Andaktstelefonen Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 48. årgang. Nr. 3. september Foto: Helge R.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 48. årgang. Nr. 3. september 2014. Foto: Helge R."

Transkript

1 48. årgang. Nr. 3. september 2014 Andaktstelefonen Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Helge R. Johnsen

2 Vi er glade for mangfaldet i byen vår Finnmark Pride 2014 gjekk føre seg august. Her er noko av det som skjedde: Alle foto Finnmark Pride/ Terje Sørbø SKAPBRENNING Alle foto Finnmark Pride/ Terje Sørbø «Nok er nok. Nå er det på tide å begynne å leve, og da trenger vi ikke skapet lenger» sa leiar i Finnmark Pride Gunhild Steffensen KICK-OFF PARTY på Peppes Leiar i Finnmark Pride ho Gunhild og sokneprest Jon Arne. Diakonen og soknepresten. Dei kom like frå Oslo, i midten Terje Sørbø. Kateketen og Utekontakten i Hammerfest. Festleg lag og god mat. FLAGGHEISING ved Hammerfest Rådhus Diakonen og soknepresten Ordførar Alf E. Jakobsen er med. Prestekona hadde baka regnbogar for dette høvet. ARBEID MED FELLES MANGFALDSPLAN Henrik Olsen med helsing i frå Sametinget. Olsen som er rådsmedlem i Sametinget hadde ei helsing frå Sametinget. Hans ord tykkjer eg sa kva Finnmark Pride 2014 handla om. Høyr (les) berre, her er eit utdrag: «Kjærlighet mellom mennesker er det fineste som finnes. Å møtes for å feire, diskutere og synliggjøre nettopp dette er en stor glede å få lov til å være med på. Men det at vi trenger slike arrangement som Finnmark Pride er tankevekkende. Det burde være en selvfølge at vi kan elske den vi vil, uavhengig av hvilket kjønn du og den du elsker har. Det vet imidlertid alle som er her i dag at det ikke er. Derfor er Finnmark Pride ikke bare en Kateketen og Utekontakten i Hammerfest. feiring, men også en arena for kamp for rettigheter, for toleranse og for åpenhet. Dette gjenspeiles i programmet for arrangementet, der en mangfoldsplan for Finnmark er hovedtema.» DYKTIGE FOREDRAGSHALDERAR Susanne Demou Øvergård leiar i Skeiv verden snakkar om å vere dobbeltminoritet. Line Halvorsrud frå Skeiv Ungdom (SU) snakka om «Mangfold hva er det?» og tok oss m.a. med inn i undervisningsopplegget SU brukar i ungdomsskular. Her fekk vi faktaundervisning, innblikk i kvardagen til dei unge, og døme på gode reiskapar til korleis menneske kan forhalde seg til kvarandre på best mogleg måte. Laurdag var han leiar i det vidare arbeidet med Mangfaldsplanen. Der vi mellom anna arbeidde med kva vi trur er utfordringar og kva vi trur det er 2 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

3 Dei kom like frå Oslo, i midten Terje Sørbø. KICK-OFF PARTY på Peppes Leiar i Finnmark Pride ho Gunhild og sokneprest Jon Arne. Henrik Olsen, rådsmedlem i sametinget. SKAPBRENNING «Nok er nok. Nå er det på tide å begynne å leve, og da trenger vi ikke skapet lenger.» leiar i Finnmark Pride Gunhild Steffensen som utløyser kvardagsstress for skeive i Finnmark. Etter kvart jobba vi med og kom med forslag til korleis vi kan betre situasjonen for skeive i Finnmark. Styret i Finnmark Pride fekk fleire spenstige forslag å arbeida vidare med. PRIDEGUDSTENESTE Fredag kveld feira vi Pridegudsteneste i Hammerfest kyrkje. Saman ba vi for dei som strevar og treng ei ekstra hand. Vi tente lys og ba for våre LHBTvener (lesbiske, homofile, bifile og transpersonar) våre nære og denne kvelden spesielt for menneska i Russland og Afrika. Vi delte Guds ord, fekk ei fin preike, song og feira nattverd saman. FESTMIDDAG Laurdag kveld var det festmiddag med herleg mat i godt lag, flotte takketaler og ikkje minst underhaldning av Helene Holm-Glad. TAKK Takk til Gunhild, Jesper, Terje, Eder, Kristoffer og alle de andre blomstrande menneske for innhaldsrike, lærerike, kjekke, alvorlege og sprudlande dagar! Og takk til prestekona altså: Silje Tandberg som har vist sin kjærleik gjennom herlige søte regnbogar. Her er eit utdrag frå ei av bønene i Pridegudstenesta: «Må du gi samfunn, kirker og religioner å se sannheten om menneskeverdet i alle mennesker. For du har skapt oss alle Gud i ditt bilde. Gud hør vår bønn.» Ta vare på mangfaldet og ta vare på kvarandre. Ingvilldiakon. For fleire bilder og informasjon: finn Finnmark Pride på Facebook eller på Flere bilder på side 4 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 3

4 Lunch-konsert for alle i HAMMERFEST (mai KIRKE september) Fredag Kl kom hør tenk kos deg! Elena Brovold, kantor. ElEna FrEdriksEn, organist. Flaggheis Pride Gunhild Steffensen og Alf E. Jakobsen Festmiddag Siden begynnelsen av mai har Hammerfest menighet ønsket alle velkommen til lunch-konsert i kirken hver fredag. September måned er nå på hell, og tilbudet er da over for denne sesongen. Kantor Elena Brovold forteller at de startet opp lunch-konsertene i fjor. I begynnelsen var det mest med tanke på Hurtigrutepassasjerer og andre turister, men konsertene er også blitt godt besøk av byens befolkning og andre tilreisende. Brovold forteller videre at selv om konserten ikke har mer enn ca en halvimers varighet er det mange timers forberedelse som ligger bak. Først velger man program og hva man skal spille, selv har hun femten forskjellige programmer og hver av dem har eget tema. Det er heller ikke bare orgelmusikk som spilles, men man tilpasser annen musikk arrangert for orgel, og det er mye øving som går med. Orgelet er som et helt orkester med mange ulike instrumentstemmer; lyse, spinkle, melankolske, skarpe og andre fylt av futt. Det er vel verdt å jobbe så mye synes Elena når hun ser at folk kommer om og om igjen. Folk kommer inn, setter seg ned, senker skuldrene og nyter musikken. En god pause på dagen. Takk til Elena Brovold og Elena Fredriksen som har gitt oss de gode musikkfriminuttene. A.L Nora 4 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

5 kontor Kirkegata 21, Boks Hammerfest Tlf.: Kontortid: Mandag fredag kl Lunsj: kl Svein Sivertsen...daglig leder Arve M Marthinsen prost kommune.no Jon Arne Tandberg,...sogneprest Jon Atle Birkeland...kapellan Elena Brovold...kantor Elena Fredriksen...organist Ingvill Ulveseth...diakon Aileen Zahl...kateket Eva Bjørgve...konsulent Nittaya Bumrungphet... renholder Trond M. Sivertsen...oppsynsmann Knut Harald Karlsen...kirketjener Leder i menighetsrådet: Pål Blix-Johansen Menighetsbladet Kirkegata 21, Boks Hammerfest Tlf.: Redaksjonen: Redaktør: Anne-Line Nora Eva Bjørgve Pål Blix-Johansen. Økonomi: Svein Sivertsen. Trykk: Trykkeriservice AS, Lakselv. Opplag: 4600 Utkommer: 4 ganger årlig. Distribusjon: Posten. Bankkonto nr Sogneprestens hjørne Leder Hjerte for kirka! Hammerfest menighet har ca 8000 medlemmer. Medlemmene i menigheten bruker kirka i større eller mindre grad. Ved livets større eller mindre begivenheter. Uansett hyppighet av kirkebesøk, så erfarer jeg at de fleste har en mening om kirka. De fleste mener noe om hva kirka skal være, og ikke minst for hvem den skal være. Så bra at det er sånn! Jeg er overbevist om at ALLE skal være meningsberettiget i den kirka vi tilhører. For som døpte mennesker hører vi alle Kristus til. Om vi har lite eller mye tro, om vi er aktive eller mindre aktive i kirka, så er det Guds sak å kjenne våre hjerter og kalle oss til tro, og dra oss til sin kjærlighet i dette livet og i det evige livet. Vi som har tjeneste i kirka har også en mening og visjon for hva kirka skal være. Enten vi er ansatt, valgt inn i menighetsråd, eller annet, så er det vår oppgave å alltid søke å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Det er: Å forkynne Guds kjærlighet i Kristus Jesus! I bibelen sier 1 Joh.brev det slik: Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Guds kjærlighet reiser opp alt det liv som henger fast i mørket. Og mørket har vi alle i oss i større eller mindre grad. Guds krafts mål er å gi oss håp og tro uansett hva dette livets dager gir oss av sorger og gleder. Og hvem er Guds kraft for? Den er for alle mennesker. Derfor må vi som kirke leve med dette mål og oppdrag for øye: Å være vitne for Kristi kjærlighet. Kristi legeme og blod gitt for oss alle. Det er kirkens grunnvoll og oppdrag. I søken etter å virkeliggjøre denne kjærligheten har menighetsrådet i Hammerfest etter min mening gjort noen viktige vedtak. Menighetsrådet har for det første vedtatt at kirka skal stilles til disposisjon for lesbiske og homofile som kommer til kirka og ønsker å ha en forbønnshandling for inngått ekteskap. For det andre har menighetsrådet i sin diakoniplan vedtatt at vi som menighet i Hammerfest skal være til stede ved Finnmark Prides arrangementer i Hammerfest. Finnmark Pride er en organisasjon som jobber for LHBTs personers rett til likeverd og aksept. (LHBT: lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) Undertegnede, diakonen og kateketen var denne sommeren med på Finnmark Prides dager i Hammerfest. Jeg har erfart at vi gjennom denne deltakelsen har fått lære og lytte til livets mangfold og sårbarhet. Dessverre er det fortsatt slik at LHBTpersoner har erfaring av at annerledeshet ikke møtes med den respekt og likeverd alt liv fortjener. For meg er dette også en øvelse i å lytte til hva Guds kjærlighet skal være. Guds kjærlighet skal være til stede i det mangfold av liv som leves her og nå. Her i Hammerfest rett og slett! (Og Fjorn selvfølgelig..) For meg er dette det bibelske vitnesbyrd om Guds kjærlighet. At vår kjærlighet til Gud speiles i den kjærlighet vi deler som mennesker. Som bibelen sier det: Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 1 Joh. 4,12 Det handler om at den kjærlighet vi deler speiler Guds kjærlighet. Så er det viktig å si til slutt. Spørsmålet om likekjønnet ekteskap og likebehandling av LHBT-personer i alle henseender, er fortsatt omdiskutert i kirka. Det er vedtatt av kirkemøtet at vi skal kunne leve med to syn i dette, og at dette ikke er kirkesplittende. LHBT-personer uttrykker en smerte over at de fortsatt er en sak i kirka. At dette er tungt å bære på sin kropp, bokstavelig talt. Det handler grunnleggende sett om at vi alle har et hjerte for kirka. Som prest er det viktig for meg å anerkjenne LHBTpersoners livsmangfold og rettigheter. Også i kirka. Som prest vil jeg også respektere de som mener annerledes enn meg. Prestetjenesten er for alle. Kirka skal være for alle. Uansett ståsted handler det ofte om samvittighetsspørsmål og overbevisning. Det rører på dypet. De to syn bærer en smerte i seg vi må stå i. For vi har et hjerte for kirka. Gud rører ved oss. Og drar oss mot seg. Av sokneprest Jon Arne Tandberg HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 5

6 Leder Årstidene forander seg ubønnhørlig... sommeren er historie, høsten har overtatt fargeglad og frisk, tildels regnfull, men også med hyggelige solgløtt innimellom. Det er igjen tid for innehygge og jeg ønsker høsten velkommen ved å tenne lys og lage små tablåer. I menigheten vår er flere aktiviteter og tilbud i godt gjenge. Undervisningen for konfirmantene er i full gang, og vår tradisjonelle og opplevelsesrike høstleir gikk av stabelen september. Dette kan dere lese om i neste nr. Menighetens tilbud til de aller minste er også i gang og her er det plass til flere. Jeg vil oppfordre besteforeldre faddere, foreldre og barn til å bli med på sang og lek i trivelig fellesskap. I denne utgaven av menighetsbladet kan dere også lese om hva vi ellers har på plakaten helt fram mot desember måned. Det skjer også mange hyggelige arrangementer rundt om i kommunen vår på denne årstiden. Alt fra korsang og dans til strikking og revy. Idretten har også mange forskjellige tilbud for yngre som eldre. Her er det bare å hive seg på. Er du en av de som liker, og har glede av å være publikum er det rikelig av arrangementer framover, både på AKS, i idrettshallene og i Kirken. Det som er ekstra spennende i vårt bispedømme denne høsten er valget av ny biskop. Blir det domprost Herborg O. Finnset (Tromsø) eller prost Olav Øygard (Alta)? Dette er allerde kunngjort før menighetsbladet er i postkassene. Jeg vil avslutte med å ønske alle en riktig fin og trivelig høst. God lesning! Et fargerikt teppe kler skogen til fest en vinter i vente der høsten er best. En tornado av farger gir sjelen min ro for her vil jeg bygge Ja, her skal jeg bo. Naturens stier de skal vi gå men husk at du alltid litt varsomt må trå. Naturen har krefter i vann og i vind så gå ut og se den med åpnede sinn. av Marit Irene Jensen. Anne-Line Nora, redaktør ANDAKTEN Ved kateket Aileen Zahl Matt Jesus har talt om tilgivelse. «Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd» Han oppfordrer disiplene sine til å tilgi. Ordet bror brukes i Bibelen ikke bare om kjødelige brødre, men også om andre kristne. Det er sannsynlig at Jesus her ikke bare snakker om brødre som slektninger, men også om andre mennesker som har gjort en vondt. Men etter at Jesus har snakket om dette, går Peter bort til han og spør: Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju? «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!» Hvorfor tar Peter opp spørsmålet? Jeg ser for meg at han hadde noe han ikke ville tilgi. Kanskje hadde noen gjort ham vondt, ikke for første gang, men gjentatte ganger og Peter var lei. Nå ville han ikke tilgi dette. Peters bror, Andreas var også en av Jesu disipler, og kanskje var det nettopp denne broren Peter ville forhøre seg om. Eller var det en annen? Uansett ser jeg for meg at Peter gjentatte ganger hadde tilgitt denne andre. Han har strukket seg langt, og nå spør han Jesus: Hvor langt skal jeg strekke meg? «Syv ganger?» Jesu svar til Peter kan virke urimelig, for tilgivelse er vanskelig. Om noen har gjort vondt mot meg, kan jeg kjenne det svir. Kanskje ikke utvendig. Men innvendig. Jeg kan formelig kjenne at det knyter seg i magen hver gang jeg tenker på det. Som en knyttneve som tviholder på noe. Innvendig. Musklene blir slitne. Jeg strever. Og mange ganger har jeg tenkt det, når jeg har opplevd vonde ting, at jeg skulle ønske at hver gang det knøt seg i magen min, så kunne det knyte seg i magen mot den som hadde gjort vondt mot meg. Det hadde jo vært en viss rettferdighet i det. Men det skjer ikke. Når jeg tviholder på det onde som har skjedd, når jeg absolutt ikke vil gi slipp på det, er det bare meg det går utover. Forfatteren og teologen Lewis B. Smedes har sagt: Å tilgi; det er å sette en fange fri, for så å innse at fangen var deg selv. Hvordan kan man så tilgi? Når Jesus først tar opp spørsmålet, sier han man skal gå til den som har gjort vondt, og tale han til rette på tomannshånd. Men dette er ikke alltid verken mulig eller tilrådelig. Å tilgi et annet menneske kan være en årelang øvelse. Og fra tid til annen trenger man både hjelp og støtte fra et annet menneske. Å tilgi kan være en lang og krevende prosess. Men friheten man kan føle når det vonde slipper taket, er ofte verdt det strevet det er å komme dit. 6 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

7 Ny prosti prest i Thora Ragnheidur Bjørnsdottir heter jeg og er islandsk, fra hoverstedet Reykjavik. Og er den nye senior-/ prostipresten i Hammerfest sokn. Jeg har to voksne barn, tre banebarn og det fjerde barnebarnet skal bli født i januar. I en moden og voksen alder begynte jeg å studere teologie, høsten 1996, da jeg var 45 år, og fullførte mitt cand.-theol.- eksamen 2002, fra Islands universitet, og det teologiske-seminar samme år, og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra universitet i Akureyri (UNAK) i Tidlig på syttitallet studerte jeg tysk i Freiburg. i. Br. i Tyskland. Etter hjemkomsten jobbet jeg som Salmen jeg velger... reiserådgiver hos flyselskapet Icelandair i Reykjavik i mange år, og seinere reiseleder og guide i femten sesonger på Island. Både i høyfjellet og på lavlandet. Årene 2005 til 2010 jobbet jeg som lærer i grunnskolen. Til Norge kom jeg i september 2010 på grunn av den økonomiske krise, og ble prestevikar i Sør-Varanger prosti, i Kirkenes Sokneprest i Gamvik sokn fra april Jeg savner mest varme kildene og ute bassengene på Island. Med sannhet kan man si at islendingene eier egen badekultur. De har omtrent 150 moderne ute bassengs over hele landet, inkludert badstue og varme kildene heitir pottar opptil 42 grader. Islendingene pleier å bruke de fantastiske ressursene hele året omkring, slik at svømming har blitt til Islands nasjonalsport. Dette er grunnen til at jeg ønsker å øve svømming i Hammerfest i gjennom en idrettsforening. Tidligere sang jeg i forskjellige korer, og var medlem i en alpinklubb. Siden jeg bodde i Kirkenes er jeg en Rotary medlem. Jeg gleder meg til den nye prestestillingen og ser frem til å tjene i Hammerfest sokn. Kjærlighet fra Gud... Denne salmen har alltid hatt en stor plass i mitt hjerte. Den varmer like godt i sorg som i glede og blir ofte brukt i begravelser og bryllup. Kan ofte ta meg selv i å nynne på den, og jeg synger den svært gjerne til barnebarna. Vi vet alle at: Størst av alt er kjærligheten Den håper, tror og overlever alt. Er det noe som er mangelvare i vår urolige verden, så er det nettopp KJÆRLIGHET. Benytter anledningen til å takke for et strålende konfirmasjonstreff i sommer. Tandberg, Hans Arne og jentene på kjøkkenet skapte alle, på hver sin måte, en fin og minnerik stund i kirka, så vel som i kirkestua. Det var svært gledelig for meg å møte alle mine medkonfirmanter etter 50 år, og ønsker alle mine konfirmasjonsvenner fra 1964 alt godt og en strålende høst. Beste hilsen fra Gunvor Valle Paulsen Tekst: J.N.L. Schjørring. Melodi: H.S. Thompson Kjærlighet fra Gud Springer like ut Som en kilde klar og ren. I dens stille bunn I dens dype grunn Gjemmes livets edelsten HAMMERFEST MENIGHETSBLAD Kjærlighet fra Gud Som en yndig brud Kommer smykket til oss ned Lukk kun opp din favn Kom i Jesu navn Himmelen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud Er det store bud Er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet Og du har Guds fred for Gud selv er kjærlighet 7

8 Rypefjord kirkeforening Busstur til Finland Tekst: Anne-Line Nora Morgenstund har gull i munn.. morgenstemningen i bussen var upåklagelig da vi grytidlig kjørte ut av byen, torsdag 24. juni på Sankt Hansdagen. Det hørtes ut som alle var klar for dagen og hva den hadde å by på. Og hvem brydde seg om kjølig vær, vi hadde det godt og varmt i bussen. Hva dagen hadde på menyen, i hvert fall det meste, informerte vår sprudlende reiseleder Ingvill om. Fra boken med hjerte i Finnmark, leste Anne-Line skrytestykke: Det meste av alt. og fulgte på med muntre historier så det holdt latteren satt befriende løst hos alle. Vi var kaffetørste da vi ankom Lakselv kirke, og her disket Ingvill og hennes crew opp med kaffe og kaker. En av kirkens prester: NAVN var innom og fortalte kort om kirkens historie. Når man har en kantor med, blir gamle, glade sommersanger og salmer lett å synge og ord for dagen sto Ingvill for. I Karigasniemi var været bra. Det var godt å komme ut av bussen, kjenne sola varme og strekke på beina. Etter vel en time var vi godt fornøyd med alle gjøremål, og i Karasjok ventet middagen, røykepause, tur i bygda og på butikk. Om bord i bussen igjen var det godt med en middagslur som varte til Lakselv, hvor vi hadde en kort pause og fikk med oss sommerens menighetsblad fra trykkeriet. Nå var vi mer eller mindre våken alle sammen, og det var tid for lotteri gratislotteri. Her var det kun en farge og en bokstav å forholde seg til, festlig og lattervekkende ledet av Ingvill. Gevinstene var en sak for seg. Noen var nyttige! Alle vant, også sjåføren. En annen ting som også hører med er å synge; En bussjåfør og takke Boreal sin hjelpsomme og blide sjåfør for trygg transport. Avslutningsvis vil Ingvill, Elena Brovold og Anne-Line N. takke alle som var med, og takke for de hyggelige tilbakemeldingene som vi setter stor pris på. Det frister til gjentagelse. 8 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

9 Barnegudstjeneste Tekst Anne-Line Nora Foto: Marianne Tollefsen Sett fra kirkebenken... Da hele skalaen av barn toget inn i kirken, søndag 31 august, registrerte jeg smil, alvor og sjenanse. Men mest av alt tror jeg barna var forventningsfulle og spente. Det var også et foreldrepar med dåpsbarn i prosesjonen. Denne søndagen var det barnas gudstjeneste med utdeling av 6-års boka; en gave fra menigheten full av fine fortellinger og bilder. Først var det dåp, og det gir alltid en varm glede å være tilstede når et barn blir døpt. Helmer het denne lille gutten. Sogneprest Jon Arne Tandberg og kateket Aileen Zahl klarte på en meget god og billedlig måte å fange barnas oppmerksomhet, under bønn, preken og sang. Barna var ivrige og flinke til å svare, synge og gjøre bevegelser. Da det var tid for å dele ut 6-års boka gikk et og et barn høytidelig fram og hentet boka og takket. Jeg avrunder med en av salmene vi sang på denne barnegudstjenesten. Jeg folder mine hender små...(salmeboka 725-) Jeg folder mine hender små Kategorier: Barnesang For de minste Vugge/Godnattsang Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg. Vern alle med din sterke hand mot fattigdom og død. Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød. La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred. Teskt: Thorbjørn Egner Melodi: O. Tofte HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 9

10 Døde i perioden Døpte i perioden Navn... Født Dødsdato Kåre Roger Johansen Arna Pettersen Aud Margit Schumacher Håvard Berg Nilsen Karin Olsen Arna Engeberg Arnulf Arntzen Aasta Gamnes Jan Magne Nilsen Per Rune Pedersen Jack Ivar Thomassen Jan Hartvigsen Solveig Fivelsdal Irene Ofemie Olsen Eirik Hulleberg Hansen Odd Melvin Eriksen Astrid Andreassen Døpt... Dåpsdato Isabella Rand Fagerheim Thea Elise Aksberg Oda Sofie Risvik Agnes Grønnum Øien Kristina Holmgren Larsen Maria Isabella Lyder Agnes Hansen Mathisen Ronja Rosvold Lukas Pettersen Kvalvik Marthe Emilie Norøy Nico Pedersen Olafsson Sander Rønbeck Sørnes Emilie Yttervik Emilie Angell Olsen Emil Skarin Olaussen Henrik Opedahl Johan Lysklett Sjursen Edvard Kolskog Skjærpe Rasmus Kolskog Skjærpe Emil Aleksander Nilsen Thunestvedt Louise Storvik Torstein Brekmo Dahl Nora Marie Mauno-Møller Helmer Olsen Viksås sted Hornindal kyrkje Skoganvarre kirke Fore kirke Kjøpsvik kirke Rypefjord kirke Rypefjord kirke Vega kirke Vega kirke Billefjord kirke Vigde i perioden Kine Jensen og Christer Johansen Johanna Dahl og Arne Nygaard Karianne Magnussen og Håvard Andreas Pedersen Anja Helen Palmer og Øystein Larsen Ida Elise Kristine Sundby og Jon-Ivar Hjemmeside Hammerfest Menighets hjemmeside har blitt fornyet og oppdatert. Nå finner du oversikt over aktiviteter som skjer, og informasjon om tilbud vi har. Fra i år vil det være mulig å skrive inn konfirmantene på nett, og melde seg på utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok. Informasjon om disse aktivitetene vil som tidligere sendes ut i brev til de som er invitert. Adressen til hjemmesiden er : Her kan du også lese menighetsbladet på nett. Dersom du har innspill til hjemmesiden, kan du sende en epost til ØNSKER DU NOEN Å SNAKKE MED? Vi på kirkekontoret er her for deg. Ring oss på telefonnummer , og avtal et besøk. Vi kommer gjerne hjem til deg. 10 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

11 Aktiviteter i menigheten Babysang: Sangstund i kirkestua torsdager kl For babyer som er hjemme med foresatte. Lunsj til de voksne. Mulighet til å stelle og mate barna. Påmelding til babysang: hammerfest.no Nytt kurs starer 29. januar Knøttesang: Onsdager kl i kirkestua. For barn 1-5 år sammen med voksne. Barnegospel: Vi øver onsdager kl For barn i alderen 6-8 år. Viktige datoer september: Leir for klasse i Repparfjord. Invitasjon sendes i posten. 5. og 17 oktober kl 18.00: Ung Messe november: Lys Våken. Overnatting i kirka for 5. og 6. klassinger. Invitasjon sendes i posten. 14. desember kl 1.00: Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Invitasjon sendes i posten Rypefjord kirkeforening innviterer til møte siste torsdag i måneden september, oktober og november. Hjertelig velkommen. Til strikkeglade damer i kommunen Nå trenger de babysokker, småbarnssokker, luer, babyluer og babytepper på barneavdelingen på Okhalhunga sykehus. Kontakt diakonen på kirkekontoret. Allehelgens minnegudstjeneste Søndag 2. november kl Etter minnestunden inviterer vi alle pårørende til kirkekaffe i kirkestua. Dagens bibelord Da spurte Peter: «Herre, er denne lignelsen bare for oss, eller er den for alle?» Herren svarte: Hvem er en tro og klok forvalter, en som herren betror oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: «Det varer lenge før min herre kommer», og så gir seg til å slå tjenesteguttene og Tusen takk Redaksjonen vil rette en stor takk til Ellen Berg-Hansen for all sekretærjobb angående konfirmasjonsjubileet. Innsettelse av kapellan/prostiprest Søndag 7. september var det innsettelse av kapellan og prostiprest Thora Ragnheidur Bjørnsdottir ved fungerende prost Jon Arne Tandberg. Viønsker Thora hjertelig velkommen i menigheten. Og lykke til med gjerningen i prostiet. Gud velsigne deg! pikene og ete og drikke og fylle seg. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. Den tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det han vil, han skal få mange slag. Men den som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, han skal slippe med færre. Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av. Les Luk 12,41-48 i nettbibelen. Skilt som viser hvor gravlunden i Fjordadalen er Vi har fått en del klager fra flere hold som synes det er vanskelig å finne gravlunden i Fjordadalen. Dette har menigheten gjort noe med. Hammerfest menighet har søkt Statens vegvesen om å få satt opp skilt som viser hvor gravlunden er. HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 11

12 Gaver til menighetsbladet 42. årgang Nummer 1 Mars 2008 MENIGHETSBLADET ØNSKER ALLE SINE LESERE EN RIKTIG GOD PÅSKE! ANDAKTS- TELEFONEN Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Nils Aksel Danbolt Mjøs Rigmor Brataas Ellinor Riise Knut Ulveseth Randi Johansen Randi A. Johannessen Roger Lorentsen Berit Blomstrand og Alf Kalvik Bodil K. Johansen Sissel Engevik Rolf Paulsen Kåre Tjønnbekk Goggen Hansen Svein Daniloff Else Marie Pedersen John Wahl Martha Risto Bjørg Jørgensen Trond Alsèn Gry Rønquist Knut Erik Hågensen Siv Karlstad Irene Engedal Olaf Myrseth Familien Erik Lemika Lillian Lindstrøm Marit Brynjulfsen Turid og Roger Hansen Jon Erik Hansen Carin Hedstrøm Bratuz Turid Høylo Larsen Margot Lyngvoll Elin Wennberg Ellen Berg-Hansen Bente Lise Jensen og Per Paulsen Solveig Løkke Knudsen Bjørg Lunga Inger Marie Amundsen Anbjørg Marthinsen Synnøve Nilsen Hjalmar Paulsen Kari og Walter Plapp Fred Davidsen Ingrid H. Bøe Pedersen Bjørnar Lorentsen Inger Marie Albrigtsen Svanhild Paulsen Åse Mortensen Åse Ruth Weile Kasper Pedersen Tore Sjøgren Randi Hjertø Ellen Tronstad Kitty og Hans Pettersen Grete Wold Gunlaug Olsen Sven Are Halvorsen Molly Kristiansen Robin Bjerring Unn-Johanne Hustad Olsen Solveig Fivelsdal Elin Heitmann Hugo Kvalsvik Anne Kari Ellila Brodahl T. og A. Hansen Karen-Lise Gjetmundsen Bodil og Eyvind Moberg Vivian Rasmussen Anne Frønning Tulla Watt Kristiansen Helga Dahl Toralf Pettersen Nelly Nordnes Ingeborg Aune Birgit og Kjell Valle Eva Karin Henriksen Lillian Larsen Magnhild Normann Lillian P. Martinsen Inger Karin Olsborg Synnøve og Harald Mortensen Borgny Ingebrigtsen Aili Johansen Signe Grønn-Vannbakken Kirsti Johansen Bjørg og Svein Erik Planting Ivar Otto Samuelsen Olaug og Enok Mauseth Aud Sundquist Else Marie Kristiansen Inger-Britt Nilsen Rønnaug Myrland Gerd Hågensen Liv Aas Svein Christoffer Lærum Harry Johansen Gerd Brenden Lund Anny Monsen Silje Hansen Bjerring Erna D. Johannesen Aina Helen Johansen Emmy Hildegard Skjølberg Sagat Pirjo og Hans Østvik Anne Marie Larsson Claus og Judith Johnsen Karl J. Johansen Brit Johansen Irene Lunga Liv Hoddø Roy Birger Johansen Oddny Helene Arnesen Erna Lunga Synnøve Stephansen Jenny og Trygve Mehus Gunnar T. Holm Borghild Suhr Ovedia Mølmann Frank Wæraas Anne M. Sorvoja Nilsen Elsa Henriksen Solveig Fjeld Hansen Else Mathisen Åshild og Leif Johansen Torunn og Kjell Kristoffersen Karin Synnøve Solstad Gunn Vaseli Helene Kivijervi Astrid Pettersen Karin Mauno Johansen Hans Arne Dahl Jan Magne Hassfjord Ann-Sylvi og Erling Jensen Sigrunn Pedersen Jan W. Pedersen Sissel Berg Røstvik Liv Karlsen Berit Skadal Haldis Dinesen Kirsten Hogganvik Eriksen Tusen takk for gaver til menighetsbladet, totalt kr ,-. 12 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

13 Skjervøy et naturlig stoppested Storvannet Har du sett Storvannet speilblankt og stille en kvell i oktober når sol er gått ned. Det ligger der klart som et premiebilde en kvellstund med herlig, velsignende fred. Glitrende lys i fra stue og kjøkken speiles i vannet og skinner som gull. Det virker litt trolsk og tenker på nøkken. Kvellen av eventyrstemning er full. En del av sommerferien tilbragte jeg i båt langs vår fantastiske nord-norske kyst. Når man ferdes langs kysten er Skjervøy et naturlig stoppested. På tur sørover for å trekke pusten etter å ha forsert Lopphavet, på tur nordover for å sjekke vær og føreforhold før man legger ut på Lopphavet. I Skjervøy har de fått ny sogneprest, det er vår egen Einar Tesdal som nå regjerer i Skjervøy kirke. Skjervøy kirke fra 1728 er bygd som en mellomting mellom ei lang- og ei korskirke. Byggematerialet var furu fløtet ned Reisadalen og ut til Skjervøy, med tak av rød pannestein innkjøpt i Bergen. I 1777 fikk kirka bygd sitt nåværende tårn hvor kirkeklokkene nå henger. Kirka ble på 1950-tallet restaurert av Riksantikvaren tilbake til 1700-talls stil mht. vinduer og inventar som ei altertavle fra 1664, lysekroner fra tiden og en prekestol fra Skjervøy kirke er i dag listeført, og som den eldste bevarte trekirka i Nord-Halogaland pålagt strenge restriksjoner mht. restaurering fra Riksantikvaren. Kirke har 223 sitteplasser. Einar forteller om en stor gudstjenestefeirende menighet, hvor det på en vanlig søndag ofte er over 100 deltagere på gudstjenesten. Han viser engasjert frem den flotte prestegården fra 1893, den hvitmalte bygningen er i halvannen etasje og har en flott og bred midtark ned mot sjøen. Huset er pusset opp innvendig i forbindelse med at ekteparet Tesdal flyttet til Skjervøy. Det er godt å se at Einar trives i sin nye tjeneste, han ba meg om å overbringe varme hilsener til alle i Hammerfest. Pål Blix-Johansen Vannflaten brytes av ørret som vake. Ringene sprer seg i duvende glimt, Snapper et insekt og vender tilbake. Av livet i vannet vi fikk oss et skimt. På veien rundt vannet trafikken går rolig. Av og til ser jeg en bil og en buss Bryte en stemning som er helt utrolig. Billys på vannet som skinnende bluss. Langs vannkanten vandrer en mann og en kvinne. Ungdom som nyter en stemningsfull kvell. Kanskje han prøver på henne å vinne. Mon Storvannets speilblanke flate gir hell? En kvellstund ved vannet i høstmørke dager kan være en ting som gir sjelen ro. Finne en fred som vårt hjerte behager, gjerne alene, men helst to og to. Storvannets stille og speilblanke flate viser seg sjelden, men dog av og till. Stemningsfull går vi der uten å prate, nyter naturens velsignende spill. Storvannet det er en skatt som vi hegner. Midt i vår by vi en perle har fått. Ligger der om det er sol eller regner. Stemningsfullt er det. Vårt Storvann er flott. Dagfin Paulsen 10/95 VISDOMSORD Hvis du ikke står for noe, kan du falle for alt! Ukjent HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 13

14 Okhanhunga - Nytt fra Nepal En omvendelse til Takk Så måtte jeg tilbake til Nepal for å lære å takke. Kanskje skulle en tro at Norge, der jeg hadde overflod av alt, takket mer? I Nepal er det flaut å bruke ordet takk. Det er høytidelig og brukes ikke mellom ektefeller og andre nære relasjoner. Det er et stort ord. Men så møter jeg i kirken noen som har lært å takke sin Gud! I deres gudstjeneste bruker de minst 20 minutter til fritt og takke og lovprise Gud. Alle ber høyt og jeg lytter og lærer. Jeg lærer alt jeg kan takke Gud for. Jeg lærer alt jeg kan lovprise Gud for. Jeg møter mennesker som har vendt seg mot Gud og gir Ham den takken han fortjener. Så er de kanskje på vei i riktig retting? Om vi selv tar æren og takken, er vi mer på vei inn i oss selv. Når de nå vender sine ansikt mot ham i takk og lovprisning, åpner de opp for et liv der de midt i sin fattigdom kan si de har liv i overflod. Ved å lytte til deres takk og lov, får jeg så mange vakre ord om Gud at Gud vokser seg stor og vakker for midt indre og min lengsel etter hans vilje vokser i meg. Det er godt å være i en takkens kirke, ikke bare i en meningens kirke. brutale møte mellom teknologisk medisin og rå fattigdom. Slikt skjer ikke i Okhaldhunga. For fremdeles er det slik at vi har anledning til å gi gratis behandling til alle barn som veier mindre enn tolv kg. Og det gjør disse! Det er gaver fra OT s lesere, og mange andre, som gjør det mulig. Derfor kan nyfødte som er premature eller svært syke få «bo» i våre enkle, lokalt produserte kuvøser så lenge de trenger det, selv om foreldrene er utfattige. Her kan dere møte et par av dem som bebor våre kuvøser akkurat nå: Denne lille gutten heter Erik. Han ble født seks uker før termin, på vei til en lokal helsepost. Etter fødselen fortsatte de like godt rett til sykehuset her. Jeg lurer på om jeg kan så mange vakre ord om Gud på norsk? Kanskje jeg må øve meg? En effekt av å begynne å takke Gud, er at de kristne har begynt å takke hverandre også. Det åpner våre øyne for hverandre, slik vår øyne blir åpnet mot Gud. Han veide bare 1,8 kg, hadde nok en infeksjon og var for svak til å suge. Her får han morsmelk rett i magen gjennom en sonde i nesa. Han tålte melken godt, og kunne snart komme ut av kuvøsen for å være hos mor mens han fikk resten av antibiotika-kuren Solsikken vender seg mot solen og slikker i seg varmen. Takken vender våre ansikter mot Guds varme og glede Kuvøser I dag begynner vi med de minste Nyfødte som er født altfor tidlig og andre svært syke nyfødte, trenger å være i kuvøse de første dagene eller ukene av livet. Behandlingen av slike bittesmå krever mye arbeid, og kunnskap og ferdigheter fra leger og sykepleiere. Derfor er det dyrt. Det fører til at mange slike barn i Nepal ikke får den behandlingen de trenger. Og vi hører faktisk stadig om fortvilte foreldre med barn i kuvøse på de store sykehusene i Katmandu som ender opp med å rømme fra en regning som kan komme opp i flere årslønner, og lar barnet bli liggende igjen, fordi de ikke kan betale. Hjerteskjærende, men egentlig bare en logisk konsekvens av det Her er lille Erik endelig sluppet ut i livet. I takknemlighet for en god start i kuvøsen, fikk han navnet til doktoren som hadde sett til han hver dag mens han lå der. Nå har han kommet hjem til sin familie med et litt uvanlig navn. I nabo-kuvøsen sover lille Sudip, som ble født i går. Moren var innlagt med alvorlig svangerskapsforgiftning, og så gikk hun i spontant fødsel ni uker før termin. Heldigvis hadde vi rukket å gi henne en medisin som modner barnets lunger i tide før fødselen. 14 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

15 Her ligger han på «CPAP», en slags enkel puste-støtte, og foreløpig puster han godt. Han veier bare 1,2 kg, og vil nok ha behov for å bo i kuvøsen i en del uker. Der får han fred, varme, oksygen, intravenøs væske, antibiotika og morsmelk, så det blir en god start i livet. Flyplassen er åpen! Etter å ha vært stengt for «oppgraderingsarbeid» i to og et halvt år, åpnet plutselig flyplassen igjen. Og nå med asfaltdekke på landingsstripa! Så velkommen på besøk, nå er det enda lettere enn før å komme til Verdens Navle! En halvtime i lufta kan erstatte fjorten timer på veien. Bahadur er oppsvulmet i hele kroppen og har nyrebekkenbetennelse. Han vært en skikkelig arbeidskar, ved siden av å gå på skole. Han har nok ikke lekt med annet enn stein og det dagen måtte ha igjen av tid. For å tine opp et angstfullt ansikt, fikk han en boks med små lego. Dagen etter møtte vi han på legerunden, fullt opptatt med masse avanserte små byggverk! Det bor noe i den gutten, fikk jeg en mistanke om. Skrekken for en stor regning kan leses i farens ansikt. Da han fikk rekvisisjoner på mange prøver som skulle betales, ble forvirringen stor. Han ble sendt til sosialkontoret der han kunne fortelle sin historie, og fikk trygghet for at gutten ville få behandling selv om han ikke kunne betale for seg. Faren selv hadde mistet sine foreldre og all jord da han var 12 år. Deretter måtte han gjøre tjeneste rundt omkring. Et sted fikk han ansvar for hus og jord, mens husfolket flyttet til Kathmandu. De ga ham en døv jente til kone, som ikke kunne giftes bort til andre. Der har de bodd og drevet jorda, og måttet sende halve avlingen til Kathmandu. Det de sto igjen med ga dem mat i to måneder. Deres eldste sønn var deres håp, han skulle ut i den store verden for å tjene penger. Med friskt mot tok de et stort lån for å sende gutten ut. Men de svakeste blir ofte lurt. Mellom-menn stakk av med alle pengene, mens familien ble bundet til fattigdommen for generasjoner. Men kanskje lille Bahadur er en som kan finne nye veier for familien? Glade selgere Noen kommer forskremt fram til Mission Sist søndag hadde ungdomsgruppa og søndagsskolen laget masse snacksmat som de solgte etter gudstjenesten. De skulle samle inn penger til å kjøpe maling for så de kunne male kirken innvendig! De klarte å samle inn rupees! De gir seg ikke, og vil lage mer mat neste søndag. Den gjengen kan klare å lage en fargerik kirke både i sjel og sement! Bahadur Bhujel, 10 år, er like forskremt som sin far når han blir lagt inn på et slikt stort og skummelt sykehus Støtt gjerne fondet for utbygging av Okhaldhunga Sykehus. Da brukes Normisjons kontonummer: Overføringen må merkes: Nytt sykehus i Okhaldhunga. Prosjektnummer: HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 15

16 RENOVERING AV CORNELIUS MOE S GRAVSTED Cornelius Moes gravsted var et av de fineste på Hauen kirkegård. Imidlertid har det i mange år stått uten vedlikehold, noe som mange har reagert på. Forfallet var kommet langt; veldig langt på Finnmarksdikteren, skolestyreren, ordføreren og redaktørens gravsted. Tekst og foto: Fred Davidsen En gang i løpet av fjoråret var noen brødre fra Odd Fellow loge nr 70 Kvitbjørn i Hammerfest på besøk på kirkegården. Vi fant at det var mye som burde vært gjort med mange gravsteder. Imidlertid, etter et møte i vinter bestemte vi oss til å renovere gravstedet til Cornelius Moe dersom vi fikk tillatelse til det. Mange av oss husket at i tidligere år ble det lagt ned krans der på 17. mai; kanskje kunne dette tas opp igjen. Odd Fellow Ordenen i Hammerfest gav sitt samtykke og det ble tatt kontakt med for å få tillatelse til dette av bl.a. eventuelle pårørende. Det var ingen innvendinger mot våre planer. I starten av juli 2014 gikk vi i gang med arbeidet som viste seg å bli meget omfattende etter hvert som vi fjernet viltvoksende vegetasjon, mose m.v. og avdekket forfallet. Deler av murverket var ødelagt av tidens tann og måtte repareres og males, teksten på gravstøtten måtte oppmales på nytt, gjerdet rundt måtte pusses for rust og males, muren og trappen måtte repareres og males osv., osv. Istedet for gress på innsiden av muren, ble det lagt fiberduk fylt med fjærasingel. Underveis i arbeidet ble vi kontaktet av en nabo til kirkegården, Johnny Olsen, som spurte om han kunne få plante på gravstedet. Som sagt, så gjort. Det ble så fint at vi valgte å la det stå etter at arbeidet var avsluttet. Takk til Johnny! Odd Fellow Ordenen er opptatt av medmenneskelige verdier og å gi medlemmene gode etiske holdninger. Ordenen har i snart 200 år levd etter budordene Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Organisasjonen driver omfattende humanitært arbeide, både sentralt og lokalt. Den har bl.a. finansiert to redningsskøyter. I senere tid har man sammen med SOS barnebyer finansiert bygging av en barneby i Mellom-Amerika og en i Malawi i Afrika. I tillegg deler man årlig ut store summer fra Odd Fellows forskningsfond på Multipel Sklerose-sykdommen og fra Odd Fellows medisinsk-vitenskapelig forskningsfond. Alle Odd Fellow loger (for menn) og Rebekkaloger (for kvinner) har bestemmelser om sosialt utadrettet arbeid som skal drives på lokal basis; gjerne for å spre litt glede i lokalmiljøet. Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen. Man må ha fylt 21 år, ha et godt omdømme og vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder. Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn. 16 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

17 HELSE OG FRELSE Av Karen Lorentzen En sykepleier fra et sted i fylket ringte meg og spurte: Hva er det dere prester gjør eller sier til pasientene? Når dere har vært på sykerommet, er det som om det faller en egen ro over den syke. Jeg fikk inntrykk av at denne pleieren håpet på en slags oppskrift eller en framgangsmåte som hun kunne betjene sine pasienter med. Jeg hadde ikke et entydig svar på det. Da jeg fikk oppfordring om å skrive noe til Menighetsbladet, dukket denne telefonsamtalen opp, og jeg fikk lyst å dele noen refleksjoner om helse og tro. Det har vært skrevet og forsket mye på temaet. Er det slik at kristne, eller de som har en annen tro for øvrig, mestrer sykdom bedre enn ikke-troende? Blir de blir oftere og fortere friske? En religionspsykolog, P.la Cour ved Syddansk Universitet, har i sin forskning funnet at bønn demper angst. Det finnes forskning som tyder på at de som går ofte i kirka har lavere blodtrykk enn andre, og at mennesker med en personlig tro også har helsegevinst av troen. I et nummer av Tidsskrift for den norske legeforening, fortelles det at en gjennomgang av over 1000 undersøkelser av sammenhengen mellom religiøsitet og helse konkluderer med at religiøst engasjement kan virke gunstig både for mental og fysisk helse og redusere bruken av helsetjenester. Den kjente og uortodokse legen Per Fuggelli sa en gang at bruken av antidepressiva har økt i takt med at religion har tapt terreng. Det finnes naturligvis også kritikere til slike forskningsresultat. Men mye tyder på at det å gi rom for samtale om tro med en som har dette som oppgave, eller å få delta i ritualer, kan gi styrke og fred i sykdom og kriser. Generelt sett er det vanskelig for pasienter å formulere sine livssynsspørsmål, eller formulere sin religiøsitet. Man er gjerne var på hvordan omgivelsene reagerer på det. Noen har opplevd å bli møtt med at religiøsiteten deres er en flukt eller svakhet. Jeg tenker at her har sykehuspresten en viktig oppgave. Det kan være forløsende å bli møtt og bekreftet av en som faktisk orker å høre på hva en sier. En som møter deg med åpenhet, innlevelse og forståelse. Som prest har jeg en teologisk og trosbasert grunnlag for å utføre ritualer og dele skaramenter, og gjør det ikke med baktanke om at de skal virke helbredende. Likevel, det er skrevet mye og troverdig om ritualers helbredende funksjon. Skriftemål, sykesalving og nattverd kan bidra til å mobilisere ressurser hos mennesker, enten det gjelder helbredelse eller gi slipp på livet slik at det blir lettere å dø. Den syke får hjelp til å dø. Temaer vi ikke kan overse, er når sider ved troen forsterker sykdom og krise. Når man mener at man fortjener å ha et elendig liv fordi man ikke har klart å holde på troen, eller av andre grunner. Når man opplever den store avgrunnen det kan være å mene seg forkastet av Gud. Sykdom og belastninger kan oppstå som følge av en bakgrunn i usunne religiøse trossamfunn. Det er anerkjent, og i Norge har vi helseinstitusjoner som behandler dette. Vitaavdelingen ved Modum er en av dem. Rammet av sykdom har mange fått høre Nå må vi bare be alt vi kan, eller Nå må vi tenke positivt. Ord sagt velment og i omsorg. Men hva når helbredelsen ikke skjer? Ba vi ikke hardt nok, trodde jeg ikke nok, klarte jeg ikke å tenke positivt nok? Man legger ansvaret og skylden på seg selv, og den byrden kan være tung å bære. Jeg erkjenner også at mange kan oppleve Gud som fjern og fraværende nettopp når de trenger ham. Eller at Gud ikke griper inn eller er der med sin englevakt Kirken, og sykehuspresten, er kalt til en helbredende tjeneste. Helbredende i betydning å bringe helhet. Helhet betyr ikke nødvendigvis å rydde ut lidelse, ondskap og smerte, men gi styrke til å leve med den. Kirkens budskap i møte med mennesker i krise handler om menneskesyn, om menneskets verdighet og om håp. Gjennom samtaler og ritualer kan den syke og pårørende få hjelp til å finne mening og styrke, til å tolke sin egen livsfortelling, til få fred for livet de har levd og i møte med døden. HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 17

18 Bakerste rekke fra venstre: Ragnhild Heggelund, Kari Moe Øien Andersen, Borgny Ingebrigtsen, Marta Holmgren Klepp, Gunn Hansen, Gro Amundsen, Tore Tveraabak, Wigdis Simsø, Ruth Brita Dahl, Ingjerd Løvlimo, Randi Brun, Hans Erling Haugen, Else Marie Tingvold, Inger Haugen Røtne, Jan Sevaldsen, Rolf Tore Jensen, Odd Arne Nilsen, Torbjørn Sevaldsen, Bjørn Hansen Ulf Ligaard, Bente Holsbø Hansen, Gunvor Valle Paulsen., Oddbjørg Lillian Dybwik, Nils Erik Nilsen, Turid Østvik Forn. Midterste rekke fra venstre: Svein Daniloff, Borgvald Thomassen, Ellen Berg-Hansen, Bjørn Ole Paulsen, Wigdis Wennberg Berggreen, Ingrid Klykken, Gunn Tove Hansen, Inger Brataas, Toril Normann, Ragnhild Jensen, Kari Heggelund, Roar Johansen, Randi Løkken Antonsen, Arne Hansen, Svein Nilsen, Olaf Mathisen, Tore Tveraabak, Lise Sageng. Første rekke fra venstre: Kirsten Kristiansen, Eva Gebhardt Sjøtun, Maj Bolle Ostad, Helen Magnell, Brita Ligaard, Karin Ellingsen, Wenche M. Hanssen, Kari Storaas Jæger, Anne-Lise Larsen, Karl Ole Bang Larsen, Rigmor A. Isaksen, Unni Moen Eide (foran). Ytterst til høyre: Sogneprest Jon Arne Tandberg 50 års konfirmanter 2014 Lørdag den 12.juli var det jubileum for konfirmantene som var konfirmert i Klokken var dem invitert til. Der var de ønsket velkommen av sogneprest Jon Arne Tandberg. I år var det over 60 jubilanter som møtte, og det er muligens rekord.soknepresten holdt andakt som seg hør og bør i kirken, og spurte også om det var noen «Fuglenesramper» til stede? Han klarte heller ikke å la være og fremheve at klokkeren her i kirka også var en «Fuglenes ramp» Så ble de som var falt ifra minnet med lystenning etterhvert som navnene ble lest opp. Så fortsatte det i kirkestua, der det (nærsagt) var en tradisjon at Terttu og Hellevi hadde gjort i stand det hele, med pyntede bord og mye god mat. I år hadde klokkeren klart å «presse» seg inn med en spørre konkuranse, som han selv har innrømte ikke passet der. For alle hadde jo så mye å prate om. Men som klokkeren sier- vi lærer så lenge man lever, så neste år blir det ikke noe spørsmål der. Det var høylydt mimring og flere hadde ordet. Ellen Berg Hansen kom med en hilsen fra Kåre Kvammen som var presten som konfirmerte de fleste i dette kullet. Han skulle gjerne vært med men det passet ikke denne gangen. Søndag var det Gudstjeneste og de fleste av konfirmantene var også møtt der. Så var det kirkekaffe med kaffe og kaker. Kjøkken personalet ble virkelig takknemlig da det ble bringt ut blomster til dem fra konfirmantene, Takker så mye. Et vellykket arrangement som alle satte pris på. Hans Arne Dahl Alle foto: Ellen Berg-Hansen 18 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

19 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD 19

20 Konfirmasjonsjubileum 12 og 13. juli Med stor forventning, litt spent og en følelse av å grue og glede seg på samme tid, møttes vi utenfor Hammerfest kirke lørdag 12. juli. Tenk 50 år var passert!!konfirmasjonsdagen vår var søndag 10 mai Alle var vel litt usikre på om vi kjente igjen hverandre. Noen hadde ikke sett hverandre på alle disse åra. Stemninga var imidlertid høy og lydnivået enda høyere, allerede utenfor kirka!! Elena Brovold spilte nydelig musikk av Ole Olsen og prest Jon Arne Tandberg ønsket oss velkommen og holdt en koselig tale. Nede i kirkestua fikk vi de lekreste smørbrød, kaffe og kaker servert av to «engler «Terttu Dahl og Hellevi Jørgensen. De fortjener ros for sin innsats ( de fikk blomster ). Flotte damer!! Da Hammerfestsangen ljomet på slutten, var det mange «våte øyne «å se.det er en god følelse når man spør etter foreldrene til en klassekamerat som man ikke har sett på 50 år, og føler at man kjenner personen! Tenkte på dem som ikke var der og fikk ta del i et slikt flott fellesskap. De gikk glipp av en stor opplevelse. Søndag møttes vi til gudstjeneste i et strålende vær!! Tandberg holdt en flott tale om fellesskapet blant hammerfestinger og om å inkludere nye beboere i «byen vår «!! En flott påminnelse om å gjøre en «god gjerning «som gammel speider. Konfirmantene ble presentert og nattverd ble forrettet. Nok en gang fikk vi kirkekaffe med nydelige kaker av Terttu og Hellevi og vi er dere alle som stelte til dette konfirmantjubileumet evig takknemlig for hyggen og «varmen «vi fikk. Opplevelsen av å mimre sammen med alle disse flotte menneskene gir gode minner. Takk fra konfirmantene fra 1964, ved Kari Olsen Heggelund Alle foto: Ingjerd Løvlimo 20 HAMMERFEST MENIGHETSBLAD

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Okhaldhunga Times September 2014

Okhaldhunga Times September 2014 Okhaldhunga Times September 2014 Kjære venner Vi fikk besøk av en «kneler» en kveld, her er en stilstudie. Disse insektene er viden kjent fordi hunnen har gjort det til en vane å spise hannen etter parringen.

Detaljer

Det nye menighetsrådet i Hammerfest

Det nye menighetsrådet i Hammerfest 43 årgang. Nr. 3. september 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Det nye menighetsrådet i Hammerfest Anne-Line Nora Hans Arne Dahl Magne Thomassen Levi Johnsen

Detaljer

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Gammene ved Skaidivann. Foto: Anthon Sivertsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April 2011. God Påske! Foto: Finnmark Dagblad

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April 2011. God Påske! Foto: Finnmark Dagblad 45. årgang. Nr. 1. April 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Foto: Finnmark Dagblad Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

42. årgang Nr. 3 september 2008 ANDAKTS- TELEFONEN. Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag

42. årgang Nr. 3 september 2008 ANDAKTS- TELEFONEN. Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag 42. årgang Nr. 3 september 2008 ANDAKTS- TELEFONEN 380 91700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20 - Faks: 78 40

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2013 57. ÅRG.

NR. 3 SEPTEMBER 2013 57. ÅRG. NR. 3 SEPTEMBER 2013 57. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2013 Om savn, ensomhet, ny hverdag og Vårherre I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Gerd Inger takker for

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer