Delte ut nattverd i Kirkeparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delte ut nattverd i Kirkeparken"

Transkript

1 Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 71. årgang Nr. 2/2011 August 2011 Delte ut nattverd i Kirkeparken Alternativ avslutning på pinsegudstjenesten 12. juni med nattverdmåltid i det fri. De som forretter er assisterende gudstjenesteleder Jens Olai Justvik og vikarierende sokneprest Birte Løvåsen. Bålet på plenen minner oss om ilden som kom da Den Hellige Ånd ble gitt til menigheten på pinsedag for snart 2000 år siden. FOTO: TERJE S. SKJERDAL Side 10 14

2 FRÅ PRESTEGARDEN Løvetann Det slår ikkje feil. Med sommaren kjem både sommargjester og løvetann. Og dei går ikkje spesielt godt overeins. Det var ein vakker dag i prestegarden. Fuglane kvitra og blomane smilte, slik dei har for vane å gjera på denne tida av året, smålåtent og uskuldig. Men oppe på terrassen eit framand element av ein sommargjest som presterer, totalt utan blygsel, å kommentera at det er løvetann i plenen vår. Makan til frekk heit. Koma på besøk i prestegarden og forsyna seg av matfatet, for deretter å slengja ut upassande og høgst personlege ytringar om vitale delar av hagefloraen vår. Kva har han med dette? Kva gale har løvetanna gjort han? Eg berre spør. Løvetanna, denne solstrålen av ein blome, nøysam som få, sjølve diamanten i smykkeskrinet, kva har den gjort som fortener å bli utskjelt av ein, orsak meg, tilfeldig forbispasserande, ignorant lunsjgjest? Han skulle berre visst. Sivilisasjonar andre sta der har byrja å behandla løvetanna med respekt for lengst. Ikkje berre er den pen å sjå til, den er også eit framifrå lækjemiddel som kurerer leversjukdomar, gulsott, hepatitt, gallestein, nyrestein, lungeødem, hovne bein, dårleg appetitt, svak for døying, tarmgass, magekatarr, for stopping, over vekt, revmatisme, leddgikt, åreforkalking, høgt blodtrykk, kolesterol, ane mi, diabetes, eksem, psori asis, byllar, vorter og sopp infeksjonar. Berre for å nemna noko. Under krigen vart løvetanna brukt som erstatning for kaffi. Eg føler meg ikkje sikker på at sommargjesten vår har høyrt om krigen. Eg vel å ikkje ta dette opp med han. I staden jattar eg med i samtalen som ganske sikkert handlar om sommarferie, påhengsmotor, Kardemommeby, bla, bla, bla, til han snart reiser herifrå, antakeleg for å kjøpa ti eingongsgrillar på tilbod som han skal kasta frå seg på ein holme i skjergarden. Eit poeng til er at løvetanna visseleg er ein del av Guds skaparverk. Eg kjenner at tida snart er mogen for ein løvetannrevolusjon. Me ropar i kor: Lat dei tusen løvetenner blomstra! BIBELVANDRING Av Harald Avtjern Tiberias en hellig by for jødene Tiberias er i dag en sjarmerende by ved Genesarets bredd. Den har litt til felles med den franske rivieraen. Når vi står ved sjøkanten, befinner vi oss ca 200 meter under havets overflate. Byen strekker seg oppover fjellskråningen til ca 400 m. over sjøen. Gamlebyen ligger nærmest Genesaret, mens de nyere bydelene ligger oppover fjellsiden. Beliggenheten ved innsjøen gjør at den er et populært sted for vannsport. Det også en mengde hyggelige spisesteder langs vannkanten. Spesialiteten er St. Peters-fisk (karpe) fra min søndags skoles sjø, som den tidligere svenske statsminister, Tage Erlander, kalte Genesaret. Tiberias er 2000 år gammel. Den ble grunnlagt av Herodes Antipas i år 20. Navnet fikk den til ære for keiser Tiberius. Hvis vi ser den i forhold til beretningene i Det nye testamente, er den kun nevnt i Johannes-evangeliet, som er det yngste av evangeliene (Joh.6,23). Den var altså ikke betydningsfull nok til å bli nevnt da de andre evangelistene skrev ned sine beretninger. Men Jesus og disiplene har sikkert vandret omkring i byen. For jødene er dette en av de fire hellige byene i deres religion. Dette skyldes den store betydning den fikk etter at Jerusalem ble ødelagt i år 70. Da flyktet mange av de jødiske lærde til Tiberias og fortsatte sine skriftstudier. Den såkalte Jerusalem-talmud (forklaring til Det gamle testamente), en meget sentral bok for jødene, ble til her ca e.kr. Senere, på 800-tallet, var det i denne byen at de jødiske lærde, masoretene, konstruerte det hebraiske vokalsystemet. Tidligere hadde hebreerne bare skrevet med konsonanter. Men så fant man altså opp et vokalsystem som består av prikker og streker under bokstavene. Grunnen til dette var at måten ordene i Bibelen skulle uttales på ikke skulle gå tapt. Med unntak av skriftfunnene fra Dødehavet (Qumran), er den GT-utgaven vi har fra masoretene i Tiberias den eldste nålevende utgave av GT. Terje S. Skjerdal redaktør og prestemann Tiberias ved Genesaretsjøen, slik byen så ut rundt Nyhetsblad for Høvåg kirke og Høvåg bedehus, Lillesand kommune. Tre utgaver i året. Opplag: Blir sendt til alle husstander i soknet. For å få bladet tilsendt utenbygds, ta kontakt med Karin Alfsen Redaksjon: Redaktør Terje S. Skjerdal tlf ), Harald Avtjern, Håkon Lilleholt, Signe Lilleholt og Fredrik Nagell-Dahl. Bladet baseres på frivillige gaver. Postgiro: Høvåg menighetsblad 2/2011

3 OPPUSSINGEN AVSLØRER: Så langt rakk gamlekirka Nykalkingen av Høvåg kirke går mot slutten. Sjelden har kirkemurene vært hvitere. Noen hemmeligheter har også kommet opp i dagen under vårens og sommerens oppussing. På sørsida av kirka (bak alteret) kom skillet mellom den gamle og den nye kirka klart til syne da kalken ble fjernet. Steinmuren bærer vitnesbyrd om et tidligere hjørne noen meter til venstre for sakristiet. Hjørnet markerte endeveggen på den opprinnelige kirka, som ble utvidet i Før den tid bestod kirka kun av et firkantet rom, med alteret plassert på kortveggen mot øst (det innerste sideskipet der det i dag bare sitter folk når det er fullt ellers i kirka). Nå er imidlertid veggen kalket igjen på nytt og skillet er borte, inntil en ny restaurering eventuelt skal foretas en gang i framtida. Fjerner plaststoff fra 60-tallet Det er murmester Øyvind Lauvnes fra Kristiansand som har foretatt nykalkingen av kirka. Han har lang erfaring med slike arbeider, og har egenhendig restaurert murene på mer enn 20 kirker over hele landet (se www. Perspektiv på livet Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan du bidra til at andre får det bedre, samtidig som du får perspektiv på livet. Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og lyst til å utvikle seg. Les mer på eller ring Nytt innføringskurs starter i Kristiansand onsdag 28. september kl Bildet er tatt på baksida av kirka, mellom toalettene og sakristiet. Vi ser hvor den gamle kirka sluttet. ALLE FOTO: TERJE S. SKJERDAL lauvnes.no). Målet med restaureringen har vært å fjerne slemmemørtelen som ble anvendt på yttermurene på 60- og 70-tallet. Mest sannsynlig har mørtelen bestått av kalk, sement og et plaststoff for å gjøre massen smidig, men ettertida har vist at dette ikke er den beste blandingen for å bevare veggene på lengre sikt. I dag foretrekker ekspertene å anvende en metode som ligner mer på middelaldermetoden, hvilket vil si å kalke direkte på steinen. Det påføres tre strøk med kalkmaling, og i denne finnes noen moderne stoffer, men ikke plaststoffet som var populært på 60-tallet. Helt i tråd med middelalderens skikker kan altså ikke dagens metode sies å være, men den vil antakelig ta bedre vare på kirka enn det som har vært tilfelle de siste tiåra. Selve herdeprosessen for den nye kalken tar for øvrig flere år, ifølge Lauvnes. Treveggene neste Med den krittende hvite kalken framstår kirkemurene i dag som om de var pusset til kongelig bryllup, men samtidig blir kontrasten til de gråhvite treveggene desto sterkere. Kirketjener Ketil Lystrup kan opplyse at trevirket nå står for tur, og det skal både males og dårlige bord skal skiftes. Teglsteinen på taket skal også byttes ut der det er nødvendig. Terje S. Skjerdal Øyvind Lauvnes Nykalkete Høvåg kirke viser seg nå fra sin beste side. Høvåg menighetsblad 2/2011 3

4 Mysterium I høst får vi en ny bibel fra Bibelselskapet. En ny oversettelse både av GT og NT er klar. Det er tid for å lese med nye briller. Ordet hemmelighet er nå byttet ut med mysterium. Vi møter det i Paulus brev til efeserne kap. 1: Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. Fra kap. 2: For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og reiv ned den muren som skilte, fiendskapet. [ ] Han kom og forkynte det gode budskapet om fred for dere som var langt borte, og for dem som var nær. I kap. 3 forteller Paulus mer: Dere har hørt om den forvalteroppgave Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nå er det Guds mysterium som gjelder! Ta gjerne kontakt, så lager vi en bibellesering. Sol på olsok Og regn på sommergjestenes Signe Lilleholt 19. oktober 2011 lanseres den nye bibeloversettelsen. 4 men en flott Høvåg-sommer Høvåg menighetsblad 2/2011

5 kirkesøndag ble det uansett! Kirkelige ofringer 17. april Menighetsarbeidet Kr april Kirkens nødhjelp, fasteaksjon Kr april Sjømannskirken Kr mai Ungdomslederstillingen Kr mai Strømmestiftelsen Kr mai KIA/THK-stiftelsen Kr juni Normisjon, ytrearbeid Kr juni Menighetsarbeidet Kr juni Speiderne/Kirkens Nødhjelp Kr juli Klaras barnehjem Kr juli Menighetsarbeidet Kr juli Ungdomslederstillingen Kr Fra olsokgudstjenesten på Kjerkebrygga. På berget kan vi skimte ordfører Arne Thomassen i blå skjorte. Prostiprest Inger-Johanne Vaags står ved alteret, Bjørn Kjellman sitter bak pianoet, Jens Olai Justvik leser teksten i hvit skjorte, mens sykehusprest Leif Kristian Drangsholt befinner seg helt til høyre og titter i et ark, sannsynligvis gudstjenesteprogrammet. Det regnet i bøtter og spann på sommergjestenes kirkesøndag 17. juli, men inne i kirka var det fullt i benkeradene med dåpsfølger til hele fem dåpsbarn. Tre av dåpsbarna er ikke hjemmehørende i Høvåg, så vi kan slå fast at kirka vår er populær også for utenbygds folk. ALLE FOTO: HÅKON LILLEHOLT FRA DE INDRE BYGDER Kampen mot vindmøllene! Ikke før har oppstyret rundt ny E 18 roet seg og jordskifteretten trukket sitt sinte sukk så kommer neste utfordring. En skulle tro våre knauser og knatter lå ved Blindleia, så etterspurt er de blitt. Ordet Vinden blåser dit den vil, men du vet ikke hvor den kommer fra, o,g hvor den farer hen er blitt erstattet av vindmålinger og beregninger. Og hos oss blåser den jamt og trutt, sydvest (sommer) eller nordvest (vinter). Så nå er det folk med penger og sans for flere som vil bygge vindmøller. Der de lange E 18-tunellene har reddet noe av den fineste uberørte natur i Lillesand planlegges det å bygge MONSTER- MØLLER, hundre meter høye, + vinger + veier + linjer. Ødelegge naturen for å redde miljøet? Kunne de ikke heller bygge minimøller og sette den opp mellom feltene på E 18? Slik at en kunne dra nytte av sjoget fra bilene. Eller sette propell på fyrlyktene? Men nei! Nå har det vært kjempet mot vindmøller før i verden. Don Quijote brukte hest og lanse. Han fikk problemer. Kanskje ville det være en bedre idé med Mauser-rifle og elgpatroner? Bernt Tønnes D-T Høvåg menighetsblad 2/2011 5

6 Konfirmanter i Høvåg kirke 1. mai 2011 Bak: Kamilla Amanda Langfeldt, Caroline Annika Tobiassen, Vilde Øygarden, Mariell Ribe og Solveig Randøy. Midten: Kasper Skjelbred-Knudsen, Håkon Haukom, Kennet Gislefoss, Thomas Christiansen og Kenneth Winge Breisnes. Framme: Sokneprest Kathrine T. Skjerdal, Annika Sevaldson, Stine Hellenes, Monika Kjøstvedt, Aasta Marie Ottesen, vikarprest Birte Løvåsen og barne- og ungdomsdiakon Tønnes Chr. Due-Tønnessen. NB: En av personene på bildet er ikke konfirmert. Se reportasje neste side. Høvåg menighet inviterte konfirmanter og foreldre til samtalemøte etter at det kom reaksjoner på prekenen i konfirmasjonsgudstjenesten 1. mai. Det som særlig provoserte i prekenen var at kristne hjem ble fremstilt som mer vellykkete enn andre hjem, og det ble fremhevet hvor fantastisk det er å vokse opp i en kristen familie. Flere tilhørere i kirka opplevde dette som et utidig skille mellom kristne og ikke-kristne familier. En av dem som reagerte var Kristen Hellenes, far til en av konfirmantene. De kristne hjemmene er helt sikkert kjempeflotte, men er det fordi de er kristne? Vi hører dessverre også om kristne hjem hvor folk skilles eller det skjer andre ting, sier Hellenes, som for øvrig regner seg som kristen selv. Vikarprest Birte Løvåsen, som hadde hovedansvar for gudstjenesten, forstår at deler av prekenen var uheldig. Ungdomsarbeideren som holdt konfirmasjonsprekenen har i ettertid beklaget framstillingen i prekenen overfor konfirmanter og foreldre. Som en følge av reaksjonene bestemte menigheten seg for å sende brev til alle konfirmanter og foreldre med invitasjon til et samtalemøte i kirka på forsommeren der alle fikk muligheten til å ytre seg. Det kom fram at det var ulike holdninger fra foreldrene på den 40 minutter lange konfirmasjonsprekenen, både positive og negative. Fra FOTO: HELGES STUDIO, LILLESAND Konfirmasjonsprekenen ble diskutert kirkas side var både vikarprest, ungdomsarbeider, menighetsrådsleder og kirkesjef til stede. De som hadde reagert negativt på prekenen, opplevde samtalen som et godt møtepunkt. Menigheten har grepet fatt i dette på en flott måte. Jeg har stor tillit til dem som står bak konfirmantopp legget i Høvåg, og håper at så mange som mulig vil velge kirkelig konfirmasjon også i framtida, sier konfirmantforelder Kristen Hellenes. Terje S. Skjerdal 6 Høvåg menighetsblad 2/2011

7 Birtes spesielle Tema: Konfirmasjon konfirmasjonshistorie Som 13-åring tok Birte Løvåsen et valg som overrasket både foreldre og venner: Hun ville ikke konfirmere seg. I dag kan hun ikke anbefale noen å gjøre det samme valget. Birte Løvåsen, i dag erfaren prest og vikarierende sokneprest i Høvåg menighet, vokste opp i et kristent hjem med en stor grad av inderlighet, som hun sier. Det var et kulturåpent hjem der hun stadig ble oppmuntret til å tenke kritisk. Men det var nok en forventning om at hun ville konfirmere seg. Birte valgte likevel en annen vei i 1968, da hun som 13-åring stod foran konfirmasjonsåret. Jeg hadde høye tanker om hvem en kristen var, og regnet meg ikke som kristen. Når jeg ikke var kristen, kunne jeg heller ikke konfirmere meg. Slik tenkte jeg den gangen, forteller Birte. Ingen gaver Både foreldre og venner ble svært overrasket. Så langt hun kan huske, var hun den eneste i klassen i Vågsbygd som ikke konfirmerte seg. Hun profilerte valget sitt sterkt og gjorde foreldrene klar på at hun heller ikke ville ha noe alternativt selskap eller noen gaver. I ettertid har jeg skjønt at resonnementet mitt ikke var så lurt. Jeg var i en periode av livet da jeg hadde mange flere spørsmål enn svar. Jeg funderte mye over livet og om spørsmål om frigjøring og rettferdighet. Jeg ble stående ganske alene om alle disse store spørsmålene. En person trosset likevel ønsket fra den unge jenta om Birte Løvåsen (55) kunne ikke begripe hva hun skulle med sølvkorset som bestemora insisterte på å gi henne. I dag bruker hun det hver gang hun har en gudstjenestelig handling. ikke å få noen gaver, nemlig hennes bestemor, født i Fra henne fikk hun et stort sølvkors. Jeg så på det og tenkte: Det vil jeg aldri få bruk for! Der tok hun feil. Da Birte Løvåsen noen år senere skulle velge utdanning, endte hun opp med teologi og ble etter hvert prest. Når vi ser henne i aksjon i dag i Høvåg kirke eller andre steder, er det nett opp bestemors sølvkors hun bærer rundt halsen. Jeg ville ha frihet til å tenke selv, men ble stående alene. Ikke gjør som jeg! Hva tenker du om ungdommer i dag som står i den samme valgsituasjonen som du gjorde? Jeg har så lyst å si: Ikke gjør som jeg! Få i alle fall noe ut av det året. Få en klargjøring av hva du tenker om tro, om rettferdighet, om livet og døden ja, ikke minst om døden, sier Birte med ettertrykk. Hun påpeker at konfirmasjonstiden er en anledning til å drøfte de store spørsmålene i livet. Dessuten handler det om å utdanne seg til FOTO: TERJE S. SKJERDAL å være med i det offentlige samfunnet. Kanskje blir en spurt om å være fadder eller forlover senere i livet. Hva innebærer det? Konfirmasjonsundervisningen handler også om det. I vår tid, når unge mennesker reiser så mye, er det viktig å kjenne vår kulturelle bakgrunn, slik den er uttrykt for eksempel i trosbekjennelsen. Og før eller senere står vi alle overfor et dødsfall og trenger å vite noe om begravelse. Det er så mye læring i konfirmasjonsundervisningen som en får bruk for senere, understreker vikarpresten, som snart skal ønske et nytt konfirmantkull velkommen. Feilberegning Sitt eget valg om ikke å konfirmere seg kaller hun i dag for en feilberegning. Jeg ville ha frihet til å tenke selv, men ble stående alene. Konfirmasjonsundervisningen gir et forum for samtale, sier Birte Løvåsen, som fremdeles ikke er konfirmert, kanskje som eneste eller i alle fall en av veldig få prester i Den norske kirke. Men dette korset som jeg fikk av min bestemor, det har jeg i hvert fall fått bruk for! Terje S. Skjerdal KONFIRMASJON Konfirmasjon kommer fra lat. confirmare, som betyr bekrefte. I konfirmasjonen bekreftes løftet fra dåpen om at en hører Gud til. Konfirmasjonsundervisningen i Høvåg varer fra høst til vår og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i mai (6. mai 2012). Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre/foresatte på bedehuset tirsdag 30. august kl Høvåg menighetsblad 2/2011 7

8 Høstprogramm Babysang 10 samlinger høsten Begynner 1. september. For barn fra 0 til 1 år. En trivelig sangstund med barnet ditt og de andre som er med. Her er det sanger, aftenbønner og regler, lek og latter, ro og nærhet. Etter sangen spiser vi medbrakt nistepakke. Søsken er også velkommen. Påmelding eller bare kom innom. Sms , Skattejakta For 10- og 11-åringer september. Fredag ettermiddag: Skattejakt ute i naturen/ øytur. Lørdag: Andakt, aktiviteter, diakoni/hjelpeprosjekt og mat. Søndag: Deltakelse på gudstjeneste med bibel utdeling for 10-åringene. Påmelding innen 14. september. Sms eller epost For mer informasjon og detaljer om programmet, samt kontaktpersoner: AUGUST Søn 21. B kl : Felles samlingsfest for kirke og bedehus Man 22. Sisters (annenhver mandag) Tirs 23. B kl : Bønn (hver tirsdag) Tirs 23. B kl : Bønn, lovsang og bønn for syke (hver tirsdag) Søn 28. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Knut Svein Dale. Søndagsskole Søn 28. K kl : Gabriel Scott-gudstjeneste Man 29. B kl : Øvelse Miniklang (annenhver mandag) Ons 31. B kl : 70+ (hver siste onsdag i måneden) SEPTEMBER Tors 1. B kl 10.30: Babysang (hver torsdag) Fre 2.-søn 4. PUSH-tur Søn 4. K kl : Gudstjeneste v/vikarprest Birte Løvåsen. Konfirmantpresentasjon. Markering av 50-årskonfirmanter. Søndagsskole Tirs 6. B kl : Jenteforening (annenhver tirsdag) Søn 11. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Kai Tønnessen. Sang: Shine. Søndagsskole Ons 14. B kl : Husmortreff (hver andre onsdag i måneden) Fre 16. Kjøstvedtkilen kl : Skattejakt (påmelding) Lør 17. B kl : Skattejakt Lør 17. PUSH: Gocart på dagtid. Kl : Tacokveld Søn 18. K kl : Familiegudstjeneste/høsttakkefest v/vikarprest Birte Løvåsen. Bygdekvinnelaget pynter kirka. Bibelutdeling til 10-åringene. Skattejaktdeltakerne deltar. Kaffe og aktiviteter i Kirkeparken Tors 22. Høvåg skole kl : Gutteklubben (annenhver torsdag) Tors 22. B kl : Foran peisen (hver siste eller nest siste torsdag i måneden) Lør 24. B kl : PUSH: Bilrebus Søn 25. B kl : Familiemøte v/hjertegruppa og Miniklang Tors 29. B kl : Oppstart RC-klubben (annenhver torsdag) OKTOBER Søn 2. K kl : Skriftemålsgudstjeneste v/prostiprest Inger-Johanne Vaags Søn 9. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Harald Avtjern. Sang: Kvartetten Man 10. B kl : Etter skoletid (annenhver mandag) Ons 12. Høvåg skole kl : Skoleandakt (hver onsdag i storefri) Ons 12. B kl : Familiesamling for 1 3-åringer. Middag og samlingsstund (påmelding) Ons 12. B kl : Møte Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Tale: Odd Åge Ågedal Tors 13. B kl : Møte NLM. Tale: Odd Åge Ågedal Lør 15. PUSH: Paintbaal på dagtid. Kl : Vitse-/spillekveld Søn 16. K kl : Høymesse v/vikarprest Birte Løvåsen. Søndagsskole Søn 16. B kl : Møte NLM. Tale: Odd Åge Ågedal 8 Høvåg menighetsblad 2/2011

9 et 2011 K = kirka B = bedehuset S og kalenderen som deles ut til alle husstander i august. Fre 21. B kl : PUSH: Fastehelg, avsluttes etter formiddagsmøtet søndag Fre 21. B kl : Lovsangskveld v/shine m.fl. Lør 22. B kl : Kvinnelunsj Lør 22. B kl : Møte. Tale: Einar Ekerhovd Søn 23. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Einar Ekerhovd. Søndagsskole Fre 28.-søn 30. Tur for Sisters Søn 30. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Stein Bjørkholt. Sang: Janne Fjellvang, Ann Kristin Wigardt og Heidi Natvik. Søndagsskole NOVEMBER Tors 3. B kl : Møte Normisjon Lør 5. B kl : DEN STORE BEDEHUSBASAREN Lør 5. PUSH: Se program på nettet Søn 6. K kl : Allehelgensgudstjeneste v/vikarprest Birte Løvåsen. Søndagsskole Søn 6. K kl : Minnegudstjeneste v/vikarprest Birte Løvåsen Tors 10. B kl : Møte Det Norske Misjonsselskap Søn 13. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Elin Fagerbakke. Sang: Kor Stort. Søndagsskole Lør 19. PUSH: Se program på nettet Søn 20. K kl : Familiegudstjeneste v/vikarprest Birte Løvåsen. Utdeling av 4-årsbok (påmelding: sms ). Babysang deltar. Kirkekaffe på bedehuset. Film og aktiviteter Lør 26. K kl : Lys våken overnatting i kirka for 10- og 11-åringer. Avsluttes søndag kl Påmelding: sms Søn 27. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Yngvar Woxmyr. Sang: Shine. Søndagsskole Ons 30. K kl : Julevandring for 4-åringer (påmelding: sms ) Ons 30. K kl : Julevandring for 5-åringer (påmelding: sms ) DESEMBER Søn 4. K kl : Adventsgudstjeneste for store og små v/vikarprest Birte Løvåsen. Juleverksted på bedehuset etterpå. Søn 11. B kl : Vitnemøte m/nattverd. Sang: Kvartetten. Søndagsskole Lør 17. B kl : PUSH: Juleavslutning Søn 18. Høvågheimen kl : Adventsgudstjeneste v/vikarprest Birte Løvåsen Søn 18. K kl : Lysmesse Fre 23. K kl : Vi synger ved Betlehem. Arr: På Tvers Lør 24. K kl : Julaftengudstjeneste v/vikarprest Birte Løvåsen Lør 24. K kl : Julaftengudstjeneste v/vikarprest Løvåsen Søn 25. K kl : Høytidsgudstjeneste v/prost Eikrem. Nattverd. Ons 28. B kl : Juletrefest Kjære alle barn fra 1 til 3 år med familie! Velkommen til middag 12. oktober kl på bedehuset, fakkeltog og samlingsstund med dukketeater ca kl i kirka. 50 kr per voksen. Påmelding innen 10. oktober til eller sms Mer info på Hilsen dåpsutvalget Kristin Kjøstvedt, Elin Brovig Thomassen, Gunhild Vie og presten Birte Løvåsen Høvåg menighetsblad 2/2011 9

10 Halve menighetsrådet skal Ved Kirkevalget 2011 skal det i Høvåg være valg på halve menighetsrådet. Valget finner sted 11. og 12. september. Menighetsrådet leder arbeidet i menigheten der du bor, og skal løse de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Rådet har blant annet an svar for trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år og for det diakonale arbeidet i kirka også kalla kirkas kroppsspråk. Rådet skal ar beide med gudstjenester, kirkemusikk, ofringer og utleie av kirka, og skal si sin meining når det gjelder tilsettinger av prest, prost og biskop. I tillegg skal rådet tenke langsiktig når det gjelder å styrke menigheten og samarbeidet med frivillige, som er en svært viktig ressurs i kirka. De som tilhører Høvåg sokn, kan møte opp i Grasrodas lokaler i Høvåghallen søndag kl eller mandag kl (samme åpningstider som bystyre- og fylkestingsvalget). Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i Forhåndsstemming: Det vil være anledning til å for håndsstemme i perioden 10. august til 9. september på Høvåg menighetskontor eller Lillesand kirkekontor i ekspedisjonstiden. Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett vil motta valgkort og informasjon i løpet av uke Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, bes kontakte menighetskontoret, for å få rettet opp opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister. Det samme gjelder den som er medlem i Den norske kirke, og ikke har mottatt valgkort. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall. Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall for Høvåg sokn er lagt ut for ettersyn på Høvåg menighetskontor og på Lillesand kirkekon- Her er kandidatene: Anne Grete Ribe 65 år Ribe Kari Lise Svaleng 39 år Indresund Kort om deg selv. Hva liker du å stelle med når du har fri? Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet? Hvilke tanker har du om arbeidet i Høvåg menighet? Er det noe du har spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for? Utdannet førskolelærer. Har i mange år vært knyttet til Hæstad barnehage både som styrer og pedagogisk leder. Jobber nå 30 % der. Fritiden er for meg ei dyrebar tid som gir meg mye livskvalitet. Setter stor pris på turer i skog og mark. Jeg elsker blomster og alt som er vakkert. Ei treningsøkt eller to i uka er helsebot. God litteratur er med på å forme livet mitt. Jeg liker å gjøre hyggelige ting sammen med familien og vennene mine. Jeg er glad i Høvåg menighet som har betydd mye for meg. Hva er da mer naturlig enn å kunne gi noe tilbake? Jeg har et ønske om at alle mennesker i bygda uansett ståsted, bakgrunn eller livssituasjon skal finne seg til rette i menigheten, oppleve omsorg, varme og tilhørighet. Det er viktig for meg. Je g synes det er spennende å møte nye mennesker. Alfakursene har for meg vært et god redskap til å bygge nye relasjoner. Likedan er midt i livet -kveldene en viktig arena i menigheten. Her får mennesker inspirasjon og tanker til å takle hverdagslige utfordringer på en god måte. Jeg er gift og har to barn sammen med min mann, samt et bonusbarn. Jeg arbeider i Høvågavisa, er utdannet innen kommunikasjon og markedsføring. Jeg liker å reise, familien tar sin tid, og jeg er frivillig i Kirkens SOS, hvor jeg også er de frivilliges vararepresentant til styret. Dette arbeidet er givende og spennende. Jeg sier ja fordi jeg liker å være med i styre og stell. Jeg er opptatt av å gi et bidrag til å holde kirka i gang, og jeg tror jeg kan bidra med noe, dersom jeg blir valgt inn. Høvåg menighet er en velfungerende organisasjon. Jeg er imponert over aktivitetsnivået, og det synes at kirka og menighet står sterkt her. Jeg står for en åpen og inkluderende folkekirke, og håper jeg kan bidra til at det fortsetter i det gode sporet man er inne i. 10 Høvåg menighetsblad 2/2011

11 nyvelges tor, og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i perioden 10. august til 1. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Jørn Hustad, valgt for Stephan Kokai, valgt for Nine Justvik, går ut, stiller til nyvalg Helga Skomedal, går ut Anne Berit Repstad, adm.leder/sekretær Jon Gjeruldsen, valgt for Bernt Tønnes Due-Tønnessen, går ut, stiller til nyvalg Gunnvor Østreim, går ut Hans Hodne, går ut, stiller til nyvalg Kathrine T. Skjerdal, sokneprest Hans Hodne 41 år Kjerkekilåsen Bernt Tønnes Due-Tønnessen 69 år Stendal Nine Justvik 46 år Åmland Jeg bor i Kjerkekilåsen sammen med min kjære Cecilie og guttene våre som heter Simon, Andreas og Erlend. Til daglig underviser jeg i religion ved lærerutdanningene ved UIA. Jeg er glad i hagearbeid, trening og fisking. Går det an å si nei? Det å engasjere seg i noe utenfor eget hjem gjør livet enda mer meningsfullt, og det gir hjelp til å bli litt mindre selvopptatt. Dessuten har menighetsrådet mye spennende på gang som jeg har lyst å være en del av. Vi er en bra menighet som kan bli enda bedre. Jeg brenner for barne- og ungdomsarbeid. Dessuten synes jeg det hadde vært spennende å arbeide med utviklingen av ny gudstjenesteliturgi. Gift med Kristin, har 4 barn og 5 barnebarn. Ansatt som sjefspsykolog ved familiekontoret i Arendal. Vi trives med friluftsliv, gjerne tre gene rasjoner. Jeg er en ivrig fisker og jeger. Jeg er glad i lesning. I den tiden jeg har vært med i menighetsrådet har det vært meningsfylt arbeid og trivelig. Vi samarbeider godt. Høvåg er velsignet ved ikke å være oppsplittet i ulike menigheter, og ved å ha et meget godt samarbeid kirke/bedehus. Det gir utgangspunkt for et flott arbeid som vi må ta vare på og utvikle. Jeg mener det er viktig å la de fire veiviserne fra Korsvei prege vårt arbeid og våre liv. Utdannet lektor og sykepleier. Jobber på Hald Internasjonale Senter. Gift og har to barn på 8 og 10 år. Er hobbyskomaker med eget verksted, trener litt på Ta-fatt og er med i Høvågamatørene. Er også søndagsskolelærer. Liker å være sammen med gode venner. Sommerdager ved sjøbua sammen med familien gir noen av de beste opplevelsene! En slags positiv pliktfølelse. Jeg vil være med å støtte kirken, som gjør et viktig arbeid for bygda. Gjennom undervisning og forkynnelse er kirken med på å sette fokus på medmennesker som trenger vår solidaritet i andre land! Det har jeg stor sans for! Jeg tenker at kirken skal være et raust åndelig hjem på livets seilas! Korsveis fire veivisere: Søke Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdighet. Disse veiviserne har vi fokus på i menighetsrådet i dag, men vi har mye å jobbe videre med her. Det er inspirerende! Høvåg menighetsblad 2/

12 Cato Vika Jonassen 34 år Åmland Flemming Jensen 65 år Kvanneid Kort om deg selv. Hva liker du å stelle med når du har fri? Kommer opprinnelig fra Vågsbygd, og har de to siste årene vært bosatt på Åmland. Er gift med Marianne Jonassen, og har to barn. Er utdannet lærer og har videreutdannelse inne skoleledelse, og jobber som rektor ved Justøy montessoriskole i Lillesand. Jeg er opptatt av å bruke fritiden min til å være sammen med familie og venner. Er ellers interessert i å holde meg i form ved å sykle og jogge, samt å holde på med aktiviteter rundt huset. Jeg bor på Kvannes sammen med Solveig. Vi har 3 voksne barn og 7 barnebarn. Dette året begynte jeg pensjonisttilværelsen etter å ha jobbet de siste ti årene som kirketjener i Domkirken i Kristiansand. Jeg har vært aktiv frivillig i Norsk Luthersk Misjonssamband i mange år. Praktisk arbeid som å holde orden i hus og hage hjemme og hos mine barn. Fritidsaktiviteter og sosialt samvær. Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet? Hvilke tanker har du om arbeidet i Høvåg menighet? Ser dette som en mulighet til å bidra i å arbeide med å skape et inkluderende og trygt nærmiljø, spesielt for barn og familier. I tillegg mener jeg at kirken representerer holdninger og verdier som er viktig i et fellesskap. Ut fra egne erfaringer som skoleleder og medlem av skolestyret føler jeg også at jeg har noe å bidra med i et slikt organisatorisk arbeid. At Høvåg menighet kan være et åpent og inkluderende sted, der alle kan føle seg velkommen og ta del i et felleskap. Det er givende og berikende å være med å bidra i et meningsfylt menighetsarbeid. Jeg er imponert over alle de flotte mennesker som bidrar til at menigheten er ett godt sted å være. Den allsidige virksomheten i kirke og bedehus er flott. Utfordringen må være å styrke og ekspandere det arbeidet som finnes i dag. Er det noe du har spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for? Å være med på å spesielt kunne ivareta barn og familiers aktiviteter og plass i Høvåg menighet. Praktiske oppgaver knyttet til vedlikehold er min sterke side, og i gudstjenesteutvalget mener jeg å kunne bidra positivt. Ellers er jeg opptatt av forkynnelsen av Guds ord også i fremtiden må ha en sentral plass i kirke og bedehus. I tillegg skal det velges 3 leke (ikke-ansatte) Øivind Benestad Infokonsulent, 57 år Vågsbygd Barne- og ungdomsarbeid i alle varianter. Misjon. Menigheten som del av Guds verdensvide familie. Kristne innvandrere. Forvalterskap individuelt og kollektivt. Givertjeneste og giverglede. Bibelsk samlivsetikk, ekteskapskurs o.l. Bibelundervisning, bibelbruk og bibelglede. Ole Johnny Dahle Pensjonist, 69 år Klevstrand Innføring av trosopplæringstiltak. Styrking av gudstjenesten gjennom nye liturgier og ny salmebok. Kirkelig organisatorisk utvikling (stat/ kirke, arbeidsgiveransvar, demokrati). Økonomiske rammevilkår. Kjetil Drangsholt Lege, 61 år Domkirka Raus folkekirke. Relevant diakoni. Romslige fellesskap. Nyskapende trosopplæring. Inspirerende teologi. 12 Høvåg menighetsblad 2/2011

13 Inge Dahl 50 år Kjøbmannsvigheia Eirin Engesland 33 år Åmland Jeg er far til 4 jenter, gift med Randi Synnøve, min følgesvenn i livet. Barna våre har alle gått på Høvåg skole. For tiden jobber jeg som prosjektkontroller i National Oilwell Varco, avd. APL i Arendal. Jeg har nå bodd på Åmland i 3,5 år med mannen min og to gutter som er 2 og 4,5 år gamle. Jobben er på sykehuset i Arendal, der jeg holder på å spesialisere meg til røntgenlege. Det spør jeg meg selv også om etter et 3 år langt hvileskjær fra musikken som jobb og hobby. Jeg liker å gå tur i skogen og å snekre litt hjemme. En tur i sjekta rundt Kalvøya med varm kaffe på motorkassa synes jeg alltid er like flott. Da vil jeg først og fremst være sammen med barna mine. I tillegg har jeg blitt glad i hage. Jeg er veldig glad i friluftsliv og trening, og liker godt å lese. Nå som barna våre begynner å bli voksne, har jeg fått litt tid til å kunne engasjere meg i andre ting. Flere av sakene som ligger til menighetsrådet synes er utfordrende og spennende. Jeg synes menigheten gjør mye bra som jeg gjerne vil være med på. Høvåg kirke og bedehus har stor aktivitet og mange er engasjerte i de ulike tilbudene. Jeg har sans for gudstjenesteutvalgets arbeid og hva det kan gjøre for gudstjenesten. Jeg mener kirken må møte bygda og verden rundt seg på en ekte, menneskelig og raus måte. Den må være for de ensomme og syke, dem som faller utenfor den sosiale rangstigen, innvandrerne, de som lever alternativt og tenker annerledes, de som stiller vanskelige men viktige spørsmål og som skaper debatt og engasjement. Kirken må gi stemme til de svake og kjempe mot alle former for undertrykkelse av mennesker, her i Høvåg så vel som på andre siden av kloden. Vi kan lære av mannen fra Nasaret. Det er veldig mye bra her. Siden jeg har små barn, blir det stort sett de familievennlige arrangementene jeg får med meg. Jeg synes det er bra at menigheten har som mål å bli Grønn menighet og de fire veiviserne til Korsvei virker spennende. Høvåg menighet burde ha hatt et smittende og engasjerende ungdomskor! Bedehuset huser et stort barnekor, kirken burde romme et like stort ungdomskor. Media legger stort press på ungdommen og det gjelder å komme seg frem og bli lagt merke til. Jeg ønsker jeg å slå et slag for gleden og verdiene som ligger i det å skape, utøve og å være en del av et fellesskap. I så måte er et kor suverent. Legger vi til rette for et godt, åpent og kreativt ungdomsmiljø rundt kirken er jeg sikker på at ungdommene vil komme tilbake til kirken som voksne. Vi trenger dem. Jeg er opptatt av miljø og av rettferdighet for og solidaritet med de i verden som har det vanskelig, og jeg håper jeg kan jobbe med noe der jeg kan bruke dette engasjementet. Jeg synes det er viktig at en menighet er åpen, inkluderende og raus, noe jeg tror vi blir når vi har fokus på Jesus og kjernen i Hans budskap. representanter til bispedømmerådet: Aasne Djuve Edland Pensjonist, 71 år Grungedal Arbeide for å få fleire ungdomsarbeidarar. Arbeide for at kyrkja må stå fast på Bibelens ord. Bergit Haugland Høgskolelektor, 47 år Kragerø En inkluderende og åpen kirke for alle, med levende lokale menigheter som kjernen i arbeidet. Raushet og romslighet og at kirka skal gi håp og tro i den enkeltes liv. Stimulere det frivillige arbeidet i kirka. At kirka er en tydelig arbeidsgiver som gir gode arbeidsforhold. Else Marie Halvorsen Pensjonist, 77 år Notodden Trosopplæring. Gudstjenesten. Kirkemusikk/salmer. Kirken og kunsten. Folkekirken i en ny tid. è Høvåg menighetsblad 2/

14 Martin Jakobsen Student, 22 år Oddernes Misjon og disippelgjøring. En kirke som utfordrer, og oppleves relevant for hele mennesket. Ungdom- og studentarbeid. Kommunikasjon. Kirkemusikk. Sissel Annette Marthinsen Lektor, 39 år Farsund Trosopplæring. Flyktningearbeid/ integrering. Gudstjenestefornyelse. Åshild Seilskjær Lærer, 56 år Søgne Åpen og inkluderende kirke med vekt på: Trosopplæring; kultur (er for mangfold, men vil også ta vare på kulturarven); diakoni og solidaritetsarbeid (både nasjonalt og internasjonalt). Kirkelig akseptering av felles ekteskapslov. Karen Junker Utdanningsdirektør, 59 år Barbu Fremme en kirke som setter frelsesbudskapet i sentrum. Fremme en inkluderende kirke, en kirke der vi alle er søsken i Jesus uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsnivå og sosial tilhørighet. Trosopplæring for alle aldersgrupper. Rønnaug Torvik Rektor, 54 år Bykle At dei yngre generasjonane skal finne sin plass i kyrkjelydane. Sjølvstyre for kyrkje. Ei inkluderande kyrkje med ei klar Kristusforkynning. Martin Stærk Lærer, 35 år Bø Trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid. Styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger. Legge til rette for gode møtepunkter mellom alle generasjoner. Kari Lilleaasen Førskolelærer, 61 år Landvik Familiens plass i kirken. Samarbeid mellom kirke og kristne organisasjoner. En kirke som styrker ekteskapet mellom mann og kvinne. Menighetsbarnehage som strategisk samarbeidspartner. Trosopplæring som helhetlig tilbud. Kristian Tønnesøl Daglig leder, 31 år Fjære Konfirmantarbeid. Barn og ungdom. Ta vare på eiendom. Konserter i kirkene. Diakoni. Ingrid Breilid Svendsen Student, 19 år Randesund Aldersgruppen Forholdet mellom stat og kirke. Frivillighetsarbeid (community service) følge Jesu eksempel. Veien videre for ungdomsprest/ungdomspastorsaken. Torstein Nordal Student, 25 år Nissedal Et tydelig fokus på Jesus i forkynnelse, undervisning og diakonale tjenester. En sterkere kreativ formidling av tro og kultur i menighetsarbeidet. At flere ungdom og unge voksne kan kalle Kirken for sitt åndelige hjem. Økt samarbeid mellom de ulike kirkesamfunnene i bispedømmet. At menigheten blir bedre kjent og mer fortrolig med verdien av retreat. Jan Olav Olsen Rektor, 61 år Gjerstad Trosopplæring: Tilstrekkelig midler og mindre rapportering. Stat-kirke: Styrke kirkens selvstyre. Kirken som eget rettssubjekt. Kirkelig økonomi: Kirken må tilføres økte midler for å kunne tilby sine tjenester. Nært og økende samarbeid kirke-selvstendige organisasjoner. Rekruttering til kirkelige stillinger. Markus Westermoen Design engineer, 36 år Vågsbygd Alle i skolealder må få høre om Jesus og helst av sine venner. Arbeid av barn og unge for barn og unge må prioriteres. Kirken må være stolt av sin lære og sitt budskap, i møte med egne medlemmer så vel som i samfunnsdebatt og i møte med andre religioner og kulturer. Kirken må være pålitelig og ansvarlig som forvalter. Kirkens budskap, medarbeidere, ressurser, tradisjoner og eiendeler må forvaltes til det beste for alle mennesker. Mer informasjon om kandidatene finner du på Her finner du bl.a. kandidatenes svar på følgende spørsmål: 1. Hva mener du er den overordnede målsettingen for kirken? 2. Bør tilsettinger skje på prostinivå eller bispedømmenivå? 3. Er det en sak du særlig brenner for? 4. Hvordan kan bispedømmeråd og administrasjon være til best mulig nytte for den lokale menigheten? 5. Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker av samme kjønn? 14 Høvåg menighetsblad 2/2011

15 Døpt Kamilla Amanda Langfeldt Anders Pedersen Magnor Annabelle Henriksen Tallak Skjerdal Eliah Undem Julie Castberg-Larsen Oliver Pedersen Jenny Bygland Pettersson Mads Isaksen Ryan William Marrion Malin Skeie Elias Vindi (Åkerøy bedehus) Klara Elida Svaleng Arntzen Andy Domer Johannssen Jacob Fast Karoline Strand Jensen Andreas Faye Lindvig Andreas Eidjord Viet Anette Kjellingland og Jørgen Hansen Anne Frigstad og Robert Monsen Ida Andersen og Morten Svingen Solveig Trøstheim og Une Joakim Amundsen Janne Mjåvatn og Terje Moy Christiane Vindi og Tommy Smerkerud Jordfestet Helena Jonassen Hans Morgan Olsen Kåre Olav Berntsen Trygve Isaksen Arnfinn Oddvar Olsen Frank Vidar Haukom Signe Karlsen Gjertrud Nilsen Halvor Homdrom Abraham Jakobsen Menigheten i Høvåg består av Høvåg menighet (Den norske kirke) og Høvåg bedehus (fri stiftelse). DEN NORSKE KIRKE Høvåg menighet Menighetskontoret i Høvåg Adr.: Høvåg bedehus Ekspedisjonstid: onsdag og torsdag Høvåg kirke/kirkegård Tlf (her er det sjelden folk å treffe; prøv eventuelt kirketjeneren) Kirkekontoret i Lillesand Adr.: Storgata Mobil og epost Adm.leder Anne Berit Repstad (vikar) Sokneprest Birte Løvåsen (vikar) Kirketjener Ketil Lystrup Organist Bjørn Kjellman Barne-/ungdomsdiakon Tønnes Chr. Due-Tønnessen Ungd.arbeider Helene Timenes Ungd.arbeider Stian Hæstad Prosjektarbeider Gunhild Vie Prost Knut Aston Eikrem Kateket Håvard E. Dahl Kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen Høvåg menighetsråd Leder Stephan Kokai Øvrige medlemmer: Jon Gjeruldsen, Hans Hodne, Jørn Hustad, Nine Justvik, Gunnvor Helene Østreim, Bernt Due Tønnessen (1. vara) og Helga Marie Skomedal (2. vara). Halve menighetsrådet skal velges på nytt september 2011 (se side 10 13). Kontakt med presten Presten kommer hjem og holder nattverd dersom det er ønske om det. Samtale og besøk i hjemmet kan avtales. HØVÅG BEDEHUS Giverkontoer for menigheten i Høvåg Ungdomsarbeider: Høvåg menighetsråd: Høvåg kirke: Høvåg bedehus: Bedehusstyret Leder Viviann Hamre Øvrige medlemmer: Fredrik Nagell-Dahl (nestleder), Geir Nordhaug, Tone Reme, Rune Ribe, Bente Roland, Kjell Skeie, Bernt Jacobsen (vara) og Anette Lie (vara). Leie av Høvåg bedehus til private arrangement Utleieansvarlig Tone Reme Høvåg menighetsblad 2/

16 B-BLAD Ev. retur til: Menighetsbladets ekspedisjon v/karin Alfsen, 4770 Høvåg Trykk: Pica Print Service, Tønsberg Neste nummer kommer i desember. Fra oppsetningen av Jernbyrden i sommer. David Syngemester (Jens Olai Justvik) kommer til Jan Vibe (Henrik Rafaelsen) for å søke hjelp etter at uår og sult har rammet ham. Jans kone Inger (Agnes Kittelsen) ligger syk med lille Enok. Dette er opptakten til den store katastrofen for Jan, som inntreffer når Inger dør fra ham og sønnen. FOTO: KJARTAN BJELLAND Etter katastrofen Opplevde du Jernbyrden av Gabriel Scott på Åmland i sommer? Da katastrofen rammet, ropte Jan Vibe til Gud i fortvilelse: Hva har du gjort, Gud? Hva er meningen? Handlingen fortsatte med at en utsending fra bygdefolket kom på døra med bønn om hjelp. En ulveflokk hadde angrepet buskapen. Eg kjem på timen! svarte Jan. Og forfatterstemmen konkluderte: Så begynte tida å gå igjen. Framstillingen ble avsluttet med at et barn kom på scenen med et lett omskrevet sitat fra Bibelen: Og det kom et ord som talte i mørket, et nytt ord fra Kongenes bok: Gud er ikke i stormen og ikke i jordskjelvet eller i ilden. Gud er i suset som glir henover jorden etter at ilden har sloknet ut. Håkon Lilleholt

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Høsten 2015. www.hovag.org

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Høsten 2015. www.hovag.org Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke Høsten 2015 Navn og nummer Aktuelle adresser og telefonnummer til styremedlemmer, rådsmedlemmer, ansatte og kontaktpersoner Høvåg menighetskontor Tlf. 37 26 81 92, e-post: hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Januar Søn Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd

Januar Søn Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd Semesterplan Våren 2017 DAG KL. ARRANGEMENT ANNET Januar Søn. 01.01 18.00 Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd Søn. 08.01 11.00 Familievennlig gudstjeneste Hellig tre kongers søndag (Juletre)festkirkekaffe!

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Våren 2015. www.hovag.org

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Våren 2015. www.hovag.org Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke Våren 2015 Navn og nummer Aktuelle adresser og telefonnummer til styremedlemmer, rådsmedlemmer, ansatte og kontaktpersoner Høvåg menighetskontor Tlf. 37 26 81 92, e-post: hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer