AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014"

Transkript

1 AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 Se også

2 Innhold Hovedpastor, Forkynnerteamet Eldsterådet Eldrepastor, Formiddagstreffet Besøkstjenesten Ungdomspastor Quellsmøte SenQuell Konfirmantarbeidet Barne- og Familiepastor Rapport fra Ingrid Kjosavik (PA Inger) Mor & Barn gruppen, Sandkorn Småstein Tigrene Vennepunktet, Popcorn Quell, Jentemiddag, Shine Musikk- og lovsangsleder Lovsangstjenesten Forbedertjenesten Misjonsflammen Jetro, Barmhjertighetshandlinger Øvrige aktiviteter i annen regi innhold Rapporter for året 2014 er fordelt på tre hefter. Rapporter fra de forskjellige avdelinger, tjenester og komiteer finnes i dette heftet. Selve årsrapporten for menigheten finner du i hefte «Årsrapport 2014», likeså årsregnskapet i heftet «Årsregnskap 2014». - stab - 2

3 Hovedpastor Frode Øvergaard Når jeg nå ser tilbake på 2014, så er det mange ting som dukker opp, både gleder og sorger. Men mest av alt er jeg takknemlig for å få lov til å stå i tjeneste som hovedpastor for en menighete som jeg er både glad i og har stor tro på. Det er en velsignelse. Det er også en utfordring. Særlig fordi jobben ikke så lett legges fra seg og særlig fordi det er krevende å lede mennesker. Min hovedoppgave er å lede menighetens arbeid. Det innebærer å være både hovedpastor og daglig leder og dermed har jeg en finger med i det meste. Det er mange viktige oppgaver og fokus i begge leire og jeg skulle gjerne sett at flere oppgaver var på stell og flere strukturer på plass. Det er mye som skal gjøres i en menighet og mye faller derfor på frivilligheten som vi har. Å forløse frivillighet er utrolig viktig for menigheten, og derfor et område hvor det er vanskelig å komme i mål. Vi har utrolig mye bra frivillighet og mer på lager. Gledelig dette året er den positiv og god ånd som vi opplever i menigheten. Det merkes i det aller meste av arbeidet. Vi har hatt mange gode gudstjenester og jeg håper vi med det kan gi folk i Stavanger en både ny og spennende gudstjenesteopplevelse. Som en sa på Visjonssøndagen etter møtet: «Vi har gode gudstjenester, vi har alle mennesker vi kan invitere. Nå gjenstår det bare at vi inviterer.» At dette året har vært utfordrende er det ingen tvil om. Det er det sagt mer om i andre rapporter. At Thomas sa opp sin stilling har uten tvil vært trist. Med 9 år sammen, så blir det annerledes å ikke jobbe sammen. Men heldigvis har vi funnet gode løsninger og gode medarbeidere til å løse det hele. Ny pastor også, så det blir veldig spennende. At Quellsmøte ikke fant en løsning har også vært tungt, særlig pga de menneskene det representerer. Det er en ære å få tjene menigheten og min drøm er at alle som kommer til Misjonskirken skal få møte Gud og bli forvandlet i møte med ham. Det er det viktigste som skjer i våre liv. 3

4 Forkynnerteamet Frode Øvergaard, hovedpastor I 2014 har forkynnerteamet i Misjonskirken bestått av menighetens pastorer: Frode Øvergaard, Thomas Aas Pedersen (til og med aug.) og Inger Kitttilsen. Vi har møttes ca én gang i måneden. Vårt mål er å presentere Guds ord på en ekte og relevant måte. I 2014 har vi hatt følgende prekenserier: Modige valg. En gjennomgang av sentrale tekster i Josvas bok og historie. Livet leder oss inn i situasjoner som utfordrer oss på å ta valg som ærer Gud og som gir Gud anledning til å forme vår framtid. Bli kvitt det. Fordi vi alle kjenner på utfordringene ved synden i livene våre, så ville vi med denne serien sette ord på dette. For synd kan lett også bli akseptert. Men mer enn noe fortelle om Jesus seier over synden og vi ved hans hjelp kan bli kvitt det. Jesus er. Jesus sier ved flere anledninger med tydelighet hva han er. Jeg er den gode hyrde, jeg er vintreet, jeg er verdens lys, jeg er oppstandelsen og livet, mfl. Her ville vi gå litt i dybden av det for å se hva det betyr for oss i dag. 4

5 Hvordan være rik? I det som kanskje er verdens rikeste land følte vi det kunne være på sin plass å komme med noen nye perspektiver på rikdom. Hvem er rik og hva er egentlig rikdom? Bibelen snakker om vår rikdom i Gud og utfordrende tanker for oss i dag. I sommer valgte vi å se på hverdagen og dets jag. Vi trenger pusterom til å holde ut i dette livet. Det handler om å få Guds perspektiver på hverdagen ift økonomi, tid, relasjoner, Gud, mm. Ubesvarte anrop. Vi har det alle sammen, enten det er på telefonen vår eller i bønnelivet vårt. Kanskje opplever vi at Gud ikke svarer, eller at vi ikke har det som skal til for å svare han. Gud svarer og Gud hører og han vil vi skal komme. Følg meg! Fø l g m e g! J e s u e n k l e m e n utfordrende invitasjon til de som ble hans disipler. Vi tror en disippel er en som har alt på stell, kan masse og gjør masse for Gud. Men Jesus kalte fra de mest syndige til de mest lærde. 5

6 Du er. Gud som kaller oss til å leve livet sammen med han, ønsker at vi skal få del i hvem vi er i ham. Du er utvalgt, sterk, utrustet og ny var det vi så på i denne omgang. Gud har mye for oss, så her kommer det mer ved en senere anledning. Utildekket. Dette var årets mest utfordrende serie. Å henten inn i kirken det som mange mente ikke hørte hjemme der var ikke bare lett. Men i et samfunn hvor sex og det seksuelle blir så misbrukt, var det viktig å si noe fra bibelen om dette. Juleforberedelser. Vi berøres alle av det og engasjeres i forskjellige grad av det. Her kikket vi på Guds juleforberredelser gjennom et knippe sentrale spørsmål vi stiller ifm juleforberedelsen. Dermed ble det et dypdykk bak scenen på julens mange hendelser. I tillegg til disse hadde vi Misjonssøndag 30 mars, tur til Flor & Fjære 11 mai, sommerfest 15 juni, menighertsweekend hvor vi hadde med oss Jim Foss (pastor i Lyngdal Misjonsmenighet) og Viggo Klausen (barnepredikant i Misjonsforbundet UNG), Misjonsforbundets dag 28 sept hvor Bjørn Øyvind Fjeld (lektor ved Ansgar teologiske høyskole) talte. I sommer talte også Eli Stølsvik (6 juli) og Gunn Elin Waage (10 aug) som begge går i menigheten. Takk til alle og spesielt takk til vår tidligere Ungdomspastor Thomas Aas Pedersen for all forkynnelse han har gitt oss i år og gjennom de siste 9 årene. 6

7 Eldsterådet Frode Øvergaard Eldsterådet har i 2014 bestått av Greta Worsøe Berg, Eli Stølsvik, Reid Nygaard og menighetens tre pastorer, Frode Øvergaard (leder), Inger H. Kittilsen og Thomas Aas Pedersen (til august). Vi har hatt 9 ordinære møter og vært på 1 tur. Vi har behandlet 10 saker hvor et par av de har en gjentagende og dermed fornyende karakter. Det gjelder spesielt i forhold til bønn for syke. Vi har ingen fullstendig oversikt og det er mye skjult sykdom, så her er vi veldig åpne for innspill og forespørsler. I våre møter ønsker vi også å bruke godt med tid i bønn for menigheten. Som Eldsteråd skal vi tilsyn med og omsorg for menighetens åndelige liv og vekst. De siste årene har Eldste blitt invitert på en årlig samling med Menighetsråd og stab. Dette kaller vi menighetens lederskap. Her søker vi Gud sammen, har fellesskap og ser på menighetens langsiktige arbeid. I 2013 hadde vi jobbet med en gjennomgang av mengihetens medlemsliste. Vi hadde 120 mennesker som vi ikke ser eller svært sjeldent ser. Det ble derfor, i samarbeid med Menighetsrådet, forfattet et brev med to spørsmål: 1) Hva kan vi som menighet gjøre for deg, som vårt hovedspørsmål og dernest 2) Ønsker du å beholde ditt medlemsskap i menigheten. Dette brevet ble sendt ut på nyåret Av de 120 er det 96 sendte brev, 24 ukjente adresser, 18 JA til å beholde, 15 NEI til å beholde og 63 ubesvarte. Dessverre var det ingen konkrete svar på hovedspørsmålet. Det forsterker behovet av at vi tar vare på hverandre og bryr oss, slik at vi utvikler, forsterker og bevarer de viktige relajonene oss i mellom i menigheten. 7

8 Eldrepastor Inger Hølland Kittilsen I de 25% har jeg gjort hjemmebesøk og vært på besøk i forbindelse med runde dager, og ledet Formiddagstreffet, samt bidratt med sang og forkynnelse. I tillegg er det endel administrative oppgaver knyttet til dette arbeidet. Det er ca 20 faste som går på Formiddagstreffet. Når det gjelder hjemmebesøk, har jeg gjort ca 30 besøk. På grunn av ansetteisessituasjonen i stab, har jeg ikke fått vært på like mange besøk som i fjor, men håper det justerer seg ved Aleksander Gundersen sin tiltredelse 1. juni var det 4 dødsfall de eldre som er tilknyttet vår menighet. Viser til egen rapport fra Formiddagstreffet, og egen rapport for besøkstjenesten. Formiddagstreffet Inger Hølland Kittilsen, eldrepastor Formiddagstreffet har fortsatt med samlinger hver 14. dag. Det har vært mellom 15 og 20 i snitt på møtene våre. Kjøkkengruppene har vært på et minimum mannskapsmessig, men bevertningen er upåklagelig og alle trives. Pastor Inger Kittilsen har vært med oss på de aller fleste samlingene, med unntak av noen få som kolliderte med h e n n e s t e o l o g i s t u d i e. D e g a n g e n e h a r p a s t o r Fro d e Øvergaard steppet inn. I 2014 ble det holdt 18 møter. Den 8. mai hadde vi i tillegg en hyggelig tur til Bakernes paradis på Lauvvik. Vi fylte en mini buss og var ca 20 deltakere hvor derav tidligere sykehusprest, Leif Jon Paulsen var med å forkynte Guds ord. Pianist Stian Dahlen har vært med oss på de fleste samlingene, - det er til stor velsignelse. 27. november hadde vi grøtfest og 6. desember arrangerte menighetsrådet en flott adventsfest for de over 60. I 2014 har vi hatt besøk av følgende forkynnere: Dag Eivind Noreid, Kari Hansen Kjell Erik Bergjord, Inger Kittilsen, Ingrid 8

9 Kjosavik, Leif Roger Helmersen, Frode Øvergaard, Gunnar Roaldkvam, Gunnar Skadberg, Sigfrid Huseby, Leif Jon Paulsen, Odd Offerdal, Grete Fiksdal, Anne Kristin Bruns og Ottar Larsen. Besøkstjenesten Wenke Tjessem Besøkstjenesten har 16 medlemmer. Disse besøker alle eldre over 75 år i forbindelse med juleblomsthilsen fra menigheten og går ellers på besøk etter behov og ønske fra de eldre. Besøksvennene samarbeider med familie- og eldrepastor. Høsten 2014 var vi så heldige å ha sykepleiestudent fra Diakonova (tidligere Diakonhjemmet), Maiken Pedersen sammen med oss. Hun hadde som oppgave å gjøre seg kjent med menighetens diakonale arbeid, og var sammen med pastor Inger Kittelsen og leder av besøkstjenesten og gikk på besøk til de eldre. Maiken deltok også bl.annet på formiddagstreffet. Besøksvennene var også dette året sammen med de eldre på eldrefesten som arrangeres av menighetsstyret. Ungdomspastor Thomas Aas Pedersen 2014 ble helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Da januar 2014 begynte hadde jeg ingen tanker på at jeg halveis inn i året skulle si opp min stilling, men slik ble det. Høsten 2013 opplevde jeg at det var litt endring på gang i mitt liv og min tjeneste. Jeg opplevde at Gud talte til meg om endring, og at jeg kanskje skulle være forberedt på det. Jeg var klar for endring, men jeg var helt sikker på at det skulle være en endring internt i Misjonskirken Stavanger og nye arbeidsoppgaver. Jeg hadde noen innledende samtaler med Frode og Jarl Endre om dette. 9

10 Rundt påsketider dukket plutselig Bryne Misjonsmenighet opp på radaren. Det er ingen hemmelighet at de også hadde vært i kontakt med meg tidligere, men da var det ikke aktuelt. Rundt påske 2014 var ting annerledes. Når jeg smakte på Bryne, og Bryne Misjonsmenighet var det mer aktuelt enn før, og det var en tanke jeg ikke klarte å slippe. Vi ba masse over dette, og søkte Guds ledelse. Kallet til Bryne vokste mer og mer frem utover våren, og da Bryne Misjonsmenighet på sitt menighetsmøte innstilte meg til tjeneste, kjente jeg fred for å si ja til det kallet. Det var ingen lett avgjørelse å skulle forlate Stavanger, men Guds kall og ledelse ville jeg ikke si nei til. Ellers så var første del av 2014 en god tid i Misjonskirken i Stavanger. Vi hadde noen utfordringer i forhold til arbeidet med Q, som er skrevet i egen rapport. Utover det var min trivsel i menigheten stor, og jeg gledet meg stort over den utvivkling og det som ellers skjedde i Misjonskirken. Særlig arbeidet med forkynnelse og gudstjenesteproduksjon var veldig givende å arbeide med. Tiden fra januar og frem til slutten av februar var for min del også preget av sykdom. Jeg har fått diagnosen Ulcerøs Kollitt, som er en mage og tarm sykdom. Sykdommen var veldig hissig fra januar og frem til slutten av februar, noe som resulterte i 50% sykemelding. Dette gjorde at det også var vanskelig å holde full trøkk på de prosesser vi gikk gjennom med Q. I januar var det Impuls med tenåringene, mars var det London tur med konfirmantene, før det til påske var Stagedive med tenåringene. I juli var det Stagedive og Across i Stavern! For uten tjeneste i Misjonskirken er jeg også aktiv med arbeidet i Misjonsforbundet med nasjonalt råd. Jeg er enormt takknenlig for 9 fantastisk gode år i Misjonskirken i Stavanger. En menighet som har gitt meg mye, lært meg mye, som har heiet på meg - og som jeg alltid vil huske med et stort smil om munnen! Jeg tror på det arbeidet, og den retning som menigheten går, og jeg vil ønske Frode og resten av stab og menighets råd masse lykke til med det som ligger foran. Jeg er i fanklubben til 10

11 Misjonskirken Stavanger, og vil alltid heie på dere! (Det er fortsatt rart og ikke skrive «vi» når Misjonskirken Stavanger skal omtales.) Jeg vil også gratulere dere med en fantastisk ansettelse av Aleksander Gundersen! Det har gjort et kupp! Gled dere til å bli bedre kjent med han og Helene! Helt til slutt: Vi trives veldig godt i menigheten på Bryne, og opplever en spennende tid her. En positiv menighet som vil satse videre, og vi er spent på hva Gud skal gjøre i Takk for meg i denne omgang, kanskje krysses våre veier igjen i fremtiden! Glad i dere, og Gud velsigne dere i bøtter og spann! Quellsmøte Thomas Aas Pedersen, ungdomspastor Høsten 2013 gikk Quellsmøte gjennom et stort generasjonsskifte, og slik er det mange ganger når man driver studentarbeid. Veldig mange av de som hadde vært miljøet i mange år, var ikke lenger studenter og flyttet videre. Høsten 2013 var allikavel en god høst hvor det kom inn mange nye studenter og unge voksne, men vi var færre enn tidligere. (Dette er også skrevet om i fjorårets rapport). Vinter og vår 2014 begynte bra med godt besøkte møter i januar og februar. Når mars kommer opplever vi hvert år at antallet går ned. Eksamens periode begynner, og flere sitter og leser. Mars 2014 ble dette ekstra tydelig da miljøet også var mindre enn tidligere år. Dette gjorde at mars og april var tunge måneder. Vi begynte her og stille noen spørsmål for å evaluere arbeidet. Skulle vi fortsette som tidligere, eller skulle vi gjøre en restart på arbeidet? Vi var færre ledere, og flere ledere gikk gjennom noen prosesser i forhold til videre tjeneste. Vi inviterte til flere åpne Q forum hvor vi i sammen skulle diskutere Q sin fremtid. Her kom vi frem til at vi ville gjøre en restart på Q, sette en ny ledergjeng som skulle arbeide med Q videre. 11

12 Vi ville fortsette med cellegruppene, og invitere studentene til kl 11 gudstjenesten. Vi tror at dette også kunne vært bra for menigheten som helhet. I august reiste vi på tur til Lyngdal, hvor vi også snakket videre om: «Hva nå Q?» En flott tur, med en fantastisk bra gjeng. Turen var det siste som undertegnede gjorde som studentpastor i denne omgang, ny ledergjeng ville ta det videre - og vi ønsker det fremtidge arbeidet masse lykke til, og Guds velsignelse! Vi er takknenlig for det som Q har fått bety for mange studenter i 6 gode år, og tror også at det beste fortsatt ligger foran! Helt til slutt vil jeg takke alle frivillige ledere som har bidratt til å bygge Q arbeidet i Misjonskirken i mange år. Tusen takk for den innsats dere har gjort, og det dere har betydd SenQuell Thomas Aas Pedersen, ungdomspastor Senquell har hatt et veldig bra år En herlig gjeng med tenåringer som samles, et godt miljø som bygges og unge mennesker som får møte Jesus. Vi er mellom 15 og 20 ungdommer hver gang, og fire ledere. Kvelden består av "myldretid" fra åtte til halv ni. Møte med lovsang og andakt, forbønn og lystenning fra halv ni til ca kvart over ni. Resten av kvelden går med til "henging", kiosk, mat og av og til ulike aktiviteter. I påsken og sommeren var vi en god gjeng som reiste på leir, Stagedive. Også en god gjeng på impuls i imi kirken i januar. Annenhver fredag, den fredagen det ikke er Senquell, samles gutta til guttequell hos Apeland på Soma. Jentene har jentemiddag hver onsdag. Ledere i 2013: Daniel Samuelsen, Ingrid Emmerhoff, Bernt Kaarigstad, Lida Melhus, Ola og Anette Hunnes, Thomas Aas Pedersen, Leif Roger Helmersen og Ingebjørg Dypedahl. 12

13 Konfirmantarbeidet Frode Øvergaard, hovedpastor Konfirmantperioden i Misjonskirken følger skoleåret. Så i 2014, som i alle år før, både konfirmerer vi et kull og tar imot et nytt. Årets konfirmanter var en gruppe på 11 konfirmanter; Kamilla Bryn (AK), Ciro Dimitri Silverio Da Costa (AK), Andreas Dalset Hanasand, Markus Engevik, Tessa Francisca Janssen, Hannah Johannessen (AK), Nikolai Nordbø Kleppe, Hanna Kristine Lalid (AK), Vetle Kristing Ommundsen, Marie Sveingard og Martin Sveingard. Konfirmantarbeidet i Misjonskirken skjer i samrbeid med Aktiv Kirke (AK) på Jåttå, vår søstermenighet. Vi følger opplegget til Tentro - frikirkelig konfirmasjon som er et samarbeidsopplegg mellom Pinsevennene, Baptistene, Frie Venner og Misjonsforbundet. I tillegg leser konfirmantene gjennom boken En helt overkommelig disippel (av Knut Tveitereid) som brukes mer som et cellegruppe opplegg enn direkte undervisning. Tematisk passer de godt sammen og gir to gode vinklinger i møte med den kristne tro. Ellers preges året av deltagelse på tenåringskonferansen Impuls (IMI-kirken), filmkveld med The Passion of the Christ, London tur med tilhørende dugnad (bla kirkekaffen) og forberedelsene til den store dagen, som i 2014 var 27. april. I september kom et nytt kull inn med 2 konfirmanter; Julie Mo og Katharina Mo. Ta de med i bønn. Barne- og familiepastor Inger Hølland Kittilsen Viser til egne rapporter for de enkelte gruppene, som søndagsskolegruppene: Sandkorn, Småstein og Tigrene. I tillegg er det en egen rapprt fra barnekoret Popcorn og en for Vennepunktet. Etter noen 3 måneder med sykemelding for min del, begynte jeg i redusert brøk i midten av januar og økte til full stilling etterhvert. 13

14 Fremdeles med 75% på barn, familie og forkynnelse og 25% på de eldre. Jeg har tatt noen grep ift arbeidsmetode innen barne-og familiearbeidet. Fra å jobbe mye «hands on» har jeg prøvd å jobbe litt mer administrativt, og overlatt utførelsen til frivillige, for ikke, i verste fall, å havne tilbake i sykemelding. Menigheten er jo bygd opp av frivillighet. Og det er vi helt avhengige av at fungerer. Søndagsskolen fungerer stort sett veldig bra. Litt utfordringer for Småstein, fordi det er utrolig mange barn i forhold til voksne der. Det er rundt 30 barn der og to voksne. Vi jobber nå med å finne en løsning på dette. Men trenger noen flere ledere som kan bidra med litt praktisk hjelp her. I tillegg har vi begynt å tenke på å få et bedre sikkerhetssystem for barna. Det er jo utgang rett ut mot gata og sentrum, så vi har høsten 2014 satt mer fokus på hva vi kan gjøre for å sikre at barn ikke løper ut. Tiltak ift dette vil bli iverksatt så fort som mulig. Men også ift dette, ser vi at vi trenger folk til å hjelpe oss å gjennomføre. Fra januar av, etter sykemeldingen min, kjente jeg at Gud på nytt kalte meg til å forkynne. Jeg hadde i 2013 en pause fra forkynnelsen, for å kunne være tilstedet på søndagsskolen (småstein) og hjelpe å sette ting i system. Men fra jan ble jeg med i forkynnerteamet i menigheten igjen. De søndagene jeg ikke forkynte har jeg brukt til å være ca 20 min på hver søndagsskolegruppe, sånn at jeg har fått en bredere kjennskap til de forskjellige gruppene. Dette har vært veldig tilfredsstillende, da jeg tidligere har følt på at jeg omtrent bare kjenner til Småstein. Nytt av 2014 er at vi har hatt opplæring og innført registrering av barna i Podio (elektronisk). Dette gir oss en oversikt og enkel måte å se hvor mange barn som kommer, hvem som ikke har vært der på en stund osv. Nyttig for å følge opp barnefamiliene som kommer til menigheten. Jeg har òg hatt andakt hver gang barnekoret Popcorn har øvelse. Ellers hadde vi en flott menighetsweekend på Åpta i august. Der vi fylte opp nesten alle rommene. Vi hadde med Jim Foss på forkynnelse for de voksne, og Viggo Klausen på forkynnelse for barna, samt familiegudstjeneste og Leif Roger Helmersen som hadde 14

15 oppleget for ungdommene. Det var en fantastisk komité som arbeidet fram denne turen. Høsten 2014 ble litt spesiell da Thomas Aas Pedersen sluttet hos oss. Vi måtte da finne en måte å løse stabskabalen på, og jeg gikk inn sammen med Frode og forkynte ca annenhver søndag. Ingrid Kjosavik ble ansatt i 20% for å avlaste meg på barne-og familiearbeidet i denne perioden, og Leif Roger Helmersen fikk også en redusert brøk for å ta ansvar for Tweensklubben Quell bl.a. Slik at vi har kunnet fortsette arbeidet for barn mellom klasse på Jåttå. Jeg har vært tilstedet stort sett hver gang på Quell. Viser til egen rapport fra Quell. Rapport fra Ingrid Kjosavik Personlig assistent til Inger Kittilsen Min oppgave har dreiet seg om å i hovedsak lette arbeidet til Inger Kittilsen i perioden med én pastor mindre i menigheten. Inger setter opp oppgaver som skal løses i podio og dette har vært oversiktlig og effektivt, det har vært små og store oppgaver som å kontakte folk til ulike tjenester samt ordne og rydde i digitale lister. Det har vært en god del mailkorrespondanse ifm Søndagsskole, Vennepunkt og særlig registrering av søndagskolebarn på Podio. I hovedsak har dette vært å rydde opp i lister og opplæring av søndagsskoleledere i bruk av Podio. Det er en utfordring med laber respons på mailer som gjør at ting tar mye lengre tid enn ønsket. Vi er på god vei med å få voksne og barn registrert i en felles database og ser at dette med tiden kommer til å lette arbeid med kontakter, adresser og relasjoner betraktelig. Det er også et mål å kunne sette søndagsskolen i kontakt med hjemmene med invitasjoner, hilsener ol. 15

16 Mor-Barn gruppen Greta Worsøe Berg En gang i uken møtes vi på Søndagsskolerommet til babysang, massasje, øvelser for mor og barn og en liten bønnestund. Barna er i alderen 0-12 mnd. Vi følger skolens ferier. 48 barn og 48 mødre har deltatt dette året, noen ukentlig, andre kun noen få ganger. Pengene som samles inn sendes til prosjektet "Grunnskoler i Barranquilla" i Columbia. I 2014 kom det inn kr 5412,-. Sandkorn - søndagsskole fra 0-3 år Elisabeth Langeland Håmsø Selv om det har vært noe utskiftning av ledere i Sandkorn har vi på samme måte som året før vært heldige på lederfronten, og har stort sett vært nok ledere til å operere med fire team. Vi har fortsatt å bygge opp samlingsstunden opp rundt kjente og kjære bibelfortellinger, og starte hver samling med en sangstund. Det har stort sett vært mellom barn tilstede hver gang, og det er stadig nye ansikter innom. Vi er veldig fornøyd med lokalene våre. Mens barna har fri lek etter samlingsstunden har foreldre god mulighet til samtaler seg i mellom, og en ser at dette legger godt til rette for å komme i snakk med og bli kjent med nye besøkende, men også de småbarnsforeldrene som går fast i menigheten. Til sommeren 2015 kommer to av lederne våre til å flytte, så da håper vi å få rekruttert to nye. Dette tror vi vil ordne seg 16

17 Småstein - søndagsskole fra 4-8 år Line Uppstad Søndagsskolen er barnas gudstjeneste nede i ungdomssalen. Barna registreres ved inngangen til kirka. Vi gir dem navnelapp når de kommer slik at vi lettere kan lære navnene til hverandre. De første 15 minuttene tas barna imot etterhvert som de kommer, og de kan leke med forskjellige ting har de fleste kommet og vi starter en samling. Vi har en ramme rundt samlingen bestående av velkomst,opprop (så alle får hørt navnet sitt minst en gang),lystenning og gjerne en sang. Så har vi formidling av en bibelhistorie. Vi formidler på mange ulike måter med skuespill, lekefortelling, animasjoner, tegneserieplansjer, flanellograf, tale/male-ark mm. Vi prøver å involvere barna i fortellingen og å gjøre den aktuell for deres liv. Vi har hatt fokus på og å fortelle egne vitnesbyrd fra levd liv, for å vise at Guds Ord er levende og virkekraftig. Vi avrunder samlingen som regel med hermebønn og velsignelsen (sang). Av og til har vi aktiviteter og leker eller «barnas innslag» hvor barna får komme fram en og en og gjøre en kunst el.l for de andre. Vi bruker i utgangspunktet «Sprell Levende», som er Norges Søndagsskoleforbund sitt program. Vi følger stort sett de oppsatte temaene, men vi står fritt til å formidle og organisere slik vi synes det fungerer best. Oppmøtet varierer fra 10-40, men som oftest er vi barn. Aldersgruppen 4-8 byr på endel utfordringer pga barna er på ulike nivå. Noen kan lese og skrive, mens noen går fortsatt i barnehagen. Vi har og dette året hatt utfordringer med at endel av de større barna heller liker å være i aktivitet enn å være på samling. Vi har derfor diskutert muligheten for å korte ned samlingen, og låne et rom på Elixia siste del av møtet slik at barna kan få springe litt og spille litt ballspill mm. Dette vil vi jobbe videre med. 17

18 Våre 4 lederteam består av : 1 : Oddbjørg Ringsby og Kristin Fredriksen 2 : Ingrid Kjosavik, Karl Dag Kjosavik og Ingfrid Straumstøyl Råheim 3 : Hilde Solvoll og Lise Fossestøl 4 : Christian Gram og Line Uppstad Tigrene - søndagsskole for år Kristian Stormark Tigrene er søndagskoletilbudet fra 4. klasse og oppover. Vi har engasjerte ledere som arbeider for å skape et stabilt og positivt miljø for denne aldersgruppen på loftet, hvor alle skal kunne bli godt kjent med hverandre, seg selv og den kristne tro. Samlingene består typisk av en andakt eller samtale pluss en spennende aktivitet eller et spill/ lek. I 2014 har det fortsatt vært relativ god balanse mellom hvor mange gutter og jenter som kommer på samlingene, selv om guttene nok er i et lite flertall. Antallet barn har variert noe, men snittet har ligget på rett oppunder 10, som da er omtrent det samme som forrige år. I siste halvdel av året har vi sett tendenser til økning, med flere samlinger med opp til 15 barn. I 2014 hadde vi ikke noe gjennomgående tema, men fikk hatt mange spennende andakter og gode samtaler om ulike sider ved livet, troen og Guds ord. Samlingene har fungerte bra, selv om det har vært noe mer krevende med mange barn til stede. Tigrene er en aldersgruppe som det er veldig spennende og givende å jobbe med, og som det er utrolig viktig å ta vare på! Nye ledere ønskes alltid velkommen! Ledere, 2014: Einar Skretting Fredriksen, David Knudsen, Kristian Stormark og Per Henning Uppstad 18

19 Vennepunktet Ingrid Kjosavik I løpet av min tid som ansatt i Misjonskirken har jeg jeg hatt ansvar for å sette opp en ny vennepunktgruppe for barn født Min største utfordring har vært sen eller mangelfull tilbakemelding, som gjør at det har tatt lang tid å få på plass.nå i januar 2015 startet gruppen opp med forløpig 6 barn. Vi har veldig gode erfaringer med disse gruppene, men ser at det veldig fort stopper opp når ingen har hovedansvar, så dette er et felt vi kunne jobbet mer inn mot. Det er 6 ulike grupper med tilsammen 42 barn ( ) som er eller har vært operative. Det er behov for å justere disse med tanke på nye barn i menigheten og å muligens dele i rene gutte- og jentegrupper når barna blir litt større. Barnegospelkoret Popcorn Marita Figenschou Vi har hatt øvelse annenhver torsdag oddetallsuker fra Vi synger, leker og spiser kveldsmat sammen. Popcorn har i 2014 bestått av jenter og gutter i alder 4-10år. Vi har hatt et snitt på 20 stk per øvelse. Høsten 2014 bestemte vi oss for å gjøre noen endringer i Popcorn. Vi delte dem inn i to grupper. En fra 4år til og med 1. Klasse, og en gruppe fra 2. Klasse og oppover. Dette krevde flere ledere, vi fikk derfor med oss Anne Monica Sande for en prøveperiode. Høsten har vært preget av dramatisering av juleevangeliet der flere fra Popcorn var med som skuespillere. Lederne i 2014 har vært Marita Figenschou og Veronica Abrahamsen. Inger Kittilsen har bidratt med en liten andakt for barna på noen av øvelsene og Anne Monica Sande har vært med som hjelpeleder høsten

20 Vi har hatt opptredener på gudstjenester, vårbasaren og julemessa. Vi var også med på julaften der vi deltok i dramatisering av juleevangeliet. Koret har fokus på sangglede, trivsel og at barna og deres foreldre kan bli kjent med hverandre, Jesus og menigheten vår på en positiv måte. Quell Kenth Roger Ringsby Vi har igjennom hele 2014 hatt Quell annen hver fredag bortsett fra sommerferien. Vi har 47 registrerte medlemmer i vår liste, i snitt har vi vært 24 medlemmer på hver samling. Quell har medlemmer fra blant annet Sola, Stavanger og Randaberg. Det har etter hvert blitt en veldig stabil gjeng som kommer hver gang og flere av medlemmene tar av og til meg seg en venn. Vi har i 2014 fått styrket aktivitets tilbudet til flere forskjellige aktiviteter og flere av dem er rettet mot jenter. Selv om vi varier på aktiviteter så har vi alltid en timeout/ andakt. Det er en fantastisk leder gjeng som står på og vi har etter hvert fått bra rutiner og fått utviklet konseptet enda bedre enn det var i Lederne som skal ha all ære for en kjempeinnsats i 2014 er Thomas Aas Pedersen og Ingebjørg Dypedal som var med oss frem til sommeren, David Knudsen, Inger Kittilsen, Lars Roger Solem, Leif Roger Helmersen, Tore Jackobsen og Kenth Ringsby. Aleksander Gundersen har også ved forskjellige anledninger vært med oss. Jentemiddag Lise Lalid Våren 2014 ble det arrangert 10 jentemiddager på Jåttå. Hver onsdag fikk jenter i alderen år servert et måltid varm mat. I denne samlingen ble det tatt opp temaer som kjærester, vennskap, mobbing, og bruk av sosiale medier. De har vært alt fra 4-12 stk 20

21 på samlingen. Frivillige medarbeidere som har vært med på disse samlingene har vært: Odd og Ingunn Fosse, Tove Pedersen, Solveig Strand, Siri L Bryn, Hanne Lise kvanvik og Annlaug Sortland. Shine Lise Lalid Onsdag fra og med mars til juni ble brukt til å bearbeide og planlegge shine kurset for tenåringsjenter. 10 onsdager ble brukt til dette. Shine er et kurs som opprinnelig kommer fra menigheten Hillsong i Australia. Selve kurset inneholder 9 kurskvelder fordelt på 3 temaer: Verdi, styrke og hensikt. Alle temaene ble oversatt fra engelsk til norsk. Vi gjorde en grundig gjennomgang av hvert enkelt tema og lagde grovskisser og kjøreplaner for hver enkelt temakveld. Dette var et krevende og omfattende arbeid men bidro til at vi alle i ledergruppen fikk kjennskap til temaene og ble bevisstgjort på de valg vi gjorde underveis. Både når det gjaldt bruk av ord og gruppeaktivitet. 20 Shine Ledergruppen har bestått av: Annlaug Sortland, Siri L Bryn, Solveig Strand, Hanne Lise Kvanvik, Ingebjørg Dypedal og Lise Lalid. I slutten av september startet vi opp med Shine kurs. 11 jenter var påmeldt, undervisningen ble fordelt på Annlaug Sortland, Lise Lalid og Hanne Lise kvanvik. Helene Wathne underviste det ene temaet innenfor verdi som gikk på fysisk trening. Solveig Strand og Siri L Bryn var med å forberede samlingene med innkjøp av rekvisitter, gjennomføring av gruppeaktivitetene, tilberedelse av mat og drikke etc. Selve samlingen varte 1,5 timer hver onsdag frem til desember. Flere av jentene kom i forkant for å spise middag, en del av jentemiddag som går hver onsdag. Siste samling før jul ble det utlevert evalueringsskjema for Shine kurset. Evalueringen viste at flere av deltakerne var blitt bevisste sine følelser og hvordan det påvirker deres valg i hverdagen. Bedre selvtillit og mer bevisst på at 21

22 valgene påvirket andre, gikk også igjen som svar på evalueringen. Alderen på deltakerne på Shine kurset har vært: 1 på 13 år, 3 på 15 år, 6 på 16 år og 1 på 18 år. En del materiell er bestilt fra Hillsong og en del utgifter har det blitt i oppstartsperioden. Deltakerpris har vært kr 300,- pr person, men dette har ikke kunne dekke alle utgiftene. Det ble søkt menighetsrådet om en kassabeholdning på 5000,- i september 2014, som vi fortsatt ikke har fått et endelig svar på. Musikk- og lovsangsleder Øyvind Bøylestad Jeg er ansatt som musikk og lovsangsansvarlig i menigheten. Vi har 4 forskjellige lovsangsteam, som deler på ansvaret med å lede det musikalske i gudstjenestene. Mye av min tid går med til å planlegge, og gjennomføre musikk i gudstjenesten og andre arrangementer, menighetsweekend mm. Jeg har jevnlige møter med lovsangslederene. Jeg leder menighetens gudstjenestearbeid sammen med Frode Øvergaard. Før Thomas Aas Pedersen sluttet, var det vi to som ledet dette sammen. Vi har etablert ei gudstjenesteproduksjonsgruppe, som møtes ca 1 gang pr. måned for å planlegge taleseriene. Det setter i gang mange kreative prossesser som jeg følger opp ukentlig. Jeg har kjent et spessielt engasjement / kall til å få mennesker i tjeneste i menigheten. Jeg utfordrer stadig folk til dette, spessiellt med tanke på gudstjenesten. Jeg har jobbet mye med å forsøke å forbedre gudstjenesten, og strukturen rundt planleggingen av gudstjenesten. Jeg har jobbet for å få igang en filmgruppe med tanke på god historieformidling. Jeg har jobbet for å få nok teknikere i fast tekniker-turnus. Jeg er den i stab som følger opp teknikergruppa. Dette året har vi vært fokusert på planlegging av lerret i kirkesalen samt overgang til nytt programvare/ mac ift bilde/filmvisning. 22

23 Lovsangstjenesten Øyvind Bøylestad, Musikk- og lovsangsleder Fokus har vært å tillrettelegge for lovsang og tilbedelse i gudstjenestene. Ved inngangen til 2014 hadde vi 6 faste lovsangsteam, 3 på formiddagen, og 3 på Q-møtene. Ved utgangen av 2014 hadde vi 4 faste lovsangsteam, alle på formiddagen, da Q- møte er foreløpig avviklet. Ved inngangen til 2014 var det 32 personer i fast lovsangstjeneste. Ved utgangen av 2014 var tallet 26. Et betydelig antall personer har også deltatt i lovsangsteamene etter behov, enten som sangere eller musikere. Samkjøring av hvilke sanger som benyttes går kontinuerlig. Vi har registrert hvilke sanger som blir benyttet, og dette innrapporteres til rettighetsorganisasjonen Tono. Nytt av året er at Leif Roger Helmersen og Bernt Kaarigstad 22har startet et arbeid med unge musikere og teknikere: Målet er å trene de opp til tjeneste. Lovsangsteamene v/ utgangen av 2014: 1. Kjerstis team (leder: Kjersti Knudsen) 2. Øyvind og Hannes team (leder: Øyvind Bøylestad og Hanne Blychert Dalaker) 3. Quest for Salvation (leder: Leif Roger Helmersen) 4. Torills team (leder: Torill Lode Bøylestad) 23

24 Forbedertjenesten Greta Worsøe Berg Forbederne har ansvar for forbønnstjenesten før, under og etter formiddags- og kveldsmøtene og på på bønn og lovsangskvelder. Vi har hatt 5 forbedersamlinger hvor vi bl.a ber for og med hverandre og for menigheten. Ved årets slutt var følgende personer forbedere: Astri Valvik, Eli Stølsvik, Ellen Beathe Roaldsøy, Eva Jansen, Ingvild Kongsbakk, Karethe Stormark, Kjell Erik Bergjord, Reid Nygaard, Tordis Nygaard, og Greta Worsøe Berg I løpet av året har følgende personer sluttet (har pause) i forbedertjenesten: Hanne Lise Kvanvik, Solveig Fjelde og Grethe Dalseth. Misjonsflammen Kjell Erik Bergjord Da det ikke er kommet inn noen henvendelse om støtte fra Misjonsflammen, er det i inneværende år ikke avholdt noen møter. Saldo pr 31/12 er kr derav kr i renteutbytte. Rentesatsen for 2014 har vært 3.10% og for 2015 er rentesatsen fastsatt til 2.40% 24

25 Jetro Frode Øvergaard Jetro er 10 grupper i menigheten som står for ukentlig renhold og praktiske oppgaver ifm gudstjenestene. Hver gruppe er i sving hver 10 uke. Jetro har en utrolig viktig oppgave i menighetens arbeid, fordi de er med på å skape best mulig rammer for de som kommer til Misjonskirken. I 2014 har arbeidet fungert på normalen, som betyr at det er behov for flere medarbeidere. En del grupper klarer seg bra, men snoen har slitt mye. Her går utfordringen til deg som ikke er med og som fint kunne vært med. I høst ble det gjennomført en undersøkelse rundt de oppgaver som Jetro utfører. Denne viste at flertallet ønsket at renhold skulle settes vekk eksternt, altså betales for. De aller fleste av disse sa seg villige til å å gi mer for å finansiere dette. Dermed ble det satt ut et anbud med merkelig resultat, de fleste rengjøringsfirmaene ville heller ikke vaske i en kirke. Enden på dette ble at vi fikk mulighet til å ansette Morten Eliassen til å gjøre denne jobben. Et mye bedre og også rimeligere alternativ for os.s Modil Tufte er hovedleder for Jetro og i 2013 har Knut Nordahl Larsen trådt til, utsendt av Menighetsrådet, for å hjelpe. Vi takker begge to og alle som er med i Jetro for et viktgere-enn-vi-tror arbeid. Barmhjertighetshandlinger Frode Øvergaard I løpet av 2014 har menigheten fått være med å hjelpe andre i noen ekstraordinære handlinger. I januar ble vi kontaktet av pastor Victor Adeyemi som vi etterhvert er blitt godt kjent med. Han leder menigheten Christ s Shielding Fatih Circle som leier loftet i Misjonskirken. Han fortalte at ca 60 nigerianske studenter var ankommet Stavanger og ingen av de var egentlig rustet for vårt klima. 25

26 Victor inviterte de alle på gudstjeneste hos oss og like etter startet vi en innsamlingsaksjon på varmt tøy som disse studentene kunne få. Masse klær kom inn og ble til stor hjelp for studentene. Takk til alle som var med og bidro. I Januar kom også et nytt bekjentskap for oss gjennom Ahmad. Ahmad kom i kontakt med stab da han lurte på om det var noe han kunne hjelpe med. Han var flyktning fra Syria og bodde i nabogården. Han skjønte ikke at vi var kirke i førsten, men det fikk vi forklart. Som muslim valgte han allikevel å komme på gudstjenestene våre, hver eneste søndag gjennom vinteren og våren. Dermed ble det dannet vennskap mellom oss og Ahmad og vi ble kjent med hans situasjon. Med kone og to barn (2 & 3 år) i Syria i en tid som virkelig var vanskelig, spurte vi oss hva vi kunne gjøre. Dette ledet til en pengeinnsamling for å hjelpe Ahmad med å få familien hit til Stavanger ,- ble samlet inn iløpet av noen få dager og tiltak satt i gang. Derfor var det en stor glede å se familien gjenforent da de var sammen med oss til Flor & Fjære i mai. Ahmad har med familien blitt flyttet til Bryne hvor de nå bor. De har hatt svært tøff tid bak seg, men har også hatt det svært tøft etter at de kom til Norge. Å motta dødsmeldinger fra Syria om familie og venner er vanskelig. I høst fikk vi høre at de ventet barn nr 3, men måtte også se de oppleve å miste barnet i svangerskapet. Ikke lenge etter, like før jul kom meldingen om at sønnen hadde fått leukemi og de tilbragte desember i Bergen på Haukeland. Alle skjønner at de har virkelig fått meget krevende. Vær med og be for Ahmad og familien, be om beskyttelse, legedom og fred. 26

27 Øvrige aktiviteter i annen regi Frode Øvergaard Christ s Shielding Fatih Circle under ledelse av pastor Victor Adeyemi leier loftet i kirken lørdagskvelder og søndags ettermiddager + en fredag kveld i måneden. Søndagene har de gudstjeneste, mens de andre samlingene er bønnemøter. Menigheten er plantet i Stavanger av menighetene deres i Spania. I Spania er de registrert trossamfunn og medlem av det som i Spania tilsvarer Norges kristne råd. De har en pinsekirkelig bakgrunn. Fredagsbønn er en samling av mennesker fra forskjellige menigheter i byen som ber for Stavanger. De møtes på fredager kl 11 i bønnerommet vårt. Misjonskirken takker alle som er med i tjeneste for Gud gjennom menighetens arbeid. Takk for at dere tar eierskap til menigheten, at dere er villige til å bruke av deres tid, krefter og gaver for at vi kan formidle livet og fellesskapet med Jesus til byen og regionen vår. Takk for at nettopp du er med å betyr en forskjell! Gud velsigne deg! 27

28

29

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 Se også innhold 2 3 4 5-1 9-11 11-15 16-17 18 innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2)

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Mars 2013 Nr 3 Årgang 87 Menighetens årsmelding 2012 (s 4 23) Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) VOX til Hovden Tekst

Detaljer

1-13 SKOLEN 1913-2013. møt Torbjørg Oline Oustorp. Hovedsak: portrettet :

1-13 SKOLEN 1913-2013. møt Torbjørg Oline Oustorp. Hovedsak: portrettet : 1-13 Å r g a n g 1 1 0 Hovedsak: ANSGAR- SKOLEN 1913-2013 portrettet : Hjemreisen møt Torbjørg Oline Oustorp Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå!

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! Hvem er lik Deg Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Arkiv Resesjon - menighetens mulighet Vi ser at vi som menighet rekker vår hånd ut

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

Byposten. >> Egil Svartdahl fikk Økumenikkprisen 2011. Velkommen hjem. >> Stor sangglede i VoxKids. >> Møtepunkt er i gang igjen

Byposten. >> Egil Svartdahl fikk Økumenikkprisen 2011. Velkommen hjem. >> Stor sangglede i VoxKids. >> Møtepunkt er i gang igjen MENIGHETSBLAD FOR MENIGHETEN I FILADELFIA OSLO ST.OLAVS GATE 24 NR 3. 2011 Byposten Daniel Egeli: Velkommen hjem >> Stor sangglede i VoxKids >> Møtepunkt er i gang igjen >> Egil Svartdahl fikk Økumenikkprisen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsrapport 2012 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsmøte 3. mars 2013 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 2 Innhold 1 FORSLAG TIL DAGSORDEN 3 2 FORRETNINGSORDEN: 4 3 ÅRSBERETNING 2012 4 3.1 LEDERSKAPETS ÅRSRAPPORT 4

Detaljer

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling:

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling: 1-2014 Årgang 111 Hovedsak: Våre relasjoner Generalforsamling og landsmøte i Haugesund Portrettet: Ingfrid Mundal Innsamling: UNG- KAMPANJE Menigheten: Treffpunkt i Porsgrunn Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmøte lørdag 07.03.2015

Årsmelding 2014. Årsmøte lørdag 07.03.2015 Årsmelding 2014 Årsmøte lørdag 07.03.2015 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Norkirken Grimstad i det året som har gått. Vi er

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

midt i sentrum DÅPSFEST PÅ VEGÅRTUN

midt i sentrum DÅPSFEST PÅ VEGÅRTUN midt i sentrum Nr 4-2012 DÅPSFEST PÅ VEGÅRTUN Menighetsturen til Vegårshei i september fikk en verdig og våt avslutning da 8 av ungdommene lot seg døpe. Ungdomspastor Torbjørn Glenna utførte dåpen, og

Detaljer

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke:

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke: 2-10 Å r g a n g 1 0 7 HOVEDSAKEN: Menighetsplanting Narvik Misjonskirke: En stille vekkelse Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 29. januar 2013. Sak 2/13 Årsmelding for 2012. Sak 3/13 Regnskap for 2012. Sak 4/13 Budsjett for 2013

ÅRSMØTE. Tirsdag 29. januar 2013. Sak 2/13 Årsmelding for 2012. Sak 3/13 Regnskap for 2012. Sak 4/13 Budsjett for 2013 Årsmøte 29. januar 2013 ÅRSMØTE Tirsdag 29. januar 2013 Sak 1/13 Konstituering Sak 2/13 Årsmelding for 2012 Sak 3/13 Regnskap for 2012 Sak 4/13 Budsjett for 2013 Sak 5/13 Virkegrenenes årsmeldinger og

Detaljer