KYRKJE bladet. for hustad, myrbostad og vågøy nr Soknerådsvalet 2009, s. 5 og s. 9 oliver nøsen, s.7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJE bladet. for hustad, myrbostad og vågøy nr.2 2009. Soknerådsvalet 2009, s. 5 og s. 9 oliver nøsen, s.7"

Transkript

1 KYRKJE bladet for hustad, myrbostad og vågøy nr Soknerådsvalet 2009, s. 5 og s. 9 oliver nøsen, s.7 1

2 KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen 7, 6440 Elnesvågen Telefon Telefaks Epost: Konfirmasjon 2010 Internettsider Bankkonto Myrbostad og Vågøy Hustad Kyrkjebladet Åpningstider Tysdag og torsdag onsdag fredag Prestane og organistane har fri måndagar Personale Kyrkjeverje: Jon Ivar Bøe mobil: Kontorsekretær: Aud Reidun Aasheim mobil: Kateket: Tone Bergseth mobil: Sokneprest: Knut Ole Hol mobil: Vikarprest: Erling Nerheim mobil: Sokneprest: Sindre Stabell Kulø mobil: Organist: Andrew Hudson (Hustad) mobil: Organist: Gunn Sissel B. Håseth mobil: Kyrkjetenar: (Vågøy) Per Steinar Aasheim, mobil: Kyrkjetenar: (Myrbostad) Yelda Marqus Ashury, mobil: Kyrkjetenar: (Hustad) Valborg Brevikhaug, telefon: Kyrkjegardsarbeidar: Harald Ednar Hagen mobil: Dirigent Canitè Gunn Sissel B. Håseth mobil: Forsidebilete: Vågøy kyrkje Foto:Per Steinar Aasheim Produksjon: ekh.no Konfirmasjon Hustad kirke 2009 Foto: Kari Smørholm I desse dagar held vi på med og sette fokus fram mot neste års konfirmantar Konfirmasjon betyr: å bekrefte. Når du vel kristen konfirmasjon blir løfta du fekk gjennom dåpen bekrefta: At du er omslutta av Guds kjærleik At du er ein del av kyrkja Musikkandakt i Vågøy kyrkje Musica Sacra «Samfunn til kirkemusikalsk fornyelse» inviterer i samarbeid med Ung Kirkesang og Norges Kirkesangforbund til Sommerkurs i Molde juni, på Molde Folkehøgskole. I tilknyting til kurset blir det Musikkandakt i Vågøy kyrkje fredag 26.juni kl Musica Sacra deltar med sine kor; barnekor ved Hildegunn Opstad Smørgrav, ungdomskor ved Beate Fevang, voksenkor ved Jørn Fevang, musikarar frå Musica Sacra kurset og tekstlesing. Kollekt ved utgangen til Musica Sacra. Velkomne til musikkandakt fredag 26.juni kl.20.00! Å tru er ikkje det same som å vere skråsikker. Trua vår veks med kunnskap og erfaring. Gjennom konfirmasjonstida ønsker vi å styrke dei unge i trua. Val av konfirmasjon handlar ikkje først og fremst om kva for svar du har funne, men om kva for spørsmål du har, og i kyrkja er det rom for både tvil og tru, usikkerheit, undring og ulike meiningar. Informasjon og påmeldingsskjema for konfirmasjon i Fræna 2010 blir sendt ut til 14-åringane i førsten av juni. Permisjon Sokneprest Knut Ole Hol har fått permisjon fra 31. august 13. november for å ta videreutdanning i Pastoral klinisk utdannelse på Lovisenberg sykehus i Oslo. I hans permisjon vil Gunnar Skrede vikariere. Knut Ole Hol MILJØMERKET Trykksak 690

3 Den Hellige Ånd Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål tungemål!» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.» Apg 2 Tekst: Sindre Kulø De har drukket seg fulle på søt vin! Ånden har kommet. Guds storverk tales på vårt eget tungemål. Ånd er språk. Ånd er kommunikasjon. I Jesus-navnets offerskål forenes alle tungemål. Det Ånden gjør det forstår alle. Åndens verk er et åndsverk. Verden blir mer enn mennesket. Mennesket blir mer enn sitt eget språk. Det er bare idioter og teologer som på liv og død skal forklare det som skjer. Alt vi drømte om, alle forestillinger vi hadde, ble knust. Vi drømte om fjerne himmelsaler, om Kong Jesus og hans hær, om makt og status. Hva fikk vi? Ingen konge. Vi fikk Gudsriket i form av lukten av et lite barn. Sånn kom Frigjøreren til oss; forsvarsløs og naken. Stadig henger han på millioner av kors verden over. Hva fikk vi? Ingen makt. Bare lyden av vann i døpefonter, og brød og vin til å styrke oss på reisen. Livgiveren går ikke i militæruniform. Ånden kom med språket, og sa at vi skulle snakke sammen. Og når vi snakket sammen så skulle det bli liv av det vi sa. Hvordan kan vi forstå at hele Gudsriket bor i en skål med vann, som forsiktig sildrer over en barnepanne? Hvordan kan vi forstå at vi kan smake Åndens nærvær i et lite stykke brød og litt vin? Hvordan kan vi forstå at vi er vevd sammen, alle mennesker, i et gigantisk skjebnefellesskap, at vi hører sammen med Ånden som kom en dag med lyden av vind og dansende flammer? Dette handler ikke om å forstå, men bare tro at dette har noe med oss å gjøre. Her er fortellingen om Ånden som kom, så oss, og lærte oss å snakke sammen som mennesker. Gud bor hos oss, og Ånden er inkarnert i sammenhenger og på steder og til tider vi ikke kunne drømme om; før alt; i alt; etter alt og vi forstår ikke, og vi vil aldri forstå. Ånden sprenger all forståelse og bor i et stykke brød og en kalk med vin. Nu har vi pinseliljetid og sommer lys og blid. Og Livgiveren våker over oss, som en mor våker over sine barn, til ære for Gud Livgiver, som var, er, og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Feriedager på Phillipshaugen Det Norske Misjonsselskap arrangerer feriedager i naturskjønne omgivelser og trivelig miljø august 2009 på Phillipshaugen Misjonssenter, Øksendal. Det blir bibel- og misjonstimer ved Japanmisjonær Bjørg Sand, som også har med en liten Japansamling. Kulturelt kåseri v/ Oddbjørn Pedersen, Lina Sandell-kveld v/ Else Marie Sæbø, sang v/ Johan B. Sandberg m.m. Søndag 16. august blir det gudstjeneste på Phillipshaugen og dit er alle er velkomne. Flere opplysninger får du ved å kontakte Hedvig Sørvik, tlf /

4 Myrbostad / Vågøy Utprøving av ny liturgi i gudstjenesten Tekst og foto: Knut Ole Hol For tiden pågår det en omfattende reform av gudstjenestelivet i Den Norske Kirke. En ny liturgi, nye tekstrekker og ny salmebok er ute på høring. Noen menigheter er plukket ut til å være høringsmenigheter, og de skal gi sitt høringssvar til kirkerådet i løpet av september. Alle menigheter har også mulighet til å prøve ut det nye gudstjenestematerialet. Menighetene i vårt prosti er oppfordret til å gjøre dette så de kan bli litt kjent hva som ligger i forslaget til den nye gudstjenesteliturgien. en kveld til høsten der den nye gudstjenestereformen er tema og vi kan evaluere det materialet vi har prøvd ut. Etter planen skal det liturgiske materialet legges fram til endelig vedtak på kirkemøtet høsten I Myrbostad / Vågøy har et utvalg bestående av; Roald Øygard, Elin Støle, Inger Synnøve Lode, Gunn Sissel Håseth og Knut Ole Hol blitt utfordret av soknerådet til jobbe med forslaget til den nye gudstjenesteliturgien, som vi kan prøve ut i Myrbostad og Vågøy kyrkje. Soknerådet har søkt om å få prøve ut den liturgien i perioden juli- november og fått innvilget dette. Vi setter pris på tilbakemeldinger på hva dere som menighet synes fungerer bra og dårlig i den nye liturgien, for alle menigheter kan komme med tilbakemelding til kirkerådet. Soknerådet ønsker også å arrangere Utvalget som har jobbet med den nye gudstjenesteliturgien Rotary med dugnad ved Myrbostad kyrkje Bilde: Jon Ivar Bøe Kvart år stiller Rotary på dugnad på kyrkjegardane for å få desse i orden til våren. Denne gongen var turen komen til Myrbostad. Rotarys møtelokale var denne kvelden bytta ut med området rundt Myrbostad kyrkje. Ved kyrkja har det i mange år ligge ein skjemmande voll av avfallsmassar. I løpet av hausten greidde vi å kvitte oss med desse massane, men framleis var ikkje området spesielt vakkert. Då våren kom, og Rotary på ny tilbydde seg å gjere dugnad, var vi snare å peike på dette området. 29. april stilte 13 mann med river og trillebårer, og den tilkøyrte jorda blei fort planert etter alle kunstens reglar, kalka og isådd med plenfrø. Snart blir det eit nytt fint grønt område ved kyrkja. Atter ein gong takk til Rotary for flott innsats! Påskefrokost i Vågøy kyrkje Tekst: Knut Ole Hol, Foto: Synnøve Valle 2. påskedag inviterte soknerådet sammen med barnekoret til påskefrokost i Vågøy kyrkje før gudstjenesten. Det ble en suksess, synes vi! Drøyt tjue personer kom sammen til en trivelig frokost og en god prat før gudstjenesten begynte. Det var mye godt pålegg og brød å kose seg med, som folk hadde tatt med. Benkene bak i kirken var byttet ut med stoler og bord som gav en fin mulighet og atmosfære til en slikt tiltak. Flere gav uttrykk for at dette må vi gjøre igjen. I gudstjenesten gledet barnkoret oss med flott sang, og Oliver Nøsen satt en ekstra spiss på musikken i gudstjenesten med akkompagnement på el-gitar. Vågøy kyrkjes barnekor Velfortjent pause Her skal det bli ny plen Påskefrokost 4

5 Kandidater til soknerådsvalet Eli Barman Eg er 63 år, bur i Elnesvågen og jobbar som kommunelogoped. Eg har i tidligare periode sitte i soknerådet. Synnøve Valle Eg er 48 år og interessert i friluftsliv, husflid og idrettsarbeid blant barn. Speidararbeid er favoritten blant fritidssyslane. Eg synest det er viktig at kyrkja blir ein viktigare del av det lokale organisasjonslivet og ein møteplass for alle grupper, ikkje minst barn og unge. Bente Linda Flatmo Bente Linda Flatmo, 37 år, gift med Johannes, har 2 gutar 7 og 9 år. Arbeider som hjelpepleiar i Molde kommune. Eg har vore med i soknerådet i forrige periode. Eg ønskjer å arbeide vidare med t.d gudstenestereforma og at fleire skal få delta aktivt i gudstenester og kyrkjelydsarbeid. Eg er opptatt av at fleire skal finne seg til rette i kyrkja og kjenne seg heime i fellesskapet, verdsett som den ein er. Mange har mykje å bidra med. Vi må leggje til rette for å bruke dei ressursane vi har i kyrkjelyden. Karoline Valle Eg er 29 år, gift og mor til ein liten gut på eit år. Bur i Aureosen og arbeider som rådgjevande ingeniør innan vatn, avløp og renovasjon. Eg opplever at det er ei brytningstid i kyrkja i dag, og ønskjer å vere med å påverke vidare retning og utvikling. Mitt ønske er at fleire finn vegen til kyrkjene i Fræna og kjenner seg heime her. Eg har ikkje tidligare hatt kyrkjelege verv. Elin Støle Eg er 47 år, sjukepleier og bur i Aureosen. Eg har vore i soknerådet inneverande periode og leiar dei 2 siste åra, i tillegg har eg sitte i undervisningsutvalet. Eg er uroleg for den liberale utviklinga i kyrkja generelt. Det er viktig å legge til rette for at kristne fortsatt kan blir verande i kyrkja, ta medlemmene på alvor og at ein slepp å gå på akkord med eiga tru. Åndeleg opplæring og undervisning er viktig. Terje Trondsen Eg er 57 år, bonde og bur på Tornes. Eg har sitte to tidlegare periodar i soknerådet. Eg er opptatt av å ha ei kyrkje der det er plass til alle menneske i glede og i sorg. Marit Sandvik Eg er 48 år, gift, har tre barn og bur i Elnesvågen. Eg har arbeidd som lærar i 25 år, - dei siste 21 åra her i Fræna. Eg har ikkje vore med i sokneråd før, men tek det som ei ny erfaring og utfordring dersom eg blir vald. Ragnar Valle Eg er 61 år, gift, har to barn og bur på Jendem. Eg har vore 1. vararepresentant i soknerådet inneverande periode. Eg ønskjer å arbeide for ei open og inkluderande kyrkje for alle. Gerd Øvrebø Eg er 56 år, bur i Aureosen og jobbar som postbud. Eg har i ein tidligare periode sitte i soknerådet. 5

6 Her er vi i samme båt I samme båt 2009 Tekst: Tone Kristin Bergseth Foto: Vibeke Selnak Då har vi hatt den første samlinga i vår tredje sesong med «I samme båt» her i Fræna. Det var 10-åringane som var først ute i år; og torsdag 14.mai møtte 22 spente og trivelege ungar opp ute i Vikan. Tema for samlinga til 10-åringane er «Å navigere», der dei skal få bli med på ulike aktivitetar knytta opp mot det. Dei fekk vere med ut i båt; der det vart fortald om uttrykk frå sjøen og båtlivet vart knytt opp mot bibelforteljingar. På land igjen fekk dei prøvd ut navigering i praksis gjennom å få bruke ein GPS til å finne postane i ein skattejakt før det vart grilling av fiskeburgerar og avslutning i lavvoen med sang og god stemning. Gjennom alle desse opplevingane har vi ein rød tråd som formidlar at vi kan få hjelp til å navigere i liva våre ved hjelp av Guds Ord- Bibelen; slik som det står i sangen: Den største skatten som finnes på jord, det er Guds gave til alle som tror. Den ligger gjemt i Herrens eget Ord Det er den store skatten. Les din Bibel, let i Ordet, så finner du den store skatten. For i troen på Jesus, er himmelens rikdom blitt din. «Er det ferdig allerede!?!», er ein kommentar som har gått igjen på fleire av samlingane vi har hatt,- og så også denne gongen. Det tar vi som eit teikn på at ungane har hatt det kjekt og at tida har gått altfor fort. Det er 10-, 12- og 14-åringane i menighetene våre som får dette tilbodet, og det er mange som ser fram til å få invitasjon med spenning. Foreløpig har vi tilbod om éi samling til desse årskulla, derfor er det viktig at de er obs på å gripe sjansen når invitasjonen kjem. Neste gruppe ut er 14-åringane, og deira samling skal vere 5.juni. Desse blir invitert til ein «tjuvstart» på konfirmantåret, med friske vannsport-aktivitetar, der dei som vil (og tør) skal få prøve seg på både tube, wakeboard og vannski. 12-åringane si samling kjem etter sommarferien; første veka i september. Invitasjonar kjem i posten, så følg med! Samarbeid for å nå målet En pust i bakken før vi skal spise 6

7 Portrettet: Oliver Nøsen Klokka er 11 på søndags føremiddag, og gudstenesta er i gang. Gunn Sissel tek dei første forsiktige akkordane i preludiet på kyrkjeorgelet. Men så kraftige vrengelydar frå ein el-gitar! Gitaren fell så inn i akkordmønsteret i eit flott samspel. Oliver med sin el-gitar er i kyrkja! Dette var noko nytt, og Kyrkjebladet inviterte til intervju. Tekst: Jon Ivar Bøe Foto: Rune Nøsen Korleis starta gitar-interessa, og korleis har denne interessa utvikla seg? Eg har heile tida vore glad i musikk. Mor og far hadde alt frå Stones til Hans Rotmo i plateskapet, så eg hadde stor tilgang til musikk. Då eg var 7 år fekk eg min første gitar. Bror min, Malvin, var da 5 år og fekk seg et slagverk samtidig. Pappa spelar både slagverk og gitar, og han hadde nok bestemt seg på å vidareføre sine «kunster». I 2003 starta eg på kulturskulen med Robert Lorvik. Der lærte eg forskjellige teknikkar. Så oppdaga eg ein el-gitar i kjellaren, ein Fender Stratocaster, med ein liten Peavy forsterkar. Til saman blei dette «dynamitt» og eg blei heilt hekta på den saftige vreng-lyden. Eg fekk eit Guns N Roses-album med songen «Don t Cry». Der var ein solo med den feitaste og råaste gitarlyden eg nokon gong hadde høyrt! Eg gjekk med den i hovudet både dag og natt, og eg spelte opp til fleire timar dagleg. Eg bestemte meg for å kjøpe ein eigen el-gitar, ein Gibson Les Paul Standard. Då tok det heilt av, og eg kunne spele opp til 8 timar dagleg! Pappa og mamma måtte be meg ta pausar frå spelinga til tider. På Ungdomsskulen vart eg med i eit prosjekt kalla KLB (kultur, lyd og bilete). Det var Stig Arnøy og Jens Olav Malmedal som dreiv dette. Dette ga meg muligheita for å opptre. Ein stor takk til dei! Bror min, Malvin, fekk også lyst til å spele og kjøpte seg også ein gitar. Vi blei sittande mykje saman når vi øvde heime, fortel Oliver. Det var mange som betydde mykje for mi gitarspeling, men ein av dei som inspirerte meg mest var nok gitaristen Slash. Vi meldte oss på UKM under navnet Slapdash i Så fekk eg og Malvin med oss fleire, og Slapdash blei eit fullt band på heile 7 personar. Også i år meldte vi oss på UKM, med songen Ain t Life Grand av Slash s Snakepit. Dette førte oss heilt til Landsmønstringa i Trondheim som går av stabelen 19.juni! Høgdepunkt undervegs? Eg har fleire høgdepunkt, men dei tre som eg skalv mest av er nok desse: Tidlegare Slash s Snakepit- og Alice Cooper- gitarist, Ryan Roxie var på turne for å demonstrere Gibson-gitarar og fortelje om sitt liv som artist. Musikkhuset spurte oss om å komme og spele saman med Ryan på hans visitt i Molde. Dette er noko som eg seint vil gløyme. I fjor haust fekk TV2 eit intervju med Slash der han signerte ein Les Paul-gitar som skulle vere 1.premie i ein gitarkonkurranse i ungdomsprogrammet «Waschera». Unge gitaristar kunne så sende inn ein videosnutt der dei viste nokon riff/soloar på gitaren. Eg sendte inn 2 videoar og fekk den overraskande telefonen 14 dagar seinare om at eg hadde vunne, og at eg skulle til Oslo og spele på direktesending! Dette blei ei stor oppleving. Fortel litt om samarbeidet ditt med Gunn Sissel Bakken Håseth! Samarbeidet mellom meg og Gunn Sissel kom i konfirmasjonstida. Eg spelte ein del komp mens dei andre konfirmantane song. Gunn Sissel kom med ideen om at eg kunne spele solo saman med kyrkjeorgelet. Dette prøvde vi ut med songen «Shine a Light». Vi fekk god respons, og vi prøvde fleire i same stil. Saman spelte vi på julekonsertar, gudstenester og lysmesser. Det å spele i kyrkja var veldig spesielt, både når det gjeld lyden i rommet, og kombinasjonen med orgelet. Dette var ei veldig positiv oppleving og erfaring, som eg gjerne gjer fleire gonger. Du var konfirmant i år. Korleis opplevde du konfirmant-tida di? Konfirmanttida var ei fin og positiv tid. Konfirmasjonsleiren var artig, der trefte eg gamle klassekameratar, og nye venner. Og planane vidare? Under Byfesten i Molde skal det vere ein ungdomskonsert på Rådhusplassen fredag, 5.juni. Uansett kva som skjer i framtida, så vil musikken alltid vere der! seier Oliver til slutt. 7

8 Hustad Sangkveld i Hustad kirke Tekst: Oddvar Myrseth. Foto: Knut Ole Hol Onsdag den 29. april var det arrangert en sangkveld i Hustad kirke. Det var kirkekoret fra Hustad og Canite (menighetskoret fra Myrbostad/Vågøy) som stod bak arrangementet. Begge korene framførte egne sanger. I tillegg var det en god del allsang. Vi tok for oss det nye salmebokforslaget og sang fra de nye sangene der. Sindre Kulø sa noen ord rundt en av sangene samt akkompagnerte til på piano. Vi fikk synge mange spennende, nye og annerledes salmer. Det var fint vær denne kvelden også. Kanskje det var litt av grunnen til dårlig frammøte? Vi som var der, hadde i alle fall en fin kveld, og håper dette kan gjøres flere ganger. Påskemåltid på Frænabu Tekst: Eivind Bygdås. Foto: Eivind Kringstad Jødenes påskefeiring / pesach er til minne om utgangen av Egypt, der de var slaver. Til minne om dette har jødene et spesielt påskemåltid. Et slikt måltid ble arrangert av Israelsmisjonen på Frænabu før påske. Måltidet består av ulike retter som har spesiell symbolverdi. Første rett er persille dyppet i saltvann, den minner om jødenes svette og tårer i Egypt. Andre retten er bitre urter: Pepperrotsalat som minner om at Egypterne gjorde livet vanskelig for jødene. Usyret brød brytes til minne om hastverket med å komme ut av landet. Hardkokt egg som symboliserer livets kraft, blir spist før påskelammet. Hovedretten i vårt måltid var kyllingsalat og ris. Under måltidet ble det servert fire beger druejus. Hvert beger har sitt navn: Livets beger, frihetens beger, velsignelsens beger og håpets beger. Mellom rettene ble det lest fra det gamle testamentet. Erling Nerland ledet påskemåltidet 8

9 Kandidater til soknerådsvalet Petter Haugseth Jeg er 68 år, pensjonist og bor nå i Vikan. Jeg har sittet inneværende periode i menighetsrådet og trives godt med å kunne hjelpe til med praktiske ting i menigheten. Lydia Jakob Jeg er 65 år, bor i Skotheimsvik. For tiden er jeg hjemmeværende. Jeg vil sette inn mine krefter på at kirken kan være et møtested til glede og hvile, trøst og omsorg. En levende åpen kirke, som alle kan føle seg hjemme i, er min drøm. Oddvar Myrseth Jeg er 49 år, gårdbruker / regnskapsfører og bor på Nerland. Jeg har sittet i menighetsrådet inneværende periode. Jeg håper vi kan få fart på planene og bygginga av menighetshus med nytt sanitæranlegg i løpet av neste menighetsrådsperiode Palmer Sjåholm Jeg er 60 år, jobber i Bud og Hustad forsikring, og bor i Vikan. Jeg er døpt og konfirmert i Hustad kirke, og derfor betyr den noe for meg. Toril Holm Jeg er 37 år, sykepleier bor ved Hostadvatnet. Saker jeg ønsker å jobbe for i menighetsrådet neste periode: - Trosopplæring 0-18 år - Bygge menighetshus ved Hustad kirke - Gjøre kirka til et sted der alle føler seg velkommen - Være tydelig på det kristne budskapet og den kristne barmhjertighet Gjert Skjønberg Jeg er 31 år gammel og arbeider som fengselsleder i Hustad fengsel. Jeg er bosatt sammen med familien min på Berghaugen på Farstad. Jeg er samboer med Heidi Forbergskog og sammen har vi tre barn, ei jente Heidi hadde da jeg traff ho, som no er 9 år, en fostegutt som ble konfirmert i år og en gutt som er 2 år. Jeg vil arbeide for ei åpen kirke som når ut til alle. Det er viktig at kirka er for alle i samfunnet vårt. Barne - og ungdomsarbeid og musikk/kultur kan jeg gjerne tenke meg å ha fokus på. Nils Håvard Sandblåst Jeg er 40 år, fra Sandblåst, jobber som tankbilsjåfør. Jeg ønsker å ha fokus på ungdomsarbeid i menigheten. Kirsti Farstaddal Jeg er 66 år, husmor og pensjonist, bor på Farstad. Jeg satt inneværende periode i menighetsrådet og synes det er viktig å engasjere seg i menigheten i bygda. I menighetsarbeidet er jeg opptatt av at vi som kirke og menighet kan vise omsorg for alle Fredrik Farstad Jeg er 39 år, snekker og er fra Storholmen. Turid Asbølmo Eg er 48 år, gift, har 3 ungar og bur på Skarset. Eg er sjukepleiar og arbeider no på Lundhaugen omsorgssenter/ Heimesjukepleien i Bud. Dersom eg blir innvalgt i Soknerådet, ønsker eg å delta i arbeidet med å gjera kyrkja til ein samlingsplass for alle. Ein skal kunne føle seg heime der. Liv Anne Stavik Jeg er 60 år, bor på Skarset og jobber på Fræna blomster. 9

10 Kyrkjebladet side Kyrkjebladet side Telefon Fax Åpningstider man fre ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Telefon: Kyrkjebladet side Kyrkj Jendem Torg STATOIL Eidem KVINNEGRUPPA FR AMSTEG 6444 FARSTAD Kyrkjebla & fritid Elnesvågen 6440 ELNESVÅGEN Tlf: Faks: Vakttelefon:

11 Konfirmantar 2009 Konfirmantar Hustad Den store valdagen 14 september Tekst: Sindre Kulø 14. september i år kan du røysta ved tre val: stortingsvalet, soknerådsvalet og bispedømerådsvalet. Demokratiprosessen i Den norske kyrkja inneber at kyrkjevalet i haust gjev medlemene i kyrkja langt større påverknad på kven som skal styra kyrkja i tida framover. Dei 3,1 millionane røysteføre kyrkjemedlemer mottek i august valkort med presentasjon av kandidatane og opplysing om tid og stad for valet. Det vert direkteval på nokre av medlemene til bispedømeråd og Kyrkemøte. Nytt ved årets kyrkjeval er også at du kan røysta same dag som ved stortingsvalet. I Fræna vert det høve til å røyste i umiddelbar nærleik av dei offentlege vallokala i stemmekrinsen din denne dagen. Det vert også høve til førehandsrøysting ved kyrkjekontoret frå 11. august. Ope tysdag - torsdag i kontortia Elles etter gudstenester frå 16. august om ein ikkje har høve til å røyste på valdagen, men ønskjer å nytte røysteretten sin. Soknerådet har eit ansvar for det som skjer i kyrkjelyden, og skal vera med på å skapa ei levande kyrkje, som er open for alle. Samansetjinga av soknerådet er viktig for kyrkjelyden, lokalsamfunnet og for heile kyrkja. Dersom du er medlem av Den norske kyrkja og er 15 år eller eldre, er kyrkjevalet ditt val. Still til val - og gje kyrkja eit godt råd! Konfirmantar Vågøy Konfirmantar Myrbostad 11

12 Fræna Bilpleie Vi har godt utvalg i brukte person og varebiler Ring eller stikk innom og finn bilen din Bilpleie?,Ring og bestill time i dag / Elnesvågen KOMMUNEAVIS FOR FRÆNA Nr Juni tre metall utegruppe dekor søm gaveartikler (butikk) Åpningstider alle hverdager (torsdager ) tlf adresse 6443 TORNES web TAKSTOLSPESIALISTEN Prefabrikerte takstoler gir rasjonell og økonomisk bygging! Kort leveringstid - Selvbærende konstruksjon - Nøyaktig tilvirkning 6440 Elnesvågen, Tlf: , Fax: Lokale produkter, med verdenskjent smak Fargehandel Tlf.: Elnesvågen Viken Elektriske AS Elektrisk - Radio - TV - Musikk - Kjøkken Torget 13, 6440 Elnesvågen - Tlf FLATAKER VVS FLATAKER VVS Aut. rørleggerbedrift Aut. rørleggerbedrift 6440 ELNESVÅGEN - Tlf.: A S 6440 Elnesvågen - Tlf Fax Eide - Tlf Fax Vestnes - Tlf Fax Elnesvågen - Bud - Farstad - Molde Tlf TeleBank: Parafin-Fyringsolje-Diesel Arve Egil Sandvik Oljeservice 6444 Farstad Telefon Mobil Elnesvågen Jendem Molde - Telefon: Telefax: Vindex- Sprosser, Skodder og Gjerder i Vinyl 100% VEDLIKEHOLDSFRITT Vindex-Sprossen er produsert siden Vi kommer på befaring og gir et gratis pristilbud. Tlf Fax Eidem, 6440 Elnesvågen

13 Korps og kor under leiing av dirigent Anders Engås Grønn Abba-fryd i Fræna ABBA-STJERNER! Tekst: Gunn Sissel B. Håseth. Foto: Romsdal Budstikke, Ole Foss Her er nokre bilete frå barnekora sin gjesteopptreden som Abba-stjerner i den store Drøm-konserten i Frænahallen laurdag 2.mai. Dirigent Anders Engås tok initiativet og samla skolekorpsa frå Bud, Hustad, Haukås og Sylte og Malme til eit felles løft av dimensjonar. Det var og med ein felles drilltropp frå dei forskjellige korpsa. Dei populære Abba-låtane var henta frå filmen «Mamma Mia» og arrangert for korps av Anders Engås himself. Eit imponerande arbeid! For barnekora sin del var iveren stor da Nina Gjendem spurte om dei ville være med å synge på Abba-prosjektet. Det var mange og krevjande songar med mykje tekst, men arbeidet vart fordelt mellom dei unge songarane, og solistar og solistgrupper fikk kvar sin song å lære. Til og med dei aller yngste i koret var med på dei mest kjende refrenga! Med flotte grøne «Abba i Fræna» T-skjorter vart konserten ei vakker vår-hending. Takk til alle dei flinke dugnadsforeldra i korpsa som laga dette til eit så flott arrangement på alle vis, og takk til alle dei flinke korpsmusikarane som let oss ta del i konserten! Flott framført Abba potpuri av Silje Elise Bolli og Vibeke Kristianne Grønseth To inspirete Abba jenter; Thea Tennøy og Tara Gundersen Heimen Sangen «Mamma Mia» med flott drilloppvisning 13

14 Kyrkjebladet side Håseth T. Sønner Industriveien, 6490 Eide Telefon Telefaks Lastebiltransport 6440 Elnesvågen TAKK TIL ANNONSØ EU KONTROLL STORKIOSK BENSINSTASJON BILVERKSTED R E I TA N S B I L 6444 FARSTAD Tlf / Fax: Tlf Fax: Farstad - Tlf Fax Elnesvågen Bud og Hustad menighetsblad side 6440 Elnesvågen Kjøkken, bad og garderobe Bunnpris Sylteosen Bud og Hustad menighetsblad side 10 TransportGruppen på tornes Termotransport Tanktransport Betongtransport Busser for inn- og utlandsoppdrag PRISENE TIL BUNNS - IKKE UTVALGET Ta kontakt! Faks

15 Livets gang DØPTE HUSTAD Lilly Rødal Haugnes Andrea Mailin Shears Halås (Gaustad kapell) MYRBOSTAD Antonie Dalheim Lie Jenny Holm Ole Kristian Kjelstadli (Eide kirke) Jonas Stavik Hånes Lotte Klungnes Hallberg (Øre kirke) Kathrine Moen Hammerø Vanessa Vederhus Erik Gravem (Eide kirke) VÅGØY Lilly Alexandra Hol, Bergen Stian Silseth-Ukkelberg (Eide kirke) Sigurd Kvalvåg (Bud kyrkje) Iver Brorson Gjerde DØDE HUSTAD Paul Hansgård f Nils Sørgaard f Julie Årsbog f Karen Johanne Nerland f Astrid Beate Myren f Peder Oskar Rødal f Odd Erland Herstadhagen f Magnar Olai Lillevik f Ellen Anna Male f MYRBOSTAD Inga Wold f Marit Moen f Beret Anna Hammerø f Johan Ansgar Hatlebakk f Inger Johanne Elnes f Tornes Nye gravstad Per Oddvar Andersen f Vågøy kyrkjegard Ottar Magne Vassgård f Takkoffer Hustad Egen menighet kr N. og R. Indremisjon kr Misjonsprosjektet kr Kyrkjebladet kr Egen menighet kr Myrbostad Kirkens Nødhjelp kr Misjonsselskapet kr Misjon i Øst kr Misjonsprosjektet kr Eigen kyrkjelyd kr Alpha Norge kr Eigen kyrkjelyd kr Kyrkjebladet kr Eigen kyrkjelyd kr Vågøy Misjonsprosjektet kr Eigen kyrkjelyd kr Misjosprosjektet kr Menneskeverd kr Ungdom i Oppdrag kr Tornes Eigen kyrkjelyd kr Kristen Interkulturelt arbeid kr Eigen kyrkjelyd kr VIGDE VÅGØY Stig Øren og Linda Nesset. 15

16 Informasjonsblad Returadresse: KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen Elnesvågen Velkommen til kyrkja! Hustad kirke kl Høymesse med nattverd. Sindre Kulø kl Høymesse med nattverd. Knut Ole Hol kl Høymesse med nattverd. Sindre Kulø kl Gudstjeneste. 50-års konfirmanter. Sindre Kulø kl Høymesse med nattverd. Erling Nerheim kl Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter. Sindre Kulø kl Familiegudstjeneste. Utdeling av bok til 4-åringer. Gunnar Skrede. Myrbostad kyrkje kl Høgmesse med nattverd. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Knut Ole Hol kl Gudsteneste. Erling Nerheim kl Høgmesse med nattverd. Erling Nerheim kl Nordsjøfestivalen. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Håvard Kleppe kl Gudsteneste. Erling Nerheim kl Gudsteneste med presentasjon av konfirmantar. Gunnar Skrede kl Høsttakkefest. Utdeling av bok til 4-åringar. Erling Nerheim. Fasteaksjonen 2009 Vågøy kyrkje kl Friluftsgudsteneste. Åndalssetra. Erling Nerheim kl Nordre Bjørnsund bedehuskapell. Knut Ole Hol kl Gudsteneste. 50-års konfirmantar. Knut Ole Hol kl Høgmesse med nattverd. Erling Nerheim kl Høgmesse med nattverd. Knut Ole Hol kl Gudsteneste med presentasjon av konfirmantar. Gunnar Skrede kl Tornes bedehus. Familiegudsteneste. Erling Nerheim. Bud kyrkje kl Høgmesse med nattverd. Håvard Ervik kl Høgmesse med nattverd. Erling Nerheim kl Gudsteneste. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. 50-års konfimantar. Sindre Kulø kl Morgonmesse med nattverd. Sindre Kulø kl Gudsteneste. Presentasjon av konfirmantar. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Sindre Kulø Årets faste aksjon hadde tittelen «SOS FRÅ SØR», og hadde fokus på klimaendringane. Medan vi i nord diskuterer årsakene, kjempar menneske i sør med dei brutale konsekvensane av desse klimaendringane. Dei ropar SOS, og vi blir utfordra til å svare. Kirkens Nødhjelp bidreg med nødhjelp når katastrofene rammar, og sikrar menneske tilpasningsmiddel som gjer det muleg å ruste seg mot ekstreme vêrforhold. Igjen klarte konfirmantane og Kirkens Nødhjelp sine kontaktpersonar her i Fræna å gjere ein KJEMPEINNSATS i samband med innsamlingsaksjonen tysdag 31.mars! Vi har satt rekordar kvart år dei siste åra, men i år vart det eit skikkeleg hopp; frå ,- i fjor til ,50 i år I tillegg kom det inn kr ,- i ofring under gudstenesta den 29. mars. Det gir eit samla resultat på kr ,50!!! Tusen takk til det de gav, og ein stor takk til bøssebærarane!!! Aksjonsdagen for 2010 er tysdag 23.mars

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Hei! LysVaken i Myrbostad kyrkja. Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til:

Hei! LysVaken i Myrbostad kyrkja. Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til: Hei! Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til: LysVaken i Myrbostad kyrkja Her skal vi bli kjent i kyrkja, bli betre kjent med Gud som er grunnen til at vi har kyrkje,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd

Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Kandidatpresentasjon kyrkjeval 2015 Bø sokneråd Spørsmål Kvifor stiller du til val i Soknerådet? Kort om bakgrunnen/motivasjonen. Den Norske Kyrkja - Korleis ser du føre deg Den Norske Kyrkja (som nå ikkje

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei også litt tilvenning. Derfor har me fokusert på sosialisering

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer