nr 05/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/14-2014.01.27 NO årgang 104 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 .. nr 05/ NO årgang 104 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder: innholdsfortegnelse og inid-koder nr 05/14 Allment tilgjengelige patentsøknader (a)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (b1) med virkning i Endrede europeiske patenter (b2) med virkning i Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Utløpte patenter INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (71) Søker (73) Innehaver (72) Oppfinner (74) Fullmektig (54) Benevnelse 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (a) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 05/14 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse: A01K 61/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: (71) Søker: Kystvågen Slip & Mek AS, 6520 FREI Helge Nøstvold, Juulenga 24, 6516 KRISTIANSUND N Anordning for avlusing av fisk i en oppdriftsmerd (51) Klasse: A61K 9/22 ( ) A61K 9/16 ( ) A61K 9/20 ( ) A61K 9/28 ( ) A61K 47/36 ( ) A61K 31/445 ( ) A61K 31/505 ( ) A61K 31/519 ( ) A61K 47/30 ( ) A61K 47/38 ( ) C08K 5/00 ( ) C08L 1/04 ( ) C08L 3/02 ( ) C08L 101/14 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , EP, (62) Utskilt fra: , med inndato (62) Avdelt fra: , med inndato (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP2000/ (24) Løpedag: (68) Basispatent: , med inndato (71) Søker: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, Belgia (BE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Roger Petrus Gerebern Vandecruys, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, Belgia (BE) Eugene Marie Jozef Jans, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, Belgia (BE) Pregelatinisert stivelse i en formulering med regulert frigiving (51) Klasse: A61K 9/51 ( ) A61K 9/107 ( ) A61K 31/337 ( ) A61P 35/00 ( ) A61K 9/14 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 60/051, , US, 08/926,155 (62) Utskilt fra: , med inndato (62) Avdelt fra: , med inndato (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US1998/ (24) Løpedag: (68) Basispatent: , med inndato (71) Søker: Abraxis Bioscience LLC, Wilshire Boulevard, Suite 2100, CA90025 LOS ANGELES, USA (US) Patrick Soon-Shiong, Chenault Street, CA90049 LOS ANGELES, USA (US) Neil P Desal, 3633 Purdue Avenue, CA90066 LOS ANGELES, USA (US) Shlomo Magdassi, Hanerd Street 36 JERUSALEM, Israel (IL) David C Sahadevan, Franklin Street #3, CA90602 WHIZLER, USA (US) Sammensetning av taxene for cancerbehandling og sammensetning omfattende nanopartikler og fremgangsmåte for å fremstille disse (51) Klasse: A61K 39/395 ( ) C07K 16/24 ( ) C12N 15/00 ( ) C12N 15/13 ( ) C12N 15/63 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 60/332,743 (62) Utskilt fra: , med inndato (62) Avdelt fra: , med inndato (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2002/ (24) Løpedag: (68) Basispatent: , med inndato (71) Søker: Centocor Inc, 200 Great Valley Parkway, PA19355 MALVERN, USA (US) Jill Giles-Komar, 31 Blakely Road, PA19335 DOWNINGTOWN, USA (US) David Peritt, 407 Conshohocken State Road, PA19004 BALA CYNWYD, USA (US) Mohit Trikha, 278 Orchard Road, PA19301 PAOLI, USA (US) David Knight, 2430 Whitehorse Road, PA19312 BERWYN, USA (US) Isolerte antistoffer som spesifikt binder til humant IL-6, sammensetninger, fremgangsmåter og deres anvendelser 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 05/14 (51) Klasse: A61M 16/00 ( ) A61M 16/08 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: (71) Søker: Tranberg Venture Pty Ltd, 51/21-25 Peninsula Drive Breakfast Point, NSW2137 SYDNEY, Australia (AU) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Håkon Tranberg, Kannikgata 21, 4008 STAVANGER Bærbart apparat for kontinuerlig, positivt luftveistrykk (51) Klasse: E21B 19/22 ( ) E21B 19/00 ( ) E21B 33/076 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: (71) Søker: Agat Technology AS, Lagerveien 23, 4033 STAVANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Bernt Gramstad, Myrengveien 10, 4330 ÅLGÅRD Fremgangsmåte for opprettelse og drift av stigerørløst kveilrør (51) Klasse: B01F 3/04 ( ) B01F 5/04 ( ) B01F 15/02 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: (71) Søker: FMC Kongsberg Subsea AS, Postboks 1012, 3601 KONGSBERG Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Stein Følkner, Dyrefaret 8, 1362 HOSLE Magnus Smedsrud Bjørnstad, Elisenbergveien 19B, 0265 OSLO Apparat og fremgangsmåte for miksing av i det minste en første og andre fluidfase (51) Klasse: C22C 33/04 ( ) C22C 38/40 ( ) C22B 1/16 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , FI, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/FI2012/ (24) Løpedag: (71) Søker: Outokumpu Oyj, Riihitontuntie 7, ESBO, Finland (FI) TUOMO MÄKELÄ, Mäntyrinne 34, ULEÅBORG, Finland (FI) PEKKA NIEMELÄ, Iinankuja 3, TORNEÅ, Finland (FI) Fremgangsmåte for å forbedre reduksjonsgrad i smelting av ferrolegeringer (51) Klasse: E21B 33/038 ( ) E21B 33/035 ( ) F16K 11/076 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: (71) Søker: Blue Logic AS, Stokkamyrveien 18, 4313 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Lars Gunnar Hodnefjell, Hodnafjellsveien 104, 4156 MOSTERØY Eirik Kloster Jacobsen, Madlamarkleitet 9, 4041 HAFRSFJORD Helge Sverre Eide, Seljeveien 2, 4352 KLEPPE Flerveisventil med løsgjørbar sentertilførsel og framgangsmåte for bruk av flerveisventilen (51) Klasse: E21B 36/04 ( ) E21B 43/10 ( ) E21B 33/12 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 60/208, , US, 871,240 (62) Utskilt fra: , med inndato (62) Avdelt fra: , med inndato (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2001/ (24) Løpedag: (68) Basispatent: , med inndato (71) Søker: Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, Nederland (NL) Manish Kothari, Fountain Lake Drive, Apartment 424, TX77477 STAFFORD, USA (US) John M Corben, 830 Edgewick Court, TX77478 SUGAR LAND, USA (US) Mark C Duhon, 312 Lancaster Drive, LA70360 HOUMA, USA (US) Simon L Farrant, /2 Wroxton Court, TX77005 HOUSTON, USA (US) Ekspanderbare elementer 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 05/14 (51) Klasse: F02M 55/02 ( ) F02M 55/00 ( ) F02M 21/02 ( ) F02M 21/00 ( ) B63H 21/38 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (62) Utskilt fra: , med inndato (62) Avdelt fra: , med inndato (24) Løpedag: (68) Basispatent: , med inndato (71) Søker: Bergen Engines AS, Postboks 924 Sentrum, 5808 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Kurt Valde, Vestbygdvegen 248, 5918 FREKHAUG Gasstilførselssystem for en gassmotor, innbefattende en avtakbar koblingsflens (51) Klasse: F16K 7/04 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 10/846,131 (62) Utskilt fra: , med inndato (62) Avdelt fra: , med inndato (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2005/ (24) Løpedag: (68) Basispatent: , med inndato (71) Søker: United States Gypsum Co, 125 South Franklin Street, IL CHICAGO, USA (US) Bruce Lynn Petersen, 5710 Lenox Rd., IL60532 LISLE, USA (US) Richard James Haszel, 27 Sherwood Ct., IL60060 MUNDELEIN, USA (US) James R Wittbold, 89 Windsor Dr., IL60018 DES PLAINES, USA (US) Slamblander-strupeventil (51) Klasse: F16K 7/04 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 10/846,131 (62) Utskilt fra: , med inndato (62) Avdelt fra: , med inndato (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2005/ (24) Løpedag: (68) Basispatent: , med inndato (71) Søker: United States Gypsum Co, 125 South Franklin Street, IL CHICAGO, USA (US) Bruce Lynn Petersen, 5710 Lenox Rd., IL60532 LISLE, USA (US) Richard James Haszel, 27 Sherwood Ct., IL60060 MUNDELEIN, USA (US) James R Wittbold, 89 Windsor Dr., IL60018 DES PLAINES, USA (US) Slamblander-strupeventil (51) Klasse: G01V 1/46 ( ) E21B 47/04 ( ) E21B 47/26 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 61/495, , US, 13/488,992 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2012/ (24) Løpedag: (71) Søker: Baker Hughes Inc, P. O. Box 4740, TX HOUSTON, USA (US) Radu Coman, Hildesheimerstr. 23, HANNOVER, (DE) Fremgangsmåte for å se foran borkrone (51) Klasse: H01B 7/42 ( ) H01B 9/00 ( ) H01B 7/14 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: (71) Søker: Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Jan Ole Dunserud, Simensbråtveien 26E, 1182 OSLO Varmeavledning i kraftkabler, kraftumbilikaler og andre kabler 5

6 (51) Klasse: H05B 3/34 ( ) H05B 3/12 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/FR2011/ (24) Løpedag: (71) Søker: ILO Technology SAS, ZA Les Triboulières, CREMIEU, Frankrike (FR) SOC Matériaux et Techniques Composites SMTC SAS, Zi Du District, SAINT GEORGES DE MONTAIGU, Frankrike (FR) OSLO, Christophe Bietrix, c/o ILO Technology SAS, ZA Les Triboulières, CREMIEU, Frankrike (FR) Christophe Jenny, 13, rue Olivier de Clisson, CLISSON, Frankrike (FR) Gilles Le Masson, 17, place du Champ de Foire, MONTAIGU, Frankrike (FR) Laurent Dubois, 4, rue des Pins, ST GEORGES DE POINTINDOUX, Frankrike (FR) Varmefolie med trefaset strømtilførsel allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 05/14 6

7 meddelte patenter (B1) nr 05/14 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A01K 61/00 ( ) B08B 3/02 ( ) B08B 3/04 ( ) B08B 9/023 ( ) B08B 13/00 ( ) B63B 59/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Arctic Havservice AS, Strandveien 33, 9350 SJØVEGAN Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Jørn-Ove Sæbbe, Laberg, 9350 SJØVEGAN Apparat for rensing av akvakultur-ringer (51) Klasse: A45F 3/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Jan-Henrik W Kuhlefelt, Ocean Express B303, Xia Guang Li 66, BEIJING, Kina (CN) Jan-Henrik W Kuhlefelt, Ocean Express B303, Xia Guang Li 66, BEIJING, Kina (CN) Ryggsekk (51) Klasse: A61K 9/20 ( ) C07D 277/82 ( ) A61K 9/28 ( ) A61K 9/36 ( ) A61K 31/428 ( ) A61K 31/4745 ( ) A61K 47/30 ( ) A61K 47/36 ( ) A61K 47/38 ( ) A61P 25/16 ( ) A61P 43/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, , US, , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2003/23205 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, INGELHEIM AM RHEIN, (DE) Joseph P Reo, 5914 Bluejay Drive, MI49009 KALAMAZOO, USA (US) Robert M Noack, 1134 Iroquois Drive SE, MI49506 GRAND RAPIDS, USA (US) Gregory E Amidon, 7174 Hickory Point Drive, MI49024 PORTAGE, USA (US) Loksidh D Ganorkar, 5307 Willowbend Trail, MI49009 KALAMAZOO, USA (US) John M Heimlich, 1665 Auburn Woods trail, MI49002 PORTAGE, USA (US) Ernest Lee, 5250 Colony Woods Drive, MI4909 KALAMAZOO, USA (US) Connie J Skoug, 9942 Wexford Drive, MI49024 PORTAGE, USA (US) Tablettpreparat med forlenget frigjøring av pramipexol 7

8 meddelte patenter (B1) nr 05/14 (51) Klasse: A61K 31/18 ( ) A61K 47/18 ( ) A61K 31/216 ( ) A61P 9/00 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 13/12 ( ) A61P 37/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , IT, MI01A (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2002/00946 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Dompé pha.r.ma SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Riccardo Bertini, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Francesco Colotta, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Roberto Novellini, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, I L'Aquila, Italia (IT) Anvendelse av (R)-ibuprofen-metansulfonamid og salter derav til behandling og forhindring av avstøtning av transplanterte organer (51) Klasse: A61K 31/485 ( ) A61K 9/70 ( ) A61P 25/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, 60/038, , US, 08/939,068 (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US1998/03584 (62) Avdelt fra: , med inndato (62) Utskilt fra: , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Euro-Celtique SA, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 LUXEMBOURG, Luxembourg (LU) Robert F Reder, 2 Mercia Lane, CT06830 GREENWICH, USA (US) Paul D Goldenheim, 4 Bald Hill Place, CT06897 WILTON, USA (US) Transdermal avleveringsinnretning inneholdende buprenorfin for anvendelse ved behandling av smerte samt fremgangsmåte for fremstilling derav (51) Klasse: A61K 39/395 ( ) A61K 38/19 ( ) A61P 13/12 ( ) A61P 13/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2003/11350 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Linda Burkly, 34 Winthrop Street, MA02465 WEST NEWTON, USA (US) Aniela Jakubowski, 151 Mystic Street #41, MA02474 ARLINGTON, USA (US) Timothy Zheng, 221 Massachusetts Avenue, Apt 1105, MA02155 BOSTON, USA (US) Kyungmin Hahm, 2360 Commonwealth Avenue #2-3, MA02466 AUBURNDALE, USA (US) Anvendelse av TWEAK-antagonist for fremstilling av et medikament (51) Klasse: A61M 16/00 ( ) A61M 16/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Tranberg Venture Pty Ltd, 51/21-25 Peninsula Drive Breakfast Point, NSW2137 SYDNEY, Australia (AU) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Håkon Tranberg, Kannikgata 21, 4008 STAVANGER Bærbart apparat for kontinuerlig, positivt luftveistrykk (51) Klasse: B01D 17/00 ( ) B01D 19/00 ( ) B01F 5/00 ( ) C02F 1/24 ( ) E21B 43/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: TS-Technology AS, Tormod Gjestlands vei 46, Bygg 239, 3936 PORSGRUNN Jørn Folkvang, Asvallveien 52, 3960 STATHELLE Apparatur og fremgangsmåte for separasjon av hydrokarboner fra hydrokarbonholdig produsert vann 8

9 meddelte patenter (B1) nr 05/14 (51) Klasse: B01D 29/62 ( ) B01D 29/68 ( ) B01D 33/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: HELGE OLSEN, TORSTADBAKKEN 11, 1395 HVALSTAD HELGE OLSEN, TORSTADBAKKEN 11, 1395 HVALSTAD Filteringsanordning for kontinuerlig fjerning av faststoffpartikler i fluidstrøm med roterende sylindrisk filter og rensevæskeinjeksjons- og utsugningshoder (51) Klasse: B01J 12/00 ( ) B22F 9/28 ( ) C01B 13/18 ( ) C01B 13/20 ( ) B01J 19/26 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Reactive Metal Particles AS, Neslia 1, 1344 HASLUM Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Erik Ruud, Erling Skjalgssons gate 21, 0267 OSLO Apparatur og metode for fremstilling av partikulært materiale (51) Klasse: B28D 1/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , DE, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 SCHAAN, Liechtenstein (LI) OSLO, Josef Plattner, Gattern 34 D, 6200 GALLZEIN, Østerrike (AT) Hans-Jorg Rieger, Vogelsang 2, 6712 THURINGEN, Østerrike (AT) Beskyttelsesanordning til en kabelsageinnretning (51) Klasse: B61F 9/00 ( ) B61K 13/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , AT, 746/03 (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/AT2004/00173 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Siemens AG Österreich, Siemensstrasse 90, 1210 WIEN, Østerrike (AT) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Gerhard Lueger, Löffelbach 35, 8230 HARTBERG, Østerrike (AT) Christian Kitzmüller, Baumschulgasse 4, 8010 GRAZ, Østerrike (AT) Gérard Salzgeber, Seidenhofstrasse 123, 8020 GRAZ, Østerrike (AT) Michael Schmeja, Krausgasse 35, 8020 GRAZ, Østerrike (AT) Detektering av avsporing ved bestemmelse av fallhastighet (51) Klasse: B61H 5/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , IT, RM (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Cofren SrL, Via Pianodardine, AVELLINO, Italia (IT) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Sergio Russo, c/o Cofren SrL, Via Pianodardine, AVELLINO, Italia (IT) Vittorio de Soccio, c/o Cofren SrL, Via Pianodardine, AVELLINO, Italia (IT) Forbedret skivebremskloss med friksjonselementer, spesielt for bruk innen jernbaneområdet (51) Klasse: B62M 11/14 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: CA TECHNOLOGY SYSTEMS AS, Arnulf Øverlandsvei 115, 0763 OSLO Christian Antal, Arnulf Øverlandsvei 115, 0763 OSLO Knut Tore Ljøsne, Toppåsveien 71A, 1262 OSLO Girsystem 9

10 meddelte patenter (B1) nr 05/14 (51) Klasse: B62M 11/16 ( ) B62M 9/00 ( ) B62M 9/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , NO, (62) Avdelt fra: , med inndato (62) Utskilt fra: , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: CA TECHNOLOGY SYSTEMS AS, Arnulf Øverlandsvei 115, 0763 OSLO Christian Antal, Arnulf Øverlandsvei 115, 0763 OSLO Knut Tore Ljøsne, Toppåsveien 71A, 1262 OSLO Girskiftemekanisme (51) Klasse: C07C 57/30 ( ) A61K 31/196 ( ) A61K 31/192 ( ) C07C 57/38 ( ) C07C 57/42 ( ) C07C 57/46 ( ) C07C 57/58 ( ) C07C 59/135 ( ) C07C 59/48 ( ) C07C 229/42 ( ) C07C 307/02 ( ) C07C 307/10 ( ) C07C 309/65 ( ) C07C 309/67 ( ) C07C 309/73 ( ) C07C 311/08 ( ) C07C 311/09 ( ) C07C 311/21 ( ) C07C 317/44 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2002/12939 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Dompé pha.r.ma SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Riccardo Bertini, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Cinzia Bizzarri, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Marcello Allegretti, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Maria Candida Cesta, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) Francesco Colotta, c/o Dompé SpA, Via Campo di Pile, L'AQUILA, Italia (IT) (R,S)-2-aryl-propionsyreforbindelser, fremgangsmåte for fremstilling og anvendelse av slike, samt farmasøytisk sammensetning innholdende (R,S)-2- arylpropionsyreforbindelser. (51) Klasse: C12N 15/863 ( ) A61K 39/12 ( ) A61K 39/21 ( ) A61K 39/285 ( ) A61P 31/12 ( ) A61P 31/14 ( ) C07K 14/07 ( ) C12N 1/19 ( ) C12N 1/21 ( ) C12N 5/10 ( ) C12N 7/00 ( ) C12N 15/09 ( ) A61P 37/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , DK, 00752/ , DK, 00753/02 (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2003/ (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, 3490 KVISTGAARD, Danmark (DK) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Paul Howley, 60 Rose Avenue, Vic3140 GLEN WAVERLY, Australia (AU) Sonja Leyrer, Fürstenriederstrasse 272, MÜNCHEN, (DE) Rekombinant poxvirus, samt anvendelse derav, vaksine, farmasøytisk sammensetning, celle, fremgangsmåte for generering av et rekombinant poxvirus, sett, DNA-sekvens og anvendelse derav (51) Klasse: C23F 11/10 ( ) C02F 5/12 ( ) C02F 1/50 ( ) C23F 11/16 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2000/13731 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Donlar Corp, 6502 South Archer Avenue, Bedford Park, IL , USA (US) Joseph C Fan, Lake Zurich, IL, USA (US) Lai-Duien Grace Fan, Lake Zurich, IL, USA (US) Jacob Mazo, 1327 Central Avenue, IL60091 WILMETTE, USA (US) Sammensetning og fremgangsmåte for hemming av metallkorrosjon 10

11 meddelte patenter (B1) nr 05/14 (51) Klasse: E21B 17/00 ( ) E21B 17/02 ( ) E21B 47/12 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US1999/27603 (85) Videref.dag: (62) Avdelt fra: , med inndato (62) Utskilt fra: , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, Nederland (NL) Mark W Brockman, 842 West 42nd Street, TX77018 HOUSTON, USA (US) Herve Ohmer, Carolcrest, TX77079 HOUSTON, USA (US) Michael W Frels, 630 Tara Plantation, TX77469 RICHMOND, USA (US) Mikhail V Gotlib, 8849 Braesmont #240, Houston, TX 77096, USA (US) Fremgangsmåte og anordning for forbindelse av en sideforgrening av et forlengingsrør til et hovedborehull (51) Klasse: E21B 23/01 ( ) E21B 33/129 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (62) Avdelt fra: , med inndato (62) Utskilt fra: , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, USA (US) Hector H Mireles Jr, Raestone, TX77386 SPRING, USA (US) James C Doane, 4943 Shady Oaks Lane, TX77546 FRIENDSWOOD, USA (US) Henry Joe Jordan Jr, 9613 Crystal Springs, Conroe, TX 77304, USA (US) Kilebeltesystem for selektiv fastgjøring og frigjøring av et verktøy til en nedihulls rørdel (51) Klasse: E21B 23/06 ( ) E21B 23/04 ( ) E21B 33/1295 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Interwell Technology AS, Ranheimsveien 127, 7053 RANHEIM Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Terje Stormo, Holstveita 2, 7012 TRONDHEIM Sette- og trekkeverktøy for brønnplugg (51) Klasse: E21B 33/035 ( ) E21B 34/04 ( ) F16K 37/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: FMC Technologies Ltd, Pitreavie Business Park, KY118UD DUNFERMLINE, FIFE, Storbritannia (GB) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Ole Vidar Jonsjord, Kjærlighetsstien 5A, 3612 KONGSBERG Bestemmelse av posisjon for hydraulisk undersjøisk aktuator (51) Klasse: E21B 36/00 ( ) F28D 1/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Apply Nemo AS, Postboks 150, 1325 LYSAKER Eirik Archer, Halvdan Svartes Gate 38C, 0268 OSLO Marius Bjørn, Nordengveien 87B, 0755 OSLO En undersjøisk kjøleanordning 11

12 meddelte patenter (B1) nr 05/14 (51) Klasse: E21D 11/04 ( ) E21D 11/10 ( ) E04C 5/16 ( ) E04C 5/20 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Knut Olav Nordbø, Gjellumstubben 4, 1389 HEGGEDAL Knut Olav Nordbø, Gjellumstubben 4, 1389 HEGGEDAL Holder for armering i en avstand fra en overflate (51) Klasse: F03D 3/00 ( ) F03B 17/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Jan Ivar Hansen, 106 Green Lane, NE612HB MORPETH, NORTHUMBERLAND, Storbritannia (GB) Jan Ivar Hansen, Gosforth Apartment, c/o Newcastle Marriott Hotel, NE35HN GOSFORTH HIGH PARK, NEWCASTLE UPON TYNE, Storbritannia (GB) Vind/vannkraftmaskin (51) Klasse: F16K 41/04 ( ) E21B 34/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Øystein Møgedal, Bentsebrugata 16F, 0476 OSLO, Øystein Møgedal, Bentsebrugata 16F, 0476 OSLO Bengt Dahlborg, Hyttvägen 2, CHARLOTTENBERG, Sverige (SE) Nick Newlands, Langoddveien 27E, 1367 SNARØYA Olle Säfvenberg, Lindgatan 7, PITEÅ, Sverige (SE) Ventil anvendbar som en produksjonsventil (51) Klasse: F23M 5/00 ( ) F23M 3/16 ( ) F27D 1/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , CA, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/CA2005/00753 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Hatch Ltd, Sheridan Science & Technology Park, 2800 Speakman Drive, ONL5K2R7 MISSISSAUGA, Canada (CA) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Kenneth T Hutchinson, c/o Hatch Associates Ltd, John Tummers, 2800 Speakman Drive, ONL5K2R7 MISSISSAUGA, Canada (CA) Kenneth M Donaldson, c/o Hatch Associates Ltd, John Tummers, 2800 Speakman Drive, ONL5K2R7 MISSISSAUGA, Canada (CA) Keith E Joiner, c/o Hatch Associates Ltd, John Tummers, 2800 Speakman Drive, ONL5K2R7 MISSISSAUGA, Canada (CA) Clarence A Nichols, c/o Hatch Associates Ltd, John Tummers, 2800 Speakman Drive, ONL5K2R7 MISSISSAUGA, Canada (CA) Jimmy Sarvinis Jr, 2800 Speakman Drive, ONL5K2R7 MISSISSAUGA, USA (US) System for utøvelse av vertikal kompresjonskraft på ovnsvegger (51) Klasse: F25J 3/02 ( ) F25J 1/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2000/08144 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: ConocoPhillips Co, 216 Patent Library Building, Bartlesville Technology Center, OK74004 BARTLESVILLE, USA (US) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, William R. Low, Bartlesville, OK, USA (US) Jame Yao, Sugar Land, TX, USA (US) Fremgangsmåte for fjerning av uorganiske komponenter med lave kokepunkt fra en trykksatt fluidstrøm, og apparat for fjerning av uorganiske komponenter med lave kokepunkt fra en trykksatt hydrokarbon-rik gasstrøm. 12

13 meddelte patenter (B1) nr 05/14 (51) Klasse: F41A 9/76 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/DE2005/00888 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, Krauss-Maffei- Strasse 11, MÜNCHEN, (DE) Jens Grünewald, Wilhelmshöher Allee 306, KASSEL, (DE) Anordning for tilførsel av drivladninger til et tungt våpen (51) Klasse: G01V 1/02 ( ) G01V 1/24 ( ) G01V 1/40 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/FR2001/00379 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Gaz de France, Propriété Industrielle, 23, rue Philibert Delorme, F Paris Cédex 17, Frankrike (FR) CGGVeritas Services SA, 1, rue Léon Migaux, MASSY CEDEX, Frankrike (FR) Julien Meunier, 12, rue de Père Guérin, PARIS, Frankrike (FR) Fremgangsmåte for seismisk overvåkning av en undergrunnssone ved samtidig bruk av flere vibroseismiske kilder (51) Klasse: G01V 1/48 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2000/09704 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Halliburton Energy Services Inc, Bellaire Boulevard, TX77072 HOUSTON, USA (US) Georgios L Varsamis, 1430 Forest Home Drive, TX77253 HOUSTON, USA (US) Joakim O Blanch, 7171 Buffalo Speedway, Apt 1336, TX77025 HOUSTON, USA (US) Sven G Holmquist, Houston, TX, USA (US) Jennifer A Market, Spring, TX, USA (US) Fremgangsmåte for å måle egenskaper ved berggrunnen rundt en brønn som omfatter prosessering av soniske bølgeformer (51) Klasse: G01V 3/32 ( ) E21B 41/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2003/25579 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, USA (US) Hartmut Schrader, Kierfernweg 19, NIENHAGEN, (DE) Holger Thern, Langensalzastrasse 21, HANNOVER, (DE) Thomas Kruspe, Halber Weg 5, WIENHAUSEN, (DE) Christian Kiesl, Alte Stockener Strasse 20, HANNOVER, (DE) Nedihulls NMR prosessering. 13

14 (51) Klasse: H04L 12/14 ( ) H04L 29/06 ( ) H04M 15/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , FI, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/FI2003/00546 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Comptel OYJ, Lapinrinne 3, HELSINGFORS, Finland (FI) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Rolf Kalland, Maneesikatu 4 A 23, HELSINGFORS, Finland (FI) Massimo Nardone, Hiomokuja 1a 24, HELSINGFORS, Finland (FI) Fremgangsmåte, anordning og datamaskinprogramprodukt for å kontrollere og/eller begrense bruk av en telekommunikasjonsforbindelse. meddelte patenter (B1) nr 05/14 (51) Klasse: H05B 33/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/DE2003/01117 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Siemens AG, Postfach , MÜNCHEN, (DE) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Dirk Zimmermann, Gembitzer Strasse 12 A, BERLIN, (DE) Jens Colberg, Ernst-Thälmann-Strasse 79, BINDOW, (DE) Krets for drift av et lyssignal 14

15 Europeiske patenter (b1) med virkning i europeiske patenter (B1) med virkning i nr 05/14 Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse : A23B 4/16 ( ) A23L 3/00 ( ) A23L 3/3418 ( ) B65B 55/02 ( ) H01M 8/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2010/ Global Fresh Foods, 967 Colton StreetMonterey CA 93940, US-USA BELL, Laurence D., 1072 Egan AvenuePacific GroveCalifornia 93950, US-USA Systemer og fremgangsmåter for bevaring av bedervelige næringsmidler (51) Klasse : A23L 1/29 ( ) A23K 1/18 ( ) A23L 1/305 ( ) A23L 1/314 ( ) A23L 1/317 ( ) C12N 9/10 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB2009/ DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Postboks Copenhagen K., DK-Danmark CHRISTIANSEN, Liv, Spångner, Joakim Larsens Vej 10, 3.thDK-2000 Frederiksberg, DK-Danmark SØE, Jørn, Borch, Orøvænget 11DK-8381 Tilst, DK- Danmark KAMPP, Jesper, Kærgardsvej Skanderborg, DK- Danmark Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Fremgangsmåte for å redusere mengden av kolesterol og/eller forbedre tekstur og/eller redusere vekttap og/eller øke fettstabiliteten i et kjøttbasert matprodukt (51) Klasse : A23K 1/16 ( ) A23K 1/18 ( ) C07C 319/20 ( ) C07C 319/28 ( ) C07D 241/08 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2009/ Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße Essen, DE- KOBLER, Christoph, Hochstr Alzenau, DE- HÄUSSNER, Thomas, Wemmstr. 13a63619 Bad Orb, DE- WECKBECKER, Christoph, August-Imhof-Str Gründau-Lieblos, DE- OSLO, FREMSTILLING OG ANVENDELSE AV METIONYL- METIONIN SOM EN FÔRTILSETNING FOR FISK OG SKALLDYR (51) Klasse : A47J 31/36 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ Nestec S.A., Avenue Nestlé Vevey, CH-Sveits OZANNE, Matthieu, 222 route de Thonon74500 Champanges, FR-Frankrike VUAGNIAUX, Didier, Rue des Gouilles Gimel, CH- Sveits Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Identifisering av kapsler inneholdende drikkingrediens 15

16 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 05/14 (51) Klasse : A47J 37/04 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ Mom's A/S, Seebladsgade Odense C, DK-Danmark IVERSEN, Per Heindorf, Rolf Krakes Vej 68,Thurø5700 Svendborg, DK-Danmark Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Ovn for varmebehandling av matstykker (51) Klasse : A47J 43/28 ( ) A47G 19/22 ( ) A47G 21/00 ( ) A47J 31/44 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2010/ Kraft Foods R & D, Inc., Three Lakes DriveNorthfield, IL 60093, US-USA CLARK, Jo-Ann, Birch ViewKinveachyBoat of GartenInverness-shire PH24 3BT, GB-Storbritannia YAUK, Kate Avrial, Geibelstrasse Munich, DE- HANSEN, Nick Andrew, Ruscote AvenueBanburyOxfordshire OX16 2QU, GB-Storbritannia Utstyr for tilberedning av drikkevarer (51) Klasse : A61B 5/08 ( ) A61B 5/087 ( ) A61M 16/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR2009/ Assistance Publique Hôpitaux De Paris, 3 Avenue Victoria75001 Paris, FR-Frankrike HEYER, Laurent, 124 boulevard de MagentaF Paris, FR-Frankrike BACONNIER, Pierre, 38 rue MenonF Grenoble, FR- Frankrike OSLO, System for detektering av den muskulære pusteaktiviteten hos en pasient som får pusteassistanse (51) Klasse : A61K 9/08 ( ) A61K 9/00 ( ) A61K 9/19 ( ) A61K 31/724 ( ) A61K 47/00 ( ) A61K 31/395 ( ) A61K 47/48 ( ) A61P 31/12 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2009/ VentiRx Pharmaceuticals, Inc., 1191 Second Avenue, Suite 1105Seattle, WA 98101, US-USA HOWBERT, J., Jeffry, nd Avenue NERedmond, WA 98053, US-USA DUVVURI, Muralikrishna, 104 Bristol DriveChapel Hill, NC 27516, US-USA HERSHBERG, Rob, 900 Lenora Street, 1103Seattle, WA 98121, US-USA DIETSCH, Greg, th Avenue SESnohomish, WA 98296, US-USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Toll-lignende reseptoragonisk formuleringer og deres anvendelse 16

17 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 05/14 (51) Klasse : A61K 31/337 ( ) A61K 31/555 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2008/ Abraxis BioScience, LLC, Wilshire Boulevard Suite 2100Los Angeles, CA 90025, US-USA DESAI, Neil, P., Wilshire Boulevard, Suite 2000Los Angeles, CA 90025, US-USA SOON-SHIONG, Patrick, 149 South Barrington Avenue, 311Los Angeles, CA 90049, US-USA FREMGANGSMÅTER OG SAMMENSETNINGER FOR BEHANDLING AV TILBAKEVENDENDE CANCER (51) Klasse : A61K 31/4353 ( ) A61P 31/00 ( ) A61P 35/00 ( ) C07D 471/04 ( ) C07D 471/14 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IN, MU (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2009/ SC Discovery GmbH, Am Klopferspitz 19a82152 Planegg- Martinsried, DE- GEKELER, Volker, Im Grün Konstanz, DE- MAIER, Thomas, Panoramaweg Stockach, DE- ZIMMERMANN, Astrid, Pfaffengasse 14a64367 Mühltal, DE- HOFMANN, Hans-Peter, Aderkirchweg 67a40221 Düsseldorf, DE- KULKARNI, Sanjeev A., Falt 304Meghraj PrestigeBhujbal BhaugKarve NagarPune , IN-India JAGTAP, Anil P., 42 Chimanpura PethSatara, Maharashtra , IN-India CHAURE, Ganesh S., A/P KukanaTal-NevasaDist - AhmednagarMaharashtra , IN-India Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, HITTIL UKJENTE SUBSTITUERTE IMIDAZOKINOLINER (51) Klasse : A61K 31/497 ( ) A61K 31/337 ( ) A61K 31/436 ( ) A61K 31/498 ( ) A61K 31/4985 ( ) A61K 31/517 ( ) A61K 31/555 ( ) A61K 45/06 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2008/ Exelixis, Inc., 210 East Grand AvenueSouth San Francisco, CA 94080, US-USA LAMB, Peter, 814 Mandana BlvdOakland, California 94610, US-USA MATTHEWS, David, 2 Balceta AvenueSan Francisco, California 94127, US-USA Murgitroyd & Company, Scotland Street, GB- G58PL GLASGOW, Storbritannia KOMBINASJONSTERAPIER OMFATTENDE EN PI3K- ALFA-KINOKSALININHIBITOR FOR ANVENDELSE I BEHANDLINGEN AV KREFT (51) Klasse : A61K 31/5377 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 35/02 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, 2583 P , US, 5803 P , US, P , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2008/ Ambit Biosciences Corporation, Roselle StreetSan Diego, CA 92121, US-USA JAMES, Joyce, K., 1931 Chalcedony StreetSan DiegoCA 92109, US-USA EICHELBERGER, Shawn R., 4215 Sorrento Valley Blvd.San Diego, CA 92121, US-USA SAVALL, Traci L., 4215 Sorrento Valley Blvd.San Diego, CA 92121, US-USA FREMGANGSMÅTER FOR ADMINISTRERING AV N-(5- TERT-BUTYL-ISOKSAZOL-3-YL-N'[4-[7-(2-MORFOLIN-4- YL-ETOKSY-)IMIDAZO-[2,1-B]-[l,3]-BENZOTIAZOL-2-YL]- FENYLUREA FOR A BEHANDLE PROUFERATIV SYKDOM 17

18 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 05/14 (51) Klasse : A61M 5/315 ( ) A61M 5/24 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstraße Frankfurt am Main, DE- Harms, Michael, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE- Raab, Steffen, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE- OSLO, LEGEMIDDELAVLEVERINGSINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å FREMSTILLE EN LEGEMIDDELAVLEVERINGSINNRETNING (51) Klasse : A61M 25/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2009/ NYXX TECHNOLOGIES LIMITED, 29 Wood StreetStratford upon AvonWarwickshire CV37 6JG, GB- Storbritannia WYLLIE, Michael Grant, GPC Limited61 Abbey StreetFaversham, Kent ME13 7BN, GB-Storbritannia TIHON, Claude, Bluestem LaneEden PrairieMinnesota 55347, US-USA MEDISINSK ENHET (51) Klasse : B01D 29/46 ( ) B01D 39/20 ( ) B01D 46/40 ( ) E21B 43/08 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2009/ ESK Ceramics GmbH & Co.KG, Max-Schaidhauf-Strasse Kempten, DE- Maersk Olie & Gas A/S, Esplanaden Copenhagen K, DK-Danmark MÜSSIG. Siegfried, Badstuestraede 18DK-1209 Copenhagen, DK-Danmark WAHRMANN, Klaus, Auf Brockhausen Sprockhövel, DE- WILDHACK, Stefanie, Jägerstrasse Kempten, DE- HOLZMÜLLER, Bernhard, Am Prinzenbuckel Haldenwang, DE- JOLY, Samuel, Miesenbacher Strasse Durach, DE- SEPARERINGSINNRETNING FOR RØRFORMEDE GJENNOMSTRØMNINGSINNRETNINGER (51) Klasse : B01D 53/06 ( ) B01D 53/26 ( ) F24F 3/14 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , BE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/BE2010/ Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap, Boomsesteenweg Wilrijk, BE-Belgia VERMEER, Constantijn Friso, Jules Steursstraat Antwerpen, BE-Belgia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Fremgangsmåte for å tørke komprimert gass og kompressorinstallasjon tilveiebrakt med en tørker 18

19 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 05/14 (51) Klasse : B01D 53/14 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , AU, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/AU2009/ Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Limestone AvenueCampbell, Australian Capital Territory 2612, AU-Australia ATTALLA, Moetaz, Ibrahim, 70 Bayview StWarners BayNew South Wales 2282, AU-Australia PUXTY, Graeme, Douglas, 18 George StTighes HillNew South Wales 2297, AU-Australia ALLPORT, Andrew, Wayne, 1 Ada StMount HuttonNew South Wales 2290, AU-Australia BOWN, Mark, 6 Akuna AveNotting Hillvictoria 3168, AU- Australia YANG, Qi, 41 Petronella AveWheelers HillVictoria 3150, AU-Australia ROWLAND, Robert Cameron, 1/73 Roxburgh StStocktonNew South Wales 2295, AU-Australia OSLO, Forbedrede alkanolaminer for fjerning av CO2 fra gasstrømmer (51) Klasse : B01D 53/86 ( ) B01D 53/90 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , NO, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/NO2009/ YARA International ASA, P.O. Box 2464 Solli0202 Oslo WASOW, Günther, Karl-Marx-Allee 133D Berlin, DE- STRUTZ, Ernst, Olav, Basaltveien 31N-1359 Eiksmarka Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Fremgangsmåte for minimering av diametern på dråper av en urealøsning ved anvendelse av en surfaktantblanding av alkoksylerte forbindelser (51) Klasse : B01F 3/04 ( ) B01F 3/08 ( ) B01F 5/04 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, FRAMO ENGINEERING AS, P.O. Box 174 Sandsli5862 Bergen Torkildsen, Bernt Helge, Sanddalsbotn Nesttun Strømningskondisjoneringsapparatur (51) Klasse : B01F 3/08 ( ) B01F 11/02 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ SAS Genialis, Lieu dit Les Talbots18250 Henrichemont, FR-Frankrike DESJARDINS-LAVISSE, Isabelle, 6 place de la MairieF Henrichemont, FR-Frankrike DESOBRY, Stéphane, 7 rue des Prés des BordesF Saint-Remimont, FR-Frankrike FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV EN STABIL OLJE-I-VANN-EMULSJON (51) Klasse : B01J 19/24 ( ) F28D 9/00 ( ) F28F 3/08 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Alfa Laval Corporate AB, Box Lund, SE-Sverige Höglund, Kasper, Hagsätervägen , RÖNNINGE, SE-Sverige Lingvall, Magnus, Ivan Oljelunds Gränd , STOCKHOLM, SE-Sverige Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE LUND, Sverige Isolatorenhet 19

20 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 05/14 (51) Klasse : B03C 1/015 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ BASF SE, Ludwigshafen, DE- Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz München, DE- DOMKE, Imme, Werderstr Mannheim, DE- HIBST, Hartmut, Branichstr Schriesheim, DE- MICHAILOVSKI, Alexej, Otto-Dill-Str Ludwigshafen, DE- MRONGA, Norbert, Ringstr Dossenheim, DE- HARTMANN, Werner, Karlsweg Weisendorf, DE- KRIEGLSTEIN, Wolfgang, Brückenweg Roßtal, DE- DANOV, Vladimir, Noetherstr Erlangen, DE- Magnetiske hydrofobe agglomerater (51) Klasse : B09C 1/10 ( ) C02F 3/34 ( ) C12N 1/26 ( ) C12N 1/30 ( ) C12R 1/38 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2009/ E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market StreetWilmington, DE 19898, US-USA KEELER, Sharon, Jo, 8 Donna DriveBearDE 19701, US- USA FALLON, Robert, D., 104 Black Oak DriveElktonMD 21921, US-USA HENDRICKSON, Edwin, R., 49 Kings Grant RoadHockessinDE 19707, US-USA HNATOW, Linda, L., 695 Barren RoadOxfordPA 19363, US-USA JACKSON, Scott, Christopher, 700 Kilburn RoadWilmingtonDE 19803, US-USA PERRY, Michael, P., 1412 Carolina PlaceDowningtown, Pennsylvania, US-USA OSLO, Identifisering, karakterisering og anvendelse av Pseudomonas Stutzeri (LH4:15), som er anvendbar ved mikrobielt forbedret oljefrigjøring (51) Klasse : B23K 9/173 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, L'Air Liquide Société Anonyme pour l'etude et l'exploitation des Procédés Georges Claude, 75, Quai d'orsay75007 Paris, FR-Frankrike Boudet, Gilles, 79bis, Avenue des Coutayes78570 Andresy, FR-Frankrike Herduin, Christophe, c/o Mr André Herduin,12, rue des Bleuets95300 Ennery, FR-Frankrike Saez, Michel, 2 Allée de la Sablière60260 Lamorlaye, FR- Frankrike MAG-sveisefremgangsmåte for roterende lavkraftbue (51) Klasse : B23K 26/40 ( ) C03B 33/09 ( ) H01L 21/48 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2008/ CeramTec GmbH, CeramTec-Platz Plochingen, DE- KLUGE, Claus Peter, Ludwigsfelder Strasse Röslau, DE- DOHN, Alexander, Leitergasse Drosendorf, DE- HEMERLE, Michael, Lohstrasse Marktredwitz, DE- FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV EN KOMPONENT VED ANVENDELSE AV EN ASYMMETRISK ENERGITILFØRSEL LANGS SEPARERINGS- ELLER BRUDDSIKRINGSLINJEN 20

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.03.18 11:52:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334362 Søknadsnummer 20064749 Inngitt 2006.10.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7880 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/173 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 211264 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 209/08 (2006.01) A61K 31/63 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) C07D 213/71 (2006.01) C07D 231/6 (2006.01)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2364393 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 10/32 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.06.15 (80)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.12.10 12:01:00

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.31 05:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 341009 Søknadsnummer 20151391 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:16:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22304 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09K 8/487 (06.01) C04B 24/28 (06.01) C04B 28/02 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2346559 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61M 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.23 12:12:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2825369 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B29C 65/34 (2006.01) B29C 65/82 (2006.01) F16L 47/03 (2006.01) G01M 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

Fremgangsmåte for fjerning av oppløst organisk karbon fra vann Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift

Fremgangsmåte for fjerning av oppløst organisk karbon fra vann Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 217.7.22 11:38: Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 317851 Søknadsnummer 1997133 Inngitt 1997.3.6

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 331334 Søknadsnummer 20042555 2017.10.07 11:57:00 Inngitt

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - FEBRUAR-2008 (Amendments - February-2008) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-OPJ Helicopter

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer 2017.10.07 12:13:00

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:07:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334106 Søknadsnummer 20110038 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - APRIL-2009 (Amendments - April-2009) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-GCQ * Kvitne Kato Hauge

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - MAI-2005 (Amendments - May-2005) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-WFR Bombardier Capital

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.21 11:54:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332812 Søknadsnummer 20091103 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.28 12:12:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

nr 14/ NO årgang 100 ISSN

nr 14/ NO årgang 100 ISSN . nr 14/10-2010.04.06 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of European patent specification

(12) Translation of European patent specification (12) Translation of European patent specification (11) NO/EP 287366 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 401/14 (2006.01) A61K 31/4184 (2006.01) A61K 4/06 (2006.01) C07D 471/08 (2006.01) C07F /02 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

Sikret dataoverføring i kommunikasjonssystem I kraft EP patent gjort gjeldende i Norge EP patent besluttet gjeldende i Norge

Sikret dataoverføring i kommunikasjonssystem I kraft EP patent gjort gjeldende i Norge EP patent besluttet gjeldende i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.23 12:10:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.02 06:39:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 320115 Søknadsnummer 20040661 Anordning

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2386834 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01F 1/44 (06.01) G01F 1/74 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.09.14

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4933

nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4933 . nr 03/13-2013.01.14 årgang 103 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer