KYRKJE bladet. for hustad, myrbostad og vågøy nr Soknerådsvalet 2009, s. 5 og s. 9 oliver nøsen, s.7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJE bladet. for hustad, myrbostad og vågøy nr.2 2009. Soknerådsvalet 2009, s. 5 og s. 9 oliver nøsen, s.7"

Transkript

1 KYRKJE bladet for hustad, myrbostad og vågøy nr Soknerådsvalet 2009, s. 5 og s. 9 oliver nøsen, s.7 1

2 KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen 7, 6440 Elnesvågen Telefon Telefaks Epost: Konfirmasjon 2010 Internettsider Bankkonto Myrbostad og Vågøy Hustad Kyrkjebladet Åpningstider Tysdag og torsdag onsdag fredag Prestane og organistane har fri måndagar Personale Kyrkjeverje: Jon Ivar Bøe mobil: Kontorsekretær: Aud Reidun Aasheim mobil: Kateket: Tone Bergseth mobil: Sokneprest: Knut Ole Hol mobil: Vikarprest: Erling Nerheim mobil: Sokneprest: Sindre Stabell Kulø mobil: Organist: Andrew Hudson (Hustad) mobil: Organist: Gunn Sissel B. Håseth mobil: Kyrkjetenar: (Vågøy) Per Steinar Aasheim, mobil: Kyrkjetenar: (Myrbostad) Yelda Marqus Ashury, mobil: Kyrkjetenar: (Hustad) Valborg Brevikhaug, telefon: Kyrkjegardsarbeidar: Harald Ednar Hagen mobil: Dirigent Canitè Gunn Sissel B. Håseth mobil: Forsidebilete: Vågøy kyrkje Foto:Per Steinar Aasheim Produksjon: ekh.no Konfirmasjon Hustad kirke 2009 Foto: Kari Smørholm I desse dagar held vi på med og sette fokus fram mot neste års konfirmantar Konfirmasjon betyr: å bekrefte. Når du vel kristen konfirmasjon blir løfta du fekk gjennom dåpen bekrefta: At du er omslutta av Guds kjærleik At du er ein del av kyrkja Musikkandakt i Vågøy kyrkje Musica Sacra «Samfunn til kirkemusikalsk fornyelse» inviterer i samarbeid med Ung Kirkesang og Norges Kirkesangforbund til Sommerkurs i Molde juni, på Molde Folkehøgskole. I tilknyting til kurset blir det Musikkandakt i Vågøy kyrkje fredag 26.juni kl Musica Sacra deltar med sine kor; barnekor ved Hildegunn Opstad Smørgrav, ungdomskor ved Beate Fevang, voksenkor ved Jørn Fevang, musikarar frå Musica Sacra kurset og tekstlesing. Kollekt ved utgangen til Musica Sacra. Velkomne til musikkandakt fredag 26.juni kl.20.00! Å tru er ikkje det same som å vere skråsikker. Trua vår veks med kunnskap og erfaring. Gjennom konfirmasjonstida ønsker vi å styrke dei unge i trua. Val av konfirmasjon handlar ikkje først og fremst om kva for svar du har funne, men om kva for spørsmål du har, og i kyrkja er det rom for både tvil og tru, usikkerheit, undring og ulike meiningar. Informasjon og påmeldingsskjema for konfirmasjon i Fræna 2010 blir sendt ut til 14-åringane i førsten av juni. Permisjon Sokneprest Knut Ole Hol har fått permisjon fra 31. august 13. november for å ta videreutdanning i Pastoral klinisk utdannelse på Lovisenberg sykehus i Oslo. I hans permisjon vil Gunnar Skrede vikariere. Knut Ole Hol MILJØMERKET Trykksak 690

3 Den Hellige Ånd Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål tungemål!» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.» Apg 2 Tekst: Sindre Kulø De har drukket seg fulle på søt vin! Ånden har kommet. Guds storverk tales på vårt eget tungemål. Ånd er språk. Ånd er kommunikasjon. I Jesus-navnets offerskål forenes alle tungemål. Det Ånden gjør det forstår alle. Åndens verk er et åndsverk. Verden blir mer enn mennesket. Mennesket blir mer enn sitt eget språk. Det er bare idioter og teologer som på liv og død skal forklare det som skjer. Alt vi drømte om, alle forestillinger vi hadde, ble knust. Vi drømte om fjerne himmelsaler, om Kong Jesus og hans hær, om makt og status. Hva fikk vi? Ingen konge. Vi fikk Gudsriket i form av lukten av et lite barn. Sånn kom Frigjøreren til oss; forsvarsløs og naken. Stadig henger han på millioner av kors verden over. Hva fikk vi? Ingen makt. Bare lyden av vann i døpefonter, og brød og vin til å styrke oss på reisen. Livgiveren går ikke i militæruniform. Ånden kom med språket, og sa at vi skulle snakke sammen. Og når vi snakket sammen så skulle det bli liv av det vi sa. Hvordan kan vi forstå at hele Gudsriket bor i en skål med vann, som forsiktig sildrer over en barnepanne? Hvordan kan vi forstå at vi kan smake Åndens nærvær i et lite stykke brød og litt vin? Hvordan kan vi forstå at vi er vevd sammen, alle mennesker, i et gigantisk skjebnefellesskap, at vi hører sammen med Ånden som kom en dag med lyden av vind og dansende flammer? Dette handler ikke om å forstå, men bare tro at dette har noe med oss å gjøre. Her er fortellingen om Ånden som kom, så oss, og lærte oss å snakke sammen som mennesker. Gud bor hos oss, og Ånden er inkarnert i sammenhenger og på steder og til tider vi ikke kunne drømme om; før alt; i alt; etter alt og vi forstår ikke, og vi vil aldri forstå. Ånden sprenger all forståelse og bor i et stykke brød og en kalk med vin. Nu har vi pinseliljetid og sommer lys og blid. Og Livgiveren våker over oss, som en mor våker over sine barn, til ære for Gud Livgiver, som var, er, og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Feriedager på Phillipshaugen Det Norske Misjonsselskap arrangerer feriedager i naturskjønne omgivelser og trivelig miljø august 2009 på Phillipshaugen Misjonssenter, Øksendal. Det blir bibel- og misjonstimer ved Japanmisjonær Bjørg Sand, som også har med en liten Japansamling. Kulturelt kåseri v/ Oddbjørn Pedersen, Lina Sandell-kveld v/ Else Marie Sæbø, sang v/ Johan B. Sandberg m.m. Søndag 16. august blir det gudstjeneste på Phillipshaugen og dit er alle er velkomne. Flere opplysninger får du ved å kontakte Hedvig Sørvik, tlf /

4 Myrbostad / Vågøy Utprøving av ny liturgi i gudstjenesten Tekst og foto: Knut Ole Hol For tiden pågår det en omfattende reform av gudstjenestelivet i Den Norske Kirke. En ny liturgi, nye tekstrekker og ny salmebok er ute på høring. Noen menigheter er plukket ut til å være høringsmenigheter, og de skal gi sitt høringssvar til kirkerådet i løpet av september. Alle menigheter har også mulighet til å prøve ut det nye gudstjenestematerialet. Menighetene i vårt prosti er oppfordret til å gjøre dette så de kan bli litt kjent hva som ligger i forslaget til den nye gudstjenesteliturgien. en kveld til høsten der den nye gudstjenestereformen er tema og vi kan evaluere det materialet vi har prøvd ut. Etter planen skal det liturgiske materialet legges fram til endelig vedtak på kirkemøtet høsten I Myrbostad / Vågøy har et utvalg bestående av; Roald Øygard, Elin Støle, Inger Synnøve Lode, Gunn Sissel Håseth og Knut Ole Hol blitt utfordret av soknerådet til jobbe med forslaget til den nye gudstjenesteliturgien, som vi kan prøve ut i Myrbostad og Vågøy kyrkje. Soknerådet har søkt om å få prøve ut den liturgien i perioden juli- november og fått innvilget dette. Vi setter pris på tilbakemeldinger på hva dere som menighet synes fungerer bra og dårlig i den nye liturgien, for alle menigheter kan komme med tilbakemelding til kirkerådet. Soknerådet ønsker også å arrangere Utvalget som har jobbet med den nye gudstjenesteliturgien Rotary med dugnad ved Myrbostad kyrkje Bilde: Jon Ivar Bøe Kvart år stiller Rotary på dugnad på kyrkjegardane for å få desse i orden til våren. Denne gongen var turen komen til Myrbostad. Rotarys møtelokale var denne kvelden bytta ut med området rundt Myrbostad kyrkje. Ved kyrkja har det i mange år ligge ein skjemmande voll av avfallsmassar. I løpet av hausten greidde vi å kvitte oss med desse massane, men framleis var ikkje området spesielt vakkert. Då våren kom, og Rotary på ny tilbydde seg å gjere dugnad, var vi snare å peike på dette området. 29. april stilte 13 mann med river og trillebårer, og den tilkøyrte jorda blei fort planert etter alle kunstens reglar, kalka og isådd med plenfrø. Snart blir det eit nytt fint grønt område ved kyrkja. Atter ein gong takk til Rotary for flott innsats! Påskefrokost i Vågøy kyrkje Tekst: Knut Ole Hol, Foto: Synnøve Valle 2. påskedag inviterte soknerådet sammen med barnekoret til påskefrokost i Vågøy kyrkje før gudstjenesten. Det ble en suksess, synes vi! Drøyt tjue personer kom sammen til en trivelig frokost og en god prat før gudstjenesten begynte. Det var mye godt pålegg og brød å kose seg med, som folk hadde tatt med. Benkene bak i kirken var byttet ut med stoler og bord som gav en fin mulighet og atmosfære til en slikt tiltak. Flere gav uttrykk for at dette må vi gjøre igjen. I gudstjenesten gledet barnkoret oss med flott sang, og Oliver Nøsen satt en ekstra spiss på musikken i gudstjenesten med akkompagnement på el-gitar. Vågøy kyrkjes barnekor Velfortjent pause Her skal det bli ny plen Påskefrokost 4

5 Kandidater til soknerådsvalet Eli Barman Eg er 63 år, bur i Elnesvågen og jobbar som kommunelogoped. Eg har i tidligare periode sitte i soknerådet. Synnøve Valle Eg er 48 år og interessert i friluftsliv, husflid og idrettsarbeid blant barn. Speidararbeid er favoritten blant fritidssyslane. Eg synest det er viktig at kyrkja blir ein viktigare del av det lokale organisasjonslivet og ein møteplass for alle grupper, ikkje minst barn og unge. Bente Linda Flatmo Bente Linda Flatmo, 37 år, gift med Johannes, har 2 gutar 7 og 9 år. Arbeider som hjelpepleiar i Molde kommune. Eg har vore med i soknerådet i forrige periode. Eg ønskjer å arbeide vidare med t.d gudstenestereforma og at fleire skal få delta aktivt i gudstenester og kyrkjelydsarbeid. Eg er opptatt av at fleire skal finne seg til rette i kyrkja og kjenne seg heime i fellesskapet, verdsett som den ein er. Mange har mykje å bidra med. Vi må leggje til rette for å bruke dei ressursane vi har i kyrkjelyden. Karoline Valle Eg er 29 år, gift og mor til ein liten gut på eit år. Bur i Aureosen og arbeider som rådgjevande ingeniør innan vatn, avløp og renovasjon. Eg opplever at det er ei brytningstid i kyrkja i dag, og ønskjer å vere med å påverke vidare retning og utvikling. Mitt ønske er at fleire finn vegen til kyrkjene i Fræna og kjenner seg heime her. Eg har ikkje tidligare hatt kyrkjelege verv. Elin Støle Eg er 47 år, sjukepleier og bur i Aureosen. Eg har vore i soknerådet inneverande periode og leiar dei 2 siste åra, i tillegg har eg sitte i undervisningsutvalet. Eg er uroleg for den liberale utviklinga i kyrkja generelt. Det er viktig å legge til rette for at kristne fortsatt kan blir verande i kyrkja, ta medlemmene på alvor og at ein slepp å gå på akkord med eiga tru. Åndeleg opplæring og undervisning er viktig. Terje Trondsen Eg er 57 år, bonde og bur på Tornes. Eg har sitte to tidlegare periodar i soknerådet. Eg er opptatt av å ha ei kyrkje der det er plass til alle menneske i glede og i sorg. Marit Sandvik Eg er 48 år, gift, har tre barn og bur i Elnesvågen. Eg har arbeidd som lærar i 25 år, - dei siste 21 åra her i Fræna. Eg har ikkje vore med i sokneråd før, men tek det som ei ny erfaring og utfordring dersom eg blir vald. Ragnar Valle Eg er 61 år, gift, har to barn og bur på Jendem. Eg har vore 1. vararepresentant i soknerådet inneverande periode. Eg ønskjer å arbeide for ei open og inkluderande kyrkje for alle. Gerd Øvrebø Eg er 56 år, bur i Aureosen og jobbar som postbud. Eg har i ein tidligare periode sitte i soknerådet. 5

6 Her er vi i samme båt I samme båt 2009 Tekst: Tone Kristin Bergseth Foto: Vibeke Selnak Då har vi hatt den første samlinga i vår tredje sesong med «I samme båt» her i Fræna. Det var 10-åringane som var først ute i år; og torsdag 14.mai møtte 22 spente og trivelege ungar opp ute i Vikan. Tema for samlinga til 10-åringane er «Å navigere», der dei skal få bli med på ulike aktivitetar knytta opp mot det. Dei fekk vere med ut i båt; der det vart fortald om uttrykk frå sjøen og båtlivet vart knytt opp mot bibelforteljingar. På land igjen fekk dei prøvd ut navigering i praksis gjennom å få bruke ein GPS til å finne postane i ein skattejakt før det vart grilling av fiskeburgerar og avslutning i lavvoen med sang og god stemning. Gjennom alle desse opplevingane har vi ein rød tråd som formidlar at vi kan få hjelp til å navigere i liva våre ved hjelp av Guds Ord- Bibelen; slik som det står i sangen: Den største skatten som finnes på jord, det er Guds gave til alle som tror. Den ligger gjemt i Herrens eget Ord Det er den store skatten. Les din Bibel, let i Ordet, så finner du den store skatten. For i troen på Jesus, er himmelens rikdom blitt din. «Er det ferdig allerede!?!», er ein kommentar som har gått igjen på fleire av samlingane vi har hatt,- og så også denne gongen. Det tar vi som eit teikn på at ungane har hatt det kjekt og at tida har gått altfor fort. Det er 10-, 12- og 14-åringane i menighetene våre som får dette tilbodet, og det er mange som ser fram til å få invitasjon med spenning. Foreløpig har vi tilbod om éi samling til desse årskulla, derfor er det viktig at de er obs på å gripe sjansen når invitasjonen kjem. Neste gruppe ut er 14-åringane, og deira samling skal vere 5.juni. Desse blir invitert til ein «tjuvstart» på konfirmantåret, med friske vannsport-aktivitetar, der dei som vil (og tør) skal få prøve seg på både tube, wakeboard og vannski. 12-åringane si samling kjem etter sommarferien; første veka i september. Invitasjonar kjem i posten, så følg med! Samarbeid for å nå målet En pust i bakken før vi skal spise 6

7 Portrettet: Oliver Nøsen Klokka er 11 på søndags føremiddag, og gudstenesta er i gang. Gunn Sissel tek dei første forsiktige akkordane i preludiet på kyrkjeorgelet. Men så kraftige vrengelydar frå ein el-gitar! Gitaren fell så inn i akkordmønsteret i eit flott samspel. Oliver med sin el-gitar er i kyrkja! Dette var noko nytt, og Kyrkjebladet inviterte til intervju. Tekst: Jon Ivar Bøe Foto: Rune Nøsen Korleis starta gitar-interessa, og korleis har denne interessa utvikla seg? Eg har heile tida vore glad i musikk. Mor og far hadde alt frå Stones til Hans Rotmo i plateskapet, så eg hadde stor tilgang til musikk. Då eg var 7 år fekk eg min første gitar. Bror min, Malvin, var da 5 år og fekk seg et slagverk samtidig. Pappa spelar både slagverk og gitar, og han hadde nok bestemt seg på å vidareføre sine «kunster». I 2003 starta eg på kulturskulen med Robert Lorvik. Der lærte eg forskjellige teknikkar. Så oppdaga eg ein el-gitar i kjellaren, ein Fender Stratocaster, med ein liten Peavy forsterkar. Til saman blei dette «dynamitt» og eg blei heilt hekta på den saftige vreng-lyden. Eg fekk eit Guns N Roses-album med songen «Don t Cry». Der var ein solo med den feitaste og råaste gitarlyden eg nokon gong hadde høyrt! Eg gjekk med den i hovudet både dag og natt, og eg spelte opp til fleire timar dagleg. Eg bestemte meg for å kjøpe ein eigen el-gitar, ein Gibson Les Paul Standard. Då tok det heilt av, og eg kunne spele opp til 8 timar dagleg! Pappa og mamma måtte be meg ta pausar frå spelinga til tider. På Ungdomsskulen vart eg med i eit prosjekt kalla KLB (kultur, lyd og bilete). Det var Stig Arnøy og Jens Olav Malmedal som dreiv dette. Dette ga meg muligheita for å opptre. Ein stor takk til dei! Bror min, Malvin, fekk også lyst til å spele og kjøpte seg også ein gitar. Vi blei sittande mykje saman når vi øvde heime, fortel Oliver. Det var mange som betydde mykje for mi gitarspeling, men ein av dei som inspirerte meg mest var nok gitaristen Slash. Vi meldte oss på UKM under navnet Slapdash i Så fekk eg og Malvin med oss fleire, og Slapdash blei eit fullt band på heile 7 personar. Også i år meldte vi oss på UKM, med songen Ain t Life Grand av Slash s Snakepit. Dette førte oss heilt til Landsmønstringa i Trondheim som går av stabelen 19.juni! Høgdepunkt undervegs? Eg har fleire høgdepunkt, men dei tre som eg skalv mest av er nok desse: Tidlegare Slash s Snakepit- og Alice Cooper- gitarist, Ryan Roxie var på turne for å demonstrere Gibson-gitarar og fortelje om sitt liv som artist. Musikkhuset spurte oss om å komme og spele saman med Ryan på hans visitt i Molde. Dette er noko som eg seint vil gløyme. I fjor haust fekk TV2 eit intervju med Slash der han signerte ein Les Paul-gitar som skulle vere 1.premie i ein gitarkonkurranse i ungdomsprogrammet «Waschera». Unge gitaristar kunne så sende inn ein videosnutt der dei viste nokon riff/soloar på gitaren. Eg sendte inn 2 videoar og fekk den overraskande telefonen 14 dagar seinare om at eg hadde vunne, og at eg skulle til Oslo og spele på direktesending! Dette blei ei stor oppleving. Fortel litt om samarbeidet ditt med Gunn Sissel Bakken Håseth! Samarbeidet mellom meg og Gunn Sissel kom i konfirmasjonstida. Eg spelte ein del komp mens dei andre konfirmantane song. Gunn Sissel kom med ideen om at eg kunne spele solo saman med kyrkjeorgelet. Dette prøvde vi ut med songen «Shine a Light». Vi fekk god respons, og vi prøvde fleire i same stil. Saman spelte vi på julekonsertar, gudstenester og lysmesser. Det å spele i kyrkja var veldig spesielt, både når det gjeld lyden i rommet, og kombinasjonen med orgelet. Dette var ei veldig positiv oppleving og erfaring, som eg gjerne gjer fleire gonger. Du var konfirmant i år. Korleis opplevde du konfirmant-tida di? Konfirmanttida var ei fin og positiv tid. Konfirmasjonsleiren var artig, der trefte eg gamle klassekameratar, og nye venner. Og planane vidare? Under Byfesten i Molde skal det vere ein ungdomskonsert på Rådhusplassen fredag, 5.juni. Uansett kva som skjer i framtida, så vil musikken alltid vere der! seier Oliver til slutt. 7

8 Hustad Sangkveld i Hustad kirke Tekst: Oddvar Myrseth. Foto: Knut Ole Hol Onsdag den 29. april var det arrangert en sangkveld i Hustad kirke. Det var kirkekoret fra Hustad og Canite (menighetskoret fra Myrbostad/Vågøy) som stod bak arrangementet. Begge korene framførte egne sanger. I tillegg var det en god del allsang. Vi tok for oss det nye salmebokforslaget og sang fra de nye sangene der. Sindre Kulø sa noen ord rundt en av sangene samt akkompagnerte til på piano. Vi fikk synge mange spennende, nye og annerledes salmer. Det var fint vær denne kvelden også. Kanskje det var litt av grunnen til dårlig frammøte? Vi som var der, hadde i alle fall en fin kveld, og håper dette kan gjøres flere ganger. Påskemåltid på Frænabu Tekst: Eivind Bygdås. Foto: Eivind Kringstad Jødenes påskefeiring / pesach er til minne om utgangen av Egypt, der de var slaver. Til minne om dette har jødene et spesielt påskemåltid. Et slikt måltid ble arrangert av Israelsmisjonen på Frænabu før påske. Måltidet består av ulike retter som har spesiell symbolverdi. Første rett er persille dyppet i saltvann, den minner om jødenes svette og tårer i Egypt. Andre retten er bitre urter: Pepperrotsalat som minner om at Egypterne gjorde livet vanskelig for jødene. Usyret brød brytes til minne om hastverket med å komme ut av landet. Hardkokt egg som symboliserer livets kraft, blir spist før påskelammet. Hovedretten i vårt måltid var kyllingsalat og ris. Under måltidet ble det servert fire beger druejus. Hvert beger har sitt navn: Livets beger, frihetens beger, velsignelsens beger og håpets beger. Mellom rettene ble det lest fra det gamle testamentet. Erling Nerland ledet påskemåltidet 8

9 Kandidater til soknerådsvalet Petter Haugseth Jeg er 68 år, pensjonist og bor nå i Vikan. Jeg har sittet inneværende periode i menighetsrådet og trives godt med å kunne hjelpe til med praktiske ting i menigheten. Lydia Jakob Jeg er 65 år, bor i Skotheimsvik. For tiden er jeg hjemmeværende. Jeg vil sette inn mine krefter på at kirken kan være et møtested til glede og hvile, trøst og omsorg. En levende åpen kirke, som alle kan føle seg hjemme i, er min drøm. Oddvar Myrseth Jeg er 49 år, gårdbruker / regnskapsfører og bor på Nerland. Jeg har sittet i menighetsrådet inneværende periode. Jeg håper vi kan få fart på planene og bygginga av menighetshus med nytt sanitæranlegg i løpet av neste menighetsrådsperiode Palmer Sjåholm Jeg er 60 år, jobber i Bud og Hustad forsikring, og bor i Vikan. Jeg er døpt og konfirmert i Hustad kirke, og derfor betyr den noe for meg. Toril Holm Jeg er 37 år, sykepleier bor ved Hostadvatnet. Saker jeg ønsker å jobbe for i menighetsrådet neste periode: - Trosopplæring 0-18 år - Bygge menighetshus ved Hustad kirke - Gjøre kirka til et sted der alle føler seg velkommen - Være tydelig på det kristne budskapet og den kristne barmhjertighet Gjert Skjønberg Jeg er 31 år gammel og arbeider som fengselsleder i Hustad fengsel. Jeg er bosatt sammen med familien min på Berghaugen på Farstad. Jeg er samboer med Heidi Forbergskog og sammen har vi tre barn, ei jente Heidi hadde da jeg traff ho, som no er 9 år, en fostegutt som ble konfirmert i år og en gutt som er 2 år. Jeg vil arbeide for ei åpen kirke som når ut til alle. Det er viktig at kirka er for alle i samfunnet vårt. Barne - og ungdomsarbeid og musikk/kultur kan jeg gjerne tenke meg å ha fokus på. Nils Håvard Sandblåst Jeg er 40 år, fra Sandblåst, jobber som tankbilsjåfør. Jeg ønsker å ha fokus på ungdomsarbeid i menigheten. Kirsti Farstaddal Jeg er 66 år, husmor og pensjonist, bor på Farstad. Jeg satt inneværende periode i menighetsrådet og synes det er viktig å engasjere seg i menigheten i bygda. I menighetsarbeidet er jeg opptatt av at vi som kirke og menighet kan vise omsorg for alle Fredrik Farstad Jeg er 39 år, snekker og er fra Storholmen. Turid Asbølmo Eg er 48 år, gift, har 3 ungar og bur på Skarset. Eg er sjukepleiar og arbeider no på Lundhaugen omsorgssenter/ Heimesjukepleien i Bud. Dersom eg blir innvalgt i Soknerådet, ønsker eg å delta i arbeidet med å gjera kyrkja til ein samlingsplass for alle. Ein skal kunne føle seg heime der. Liv Anne Stavik Jeg er 60 år, bor på Skarset og jobber på Fræna blomster. 9

10 Kyrkjebladet side Kyrkjebladet side Telefon Fax Åpningstider man fre ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Telefon: Kyrkjebladet side Kyrkj Jendem Torg STATOIL Eidem KVINNEGRUPPA FR AMSTEG 6444 FARSTAD Kyrkjebla & fritid Elnesvågen 6440 ELNESVÅGEN Tlf: Faks: Vakttelefon:

11 Konfirmantar 2009 Konfirmantar Hustad Den store valdagen 14 september Tekst: Sindre Kulø 14. september i år kan du røysta ved tre val: stortingsvalet, soknerådsvalet og bispedømerådsvalet. Demokratiprosessen i Den norske kyrkja inneber at kyrkjevalet i haust gjev medlemene i kyrkja langt større påverknad på kven som skal styra kyrkja i tida framover. Dei 3,1 millionane røysteføre kyrkjemedlemer mottek i august valkort med presentasjon av kandidatane og opplysing om tid og stad for valet. Det vert direkteval på nokre av medlemene til bispedømeråd og Kyrkemøte. Nytt ved årets kyrkjeval er også at du kan røysta same dag som ved stortingsvalet. I Fræna vert det høve til å røyste i umiddelbar nærleik av dei offentlege vallokala i stemmekrinsen din denne dagen. Det vert også høve til førehandsrøysting ved kyrkjekontoret frå 11. august. Ope tysdag - torsdag i kontortia Elles etter gudstenester frå 16. august om ein ikkje har høve til å røyste på valdagen, men ønskjer å nytte røysteretten sin. Soknerådet har eit ansvar for det som skjer i kyrkjelyden, og skal vera med på å skapa ei levande kyrkje, som er open for alle. Samansetjinga av soknerådet er viktig for kyrkjelyden, lokalsamfunnet og for heile kyrkja. Dersom du er medlem av Den norske kyrkja og er 15 år eller eldre, er kyrkjevalet ditt val. Still til val - og gje kyrkja eit godt råd! Konfirmantar Vågøy Konfirmantar Myrbostad 11

12 Fræna Bilpleie Vi har godt utvalg i brukte person og varebiler Ring eller stikk innom og finn bilen din Bilpleie?,Ring og bestill time i dag / Elnesvågen KOMMUNEAVIS FOR FRÆNA Nr Juni tre metall utegruppe dekor søm gaveartikler (butikk) Åpningstider alle hverdager (torsdager ) tlf adresse 6443 TORNES web TAKSTOLSPESIALISTEN Prefabrikerte takstoler gir rasjonell og økonomisk bygging! Kort leveringstid - Selvbærende konstruksjon - Nøyaktig tilvirkning 6440 Elnesvågen, Tlf: , Fax: Lokale produkter, med verdenskjent smak Fargehandel Tlf.: Elnesvågen Viken Elektriske AS Elektrisk - Radio - TV - Musikk - Kjøkken Torget 13, 6440 Elnesvågen - Tlf FLATAKER VVS FLATAKER VVS Aut. rørleggerbedrift Aut. rørleggerbedrift 6440 ELNESVÅGEN - Tlf.: A S 6440 Elnesvågen - Tlf Fax Eide - Tlf Fax Vestnes - Tlf Fax Elnesvågen - Bud - Farstad - Molde Tlf TeleBank: Parafin-Fyringsolje-Diesel Arve Egil Sandvik Oljeservice 6444 Farstad Telefon Mobil Elnesvågen Jendem Molde - Telefon: Telefax: Vindex- Sprosser, Skodder og Gjerder i Vinyl 100% VEDLIKEHOLDSFRITT Vindex-Sprossen er produsert siden Vi kommer på befaring og gir et gratis pristilbud. Tlf Fax Eidem, 6440 Elnesvågen

13 Korps og kor under leiing av dirigent Anders Engås Grønn Abba-fryd i Fræna ABBA-STJERNER! Tekst: Gunn Sissel B. Håseth. Foto: Romsdal Budstikke, Ole Foss Her er nokre bilete frå barnekora sin gjesteopptreden som Abba-stjerner i den store Drøm-konserten i Frænahallen laurdag 2.mai. Dirigent Anders Engås tok initiativet og samla skolekorpsa frå Bud, Hustad, Haukås og Sylte og Malme til eit felles løft av dimensjonar. Det var og med ein felles drilltropp frå dei forskjellige korpsa. Dei populære Abba-låtane var henta frå filmen «Mamma Mia» og arrangert for korps av Anders Engås himself. Eit imponerande arbeid! For barnekora sin del var iveren stor da Nina Gjendem spurte om dei ville være med å synge på Abba-prosjektet. Det var mange og krevjande songar med mykje tekst, men arbeidet vart fordelt mellom dei unge songarane, og solistar og solistgrupper fikk kvar sin song å lære. Til og med dei aller yngste i koret var med på dei mest kjende refrenga! Med flotte grøne «Abba i Fræna» T-skjorter vart konserten ei vakker vår-hending. Takk til alle dei flinke dugnadsforeldra i korpsa som laga dette til eit så flott arrangement på alle vis, og takk til alle dei flinke korpsmusikarane som let oss ta del i konserten! Flott framført Abba potpuri av Silje Elise Bolli og Vibeke Kristianne Grønseth To inspirete Abba jenter; Thea Tennøy og Tara Gundersen Heimen Sangen «Mamma Mia» med flott drilloppvisning 13

14 Kyrkjebladet side Håseth T. Sønner Industriveien, 6490 Eide Telefon Telefaks Lastebiltransport 6440 Elnesvågen TAKK TIL ANNONSØ EU KONTROLL STORKIOSK BENSINSTASJON BILVERKSTED R E I TA N S B I L 6444 FARSTAD Tlf / Fax: Tlf Fax: Farstad - Tlf Fax Elnesvågen Bud og Hustad menighetsblad side 6440 Elnesvågen Kjøkken, bad og garderobe Bunnpris Sylteosen Bud og Hustad menighetsblad side 10 TransportGruppen på tornes Termotransport Tanktransport Betongtransport Busser for inn- og utlandsoppdrag PRISENE TIL BUNNS - IKKE UTVALGET Ta kontakt! Faks

15 Livets gang DØPTE HUSTAD Lilly Rødal Haugnes Andrea Mailin Shears Halås (Gaustad kapell) MYRBOSTAD Antonie Dalheim Lie Jenny Holm Ole Kristian Kjelstadli (Eide kirke) Jonas Stavik Hånes Lotte Klungnes Hallberg (Øre kirke) Kathrine Moen Hammerø Vanessa Vederhus Erik Gravem (Eide kirke) VÅGØY Lilly Alexandra Hol, Bergen Stian Silseth-Ukkelberg (Eide kirke) Sigurd Kvalvåg (Bud kyrkje) Iver Brorson Gjerde DØDE HUSTAD Paul Hansgård f Nils Sørgaard f Julie Årsbog f Karen Johanne Nerland f Astrid Beate Myren f Peder Oskar Rødal f Odd Erland Herstadhagen f Magnar Olai Lillevik f Ellen Anna Male f MYRBOSTAD Inga Wold f Marit Moen f Beret Anna Hammerø f Johan Ansgar Hatlebakk f Inger Johanne Elnes f Tornes Nye gravstad Per Oddvar Andersen f Vågøy kyrkjegard Ottar Magne Vassgård f Takkoffer Hustad Egen menighet kr N. og R. Indremisjon kr Misjonsprosjektet kr Kyrkjebladet kr Egen menighet kr Myrbostad Kirkens Nødhjelp kr Misjonsselskapet kr Misjon i Øst kr Misjonsprosjektet kr Eigen kyrkjelyd kr Alpha Norge kr Eigen kyrkjelyd kr Kyrkjebladet kr Eigen kyrkjelyd kr Vågøy Misjonsprosjektet kr Eigen kyrkjelyd kr Misjosprosjektet kr Menneskeverd kr Ungdom i Oppdrag kr Tornes Eigen kyrkjelyd kr Kristen Interkulturelt arbeid kr Eigen kyrkjelyd kr VIGDE VÅGØY Stig Øren og Linda Nesset. 15

16 Informasjonsblad Returadresse: KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen Elnesvågen Velkommen til kyrkja! Hustad kirke kl Høymesse med nattverd. Sindre Kulø kl Høymesse med nattverd. Knut Ole Hol kl Høymesse med nattverd. Sindre Kulø kl Gudstjeneste. 50-års konfirmanter. Sindre Kulø kl Høymesse med nattverd. Erling Nerheim kl Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter. Sindre Kulø kl Familiegudstjeneste. Utdeling av bok til 4-åringer. Gunnar Skrede. Myrbostad kyrkje kl Høgmesse med nattverd. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Knut Ole Hol kl Gudsteneste. Erling Nerheim kl Høgmesse med nattverd. Erling Nerheim kl Nordsjøfestivalen. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Håvard Kleppe kl Gudsteneste. Erling Nerheim kl Gudsteneste med presentasjon av konfirmantar. Gunnar Skrede kl Høsttakkefest. Utdeling av bok til 4-åringar. Erling Nerheim. Fasteaksjonen 2009 Vågøy kyrkje kl Friluftsgudsteneste. Åndalssetra. Erling Nerheim kl Nordre Bjørnsund bedehuskapell. Knut Ole Hol kl Gudsteneste. 50-års konfirmantar. Knut Ole Hol kl Høgmesse med nattverd. Erling Nerheim kl Høgmesse med nattverd. Knut Ole Hol kl Gudsteneste med presentasjon av konfirmantar. Gunnar Skrede kl Tornes bedehus. Familiegudsteneste. Erling Nerheim. Bud kyrkje kl Høgmesse med nattverd. Håvard Ervik kl Høgmesse med nattverd. Erling Nerheim kl Gudsteneste. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. 50-års konfimantar. Sindre Kulø kl Morgonmesse med nattverd. Sindre Kulø kl Gudsteneste. Presentasjon av konfirmantar. Sindre Kulø kl Høgmesse med nattverd. Sindre Kulø Årets faste aksjon hadde tittelen «SOS FRÅ SØR», og hadde fokus på klimaendringane. Medan vi i nord diskuterer årsakene, kjempar menneske i sør med dei brutale konsekvensane av desse klimaendringane. Dei ropar SOS, og vi blir utfordra til å svare. Kirkens Nødhjelp bidreg med nødhjelp når katastrofene rammar, og sikrar menneske tilpasningsmiddel som gjer det muleg å ruste seg mot ekstreme vêrforhold. Igjen klarte konfirmantane og Kirkens Nødhjelp sine kontaktpersonar her i Fræna å gjere ein KJEMPEINNSATS i samband med innsamlingsaksjonen tysdag 31.mars! Vi har satt rekordar kvart år dei siste åra, men i år vart det eit skikkeleg hopp; frå ,- i fjor til ,50 i år I tillegg kom det inn kr ,- i ofring under gudstenesta den 29. mars. Det gir eit samla resultat på kr ,50!!! Tusen takk til det de gav, og ein stor takk til bøssebærarane!!! Aksjonsdagen for 2010 er tysdag 23.mars

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 KYRKJE bladet for Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 Soknerådsvalet 2009, s. 6 Hallbjørn Barman, s.7 Frå Hustad til Tambaga, s.8 Babysang på Elnesvågen bedehus Side 5 1 KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen 7,

Detaljer

KYRKJEBLADET. Tirsdagsklubben side 4 Donya og Yelda fekk opphald i Norge side 7 Stemningsfullt i Hustad kirke med Hanne Krogh side 9

KYRKJEBLADET. Tirsdagsklubben side 4 Donya og Yelda fekk opphald i Norge side 7 Stemningsfullt i Hustad kirke med Hanne Krogh side 9 KYRKJEBLADET FOR HUSTAD, MYRBOSTAD OG VÅGØY NR 4/07 Tirsdagsklubben side 4 Donya og Yelda fekk opphald i Norge side 7 Stemningsfullt i Hustad kirke med Hanne Krogh side 9 KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen 7-6440

Detaljer

Foto: Ingunn Karijord. Bønn:

Foto: Ingunn Karijord. Bønn: RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Juni 2009 «Jesus svara: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike.» Joh 3,5 Nr. 3-69. årgang Pinsevår Våren kom tidleg i

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12 Nr. 4-2012 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 76. årgang Grønt kor Les om Stryn Barnekor sitt grøne engasjement og omtanke for jorda vår. Side 16 Men Maria gøymde alt dette i hjartet

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne,

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, MB menighetsbladet 1-2015 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3.16 KLEPP BORE ORRE KLEPP KYRKJEKONTOR

Detaljer

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Jesus så en annen fremtid for Sakkeus enn det Sakkeus selv så. Kari Tønnesen 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor

Detaljer

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme RETURADRESSE: Prosit design og kommunikasjon as Pb.122,6659 Rindal April 2011 «Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for.

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2009 utgitt av åkra sokneråd 16. årgang Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Påskesalme. Min Frelsar kjær på krossens tre der du tek verdens synder med du helgar tid med blodet ditt som flyt til fred i livet mitt

Påskesalme. Min Frelsar kjær på krossens tre der du tek verdens synder med du helgar tid med blodet ditt som flyt til fred i livet mitt RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Mars 2009 Spor Det er ikkje alle som når toppen, men vi set alle spor etter oss. Somme set viktige spor i samfunn og kyrkjeliv, i arbeid og forskning.

Detaljer

Klagesangen. 2 Høst 2013

Klagesangen. 2 Høst 2013 NR. 3 2013 72. ÅRG. 2 Høst 2013 Klagesangen Midt mellom mange triste vers i boken Klagesangene i Bibelen, finnes det noen ord som lyser opp stemningen totalt. Tross all sykdom og smerte holder fortelleren

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting.

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Nr. 2 Sommeren 2008 Biskopelig besøk 53. årgang 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Høymessen, eller Gudstjenesten slik den er i Den norske kirke Høymesse er navnet på

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer