Helg i bygda. 17. mai i Melhus. Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. 17. mai i Melhus. Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang 17. mai i Melhus Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

2 Helg i bygda - Nr 2/2014 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Gjøran Berg Onsøyen, Astrid Synnøve Esphaug, Bente Brandsæter, Frode Stenmo, Kjell Arne Morland (perm.), Øystein Flø (redaktør) Bankgiro: Ja, vi elsker dette landet Av sokneprest John Olav Hodne «Ja, vi elsker dette landet,» synger vi. Men hvordan elsker man et land? Hvordan elsker man Norge? Skal vi legge oss ned på alle fire og kysse jorden? Det er mange som har gjort det før. F.eks. de som kom hjem til Norge KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg TELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Åshild Brenne Kateket Sonja Bruholt Menighetspedagog Svanhild Christofie Hafnor Sandberg Diakon Tone Njøs Krk.verge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Magnus Noreen Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Layout: Magnhild Nordbø Trykk. PK trykk Forsidebilde: Glimt fra 17 mai-feiring i Foto: Tove H. Flø etter år i fangenskap under siste verdenskrig. Andre igjen dro utenlands for å være borte i flere år, og tok med seg en håndfull jord i en boks eller en vase. Men: Er det sånn man elsker landet sitt? Og hva er det man skal elske? Norge er jo et langt land. Vi som bor i Trøndelag, skal vi elske Oslo? Hvordan skal vi gjøre det? Det kan kanskje synes greit det der med jorden og med landet. Å putte jord i en boks og få med seg litt av Norge. Men skal jeg ta jorden fra min egen hage eller fra naboens? Ville det vært det samme? Både naboen og jeg bor i Norge. Og hva med de som bor i blokk? Egentlig tror jeg ikke det handler om jord. Jeg tror det handler om mennesker. Det er klart at Norge er flott og vakkert. Ingen ting er som Norge om våren, om sommeren om høsten eller om vinteren. Ingenting er som Norge. Og vi skal ta vare på og verne om landet og naturen. Men vi skal først og fremst elske mennesker. Ja, vi elsker dette landet må på en eller annen måte bety at vi elsker de menneskene som bor der. Alt annet er meningsløst. Det er meningsløst å elske jord mer enn mennesker. I år feirer vi 200 års jubileum for grunnloven. Og vi feirer 17.mai for å understreke vår kjærlighet til dette landet og til de verdiene dette landet er bygget på, slik de kommer til uttrykk i grunnloven. Grunnloven er bygget på nestekjærlighetsidealet og er inspirert av den franske revolusjon, med frihet, likhet og brorskap som grunnverdier. Ja vi elsker dette landet må bety at vi elsker de menneskene som bor her. Alle menneskene som bor her, uten unntak. «Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet?» (Matt 5). Jesu ord i bergprekenen om å elske sine fiender er radikale og sannelig noe å strekke seg etter. Gud gjør ikke forskjell på folk, sier bibelen. «Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt.» heter det i 5.Mosebok (5 Mos 10,18-19). «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus,» skriver Paulus i Galaterbrevet (3,28). Oversatt: Ja, vi elsker dette landet, / innflytterne og. / Streite, skeive, gamle unge, / gule, brune, blå. / Elsker, elsker det og tenker / på vår far og mor / og at alle verdens menn sker / er vår søster og vår bror. Tykk eller tynn, lyserød eller brun, kvinne eller mann, gammel eller ung. Alle er like mye verd, uavhengig av evner og anlegg, kjønn eller alder, seksuell legning eller religiøs tilhørighet. Det er ikke viktig hvordan vi ser ut, eller hvor flinke vi er til å snakke norsk. Selv er jeg dårlig til å snakke svensk, for ikke å snakke om urdu. Det som er viktig er nestekjærlighet, ytringsfrihet, trosfrihet, likeverd, menneskeverd, solidaritet og fellesskap. Til lykke med 200-års jubileet! Ha en god 17.mai!! 2

3 Onsdagskveld i Prestegårdslåna: Norge og jødene - Grunnloven av 1814, Henrik Wergeland og jødesaken i det norske storting Den 9. april var det igjen en interessant onsdagskveld i Prestegårdslåna. Her snakket Dagfinn Rian om temaet: «Norge og jødene - Grunnloven av 1814, Henrik Wergeland og jødesaken i det norske storting». Her fikk vi høre om bakgrunnen for at den såkalte jødeparagrafen ( «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.») ble en del av grunnloven fra I 1851 ble denne paragrafen opphevet etter en stor innsats av Henrik Wergeland og Andreas Munch. Paragrafen kan ses som en videreføring av Christian den femtes Norske Lov av 1687, der ble det bestemt at ingen jøder måtte oppholde seg i Norge uten kongelig leidebrev. Samtidig var den skjerpende, for forbudet i Grunnloven var absolutt og uten legale muligheter til unntak, f.eks. ved leidebrev. Jøder som likevel kom til landet, som forretningsreisende eller som følge av skipbrudd, ble arrestert og utvist, i enkelte tilfeller bøtelagt. Dagfinn Rian trakk også perspektivene fram til dagens debatt, der noen ønsker å forby rituell omskjæring av guttebarn i Norge, og derved i praksis igjen utelukke jøder fra riket. Det er klart at det var fordommer mot jøder som preget flertallet på Eidsvoll, men heldigvis var det også noen som talte mer prinsipielt for religionsfrihet, blant annet to av prostene i forsamlingen. Jan Horg i samtale med Dagfinn Rian etter møtet i Prestegårdslåna. (foto: Øystein Flø) Påske i kirkene Også i år var det en stor og mangfoldig feiring av påske i kirkene i Melhus kommune. På påskedag er det tradisjon at vi avslutter gudstjenesten med å gå ut på kirkegården og synge: «Deg være ære, Herre over dødens makt». På bildene ser vi fra kirkegården på Hølonda og fra gudstjenesten i Melhus kirke. Her deltok en gruppe unge fra Madagaskar som går på Øya videregående skole. De deltok med sang og med å fortelle om hvordan de feirer påske i sin kirke. 3

4 Aktuelt fra daglig leder Kurt Rylandsholm Nytt orgel i Melhus kirke Da fristen gikk ut mandag 14. april, var det 4 leverandører som hadde levert inn tilbud på nytt orgel. I forkant av dette hadde fellesrådet lyst ut en konkurranse med prekvalifisering der 7 tilbydere meldte sin interesse. Fellesrådet har lagt opp til en fremdriftsplan der en tar sikte på å få ferdigforhandlet en avtale med en orgelleverandør i månedsskifte mai/juni. Valg av leder og nestleder i fellesrådet I Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, 1, står det bl.a. at kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget ble gjennomført på fellesrådsmøte For det kommende året ble Asbjørn M. Buklev, representant fra Horg menighetsråd, valgt til leder. Sigmund Gråbak ble gjenvalgt som nestleder. Dugnad på kirkegårdene Melhus kirkelige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har lagt til rette for, og/eller vært med på dugnadene på kirkegårdene i kommunen. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en meningsfull måte kan komme sammen å gjøre en innsats for fellesskapet. Tusen takk. Navnet minnelund på Melhus kirkegård Navnet minnelund betegner et område av kirkegården der det står et felles gravminne med tilhørende urnefelt. På et felles gravminne settes navneplater med navnet til avdøde. Denne formen for gravsted er et supplement til tradisjonelle gravsteder med egne gravminner. Bestilling av gravsted i navnet minnelund skjer til gravferdsmyndigheten via begravelsesbyråene når dødsfall meldes. Navneplaten betales av fester av graven. Bare standard navneplate etter fastsatt form og mål kan settes opp. Det er gravferdsmyndigheten som er ansvarlig for montering av platen på gravminnet. Ta kontakt med kirkekontoret, tlf , e-post: dersom det ønskes mer utfyllende informasjon om navnet minnelund. Nytt fra diakonien Tone Njøs, diakon Flå eldresenter Andakter onsdager kl mai, 4. og 18. juni 2., 16. og 30. juli 13. og 27. august Treff torsdag kl mai og 12. juni Trenger du skyss, ring Reidun Ljøkjell, kr i egenandel t/r. Horg sykeheim Andakter onsdager mai, 4. og 18. juni 2., 16. og 30.juli 13. og 27. august Treff onsdager mai på sykeheimen. 28. mai og 11. juni Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r. Hølonda helsehus Andakter tirsdager mai, 3. og 17. juni 1., 15. og 29. juli, 12. og 26. august Treff fredag kl : 30. mai Buen Andakter onsdager kl på stua Øyåstun/ Håggåtun kl på peisestua: 28. mai, 11. og 25. juni 9. og 23. juli 6. og 20. august Formiddagstreff torsdager kl juni Treff i kirken kl sept. Minns du sången 4 Bussturer Busstur for Flå og Horg Tur til Røros og omegn. Onsdag 20 august Pris pr. person: 650 kr Avreise Prix, Ler kl Påstigning langs E6 etter avtale ved påmelding. Tilbake i kveldinga. Påmelding innen 4.august: Flå: Reidun Ljøkjell, tlf: Horg: Lars Høiseth, tlf: Det serveres formiddagsmat og middag. Vi besøker en kirke og får høre en andakt, samt besøker severdigheter i området. Busstur for Melhus og Hølonda. Den gylne omvei Inderøya. Onsdag 13. august Pris pr. person: 650 kr Avreise Hølonda kl. 8.30, Melhus kl Hjemme i kveldinga. Påmelding kirkekontoret; tlf innen 4. august. Det serveres formiddagsmat med kaffe og middag.vi besøker gårds-utsalg og severdigheter og en middelalderkirke med omvisning og andakt. Mer info om turene kommer på plakater.

5 Flott innsats til KN på årets aksjon! 8. april var årets dato for fasteaksjonen fro Kirkens Nødhjelp (KN), og rundt omkring i menighetene våre, gikk folk fra hus til hus med bøsse. Langt de fleste var konfirmanter, men det er også andre som tar bøssa i handa og ringer på dører. Stor var gleden da vi talte opp pengene! Alle fire menigheter har gode resultater, og Flå har aller best, for der har de satt ny innsamlingsrekord! kroner! Det er litt mer enn forrige rekord i 2012, men mye mer enn fjoråret som av en eller annen grunn var laber over hele linja. Resultatet for menighetene er som følger: Flå: 17200,- Horg: 23526,- Hølonda: 19689,- Melhus: 98441,- Til sammen kr ,- som er litt mer enn to tusenlapper mindre enn rekordåret Tusen takk til alle som gikk med bøsse, alle som var med og organiserte, og ikke minst, takk til alle som gav! Midlene som samles inn på denne aksjonen er såkalt «frie midler». Det gjør KN i stand til å rykke ut på svært kort varsel ved katastrofer og kriser. Da jordskjelvet traff Haiti i 2010, var KN raskt på pletten fordi de har slike midler tilgjengelig. Så kan de søke NORAD og andre om støtte i etterkant men man kan jo ikke vente på slike svar når folk ligger under ruinene og venter. Til høsten har KN fått TV-aksjonen. Det er de svært glade for, men de som får TV-aksjonen må på forhånd ha satt opp en detaljert liste over hva pengene skal brukes til og dermed er det ikke frie midler som kan være beredskap i krisetider. Så takk for gaven til mennesker i nød! Konfirmanter Vi har intervjuet to av våre konfirmanter Tore Friberg og Mari Losen Bones. 1. Hvorfor konfirmerer du deg i kirka? 2. Hva har vært det verste og det beste med konfirmasjonsforberedelsene? 3. Har du noen ønsker / drømmer for fremtiden? 5 Mari svarte: 1. Fordi at det er tradisjon, og at jeg ville lære mer om kristendom og kirka. 2. Det ble brukt mye tid til det jeg kunne brukt til fritidsaktiviteter..., men det er jo bare for et år da! Det artigste var konfirmantleiren. Jeg ble kjent med nye folk og vi hadde det veldig trivelig. 3. Jeg har lyst til og bli med i en organisasjon, som hjelper vanskeligstilte barn. Tore svarte: 1. Alle søsknene mine har gjort det, og i vår familie er det tradisjon. 2. Det har gått bort mye tid til konfirmasjonsundervisning, som jeg kunne brukt til håndball eller fotballtrening. Det beste var og bli kjent med mange nye folk. 3. Næææh...alle ønsker vel fred i verden. Tusen takk til Mari og Tore. Redaksjonen ønsker dere en riktig fin avslutning på konfirmanttida og en strålende konfirmasjonsdag. Fornøyde konfi r- manter etter endt innsats: Adelinn Skjetne, Frida Barlindhaug, Simen U. Bruvoll, Janne Fagerbekk, Randi T. Lund og Randi S. Bergsmyr

6 Av prost Øystein Flø Burde vi feire grunnlovsdagen på den 4. november? I kommunestyresalen i Melhus rådhus henger det en plakat av Grunnloven, slik den var i Det står at dette er grunnloven fra 17. mai 1814 med senere endringer. Denne plakaten fortier imidlertid at det var to ulike grunnlover som ble vedtatt i Det er ikke så mange som vet at det er grunnloven fra 4. november 1814 som danner utgangspunkt for dagens grunnlov. I rådhuset på Støren henger det en langt eldre plakat i formannsskapssalen. Denne plakaten er trykt i 1836 og av den går det fram det som i dag ofte glemmes. Her står det: «Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen den 17de Mai 1814 paa Eidsvold, og nu i Anledning Af Norges og Sveriges Rigers Forening, bestemt i Norges overordentlige Storthing i Christiania og antagen 4de November 1814» Grunnlovsrevisjon eller krig Grunnlovsvedtaket den 4. november 1814 var naturligvis en revisjon av 17. mai-grunnloven, men det ekstraordinære ( overordentlige ) stortinget oppførte seg på mange måter som en ny riksforsamling. Det hadde ikke tid til å følge de normale prosedyrene for grunnlovsendringer, for svenske tropper hadde erobret store deler av Østfold og de kunne, om krigen hadde fortsatt, i løpet av kort tid ha tatt både Kristiania og mesteparten av Østlandet. Den 14. august 1814 var det ingått en våpenhvileavtale i Moss. Ifølge denne avtalen, Mossekonvensjonen, skulle Christian Frederik (som den 17. mai var blitt valgt til norsk konge), si fra seg kongemakten, overlate den utøvende makt til statsrådet og innkalle Stortinget for å endre Grunnloven for å muliggjøre unionen med Sverige. Det overordentlige Storting kom sammen i Kristiania den 7. oktober. Under stadig kontakt med svenske kommissærer fullførte Stortingent grunnlovsrevisjonen den 4. november 1814, og samme dag ble kongen av Sverige valgt til konge av Norge. Stort sett ble bare de paragrafene som var til hinder for inngåelsen av en løs personalunion med Sverige endret. Men Stortinget sørget også for å styrke de paragrafene som sikret 6 Stortingets lovgivende makt og begrenset kongematen. Så slik sett kan man si at grunnloven av 4. november faktisk ble mer demokratisk enn 17. mai-grunnloven. Den hadde gitt kongen stor makt i mange saker. Den mannen som vi mer enn noen annen kan takke for at Norge i 1814 både fikk beholde sin frie grunnlov og unngikk en ødeleggende krig med Sverige, er vår første stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie. I disse skjebnesvangre oktoberdagene i 1814 var det president Christie som ledet forhandlingen med svenskene. Han tilhørte selvstendighetspartiet, som ønsket full norsk uavhengighet. Men da det ble klart at en union med Sverige ikke var til å unngå, arbeidet han målbevisst og konstruktivt for å gjøre forholdene best mulig for Norge. Takket være han og det overordentlige Stortinget ble Norge bevart som et selvstendig kongerike, med en langt mer demokratisk forfatning enn kongriket Sverige, selv om de to kongerikene hadde felles konge. Feiring av 17. mai eller 4. november Fra 1820-årene av begynte imidlertid kong Karl Johan å øve press på Norges Storting. Han ønsket å endre den norske Grunnloven for å øke kongens makt i landet. Dette gjorde at de norske nasjonalistene fikk ideen om å markere 17. mai som grunnlovsdag. Særlig var Adressseavisens redaktør Mathias Conrad Pettersen en viktig forkjemper for dette. De første offentlige feiringene av Grunnloven skjedde i Trondheim og Kristiansund den 17. mai Kongen var ikke fornøyd. Han mente at Norge heller burde feire den 4. november, da det endelige grunnlovsvedtaket og kongevalget skjedde, men de norske nasjonalistene lot seg ikke overbevise. De mente, og det må vi gi dem rett i, at det var grunnloven fra Eidsvoll av 17. mai 1814 som hadde sikret Norges frihet. Uten den hadde vi heller ikke fått noe grunnlovsvedtak 4. november. I 1828 prøvde Karl Johan til og med å forby feiringen av 17. mai, men til ingen nytte. Kongen måtte gi seg, og fra og med Stortingets feiring av 17.mai i 1836, kan en regne at 17. mai var blitt innstiftet som Norges nasjonaldag.

7 Det første barnetoget ble organisert av Bjørnstjerne Bjørnson i Kristiania i Denne skikken spredte seg etter hvert over hele landet, og har blitt en viktig viktig del av norsk nasjonaldagsfeiring til denne dag. Videreutvikling av demokratiet Plakaten, som henger i dagens rådhus på Støren, er trykt nettopp i 1836 og den har med begge datoene, både 17. mai og 4. november, men bildet av Eidsvoldsbygningen øverst på plakaten viser at det var der grunnlaget ble lagt. Det er grunn til å tro at denne plakaten har fulgt med gjennom flere kommunelokaler på Støren gjennom tidene. Sannsynligvis har plakaten vært med helt siden det kommunale selvstyret ble innført i Norge ved formannskapslovene som ble vedtatt i Det norske Stortinget klarte ikke bare å slå tilbake kongens forsøk på å innskrenke det norske demokratiet. Gjennom å vedta formannsskapslovene, klarte de også, med Grunnloven fra 1814 som basis, å gjennomføre en stor og viktig videreutvikling av det norske demokratiet, med at lokalt folkestyre ble innført. Stortingspresident Christie er avbildet rett under den norske løven på plakaten fra I Melhus markeres grunnlovsjubileet 17. mai med blant annet friluftsgudstjeneste ved den gamle Tingstua ved Melhus kirke, og stort barnetog fra Tingstua og ned til Melhus sentrum. Fem av barneskolene i kommunen deltar i arrangementet. Kl : Friluftsgudstjeneste Kl : Barnetog fra Tingstua/kirka Kl : Arrangement på plassen mellom Melhustorget og Idungården. Tale ved fylkesmannen, barneapell, korpsmusikk, sang. Kl : Slutt Barnetog i Melhus Foto: Tove H. Flø 7

8 Vel gjennomført LysVåken på Hølonda Av Sonja Bruholt april var det 10 barn i 5. og 6. klasse på Eid og Hølonda skoler som overna et i kirka! Vi hadde fine mer med blant annet kirkevandring, gudstjenesteverksted og soving ja, for hvis man skal være lys våken på gudstjenesten, må man sove om na en! Dere som går i tredje og erde må bare begynne å glede dere l det blir ny runde om to år for neste år blir det Tårnagentdag for dere som nå går i 2. og 3. Invitasjon kommer i posten. Maleverksted Fine påskebilder Vi øver l gudstjenesten Kirketjeneren viser fram hvordan man se er på klokkeringing. Barnas side Den hellige ånd kommer Gjenfortalt av Desmond Tutu Disiplene var i Jerusalem. De var alle svært oppglødde. De kunne kjenne at noe fantas sk var i ferd med å skje. Tidlig en morgen, voooossjjjj! En sterk vind blåste gjennom rommet der de sa. Huset ristet. Lys formet som små ildtunger landet på hodet l hver enkelt, og inni seg kjente de kra en fra Guds hellige ånd. Hjertene ble fylt med kjærlighet, og de begynte å snakke. Men de snakket ulike språk gresk og la n, egyp sk og arabisk, og l og med persisk! Fine påskebildervi ordner oss l na en. Mennesker fra hele verden besøkte Jerusalem på denne den. Nå hørte de den støyende vinden og skyndte seg av sted for å se hva som stod på. De ble forbauset da de hørte disiplene snakke på så mange ulike språk. Peter sa l folkemengden: «Det som profetene sa, har bli sant. Gud har gjort Jesus l vår frelser og venn. Gjennom ham kan Guds fantas ske drøm gå i oppfyllelse.» «Hva kan vi gjøre for at Guds drøm går i oppfyllelse?» ropte folk. Peter sa: «Vend om l Gud og la dere døpe, så blir syndene deres lgi. Dere vil få et ny liv, og dere vil få den Den hellige ånd i gave.» Tre tusen ble døpt den dagen. Prikk l prikk Tegn en strek fra 1 l 2, 3 og så videre. Hva skjuler seg her? 8

9 Melhus Døpte: Aslak Leraand Grøtan Oliver Johannes Sveen Tangen Sonja Løkken Emilie Hunstad Hoem Julie Sundal Pe ersen Lucas Halvei Dyrendahl Sebas an Gimse Figenschou Sara Sofie Brevik Nyheim Maxim Tiseth Magnusson Roar Kassem Selvåg Vigde: Inger Lise Brevik og Nils Einar Berg Døde: Margot Tevik f Arnfinn Trøan f Arnljot Løkken f Bjørn Melvin Nordang f Tore Melland f Kjellrun Pauline Hallan f Mar n Eggen f Slekters gang Horg sokn Døpte: Aron Pe er Bakken Fabian Kailix Carandang Haugen Iver Evjen Vebjørn Løhre Tim Jacob Gjersvold Kine Sofie Nygård Flå, døpt i Innset kirke Imre Sundet Døde: Gjertrud Serine Nordhammer f Gerda Rogstad f Erling Helgemo f Synnøve Irene Lossius f. 1940, begravet på Flå kirkegård Elin Hage f Hølonda sokn Døpte: Heidi Rosmarie Seterholen, døpt i Kolbrandstad stavkyrkje Patrik Eid Rimol Ane Gaustad Kasper Fossmo Døde: Signe Rikstaddal f Berit Vehn f Berit Ås Stenset f Flå sokn Døpte: Marit Serine Holthe Døde: Einar Ler f Gudrun Røste f Takk! Buen helse- og omsorgssenter, avdeling Blekesbu takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Hjørdis Trøan`s begravelse. Buen helse- og omsorgssenter takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Margot Tevik og Arnfinn Trøan`s begravelser. Hølonda helse og omsorg takker hjertelig for pengegave i forbindelse med Berit Vehn sin begravelse. Horg/Flå helse og omsorg takker hjertelig takk for mo a pengegave e er er Synnøve Lossius`s begravelse. 9

10 Melhus kirke 25. mai, kl Nathalie Kjølsvik Aakvik Emilie Anderssen Joakim Solem Bagøien Ole Jacob Bellingmo Håvard Larsen Berg Linn Merethe Berg S ne Lefstad Blekkan Mar n Breivik Tore Friberg Frida Gomo Madelen Grindstuen Judith Johanne Grønning Andrea Eggen Gundersen Fredrik Hoff Haugen Solveig Klefstad Mar n Naust Klungen Håkon Jøssund Krognes Raymond Ler Randi Traasdahl Lund Lars Kaiser Mellingsæter Espen Mandal Nilsen Ina Remman Brage Riddervold André Erdal Sivertsen Tor Andreas Skarsem Jonas Bakke Skånøy Niklas Ulfsnes Konfirmanter 25. mai, kl Adrian Bechmann Ida Eidskrem Berg Randi Sundberg Bergsmyr Mari Losen Bones Malene Torve Branem Aurora Lie Bredesen Simen Undlien Bruvoll Marte Dahle Marte Riseth Estenstad Janne Fagerbekk Mathias Wemundstad Johansen Eirin Klingenberg S an Engh-Halstvedt Kopperud Tony Lindstrøm Frida Losen Guro Losen Tobias Løhre Marte Johansen Riseth Kjell Atle Rødsjø Magnus Vinje Sandvik Adelinn Skjetne Erlend Pedersen Skjetne Marius Tørstad Snøfugl Christoffer Forsetløkken Tandberg Anhlyn Truong Sindre Westrum Kristoffer Si er Øyås 29. mai, kl Frida Barlindhaug Daniel Nilsen Berg Ane Kris ne Eggen Inger Lise Eggen Melinda Elgseter Sigrid Gimse Estenstad June Grø e Emma Hegerberg Malin Bakås Hov Hanne Strand Jensen Ingrid Kregnes Mathias Larsen Jørgen Fenstad Ko um Mathias Håpnes Landmark Anniken Berge Lehn Jonathan Løvås Hedda Mathisen Einar Mjølhus Henrik Tiller Pe erson Simen Støen Kim André By Stølan 29. mai, kl Oliver Aune Marius Stavnes Bekkadal Jonas Bjørklund Sandra Elise Bye Sander Krangsås Dahle Heidi Dypdahl Edvin Grøtan Eriksen Maria Keiserås Haugen Magnus Øyaas Håbrekke Irene Karlsen Lasse Langørgen Marte Mellingsæter Sigrid Monsen Maiken Nordskag Malin Brujordet Olsen Magne Petersen Guro Rofstad Mathias Aanonli Sjølie Silje Marie Sørlien Hans Håkon Gran Thon Atle Undlien Tobias Vedal Hermann Wahlberg Robin André Wæraas Hølonda kirke 1. juni, kl Henrie e Bakken Loke Eid Daniel Alexander Larsen Estenstad Maren Stenset Furutangvik Eirin Halvorsen Linda Irene Haugen Eirik-André Mo Indset Celina Skogrand Johansen Hanne Moum Katrine Moum S ne Myhren Peter Nordli Bjarne Stensvold Veien Flå kirke 9. mai, kl Mar n Dyndal Bollandsås Emma Gråbak Langland Lena Marie Ler Nathalie Ljøkjell Thomas Myrvang Andrè Tonning Elise Århaug 9. mai, kl Sivert Rusten Bellingmo Kenneth Bolland Ingvild Bjørkøy Børmark Enok Engen Ingvild Bolland Hårvik Johan Krogstad Kris ne Engan Raanes Erik Engan Sagmo Morten Sødal Sandersen Anna Marie Øien 10 Horg kirke 25. mai kl Jo Erik Andreassen Aron Pe er Bakken Heidi Gisella Belsvik Helene Bordal Ingrid Vinsnesbakk Bye John Bye Sebas an Flå Paal Marcus Berg Foss Hanna Fremo Esten Horghagen Ingebrigt Kristoffer Thomassen Hovind Kenneth Faksvåg Jønland Hilde Fagerland Kalvå John Even Hovin Landsem Andreas Lund Camilla Lundemo Karolina Melby Kim Melum Birger Mælen Maiken Nervik Merk Meisingset Ramberg Marlene Berge Rolfsen Robert Paulsen Skagemo Susann Sunnset Ørjan Sunnset Anne Lise Waldum

11 Lørdag 17. mai Luk 1, Flå kirke kl Festgudstj. v/iversen Ofring: Menighetsarbeidet Hølonda kirke kl Festgudstj. v/hodne Ofring: Barnegospelkoret Tingstua Melhus kl Friluftsgudstj. v/flø 25. mai, 6. søndag i påsketiden Luk 18, 1-8 Horg kirke kl Konfirmasjon v/iversen Horg kirke kl Dåpsgudstj. v/iversen Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne 29. mai, Kristi Himmelfartsdag Mark 16, Flå kirke kl Konfirmasjon v/iversen Flå kirke kl Konfirmasjon v/iversen Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland 1.juni, søndag før pinse Joh 15, Flå kirke kl Tårnagentgudstj. for Flå og Horg v/hodne og Sandberg Ofring: Trosopplæringen Hølonda kirke kl Konfirmasjon v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarb. Onsdag 4. juni Melhus kirke kl Formiddagstreff Gudstjenester 8. juni, Pinsedag Joh 20, Horg kirke kl Høytidsgudstj. v/iversen 50-årskonfirmanter. Nattverd Ofring: Kirkens bymisjon Høytidsgudstj. v/sveia. Dåp. Nattverd. Ofring: Helg i bygda. Kirkekaffe 9. juni - 2. pinsedag Joh 16, 5-11 Flå kirke kl Høytidsgudstj. v/flø. Nattverd Ofring: Menighetens misjonsprosjekt Hølonda kirke kl Høytidsgudstj. v/morland Nattverd. Ofring: IKO Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad tlf / Torsdag 12. juni Hølonda kirke kl Eldres kirkedag. Kirkeskyss: Elfrid Blokkum tlf juni - Treenighetssøndag Matt 28, Kolbrandstad stavkyrkje kl Gudstj. v/iversen. Nattverd. Ofring: Stavkyrkjelaget. Kirkeskyss: Grete Oliv Kjøsen, tlf Gudstj. v/hodne. Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarb. Kirkekaffe 22. juni 2. søndag i treenighetstiden Matt 3, Flå kirke kl Gudstj. v/morland. Nattverd Ofring: Helg i bygda St. Olavskneppet kl Gudstj. v/iversen Avmarsj fra Håen kl juni 3. søndag i treenighetstiden Jes 25, 6-9 Hølonda kirke kl Gudstj. v/iversen. Nattverd Ofring: Helg i bygda Gudstj. v/morland. Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe juli 4. søndag i treenighetstiden Mark 10, Gudstj. v/morland. Dåp Nattverd. Ofring: Menigh.arb. 13. juli 5. søndag i treenighetstiden Matt 7, Flå kirke kl Gudstj. v/iversen. Nattverd. Ofring. Horg kirke kl Gudstj. v/iversen. Ofring. 20. juli Aposteldagen 6. søndag i treenighetsdagen Hølonda kirke kl Gudstj. v/morland Ofring: Menighetsarbeidet Gudstj. v/prestevikar Brækken Dåp. Nattverd. Ofring: Menigh.arb. 27. juli 7. søndag i treenighetsdagen 1 mos 16, 1-13 Gudstj. v/hodne. Dåp. Nattverd. Ofring: Menigh.arb. 3. august 8. søndag i treenighetstiden Matt 6, Flå kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd. Ofring. Horg kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd. Ofring. 10. august 9. søndag i treenighetstiden Matt 11, Kolbrandstad stavkyrkje kl Gudstj. v/flø. Ofring: Kirk. bymisj. Gudstj. v/hodne. Dåp. Nattverd. 17. aug.: 24. aug.: Flå eldresenter kl Horg kirke kl aug.: Hølonda kirke kl sept.: Flå kirke kl Horg kirke kl 17.00

12 Full distribusjon Vi tilbyr og tilrettelegger alle typer arrangement som åremålslag, minnesamvær, konfirmasjon og lignende. Tlf Sandmoflata 3, 7072 Heimdal, tlf , mail: Hovin 8-22 (9-18) Lundamo 8-22 (20) Ler 7-23 (9-20) Søndag: Tlf E-post:

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 2/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON:

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2007 67. årgang Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 2 mai 2007 67. årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 1/2015 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2007 67. årgang Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Jesaia 9.2 Flå Horg

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld

Detaljer

Konfirmasjonen viktig familiefest

Konfirmasjonen viktig familiefest Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 2 2011) Konfirmasjonen viktig familiefest Hoeggen kirke: 95 konfirmanter i 6 konfirmasjonsgudstjenester Tempe kirke: 42 konfirmanter i 4

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg

Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg 2015 Mars 59. årgang Nr. 1 Verdighet Givende og travel s 5 Kirketorsdag s 6 Å klippe håp s 8 REFLEKSJONER INNHOLD Bli lys s 2 Det nytter å gjøre noe s 2 Mellom

Detaljer

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Gerd Inger takker for

Detaljer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer 2 Sommer 2010 Hva blir følgene av en kommunesammenslåing for den kirkelige sektor? Kommunene Mosvik og Inderøy startet høsten 2009 prosessen fram mot en kommunesammenslåing

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og

Detaljer

På våre kirkegårder øker også aktiviteten når våren er i anmarsj. Der trengs det

På våre kirkegårder øker også aktiviteten når våren er i anmarsj. Der trengs det INNHOLD Mars, 2012 Nr. 1 Årgang 9 Leder 2 Slekters gang 3 Nytt om minnekort på Otterøya 3 Hvem - Hva - Hvor - Når 4 Trenger du en telefonvenn? 4 Fremtidig kirkeordning i søkelyset 5 Utdeling av bibelbok

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 4 OKTOBER 2012 39. Årgang Høytidelig utnevnt 16. september ble tjenestebrevet høytidelig opplest og overlevert til den nye kirkevergen Øyvind Sandholt og den nye kirketjeneren/kirkegårdsarbeideren

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

I livet står vi foran valg

I livet står vi foran valg Informasjon Vang Menighetsblad Nr 2/2014. 71. årg. I livet står vi foran valg TANKER OM DEN STILLE UKE Den stille uke påske Ferie, fritid. Kanskje skal også jeg på skitur en av helligdagene i den stille

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 2 MAI 2012 39. Årgang Mai - flaggets måned I mai er det mange muligheter til å heise flagget, og å vise både glede og litt nasjonalisme, denne måneden gir oss vel flest muligheter

Detaljer