AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014"

Transkript

1 AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 Se også

2 Innhold Hovedpastor, Forkynnerteamet Eldsterådet Eldrepastor, Formiddagstreffet Besøkstjenesten Ungdomspastor Quellsmøte SenQuell Konfirmantarbeidet Barne- og Familiepastor Rapport fra Ingrid Kjosavik (PA Inger) Mor & Barn gruppen, Sandkorn Småstein Tigrene Vennepunktet, Popcorn Quell, Jentemiddag, Shine Musikk- og lovsangsleder Lovsangstjenesten Forbedertjenesten Misjonsflammen Jetro, Barmhjertighetshandlinger Øvrige aktiviteter i annen regi innhold Rapporter for året 2014 er fordelt på tre hefter. Rapporter fra de forskjellige avdelinger, tjenester og komiteer finnes i dette heftet. Selve årsrapporten for menigheten finner du i hefte «Årsrapport 2014», likeså årsregnskapet i heftet «Årsregnskap 2014». - stab - 2

3 Hovedpastor Frode Øvergaard Når jeg nå ser tilbake på 2014, så er det mange ting som dukker opp, både gleder og sorger. Men mest av alt er jeg takknemlig for å få lov til å stå i tjeneste som hovedpastor for en menighete som jeg er både glad i og har stor tro på. Det er en velsignelse. Det er også en utfordring. Særlig fordi jobben ikke så lett legges fra seg og særlig fordi det er krevende å lede mennesker. Min hovedoppgave er å lede menighetens arbeid. Det innebærer å være både hovedpastor og daglig leder og dermed har jeg en finger med i det meste. Det er mange viktige oppgaver og fokus i begge leire og jeg skulle gjerne sett at flere oppgaver var på stell og flere strukturer på plass. Det er mye som skal gjøres i en menighet og mye faller derfor på frivilligheten som vi har. Å forløse frivillighet er utrolig viktig for menigheten, og derfor et område hvor det er vanskelig å komme i mål. Vi har utrolig mye bra frivillighet og mer på lager. Gledelig dette året er den positiv og god ånd som vi opplever i menigheten. Det merkes i det aller meste av arbeidet. Vi har hatt mange gode gudstjenester og jeg håper vi med det kan gi folk i Stavanger en både ny og spennende gudstjenesteopplevelse. Som en sa på Visjonssøndagen etter møtet: «Vi har gode gudstjenester, vi har alle mennesker vi kan invitere. Nå gjenstår det bare at vi inviterer.» At dette året har vært utfordrende er det ingen tvil om. Det er det sagt mer om i andre rapporter. At Thomas sa opp sin stilling har uten tvil vært trist. Med 9 år sammen, så blir det annerledes å ikke jobbe sammen. Men heldigvis har vi funnet gode løsninger og gode medarbeidere til å løse det hele. Ny pastor også, så det blir veldig spennende. At Quellsmøte ikke fant en løsning har også vært tungt, særlig pga de menneskene det representerer. Det er en ære å få tjene menigheten og min drøm er at alle som kommer til Misjonskirken skal få møte Gud og bli forvandlet i møte med ham. Det er det viktigste som skjer i våre liv. 3

4 Forkynnerteamet Frode Øvergaard, hovedpastor I 2014 har forkynnerteamet i Misjonskirken bestått av menighetens pastorer: Frode Øvergaard, Thomas Aas Pedersen (til og med aug.) og Inger Kitttilsen. Vi har møttes ca én gang i måneden. Vårt mål er å presentere Guds ord på en ekte og relevant måte. I 2014 har vi hatt følgende prekenserier: Modige valg. En gjennomgang av sentrale tekster i Josvas bok og historie. Livet leder oss inn i situasjoner som utfordrer oss på å ta valg som ærer Gud og som gir Gud anledning til å forme vår framtid. Bli kvitt det. Fordi vi alle kjenner på utfordringene ved synden i livene våre, så ville vi med denne serien sette ord på dette. For synd kan lett også bli akseptert. Men mer enn noe fortelle om Jesus seier over synden og vi ved hans hjelp kan bli kvitt det. Jesus er. Jesus sier ved flere anledninger med tydelighet hva han er. Jeg er den gode hyrde, jeg er vintreet, jeg er verdens lys, jeg er oppstandelsen og livet, mfl. Her ville vi gå litt i dybden av det for å se hva det betyr for oss i dag. 4

5 Hvordan være rik? I det som kanskje er verdens rikeste land følte vi det kunne være på sin plass å komme med noen nye perspektiver på rikdom. Hvem er rik og hva er egentlig rikdom? Bibelen snakker om vår rikdom i Gud og utfordrende tanker for oss i dag. I sommer valgte vi å se på hverdagen og dets jag. Vi trenger pusterom til å holde ut i dette livet. Det handler om å få Guds perspektiver på hverdagen ift økonomi, tid, relasjoner, Gud, mm. Ubesvarte anrop. Vi har det alle sammen, enten det er på telefonen vår eller i bønnelivet vårt. Kanskje opplever vi at Gud ikke svarer, eller at vi ikke har det som skal til for å svare han. Gud svarer og Gud hører og han vil vi skal komme. Følg meg! Fø l g m e g! J e s u e n k l e m e n utfordrende invitasjon til de som ble hans disipler. Vi tror en disippel er en som har alt på stell, kan masse og gjør masse for Gud. Men Jesus kalte fra de mest syndige til de mest lærde. 5

6 Du er. Gud som kaller oss til å leve livet sammen med han, ønsker at vi skal få del i hvem vi er i ham. Du er utvalgt, sterk, utrustet og ny var det vi så på i denne omgang. Gud har mye for oss, så her kommer det mer ved en senere anledning. Utildekket. Dette var årets mest utfordrende serie. Å henten inn i kirken det som mange mente ikke hørte hjemme der var ikke bare lett. Men i et samfunn hvor sex og det seksuelle blir så misbrukt, var det viktig å si noe fra bibelen om dette. Juleforberedelser. Vi berøres alle av det og engasjeres i forskjellige grad av det. Her kikket vi på Guds juleforberredelser gjennom et knippe sentrale spørsmål vi stiller ifm juleforberedelsen. Dermed ble det et dypdykk bak scenen på julens mange hendelser. I tillegg til disse hadde vi Misjonssøndag 30 mars, tur til Flor & Fjære 11 mai, sommerfest 15 juni, menighertsweekend hvor vi hadde med oss Jim Foss (pastor i Lyngdal Misjonsmenighet) og Viggo Klausen (barnepredikant i Misjonsforbundet UNG), Misjonsforbundets dag 28 sept hvor Bjørn Øyvind Fjeld (lektor ved Ansgar teologiske høyskole) talte. I sommer talte også Eli Stølsvik (6 juli) og Gunn Elin Waage (10 aug) som begge går i menigheten. Takk til alle og spesielt takk til vår tidligere Ungdomspastor Thomas Aas Pedersen for all forkynnelse han har gitt oss i år og gjennom de siste 9 årene. 6

7 Eldsterådet Frode Øvergaard Eldsterådet har i 2014 bestått av Greta Worsøe Berg, Eli Stølsvik, Reid Nygaard og menighetens tre pastorer, Frode Øvergaard (leder), Inger H. Kittilsen og Thomas Aas Pedersen (til august). Vi har hatt 9 ordinære møter og vært på 1 tur. Vi har behandlet 10 saker hvor et par av de har en gjentagende og dermed fornyende karakter. Det gjelder spesielt i forhold til bønn for syke. Vi har ingen fullstendig oversikt og det er mye skjult sykdom, så her er vi veldig åpne for innspill og forespørsler. I våre møter ønsker vi også å bruke godt med tid i bønn for menigheten. Som Eldsteråd skal vi tilsyn med og omsorg for menighetens åndelige liv og vekst. De siste årene har Eldste blitt invitert på en årlig samling med Menighetsråd og stab. Dette kaller vi menighetens lederskap. Her søker vi Gud sammen, har fellesskap og ser på menighetens langsiktige arbeid. I 2013 hadde vi jobbet med en gjennomgang av mengihetens medlemsliste. Vi hadde 120 mennesker som vi ikke ser eller svært sjeldent ser. Det ble derfor, i samarbeid med Menighetsrådet, forfattet et brev med to spørsmål: 1) Hva kan vi som menighet gjøre for deg, som vårt hovedspørsmål og dernest 2) Ønsker du å beholde ditt medlemsskap i menigheten. Dette brevet ble sendt ut på nyåret Av de 120 er det 96 sendte brev, 24 ukjente adresser, 18 JA til å beholde, 15 NEI til å beholde og 63 ubesvarte. Dessverre var det ingen konkrete svar på hovedspørsmålet. Det forsterker behovet av at vi tar vare på hverandre og bryr oss, slik at vi utvikler, forsterker og bevarer de viktige relajonene oss i mellom i menigheten. 7

8 Eldrepastor Inger Hølland Kittilsen I de 25% har jeg gjort hjemmebesøk og vært på besøk i forbindelse med runde dager, og ledet Formiddagstreffet, samt bidratt med sang og forkynnelse. I tillegg er det endel administrative oppgaver knyttet til dette arbeidet. Det er ca 20 faste som går på Formiddagstreffet. Når det gjelder hjemmebesøk, har jeg gjort ca 30 besøk. På grunn av ansetteisessituasjonen i stab, har jeg ikke fått vært på like mange besøk som i fjor, men håper det justerer seg ved Aleksander Gundersen sin tiltredelse 1. juni var det 4 dødsfall de eldre som er tilknyttet vår menighet. Viser til egen rapport fra Formiddagstreffet, og egen rapport for besøkstjenesten. Formiddagstreffet Inger Hølland Kittilsen, eldrepastor Formiddagstreffet har fortsatt med samlinger hver 14. dag. Det har vært mellom 15 og 20 i snitt på møtene våre. Kjøkkengruppene har vært på et minimum mannskapsmessig, men bevertningen er upåklagelig og alle trives. Pastor Inger Kittilsen har vært med oss på de aller fleste samlingene, med unntak av noen få som kolliderte med h e n n e s t e o l o g i s t u d i e. D e g a n g e n e h a r p a s t o r Fro d e Øvergaard steppet inn. I 2014 ble det holdt 18 møter. Den 8. mai hadde vi i tillegg en hyggelig tur til Bakernes paradis på Lauvvik. Vi fylte en mini buss og var ca 20 deltakere hvor derav tidligere sykehusprest, Leif Jon Paulsen var med å forkynte Guds ord. Pianist Stian Dahlen har vært med oss på de fleste samlingene, - det er til stor velsignelse. 27. november hadde vi grøtfest og 6. desember arrangerte menighetsrådet en flott adventsfest for de over 60. I 2014 har vi hatt besøk av følgende forkynnere: Dag Eivind Noreid, Kari Hansen Kjell Erik Bergjord, Inger Kittilsen, Ingrid 8

9 Kjosavik, Leif Roger Helmersen, Frode Øvergaard, Gunnar Roaldkvam, Gunnar Skadberg, Sigfrid Huseby, Leif Jon Paulsen, Odd Offerdal, Grete Fiksdal, Anne Kristin Bruns og Ottar Larsen. Besøkstjenesten Wenke Tjessem Besøkstjenesten har 16 medlemmer. Disse besøker alle eldre over 75 år i forbindelse med juleblomsthilsen fra menigheten og går ellers på besøk etter behov og ønske fra de eldre. Besøksvennene samarbeider med familie- og eldrepastor. Høsten 2014 var vi så heldige å ha sykepleiestudent fra Diakonova (tidligere Diakonhjemmet), Maiken Pedersen sammen med oss. Hun hadde som oppgave å gjøre seg kjent med menighetens diakonale arbeid, og var sammen med pastor Inger Kittelsen og leder av besøkstjenesten og gikk på besøk til de eldre. Maiken deltok også bl.annet på formiddagstreffet. Besøksvennene var også dette året sammen med de eldre på eldrefesten som arrangeres av menighetsstyret. Ungdomspastor Thomas Aas Pedersen 2014 ble helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Da januar 2014 begynte hadde jeg ingen tanker på at jeg halveis inn i året skulle si opp min stilling, men slik ble det. Høsten 2013 opplevde jeg at det var litt endring på gang i mitt liv og min tjeneste. Jeg opplevde at Gud talte til meg om endring, og at jeg kanskje skulle være forberedt på det. Jeg var klar for endring, men jeg var helt sikker på at det skulle være en endring internt i Misjonskirken Stavanger og nye arbeidsoppgaver. Jeg hadde noen innledende samtaler med Frode og Jarl Endre om dette. 9

10 Rundt påsketider dukket plutselig Bryne Misjonsmenighet opp på radaren. Det er ingen hemmelighet at de også hadde vært i kontakt med meg tidligere, men da var det ikke aktuelt. Rundt påske 2014 var ting annerledes. Når jeg smakte på Bryne, og Bryne Misjonsmenighet var det mer aktuelt enn før, og det var en tanke jeg ikke klarte å slippe. Vi ba masse over dette, og søkte Guds ledelse. Kallet til Bryne vokste mer og mer frem utover våren, og da Bryne Misjonsmenighet på sitt menighetsmøte innstilte meg til tjeneste, kjente jeg fred for å si ja til det kallet. Det var ingen lett avgjørelse å skulle forlate Stavanger, men Guds kall og ledelse ville jeg ikke si nei til. Ellers så var første del av 2014 en god tid i Misjonskirken i Stavanger. Vi hadde noen utfordringer i forhold til arbeidet med Q, som er skrevet i egen rapport. Utover det var min trivsel i menigheten stor, og jeg gledet meg stort over den utvivkling og det som ellers skjedde i Misjonskirken. Særlig arbeidet med forkynnelse og gudstjenesteproduksjon var veldig givende å arbeide med. Tiden fra januar og frem til slutten av februar var for min del også preget av sykdom. Jeg har fått diagnosen Ulcerøs Kollitt, som er en mage og tarm sykdom. Sykdommen var veldig hissig fra januar og frem til slutten av februar, noe som resulterte i 50% sykemelding. Dette gjorde at det også var vanskelig å holde full trøkk på de prosesser vi gikk gjennom med Q. I januar var det Impuls med tenåringene, mars var det London tur med konfirmantene, før det til påske var Stagedive med tenåringene. I juli var det Stagedive og Across i Stavern! For uten tjeneste i Misjonskirken er jeg også aktiv med arbeidet i Misjonsforbundet med nasjonalt råd. Jeg er enormt takknenlig for 9 fantastisk gode år i Misjonskirken i Stavanger. En menighet som har gitt meg mye, lært meg mye, som har heiet på meg - og som jeg alltid vil huske med et stort smil om munnen! Jeg tror på det arbeidet, og den retning som menigheten går, og jeg vil ønske Frode og resten av stab og menighets råd masse lykke til med det som ligger foran. Jeg er i fanklubben til 10

11 Misjonskirken Stavanger, og vil alltid heie på dere! (Det er fortsatt rart og ikke skrive «vi» når Misjonskirken Stavanger skal omtales.) Jeg vil også gratulere dere med en fantastisk ansettelse av Aleksander Gundersen! Det har gjort et kupp! Gled dere til å bli bedre kjent med han og Helene! Helt til slutt: Vi trives veldig godt i menigheten på Bryne, og opplever en spennende tid her. En positiv menighet som vil satse videre, og vi er spent på hva Gud skal gjøre i Takk for meg i denne omgang, kanskje krysses våre veier igjen i fremtiden! Glad i dere, og Gud velsigne dere i bøtter og spann! Quellsmøte Thomas Aas Pedersen, ungdomspastor Høsten 2013 gikk Quellsmøte gjennom et stort generasjonsskifte, og slik er det mange ganger når man driver studentarbeid. Veldig mange av de som hadde vært miljøet i mange år, var ikke lenger studenter og flyttet videre. Høsten 2013 var allikavel en god høst hvor det kom inn mange nye studenter og unge voksne, men vi var færre enn tidligere. (Dette er også skrevet om i fjorårets rapport). Vinter og vår 2014 begynte bra med godt besøkte møter i januar og februar. Når mars kommer opplever vi hvert år at antallet går ned. Eksamens periode begynner, og flere sitter og leser. Mars 2014 ble dette ekstra tydelig da miljøet også var mindre enn tidligere år. Dette gjorde at mars og april var tunge måneder. Vi begynte her og stille noen spørsmål for å evaluere arbeidet. Skulle vi fortsette som tidligere, eller skulle vi gjøre en restart på arbeidet? Vi var færre ledere, og flere ledere gikk gjennom noen prosesser i forhold til videre tjeneste. Vi inviterte til flere åpne Q forum hvor vi i sammen skulle diskutere Q sin fremtid. Her kom vi frem til at vi ville gjøre en restart på Q, sette en ny ledergjeng som skulle arbeide med Q videre. 11

12 Vi ville fortsette med cellegruppene, og invitere studentene til kl 11 gudstjenesten. Vi tror at dette også kunne vært bra for menigheten som helhet. I august reiste vi på tur til Lyngdal, hvor vi også snakket videre om: «Hva nå Q?» En flott tur, med en fantastisk bra gjeng. Turen var det siste som undertegnede gjorde som studentpastor i denne omgang, ny ledergjeng ville ta det videre - og vi ønsker det fremtidge arbeidet masse lykke til, og Guds velsignelse! Vi er takknenlig for det som Q har fått bety for mange studenter i 6 gode år, og tror også at det beste fortsatt ligger foran! Helt til slutt vil jeg takke alle frivillige ledere som har bidratt til å bygge Q arbeidet i Misjonskirken i mange år. Tusen takk for den innsats dere har gjort, og det dere har betydd SenQuell Thomas Aas Pedersen, ungdomspastor Senquell har hatt et veldig bra år En herlig gjeng med tenåringer som samles, et godt miljø som bygges og unge mennesker som får møte Jesus. Vi er mellom 15 og 20 ungdommer hver gang, og fire ledere. Kvelden består av "myldretid" fra åtte til halv ni. Møte med lovsang og andakt, forbønn og lystenning fra halv ni til ca kvart over ni. Resten av kvelden går med til "henging", kiosk, mat og av og til ulike aktiviteter. I påsken og sommeren var vi en god gjeng som reiste på leir, Stagedive. Også en god gjeng på impuls i imi kirken i januar. Annenhver fredag, den fredagen det ikke er Senquell, samles gutta til guttequell hos Apeland på Soma. Jentene har jentemiddag hver onsdag. Ledere i 2013: Daniel Samuelsen, Ingrid Emmerhoff, Bernt Kaarigstad, Lida Melhus, Ola og Anette Hunnes, Thomas Aas Pedersen, Leif Roger Helmersen og Ingebjørg Dypedahl. 12

13 Konfirmantarbeidet Frode Øvergaard, hovedpastor Konfirmantperioden i Misjonskirken følger skoleåret. Så i 2014, som i alle år før, både konfirmerer vi et kull og tar imot et nytt. Årets konfirmanter var en gruppe på 11 konfirmanter; Kamilla Bryn (AK), Ciro Dimitri Silverio Da Costa (AK), Andreas Dalset Hanasand, Markus Engevik, Tessa Francisca Janssen, Hannah Johannessen (AK), Nikolai Nordbø Kleppe, Hanna Kristine Lalid (AK), Vetle Kristing Ommundsen, Marie Sveingard og Martin Sveingard. Konfirmantarbeidet i Misjonskirken skjer i samrbeid med Aktiv Kirke (AK) på Jåttå, vår søstermenighet. Vi følger opplegget til Tentro - frikirkelig konfirmasjon som er et samarbeidsopplegg mellom Pinsevennene, Baptistene, Frie Venner og Misjonsforbundet. I tillegg leser konfirmantene gjennom boken En helt overkommelig disippel (av Knut Tveitereid) som brukes mer som et cellegruppe opplegg enn direkte undervisning. Tematisk passer de godt sammen og gir to gode vinklinger i møte med den kristne tro. Ellers preges året av deltagelse på tenåringskonferansen Impuls (IMI-kirken), filmkveld med The Passion of the Christ, London tur med tilhørende dugnad (bla kirkekaffen) og forberedelsene til den store dagen, som i 2014 var 27. april. I september kom et nytt kull inn med 2 konfirmanter; Julie Mo og Katharina Mo. Ta de med i bønn. Barne- og familiepastor Inger Hølland Kittilsen Viser til egne rapporter for de enkelte gruppene, som søndagsskolegruppene: Sandkorn, Småstein og Tigrene. I tillegg er det en egen rapprt fra barnekoret Popcorn og en for Vennepunktet. Etter noen 3 måneder med sykemelding for min del, begynte jeg i redusert brøk i midten av januar og økte til full stilling etterhvert. 13

14 Fremdeles med 75% på barn, familie og forkynnelse og 25% på de eldre. Jeg har tatt noen grep ift arbeidsmetode innen barne-og familiearbeidet. Fra å jobbe mye «hands on» har jeg prøvd å jobbe litt mer administrativt, og overlatt utførelsen til frivillige, for ikke, i verste fall, å havne tilbake i sykemelding. Menigheten er jo bygd opp av frivillighet. Og det er vi helt avhengige av at fungerer. Søndagsskolen fungerer stort sett veldig bra. Litt utfordringer for Småstein, fordi det er utrolig mange barn i forhold til voksne der. Det er rundt 30 barn der og to voksne. Vi jobber nå med å finne en løsning på dette. Men trenger noen flere ledere som kan bidra med litt praktisk hjelp her. I tillegg har vi begynt å tenke på å få et bedre sikkerhetssystem for barna. Det er jo utgang rett ut mot gata og sentrum, så vi har høsten 2014 satt mer fokus på hva vi kan gjøre for å sikre at barn ikke løper ut. Tiltak ift dette vil bli iverksatt så fort som mulig. Men også ift dette, ser vi at vi trenger folk til å hjelpe oss å gjennomføre. Fra januar av, etter sykemeldingen min, kjente jeg at Gud på nytt kalte meg til å forkynne. Jeg hadde i 2013 en pause fra forkynnelsen, for å kunne være tilstedet på søndagsskolen (småstein) og hjelpe å sette ting i system. Men fra jan ble jeg med i forkynnerteamet i menigheten igjen. De søndagene jeg ikke forkynte har jeg brukt til å være ca 20 min på hver søndagsskolegruppe, sånn at jeg har fått en bredere kjennskap til de forskjellige gruppene. Dette har vært veldig tilfredsstillende, da jeg tidligere har følt på at jeg omtrent bare kjenner til Småstein. Nytt av 2014 er at vi har hatt opplæring og innført registrering av barna i Podio (elektronisk). Dette gir oss en oversikt og enkel måte å se hvor mange barn som kommer, hvem som ikke har vært der på en stund osv. Nyttig for å følge opp barnefamiliene som kommer til menigheten. Jeg har òg hatt andakt hver gang barnekoret Popcorn har øvelse. Ellers hadde vi en flott menighetsweekend på Åpta i august. Der vi fylte opp nesten alle rommene. Vi hadde med Jim Foss på forkynnelse for de voksne, og Viggo Klausen på forkynnelse for barna, samt familiegudstjeneste og Leif Roger Helmersen som hadde 14

15 oppleget for ungdommene. Det var en fantastisk komité som arbeidet fram denne turen. Høsten 2014 ble litt spesiell da Thomas Aas Pedersen sluttet hos oss. Vi måtte da finne en måte å løse stabskabalen på, og jeg gikk inn sammen med Frode og forkynte ca annenhver søndag. Ingrid Kjosavik ble ansatt i 20% for å avlaste meg på barne-og familiearbeidet i denne perioden, og Leif Roger Helmersen fikk også en redusert brøk for å ta ansvar for Tweensklubben Quell bl.a. Slik at vi har kunnet fortsette arbeidet for barn mellom klasse på Jåttå. Jeg har vært tilstedet stort sett hver gang på Quell. Viser til egen rapport fra Quell. Rapport fra Ingrid Kjosavik Personlig assistent til Inger Kittilsen Min oppgave har dreiet seg om å i hovedsak lette arbeidet til Inger Kittilsen i perioden med én pastor mindre i menigheten. Inger setter opp oppgaver som skal løses i podio og dette har vært oversiktlig og effektivt, det har vært små og store oppgaver som å kontakte folk til ulike tjenester samt ordne og rydde i digitale lister. Det har vært en god del mailkorrespondanse ifm Søndagsskole, Vennepunkt og særlig registrering av søndagskolebarn på Podio. I hovedsak har dette vært å rydde opp i lister og opplæring av søndagsskoleledere i bruk av Podio. Det er en utfordring med laber respons på mailer som gjør at ting tar mye lengre tid enn ønsket. Vi er på god vei med å få voksne og barn registrert i en felles database og ser at dette med tiden kommer til å lette arbeid med kontakter, adresser og relasjoner betraktelig. Det er også et mål å kunne sette søndagsskolen i kontakt med hjemmene med invitasjoner, hilsener ol. 15

16 Mor-Barn gruppen Greta Worsøe Berg En gang i uken møtes vi på Søndagsskolerommet til babysang, massasje, øvelser for mor og barn og en liten bønnestund. Barna er i alderen 0-12 mnd. Vi følger skolens ferier. 48 barn og 48 mødre har deltatt dette året, noen ukentlig, andre kun noen få ganger. Pengene som samles inn sendes til prosjektet "Grunnskoler i Barranquilla" i Columbia. I 2014 kom det inn kr 5412,-. Sandkorn - søndagsskole fra 0-3 år Elisabeth Langeland Håmsø Selv om det har vært noe utskiftning av ledere i Sandkorn har vi på samme måte som året før vært heldige på lederfronten, og har stort sett vært nok ledere til å operere med fire team. Vi har fortsatt å bygge opp samlingsstunden opp rundt kjente og kjære bibelfortellinger, og starte hver samling med en sangstund. Det har stort sett vært mellom barn tilstede hver gang, og det er stadig nye ansikter innom. Vi er veldig fornøyd med lokalene våre. Mens barna har fri lek etter samlingsstunden har foreldre god mulighet til samtaler seg i mellom, og en ser at dette legger godt til rette for å komme i snakk med og bli kjent med nye besøkende, men også de småbarnsforeldrene som går fast i menigheten. Til sommeren 2015 kommer to av lederne våre til å flytte, så da håper vi å få rekruttert to nye. Dette tror vi vil ordne seg 16

17 Småstein - søndagsskole fra 4-8 år Line Uppstad Søndagsskolen er barnas gudstjeneste nede i ungdomssalen. Barna registreres ved inngangen til kirka. Vi gir dem navnelapp når de kommer slik at vi lettere kan lære navnene til hverandre. De første 15 minuttene tas barna imot etterhvert som de kommer, og de kan leke med forskjellige ting har de fleste kommet og vi starter en samling. Vi har en ramme rundt samlingen bestående av velkomst,opprop (så alle får hørt navnet sitt minst en gang),lystenning og gjerne en sang. Så har vi formidling av en bibelhistorie. Vi formidler på mange ulike måter med skuespill, lekefortelling, animasjoner, tegneserieplansjer, flanellograf, tale/male-ark mm. Vi prøver å involvere barna i fortellingen og å gjøre den aktuell for deres liv. Vi har hatt fokus på og å fortelle egne vitnesbyrd fra levd liv, for å vise at Guds Ord er levende og virkekraftig. Vi avrunder samlingen som regel med hermebønn og velsignelsen (sang). Av og til har vi aktiviteter og leker eller «barnas innslag» hvor barna får komme fram en og en og gjøre en kunst el.l for de andre. Vi bruker i utgangspunktet «Sprell Levende», som er Norges Søndagsskoleforbund sitt program. Vi følger stort sett de oppsatte temaene, men vi står fritt til å formidle og organisere slik vi synes det fungerer best. Oppmøtet varierer fra 10-40, men som oftest er vi barn. Aldersgruppen 4-8 byr på endel utfordringer pga barna er på ulike nivå. Noen kan lese og skrive, mens noen går fortsatt i barnehagen. Vi har og dette året hatt utfordringer med at endel av de større barna heller liker å være i aktivitet enn å være på samling. Vi har derfor diskutert muligheten for å korte ned samlingen, og låne et rom på Elixia siste del av møtet slik at barna kan få springe litt og spille litt ballspill mm. Dette vil vi jobbe videre med. 17

18 Våre 4 lederteam består av : 1 : Oddbjørg Ringsby og Kristin Fredriksen 2 : Ingrid Kjosavik, Karl Dag Kjosavik og Ingfrid Straumstøyl Råheim 3 : Hilde Solvoll og Lise Fossestøl 4 : Christian Gram og Line Uppstad Tigrene - søndagsskole for år Kristian Stormark Tigrene er søndagskoletilbudet fra 4. klasse og oppover. Vi har engasjerte ledere som arbeider for å skape et stabilt og positivt miljø for denne aldersgruppen på loftet, hvor alle skal kunne bli godt kjent med hverandre, seg selv og den kristne tro. Samlingene består typisk av en andakt eller samtale pluss en spennende aktivitet eller et spill/ lek. I 2014 har det fortsatt vært relativ god balanse mellom hvor mange gutter og jenter som kommer på samlingene, selv om guttene nok er i et lite flertall. Antallet barn har variert noe, men snittet har ligget på rett oppunder 10, som da er omtrent det samme som forrige år. I siste halvdel av året har vi sett tendenser til økning, med flere samlinger med opp til 15 barn. I 2014 hadde vi ikke noe gjennomgående tema, men fikk hatt mange spennende andakter og gode samtaler om ulike sider ved livet, troen og Guds ord. Samlingene har fungerte bra, selv om det har vært noe mer krevende med mange barn til stede. Tigrene er en aldersgruppe som det er veldig spennende og givende å jobbe med, og som det er utrolig viktig å ta vare på! Nye ledere ønskes alltid velkommen! Ledere, 2014: Einar Skretting Fredriksen, David Knudsen, Kristian Stormark og Per Henning Uppstad 18

19 Vennepunktet Ingrid Kjosavik I løpet av min tid som ansatt i Misjonskirken har jeg jeg hatt ansvar for å sette opp en ny vennepunktgruppe for barn født Min største utfordring har vært sen eller mangelfull tilbakemelding, som gjør at det har tatt lang tid å få på plass.nå i januar 2015 startet gruppen opp med forløpig 6 barn. Vi har veldig gode erfaringer med disse gruppene, men ser at det veldig fort stopper opp når ingen har hovedansvar, så dette er et felt vi kunne jobbet mer inn mot. Det er 6 ulike grupper med tilsammen 42 barn ( ) som er eller har vært operative. Det er behov for å justere disse med tanke på nye barn i menigheten og å muligens dele i rene gutte- og jentegrupper når barna blir litt større. Barnegospelkoret Popcorn Marita Figenschou Vi har hatt øvelse annenhver torsdag oddetallsuker fra Vi synger, leker og spiser kveldsmat sammen. Popcorn har i 2014 bestått av jenter og gutter i alder 4-10år. Vi har hatt et snitt på 20 stk per øvelse. Høsten 2014 bestemte vi oss for å gjøre noen endringer i Popcorn. Vi delte dem inn i to grupper. En fra 4år til og med 1. Klasse, og en gruppe fra 2. Klasse og oppover. Dette krevde flere ledere, vi fikk derfor med oss Anne Monica Sande for en prøveperiode. Høsten har vært preget av dramatisering av juleevangeliet der flere fra Popcorn var med som skuespillere. Lederne i 2014 har vært Marita Figenschou og Veronica Abrahamsen. Inger Kittilsen har bidratt med en liten andakt for barna på noen av øvelsene og Anne Monica Sande har vært med som hjelpeleder høsten

20 Vi har hatt opptredener på gudstjenester, vårbasaren og julemessa. Vi var også med på julaften der vi deltok i dramatisering av juleevangeliet. Koret har fokus på sangglede, trivsel og at barna og deres foreldre kan bli kjent med hverandre, Jesus og menigheten vår på en positiv måte. Quell Kenth Roger Ringsby Vi har igjennom hele 2014 hatt Quell annen hver fredag bortsett fra sommerferien. Vi har 47 registrerte medlemmer i vår liste, i snitt har vi vært 24 medlemmer på hver samling. Quell har medlemmer fra blant annet Sola, Stavanger og Randaberg. Det har etter hvert blitt en veldig stabil gjeng som kommer hver gang og flere av medlemmene tar av og til meg seg en venn. Vi har i 2014 fått styrket aktivitets tilbudet til flere forskjellige aktiviteter og flere av dem er rettet mot jenter. Selv om vi varier på aktiviteter så har vi alltid en timeout/ andakt. Det er en fantastisk leder gjeng som står på og vi har etter hvert fått bra rutiner og fått utviklet konseptet enda bedre enn det var i Lederne som skal ha all ære for en kjempeinnsats i 2014 er Thomas Aas Pedersen og Ingebjørg Dypedal som var med oss frem til sommeren, David Knudsen, Inger Kittilsen, Lars Roger Solem, Leif Roger Helmersen, Tore Jackobsen og Kenth Ringsby. Aleksander Gundersen har også ved forskjellige anledninger vært med oss. Jentemiddag Lise Lalid Våren 2014 ble det arrangert 10 jentemiddager på Jåttå. Hver onsdag fikk jenter i alderen år servert et måltid varm mat. I denne samlingen ble det tatt opp temaer som kjærester, vennskap, mobbing, og bruk av sosiale medier. De har vært alt fra 4-12 stk 20

21 på samlingen. Frivillige medarbeidere som har vært med på disse samlingene har vært: Odd og Ingunn Fosse, Tove Pedersen, Solveig Strand, Siri L Bryn, Hanne Lise kvanvik og Annlaug Sortland. Shine Lise Lalid Onsdag fra og med mars til juni ble brukt til å bearbeide og planlegge shine kurset for tenåringsjenter. 10 onsdager ble brukt til dette. Shine er et kurs som opprinnelig kommer fra menigheten Hillsong i Australia. Selve kurset inneholder 9 kurskvelder fordelt på 3 temaer: Verdi, styrke og hensikt. Alle temaene ble oversatt fra engelsk til norsk. Vi gjorde en grundig gjennomgang av hvert enkelt tema og lagde grovskisser og kjøreplaner for hver enkelt temakveld. Dette var et krevende og omfattende arbeid men bidro til at vi alle i ledergruppen fikk kjennskap til temaene og ble bevisstgjort på de valg vi gjorde underveis. Både når det gjaldt bruk av ord og gruppeaktivitet. 20 Shine Ledergruppen har bestått av: Annlaug Sortland, Siri L Bryn, Solveig Strand, Hanne Lise Kvanvik, Ingebjørg Dypedal og Lise Lalid. I slutten av september startet vi opp med Shine kurs. 11 jenter var påmeldt, undervisningen ble fordelt på Annlaug Sortland, Lise Lalid og Hanne Lise kvanvik. Helene Wathne underviste det ene temaet innenfor verdi som gikk på fysisk trening. Solveig Strand og Siri L Bryn var med å forberede samlingene med innkjøp av rekvisitter, gjennomføring av gruppeaktivitetene, tilberedelse av mat og drikke etc. Selve samlingen varte 1,5 timer hver onsdag frem til desember. Flere av jentene kom i forkant for å spise middag, en del av jentemiddag som går hver onsdag. Siste samling før jul ble det utlevert evalueringsskjema for Shine kurset. Evalueringen viste at flere av deltakerne var blitt bevisste sine følelser og hvordan det påvirker deres valg i hverdagen. Bedre selvtillit og mer bevisst på at 21

22 valgene påvirket andre, gikk også igjen som svar på evalueringen. Alderen på deltakerne på Shine kurset har vært: 1 på 13 år, 3 på 15 år, 6 på 16 år og 1 på 18 år. En del materiell er bestilt fra Hillsong og en del utgifter har det blitt i oppstartsperioden. Deltakerpris har vært kr 300,- pr person, men dette har ikke kunne dekke alle utgiftene. Det ble søkt menighetsrådet om en kassabeholdning på 5000,- i september 2014, som vi fortsatt ikke har fått et endelig svar på. Musikk- og lovsangsleder Øyvind Bøylestad Jeg er ansatt som musikk og lovsangsansvarlig i menigheten. Vi har 4 forskjellige lovsangsteam, som deler på ansvaret med å lede det musikalske i gudstjenestene. Mye av min tid går med til å planlegge, og gjennomføre musikk i gudstjenesten og andre arrangementer, menighetsweekend mm. Jeg har jevnlige møter med lovsangslederene. Jeg leder menighetens gudstjenestearbeid sammen med Frode Øvergaard. Før Thomas Aas Pedersen sluttet, var det vi to som ledet dette sammen. Vi har etablert ei gudstjenesteproduksjonsgruppe, som møtes ca 1 gang pr. måned for å planlegge taleseriene. Det setter i gang mange kreative prossesser som jeg følger opp ukentlig. Jeg har kjent et spessielt engasjement / kall til å få mennesker i tjeneste i menigheten. Jeg utfordrer stadig folk til dette, spessiellt med tanke på gudstjenesten. Jeg har jobbet mye med å forsøke å forbedre gudstjenesten, og strukturen rundt planleggingen av gudstjenesten. Jeg har jobbet for å få igang en filmgruppe med tanke på god historieformidling. Jeg har jobbet for å få nok teknikere i fast tekniker-turnus. Jeg er den i stab som følger opp teknikergruppa. Dette året har vi vært fokusert på planlegging av lerret i kirkesalen samt overgang til nytt programvare/ mac ift bilde/filmvisning. 22

23 Lovsangstjenesten Øyvind Bøylestad, Musikk- og lovsangsleder Fokus har vært å tillrettelegge for lovsang og tilbedelse i gudstjenestene. Ved inngangen til 2014 hadde vi 6 faste lovsangsteam, 3 på formiddagen, og 3 på Q-møtene. Ved utgangen av 2014 hadde vi 4 faste lovsangsteam, alle på formiddagen, da Q- møte er foreløpig avviklet. Ved inngangen til 2014 var det 32 personer i fast lovsangstjeneste. Ved utgangen av 2014 var tallet 26. Et betydelig antall personer har også deltatt i lovsangsteamene etter behov, enten som sangere eller musikere. Samkjøring av hvilke sanger som benyttes går kontinuerlig. Vi har registrert hvilke sanger som blir benyttet, og dette innrapporteres til rettighetsorganisasjonen Tono. Nytt av året er at Leif Roger Helmersen og Bernt Kaarigstad 22har startet et arbeid med unge musikere og teknikere: Målet er å trene de opp til tjeneste. Lovsangsteamene v/ utgangen av 2014: 1. Kjerstis team (leder: Kjersti Knudsen) 2. Øyvind og Hannes team (leder: Øyvind Bøylestad og Hanne Blychert Dalaker) 3. Quest for Salvation (leder: Leif Roger Helmersen) 4. Torills team (leder: Torill Lode Bøylestad) 23

24 Forbedertjenesten Greta Worsøe Berg Forbederne har ansvar for forbønnstjenesten før, under og etter formiddags- og kveldsmøtene og på på bønn og lovsangskvelder. Vi har hatt 5 forbedersamlinger hvor vi bl.a ber for og med hverandre og for menigheten. Ved årets slutt var følgende personer forbedere: Astri Valvik, Eli Stølsvik, Ellen Beathe Roaldsøy, Eva Jansen, Ingvild Kongsbakk, Karethe Stormark, Kjell Erik Bergjord, Reid Nygaard, Tordis Nygaard, og Greta Worsøe Berg I løpet av året har følgende personer sluttet (har pause) i forbedertjenesten: Hanne Lise Kvanvik, Solveig Fjelde og Grethe Dalseth. Misjonsflammen Kjell Erik Bergjord Da det ikke er kommet inn noen henvendelse om støtte fra Misjonsflammen, er det i inneværende år ikke avholdt noen møter. Saldo pr 31/12 er kr derav kr i renteutbytte. Rentesatsen for 2014 har vært 3.10% og for 2015 er rentesatsen fastsatt til 2.40% 24

25 Jetro Frode Øvergaard Jetro er 10 grupper i menigheten som står for ukentlig renhold og praktiske oppgaver ifm gudstjenestene. Hver gruppe er i sving hver 10 uke. Jetro har en utrolig viktig oppgave i menighetens arbeid, fordi de er med på å skape best mulig rammer for de som kommer til Misjonskirken. I 2014 har arbeidet fungert på normalen, som betyr at det er behov for flere medarbeidere. En del grupper klarer seg bra, men snoen har slitt mye. Her går utfordringen til deg som ikke er med og som fint kunne vært med. I høst ble det gjennomført en undersøkelse rundt de oppgaver som Jetro utfører. Denne viste at flertallet ønsket at renhold skulle settes vekk eksternt, altså betales for. De aller fleste av disse sa seg villige til å å gi mer for å finansiere dette. Dermed ble det satt ut et anbud med merkelig resultat, de fleste rengjøringsfirmaene ville heller ikke vaske i en kirke. Enden på dette ble at vi fikk mulighet til å ansette Morten Eliassen til å gjøre denne jobben. Et mye bedre og også rimeligere alternativ for os.s Modil Tufte er hovedleder for Jetro og i 2013 har Knut Nordahl Larsen trådt til, utsendt av Menighetsrådet, for å hjelpe. Vi takker begge to og alle som er med i Jetro for et viktgere-enn-vi-tror arbeid. Barmhjertighetshandlinger Frode Øvergaard I løpet av 2014 har menigheten fått være med å hjelpe andre i noen ekstraordinære handlinger. I januar ble vi kontaktet av pastor Victor Adeyemi som vi etterhvert er blitt godt kjent med. Han leder menigheten Christ s Shielding Fatih Circle som leier loftet i Misjonskirken. Han fortalte at ca 60 nigerianske studenter var ankommet Stavanger og ingen av de var egentlig rustet for vårt klima. 25

26 Victor inviterte de alle på gudstjeneste hos oss og like etter startet vi en innsamlingsaksjon på varmt tøy som disse studentene kunne få. Masse klær kom inn og ble til stor hjelp for studentene. Takk til alle som var med og bidro. I Januar kom også et nytt bekjentskap for oss gjennom Ahmad. Ahmad kom i kontakt med stab da han lurte på om det var noe han kunne hjelpe med. Han var flyktning fra Syria og bodde i nabogården. Han skjønte ikke at vi var kirke i førsten, men det fikk vi forklart. Som muslim valgte han allikevel å komme på gudstjenestene våre, hver eneste søndag gjennom vinteren og våren. Dermed ble det dannet vennskap mellom oss og Ahmad og vi ble kjent med hans situasjon. Med kone og to barn (2 & 3 år) i Syria i en tid som virkelig var vanskelig, spurte vi oss hva vi kunne gjøre. Dette ledet til en pengeinnsamling for å hjelpe Ahmad med å få familien hit til Stavanger ,- ble samlet inn iløpet av noen få dager og tiltak satt i gang. Derfor var det en stor glede å se familien gjenforent da de var sammen med oss til Flor & Fjære i mai. Ahmad har med familien blitt flyttet til Bryne hvor de nå bor. De har hatt svært tøff tid bak seg, men har også hatt det svært tøft etter at de kom til Norge. Å motta dødsmeldinger fra Syria om familie og venner er vanskelig. I høst fikk vi høre at de ventet barn nr 3, men måtte også se de oppleve å miste barnet i svangerskapet. Ikke lenge etter, like før jul kom meldingen om at sønnen hadde fått leukemi og de tilbragte desember i Bergen på Haukeland. Alle skjønner at de har virkelig fått meget krevende. Vær med og be for Ahmad og familien, be om beskyttelse, legedom og fred. 26

27 Øvrige aktiviteter i annen regi Frode Øvergaard Christ s Shielding Fatih Circle under ledelse av pastor Victor Adeyemi leier loftet i kirken lørdagskvelder og søndags ettermiddager + en fredag kveld i måneden. Søndagene har de gudstjeneste, mens de andre samlingene er bønnemøter. Menigheten er plantet i Stavanger av menighetene deres i Spania. I Spania er de registrert trossamfunn og medlem av det som i Spania tilsvarer Norges kristne råd. De har en pinsekirkelig bakgrunn. Fredagsbønn er en samling av mennesker fra forskjellige menigheter i byen som ber for Stavanger. De møtes på fredager kl 11 i bønnerommet vårt. Misjonskirken takker alle som er med i tjeneste for Gud gjennom menighetens arbeid. Takk for at dere tar eierskap til menigheten, at dere er villige til å bruke av deres tid, krefter og gaver for at vi kan formidle livet og fellesskapet med Jesus til byen og regionen vår. Takk for at nettopp du er med å betyr en forskjell! Gud velsigne deg! 27

28

29

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2015

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2015 AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2015 Se også 2 3 4-7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innhold Hovedpastor, Forkynnerteamet Eldsterådet Eldrepastor, Formiddagstreffet Besøkstjenesten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

13. AUGUST 2014 UTGAVE 6. Les mer s. 5 HØSTEN 2014

13. AUGUST 2014 UTGAVE 6. Les mer s. 5 HØSTEN 2014 SØK HANS RIKE, SÅ SKAL DERE FÅ DETTE I TILLEGG Lukas 12.31 WATOTO- KONSERT 18.sept. les mer s. MYE GØY FOR BARNA Les mer s. 5 KENT JAKOBSEN Les mer s. 4. HØSTEN 2014 Klar, ferdig, gå Vi står på startstreken

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Givertjenesten har budsjettert med 800.000kroner for 2010. Vi har fått inn 670.000 kroner og mangler bare 130.000 kroner.

Givertjenesten har budsjettert med 800.000kroner for 2010. Vi har fått inn 670.000 kroner og mangler bare 130.000 kroner. Opplegg for åpne cellegrupper IMI-kirken Uke 50, 7.12-13.12.2009 Hilsen fra Martin Cave Gi så skal du få.. Denne høsten startet med et underskudd på driften. Hva skulle vi gjøre? Skulle vi mase om mer

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer