Nr årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.stangemenighet.no Nr. 1 2015 68. årgang"

Transkript

1 Nr årgang Øyvind Å. Berg er ny trosopplærer - side 4 Glattkjøringskurs for brudepar - side 7 Fasteaksjon for vann - side 8 Gull for 50 år siden - side 13 Konfirmantene - side 17

2 Til de unge: Tenk på en kirkelig utdannelse! Er det tilrådelig å anbefale unge mennesker av i dag å satse på en kirkelig utdannelse og et yrkesliv i Kirken? Jeg drister meg til å svare ja på det spørsmålet. Riktignok har Kirken de siste årene gjennomgått store forandringer. Riktignok har samfunnet de siste årene gjennomgått store forandringer i sitt syn på Kirken. Riktignok seiler ikke Kirken akkurat i medvind, den kan virke litt umoderne og utdatert på enkelte områder. Og riktignok har Kirken egentlig aldri vært moderne og kul. Men likefullt kan den ha en glimrende fremtid. Likefullt kan den være et godt sted å leve og virke. Og likefullt kan den tilby dypt meningsfulle oppgaver og gjøremål for den som ser nøyere etter. Kirken tilbyr arbeid f.eks. til den som vil være prest, organist, diakon, kateket, kirkeverge, kontoransatt, kirketjener, ungdomsarbeider og trosopplærer. Her etterspørres det kunnskap på svært Konfirmantene på Tangen mange områder, f.eks. innen musikk, data, regnskap, økonomi, kommunikasjon, journalistikk, pedagogikk, teologi, motor og mekanikk. Skal man bygge og drive en kirke og menighet er det knapt noen kunnskap som er overflødig. En av de store fordelene med å arbeide i Kirken er at den åpner mulighetene for å leve et åndelig liv. Vi har alle behov for et åndelig liv, for pusteøvelser for sjelen. Men i en hektisk hverdag er dette ofte vanskelig. Er man prest kan man ikke klare seg uten å sukke til Vårherre og be om kraft fra det høye. Alle som er prester gjør det. Men derved ivaretar man også sitt eget åndelige liv, man utfører med nødvendighet disse pusteøvelsene for sjelen. Er man organist, må man fra tid til annen spille Johan Sebastian Bachs orgelmusikk. Bach skrev som mange vet sin musikk «til Guds ære» (soli deo gloria). En organist får i løpet av en arbeidsdag dermed kontakt med det mysteriet Bachs musikk er en tolkning av. For tiden er det stort behov for flere prester i Kirken. Svært mange av oss prester er over 50 år gamle. Mange går av med pensjon i årene som kommer. En prest utgjør minimumsbemanningen i en menighet. Ingen kirke kan eksistere uten at «Ordet forkynnes og sakramentene forvaltes». Dette er det presten som gjør, ved siden av mange andre oppgaver. Hvis Den norske kirke fortsatt skal være en landsdekkende folkekirke trengs det minimum én prest i hver menighet. Mange steder i Norge står nå prestestillingene ledige. Vi håper mange av dere som nå er unge føler lyst og trang og et kall til å gå inn i dette arbeidet, et arbeid med å føre den store arven fra Kirkens Herre, Jesus Kristus, videre. Frede Mandt Fjågesund 2

3 tenk på det or Gud er én og én mellommann er det mellom «FGud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv som en løsepenge for alle.» (1. Tim. 2, 5 6a). Fastetidens og påskens Bibel-tekster involverer oss i et stort livsalvor. Det nevnte avsnittet, fra apostelen Paulus første brev til vennen og medarbeideren Timoteus, er i tekstboken for kirkeåret riktignok plassert på fastelavnssøndag. Men også på denne dagen, som i Norge feires med boller og krem og i Rio de Janeiro med verdens heftigste karneval, siger alvoret inn over oss. Ordet løsepenge brukes for eksempel ikke i utrengsmål. Ordet sier noe om forsakelse og offer. I dette tilfellet var det livet selv som var offeret, nærmere bestemt Jesu liv. At Gud elsket verden så høyt at han gav sin eneste sønn for å åpne himmelveien for oss, er noe som til denne dag gjør et mektig inntrykk på oss. Vi kjenner ellers til offerhandlinger også på det menneskelige plan. Livet preges heldigvis av at vi av og til ofrer noe av egne goder for andres skyld. Dette er det vi med et fremmedord kaller altruisme, som altså er den positive motsatsen til egoisme. Enkelte ganger setter andre sine egne ønsker og behov til side for min skyld. Alvor og optimisme Forhåpentligvis har jeg selv gjort det samme, gitt noe på en sånn måte at det kanskje smertet. Og vi skal heller ikke glemme at også mange mennesker har ofret livet for å redde andre. Når mennesker slik viser seg fra sin beste side, blir den kristne grunntanke om at vi er skapt i Guds bilde en nokså nærliggende tanke. Fastetidens alvor er derfor ikke noe dystert alvor. Det er tvert imot et ganske godt alvor. For enkelte ganger er det godt også å ta inn over seg de alvorlige sidene ved livet. Vi skal alle møte savn og smerte, og til sist død. Hvis vi i troens verden er blitt fortrolige med at disse tilstandene hører livet til, vil vi kanskje kunne møte dem på en bedre måte i eget liv. Og har vi selv opplevd noen av tilværelsens skyggesider, kan vi bedre trøste andre. Både når vi døper et lite barn og når vi tar avskjed med en av våre kjære leser vi i kirken et vers fra 1. Peters brev. Det hviler en dyp optimisme på livets vegne over dette ordet: ovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som «Li sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde» (1. Pet. 1,3). Amen. Frede Mandt Fjågesund Søndag og helligdager leder Vi har byttet almanakk, og det går mot lysere tider og lengre dager. I almanakken står det kyndelsmesse, fastelavn og askeonsdag. Ikke alle de gamle merkedagene våre er helligdager eller fridager lenger. Så hvorfor har vi dem? Fastelavn er grei, for det er helgefri og boller og utkledning. Men hva med kyndelsmesse? Vårens lysmesse og den dagen jula var over. Den falt ut som helligdag på tallet, men katolikker velsigner fortsatt årets lys denne dagen. Og hva med feitetirsdag og askeonsdag. Noen spiser ekstra godt på feitetirsdag, men kle seg i sekk og aske og faste? Det har da ikke noe i dagens samfunn å gjøre? Jo kanskje nettopp nå; å faste gjennom å velge bort noe ikke nødvendigvis det å spise, men for eksempel å velge bort godteri, TV en, mobilen eller andre ting. Og dermed få fokus på hva som er viktig; stillhet, bønn eller den gode samtalen? Men samtidig med de gamle merkedagene fylles almanakken med stadig flere som f.eks valentinsdag. En hyggelig mulighet som amerikanerne har gitt oss til å vise noen at du er glad i dem eller nok en mulighet for stress og krav om hilsener og gaver og likes på facebook? Noen ønsker søndagsåpen butikker, for nå har vi jo et flerkulturelt samfunn. Da må jo alle kunne velge hvilken dag de vil ha fri og når de vil handle. Men trenger vi mer frihet? Er det kanskje nettopp det å slippe å velge, slippe å handler, slippe å høre motorsaga til naboen som velger å felle trær på søndag? Og ha våre merke- og helligdager som minner oss om vår kulturelle arv. Det utelukker ikke at noen feirer Id eller Hanukka. Gud hvilte på den 7. dagen og var såre fornøyd med det han hadde utrettet. Det bør vi også gjøre. Vi trenger det mer enn noen gang i et oppstresset samfunn med stadige krav om riktige valg og vellykkethet. Så kan det å holde hviledagen hellig bety mye forskjelling enten å gå i kirken, på tur i skogen eller en konsert eller rett og slett ikke gjøre noe som helst Tove Krattebøl

4 Øyvind Å. Berg ny trosopplærer Stange kirkelige fellesråd v/admu har tilsatt Øyvind Åge Berg som trosopplærer i 50% stilling for menighetene Tangen, Stange og Ottestad. Han er høyskolelektor i musikk og har foruten lang undervisningserfaring, bakgrunn fra mange ulike roller innen musikk, drama og lydteknikk. Han tiltrer stillingen 1. mars. Dette kom i en e-post fra Kirkevergen midt i februar, og det er med glede og stor forventning at vi ser fram til 1. mars. Det er et hyggelig bekjentskap også, Øyvind forteller at han er spent på jobben. Han har allsidig erfaring fra mange felt, og han har vært med på Tidsbroen sammen med Oddvar Øieren, fra det startet. Det er han som har skrevet all musikken til de forskjellige spillene knyttet til historiene til forskjellige kirker i Domprostiet, slik som Spillet om Jorinda som handler om Stangekirken. Nå er det ny tid, forteller Øyvind. Tidsbroen er slutt, men han har lyst til å fortsette med barn i kirken, og mye av det som er laget kan brukes på andre måter. Det er mange gode sanger som kan tas med videre. Nå er det viktig å Øyvind Å. Berg har lyst til å fortsette å arbeide med barn i kirken. Her sammen med Nina Th. Bredsdorff. lytte til de tre forskjellige menighetene, hva trenger vi, hvilke behov er det.. Men så har han mange gode ideer selv også da, det boblet med morsomme innspill mens vi satt over en kaffekopp og pratet... Men hvem er denne mannen? Født og oppvokst i Grimstad. Gikk på Hedmarkstoppen Folkehøyskole, og der var det ei som gjorde at han ble boende på Hamar. Har Lærerskole (med kristendom), men har for det meste jobbet med musikk og lyd hele sin karriere. Har selv et lydstudio sammen med sin kone, og har hatt musikklæreroppdrag både på Hedmarkstoppen og på Toneheim... Det er spennende å møte ham, og vi gleder oss til han skal begynne... Tekst: Nina Th. Bredsdorff Foto: John H. Johnsen LysVåken i Tangen kirke 8. februar 8 sjetteklassinger møtte til LysVåken på Tangen. Spente og fulle av energi kom de og bredte ut sengene sine i kaférommet i kjelleren på Menighetshuset... Kvelden ble godt utnyttet. Vi fikk tid til å øve på sangene til gudstjenesten, øve til skuespill under preken, klatre opp i tårnet sammen med kirketjener Odvar Støen, som også var med ned på kirkegården og viste oss en grav av ei jente som bare ble ti år. Det er viktig å ta vare på livet sitt, gjennom hele livet, for av og til er det noen som ikke blir gamle... Og så var det en sporlek, der vi fant ut så mye forskjellig om kirken. Da det var mattid, var Marit Trosviken sjef på kjøkkenet, og egentlig sjef for det meste også.. Deilig Nachos med ost og kjempegod salat, det var godt resultat av felles innsats. Om kvelden, da det nærmet seg midnatt, gikk vi opp i kirken igjen, og da satte vi oss i midtgangen rundt lysgloben, og det var bare det lyset inni midten av lysgloben som var tent, ellers var kirken helt mørk, det var bare lyskasterne ute som sendte lange skygger inn i rommet, og vinden ulte og rusket i hele kirken. Og så fortalte Irmelin Sander skumle historier. Noen av ungdommene kunne også noen fæle fortellinger, så til slutt var vi nødt til å tenne på flere lys i lysgloben, og etter hvert komme oss ned i Menighetshuset igjen... takk til Marit og Ivar Sander som var med om natten, noen fortalte meg at de ikke hadde sovnet før klokken halv fem om morgenen, men ikke fordi de var blitt redde altså... Neste dag var vi med på gudstjenesten alle sammen... her er alt det vi fant ut om kirken: Dette fant vi ut om kirken!!! Det er to store ovner i kirken, og mange nye under alle benkene. Vi telte til 101. På altertavlen står det: Kommer hid til mig, Matth. 11,28, og bildet tror vi er Jesus og vanlige folk. Ute på kirkegården så vi på en grav som Odvar viste oss. Hun ble bare ti år gammel. Født i 1930 og død i Hun fikk en granatsplint i hodet. Vi fant ut at de som er døde ligger med hodet mot vest, så de kan se mot øst når Jesus kommer igjen. Men det er forskjellig hvilken 4

5 Nytt fra Tangen menighetsråd Organistsituasjonen Tangen Menighetsråd beklager sterkt den situasjonen som har oppstått etter at Kari Bjørgen sluttet. Stillingen er inndratt pga. nødvendige innsparinger. Men det har gitt manglende kontinuitet og forutsigbarhet, og gjør det vanskelig å planlegge og drive samarbeidet om menighetenes aktiviteter og kirkelige handlinger. Kirketjenersituasjonen Kirkevergen har framlagt et forslag om å revurdere dagens ordning med lokalt tilknyttede kirketjenerne til fordel for en oppsplittet og ambulerende tjeneste. Tangen menighetsråd reagerer på dette med stor undring og fortvilelse. Dagens ordning fungerer godt med de rammene som er til rådighet. Våre kirketjenerne er uvurderlige lokale ressurser som sørger for god drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Samtidig er de den første mange møter i en kirkelig sammenheng, - både I glede og sorg. Deres nærvær betyr langt mer for samarbeidet i kirken, menigheten og lokalsamfunnet enn kun den synlige driften. Tangen menighet barnehage Endringer i regnskapsloven har gjort det nødvendig å revurdere tilknytningen og hvordan den regnskapsmessige delen av Tangen Menighets Barnehage skal føres. Menighetsrådet ønsker å videreføre de gode relasjoner og rutiner som kirke og barnehage har på Tangen, og ser det som en del av dåpsopplæringen. Videreføring av menighetens eierskap betyr at det derfor innføres felles regnskap og regnskapsfører fra Lørdagskafe i Tangen menighetshus Tangen menighet er opptatt av å menighetshuset med mer aktivitet. Menighetsrådet vil derfor fortsette med åpen kafè annen hver lørdag utover våren. Årsmøte i Tangen menighet 13. april 2015 Kontorplass for trosopplæringsarbeider Tangen menighetsråd har sendt tilbud til Stange Fellesråd om kontorplass for trosopplærer som skal jobbe for Stange, Ottestad og Tangen menigheter. Vi tilbyr gode, lyse lokaler med moderne ventilasjon. Samtidig kan det bidra til et kontorfellesskap for soknepresten. Menighetsrådet avventer svar på henvendelsen. Nominasjonskomite for menighetsrådsvalget 2015 Tangen menighetsråd er svært glad for at vi i desember fikk på plass en nominasjonskomite for valget i høst. De tre som sa ja er Kjetil Mostue, Marianne Svenskerud og Nils Ringnes. Vi vet de vil gjøre sitt beste for å få komme frem med en liste over gode kandidater. Men de er avhengige av at dere som får en forespørsel sterkt vil vurdere et engasjement for Tangen sogn. Tangen Menighetsråd ønsker alle vel møt til årsmøtet den 13 april kl på menighetshuset. Det er viktig i dagens situasjon at folk møtet opp og viser engasjement rundt kirken som en del av lokalsamfunnet. Her er det muligheter til å få et innblikk i alt det Tangen menighetsråd driver med. vei gravsteinene står, det sier Odvar. På gravsteinen er stjerne symbol for født og kors for død. Kirken ligger mot øst. Vi var i tårnet, og på klokkene står det når de ble laget, de er fra 1860, da er de 155 år gamle. På den store klokken er det et vers, der står det: Jeg kalder Guds folk med Malmsterk klang. Gak ind for Herren med psalmesang. Det rommet hvor orgelet står, heter galleriet, og det er fem benker der, og på den andre siden er det 10 benker. Der hvor organisten sitter og spiller er det masse knapper, det står en Norsk Korallbok på orgelet... Det første rommet en kommer inn i kalles våpenhuset, og der la man fra seg våpnene i gamle dager, og nå kan vi tenke på at vi skal legge vekk alt som kan ødelegge når vi går gjennom der... Der er bilder av Markus,, Matteus, Lukas og Johannes. Fra skipet, som er det største rommet i kirken, kan vi se lysekronen med 26 lyspærer. Vi telte 31 benker. Og så kan man se 38 orgelpiper, men vi så inni orgelet, og der er det mange hundre piper, noen bitte små og noen store av tre.. Alt dette fant vi ut om kirken.. 5

6 Innsamlingsaksjon i Kamerun til klinikken i Kamerun Det Norske Misjonsselskap (NMS) deltar i mange prosjekter og aktiviteter i den lutherske kirken Kamerun, og vi i Stange menighet er med. Kirken driver et omfattende helsearbeid, bl.a. en spedalskekoloni ca.8 mil nord for hovedstaden Ngaoundere. Her bor det 16 gamle som er spedalske. Den støtten klinikken har fått, har ikke vært nok til mat og stell for et helt år, så kirkens helseavdeling satte i gang en stor innsamlingsaksjon lokalt. Det førte til at menigheter og enkeltpersoner samlet inn og gav penger, mais, ris, olje, såpe klær og te. Både muslimer og kristne var med på innsamlingen. En av de muslimske handelsmennene gav 50 sekker med maismel, hver på 50 kg, andre gav pengegaver på opptil 3000 kroner. Denne dugnaden viser at kristne og muslimer kan stå sammen for å hjelpe noen av de fattigste og marginaliserte i samfunnet. Det var et håndslag fra den muslimske eliten til kirken, det kjentes godt. Innsatsen viste også hvor mange ressurser og talenter som finnes i lokalsamfunn, og som kirken kan være med å frigjøre. NMS vil fortsatt være med i prosjekter, men de kamerunske ledere tar mer og mer lederansvar, noe som er svært positivt. Kamerun er ikke så fredelig lenger, i nord er det krig. Ngaoundere ligger langt fra urolighetene nå, men folk er urolig for at det kan spre seg sørover. Erik Bichler som er NMS sin representant i Kamerun, ber om vår støtte og forbønn til kirken og folket i Kamerun. Kari Bjørgen Menigheter og enkeltpersoner samlet inn og gav penger, mais, ris, olje, såpe klær og te. Både muslimer og kristne var med på innsamlingen til klinikken for spedalske. Stange Normisjon Søndag kl : Søndagsmøte i Hamar Normisjon Onsdag kl Påskemøte, Vollbo Stange, Anfin Skaaheim. Tirsdag kl Formiddagstreff Haraset Frede Mandt Fjågesund: Elias Blix og hans salmer. Andakt, lunsj og kollekt. Søndag Harasetdagen. Se kunngjøring i avisen. Gudstjeneste. Hyggelig samvær. Ettermiddagsmøte. Kaffe/kakesalg m.m. Men hvem var Maria Magdalena? Hva går det an å vite om kvinnen som slo følge med den omvandrende profeten for snart to tusen år siden? Sporene leder inn i en lang og dramatisk historie om mirakler og kjærlighet, teologi og politikk. Bildet mange har av henne er dog ikke nødvendigvis det rette. Idehistoriker Kristin Brandtsegg Johansen har lett etter fortellingen om henne i de gamle kildene. Hun har også reist i hennes fotspor rundt Genesaretsjøen og videre til Jerusalem, lett etter graven hennes i Efesos og søkt etter relikviene hennes i en grotte i Provence. Dette har blitt til boka "Maria Magdalena Disippelen Jesus elsket". Alt dette vil hun fortelle om i Stange bibliotek tirsdag 3. mars kl (Kafé fra kl ). Musikk, på gitar og munnspill, ved fransk-norske Michel Philippe Altero. Vi presenterer de frivillige Frivillig i Stange Ida Lundby Hva gjør du som frivillig i Stange menighet? Jeg er medlem av menighetsrådet, og spesielt aktiv i menighetens barne- og ungdomsarbeid, deriblant SMUK. Sitter i barne- og ungdomsutvalget. Hvorfor er du frivillig i Stange menighet? Som frivillig i Stange menighet gjør vi en innsats for lokalmiljøet. Både gamle og unge. Jeg er veldig glad i ungdomsklubben vår, SMUK. Der er det alltid bra oppmøte, det er veldig fine unger vi har i Stange. Jeg ble «rekruttert» av min tante, Inger Bye, som også er aktiv i menigheten. Jeg synes frivillig arbeid er gøy, man får veldig mye tilbake, og det er veldig sosialt. 6

7 Meld deg på gratis «glattkjøringskurs» for nye brudepar! og bli med i trekningen av kronersgaven Gifter du deg i år, eller hadde du ikke anledning til å delta på fjorårets kurs? Gjør som med bilen, gi det ferske samlivet en «service» som legger grunnlag for mange gode år sammen. I tillegg er deltagerne med i trekningen av en motivasjonsgave fra Stange kommune på hele kroner Det er Stange kirkelige fellesråd som finansierer kurset med støtte fra Barneog familiedirektoratet. Det blir også sendt skriftlig invitasjon til mulige deltagere. Brudepar fra Løten,og som vies i Løten, inviteres også, og Løten helselag har satt opp en egen motivasjonsgave på kr ,, som trekkes blant løtenparene på kurset, forutsatt minst 5 deltakerpar fra Løten. Sogneprest Vemund Koren er «primus motor» for kursene som har vært avholdt t siden Han understreker at dette er god samfunnsøkonomi og en «vinnvinn» situasjon for både parene som deltar og samfunnet som helhet: Forskning viser at par som har gjennomgått slike kurs har flere titalls prosenter bedre sannsynlighet for å holde sammen, med de positive gevinster dette har for psykisk helse, oppvekstvilkår for barn og generell stabilitet og trivsel i livet. Og det er smart å ta det før problemer oppstår, mens mange fortsatt føler på forelskelsens brus. Gir verktøy Vårt mål er å skape en selvsagt holdning til å sette parholdet på «service.» Tenk på det: En ny bil leveres med brukerveiledning, verktøy og eget servicehefte. Som nygift stiller man i dag helt på bar bakke uten de nødvendige «verktøy» for å holde samlivet godt. Han fortsetter: Kurset som går over fem timer en kveld tar opp en del sentrale temaer som er viktig i alle forhold blant annet kommunikasjon, konflikthåndtering, forskjeller kvinne /mann og ulike forventninger. Årets kursledere er Anne Helen Sæthren og Trond Sæthren. De har mangeårig erfaring med samlivskurs og familiearbeid. Tidligere års kursholdere har fått svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne. Tid og sted: Stange meninghetssenter Vollbo, søndag 12.pril kl Det blir servert mat Ønsker du mere informasjon, vennligst kontakt Vemund Koren på telefon , evt e-post 7

8 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015: I kriser er vann kritisk Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. Muhammed Irshad (25) i landsbyen Basti Riaz Abad i Punjab i Pakistan, og mistet alt når flommen kom. Dette er den største katastrofen vi har opplevd, sier han. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen måtte Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. I Tangen og Stange kommer konfirmantene rundt med bøsser tirsdag 24. mars. Ta godt imot dem! Karnevalsgudstjeneste på Tangen Vi prøvde i år også å invitere barnehagebarn og skolebarn til karnevalsmesse. Dessverre er det sånn i år at Fastelavnssøndag faller sammen med skolens vinterferie, så det var ikke så mange som kunne møte opp, men vi som var der hadde det veldig moro. Ungene var med på alt, fra inngangen og sette på plass dåpskanne og fastelavnsris, til å dekke på alteret med brødet til nattverden. Etter hvert ble det fortellingsstund i kortrappen, før vi pyntet påsketreet med hjerter og morsomme figurer med fine ord på seg, ord om fred og om kjærlighet og om å bry seg om hverandre... Etterpå var det boller og saft, i massevis!!!... 8

9 Mega-kirke i Amerika Denne artikkelen handler om forskjellene fra å gå i kirken i Stange menighet og i Louisville, Kentucky. Og nå er ikke dette hvilken som helst kirke. Dette er den femte største kirken i De forente stater (USA). Jeg er for tiden i Kentucky som utvekslingsstudent. Jeg har nå bodd her i gode 7 måneder hos en vertsfamilie og nyter livet godt med å oppleve og lære amerikansk kultur. Vi tar gjerne en tur innom denne kirken et par ganger i måneden. Til å begynne med, navnet på kirken er Southeast Christian Church. Som nevnt, er dette den femte største kirken i USA. Den har en menighet på ca. 30,000 mennesker, og kan på en vanlig søndag ha et oppmøte på rundt 7,000. Du kan tenke deg hvordan det høres ut når 7,000 mennesker synger sammen. Den følelsen gir deg gåsehud. I denne kirken brukes det ingen salmebok, men det blir sunget lovsang hvor teksten blir vist på en storskjerm. Det er et live band som spiller hver gang. Bandet som spiller i kirken har dette som sin faste jobb. Videre er denne kirken en «Christian» kirke. Som for amerikanerne betyr at den er sin egen gren av kristendommen, på linje med baptismen, katolisismen, protestantismen, osv. Men etter min mening minner denne kirken mye om baptismen. I Southeast, som den kalles, døpes de etter alle aldre i et stort basseng plassert sentralt i salen. De synger lovsanger, og har en såkalt «preacher,» som er nesten det samme som en prest som holder preken senere i gudstjenesten. Det er ikke presten som leder gudstjenesten, men heller vokalen i bandet som leder an. Presten, ved navn Dave Stone, holder bare en preken som vanligvis handler om hverdagslige, moderne problemer som for eksempel å kontrollere penger, eller forbedre ekteskap. Like viktig er det å nevne miljøet i Southeast. Den inneholder alle typer mennesker. Vi har faste plasser i denne kirken. Og ved siden av oss sitter det vanligvis et ungt nygift par, foran oss sitter nyhetsankeret for Kentucky s største nyhetskanal, og litt lenger unna sitter ordføreren. Med andre ord, denne kirken er en populær kirke. Ved mitt første besøk her, i august 2014, møtte vi på en hyggelig fyr som jeg hadde en lang og fin prat med. Senere fant jeg ut at denne mannen er Kyle Idleman. En veldig kjent forfatter her i USA. Han hadde også med seg to livvakter som jeg ikke la merke til på den tiden. Altså, det er veldig stor variasjon blant de 7,000 menneskene som møter opp på en vanlig søndag. Noe annet spektakulært er ofringen. Jeg tok en kikk på hvor mye ofringen var søndagen en uke før vi var der. Den var på 679,000 dollar. Noe som tilsvarer rundt 5,5 millioner kroner. På juleaften holder de seks gudstjenester med en folkemengde på 9,000 mennesker hver gang. Du kan tenke deg hva ofringen er på da. Kirken inneholder mer enn bare en stor sal. Søndagsskole, lekerom, klubbrom for ungdom og mye mer. Harald Fjågesund Min salme Jeg har blitt utfordret av Morten Støen til å velge min salme. I og med at jeg hadde min barndom i det såkalte bibelbeltet, har jeg kanskje litt flere salmer å velge mellom. Det er rett og slett veldig vanskelig pga det. Derfor har jeg valgt meg en salme som jeg kan fortelle noe rundt. Mitt bamdomshjem lå midt i skogen, uten et hus i nærheten. Det var ikke så vanlig på den tiden at ungene ble kjørt til alt, så jeg, som mange andre, måtte gå. Veien hjem var stummende mørk, ikke noe gatelys der nei. Det kunne jo være litt skummelt for noen og enhver. Mamma sa til meg at hvis jeg var redd, skulle jeg synge Alltid freidig når du går når du går hjem. Så det gjorde jeg, ved behov. Sang av hjertens lyst. Alltid fredig når du går veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når først ved verdens ende. Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lys; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse. Derfor er det noe trygt over denne sangen. Det er kanskje ikke favorittsalmen, men det er fine barndomsminner rundt den. Jeg vil sende utfordringen videre til Lena Nybruket Gunvor Stemkjær 9

10 Musikknytt Ved Martin Lennox Stange kirke Onsdag, 18. mars kl 1900 Kammerkoret Viva Vårkonsert Billetter: kr 150/100 (barn/student) Kammerkoret Viva kommer tilbake til Stange kirke! Kammerkoret Viva har sitt utspring fra lærerskolen på Hamar, og består av 24 sangere fra Hamar og omegn. Koret har et vidt repertoir fra klassisk til populærmusikk. Onsdag 18.mars kl holder Kammerkoret Viva konsert i Stange kirke, og inviterer til en konsert med stor variasjon, fra 15oo-tallets Monteverdi til 2000-tallets Ola Gjeilo, fra madrigal til gospel, fra klassisk til jazz. I juni skal Viva til Krakow og delta i en internasjonal korkonkurranse. Der skal vi synge i to forskjellige klasser, klassisk korsang, og populærmusikk. Derfor har vi i år stor variasjon i musikk. På veien til Krakow skal vi også delta i en korkonkurranse på Tretten, og vi skal ha konsert i Stange kirke. Til denne konserten har vi valgt ut noe av det vi skal synge i konkurransene, og sanger som vi er glad i. Viva vil gjerne gi dere en musikalsk opplevelse, velkommen til konsert. Live Weider Ellefsen dirigerer Viva fordi hun ønsker å skape musikk sammen med engasjerte og musiske sangere. Hun har en kreativ, inspirerende og ambisiøs holdning til korarbeidet, og satser på å utvikle koret til stadig å holde et høyere musikalsk nivå. Live er utdannet pianist og kordirigent fra Trondheim, Oslo og Tromsø, og har studert med Jørgen Larsen og Ragnar Rasmussen. Hun er bosatt på Hamar, og med utgangspunkt i Hamar og Hedmark fylke produserer hun egne konserter, og selger musiker- og dirigenttjenester gjennom bedriften LIVEmusic. Stange kirke Lørdag 28. mars kl 1800 Mjøsmusikk Pasjon, Påske og Pergolesi Billetter: kr 200/100 (barn/student) Hovedverket under konsert lørdag 28. mars i Stange kirke med Mjøsmusikk ledet av Olaf Aasen, vil være Giovanni Battista Pergolesis Stabat mater. Stabat mater dolorosa (latin for «Stod der moren, fylt av smerte») er en katolsk hymne fra 1200-tallet. Teksten skildrer Marias lidelser under korsfestelsen av sønnen Jesus Kristus. Den ble tidligere tilskrevet Jacopone da Todii, men i dag regnes Bonaventura som den mest sannsynlige forfatteren. Hymnen er et fast innslag i den katolske liturgien og framføres ofte under den katolske kirkens minnedag for jomfru Maria (Beata Maria Virgo Perdolens), den 15. september, samt på fredag før palmesøndag. Giovanni Battista Pergolesi ( ) fikk sin første musikkundervisning av Francesco Santi, kapellmester ved domkirken i hjembyen Jesi. I 1722 begynte han å studere ved Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo i Napoli. Hans viktigste lærer var Gaetano Greco og Francesco Durante. Man antar at han avsluttet sin studietid sommeren 1731 med en oppføring av kantaten La conversione di San Guglielmo d'aquitania i klosteret San Agnello. Pergolesis Stabat mater var ett av de mest populære verk på 1700-tallet. Verket ble fullført i komponistens dødsår som hans aller siste opus. Stange kirke Langfredag 3. april kl 1700 Musikk og lesninger for langfredag Paul Wilmot (flygel) spiller Goldbergvariasjonene av Johann Sebastian Bach Felles for Stange og Tangen menigheter Kollekt ved utgangen STANGe KIRKe ONSDAG, 18. MARS Kl 1900: Kammerkoret Viva (Foto: privat) STANGe KIRKe ONSDAG, 18. MARS Kl 1900: live Weider ellefsen dirigent (Foto: privat) 10

11 STANGe KIRKe lørdag 28. MARS Kl 1800: Mjøsmusikk (Foto: privat) På langfredag blir det felles meditasjonsmusikk for Tangen og Stange menigheter i Stange kirke. Her hører vi Goldberg variasjonene av Johann Sebastian Bach fremført av Paul Wilmot. Menighetens prester deltar med tekstlesninger. Goldbergvariasjonene er en «klaviatursuite», opprinnelig for cembalo skrevet av Johann Sebastian Bach for hans elev Johann Gottlieb Goldberg. Suiten begynner med en arie fra "Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach", ispedd to folkemelodier mot slutten. Etter innledningen følger 30 variasjoner. Goldberg var cembalist hos den russiske ambassadøren i Dresden (Grev Keyserlingk). Historien er at Greven hadde vondt for å få sove, og hadde derfor musikere til å spille musikk, bl.a. disse variasjoner av Bach. Greven likte komposisjonen så godt, at han betalte et honorar på hundre Louis d'or i rent gull. Dette var den beste betalingen Bach fikk for noe verk ellers. Variasjonene er blitt mye spilt av konsertpianister gjennom årene. I nyere tid er særlig Glenn Goulds tolkning den best kjente. Paul Wilmot vokste opp i Sør England og USA. Han er utdannet ved University College, Oxford, hvor han var organiststipendiat. Der studerte han orgel med den verdenskjente konsertorganisten professor David Sanger. Etter fullført Mastergrad arbeidet Paul for forlagsprosjektet Clay Sanskrit Library. I 2007 flyttet ham til Mauritius, hvor han ble ansatt som musikklektor i piano og orgel ved Le Conservatoire National de Musique Francois Mitterrand og senere repetitør og redaktør for Opera Mauritius. I august 2011 ble han ansatt som kantor på Vega i Nordland. Han STANGe KIRKelANGFReDAG 3. APRIl Kl 1700: Paul Wilmot (Foto: privat) STANGe KIRKe langfredag 3. APRIl Kl 1700: Johann Sebastian Bach begynte sin nærværende stilling som kantor i Fåberg menighet Lillehammer, januar

12 Kirkestatistikk for Stange 2014 Noen nøkkeltall for Stange menighet 2014 (tall i parentes 2013) : Innmeldt: 0 (2) Utmeldt: 3 (7) Døpte: 28 (28) Konfirmanter: 29 (18) Ekteskapsinngåelse: 5 (6) Gravferd: 42 (35) Gudstjenester: 51 (49) Gudstjenestedeltagere: 3887 (3882) Kommentar: Den kirkelige aktiviteten i Stange må kunne karakteriseres som umåtelig stabil. Tallene ovenfor, som kun viser situasjonen de to siste årene, sier kanskje ikke så mye i så måte. Men årsstatistikkene flere tiår tilbake viser mye av det samme. Dette gjelder bl.a. både antallet gudstjenester og gudstjenestedeltagere. Det er positivt at disse tallene holder seg I Tangen sokn var det 32 gudstjenester på søndager og helligdager i I tillegg hadde vi to sammen med Stange sokn, i Stange kirke, og fire sammen med hele prostiet, på høytidenes annendager... og vi hadde også en ungdomsmesse sammen med Stangeungdommer på Vollbo i forbindelse med fasteaksjonen. Så feiret vi 8 gudstjenester utenom helligdager, og det er barnehage- og skolegudstjenester, 1. og 17. mai og forskjellige pilegrimsmesser og temagudstjenester. Så til sammen var det 40 forskjellige gudstjenester i Tangen sokn, fordelt på Tangen og Strandlykkja kirker... Og det så stabile. Det tyder på at denne delen av arbeidet hviler på en nokså trygg grunn. Ser man utviklingen over flere tiår, finner man likevel selvsagt endringer. Den største i så måte er nedgangen i antallet ekteskapsinngåelser. Her skjedde det en markant nedgang på 1970-tallet. Denne trenden har siden bare forsterket seg, og tallene ovenfor har siden vært nokså stabile de siste år. Et annet område med klar nedgang har vært i antallet kristelige foreninger. I «gamle dager» var det f.eks. svært mange misjonsforeninger og foreninger for menighetspleie i Stange. Av disse er det nå bare Såstad misjonsforening som er igjen. På landsbasis ser man for tiden en klar nedgang i antall døpte barn. Noe som gjør dette urovekkende, er at det er flere Kirkestatistikk for Tangen 2014 deltok til sammen 2555 mennesker på alle disse... Så det vil si at det er litt over 64 deltakere i snitt... Men hva gjorde vi så i alle disse handlingene? Vi døpte 13 barn, og 9 av dem bor i Tangen sokn, så det var en stor festreise... Så ble 11 konfirmert, gratulerer til dem, og vi feiret nattverd 20 ganger, og til sammen var det 523 som var med på det... Snitt blir da ca 26 hver gang... Utenom gudstjenestene skjer det jo også mye i kirken. Tre par ble viet i soknet i fjor, god lykke til dem, og 15 ble gravlagt, kondolerer til alle sørgende... Og så har det vært 4 konserter i kirken, og flere foreldre som selv er medlemmer av Den norske kirke som velger bort dåpen for sine barn. Andre kirker vi kan sammenligne oss med har allerede lenge sett denne utviklingen, og det er en kjensgjerning at alle store kirkesamfunn i hele den vestlige verden opplever en markant tilbakegang. I Stange befinner vi oss åpenbart ennå i utkanten av området for disse store endringene, men på sikt vil de gjøre seg gjeldende også her. Dette forhindrer likevel ikke at hver og en av oss kan være med og gjøre en forskjell. Hvis tilstrekkelig mange av oss som i dag bor i Stange ønsker at Stange om 50 år skal ha en levende menighet, vil Stange om 50 år ha en levende menighet! Frede Mandt Fjågesund de fleste til jul, og til sammen trakk disse 578 personer. Kjempegode tiltak og godt oppmøte... Ellers så har prest har vært på besøk i forskjellige klasser 3 ganger... Det er underlig det der med tall og slikt, men ganske morsomt også, når en ser at det faktisk har skjedd noe... likevel ser vi at aktiviteten har gått litt ned fra forrige år. Dette kan skyldes mange ting, det har vært mindre dødsfall i 2014 enn i 2013, og det ble døpt mange færre barn, fordi det ble født færre barn, slik er det, det varierer... Bli med og gjør 2015 til spennende statstikk for neste år... Nina Th. Bredsdorff Nytt fra Stange Menighetsråd Sak 4/15 Konstituering Stange menighetsråd Vedtak: Stange menighetsråd velger fram til valg av nytt menighetsråd trer i kraft i 2015: Leder i Stange menighetsråd: Nils- Kristian Møller Nestleder i Stange menighetsråd: Vegard Fikke Sak 8/15 «Åpen kirke» åpningstider sommeren Vedtak: Kirken holdes åpen fra kl i ukene 27, 28, 29, 30, 31. Langvandringen går fredag 16.6 fra Tangen til Stange. Kirken bør holdes åpen på det tidspunktet de kommer til Stange kirke. Sak 9/15 Trosopplæringsarbeidet Vegard orienterte om arbeidet med program og ansettelser. De var innkommet 4 søknader til 2x50% stillinger. Arbeidet med tilsetting godt i gang. Orienteringen ble tatt til etterretning. Sak 10/15 Innkjøp av nye salmebøker. Vedtak: Det kjøpes inn 200 salmebøker, hvorav 150 til Stange kirke og 50 til Stange menighetssenter. Bøkene til Stange kirke skal bekostes av Stange kirkelige fellesråd. Stange menighetsråd velger å forskuttere dette. Investeringen dekkes av utstyrsfondet. Sak 11/15 Tårnagenter Gjennomføring: Lørdag 28/2 kl eller og søndag 1/3 fra kl 9. Sak 12/15 Vi synger og spiller julen inn» Stange menighetsråd ønsker at skolens musikkorps deltar som tidligere år i arrangementet og ber om at de inviteres til å delta i «Vi synger og spiller julen inn». 12

13 For 50 år siden Epitaphiet i Stange kirke på plass igjen I «Nykirken» har den store og praktfullt utskårne rammen hengt tom i over ett år. Rammen er fargerestaurert, men selve maleriet trengte også i høy grad restaurering. Dette er nå utført hos Riksantikvaren, og det er kommet på plass igjen. Minnetavlen ble oppsatt i 1681 av sokneprest Niels Muller og hans hustru Margrethe Mechelburg og forestiller disse samt hennes tidl. avdøde mann Christopher de Stockflet. Dessuten er barna avbildet, to sønner og tre døtre av første ekteskap og deres egen Hans. Familiens våpenskjold er malt i et ovalt felt. Christopher de Stockflet var sokneprest i Stange fra 1664 til sin død i I 1665 giftet han seg med Margrethe Mechelburg. Av deres 5 barn ble de to sønnene sokneprester, og de tre døtrene giftet seg med hver sin sokneprest. Av liste Stockflet utarbeidet, sees at det i Stange var 216 gårdbrukere, foruten 13 Quinder som brukte jord. Av husmenn var det 102, deri medregnet 21 verksarbeidere ved Viig Jernverk. Niels Muller var sokneprest her fra 1680 til Han giftet seg med sin formanns enke en ikke uvanlig måte å forsørge presteenken på. Disse ligger nå begravet i den gravkrypt som finnes under kirkens midtgang. Det gamle epitaphium utgjør en interessant del av Stange kirkes utsmykning, og det er nå i den stand giverne så det. Tangen Tangen menighet var så heldig å få et større pengebeløp siste vår. Det var fru Karen Solberg, Hamar, som ved sin død hadde betenkt Tangen kirke med en større gave, kr Fru Solberg var gammel Tangensokning, idet hun var født på Temmen og vokst opp der på gården. Som for så mange ble det også for henne barndomshjemmet og grenda som ble det egentlige hjem. Hennes familie har da også funnet sitt siste hvilested på Tangen kirkegård. Sin takk nemlighet til Tangen ville hun så vise ved å gi til Tangen kirke, en gave vi er svært takknemlige for. Disse pengene har vi nå benyttet til restaurering av gravkapellet, en sak som lenge hadde ligget oss på hjertet. Den måten vi før måtte ta imot de sørgende på, var til å skamme seg over hver gang det var en bisettelse. Vi har derfor nå sett bort fra den trange kjelleren som vanskelig lot seg utvide, og bygd ut et kjølerom isteden. Kapellet er ellers helt oppusset, slipt gulver, satt inn antikkglass i vinduene, lagt på ny gulvløper og alt er holdt i lysere og vennligere farger. Det vil også bli kjøpt inn noen sammenleggbare stoler, samt litt utsmykning vil komme senere. Menighetsrådet håper med dette at pengene er blitt brukt der det mest trengtes, og at det vil være til trøst for de sørgende som gjennom tiden kommer til å være i kapellet til minnestund over sine kjære. Vi takker hjerteligst for den store gave som fru Solberg så uventet gav til kirken, og retter også en takk til hennes slektninger som ennå lever. Tangen menighetsråd. 13

14 2335 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Tlf.: Storgt. 10, 2335 Stange Menighetsbladet trenger annonsører Vil du profilere din bedrift til ca lesere pr. år for kun 1/15 side, pr. år kr , 2/15 side, pr. år kr , 3/15 side, pr. år kr , 4/15 side, pr. år kr , 6/15 side, pr. år kr , 15/15 side, pr. år kr , ta kontakt med redaksjons komiteen v/helge Alm pr mail 14

15 Slekters gang Stange Døpte Magnus Skogli Reinhardsen Marthe Tyriberget Gjør Stella Marie Betten Solbakken Harald Schartum-Hansen Frida Jahren Liljan Jonas Kjernli Steina (døpt i Vallset) Noah André Aasgård Hansen (døpt i Ottestad) Johanne Alhaug Dennis Kristoffer Lille-Mæhlum Gardskär Lukas Østberg Rønning Vigde Ida Kristine Hansen og Alexander Melby Wie Døde Grethe Enger-Bamrud f Arild Sønderhagen f Arne Nyborg f Vidar Sveen f Olav Nilsen f Elen Kathrine Nord f Åshild Johannesen f Gunvor Oleane Sveen f Signe Nordlien f Martha Engelstad f Tangen Døpte Emilie Pedersen Tiril Sveen-Dillerud Nicklas Løvaas Martinsen Emma Støen Døde Ingar Heia f Aslaug Karstensen f Else Berit Lien f Helge Alnæs f Gunvor Nordvold f Sverre Lønbekken f Gudstjenester fra side Treenighetssøndag STRANDLyKKJA KIRKE kl 1000 Konfirmasjonsmesse med Nina Th. Bredsdorff og konfirmantene. Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid TANGEN KIRKE kl 1200 Konfirmasjonsmesse med Nina Th. Bredsdorff og konfirmantene. Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid søndag i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste med Frede M. Fjågesund og konfirmantene. Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid søndag i treenighetstiden BALBERG kl 1100 Friluftsgudstjeneste med Frede M. Fjågeusnd TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse med Nina Th. Bredsdorff søndag i treenighetstiden LAHLUMSVANGEN kl 1200 Friluftsgudstjeneste med Nina Th. Bredsdorff og Espa og Tangen musikkorps. Kaffesalg søndag i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse med Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetens arbeid Leie av Stange menighetssenter Vollbo Vi leier ut lokaler til minne - samvær, konfirmasjoner, konfirmasjonsselskaper, bursdager for store og små og andre arrangementer. Stor sal, mindre stuer og kjellerlokale. Nyoppusset kjøkken. Betjening kan leies. Se priser på Kontakt: Kari Bjørgen Tlf / E-post: 15

16 Vi leverer blomster til alle anledninger Tlf.: Tlf.: Tlf.: Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN NÆRMILJØSENTRALEN sør i Stange, 2337 Tangen Kontortid hver onsdag Eldretreff annenhver onsdag Tlf alle dager Tlf Storgata 11, 2335 Stange Telefon:

17 La oss bekjenne vår hellige tro! Denne oppfordringen kommer fra forrettende prest i hver eneste gudstjeneste. Det som da skjer er at alle i menighetene reiser seg, og så bekjenner vi i samstemt kor hva det er vi tror på. Trosbekjennelsen plasseres på litt forskjellige steder i gudstjenesten, alt etter hvilken ordning og type gudstjeneste det er. Helt obligatorisk er trosbekjennelsen i forbindelse med dåp. I vår kirke kan ingen dåp finne sted uten at den apostoliske trosbekjennelse lyder. Vi har tre oldkirkelige trosbekjennelser, den apostoliske, den nikenske og den athanasianske. Sammen med Bibelen, den augsburgske bekjennelse (Confessio augustana) og Luthers lille katekisme utgjør de vår kirkes bekjennelsesskrifter. Det sier seg selv at det er Bibelen som er selve basisskriftet blant disse. De øvrige er til dels meget kortfattede uttrykk for den kristne tro. Blant de oldkirkelige trosbekjennelser er det i vår kirke den apostoliske (også kalt Apostolicum)som brukes mest. Den har sitt utspring i Roma på tallet, brukes i alle verdens kirker og er den enkleste i formen. Litt yngre og litt mer ordrik er den nikenske trosbekjennelsen. Den stammer fra det store kirkemøtet i Nikea i 325, og vi bruker den ved visse gudstjenester. Den athanasianske trosbekjennelse er ikke nevnt før på 500-tallet. Den er ekstremt komplisert og ordrik og brukes aldri i en gudstjeneste i vår kirke. Moderne Bibel-forskning mener å finne ansatser til trosbekjennelser allerede i Det nye testamente, f.eks. i Fil. 2, Slike trosbekjennelser har et hymnisk preg, mer enn et læremessig. Trosbekjennelsene er derfor ikke egnet til å avgrense troen, enn si til å drive kirketukt. Det er viktig å huske på at de bare får sagt litt av det som er å si om Faderen, Sønnen og Ånden, mens troens verden er uendelig mye rikere. Som vi alle vet, lar mysteriet seg uansett ikke fange av ord. Likevel er vi mennesker henvist til å bruke ord, også om troen. Derfor er det fint å stå der i kirken og ta del i talekoret og sette ord på noen av troens kjernepunkter og kostbarheter. La oss glade bekjenne vår hellige tro! Frede Mandt Fjågesund Konfirmasjon i Tangen kirke 31. mai Malin Håkensen Frydenlund Trine Hestnes Emil Røise Håkensen Torill Indgjerd Alvilde Viktoria Tone Brandt Kippersund Erik Klafstad Jarand Larsen Per Arne Midtskog (konfirmeres i Strandlykkja kirke kl 10.00) Gyda Knutsen Moen Ken Arnfinn Nikolaisen Aina Helseth Nordby Stange kirkelige fellesråd Investeringsbudsjett 2015 Maling av Strandlykkja kirke Gravemaskin Salmebøker Brannsikring Stange kirke Tak Strandlykkja kirke Internasjonal kafé Annenhver lørdag er det internasjonal kafé på Stange menighetssenter Vollbo fra kl til kl Der serveres det gratis kaffe og kaker med god anledning til en hyggelig prat med stangesokninger som har bodd lenge eller kort i bygda. Datoer i vår: 21. mars, 18. april, 2. og siste er 16. mai. Linn Snekkersveen Rosenlund Halvard Sveine (konfirmeres i Strandlykkja kirke kl 10.00) Kevin Myrhaug Torgersen Jørgen Tobias Ødegaard Torve Magnus Uwaldo Martinez Trosviken Lars Lahlum Ruud Ole Andreas Sundheim Steinaa Konfirmasjon i Stange kirke 7. juni Malin Evensen Brovold Jostein Svaland Dale Herman Slette Eriksen Stian Floor Anders Gjerstad Sanna Hoel Hagen Ingrid Kristine Hoel Frida Murud Jacobsen Dag-Erik Lysø Catharina Sund Midtlund Kristoffer Nøkleholm Emilie Haugsrud Oustad Sara Elise Pedersen Anna Hansen Reinhartsen Magnus Ripsrud Eline Constanse Elton Rønningen Mats Solli Verge Signe Helén Vik Ellen Kristine Wolla 17

18 Kirke og menighet Stange kirkekontor Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange Kontortid: Sentralbord: Faks: Kirkegård, grav og gravfeste: Epost: Trosopplærer Ottestad, Stange og Tangen, Øyvind Åge Berg Stange menighet Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller: Sokneprest Frede Mandt Fjågesund: Privat: Kantor Martin Lennox: Kirketjener Øystein Engen: Kasserer Gunvor Skovli, , Kontonr. for gaver eller innbetaling: Kontonr. for gaver til orgelfondet: Tangen menighet Menighetsrådsleder Reidar Østli: Sokneprest Nina Th. Bredsdorff: E-post: Kirketjener Odvar Støen: Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder: Nils-Kristian Møller: Kirkeverge Ivar Manum: Konsulent Gudrun Fjågesund: , Konsulent for prestene: Gunnhild Slåtten , Kirketorget Stange kirkekor for kvinner som ønsker å synge i kor. Informasjon vedrørende øvelser og opptredene kan rettes til korets styreleder: Aud Solli, MISjONSFORENINGENE Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange Santalforening/Normisjon møte 3. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontakt: Else Karin Nordnes, tlf.: BARN OG UNGDOM Tangen menighetsbarnehage Åpningstid: Styrer: Anne Lise Kleven OG S TANGE TANGEN menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, Vollasvingen 1, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Frede Mandt Fjågesund (red.), Nina Th. Bredsdorff, Tove Krattebøl, Trond Enemo, Helge Alm. Klubben på Tangen Klasse Kontaktinformasjon: Marianne Larsen: Nina Klafstad: SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse. Voksenledere: Vegard Fikke, May Sigrun Rusdal Fikke, Ida Kathrine Lundby, Knut Erik Østgård, Kari Bjørseth, Eleonora Eikemo Hagen. Ungdomsledere: John Kristian Bergestad, Frida Dybvig Haugen, Jonas Amberg, Sven Amberg, Håvard Fikke, Ingrid Fikke, Stian Kristiansen, Mats Haugli, Vegar Gjenga. Se SMUK bloggen: SMUK i vår: Fredag 20.mars Fredag 10.april Fredag 8.mai Leie av Tangen Menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap eller lignende. Kontakt Merete Sundheim Telefon: Tangen prestekontor kan også kontaktes Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Gunvor Skovli, P.B. 214, 2336 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Bankgiro: FORSIDEFOTO: John H. Johnsen 18

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17.

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17. Nr. 4 2011 64. årgang www.stangemenighet.no Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12 Tangen kirke jubilerer side 4 og 5 Kirkevalg side 7 50 år side 9 og 17 100

Detaljer

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang TANGEN Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9 STANGE OG menighetsblad Nr. 4 og 5 2006 59. årgang TANGEN Oppstandelseserfaringer hele året SIDE 3 Rusfritt miljø på Tangen SIDE 6 Ny sokneprest i Stange Frede Mandt Fjågesund den nye soknepresten betegner

Detaljer

En samtale med Nils Ringnes om jakt og høst og skaperverk og sånn... side 4. Ble konfirmert og skal bli konfirmert side 13 og 21

En samtale med Nils Ringnes om jakt og høst og skaperverk og sånn... side 4. Ble konfirmert og skal bli konfirmert side 13 og 21 www.stangemenighet.no Nr. 3 2013 66. årgang En samtale med Nils Ringnes om jakt og høst og skaperverk og sånn... side 4 Ble konfirmert og skal bli konfirmert side 13 og 21 Internasjonal kafé side 15 tangenihedmark.com

Detaljer

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer? STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2005 58. årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

menighetsblad Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9

menighetsblad Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9 STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2006 59. årgang TANGEN Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9 Musikknytt Side 11 Nytt

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Båt på Tangen. Nr. 3 2003 56. årgang

Båt på Tangen. Nr. 3 2003 56. årgang Nr. 3 2003 56. årgang Båt på Tangen På 17.mai går kollekten i Tangen kirke til Tangen menighetsbarnehage. Det har vært en tradisjon som har vart i flere år. Men hva går pengene til? Tangen menighetsbarnehage

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer