400 millioner fat gjennom tiltak for økt utvinning på og rundt eksisterende felt. Brenner det et blått lys for Barentshavet? Vi har ikke gitt opp selv om resultatene fra brønnene i fjor var skuffende. Vi setter vår lit til at vi får nye utvinningstillatelser i 20. konsesjonsrunde slik at vi kan nærme oss Barentshavet med nye innfallsvinkler og fortsette letingen etter store felt. Det var StatoilHydro som boret samtlige letebrønner der i fjor. Det gav skuffende resultater rundt Tornerose-forekomsten med tanke på et tog 2 til Snøhvit og det har satt det arbeidet litt tilbake. Men vi har ikke gitt opp et tog 2 til Snøhvit. Det har vært mange skuffelser i Barentshavet. Det har vært krevende. Men vi jobber videre med ulike modeller for å gjøre kommersielle funn. Det hjelper oss litt at vi får infrastruktur, en plattform (Goliat, red. komm.) som bygges for å kunne ta inn satellittfelt. Det åpner for muligheter. Hva med Norskehavet? Ser du muligheter for å gjøre store funn elefanter? Vi tror at det finnes små elefanter Michelsen sier selskapet ikke har gitt opp Barentshavet, trass i mange skuffelser. i alle fall. Langt vest i Norskehavet er en mulighet, samt i de uåpnede områdene. I Nordland 6 og 7 er det potensial for å påvise flere store felt i samme størrelsesorden som Njord og Norne, selv om potensialet totalt sett ikke er det samme som Nordsjøen. Dette er lovende sammenlignet med andre områder vi har å lete på. Hva er din kommentar til forslag om å stenge av det som betraktes som lovende områder av norsk sokkel? Som industri har vi vist at vi kan leve i sameksistens med fiskeri og lokalinteresser. Det er ikke funnet noen varige effekter av vår virksomhet på sokkelen. Aktivitet nærmere land betyr å skape mer sikkerhet rundt oljevern. Jeg tror det er viktig for samfunnet at vi får anledning til å finne ut hva som er der. Hvorvidt vi får tilgang eller ikke er politikernes ansvar. Vi er klar og kan drive forsvarlig og trygg virksomhet også utenfor Lofoten. Vi kan leve med strenge krav til våre operasjoner. Jeg vet ikke om samfunnet har råd til å la være å finne ut hva som finnes på sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen. Hvis du stiller et retorisk spørsmål om olje eller fisk, så ville også jeg trolig valgt fisk hvis det var et spørsmål om enten-eller. Men det har jo aldri vært enten-eller for vår industri. Det er faktamessig feil, og en tendensiøs måte å framstille dette på. Det er en kjempefordel for samfunnet og for lokalsamfunn i nord hvis vi får anledning til å utforske disse områdene. Turisme og fisk kan leve veldig bra side om side med oljeindustri som kan bidra positivt til å utvikle de næringene. StatoilHydro har 80 prosent av porteføljen på norsk sokkel. Hvordan sikrer selskapet at det har ressurser til å jobbe godt og nok med hele porteføljen, både store og små felt? En god måte å sikre dette på er å roe ned litt som vi gjør nå. Fjoråret viste at våre leverandører ikke klarte å levere nok kapasitet og kvalitet. Nå skal vi gjenvinne kvaliteten i prosjektene våre. Det er ikke en slakt, men en konsolidering og fokusering. i Teknologi på prøve Feltpiloter viser seg å være en effektiv metode for kvalifisering av nye metoder for økt oljeutvinning (IOR) på norsk sokkel. Flere feltpiloter har bestått testen med imponerende resultater. Nick Terdre, oljejournalist Med et stort antall eldre felt i porteføljen, er StatoilHydro fullt klar over behovet for effektive IOR-løsninger. Selskapets store prøveprosjektprogram har oppnådd noen imponerende resultater. Et godt eksempel er et av fjorårets feltprosjekter på Snorre i Nordsjøen. Prosjektet skulle kvalifisere bruken av en fiberoptisk seismisk sensorkabel for firdimensjonal reservoarovervåking. Denne teknikken går ut på å gjenta tredimensjonale seismiske undersøkelser med jevne mellomrom for å spore endringer i reservoaret, og danner grunnlag for bedre reservoarstyring, eksempelvis optimal plassering av nye brønner. En 10-kilometers sammenstilling av fiberoptiske kabler ble installert over deler av feltet, med 200 mottakerstasjoner bestående av seismiske flerkomponent-sensorer satt opp med 50 meters mellomrom. Sensorteknologien ble utviklet av Trondheim-firmaet Optoplan og StatoilHydros forskningssenter. For å samle inn de seismiske dataene, kjører et kildefartøy over sammenstillingen med en luftkanon for å generere lydbølger samtidig som en laserstråle sendes gjennom den fiberoptiske sensorkabelen. Denne kombinasjonen fører til at både trykket og transversalbølgen som reflekteres fra undergrunnen kan registreres av sensorene. Data overføres til plattformen i sanntid, og deretter via det fiberoptiske kommunikasjonsnettverket som er installert i Nordsjøen, til et eget operasjonssenter i Trondheim der det utføres kvalitetskontroll og bearbeiding. Utføres to ganger. Testen nådde målet om å kvalifisere fiberoptiske sensorer for innsamling av 3D-seismiske data, ifølge senior geofysiker Mona Andersen. Undersøkelsen ble gjennomført to ganger for å sjekke repeterbarheten. Datakvaliteten var god, noe som betyr at man kan oppdage mindre endringer i reservoaret enn med en konvensjonell seismisk streamerundersøkelse. Andersen sier at dette gjør det mulig å gjennomføre en undersøkelse to eller tre ganger i året, i stedet for hvert annet eller tredje år som er vanlig i dag. Under konvensjonelle seismiske operasjoner blir data samlet inn og brakt til land når undersøkelsen er ferdig. I denne testen ble informasjon om fartøyets og kildens posisjon tilgjengelig i sanntid, og bredbåndsoverføring av data til operasjonssenteret muliggjorde kvalitetskontroll og bildefremvisning i nærtid, dvs. innen cirka ett minutt etter innhenting. Testen ble også kalt fokusert seismisk overvåking (Focused seismic monitoring) fordi det den gir data fra bare er en del av hele området som dekkes av sammenstillingen. Dette er svært nyttig, eksempelvis under Piloten Charles A. Lindbergh flyttet grenser gjennom sitt alenetokt over Atlanterhavet i planleggingen av en brønn. Gruppen som ble opprettet for å avgjøre hvordan man best kan implementere 4D-kompetanse i alle StatoilHydros felt, skal nå vurdere den videre utplasseringen av denne fiberoptiske teknologien. Rotasjonsboring. Konsernet har planlagt å implementere 43 feltpiloter i år, de fleste med øye for økt utvinning. Ett av disse er boring gjennom rotasjonsboring (TTRD) for havbunnsbrønner. Denne teknologien, som allerede er kvalifisert for faste plattformer, gjør det mulig å bore et sidesteg i en brønn uten å måtte trekke opp produksjonsrøret, noe som er nødvendig ved et a

10 18 19 konvensjonelt sidesteg. Det sparer mye tid og penger. Prøveprosjektet er planlagt å starte nå i vår ved hjelp av den halvt nedsenkbare riggen Stena Don på en rekke brønner på Heidrun-, Norne- og Åsgard-feltene i Norskehavet. Den nyutviklede teknologien omfatter brønnstyrings-systemet og stigerøret som forbinder riggen til brønnhodet. Foringstest. Styrbar foringsboring blir utprøvd på feltet Brage i Nordsjøen. Dette er en teknikk for å fore brønnhullet samtidig med boringen ved å feste foringen til borestrengen. I dag må boringen stoppe, og borestrengen trekkes ut av hullet før foringen kan kjøres ned. Teknologien kan vise seg nyttig ved boring i ustabile formasjoner, og kan minske faren for at brønnhullet kollapser før foringen er på plass. Det gir også fordeler i lange, dype brønner med langvarige borestrengskjøringer. Et tredje prøveprosjekt på feltet Gullfaks i Nordsjøen tester et kjemikalie som leder vann vekk fra pro- duksjonsbrønnene når det injiseres i reservoaret, og dermed forbedrer hydrokarbonstrømningen til brønnene. Overordnet ansvar. StatoilHydros forretningsområde for leting og produksjon i Norge har opprettet en spesialenhet for å ta den overordnede styringen av prøveprosjekter, forteller Hanne Lekva, leder for teknologiimplementering. Dette sikrer at kunnskap om nykvalifisert teknologi blir distribuert til alle forretningsenheter, og er nær knyttet til forretningsområdet Teknologi & Ny energi, som er ansvarlig for teknologiutviklingen i før-pilotfasen. Prøveprosjekter for 2010 skal velges i løpet av mai. Mulige kandidatprosjekter blir rangert, ikke bare etter nytteverdien for produksjonen, men også etter en eventuell risiko - som for eksempel produksjonstap ved en svikt. Evalueringen omfatter også strategiske problemstillinger, eksempelvis påvirkning på helse, miljø og sikkerhet. I dag er prøveprosjekter knyttet til et enkelt felt, men StatoilHydro ser på muligheten til å fordele kostnadene mellom flere felt som kunne dra nytte i av teknologien som prøves ut. Berg- og dalbane innen boring Til tross for teknologiske nyvinninger, sakker boreprogrammene akterut. Oljedirektoratet (OD) har gått sammen med forskere ved Universitetet i Stavanger for å undersøke den lite hyggelige utviklingen innen boreeffektivitet. Nick Terdre, oljejournalist Prosjektet skal se på utviklingen av boreeffektiviteten på den norske kontinentalsokkelen, og på de faktorene som driver den, sier Terje Sørenes som koordinerer ODs deltakelse. Den innebærer å fremskaffe data for analyse og delta i diskusjoner om problem - stillingene og resultatene. De første fruktene av dette arbeidet skal foreligge i mai i form av en rapport om leteboring fra universitetsgruppen som ledes av Petter Osmundsen og Ragnar Tveterås, professorer i petroleumsøkonomi, samt amanuensis Kristin Helen Roll. Senere i dette femårsprogrammet, som også støttes av Norges forskningsråd, vil forskerne rette oppmerksomheten mot produksjonsboring. Data for leteboring viser at effektiviteten målt som et gjennomsnitt av antall meter boret per dag bedret seg betraktelig i begynnelsen av tallet, og nådde en topp på 147 meter/ dag i Året etter falt det til under 50 meter/dag. Tallet har bedret seg noe siden den gang, men er ikke i nærheten av 100 meter/dag. Kostnadsrelatert. Professor Osmundsen innrømmer at han ble overrumplet av den plutselige nedgangen. Han bemerker at effektivitet har en klar sammenheng med kostnader. Når riggratene er høye og gjenspeiler sterk etterspørsel, er tendensen at det oftere oppstår flaskehalser. a Fra laboratorium til oljefelt Boreeffektivitet har en klar sammenheng med kostnader. Foto: Harald Pettersen/StatoilHydro Nye tiltak - noen av dem radikale vurderes for å akselerere prosessen med å kvalifisere ny teknologi for økt oljeutvinning (EOR) gjennom pilotprosjekter. Utfordringen på mange felt er å finne nyskapende løsninger som kan øke utvinningsraten et par ekstra prosentpoeng. Det er dette Reidar Kristensen refererer til som økt oljeutvinning (EOR): Informasjonen hoper seg opp i laboratorier og simulatorer, men vi må få den ut på feltene. Kristensen er leder for Forum for Reservoir Characterization, Reservoir Engineering and Exploration Technology Co-operation (Force), og tilrettelegging av EORteknologiutviklingen er ett av de viktigste målene for dette samarbeidet. Det tekniske EOR-potensialet er betydelig, men er ennå ikke påvist ute i Nordsjøen, sier han: Hvis vi ikke handler raskt, er det en fare for at enkelte felt blir nedstengt og at kun 50 prosent av den opprinnelige, tilstedeværende råoljen (Stooip) er utvunnet. Noen av de meste lovende kandidatene for ny teknologi, inkludert kjemikalieinjeksjon og lavsaltholdig vanninjeksjon, innebærer også kostbare investeringer på implementeringsstadiet. En vurdering for hvert felt av enhetskostnadene for EORimplementering er ofte uaktuelt. Det er derfor et viktig gjennombrudd hvis vi finner en måte å dele kostnadene mellom ulike felt og utvinningstillatelser på, sier Kristensen. Det er også mulig å oppnå liknende fordeler i utviklingsfasen hvis forskning, utvikling og prøvekostnader kan fordeles på flere parter. Å finne slike framtidsrettede løsninger står høyt på dagsordenen i Forcemiljøet. Kristensen medgir at det ikke er noen enkel sak å legge til rette for slikt samarbeid. De juridiske aspektene må undersøkes nøye før det utarbeides kontraktsforslag. Men han er sterk i troen: Det er en stor utfordring, ja, i men dog realistisk.

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Tredobler Oseberg Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2012 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Innhold NORSK SOKKEL 38 Foto: Tone Johanne Sund TIDSSKRIFT FRA

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Petoro. Perspektiv 2010

Petoro. Perspektiv 2010 Petoro Perspektiv 2010 Et annonsebilag fra Petoro distribuert med Dagens Næringsliv 25. august og ved ONS 2010 Drivkraft på norsk sokkel Rådgiver Kristin Johnsen i Petoro og spesialrådgiver Adolfo Henriquez

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

Nye takter på Helgeland

Nye takter på Helgeland Nye takter på Helgeland Geolog og filosof Oljemodellene Gass i en nøkkelrolle tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 1-2012 1-2012 NORSK SOKKEL 1 Knekker koder NORSK SOKKEL Oljedirektoratet har hele tiden

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

-fangeren CO 2. App på alle plattformer. Svalbards skattejeger Fra Mongstad til månen Gudrun i tide. B-blad. www.npd.no

-fangeren CO 2. App på alle plattformer. Svalbards skattejeger Fra Mongstad til månen Gudrun i tide. B-blad. www.npd.no Returadresse: Returadresse: Oljedirektoratet, Oljedirektoratet, Postboks 600, Postboks NO-4003 Stavanger 600, NO-4003 Stavanger Porto betalt ved innleveringen P.P. Norge/ Norvège B-blad CO 2 -fangeren

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r 3-20 0 9

kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r 3-20 0 9 knekker miljøkoder økt innsats på havbunnen geologi i verdensrommet tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2009 2 3 INNHOLD 4 7 12 14 16 22 28 34 37 38 40 41 42 Det fossile dilemma I tidsklemma Krevende

Detaljer

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 1 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET 2011 3 INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10

Detaljer

OLJEEVENTYRET FORTSETTER

OLJEEVENTYRET FORTSETTER OLJEEVENTYRET FORTSETTER Årsrapport 29 Oljepris Antall ansatte 16 18 14 15 12 12 1 8 6 9 6 4 3 Nøkkeltall 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter 25 26 27 28 29 Kurs Volum Millioner 7 14 29

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003 SAFE Magasinet Nr. 5/6 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 OFS sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, Terje Nustad men! Side 2 Svakheter i utredning om petroleum Mette Møllerop Side 3 5 Ingen

Detaljer

PETORO PERSPEKTIV 2014

PETORO PERSPEKTIV 2014 Et annonsebilag utgitt av Petoro, distribuert med Dagens Næringsliv i august 2014 og på ONS 2014 PETORO PERSPEKTIV 2014 Tord Lien forventer kostnadseffektivitet side 22 23 Johan Sverdrup revitaliserer

Detaljer

Din leverandør av: Kontorrekvisita

Din leverandør av: Kontorrekvisita Treffsikker oljeleting Alfred Hanssen Side 33 NæringsRapport Nr. 1-2009 Borch i Nærportrettet 20 år Nord Norges næringsblad ISSN 0801-0625 The High North Utstyrt med tykk lommebok av risikovillig kapital

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006 2 N O R S K 3 I N N H O L D Eksport av tankegods F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R

Detaljer

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet Nr. 3 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen Pengemaskinen Melkøya: Kan brødfø Finnmark Med dagens priser på LNG og den siste tidens oppetid kan Melkøya gi

Detaljer

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord Lokkes av oljen Jeg vil ut på plattform. Mariell Karlsen (16) fra Røst er fast bestemt på at det er oljebransjen som gjelder for henne. Hun får stadig følge

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27 NæringsRapport ISSN 0801-0625 NR. 1, 2006 Partnerskap for Snøhvit i gang RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det sterke entreprenørmiljøet i Alta inngår samarbeidsavtaler

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Rosenkilden. .Side 23, 24 og 25 FOR PETROLEUMSMELDINGEN

Rosenkilden. .Side 23, 24 og 25 FOR PETROLEUMSMELDINGEN Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 8-2010 ÅRGANG 17 FOR PETROLEUMSMELDINGEN I forestillingen Frykten på Rogaland teater planlegges olje- og gassindustriens undergang. Nå frykter Stavangerregionen at

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland oktober 2011 Oljedrevet optimisme Rekordhøye investeringer innen olje- og gassindustrien driver nok en gang Rogaland til et høyt aktivitetsnivå med store ringvirkninger

Detaljer

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg nr1 2014 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET Hva koster det å kutte? Verdifulle valg Veien mot nord DIALOG INNHOLD Null aksept for svekka sikkerheit 6 Statsråden: Helt sikker 12 Verdifull vurdering

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer