Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. Christian IV Frederik III Christian V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Christian IV Frederik III Christian V"

Transkript

1 Auksjon nr. 6 Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo Christian IV Frederik III Christian V

2

3 avholder Auksjon nr. 6 i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 9.- og søndag 10. mai 2015 Visning / on view Tirsdag 5. mai til torsdag 7. mai kl. 10:00-16:00 samt fredag 8. mai kl. 10:00-20:00 Oslo Myntgalleri as, Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo Program for auksjonen Lørdag 9. mai kl. 10: kl. 13: Søndag 10. mai kl. 11: kl. 13: Forsiden: Christian IV, Frederik III og Christian V med objektene 197, 232 og 297

4 Innledning Kjære myntsamler Alle myntsamlere vet at det finnes en rekke virkelig sjeldne mynter i vår lange mynthistorie. Men er alle de kjente eksemplarene av sjeldenhetene registrert som kjente? Vet man hvor myntene finnes, i hvilke samlinger, i hvilke land? To objekter på denne vårauksjonen vår viser at store overraskelser fortsatt kan dukke opp, også for den mest kresne myntsamler. For noen måneder siden ble det avholdt en antikvitetsauksjon i Tyskland hvor tepper og møbler var hovedobjekter. Innimellom dem fantes det et myntobjekt. Ingen norsk myntsamler kjente til denne auksjonen. En tsjekkisk samler fulgte imidlertid med. Han kjøpte mynten, og tok etter noen uker kontakt med oss i Oslo Myntgalleri fordi han visste at det er vi som oppnår de beste prisene på norske mynter. Objektet han hadde sikret seg var et til nå helt ukjent eksemplar av en ½ speciedaler fra 1656 i flott kvalitet. Det var kjent 5 eksemplarer i privat eie, nå kan enda en heldig samler innlemme denne sjeldenheten i samlingen, takket være en observant tsjekkisk samler. Det stopper imidlertid ikke der, også et annet av auksjonens objekter var totalt ukjent inntil for få uker siden. Det er snakk om en hvid for erkebiskop Gaute Ivarsson, preget i Nidaros rundt år En ny type er her dukket opp i Nederland som styrker antagelsen om at Moneta Norwei typen er preget i Nidaros! Også denne mynten ble selvfølgelig levert til Oslo Myntgalleri, noe som understreker hvor internasjonalt kjent vårt auksjonshus er blitt på noen få år. Vårens auksjon er historisk av flere grunner enn dette. For første gang siden salget av Helge Reffs mynter i 1991 kan et norsk auksjonshus tilby dobbeltspecier fra alle de tre kongene som preget slike mynter i Norge: Christian IV, Frederik III og Christian V og vi venter intens budgivning om disse sjeldenhetene. Også budgivningen på auksjonens seddelavdeling vil etter alle solemerker bli intens. Vi har en virkelig spennende avdeling sjeldne sedler fra 1800-tallets skilling og specie-periode. Mest uvanlig av dem alle er sannsynligvis et ukuttet ark med 4 speciedalere. Slike eksemplarer, hvor verken årstall eller signaturer er påført, skulle egentlig ikke ha kommet ut på markedet, men det hendte nok i fjerne tider at Norges Bank slapp ut spesielle objekter til spesielle samlere. Det skulle vært i våre dager! Vi vil også gjerne trekke frem enda en avdeling på vår auksjon pollettene. Polletter er økonomisk sett et overkommelig samleområde sammenlignet med dobbeltspecier og ukjente halvspecier, men det er et uhyre interessant samleområde. På denne vårauksjonen har vi en flott avdeling med virkelig sjeldne polletter, og avdelingen toppes av den eneste polletten vi kjenner fra Fredrikstad-Gressvikfergen, produsert en gang på 1900-tallet. Og er du på jakt etter numismatisk litteratur, er vårauksjonen stedet å møte opp. Avdelingen med sjeldne auksjonskataloger fra og 1800-tallet er fantastisk spennende, her kan man sikre seg objekter som vel knapt noen gang har vært på markedet. Etterspurte objekter kan du også finne i avdelingen med gode danske mynter, med svenske dukater, og greske og romerske kvalitetsmynter i både gull og sølv. Sistnevnte er en avdeling med over 100 objekter, og blant dem finner vi en OL-mynt som markerer olympiske leker som ble avholdt 400 år f.kr., og Julius Cæsar avbildet på en mynt, et av ankepunktene mot diktatoren som til sist førte til hans endelikt. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til auksjonen på Hotel Continental i Oslo, 9 og 10. mai. En auksjon hvor du får se mynter ingen norsk myntsamler noen gang har sett, en auksjon hvor du kan sikre deg akkurat det spennende objektet til din samling. Oslo Myntgalleri A/S Katalogen er utarbeidet av/cataloger: Gunnar Thesen Foto/photo: Dasa Stankova 2 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

5 Innhold Innledning...side 2 Auksjonsbetingelser / Terms of the auction...side 4 Sedler/Banknotes...side 7 Medaljer...side 33 Poletter/tokens...side 40 Litteratur/litterature...side 43 Norge før side 49 Norge etter side 95 Antikke mynter...side 113 Utenlandske mynter...side 135 Litteraturliste...side 157 Oppnådde priser auksjon nr. 5...side 158 KVALITETSBETEGNELSER 0 - Usirkulert mynt 01 - Meget pent eksemplar 1+ - Pent eksemplar 1 - Fullgodt eksemplar 1- - Ikke fullgodt eksemplar 2 - Dårlig eksemplar VK - Varierende kvalitet GRADES OF PRESERVATION 0 - Uncirculated (Unc) 01 - Extremely Fine (EF) 1+ - Very Fine (VF) 1 - Fine (F) 1- - Very Good (VG) 2 - Good (G) VK - Various Grades 1+/01 Betyr at mynten er mellom 1+ og 01 / Means that the coin is between VF and EF 1+)(01 Betyr at mynten er 1+ på forsiden og 01 på baksiden / Means that the coin is VF on the obverse and 01 on the reverse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 3

6 AUKSJONSBETINGELSER 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen. 2. Auksjonens objekter selges i den tilstand som de er beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen og eventuelle reklamasjoner etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonærens ansvar for de som har inngitt forhåndsbud eller byr pr.telefon er begrenset på samme måte. 3. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved beskrivelsen av alle objekter. Ethvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet. 4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år. 5. Forhåndsbud til auksjonen må være skriftlig og være mottatt av auksjonæren i god tid før auksjonen begynner for å komme i betraktning. 6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt, dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget. 7. Auksjonæren kan alene avvise bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren og/eller ikke har avgitt referanser til andre kjente personer. 8. Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen. Videre kan han alene avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Ved uenighet kan han alene utlyse ny budgivning eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget. 9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse. 10. Alle bud avgis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere like forhåndsbud gjelder det av auksjonæren først mottatte. Forhåndsbud reduseres til laveste hevning over nest høyeste bud. Eksempel: Utrop kr. 900,- og tre skriftlige bud, kr ,-, kr ,- og kr ,-. Budgivningen vil da starte på kr ,- og bli solgt for dette om ikke tilstedeværende byr over. 11. Prisene i denne katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert. I tillegg til salgssummen kommer 18 % salær. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er fritatt for m.v.a. For andre objekter f.eks. medaljer tilkommer 25 % m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med * ved objektnummeret. Ved forsendelse betaler kjøperen portoutlegg, forsikring, spedisjon samt kr. 50,- i eksepedisjonsgebyr. All forsendelse skjer for mottagers regning og risiko. 12. Salg skjer mot kontant betaling, senest 14 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er skjedd senest 30 dager etter at auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottatt, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinnelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomisk tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med innkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper. 13. Risikoen til kjøpet går over til kjøper ved klubbeslaget, dog går eiendommsretten ikke over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet. 14. Hvis det til tross for dette reglement skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er utlevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Det samme gjelder vedrørende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke, da de er gitt etter beste skjønn og budgiver selv har anledning til å gjøre seg opp en oppfatning før auksjonen. 15. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen eller dette reglement. 16. Reglementet er tatt inn i våre kataloger og ved avgivelse av bud skriftlig, muntlig eller i auksjonslokalet ansees budgiver for å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet. 4 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

7 TERMS OF THE AUCTION 1. The auction is open to the public and participation is voluntary. Unless otherwise stated there will be more than one consignor. 2. The auctioned items are sold in the condition as described and shown prior to the auction. Bidders have the opportunity to appraise and inspect the items before the auction. Consequently complaints about the the items will not be acknowledged. This restriction on complaints also applies to advance written and telephone bids. 3. The duty of the auctioneer is to show reasonable care in describing the objects. Every item is to be assumed genuine and authentic unless otherwise stated. 4. All bids are binding. Bidders must be of legal capacity, i.e. at least 18 years old. 5. Prebids must be delivered in writing to the auctioneer in due time before the auction. 6. While the auction is to be conducted carefully, the auctioneer is not responsible for possible mistakes or misunderstandings on the part of the buyer. 7. The auctioneer alone may refuse to accept bids from a person unknown to him and/or bids given without reference to someone known to the auctioneer. 8. The auctioneer alone has the authority to decide if persons may participate in the auction. He may also withdraw, rearrange or divide items. In the case of disagreement during the auction, the auctioneer may restart bidding or may decide which of the bids to be accepted. 9. Agents bidding on behalf of others are completely responsible for payment of a bid. Of that reason the auctioneer can hold both the bidder and third part principals responsible for payment. 10. All bids are given in Norwegian kroner and sold to the highest bidder. In case of identical bids, the first received written bid takes priority. A prebid is reduced to the first step above the second highest bid. For example: Starting price 900,- and three prebids, kr ,-, kr ,- and kr ,-. The bidding will start at kr ,- and this will be the hammer price unless the room is bidding against. 11. The prices in the catalogue are minimum prices and bids below will not be accepted. A fee of 18% is added to the hammer price of each item. Coins and banknotes that is or has been legal tender are exempted from VAT. On other items f.i. medals 25% VAT is added on the fee when delivered in Norway. Lots that are subjected to VAT is marked with * by the lot number. If the purchased lots are to be sent, the buyer must pay postage, insurance, customs clearance and kr. 50,- in handling fee. All items are sent on the buyers expense and risk. 12. The sale is completed by the payment of cash, at the latest 14 days after the auction or the invoice has been sent. In the case of later payment 1% interest is charged pr. started month. If payment has not been received 30 days after the auction, whether or not an invoice has been received, the items may be sold at the buyers cost and risk. The auctioneer alone decides how such a sale is to be carried out. This sale may take place without further notice to the original buyer who will be hold responsible for any economic loss due to lost commission or reduced sales price. 13. The risk of the items passes over to the buyer on acceptance of the bid. However property rights to not pass over before paid in full. 14. If in spite of these regulations objections are raised about the auctioneer and/or the consignor, this must be raised within 14 days after the item has been delivered or sent. Objections can not be raised if the items are not paid within 30 days after the auction. This also applies regarding the authenticity of the items. Complaints about the quality given on the items will not be accepted as these are based on the exercise of best judgement and each buyer has had the opportunity to make their own desicision. 15. Oslo is accepted for the venue for settlement of all disputes that may arise from the auction or these regulations. 16. These regulations are incorporated into our catalogues and all bidders are assumed to have read and accepted these regulations. Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 5

8 Innledning Auksjon nr. HOTEL CONTINENTAL, Oslo Lørdag 28. november og søndag 29. november 2015 Vi mottar nå mynter, sedler og medaljer til denne auksjonen. Benytt vår erfaring til å oppnå markedets beste priser. Tordenskioldsgt. 7, 0160 Oslo, Norway Tel.: Fax: Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 1

9 Sedler / banknotes Lørdag 9. mai kl. 10:00 Sedler Bank notes Nr. 28 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 7

10 Sedler / banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3. UTGAVE 1 1 rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP.30 0/ rigsdaler courant No Rifter, skitten, hull/tears, dirty, holes NPS.34a RS.38a DOP NORGE/NORWAY RIGSDALER COURANT rigsdaler courant No Rifter og hull/tears and holes NPS.53b Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

11 Sedler / banknotes 4 10 rigsdaler courant No Små flekker og hull/minor tears and holes NPS rigsdaler courant No Lite hull/minor hole NPS rigsdaler courant No Rift, øverste venstre hjørne mangler/tear, upper left corner missing NPS Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 9

12 Sedler / banknotes 7 1 rigsdaler courant No A. Rift/tear NPS.49b 1/ REGJERINGSKOMMISJONENS SKILLEMYNTSEDLER 8 12 skilling No Vannmerke V. Rifter og flekker/tears and spots NPS.54a RIGSBANKDALER 9 50 rigsbankdaler 3.jan No.25200a. Små rifter/minor tears NPS.57c Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

13 Sedler / banknotes 10 5 rigsbankdaler 12.jan No a. Rifter og hull/tears and holes NPS.56c rigsbankdaler 6.jan No a NPS.55c RIGSBANKDALER SKILLEMYNTSEDLER rigsbankskilling/1/2 rigsbankdaler No NPS.68 1+/ rigsbankskilling No NPS.67 1/1-900 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 11

14 Sedler / banknotes rigsbankskilling No Rifter og flekker/tears and spots NPS rigsbankskilling No NPS.65 1+/ rigsbankskilling No Tapet/taped NPS rigsbankskilling No NPS SPECIEDALER 18 Speciedaler (5.utgave type 1). No Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit. Stort hull og små rifter/large hole and minor tears NPS.88a Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

15 Sedler / banknotes 19 Speciedaler (6.utgave). No NPS Speciedaler (6.utgave). No NPS Speciedaler (6.utgave). No Små rifter/minor tears NPS Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 13

16 Sedler / banknotes 22 Ukuttet ark/uncut sheet med 4 stk. blanketter til speciedaler. (6.utgave). (Vist i 25% størrelse) Kantrifter/edge tears. RRR. NPS KRONESEDLER 2. UTGAVE kroner u.år/n.d. (ca.1900). (Vist i 40% størrelse) Prøvetrykk/printers proof utført av Bradbury & Wilkinson 0/ kroner A (Vist i 40% størrelse) 1+/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

17 Sedler / banknotes kroner A R. Små hull og rifter/minor holes and tears kroner A Misfarget og rifter/discoulored and tears kroner A Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 15

18 Sedler / banknotes kroner A RRR. 1+/ kroner A kroner A / kroner B kroner B kroner B Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

19 Sedler / banknotes kroner B kroner B Taperester/tape spots 1/ kroner C kroner A RRR kroner C kroner C / Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 17

20 Sedler / banknotes kroner B / kroner E kroner F kroner H / kroner Y kroner D / Lot 2 stk. 10 kroner 1944 F og F og 1+/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

21 Sedler / banknotes kroner F kroner J Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.63 21/ nr kroner K /1-600 Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.5 29/ nr kroner K kroner V Lot 3 stk. 10 kroner 1918 G (2) og 5 kroner 1943 V VK 350 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 19

22 Sedler / banknotes 53 Lot 4 stk. 10 kroner 1942 C, 5 kroner 1941 T, 1945 A og 1951 G UTGAVE kroner A kroner A / Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

23 Sedler / banknotes kroner A / kroner A / kroner A kroner A Lot 2 stk. 10 kroner 1949 K og 5 kroner 1948 D og 1+/ Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 21

24 Sedler / banknotes 4. UTGAVE kroner A (Vist i 40% størrelse) kroner A / kroner A (Vist i 40% størrelse) 1+/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

25 Sedler / banknotes kroner A kroner A kroner C kroner C Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 23

26 Sedler / banknotes kroner E / kroner E / kroner E / Lot 4 stk. 10 kroner 1955 E, 1960 T, 5 kroner 1955 A og 1963 K 0 og 0/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

27 Sedler / banknotes 5. UTGAVE kroner D / kroner A kroner QZ Erstatningsseddel/replacement note 1+/ UTGAVE kroner HK Erstatningsseddel/replacement note Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 25

28 Sedler / banknotes SKILLEMYNTSEDLER TYPE kroner krone / krone E TYPE kroner D krone H / krone H krone H Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

29 Sedler / banknotes 83 1 krone H Lot 6 stk. 2 kroner 1945 D, 1947 E, 1 krone 1917, 1941 B, 1944 H og 1948 L VK 400 NØDSEDLER 85 Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, 10 kroner, Narvik 11.mai No.1313B. RRR. Hullmakulert/hole cancelled RN Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 27

30 Sedler / banknotes 86 Verdal Samvirkelag, 50 kroner april No.032. RRR. Taped på revers/taped on reverse RN RABATTMERKER 87 Eidsberg Provianteringsraad, 5 kroner Søgne Provianteringsråd, 5 kroner Kontrolnr.15 1+/ KUPONGER 89 Bergens Provianteringsraad, 1 hl.kul Blankett Kristiania Kommunale Provianteringsraad, 9 øre. Nr Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

31 Sedler / banknotes 91 Orkdal Provianteringsraad, Melkupong 15 øre Orkdal Provianteringsraad, 10 kroner for kjøp av 1 par arbeidssko eller 1 favn ved 0/ LONDONSEDLER kroner Specimen Liten flekk/minor spot 0/ AKTIEBOLAGET SPETSBERGENS SVENSKA KOLFÄLT öre Serie H Nr Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 29

32 Sedler / banknotes SVENSKA STENKOLAKTIEBOLAGET SPETSBERGEN öre gäller til 30/ Serie H Nr RR UTENLANDSKE SEDLER/FOREIGN BANKNOTES CHINA 96 The Sino-Scandinavian Bank, 5 yuan Nr Signert blant annet av bergenseren Johan Wilhelm Normann Munthe ( ). Munthe arbeidet først i den keiserlige marines tollvesen og gjorde senere militær karriere. Han var en stor samler av kinesisk kunst og sjenket en samling til Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. DANMARK/DENMARK 97 Den Allierede Overkommando, 10 kroner (1945). D Sieg M10 Pick M Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6 Sedlene er vist i 50% størrelse

33 Sedler / banknotes 98 Lot 5 stk. 10 kroner 1943V (2), 1948 n og t samt 5 kroner 1939 E 1- til Lot 16 stk. nyere danske- og norske sedler VK 200 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 31

34 Sedler / banknotes Innledning Auksjon nr. HOTEL CONTINENTAL, Oslo Lørdag 28. november og søndag 29. november 2015 Vi mottar nå mynter, sedler og medaljer til denne auksjonen. Benytt vår erfaring til å oppnå markedets beste priser. Tordenskioldsgt. 7, 0160 Oslo, Norway Tel.: Fax: Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6Auksjon nr. 4 Sedlene er vist Oslo i 50% Myntgalleri størrelse 1

35 Medaljer Medals Poletter Tokens Litteratur Books Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 33

36 Medaljer, merker, poletter, litteratur MEDALJER/MEDALS NORGE/NORWAY ELDRE MEDALJER/OLDER MEDALS * Christian VI, sølvavslag av dukat Fra Bestendige Liebe. Sølv. 17 mm Se artikler av Axel Ernst i NNÅ 1949 og Lars O. Lagerquist i NNF-nytt nr.1/ * Carl XIV Johan, kastepenning til kroningen Middelthun. Sølv. 30 mm Kvist * Oscar II og dronning Sophies kroning Erindringsmedalje. Kullrich/Weigand. Bronse 42 mm. Kantskade/edge nick Kvist * Bergensutstillingens prismedalje Forsølvet bronse. 45 mm. Limrester på revers/gluespots on reverse Kvist * Norges frigjørelse Olsen. Sølv. 48 mm. Små kantskader/minor edge nicks Kvist Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

37 Medaljer, merker, poletter, litteratur * Fiskeriutstillingen i Trondheim Tinn. 38 mm 0/ MEDALJER UTFØRT AV/MEDALS MADE BY IVAR THRONDSEN * Jubileumsutstillingen Prismedalje i originalt etui. Bronse. 61 mm S.& H * Europauken Sølv. 50 mm Se S.& H.317 fotnote Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 35

38 Medaljer, merker, poletter, litteratur NYERE MEDALJER/MODERN MEDALS 108 vist i 87% størrelse 108* Olavsminne Lot 4 stk. forskjellige medaljer TZT.44a, 44b, 45b og 46a * Norwex Internasjonal frimerkeutstilling. Rui. Sølv. 40 mm. I original eske TZT.140a * Olav V 60 år Rui. Gull (27 g. 900/1000). 40 mm. Medalje nr.6 TZT.165a Vist i 30% størrelse 111* Originalutkast av revers til portrettmedaljer for Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson. Tore Skogen. Epoksy. 280 mm. Se S.& H.121 og TZT.209 og Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

39 Medaljer, merker, poletter, litteratur 17.MAI MEDALJER * 17.mai Grimstad. Aluminium. Ripe på revers/scratch on reverse JA.61B * 17.mai Norsk og Amerikansk flagg. Bronse JA * 17.mai Eidsvollsbygningen. Forgylt bronse JA PLAKETTER UTFØRT AV H. R. BRUUN 115* Henrik Ibsen. 61 x 46 mm. Bronse S.& H. fig * Henrik Ibsen. 54 x 43 mm. Bronse S.& H. fig.22 var Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 37

40 * Haakon VII. 88 x 60 mm. Bronse S.& H. fig * Dronning Maud. 88 x 60 mm. Bronse S.& H. fig PLAKETTER/PLAQUETTES 119* Plakett for 1. premie i kombinert under VM på ski i Oberhof (Vist i 50% størrelse) Forgylt. 170 x 170 mm Vunnet av Johan Grøttumsbråten 38 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

41 Medaljer, merker, poletter, litteratur UTENLANDSKE MEDALJER/FOREIGN MEDALS DANMARK/DENMARK * Christian IV, Memento-mori medalje u.år/n.d. Ukjent medaljør. Sølv. 26 mm Se Galster % størrelse 121* Christian V, Slaget i Køge Bukt Schneider. Avstøpning. 120 mm Galster * Christian VI, Reformasjonsfesten Wahl. Sølv. 41 mm Galster ØSTERRIKE/AUSTRIA * Weibrecht & Payer, Den Østerriksk-Ungarske Nordpolsekspedisjon Strobel. Bronse. 45 mm Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 39

42 Medaljer, merker, poletter, litteratur POLETTER/TOKENS NORGE/NORWAY Fredrikstad, fergepolett (Gressvik fergen). UNIK/UNIQUE NP Akersgatens ølautomat, 1 glass øl NP Akersgatens ølautomat, 1 glass øl NP H. Ch. Brandt Kortevarehandel, Trondheim, reklamepolett 1843 (DOMKIKE) NP / H. Ch. Brandt Kortevarehandel, Trondheim, reklamepolett 1845 (DOMKIRKE) NP Christiania Dampkjøkken, CDK firkantet zink. RRR. NP Grand Hotel, Christiania, 500 øre. Cafèen NP Grand Hotel, Christiania, 500 øre. Rokokosalen NP Grand Hotel, Christiania, 500 øre. Speilen NP Grand Hotel, Christiania, lot 26 stk. forskjellige poletter VK Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

43 Medaljer, merker, poletter, litteratur Alf Chr. Nielsen, Kristiania, 1 øre frimerkepolett NP Kristiania Offentlige Toalett NP Oslo Offentlige Toalett NP / Quick bar, Oslo. Lot 2 stk. forskjellige NP og Ritz, Oslo. Zink uten hull. UNIK/UNIQUE Se NP Romsdal Myntforening 25 år øre gull-finish. Feilproduksjon skal ha sølv-finish NP var Stortingsgatens ølautomat, 1 glass øl NP Sulitjelma gruver, 10 øre NP Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 41

44 Medaljer, merker, poletter, litteratur Sulitjelma gruver, 10 øre. Kuttet i kanten/cut on the edge NP Sulitjelma gruver, 5 øre NP Sulitjelma gruver, 2 øre NP Trondhjems Dampkjøkken, spisebillet NP Trondhjemsmeieriet NP Vestbanens ølautomat, 1 glass øl NP Zenith, Marcovitch cigaretter, 20 øre frimerkepolett NP Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

45 Medaljer, merker, poletter, litteratur Zenith, Marcovitch cigaretter, 10 øre frimerkepolett NP Aalesunds Elektrisitetsverk NP Lot 20 stk. forskjellige jetonger, poletter og akkordmerker VK 500 LITTERATUR/LITRATURE 152 vist i 45% størrelse 152 Nicolaus Abilgaard: Catalogus Numorum Veterum Græcorum et Romanorum. (København 1817). Heftet, med priser og kjøpernavn. Tidligere tilhørt Johan Chr. Holm L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling med plansjer (København 1928). Heftet 800 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 43

46 Medaljer, merker, poletter, litteratur 154 vist i 45% størrelse 154 Johan von Bülow: Mynt- og Medaillesamling. (Del I København 1827). Heftet, tidligere tilhørt H. H. Schou vist i 45% størrelse 155 Johan von Bülow: En samling mynter. (Del II København 1829). Heftet, tidligere tilhørt H. H. Schou Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

47 Medaljer, merker, poletter, litteratur 156 vist i 45% størrelse 156 Hans Henrik Frost: Mynt- og Medaillesamling. (1. afdeling København 1826). Heftet Hans Henrik Frost: Mynt- og Medaillesamling. (2. afdeling København 1827). Innbundet Georg Galster: Danske og Norske Medailler og Jetons. (København 1936). Innbundet Johs. Hammerich: Mynt- og Medaille-Samling. (København 1855). Innbundet Glendining & Co: The Collection of the late Dr. H. F. Harwood. (London 1975). Heftet Johan Chr. Holm: Liste 1-6. (København ). Innbundet Herr Hornbeck: Fortegnelse paa endeel gamle og nyere Mynter. (København 1791). Heftet og beklippet H.H.J. Lynge: Efterladte samling. (Del I-V. København 1899). Innbundet, med noen priser og kjøpernavn vist i 35% størrelse 164 Generalmajor von Kreber: Mynt- og Medaillesamling. (København 1841). Innbundet F. C. Krohn: Samling af danske, norske og svenske Mønter og Medailler. (København 1884). Heftet 300 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 45

48 Medaljer, merker, poletter, litteratur 166 vist i 41% størrelse 166 August Christian Mohr: Samling av Skandinaviens Mynter og Medailler. (København 1847). Innbundet Myntsamlernytt fra Norsk Numismatisk Forening: 1935 (1-8), 1936 (1-4), 1939 (1-4), 1940 (1-3, 5), 1941 (1-5), 1942 (1-4), 1943 (1-4), 1944 (1-3) samt Småskrift 9 og Numismatisk Forenings Medlemsblad bind I - XIV (København ). Innbundet i 5 bind L. Chr. Petersen: Fortegnelse over en Møntsamling. (2. avd. Odense 1914). Innbundet Bjørn R. Rønning: Norges Mynter (Universitetsforlaget 1971). Innbundet Bjørn R. Rønning: Norges Mynter og Pengesedler etter (Universitetsforlaget 1972). Innbundet vist i 45% størrelse 172 Carl Friderik Schubart: Danske Mynter. (København 1831). Med oppnådde priser. Innbundet Ove Theodor Thomsen: Mønter fra Middelalderen og den nyere Tid. (København 1880). Innbundet Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

49 Medaljer, merker, poletter, litteratur 174 vist i 26% størrelse 174 Otto Thott: Thesaurus Numismatum (Del I og II, København 1789 og 1790). Innbundet vist i 32% størrelse 175 Georg Friderich Timm: Mynt- og Medaillesamling. (del I-II og III København 1831). Innbundet L. J. Troft: Ritter- und Verdienst-orden, Ehrenzeichen und Medaillen. (Wien und Leipzig 1972). Innbundet vist i 34% størrelse 177 Jens Vintmøl: Mynt- og Medaillesamling. (1. hefte København 1804). Innbundet Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 47

50 Medaljer, merker, poletter, litteratur DIVERSE/MISCALANIOUS Vist i 50% størrelse 178* Sølvkrus med innfelt dansk 24 skilling 1742 i lokket. Høyde 13,5 cm. Vekt 488 g * Sølvbeger med innfelt 4 stk. 2 skillinger fra 16- og 1700-tallet. Høyde 4 cm. Vekt 17 g 500 Vist i 50% størrelse 180* Beltespenne bestående av 3 stk. mynter bl.a. norsk speciedaler Vist i 50% størrelse 181* Apostelskje med Glückstadt 2 mark Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

51 Norske mynter før 1874 Norske mynter Norwegian coins 245 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Før 1874 / before 1874 Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 49

52 Norske mynter før 1874 MYNTER/COINS NORGE/NORWAY OLAV KYRRE Penning (0,59 g) Schive III:23 1+/ CA Brakteat med kors (0,21 g) Schive VI: SVERRE SIGURDSSON Brakteat med bokstaven A. (0,07 g) Schive VII:15 1+/ Brakteat med bokstaven X. (0,04 g) Schive VII: ERIK MAGNUSSON Penning, Bergen (0,87 g) Schive IX:12 NM Ex. Thomas Høiland nr / nr /2 penning (0,47 g). R. Schive IX:34 NM Penning (1,00 g). Hull/hole Schive IX:41 NM.14 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.55 16/ nr.152 GAUTE IVARSSON Hvid, Nidaros (0,35 g). S.191 NM.1 (nye) G Hvid, Nidaros (0,44 g). S.210 NM.1 (nye) G.155 1/ Hvid, Nidaros (0,48 g). S.210 NM.1 (nye) G.155 1/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

53 Norske mynter før Hvid, Nidaros (0,37 g). S.211 NM.1 (nye) G Hvid, Nidaros (0,73 g). UNIK/UNIQUE Advers Risvaag 507, se Skaare 329, Schive XVI:36 var., S.12 var En ny Gaute Ivarsson-hvid Det var en overraskelse da forfatteren ble tilsendt et foto av den Gaute Ivarsson-hviden som nå er fremlagt til auksjon. Hviden er av en hittil ukjent type, som må betraktes som en overgangstype mellom Gautes to hovedtyper av hvider. Den eldste typen bærer et kronet monogram h (kong Hans) i feltet og variasjoner over kong Hans navn og titler på adversen, riksløve over stort kors og varianter av over innskriften MONETA NORWEI på reversen. Den yngste viser bokstaven n (Nidaros) i feltet og en variasjon over innskriften MONETA AREPI NIDROSIEN på adversen og riksvåpen over stort kors og variasjoner over innskriften SAN OLAWS REX på reversen. Inneværende mynt har et kjent adversstempel, som hittil bare har vært registrert på en mynt tidligere. Denne er funnet i Hopperstad (Hoprekstad) stavkirke (advers 507). Reversen er helt ny, både med tanke på kombinasjonen av myntbilde (riksløve) og innskrift (SAN OLAWS REX var.), og at riksløven ikke har vært kjent i kombinasjon med en slik advers. Denne reversen får nummer Hviden slutter seg inn i en rekke av gradvise skritt bort fra en hvid med et kongelig utseende, produsert for erkebiskopen (kanskje i samarbeid med kongen), via en stadig mer pres- alene. Tidligere har det vært vist gjennom stempelstudier at det er overveiende sannsynlig at det kun ble preget mynter i Bergen og Trondheim i kong Hans regjeringstid, og at Moneta Norwei-hvidene bør tillegges Trondheim. Denne nye typen, som ligger mellom Moneta Norwei og den rene erkebiskop/nidaros-typen styrker denne antagelsen. Jon Anders Risvaag FREDERIK I Skilling 1526, Oslo (1,86 g). S.1 NM.3 G.167 1/ Ex. PHK IX 2/ nr Skilling u.år/n.d., Bergen. (1,48 g). Små kantskader/minor edge cracks. S.24 NM.7 G.170 1/ OLAV ENGELBREKTSSON Skilling u.år/n.d., Nidaros (1,88 g). Små kantskader/minor edge cracks. S.10 NM.2 G.187 1/ CHRISTIAN IV speciedaler S.10 NM.23 H.7B 0/ Ex. Hauberg 1929 nr.3424, Bjørnstad 1934 nr.184 og Wellmann 1939 nr Speciedaler S.24 NM.26 H.1 1+/ Ex. Bjørnstad 1934 nr.7 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 51

54 Norske mynter før Speciedaler S.6 NM.29 H.5A 1/ Ex. L. E. Bruun dublett 1925 nr.2065 og Bjørnstad 1934 nr Speciedaler S.2 NM.32 H.5A 0/ Ex. Ragoczy I 1959 nr Speciedaler S.2 NM.40 H.5A 1+/ Speciedaler S.9 NM.41 H.5A Speciedaler S.6 NM.42 H.5A Speciedaler Har vært anhengt/has been mounted. S.26 NM.47 H.5B 1+/ Speciedaler S.16 NM.48 H.5B Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

55 Norske mynter før Speciedaler S.10 NM.49 H.5B Speciedaler S.10 NM.49 H.5B /2 speciedaler RR. S.4 NM.56 H.10A Ex. Benzon 1887 nr.681, Guildal 1918 nr.896, Bruun dublett 1925 nr.2085 og Bjørnstad 1934 nr /4 speciedaler S.10 NM.75 H.12A /4 speciedaler S.12 NM.77 H.12A Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.3 23/ nr /4 speciedaler 1633/1. Har vært anhengt/has been mounted. S.5 var. NM.78 H.12A /4 speciedaler S.6 NM.80 H.12A Ex. Samling Horn, Künker nr. 258, 29/ nr.655 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 53

56 Norske mynter før /4 speciedaler S.5 NM.84 H.12A 1/ Ex. Bruun Rasmussen nr / nr /4 speciedaler S.25 NM.91 H.12B mark S.55 NM.113B H.19 1+/ mark S.31 NM.116 H mark Små riper/minor scratches. S.38 NM.114 H skilling S.88 NM.124B H.14B skilling S.91 var. NM.124C H.14B skilling Svakt buklet/slightly creased. S.92 NM.124C H.14B 1/ Ex. Myntkompaniet nr.7 15/ nr skilling Svakt buklet/slightly creased. S.92 NM.124C H.14B skilling S.57 NM.128 H.16 1/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

57 Norske mynter før skilling S.76 NM.132 H.17 1/ skilling S.38 NM.133 H skilling S.47 var. NM.134 H.17 1/ skilling S.154 NM.136 H skilling S.155 NM.136 H skilling S.48 NM.139 H skilling S.56 NM.140 H skilling S.57 NM.140 H FREDERIK III /2 dukat u.år/n.d. Skadet på advers og revers/ damaged on obverse and reverse. S.10 NM.7 H Ex. Künker nr.251 3/ nr speciedaler RR. Riper og kantskader/ scratches and edge nicks. S.10 NM.60 H.63 Aagaard Denne mynten er kjent i følgende 10 eksemplarer hvorav 5 er i privat eie: 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.777b) 2. Erimitagen, St. Petersburg 3. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm 4. Myntkabinettet, Universitetet i Oslo 5. L. E. Bruun nr.10026, Nationalbanken, København 6. Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/ nr.140 i en norsk privatsamling 7. Zinck V 8/ nr.289 i en norsk privatsamling 8. Thomas Høiland nr.137 4/ nr.2242 i en norsk privatsamling 9. Olav Kirkevolls forsvunnete eksemplar 10. Dette eksemplar som Bernhard F. Brekke kjøpte hos Guldstuen i november BFB solgte mynten til en norsk samler som satte mynten opp på Riibe Myntauksjoner nr.3 2/ nr.66 hvor den ble kjøpt av dagens innleverer Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 55

58 Norske mynter før Speciedaler Renset/cleaned. S.20 NM.63 H.8B Aagaard Speciedaler S.18 NM.64 H.8B Aagaard Ex. Wilcke 1922 nr.1086 og Wellmann 1939 nr Speciedaler S.19 NM.64 H.8B Aagaard Speciedaler S.6 NM.66 H.8D Aagaard / Ex. Bjørnstad 1934 nr.280 (der oppført som rr, dvs. sjeldent Schou nummer) 56 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

59 Norske mynter før Speciedaler S.6 NM.80 H.17 Aagaard Ex. Samling Horn, Künker nr. 258, 29/ nr Speciedaler S.21 NM.76 H.26 Aagaard / Speciedaler S.15 NM.84 H.33B Aagaard / Ex. Bjørnstad 1934 nr Speciedaler S.33 NM.92 H.43 Aagaard / Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 57

60 Norske mynter før Speciedaler S.22 NM.94 H.49 Aagaard / Ex. PHK X 12/ nr Speciedaler S.29 NM.95 H.43 Aagaard Speciedaler Blankettfeil/planchet defects. S.31 NM.104 H.57 Aagaard / Ex. Ragnar Kirkevoll og Oslo Mynthandel a/s nr / nr Speciedaler S.28 NM.107 H.62 Aagaard / Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

61 Norske mynter før /2 speciedaler RR. S.16 NM.118 H.20A Aagaard Denne mynten er kjent i følgende 11 eksemplarer hvorav 6 er i privat eie: 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.286) 2. Myntkabinettet, Universitetet i Oslo 3. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm 4. Videnskapenes Selskap, Trondheim 5. L. E. Bruun nr.9717, Nationalbanken, København 6. Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr.375 i en norsk privatsamling 7. Oslo Mynthandel a/s nr.33 26/ nr.374 i en norsk privatsamling 8. Zinck IV 21/ nr.288 i en norsk privatsamling 9. Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr.504 i en norsk privatsamling 10. Oslo Myntgalleri a/s nr.3 23/ nr.473 i en norsk privatsamling 11. Dette eksemplar som stammer fra Henry`s Auktionshaus i Tyskland 30/ nr /8 speciedaler S.38 NM.142 H.61 Aagaard Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.27 4/ nr mark S.24 NM.145 H.67A mark S.25 NM.145 H.67A Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.2 4/ nr mark S.38 NM.146B H.67B mark Liten pregesprekk/minor striking crack. S.35 NM.149 H.67B Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 59

62 Norske mynter før mark S.35 NM.150 H.67B mark Har vært anhengt/has been mounted. S.23 NM.151 H.67B 1/ mark S.25 NM.151 H.67B 1/ mark S.36 NM.153 H.67B mark S.36 NM.153 H.67B mark S.46 NM.153 H.67B mark S.56 NM.155A H.67D 1/ mark S.27/ - NM156B H.67E Denne mynten bærer adversen til NM.156D som skal ha myntmerke på reversen noe denne mynten ikke har mark S.37 NM.156B H.67E mark S.41 NM.156C H.67F Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

63 Norske mynter før mark S.45 var. NM.157B H.67G mark S.46 var. NM.157B H.67G mark S.31 NM.158B H.67G mark S.39 NM.159 H.67G mark S.43 NM.160 H.67G mark S.55 NM.162 H.67G 1/ mark S.56 NM.162 H.67G 1+/ mark S.57 NM.163 H.67G mark S.59 NM.163 H.67G Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 61

64 Norske mynter før mark S.27 NM.167 H.68B mark S.27 NM.167 H.68B mark S.36 NM.171 H.68C mark R. S.88 NM.176A H.68D 1/ skilling S.53 NM.201 H.69G skilling RR. S.65 NM.202 H.69G skilling S.139 NM.222 H skilling S.109 NM.223 H.70E 1+/ skilling S.9 NM.226 H.70E 0/ skilling S.64 NM.227 H.71A skilling S.64 NM.227 H.71A skilling S.50 NM.228 H.71A skilling S.63 NM.229 H.71B Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

65 Norske mynter før skilling S.121 NM.231 H.71B skilling S.98 NM.232 H.71B skilling S.87 NM.233 H.71B skilling S.100 NM.236 H.71B skilling S.121 NM.237B H.71C skilling S.84 NM.238 H.71C skilling S.63 NM.239 H.71C skilling S.70 NM.240 H.71C skilling S.151 NM.243 H.71C skilling S.162 NM.245 H.71C skilling S.121 NM.246 H.71C CHRISTIAN V CHRISTIANIA Sølvavslag av 3 dukat (11,03 g). S.3b Som NM.4 H.10 1+/ Sølvavslag av 3 dukat (11,00 g). S.3b Som NM.4 H Ex. Bjørnstad 1934 nr Sølvavslag u.år/n.d. (5,45 g). S.5a NM.154B H.20B 1/ Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 63

66 Norske mynter før speciedaler RR. Ripe på advers/scratch on obverse. S.1 NM.39 H.30C 1/ Denne mynten er kjent i følgende 10 eksemplarer hvorav 6 er i privat eie: 1. Myntkabinettet, Universitetet i Oslo 2. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm 3. Videnskapenes Selskab, Trondheim 4. L. E. Bruun nr.10196, Nationalbanken, København 5. Oslo Mynthandel a/s nr.15 5/ nr.148 i en norsk privatsamling 6. Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr. 417 i en norsk privatsamling 7. Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/ nr.252 i en norsk privatsamling 8. Oslo Mynthandel a/s nr.55 16/ nr.209 i en norsk privatsamling 9. Zinck I 2001 nr.336 i en norsk privatsamling (dette er det eneste eksemplar av S.2) 10. Dette eksemplar mark Liten blankettfeil/minor planchet defect. S.14 NM.54A H.41A mark S.18 NM.65A H.41A 1/ mark S.35 NM.66A H.41A mark S.36 NM.66A H.41A mark S.50 NM.67 H.41A mark Falsk/counterfeit. S.34 NM.68 H.41A Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

67 Norske mynter før mark S.35 NM.68 H.41A mark S.35 NM.68 H.41A mark S.14 NM.70 H.41C 1/ mark Samtidig forfalskning/ contemporary counterfeit. S.11 NM.72 H.41C mark Falsk/counterfeit. S.26 NM.73 H.41C mark S.28 NM.74 H.41C mark S.27 NM.75 H mark S.27 NM.75 H Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 65

68 Norske mynter før mark S.28 NM.75 H mark S.28 NM.75 H mark S.24 NM.76 H.55 1+/ mark S.24 NM.76 H mark S.25 NM.76 H mark S.25 NM.76 H mark S.5 NM.78 H mark S.6 NM.77 H.55 1+/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

69 Norske mynter før mark S.6 NM.77 H mark S.9 NM.80 H mark S.18 NM.83 H.55 1+/ mark S.11 NM.84 H mark S.15 NM.85 H mark S.46 NM.88 H mark S.46 NM.88 H mark S.33 NM.89 H Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 6 Oslo Myntgalleri 67

70 Norske mynter før mark S.20 NM.91 H.42 1/ mark S.47 NM.102 H skilling Winterschydtz S.18 NM.114 H Ex. Bjørnstad 1934 nr.821 og Wellmann 1939 nr skilling Sommerschydtz S.19 NM.116 H.63 1+/ Ex. Bjørnstad 1934 nr.822 og Wellmann 1939 nr skilling S.25 NM.117 H.45 1/ skilling S.17 NM.124 H Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.2 4/ nr skilling S.31 NM.127 H.46 0/ skilling S.33 NM.127 H.46 1/ skilling S.51 NM.128 H skilling S.40 NM.131 H Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider 68 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 6

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge

Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge Auksjon nr. 4 Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo www.oslomyntgalleri.no Frederik IV kongens reise i Norge 1421 1422 1429 1431 1452 (3 dobbel) 1454 1486 1488 (dobbel) 1489 (3 dobbel)

Detaljer

avholder Auksjon nr. 9

avholder Auksjon nr. 9 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 7. og søndag 8. mai 2016 Visning / on view Tirsdag 3. mai til torsdag 5. mai kl. 10:00-16:00 samt fredag 6. mai kl. 10:00-20:00

Detaljer

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Medaljer og poletter Medals and TOkens

Medaljer og poletter Medals and TOkens Medaljer og poletter Medals and TOkens 7 Medaljer/Medals NORGE/NORWAY Eldre norske medaljer/older norwegian medals 1 1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Lite hakk og

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Små kantskader/minor edge nicks. Galster 346 (A) 1+ 10 000

1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Små kantskader/minor edge nicks. Galster 346 (A) 1+ 10 000 Medaljer / Medals NORGE/NORWAY 1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Små kantskader/minor edge nicks. Galster 346 (A) 1+ 10 000 2* Christian VII, Arveprinsens belønningsmedalje

Detaljer

Danske MYnTeR / Danish COins Danske mynter Danish coins

Danske MYnTeR / Danish COins Danske mynter Danish coins Danske MYNTER / Danish COINS Danske mynter Danish coins 552-559 Danske MYNTER / Danish COINS DANSKE MYNTER/DANISH COINS HARALD BLÅTANN CA.940-985 552 Halvbrakteat, Jelling (?) ca.985 (0,22 g) hbg.2 01

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000

149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY 149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000 150 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.404b. Med talong no.418b

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo 548 549 550 551 552 553 554 605 607 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

avholder Auksjon nr. 13

avholder Auksjon nr. 13 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 25. og Søndag 26. november 2017 Visning / on view Tirsdag 21. november til torsdag 23. november kl. 10:00-16:00 samt fredag

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

norske Mynter norwegian Coins

norske Mynter norwegian Coins norske Mynter norwegian Coins 51 MYNTER/COINS NORGE/NORWAY Olav Kyrres tid 1067-1093 528 528 Penning (0,80 g). Kantskade/edge crack Schive III:23 1+/01 5 000 Sverre Sigurdsson 1177-1202 529 529 Penning,

Detaljer

48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000

48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000 Sedler Banknotes 15 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY Speciedaler - 5. utgave, type 1 48 48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000 6.

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

Auksjon nr. 2. Lørdag 4. og søndag 5. mai 2013 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 2. Lørdag 4. og søndag 5. mai 2013 Hotel Continental, Oslo Auksjon nr. 2 Lørdag 4. og søndag 5. mai 2013 Hotel Continental, Oslo 366 370 372 396 398 423 429 475 518 542 549 559 avholder Auksjon nr. 2 i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Auksjon nr. 12. Lørdag 13. og søndag 14. mai 2017 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 12. Lørdag 13. og søndag 14. mai 2017 Hotel Continental, Oslo Lørdag 13. og søndag 14. mai 2017 Hotel Continental, Oslo 209 210 212 242 243 244 245 246 247 248 249 451 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 13. og Søndag

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

-298- Med. Kong Frederik III/Dr. Sophie Amalie. kv. 1+/01 Erich Parise: Kong Frederik III og dronning Sophie Amalie. Sølv 23,42 gram.

-298- Med. Kong Frederik III/Dr. Sophie Amalie. kv. 1+/01 Erich Parise: Kong Frederik III og dronning Sophie Amalie. Sølv 23,42 gram. AUCTION Hovedauksjon lørdag 4/11 Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. 488 objekter hvorav mange toppobjekter fra norsk middelalder og opp til helt moderne

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 1 RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 Telefon/Phone +47 73 80 08 00 (Britannia Hotel). Telefon Riibe på auksjonsdagen

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 25. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND 1084 Kong Frederik V av Danmark Norge begravelsesmedalje 1766. Vekt 90 gr sølv. D. 54 mm. Noen 2 000,

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. januar 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Godt nytt år og velkommen til vårhalvåret

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Nordcap-kort fra S/S Kong Harald. Sendt til USA i 1904. Frimerket mangler. K-2 500,- 1002 o Nordcap-kort fra S/S Ragnvald Jarl. Sendt til

Detaljer

avholder Auksjon nr. 10

avholder Auksjon nr. 10 avholder over Ottar Ertzeids samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 26. november 2016 Visning / on view Tirsdag 22. november til torsdag 24. november kl. 10:00-16:00

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Ja, så kan vi puste lettet ut. 25 års jubileet er overstått med alt det har innebåret.

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 "Hilsen fra Bergen Norge". K-1. 200,- 1002 "Hilsen fra Christiania". Sendt til Arendal i 1908. K-1. 200,- 1003 "Hilsen fra Christiania", stemplet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser:

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: Ordering seismic data packages from the Norwegian Petroleum Directorate is

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. desember 2015, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Årets siste medlemsmøte står for

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

1 Norge 2 پ0 3re 1877 sv Norge 2 پ0 3re Norge 2 پ0 3re Norge 2 پ0 3re Norge 2 پ0 3re Norge 2

1 Norge 2 پ0 3re 1877 sv Norge 2 پ0 3re Norge 2 پ0 3re Norge 2 پ0 3re Norge 2 پ0 3re Norge 2 1 3 û D.N. 1 Norge 2 پ0 3re 1877 sv.1 10 2 Norge 2 پ0 3re 1889 1 10 3 Norge 2 پ0 3re 1893 1 10 4 Norge 2 پ0 3re 1891 1 10 5 Norge 2 پ0 3re 1897 1 10 6 Norge 2 پ0 3re 1907 1 kh 10 7 Norge 2 پ0 3re 1907

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

MEDALJER / MEDALS. Medaljer Medals. Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64 9

MEDALJER / MEDALS. Medaljer Medals. Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64 9 MEDALJER / MEDALS Medaljer Medals Oslo Mynthandel Auksjon nr. 64 9 1-9 MEDALJER / MEDALS MEDALJER/MEDALS NORGE/NORWAY Eldre medaljer/older medals 1 2 *1 Hilmar Meincke Krogh1841. Christensen. Bronse. 38

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Så er vi endelig snart i gang med et nytt halvår i myntforeninga.

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer