INFORMASJON. Foto: Lasse Follestad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. Foto: Lasse Follestad"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 1 VINTER 2011 ÅRGANG 56 Foto: Lasse Follestad

2 I TRU og GJERNING Gud har gjort det slik at stat og kyrkje har kvar si oppgåve, sjølv om det er Skaparen som regjerer i dei begge. Gjennom lova drivast vi til arbeid på jorda: Alt vi må gjere for at samfunnet skal fungere. I evangeliet frigjerast vi frå det som trykker og tynger oss. Martin Luther kalte det eine Guds verdslege ordning, og det andre for hans andelege verk. Den fyrste kjenner alle til. Det er dette som gjer at vi sørger for barna, hjelper sjuke og gamle, tilverkar mat og klede av naturen, bygger hus å bu i og har transport til folk og varer, held oss med kunst og forskning etc. Det andre er ikkje mindre viktig; nemleg at der finnast ein sikringsventil når skuld og angst og sorg hopar seg opp. Men også at der gjevast von om framtid og glede midt i kvardagens slit og mas. Men medan lovas krav kjennast i samvetet og ytre situasjonar i møte med medmennesket, så er evangeliets frigjæring ikkje like sjølvsagt. Kor strevar vi ikkje med å rettferdiggjere oss sjølv for å vere god nok i eigne og andres auge? Difor er det så nødvendig at Gud sender Kristus til verda og at hans siger over lov og dom blir kjent av alle gjennom kyrkja si forkynning. For dette er det uforutsette som vi ikkje kan uttenkje og utføre av oss sjølv: At Gud kan vinne over synd og død og såleis vende vår fortaping til frelse for oss. Stadig tenkjer vi at vi må gjere ditt og datt for å tilfredsstille Vårherre i staden for at vårt arbeid skal vere til beste for vår neste. Alt dette lovstrevet er nyttelaust og unødvendig. For kven andre enn Skaparen kan overvinne det onde, og skape nytt liv? Åleine den som det kan, er verdt å kallast Gud. Då blir vi fri frå alt det falske vi dyrkar og er redde for. Lova treng ikkje vere skrevne reglar, men røysta som aldri gjev oss fred så lenge vi er feilande og manglande. Fyrst i Kristus er vi det vi skal vere; fullkomne i kjærleik. Dette skjer ikkje einast i himmelen eller i Guds tanke, men i livet her i verda: Jesus kjem ned på jorda, lever under lova, men bryt hennar makt ved å oppstå frå døden. Når nyskapinga byrjar, må lova teie. Kor alt gjevast bort i Kristi teneste, fell kravet bort. Dette er den glade bodskap. Vi kan puste letta ut. Alt er i orden. Vi får igjen det vi mista i syndefallet; nemlg å leve i tru. Slik er det menneske Gud vil ha. Då erklærer Gud oss rettferdig. Vår oppgåve er å vere mennesklege, slik vi stadig mottek livet av Skaparens hand og delar det gode med kvarandre. Å gjer det vi ikkje maktar, å få bukt med liding og død, er det einast Gud i Kristus som kan. Difor er det best å halde seg til det Gud utrettar i skaparverk og histoirie for å gjeve seg til kjenne, istaden for å spekulere i kva han i si allmakt kunne ha gjort. Den skjulte majestet er nok tiltenkt å vere nettopp skjult. Vi skal ikkje sjå inn i himmelen, men ta imot det som skjer på jorda i kross og krybbe. Når Gud viser seg her, er det dette som gjeld for oss. Gud bruker sin kjærleik til å sende Sonen sin til verda for å leve, døy og oppstå. Han kjem til oss når vi døypast og mottek hans lekam og blod i sakramentets brød og vin. Gud openberrar sin vilje ved å vere nådig mot oss. Det kan vi stole på i all vår tvil, freisting og fåre. Jesus døyr den meiningslause død, men oppstår med nytt liv. Dette er er ingen teori eller noko vi er tilskuar til. I dåpen skjer det same med oss. Her som i nattverden rekkast det like fram til oss. Det gjev oss tru til å leve i tillit til vår Skapar frå dag til dag: Leve det naturlege menneskeliv i Guds bilete. Er det ikkje difor Gud let verda vere til og er komen i Kristus? Jau, vi skal leve her og motta nåden her: Skapt til menneske på jorda! Magnar Elde 2

3 Deg som få skode er sæla å nå Her trur eg uttrykket valgets kval må vera på sin plass. Mange salmar har betydd noko for meg opp gjennom åra. Sume betydde noko for generasjonane før meg og, så eg har på ein måte arva dei. Salma og minna om det som har vore, flyt på ein måte i hop. Men her vil eg velja ei salme som eg har oppdaga i seinare tid. Ho er ikkje knytt til noko spesielt minne. Første gongen eg la merke til ho, var under ei gudsteneste i Sør-Fron kyrkje, og det var melodien som fenga meg da. Den var veldig fin, synes eg. Men etterpå hugsa eg ikkje kva salma heitte, så da byrja eg å bla i salmeboka for å finna det ut. Og eg lykkast tilslutt. Den står på nr. 479 som første salme i avsnittet Tryggheit og glede, og heiter Deg å få skode er sæla å nå. Melodien er ein irsk folketone og teksten er og opprinneleg irsk, oversett til norsk av Arve Brunvoll. Salma er ei bøn til Gud, men har strofer av lovsang innimellom. Eg synes både tekst og melodi har mye glede i seg. Så derfor vart eg glad da eg oppdaga at melodien er med på Sør-Fron kyrkje sin CD. Da kan eg høyre han så ofte eg vil! Eg utfordrar Knut Fossehagen! Helsing Else Marie Sletten. Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt! Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg! Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv som varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst. Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen. Helga Haugland Byfuglien er nominert til preses-embetet Bispemøtet har nominert biskopen i Borg, Helga Haugland Byfuglien til det nye bispeembetet som preses for Bispemøtet i Den norske kirke. Byfuglien har vært biskop i Borg siden 2005, og ble i fjor høst valgt til preses i Bispemøtet. Biskop Helga Haugland Byfuglien har sagt seg villig, og et samlet bispemøte slutter opp om hennes kandidatur og har nominert henne til embetet. Bispemøtet vil nå henvende seg til Kirkerådet, bispedømmerådene og de stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd, og be dem vurdere om nominasjonsvedtaket gir grunnlag for utnevnelse og om den nominerte kandidaten kan anbefales. Helga og Tore Byfuglien har hytte på Gålå, og er ofte å se her i området. 3

4 Kjære alle sammen Vi har lagt året 2010 bak oss, og er godt i gang med I den anledning vil jeg som soknerådsleder si litt om de større sakene soknerådet i Sør-Fron har arbeidet med i 2010, og hva som står på programmet i Det er nok av arbeidsoppgaver! Mange av de praktiske oppgavene som skal gjennomføres, tar sin tid. Det er viktig med godt forarbeid. Vi jobber med å få skiftet ut det gamle oppvarmingsanlegget i kirka. Dette anlegget er fra midt på 1950-tallet, og er ikke oppgradert. Det er nå planer om nytt varmesystem med elektrisk oppvarming i kombinasjon med bergvarmepumper. Vi har inngått et samarbeid med Ulf Christensen i firmaet Miljø & RessursDrift. Han har utarbeidet en flott rapport til oss som vi jobber ut i fra. Dette er en kostbar engangsinvestering, som vil betale seg på sikt. Ordfører Aksel Eng annonserte kommunestyrets julegave til Sør-Fron sokn i julenummeret av kyrkjebladet vårt. Kommunestyret vil yte nødvendig tilskudd til nytt oppvarmingsanlegg. Det er vi helt avhengige av, og veldig glade for! Vi skal informere kommunen nærmere om prosjektet. Vi avventer også godkjennelse/uttalelse fra riksantikvaren. Fredag 10. september var det duket for høytidlig og offisiell åpning av Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands Gard på Hundorp. Begivenheten strakk seg over hele helgen med ulike aktiviteter. Biskop Solveig Fiske vigslet pilegrimskapellet. Vi har tilsatt ny organist! Sergey Schulga, 25 år, opprinnelig fra Russland, har takket ja til 100% organiststilling. Han jobber i dag som organist i Kvænangen i Troms i 50% og i kulturskolen i 50%. Jeg gleder meg til å kunne presentere Sergey for menigheten i Sør-Fron! Det skal bli vidunderlig å få en fast organist igjen. Kirkevergen har hatt veldig mye arbeid i året som har gått med å leie tjenester av andre organister. Samtidig blir det godt for staben i Sør-Fron kirke å få tilføyd nye krefter. Alle personer er svært viktige i en så liten stab. Sergey var i Sør-Fron på intervju og prøvespilling søndag 6. februar, og gjorde sterkt inntrykk på oss som deltok! Kirkevalg september er det nytt valg. Perioden vi er inne i nå er kun 2 år. Dette fordi kirkevalget heretter skal følge kommune og fylkestingsvalget. Vi får da 4-års perioder som det har vært tidligere. Vi har fått på plass en fin nominasjonskomite med leder Jens Larshaugen. Å sitte i Sør-Fron sokneråd er sosialt, trivelig, menigsfylt og samfunnsnyttig. Vi er alle glade i kirka vår, og kirka er en del av livet vårt fra vugge til grav. Denne perioden jeg har sittet i soknerådet har vi hatt trivelige møter, med lett og god stemning. Selv om enkelte saker kan være krevende, er det også lærerikt. Min oppfordring må bli: Still til valg! Kom og stem! Det kommer mer informasjon om valget i neste nummer av kyrkjebladet vårt. Vi håper på å få ferdigstilt det nye messehakelet til Sør-Fron kirke i Det nye messehakelet har det vært jobbet med lenge. Av ulike årsaker har det tatt lang tid. Vi har hatt en flott arbeidsgruppe som har bestått av Mari Bruheim, Elisabeth Alme og Ingeborg Sletten. I tilegg har tidligere sokneprest i Sør-Fron Knut Kvidaland deltatt ved avklaring ved bruk av symboler. Det er designerduoen Arne & Carlos som har fått oppdraget. Vi skal i løpet av februar motta en tidsplan fra Arne & Carlos. Det er før den tid usikkert hvor fort arbeidet med å sy og å brodere messehakelet kan gjennomføres. Men vi håper at sogneprest Magnar Elde kan få innvie messehakelet til jul i år. Utvendig vedlikeholdsarbeid av kirka ble avsluttet i juli Det gjenstår å pusse opp gulldekorasjonene over hoveddøra. Dette vil bli gjort sommeren Det ble innkjøpt ny minitraktor til bruk på kirkegården i I den forbindele er det behov for utbygging av uthuset på kirkegården. Vi må ha mer plass til redskap, og selve bua som kirketjeneren disponerer, trenger også en oppussing og evt utvidning. Det er nedsatt en gruppe som jobber med denne saken. Den kirkelige stab i Sør-Fron og Sør-Fron sokneråd avrunda året 2010 med et koselig julebord i kapellet den Prost Per Halstein Nielsen deltok også. Vi spiste deilig julemat, og koste oss med kaffe og kaker etterpå. Dette var et initiativ fra kirkevergen og soknerådsleder, som kanskje kan bli årlig? Det ble en svært koselig kveld. Kari Gryttingslien 4

5 Sammen mot terror Nei til terror og ja til tillitsfullt fellesskap! Dette sier Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp sammen med Islamsk råd i Norge. 18. desember arrangerte Islamsk Råd Norge en markering mot terror på Jernbanetorget i Oslo. Oslos biskop Ole Christian Kvarme deltok og holdt en appell. Vi gjengir appellen i sin helhet, og håper den vil være med å gi rom for refleksjon og ettertanke. Biskop Ole Cristian Kvarme: Kjære alle sammen. Her er vi kristne muslimer og mennesker av forskjellig tro og livssyn. Vi er alle nordmenn, og står sammen mot terror. Vi står sammen for et fredelig og tillitsfullt samfunn. Å ta avstand fra terror og ekstremisme er et felles ansvar for alle som ønsker et fredelig og tillitsfullt samfunn. Når terror idylliseres og begrunnes ut fra en religiøs tradisjon, uansett hvilken tradisjon, må vi konfrontere disse holdningene og si at de er feil. Det er misbruk av den religiøse tradisjon og et svik mot Gud og mennesker. På vegne av Den norske kirke vil jeg takke Islamsk Råd Norge for initiativet til denne markering. I dag stiller vi oss sammen med norske muslimer i et felles oppgjør mot bevegelser som tar i bruk blind vold og terror. Meningsmålinger i vestlige land viser at ange er redde for muslimer. Da skal vi ikke glemme at et flertall av dem som i dag blir offer for denne terror, selv er muslimer. Frykt er terrorens feste mål, og i dag står vi sammen for at terroren og frykten ikke skal vinne. Kriminelle handlinger som den i Stockholm må ikke få føre til økt mistenkeliggjøring av muslimer. Arbeidet for å skape et samfunn hvor vi møter hverandre som medmennesker, er et fellesskapsprosjekt for alle i vårt land. De ulike religionene i verden bærer en visjon om fred. Nå nærmer vi oss jul, og fred er et kjerneord i juleevangeliet.da Jesus ble født, sang englene om fred på jorden. De sa også: Frykt ikke! Og fred mellom mennesker handler om å bryte ned frykt mellom mennesker, og frykten bryter vi ned ved å bli kjent med hverandre. I vårt norske samfunn er det viktigere enn noen gang at vi lærer hverandre å kjenne på tvers av kulturelle og religiøse grenser. Jeg har derfor et ønske og en oppfordring: La 2011 bli et år der vi blir bedre kjent med hverandre, på tvers av tro og tradisjon. Jeg vil utfordre kristne ordmenn til å bli bedre kjent med en muslim og muslimske nordmenn til å bli bedre kjent med en kristen i Der mennesker møtes og blir kjent med hverandre, skapes det muligheter. Der utvides fellesskapet, der kan kjennskap bli til vennskap, der får menneskeverdet rom og lar oss bo sammen i fred. Vennskap på tvers er ikke bare terrorens rake motsetning, men er det beste bidrag hver og en av oss kan gi til å bygge et fredelig og tillitsfullt samfunn for både muslimer, kristne og mennesker med annen tro eller livssyn i Norge. Kjære venner! Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid og ber til Gud om at vi må få gå inn i 2011 med mindre frykt og med fred i våre hverdager og i det globale samfunn som vi er en del av. 5

6 O jul med din glede I løpet av desember fikk vi oppleve en rekke flotte konserter i kirken. Først ute var Ole Edvard Antonsen og Sølvguttene 11. desember, med konserten Desemberstemninger. De hadde satt sammen et program som inneholdt alt fra tradisjonelle julesanger og klassisk til låter fra Antonsens plater. Ole Edvard Antonsen er vel kanskje vår beste og mest kjente trompetist, og Sølvguttene er verdensberømt i Norge. Hvem lytter ikke med stor glede når Sølvguttene synger julen inn på juleaften? Rundt 400 personer hadde funnet veien til kirken denne kvelden, og ble belønnet med en stor opplevelse. 19. desember var det duket for Bygdas egen julekonsert, med Sør-Fron Barnekor, Harpefoss Skolemusikk, Sør-Fron Sangkor sammen med Vinstra Musikklag, ei folkemusikkgruppe med Amund Grytting, Rasmus Kjorstad og Tom Willy Rustad, organist Sjur Magnus, og sist men ikke minst Trond Halle og Baksia. Denne kvelden lånte rundt 250 publikummere øre til bygdas egne sang- og musikkkrefter. Bygdas egen julekonsert har for lengst blitt en tradisjon, uten at noen riktig vet hvor mange ganger den er blitt arrangert, men når vi ser på gjennomsnittsalderen på årets aktører lover det godt for framtida! 6. juledag ble det satt et mektig punktum for årets julekonserter. Vår ikke helt ukjente fiolinist Arve Tellefsen og gruppa Kvarts med Øystein Rudi, Jo-Asgeir Lie, Tom Willy Rustad og Erlend Stue, Vegard Moshagen og Ida Rønshaugen inviterte til Romjulskonsert. Kirken var sjeldent fullsatt denne kvelden, mange kom langveisfra. Og at konserten var vel verdt turen, viste en sterk og unison applaus gjentatte ganger i løpet av konserten. Det ble presentert et vidt spekter av musikalske uttrykk, publikum fikk også anledning til å delta; flere allsanger sto på programmet. Det ble en stor kveld, og enda en gang fikk vi demonstrert hvilket flott konsertlokale Sør-Fron kirke også er. Det er ikke for ingenting den blir kalt Gudbrandsdalsdomen! Etter en konferanse mellom Den norske kirke og Rikskonsertene høsten 2010 ble det enighet om å prøve å få til et samarbeid. Jeg håper at et samarbeid mellom Den norske kirke og Rikskonsertene kan bli mer enn visjoner og drømmer. Jeg håper det blir en realitet, sa Åse Kleveland, direktør i Rikskonsertene. I 2009 ble det kjørt et vellykket prosjekt med en turne i stavkirkene, og av de konsertstedene Rikskonsertene ønsker å ha med seg videre er kirkene. Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen peker på at Den norske kirke er en erfaren konsert- og kulturarrangør, med et stort nedslagsfelt og en lang historie. Det skal ansettes kulturrådgivere i alle bispedømmene, og da har kirken et nasjonalt og regionalt nettverk som kan koordinere kulturvirksomhet og etablere samarbeid med nasjonale aktører, som for eksempel Rikskonsertene. Og så får vi håpe at Gudbrandsdalsdomen kommer på Rikskonsertenes liste over konsertsteder! Foto: Einar Almehagen/GD. 6

7 Det blir i år valg på menighetsråd og bispedømmeråd samme dag som kommune- og fylkestingsvalget, 12. september. De som blir valgt, skal være med å bestemme hvordan Den norske kirke skal organiseres i framtiden. Som en del av Demokratireformen i Den norske kirke, gjøres det forsøk med valg samtidig med offentlige valg. For to år siden var det derfor valg samme dag som stortingsvalget. I år er det kommune- og fylkestingsvalget som får selskap av kirkevalget. Bispedømmerådsvalget er ekstra spennende i år, for medlemmene der sitter også i Kirkemøtet og skal derfor være med å bestemme hvordan Den norske kirke skal organiseres når den etter planen skiller lag med Staten. Nominasjon Nominasjon av kandidater til menighetsråd og bispedømmeråd er allerede i gang. I tiden frem til 1. mai kan du levere forslag på menighetsrådskandidater til nominasjonskomitéen i menigheten, evt. kan ti personer sammen levere en egen liste. I bispedømmerådsvalget er det i hovedsak menighetsrådet som kan foreslå kandidater. Ta kontakt med dem snarest mulig om du har forslag til kandidater. Menighetsrådet skal behandle saken på et møte innen 15. mars. Det vil også i år være mulig å foreslå enkeltkandidater til bispedømmerådet gjennom supplerende nominasjon. Dersom 100 medlemmer fra minimum tre ulike sokn (maksimum 50 fra ett og samme sokn) foreslår en kandidat i tiden 1. mai 1. juni, vil kandidaten komme med på valglisten. Enklere å stemme Det skal bli noe enklere å stemme ved valget i år enn ved forrige valg. Ved menighetsrådsvalget slipper en å flytte kandidater som står langt nede på listen for at de skal få din stemme. Man kan både stryke kandidater og gi tilleggsstemmer. I år vil alle stemmer telle like mye, noe som gjør at også de som står langt nede på listen kan komme inn om de får flere ekstrastemmer enn andre. Det er bare ved likt antall stemmer at rekkefølgen på stemmeseddelen bestemmer hvem som kommer inn. Ved bispedømmerådsvalget skal man bare sette et nummer framfor kandidatene for å angi hvilken rekkefølge man ønsker. Stemmerett for 15-åringer Ved kirkevalget kan alle medlemmer av Den norske kirke som er 15 år eller eldre være med å stemme. Informasjon Det vil som for to år siden bli sendt ut valgkort i posten til alle medlemmer med stemmerett. For mer informasjon om valget, kontakt din lokale menighet, besøk nettsiden eller se på Om bispedømmerådet Bispedømmerådet består av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og syv leke medlemmer valgt i Kirkevalget. Bispedømmerådet styrer det kirkelige arbeidet på bispedømmeplan. De skal ha oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og de skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispdømmet. I prakis betyr det at rådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. De gjør vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. De fordeler statlige tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter nærmere regler gitt av departementet. Bispedømmets budsjett og handlingsplaner er gjenstand for behandling i bispedømmerådet. Det samme er for eksempel bopliktsaker. Og bispedømmerådsmedlemmene H utgjør Kirkemøtet. Møtefrekvensen er 8-10 møter H pr. år, samt det årlige Kirkemøtet. Kirkemøtet trer sammen en gang pr år. Blant de uttrykkelige ansvarsområder for Kirkemøtet er uttalelse om viktige lovendringer på det kirkelige området, planer og programmer for den kirkelige 7

8 undervisning, diakoni og kirkemusikk og forslag til retningslinjer for soknereguleringer. Kirkemøtet skal dessuten utføre gjøremål og gi uttalelser etter pålegg av Kongen eller Kirkedepartementet. Viktige saker ved siste Kirkemøte var blant annet Gudstjenestereformen med de store endringer som ligger der, i hovedgudstjenesten, nattverdliturgi, dåpsliturgi og tekstbok, og endringer i gravferdslov og kirkelov. Dette betyr at medlemmene i bispedømmerådet har stor innflytelse på det som skjer innenfor kirken, både på bispedømmeplan og på landsbasis. Bispedømmerådet består av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og syv leke medlemmer valgt i Kirkevalget. Bispedømmerådet styrer det kirkelige arbeidet på bispedømmeplan. De skal ha oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og de skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispdømmet. I prakis betyr det at rådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. De gjør vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. De fordeler statlige tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter nærmere regler gitt av departementet. Bispedømmets budsjett og handlingsplaner er gjenstand for behandling i bispedømmerådet. Det samme er for eksempel bopliktsaker. Og bispedømmerådsmedlemmene Om bispedømmerådet utgjør Kirkemøtet. Møtefrekvensen er 8-10 møter pr. år, samt det årlige Kirkemøtet. Kirkemøtet trer sammen en gang pr år. Blant de uttrykkelige ansvarsområder for Kirkemøtet er uttalelse om viktige lovendringer på det kirkelige området, planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni og kirkemusikk og forslag til retningslinjer for soknereguleringer. Kirkemøtet skal dessuten utføre gjøremål og gi uttalelser etter pålegg av Kongen eller Kirkedepartementet. Viktige saker ved siste Kirkemøte var blant annet Gudstjenestereformen med de store endringer som ligger der, i hovedgudstjenesten, nattverdliturgi, dåpsliturgi og tekstbok, og endringer i gravferdslov og kirkelov. Dette betyr at medlemmene i bispedømmerådet har stor innflytelse på det som skjer innenfor kirken, både på bispedømmeplan og på landsbasis. Vil du stille til valg? Det finnes mange ønsker og meninger om kirken,og hvordan de lokale menighetene bør drives og fungere. Ved kirkevalget 2011 kan du påvirke din lokale menighet og kirkens videre arbeid. Gi kirken et godt råd! Som en blomst Slik vil jeg huske deg. Som en blomst. Din hals har så vakker en bue, ditt ansikt er som et smykke, ditt hår som gullregn over unge skuldre Tett opptil deg ligger to små. Som redde kyllinger søker de ly under arven du gav dem : Din store fred, den som fylte rommet du var i. Frikjøpt fra fortid og fremtid, bundet til ham som er. Randi Aschjem Like bak deg står din barndom. Det er ikke lenge siden jeg flettet ditt lyse hår! Foran deg ligger ditt ulevde liv, gjemt under blomstrende drømmer. Du ser lenger inn bak forhenget, der du er ny. 8

9 4-åringane 4 åringane vart også i år invitert til adventssamlingar i kirka/ kapellet. Det var tilsaman 3 samlingar. På samlingane snakka vi om juleevangeliet, lagde ulike figurar til ei enkel julekrybbe og sang. I gudstenesta 28. november (1. søndag i advent) deltok ungane med sangar dei hadde lært på samlingane og fekk utdelt kyrkjeboka. 6-åringane På nyåret var det 6 åringane sin tur til å få invitasjon. Dei vart invitert til 4 samlingar med dåpsskole i januar og februar. Fokus på desse samlingane er en perlekrans/kristuskrans med ulike perler, der vi knytter ulike bibelfortellingar opp mot dei ulike perlene. I familiegudstenesta søndag 13. februar deltok 6 åringane med sang. Dei fekk også utdelt 6 årsboka. Takk for mange trivelige stunder saman med dykk 4 og 6 åringar, og takk til dykk foreldra som følgjer borna. Mvh.menighetspedagog Hanne E Knutsen Trusopplæringsleiaren har saman med KIFO-leiaren blitt einige om eit nært samarbeid. KIFO, eller Stiftelsen Kyrkjeforskning, skal dei neste tre åra ha ansvaret for ei kontinuerlig evalueringsforskning av kyrkjas arbeid med trusopplæringsreforma. Kyrkjerådet og Ulla Schmidt, konstituert forskningssjef i KIFO, har signert ei treårig rammeavtale verd om lag 3.5 millionar kroner. Saman med nokre andre forskarar skal KIFO gje nyttig kunnskap tilbake til trusopplæringsmedarbeidarar lokalt og sentralt. Trusopplæringsreforma er kan hende den viktigaste reforma innanfor Den Norske kyrkja. Målet vårt vil vere å bringe fram kunnskap og forståing. TREÅRIG EVALUERING Gjennom dei tre komande åra skal forskarane gjennomføre både større og mindre evalueringsoppdrag. Det første oppdraget KIFO skal gå i gang med, er å sjå på korleis kyrkjelyden og heimane arbeider saman om trusopplæringa. Rapporten her er venta i oktober. Føremålet med oppdraget er kontinuerlig å evaluere, arbeide med og dokumentere røynsler når det gjeld reformas innhald, organisering og resultat. Funna vil seie mykje om kva for tiltak barn og unge får tilbod om og kva som skjer av læring, innhald og oppslutning rundt om i kyrkjelydane. Desse funna vil være nyttige for utvikling og kvalitetssikring av trusopplæringsarbeidet. 9

10 JULEVANDRING TIL SØR-FRON KYRKJA - JULA 2010 Barnehagane vart også denne jula invitert til ei julevandring i kyrkja. Dei fekk ein invitasjon ei tid på førehandt. Dei ulike rollane vart fordelt. Nokre av dei hadde øvd på replikkane til julespelet. Det har vorte ein tradisjon med denne julesamlinga i desember. Vi hadde ei triveleg førjulsstund der vi song kjente og kjære julesongar, og spelte oss gjennom juleevangeliet. BABYSANG I KAPELLET Det blir babysang i Sør-Fron kapell på MANDAGER våren Vi starter opp mandag 14. mars. De neste datoene er: 21.mars - 28.mars - 4.april - 11.april - 18.april påskeferie - 2.mai og 9.mai. Vi møtes i kapellet kl til sang og lek. Vi synger sanger fra Frelsesarmeens opplegg som heter: Bom-chicka-bom, og noen av de vanlige norske barnesangene. Helt til slutt koser vi oss med en enkel lunsj. Pris for 8 ganger og CD: Kr. 200,- Påmelding Tlf : el.mob

11 Populær dåpsklubb Over barn er medlemmer i Norges største og eneste dåpsklubb, TRIPP TRAPP. Av Lena Skattum Dåpsklubben TRIPP TRAPP er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere eller andre voksne som ønsker at et barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro. Tre ganger i året får barnet tilbud om en pakke fra IKO-Forlaget. Pakken kan inneholde bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter eller ande produkter. Klubben tilbyr produkter til hjemmet som barn og foreldre kan bruke sammen. De kan lese, lære og undre seg over innholdet i bøkene, lytte til CDene og se DVDene i fellesskap, sier Cecilie Holdø som er daglig leder av klubben. IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener skjønnlitterære fortellinger kan formidle at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. TRIPP TRAPP er for barn mellom 0-12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubber kan man velge å avbestille pakkene. Vi ønsker at flere skal oppdage klubben vår, og se at et medlemskap kan gjøre kristentroen levende i hjemmet. Fortellinger, musikk, samtale og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende er små aktiviteter som vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag, sier Cecilie Holdø. Se for mer informasjon. Konfirmasjon 2011 i Sør-Fron kirke søndag 22. mai kl Cathrine Haverstad, Helene Hovden, Kristina Solbraa Grytting, Ingunn Volberg Johansen, Marie Jonsen, Mari Kongsli Kjorstad, Gunhild Heggeløkken Kvislen, Åshild Rolstad, Ingrid Rønn, Anne-Iren Skar, Anne Skogstad. Anders Tagestad Amundlien, Roy Andre Andersen, Stian Kronstad Baukhol, Andreas Danielsen, Trond Gryttingslien, Øystein Flatmoen Haug, Morten Smestad Heimlund, Rasmus Kjorstad, Jostein Kvebu, Eirik Monshaugen, Per Muriteigen, Håkon Odenrud, Simen Knuts Scheie, Daniel Arnljot Bagge Stormo, Henning Godlien Strand, Per Kristian Lien Suleng, Christian Skarpnord Vangen, Ørjan Ånsløkken. 11

12 2011 et spennende kirkeår For Den norske kirke blir 2011 det mest spennende på mange tiår: Rammene for det nye kirke-statforholdet blir fastlagt. Det tolvte bispeembetet opprettes. Kirkevalg skal arrangeres. Nye liturgier innføres i kirken. Direktøren i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, peker på at endringene som skal skje i kirken ikke bare har betydning for kirkens aktive, indre kjerne, men vil påvirke hvordan kirken fremstår både i lokalsamfunnet, på det nasjonale plan og internasjonalt. Han er opptatt av at alt det nye som nå er på trappene vil gjøre kirken bedre i stand til å utføre sitt oppdrag. Vi ser at 2011 blir et krevende år for kirkens styrende organer, men det er positive utfordringer vi står overfor. Det er en selvbevisst, offensiv og femtidsrettet kirke folk vil møte gjennom det som skjer i Grunnlovsendringer Stortingsforliket fra 10. april 2008 la premisser og rammer for endringer i statskirkeordningen. Der ble en rekke grunnlovsendringer foreslått, og man pekte på at utnevning av biskoper og proster bør flyttes ut av kirkelig statsråd. Stortinget kommer våren 2012 til å vedta endringer i de grunnlovsparagrafene som regulerer forholdet mellom staten og kirken. Kirkemøtet i Tønsberg april 2011 vil gi signaler om konsekvensene av de ventede grunnlovsendringene. Vi er opptatt av å få på bordet hvordan endringene av grunnlovsparagrafene må følges opp når det gjelder hele vår kirkeordning. Allerede i januar starter vi med seminarer i bispedømmene om fremtidig kirkeordning og har planlagt bred kontakt med kirkens arbeidstakerorganisasjoner, forteller Jens-Petter Johnsen. Et utkast til ny kirkeordning skal førstegangsbehandles av Kirkemøtet i april Men innen den tid skal mye utredes og høring gjennomføres. Det er flere saker som gjør 2011 til et historisk år for kirken: Kirkemøtet 2011 vedtar nye ordninger for kirkens gudstjenesteliv. Nye liturgier skal gjelde fra 1. søndag i advent Eter elleve års arbeid utgir Bibelselskapet en samlet ny bibeloversettelse i oktober Kirkevalget i september 2011 skal bygge videre på den økte interessen Kirkevalget i 2009 skapte. Velgeroppslutningen økte fra 4,2 % i 2005 til 13 % i Kirkemøtet 2011 vedtar Strategiplan for samisk kirkeliv i Den norske kirke med en handlingsplan for perioden Ordningen med et nytt tolvte bispeembete med presesfunksjon som hovedoppgave, trer i kraft i løpet av Helt siden 1970-taller har ulike kommisjoner og utvalg utredet endringer i forholdet mellom stat og kirke. I 2008 la kirkestatsråd Trond Giske fram Stortingsmelding nr. 17; Staten og Den norske kirke. Like før hadde samtlige partier på Stortinget presentert det historiske kirkeforliket for stortingsperioden Her blir det lagt premisser og rammer for endringer i statskirkeordningen. En rekke grunnlovsendringer er foreslått, og et viktig element i forliket er demokratireformen i kirken. Denne har, ved endringer i valgordningene, - og særskilte bevilgninger over statsbudsjettet, - gjort det mulig å øke oppmerksomheten og deltakelsen ved kirkevalgene i 2009 og Kilde: Karl Olsen Er du god å snakke med? Er du god å snakke med? Lyst til å bety noe for andre og utvikle deg selv på noe du allerede er Lyst til å bety noe for andre god og på? utvikle deg selv på noe du allerede er god på? Kirkens SOS i Hedmark og Oppland trenger å bli flere medarbeidere! Du får et gratis 40-timers Kirkens SOS i Hedmark og Oppland trenger å bli flere medarbeidere! innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i måneden tilbake. Kursstart: 1. mars i Nordre Du får Ål kirke, et gratis Lillehammer 40- timers innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i måneden tilbake. Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring eller gå inn på vår nettside Kursstart: 23.august i Nordre Ål kirke, Lillehammer Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring eller gå inn på vår nettside Kirkens SOS er landets største krisetjeneste Kirkens SOS på er telefon landets og største internett. krisetjeneste Vi startet på opp telefon i og internett. I Hedmark og Oppland er det vaktrom både på Vi Lillehammer, startet opp i Hamar I og Hedmark Gjøvik. og Som Oppland frivillig er det medarbeider vaktrom både betyr på du en Blestervegen 5, 2618 Lillehammer Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Som frivillig medarbeider betyr du en forskjell for de som ringer og skriver til oss. E-post: forskjell for de som ringer og skriver til oss. 12 i Hedmark og Oppland Blestervegen 5, 2618 Lillehammer e- post: hedmark- sos.no

13 Påsken i Sør-Fron Vi ønsker velkommen til gudstjenester og samvær i påsken. PALMESØNDAG Sør-Fron kirke kl Gudstjeneste. SKJÆRTORSDAG Sør-Fron kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste, Johnny Lønning deltar med sang. Etter gudstjenesten er det felles kveldsmat i kapellet. Kr. 30 pr. person. 1. PÅSKEDAG Sør-Fron kirke kl Høytidsgudstjeneste m/dåp. Ida Rønshaugen spiller trompet og Kristin Midtby Elde synger. 2. PÅSKEDAG Sørheim Omsorgsenter kl Nattverdsgudstjeneste. LANGFREDAG Sør-Fron kirke kl Langfredagsgudstjeneste. Espedalen Fjellkirke kl Påsken i ord og toner. Lillehammer kantori med Tim Collins deltar. En verden uten fattigdom er mulig Det handler om rettferdighet Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 Takk for ditt bidrag Benytt kontonummer Givertelefon (200 kr) eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr) april KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

14 DET SKJER! VELKOMMEN TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE I SØR-FRON KAPELL SØNDAG 3. APRIL KL Den største av Gudbrandsdalens sønner Skrefsrudprogram v/ Morten Jostad Prost Per Halstein Nielsen deltar også Ellers: Årsmøtesaker, musikk og bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Sør-Fron sokneråd RAKING PÅ KIRKEGÅRDEN lørdag 30. april kl Det går mot vår. Påska er svært sent, og det er bare ei knapp uke mellom påske og 1. mai. Lørdag 30. april er det tid for årets dugnad på Sør-Fron kirkegård Ta med rive og godt humør. Dette er sosialt i tillegg til at vi utfører en kjempejobb for bygda vår. Etter at arbeidet er utført, spanderer diakoniutvalget velfortjent kaffe og litt biteti i kapellet. Vel møtt! Høgstdagsbønn i Sør-Fron kapell Onsdag 23. mars Kl Onsdag 25. mai Kl Andakt Sørheim omsorgssenter Torsdag 17. mars Kl Torsdag 7. april Kl påskedag 25. april Kl Torsdag 19. mai Kl Torsdag 16. juni Kl Velkommen til ei trivelig stund sammen med oss på Sørheim. 14

15 Slekters gang Døpte: Pernille Bjerkehagen f Silje Kristine Hovden f Emma Victoria Skar f Marie Kristine Sæther Lostad f Østen Bratlien f Mie Lindsø Bruvang f Synne Haverstadløkken Moen f Nicolai Johan Lorentzen Frithjofsen f Daniel Osadolor Rolstad f Vilde Ekre Heimlund f VIGDE: Cathrine Vea Gulbrandsen og Bård Kinn Nordhagen GRAVFERD: Arvid Skar f Hans Ulberg f Maria Kvernes f Asmund Grytting f Inger Nordlien f Magnhild Bergseth f Paul Oden f Kåre Malerbakken f Marry Odveig Amundlien f Margit Bergum f Marte Ragnfrid Suleng f Magnhild Reidun Fossehagen f Magnhild Ringstad f Tusen takk til Asmund Gryttings etterlatte for gave ved hans begravelse. Pengene er øremerket kjøp av teleslynge til Sør-Fron kapell. Tusen takk også til Harpefoss sanitetsforening og alle andre givere for gave til kirkebladet vårt. PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård. Han har adresse: Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron Tlf / TIL TJENESTE Kirkekontoret: Kirkekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Prestegården, 2647 Sør-Fron. Tlf. arbeid: Privat: Mobil: E-post: Organist: Sergei Shulga starter 23. mai Kirkeverge: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Anders Gjestad Rugsveen 2658 Espedalen. Mobil: Klokker: Synøve Barlund Fladby, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Kari Gryttingslien, Heggerud Gård, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Nestleder: Marit Randi Nyhus, Bjørnstulvegen, 2647 Sør-Fron Tlf Mobil: E-post: Kristen Kristiansen, Berit Brenden Bredli, Karl Olsen, Pål Skoe Kjorstad, Arne Bredeveien, Kirsten Skurdal, Vararepresentanter: Oddveig Strand, Inger Elisabeth Pedersen, Kristian Haave, Aud Haverstad SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Karl Olsen, Berit Nustad og Sognepresten. Bankgirokonto: Trykk og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax: Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: 15

16 Velkommen til kirke 6. mars - fastelavnssøndag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/dåp 13. mars 1. s. i faste Lit. farge: Lilla Tofte skole kl : Grendahusgudstjeneste 20. mars 2. s.i faste Lit.farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/nattverd 27. mars - Maria Budskapsdag Lit.farge: Hvit Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste m/dåp, konfirmantene i Sør-Fron deltar 3. april 4. s. i. faste Lit.farge: Lilla Sør-Fron kapell kl : Menighetens årsmøte Se egen annonse side april - 5. s. i. faste Lit.farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Våronnmesse m/dåp Palmesøndag april Lit.farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Skjærtorsdag april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste, Johnny Lønning deltar Diakoniutvalget serverer kveldsmat i kapellet etter gudstjenesta Langfredag april Lit. farge: Svart Sør-Fron kirke kl. 11:00: Langfredagsgudstjeneste Langfredag kveld april Lit. farge: Svart Espedalen Fjellkirke kl : Påsken i ord og toner 1. påskedag april Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste m/ dåp. Ida Rønshaugen/Kristin Midtby Elde deltar. 25. april - 2. påskedag Lit. farge: Hvit Sørheim omsorgssenter kl : Nattverdsgudstjeneste 1. mai/søndag - Off. høytidsdag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste 8. mai 2. s.e. påske Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Samtalegudstjeneste Samvær for konfirmanter og foresatte i prestegården etter gudstjenesten 15. mai - 3. s.e.påske Lit. farge : hvit Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/dåp 17. mai / tirsdag - Grunnlovsdag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Festgudstjeneste 22. mai 4. s.e. påske Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste m/konfirmasjon 29. mai - 5. s.e. påske Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Innsettelsesgudstjeneste for ny organist. Kirkekaffe. Sør-Fron sangkor deltar 2. juni Kr. Himmelfartsdag Lit. farge: Hvit Espedalen fjellkirke kl : Gudstjeneste m/nattverd 12. juni 1. pinsdag Lit. farge: Rød Sør-Fron kirke kl : Familiegudstjeneste Ved forandring, se annonse i GD. KIRKESKYSS Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn kan du ringe til: Jon Bjørke Gunnar Molvik Du kan også ringe kirkekontoret i åpningstida på telefon eller Eldrid Listad på tfl Kirkeskyssen koster kr. 30,- tur / retur. Diakoniutvalget

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer