PORSGRUNN Nr. 2 - April 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN Nr. 2 - April 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker»"

Transkript

1 PORSGRUNN Nr. 2 - April 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» Eirin Reinskou og Måns Davidson. Måns Davidson og Eirin Reinskou skal lede byggingen av ny kirke: - Ny kirke kan stå ferdig julen 2016 Måns Davidson og Eirin Reinskou i firmaet Faveo Prosjektledelse AS ble i mars engasjert som prosjektledere for bygging av Østre Porsgrunn kirke. De var nylig i oppstartsmøte med byggekomiteens leder Thorleif Leifsen og kirkesjef Johannes Sørhaug. - Vår jobb er å lede prosjektet og sikre at de andre gjør en god jobb. Vi har fagkunnskap innen bygging og ledelse, men å bygge kirke blir spesielt. Det blir nok en bratt læringskurve, smiler Davidson. Han har jobbet i mange år i Vestfold fylkeskommune og ledet blant annet det store byggeprosjektet Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Jeg kjenner godt det offentlige systemet med beslutningsprosesser og behovet for å involvere alle parter som skal bidra. I et slikt prosjekt er det viktig at prosjektet er godt forberedt og organisert slik at vi kan ta gode beslutninger når byggeprosessen er i gang. Davidson kjenner Porsgrunn kommune fra andre prosjekter og er involvert i bygging av nytt sykehjem på Vestsiden og på Mule. Reinskou synes både byen og området rundt kirken har kvaliteter. Jeg synes Porsgrunn er en fin by, det er flott å gå oppover langs elva. Småhusmiljøet rundt kirketomten er spesielt. Det må ivaretas på en god måte når kirken skal bygges. Forts. side 5 Kirkens Nødhjelps innsamling Den 8. april kommer konfirmanter og voksne fra pinsemenigheten Evangeliehuset, Porsgrunn Frikirke, Porsgrunn Metodistkirke og vår egen menighet, på din dør med bøsser og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps vidstrakte nødhjelps- og utviklingsarbeid. Ha pengene klare tirsdag 8. april. Einar Svendsen Frivillig kontingent/gave til menighetsbladet Menighetsbladet trenger din støtte! Med dette nummeret av menighetsbladet følger en giro som du kan bruke til å betale en frivillig kontingent eller gi en gave til menighetsbladet. I fjor greide vi å gå i balanse takket være frivillig kontingent/ gaver og annonseinntekter! En stor TAKK til alle som bidro til det gode resultatet! Så håper vi at med ditt bidrag så vil vi klare det dette året også. Vi har stor tro på at du fortsatt setter pris på bladet vårt og at du vil sikre at vi kan gi ut dette informasjonsbladet også i framtida! Konseptvalgutredningen for Østre Porsgrunn kirke er klar se side 3 Viktig informasjon! Porsgrunn menighetsblad er et offentlig informasjonsblad til våre medlemmer (ca. 80% av befolkningen) og andre interesserte. Bladet blir fulldistribuert ved hjelp av frivillige bladbud. Derfor er ikke menighetsbladet definert som uadressert reklame, men uadressert post. Se våre internettsider

2 2 PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: Redaktør: Erling Eikeland - Tlf e-post: Annonsekonsulent: Jan Lindahl - Tlf Kasserer: Tor Ellefsen Østre Porsgrunn kirkestue: Utleie: Liv Aabjørnsrød, tlf Vestsiden menighetshus: Utleie: Knut Valle, tlf Gry Valle, tlf PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Tlf Fax e-post: Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: Sokneprest Ivar Brobakken: Tlf Seniorprest Per Johan Wiig: Tlf (p) Kapellan Synnøve Skree Skjeldal: Tlf Diakon Einar Svendsen: Tlf Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf (p) Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf Menighetspedagog Inger-Lise Øystese: Tlf Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf Kantor John Beech: Tlf Ungdomsarbeider: Vegard Giskehaug Tlf Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf Kirketjener Inger Røe: Tlf Porsgrunn menighetsråd: Leder Ann Lisbeth Leifsen: Tlf Porsgrunn menighetspleie: Leder Erling Eikeland: Tlf KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag fredag kl Tlf Fax Direktenr. ansatte: Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf Rådgiver Grethe Clausen Rådgiver Siri Kjær Grønstad Konsulent Kerstin Elisabeth Aas Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Redaktørens betraktninger Erling Eikeland Nytt blad, nye muligheter. Som vanlig blir det et blad som ser litt tilbake på det som har skjedd, skriver litt om en del av det som skjer i menigheten og informerer om det som skal skje den nærmeste tiden. Ettersom bladet nå kommer ut med 6 nr. pr. år, i stedet for 9, er det nå 12 sider i bladet. Mengden informasjon blir den samme, men bladbudene får 3 turer mindre. Mange setter kanskje pris på det? Biskopen har vært på besøk, og jeg vil gjerne gjengi noe av det han skrev i begynnelsen av sitt visitasforedrag: «Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La meg begynne med å takke for fine dager hos dere. Opplevelsen har vært god. Under visitasen har jeg sett gode ting og møtt varme mennesker. Vi har gjort interessante og lærerike observasjoner og vi har møtt utfordringer. Nå vil jeg aller først takke dere alle, ansatte og frivillige, som går inn i gjerninger Gud legger foran dere i menigheten». For de som ønsker hele visitasforedraget, ta kontakt med menighetskontoret. De frivillige ble altså også takket av biskopen. Det viser at de frivilliges innsats er en viktig del av det arbeidet som gjøres i en menighet. Derfor fokuserer vi på det i dette bladet. Bønnekrukken har nå endelig fått sin plass i Kirkestua. I Vestsiden kirke er den også godt synlig. Jeg oppfordrer derfor alle til å bruke disse bønnekrukkene hver søndag, selv om det kanskje ikke blir nevnt i kunngjøringene. Skriv det som ligger deg på hjerte, legg det i bønnekrukken, så vil alle bønnelapper bli bedt for på neste stabsmøte, og så makulert. I Filip. 4.6 står det: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse». God påske! Fellesskapsmåltid og messe på skjærtorsdag i Østre Porsgrunn kirkestue Gudstjenesten i Porsgrunn menighet på skjærtorsdag blir også i år en felles kveldsgudstjeneste i Østre Porsgrunn Kirkestue kl Men før gudstjenesten inviteres alle som ønsker det til måltidsfellesskap kl I østre Porsgrunn kirkestue er bordet pyntet og klart for fellesskapsmåltid, for alle som ønsker det. Vi skal spise god mat sammen og innimellom vil det bli innslag i ord og toner som vil understreke den lange tradisjonen vi står i når vi samles rundt et bord nettopp på denne kvelden. Det musikalske vil John Beech ta ansvaret for sammen med Henriette L. Petersen, fiolin. Etter måltidet blir det nattverdgudstjeneste kl ved sokneprest Ivar Brobakken, kantor John Beech og Henriette L. Petersen. Korsvandring langfredag Korset er blitt kristenhetens fremste symbol. Det minner oss om at vår frelser, Jesus Kristus, måtte dø for at vi skulle få evig liv.det var på langfredag i påskeuken at Jesus bar sitt kors gjennom Jerusalems gater, via Dolorosa, smertens vei opp til Golgata, hvor han ble korsfestet og døde for oss. Tradisjonen tro så vil Porsgrunn Kristne råd også i år arrangere en felleskristen korsvandring i byen vår på langfredag. I år vil korsvandringen på en tydelig måte preges av at vi vandrer korsveien sammen og minnes Jesu lidelse og død. Rute og oppmøtested er enda ikke bestemt, men informasjonen vil bli sendt til menigheten så fort dette er klart. Håper flest mulig blir med på vandringen i byen. Hilsen Porsgrunn Kristne Råd Porsgrunn menighetsblad

3 Invitasjon til møte om omsorgs- og besøkstjeneste Konseptvalgutredningen for Østre Porsgrunn kirke er klar På et ekstraordinært fellesrådsmøte mandag ble byggekomiteens anbefaling til Porsgrunn Kirkelige fellesråd lagt frem. Byggekomiteens formann gjennomgikk utredningen som er utført av arkitektfirmaet RAMBØLL, og behandlet i byggekomiteen. Konklusjonen var at alternativ K3 Bygge ny kirke etter justert romprogram, ble valgt. Konsept 3 ble valgt bl.a. fordi den oppfyller minimumskravene til et funksjonelt fremtidig kirkebygg på Kirkehaugen med gudstjenesterom for seremoni og kirkens liturgi. Dette konseptet har ingen gitt arkitektur, men skal ha et uttrykk som beskrevet i reguleringsplanen. Det er derfor muligheter for at K3 s arkitektur kan gi assosiasjoner til det opprinnelige kirkebygget. Nå skal utredningen behandles videre i menighetsråd og fellesråd. Erling Eikeland PUSTEROM i Østre Porsgrunn kapell k Torsdag 3. april kl : Prostidiakon Eilev Erikstein: Pilegrimsvandringer Det er pilegrimsmål i inn- og utland. De mest kjente er vel Nidaros her i landet og Santiago de Compostella i Spania. Men vi har også fått pilegrimsturer her i fylket også. Prostidiakon Eilev Eriksstein har stått i bresjen for pilegrimsturer blant annet til Røldal stavkirke. Denne kvelden i Østre kapell vil han dele med seg av sine erfaringer og kanskje også trekke noen historiske linjer til tidligere tider. Vi håper at samlingen vil gi inspirasjon. Kanskje vi kan skape en pilegrimsvandring her hos oss også? Arrangementet er gratis, men det er anledning til å gi en gave til videre arbeid. Einar Svendsen Kirkefondet «Nye Østre Porsgrunn kirke» Bankkonto: Kirkefondet er pr. mars måned kr , Tid: Tirsdag 29. april kl Sted: Østre Porsgrunn kirkestue. For: Alle som har tid og lyst til meningsfulle samvær med mennesker som ikke så lett kan delta i det vanlige sosiale livet. Vi inviterer til et åpent møtet i regi av Porsgrunn Menighetspleie med måltidsfellesskap og samtale. Per Johan Wiig, seniorprest Einar Svendsen, diakon Tur med besøkstjenesten Vi vil allerede nå minne om at besøkstjenesten skal arrangere sommertur i år også. Torsdag den 12. juni. Turen går til Grenland Folkehøgskole. Sett av denne dagen og meld dere gjerne på nå, til menighetskontoret. Tel Det blir mere info i neste nr. av menighetsbladet som kommer ut 5. juni. Menighetspleien Vårfest i kirkestua Menighetens musikk- og kulturutvalg inviterer til Vårfest i kirkestua. En musikalsk maritim vandring, med en god dose Erik Bye. Onsdag 7. mai kl Vi får besøk av Fish & Ship company fra Langesund. De trakterer bass, banjo, gitar, mandolin, trekkspill, munnspill, ukulele og vaskebrett, godt blanda med flerstemt sang. Det blir god bevertning. Entre kr 50,- + utlodning. Velkommen til en kveld fylt med sang, glede og godt humør. John Beech Nytt kjøkken i Vestsiden menighetshus Vestsiden menighetshus har nå fått nytt kjøkken! Det er lagt nytt gulv med varmekabler og det er montert ny kjøkkeninnredning og nye hvitevarer er anskaffet. Hjerterommet åpen barnehage, Knøttene og andre brukere av huset er storfornøyd med oppgraderingen. Einar Svendsen Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - April 2014 e.kr.f. 3

4 Historiske fakta, og tips til alle 17. mai-talere Vi gjengir her et sammendrag av det 20 minutter lange kåseriet som Truls Norby holdt i Vestsiden kirke den 23. februar, i forbindelse med festgudstjenesten til minne om Grunnlovsjubileet re bli stortingsrepresentant fra sin bolig på Osebakken, Admiralsgården i Storgaten 218. Det var han som foreslo at forsamlingen før den ble oppløst 20. mai, skulle danne broderkjede og sverge, Enig og tro til Dovre faller. 17. mai var grunnloven ferdig utarbeidet, og da ble den vedtatt enstemmig til tross for ganske stor uenighet på flere punkter. Men uenighet til tross: Representantene forsto hvor viktig det ville være å stå samlet og satte egne standpunkter og meninger til side for fellesskapet og landet. Dernest valgte man Christian Frederik til konge av Norge. Det kunne selvsagt ikke svenskene sitte med hendene i fanget og se på. Det ble krig, men den ble ganske raskt avsluttet og man forhandlet seg frem til en enighet i Moss den 14. august. Sentral og dyktig i disse forhandlingene var Niels Aall. Det utrolige ved den såkalte Mossekonvensjonen var at svenskene aksepterte at Stortinget skulle sammenkalles for å velge den svenske kongen til konge også i Norge. Christian Frederik trådte tilbake, la styringen av Norge i regjeringens hånd og forlot landet. Denne aksepten fra svenskene var uhyre viktig. For dermed ble det historisk sett ikke gjennom Kieltraktaten, men ved Stortingets frie valg at Carl 13 først og siden Carl Johan ble konge i Norge. Grunnlovens bestem- Foranledningen til at 1814 ble et så sentralt år i norsk historie, var at den danske kongen hadde gått med i Napoleons-krigene på fransk side. Ved freden som ble inngått i Kiel 14. januar 1814 måtte han avstå kongeriket Norge til Sverige. I siste øyeblikk endret Carl Johan teksten slik at Norge ble avstått til den svenske kongen og ikke til Sverige. Det skulle få overmåte stor betydning for utviklingen i Norge fordi Norge dermed ikke ble en svensk provins, men et eget kongerike som fikk felles konge med Sverige. I Norge satt på denne tiden den danske tronfølgeren Christian Frederik som stattholder. Vel var han et barn av eneveldet, men han var en klok mann som lyttet til sine mange norske rådgivere. Disse var blant de ledende personer i landet, og Christian Frederik fikk samlet en rekke av dem på Eidsvoll til et stormannsmøte 16. februar. Der vedtok man å innkalle til en riksforsamling som så skulle utarbeide og vedta en grunnlov for Norge. Representantene til denne riksforsamlingen skulle velges fra byene, amtene og forsvarsgrenene. Det gikk ilbud ut i alle retninger, og de første valgene fant sted allerede 25. februar. Valglokalene var soknekirkene rundt om i landet, og prestene gjennomførte lojalt det Christian Frederik hadde befalt. Fra Porsgrunn ble Jørgen Aall valgt. Hans bror Jacob ble valgt fra Nedenes Amt og hans fetter Severin Løvenskiold fra Bratsberg Amt. Alle disse var på plass på Eidsvoll da riksforsamlingen ble satt 10. april. Der var også den tredje av Aallbrødrene, nemlig Niels, men han var der som medlem av stattholderens regjering. Fire personer på Eidsvoll var altså født i Porsgrunn og døpt i Østre Porsgrunn kirke av sin onkel Jeremias Hagerup. En femte person, Jens Schow Fabritius som representerte admiralitetet, skulle senemelse om at Norge var et selvstendig og udelelig kongerike ble dermed opprettholdt. La oss heller ikke glemme at aksepten for at Stortinget fritt valgte konge, samtidig la grunnlaget for at kongen kunne avsettes av Stortinget 91 år senere, i 1905 og at personal-unionen kunne oppløses. Stortinget ble nå innkalt til møte i Christiania 7. oktober. Dette stortinget måtte etter svensk krav foreta flere endringer i loven fra 17. mai, men lovens intensjon og ånd sto urokket. Valg og utnevnelse av Carl II til konge fant sted 4. november etter at den nye og reviderte grunnloven var undertegnet. Carl II av Norge var Carl XIII av Sverige. Han var hertug av Södermanland og overtok som konge etter sine nevø Gustaf IV Adolf som ble tvunget til å abdisere og forlate Sverige i Carl XIII hadde ikke barn, og det var grunnen til at Jean Baptiste Bernadotte ble utnevnt til kronprins og bare fire år etter 1814 ble konge. Han ble faktisk ganske populær i begge sine kongeriker. Utnevnelsen av Carl II fant altså sted 4. november. Linjen fra 14. januar i Kiel via stormannsmøtet 16. februar og videre til valgene i de oppnevnte valgkirkene 25. februar og utover, derfra til 17. mai på Eidsvoll og 14. august i Moss var nå strukket helt ut. Norge var blitt et selvstendig rike med egen grunnlov og egen konge. Verket var fullført. I Porsgrunn var det kirken på Østsiden som var valgkirke, men naturlig nok ble minnegudstjenesten om dette holdt på Vestsiden. Samtidig ble det avdekket en plakett som skal festes til alle valgkirker i Norge. Den skal for Porsgrunns del settes opp når en ny kirke blir innviet på Østsiden. Februar 2014 Truls Norby De som ønsker kåseriet i sin helhet kan henvende seg til menighetskontoret. 4 Porsgrunn menighetsblad

5 Grunnlovsjubileet Søndag 23.februar ble 200-årsjubileet for Grunnloven markert i Vestre Porsgrunn kirke. 120 mennesker deltok på gudstjenesten, hvor lokalhistorikeren Truls Norby kåserte om begivenhetene i 1814 og sokneprest Brobakken forrettet. Plaketten, gitt av Riksantikvaren i anledning av at Østre Porsgrunn kirke var en av valgkirkene i 1814, ble presentert. Biskop Stein Reinertsen. Bispevisitas Ivar Brobakken og Truls Norby holder plaketten. Vår menighet hadde gleden av å ha biskop Stein Reinertsen på besøk i månedsskiftet januar-februar. Det var i år 10 år siden forrige visitas. I tillegg til samtaler med de ansatte og menighetsråd, ble biskopen med på mange av de aktivitetene menigheten har. Biskopen deltok blant annet på Etter skoletid på L9 som menigheten driver i samarbeid med Normisjon, og han spiste middag sammen med våre nye landsmenn i Kirkestua i regi av KIA (Kristent Interkulturelt arbeid). På fredag kveld arrangerte menighetens kultur- og musikkutvalg Kulturkveld i Kirkestua. Forsangergruppa deltok med keltiske sanger, sammen med Tensingkoret Amasing, Porsgrunn SoulTeens og flotte klassiske innslag. Visitasen ble avsluttet med en godt besøkt gudstjeneste i Vestre kirke hvor biskopen holdt sitt visitasforedrag. Ivar Brobakken Ny kirke kan stå ferdig julen 2016 Forts. fra side 1 Stram tidsplan De vil ikke kommentere konseptvalget som er under utredning og hvordan den nye kirken skal se ut: - Vi har ingen formening om hvilken type kirke som skal bygges, sier Davidson. Vår oppgave er nå å forberede neste del av prosjektet. Det starter når valg av konsept er tatt av Fellesrådet. Dette kan skje allerede i løpet av april. Videre blir viktige økonomiske rammer lagt i løpet av året. Først skal kommunens handlingsprogram behandles i juni. Senere skal det endelige budsjettet besluttes i desember. De er begge opptatt av at de økonomiske rammene blir avklart, dette er viktig for prosessen senere. - Tempoet i prosjektet er vanskelig å forutsi. En arkitektkonkurranse vil for eksempel ta fra fire til seks måneder. Vi har likevel ambisjoner om at kirken skal stå ferdig til julen Dette er stramt, men gjennomførbart, sier han. Opptatt av kirkerommet Hva tenker dere om å bygge en kirke? - Det er inspirerende og en sjelden mulighet å få være med på å bygge en kirke, mener Davidson, og trekker frem viktige elementer som design og funksjon. Han er selv arkitekt, og innrømmer at det ville vært morsomt å tegne den nye kirken. Eirin Reinskou er opptatt av kirkerommet: Atmosfæren i en kirke setter meg i en sakral stemning. Det er som man blir tatt bort fra hverdagen for en stund, sier hun. Davidsson er enig: Jeg husker at jeg besøkte Nidarosdomen når jeg studerte i Trondheim. Jeg gikk dit flere ganger bare for å sitte alene i stillhet, forteller han. De er begge opptatt av kirken sin funksjon. Den må fungere like godt Faktaboks: Måns Davidson, sivilarkitekt og byingeniør. Bor på Hvasser i Tønsberg. Eirin Reinskou, sivilingeniør. Bor i Mandal. til det hverdagslige menighetsarbeidet som på julaften! Musikk Eirin Reinskou er opptatt av at kirken skal være et godt rom å lytte til musikk i. Som barn sang jeg i NRKs jentekor. Da sang vi i svært mange kirker, smiler hun. Og Davidson spiller selv piano og er enig. - Du skal se at jeg selv får prøve orgelet i den nye kirken på selveste julaften i 2016? smiler Davidson med et glimt i øyet. Ørnulf Paulsen Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - April 2014 e.kr.f. 5

6 0 18 ÅR 0-18 ÅR sse: For alle som går i 3. og 4.klasse: Forslag. Istedenfor Her er noe for barna Bli med på agentleir! FJORDGLIMT LEIRSTED I BAMBLE JUNI To dager med oppdrag, mysterier, gode venner og I BAMBLE JUNI 2014 terier, gode venner og mye moro! uni kl mye moro! lir du registrert som agent og får ditt eget som du skal dele med en, to eller tre andre.. Agentleiren starter lørdag 14. juni kl Når du kommer til Fjordglimt, blir du registrert som agent og får ditt eget agentbevis! Du får også et rom som du skal dele drag, og kanskje dukker det opp både mysterier og med en, to eller tre andre.. k, sang og bibelfortelling! På agentleiren skal vi løse oppdrag, og kanskje dukker det opp både mysterier og overraskelser Det blir også lek, sang og bibelfortelling! Bli med på søndagsskolen! SJØRØVER- KLUBB Nytt trosopplæringstiltak for alle som blir 5 år i 2014: SJØRØVER- KLUBB Mandag 5. mai og 12. mai kl i Østre Porsgrunn kapell. Hold av datoen! Se etter invitasjon i posten rett etter påske! mling med agenttivoli for hele familien! Foreldre, besteforeldre og For alle Søndag barn kl i alderen det 4-8 storsamling år. Vi møtes med i agenttivoli loftsstua (2.etg for. Det blir aktiviteter for store og små, og vi skal vise fram noe av i Kirkestua) kl annenhve 27.oktober, hele familien! 10.november: Foreldre, besteforeldre Familiegudstj og søsken i Vestre er hjertelig kirke Påmelding innen fredag 2. mai! velkommen. Det blir aktiviteter for store og små, og vi skal vise 24.november, fram noe av det 8.desember. vi har gjort på leiren. d på Velkommen! agentleir. Familiegudstjeneste FOR ALLE Det koster 200,- kr å være med på agentleir. SOM GÅR I 3.KLASSE! Påmelding innen 28. mai! Se etter invitasjon i posten eller på hjemmesiden vår i første Vestre Porsgrunn kirke r på hjemmesiden vår i første del av mai. Søndag 30. mars kl del av mai. Eks på illustrasjoner som ev kan brukes: Ta med lommelykt rsom du har I fjor lyst hadde til å bli vi stor med, pågang. er det Dersom lurt å være du har tidlig lyst til ute! å bli med, Tårnagentene og lupe deltar og bli med med! hemmelige enhver søndag! er det lurt å være tidlig ute! oppdrag fra helga...! år. Vi møtes i loftsstua (2.etg i Kirkestua) kl : Wenche Thorsen Wiig Vestre Porsgrunn kirke mars 6/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5 og 25/5. Velkommen til små og store! Porsgrunn menighet inviterer alle som blir 9 år i 2014 til to spennende dager Jubileumskonsert i kirken. I løpet av helgen skal vi løse brukes: med Amasing 29. mars oppdrag og mysterier og utforske kirken, tårnet og klokkene. Søndagsskole Lørdag 29. mars kl 1900 holder tensing Barna bor hjemme, men vil være koret Amasing 10-års jubileums konsert annenhver søndag! sammen i lørdag og søndag. Ælespeilet. Rundt 50 gamle og nye Amasingmedlemmer har sammen laget en heidund- Hold av datoen, invitasjon kommer i posten! For alle barn i alderen 4 8 år. rende forestilling med dans, drama og kor, Vi møtes i Loftsstua fordelt på både nye og gamle slagere! Påmelding innen onsdag 26.mars (2. etg. i Kirkestua) I 2004 ble tensing koret Amasing startet kl : av en gjeng ungdommer og et par voksne ledere på P.KUF. i Porsgrunn. I 10 år har 30/3, 13/4, 27/4, ungdomsarbeidet nå holdt det gående, og det er verdt å feire! Ungdomsarbeidet Amasing består av kor, dans og drama, 11/5 og 25/5. og nå har dagens gjeng invitert med seg gamle medlemmer for å lage en skikkelig festforestilling! Etter en fantastisk øvelseshelg tidlig i mars, gleder de seg nå til å vise frem et solid og sprudlende show i Ælvespeilet. Bli med da vel! Amasing er åpent for alle fra 8. klasse og ut videregående. Har du eller noen du kjenner lyst til å bli med, ta turen til Ælvespeilet 29. mars for å se hva Amasing er! Vi tar opp nye medlemmer fra høsten Ny Ma Ho 6 Porsgrunn menighetsblad

7 Konfirmanter med på åpning av kapellet Minikonsert, vafler, musikkquiz, snorklipping og gaveoverrekkelse var noen av ingrediensene da Østre Porsgrunn kapell ble erklært nyåpnet 4. februar. Tretti konfirmanter var invitert og fikk en smakebit av ungdomscafètilbudet som skal foregå hver mandag utover våren. Ingen av ungdommene hadde vært i kapellet før. Ikke så rart, bygningen har vært lager i hele deres levetid. Men mange kjente igjen likheter med kirken som brant. Det gjaldt korsformen, fargene utvendig og innvendig, vinduene, benkene og skyene i taket. De husket det fra 250-årsjubileet da klassen var på kirkebesøk. Noen av dem hadde også vært på LysVåken og overnattet i kirken! Ungdomsarbeider Vegard Giskehaug ledet samlingen og stod for både musikkinnslag og quiz. Da snora skulle klippes, fikk han forsamlingen med på en skikkelig trommevirvel. Fra Sparebanken Sør var banksjef Monika Lønnebakke og Morgan Kittilsen til stede og overrakte blomster og en gavesjekk på kr! Pengene har gjort det mulig å få laget både WC og en liten kjøkkenkrok i kapellet. Hver mandag kl vil kapellet være åpent for alle i ungdomsskolealder. I mai blir det sjørøverklubb for 5-åringer, og det blir 1814-markering for skoleklasser i regi av Den kulturelle skolesekken. Pusterom, en samling for voksne, vil forgå en torsdag i måneden. Andre arrangementer er også på trappene. Velkommen til å stikke innom! Wenche Thorsen Wiig Konfirmanter i Vestre Porsgrunn kirke 2014 Søndag 27. april Freid Sommer Gunnulfsen André Koch Tjelta Jesper Johan Gulliksen Sondre Sørensen Thobias Fredin Stensrud Petter Strand Vetle Moldvær Ida Kristine Hægeland Andreas Lønne Birkeland Malene Brødsjømoen Slåen Julie Thorbjørnsen Henrik Holtan Henriksen Embrik Holmberg Hjallen Anthony Mc. Gahon Andreas Bakos Olsen Sandra Sand Lund Tristan Hasselquist Gunnarsjå Marius Hansen Emma Henriksen Ekeli Sunniva Brennskog Storbakk Charlotte Brekka Petter Myhre Lørdag 3. mai Andreas Ellingsberg Celine Linea Gulbrandsen Christian Grønli Cornelius Birkelid Lekman Emil Johansen Sneltvedt Emilie Olsen Emilie Furuholmen Johansson Emilie Haugen Melbye Erik Ditlefsen Erik Lyngstad Edvardsen Erlend Micaelsen Nornes Fredrik Tiochta Sørlie Fredrik Bakke Gyrid Johannesen Fosse Jesper Andreas Dyb Joar Olai Røyset Lier Jonas Christensson Paulsen Jonathan Lefebvre Grimsgaard Kaja Halvorsen Kleppe Mathias Mjåtvedt Thorsen Rikke Torvanger Sander Wilberg Nerli Sigrid Trøan Lorentsen Sigrid Eine Naas Simon Haugen Kyriacou Sofie Sæthre Sondre Fjellving Andersen Stine Marie Sørvik Engebretsen Tiril Sølie Halvorsen Torje Fostås Trym Buer Søndag 4. mai Amund Høgli Ihlen Anders Giskehaug Anne-Sofie Botnen Charlotte Wright Andreassen Daniel Skorpen Franz Næss Nylund Fredrik Heimdal Ida Eikeng Jenny Barstad Ellefsen Jenny Lunde Maria Johnsen Marius Hansen Marte Håland Mathias Myrland Syversen Oda Bjønnes Silje Østebø Haug Victoria Lien Morten Kravik, misjonssekretær i Den Norske Israelmisjon Enda er det håp! De fleste bærer på håp. Ulike former for håp riktig nok, men håp er livsviktig, gir utholdenhet, livsgnist, pågangsmot og ro midt i en urolig hverdag og virkelighet. Paulus sto foran Rådet anklaget for håpet om at de døde skal stå opp, står det å lese i Apostlenes gjerninger kapittel 23. Ikke lenge etter hører vi at Paulus står anklaget fordi han har satt sitt håp til de løftene Gud gav hans jødiske forfedre. På grunn av dette håp, kong Agrippa, blir jeg anklaget av jøder. Og hvorfor holdes det for utrolig blant dere at Gud oppvekker døde? (kap. 26). Kanskje blir du ikke anklaget verken av jøder eller ikkejøder for å være så overtroisk. Like fullt møtes slik tro og slikt håp med både skuldertrekk og milde irettesettelser av folk som mener seg å vite bedre om hva som er mulig og ikke minst realistisk. De ønsker deg til og med en God påske og begir seg mot påskefjellet, hvor det nå måtte befinne seg. God påske uten håp?! Sist du traff en av dem var ved en åpen grav og alle de frammøtte hadde hørt ordene: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. (1. Peter 1,3). Nettopp da var det det eneste fornuftige som kunne blitt sagt. Paulus håp er også vårt håp. Bare Skaperen kan stå inne for et slikt løfte. og stå inne for det i tid og evighet. Hvordan han fikk det til, og hvordan han skal få det til når jeg og alle en gang skal kalles fra død og grav til Livet, vet bare Han. Enda er det altså håp. Ikke bortkastet å få en høytid til å tenke på, og glede seg over det. Håpet kan du bære med deg over alt. Alle trenger håp. Del Håpet! God påske! Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - April 2014 e.kr.f. 7

8 Tørmo kapell får «en ny vår» Arkitekt Olav Lundesgaard (t.v.) og kirketjener Ole Olsen foran Tørmo kapell. Vestsiden menighetshus med Hjerterommet Åpen Barnehage Vestsiden menighetshus er et sted der det formelig bobler av aktivitet de fleste dager i uka. Det er kanskje ikke mange som er klar over det. Huset eies av Normisjon og Porsgrunn menighet og er en stiftelse. Huset har et styre med representanter fra begge menigheter. Hovedaktiviteten i huset er barnehagen, men det blir også brukt av Normisjon og leies ut til festlokale. Hjerterommet Åpen Barnehage er en barnehage i vekst. Det er Porsgrunn Menighetspleie som drifter den, og det er 3 ansatte. Den er en barnehage med «utvidet kristen formålsparagraf». Kari Laundal er styrer og har vært ansatt i 16 år. Hun var med da barnehagen åpnet i Thea L. Bråthen, førskolelærer, har vært ansatt i 2 år, men fra 2004 har hun vært der med egne barn. Marit Sandtangen, assistent, har vært ansatt i 7 år, men har også vært der som bruker med egne barn siden Som vi ser er det damer med lang og god erfaring i å ta seg av barn. Hjerterommet Åpen Barnehage. Barnehagen er åpen på mandag, tirsdag og onsdag, kl De har samlingsstund kl og lunsj kl Da spiser barn og voksne sammen. Maten er gratis, men det betales litt for drikke. I gjennomsnitt er det fra I vårsola står 2 Vessia-beboere, vår kjære kirketjener Ole Olsen og arkitekt Olav Lundesgaard, foran Tørmo kapell, som for tiden er stengt og venter på en sårt tiltrengt ansiktsløfting. «Ole, hvor lenge har du fulgt med Tørmo-kapell»? «I 32 år, så jeg kjenner det godt», svarer han. Olav Lundesgård er engasjert av kommunen i forbindelse med den store renoveringen av kapellet. «Ole og jeg var her oppe allerede sommeren 2009, altså for 5 år siden», sier arkitekten. «Da var det også kommunen som engasjerte oss for å vurdere tilstanden. Det var et annet prosjekt den gangen, enn det som er nå». I vår blir det anbudsrunder, og fra august og fram til nyttår skal arbeidet gjøres. Olav sier at det vesentlig er kjelleren og utvendig at det meste skal endres. Det skal dreneres, bygges nytt inngangsparti med toaletter, nye vinduer, dører, ny kledning og takstein. Kjelleren skal bli tørr og få oppbevaringsplass og bedre forhold for de ansatte. Og fargen på det nyrenoverte bygget blir hvit, slik som det var opprinnelig. Dette blir flott! Endelig! Ole og Olav gleder seg over det som skal skje, og ser frem til at kapellet igjen kan tas i bruk. Budsjettet for ombyggingen er på drøyt åtte millioner kroner. Både Vestsiden fellesskap, menighet og vessia-folket gleder seg over at det er funnet midler til denne store ombyggingen. Gry Valle barn og minst like mange foreldre/pårørende til stede hver dag. Småbarnstrall er det på torsdager, men da på Normisjonshuset L9 i Hovenga. Tidspunktet er kl Det serveres middag, men her koster det noen kroner og det er påmelding. Også dette tiltaket er populært og det mange som møter opp. Babytrallkurs er det for de i alderen 0 1 år, på formiddagen. Det er et kurs som koster kr. 200,- og det er påmelding. Mammakveld. Siste mandag i måneden, på kvelden, møtes de brukerne som ønsker det, i Åpen barnehage til en uformell samling, med eller uten håndarbeid. I tillegg til dette arrangeres det turer i distriktet og i forbindelse med påsken blir det mange aktiviteter, bl.a. påskevandring i kirken. Ja det blir markert at det er både Jul, Påske og Faste. På de ulike samlingene blir det både sunget, lest rim og regler. Brukerne oppfordres også til å komme på familiegudstjenester i Vestsiden kirke, der det av og til er spesielt tilrettelagt for de små, bl.a. med karnevalsfest i Åpen barnehage etterpå. Det er 3 utadvendte og hyggelige ansatte jeg møter den morgenen jeg stikker innom. De forteller om hvordan dagene er og hva som er viktig for at alle som kommer hit skal trives. Det kommer mennesker med ulik bakgrunn og Fra v. assistent Marit L. Sandhagen med Amalie på armen, pedagogisk leder Thea L. Bråthen med Oliver og daglig leder Kari Laundal med Linus på armen. derfor er det viktig å se og lytte. Noen har behov for en ekstra prat, og da er det viktig å ta seg tid til det. Barnehagen samarbeider med kommunens familiehelsetjeneste, og det er også ofte her brukerne får vite om tilbudet med Åpen barnehage. Nå for tiden er det også vanlig at de unge mødrene søker opp dette via internett. Jeg var også til stede når det ble servert lunsj denne dagen. Ekstra bord måtte frem fordi det kom så mange, og det var en fornøyelse å se 22 barn og enda flere voksne boltre seg i dette fine lokalet. Hjemmeside: Facebook: Hjerterommet Åpen Barnehage. Erling Eikeland 8 Porsgrunn menighetsblad

9 Å løfte i lag, eller dugnad, er kjente ord for oss nordmenn. Vi har hørt om det og deltatt i det gjennom hele livet. Også i kirkelig sammenheng er det behov for frivillighet. Slik har det vært til alle tider, også nå. Det er mange i menigheten som påtar seg frivillige oppgaver, men flere av disse trenger avløsning etter mange år i tjeneste. Gjennomsnittsalderen er høy. Menigheten trenger flere frivillige og menighetsbladet vil gjerne belyse de områdene der det er et behov. Så håper vi at noen kan se at det er oppgaver som kan passe og at de får lyst til å bidra med noe. Trosopplæringen har tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. I perioder er det behov for kjøkkenhjelp, riggehjelp, praktisk og/eller teknisk medhjelper, aktivitetsleder (dans, musikk, forming m.m.), leksehjelp på «Etter skoletid», overnatting i forbindelse med arrangement som f.eks. leir og Lys Våken, eller bare være til stede for å «se» deltakerne. Trygge voksenpersoner i alle aldre eller ungdommer ønsker vi oss. Det er menighetspedagogene som har ansvaret for aktivitetene. Besøkstjenesten trenger også flere hjelpere. Her kan oppgave være å gå på besøk på våre sykehjem. Mange av menighetens gamle finner vi her, og alle setter pris på å Frivillighet bli husket og å få noen å snakke med. Det trengs noen til å hjelpe til ved diverse tilstelninger på sykehjemmene. Vi deltar på treff på både St. Hansåsen, Frednes og Doktorløkka. Og hadde det meldt seg noen som kunne tenke seg å kjøre kirkeskyss av og til, så ville det vært fint. Kirkeverter trenger vi også. Vi har en god stamme, men også her tynnes det ut. Oppgaven her er å planlegge en enkel kirkekaffe og ikke minst å ønske alle velkommen til gudstjeneste. Dette er en takknemlig og viktig oppgave. Et smil og et varmt håndtrykk gleder de fleste. Forbønnstjenesten vil vi gjerne prioritere i tiden fremover. Det hadde vært fint om vi kunne være en liten gruppe som samles 1 gang pr. uke, der vi kunne be for det som ble lagt i bønnekrukkene på søndag. Dette var en kort oversikt over hva vi ønsker frivillige medarbeidere til og vi ber om at mange kan se at de har tid og lyst til å bidra. Melle Aakenes fra Kirkens SOS i Telemark har sagt dette om frivillighet: VERDIEN AV DET UBETALTE ER UBETALELIG. Erling Eikeland Et menighetsbladbud forteller «Jakten på onkels torpedoforlis» hetsbladet. Dermed var samtalen i gang. Den hyggelige mannen hører at jeg er fra Kristiansand, og forteller at han en gang var om bord i en båt fra et Kristiansandsrederi. Jeg forteller om min onkel og min interesse for å finne ut mer rundt forliset hans. «Har du lest sjøforklaringen?» spør mannen. «Hvis ikke så kan jeg kanskje hjelpe deg». Spent forteller jeg hva min onkel het og navnet på båten som ble torpedert. Vi avslutter samtalen etter å ha utvekslet telefonnummer. Få dager etter er det jeg som får noe i postkassa. «Bomber og granater», tenker jeg. «Er det ikke noen kopierte papirer med håndskrift på?». Avisen må vente, og jeg fordyper meg i en beretning fra en side i en bok om Nortraship. Her beskrives M/T Belitas torpedoforlis i detalj. Svært interessant! Hva med sjøforklaringen? På neste papir leser jeg sjøforklaringen fra kapteinen på skipet, en motormann og to lettma- M/T Belita Owner: Skibs-A/S Oiltank Manager: Reidar Rød, Tønsberg Tonnage: 6323 gt, 9840 tdwt. Mine venner kjenner mine beretninger fra den gang jeg var kanonmann under førstegangstjenesten. Vi har hatt mye moro med det. Nå er det lenge siden jeg har hatt befatning med kanoner og fiendtlige fartøyer. Det nærmeste jeg har kommet dette tema er et uløst spørsmål som hører familiehistorien til: «Hva skjedde egentlig da min onkel, krigsseileren, opplevde at tankskipet han var motormann på ble torpedert under andre verdenskrig? Jeg vet at han overlevde, og jeg vet at skipet han seilte på het M/T Belita. Var det mulig å få vite noe mer om disse begivenhet-ene? Min runde med menighetsbladet skulle gi meg spennende svar. I begynnelsen av februar vandret jeg avsted med et anselig antall menighetsblad i veska. Kan det tenkes noen fredeligere syssel? Ved ei postkasserekke hører jeg plutselig en mannsstemme: «Er det noe spennende du har med deg?». Jeg svarer som sant var at jeg kom med menigtroser. M/T Belita ble truffet av en torpedo fra en japansk ubåt på vei fra Mombasa til Abadan. Alle om bord reddet seg ut i to livbåter. Min venn ved postkassestativet hadde tilfeldigvis i eie et omfattende materiale om sjøforklaringer etter andre verdenskrig. At runden med menighetsbladet skulle bringe meg i kontakt med ramsalt hav og gamle torpedoer hadde jeg ikke regnet med. Men jeg er takknemlig for at jeg nå vet hva som skjedde med min onkel. Lurer på hva jeg skal oppleve neste gang jeg går med menighetsbladet. Ragnvald Bø Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - April 2014 e.kr.f. 9

10 Leirvollen Porsgrunnsveien 21 A, , 3735 Skien Skien Tlf.: BDO_90x30_Skien.indd :04:32 Si det med Visittkort Liland sep07:layout :03 Side 1 Tlf Erland Hansen, Porsgrunn Jernbanegata, Porsgrunn Liland Textilhus as Telefon Arkaden Storsenter 64 Bruene 1 Postboks 3124 N-3707 Skien Telefon: Telefaks: E-post: Tlf års erfaring! Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917 Alltid gode tilbud fra oss på BEHA KVARTALET Ring Skippergt. 10, v/down Town - Tlf Storgt. 137, Porsgrunn Tlf Ulefossveien 40, Skien Tlf Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf Porsgrunn menighetsblad

11 SLEKTERS GANG Døpte: Ole Aleksander Leiulfsrud Phillip Auestad Meland Julianne Rudshaug Mathias Tranberg-Thorsen Maren Aaltvedt Alf Isak Bergskås Adrian Melbye-Pedersen Niklas Husby Sjøåsen Liam Svendsen Linus Askedalen Tveråen Døde: Irene Kløverød Kai Tollefsen Mons Johannes Hamre Ingar Fritjof Wallestad Rolf Fritjof Andersen Gerd Christensen Bjørg Natedal Bjørg Sara Ødegård Else Marie Øvretveit Astrid Hansen Thorleif Lundstein Per Henrik Sommermo Åse Johansen Eva Otterstad Nina Mjølstad Nord Lisbeth Bråthen Inger Laila Yven Olav Mofossbakke Jorun Amalie Kjernlie Astrid Margareth Tvedt Marry Melbye Paul Olav Botnen Bro Arne Berget Steinar Nilsen Offer i Østre Porsgrunn kirkestue Menighetsarbeidet kr 3 847, Misjonsprosjektet kr 4 665, Menighetsarbeidet kr 2 619, Menighetsarbeidet kr 5 158, Menighetsarbeidet kr 4 666, Bibelselskapet kr 3 043,- Offer i Vestre Porsgrunn kirke Menighetsarbeidet kr 2 075, Misjonsprosjektet kr 3 169, Musikkmesse kr 3 881, Menighetsarbeidet kr 1 040, Ny kirke kr 9 509, Menighetsarbeidet kr 2 910, Ny kirke kr 7 778,- Solmyrås Sportskapell Geir Flatin Ola Bjørn Kjennbakken Håkon Sundal Håkon Stornes Roar Berg Olsen TILBYR: Sam Tore Bamle Metodistkirken Per R. Hoel Nenset menighet Storgt. 25, 3915 Porsgrunn TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon og via internett Spennende arena - for frivillighet God å snakke med Kurs i kommunikasjon - for folk flest Les mer på Døgnåpen krisetjeneste - på telefon og via internett Spennende arena - for frivillighet God å snakke med Kurs i kommunikasjon - for folk flest Les mer på Tordenskioldsgate 6 / 3921 porsgrunn Onsdag / Torsdag / Fredag: Neste nr.: Innleveringsfrist: Fredag 23. mai. Utlevering: Torsdag 5. juni. SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Behjelpelig hele døgnet Grenlands eldste Porsgrunn begravelsesbyrå Grenlands eldste Slottsbrogt. Porsgrunn 7 Grenlands Porsgrunn begravelsesbyrå eldste 3915 Slottsbrogt. Porsgrunn 7 begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Grenlands eldste Porsgrunn Tlf Porsgrunn Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. Tlf Tlf Skien 35 Porsgrunn Skien Tlf. Gimsøy Skien Plass 82 8 Gimsøy 3730 Gimsøy Skien Plass Skien Plass 8 8 Oscar G. Andersen eftf Tlf Gimsøy Skien 35 Skien Plass 8 Oscar G. Andersen Oscar eftf. G. Andersen eftf. Tlf. Tlf Skien Oscar G. Andersen eftf. Tlf Prestemoen 9, 3746 Porsgrunn Tlf E-post: Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - April 2014 e.kr.f. 11

12 Kirketider og tekster i april/mai 30. mars - 3. søndag i fastetiden - Luk. 11, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Ivar Brobakken. Dåp. Offer: Misjonsprosjektet. Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl Familiegudstjeneste med Tårnagenter. Per J. Wiig. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl Musikkmesse. Skree Skjeldal. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet. Porsgrunn Metodistkirke: kl Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl april - 4. s. i fastetiden - Hebr. 4, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Ragnvald Bø. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl Ivar Brobakken. Dåp. Offer: Misjonsprosjektet. 13. april - Palmesøndag - Joh. 12, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer: IKO. Solist: Tommy Roen, trompet. Søndagsskole. 17. april - Skjærtorsdag - Mat. 26, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Felleskapsmåltid kl Skjærtorsdagsgudstjeneste. I. Brobakken. J. Beech. Henriette L Petersen, fiolin. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 18. april - Langfredag - Joh. 18, 1-19, 42 Vestre Porsgrunn kirke: kl Ivar Brobakken. Solist: Jan Brzozowski, cello. Økumenisk korsvandring gjennom byen. 20. april - 1. påskedag - Luk. 24, 1-9 Vestre Porsgrunn kirke: kl Brobakken og Wiig. Solist: Tor Thorjussen, trompet. Offer: Menighetsarbeidet. 21. april - 2. påskedag - Luk 24, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Vegard Giskehaug. Ungdom deltar. Nattverd. Offer: KRIK. 27. april - 2. søndag i påsketiden - Joh. 21, 1-14 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Anne Marie Dahl Mustard. Dåp. Offer: Misjonsprosjektet. Søndagsskole. Østre Porsgrunn kirkestue: kl Samtalegudstjeneste med øst-konfirmantene. Ivar Brobakken. Vestre Porsgrunn kirke: kl og Konfirmasjon. Synnøve S Skjeldal. Offer: Konfirmantarbeid. Porsgrunn Metodistkirke: kl Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl mai - lørdag Vestre Porsgrunn kirke: kl og Konfimasjon. Ivar Brobakken. Offer: Ny kirke. 4. mai - 3. søndag i påsketiden - Joh. 10, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Synnøve S Skjeldal. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl og Konfirmasjon. Ivar Brobakken. Offer: Ny kirke. 11. mai - 4. søndag i påsketiden - Joh. 16, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Arnt Flugstad. Offer: Ny kirke. Vestre Porsgrunn kirke: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet. 17. mai - Nasjonaldag - Luk. 1, Østre Porsgrunn kirkestue: ca. kl Ivar Brobakken. 18. mai 5. søndag i påsketiden Joh Vestre Porsgrunn kirke: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet. 25. mai - 6. søndag i påsketiden - Luk. 18, 1-8 Østre Porsgrunn kirkestue: kl Per Johan Wiig. Dåp. Offer: NMS. Vestre Porsgrunn kirke: kl Synnøve Skree Skjeldal. Dåp. Offer: NMS. Porsgrunn Metodistkirke: kl Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl mai Kr. Himmelfartsdag Mark. 16, Stridsklev kirke: kl Fellesgudstjeneste med Porsgrunn, Eidanger, Brevik og Klevstrand. Aud Bergheim, Synnøve Skree Skjeldal og Rune Doksrød. Nattverd. Offer. 1. juni - Søndag før pinse - Joh. 15, Østre Porsgrunn kirkestue: kl Ivar Brobakken. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl Musikkmesse. Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer: Menighetsbladet. Menighetskalender april/mai Tirsdag 1. april kl : Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Erling Eikeland, Fr. Nansensgate 22. Taler: Thor Egil Abrahamsen. Årsmøte. Torsdag 3. april kl : Internasjonalt middagsfellesskap m/kia i Kirkestua. Torsdag 3. april kl : Pusterom i kapellet. Eilev Erikstein Fredag 4. april kl : Taco-kveld m/quiz i Normisjonshuset L9. Søndag 6. april kl : Ungdoms-storsamling i Normisjonshuset L9. Mandag 7. april kl : Formiddagstreff i Normisjonshuset L9. Tale: Kjell Skjærum. Sang: Fredheimkameratene. Utlodning. Bevertning. Tirsdag 8. april kl : Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Onsdag 9. april kl.19.00: Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Inger-Lise Hansteen, Rødborge 27. Søndag 13. april kl : S17-møte i L9. Mandag 21. april kl : Storsamling i L9 Søndag 27. april kl : S17-møte i L9. Tirsdag 29. april kl : Møte om besøkstjenesten I Kirkestua Mandag 5. mai kl : Kvinnetreff i Normisjonshuset L9. Onsdag 7. mai kl : Vårfest i Kirkestua. Musikk av Erik Bye. Allsang. Tirsdag 6. mai kl : Mennenes Misjonsring (NMS). Møte hos Christopher Hansteen, Rødborge 27. Taler: Ulf Børje Rahm. Torsdag 8. mai kl : Internasjonalt middagsfellesskap m/kia i Kirkestua. Torsdag 8. mai kl : Bibeltime i Normisjonshuset L9. Onsdag 14. mai kl : Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Gerd Raflund, Breidablikkbk. 24 B. Lørdag 17. mai kl : Nasjonalfest i Normisjonshuset L9. Søndag 25. mai kl.17.00: Storsamling i L9.

PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker»

PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» En håndfull håp konsert med saksofonisten Tore Ljøkjel! En konsert for alle, men der mennesker i sorg er spesielt velkommen!

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

PORSGRUNN. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon. Kunnskap engasjement og handling. Konfirmantinnskrivning 2013/14:

PORSGRUNN. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon. Kunnskap engasjement og handling. Konfirmantinnskrivning 2013/14: PORSGRUNN Nr. 3 - Mai 2013 e.kr.f. Synnøve Skree Skjeldal sammen med konfirmantene Mathilde Lindstad Nilsen (t.v.) og Marita Langevannskås. Vestsiden kirke konfirmantpresentasjon Det er i år 22 konfirmanter

Detaljer

Kick-off for årets konfirmanter

Kick-off for årets konfirmanter PORSGRUNN Nr. 5 - Oktober 2013 e.kr.f. Kick-off for konfirmantene våre på Oksøya leirsted ble gjennomført helgen 14. til 15. september. Våre 70 konfirmanter på øst og vest, fikk med seg 24 timers action

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

menighetsblad God Påske! Nr. 1 2012 Familien som får med seg det meste Nyåpning av kirken Quiz og premiesudoku Side 4 Side 8 Side 11

menighetsblad God Påske! Nr. 1 2012 Familien som får med seg det meste Nyåpning av kirken Quiz og premiesudoku Side 4 Side 8 Side 11 menighetsblad Nr. 1 2012 Familien som får med seg det meste Side 4 God Påske! Nyåpning av kirken Side 8 Quiz og premiesudoku Side 11 I H J Ø R N ET Å ha mot Temaet «MOT» kan inneholde utrolig mye. Å være

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Menighetsbladet FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Kirkepåske med friske blomster Østerås kirke fylles med blomster og har program hver dag i påskeuken. Side 3 og 4 Åpningsfest i Grinilund Nyombygde Grinilund kirke

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 4 OKTOBER 2012 39. Årgang Høytidelig utnevnt 16. september ble tjenestebrevet høytidelig opplest og overlevert til den nye kirkevergen Øyvind Sandholt og den nye kirketjeneren/kirkegårdsarbeideren

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer