Helg i bygda. 17. mai i Melhus. Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. 17. mai i Melhus. Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang 17. mai i Melhus Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

2 Helg i bygda - Nr 2/2014 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Gjøran Berg Onsøyen, Astrid Synnøve Esphaug, Bente Brandsæter, Frode Stenmo, Kjell Arne Morland (perm.), Øystein Flø (redaktør) Bankgiro: Ja, vi elsker dette landet Av sokneprest John Olav Hodne «Ja, vi elsker dette landet,» synger vi. Men hvordan elsker man et land? Hvordan elsker man Norge? Skal vi legge oss ned på alle fire og kysse jorden? Det er mange som har gjort det før. F.eks. de som kom hjem til Norge KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg TELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Åshild Brenne Kateket Sonja Bruholt Menighetspedagog Svanhild Christofie Hafnor Sandberg Diakon Tone Njøs Krk.verge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Magnus Noreen Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Layout: Magnhild Nordbø Trykk. PK trykk Forsidebilde: Glimt fra 17 mai-feiring i Foto: Tove H. Flø etter år i fangenskap under siste verdenskrig. Andre igjen dro utenlands for å være borte i flere år, og tok med seg en håndfull jord i en boks eller en vase. Men: Er det sånn man elsker landet sitt? Og hva er det man skal elske? Norge er jo et langt land. Vi som bor i Trøndelag, skal vi elske Oslo? Hvordan skal vi gjøre det? Det kan kanskje synes greit det der med jorden og med landet. Å putte jord i en boks og få med seg litt av Norge. Men skal jeg ta jorden fra min egen hage eller fra naboens? Ville det vært det samme? Både naboen og jeg bor i Norge. Og hva med de som bor i blokk? Egentlig tror jeg ikke det handler om jord. Jeg tror det handler om mennesker. Det er klart at Norge er flott og vakkert. Ingen ting er som Norge om våren, om sommeren om høsten eller om vinteren. Ingenting er som Norge. Og vi skal ta vare på og verne om landet og naturen. Men vi skal først og fremst elske mennesker. Ja, vi elsker dette landet må på en eller annen måte bety at vi elsker de menneskene som bor der. Alt annet er meningsløst. Det er meningsløst å elske jord mer enn mennesker. I år feirer vi 200 års jubileum for grunnloven. Og vi feirer 17.mai for å understreke vår kjærlighet til dette landet og til de verdiene dette landet er bygget på, slik de kommer til uttrykk i grunnloven. Grunnloven er bygget på nestekjærlighetsidealet og er inspirert av den franske revolusjon, med frihet, likhet og brorskap som grunnverdier. Ja vi elsker dette landet må bety at vi elsker de menneskene som bor her. Alle menneskene som bor her, uten unntak. «Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet?» (Matt 5). Jesu ord i bergprekenen om å elske sine fiender er radikale og sannelig noe å strekke seg etter. Gud gjør ikke forskjell på folk, sier bibelen. «Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt.» heter det i 5.Mosebok (5 Mos 10,18-19). «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus,» skriver Paulus i Galaterbrevet (3,28). Oversatt: Ja, vi elsker dette landet, / innflytterne og. / Streite, skeive, gamle unge, / gule, brune, blå. / Elsker, elsker det og tenker / på vår far og mor / og at alle verdens menn sker / er vår søster og vår bror. Tykk eller tynn, lyserød eller brun, kvinne eller mann, gammel eller ung. Alle er like mye verd, uavhengig av evner og anlegg, kjønn eller alder, seksuell legning eller religiøs tilhørighet. Det er ikke viktig hvordan vi ser ut, eller hvor flinke vi er til å snakke norsk. Selv er jeg dårlig til å snakke svensk, for ikke å snakke om urdu. Det som er viktig er nestekjærlighet, ytringsfrihet, trosfrihet, likeverd, menneskeverd, solidaritet og fellesskap. Til lykke med 200-års jubileet! Ha en god 17.mai!! 2

3 Onsdagskveld i Prestegårdslåna: Norge og jødene - Grunnloven av 1814, Henrik Wergeland og jødesaken i det norske storting Den 9. april var det igjen en interessant onsdagskveld i Prestegårdslåna. Her snakket Dagfinn Rian om temaet: «Norge og jødene - Grunnloven av 1814, Henrik Wergeland og jødesaken i det norske storting». Her fikk vi høre om bakgrunnen for at den såkalte jødeparagrafen ( «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.») ble en del av grunnloven fra I 1851 ble denne paragrafen opphevet etter en stor innsats av Henrik Wergeland og Andreas Munch. Paragrafen kan ses som en videreføring av Christian den femtes Norske Lov av 1687, der ble det bestemt at ingen jøder måtte oppholde seg i Norge uten kongelig leidebrev. Samtidig var den skjerpende, for forbudet i Grunnloven var absolutt og uten legale muligheter til unntak, f.eks. ved leidebrev. Jøder som likevel kom til landet, som forretningsreisende eller som følge av skipbrudd, ble arrestert og utvist, i enkelte tilfeller bøtelagt. Dagfinn Rian trakk også perspektivene fram til dagens debatt, der noen ønsker å forby rituell omskjæring av guttebarn i Norge, og derved i praksis igjen utelukke jøder fra riket. Det er klart at det var fordommer mot jøder som preget flertallet på Eidsvoll, men heldigvis var det også noen som talte mer prinsipielt for religionsfrihet, blant annet to av prostene i forsamlingen. Jan Horg i samtale med Dagfinn Rian etter møtet i Prestegårdslåna. (foto: Øystein Flø) Påske i kirkene Også i år var det en stor og mangfoldig feiring av påske i kirkene i Melhus kommune. På påskedag er det tradisjon at vi avslutter gudstjenesten med å gå ut på kirkegården og synge: «Deg være ære, Herre over dødens makt». På bildene ser vi fra kirkegården på Hølonda og fra gudstjenesten i Melhus kirke. Her deltok en gruppe unge fra Madagaskar som går på Øya videregående skole. De deltok med sang og med å fortelle om hvordan de feirer påske i sin kirke. 3

4 Aktuelt fra daglig leder Kurt Rylandsholm Nytt orgel i Melhus kirke Da fristen gikk ut mandag 14. april, var det 4 leverandører som hadde levert inn tilbud på nytt orgel. I forkant av dette hadde fellesrådet lyst ut en konkurranse med prekvalifisering der 7 tilbydere meldte sin interesse. Fellesrådet har lagt opp til en fremdriftsplan der en tar sikte på å få ferdigforhandlet en avtale med en orgelleverandør i månedsskifte mai/juni. Valg av leder og nestleder i fellesrådet I Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, 1, står det bl.a. at kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget ble gjennomført på fellesrådsmøte For det kommende året ble Asbjørn M. Buklev, representant fra Horg menighetsråd, valgt til leder. Sigmund Gråbak ble gjenvalgt som nestleder. Dugnad på kirkegårdene Melhus kirkelige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har lagt til rette for, og/eller vært med på dugnadene på kirkegårdene i kommunen. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en meningsfull måte kan komme sammen å gjøre en innsats for fellesskapet. Tusen takk. Navnet minnelund på Melhus kirkegård Navnet minnelund betegner et område av kirkegården der det står et felles gravminne med tilhørende urnefelt. På et felles gravminne settes navneplater med navnet til avdøde. Denne formen for gravsted er et supplement til tradisjonelle gravsteder med egne gravminner. Bestilling av gravsted i navnet minnelund skjer til gravferdsmyndigheten via begravelsesbyråene når dødsfall meldes. Navneplaten betales av fester av graven. Bare standard navneplate etter fastsatt form og mål kan settes opp. Det er gravferdsmyndigheten som er ansvarlig for montering av platen på gravminnet. Ta kontakt med kirkekontoret, tlf , e-post: dersom det ønskes mer utfyllende informasjon om navnet minnelund. Nytt fra diakonien Tone Njøs, diakon Flå eldresenter Andakter onsdager kl mai, 4. og 18. juni 2., 16. og 30. juli 13. og 27. august Treff torsdag kl mai og 12. juni Trenger du skyss, ring Reidun Ljøkjell, kr i egenandel t/r. Horg sykeheim Andakter onsdager mai, 4. og 18. juni 2., 16. og 30.juli 13. og 27. august Treff onsdager mai på sykeheimen. 28. mai og 11. juni Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r. Hølonda helsehus Andakter tirsdager mai, 3. og 17. juni 1., 15. og 29. juli, 12. og 26. august Treff fredag kl : 30. mai Buen Andakter onsdager kl på stua Øyåstun/ Håggåtun kl på peisestua: 28. mai, 11. og 25. juni 9. og 23. juli 6. og 20. august Formiddagstreff torsdager kl juni Treff i kirken kl sept. Minns du sången 4 Bussturer Busstur for Flå og Horg Tur til Røros og omegn. Onsdag 20 august Pris pr. person: 650 kr Avreise Prix, Ler kl Påstigning langs E6 etter avtale ved påmelding. Tilbake i kveldinga. Påmelding innen 4.august: Flå: Reidun Ljøkjell, tlf: Horg: Lars Høiseth, tlf: Det serveres formiddagsmat og middag. Vi besøker en kirke og får høre en andakt, samt besøker severdigheter i området. Busstur for Melhus og Hølonda. Den gylne omvei Inderøya. Onsdag 13. august Pris pr. person: 650 kr Avreise Hølonda kl. 8.30, Melhus kl Hjemme i kveldinga. Påmelding kirkekontoret; tlf innen 4. august. Det serveres formiddagsmat med kaffe og middag.vi besøker gårds-utsalg og severdigheter og en middelalderkirke med omvisning og andakt. Mer info om turene kommer på plakater.

5 Flott innsats til KN på årets aksjon! 8. april var årets dato for fasteaksjonen fro Kirkens Nødhjelp (KN), og rundt omkring i menighetene våre, gikk folk fra hus til hus med bøsse. Langt de fleste var konfirmanter, men det er også andre som tar bøssa i handa og ringer på dører. Stor var gleden da vi talte opp pengene! Alle fire menigheter har gode resultater, og Flå har aller best, for der har de satt ny innsamlingsrekord! kroner! Det er litt mer enn forrige rekord i 2012, men mye mer enn fjoråret som av en eller annen grunn var laber over hele linja. Resultatet for menighetene er som følger: Flå: 17200,- Horg: 23526,- Hølonda: 19689,- Melhus: 98441,- Til sammen kr ,- som er litt mer enn to tusenlapper mindre enn rekordåret Tusen takk til alle som gikk med bøsse, alle som var med og organiserte, og ikke minst, takk til alle som gav! Midlene som samles inn på denne aksjonen er såkalt «frie midler». Det gjør KN i stand til å rykke ut på svært kort varsel ved katastrofer og kriser. Da jordskjelvet traff Haiti i 2010, var KN raskt på pletten fordi de har slike midler tilgjengelig. Så kan de søke NORAD og andre om støtte i etterkant men man kan jo ikke vente på slike svar når folk ligger under ruinene og venter. Til høsten har KN fått TV-aksjonen. Det er de svært glade for, men de som får TV-aksjonen må på forhånd ha satt opp en detaljert liste over hva pengene skal brukes til og dermed er det ikke frie midler som kan være beredskap i krisetider. Så takk for gaven til mennesker i nød! Konfirmanter Vi har intervjuet to av våre konfirmanter Tore Friberg og Mari Losen Bones. 1. Hvorfor konfirmerer du deg i kirka? 2. Hva har vært det verste og det beste med konfirmasjonsforberedelsene? 3. Har du noen ønsker / drømmer for fremtiden? 5 Mari svarte: 1. Fordi at det er tradisjon, og at jeg ville lære mer om kristendom og kirka. 2. Det ble brukt mye tid til det jeg kunne brukt til fritidsaktiviteter..., men det er jo bare for et år da! Det artigste var konfirmantleiren. Jeg ble kjent med nye folk og vi hadde det veldig trivelig. 3. Jeg har lyst til og bli med i en organisasjon, som hjelper vanskeligstilte barn. Tore svarte: 1. Alle søsknene mine har gjort det, og i vår familie er det tradisjon. 2. Det har gått bort mye tid til konfirmasjonsundervisning, som jeg kunne brukt til håndball eller fotballtrening. Det beste var og bli kjent med mange nye folk. 3. Næææh...alle ønsker vel fred i verden. Tusen takk til Mari og Tore. Redaksjonen ønsker dere en riktig fin avslutning på konfirmanttida og en strålende konfirmasjonsdag. Fornøyde konfi r- manter etter endt innsats: Adelinn Skjetne, Frida Barlindhaug, Simen U. Bruvoll, Janne Fagerbekk, Randi T. Lund og Randi S. Bergsmyr

6 Av prost Øystein Flø Burde vi feire grunnlovsdagen på den 4. november? I kommunestyresalen i Melhus rådhus henger det en plakat av Grunnloven, slik den var i Det står at dette er grunnloven fra 17. mai 1814 med senere endringer. Denne plakaten fortier imidlertid at det var to ulike grunnlover som ble vedtatt i Det er ikke så mange som vet at det er grunnloven fra 4. november 1814 som danner utgangspunkt for dagens grunnlov. I rådhuset på Støren henger det en langt eldre plakat i formannsskapssalen. Denne plakaten er trykt i 1836 og av den går det fram det som i dag ofte glemmes. Her står det: «Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen den 17de Mai 1814 paa Eidsvold, og nu i Anledning Af Norges og Sveriges Rigers Forening, bestemt i Norges overordentlige Storthing i Christiania og antagen 4de November 1814» Grunnlovsrevisjon eller krig Grunnlovsvedtaket den 4. november 1814 var naturligvis en revisjon av 17. mai-grunnloven, men det ekstraordinære ( overordentlige ) stortinget oppførte seg på mange måter som en ny riksforsamling. Det hadde ikke tid til å følge de normale prosedyrene for grunnlovsendringer, for svenske tropper hadde erobret store deler av Østfold og de kunne, om krigen hadde fortsatt, i løpet av kort tid ha tatt både Kristiania og mesteparten av Østlandet. Den 14. august 1814 var det ingått en våpenhvileavtale i Moss. Ifølge denne avtalen, Mossekonvensjonen, skulle Christian Frederik (som den 17. mai var blitt valgt til norsk konge), si fra seg kongemakten, overlate den utøvende makt til statsrådet og innkalle Stortinget for å endre Grunnloven for å muliggjøre unionen med Sverige. Det overordentlige Storting kom sammen i Kristiania den 7. oktober. Under stadig kontakt med svenske kommissærer fullførte Stortingent grunnlovsrevisjonen den 4. november 1814, og samme dag ble kongen av Sverige valgt til konge av Norge. Stort sett ble bare de paragrafene som var til hinder for inngåelsen av en løs personalunion med Sverige endret. Men Stortinget sørget også for å styrke de paragrafene som sikret 6 Stortingets lovgivende makt og begrenset kongematen. Så slik sett kan man si at grunnloven av 4. november faktisk ble mer demokratisk enn 17. mai-grunnloven. Den hadde gitt kongen stor makt i mange saker. Den mannen som vi mer enn noen annen kan takke for at Norge i 1814 både fikk beholde sin frie grunnlov og unngikk en ødeleggende krig med Sverige, er vår første stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie. I disse skjebnesvangre oktoberdagene i 1814 var det president Christie som ledet forhandlingen med svenskene. Han tilhørte selvstendighetspartiet, som ønsket full norsk uavhengighet. Men da det ble klart at en union med Sverige ikke var til å unngå, arbeidet han målbevisst og konstruktivt for å gjøre forholdene best mulig for Norge. Takket være han og det overordentlige Stortinget ble Norge bevart som et selvstendig kongerike, med en langt mer demokratisk forfatning enn kongriket Sverige, selv om de to kongerikene hadde felles konge. Feiring av 17. mai eller 4. november Fra 1820-årene av begynte imidlertid kong Karl Johan å øve press på Norges Storting. Han ønsket å endre den norske Grunnloven for å øke kongens makt i landet. Dette gjorde at de norske nasjonalistene fikk ideen om å markere 17. mai som grunnlovsdag. Særlig var Adressseavisens redaktør Mathias Conrad Pettersen en viktig forkjemper for dette. De første offentlige feiringene av Grunnloven skjedde i Trondheim og Kristiansund den 17. mai Kongen var ikke fornøyd. Han mente at Norge heller burde feire den 4. november, da det endelige grunnlovsvedtaket og kongevalget skjedde, men de norske nasjonalistene lot seg ikke overbevise. De mente, og det må vi gi dem rett i, at det var grunnloven fra Eidsvoll av 17. mai 1814 som hadde sikret Norges frihet. Uten den hadde vi heller ikke fått noe grunnlovsvedtak 4. november. I 1828 prøvde Karl Johan til og med å forby feiringen av 17. mai, men til ingen nytte. Kongen måtte gi seg, og fra og med Stortingets feiring av 17.mai i 1836, kan en regne at 17. mai var blitt innstiftet som Norges nasjonaldag.

7 Det første barnetoget ble organisert av Bjørnstjerne Bjørnson i Kristiania i Denne skikken spredte seg etter hvert over hele landet, og har blitt en viktig viktig del av norsk nasjonaldagsfeiring til denne dag. Videreutvikling av demokratiet Plakaten, som henger i dagens rådhus på Støren, er trykt nettopp i 1836 og den har med begge datoene, både 17. mai og 4. november, men bildet av Eidsvoldsbygningen øverst på plakaten viser at det var der grunnlaget ble lagt. Det er grunn til å tro at denne plakaten har fulgt med gjennom flere kommunelokaler på Støren gjennom tidene. Sannsynligvis har plakaten vært med helt siden det kommunale selvstyret ble innført i Norge ved formannskapslovene som ble vedtatt i Det norske Stortinget klarte ikke bare å slå tilbake kongens forsøk på å innskrenke det norske demokratiet. Gjennom å vedta formannsskapslovene, klarte de også, med Grunnloven fra 1814 som basis, å gjennomføre en stor og viktig videreutvikling av det norske demokratiet, med at lokalt folkestyre ble innført. Stortingspresident Christie er avbildet rett under den norske løven på plakaten fra I Melhus markeres grunnlovsjubileet 17. mai med blant annet friluftsgudstjeneste ved den gamle Tingstua ved Melhus kirke, og stort barnetog fra Tingstua og ned til Melhus sentrum. Fem av barneskolene i kommunen deltar i arrangementet. Kl : Friluftsgudstjeneste Kl : Barnetog fra Tingstua/kirka Kl : Arrangement på plassen mellom Melhustorget og Idungården. Tale ved fylkesmannen, barneapell, korpsmusikk, sang. Kl : Slutt Barnetog i Melhus Foto: Tove H. Flø 7

8 Vel gjennomført LysVåken på Hølonda Av Sonja Bruholt april var det 10 barn i 5. og 6. klasse på Eid og Hølonda skoler som overna et i kirka! Vi hadde fine mer med blant annet kirkevandring, gudstjenesteverksted og soving ja, for hvis man skal være lys våken på gudstjenesten, må man sove om na en! Dere som går i tredje og erde må bare begynne å glede dere l det blir ny runde om to år for neste år blir det Tårnagentdag for dere som nå går i 2. og 3. Invitasjon kommer i posten. Maleverksted Fine påskebilder Vi øver l gudstjenesten Kirketjeneren viser fram hvordan man se er på klokkeringing. Barnas side Den hellige ånd kommer Gjenfortalt av Desmond Tutu Disiplene var i Jerusalem. De var alle svært oppglødde. De kunne kjenne at noe fantas sk var i ferd med å skje. Tidlig en morgen, voooossjjjj! En sterk vind blåste gjennom rommet der de sa. Huset ristet. Lys formet som små ildtunger landet på hodet l hver enkelt, og inni seg kjente de kra en fra Guds hellige ånd. Hjertene ble fylt med kjærlighet, og de begynte å snakke. Men de snakket ulike språk gresk og la n, egyp sk og arabisk, og l og med persisk! Fine påskebildervi ordner oss l na en. Mennesker fra hele verden besøkte Jerusalem på denne den. Nå hørte de den støyende vinden og skyndte seg av sted for å se hva som stod på. De ble forbauset da de hørte disiplene snakke på så mange ulike språk. Peter sa l folkemengden: «Det som profetene sa, har bli sant. Gud har gjort Jesus l vår frelser og venn. Gjennom ham kan Guds fantas ske drøm gå i oppfyllelse.» «Hva kan vi gjøre for at Guds drøm går i oppfyllelse?» ropte folk. Peter sa: «Vend om l Gud og la dere døpe, så blir syndene deres lgi. Dere vil få et ny liv, og dere vil få den Den hellige ånd i gave.» Tre tusen ble døpt den dagen. Prikk l prikk Tegn en strek fra 1 l 2, 3 og så videre. Hva skjuler seg her? 8

9 Melhus Døpte: Aslak Leraand Grøtan Oliver Johannes Sveen Tangen Sonja Løkken Emilie Hunstad Hoem Julie Sundal Pe ersen Lucas Halvei Dyrendahl Sebas an Gimse Figenschou Sara Sofie Brevik Nyheim Maxim Tiseth Magnusson Roar Kassem Selvåg Vigde: Inger Lise Brevik og Nils Einar Berg Døde: Margot Tevik f Arnfinn Trøan f Arnljot Løkken f Bjørn Melvin Nordang f Tore Melland f Kjellrun Pauline Hallan f Mar n Eggen f Slekters gang Horg sokn Døpte: Aron Pe er Bakken Fabian Kailix Carandang Haugen Iver Evjen Vebjørn Løhre Tim Jacob Gjersvold Kine Sofie Nygård Flå, døpt i Innset kirke Imre Sundet Døde: Gjertrud Serine Nordhammer f Gerda Rogstad f Erling Helgemo f Synnøve Irene Lossius f. 1940, begravet på Flå kirkegård Elin Hage f Hølonda sokn Døpte: Heidi Rosmarie Seterholen, døpt i Kolbrandstad stavkyrkje Patrik Eid Rimol Ane Gaustad Kasper Fossmo Døde: Signe Rikstaddal f Berit Vehn f Berit Ås Stenset f Flå sokn Døpte: Marit Serine Holthe Døde: Einar Ler f Gudrun Røste f Takk! Buen helse- og omsorgssenter, avdeling Blekesbu takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Hjørdis Trøan`s begravelse. Buen helse- og omsorgssenter takker pårørende og givere for gaven vi har mo a i forbindelse med Margot Tevik og Arnfinn Trøan`s begravelser. Hølonda helse og omsorg takker hjertelig for pengegave i forbindelse med Berit Vehn sin begravelse. Horg/Flå helse og omsorg takker hjertelig takk for mo a pengegave e er er Synnøve Lossius`s begravelse. 9

10 Melhus kirke 25. mai, kl Nathalie Kjølsvik Aakvik Emilie Anderssen Joakim Solem Bagøien Ole Jacob Bellingmo Håvard Larsen Berg Linn Merethe Berg S ne Lefstad Blekkan Mar n Breivik Tore Friberg Frida Gomo Madelen Grindstuen Judith Johanne Grønning Andrea Eggen Gundersen Fredrik Hoff Haugen Solveig Klefstad Mar n Naust Klungen Håkon Jøssund Krognes Raymond Ler Randi Traasdahl Lund Lars Kaiser Mellingsæter Espen Mandal Nilsen Ina Remman Brage Riddervold André Erdal Sivertsen Tor Andreas Skarsem Jonas Bakke Skånøy Niklas Ulfsnes Konfirmanter 25. mai, kl Adrian Bechmann Ida Eidskrem Berg Randi Sundberg Bergsmyr Mari Losen Bones Malene Torve Branem Aurora Lie Bredesen Simen Undlien Bruvoll Marte Dahle Marte Riseth Estenstad Janne Fagerbekk Mathias Wemundstad Johansen Eirin Klingenberg S an Engh-Halstvedt Kopperud Tony Lindstrøm Frida Losen Guro Losen Tobias Løhre Marte Johansen Riseth Kjell Atle Rødsjø Magnus Vinje Sandvik Adelinn Skjetne Erlend Pedersen Skjetne Marius Tørstad Snøfugl Christoffer Forsetløkken Tandberg Anhlyn Truong Sindre Westrum Kristoffer Si er Øyås 29. mai, kl Frida Barlindhaug Daniel Nilsen Berg Ane Kris ne Eggen Inger Lise Eggen Melinda Elgseter Sigrid Gimse Estenstad June Grø e Emma Hegerberg Malin Bakås Hov Hanne Strand Jensen Ingrid Kregnes Mathias Larsen Jørgen Fenstad Ko um Mathias Håpnes Landmark Anniken Berge Lehn Jonathan Løvås Hedda Mathisen Einar Mjølhus Henrik Tiller Pe erson Simen Støen Kim André By Stølan 29. mai, kl Oliver Aune Marius Stavnes Bekkadal Jonas Bjørklund Sandra Elise Bye Sander Krangsås Dahle Heidi Dypdahl Edvin Grøtan Eriksen Maria Keiserås Haugen Magnus Øyaas Håbrekke Irene Karlsen Lasse Langørgen Marte Mellingsæter Sigrid Monsen Maiken Nordskag Malin Brujordet Olsen Magne Petersen Guro Rofstad Mathias Aanonli Sjølie Silje Marie Sørlien Hans Håkon Gran Thon Atle Undlien Tobias Vedal Hermann Wahlberg Robin André Wæraas Hølonda kirke 1. juni, kl Henrie e Bakken Loke Eid Daniel Alexander Larsen Estenstad Maren Stenset Furutangvik Eirin Halvorsen Linda Irene Haugen Eirik-André Mo Indset Celina Skogrand Johansen Hanne Moum Katrine Moum S ne Myhren Peter Nordli Bjarne Stensvold Veien Flå kirke 9. mai, kl Mar n Dyndal Bollandsås Emma Gråbak Langland Lena Marie Ler Nathalie Ljøkjell Thomas Myrvang Andrè Tonning Elise Århaug 9. mai, kl Sivert Rusten Bellingmo Kenneth Bolland Ingvild Bjørkøy Børmark Enok Engen Ingvild Bolland Hårvik Johan Krogstad Kris ne Engan Raanes Erik Engan Sagmo Morten Sødal Sandersen Anna Marie Øien 10 Horg kirke 25. mai kl Jo Erik Andreassen Aron Pe er Bakken Heidi Gisella Belsvik Helene Bordal Ingrid Vinsnesbakk Bye John Bye Sebas an Flå Paal Marcus Berg Foss Hanna Fremo Esten Horghagen Ingebrigt Kristoffer Thomassen Hovind Kenneth Faksvåg Jønland Hilde Fagerland Kalvå John Even Hovin Landsem Andreas Lund Camilla Lundemo Karolina Melby Kim Melum Birger Mælen Maiken Nervik Merk Meisingset Ramberg Marlene Berge Rolfsen Robert Paulsen Skagemo Susann Sunnset Ørjan Sunnset Anne Lise Waldum

11 Lørdag 17. mai Luk 1, Flå kirke kl Festgudstj. v/iversen Ofring: Menighetsarbeidet Hølonda kirke kl Festgudstj. v/hodne Ofring: Barnegospelkoret Tingstua Melhus kl Friluftsgudstj. v/flø 25. mai, 6. søndag i påsketiden Luk 18, 1-8 Horg kirke kl Konfirmasjon v/iversen Horg kirke kl Dåpsgudstj. v/iversen Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne 29. mai, Kristi Himmelfartsdag Mark 16, Flå kirke kl Konfirmasjon v/iversen Flå kirke kl Konfirmasjon v/iversen Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland 1.juni, søndag før pinse Joh 15, Flå kirke kl Tårnagentgudstj. for Flå og Horg v/hodne og Sandberg Ofring: Trosopplæringen Hølonda kirke kl Konfirmasjon v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarb. Onsdag 4. juni Melhus kirke kl Formiddagstreff Gudstjenester 8. juni, Pinsedag Joh 20, Horg kirke kl Høytidsgudstj. v/iversen 50-årskonfirmanter. Nattverd Ofring: Kirkens bymisjon Høytidsgudstj. v/sveia. Dåp. Nattverd. Ofring: Helg i bygda. Kirkekaffe 9. juni - 2. pinsedag Joh 16, 5-11 Flå kirke kl Høytidsgudstj. v/flø. Nattverd Ofring: Menighetens misjonsprosjekt Hølonda kirke kl Høytidsgudstj. v/morland Nattverd. Ofring: IKO Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad tlf / Torsdag 12. juni Hølonda kirke kl Eldres kirkedag. Kirkeskyss: Elfrid Blokkum tlf juni - Treenighetssøndag Matt 28, Kolbrandstad stavkyrkje kl Gudstj. v/iversen. Nattverd. Ofring: Stavkyrkjelaget. Kirkeskyss: Grete Oliv Kjøsen, tlf Gudstj. v/hodne. Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarb. Kirkekaffe 22. juni 2. søndag i treenighetstiden Matt 3, Flå kirke kl Gudstj. v/morland. Nattverd Ofring: Helg i bygda St. Olavskneppet kl Gudstj. v/iversen Avmarsj fra Håen kl juni 3. søndag i treenighetstiden Jes 25, 6-9 Hølonda kirke kl Gudstj. v/iversen. Nattverd Ofring: Helg i bygda Gudstj. v/morland. Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe juli 4. søndag i treenighetstiden Mark 10, Gudstj. v/morland. Dåp Nattverd. Ofring: Menigh.arb. 13. juli 5. søndag i treenighetstiden Matt 7, Flå kirke kl Gudstj. v/iversen. Nattverd. Ofring. Horg kirke kl Gudstj. v/iversen. Ofring. 20. juli Aposteldagen 6. søndag i treenighetsdagen Hølonda kirke kl Gudstj. v/morland Ofring: Menighetsarbeidet Gudstj. v/prestevikar Brækken Dåp. Nattverd. Ofring: Menigh.arb. 27. juli 7. søndag i treenighetsdagen 1 mos 16, 1-13 Gudstj. v/hodne. Dåp. Nattverd. Ofring: Menigh.arb. 3. august 8. søndag i treenighetstiden Matt 6, Flå kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd. Ofring. Horg kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd. Ofring. 10. august 9. søndag i treenighetstiden Matt 11, Kolbrandstad stavkyrkje kl Gudstj. v/flø. Ofring: Kirk. bymisj. Gudstj. v/hodne. Dåp. Nattverd. 17. aug.: 24. aug.: Flå eldresenter kl Horg kirke kl aug.: Hølonda kirke kl sept.: Flå kirke kl Horg kirke kl 17.00

12 Full distribusjon Vi tilbyr og tilrettelegger alle typer arrangement som åremålslag, minnesamvær, konfirmasjon og lignende. Tlf Sandmoflata 3, 7072 Heimdal, tlf , mail: Hovin 8-22 (9-18) Lundamo 8-22 (20) Ler 7-23 (9-20) Søndag: Tlf E-post:

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2016, 76.årgang. Foto: Harald Danielsen. Horg kirke Flå kirke Hølonda kirke.

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2016, 76.årgang. Foto: Harald Danielsen. Horg kirke Flå kirke Hølonda kirke. Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2016, 76.årgang Foto: Harald Danielsen Horg kirke Flå kirke Hølonda kirke Melhus kirke HELG I BYGDA Helg i bygda Nr 2/2016 Utgi av menighetsrådene i

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2016

TrønderLyn-rennet 2016 Felles 6 år 1 km fri 1 Carmen Marie Raphaug Teksten Leik, IL 12:00:30 1001* 2 Julie Næve Evjen Lillestrøm 12:01:00 1002* 3 Victoria Sand Strindheim IL 12:01:30 1003* 4 Tore Hilstad Nor, IL 12:02:00 1004*

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2015

TrønderLyn-rennet 2015 Felles 7 år 1 km fri Markus Almås Byåsen IL 8 04:44 David Enlid Kant Støren Sportsklubb 6 04:30 Ingeborg Flatberg Strindheim IL 10 08:30 Jonatan Kolstad Eggen Klæbu IL 5 05:00 Filip Bjørgen Leinslie Lundamo

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Knykenlekene 2014 Skisk lørdag

Knykenlekene 2014 Skisk lørdag Gutter 12 år 1 Ørjan Nergaard 5 09:08 00:00 1 (1-0) 2 Thomas Venn Fagerli 3 11:04 * 01:56 5 (3-2) 3 Trym Estenstad 4 13:09 04:01 5 (4-1) Startnr: 3 5.4a Manglende strafferunde (1 min) 16 og yngre Gutter

Detaljer

Strandafjellet:Strandarennet

Strandafjellet:Strandarennet Page 1 of 3 Strandarennet Arrangør Stranda IL Alpin Sted Strandafjellet Storslalåm Dato 24012010 Navn Klubb 1.Omg. 2.Omg. Totalt Jenter 8 år og yngre 1 Andreassen Adine Sykkylven IL 0:41.69 0:39.53 1:21.22

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Berg menighet!

Velkommen som konfirmant i Berg menighet! NN m/foresatte Adresse Halden 28.06.2014 Velkommen som konfirmant i Berg menighet! Nå er det sommer og ferie, men om noen ganske få uker starter konfirmantåret opp. Alle vi som jobber med konfirmanter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

SBM-cup 10-2015 Valldal

SBM-cup 10-2015 Valldal G 10 år 1 km fri felles Laurits Linge Glomnes 10 03:58,8 Jørgen Gretland Hovdebygda IL 8 03:50,6 Ola Lange Vistdal IL 7 03:27,3 Torstein Gjedrem Lund Vinne Skilag 9 03:26,2 Luckas Loe Selbervik Hovdebygda

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

KNATTHOLMEN 30. APRIL 2. MAI 2010. Kl Tema Ansvar U-ledere Fredag 2 biler med ledere/øyvind reiser kl. 15, rigger sal

KNATTHOLMEN 30. APRIL 2. MAI 2010. Kl Tema Ansvar U-ledere Fredag 2 biler med ledere/øyvind reiser kl. 15, rigger sal KNATTHOLMEN 30. APRIL 2. MAI 2010 Kl Tema Ansvar U-ledere Fredag 2 biler med ledere/øyvind reiser kl. 15, rigger sal Øyvind, Marianne kl. 13, Ola og Martine kl. 14 16.00 Ledere og u-ledere møter, ledersaml.

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram 30-skudd kl. R 1. May-Helene Bengtson Nittedal 6/5 6/1 6/2 6/3 6/2 30/13 2. Hanna Synnøve Huser Raumnes 6/3 6/2 6/4 6/4 5/2 29/15 3. Martin Enger Setskog 6/0 6/3 6/4 5/1 6/3 29/11 Amadeus Gaardsø Nittedal

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN.0.0 B-FINALE 7 Karin Haukli Sokna år eller under, Åshild E. Mikalsen Trondhjems år eller under, Mari Lovise Marum Trondhjems år eller under,9 Heidi Grytdal Sokna år

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

SkiTour Molde Jaktstart

SkiTour Molde Jaktstart Skaret 0.04.206 Felles 6 år 0,5 km Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 06:23 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF - Ski 2 03:55 Felles 7 år 0,5 km DNS Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 3 Fullførte: 0 Påmeldte:

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2012, 71.årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Magnhild Nordbø

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2012, 71.årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Magnhild Nordbø Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2012, 71.årgang Foto: Magnhild Nordbø Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 4/2012 Utgitt av menighetsrådene

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2014, 74. årgang. Les mer side 2 og 3. Les mer side 6 og 7

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2014, 74. årgang. Les mer side 2 og 3. Les mer side 6 og 7 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2014, 74. årgang Les mer side 2 og 3 Les mer side 6 og 7 Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 1/2014 Utgitt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag PREKEN Fjellhamar kirke 15. mai 2016 Johannes 14, 23 29 PINSEQUIZ? Er dere klar for pinsequiz? Jeg har laget en liten kahoot guiz om jul, påske og pinse.

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 Setermoen Svømmeklubb skal fra 2012 starte å bruke www.tryggivann.no for påmelding, registrering og fakturering av kurs. For å få dette i gang har vi satt opp kursgruppene

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Vinne Skistadion Tuva Bjørken Vinne Skilag 32 03:44 Eline Mattingsdal Vinne Skilag 34 03:28 Serine Marie Storstad Leirådal IL 3 03:0 Agnes V

Vinne Skistadion Tuva Bjørken Vinne Skilag 32 03:44 Eline Mattingsdal Vinne Skilag 34 03:28 Serine Marie Storstad Leirådal IL 3 03:0 Agnes V Vinne Skistadion 02.03.206 J 8 år Nora Haugmark Vinne Skilag 6 03:20 Jenny Solsem Vinne Skilag 5 04:03 G 8 år Peder Bjørkeng Leirådal IL 0 02:37 Sivert Gudding Barli Vinne Skilag 02:46 Emil Thingstad Vinne

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer