ÅRSMELDING FOR HARSTAD MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR HARSTAD MENIGHET - 2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR HARSTAD MENIGHET Menighetsrådet: Menighetsrådet har i perioden hatt følgende sammensetting: Leder: Nestleder: Medlemmer: Varamedlemmer: Helge Methi Maria Serafia Fjellstad Liv Marit Steinvoll Ågot Holand Olsen Therese Sogge Røch Tor Ottar Jacobsen Susanna Ragnhild A. Siri Helene Karlsen Tora Saue Heidi Synnøve Ulvåg Rikardsen Jan Fjellstad Osvald Ludvigsen Marit Johanne Bjerkmo Menighetsrådet har avholdt 8 ordinære møter og behandlet 86 saker. Årsrapporten for 2010 ble lagt frem på menighetens årsmøte søndag 13.mars Menighetsrådet har i perioden hatt følgende sammensetting: Leder: Nestleder: Medlemmer: Maria Serafia Fjellstad Gro Dagsvik Liv Marit Steinvoll Osvald Ludvigsen Tor Sigurd Larsen Karin Oddlaug Elverum Jan Fjellstad Helene Karlsen Varamedlemmer: Kari Mette Einejord Andreas Trælandshei Bratland Inger Anita Olsen Kristina H. Myrvang-Gjesdal Steinar Asmund Aune

2 Menighetens ansatte: Harstad menighet har hatt følgende ansatte i 2011: Sogneprest: Carl Ove Fæster Sogneprest: Trond Roland (sluttet ) Sogneprest: Ilse De Raad (begynte ) Soknediakon: Tori Aas Organist: Stephen Jones Kirketjener: May Britt Nilsen, Halvard Øvergård og Jan Øyvind Evensen. Menighetsrådets underutvalg: Menighetsrådet har hatt følgende oppnevnte underutvalg: - Diakoniutvalg (Marit Bjerkmo, Gerd Forså, Gunnvor Istad, Ada Olsen og diakon Tori Aas) - Kirkemusikalsk utvalg (Kåre Torvanger, Eva Stokmo Hansen, Ågot Holand Olsen Stephen Jones) - Misjonsutvalg (Kristin Lindsjørn og Bente Kassah) - Gudstjenesteutvalget (Carl Ove Fæster, Trond Roland, Stephen Jones, Tor Ottar Jacobsen, Susanna R. Siri og Anne Karin Arvola) -Trosopplæringsutvalget (Helene Karlsen, Carl Ove Fæster og Helge Methi) Arbeid blant barn og unge: Konfirmantarbeidet. Konfirmantarbeidet starter opp om høsten og avslutter med konfirmasjoner i mai med 49 konfirmanter. Foruten selve undervisningen så deltok konfirmantene i gudstjenestene, på weekendtilbud, innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp, - slik at de fikk oppleve de forskjellige sidene i et aktivt menighetsarbeid. Barna i gudstjenesten og korvirksomhet. Menigheten opprettet i 2010 et nytt barnekor i Harstad kirke. Dette fikk navnet HaBaGo (Harstad barnegospelved oppstarten møtte 22 stk., og hadde siden en stabil kjerne på stk. ). Koret deltok bl.a. på afrikansk gudstjeneste , og påskemusikalen Palmesøndag. Dette koret ble dessverre nedlagt i Midlene som ble stilt til disposisjon for barnekoret kom fra tidligere midler som Harstad barnekor hadde. Disse midlene er avsatt til fond, og skal kunne benyttes til barnekorvirksomhet i Harstad menighet ved en senere anledning. 2

3 Jule- og påskevandring i Harstad kirke: Alle barnehagene i menigheten ble invitert til Julevandring i Harstad kirke. Hensikten var at barna skulle få være med å oppleve juleevangeliet ved at de aktivt var med og hadde sine roller med kostymer. Her deltok 103 barn og 17 voksne. I år hadde vi også Påskevandring hvor barnehager deltok. I år deltok 60 barn og 10 voksne. Stabene i Harstad- og Kanebogen menigheter samarbeidet om opplegget og gjennomføringen. Både prester, diakoner, menighetspedagog, kirketjener og kantor deltok. Dette opplevdes som positivt av de ansatte. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringene. Her møtte 15 barn og fikk sin Kirkebok. Vi hadde 3 stk. 4-årssamlinger med 5 barn tilstede hver gang etter gudstjenesten. Undervisningsopplegget Gudsrikeleiken ble brukt. Dette er utviklet i fob med trosopplæringen. 6-åringene var invitert til å få 6-årsboka under en familiegudstjeneste i oktober. 14 barn møtte. Ettåringstjenesten: Som 1-åring hadde menighetene i Harstad fram til sommeren June Tobiassen. Hun har jobbet med trosopplæringen i menighetene i prostiet. Trosopplæringen: Menigheten er en del av Trosopplæringen som kalles På Spor av det Hellige. Dette er et samarbeid mellom 13 menigheter i prostiet. Babysang (BaSa) ble gjennomført høsten 2011 med 10 barn og 12 voksne som sammen hadde 10 samlinger med babysang for aldersgruppen 0 3 år. Det ble videre arrangert Konfirmantfestival (KoFe) i Harstadhallen. Ca. 300 deltakere, hvorav 58 fra Harstad menighet. Det ble også arrangert Minilederkurs (MILK), hvor det deltok 2 ungdommer fra Harstad menighet. Juniorkonfirmasjonen (JuKo) ble i år arrangert for 3. gang i Harstad menighet. 14 barn fra 4. og 5. klasse deltok. Disse hadde i alt 3 samlinger, samt overnatting i kirka og deltakelse på gudstjeneste 6. juni med avslutningsfest og utdeling av diplom. Her deltok også 4 frivillige på kjøkkenet og 2 hjelpeledere. Ola Bremes sitt stykke om Hans Egede fremførte deltakerne i Harstad kirke. Deltakerne hadde flere øvelser med sosialt samvær og overnatting i kirka. Her deltok foreldre og ansatte i stor grad. 3

4 Arbeid blant voksne: - Eldres hyggestund i samarbeid med Harstad Røde Kors hver 1. onsdag i mnd. Det møter i snitt personer hver gang. Dette er et arrangement som har vært i mange år i Harstad kirke, og som vi setter meget stor pris på. Diakonen hadde ca. 20 hjemmebesøk dette året. - Diakontreff. Diakonen deltok sammen med de andre diakonene i prostiet på flere samlinger. - Samarbeid med andre menigheter: Diakonen har ved flere anledninger samarbeidet med diakonen i Trondenes menigheter. Dette gjelder bl.a. sorggrupper, X-klubben, Romjulsfest i Harstad kirke, Eldres kirkesøndag i Kanbogen kirke og Torsdagskafé i Kanebogen kirke. - Harstad kammerkor under ledelse av Stephen Jones har deltatt ved flere gudstjenester. Kammerkoret har fått noen nye medlemmer, og har allikevel deltatt ved en rekke anledninger. Dette gjelder bl.a. deltakelse ved gudstjenestene ca. 1 gang i måneden, samt ved festdagene i påsken, pinse, jul og ved konfirmasjonsgudstjenestene. - Det har vært arrangert 14 kirkekonserter med til sammen nesten 1500 tilhørere. - Harstad kirkeforum avholdt flere interessante møter våren Her er vi stor takk skyldig til styret i Harstad kirkeforum; Sissel Roland, Viggo Hansen, Sigurd Stenersen som gjorde en meget god jobb. Fra høsten 2011 har styret i Harstad kirkeforum bestått av Sigurd Stenersen, Viggo Hansen, Sigrid Aag og Alf Kristoffersen. - Tilbud om sorggrupper i samarbeid med Trondenes menighet under ledelse av diakonene. Diakonen har i samarbeide med diakon i Trondenes hatt sorggruppearbeid med 10 samlinger hvor 7 personer har deltatt i gruppen. - Det har vært andakter på sykehjemmene under ledelse av prestene fra vår menighet. - I forbindelse med Alle Helgens dag i Harstad kirke fikk nærmeste pårørende til alle de fra menigheten som var gått bort siste år invitasjon til denne gudstjenesten. De pårørende ble spesielt invitert til denne gudstjenesten.det var pyntet fint til kirkekaffe. Tilbakemeldingen fra flere pårørende var positive. - - Felles menighetsblad for flere menigheter i Harstad kommune. Her har kirkevergen og sognepresten i Harstad lagt ned et stort arbeid med å samle inn og bearbeide stoff. - X-klubben er et tilbud til psykisk utviklingshemmede, og er et samarbeide mellom Y s Men s Club, Sigrid-klubben og menighetene i Harstad. Diakonen er medlem av styret. Møtene er en gang i mnd. Harstad menighet bidro med kr til dette arbeidet. Også i 2011 arrangerte Diakoniutvalget Romjulsfest i Harstad kirkes menighetssal hvor det møtte 25 personer fra X-klubben og Mandagsklubben. Der var det servering av gryterett, kaffe, utlodning og julevandring i kirkerommet. - Kirkekaffe etter hver gudstjeneste i menighetssalen. Dette oppleves som svært positivt og er et viktig sosialt møtepunkt for mange. Her deltar også konfirmantforeldrene, noe vi er meget glade for. - Langfredag var Harstad menighet med å arrangere økumenisk korsvandring i Harstad by. Korsvandringen startet på Torget og gikk via flere kjente plasser i byen frem til Harstad kirke, og ble avsluttet med gudstjeneste kl Påskefrokost 1. påskedag hvor 15 personer deltok. Der var vi samlet rundt et fint pyntet frokostbord før gudstjenesten. Dette er et arrangement som vi vil videreføre. 4

5 - For andre året på rad ble det arrangert Skjærtosdags-måltid i menighetssalen hvor 30 personer deltok. - Fast organisering av frivillige kirkeverter (konfirmasjon og julaften) og tekstlesere. - Konfirmantdeltakelse ved gudstjenestene etter turnusordning. - Fasteaksjonen konfirmanter samt 15 voksne gikk med bøsser. Positivt samarbeid med foreldrene som bakere, kakao-kokere og sjåfører. - Annenhver onsdag har vi nå Bibelstudiegruppe i Kirkestua under ledelse av Tor Ottar Jacobsen. Denne gruppen hadde i 2011 til sammen 15 møter og et jevnt besøk mellom 8 til 10 stykker. Det faglige blir tatt hånd om av en av prestene. - Også i 2011 ble det arrangert 50-årsjubileum for konfirmanter (1961-kullet) i Harstad kirke, med veldig stort fremmøte. Nøkkeltall: Område Antall gudstjenester Antall familie- og ungdomsgudstj Antall nattverdsgudstj Antall kirkebesøk Antall nattverdsgjester Antall døpte bosatt i menigh. 16/45**) 25/15**) 20/37**) 48/20**) 53/10**) Antall konfirmanter Antall vigsler Antall gravferder **) Innenbygdsboende/utenbygdsboende Misjonsprosjekt: Menigheten misjonsprosjekt er NMS Thailand. Fellesgudstjenester med Kanebogen kirke: Det har fortsatt vært avholdt flere fellesgudstjenester mellom menighetene i Kanebogen og Harstad i Bygg og anlegg: Det skjedde ingen større ting på denne fronten i Vi håper fortsatt at Statskraft vil asfaltere parkeringsplassen for hovedinngangen uten kostnader for oss. 5

6 Øvrig: - Menigheten har nå 4 frivillige nattverdsmedhjelpere utpekt av menigheten og etter godkjenning av biskopen. Disse er Ada Olsen, Tori Aas, Oddvar Larsen og Helge Methi. - Søndag 13. februar hadde i vi besøk av biskop emeritus Gunnar Stålsett. - Lørdag 9. april hadde vi Minns du sången konsert i Harstad kirke - Harstad menighet arrangerte Felles økumenisk sangkveld med Rune Larsen, 2. pinsedag Dette var også i 2011 et meget vellykket arrangement. - Sjømannskirken 2011, juni med 2500 besøkende. Her hadde vi full kirke 19. juni med Per Arne Dahl, Rolf Wesenlund og Arthur Arntzen. Tor Ljøkjell spilte også i år. Idrett og kirke ledet av Per Ravn Ohmdal og Helge Gudmundsen. Ytre Suløens Jassensemble hadde konsert. En time med Blix v/kine Hellebust. - Vi tok avskjed med sokneprest Trond Roland søndag 21. august. Samme dag ble vår nye sokneprest Ilse De Raad ordinert og innsatt i sin tjeneste. Da var også biskop Per Oskar Kjølaas tilstede. - Søndag 28. august hadde vi høymesse i Folkeparken under ledelse av sokneprest Carl Ove Fæster, ved arrangementet til Burn Care Foundation. Det var 420 tilstede. - Kirkevalget 2011 ble avholdt 11. og 12. september, og nytt menighetsråd ble valgt. - I forbindelse med terrorangrepet og tragedien på Utøya 22.juli 2011, ble det mandag 25.juli arrangert et fakkeltog fra Torget i Harstad og til Harstad kirke. Et sted mellom 4 og 5000 mennesker deltok. Det største fakkeltoget i Harstad sin historie. I Harstad ble det arrangert en minnegudstjeneste med rundt 700 tilstede. Aldri har Harstad kirke vært så full av mennesker. Mange fikk ikke plass - og måtte gå hjem. I kirken var de berørte ungdommene med. Marianne Bremnes og prost Ove Kjelling talte. De unge mintes de drepte ved lystenning. Kari, Ola og Lars Bremnes deltok med sang. Dette gjorde også Lindis Haugan. En verdig og sterk minnegudstjeneste Harstad kirke. Konklusjon: - Harstad menighet arbeider godt på flere fronter og har gode medarbeidere. Det er stor frivillig innsats og mange sier ja når de blir spurt om å hjelpe til med forskjellige arrangement. - I 2011 ble arbeide med en skikkelig Strategiplan igangsatt under ledelse av Maria Serafia Fjellstad. Denne vil bli ferdigstilt og lagt frem for menigheten i Diakonen vår, Tori Aas, kantor Stephen Jones samt kirketjener May Britt Nilsen og Halvar Øvergård, er vi meget glade for å ha med oss. 6

7 - Harstad menighet har et meget godt utgangspunkt for å drive kirkelig og kulturell virksomhet. I Harstad er det mange ressurspersoner og godt utbygde nettverk som forener kirke- og samfunnsliv på en inspirerende og utviklende måte.... Styrk du vår tro. Tenn håp i vårt sinn. Fyll hjertet med kjærlighet varm. Så går vi frimodig til tjeneste inn i ly av din utstrakte arm. Olav Hillestad Harstad, Helge Methi (s.) Menighetsrådsleder 2011 Vedlegg: - Årsmelding 2011 for Harstad kammerkor 7

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S. 1 1. Statistikk for 2001. Gudstjenester og kirkelige handlinger. S. 2 2. Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S. 3 3. Kirkemusikk.

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Årsmelding 2012 Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Kirkestatistikk... 5 Diakoni... 5 Kirkeskyss... 6 Kirkekaffe...

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1

Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1 Konfirmanter side 1 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene Kari Fagerholt Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd Åse-Liljan Berg Orkdal menighetsråd Ivar Nerhoel (leder)

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2010. Olsvik menighet

Årsmelding 2010. Olsvik menighet Årsmelding 2010 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2010. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder Ida Doksæter, nestleder Øyvind Eide medlem

Detaljer

Årsmelding for Ask menighet 2012

Årsmelding for Ask menighet 2012 Årsmelding for Ask menighet 2012 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem:

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET Innhold Utvalgenes rapporter... 6 Trosopplæringsutvalget... 6 Diakoniutvalget... 9 Domkirkeutvalget... 13 Storhamar kirkeutvalg... 15 Informasjonsutvalget... 16 Sokneprestens

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT Stathelle menighet Forskjellige sammen om noe STORT Årsmelding 2014 s.1 Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2014 Stathelle Menighetsråd 01.01. 31.12.2014: Ragnhild Kristoffersen leder + repr. Kirkens

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer